Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea...

of 240 /240
08/2011 Opel Zafira

Embed Size (px)

Transcript of Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea...

Page 1: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

08/2011Opel Zafira

Page 2: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Introducere ..................................... 2Pe scurt .......................................... 6Cheile, portierele şi geamurile ..... 28Scaunele, sistemele desiguranţă ...................................... 47Depozitarea ................................. 72Instrumentele şi comenzile .......... 83Sistem de iluminare ................... 116Control climatizare ..................... 124Conducerea şi utilizareaautovehiculului ........................... 134Îngrijirea autovehiculului ............ 165Reparaţia şi întreţinerea ............ 208Date tehnice ............................... 212Informaţii pentru client ............... 229Index alfabetic ............................ 232

Conţinut

Page 3: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

2 Introducere

Introducere

Page 4: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Introducere 3

Date specificeautovehicululuiVă rugăm să treceţi dateleautovehiculului la pagina anterioarăpentru a le avea la îndemână. Acesteinformaţii sunt disponibile însecţiunile "Reparaţia şi întreţinerea"şi "Date tehnice", precum şi peplăcuţa de identificare.

IntroducereAutovehiculul dumneavoastră a fostproiectat ca o îmbinare a tehnologiilorde ultimă oră, siguranţei, grijii faţă demediul înconjurător şi economicităţii.Manualul de utilizare vă furnizeazăinformaţiile necesare care să văasigure o conducere sigură şieficientă a autovehiculului.Asiguraţi-vă că pasagerii suntconştienţi de posibilele riscuri deaccidentare şi rănire care pot rezultadin utilizarea necorespunzătoarea autovehiculului.Respectaţi întotdeauna cu stricteţereglementările în vigoare în ţările încare călătoriţi. Aceste reglementări

pot conţine informaţii diferite faţă decele prezentate în acest manual deutilizare.În cazul în care prezentul Manual deutilizare vă indică să vă adresaţi unuiatelier service, vă recomandăm săapelaţi la Partenerul Opel.Toţi Partenerii Opel oferă servicii deînaltă calitate, la preţuri rezonabile.Tehnicienii experimentaţi instruiţi deOpel lucrează conform procedurilorspecifice Opel.Pachetul de documentaţie destinatclientului va fi păstrat permanent laîndemână, în torpedou.

Utilizarea prezentuluimanual■ Prezentul manual descrie toate

dotările opţionale şi funcţiiledisponibile pentru acest model.Anumite descrieri, inclusiv celereferitoare la afişaj şi funcţiile demeniu, ar putea să nu fie valabilepentru autovehicululdumneavoastră datorită existenţeivariantelor de model, specificaţiilor

valabile la nivel de ţară,echipamentelor speciale şiaccesoriilor.

■ Secţiunea „Scurtă prezentare” văoferă o primă prezentare generală.

■ Cuprinsul de la începutulmanualului şi din cadrul fiecăruicapitol vă indică modul destructurare a informaţiilor.

■ Indexul vă permite să căutaţiinformaţii specifice.

■ Săgeţile galbene din figuridesemnează puncte de referinţăsau indică o acţiune care trebuieîntreprinsă.

■ Săgeţile negre din figuri indicăo reacţie sau o a doua acţiune caretrebuie întreprinsă.

■ Manualul de utilizare se referă laautovehiculele cu volan pe parteastângă. Utilizarea autovehiculelorcu volan pe partea dreaptă estesimilară.

Page 5: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

4 Introducere

■ Manualul de utilizare foloseştecodul de fabrică al motoarelor.Denumirile comerciale aferente seregăsesc în capitolul „Datetehnice”.

■ Indicaţiile legate de direcţie dindescrieri, de exemplu la dreaptasau la stânga, în faţă sau în spate,se raportează la sensul dedeplasare.

■ Este posibil ca afişajul să nu fiecompatibil cu limba utilizată.

■ Mesajele de pe afişaj şi eticheteleinterioare sunt scrise cu caracterealdine.

Pericole, avertizări şiatenţionări

9 Pericol

Textul marcat 9 Pericol oferăinformaţii referitoare la riscurimortale. Nerespectarea acestorinformaţii poate pune în pericolviaţa.

9 Avertisment

Textul marcat 9 Avertisment oferăinformaţii referitoare la riscuri deaccidentare sau rănire.Nerespectarea acestor informaţiipoate duce la răniri.

Atenţie

Textul marcat Atenţie oferăinformaţii referitoare laposibilitatea avarieriiautovehiculului. Nerespectareaacestor informaţii poate duce laavarierea autovehiculului.

SimboluriReferinţele la pagini sunt marcatecu 3. 3 înseamnă „consultaţi pagina”.Vă dorim să petreceţi multe oreplăcute la volanul autoturismuluidumneavoastră.Adam Opel AG

Page 6: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Introducere 5

Page 7: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

6 Pe scurt

Pe scurt

Informaţii preliminarereferitoare la conducere

DeblocareaautovehicululuiTelecomanda radio

Apăsaţi butonul q pentru a deblocaşi deschide portiera. Pentrua deschide hayonul, apăsaţi butonulde sub bandoul de protecţie.Telecomanda 3 29, Sistemul deînchidere centralizată 3 33,Portbagajul 3 36.

Cheia electronică

Când cheia electronică se află ladumneavoastră, prin simpla tragerede mânerul unei portiere, sedeblochează accesul în autovehiculşi se deschide portiera. Pentrua deschide hayonul, apăsaţi butonulde sub bandoul de protecţie.Sistemul Open&Start (deschidere şipornire) 3 30.

Page 8: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Pe scurt 7

Reglarea scaunuluiPoziţionarea scaunului

Trageţi maneta de deblocare, glisaţiscaunul, eliberaţi maneta.Reglarea scaunului 3 49,Poziţionarea scaunului 3 49.

9 Pericol

Nu vă aşezaţi la o distanţă maimică de 25 cm de volan pentrua permite declanşarea airbaguluiîn condiţii de siguranţă.

Spătarele scaunelor

Rotiţi rozeta. Nu vă sprijiniţi de scaunîn timp ce îl reglaţi.Reglarea scaunului 3 49,Poziţionarea scaunului 3 49,Rabaterea spătarului scaunuluipasagerului din faţă 3 52.

Înălţimea scaunelor

Acţionarea repetată a maneteiîn sus = ridicareîn jos = coborâre

Reglarea scaunului 3 49,Poziţionarea scaunului 3 49.

Page 9: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

8 Pe scurt

Înclinarea scaunului

Trageţi de manetă, ajustaţi înclinaţiaprin distribuirea masei corpului.Eliberaţi maneta, iar scaunul sefixează în poziţie cu un declic.Reglarea scaunului 3 49,Poziţionarea scaunului 3 49.

Reglarea tetierelor

Apăsaţi butonul de deblocare, reglaţipe înălţime, apoi fixaţi în poziţie.Tetierele 3 47.

Centura de siguranţă

Trageţi centura de siguranţă dinretractor şi fixaţi-o în cataramă.Centura de siguranţă trebuie să nu fierăsucită şi să fie aşezată ferm pelângă corp. Spătarele nu trebuie să fieînclinate excesiv spre înapoi(maximum la circa 25°).Pentru a decupla centura desiguranţă, apăsaţi butonul roşu alcataramei.Centurile de siguranţă 3 58,Sistemul airbag 3 62, Poziţiascaunelor 3 49.

Page 10: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Pe scurt 9

Reglarea oglinzilorretrovizoareReglarea oglinzii retrovizoareinterioare

Pivotaţi pârghia din partea inferioarăpentru a reduce efectul de orbire.Oglinda retrovizoare interioară3 42, Oglinda retrovizoare cu efectautomat anti-orbire 3 42.

Reglarea oglinzilor retrovizoareexterioare

Selectaţi oglinda retrovizoareexterioară şi reglaţi-o.Reglarea electrică 3 40, Oglinzileretrovizoare exterioare asferice3 40, Rabatarea oglinzilorretrovizoare exterioare 3 41,Oglinzile retrovizoare exterioareîncălzite 3 41.

Reglarea volanului

Deblocaţi maneta, reglaţi volanul,apoi fixaţi în poziţie maneta şiasiguraţi-vă că s-a blocat complet. Nureglaţi volanul decât dacăautovehiculul este staţionar şisistemul de blocare a volanului estedezactivat.Sistemul airbag 3 62, Poziţiilecontactului 3 135.

Page 11: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

10 Pe scurt

Prezentare generală a panoului de bord

Page 12: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Pe scurt 11

1 Comutatorul de lumini ........ 116

Iluminarea instrumentelorde bord ............................... 121

Lampa de ceaţă spate ........ 120

Proiectoarele de ceaţă ....... 119

Reglarea fascicululuifarurilor ............................... 117

2 Fantele de ventilaţielaterale ................................ 131

3 Semnalizarea virajelor şia schimbării benzii derulare, semnalizarea cufarurile, faza scurtă şi fazalungă .................................. 119

Luminile de însoţire ............. 122

Luminile de parcare ............ 120

Sistemul de control alvitezei de croazieră ............ 101

4 Comenzile de pe volan ......... 835 Claxonul ................................ 84

Airbagul şoferului .................. 636 Instrumentele de bord .......... 89

7 Ştergătoarele de parbriz,sistemul de spălarea parbrizului, sistemul despălare a farurilor ................. 84

8 Fantele de ventilaţiecentrale ............................... 131

9 Scaunul stânga încălzit ......... 52

Sistemul de detectarea pierderii de presiune dinanvelope ............................. 190

Sistemul de monitorizarea presiunii în anvelope ........ 189

Sistemul ultrasonic deasistenţă la parcare ............. 97

Luminile de avarie ............... 119

Sistemul de închiderecentralizată ............................ 33

Modul Sport ........................... 97

Scaunul dreapta încălzit ....... 52

Selectorul de combustibil ..... 91

10 Afişajul pentru informaţii ..... 101

Computerul de bord ............ 111

Sistemul electronic declimatizare ........................... 128

11 Airbagul frontal pentrupasagerul din faţă ................. 63

12 Torpedoul ............................. 7213 Sistemul Infotainment ........... 1014 Sistemul de climatizare ....... 12415 Maneta selectorului de

viteze, transmisia manuală 144

Transmisia manualăsecvenţială .......................... 144

Transmisia automată .......... 13916 Scrumiera .............................. 8817 Butonul Start/Stop ................. 3018 Pedala de acceleraţie ......... 13419 Contactul cu sistem de

blocare a volanului .............. 135

Panoul de senzori pentrufuncţionarea de urgenţăa sistemului Open&Start(deschidere şi pornire) ......... 30

Page 13: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

12 Pe scurt

20 Pedala de frână .................. 14921 Pedala de ambreiaj ............. 13422 Reglarea volanului ................ 8323 Maneta de deblocare

a capotei ............................. 167

Luminile exterioare

Rotiţi comutatorul de lumini:7 = Stinse8 = Lămpile de poziţie laterale9 = FarurileAUTO = Sistemul de control

automat al luminilor

Apăsaţi comutatorul de lumini> = Proiectoarele de ceaţăr = Lampa de ceaţă spate

Sistemul de iluminare 3 116,Dispozitivul de avertizare cu farurile3 108.

Semnalizarea cu farurile, fazalungă şi faza scurtă

Semnalizareacu farurile

= Trageţi maneta

Faza lungă = Împingeţimaneta

Faza scurtă = Împingeţi sautrageţi maneta

Faza lungă 3 117, Semnalizarea cufarurile 3 117.

Page 14: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Pe scurt 13

Semnalizarea virajelor şia schimbării benzii de rulare

Spre dreapta = Maneta în susSpre stânga = Maneta în jos

Semnalizarea virajelor şi a schimbăriibenzii de rulare 3 119.

Luminile de avarie

Acţionate prin intermediul butonului¨.Luminile de avarie 3 119.

Claxonul

Apăsaţi j.

Page 15: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

14 Pe scurt

Sistemele de spălare şiştergereŞtergătoarele de parbriz

& = rapid% = lent$ = ştergere temporizată sau

ştergere automată cu senzorde ploaie

§ = dezactivate

Pentru o singură trecere atunci cândştergătoarele de parbriz sunt oprite,apăsaţi maneta în jos.

Ştergătoarele de parbriz 3 84,Înlocuirea lamelelor ştergătoarelor3 172.

Sistemele de spălarea parbrizului şi a farurilor

Trageţi maneta.Sistemul de spălare a parbrizului şifarurilor 3 84, Lichidul de spălare3 169.

Page 16: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Pe scurt 15

Sistemul de spălare şi ştergerea lunetei

Ştergătorulactivat

= împingeţi maneta

Ştergătoruldezactivat

= împingeţi din noumaneta

Spălarea = împingeţi şimenţineţi împinsămaneta

Sistemul de spălare şi ştergerea lunetei 3 85, Înlocuirea lamelelorştergătoarelor 3 172, Lichidul despălare 3 169.

ClimatizareaLuneta încălzită, oglinzileretrovizoare exterioare încălzite

Încălzirea este activată prin apăsareabutonului Ü.Luneta încălzită 3 45.

Dezaburirea şi degivrareageamurilor

Distribuţia aerului în poziţia l.Setaţi selectorul de temperatură înpoziţia cald la maximum.Setaţi turaţia ventilatorului la nivelulmaxim sau la A.Răcirea n activată.Apăsaţi butonul V.Sistemul de climatizare 3 124.

Page 17: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

16 Pe scurt

TransmisiaTransmisia manuală

Treapta marşarier: cu autovehicululstaţionar, aşteptaţi 3 secunde dupăapăsarea pedalei de ambreiaj, apoiapăsaţi butonul de eliberare de pemaneta selectorului de viteze şiselectaţi treapta marşarier.Dacă treapta de viteze respectivă nueste cuplată, aduceţi manetaselectorului de viteze în poziţianeutră, eliberaţi şi apăsaţi din noupedala de ambreiaj; selectaţi din noutreapta de viteze.

Transmisia manuală 3 144. Transmisia semiautomată

N = poziţia neutrăo = poziţia de conducere+ = treaptă superioară de viteze- = treaptă inferioară de vitezeA = comutarea între modurile

manual şi automatR = treapta marşarier (cu

dispozitiv de blocarea manetei selectorului deviteze)

Transmisia manuală secvenţială3 144.

Page 18: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Pe scurt 17

Transmisia automată

P = poziţia de parcareR = marşarierN = poziţia neutrăD = poziţia de conducere

Maneta selectorului de viteze poate fideplasată din poziţia P sau N numaicând contactul este cuplat şi pedalade frână este apăsată (manetaselectorului de viteze este blocată).Pentru a cupla P sau R, apăsaţibutonul de eliberare de pe manetaselectorului de viteze.Transmisia automată este disponibilăîn două variante 3 139.

DemarareaVerificaţi înainte de a demara■ Starea anvelopelor şi presiunea din

acestea 3 188, 3 224.■ Nivelurile uleiului de motor şi ale

lichidelor 3 167.■ Dacă toate geamurile, oglinzile,

lămpile exterioare şi plăcuţele deînmatriculare sunt curate şi în starede funcţionare.

■ Poziţionarea corectă a scaunelor,centurilor de siguranţă şi oglinzilorretrovizoare 3 49, 3 59, 3 40.

■ Verificaţi funcţionarea frânelor laviteză redusă, în special dacăacestea sunt ude.

Pornirea motorului cu ajutorulcontactului

■ Rotiţi cheia în poziţia 1■ Mişcaţi puţin volanul pentru a-l

debloca■ Acţionaţi ambreiajul şi frâna,

transmisia automată la P sau N■ Nu acţionaţi pedala de acceleraţie■ În cazul motoarelor diesel, rotiţi

cheia în poziţia 2 pentrupreîncălzire şi aşteptaţi până cândlampa de control ! se stinge

■ Rotiţi cheia în poziţia 3 şi eliberaţi-o atunci când motorul porneşte.

Page 19: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

18 Pe scurt

Pornirea motorului cu ajutorulbutonului Start/Stop

Cheia electronica trebuie să se afle înhabitaclu.■ Acţionaţi ambreiajul şi frâna,

transmisia automată la P sau N■ Nu acţionaţi pedala de acceleraţie■ La motorul diesel, apăsaţi scurt

butonul pentru a pornipreîncălzirea, mişcaţi uşor volanulpentru a-l debloca, aşteptaţi pânăcând lampa de control ! se stinge

■ Apăsaţi butonul timp de 1 secundăşi eliberaţi-l când porneşte motorul.

Sistemul Open&Start (deschidere şipornire) 3 30.

Parcare■ Trageţi întotdeauna frâna de mână

fără a apăsa butonul de deblocare.Dacă parcaţi pe un drum înclinat,acţionaţi la maximum frâna demână. Pentru a reduce forţa deacţionare, apăsaţi simultan şipedala de frână.

■ Opriţi motorul. Rotiţi cheia decontact în poziţia 0 şi scoateţi-osau, cu autovehiculul staţionar,apăsaţi butonul de pornire/ oprire şideschideţi portiera şoferului. Rotiţivolanul până când simţiţi că seblochează.În cazul autovehiculelor cutransmisie automată, cheia poate fiscoasă numai când manetaselectorului de viteze este în poziţiaP. Dacă poziţia P nu este selectatăsau dacă frâna de mână nu estetrasă, simbolul „P” clipeşte câtevasecunde pe afişajul transmisiei.

■ Dacă autovehiculul se află peo suprafaţă orizontală sau pe undrum în rampă, cuplaţi primatreaptă sau aduceţi manetaselectorului de viteze în poziţia P

Page 20: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Pe scurt 19

înainte să decuplaţi contactul. Peun drum în rampă, poziţionaţi roţiledin faţă în sens opus faţă debordură.Dacă autovehiculul se află pe undrum în pantă, cuplaţi treaptamarşarier sau aduceţi manetaselectorului de viteze în poziţia Pînainte să decuplaţi contactul.Poziţionaţi roţile din faţă sprebordură.

■ Încuiaţi autovehiculul prinintermediul butonului p altelecomenzii sau al senzorului depe mânerul unei portiere din faţă.Pentru a activa sistemele deblocare antifurt şi de alarmăantifurt, apăsaţi de două ori butonulp sau atingeţi de două ori senzorulde pe mânerul unei portiere dinfaţă.

■ Nu parcaţi autovehiculul pesuprafeţe uşor inflamabile.Temperatura ridicată a sistemuluide evacuare poate cauzaaprinderea suprafeţei de subautovehicul.

■ La autovehiculele echipate cutransmisie manuală secvenţială,lampa de control R clipeşte câtevasecunde după decuplareacontactului în cazul în care frâna demână nu a fost trasă 3 108.

■ Închideţi geamurile.■ Ventilatorul de răcire a motorului

poate rămâne în funcţiune şi dupăoprirea motorului 3 166.

■ După funcţionarea la turaţii ridicatesau cu sarcini mari, menţineţimotorul la turaţii reduse sau laralanti pentru aproximativ30 de secunde înaintea decuplăriicontactului, pentru a protejaturbocompresorul.

Cheile, încuierea 3 28, Parcareaautovehiculului pentru perioadeîndelungate 3 165.

Page 21: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

20 Pe scurt

Caracteristici principale Scaunele de pe rândul aldoilea

9 Avertisment

Când reglaţi rândul de scaune sauspătarele scaunelor, ţineţi mâinilela distanţă de zona balamalelor.

Poziţionarea scaunelorÎmpingeţi spre înainte maneta dedeblocare şi glisaţi rândul de scaune.Eliberaţi maneta şi fixaţi scaunele înpoziţie cu un declic.

Reglarea spătarelor scaunelorlaterale

Împingeţi în jos maneta de deblocare,reglaţi înclinarea spătarului, eliberaţimaneta şi fixaţi spătarul în poziţie.

9 Avertisment

Ocupanţii vor călători numai pescaune al căror spătar este fixatcorespunzător în poziţie verticală.

Page 22: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Pe scurt 21

Scaunele de pe rândul altreilea

9 Avertisment

Când se deplasează scauneleaflate în poziţie verticală saurabatată, nu ţineţi mâinile în zonaarticulaţiilor.

Instalarea scaunelorScoateţi mocheta podelei 3 75 şicopertina din portbagaj 3 74.

Împingeţi maneta spre înainte şiglisaţi al doilea rând de scaune spreînainte, până la marcaj.

Ghidaţi centurile de siguranţă prinsuporturile pentru centuri şiintroduceţi clemele de fixare însuporturi.

9 Avertisment

La versiunile cu şine laterale înportbagaj, respectaţi instrucţiunile3 76.

Page 23: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

22 Pe scurt

Din portbagaj, ridicaţi scaunul înpoziţie trăgând de mâner.

Pivotaţi scaunul spre înapoi pânăcând ajunge în poziţie verticală şi sefixează în poziţie cu un declic.Sprijiniţi cu mâna partea superioarăa spătarului.Pregătirea de utilizare a cataramelorcenturilor de siguranţă 3 59,Copertina portbagajului 3 74.

9 Avertisment

Centura de siguranţă nu trebuie săfie dirijată prin suportul de centurăatunci când este utilizată.

Glisaţi al doilea rând de scaune înpoziţia dorită şi fixaţi scaunele înpoziţie.

Page 24: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Pe scurt 23

Depozitarea scaunelorScoateţi copertina portbagajului3 74.Împingeţi maneta spre înainte şiglisaţi al doilea rând de scaune spreînainte, până la marcaj.Apăsaţi siguranţa pentru deblocare şicoborâţi complet tetierele celui de-altreilea rând de scaune.Ghidaţi centurile de siguranţă prinsuporturile pentru centuri şiintroduceţi clemele de fixare însuporturi.

Din portbagaj, apăsaţi butonul de lapartea superioară a spătarului şirabataţi spătarul. Cu ajutorulmânerului de pe scaun, trageţi spreînapoi şi în sus şi apoi basculaţiscaunul spre înainte, până cândacesta este culcat pe podeauaautovehiculului. Susţineţi scaunul întot cursul procedurii cu ajutorulmânerului.Retractaţi catarama centurii desiguranţă 3 59 şi instalaţi mocheta3 75 şi copertina portbagajului3 74.

Glisaţi al doilea rând de scaune înpoziţia dorită şi fixaţi scaunele înpoziţie.

Page 25: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

24 Pe scurt

Tetierele active pentruscaunele din faţă

În cazul unui impact din spate,tetierele active se înclină uşor spreînainte. Capul este sprijinit maieficient de către tetieră şi riscul răniriidatorită şocurilor este redus.Tetierele active pot fi identificate princuvântul ACTIVE.Tetierele 3 47.

Computerul de bord

Funcţii:■ Autonomia■ Consumul instantaneu■ Distanţa parcursă■ Viteza medie■ Consumul absolut■ Consumul mediu■ Cronometrul■ Presiunea în anvelopeComputerul de bord 3 111, 3 112.

Sistemul de verificare

Sistemul de verificare monitorizează:■ Nivelurile lichidelor■ Presiunea în anvelope■ Bateria telecomenzii radio■ Sistemul de alarmă antifurt■ Lămpile exterioare importante,

inclusiv cablurile şi siguranţele.Mesajele de pe afişaj 3 108.

