ZC Magazine 2008

of 28 /28
Zilele Carierei, 2-4 aprilie, Casa Cărţii Piteş, orele 10-15 MAGAZINE

Embed Size (px)

description

ZC Magazine 2008

Transcript of ZC Magazine 2008

Page 1: ZC Magazine 2008

Zilele Carierei, 2-4 aprilie, Casa Cărţii Piteşti, orele 10-15

magazine

Page 2: ZC Magazine 2008

2 | www.zcpitesti.ro

Redacţia ZC Magazine 2008 Alexandru Şerban

Luminiţa PăunBogdan Badea

Andrei BaltăMaria Matei

Dragoş Belduganu

Un proiect AIESEC Piteştiwww.aiesecpitesti.ro

Page 3: ZC Magazine 2008

www.zcpitesti.ro | 3

Sunt multe oraşe mari şi frumoase în lume. Sunt multe oraşe mari şi fru-moase în România. Şi, după cum veţi vedea, Piteştiul este unul dintre ele.

Şi noi îl iubim mai mult decât pe oricare altul, pentru că aici existăm, aici ne câştigăm pâinea cea de toate zilele, aici ne creştem copiii, aici ne jucăm rolul vieţii ce ne-a fost dată să o trăim, de aici ne deschidem spre lume, aici ne primim şi ne găz-duim oaspeţii din lumea întreagă.

Aici vă aşteptăm să ne cunoaşteţi, să ne întelegeţi, sa ne fiţi alături la sărbătorile de suflet, să ne amin-tim împreuna trecutul, plănuind viitorul, sub semnul împliniri-lor şi al realizărilor prezente.

Tudor PendiucPrimarul Oraşului Piteşti

Cuprins

4,5

18,19

8

12

24

6,7

10,11

17

23

26

Ce este Zilele CariereiCe aşteaptă angajatorii de la tine?

InterviulCum să pregăteşti interviul perfect

AlternativeCe faci cand eşti concediat?

ExperienţeExperienţa Internaţională

ArticolTrăsăturile omului de succes

Istoria AIESEC PiteştiProgramul eXchange

Teste de carierăDe ce să le facem?

ExperienţeInterviu

IMM Argeş

Concurs

Page 4: ZC Magazine 2008

4 | www.zcpitesti.ro

Zilele Carierei

Ce este Zilele Carierei?Zilele Carierei este primul târg de locuri de muncă

din Piteşti adresat studenţilor absolvenţi. Olanda este ţara de origine a acestui eveniment, sub numele de „Career Days”, prima ediţie fiind in 1967. Ince-pând de atunci, Zilele Carierei s-a extins în peste 100 de ţări, astăzi fiind cunoscut sub ideea unui târg de locuri de muncă a cărui impact social este unul de amploare . În România a luat naştere în 1992.

Zilele Carierei îşi propune astfel să faciliteze tineri-lor găsirea drumului în carieră, punându-i în contact cu firme de top şi informându-i despre cerinţele mediului de afaceri. În acelasi timp, proiectul vine şi în ajutorul companiilor care sunt în căutare de personal tânăr, dinamic şi motivat. În acest fel, atât companiile cât şi studenţii au de câştigat.

Zilele Carierei presupune crearea unui mediu propice în care atât companiile cât şi studenţii îşi fac cunoscută poziţia în ceea ce priveşte interesul lor pe piaţa economică. Scopul este de a le oferi studenţi-lor informaţii despre cerinţele mediului de afaceri şi o viziune din interiorul acestora.

Zilele Carierei se desfăşoară în perioada 2-4 aprilie la Casa Cărţii. La târg şi-au anunţat prezen-ţa peste 20 mari companii din Piteşti. Companiile oferă o varietate de oportunităţi de angajare pentru studenţi şi absolvenţi.

În cadrul târgului companiile au ales să îşi prezinte structura şi oportunităţile de angajare prin interme-diul unor workshop-uri ce se vor desfăşura în perioa-da 2 - 4 aprilie.

Târgul de locuri de muncă Zilele Carierei se va desfaşura sub forma unor prezentări la standuri, unde vor avea loc interviuri preliminarii între firme şi studenţi în vederea angajării. De asemenea, parti-cipanţii din mediul de afaceri au posibilitatea de a susţine o prezentare a companiei având ca public studenţii.

Zilele Carierei oferă astfel platforma de întâlnire a cererii şi a ofertei de locuri de muncă.

Vă aşteptăm...

“Zilele Carierei” este prezent în:

Iaşi

Braşov

Oradea

Piteşti

Page 5: ZC Magazine 2008

www.zcpitesti.ro | 5

Cariera mea

Ne petrecem foarte mult timp pe băncile şcolii, ceea ce nu-i rău. Rău e atunci când această pregătire se face doar pentru acumularea cât mai multor diplome. Sistemul nostru educaţional se bazează pe foarte multă pregătire teoretică, iar practica ne omoară după absolvire. Cu atât mai mult cu cât e bine ştiut faptul că şcoala oferă o pregătire teoretică la un nivel mediu, în cele mai bune cazuri şi … cam atât. Evi-dent, se dezvoltă o serie de abilităţi: capacitatea de a asimila şi interpreta informaţii, capacitatea de a interac-ţiona cu diferite persoane, capacita-tea de a gestiona situaţii noi.

Fireşte că toate acestea contri-buie la conturarea unui profesionist indiferent de domeniul în care îşi propune să activeze. Lipseşte, însă, spiritul practic – capacitatea de a implementa cunoştintele teoretice în activitatea curentă. Or, acesta este un aspect de care se izbeşte absolventul de studii medii sau su-perioare încă de la primele încercări de angajare.

Poate că tinerii şi-ar găsi mai repe-de un loc de muncă dacă ar fi de-prinşi, încă din timpul şcolii, să ştie să se orienteze pe piaţa muncii, dar păcatele sistemului de învăţământ românesc sunt greu de îndreptat. E o apatie generală, atât în rândul elevilor şi studenţilor, cât şi a profe-sorilor şi a conducerii Ministerului Educaţiei. Consecinţa: la finalizarea studiilor, tinerii sunt destul de dezo-rientaţi.

