Download - Angela HĂBĂŞESCU, Olga DASCAL. Universul publicaţiilor periodice din domeniul pedagogiei în formarea viitorului specialist

Transcript
 • 7/23/2019 Angela HBESCU, Olga DASCAL. Universul publicaiilor periodice din domeniul pedagogiei n formarea viitorului specialist

  1/17

  COLLOQUIA PROFESSORUM, Ediia a V-a, cu genericulTRADIIE I INOVARE N CERCETAREA TIINIFIC

  Seciunea:BIBLIOTECA UNIVERSITAR N SISTEMUL NECESITILOR INFORMAIONALE ALE STUDENILOR I

  CADRELOR DIDACTICE

  Universul publicaiilorperioice in o!eniul pea"o"iei #n$or!area vii%orului specialis%

  An!e"a #BESCU,$i$"i%&eca' ('inci(a", )e'*iciu" C%+unica'ea C%"ecii"%', B USARB

  an!e"aa$a)e)cu-!+ai".c%+O"!a DASCAL,

  $i$"i%&eca' ('inci(a", Cen&'u" In/%'+a&i0a'e 1i Ac&i*i&2i 3n Reea. Me4ia&eca, B USARB4a)ca".%"!a-!+ai".c%+

  Mini)&e'u" E4ucaiei Re(u$"icii M%"4%*aUni*e')i&a&ea 4e S&a& 5A"ecu Ru))%6 4in B2"i

  Bi$"i%&eca &iini/ic2

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
 • 7/23/2019 Angela HBESCU, Olga DASCAL. Universul publicaiilor periodice din domeniul pedagogiei n formarea viitorului specialist

  2/17

  O$iec&u" de studiu este colecia publicaiilor periodice din domeniulPedagogie, ce reprezint patrimoniul B USARB

  Sc%(u" :!e a "amiliariza utilizatorii cu unele titluri din #ariata colecie de publicaii

  periodice din domeniul pedagogiei prin$ %n"ormarea utilizatorilor despre publicaiile periodice din domeniulrespecti#&

  'ransmiterea, pstrarea in"ormaiilor despre re#istele din acestdomeniu e(istente )n colecia B&

  !eterminarea corespunderii coleciei date necesitilor de in"ormare

  *i documentare pentru #iitorul specialist

 • 7/23/2019 Angela HBESCU, Olga DASCAL. Universul publicaiilor periodice din domeniul pedagogiei n formarea viitorului specialist

  3/17

  COLECIA DE PUBLICAII PERIODICE AL B USARB

  Publicaii periodice din domeniul Pedagogie; 394; 17%

  'e)&u" /%n4 4e (u$"icaii (e'i%4ice7 89:87 9;

 • 7/23/2019 Angela HBESCU, Olga DASCAL. Universul publicaiilor periodice din domeniul pedagogiei n formarea viitorului specialist

  4/17

  TITLURI DE PUBLICAII PERIODICE DIN DOMENIULPEDA=O=IEI PER LIMBI

  "$. '%+7 8>>7 ;8?HI, >[email protected], >?J, >?IH, >[email protected]>K, dr *t pedagogice Miai"Cuce' G>?IL, >?IMK, dr *t psiNologice Ana&%" =e$%)G>?JJ, >?JI, >?IL, >?IO, >[email protected], dr *t pedagogice O"!a

  Va"ae*a G>?IO, >?IIK, dr *t pedagogice La'i)a %'i"%G>[email protected], >[email protected]?K, dr *t pedagogice S*e&"ana u'a& G>[email protected], dr*t "ilologice Mi'cea I%ni2, dr *t "ilologice I"a'i%nMa&c%*)ci, dr *t pedagogice Li4ia S&u(acenc% G>?IH,>[email protected], lector superior la cat de izic #ai+ ="ei$+an, lectorsuperior la cat "ilologie A!"aia Ma'iciuc*a

 • 7/23/2019 Angela HBESCU, Olga DASCAL. Universul publicaiilor periodice din domeniul pedagogiei n formarea viitorului specialist