Page 26: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Pe scurt 25

Modul Sport

Se activează prin apăsareabutonului SPORT.Modul SPORT este utilizat pentrua întări suspensiile şi direcţia. Motorulrăspunde mai prompt la acţionareaacceleraţiei. În cazul transmisieimanuale secvenţiale şi al transmisieiautomate, schimbarea treptelor deviteze este modificată.Modul SPORT 3 151.

Sistemul FlexOrganizer

În pereţii laterali se află chingi deancorare de care pot fi prinse diferitecomponente, pentru a compartimentaspaţiul portbagajului sau pentru a fixaîncărcături.Sistemul este alcătuit din■ adaptoare■ plasa de compartimentare variabilă■ buzunarele din plasă pentru

panourile laterale■ cârligele din portbagajSistemul FlexOrganizer 3 76.

Sistemul de detectarea pierderilor de presiunedin anvelope

Dacă se înregistrează o pierdere depresiune dintr-o anvelopă, diametrulacesteia se reduce. În consecinţă,turaţia acesteia va fi diferită faţă decea a celorlalte anvelope. Dacăsistemul detectează o asemeneadiferenţă de turaţie, lampa de controlw se aprinde în roşu.Sistemul de detectare a pierderilor depresiune din anvelope 3 190.

Page 27: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

26 Pe scurt

Sistemul de monitorizarea presiunii în anvelope

În fiecare roată este integrat unsenzor de presiune pentrumonitorizarea presiunii în anvelope.În timpul conducerii, presiunilecurente din anvelope apar în meniulBoard Computer (Computer de bord).Presiunile incorecte în anvelope suntafişate sub forma unor mesaje peInfo-Display.Sistemul de monitorizare a presiuniiîn anvelope 3 189.

Farurile adaptive

Sistemul îmbunătăţeşte iluminarea înviraje şi creşte raza de acţiunea farurilor.Fasciculul de lumină pivotează înfuncţie de poziţia volanului şi deviteză.La viteze mari şi conducere continuăîn linie dreaptă, intensitatealuminoasă a farurilor creşte uşor,automat, crescând astfel raza deacţiune a fasciculului farurilor.Farurile adaptive 3 118.

Funcţionarea pe bază degaze naturale

Motorul este proiectat special săfuncţioneze pe bază de gaze naturalesau de benzină.Butonul Y poate fi utilizat pentrucomutare între funcţionare pebenzină, respectiv pe gaze naturale.Starea ledului indică tipul decombustibil utilizat la un moment dat.Funcţionarea pebază de gazenaturale

= Ledul este stins.

Funcţionarea pebenzină

= Ledul esteaprins.

Page 28: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Pe scurt 27

Gazele naturale 3 91, 3 156. Filtrul de particule dieselFiltrul de particule diesel eliminăparticulele dăunătoare de funinginedin gazele de eşapament. Sistemulinclude o funcţie de autocurăţare careeste executată în mod automat întimpul mersului. Filtrul este curăţatprin arderea particulelor de funinginela temperaturi foarte înalte. Acestproces are loc automat în condiţiipresetate de rulare şi poate duramaxim 25 de minute. Consumul decombustibil poate creşte în aceastăperioadă. Emisiile de mirosuri şi fumce au loc în cursul acestui proces suntnormale.

În anumite condiţii de rulare, deexemplu călătorii scurte, este posibilca sistemul să nu activeze procesulautomat de autocurăţare.Dacă filtrul necesită curăţare şicondiţiile anterioare de rulare nu aupermis activarea curăţării automate,lampa de control ! clipeşte.Instrucţiuni suplimentare 3 137.

Page 29: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

28 Cheile, portierele şi geamurile

Cheile, portierele şigeamurile

Cheile, încuietorile ....................... 28Portierele ..................................... 36Securitatea autovehiculului .......... 37Oglinzile retrovizoare exterioare . . 40Oglinzile interioare ....................... 42Geamurile .................................... 42Acoperişul .................................... 46

Cheile, încuietorileCheileDuplicatele de cheiCodul cheii este specificat în cartelaCar Pass sau în eticheta detaşabilă.Codul cheii trebuie precizat atuncicând se comandă duplicate de chei,acesta făcând parte din sistemulantidemaraj.Atunci când se înlocuiesc cheileelectronice ale sistemuluiOpen&Start (Deschidere şi Pornire),toate cheile ce necesită programaretrebuie înmânate dealerului.Încuietorile 3 204, SistemulOpen&Start (deschidere şi pornire),cheia electronică 3 30.

Cheia cu lamă pliabilă

Apăsaţi butonul pentru a extinde lamacheii. Pentru a plia cheia, apăsaţi maiîntâi butonul.

Cartela Car PassCartela Car Pass conţine daterelevante pentru siguranţaautovehiculului, impunându-se deaceea păstrarea acesteia într-un locsigur.Când autovehiculul este dus la unatelier service, datele autovehicululuisunt necesare pentru executareaanumitor operaţiuni.

Page 30: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Cheile, portierele şi geamurile 29

Telecomanda radio

Aceasta este folosită pentrua acţiona:■ Sistemul de închidere centralizată,■ Sistemul de blocare antifurt,■ Sistemul de alarmă antifurt,■ Geamurile acţionate electric.Telecomanda radio are o rază deacţiune de aproximativ 5 metri.Această arie de acoperire poate fiafectată de factori externi. Luminilede avarie confirmă acţionareatelecomenzii.

Utilizaţi telecomanda cu grijă,protejaţi-o de umezeală şitemperaturi ridicate şi evitaţi folosireainutilă a acesteia.

DefecţiuniÎn cazul în care sistemul de închiderecentralizată nu poate fi activat prinintermediul telecomenzii radio,cauzele pot ţine de:■ Aria de acoperire insuficientă,■ Bateria descărcată,■ Acţionarea frecventă, repetată,

a telecomenzii radio în afara arieide acoperire, ce va necesitaresincronizarea,

■ Supraîncărcarea sistemului deînchidere centralizată prin utilizarela intervale foarte scurte, ce duce laîntreruperea pentru scurt timpa alimentării cu energie electrică,

■ Interferenţa cu unde radio deputere mai mare care provin de laalte surse.

Deblocarea 3 33.

Înlocuirea bateriei telecomenziiradioÎnlocuiţi bateria imediat ce aria deacoperire a telecomenzii se reduce.Bateriile nu vor fi eliminate împreunăcu gunoiul menajer. Acestea vor fieliminate prin intermediul unui centruadecvat de reciclare.

Cheia cu lamă pliabilă

Extindeţi cheia şi deschideţi unitatea.Înlocuiţi bateria (baterie tip CR 2032),respectând poziţia de instalare.Închideţi unitatea şi sincronizaţitelecomanda.

Page 31: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

30 Cheile, portierele şi geamurile

Cheia cu lamă fixăSolicitaţi înlocuirea bateriei de cătreun atelier service.

Sincronizarea telecomenziiradioDupă înlocuirea bateriei, deblocaţiportiera cu cheia în încuietoareaportierei şoferului. Telecomanda seva sincroniza la cuplarea contactului.

Setările memorateLa încuierea autovehiculului, ultimelesetări realizate sunt salvate automatspecific pentru cheia utilizată:■ Sistemul electronic de climatizare,■ Info-Display,■ Sistemul Infotainment,■ Iluminarea panoului de bord.Setările memorate sunt utilizateautomat data următoare când cheiaeste folosită pentru deblocare.

Sistemul Open&Start

Face posibilă acţionareaurmătoarelor funcţii, fără utilizareacheii mecanice■ Sistemul de închidere centralizată,■ Sistemul de blocare antifurt,■ Sistemul de alarmă antifurt,■ Geamurile acţionate electric,■ Contactul şi demarorul.Cheia electronică trebuie pur şisimplu să se afle în posesia şoferului.

Apăsaţi butonul Start/Stop. Contactuleste cuplat. Sistemul electronicantidemaraj şi sistemul de blocarea volanului sunt dezactivate.Pentru a porni motorul, apăsaţi şimenţineţi aşa butonul Start/Stop, întimp ce apăsaţi simultan pedala defrână şi de ambreiaj.Transmisia automată: motorul poatefi pornit numai dacă manetaschimbătorului de viteze se află înpoziţiile P sau N.

Page 32: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Cheile, portierele şi geamurile 31

Motorul este pornit şi contactul estecuplat prin reapăsarea butonuluiStart/Stop. Autovehiculul trebuie săfie staţionar. Simultan, este activatsistemul antidemaraj.În cazul în care contactul a fostdecuplat şi autovehiculul estestaţionar, sistemul de blocarea volanului este activat automat cândportiera şoferului este deschisă sauînchisă.Lampa de control 0 3 100.NotăNu lăsaţi cheia electronică înportbagaj sau în faţa Info-Display.Câmpurile senzorilor de pemanetele portierelor trebuiemenţinute curate pentru a se asigurafuncţionarea nestânjenităa acestora.Dacă bateria este descărcată,autovehiculul nu va fi tractat, pornitprin tractare sau prin împingere,deoarece volanul nu poate fideblocat.

Telecomanda radio

Cheia electronică este de asemeneaprevăzută cu telecomandă.

Utilizarea în caz de urgenţă

Dacă şi telecomanda se defectează,portiera şoferului poate fi blocată saudeblocată cu ajutorul cheii de urgenţădin cheia electronică: apăsaţimecanismul de blocare şi scoateţicapacul prin aplicarea unei presiuniuşoare. Împingeţi cheia de urgenţăspre exterior, dincolo de punctul derezistenţă şi scoateţi-o.

Page 33: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

32 Cheile, portierele şi geamurile

Cheia de urgenţă blochează şideblochează numai portieraşoferului. Deblocarea accesului înautovehicul 3 33. În cazulautovehiculelor dotate cu sistem dealarmă antifurt, alarma se poatedeclanşa atunci când accesul înautovehicul este deblocat.Dezactivaţi alarma prin cuplareacontactului.

Ţineţi cheia electronică în poziţiamarcată şi apăsaţi butonul Start/Stop.Pentru a opri motorul, apăsaţi butonulStart/Stop timp de cel puţin2 secunde.Blocaţi portiera şoferului cu cheia deurgenţă. Blocarea accesului înautovehicul 3 33.Această dotare opţională trebuie săfie folosită doar în caz de urgenţă.Apelaţi la un atelier service pentruasistenţă.

Înlocuirea bateriei cheiielectronice

Dacă sistemul nu mai funcţioneazăcorespunzător sau dacă aria deacoperire scade, înlocuiţi imediatbateria. Necesitatea înlocuirii baterieieste indicată de InSP3 în afişajulpentru service sau printr-un mesaj decomandă de verificare în Info-Display3 109.Bateriile nu vor fi eliminate odată cugunoiul menajer. Acestea vor fieliminate prin intermediul unui centruadecvat de reciclare.

Page 34: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Cheile, portierele şi geamurile 33

Pentru înlocuirea bateriilor, acţionaţidispozitivul de blocare şi scoateţicapacul, împingându-l uşor. Împingeţicapacul de pe cealaltă parte spreexterior.Înlocuiţi bateria (baterie tip CR 2032),respectând poziţia de instalare. Fixaţicapacele.

Sincronizarea telecomenziiradioTelecomanda radio se sincronizeazăautomat la fiecare procedură depornire.

DefecţiuniDacă închiderea centralizată nufuncţionează sau motorul nu poate fipornit, cauza poate fi una dinurmătoarele:■ O defecţiune la telecomandă 3 29,■ Cheia electronică în afara ariei de

recepţie.Pentru eliminarea cauzeidefecţiunilor, schimbaţi poziţia cheiielectronice.

Sistemul de închiderecentralizatăDeblochează şi blochează portierele,portbagajul şi clapeta rezervorului decombustibil.Prin tragerea de mânerul interior alunei portiere, se deblocheazăaccesul în autovehicul şi se deschideportiera.NotăÎn cazul unui accident de o anumităgravitate, accesul în autovehiculeste deblocat automat.

Deblocarea

Telecomanda radio

Apăsaţi butonul q.

Page 35: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

34 Cheile, portierele şi geamurile

Cheia electronică

Acţionaţi maneta unei portiere sauapăsaţi butonul aflat sub bandoul deprotecţie al hayonului.Cheia electronică trebuie să segăsească în afara autovehiculului, lao distanţă de sub aprox. 1 metru.

BlocareaÎnchideţi portierele, portbagajul şiclapeta rezervorului de combustibil.În cazul în care portiera şoferului nueste închisă în mod corespunzator,sistemul de închidere centralizată nuva funcţiona.

Telecomanda radio

Apăsaţi butonul p.

Cheia electronică

Atingeţi câmpul senzorial de pemânerul uneia dintre portierele dinfaţă.Cheia electronică trebuie să segăsească în afara autovehiculului, lao distanţă de sub aprox. 1 metru.Nicio altă cheie electronică nu trebuiesă se afle în habitaclu.Înainte ca accesul în autovehicul săpoată fi deblocat, trebuie să treacă celpuţin 2 secunde. În acest timp, sepoate verifica dacă accesul înautovehicul este blocat.NotăAutovehicul nu este blocat în modautomat.

Page 36: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Cheile, portierele şi geamurile 35

Butonul pentru închidereacentralizată

Apăsaţi butonul m: portierele suntblocate sau deblocate.LED-ul din butonul pentru închidereacentralizată m se aprinde pentrucirca 2 minute după blocareaportierelor cu ajutorul telecomenzii.Dacă portierele sunt blocate dininterior în timpul deplasării, ledulrămâne aprins.

Defecţiuni la telecomanda radiosau cheia electronică

Deblocarea

Rotiţi complet cheia normală saucheia de urgenţă 3 30 în încuietoareaportierei şoferului. Accesul înautovehicul va fi deblocat complet ladeschiderea portierei şoferului.

BlocareaÎnchideţi portiera şoferului, deschideţiportiera pasagerului, apăsaţi butonulpentru închiderea centralizată m.Accesul în autovehicul este blocat.Închideţi portiera pasagerului.

Defecţiune la sistemul deînchidere centralizată

DeblocareaRotiţi complet cheia normală saucheia de urgenţă 3 30 în încuietoareaportierei şoferului. Celelalte portierepot fi deschise prin acţionareamânerului interior (cu excepţiacazului în care sistemul de blocareantifurt a fost activat anterior).Portbagajul şi clapeta rezervorului decombustibil vor rămâne blocate.Pentru a dezactiva sistemul deblocare antifurt, cuplaţi contactul3 38.

Page 37: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

36 Cheile, portierele şi geamurile

Blocarea

Introduceţi cheia normală sau cheiade urgenţă 3 30 în deschizătura dedeasupra încuietorii, pe parteainterioară a portierei, şi apăsaţi pânăce se produce blocarea, confirmatăde un declic. Apoi, închideţi portiera.Procedura trebuie repetată pentrufiecare portieră în parte. Portieraşoferului poate fi blocată şi dinexterior cu ajutorul cheii. Clapetarezervorului de combustibil nu poatefi blocată.

Încuietorile de siguranţăpentru copii

9 Avertisment

Utilizaţi încuietorile de siguranţăpentru copii atunci când pe locuriledin spate se află copii.

Utilizând cheia sau o şurubelniţăadecvată, rotiţi butonul de peîncuietoarea portierei din spate înpoziţie orizontală. Portiera nu poate fideschisă din interior.

PortierelePortbagajulDeschiderea

Apăsaţi butonul aflat sub bandoul deprotecţie.

Page 38: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Cheile, portierele şi geamurile 37

9 Avertisment

Nu conduceţi cu hayonul deschissau întredeschis, de exempluatunci când transportaţi obiectevoluminoase, deoarece gazele deeşapament toxice pot pătrunde înhabitaclu.

NotăInstalarea anumitor accesorii grelepe hayon poate afecta funcţiaacestuia de a rămâne deschis.

Închiderea

Utilizaţi mânerul interior.

Nu apăsaţi butonul de sub bandoul deprotecţie în timp ce închideţi hayonul,pentru a nu-l debloca din nou.

SecuritateaautovehicululuiSistemul de blocareantifurt

9 Avertisment

Nu folosiţi sistemul dacă înautovehicul se află persoane!Portierele nu pot fi deblocate dininterior.

Sistemul blochează încuietoriletuturor portierelor. Toate portiereletrebuie să fie închise, altfel sistemulnu poate fi activat.În cazul în care contactul era cuplat,portiera şoferului trebuie deschisă şiînchisă pentru a putea asiguraautovehiculul.Descuierea autovehicululuidezactivează sistemul mecanic deblocare antifurt. Aceasta nu se poateface prin intermediul butonului deînchidere centralizată.

Page 39: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

38 Cheile, portierele şi geamurile

Activarea cu ajutorultelecomenzii radio

Apăsaţi p de două ori într-un intervalde 15 secunde.

Activarea cu ajutorul cheiielectronice

Atingeţi câmpul senzorial de pemânerul uneia dintre portierele dinfaţă de două ori într-un interval de15 secunde.Cheia electronică trebuie să segăsească în afara autovehiculului, lao distanţă de sub aprox. 1 metru.

Sistemul de alarmă antifurtSistemul de alarmă antifurtîncorporează şi funcţionează înstrânsă legătură cu sistemul deblocare antifurt.

Acesta monitorizează:■ Portierele, portbagajul, capota,■ Habitaclul,■ Înclinarea autovehiculului, de

exemplu în cazul ridicării acestuia,■ Contactul.

ActivareaSistemul este activat prin acţionareap telecomenzii sau prin atingereazonei senzorului de pe manetaportierei faţă încă o dată dupăblocare.NotăModificările aduse interioruluiautovehiculului, cum ar fi utilizareahuselor pentru scaune, trapa saugeamurile deschise, pot afectafuncţionarea sistemului demonitorizare a habitaclului.

Page 40: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Cheile, portierele şi geamurile 39

Activarea fără monitorizareahabitaclului şi înclinăriiautovehiculului

Dezactivaţi monitorizarea habitacluluişi a înclinării autovehiculului atuncicând lăsaţi animale în autovehicul,datorită volumului ridicat de semnaleultrasonice sau riscului de declanşarea alarmei din cauza mişcărilor.Dezactivaţi de asemeneamonitorizarea atunci cândautovehiculul este transportat cuferibotul sau trenul.

1. Închideţi portbagajul, capota şigeamurile.

2. Apăsaţi butonul b. Ledul dinbutonul m clipeşte timp demaximum 10 secunde

3. Închideţi portierele.4. Activaţi sistemul de alarmă

antifurt. Ledul se aprinde. Dupăcirca 10 secunde, sistemul estearmat. Ledul va clipi până ladezactivarea sistemului.

Dioda emiţătoare de lumină(LED)

În primele 10 secunde de la activareasistemului de alarmă antifurt:Ledulesteaprins

= Testarea, întârziereaactivării,

Ledulclipeşterapid

= Una dintre portiere,portbagajul, capotaeste deschisă,respectiv existăo defecţiune în sistem.

După primele 10 secunde de laactivarea sistemului de alarmăantifurt:Ledul clipeştelent

= Sistemul esteactiv,

Ledul seaprinde circao secundă

= Funcţia estedezactivată.

Apelaţi la un atelier service pentruasistenţă în caz de defecţiuni.

DezactivareaDeblocarea autovehicululuidezactivează sistemul de alarmăantifurt.

Page 41: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

40 Cheile, portierele şi geamurile

AlarmaLa declanşare, alarma emite unsemnal acustic (claxonul) şi unsemnal vizual (luminile de avarie).Numărul şi durata semnalelor dealarmare sunt stabilite prin lege.Alarma poate fi dezactivată prinapăsarea unui buton al telecomenziisau prin cuplarea contactului.Sistemul de alarmă antifurt se poatedezactiva numai apăsând butonul psau cuplând contactul.

Sistemul antidemarajSistemul verifică dacă autovehicululpoate fi pornit cu cheia folosită. Odatăce emiţătorul din cheie esterecunoscut, autovehiculul poate fipornit.Sistemul antidemaraj se activeazăautomat după ce cheia a fost scoasădin contact sau atunci când motoruleste oprit prin apăsarea butonuluiStart/Stop.Lampa de control A 3 96.

NotăSistemul antidemaraj nu blocheazăportierele. De aceea, după părăsireaautovehiculului, trebuie să blocaţiaccesul în acesta şi să activaţisistemul de alarmă antifurt 3 33,3 38.

Oglinzile retrovizoareexterioareOglinzile convexeOglinda retrovizoare exterioarăconţine o zonă asferică şi reduceunghiul mort. Forma oglinzii face caobiectele să pară mai mici, ceea ceafectează capacitatea de estimarea distanţelor.

Reglarea electrică

Page 42: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Cheile, portierele şi geamurile 41

Mai întâi selectaţi oglindaretrovizoare exterioară dorită şiutilizaţi apoi butonul de reglare.

Rabatarea

Pentru siguranţa pietonilor, oglinzileretrovizoare exterioare se vor rabataîn direcţia de mers din poziţiaobişnuită a acestora dacă sunt lovitecu suficientă forţă. Repoziţionaţioglinzile retrovizoare apăsând uşorpe carcasa acestora.

Rabatarea manualăOglinzile retrovizoare exterioare pot firabatate apăsând uşor pe margineaexterioară a carcasei.

Rabatarea electrică

Apăsaţi butonul n şi ambele oglinziretrovizoare exterioare sunt rabatate.Apăsaţi din nou butonul n - ambeleoglinzi exterioare revin în poziţia deconducere.Dacă o oglindă retrovizoarerabatabilă electric este extinsămanual, apăsarea butonului n vaextinde electric doar cealaltă oglindă.

Încălzirea

Se activează prin apăsareabutonului Ü.Sistemul de încălzire funcţioneazăcând motorul este pornit şi sedezactivează în mod automat dupăcâteva minute.

Page 43: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

42 Cheile, portierele şi geamurile

Oglinzile interioareFuncţia manualăanti-orbire

Pentru reducerea efectului de orbire,reglaţi pârghia din partea inferioarăa carcasei oglinzii retrovizoare.

Funcţia automată anti-orbire

Efectul de orbire exercitat pe timp denoapte de farurile autovehiculelor dinspate este redus automat.

GeamurileParbrizulParbriz antitermicParbrizul antitermic are un strat deacoperire care reflectă radiaţiilesolare. De asemenea semnalele dedate, de ex. de la staţiile vamale, arputea fi reflectate.

Suprafeţele marcate ale parbrizului,din spatele oglinzii interioare, nu suntacoperite cu stratul de protecţie.Dispozitivele pentru înregistrareaelectronică a datelor şi plata taxelor

Page 44: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Cheile, portierele şi geamurile 43

trebuie fixate pe aceste suprafeţe. Încaz contrar, pot apăreadisfuncţionalităţi la înregistrareadatelor.

Geamurile acţionatemanualGeamurile laterale pot fi deschise sauînchise cu ajutorul manivelelor de peportiere.

Geamurile acţionateelectric

9 Avertisment

Aveţi grijă la acţionarea electricăa geamurilor. Risc de accidentare,în special în cazul copiilor.Dacă pe locurile din spatecălătoresc copii, activaţi sistemulde siguranţă pentru copii algeamurilor acţionate electric.