Ce aşteaptă angajatorii de la tine?Astăzi toata lumea se înghesuie să facă o facultate, însă angajatorii nu mai plătesc diplomele, ci abilităţile celor care se prezintă la interviuri. Înainte de a te angaja, orice recrutor se uită pe CV-ul tău şi la studiile tale, dar cel mai mult este interesat să afle ce ştii să faci.

În ziua de astăzi există o ruptură care se adânceşte din ce în ce mai mult între sis-temul de învăţământ şi piaţa muncii. Ceea ce se predă este uneori din ce în ce mai rupt de realităţile lumii în care trăim şi ne desfăşurăm activitatea. Şi astfel ajunge, mai mult sau mai puţin, proaspătul absol-vent la concluzia că piaţa forţei de muncă a devenit mult mai restrictivă, cu cerinţe în creştere încă de la primul contact cu un angajator.

Diploma nu mai este sufiCientă Cum aleg tinerii astăzi o facultate sau un program de master?

Principiul este următorul: unde se înghesuie cât mai mulţi la înscrieri pentru că este un domeniu care se caută sau e pe val în anul re-spectiv. Alte criiterii de “orientare profesională” ar fi recomandările rudelelor sau prietenilor pentru că “se intră uşor” sau “sună bine”. La urma urmei, cu cât e denumirea mai pompoasă, cu atât e diplo-ma mai uşor vandabilă, nu?! Cel puţin asta e percepţia, căci altfel nu-mi pot explica apariţia atâtor zeci de noi facultăţi cu “n” speci-alizări, decât printr-o intensificare a cererii. Până aici, totu-i bine. Gradul de civilizare al unei naţiuni este dat, în ultimă instanţă, de nivelul său de instruire. Însă, lucrurile nu mai sunt atât de roz dacă analizăm, fie şi sumar, ofertanţii de astfel de programe: universităţi de prestigiu de stat sau particulare, alături de “particulare-fanto-me”, firme de consultanţă cu echipe serioase de profesionişti alături de amatori uniţi doar de ideea profiturilor imediate. De altminteri, la maniera în care se obţin şi se verifică acreditările în România, numai cine nu vrea nu-şi face “firmă de dat diplome”. De aceea, o simplă diplomă nu spune mare lucru despre pregătirea ta profesio-nală şi nu are nicio valoare dacă nu este acompaniată de o serie de cunoştinţe practice, care se pot testa la anagajare.

Când îţi cumpăraţi un televizor sau un computer, le probezi, nu? De ce nu ar face acelaşi lucru şi cei care vor să te angajeze?

Nimeni nu poate susţine eliminarea sistemului de diplome şi certificări – n-ar fi posibil, nici realist. Până la urmă, este un sistem de ierarhizare a persoanelor ce lucrează într-o anumită meserie sau branşă. Totuşi nu te ajută prea mult să acumulezi diplome doar de dragul de a fi “veşnicul absolvent”.

Încearcă să-ţi alegi facultatea sau alte cursuri astfel încât să-ţi faciliteze îmbunătăţirea performanţelor în domeniul în care vrei să lucrezi. Numai aşa vei avea sprijin în dezvoltarea carierei.

Cristina Drăgan

Dragi studenţi, dragi absolvenţi, angajatorii nu mai plătesc diplo me, plătesc valori... Aşa că trebuie să alegeţi inteligent !

Page 6: ZC Magazine 2008

6 | www.zcpitesti.ro

AIESEC PITEşTI

Istoria AIESEC PiteştiAIESEC Piteşti este membru al reţelei AIESEC

România din martie 2001. Prin desfăşurarea programului EXCHANGE a oferit

oportunitatea tinerilor studenţi şi absolvenţi din Piteşti de a pleca în stagii internaţionale de lucru, şi a contribuit la dezvoltarea mediului economic local prin aducerea unor tineri străini în companii din Piteşti.

Până în momentul de faţă, prin intermediul pro-gramului EXCHANGE, au avut ocazia să plece în stagii de practică 50 de tineri din Piteşti la diverse companii

Cele mai importante proiecte ale AIESEC PiteştiCampania De reCrutare

Perioada de desfăşurare: două ediţii pe parcursul anului: în octombrie şi în aprilie.

Descrierea Proiectului:Acest proiect oferă studenţilor Uni-

versităţii din Piteşti posibilitatea de a-şi îmbunătăţi şi aprofunda cunoştinte teoretice dobândite pe parcursul studiilor universitare.

summer sChool

Descrierea proiectului:Este un proiect adresat elevilor de liceu şi are ca scop îmbunătăţirea cunoştintelor acestora în do-

menii cum ar fi: Managementul Proiectelor, Market-ing, Muncă în echipă, Arta discursului.

Perioada de desfăşurare: Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de o lună între lunile iunie şi iulie.

Proiectul se desfăşoară de patru ani şi este un succes în rândul tinerilor.

cum ar fi: DHL International, InBev, Progeon, Price-waterhouseCoopers. De asemenea, au venit în stagii de practică 10 studenţi străini la companii precum Rolast, Beatrice Dealer Mercedes, CRC Calitas.

AIESEC Piteşti îşi propune pentru anul 2008 acti-vităţi şi proiecte cu impact în mediul universitar şi în mediul de afaceri din Argeş. Toate aceste activităţi transmit ideea de antreprenoriat şi urmăresc impli-carea unui numar cât mai mare de tineri şi companii care să beneficieze de oportunităţile pe care le oferă programul EXCHANGE şi celelalte proiecte.

Scopurile proiectului : recrutarea de membrii din rândul

studenţilor Universităţii din Piteşti care să se implice în activităţile şi proiectele AIESEC Piteşti

selectarea de studenţi din ani ter-minali, masteranzi şi chiar absolvenţi ai Universitaţii din Piteşti pentru a benefi-cia de stagii de practica plătite în una din cele peste 90 de ţări în care AIESEC este prezent.