  7/17

  QiarulF;clia 4sptm)nal de in"ormaie,opinie *i culturpedagogic, "ondat la O

  octombrie >?HM, redactor-*e" 'udor Rusu

  Predecesorii ziarului au "ost ziarelenv;;%orul ?IJ->[email protected], >??L, >??OK, dr *t psiNologice Ana&%"ie =e$%) G>?IO, >?IHK, dr *t

  "izico-matematice Va"en&in Be"%u)%*, dr *t "izico-matematice O*1i S%i$e"+an, dr *t"ilologice Le*. I E1an,dr *t pedagogice Ma'ia La*'icG>?I?, >[email protected], dr *t pedagogiceMa'ia Pe'e&ea&cuG>[email protected], >[email protected], >[email protected], >[email protected]?K, dr *t pedagogice Nina S%c%"iucG>[email protected],>[email protected], >[email protected]@->??LK, dr *t pedagogice E"ena %"%&a'i%* G>[email protected], lector superior la catPedagogie *i PsiNologie Vene4ic& Pa(an4%(%"%G>?IH, >[email protected], >[email protected], lectorul superiorla catedra Catematic ='i!%'ie Ca'au1 G>[email protected], L>MK, lector superior Eu!eniaBa'$2'%1ieG>[email protected], asistent cat Catematic Superioar Nic%"ae R%&a'u* a

 • 7/23/2019 Angela HBESCU, Olga DASCAL. Universul publicaiilor periodice din domeniul pedagogiei n formarea viitorului specialist

  8/17

  Revista nv;;!>n%ul ?re9colar publicaie naional depro"il psiNopedagogic pentru cadrele didactice din)n#m)ntul pre*colar Cinisterul Educaiei *i Fercetrii,%nstitutul de tiine ale Educaiei, Bucure*ti, seria nou,ediie trimestrial Redactor-*e" Anca Bulboac

  Dn Folecie din anul >??

  !in anul L> )*i scNimb denumirea)n nv;;!>n%ul pre9colar 9i pri!ar.

 • 7/23/2019 Angela HBESCU, Olga DASCAL. Universul publicaiilor periodice din domeniul pedagogiei n formarea viitorului specialist

  9/17

  Revis%a e pea"o"ie organal %nstitutului de tiine ale Educaiei, Bucure*ti,apariie trimestrial, colegiul director$ E o#eanu,

  C Tigu, V icolescuArticolele se public )n limbile romn, englez *i"rancez Prezen )n colecia B din anul >?HJ

  Re#istaDiac%ica ?ro Re#ista de teorie *i practiceducaional, organul de pres al Fentrului EducaionalPR !%!AF'%FA, redactor-*e" CarianaVatamanu-Fiocanu

  Publicaiile pro"esorilor USARB$dr )n pedagogie I"ie Na)uGL>>K, dr )n pedagogie L%'a Ci%$anuGL>>K,

  dr )n pedagogie E"ena R%&a'i GLL?K, dr )n pedagogie Ma'ina M%'a'iGL>MK,dr )n "ilologie Li"ia T'incaGL>OK, lector uni#ersitar Lu4+i"a Pe"e*aniucGL>MKetc

 • 7/23/2019 Angela HBESCU, Olga DASCAL. Universul publicaiilor periodice din domeniul pedagogiei n formarea viitorului specialist

  10/17

  Re#istanv;;%orul !oern @re#ist *tiini"ico-metodic,redactor-*e" dr )n pedagogie Cariana Carin Apare sub

  genericul Revista celor mai buni nvtori, anul "ondrii LL?. Plenitudine )n colecia Bibliotecii tiini"ice >LLW

  Fontribuiile *tiini"ice ale pro"esorilor USARB$Aenia Sau"ea GL>>K, Ta&iana %*a GL>>K, O"!aE"(uGan GL>>K, Ma'ina Ca"i!a GL>, L>OK, Fe'4inan4