Supravegheaţi cu atenţiegeamurile în timpul închiderii.Asiguraţi-vă că nu sunt prinseobiecte în timpul cursei deînchidere a geamurilor.

Geamurile pot fi acţionate electric■ cu contactul cuplat,■ în interval de 5 minute de la

decuplarea contactului,■ în interval de 5 minute de la rotirea

cheii de contact în poziţia 1.Funcţia în aşteptare după decuplareacontactului se dezactivează ladeschiderea portierei şoferului.

Acţionaţi comutatorul pentrua deschide sau închide geamul.Pentru autovehiculele cu funcţie dedeschidere/ închidere automată,acţionaţi din nou butonul pentru a oprimişcarea geamului.

Funcţia de siguranţăDacă în timpul închiderii automategeamul întâmpină rezistenţă îna doua jumătate a cursei, acesta seopreşte imediat şi se redeschide.În cazul acţionării dificile datorategheţii sau altor obstacole, acţionaţicomutatorul basculant aferentgeamului respectiv de câteva oripână la închiderea geamului.

Page 45: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

44 Cheile, portierele şi geamurile

Sistemul de protecţie pentrucopii la geamurile din spate

Comutatorul z poate fi utilizat pentruactivarea sau dezactivareacomutatoarelor de pe portierele dinspate.

Acţionarea geamurilor dinexteriorGeamurile pot fi acţionate cutelecomanda din exteriorulautovehiculului.

Telecomanda radio

Apăsaţi q sau p până cândgeamurile sunt deschise, respectivînchise complet.

Cheia electronică

Pentru închidere, atingeţi câmpulsenzorial de pe mânerul portiereipână când toate geamurile suntînchise complet.Cheia electronică trebuie să segăsească în afara autovehiculului, lao distanţă de sub aprox. 1 metru.

SuprasolicitareaDacă geamul este acţionat repetat laintervale scurte de timp, funcţionareaacestuia este dezactivată pentruo perioadă.

Page 46: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Cheile, portierele şi geamurile 45

DefecţiuniDacă geamurile nu pot fi deschise şiînchise în mod automat, activaţiunitatea electronică de controla geamurilor, astfel:1. Închideţi portierele.2. Cuplaţi contactul.3. Închideţi complet geamurile şi

menţineţi apăsat butonul încă5 secunde.

4. Deschideţi complet geamurile şimenţineţi apăsat butonul încăo secundă.

5. Repetaţi acest procedeu pentrufiecare geam.

Luneta încălzită

Se activează prin apăsareabutonului Ü.Sistemul de încălzire funcţioneazăcând motorul este pornit şi sedezactivează în mod automat dupăcâteva minute.În funcţie de tipul motorului,dispozitivul de încălzire a lunetei seactivează automat în timpul curăţăriifiltrului de particule diesel.

ParasolarelePuteţi preveni efectul de orbire prinrabatarea şi rotirea parasolarelor înpoziţia dorită.Dacă parasolarele sunt prevăzute cuoglinzi, capacele oglinzilor vor fiînchise în timpul deplasării.

Page 47: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

46 Cheile, portierele şi geamurile

AcoperişulTrapa panoramicăNu fixaţi etichete autocolante în zonamediană a acoperişului. Nu acoperiţiautovehiculul cu o prelată.

ParasolarulParasolarul este acţionat electric.

Apăsaţi butonul G pentru a-ldeschide, respectiv H pentru a-lînchide. Apăsaţi şi menţineţi apăsatbutonul pentru închidere completă.

Page 48: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 47

Scaunele, sistemelede siguranţă

Tetierele ....................................... 47Scaunele faţă ............................... 49Scaunele spate ............................ 53Centurile de siguranţă ................. 58Sistemul airbag ............................ 62Scaunele pentru copii .................. 66

Tetierele

Poziţia

9 Avertisment

Conduceţi numai cu tetiera reglatăîn poziţie corespunzătoare.

Marginea superioară a tetierei trebuiesă se afle la nivelul părţii superioarea capului ocupantului. Dacă acestlucru nu este posibil, atunci tetierelevor fi reglate la înălţimea maximă

pentru persoanele foarte înalte,respectiv la înălţimea minimă pentrupersoanele foarte scunde.

Reglarea

Reglarea tetierelor cu buton dedeblocare

Apăsaţi butonul de deblocare, reglaţipe înălţime şi fixaţi în poziţie.

Page 49: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

48 Scaunele, sistemele de siguranţă

Reglarea tetierelor fără buton dedeblocare

Trageţi în sus tetiera sau apăsaţisiguranţa pentru a o debloca şiîmpingeţi în jos tetiera.

Scoaterea

Apăsaţi siguranţele şi trageţi tetiera însus.

Tetiere active

În cazul unui impact din spate,tetierele active se înclină uşor spreînainte. Capul este sprijinit maieficient de către tetieră şi riscul răniriidatorită şocurilor este redus.Tetierele active sunt identificate prinmarcajul ACTIVE de pe manşoanelede ghidare ale tetierelor.NotăAccesoriile omologate pot fi ataşatede tetiera scaunului pasagerului dinfaţă numai dacă acesta nu esteocupat.

Page 50: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 49

Scaunele faţăPoziţia scaunului

9 Avertisment

Conduceţi numai cu scaunul reglatcorespunzător.

■ Aşezaţi-vă cu spatele cât maiaproape de spătar. Reglaţi distanţascaunului faţă de pedale astfelîncât picioarele să fie uşor flexateatunci când apăsaţi pedalele.Glisaţi scaunul pasagerului din faţăcât mai în spate posibil.

■ Aşezaţi-vă cu umerii cât maiaproape de spătar. Reglaţiînclinarea spătarului astfel încât săputeţi apuca uşor volanul cu braţeleuşor flexate. Atunci când rotiţivolanul, menţineţi contactulumerilor cu spătarul. Nu înclinaţiprea mult spătarul spre înapoi. Vărecomandăm un unghi maxim deînclinare de circa 25°.

■ Reglaţi volanul 3 83.■ Reglaţi pe înălţime scaunul astfel

încât să aveţi un câmp devizibilitate suficient în toatedirecţiile şi asupra tuturorinstrumentelor de bord. Serecomandă o distanţă de cel puţino palmă între cap şi ramaplafonului. Coapsele trebuie să fieaşezate lejer pe perna scaunului,fără să fie presate pe aceasta.

■ Reglaţi tetiera 3 47.■ Reglaţi pe înălţime centura de

siguranţă 3 59.

■ Reglaţi suportul pentru coapseastfel încât să fie un spaţiu deaproape două degete întremarginea scaunului şi articulaţiagenunchiului.

■ Reglaţi suportul lombar astfel încâtacesta să sprijine în mod naturalcoloana vertebrală.

Reglarea scaunului

9 Pericol

Nu vă aşezaţi la o distanţă maimică de 25 cm de volan pentrua permite declanşarea airbaguluiîn condiţii de siguranţă.

9 Avertisment

Nu reglaţi niciodată scaunele întimpul conducerii, deoareceacestea se pot deplasa peneaşteptate.

Page 51: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

50 Scaunele, sistemele de siguranţă

Poziţionarea scaunului

Trageţi maneta de deblocare, glisaţiscaunul, eliberaţi maneta.

Spătarele scaunelor

Rotiţi rozeta. Nu vă sprijiniţi de spătarîn timp ce-l reglaţi.

Înălţimea scaunelor

Acţionarea repetată a maneteiîn sus = ridicareîn jos = coborâre

Page 52: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 51

Înclinarea scaunului

Trageţi de manetă, ajustaţi înclinaţiaprin distribuirea masei corpului.Eliberaţi maneta, iar scaunul sefixează în poziţie cu un declic.

Suportul lombar

Rotiţi rozeta. Nu vă sprijiniţi de spătarîn timp ce-l reglaţi.

Suportul reglabil pentru coapse

Apăsaţi butonul şi glisaţi suportulpentru coapse.

Page 53: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

52 Scaunele, sistemele de siguranţă

Rabatarea scaunelor

Împingeţi tetiera în jos.Glisaţi scaunul spre înapoi.Ridicaţi maneta de deblocare,rabataţi spătarul spre înainte şiblocaţi-l în poziţie.Pentru readucerea scaunului înpoziţie verticală, ridicaţi maneta dedeblocare şi fixaţi spătarul în poziţiecu un declic.

Cotiera

Împingeţi cotiera ridicată spre înapoi,dincolo de punctul de rezistenţă şirabataţi-o.Cotiera poate fi deplasată în diversepoziţii prin ridicare în trepte.

Încălzirea

Reglaţi încălzirea la nivelul dorit,apăsând o dată sau de mai multe oributonul ß pentru scaunul vizat, cucontactul cuplat. Lampa de controlintegrată în buton va indica nivelulsetat.Nu este recomandată utilizareaprelungită a dispozitivului de încălzirela nivelul maxim în cazul persoanelorcu pielea sensibilă.Încălzirea scaunelor funcţioneazănumai când motorul este pornit.

Page 54: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 53

Scaunele spateScaunele din rândul aldoilea

9 Avertisment

Când reglaţi rândul de scaune sauspătarele scaunelor, ţineţi mâinilela distanţă de zona balamalelor.

Deplasarea rândului de scaune

Împingeţi spre înainte maneta dedeblocare şi glisaţi rândul de scaune.Eliberaţi maneta şi fixaţi scaunele înpoziţie cu un declic.

Rabaterea şi glisarea spreînainte a rândului de scauneDemontaţi copertina portbagajuluidacă este necesar 3 74.Glisarea în jos a tetierelor 3 47.

Puneţi cataramele centurilor desiguranţă în buzunarele scaunelor.

Împingeţi în jos maneta de deblocare1 şi pivotaţi perna scaunului în suspână când se blochează în poziţie.Împingeţi în jos manetele dedeblocare 2 de pe ambele laturi,aduceţi spătarul în poziţie verticală şiblocaţi-l în poziţie.Trageţi maneta din spatele spătaruluicentral, aduceţi spătarul în poziţieverticală şi blocaţi-l în poziţie.Împingeţi în jos maneta de deblocare3, glisaţi bancheta în poziţia lamaximum spre înainte şi fixaţi-o înpoziţie.

Page 55: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

54 Scaunele, sistemele de siguranţă

Pentru repoziţionare, împingeţi în josmaneta de deblocare 3 şi glisaţibancheta în poziţia dorită. Reglaţispătarul şi utilizaţi maneta dedeblocare 1 pentru a rabata pernascaunului în jos. Toate elementeletrebuie să se fixeze în poziţie cu undeclic.

Reglarea spătarelor scaunelorlaterale

Împingeţi în jos maneta de deblocare,reglaţi înclinarea spătarului într-unadin cele două poziţii disponibile,eliberaţi maneta şi fixaţi spătarul înpoziţie.

9 Avertisment

Ocupanţii vor călători numai pescaune al căror spătar este fixatcorespunzător în poziţie înclinatăspre înapoi.

9 Avertisment

Conduceţi autovehiculul numaidacă spătarele sunt asigurate înpoziţia blocată. În caz contrar,există riscul rănirii ocupanţilor saual deteriorării încărcăturii sauautovehiculului în cazul uneifrânări bruşte sau al unei coliziuni.

Rabaterea spătarelor scaunelorlaterale

Demontaţi copertina portbagajuluidacă este necesar 3 74.Glisarea în jos a tetierelor 3 47.Puneţi cataramele centurilor desiguranţă în buzunarele scaunelor.Împingeţi în jos maneta de deblocare,aduceţi spătarul în poziţie verticalăsau înclinat spre înainte sau rabataţi-l peste perna scaunului şi fixaţi-l înpoziţie.Pentru repoziţionare, împingeţi în josmaneta de deblocare şi fixaţi spătarulîn poziţia dorită.

Page 56: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 55

Rabaterea spătarului scaunuluicentral

Coborâţi tetiera complet 3 47.Puneţi cataramele centurilor desiguranţă în buzunarele scaunelor.Trageţi maneta din spatele spătarului,aduceţi spătarul în poziţie verticalăsau rabataţi-l peste perna scaunuluişi fixaţi-l în poziţie.Pentru repoziţionare, trageţi maneta,îndreptaţi spătarul şi fixaţi-l în poziţiadorită.

Spătarul rabatat al scaunului centralpoate fi folosit ca o cotieră şi areîncorporate suporturi pentru pahare şicompartimente de depozitare.

Scaunele din rândul altreilea

9 Avertisment

Când se deplasează scauneleaflate în poziţie verticală saurabatată, nu ţineţi mâinile în zonaarticulaţiilor.

Instalarea scaunelor

Scoateţi mocheta podelei şi copertinaportbagajului 3 75.Împingeţi maneta spre înainte şiglisaţi al treilea rând de scaune spreînainte, până la marcaj.

Page 57: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

56 Scaunele, sistemele de siguranţă

Ghidaţi centurile de siguranţă prinsuporturile pentru centuri şiintroduceţi clemele de fixare însuporturi.

9 Avertisment

Înainte de repoziţionare, toatecomponentele trebuie scoase dinşinele de ghidare iar centurile desiguranţă trebuie fixate în ineleledin podeaua autovehiculului fărăa fi răsucite.

Din portbagaj, ridicaţi scaunul înpoziţie trăgând de mâner.

Glisaţi scaunul spre înapoi până cândajunge în poziţie verticală şi sefixează în poziţie cu un declic.Sprijiniţi cu mâna partea superioarăa spătarului.Glisaţi al doilea rând de scaune înpoziţia dorită şi fixaţi scaunele înpoziţie.Centurile de siguranţă 3 59.Fixaţi copertina portbagajului înspatele celui de-al treilea rând descaune 3 74.

Depozitarea scaunelorScoateţi copertina portbagajului3 74.Împingeţi maneta spre înainte şiglisaţi al doilea rând de scaune spreînainte, până la marcaj.Apăsaţi siguranţa pentru deblocare şicoborâţi complet tetierele celui de-altreilea rând de scaune.

Page 58: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 57

Ghidaţi centurile de siguranţă prinsuporturile pentru centuri şiintroduceţi clemele de fixare însuporturi.

Din portbagaj, apăsaţi butonul de lapartea superioară a spătarului şirabataţi spătarul. Cu ajutorulmânerului de pe scaun, trageţi spreînapoi şi în sus şi apoi basculaţiscaunul spre înainte, până cândacesta este culcat pe podeauaautovehiculului. Susţineţi scaunul întot cursul procedurii cu ajutorulmânerului.

Aşezaţi cataramele centurilor desiguranţă în nişa din podea şiînchideţi capacul.Instalaţi mocheta podelei şi copertinaportbagajului 3 75, 3 74.

Glisaţi al doilea rând de scaune înpoziţia dorită şi fixaţi scaunele înpoziţie.

Page 59: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

58 Scaunele, sistemele de siguranţă

Centurile de siguranţă

Centurile de siguranţă sunt blocate încursul accelerărilor şi decelerărilorbruşte ale autovehiculului pentrusiguranţa ocupanţilor.

9 Avertisment

Fixaţi-vă centura de siguranţăînaintea fiecărei călătorii.În eventualitatea unui accident,persoanele care nu poartă centuride siguranţă periclitează atâtintegritatea fizică şi viaţa celorlalţiocupanţi, cât şi pe cea proprie.

Centurile de siguranţă sunt destinateutilizării de către o singură persoană.Acestea nu sunt adecvate copiilorsub 12 ani sau mai scunzi de150 cm. Scaunele pentru copii3 66.Verificaţi periodic integritatea,poluarea şi funcţionalitatea tuturorcomponentelor sistemului centurilorde siguranţă.Solicitaţi înlocuirea componentelordeteriorate. După un accident,solicitaţi unui atelier serviceînlocuirea centurilor de siguranţă şia dispozitivelor de pretensionare cares-au declanşat.

NotăAsiguraţi-vă că centurile nu suntdeteriorate sau prinse de obiectetăioase. Preveniţi pătrundereamurdăriei în dispozitivele deretractare a centurilor de siguranţă.

Lampa de control pentru centura desiguranţă X 3 94.

Limitatoare de sarcină alecenturilor de siguranţăPentru scaunele din faţă, presiuneaexercitată asupra corpului esteredusă prin eliberarea gradualăa centurii de siguranţă în timpul uneicoliziuni.

Page 60: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 59

Dispozitivele de pretensionarea centurilor de siguranţă

În cazul unei coliziuni frontale sau dinspate de o anumită gravitate,centurile de siguranţă frontale sunttensionate.

9 Avertisment

Manevrarea incorectă (de ex.scoaterea sau fixarea centurilor)poate declanşa dispozitivele depretensionare ale centurilor.

Desfăşurarea dispozitivelor depretensionare a centurilor desiguranţă este indicată prinaprinderea lămpii de control v3 94.După declanşare, dispozitivele depretensionare a centurilor desiguranţă trebuie înlocuite într-unatelier service specializat.Dispozitivele de pretensionarea centurilor de siguranţă pot declanşao singură dată.NotăNu ataşaţi sau aşezaţi accesorii saualte obiecte în zona de declanşarea dispozitivelor de pretensionarea centurilor de siguranţă. Numodificaţi componenteledispozitivelor de pretensionarea centurilor de siguranţă, deoareceaceasta poate avea dreptconsecinţă anularea certificatului deînmatriculare.

Centura de siguranţă cufixare în trei puncteMontarea

Extrageţi centura din retractor,ghidaţi-o peste corp având grijă să nuse răsucească şi cuplaţi clemametalică în cataramă. Tensionaţifrecvent centura transversală întimpul mersului trăgând de centuradiagonală.

Page 61: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

60 Scaunele, sistemele de siguranţă

Hainele largi sau voluminoaseîmpiedică fixarea corespunzătoarea centurii de siguranţă. Nu aşezaţiobiecte precum genţi sau telefoanemobile între centura de siguranţă şicorpul dumneavoastră.

9 Avertisment

Centura de siguranţă nu trebuie sătreacă peste obiecte dure saufragile aflate în buzunarelehainelor.

Reglarea pe înălţime

1. Extindeţi uşor centura desiguranţă.

2. Apăsaţi butonul.3. Reglaţi pe înălţime şi blocaţi în

poziţie.Reglaţi centura de siguranţă peînălţime astfel încât aceasta să treacăpeste umăr. Centura de siguranţă nutrebuie să treacă peste gât sau pestebraţ.Nu reglaţi pe înălţime centura desiguranţă în timpul mersului.

Demontarea

Pentru a elibera centura, apăsaţibutonul roşu de pe cataramă.

Centurile de siguranţă alescaunelor de pe al doilea rândCentura de siguranţă a scaunuluicentral poate fi trasă afară dinretractor numai dacă spătarul estefixat în poziţia cea mai din spate

Page 62: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 61

Centurile de siguranţă alescaunelor de pe al treilea rând

Deschideţi capitonajul podelei dintrescaune şi trageţi în sus cataramele.Scoateţi clema de fixare şi centura dindispozitivul de fixare.

9 Avertisment

Centura nu trebuie să fie dirijatăprin suportul pentru centură atuncicând este utilizată.

Când nu este utilizată, ghidaţi centurade siguranţă prin suportul pentrucentură conform figurii şi introduceţiclema metalică în suport.

Centurile de siguranţă detaşabile alescaunelor de pe al treilea rândCenturile de siguranţă detaşabilesunt identificate printr-o etichetăaflată pe centură.Pentru utilizarea şinelor de ghidarelaterale, centurile de siguranţă pot fidesprinse din inelele de fixare dinpodeaua autovehiculului.

Apăsaţi siguranţa elastică şi eliberaţicârligul din inelul de fixare din podea.

Retractaţi centura de siguranţă şiagăţaţi cârligul de suportul magnetic.

Page 63: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

62 Scaunele, sistemele de siguranţă

Pentru a depozita centura desiguranţă, desfaceţi cârligul dinsuportul magnetic, împingeţisiguranţa elastică a cârligului şiancoraţi-l în inelul de fixare dinpodeaua autovehiculului. Centura desiguranţă nu trebuie să fie răsucită.Cârligul trebuie să fie blocatcorespunzător în inelul de fixare alcenturii de siguranţă, cu siguranţaelastică închisă la loc.NotăCârligul va fi ancorat numai deinelele de fixare prevăzute înpodeaua autovehiculului.Inelele de fixare şi centurile desiguranţă nu vor fi folosite pentruancorarea obiectelor.

Utilizarea centurii de siguranţăde către femeile însărcinate

9 Avertisment

Centura transversală trebuiepoziţionată cât mai jos posibilpeste pelvis, pentru a se preveniexercitarea de presiune asupraabdomenului.

Sistemul airbagSistemul airbag constă dintr-o seriede sisteme individuale.La declanşare, airbagurile se umflăîntr-un interval de ordinulmilisecundelor. Acestea se dezumflăde asemenea rapid, astfel încâtadesea nici nu sunt sesizate în timpulcoliziunii.

9 Avertisment

Dacă sistemele airbag nu suntmanevrate corespunzător,acestea se pot declanşa exploziv.

Page 64: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 63

NotăUnităţile electronice de comandă alesistemelor airbag şi dispozitivelor depretensionare a centurilor desiguranţă se află în consola centrală.Nu amplasaţi obiecte magnetice înzona respectivă.Nu lipiţi nimic pe capaceleairbagurilor şi nu le acoperiţi cu altemateriale.Fiecare airbag se declanşeazăo singură dată. Apelaţi la un atelierservice pentru înlocuireaairbagurilor declanşate. În plus, arputea fi necesară înlocuireavolanului, a panoului de bord, a unorpărţi din capitonaj, a chederelorportierelor, a mânerelor şiscaunelor.Nu modificaţi componentelesistemului airbag, deoarece aceastapoate conduce la invalidareaomologării de tip a autovehiculului.

Când airbagurile se declanşează,gazele fierbinţi degajate pot cauzaarsuri.Lampa de control v pentru sistemeleairbag 3 94.

Sistemul de airbagurifrontale

Sistemul airbag frontal este alcătuitdintr-un airbag încorporat în volan şiunul încorporat în planşa de bord.Acestea sunt identificate princuvântul AIRBAG.

Este prevăzută de asemeneao etichetă autocolantă de avertizareîn partea laterală a panoului de bord,vizibilă când portiera pasagerului dinfaţă este deschisă.Sistemul de airbaguri frontale sedeclanşează în cazul unui accidentde o anumită gravitate. Contactultrebuie să fie cuplat.Sistemul de detectare a ocupăriiscaunului 3 65. Scaunul pentrucopii prevăzut cu emiţătoare 3 70.

Page 65: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

64 Scaunele, sistemele de siguranţă

Mişcarea spre înainte a şoferului şia pasagerului din faţă esteamortizată, reducându-se substanţialriscul accidentării în zona capului şia toracelui.

9 Avertisment

Protecţia optimă este asiguratănumai atunci când scaunul se aflăîn poziţie corespunzătoare 3 49.Menţineţi liberă zona deexpansiune a airbagurilor.Fixaţi corect şi cuplaţi bine centurade siguranţă. Numai astfelairbagul va putea să vă protejeze.