Page 7: ZC Magazine 2008

www.zcpitesti.ro | 7

EXCHANGE

Programul EXCHANGE pentru studenţiPrin acest program, tinerii studenţi din ani ter-

minali, absolvenţi sau masteranzi ai Universităţii din Piteşti, pot pleca în stagii de lucru plătite pe domeniul pe care ei activează în facultate, în una din peste cele 100 de ţări şi teritorii în care AIESEC este prezent. Ei au ocazia de a lucra în mari companii multinaţionale cu oameni de diferite culturi.

În AIESEC există patru tipuri de stagii de lucru:

Programul EXCHANGE pentru firmePrin programul EXCHANGE, AIESEC pune la dis-

poziţia firmelor din Piteşti oportunitatea de a găsi resurse umane bine pregătite din afara ţării cu scopul de a acoperi nevoile ce nu pot fi satisfăcute de oferta de pe piaţa locală.

AIESEC dispune de o bază de date cu un număr de aproximativ 5000 de tineri bine pregătiţi din peste 90 de ţări, din domenii variate cum ar fi:

Cele mai intâlnite situaţii în care am colaborat cu firmele piteştene în cadrul programului EXCHANGE sunt următoarele: dezvoltarea relaţiilor de import-export; extinderea pe alte pieţe; concedii prelungite; proiecte desfăşurate pe o perioadă determinată; competitivităţii pe piaţa europeană.

1. Stagiu de lucru pe managementAcest stagiu se adresează în special studenţilor de

la AS şi care au pregătire în domeniul economic.

2. Stagiu de lucru pe educaţionalAcest stagiu de lucru se adresează în special stu-

denţilor de la Facultatea de Litere şi care pot preda limbi străine (engleza). Ei pot preda limba engleză în firme sau în şcoli particulare;

3. Stagiu de lucru pe tehnicAcest stagiu se adresează studenţilor de la Facul-

tatea de Telecomunicaţii şi Calculatoare, Electronică şi Inginerie., şi tuturor studenţilor care au cunoştinţe pe parte de IT (soft, hard) şi inginerie (mecanică, chimică, construcţii);

4. Stagiu de dezvoltareÎn general acest stagiu de lucru nu este plătit, este

pe baza de voluntariat (însă există şi cazuri în care este plătit), însă este asigurată partea de cazare şi masă. Acest stagiu se adresează celor care vor să facă muncă de voluntariat.

Economic Tehnic EducaţionalManagement I.T. Predare limbi străineMarketing Inginerie CivilăResurse Umane Inginerie Mecanică Educaţie culturalăContabilitate Inginerie ElectronicăFinanţe Inginerie Chimică

Page 8: ZC Magazine 2008

8 | www.zcpitesti.ro

alternative

uneori, îţi poţi Da seama Din timp Că jobul tău se Clatină. De fapt, mai întotdeauna poţi, dar asta e altă problemă. Ştiu că nimeni nu are chef să stea să se gândească “Ce ma fac dacă mâine sunt dat afară?”, aşa că, de multe ori, semnalele care îţi arată că nu-i a bine pot fi ignorate complet.

Şi Ce faCi DaCă aCest luCru ţi s-a întâmplat Chiar azi? Dincolo de faptul că probabil te vei duce să te îmbeţi de supărare, ceea ce-i perfect normal, trebuie să iei măsuri urgente. Poţi să scapi mai re-pede din această situaţie şi să ai chiar nişte avantaje neaşteptate.

ia-ţi Câteva zile în Care să nu te gânDeŞti la nimiC. Dacă momentul concedierii te-a găsit cu nişte economii din care să poţi trăi o perioadă, poţi să-ţi permiţi şi să te relaxezi un pic, pentru a reînce-pe lupta cu forţe proaspete.

fii atent DaCă ai fost ConCeDiat pe motiv întemeiat. În caz contrar, ai dreptul să primeşti trei salarii compensatorii. Rezolvă orice conflict cu şeful pe cale amiabilă. Nu uita că va trebui să treci în CV ultimul loc în care ai lucrat şi că vei avea nevoie de cineva care să-ţi dea referinţe bune.

Şi, dacă tot veni vorba, înCearCă să tragi niŞte iînvăţături De pe urma aCestei ConCeDieri. Şi gândeşte-te şi la cum vei întoarce situaţia în fa-voarea ta atunci când te vei prezenta la un interviu pentru un nou job.

În timpul liber pe care ţi-l acorzi, gândeşte-te dacă nu cumva ţi-ai dorit să te reorientezi profesional şi acum ai ocazia s-o faci. Dacă simţi că nu-ţi mai doreşti să lucrezi în domeniul în care ai lucrat până acum, interesează-te de cursurile gratuite care sunt oferite şomerilor. Ştiu că nu vrei să te gândeşti la tine ca la un şomer, dar, până la găsirea unui alt job, cam asta e realitatea.

DaCă te grăbeŞti, pune-ţi imeDiat Cv-ul pe mai multe situri De profil. Să fie cât mai com-plet, iar criteriile de căutare să fie foarte clare, ca să nu te trezeşti că primeşti o mulţime de anunţuri care nu te interesează.

nu ignora niCi anunţurile Din ziar. Acestea au avantajul că poţi avea mai repede contact cu fir-ma respectivă. Ai, cel putin, posibilitatea să suni şi să afli dacă ai primit sau nu jobul pentru care ai aplicat şi nu aştepţi cu săptămânile un răspuns.

sChimbă-ţi imaginea. Deschide o revistă de busi-ness şi încearcă să te gândeşti dacă imaginea ta se aseamănă cât de cât cu cea a tinerilor de succes pre-zentaţi în paginile acelei publicaţii. Asta nu înseam-nă să nu mai fii tu însuţi, sau să cheltuieşti mulţi bani pe haine, acestea sunt prejudecăţi. Însă o freză ridicolă, un costum de prost-gust şi un aer demodat îţi pot afecta credibilitatea la viitoarele interviuri. În limita bugetului, încearcă să schimbi aceste aspecte.

ai De ales între a-ţi plânge De milă Şi a gânDi pozitiv. Ştiu că suntem bombardaţi şi sufocaţi cu mesaje legate de gândirea pozitivă, dar trebuie să recunoşti că e singura soluţie. Dacă eşti optimist şi sigur pe tine, şansele tale de succes spo-resc considerabil.