  O"i*a GL>LK, Vi%'ica C'i1ciuc GL>OK, Au'e"ia Bei*uGL>K etc

  RevistaUnivers pea"o"ic, periodicitatea trimestrial,este"ondat de %nstitutul de tiine ale Educaiei )n anul LLOPrezen )n colecia Bibliotecii tiini"ice ->LLW

  Publicaiile cadrelor didactice USARB$dr Nab )n pedagogie I%n =a!i+GLLMK, dr )n

  pedagogie Vi%'ica C'i1ciucGL>OK, dr )n pedagogieE"ena R%&a'iGL>LK, dr )n pedagogie Micae"a au"eanGLLIK, lectorii uni#ersitari Ma'ina C%)u+%*GL>, L>MK*i

  A4e"ina &e/H'2GLLJK etc

 • 7/23/2019 Angela HBESCU, Olga DASCAL. Universul publicaiilor periodice din domeniul pedagogiei n formarea viitorului specialist

  11/17

  Re#ista *tiini"ico-metodic 51678,8237,Gp)n )n anul >??> ,(1+037B 1678,8237K, se

  editeaz din anul >?OI Dn colecia Biblioteciitiini"ice anii >?H-L>MAportul *tiini"ic al pro"esorilor USARB$dr *t psiNologice Ana&%"ie =e$%)G>?IMK, dr *tpsiNologice Ana Le$e4G>?IMK * a

  Re#ista lunar 7-,6',1 ,-7,(7'21 a "ost "ondat deAle(andru % )n anul >@LO, publicat de ctre consiliile *colare aS")ntului Sinod Redactor-*e" A Fu*nir Dn colecia Bibliotecii anii>?HJ-L>M

  Fercetrile *tiini"ice ale pro"esorilor USARB$dr *t pedagogice Mi'a Aen/e"4G>?IH, >[email protected], dr *t psiNologiceAna&%"ie =e$%) G>[email protected], dr *t psiNologice A!"ai4aB%"$%ceanu G>[email protected], dr *t "ilologice Va"en&ina +a&%* G>[email protected],dr *t pedagogice V"a4i+i' Cea+"e' G>[email protected], dr *t psiNologicePe&'u e"e)c%G>[email protected]@K, lectorii superiori Miai Ai0en$e'!G>[email protected],>[email protected], >[email protected]?K *i Va"en&ina Tu'cu"eG>[email protected] etc

 • 7/23/2019 Angela HBESCU, Olga DASCAL. Universul publicaiilor periodice din domeniul pedagogiei n formarea viitorului specialist

  12/17

  COLECIA DE REVISTE CE VIN N SPRI=INULPROFESORILOR, CARE PREDAU DIFERITE

  DISCIPLINI COLAREN 4' Ti&"u" 'e*i)&ei E4i&u'a P'e0ena 3n

  c%"ecia B

  1. JKK $ 01/X-:Y2: 5 8:YM

  2. WK 4:Y-L>M

  3. XYZ[YY\ ]\K $ 8:YM

  4. XYW^[K $ 25. Z/20 f0hY281:51 5Y[21\Y105f

  4 $ [21\Y1055 50hY281:51

  LLO-L>M

  5. XZ_ZZ[ $ Y[:00Y-`??H, >??I-L>M

  6. `K[[_ 210 4-1 2Y05] +=^=+ 4, _X`?M?-L>M

  7. [^[K $ 4:YM

  8. b_ZZK ]\ ^dZ $ _X[0-8:[email protected]>[email protected]?