Sistemul de airbagurilaterale

Sistemul airbag lateral constă dincâte un airbag încorporat în spătarelescaunelor din faţă. Acestea suntidentificate prin cuvântul AIRBAG.Sistemul de airbaguri laterale sedeclanşează în cazul unui accidentde o anumită gravitate. Contactultrebuie să fie cuplat.Sistemul de detectare a ocupăriiscaunului 3 65. Scaunul pentrucopii prevăzut cu emiţătoare 3 70.

Astfel se reduce substanţial riscul deaccidentare în zona toracelui şi înzona pelvisului în eventualitatea unuiimpact lateral.

9 Avertisment

Menţineţi liberă zona deexpansiune a airbagurilor.

NotăUtilizaţi exclusiv huse omologatepentru scaunele autovehicululuidumneavoastră. Aveţi grijă să nuacoperiţi airbagurile.

Page 66: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 65

Sistemul de airbaguripentru protecţia capului

Sistemul airbag cortină constă dincâte un airbag încorporat încapitonajul plafonului pe ambelelaturi. Acestea sunt identificate princuvântul AIRBAG de pe stâlpiicentrali.Sistemul de airbaguri pentru protecţiacapului se declanşează în cazul unuiaccident de o anumită gravitate.Contactul trebuie să fie cuplat.

Astfel se reduce substanţial risculaccidentării capului în eventualitateaunui impact lateral.Sistemul airbag pentru protecţiacapului nu protejează cel de-al treilearând de scaune.

9 Avertisment

Menţineţi liberă zona deexpansiune a airbagurilor.Cârligele de pe mânerele dinplafon se vor folosi în exclusivitatepentru articole uşoare deîmbrăcăminte, fără umeraşe. Nupăstraţi niciun obiect în acestearticole de îmbrăcăminte.

Sistemul de detectarea ocupării scaunului

Page 67: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

66 Scaunele, sistemele de siguranţă

Este identificat printr-o etichetăautocolantă amplasată pe panoulinferior al scaunului pasagerului dinfaţă şi prin lampa de control y ce seaprinde timp de circa 4 secunde lacuplarea contactului.Sistemul de detectare a ocupăriiscaunului dezactivează airbagurilefrontal şi lateral ale pasagerului dinfaţă dacă locul respectiv nu esteocupat sau dacă este instalat unscaun Opel pentru copii prevăzut cuemiţătoare. Sistemul airbag pentruprotecţia capului rămâne activat.

9 Pericol

Pe scaunul pasagerului din faţăpot fi montate numai scaune Opelpentru copii prevăzute cuemiţătoare. Instalarea scaunelorfără emiţătoare prezintă pericol derănire mortală.

Lampa de control 3 94.

NotăEste recomandat ca persoanelecare cântăresc mai puţin de 35 kg săcălătorească numai pe locurile dinspate.Nu plasaţi obiecte grele pe scaunulpasagerului din faţă. În caz contrar,scaunul va fi considerat a fi ocupatşi sistemele airbag pentru pasageruldin faţă nu vor fi dezactivate.Nu utilizaţi huse sau perne pescaunul pasagerului din faţă.

Scaunele pentru copiiScaune pentru copiiVă recomandăm scaunele pentrucopii Opel, proiectate special pentruacest tip de autovehicule.Când utilizaţi un sistem de reţinerepentru copii, respectaţi următoareleinstrucţiuni de utilizare şi instalare,precum şi pe cele furnizate deproducătorul sistemului de reţinerepentru copii.Respectaţi întotdeaunareglementările locale sau naţionale.În unele ţări, este interzisă instalareasistemelor de reţinere pentru copii peanumite scaune ale autovehiculului.

Alegerea sistemului adecvatBancheta din spate este locaţia ceamai confortabilă pentru fixarea unuisistem de reţinere pentru copii. Copiiitrebuie poziţionaţi cu spatele lasensul de mers atunci când acestlucru este posibil. Astfel, coloanavertebrală a copilului, care este încăfragilă, va fi supusă unei tensionăriminime în cazul unui accident.

Page 68: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 67

Pentru copiii cu vârste sub 12 ani şiînălţime mai mică de 150 cm, se vorutiliza numai sisteme de reţinerepentru copii adecvate vârstei şi talieicopilului. Sunt adecvate sistemele dereţinere conforme cu normeleECE 44-03 sau ECE 44-04.Deoarece la copiii cu înălţimi mai micide 150 cm poziţionarea corectăa centurii de siguranţă este rareoriposibilă, vă recomandăm insistent săutilizaţi un sistem de reţinere pentrucopii adecvat, chiar dacă acest lucrunu este obligatoriu prin lege pentruvârsta copilului.Nu ţineţi niciodată în braţe un copil întimpul călătoriei cu autovehiculul.Copilul va fi prea greu de reţinut înbraţe în cazul unei coliziuni.În cazul în care transportaţi copii,utilizaţi scaune pentru copii potrivitepentru gabaritul copilului.Verificaţi dacă sistemul de reţinerepentru copii pe care îl veţi instala estecompatibil cu acest autovehicul.Verificaţi dacă locul de instalarea sistemului de reţinere pentru copiiîn autovehicul este adecvat.

Nu lăsaţi copiii să intre sau să iasă dinmaşină decât pe partea opusă celeidinspre trafic.Când sistemul de reţinere pentrucopii nu este folosit, fixaţi-l cuo centură de siguranţă sau scoateţi-ldin autovehicul.NotăNu lipiţi nimic pe scaunele pentrucopii şi nu le acoperiţi cu altemateriale.Un scaun pentru copii care a fostsupus solicitărilor în timpul unuiaccident trebuie înlocuit.

Page 69: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

68 Scaunele, sistemele de siguranţă

Locuri de instalare a scaunelor pentru copiiOpţiuni permise pentru instalarea unui scaun pentru copii

Clasa de gabarit şi de vârstă1)

Pe scaunulpasagerului din faţă

Pe scaunelelaterale de pe aldoilea rând

Pe scaunulcentral de peal doilea rând

Pe scaunele depe al treilearând

Grupa 0: până la 10 kg sau aproximativ 10 luniGrupa 0+: până la 13 kg sau circa 2 ani

B1, + U, + U X

Grupa I: 9 - 18 kg sau circa 8 luni - 4 ani B2, + U, +, ++ U UFGrupa II: 15 - 25 kg sau circa 3 - 7 aniGrupa III: 22 - 36 kg sau circa 6 - 12 ani

X U U UF

B1 = Limitat, doar dacă autovehiculul este echipat cu sistem de detectare a ocupării scaunului şi scaun Opel pentru copiiprevăzut cu emiţătoare.Dacă scaunul pentru copii este fixat cu o centură de siguranţă cu fixare în trei puncte, reglaţi scaunul în poziţia ceamai înaltă. Deplasaţi scaunul pasagerului din faţă cât mai mult posibil spre înapoi şi deplasaţi punctul de ancorarea centurii de siguranţă a pasagerului din faţă în cea mai joasă poziţie.

B2 = Limitat, doar dacă autovehiculul este echipat cu sistem de detectare a ocupării scaunului şi scaun Opel pentru copiiprevăzut cu emiţătoare.Dacă scaunul pentru copii este fixat cu o centură de siguranţă cu fixare în trei puncte, reglaţi scaunul în poziţia ceamai înaltă. Deplasaţi scaunul pasagerului din faţă cât mai mult posibil spre înapoi astfel încât centura de siguranţăsă se desfăşoare din punctul de ancorare spre înainte.

U = Utilizare universală în combinaţie cu centurile de siguranţă cu fixare în trei puncte.

1) Este recomandată utilizarea fiecărui tip de scaun pentru copii până când copilul atinge limita maximă admisăa gabaritului.

Page 70: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 69

UF = Se poate utiliza fără restricţii în cazul scaunelor pentru copii orientate cu faţa la sensul de mers în combinaţie cucentura de siguranţă cu fixare în trei puncte.

+ = Scaunul autovehiculului prevăzut cu dispozitive de ancorare ISOFIX. Când utilizaţi dispozitivele de ancorareISOFIX, se pot utiliza numai scaune ISOFIX pentru copii omologate pentru autovehiculul dumneavoastră.

++ = Scaunul autovehiculului prevăzut cu dispozitive de ancorare ISOFIX. Când utilizaţi dispozitivele de ancorareISOFIX sau Top Tether, se pot utiliza numai scaune ISOFIX pentru copii omologate pentru autovehicululdumneavoastră.

X = Nu este admis niciun scaun pentru copii la această clasă de gabarit.

Page 71: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

70 Scaunele, sistemele de siguranţă

Scaunele Isofix pentrucopii

Fixaţi scaunele ISOFIX pentru copiiomologate în suporturile de ancorare.

Sistemele de reţinerepentru copii Top-Tether

Fixaţi sistemele Top-Tether dereţinere pentru copii omologate îninelele de ancorare de pe al doilearând de scaune. Chinga trebuie sătreacă printre cele două tije deghidare ale tetierei.Când utilizaţi dispozitive de fixareISOFIX sau Top-Tether pentrua instala un scaun pentru copii, puteţiutiliza sisteme universale de reţinerepentru copii compatibile cu sistemulISOFIX.

Scaunele pentru copiiprevăzute cu emiţătoare

O etichetă autocolantă indică faptulcă scaunul pentru copii este prevăzutcu emiţătoare.Scaunele Opel pentru copii prevăzutecu emiţătoare sunt detectate automatîn cazul montării corecte a acestorape scaunul pasagerului din faţăechipat cu sistem de detectarea ocupării scaunului.

Page 72: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 71

NotăTrebuie să nu existe obiecte(precum folii de plastic sau pături)între scaun şi sistemul de reţinerepentru copii.

Sistemul de detectare a ocupăriiscaunului 3 65.

Page 73: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

72 Depozitarea

Depozitarea

Compartimentele de depozitare . . 72Portbagajul ................................... 74Sistemul portbagaj de acoperiş . . . 80Instrucţiuni referitoare laîncărcare ...................................... 81

Compartimentele dedepozitareTorpedoul

Torpedoul este prevăzut cu un suportpentru stilou.Torpedoul trebuie să fie închis întimpul deplasării.

Suporturile pentru pahare

Suporturile pentru pahare suntamplasate în consola centrală, înportiere şi în capitonajul din spate.

Page 74: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Depozitarea 73

Alte suporturi pentru pahare suntprevăzute în spătarul scaunuluicentral din spate, când acesta esterabatat.

Suportul pentru ochelari

Rabataţi în jos şi deschideţi.A nu se utiliza pentru depozitarea deobiecte grele.

Compartimentul dedepozitare de sub scaun

Ridicaţi de marginea teşită şi trageţiîn afară. Sarcina maximă: 1,5 kg.Pentru închidere, împingeţi-l la locpentru a se fixa în poziţie.

Spaţiile de depozitare dinplafon

Pentru deschidere, apăsaţi locurilemarcate.Sarcina maximă admisă pentru celedouă compartimente de depozitaredin faţă este de 1 kg, iar pentru treicompartimente de depozitare dinspate este de 2 kg.Compartimentele de depozitaretrebuie să fie închise în timpuldeplasării.

Page 75: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

74 Depozitarea

Portbagajul

Depozitarea în portbagaj

Pentru a deschide capacul, ridicaţimocheta. Ridicaţi, rotiţi şi trageţi însus inelul. Compartimentul dedepozitare conţine sculeleautovehiculului 3 186 şi cuplajulsferic de tractare.Panoul de siguranţe se află pe parteastângă, în spatele capacului dincapitonajul lateral al portbagajului3 184.

Setul pentru depanarea anvelopelorse află pe partea dreaptă, în spatelecapacului 3 192.

Copertina portbagajuluiNu aşezaţi obiecte grele sau cumuchii tăioase pe copertinaportbagajului.Înainte de a manevra copertinaportbagajului, centurile de siguranţăale scaunelor din spate trebuie să fietrecute prin suporturile laterale pentrucenturi.

Deschiderea

Scoateţi copertina portbagajului dinsuporturile laterale. Aceasta seretractează automat.

ÎnchidereaTrageţi copertina spre partea dinspate a autovehiculului cu ajutorulmanetei şi fixaţi-o în suporturilelaterale.

Demontarea

Deschideţi copertina portbagajului.Trageţi în sus maneta de deblocare şimenţineţi-o în poziţie. Ridicaţi parteadreaptă a copertinei şi scoateţi-o dinsuporturi.

Page 76: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Depozitarea 75

MontareaIntroduceţi partea stângă a copertineiportbagajului în nişa din parteastângă, ridicaţi în sus şi menţineţi înpoziţie maneta de deblocare,introduceţi partea dreaptăa copertinei în nişă şi fixaţi-o înpoziţie.

Depozitarea în spatelescaunelor din rândul al treilea

Introduceţi partea stângă a copertineiportbagajului în nişa din parteastângă, ridicaţi în sus şi menţineţi înpoziţie maneta de deblocare,

introduceţi partea dreaptăa copertinei în nişă şi fixaţi-o înpoziţie.

Mocheta pentru podeauaportbagajuluiUtilizaţi mocheta pentru podeauaportbagajului atunci când al treilearând de scaune este depozitat.

Şinele şi cârligele deamarare

Introduceţi cârligele în poziţiile doritepe şine: introduceţi cârligul încanelura superioară a şinei şiapăsaţi-l în canelura inferioară.Atunci când se utilizează şinele (cuexcepţia plasei de compartimentaredin faţa hayonului), scaunele din celde-al treilea rând trebuie depozitate3 55 iar centurile de siguranţă alescaunelor trebuie desprinse dinpodea. Fixaţi inelele lăsate libere alecenturilor de siguranţă de magneţiisuportului 3 59.

Inelele de amarare

Page 77: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

76 Depozitarea

Inelele de amarare sunt destinateasigurării articolelor împotrivaalunecării, de exemplu, cu ajutorulchingilor de amarare, plasei decompartimentare pentru bagaje sauplasei de protecţie.Inelele pentru fixarea centurilor desiguranţă demontabile nu trebuieutilizate ca inele de amarare.Centurile scaunelor din cel de-altreilea rând nu trebuie utilizateniciodată pentru fixareaîncărcăturilor.

Sistemul de managemental zonei de încărcareSistemul FlexOrganizer este unsistem flexibil de divizare a zonei deîncărcare sau de asigurarea încărcăturii.

Sistemul este alcătuit din■ adaptoare,■ plasă de separare reglabilă,■ buzunare din plasă,■ cârlige.Componentele sunt montate pe douăşine de ghidare din panourile laterale,prin intermediul adaptoarelor şicârligelor. Plasa de compartimentarepoate fi de asemenea montată directîn faţa hayonului.

Plasa de compartimentarevariabilă

Introduceţi câte un adaptor în fiecareşină: rabataţi în jos plăcuţa demanevrare, introduceţi adaptorul încanelurile superioară şi inferioară aleşinei şi deplasaţi în poziţia dorită.Rotiţi în sus plăcuţa de manevrarepentru a bloca adaptorul. Tijele plaseitrebuie să fie extinse înainte de a leintroduce în adaptoare: trageţi spreexterior piesele de capăt şi blocaţi-lerotindu-le în sens orar.

Page 78: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Depozitarea 77

Pentru instalare, comprimaţi puţintijele şi introduceţi-le în fanteleaferente din adaptoare. Tija mailungă trebuie introdusă în adaptorulsuperior.Pentru demontare, comprimaţi tijeleplasei şi scoateţi-le din adaptoare.Rabataţi în jos plăcuţa de manevrarea adaptorului, scoateţi-l din canelurainferioară şi apoi din canelurasuperioară.

Cârligele şi buzunarele de plasă

Buzunarele de plasă pot fi agăţate decârligele de amarare.

Plasa de compartimentare dinfaţa hayonului

Plasa de compartimentare poate fiinstalată direct în faţa hayonului,prevenind căderea încărcăturii ladeschiderea acestuia.Cele patru piese de capăt ale tijeiplasei trebuie fixate înainte demontare, prin rotirea fiecărei piese însens antiorar şi presare în poziţie.Pentru montare, comprimaţi puţintijele şi introduceţi-le în fanteleaferente. Tija mai lungă trebuieintrodusă în partea de sus.

Pentru demontare, comprimaţi tijeleplasei şi scoateţi-le.Pentru o încărcare mai uşoară cuscaunele din cel de-al treilea rândrabatate, introduceţi mai întâi tija,încărcaţi portbagajul şi ulteriorintroduceţi tija superioară.

Plasa de protecţiePlasa de protecţie poate fi instalată înspatele celui de-al doilea rând descaune sau în spatele scaunelor dinfaţă.Nu transportaţi pasageri în spateleplasei de protecţie.

Page 79: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

78 Depozitarea

Montarea

Există două fante de montare în ramaplafonului: suspendaţi şi fixaţi tijaplasei într-o parte, comprimaţi-o şifixaţi-o în cealaltă parte.

În spatele celui de-al doilea rând descaune

Suspendaţi cârligele chingilor detensionare ale plasei în inelele deamarare şi tensionaţi plasa.

În spatele scaunelor din faţă

Suspendaţi cârligele chingilor detensionare ale plasei în fante şitensionaţi plasa.

DemontareaÎnclinaţi în sus dispozitivul de reglarea chingii plasei şi detaşaţi chinga.Desprindeţi tija superioară într-oparte, comprimaţi, desprindeţi decealaltă parte şi scoateţi-o din fante.

Page 80: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Depozitarea 79

Depozitarea

Aşezaţi chingile de tensionareconform figurii şi potriviţi-le pe plasă.

Rulaţi tija superioară a plaseiaproximativ până la partea mediană.Amplasaţi tija superioară a plaseipeste chingile de tensionare lângă tijainferioară. Cârligele de pe tijasuperioară trebuie să nu fieîndreptate către tija inferioară.

Fixaţi banda Velcro strâns în jurulplasei în dreptul dispozitivelor dereglare. Dispozitivele de reglare şitijele plasei trebuie să fie aşezateunele lângă celelalte.

Ridicaţi perna scaunelor celui de-aldoilea rând 3 53. Introduceţi plasa deprotecţie în suporturile aferente,rabataţi la loc perna scaunelor şifixaţi-o în poziţie.

Măsuţele rabatabileAmplasate pe spătarele scaunelor dinfaţă.Deschideţi prin deplasare în sus pânăla fixarea în poziţie.Rabataţi prin apăsare dincolo depunctul de rezistenţă.Nu aşezaţi pe acestea obiecte grele.

Page 81: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

80 Depozitarea

Triunghiul reflectorizantDepozitaţi triunghiul reflectorizant înnişa din hayon şi fixaţi-l cu chingile dinstânga şi din dreapta.

Trusa de prim-ajutor

Depozitaţi trusa de prim-ajutor în nişadin hayon şi fixaţi-o cu chinga.

Sistemul portbagaj deacoperişPortbagajul de acoperişDin motive de siguranţă şi pentru a sepreveni deteriorarea acoperişului, serecomandă utilizarea sistemuluiomologat de portbagaj de acoperiş.Respectaţi instrucţiunile de instalareşi demontaţi portbagajul de acoperişcând nu este utilizat.

Versiunea fără bare de amarare

Ridicaţi capacele fantelor demontare.

Fixaţi portbagajul de acoperiş înpunctele de montare.

Versiunea cu bare de amarare

Pentru fixarea portbagajului deacoperiş, introduceţi şuruburile demontare în orificiile indicate în figură.

Page 82: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Depozitarea 81

Instrucţiuni referitoarela încărcare

■ Obiectele grele din portbagaj vor fiplasate în spatele spătarelorscaunelor. Asiguraţi-vă căspătarele sunt blocate corect înpoziţie. Dacă este necesar caobiectele să fie stivuite unele pestealtele, cele grele vor fi aşezate labază.

■ Fixaţi obiectele cu chingile deamarare ataşate de inelele deamarare 3 75.

■ Asiguraţi obiectele mobile dinportbagaj împotriva alunecării.

■ Atunci când transportaţi obiecte înportbagaj, spătarele celui de-aldoilea rând de scaune nu trebuie săfie înclinate spre înainte.

■ Încărcătura nu trebuie sădepăşească marginea superioarăa spătarelor.

■ Nu plasaţi nimic pe copertinaportbagajului şi nici pe planşa debord.

■ Încărcătura nu trebuie săobstrucţioneze acţionareapedalelor, a manetei frânei demână şi a manetei selectorului deviteze şi să nu limiteze libertatea demişcare a şoferului. Nu aşezaţi îninteriorul autovehiculului obiecteneasigurate.

■ Nu conduceţi cu portbagajuldeschis.

9 Avertisment

Asiguraţi-vă întotdeauna căîncărcătura autovehiculului estedepozitată în siguranţă. În cazcontrar, obiectele neasigurate potfi proiectate prin habitaclu, putândprovoca rănirea ocupanţilor saudeteriorarea încărcăturii saua autovehiculului.

■ Sarcina utilă este diferenţa dintremasa totală maximă autorizată(conform plăcuţei de identificare3 213) şi masa proprie CEa autovehiculului.Pentru calcularea sarcinii utile,introduceţi datele aferenteautovehiculului dumneavoastră întabelul Masele de la începutulacestui manual.Masa proprie CE a autovehicululuiinclude valorile maselor estimatepentru şofer (68 kg), bagaje (7 kg)şi toate lichidele (rezervorul 90%plin).

Page 83: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

82 Depozitarea

Echipamentele opţionale şiaccesoriile măresc masa propriea autovehiculului.

■ Rularea cu portbagajul de acoperişîncărcat măreşte sensibilitateaautovehiculului la vânt lateral şi-iafectează manevrabilitatea,datorită ridicării centrului degreutate. Distribuiţi încărcăturauniform şi asiguraţi-ocorespunzător cu ajutorul chingilorde ancorare. Reglaţi presiunea înanvelope în concordanţă cuîncărcarea autovehiculului.Verificaţi şi tensionaţi frecventchingile.Sarcina maximă admisă peacoperiş este de 75 kg, respectivde 100 kg pentru autovehiculele cubare de amarare. Sarcina peacoperiş reprezintă suma dintremasa portbagajului şi sarcina utilă.

Page 84: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 83

Instrumentele şicomenzile

Comenzile .................................... 83Lămpile de avertizare, aparatelede măsură şi indicatoarele ........... 89Afişajul pentru informaţii ............ 101Mesajele autovehiculului ........... 108Computerul de bord ................... 111

ComenzileReglarea volanului

Deblocaţi maneta, reglaţi volanul,apoi fixaţi în poziţie maneta şiasiguraţi-vă că s-a blocat complet.Nu reglaţi volanul decât dacăautovehiculul este staţionar şisistemul de blocare a volanului estedezactivat.

Comenzile de pe volan

Sistemul Infotainment şi Info-Displaypoate fi acţionat prin intermediulcomenzilor de pe volan.Informaţii suplimentare se găsesc înmanualul de utilizare al sistemuluiInfotainment.

Page 85: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

84 Instrumentele şi comenzile

Claxonul

Apăsaţi j.

Ştergătoarele/ spălătorulde parbrizŞtergătoarele de parbriz

Maneta va reveni întotdeauna înpoziţia iniţială.& = rapid% = lent$ = ştergere intermitent㧠= Oprit

Pentru o singură trecere atunci cândştergătoarele de parbriz sunt oprite,apăsaţi maneta în jos.