Şutul în funD Şi pasul înainte - Ce faCi CânD eŞti ConCeDiat

Page 9: ZC Magazine 2008

www.zcpitesti.ro | 9

Page 10: ZC Magazine 2008

10 | www.zcpitesti.ro

TEST

Care sunt capcanele?

Cu toate acestea, rezultatele testelor de orice fel sunt mai bine înţelese cu ajutorul unui consilier cu pregătire specială în domeniu. Vă recomandăm insistent

* să solicitaţi feedback de la un consilier înainte de a întreprinde ceva pe baza rezultatelor unui test!* să identificaţi întrebarea la care căutaţi un răs-puns înainte de a face testul, precum şi să fiţi îndru-mat spre tipul de test care este cel mai susceptibil a vă oferi respectivul răspuns* să înţelegeţi pentru cina a fost conceput testul: un test de personalitate în SUA nu va conduce la aceleaşi rezultate dacă este aplicat pe cineva din Republica Cehă ori Grecia. Dacă testul a fost pro-iectat pentru absolvenţi de facultate care îşi încep cariera de manageri, s-ar putea să nu funcţioneze pentru absolvenţi de liceu care aspiră la o carieră în construcţii. Acest aspect este adesea neglijat în testele de pe Internet.

Un test vă poate spune unele lucruri despre dv. înşivă, însă poate distorsiona sau omite altele de aceeaşi importanţă. În plus, testele de tip auto-dezvăluire (propria viziune despre dv. înşivă) pot adesea

* să reflecte doar prejudecăţile şi stereotipurile pe care le aveţi despre dv. înşivă* să nu reuşească a vă motiva cu gânduri noi sau schimbări creative.

Aceasta este de mare importanţă în cazul măsurării abilităţilor sau aptitudinilor, ori în cazul testelor de personalitate. Cele din urmă ar trebui să fie folosite numai de psihologi calificaţi. Din păcate, acest lucru se petrece cu numeroase dintre testele de “auto-ajutorare” disponibile pe Internet. Totuşi, sunt disponibile şi unele chestionare şi inventare care pot fi folosite ca

* pregătire pentru discuţia cu un consilier al carierei* impulsuri de a vă gândi la dv. înşivă mai serios şi de a vă pune întrebări despre cum vă văd alţii

TESTE DE CARIERĂDE CE Să LE FACEM?

Testele vă pot ajuta

* să vă concentraţi ideile despre carieră şi să luaţi decizii mai bune* să vă extindeţi aria ofertelor pe care sun-teţi pregătit să le luaţi în considerare* să concepeţi un plan de auto-dezvoltare prin identificarea potenţialelor puncte tari şi slabe.

Page 11: ZC Magazine 2008

www.zcpitesti.ro | 11

TEST

TEST: CARE ESTE jOBUL PERFECT PENTRU TINE?1. În sfârşit, o seară liberă! Ce preferi să faci?a. Să mergi la o petrecere.b. Să stai acasă şi să navighezi pe Internet.c. Să te ocupi de unul dintre hobby-urile tale – chiar, de când nu ai mai avut grijă de plante?d. Să mergi la un film.

2. Care rubrică te interesează cel mai mult dintr-un ziar?a. Sfaturile sau scrisorile către editorib. Ştirilec. Sportd. Distracţie

3. Ce preferi să faci la o petrecere?a. Să întâmpini oamenii la uşă.b. Să participi la o discuţie despre ultimele evenimente.c. Să îi priveşti pe ceilalţi.d. Să te distrezi.

4. Care carte ar însemna cadoul cel mai potrivit pentru tine ?a. Supă de pui pentru suflet.b. Istorie şi timpuri vechi.c. Cum merg lucrurile.d. O carte de artă pentru măsuţa ta de cafea.

5. Ce ai face mai bine în timpul liber?a. Ai ieşi cu prietenii la o cafea.b. Ţi-ai face curat în şifonier.c. Ai grădinări sau reamenaja camerele.d. Ai scrie poezii.

6. E randul tau sa alegi filmul. Care iti face mai mult cu ochiul?a. O comedie romantica, de exemplu „Sleepless in Seattle”.b. O drama in genul „A Beautiful Mind”.c. Un film plin de aventuri ca „Star Wars”.d. Un film independent cum ar fi „What the Bleep Do We Know”?

7. Esti la un eveniment social. Unde iti gasesti locul?a. Alaturi de un grup mare de oameni care rad mult.b. Alaturi de un grup mic care par sa poarte un dialog interesant.c. Langa cei care joaca (de exemplu darts).d. In preajma unui tip care pare interesant.

8. Ai sansa de a participa intr-un reality-show. Ce alegi?a. Unul in care abilitatile te pot ajuta sa castigi, cum ar fi „Supravietuitorul”b. Niciunul. Sunt o pierdere de timp...c. Unul care iti da posibilitatea sa inventezi ceva.d. Unul in care sa poti castiga datorita indemanarii tale.

9. Cum te-ar descrie cel mai bine un prieten?a. O persoana de gasca.b. O persoana inteligenta.c. O persoana indemanatica.d. O persoana creativa.

Dacă majoritatea răspunsurilor tale sunt A, cariera ta ideală ar presupune lucrul cu oamenii. Ai putea alege dintre: afaceri, instrucţie, consultanţă, supraveghere, asistenţă, servire. Posibile alegeri ar putea fi în învăţă-mânt, resurse umane, antrenări, asistenţăa personală sau ai putea lucra ca însoţitor de bord.Dacă majoritatea răspunsurilor tale sunt B, ai putea fi fericit cu un job care presupune sarcini ca sinestezia, coordonarea, analizarea, compilarea, copierea sau com-pararea. Posibile cariere: asistent librărie, editor, organi-

zator profesional, investigător privat, manager.Dacă majoritatea răspunsurilor tale sunt C, cariera ide-ală presupune lucrul cu obiecte. De exemplu, controlare, conducere, operare, munca de precizie. Posturi posibile: bucătar, asistent veterinar, mecanic, tâmplar.Dacă majoritatea răspunsurilor tale sunt D, cariera ide-ală implică mult creativitatea. Alegeri: scriitor, fotograf, muzician, decorator interior, designer. Bineînţeles că există mai multe cariere pe care le-ai putea îmbrăţişa, dar ştiindu-ţi tipul preferat te poate ajuta.

