Download - activitate SOLVIT.pdf · in uma intervenfiei SOLVIT RO pe Iângä Casa Nationalä de Pensii, a fost emisä decizia de pensie naçionalä, petenta confirmând primirea acesteia în