Parcurgeţi treptele de lucru aleştergătoarelor de parbriz împingândmaneta dincolo de punctul derezistenţă şi menţinând-o în poziţie.Este emis un semnal acustic înpoziţia §.Nu utilizaţi ştergătoarele pe parbrizulîngheţat.Dezactivaţi ştergătoarele înspălătoriile auto.

Intervalul de ştergere reglabil

Pentru a seta intervalul între curseleştergătoarelor la o valoare între2 şi 15 secunde: Cuplaţi contactul,deplasaţi în jos maneta din poziţia

Page 86: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 85

§, aşteptaţi scurgerea intervaluluidorit, deplasaţi în sus maneta înpoziţia $.După cuplarea contactului şi setareamanetei în poziţia $, intervalul deştergere este setat la 6 secunde.

Ştergerea automată cu senzor deploaie

$ = Ştergerea automată cu senzorde ploaie

Senzorul de ploaie detecteazăcantitatea de apă de pe parbriz şireglează automat frecvenţa de lucruştergătoarelor de parbriz.

Păstraţi senzorul neacoperit de praf,murdărie sau gheaţă.

Spălătorul de parbriz

Trageţi maneta. Lichidul de spălareeste pulverizat pe parbriz şiştergătoarele parcurg câteva curse.Dacă luminile sunt aprinse, lichidul despălare este pulverizat şi pe faruri.Sistemul de spălare a farurilor va finefuncţional timp de 2 minute.

Ştergătorul/ spălătorul delunetă

Împingeţi maneta spre înainte.Ştergătorul de lunetă funcţionează înmodul temporizat. Opriţi ştergătorulîmpingând din nou maneta spreînainte.

Page 87: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

86 Instrumentele şi comenzile

Dacă maneta este menţinută împinsăspre înainte, lichidul de spălare estepulverizat pe lunetă.Nu utilizaţi dacă luneta esteîngheţată.Dezactivaţi ştergătoarele înspălătoriile auto.Ştergătorul lunetei este activatautomat când ştergătoarele deparbriz funcţionează şi este selectatătreapta de marşarier.

Temperatura exterioară

Scăderea temperaturii este indicatăimediat iar creşterea temperaturii, cuo scurtă întârziere.Dacă temperatura exterioară scade la3°C, simbolul : se aprinde înTriple-Info-Display sauBoard-Info-Display ca o avertizare cuprivire la posibilitatea prezenţeipoleiului pe carosabil. : rămâneaprinsă până când temperaturaajunge la cel puţin 5°C.

La autovehicule cuGraphic-Info-Display sauColor-Info-Display, apare un mesajde avertizare în afişaj cu privire laprezenţa poleiului pe carosabil. Nu se

afişează niciun mesaj dacătemperatura exterioară este sub-5°C.

9 Avertisment

Suprafaţa carosabilului poate fideja acoperită cu polei, chiar dacăafişajul arată câteva grade peste0 °C.

CeasulData şi ora sunt prezentate înInfo-Display.Board-Info-Display 3 101,Graphic-Info-Display,Color-Info-Display 3 104.

Page 88: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 87

Reglarea datei şi orei înTriple-Info-Display

Sistemul Infotainment trebuie să fieoprit. Activaţi modul Setări menţinândapăsat butonul Ö timp de circa2 secunde. Cifra care clipeşte estereglată cu ajutorul butonului ;.Butonul Ö este utilizat pentru trecereala modul următor şi pentru ieşirea dinmodul Setări.

Sincronizarea automată a ceasuluiSemnalul RDS al majorităţii staţiilorVHF setează automat ora, lucruconfirmat prin simbolul } în afişaj.

Unele staţii nu emit semnale de timpcorecte. În astfel de cazuri, vărecomandăm să dezactivaţi funcţiade sincronizare automată a ceasului.Activaţi modul Setări şi comutaţi lasetarea anului. Menţineţi apăsatbutonul Ö timp de circa 3 secundepână când simbolul } clipeşte în afişajşi apare mesajul „RDS TIME” (OraRDS). Funcţia este activată (RDSTIME 1) sau dezactivată (RDS TIME0) cu ajutorul butonului ;. Ieşiţi dinmodul Setări cu ajutorul butonului Ö.

Prizele pentru accesoriiPrizele pentru accesorii suntamplasate în consola centrală şi înportbagaj.

Nu deterioraţi prizele utilizând fişenecorespunzătoare. Conectareaaccesoriilor electrice în timp cemotorul este oprit va duce ladescărcarea bateriei. Nu depăşiţi

Page 89: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

88 Instrumentele şi comenzile

consumul maxim de 120 W. Nuconectaţi accesorii care furnizeazăcurent, de ex. încărcătoare de bateriisau baterii.Accesoriile electrice conectatetrebuie să respecte cerinţele decompatibilitate electromagneticăstipulate de standardulDIN VDE 40 839.

Bricheta

Bricheta se află în consola centrală.Apăsaţi bricheta. Se decuplează înmod automat atunci când elementulrezistiv s-a încins. Scoateţi bricheta.

Scrumierele

Atenţie

A se folosi numai pentru scrum şinu pentru materiale inflamabile.

Scrumiera din faţă

Deschideţi scrumiera din dreptuldegajării.

Pentru a goli scrumiera, apăsaţiclema de blocare, deschideţi completscrumiera şi scoateţi-o.

Scrumiera detaşabilă

Page 90: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 89

Scrumiera detaşabilă poate fiamplasată în suporturile pentrupahare.

Lămpile de avertizare,aparatele de măsură şiindicatoareleBlocul instrumentelor debordLa anumite versiuni, indicatoareleinstrumentelor de bord se rotesc scurtpână în poziţia finală la cuplareacontactului.

Vitezometrul

Arată viteza autovehiculului.

Contorul de kilometraj

Linia inferioară arată distanţa totalăparcursă.

Contorul de parcursLinia superioară afişează numărul dekilometri parcurşi de la ultimaresetare.Pentru resetare, menţineţi apăsatbutonul de resetare timp de circa2 secunde atunci când contactul estecuplat.

Page 91: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

90 Instrumentele şi comenzile

Turometrul

Afişează turaţia motorului.Conduceţi pe cât posibil la turaţiireduse ale motorului în fiecaretreaptă de viteze.

Atenţie

Dacă indicatorul se află în zonaroşie de avertizare, turaţia maximăadmisă a motorului este depăşită.Motorul este în pericol.

Indicatorul de nivelcombustibil

Afişează nivelul combustibilului saupresiunea gazului din rezervor, înfuncţie de combustibilul utilizat înmomentul respectiv.Lampa de control Y se aprinde dacănivelul în rezervor este redus.Realimentaţi imediat ce lampa decontrol începe să clipească.La funcţionarea pe gaze naturale,sistemul comută automat lafuncţionarea pe benzină 3 91.

Atunci când se funcţionează pe gazenaturale, mesajul LoFuEL este afişatdacă nivelul din rezervorul de benzinăeste scăzut. Confirmaţi mesajul prinapăsarea butonului de resetare 3 89.Nu lăsaţi niciodată rezervorul să segolească complet.Datorită combustibilului aflat înrezervor, cantitatea de completarepoate fi mai mică decât ceaspecificată cu privire la capacitatearezervorului.

Page 92: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 91

Selectorul de combustibil

Prin apăsarea butonului Y, comutaţiîntre alimentarea cu benzină şi cea cugaze naturale. Comutarea nu esteposibilă la sarcini ridicate (de ex., lao accelerare puternică, în timpulmersului cu acceleraţia la maxim).LED-ul de stare arată modul curentde funcţionare.Funcţionarea pebază de gazenaturale

= Ledul este stins.

Funcţionarea pebenzină

= Ledul esteaprins.

Imediat ce rezervoarele de gaz segolesc, sistemul comută automat înmodul de funcţionare pe benzinăpână la decuplarea contactului.Dacă rezervoarele de gaz nu suntumplute, sistemul trebuie comutatmanual la funcţionarea pe benzinăînainte ca motorul să fie pornit dinnou. Astfel, se previne deteriorareacatalizatorului (supraîncălzireaprodusă de alimentarea neuniformăcu combustibil).Dacă butonul pentru selectareacombustibilului este acţionat de maimulte ori într-un interval scurt de timp,este activat un dispozitiv de blocarea comutării. Motorul rămâne în modulcurent de funcţionare. Dispozitivul deblocare rămâne activ până ladecuplarea contactului.Este posibil să apară o uşoarăpierdere de putere şi cuplu lafuncţionarea pe benzină. De aceea,trebuie să adaptaţi stilul deconducere (de ex. în timpul efectuăriimanevrelor de depăşire), precum şiîncărcarea autovehiculului (de ex.sarcini tractabile) la condiţiile date.

La fiecare şase luni, goliţi rezervorulde benzină până când lampa decontrol Y se aprinde şi realimentaţi.Acest lucru este necesar pentrumenţinerea calităţii combustibilului şia funcţionalităţii sistemului dealimentare pe benzină.Umpleţi complet rezervorul laintervale regulate pentru a prevenicoroziunea acestuia.

Afişajul de service

Mesajul InSP apare când verificareatehnică periodică este scadentă.Informaţii suplimentare 3 208.

Page 93: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

92 Instrumentele şi comenzile

Lămpile de controlLămpile de control descrise încontinuare nu sunt prezente îndotarea tuturor autovehiculelor.Descrierea se referă la toateversiunile de instrumente. Atuncicând este cuplat contactul,majoritatea lămpilor de control se voraprinde scurt pentru efectuarea uneiautoverificări.Semnificaţie culori lămpi de control:Roşu = Pericol, avertisment

important,Galben = Avertisment, informare,

defecţiune,Verde = Confirmare activare,Albastru = Confirmare activare.

Page 94: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 93

Page 95: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

94 Instrumentele şi comenzile

Semnalizarea direcţieiO se aprinde sau clipeşte înculoarea verde.

Se aprindeLampa de control se aprinde scurtcând sunt aprinse lămpile de parcare.Luminile de parcare 3 120.

ClipeşteLampa de control clipeşte dacă suntactivate lămpile de semnalizaredirecţie sau luminile de avarie.Clipire rapidă: lampă de semnalizaredirecţie defectă sau siguranţăaferentă arsă, lampă de semnalizaredirecţie a remorcii defectă.Înlocuirea becurilor 3 173.Siguranţele fuzibile 3 180.Lămpile de semnalizare direcţie3 119.

Lampa de avertizarecentură de siguranţăX se aprinde sau clipeşte în roşu.

Se aprindeDupă cuplarea contactului, pânăcând se fixează centura de siguranţă.

ClipeşteDupă demarare, până când sefixează centura de siguranţă.Fixarea centurii de siguranţă 3 59.

Sistemele airbag şidispozitivele depretensionare a centurilorde siguranţăv se aprinde în roşu.La cuplarea contactului, lampa decontrol se aprinde circa 4 secunde.Dacă lampa nu se aprinde, nu sestinge după 4 secunde sau se aprindeîn timpul mersului, înseamnă căexistă o defecţiune în sistemul depretensionare a centurilor desiguranţă, sistemul airbag sausistemul de detectare a ocupăriiscaunului. Este posibil ca sistemelesă nu se declanşeze în cazul unuiaccident.

Declanşarea dispozitivelor depretensionare a centurilor desiguranţă sau a airbagurilor esteindicată de aprinderea v.

9 Avertisment

Apelaţi imediat la un atelier serviceautorizat pentru remediereacauzei defecţiunii.

Sistemele airbag, dispozitivele depretensionare a centurilor desiguranţă 3 62, 3 58.

Sistemul de detectarea ocupării scaunuluiy se aprinde sau clipeşte în galben.

Este aprinsăDacă autovehiculul este echipat cusistem de detectare a ocupăriiscaunului, lampa y se aprinde timpde circa 4 secunde după ce contactuleste cuplat.

Page 96: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 95

Dacă este detectat un scaun pentrucopii prevăzut cu emiţătoare, lampay rămâne aprinsă. Numai în aceastăsituaţie poate fi transportat pescaunul pasagerului din faţă un scaunpentru copii prevăzut cu emiţătoare,sistemele airbag ale pasagerului dinfaţă fiind dezactivate 3 65.

9 Pericol

Dacă scaunul pentru copii esteinstalat şi lampa de control nu esteaprinsă în timpul mersului,airbagurile frontal şi lateral alepasagerului din faţă nu suntdezactivate.

ClipeşteDefecţiuni în sistem sau scaunulpentru copii prevăzut cu emiţătoareeste defect sau incorect instalat3 65.

9 Pericol

Clipirea lămpii de control în timpulmersului indică o defecţiune.Apelaţi imediat la un atelier servicepentru remedierea cauzeidefecţiunii.

Scaunul pentru copii prevăzut cuemiţătoare 3 70.

Sistemul de încărcarep se aprinde în roşu.Lampa se aprinde la cuplareacontactului şi se stinge la scurt timpdupă pornirea motorului.

Este aprinsă în timpulfuncţionării motoruluiOpriţi autovehiculul şi motorul.Bateria nu se încarcă. Răcireamotorului poate fi întreruptă. Lamodelele cu motoare diesel, esteposibil să fie întreruptă alimentareacu tensiune a servofrânei. Apelaţi laun atelier service autorizat pentruasistenţă.

Lampa de controldefecţiuniZ se aprinde sau clipeşte în culoaregalbenă.Lampa se aprinde la cuplareacontactului şi se stinge la scurt timpdupă pornirea motorului.

Se aprinde în timpul funcţionăriimotoruluiDefecţiune în sistemul de control alemisiilor. Este posibil ca limiteleadmise ale emisiilor de noxe să fi fostdepăşite. Apelaţi imediat la un atelierservice pentru asistenţă.

Clipeşte în timpul funcţionăriimotoruluiExistă o defecţiune ce poate duce laavarierea catalizatorului. Reduceţiapăsarea asupra pedalei deacceleraţie până când lampa nu maiclipeşte. Apelaţi imediat la un atelierservice pentru asistenţă.

Page 97: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

96 Instrumentele şi comenzile

Scadenţă verificareservice autovehiculA se aprinde sau clipeşte în galben.

Este aprinsă în timpulfuncţionării motoruluiDefecţiune la unitatea electronică decontrol a motorului sau a transmisiei3 142, 3 147. În acest caz, unitateaelectronică va comuta la un programde funcţionare în caz de urgenţă.Consumul de combustibil poate săcrească şi manevrabilitateaautovehiculului se poate reduce.Dacă defecţiunea persistă dupărepornirea autovehiculului, consultaţiun atelier service.

Lampa se aprinde simultan cuapariţia simbolului InSP4 peafişajul de serviceSolicitaţi asistenţă din partea unuiatelier service pentru purjarea apeidin filtrul de motorină 3 109.

Clipeşte atunci când contactuleste cuplatDefecţiune în sistemul antidemaraj.Motorul nu va putea fi pornit 3 40.Decuplaţi contactul şi reluaţiprocedura de pornire.Dacă lampa de control continuă săclipească, încercaţi să porniţi motorulfolosind cheia de rezervă şi apelaţi laun atelier service.

Sistemul de frână şi deambreiajR se aprinde sau clipeşte în roşu.

Este aprinsăSe aprinde când frâna de mână esteeliberată dacă nivelul lichidului defrână şi ambreiaj este prea scăzut3 170.

9 Avertisment

Opriţi autovehiculul. Nu continuaţicălătoria. Apelaţi la un atelierservice autorizat.

Se aprinde când contactul este cuplatdacă frâna de mână este trasă3 150.

ClipeşteLa autovehiculele echipate cutransmisie manuală secvenţială,lampa clipeşte câteva secunde dupădecuplarea contactului dacă frâna demână nu a fost trasă.La autovehiculele echipate cutransmisie manuală secvenţială,lampa clipeşte când portiera şoferuluieste deschisă dacă nu este cuplatănicio treaptă de viteze şi frâna demână nu este trasă.

Sistemul antiblocare frâne(ABS)u se aprinde în roşu.Se aprinde timp de câteva secunde lacuplarea contactului. Sistemul estegata de funcţionare după stingerealămpii de control.Dacă lampa de control nu se stingedupă câteva secunde sau se aprindeîn timpul mersului, indică o defecţiune

Page 98: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 97

în sistemul ABS. Sistemul de frânareva funcţiona în continuare, dar fărăa beneficia de reglarea oferită desistemul ABS.Sistem antiblocaj frâne 3 149.

Modul Sport1 se aprinde în galben.Simbolul se aprinde când este activatmodul Sport 3 141, 3 151.

Modul de iarnăT se aprinde în galben.Simbolul se aprinde când este activatmodul de iarnă 3 141, 3 146.

Sistemul ultrasonic deasistenţă la parcarer se aprinde sau clipeşte în galben.

Se aprindeDefecţiuni în sistem. Apelaţi la unatelier service pentru remediereacauzei defecţiunii.

ClipeşteDefecţiune datorată senzorilor caresunt murdari sau acoperiţi cu gheaţăsau zăpadă.sauInterferenţe datorită surselor externede ultrasunete. Odată cuîndepărtarea sursei interferenţelor,sistemul de senzori va funcţionanormal.Senzorii de parcare cu ultrasunete3 154.

Programul electronic destabilitatev se aprinde sau clipeşte în galben.Se aprinde timp de câteva secundedupă cuplarea contactului.

Clipeşte în timpul mersuluiSistemul este cuplat activ. Esteposibil ca puterea motorului să sereducă şi autovehiculul să fie frânatautomat într-o mică măsură 3 150.

Se aprinde în timpul mersuluiSistemul este dezactivat sau existăo defecţiune. Este posibilăcontinuarea călătoriei. Stabilitateatracţiunii poate fi totuşi afectată, înfuncţie de starea suprafeţeicarosabilului.Apelaţi la un atelier service pentruremedierea cauzei defecţiunii.ESP®Plus 3 150.

Temperatura lichidului derăcire a motoruluiW se aprinde în roşu.

Este aprinsă în timpulfuncţionării motoruluiOpriţi autovehiculul şi motorul.

Atenţie

Temperatura lichidului de răcireeste prea ridicată.

Verificaţi imediat nivelul lichidului derăcire 3 169.

Page 99: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

98 Instrumentele şi comenzile

Dacă nivelul lichidului de răcire esteinsuficient, consultaţi un atelierservice.

Preîncălzirea şi filtrul departicule diesel! se aprinde sau clipeşte în galben.

Se aprindePreîncălzirea este activată. Seactivează doar dacă temperaturaexterioară este scăzută.

ClipeşteLampa de control ! clipeşte dacăfiltrul de particule diesel reclamăcurăţarea şi condiţiile anterioaredeplasării nu au permis iniţiereaprocedurii de curăţare automată.Continuaţi deplasarea şi, în limitaposibilităţilor, nu permiteţi ca turaţiamotorului să coboare sub2.000 rot/min.Lampa de control ! se stingeimediat ce procesul de auto-curăţarea filtrului se încheie.Filtrul de particule diesel 3 137.

Sistemul de detectarea pierderii de presiune dinanvelope şi sistemul demonitorizare a presiunii înanvelopew se aprinde sau clipeşte în roşu saugalben.

Lampa de control se aprinde înroşuPierdere de presiune din anvelope.Opriţi imediat şi verificaţi presiunea înanvelope. Pentru anvelopele cuflancuri întărite 3 187, este permisăo viteză maximă de 80 km/h.

Lampa de control se aprinde îngalbenDefecţiune de sistem sau anvelopăfără senzor de presiune montat (deex. roata de rezervă). Apelaţi la unatelier service autorizat.

ClipeşteClipeşte de trei ori pentru a indicainiţializarea sistemului.

Sistemul de detectare a pierderii depresiune din anvelope 3 190,sistemul de monitorizare a presiunii înanvelope 3 189.

Sistemul interactiv deasistare a conducerii,controlul permanent alsuspensiei, modul SPORTIDS+ se aprinde în galben.Se aprinde timp de circa 10 secundedupă deschiderea portierei şoferului.Dacă se aprinde în timpul mersului,indică o defecţiune în sistem.Sistemul comută pe o reglare mairigidă a şasiului, ca măsură desiguranţă. Apelaţi la un atelier servicepentru remedierea defecţiunii.IDSPlus 3 151, Controlul permanent alsuspensiei 3 152, modul SPORT3 151.

Presiunea uleiului demotorI se aprinde în culoarea roşie.

Page 100: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 99

Lampa se aprinde la cuplareacontactului şi se stinge la scurt timpdupă pornirea motorului.

Se aprinde în timpul funcţionăriimotorului

Atenţie

Lubrifierea motorului poate fiîntreruptă. Acest lucru poate ducela avarierea motorului şi/ sau lablocarea roţilor de tracţiune.

1. Apăsaţi ambreiajul.2. Selectaţi poziţia neutră, aducei

maneta selectorului de viteze înpoziţia N.

3. Ieşiţi din trafic cât mai repedeposibil, fără a stânjeni circulaţiacelorlalte autovehicule.

4. Decuplaţi contactul.

9 Avertisment

Când motorul este oprit,acţionarea volanului şi a pedaleide frână necesită o forţăconsiderabil mai mare.Nu scoateţi cheia din contactdecât când autovehicululstaţionează, în caz contrar,sistemul de blocare a volanului sepoate activa pe neaşteptate.

Verificaţi nivelul de ulei înainte dea apela la asistenţa unui atelierservice 3 167.

Nivel scăzut al uleiului demotorS se aprinde în galben.Nivelul uleiului de motor este verificatautomat.

Este aprinsă în timpulfuncţionării motoruluiNivel scăzut al uleiului de motor.Verificaţi nivelul uleiului de motor şiadăugaţi ulei dacă este necesar3 167.

Nivel scăzut alcombustibiluluiY se aprinde sau clipeşte în galben.

Se aprindeNivelul combustibilului din rezervoreste scăzut.

ClipeşteCombustibilul s-a epuizat.Realimentaţi imediat. Nu lăsaţiniciodată rezervorul să se goleascăcomplet.Catalizatorul 3 138.Aerisirea sistemului de alimentare cumotorină 3 171.La funcţionarea pe gaze naturale,sistemul comută automat lafuncţionarea pe benzină 3 91.

Page 101: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

100 Instrumentele şi comenzile

Sistemul Open&Start(deschidere şi pornire)0 se aprinde sau clipeşte în culoaregalbenă.

ClipeşteCheia electronică nu se mai află înaria de recepţie internăa autovehiculului. Motorul nu poate fipornit. Menţineţi apăsat butonul Start/Stop ceva mai mult timp, pentrua decupla contactul.sauCheia electronică este defectă.Utilizarea este posibilă doar în modulde funcţionare în caz de urgenţă.

Se aprindeDefecţiune în sistem. Încercaţi săacţionaţi cu ajutorul cheii de rezervă,al telecomenzii sau în modul defuncţionare în caz de urgenţă.Menţineţi apăsat butonul Start/Stopceva mai mult timp, pentru a decuplacontactul. Apelaţi la un atelier serviceautorizat pentru asistenţă.sau

Volanul este în continuare blocat.Mişcaţi uşor volanul şi apăsaţibutonul Start/Stop.Sistemul Open&Start (deschidere şipornire) 3 30.