Page 12: ZC Magazine 2008

12 | www.zcpitesti.ro

EXPERIENŢE

experienţa internaţională

Sunt student în anul IV la Management. Acum câ-teva luni m-am hotărât să plec într-un stagiu de lucru în altă ţară. Am optat pentru a pleca prin intermediul organizaţiei internaţionale AIESEC, prin programului Exchange – schimb internaţional de tineri. Trebuie să menţionez că “job-urile” acestea sunt răspândite pe toate continentele, ceea ce mi se pare minunat pen-tru că poţi să mergi exact acolo unde ţi-ai dorit, şi în plus eşti şi plătit pentru asta.

Din anumite motive eu am ales ca şi ţară de des-tinaţie Polonia, mai exact oraşul Cracovia care este unul dintre cele mai frumoase oraşe din Europa. Pot să spun că este o senzaţie foarte plăcută să lucrezi într-un mediu internaţional, cum este cazul meu aici având colegi din mai multe ţări.

Atât la nivel personal cât şi la nivel profesional ai numai de câştigat. În primul rând am învăţat diverse metode de vânzare, diverse practici pe care nu am avut unde să le cunosc sau dacă le ştiam era decât ceva teoretic şi nu făcusem aşa ceva practic. Este foarte important să găseşti un mediu, ca în cazul meu, care să te ajute să te descoperi şi să te dezvolţi.

Din punct de vedere personal am descoperit că vreau mai mult decât am avut până acum, şi am de-venit foarte încrezător în forţele mele. Când lucrezi într-un mediu în care concurenţa este foarte mare începi să te adaptezi situaţiei şi să descoperi dorinţa de a fi cel mai bun, de a-ti dovedi ţie acest lucru, ceea ce este foarte important.

Ca schimbare, unul din lucrurile pe care le-am ob-servat este dorinţa avidă pe care o capeţi de a afla şi învăţa cât mai multe lucruri despre istoria şi cultura ţării in care te afli. Zic acest lucru pentru că suntem aici colegi din 11 ţări şi avem seri în care ne întâlnim şi ne „prezentăm” ţara. Deci aceasta dorinţa de a cu-noaşte lumea este una din schimbările pe care le simt în acest moment.

Cu siguranţa mă ajuta şi mă va ajuta foarte mult în viitor. Spre exemplu eu personal am lucrat în Ro-mânia în domeniul vânzărilor cam 2 ani de zile. După doi ani de experienţă ce-l mai bun post pe care poţi să-l ai dacă eşti foarte norocos şi bun în ceea ce faci, este de Area Sales Manager. Aici în schimb am primit postul de Export Manager într-o firmă ce face expor-

turi în majoritatea ţărilor din Uniunea Europeana. Acest lucru ar fi fost imposibil să-l obţin în România într-un timp aşa de scurt, în plus am primit oferta de a prelungi contractul pe o perioadă mai mare aici sau dacă nu să fiu reprezentantul pe ţară al aceşti firme. Mai mult decât atât foarte multe firme din România sunt foarte intere-sate să angajeze persoane ce au lucrat în alte ţări.

O experienţă internaţi-onala este cu totul speci-ală şi te schimbă cu sigu-ranţă, şi este un lucru pe care îl recomand oricui.

Doruleţ Stancu, stagiar în Polonia

Page 13: ZC Magazine 2008

www.zcpitesti.ro | 13

Page 14: ZC Magazine 2008

14 | www.zcpitesti.ro

Page 15: ZC Magazine 2008

www.zcpitesti.ro | 15

Page 16: ZC Magazine 2008

16 | www.zcpitesti.ro

Page 17: ZC Magazine 2008

www.zcpitesti.ro | 17

INTERVIU

Ce ai CâŞtigat la nivel personal Şi profesional?Din ambele experienţe am avut de caştigat enorm, atât

personal, cât şi profesional. În plan personal mi-am dezvoltat abilitatea de a comunica în

diferite limbi străine, am cunoscut şi am învăţat mai multe des-pre culturile şi obiceiurile colegilor mei de alte naţionalităţi, am vizitat oraşe şi obiective turistice din Franţa şi Polonia. S-au legat prietenii, oameni care vor comunica pentru ani de acum înainte şi îşi vor împărtăşi experienţele.

Din partea profesională a experienţelor mi-am îmbunătăţit abilitatea de a lucra în echipă, am avut posibilitatea de a pune în practică teoria, am învăţat ce înseamnă să promovezi activitatea şi munca unui ONG la scara mare şi cum să comunici cu persoane profesioniste, mult mai bine pregătite decât tine, să le faci să aibă încredere în tine şi să treacă de bariera diferenţei de vârstă. Am ţinut prezentări în cadrul unor conferinţe destinate proble-melor sociale din Europa; această experienţă m-a ajutat să scap în mare parte de tracul pe care îl aveam de a vorbi în public şi mai ar fi foarte multe exemple legate de ce am câştigat pe plan profesional.

Cu Ce te-a sChimbat aCeastă experienţă?Dacă ai parte de o experienţă internaţională este imposibil să nu

se schimbe ceva la tine. În cazul meu pot să spun că m-am întors din bursa Erasmus şi din stagiul de lucru platit mai receptivă şi mai res-pectuoasă în relaţia cu oameni de altă naţionalitate, cultură, crez. Am învăţat să nu judec oamenii numai pentru că văd lucrurile altfel decât mine sau poate au făcut o alegere greşită o dată în viaţă. M-au matu-rizat situaţiile inedite în faţa cărora am fost pusă departe de casă şi de asemenea m-au motivat să merg mai departe şi să fiu mai bună în tot ceea ce fac.

Sunt mai răbdătoare, consecinţă a lucrului cu o echipă internaţiona-lă. Apreciez mai mult frumuseţea geografică a României şi pot spune că am devenit un ambasador mai bun al culturii şi obiceiurilor noastre.