  9. b_ZZK ]\ YKYfY C >?HI->??L

  10. b_ZZK ]\ $ 01/X-8:Y>

  11. gK]K 4:Y?MI-L>M

  12. hK^K $ 01/X-:Y2: 5 8:Y??>, >??O->??I, LLM-L>M

 • 7/23/2019 Angela HBESCU, Olga DASCAL. Universul publicaiilor periodice din domeniul pedagogiei n formarea viitorului specialist

  13/17

  Re#ista G',0+-7''H1 BH32 ( 3,/1, "ondat )n anul>?OM, )n colecia B apare din anul >[email protected] % Coscaliscaia

  Aportul *tiini"ic al pro"esorilor USARB$dr *t "ilologice A"$e'& Me"e' G>[email protected], lectorii superioriAna&%" a+en)jiG>?HHK, I. T. Fi"i(cenc%G>?J>K *i V. M.i)e"e*G>?JMK etc

 • 7/23/2019 Angela HBESCU, Olga DASCAL. Universul publicaiilor periodice din domeniul pedagogiei n formarea viitorului specialist

  14/17

  COLECIA DE REVISTE 5JKLMJ JPK

  kYKZK ]\ l gY_]ZK ]\ l m^K ]\ l JKK lWK l hK^K l gK]K l [^[K l XYW^[K l `K[[_ l b_ZZK

  ]\ l JKK[ l XZ[K l mofY l pfY

  ]YK l qdf d[ l rs[ l XZ_ZZ[ l tZZY_dZ[ l sYK l vfY\ sZKw l xwYK.

 • 7/23/2019 Angela HBESCU, Olga DASCAL. Universul publicaiilor periodice din domeniul pedagogiei n formarea viitorului specialist

  15/17

  REVISTE UNIVERSITARE

  Ar%a 9i eucaia ar%is%ic; Q Con$luene bibliolo"ice Q Fiic; 9i%e:nic;S procese= !oele= eperi!en%e QNRF @ Noua Revis%;

  Filolo"ic;l lo%oiac%ical Revis%; Te:nocopia l i!baW 9i con%e% X

  Ypeec: an Con%e%

 • 7/23/2019 Angela HBESCU, Olga DASCAL. Universul publicaiilor periodice din domeniul pedagogiei n formarea viitorului specialist

  16/17

  C%nc"u0ii:

  Fele mai de pre #alori ale coleciei publicaiilor periodice s)nt$per"ormana coninutului coleciei&suplinirea necesitolor de cercetare *i documentare a

  utilizatorilor

  Canagementul coleciei publicaiilor periodice trebuie s in cont de

  necesitile de in"ormare, documentare, studiu *i cercetare a utilizatorilorprin pstrarea continuitii acestei colecii&

  Publicaiile periodice din domeniul pedagogiei constituie un segmentimportant al coleciei Bibliotecii *i s)nt "oarte utile )n procesul de "ormare a#iitorilor speciali*ti

 • 7/23/2019 Angela HBESCU, Olga DASCAL. Universul publicaiilor periodice din domeniul pedagogiei n formarea viitorului specialist

  17/17

  Re/e'ine $i$"i%!'a/ice:

  BUkU, NeorgNe Periodice *i cri %n$ Biblioteca.LLH, nr >, pp [email protected]@O%SS >[email protected]

  FARAU, rigore Fu#nt despre clia *i predecesoarele ei %n$ Fclia:L>M, nr OO, p I

  Contribuii tiinifice ale profesorilor Facultii Pedagogie, Psiologie i !sisten"ocial Bli, LLJ OM p %SB [email protected]??IH-?O>-L->

  FR%S'%A, Elena, FS'%UFEF, atalia Folecia de publicaii periodicemoldo#ene*ti parte a patrimoniului naional %n$ Confluene bibliologice. L>>,

  nr O-M, pp ?O->LJ %SS >@HI-LO PPA, %ulius #niversitatea de "tat $!lecu Russo% din Bli &'()*+--* FN $

  rupul Editorial kitera, LLH O? p %SB ??IH-IM-?O- RUSU, 'udor.clia alimentat din propria substan *i "or #oliti# %n$ Fclia.

  L>M, nr OM, p O SUSAREF, Ala !ez#oltarea coleciilor bibliotecii uni#ersitare$ probleme,

  realizri, proiecte %n$ /aga0in bibliologic LL>, nr O, ppJO-JI %SS >@HI->MIJ