Pedala de frână apăsatăj se aprinde în galben.Motorul cu transmisie manualăsecvenţială poate fi pornit numai dacăpedala de frână este apăsată. Dacăpedala de frână este apăsată, lampade control se aprinde 3 145.

Luminile exterioare8 se aprinde în verde.Lampa se aprinde când luminileexterioare sunt aprinse 3 116.

Faza lungăC se aprinde în albastru.Se aprinde când este aprinsă fazalungă sau în cursul semnalizării cufarurile 3 117.

Farurile adaptiveB se aprinde sau clipeşte în galben.

Se aprindeDefecţiuni în sistem.Dacă dispozitivul de pivotare pentruiluminare în viraje se defectează,lampa pentru faza scurtăcorespunzătoare sensului respectiveste dezactivată şi este aprinsproiectorul de ceaţă.Apelaţi la un atelier service pentruasistenţă.

ClipeşteSistemul este comutat pe fază scurtăsimetrică.Lampa de control B clipeşte pentruaproximativ 4 secunde după cecontactul este cuplat, pentrua reaminti că sistemul a fost activat3 117.Farurile adaptive (AFL) 3 118.

Proiectoarele de ceaţă> se aprinde în verde.

Page 102: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 101

Lampa se aprinde când proiectoarelede ceaţă din faţă sunt aprinse 3 119.

Lampa de ceaţă spater se aprinde în galben.Se aprinde când lampa de ceaţăspate este în funcţiune 3 120.

Sistemul de control alvitezei de croazierăm se aprinde în verde.Se aprinde când sistemul este activat3 153.

Portieră deschisăQ se aprinde în roşu.Se aprinde când este deschisăo portieră sau hayonul.

Afişajul pentru informaţiiAfişajul pentru trei tipuri deinformaţii

Afişează ora, temperatura exterioarăşi data sau date de la sistemulInfotainment, când acesta esteactivat.Când contactul este decuplat, ora,data şi temperatura exterioară pot fivizualizate prin apăsarea scurtăa unuia dintre cele două butoane desub afişaj.

Afişajul pentru informaţiide bord

Afişează ora, temperatura exterioarăşi data sau date de la sistemulInfotainment.

Selectarea funcţiilorFuncţiile şi setările sistemuluiInfotainment pot fi accesate prinintermediul afişajului pentru informaţiide bord.Aceasta se face prin utilizareameniurilor şi butoanelor sistemuluiInfotainment.

Page 103: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

102 Instrumentele şi comenzile

Dacă nu se selectează nimic îninterval de 5 secunde, meniurile suntpărăsite automat.

Selectarea prin intermediulbutoanelor sistemului Infotainment

Din meniul Settings (Setări), utilizaţibutonul OK pentru a apela funcţiadorită. Utilizaţi butoanele săgeţipentru a modifica setările.Din meniul BC, utilizaţi butonul OKpentru a apela funcţia dorită. Utilizaţibutonul OK pentru a acţionacronometrul sau pentru a repornimăsurarea şi calculul.

Selectarea prin intermediul rozetei dereglaj din partea stângă de pe volan:

Apăsaţi rozeta de reglaj pentrudeschiderea meniului BC. Din meniulBC, apăsaţi pentru a acţionacronometrul sau pentru a repornimăsurarea şi calculul.Rotiţi rozeta de reglaj pentru a apelafuncţia dorită.

Setarea sistemului

Apăsaţi butonul Settings al sistemuluiInfotainment. Opţiunea de meniuAudio este accesată.Apelaţi System (Sistem) cu ajutorulbutonului săgeată stânga şi selectaţicu ajutorul butonului OK.

Page 104: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 103

Sincronizarea automată a ceasului

Semnalul RDS al majorităţii staţiilorVHF setează automat ora. Aceastăfuncţie este identificată prinsimbolul } prezent pe afişaj.Unele staţii nu emit semnale de timpcorecte. În astfel de cazuri, vărecomandăm să dezactivaţi funcţiade sincronizare automată a ceasului.Dezactivarea (Clock Sync.Off (Sinc.ceas dezactivată)) sau activarea(Clock Sync.On (Sincronizare CeasActivată)) sincronizării automatea ceasului se face prin intermediulbutoanelor săgeţi.

Reglarea datei şi orei

Valoarea gata de modificat estemarcată prin săgeţi. Utilizaţibutoanele săgeţi pentru a operasetarea dorită.

Logica de contactConsultaţi manualul de utilizare alsistemului Infotainment.

Selectarea limbii

Limba de afişare a anumitor funcţiipoate fi selectată.Selectaţi limba dorită cu ajutorulbutoanelor săgeţi.

Page 105: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

104 Instrumentele şi comenzile

Selectarea unităţilor de măsură

Selectaţi unitatea de măsură dorită cuajutorul butoanelor săgeţi.

Afişajul grafic pentruinformaţii, afişajul colorpentru informaţii

Afişează ora, temperatura exterioară,data sau date de la sistemulInfotainment (dacă este pornit) şi datede la sistemul de climatizare.Color-Info-Display afişeazăinformaţiile color.Tipul şi modul de afişarea informaţiilor depind de nivelul deechipare a autovehiculului şi desetările curente.

Selectarea funcţiilorFuncţiile şi setările sistemuluiInfotainment şi ale sistemuluielectronic de climatizare suntaccesate prin intermediul afişajului.Selecţiile se fac prin intermediulmeniurilor şi butoanelor, al butonuluimultifuncţional al sistemuluiInfotainment şi al rozetei de reglaj dinpartea stângă de pe volan.

Selectarea prin intermediulbutoanelor sistemului Infotainment

Selectaţi opţiunile de meniu cuajutorul meniurilor şi al butoanelorsistemului Infotainment. Butonul OK

Page 106: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 105

este utilizat pentru selectarea uneiopţiuni de meniu marcate sau pentruconfirmarea unei comenzi.Pentru părăsirea unui meniu, apăsaţibutonul săgeată stânga sau săgeatădreapta până când este afişat Return(Revenire) sau Main (Reţea) şiselectaţi.

Selectarea prin intermediul butonuluimultifuncţional

Rotiţi butonul multifuncţional pentrua marca opţiunile de meniu saucomenzile şi a selecta zonelefuncţionale.

Apăsaţi butonul multifuncţionalpentru a selecta opţiunea de meniumarcată sau pentru a confirmao comandă.Pentru a ieşi dintr-un meniu, rotiţibutonul multifuncţional până cândeste afişat Return (Revenire) sauMain (Reţea) şi selectaţi.

Selectarea prin intermediul rozetei dereglaj din partea stângă de pe volan

Rotiţi-o pentru a selecta o opţiune demeniu.Apăsaţi rozeta de reglaj pentrua selecta opţiunea de meniu marcatăsau pentru a confirma o comandă.

Zonele funcţionale

Pentru fiecare zonă funcţională existăo pagină principală (Main), care esteselectată în partea superioarăa afişajului (nedisponibilă cu sistemulInfotainment CD 30 sau portalul detelefonie mobilă):■ Audio,■ Navigaţia,■ Telefonul,■ Computerul de bord.

Page 107: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

106 Instrumentele şi comenzile

Setarea sistemului

Apăsaţi butonul Main al sistemuluiInfotainment.Apăsaţi butonul Settings al sistemuluiInfotainment. În cazul sistemuluiInfotainment CD 30, nu poate fiselectat niciun meniu.

Reglarea datei şi orei

Selectaţi opţiunea Time, Date (Ora,Data) din meniul Settings (Setări).Selectaţi opţiunea de meniu dorită şiefectuaţi setarea.Modificarea reglării orei va modifica şireglarea orei din cadrul sistemului denavigaţie.

Sincronizarea automată a ceasuluiSemnalul RDS al majorităţii staţiilorVHF setează automat ora.

Unele staţii nu emit semnale de timpcorecte. În astfel de cazuri, vărecomandăm să dezactivaţi funcţiade sincronizare automată a ceasului.Funcţia este activată prin bifareacâmpului din dreptul Synchron. clockautomatical. (Sincronizare automatăa ceasului) în meniul Time, Date (Ora,Data).

Selectarea limbii

Limba de afişare a anumitor funcţiipoate fi selectată.Selectaţi opţiunea Language(Limbă) din meniul Settings (Setări).

Page 108: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 107

Selectaţi limba dorită.

Opţiunea selectată este indicată deun 6 în faţa opţiunii respective.În cazul sistemelor cu mesaje vocale,atunci când configurarea limbiiafişajului este schimbată, sistemul văva întreba dacă doriţi şi modificarealimbii mesajelor vocale – consultaţimanualul de utilizare al sistemuluiInfotainment.

Selectarea unităţilor de măsură

Selectaţi opţiunea Units (Unităţi) dinmeniul Settings (Setări).Selectaţi unitatea de măsură dorită.Opţiunile selectate sunt indicate deun o în faţa opţiunii respective.

Reglarea contrastului(Graphic-Info-Display)

Selectaţi opţiunea Contrast(Contrast) din meniul Settings(Setări).Confirmaţi setarea dorită.

Setarea modului de afişareLuminozitatea afişajului esteindependentă de iluminareahabitaclului. Se pot face setărisuplimentare, după cum urmează:Selectaţi opţiunea Day / Night (Zi /Noapte) din meniul Settings (Setări).

Page 109: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

108 Instrumentele şi comenzile

Automatic (Automat) Culorile suntadaptate la nivelul luminii exterioare.Always day design (Afişarepermanentă pe timp de zi) text negrusau color pe fond luminos.Always night design (Afişarepermanentă pe timp de noapte) textalb sau color pe fond întunecat.Opţiunea selectată este indicată deun o în faţa opţiunii respective.

Logica de contactConsultaţi manualul de utilizare alsistemului Infotainment.

MesajeleautovehicululuiMesajele sunt transmise prinintermediul afişajului panoului debord sau al avertizărilor acustice.Mesajele sistemului de verificare aparîn Info-Display. Unele informaţii suntafişate în formă abreviată. Confirmaţimesajele de avertizare cu butonulmultifuncţional 3 101, 3 104.

Semnalele sonore deavertizareCând este pornit motorul sau întimpul mersului■ Dacă nu este prezentă sau nu este

recunoscută cheia electronică.■ Dacă centura de siguranţă nu este

fixată.■ Dacă o portieră sau hayonul nu

sunt complet închise la demarare.■ Dacă s-a depăşit o anumită viteză

cu frâna de mână aplicată.

■ Dacă este depăşită viteza maximăsetată din fabricaţie.

■ Dacă autovehiculul este echipat cutransmisie semiautomată şiportiera şoferului este deschisă întimp ce motorul este în funcţiune,o treaptă de viteze este cuplatăcând pedala de frână nu esteapăsată.

Când autovehiculul este parcatşi portiera şoferului estedeschisă■ Când cheia este în contact.■ Când luminile exterioare sunt

aprinse.■ Cu sistemul Deschidere şi Pornire

şi transmisia automată, dacămaneta selectorului de viteze nu seaflă în poziţia P.

■ La transmisia semiautomată, dacăfrâna de mână nu este trasă şi nueste selectată nici o treaptă deviteze când motorul este oprit.

Page 110: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 109

Tensiunea baterieiTensiune redusă a baterieitelecomenzii sau cheii electronice. Laautovehiculele fără sistem deverificare, mesajul InSP3 apare înafişajul panoului de bord. Înlocuiţibateria 3 29, 3 30.

Întrerupătorul lămpilor defrânăLampa de frână nu se aprinde încursul frânării. Apelaţi imediat la unatelier service pentru remediereacauzei defecţiunii.

Nivelul lichidului de răcirea motorului

Nivel scăzut al lichidului de răcire însistemul de răcire a motorului.Verificaţi imediat nivelul lichidului derăcire 3 169.

Purjarea apei din filtrul demotorinăDacă în filtrul de motorină s-aacumulat apă, mesajul InSP4 apareîn afişajul panoului de bord. Apelaţi laun atelier service autorizat.

Sistemul de iluminareLuminile exterioare importante,inclusiv cablurile şi siguranţelefuzibile, sunt monitorizate. În modulde tractare, sunt monitorizate şilămpile remorcii. Remorcile cu lămpicu leduri trebuie prevăzute cu unsistem care să permită monitorizarealămpilor ca în cazurile cu becuriclasice.

Lampa ce reclamă atenţie esteindicată pe afişajul pentru informaţiisau mesajul InSP2 apare în afişajulpanoului de bord.

Page 111: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

110 Instrumentele şi comenzile

Sistemul de alarmă antifurtDefecţiune în sistemul de alarmăantifurt. Apelaţi la un atelier servicepentru remedierea cauzei defecţiunii.

Presiunea în anvelope

La autovehiculele cu sistem demonitorizare a presiunii în anvelope,dacă presiunea într-o anvelopă esteinsuficientă, afişajul indică anvelopacare trebuie verificată.Reduceţi viteza de deplasare şiverificaţi cu prima ocazie presiunea înanvelope. Sistemul de monitorizare

a presiunii în anvelope 3 189.Verificaţi presiunea în anvelope3 188, 3 224.

Dacă se înregistrează o pierdereconsiderabilă de presiune, mesajulcorespunzător apare pe afişaj,indicând anvelopa în pană.Ieşiţi din trafic cât mai repede posibil,fără a stânjeni circulaţia celorlalteautovehicule. Opriţi şi verificaţianvelopele. Montaţi roata de rezervă3 196. Dacă sunt montate anvelopecu flancuri întărite, viteza maximăeste de 80 km/h. Informaţii 3 187.Sistemul de monitorizare a presiuniiîn anvelope 3 189.

Nivelul lichidului despălareNivelul lichidului de spălare scăzut.Completaţi cu lichid de spălare3 169.

Page 112: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 111

Computerul de bordComputerul de bord înafişajul pentru informaţii debordAccesaţi informaţiile computerului debord prin apăsarea butonului BC alsistemului Infotainment sau a rozeteidin partea stângă de pe volan.Unele informaţii sunt afişate în formăprescurtată.La selectarea unei funcţii audio,rândurile următoare ale afişajuluiconţin informaţii preluate de lacomputerul de bord.

Consumul instantaneu

Se afişează consumul instantaneu.La viteze reduse, este afişatconsumul orar.

Consumul mediuSe afişează consumul mediu.Măsurarea poate fi resetată în oricemoment.

Consumul absolutSe afişează consumul de combustibil.Măsurarea poate fi resetată în oricemoment.

Viteza medieSe afişează viteza medie. Măsurareapoate fi resetată în orice moment.Opririle în timpul călătoriei cucontactul decuplat nu sunt luate încalcul.

Distanţa parcursăSe afişează distanţa parcursă.Măsurarea poate fi resetată în oricemoment.

Autonomia

Page 113: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

112 Instrumentele şi comenzile

Autonomia este calculată pe bazaconţinutului curent al rezervorului şia consumului curent. Valorile afişatesunt valori medii.După alimentare, sistemulactualizează autonomia cu o uşoarăîntârziere.Când nivelul combustibilului dinrezervor este scăzut, mesajul Range(Autonomie) apare în afişaj.Când rezervorul este aproape gol,mesajul Refuel! (Alimentaţi!) apare înafişaj.

Cronometrul

Selectaţi funcţia. Apăsaţi butonul OKsau rozeta de reglaj din partea stângăde pe volan pentru a porni sau opricronometrul.

Resetarea computerului de bordMăsurarea/ calculul următoarelorinformaţii ale computerului de bordpoate fi repornit(ă):■ Consumul mediu,■ Consumul absolut,■ Viteza medie,■ Distanţa parcursă,■ Cronometrul.Selectaţi informaţia dorită dincomputerul de bord 3 101. Pentruresetare, apăsaţi butonul OK saurozeta de reglaj din partea stângă depe volan timp de circa 2 secunde.

Computerul de bord înafişajul grafic pentruinformaţii sau afişajul colorpentru informaţiiPagina principală a computerului debord furnizează informaţii despreautonomia de parcurs, consumulcurent şi consumul mediu decombustibil ale BC 1 (BC 1).Pentru afişarea altor informaţii alecomputerului de bord, apăsaţi butonulBC (BC) al sistemului Infotainment şiselectaţi meniul computerului de borddin afişaj sau apăsaţi rozeta de reglajdin partea stângă de pe volan.Selectaţi opţiunea BC 1 (BC 1) sauBC 2 (BC 2) din meniul computerul debord.

Page 114: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 113

Autonomia

Autonomia este calculată pe bazaconţinutului curent al rezervorului şia consumului curent. Valorile afişatesunt valori medii.După alimentare, sistemulactualizează autonomia cu o uşoarăîntârziere.

Când nivelul combustibilului dinrezervor este scăzut, mesajul Range(Autonomie) apare în afişaj.Când rezervorul este aproape gol,mesajul Please refuel! (Rugăm,alimentaţi!) apare în afişaj.Sistemul de navigaţie vă va ghidaspre cea mai apropiată staţie dealimentare. Consultaţi manualulsistemului Infotainment pentruinformaţii suplimentare.

Consumul instantaneuSe afişează consumul instantaneu.La viteze reduse, este afişatconsumul orar.

Distanţa parcursăSe afişează distanţa parcursă.Măsurarea poate fi resetată în oricemoment.

Viteza medieSe afişează viteza medie. Măsurareapoate fi resetată în orice moment.Opririle în timpul călătoriei cucontactul decuplat nu sunt luate încalcul.

Consumul absolutSe afişează consumul de combustibil.Măsurarea poate fi resetată în oricemoment.

Page 115: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

114 Instrumentele şi comenzile

Consumul mediuSe afişează consumul mediu.Măsurarea poate fi resetată în oricemoment.

Resetarea computerului de bordMăsurarea sau calculul următoarelorinformaţii ale computerului de bordpot fi repornite:■ Distanţa parcursă,■ Viteza medie,■ Consumul absolut,■ Consumul mediu.Selectaţi opţiunea BC 1 (BC 1) sauBC 2 (BC 2) din meniul BoardComputer (Computer de bord).

Informaţiile celor două computere debord pot fi resetate separat, fiindastfel posibilă evaluarea datelorobţinute în intervale de timp diferite.Selectaţi informaţia dorităa computerului de bord şi confirmaţi.

Pentru resetarea tuturor informaţiilordin computerul de bord, selectaţiopţiunea All values (Toate valorile).

Page 116: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Instrumentele şi comenzile 115

Cronometrul

Selectaţi opţiunea Timer(Cronometru) din meniul BoardComputer (Computer de bord).Pentru pornire, selectaţi opţiuneaStart (Pornire). Pentru oprire,selectaţi opţiunea Stop (Oprire).Pentru resetare, selectaţi opţiuneaReset (Resetare).Afişajul relevant al cronometruluipoate fi selectat din meniul Options(Opţiuni):

Driving Time excl. Stops(Durata conducerii, fără opriri)Este înregistrat timpul în careautovehiculul se află în mişcare. Nusunt incluşi timpii de staţionare.

Driving Time incl. Stops (Durataconducerii, cu opriri)Este înregistrat timpul în careautovehiculul se află în mişcare. Suntincluse şi perioadele de staţionare cucontactul cuplat.

Travel Time (Durata călătoriei)Măsurarea intervalului de la activareamanuală prin intermediul Start(Pornire) până la dezactivareamanuală prin intermediul Reset(Resetare).

Presiunea în anvelope

Selectaţi opţiunea Tyres (Anvelope)din meniul Board Computer(Computer de bord).Va fi afişată presiunea curentă înfiecare anvelopă.Informaţii suplimentare 3 189.

Page 117: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

116 Sistem de iluminare

Sistem de iluminare

Luminile exterioare .................... 116Iluminarea interioară .................. 121Caracteristici ale sistemului deiluminare .................................... 122

Luminile exterioareComutatorul de lumini

Rotiţi comutatorul de lumini:7 = Stinse8 = Lămpile de poziţie laterale9 = Farurile

Lampa de control 8 3 100.Dacă este decuplat contactul cufarurile aprinse, rămân aprinse doarluminile de poziţie laterale.

Sistemul de controlautomat al luminilor

Comutatorul de lumini setat peAUTO: Când motorul este înfuncţiune, farurile se aprind în condiţiide iluminare exterioară precară.Ca măsură de siguranţă, comutatorulde lumini trebuie să rămânăîntotdeauna în poziţia AUTO.Reglaţi comutatorul pentru lumini înpoziţia 9 dacă vizibilitatea esteredusă datorită ceţii sau burniţei.

Page 118: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Sistem de iluminare 117

Faza lungă

Pentru a comuta din faza scurtă înfaza lungă, împingeţi maneta spreînainte.Pentru a reveni la faza scurtă,împingeţi din nou maneta sau trageţide aceasta.

Semnalizarea cu farurilePentru a activa semnalizarea cufarurile, trageţi de manetă.

Reglarea fascicululuifarurilorReglare manuală a fascicululuifarurilor

Pentru a adapta raza de acţiunea fasciculului farurilor la încărcareaautovehiculului şi a preveni orbireacelor ce circulă din sens opus:Apăsaţi butonul pentru a-l debloca şirotiţi-l în poziţia dorită.

Autovehiculele fără sistem de controlautomat al nivelului0 = scaunele faţă ocupate1 = toate scaunele ocupate

2 = toate scaunele ocupate şiportbagajul încărcat

3 = scaunul şoferului ocupat şiportbagajul încărcat

Autovehicule cu sistem de controlautomat al nivelului0 = scaunele faţă ocupate1 = toate scaunele ocupate1 = toate scaunele ocupate şi

portbagajul încărcat2 = scaunul şoferului ocupat şi

portbagajul încărcat

Reglarea automatăa fasciculului farurilorRaza de acţiune a fascicululuifarurilor este reglată automat înfuncţie de încărcarea autovehiculului.

Farurile când conduceţi înafara ţăriiFaza scurtă asimetrică măreştecâmpul de vizibilitate pe margineacarosabilului dinspre parteapasagerului.

Page 119: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

118 Sistem de iluminare

Totuşi, atunci când circulaţi în ţări încare traficul se desfăşoară pecealaltă parte a carosabilului, reglaţifarurile pentru a preveni orbirea celorce circulă din sens opus.

Autovehicule echipate cu sistemde faruri cu halogenApelaţi la un atelier service pentrureglarea farurilor.

Autovehicule cu faruri adaptive(AFL)

Adaptarea orientării fascicululuifarurilor:1. Împingeţi şi menţineţi împinsă

maneta.2. Cuplaţi contactul.3. O avertizare acustică se aude

circa 3 secunde.Lampa de control B 3 100.

Funcţia de iluminare petimp de ziCând contactul este cuplat şicomutatorul de lumini este setat înpoziţia 7 sau AUTO, lămpile depoziţie laterale sunt aprinse. Atuncicând motorul este în funcţiune, seaprind farurile.La autovehicule fără control automatal luminilor, 9 trebuie activat atuncicând se întunecă pentru a se asigurailuminarea panoului de bord.Sistemul de iluminare pe timp de zi sedezactivează la decuplareacontactului.