Cu Ce te va ajuta aCeasta experienta in Cariera viitoare?În viitor aş dori să lucrez pentru o companie multinaţională, în

cadrul departamentului de marketing sau financiar. Pentru aceasta ambele experienţe îmi sunt foarte folositoare

din motive evidente: experienţa de muncă într-o echipă interna-ţională, experienţa de marketing şi de relaţionare cu fonduri şi fundaţii internaţionale, perspectiva europeană asupra legislaţiei şi asupra folosirii instrumentelor financiare.

În concluzie faptul că am avut parte de aceste experienţe a adus un plus de valoare atât laturii personale, cât şi celei profesi-onale apropiându-mă mai mult de obiectivele viitoare.

Alexandra Chelaru, Masterant Universitatea Piteşti,

Vicepreşedinte Financiar AIESEC Piteşti

prezintă pe sCurt experienţa taÎntr-un interval de doi ani am avut par-te de două experienţe internaţionale:

Prima, Bursa Socrates-Erasmus, în Franţa pentru o perioadă de patru luni. În aceast timp am studiat Antrepreno-riat în cadrul Secţiei de Administrare a Afacerilor a Universite Paris XII – Val de Marne. A fost prima mea experienţă internaţională, am cunoscut studenţi ca şi mine veniţi din toate coţurile lumii cu obiceiuri, cultură diferită de a mea.

Cea de-a doua experienţa a fost stagiul de lucru platit prin organizatia AIESEC, desfăşurat în Varşovia, Polo-nia. Pentru o perioadă de trei luni am coordonat Departamentul de Strângere de Fonduri la nivel internaţional. Pentru a strânge fonduri pentru cel mai mare ONG pe probleme sociale din Polania - MONAR am apelat la diferite fonduri de finanţare internaţionale prezentân-du-le proiectele şi activitatea centrelor MONAR, de asemenea am contribuit la campanii de promovare a activităţii organizaţiei desfaşurate pe teritoriul Poloniei.

Page 18: ZC Magazine 2008

18 | www.zcpitesti.ro

DESPRE INTERVIU

Cum să pregăteŞti interviul perfeCt.Pentru cei mai mulţi studenţi sau candidaţi,

interviul este un element foarte intimidant, deşi nu ar trebui să fie. Dacă eşti pregătit şi ştii la ce să te aştepţi , acesta poate decurge fără probleme.

Iată câteva trucuri care să te ajute să faci faţă oricărui interviu :

atituDinea Contează!!

pregătirea e vitală!Trebuie să te pregăteşti din timp pentru interviu.

Gândeşte-te la ce ar vrea să ştie angajatorul şi pregă-teşte nişte răspunsuri. Firmele vor oameni optimişti şi motivaţi, aşa încât fii sigur că răspunsurile tale reflectă aceste calităţi.

Găseşte-ţi timp să te gândeşti la câteva situaţii- când te-ai descurcat într-o problemă dificilă, ţi-ai depăşit limitele sau ai făcut ceva foarte important pentru firma la care ai lucrat înainte. E foarte greu să te gândeşti pe moment la aceste lucruri.

O altă întrebare foarte frecventă e aceea referi-toare la defecte. Intervievatul precaut va şti cum să transforme un răspuns negativ într-unul pozitiv, explicând cum un defect poate deveni o calitate. Spunând că ai probleme pentru că dai foarte multă atenţie detaliilor sau că simţi nevoia să fii motivat reprezintă răspunsuri bune. Răspunzând la întrebări negative vorbind despre experienţe trecute înseam-nă că ai învăţat din greşeli şi ai devenit mai bun.

“Ce ştii despre noi?” este o altă întrebare frec-ventă, iar nimic nu este un răspuns acceptat. Caută pe site-ul companiei, întreabă, citeşte presa. Gân-deşte-te la ce nevoi are firma şi pregăteşte-te astfel încât să te încadrezi în standardele cerute. Anunţul referitor la job îţi oferă de asemenea indicii despre acest lucru. Reţine: cu cât eşti mai pregătit, cu atât eşti mai încrezător!

aspeCtul Contează!Studiile arată că prima impresie este dată în pri-

mele 10 secunde, după modul cum arăţi.

Îmbracă-te ca şi cum ai avea deja jobul! Infor-mează-te cum se îmbracă cei care lucrează în firma respectivă şi îmbracă-te la fel. Chiar dacă stilul e neoficial, îmbracă-te decent. Un costum e potrivit oricărei ocazii. Fii însa sigur ca ţi se potriveşte şi că te simti bine în el.

În materie de culori :albastru, gri şi negru sunt cele mai profesionale culori, roşu-încrezător şi sociabil , galben-simţ al umorului dezvoltat iar verde- cumpă-tat în situaţii de criză.

limbajul Corpului!Limbajul corpului spune multe, iar contactul vizual

este obligatoriu şi indică faptul că eşti o persoană încrezătoare, sinceră, ca nu ai nimic de ascuns. Evită să îţi atingi faţa sau urechile pentru că acest lucru indică faptul că eşti evaziv sau ca minţi. Încrucişarea picioarelor sau a mâinilor te face să pari inabordabil. Nu te apleca foarte mult înainte pentru că o să pari tensionat. Stai drept dar relaxat.

Primul lucru important e să te asiguri că te prezinţi la interviu cu o atitudine corespunzătoare. E normal să fii emoţionat înainte de un interviu, dar trebuie să-ţi schimbi modul de gândire referitor la acest lucru. Gândeşte-te la interviu ca la un joc. Aceasta este şansa ta de a-ţi dovedi calităţile reale, mult mai convingător decât în CV!

Ţine minte! Nu este vorba doar de un angajator care te intervievează pentru un post. Vrei să vezi dacă firma respectivă ţi se potriveşte. Dacă vei gândi aşa, nu te vei purta ca un om disperat, gata să accepte orice job i s-ar oferi.

Un alt lucru important este gândul pozitiv. Cu o zi înainte de interviu gândeşte-te că interviul va merge foarte bine, că vei da răspunsuri inteligente, că vei fi relaxat şi încrezător.

Page 19: ZC Magazine 2008

www.zcpitesti.ro | 19

DESPRE INTERVIU

Înainte de a pleca, exprimă încă o dată interesul faţă de postul dorit. Asta nu înseamnă să spui ceva disperat sau fals.Lasă de întţeles că eşti impresionat de ce ai văzut şi ai aflat până acum. Apoi multumeş-te pentru timpul şi interesul acordat. Trebuie să arăţi încă o dată că eşti persoana potrivită.

După interviu, gândeşte-te şi notează pe o lista ceea ce crezi că nu a mers bine precum şi ce a mers foarte bine. Chiar dacă nu obţii postul, vei deveni din ce în ce mai bun cu timpul!

strategia interviului

Intervievatorul e acolo ca să îţi pună întrebări iar tu te afli acolo pentru a răspunde inteligent şi la obiect.. Răspunsurile tale trebuie să aibe ca rezultat explicarea faptului că eşti persoana po-trivită pentru postul respectiv. Când eşti întrebat despre calităţi, dă exemple. În loc să spui: sunt un bun agent de vânzări poţi spune: Abilităţile mele în domeniul vânzărilor sunt indicate de faptul că am reuşit să depăşesc pragul cu 50% în fiecare lună.

Fii sigur că adresezi şi tu întrebări. Întrebând arăţi că te-ai gândit serios înainte să aplici. Şi tre-buie să afli dacă vrei cu adevărat slujba asta!

Trebuie să ai cel putin 5 întrebări pregătite, care să aibă nevoie de răspunsuri mai ample. Întreabă despre natura jobului, despre oportunităţile de dezvoltare şi despre modalităţile de pregătire pentru personalul nou. Întreabă cum se încadrează jobul tău în structura companiei, despre viitoarele strategii şi cum se adaptează compania la noile pieţe. Acest lucru îi impresionează întotdeauna pe angajatori!

Studiile arată că, într-un interviu reuşit,candidaţii petrec 50% din timp ascultând.

sfârŞitul interviului

Înainte de a pleca, exprimă încă o dată interesul faţă de postul dorit. Asta nu înseamnă să spui ceva disperat sau fals.Lasă de întţeles că eşti impresionat de ce ai văzut şi ai aflat până acum. Apoi multumeş-te pentru timpul şi interesul acordat. Trebuie să arăţi încă o dată că eşti persoana potrivită.

După interviu, gândeşte-te şi notează pe o lista ceea ce crezi că nu a mers bine precum şi ce a mers foarte bine. Chiar dacă nu obţii postul, vei deveni din ce în ce mai bun cu timpul!

prima impresie Contează!

Trebuie să ştii exact unde te duci şi numele celui pe care îl întâlneşti. Nu uita să îţi acorzi 15 minute în plus pentru cazul în care eşti prins în trafic. Fii punctual !

Când ajungi la interviu strânge mâna intervieva-torului cu putere şi priveşte-l în ochi. Interviul este ocazia ta de a face o impresie foarte bună. Tratează-i politicos pe toţi cei care îi întâlneşti.

Iată şi câteva lucruri care nu se fac: nu mesteca gumă, nu fuma, nu lăsa telefonul deschis, nu între-rupe. Când vei fi întrebat de ce vrei să îţi schimbi locul de muncă ai grijă să pari o persoană dornică de dezvoltare profesională, nu una care nu se poate adapta sau nu poate lucra cu ceilalţi.

sfârŞitul interviului

Page 20: ZC Magazine 2008

INGENUITY WELCOME

www.johnsoncontrols.com

Page 21: ZC Magazine 2008

www.zcpitesti.ro | 21

Page 22: ZC Magazine 2008

22 | www.zcpitesti.ro

Page 23: ZC Magazine 2008

www.zcpitesti.ro | 23

imm

Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Argeş (FPIMM Argeş) este o organizaţie pa-tronală, independentă, fără caracter politic, înfiinţată în anul 2005 ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial.

Misiunea sa constă în promovarea şi apărarea intere-selor economice, de producţie, comerciale, financiare, juridice şi de orice natură ale întreprinderilor mici şi mijlocii din judeţul Argeş la nivel local, regional, naţional şi internaţional.

În baza protocolului de colaborare, încheiat între FPIMM Argeş şi AIESEC Piteşti, pornind de la necesitatea că tânăra generaţie trebuie sprijinită, au fost organizate o serie de evenimente de interes comun. Dintre acestea putem aminti:

bursa loCurilor De munCă pentru

imm-urile Şi stuDenţii argeŞeniÎn colaborare cu AjOFM Argeş au fost organizate două

burse dedicate în special studenţilor – una pe 22 septem-brie 2006 şi cealaltă pe 03 noiembrie 2006.

Evenimentele au avut loc simultan în Piteşti la Casa de Cultură a Studenţilor, în Curtea de Argeş şi Câmpulung Muscel la sediile agenţiilor locale de ocupare a forţei de muncă.

La prima bursă au participat un număr de 116 agenţi economici din judeţul Argeş ce au oferit 1404 locuri de muncă, iar la cea de-a doua 96 de angajatori care au oferit 1067 locuri de muncă.

praCtiCă în imm-uriCu sprijinul Universităţii de Stat din Piteşti a fost orga-

nizată în data de 15 martie 2007 prezentarea “Practică în IMM-uri”.

La prezentare au venit 120 de studenţi pentru a afla cerinţele şi ofertele de stagii puse la dispoziţie de cele 7 IMM-uri participante.

IMM-urile participante au oferit stagii de practică pentu posturi cum ar fi: consultant în sisteme de

management, contabil evidenţă primară, agent comercial de piese şi accesorii auto, asistent marketing, consultant imobiliar, asistent manager, redactor, agent de publicitate.

Datorită interesului arătat de studenţi faţă de mediul de afaceri, Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Argeş şi AIESEC Piteşti vor mai organi-za astfel de evenimente.