Farurile adaptiveLa autovehiculele echipate cu faruribi-Xenon, farurile adaptiveameliorează iluminarea în curbe şicresc raza de acţiune a fascicululuifarurilor.

Iluminarea în curbe

Fasciculul de lumină pivotează înfuncţie de poziţia volanului şi deviteză.

Page 120: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Sistem de iluminare 119

Iluminarea pe autostradăLa viteze mari şi conducere continuăîn linie dreaptă, intensitatealuminoasă a farurilor creşte uşor,automat, crescând astfel raza deacţiune a fasciculului farurilor.Lampa de control B 3 100.

Luminile de avarie

Acţionate prin intermediulbutonului ¨.Luminile de avarie se activeazăautomat dacă se declanşeazăairbagurile.

Semnalizarea virajelor şia schimbării benzii derulare

Maneta însus

= semnalizare ladreapta

Maneta înjos

= semnalizare la stânga

Maneta va reveni întotdeauna înpoziţia iniţială.Dacă maneta este împinsă dincolo depunctul de rezistenţă, semnalizareadirecţiei rămâne activată. Atunci când

volanul revine în poziţia iniţială,semnalizarea direcţiei estedezactivată automat.Pentru trei clipiri de semnalizare, deex. la schimbarea benzii de rulare,deplasaţi maneta până în punctul derezistenţă şi apoi eliberaţi-o.Deplasaţi maneta în punctul derezistenţă şi menţineţi-o pentruprelungirea semnalizării.Dezactivaţi manual semnalizareadirecţiei împingând uşor maneta.

Proiectoarele de ceaţă

Page 121: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

120 Sistem de iluminare

Proiectoarele de ceaţă pot fi activateatunci când contactul este cuplat şifarurile sau lămpile de poziţie lateralesunt aprinse.Acţionate prin intermediul butonului>.

Lămpile de ceaţă spate

Lămpile de ceaţă spate pot fi activateatunci când contactul este cuplat şifarurile sau lămpile de poziţie laterale(împreună cu proiectoarele de ceaţă)sunt aprinse.Acţionate prin intermediul butonuluir.

Lămpile de ceaţă spate suntdezactivate în timpul tractării.

Lămpile de parcare

La parcare, lămpile de parcare de peo parte pot fi activate:1. Rotiţi comutatorul de lumini în

poziţia 7 sau AUTO.2. Decuplaţi contactul.3. Deplasaţi maneta de semnalizare

complet în sus (lămpile deparcare de pe partea dreaptă) sauîn jos (lămpile de parcare de pepartea stângă).

Confirmare printr-un semnal şi prinlampa de control a lămpilor desemnalizare de pe partea respectivă.Pentru dezactivare, cuplaţi contactulsau deplasaţi maneta de semnalizareîn sens opus.

Lămpile de marşarierLămpile de marşarier se aprind cândcontactul este cuplat şi treapta demarşarier este cuplată.

Lentilele farurilor aburiteInteriorul lentilelor farurilor se poateaburi uşor în condiţii de umezeală şifrig, ploaie sau după spălare.Condensul dispare repede de la sine;pentru a accelera procesul, aprindeţiluminile exterioare.

Page 122: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Sistem de iluminare 121

Iluminarea interioarăControlul iluminăriipanoului de bord

Luminozitatea poate fi reglată cândluminile exterioare sunt aprinse:Apăsaţi butonul k pentru a-l debloca,apoi rotiţi-l şi menţineţi-l în poziţiepână când se obţine luminozitateadorită.

Luminile interioareÎn cursul intrării sau ieşirii dinautovehicul, plafoniera din faţă şiplafoniera centrală se aprind şi apoise sting după un timp.

Plafoniera din faţă

Acţionate prin intermediulbutonului c.

Plafonierele centrală şi spateExistă două versiuni.

Acţionată prin intermediulcomutatorului (I = aprinsă, 0 = stinsă,central = automată).

Page 123: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

122 Sistem de iluminare

Dezactivată prin intermediulbutonului c.

Lămpile de lectură

Acţionate prin intermediulbutoanelor a (I = aprinsă, 0 = stinsă,central = automată)

Lămpile din parasolareIluminarea este activată ladeschiderea capacului.

Caracteristici alesistemului de iluminareIluminarea consoleicentraleSpot luminos în carcasa oglinziiretrovizoare interioare. Iluminareaconsolei centrale reglată automat, înfuncţie de nivelul luminii exterioare.

Luminile de accesDupă deblocarea autovehiculului,iluminarea panoului de bord şia plăcuţei de înmatriculare seactivează timp de câteva secunde.Demararea 3 17.

Luminile de însoţire laieşirea din autovehicul

Faza scurtă şi lămpile marşarierrămân aprinse timp de circa30 de secunde după ce sistemul esteactivat şi portiera şoferului esteînchisă.

Activarea1. Decuplaţi contactul.2. Scoateţi cheia din contact.3. Deschideţi portiera şoferului.

Page 124: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Sistem de iluminare 123

4. Trageţi de maneta desemnalizare.

5. Închideţi portiera şoferului.Dacă portiera şoferului nu esteînchisă, luminile se sting dupădouă minute.Sistemul de iluminare este dezactivatimediat dacă maneta de semnalizareeste trasă spre volan în timp ceportiera şoferului este deschisă.

Funcţia de protecţieîmpotriva descărcăriiacumulatoruluiPentru a se preveni descărcareabateriei, toate luminile interioare suntstinse automat după 10 minute de ladecuplarea contactului.

Page 125: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

124 Control climatizare

Control climatizare

Sistemele de climatizare ............ 124Fantele de ventilaţie .................. 131Întreţinerea ................................. 133

Sistemele declimatizareSistemul de încălzire şiventilaţie

Comenzile pentru:■ Distribuţia fluxului de aer■ Temperatura■ Turaţia ventilatoruluiLuneta încălzită Ü 3 45.

Distribuţia fluxului de aerL = spre zona capului şi zona

picioarelorM = spre zona capuluil = spre parbriz şi geamurile

laterale din faţăJ = spre parbriz, geamurile

laterale din faţă şi zonapicioarelor

K = spre zona picioarelor

Sunt posibile setări intermediare.

Temperaturaroşu = aer caldalbastru = aer rece

Încălzirea nu va fi pe deplinfuncţională înainte ca motorul săatingă temperatura de regim.

Turaţia ventilatoruluiReglaţi fluxul de aer prin reglareaventilatorului la turaţia dorită.

Page 126: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Control climatizare 125

Dezaburirea şi degivrareageamurilor■ Setaţi selectorul pentru distribuţia

fluxului de aer în poziţia l.■ Setaţi butonul de reglare pentru

temperatură în poziţia de încălzirela maximum.

■ Setaţi turaţia ventilatorului la nivelulmaxim.

■ Activaţi dispozitivul de încălzirea lunetei Ü.

■ Deschideţi fantele de ventilaţielaterale după dorinţă şi direcţionaţifluxul de aer către geamurileportierelor.

■ Pentru încălzirea simultană a zoneipicioarelor, aduceţi selectorulpentru distribuţia fluxului de aer înpoziţia J.

Sistemul de aercondiţionat

Suplimentar faţă de sistemul deîncălzire şi ventilaţie, sistemul de aercondiţionat asigură:n = Răcirea4 = Recircularea aerului

Răcirea nControlată prin intermediul butonuluin şi funcţională doar atunci cândmotorul şi ventilatorul funcţionează.Compresorul sistemului de aercondiţionat răceşte şi eliminăumiditatea din aerul admis (îl usucă)

atunci când temperatura exterioarădepăşeşte un nivel specificat. Deaceea se poate forma condens careeste eliminat sub autovehicul.Dacă nu este necesară răcirea sauuscarea aerului, opriţi sistemul derăcire pentru a economisicombustibil.

Sistemul de recircularea aerului 4Acţionate prin intermediul butonului4.

Page 127: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

126 Control climatizare

9 Avertisment

Funcţionarea în modul derecirculare a aerului reduce fluxulde aer admis în habitaclu.Funcţionarea sistemului fărăfuncţia de răcire cauzeazăcreşterea umidităţii aerului dininterior, iar geamurile se pot aburi.Calitatea aerului din interior sedeteriorează, ceea ce poate cauzasomnolenţă pasagerilor.

Distribuţia fluxului de aer în poziţial: Recircularea aerului estedezactivată.

Răcirea maximăDeschideţi pentru scurt timpgeamurile astfel încât aerul fierbintesă fie eliminat rapid.■ Răcirea n activată.■ Sistemul de recirculare a aerului4 activat,

■ Setaţi selectorul pentru distribuţiafluxului de aer în poziţia M.

■ Setaţi selectorul de temperatură înpoziţia rece la maximum.

■ Setaţi turaţia ventilatorului la nivelulmaxim.

■ Deschideţi toate fantele deventilaţie.

Dezaburirea şi degivrareageamurilor■ Răcirea n activată.■ Setaţi selectorul pentru distribuţia

fluxului de aer în poziţia l.■ Setaţi selectorul de temperatură în

poziţia cald la maximum.■ Setaţi turaţia ventilatorului la nivelul

maxim.■ Porniţi încălzirea lunetei Ü.■ Deschideţi fantele de ventilaţie

laterale după dorinţă şi direcţionaţifluxul de aer către geamurileportierelor.

■ Pentru încălzirea simultană a zoneipicioarelor, aduceţi selectorulpentru distribuţia fluxului de aer înpoziţia J.

Sistemul automat declimatizare

Comenzile pentru:■ Distribuţia fluxului de aer■ Temperatura■ Turaţia ventilatoruluin = Răcirea4 = Recircularea aeruluiV = Dezaburirea şi degivrarea

Luneta încălzită Ü 3 45.

Page 128: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Control climatizare 127

Temperatura preselectată estemenţinută automat la o valoareconstantă. În modul automat, turaţiaventilatorului reglează automat fluxulde aer.

Modul automatSetări de bază pentru confort maxim:■ Setaţi selectorul de turaţie

a ventilatorului în poziţia A.■ Aduceţi selectorul pentru distribuţia

fluxului de aer în poziţia dorită.■ Presetaţi temperatura la nivelul

dorit.■ Răcirea n activată.■ Deschideţi toate fantele de

ventilaţie.

Distribuţia fluxului de aerL = spre zona capului şi zona

picioarelorM = spre zona capuluil = spre parbriz şi geamurile

laterale din faţăJ = spre parbriz, geamurile

laterale din faţă şi zonapicioarelor

K = spre zona picioarelor

Sunt posibile setări intermediare.

Preselectarea temperaturiiSetaţi selectorul de temperatură înpoziţia dorită. Sunt posibile setăriintermediare.Din motive de confort, temperaturapoate fi modificată numai în treptemici.În poziţiile extreme, nu se realizeazăo reglare a temperaturii. Sistemul deaer condiţionat funcţionează laniveluri maxime de răcire sauîncălzire.Încălzirea nu va fi pe deplinfuncţională înainte ca motorul săatingă temperatura de regim.

Turaţia ventilatoruluiÎn modul automat A, turaţiaventilatorului reglează automat fluxulde aer. Dacă este cazul, fluxul de aerpoate fi reglat manual.

Răcirea nControlată prin intermediul butonuluin şi funcţională doar atunci cândmotorul şi ventilatorul funcţionează.

Compresorul sistemului de aercondiţionat răceşte şi eliminăumiditatea din aerul admis (îl usucă)atunci când temperatura exterioarădepăşeşte un nivel specificat. Deaceea se poate forma condens careeste eliminat sub autovehicul.Dacă nu este necesară răcirea sauuscarea aerului, opriţi sistemul derăcire pentru a economisicombustibil.

Sistemul de recircularea aerului 4Modul de recirculare a aerului estecontrolat prin intermediul butonului4.

Page 129: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

128 Control climatizare

9 Avertisment

Funcţionarea în modul derecirculare a aerului reduce fluxulde aer admis în habitaclu.Funcţionarea sistemului fărăfuncţia de răcire cauzeazăcreşterea umidităţii aerului dininterior, iar geamurile se pot aburi.Calitatea aerului din interior sedeteriorează, ceea ce poate cauzasomnolenţă pasagerilor.

Răcirea maximăDeschideţi geamurile pentru scurttimp pentru ca aerul fierbinte dininterior să fie eliminat rapid.■ Răcirea n activată.■ Setaţi selectorul pentru distribuţia

fluxului de aer în poziţia M.■ Setaţi selectorul de temperatură la

valoarea dorită a temperaturii.■ Setaţi selectorul de turaţie

a ventilatorului în poziţia A.■ Deschideţi toate fantele de

ventilaţie.

Sistemul automat de climatizarerăceşte aerul în mod automat până lavaloarea specificată lucrând lacapacitate maximă de răcire.Cu selectorul de temperatură înpoziţia rece la minimum, sistemulfuncţionează permanent la nivelmaxim de răcire. Sistemul este setatautomat în modul de recircularea aerului atunci când aerulcondiţionat este activat.

Dezaburirea şi degivrareageamurilor■ Răcirea n activată.■ Apăsaţi butonul V: în poziţia A,

ventilatorul comută automat laturaţie maximă, fluxul de aer estedirecţionat către parbriz.

■ Setaţi selectorul de temperatură înpoziţia cald la maximum.

■ Porniţi încălzirea lunetei Ü.

Sistemul electronic declimatizare

Comenzile pentru:■ Temperatura■ Distribuţia fluxului de aer şi

selectarea meniurilor■ Turaţia ventilatoruluiAUTO = Modul automat4 = recircularea aeruluiV = dezaburirea şi degivrarea

Luneta încălzită Ü 3 45.

Page 130: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Control climatizare 129

Temperatura preselectată estemenţinută automat la o valoareconstantă. În modul automat, turaţiaventilatorului şi distribuţia fluxului deaer reglează automat fluxul de aer.Sistemul poate fi adaptat manual prinintermediul selectoarelor pentrudistribuţia fluxului de aer şi turaţiaventilatorului.

Datele sunt prezentate înInfo-Display. Modificarea setăriloreste indicată scurt în Info-Display,suprapunându-se peste meniul afişatcurent.

Sistemul electronic de climatizareeste complet funcţional numai cumotorul pornit.Nu acoperiţi senzorul din planşa debord pentru a se asigura o funcţionarecorectă.

Modul automatSetări de bază pentru confort maxim:■ Apăsaţi butonul AUTO.■ Deschideţi toate fantele de

ventilaţie.■ Air conditioning (Aer condiţionat)

pornit.■ Reglaţi temperatura dorită.

Preselectarea temperaturiiTemperaturile pot fi setate la niveluldorit.Din motive de confort, temperaturapoate fi modificată numai în treptemici.Dacă este setată temperaturaminimă, Lo apare în afişaj şi sistemulelectronic de climatizarefuncţionează la răcire maximă.

Dacă este setată temperaturamaximă, Hi apare în afişaj şi sistemulelectronic de climatizarefuncţionează la încălzire maximă.

Turaţia ventilatoruluiTreapta de turaţie selectatăa ventilatorului este indicată pe afişajprin simbolul x şi numărul asociat.Dacă ventilatorul este oprit, sistemulde aer condiţionat nu va funcţiona.Pentru a reveni la modul automat:Apăsaţi butonul AUTO.

Dezaburirea şi degivrareageamurilorApăsaţi butonul V. V apare înafişaj.Temperatura şi distribuţia fluxului deaer sunt reglate automat iarventilatorul funcţionează la turaţiemaximă.Pentru a reveni la modul automat:apăsaţi butonul V sau AUTO.Porniţi încălzirea lunetei Ü.

Page 131: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

130 Control climatizare

Setările manuale din meniulclimatizareSetările sistemului electronic declimatizare pot fi modificate prinintermediul butonului rotativ central,al butoanelor şi al meniurilor afişate.Pentru a accesa un meniu, apăsaţibutonul rotativ central. Meniul Climate(Climatizare) apare în afişaj.Opţiunile de meniu sunt marcateindividual prin rotirea butonului rotativcentral şi selectate prin apăsareaacestuia.Pentru a ieşi dintr-un meniu, rotiţibutonul rotativ central până când esteafişat Return (Revenire) sau Main(Reţea) şi selectaţi.

Distribuţia fluxului de aerRotiţi butonul rotativ central. MeniulAir distribut. (Distrib. aer) este activat,indicând setările disponibile pentrudistribuţia fluxului de aer:Sus = spre parbriz şi geamurile

laterale din faţă.Central = spre ocupanţii

autovehiculului.Jos = spre zona picioarelor.

Meniul Air distribut. (Distrib. aer)poate fi apelat de asemenea prinintermediul meniului Climate(Climatizare).Revenirea la modul automat dedistribuţie a fluxului de aer:Dezactivaţi setarea corespunzătoaresau apăsaţi butonul AUTO.

Răcirea

În meniul Climate (Climatizare),selectaţi opţiunea de meniu AC (aercondiţiuonat) şi activaţi saudezactivaţi răcirea.

Compresorul sistemului de aercondiţionat răceşte şi eliminăumiditatea din aerul admis (îl usucă)atunci când temperatura exterioarădepăşeşte un nivel specificat. Deaceea se poate forma condens careeste eliminat sub autovehicul.Dacă nu este necesară răcirea sauuscarea aerului, opriţi sistemul derăcire pentru a economisicombustibil; Eco apare în afişaj.

Reglarea ventilatorului în modulautomatÎn modul automat, turaţieiventilatorului poate fi reglată.Selectaţi opţiunea de meniuAutomatic blower (Ventilatorautomat) în meniul Climate(Climatizare) şi selectaţi turaţia dorităa ventilatorului.

Recircularea aerului în modulmanualModul de recirculare a aerului estecontrolat prin intermediul butonului4.

Page 132: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Control climatizare 131

9 Avertisment

Funcţionarea în modul derecirculare a aerului reduce fluxulde aer admis în habitaclu.Funcţionarea sistemului fărăfuncţia de răcire cauzeazăcreşterea umidităţii aerului dininterior, iar geamurile se pot aburi.Calitatea aerului din interior sedeteriorează, ceea ce poate cauzasomnolenţă pasagerilor.

Condiţionarea aerului cândmotorul este opritCând contactul este decuplat,rezerva de căldură sau răcireacumulată în sistem poate fi utilizatăpentru climatizarea habitaclului.Apăsaţi butonul AUTO când contactuleste decuplat. Va fi afişată pentruscurt timp indicaţia Residual airconditioning on (Aer rezidualcondiţionat activat).Climatizarea reziduală estedisponibilă doar pentru scurt timp.Pentru dezactivare, apăsaţi butonulAUTO.

Sistemul auxiliar deîncălzireSistemul de încălzire a aeruluiSistemul Quickheat este un încălzitorde aer electric auxiliar care încălzeştehabitaclul mult mai repede.

Sistemul de încălzire pentrulichidul de răcireAutovehiculele echipate cu motordiesel dispun de un sistem auxiliar deîncălzire alimentat cu motorină ceîncălzeşte lichidul de răcirea motorului atunci când motorul esteîn funcţiune.

Fantele de ventilaţieFantele de ventilaţiereglabilePentru a preveni îngheţareaevaporatorului datorită absenţeiventilaţiei, cel puţin una dintre fantelede ventilaţie trebuie să fie deschisăcând funcţia de răcire a aerului esteactivă.

Fantele de ventilaţie cu rozetăde reglaj

Pentru a deschide sau închide fantelede ventilaţie, rotiţi rozeta de reglaj.

Page 133: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

132 Control climatizare

Orientaţi fluxul de aer prin înclinareaşi pivotarea lamelelor.

Fantele de ventilaţie fără rozetăde reglaj

Deschideţi fantele de ventilaţie şireglaţi direcţia fluxului de aer.Pentru a închide fantele de ventilaţie,direcţionaţi fantele în jos.

9 Avertisment

Nu agăţaţi niciun obiect de fantelede ventilaţie. Pericol dedeteriorare şi rănire în cazul unuiaccident.

Fantele de ventilaţie fixeFante de ventilaţie suplimentare suntamplasate sub parbriz, sub geamurilelaterale şi în zona picioarelor.

Page 134: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Control climatizare 133

ÎntreţinereaAdmisia aerului

Fantele de admisie a aerului dintrecapotă şi parbriz trebuie menţinutecurate pentru a permite admisiaaerului. Îndepărtaţi murdăria, frunzelesau zăpada.

Filtrul de polenFiltrul de polen reţine praful,funinginea, polenul şi sporii din aerulce intră în habitaclu prin fantele deadmisie.

Funcţionarea normalăa sistemului de aercondiţionatPentru a asigura permanenţafuncţionării eficiente, sistemul derăcire trebuie pornit lunar timp decâteva minute, indiferent de vreme şianotimp. Funcţionarea cu răcire nueste posibilă la temperaturi exterioareprea scăzute.

ServicePentru a se asigura performanţeoptime de răcire, vă recomandăm cadupă scurgerea a trei ani de laînmatricularea autovehicululuisistemul de climatizare să fie verificatanual, inclusiv:■ Proba funcţională şi proba sub

presiune■ Funcţionalitatea încălzirii■ Verificarea etanşeităţii■ Verificarea curelelor de transmisie

■ Curăţarea condensatorului şipurjarea evaporatorului

■ Verificarea performanţelor

Page 135: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

134 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Conducerea şiutilizareaautovehiculului

Sfaturi pentru conducere ........... 134Pornirea şi utilizareaautovehiculului ........................... 134Sistemul de evacuare almotorului .................................... 137Transmisia automată ................. 139Transmisia manuală .................. 144Transmisia manualăsecvenţială ................................. 144Frânele ....................................... 149Sistemele de suport înconducere .................................. 150Sistemul de control al vitezei decroazieră .................................... 153Sistemul de detectarea obiectelor ................................ 154Combustibilul ............................. 156Tractarea ................................... 159

Sfaturi pentruconducerePăstrarea controluluiasupra autovehicululuiNu abordaţi niciodată o pantă cumotorul opritMulte sisteme nu sunt funcţionale înaceastă situaţie (de exempluservofrâna, servodirecţia).Conducerea în această manierăreprezintă un pericol pentrudumneavoastră şi pentru ceilalţi.

PedalelePentru a asigura cursa nestingherităa pedalei, nu amplasaţi covoraşe înzona pedalelor.

Pornirea şi utilizareaautovehicululuiRodajul autovehicululuinouNu frânaţi excesiv dacă nu estenecesar în cursul primelor deplasări.La prima deplasare cu autovehiculul,este posibilă apariţia fumului provenitde la ceara şi uleiul care se evaporădin sistemul de evacuare. Parcaţiautovehiculul în aer liber pentruo perioadă scurtă după efectuareaprimei deplasări şi evitaţi inhalareafumului degajat.În cursul perioadei de rodaj,consumurile de combustibil şi ulei demotor pot fi mai mari, iar procesul decurăţare a filtrului de particule dieselpoate surveni mai frecvent. Filtrul departicule pentru motor diesel 3 137.