FEDERAŢIA PATRONALĂ A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII DIN JUDEŢUL ARGEŞ FPIMM ARGEŞ

Sediul central:B-dul Republicii, nr. 222, parter, camera 18, PiteştiTel/ fax: (+40 - 248) 210 464Mobil: (+40) 721. 069. 918E-mail: [email protected]

feDeraţia patronală a imm-urilor Din juDeţul argeŞ s-a constituit prin asocierea unor organizaţii patronale independente din princi-palele centre economice ale judeţului:

- Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Piteş ti;- Asociaţia Întreprinzătorilor Particulari din Mioveni;- Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Câmpulung Muscel;- Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Curtea de Argeş.

Page 24: ZC Magazine 2008

24 | www.zcpitesti.ro

ARTICOL

Trăsăturile omului de succesDa, şi ce mai e nou? Ştie oricine că e nevoie de ambiţie pentru a reuşi, dar câţi traduc acest lucru în fapte? Poate îţi place să te gândeşti la tine ca la un om ambiţios, dar te-ai întrebat dacă această optică e justifica-tă? Ce-ai învăţat nou în ultimul an? Ai fost la vreun training? Ai primit mai multe respon-sabilităţi? Ai primit vreo ofertă de la o firmă concurentă? Şi s-a mărit salariul într-un mod semnificativ? Toate acestea sunt semne că nu eşti ambiţios doar în CV, ci că eforturile tale chiar sunt observate şi de alţii.

Demnitatea. Dacă te faci mic, mic, ca un şoricel, când seful te ia la rost, dacă nu ştii să răspunzi unei provocări, sau unei impertinenţe, pe motiv că “nu-ţi pui mintea cu toţi”, ai toate şansele să rămâi într-un post mărunt. Pune-ţi mintea cu oricine te calcă pe bătături, dar fă-o într-un mod inteligent.

Diplomaţia. Ştii să ieşi elegant dintr-o situaţie pe-nibilă? Ştii să calmezi un client furios că ai întârziat cu o comandă, de exemplu? Te descurci în situaţiile formale? Dacă lucrezi la un chioşc, nu contează asa mult... dar atunci probabil n-ai bani să-ţi plăteşti in-ternetul, aşa că nu citeşti acest articol.

rapiDitatea reaCţiilor. Dacă se anunţă un pro-iect important la job, eşti ultimul care se înscrie? Dacă ţi se oferă un post tentant pentru care nu eşti 100% pregătit, îl refuzi? Un om care are succesul în sânge prinde şansa şi face un tur de forţă ca să-ţi re-cupereze eventualele lipsuri pe parcurs.

Cultivarea imaginii. Dacă arăţi ca un angajat mă-runt, aşa vei rămâne. Costumul nu e necesar peste tot, dar o imagine îngrijită, da. Cei care au ajuns deja în vârful piramidei îţi pot confirma că felul îin care arăţi îţi influenţează şansele de succes în carieră.

Curajul. Cei care îşi asumă poziţia de lider (şi da, se scrie lider, nu leader, pentru caă a intrat de ceva vreme în limba română) pot avea parte de onoruri, dar şi de reproşuri, după caz. Cei care rămân “în banca lor” nu pot avea parte decât de o ţă banală şi de un salariu mediocru. Toţi oamenii mari au mers, într-un punct al vieţii lor, împotriva curentului şi au riscat mult.

Cultivarea relaţiilor interumane. Nu numai în comunism era bine să “ai pe cineva undeva”. Ştii cât de preţioasă este o informaţie aflată la timp şi e bine să ai relatii în toate locurile care te interesează. Cum le consolidezi? Nu e musai să te împrieteneşti la catarama cu toată lumea, dar, dacă dai de înţeles că vei şti să te revanşezi pentru un serviciu primit şi că eşti, la rândul tău, o relaţie preţioasă, vei reuşi.

umorul. E o calitate care te scoate din multe în-curcături. Desigur, nu-i vei putea spune cuiva de la Poliţia Economică: “Mai lăsaţi facturile astea, îl ştiţi pe ăla cu rabinul, preotul, şi prostuata?”, dar, dacă eşti reţinut ca o figură plăcută pe unde mergi, ţi se vor face mult mai uşor unele servicii. Mutrele acre nu plac nimănui.

DoCumentarea. Nu te lăsa niciodată prins pepi-cior greşit. Abonează-te la o revistă economică, na-vighează pe siturile importante legate de domeniul tău de activitate, citeşte cât mai mult, ca să fii me-reu la curent cu ultimele schimbări. Dacă eşti omul care ştie să dea mereu un răspuns corect, n-ai cum să ratezi.

Calmul. Isteric îşi permite să fie doar un om care nu are nimic de pierdut. Stăpânirea de sine e întot-deauna admirată şi un om care reuşeşte să-şi păs-treze cumpătul în cele mai dificile situaţii e imediat catalogat ca puternic. Şi, ştii şi tu, dacă te bucuri de o etichetă pozitivă, succesul vine mult mai usor.

Page 25: ZC Magazine 2008
Page 26: ZC Magazine 2008

TOMBOLA “ZILELE CARIEREI”

Ce CâŞtigi? Participarea gratuită la o conferinţă AIESEC Piteşti.

Ce vei faCe aColo? Vei participa timp de patru zile la training-urile susţinute de firmele partenere AIESEC Piteşti şi echipa de traineri a organizaţiei, pe teme precum:

- Lucrul în echipă; - Managementul proiectelor; - Managementul echipei.

Îţi vei face noi prieteni!Vei cunoaşte modul de lucru dintr-o organizaţie!Vei participa la cele mai tari party-uri cu temă!

regulament:Vino cu CV-ul şi talonul completat, la Casa Cărţii şi depune-l în urna “Tombola Zilele Carierei”.Concursul este destinat persoanelor cu vârstă între 18 şi 30 de ani.

CâŞtigătorul va fi anunţat în data de 04.04.2008, în urma extragerii de la finalul proiectului “Zilele Carierei”.

CONCURS

Nume: ....................................................................

Prenume: ...............................................................

CNP:........................................................................

Facultate: ...............................................................

Telefon: ..................................................................

Email: .....................................................................

Talon concurs ZC 2008

Page 27: ZC Magazine 2008

www.zcpitesti.ro | 27

Apple în curând în Piteşti www.macazin.ro

Page 28: ZC Magazine 2008