Page 136: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 135

Poziţiile contactului

0 = Contactul decuplat1 = Direcţia deblocată, contactul

decuplat2 = Contactul cuplat, la motoare

diesel: preîncălzirea3 = Pornirea

Pornirea motoruluiPornirea motorului cu ajutorulcontactului

Acţionaţi ambreiajul şi frâna,transmisia automată la P sau N.Nu acţionaţi pedala de acceleraţie.Motoarele Diesel: rotiţi cheia decontact la poziţia 2 pentrupreîncălzire până când lampa decontrol ! se stinge.Rotiţi cheia în poziţia 3 şi eliberaţi-oatunci când motorul porneşte.

Înainte de a reporni sau a oprimotorul, readuceţi cheia de contact înpoziţia 0.

Pornirea motorului cu ajutorulbutonului Start/Stop

Cheia electronica trebuie să se afle înhabitaclu. Acţionaţi ambreiajul şifrâna, transmisia automată la P sauN.Nu acţionaţi pedala de acceleraţie.Motoarele Diesel: apăsaţi scurtbutonul pentru a porni preîncălzirea,mişcaţi uşor de volan pentru a-ldebloca, aşteptaţi până când lampa

Page 137: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

136 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

indicatoare ! se stinge şi apoiapăsaţi butonul pentru 1 secundă şieliberaţi-l la pornirea motorului.Apăsaţi din nou butonul pentrua repeta procedura de pornire saupentru a opri motorul.

Pornirea autovehiculului latemperaturi joasePornirea motorului fără încălzitoaresuplimentare este posibilă până la-25°C pentru motoarele diesel şi depână la -30°С pentru motoarele pebenzină. Sunt necesare: un ulei demotor de o vâscozitate corectă,combustibilul corect, efectuarealucrărilor de service şi o bateriesuficient de încărcată. În cazultemperaturilor sub -30°С, transmisiaautomată şi transmisia semiautomatănecesită un interval de timp deaproximativ 5 minute pentru încălzire.Maneta selectorului de viteze trebuiesă fie în poziţia P, respectiv N.

Deplasarea inerţialăAlimentarea cu combustibil estedecuplată automat în cursuldeplasării inerţiale, de ex. atunci cândautovehiculul este condus cuo treaptă de viteze cuplată, dar fărăacţionarea acceleraţiei.

Parcarea■ Nu parcaţi autoturismul pe

suprafeţe uşor inflamabile.Temperatura ridicată a sistemuluide evacuare poate cauzaaprinderea suprafeţei pe care esteparcat autoturismul.

■ Trageţi întotdeauna frâna de mânăfără a apăsa butonul de eliberare.Pe drumuri înclinate, aplicaţi-o câtmai ferm posibil. Pentru a reduceforţa de acţionare, apăsaţi simultanşi pedala de frână.

■ Opriţi motorul şi decuplaţicontactul. Rotiţi volanul până cândse blochează în poziţie.

■ Dacă autovehiculul se află peo suprafaţă plană sau pe un drumîn rampă, cuplaţi treapta 1-a sau

aduceţi maneta selectorului deviteze în poziţia P înainteadecuplării contactului. Pe un drumîn rampă, poziţionaţi roţile din faţăîn sens opus faţă de bordură.Dacă autovehiculul se află pe undrum în pantă, cuplaţi treaptamarşarier sau aduceţi manetaselectorului de viteze în poziţia Pînaintea decuplării contactului.Poziţionaţi roţile din faţă sprebordură.

■ Blocaţi accesul în autovehicul şiactivaţi sistemul mecanic deblocare antifurt şi sistemul dealarmă antifurt.

Page 138: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 137

Sistemul de evacuare almotorului

9 Pericol

Gazele de eşapament alemotorului conţin monoxid decarbon, un gaz toxic inodor şiincolor, a cărui inhalare poate fifatală.Dacă în habitaclu pătrund gaze deeşapament, deschideţi geamurile.Apelaţi la un atelier service pentruremedierea cauzei defecţiunii.Evitaţi să conduceţi cu hayonuldeschis, în caz contrar gazele deeşapament putând pătrunde înautovehicul.

Filtrul de particule dieselFiltrul de particule diesel eliminăparticulele dăunătoare de funinginedin gazele de eşapament. Sistemulinclude o funcţie de autocurăţare careeste executată în mod automat întimpul mersului. Filtrul este curăţat

prin arderea particulelor de funinginela temperaturi foarte înalte. Acestproces are loc automat în condiţiipresetate de rulare şi poate duramaxim 25 de minute. Consumul decombustibil poate creşte în aceastăperioadă. Emisiile de mirosuri şi fumce au loc în cursul acestui proces suntnormale.

În anumite condiţii de rulare, deexemplu călătorii scurte, este posibilca sistemul să nu activeze procesulautomat de autocurăţare.Dacă filtrul necesită curăţare şicondiţiile anterioare de rulare nu aupermis activarea curăţării automate,

lampa de control ! clipeşte.Continuaţi deplasarea, menţinândturaţia motorului peste 2.000 rot/min.Dacă e necesar, comutaţi într-otreaptă de viteză inferioară.Curăţarea filtrului de particule dieseleste astfel iniţiată.

Nu se recomandă oprireaautovehiculului sau a motorului întimpul procesului de curăţare.

Page 139: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

138 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Atenţie

Dacă procesul de curăţare esteîntrerupt de mai multe ori, existăun risc crescut de provocarea unei avarii grave de motor.

Curăţarea se face mai rapid la turaţiiale motorului şi sarcini ridicate.

Lampa de control ! se stingeimediat ce procesul de autocurăţarese încheie.Dacă se aprinde şi A, curăţarea nueste posibilă, apelaţi la un atelierservice.

CatalizatorulCatalizatorul reduce nivelul noxelordin gazele de eşapament.

Atenţie

Utilizarea altor combustibili decâtcei prezentaţi la paginile 3 156,3 217 poate duce la avariereacatalizatorului saua componentelor electroniceasociate.Combustibilul nears va duce lasupraîncălzirea şi avariereacatalizatorului. De aceea, evitaţiutilizarea excesivă a demarorului,golirea completă a rezervorului şipornirea motorului prin împingeresau tractare.

În cazul unor probleme de aprindere,funcţionare neuniformă a motorului,reducere evidentă a performanţelormotorului sau alte problemeneobişnuite, apelaţi imediat la unatelier service pentru remediereacauzei defecţiunii. În caz de urgenţă,conducerea poate fi continuată

pentru scurt timp, cu menţinereavitezei autovehiculului şi a turaţieimotorului la niveluri reduse.

Page 140: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 139

Transmisia automatăTransmisia automată permiteschimbarea automată (modulautomat) iar versiunea cuActiveSelect permite şi schimbareamanuală (modul manual).

Afişajul transmisiei

Modul sau treapta de viteze selectatăeste indicată pe afişajul transmisiei.La autovehiculele echipate cu sistemOpen&Start (deschidere şi pornire),simbolul „P” clipeşte în afişajul

transmisiei când contactul estedecuplat dacă poziţia P nu esteselectată şi frâna de mână nu estetrasă.Dacă modul Sport este activat,simbolul 1 se aprinde.Dacă este activat programul de iarnă,simbolul T se aprinde.

Maneta selectorului deviteze

P = poziţia de parcare, roţile dinfaţă blocate, activaţi doar cândautovehiculul staţionează şifrâna de mână este trasă

R = treapta de marşarier, selectaţinumai dacă autovehicululstaţionează

N = poziţia neutrăD = modul automat cu toate treptele

de viteze

Maneta selectorului de viteze poate fideplasată din poziţia P sau N numaicând contactul este cuplat şi pedalade frână este apăsată (blocareamanetei selectorului de viteze).

Page 141: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

140 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

În poziţia N, blocarea maneteiselectorului de viteze este activată cuîntârziere şi numai dacă autovehicululstaţionează.

Când maneta selectorului de vitezeeste în poziţia P sau N, lampa decontrol j de pe banda indicatoarea treptei de viteze se aprinde înculoare roşie dacă manetaselectorului de viteze este blocată.Dacă maneta selectorului de vitezenu se află în poziţia P când contactuleste decuplat, lampa de control j şisimbolul P clipesc pe bandaindicatoare a treptei de viteze.

Pentru a selecta poziţia P sau R,apăsaţi butonul de eliberare de pemaneta selectorului de viteze.Dacă este selectată poziţia N, apăsaţipedala de frână sau acţionaţi frâna demână înaintea porniriiautovehiculului.Nu acceleraţi în timpul selectării uneitrepte de viteze. Nu apăsaţi niciodatăpedala de acceleraţie simultan cupedala de frână.Când este cuplată o treaptă de viteze,la eliberarea pedalei de frână.autovehiculul începe să se mişteîncet.

Treptele a 3-a, a 2-a, 1-a

3, 2, 1 = Transmisia nu comută într-o treaptă de vitezesuperioară celei selectate.

Apăsaţi butonul de pe manetaselectorului de viteze şi selectaţitreapta a 3-a sau 1-a.Nu selectaţi poziţiile a 3-a, a 2-a sau1-a decât pentru a preveni trecereaautomată într-o treaptă superioară deviteze sau pentru utilizarea frânei demotor.

Page 142: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 141

Frâna de motorPentru a utiliza frâna de motor,selectaţi o treaptă inferioară de vitezela abordarea unei pante.

Balansarea autovehicululuiBalansarea autovehiculului estepermisă doar dacă acesta esteîmpotmolit în nisip, noroi sau zăpadă.Deplasaţi repetat maneta selectoruluide viteze între poziţiile D şi R. Nusupraturaţi motorul şi evitaţiaccelerarea bruscă.

ParcareaTrageţi frâna de mână şi selectaţipoziţia P.Cheia poate fi scoasă din contactnumai dacă maneta selectorului deviteze se află în poziţia P.

Modul manual

Deplasaţi maneta selectorului deviteze din poziţia D spre stânga şiapoi spre înainte sau înapoi.+ = Comută într-o treaptă

superioară de viteze.

- = Comută într-o treaptă inferioarăde viteze.

Dacă se selectează o treaptăsuperioară de viteze când viteza dedeplasare este prea redusă, respectivo treaptă inferioară de viteze la

o viteză de deplasare prea ridicată,schimbarea treptei de viteze nu areloc.Dacă turaţia motorului este prearedusă, transmisia comută automatîntr-o treaptă inferioară de vitezeatunci când viteza de deplasare seaflă peste un nivel specificat.Nu are loc comutarea automată lao treaptă superioară de viteze laturaţii ridicate ale motorului.Din motive de siguranţă, funcţiaKickdown este disponibilă şi în modulmanual.

Programele electronice deconducere■ După o pornire la rece, programul

pentru temperatura de regim creşteturaţia motorului pentru a aducerapid catalizatorul la temperaturanecesară.

■ Funcţia de trecere automată înpoziţie neutră comută automattransmisia la ralanti atunci cândautovehiculul este oprit cu o treaptăde viteze cuplată.

Page 143: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

142 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

■ Când este selectat modul Sport,transmisia schimbă treptele deviteze la turaţii mai mari alemotorului (dacă sistemul de controlal vitezei de croazieră nu esteactivat). Modul Sport 3 151.

Programul de iarnă T

Dacă întâmpinaţi probleme lademararea pe o suprafaţăalunecoasă, activaţi programul deiarnă.

Activarea pe autovehicule fără modmanualApăsaţi butonul T cu una dintrepoziţiile P, R, N, D sau 3 selectată.Autovehiculul porneşte în treaptaa 3‑a de viteze.

Activarea pe autovehicule cu modmanualÎn modul automat, apăsaţibutonul T. În funcţie de stareacarosabilului, autovehicululdemarează în treapta a 2-a sau a 3-ade viteze.

DezactivareaProgramul de iarnă este dezactivatprin:■ apăsarea din nou a butonului T,■ selectarea manuală a treptei a 2-a

sau 1-a,■ comutarea în modul manual,■ decuplarea contactului■ sau dacă temperatura lichidului

transmisiei este prea ridicată.

Funcţia Kickdown (accelerare lamaximum)

Dacă pedala de acceleraţie esteapăsată dincolo de punctul derezistenţă, transmisia comută lao treaptă inferioară de viteze înfuncţie de turaţia motorului.

DefecţiuniÎn cazul unei defecţiuni, lampa A seaprinde. Transmisia nu mai comutătreptele automat. Continuareacălătoriei este posibilă prinschimbarea manuală a treptelor deviteze.

Page 144: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 143

Apelaţi la un atelier service pentruremedierea defecţiunii.

Versiunea fără mod manualTreapta a 2-a nu este disponibilă.Schimbarea manuală a treptelor deviteze:1 = treapta 1 2 = treapta a 3-a3, D = treapta a 4-a

Versiunea cu mod manualEste disponibilă numai cea mai înaltătreaptă de viteze. În funcţie de naturadefecţiunii, treapta a 2-a poate fidisponibilă în modul manual.

Întreruperea alimentăriielectriceÎn cazul întreruperii alimentăriielectrice, maneta selectorului deviteze nu poate fi scoasă dinpoziţia P sau N.Dacă bateria s-a descărcat, apelaţi lapornirea asistată a autovehiculului3 200.

Dacă nu bateria este cauzadefecţiunii, eliberaţi manetaselectorului de viteze:1. Aplicaţi frâna de mână.

2. Scoateţi scrumiera 3 88. Slăbiţişurubul capacului metalic şiscoateţi cele două componente.Trusa de scule a autovehiculului3 186.

3. Desfaceţi suportul scrumierei saucapacul: pentru a face acest lucru,la deschiderea de la margineasuperioară, desfaceţi suportulscrumierei sau capacul şiîndepărtaţi-l.

4. Trageţi de buclă şi deplasaţimaneta selectorului de viteze dinpoziţia P sau N. Dacă poziţia Psau N este selectată din nou,maneta selectorului de viteze seva bloca din nou în poziţiarespectivă. Apelaţi la un atelierservice pentru remedierea cauzeiîntreruperii alimentării electrice.

5. Fixaţi la loc suportul scrumiereisau capacul şi fixaţi-l în poziţie.

6. Fixaţi capacul metalic strângândşurubul. Aşezaţi la loc scrumiera3 88.

Page 145: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

144 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Transmisia manuală

Pentru a cupla treapta marşarier cândautovehiculul staţionează, aşteptaţi3 secunde după debreiere şi apoiacţionaţi butonul de eliberare de pemaneta selectorului de viteze şicuplaţi treapta de viteze.Dacă treapta de viteze respectivă nueste cuplată, aduceţi manetaselectorului de viteze în poziţianeutră, eliberaţi şi apăsaţi din noupedala de ambreiaj; selectaţi din noutreapta de viteze.Nu permiteţi patinarea inutilăa ambreiajului.

Când o acţionaţi, apăsaţi completpedala de ambreiaj. Nu utilizaţipedala pe post de sprijin pentru picior.

Atenţie

Nu este recomandabil săconduceţi având mâna sprijinităpe maneta schimbătorului deviteze.

Transmisia manualăsecvenţialăTransmisia Easytronic permiteschimbarea manuală (modul manual)sau automată (modul automat)a treptelor de viteze, ambele moduribeneficiind de controlul automat alambreiajului.

Afişajul transmisiei

Arată modul curent şi treapta deviteze curentă.

Page 146: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 145

Când este selectată poziţia A, M sauR cu motorul în funcţiune şi pedala defrână apăsată, afişajul clipeşte câtevasecunde.Dacă este activat programul de iarnă,simbolul T se aprinde.

Pornirea motoruluiCând porniţi motorul, apăsaţi pedalade frână. Dacă pedala de frână nueste apăsată, lampa j se aprinde înpanoul de instrumente, simbolul „N”clipeşte pe afişajul transmisiei şimotorul nu poate fi pornit.Pornirea nu este posibilă dacă toatelămpile de frână sunt defecte.Când pedala de frână este apăsată,transmisia comută automat în poziţiaN pentru pornire. Aceasta se poateface cu o uşoară întârziere.

Maneta selectorului deviteze

Deplasaţi întotdeauna completmaneta selectorului de viteze îndirecţia corespunzătoare. Dupăeliberare, aceasta va reveni în modautomat în poziţia centrală.N = Poziţia neutră.A = Comutarea între modurile

automat şi manual. Afişajultransmisiei indică A sau M.

R = Treapta marşarier. Selectaţitreapta marşarier numai dacăautovehiculul este oprit.

+ = Comută într-o treaptăsuperioară de viteze.

- = Comută într-o treaptă inferioarăde viteze.

DemarareaApăsaţi pedala de frână şi aduceţimaneta selectorului de viteze înpoziţia A, + sau -. Transmisia estecomutată în modul automat şi estecuplată treapta întâia. Dacă esteselectată poziţia R, este cuplatătreapta marşarier.Când este eliberată pedala de frână,autovehiculul începe să se mişteîncet.Pentru a demara fără să apăsaţipedala de frână, acceleraţi imediat ceaţi cuplat o treaptă de viteze.Dacă nu este apăsată nici pedala deacceleraţie nici cea de frână, cutia deviteze nu este cuplată şi simbolurileA sau R clipesc pe afişaj pentruo perioadă scurtă de timp.

Page 147: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

146 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Oprirea autovehicululuiÎn poziţia A, este cuplată treaptaîntâia şi ambreiajul este eliberat cândautovehiculul este oprit. În poziţia R,rămâne cuplată treapta marşarier.

Frâna de motor

Modul automatLa abordarea unei pante, transmisiamanuală secvenţială nu comută într-o treaptă superioară de viteze pânăcând nu se atinge o turaţie a motoruluisuficient de ridicată. Aceasta trece latimp într-o treaptă inferioară de vitezeatunci când se frânează.

Modul manualPentru a utiliza frâna de motor,selectaţi o treaptă inferioară de vitezela abordarea unei pante.

Balansarea autovehicululuiBalansarea autovehiculului estepermisă doar dacă acesta esteîmpotmolit în nisip, noroi sau zăpadă.Deplasaţi repetat maneta selectoruluide viteze între poziţiile R şi A. Nusupraturaţi motorul şi evitaţiaccelerarea bruscă.

ParcareaAplicaţi frâna de mână. Rămânecuplată cea mai recentă treaptă deviteze selectată (indicată pe afişaj).Când este selectat N, nicio treaptă deviteze nu este cuplată.Când contactul este decuplat,transmisia nu reacţionează lamanevrarea manetei selectorului deviteze.

Modul manualDacă se selectează o treaptăsuperioară de viteze când turaţiamotorului este prea redusă, sauo treaptă inferioară de viteze lao turaţie prea ridicată, schimbareatreptei de viteze nu are loc. Acest

lucru împiedică funcţionareamotorului la o turaţie prea ridicată sauprea redusă.Dacă turaţia motorului este prearedusă, transmisia comută automatîntr-o treaptă inferioară de viteze.Dacă turaţia motorului este prearidicată, transmisia comută într-otreaptă superioară de viteze doar prinintermediul funcţiei kickdown.Când poziţia + sau - este selectată înmodul automat, transmisia comută lamodul manual şi schimbă treapta deviteze corespunzător poziţieiselectate.

Programele electronice deconducere■ După o pornire la rece, programul

pentru temperatura de regim creşteturaţia motorului pentru a aducerapid catalizatorul la temperaturanecesară.

■ Programele adaptive modificăautomat schimbarea treptelor deviteze în funcţie de condiţiile de

Page 148: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 147

rulare, de ex. la un grad ridicat deîncărcare a autovehiculului sau laconducerea acestuia în rampă.

■ Când modul Sport este activ, timpiide schimbare a treptelor se reduciar schimbarea treptelor se face laturaţii mai mari ale motorului (doardacă controlul de croazieră esteactivat). Modul Sport 3 151.

Program de iarnă T

Dacă întâmpinaţi probleme lademararea pe o suprafaţăalunecoasă, activaţi programul deiarnă.

ActivareaApăsaţi butonul T. Transmisiacomută la modul automat.Autovehiculul demarează întreapta a 2-a. Modul Sport estedezactivat.

DezactivareaProgramul de iarnă este dezactivatprin:■ apăsarea butonului T din nou■ decuplarea contactului■ comutarea la modul manual (la

revenirea în modul automat,programul de iarnă este din nouactivat)

■ când temperatura ambreiajului esteprea ridicată

Funcţia Kickdown (accelerare lamaximum)

Dacă pedala de acceleraţie esteapăsată dincolo de punctul derezistenţă, transmisia comută lao treaptă de viteză inferioară înfuncţie de turaţia motorului.

DefecţiuniPentru a preveni defectareatransmisiei manuale secvenţiale,dacă ambreiajul s-a supraîncălzit,acesta se va cupla automat.

Page 149: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

148 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

În cazul unei defecţiuni, lampa A seaprinde. Este posibilă continuareacălătoriei. Modul manual nu poate fiutilizat pentru schimbarea treptelor deviteze.Dacă pe afişajul transmisiei aparesimbolul F, nu este posibilăcontinuarea călătoriei.Apelaţi la un atelier service autorizatpentru remedierea defecţiunii.

Întreruperea alimentăriielectriceDacă are loc o întreruperea alimentării electrice în timp ce estecuplată o treaptă de viteze, cuplajulnu este eliberat. Autovehiculul nupoate fi mişcat.Dacă bateria s-a descărcat, apelaţi lapornirea asistată a autovehiculului3 200.Dacă nu bateria descărcată estecauza întreruperii alimentăriielectrice, apelaţi la un atelier servicepentru asistenţă.

Dacă este necesară scoatereaautovehiculului din trafic, deblocaţiambreiajul în modul următor:1. Trageţi frâna de mână şi decuplaţi

contactul.2. Deschideţi capota 3 167.3. Curăţaţi transmisia în zona

capacului, astfel încât lascoaterea acestuia să nu poatăpătrunde murdărie în interior.

4. Rotiţi capacul pentru a-l slăbi,apoi ridicaţi-l şi scoateţi-l complet.

5. Utilizând o şurubelniţă cu cap plat,rotiţi şurubul de reglare de subcapac în sens orar până în punctulde rezistenţă. Ambreiajul a fostastfel decuplat.

6. Instalaţi la loc capacul curăţat.Capacul trebuie să fie în contactcorect cu carcasa.

Atenţie

Nu rotiţi dincolo de punctul derezistenţă, acest lucru putândavaria transmisia.

Atenţie

Nu se admite tractareaautovehiculului şi pornireamotorului cu ambreiajul astfeldecuplat, deşi autovehiculul poatefi deplasat pe distanţe scurte.

Apelaţi imediat la un atelier serviceautorizat pentru asistenţă.

Page 150: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 149

FrâneleSistemul de frânare cuprinde douăcircuite independente de frânare.Dacă unul dintre circuite sedefectează, autoturismul poate fifrânat prin intermediul celuilalt circuit.Totuşi, efectul de frânare se obţinenumai la apăsarea fermă a pedalei defrână. Va trebui să apăsaţi pedala cuconsiderabil mai multă forţă. Distanţade frânare este mai mare. Apelaţiimediat la un atelier service pentruasistenţă, înainte de a vă continuacălătoria.Când motorul nu funcţionează,funcţia de asistare a frânării esteinactivată după una sau douăacţionări ale pedalei. Efectul defrânare nu este redus, însă frânareanecesită o forţă considerabil maimare. Este foarte important să aveţiîn vedere acest amănunt atunci cândautovehiculul este tractat.Lampa de control R 3 96.

Sistemul antiblocare frâneSistemul antiblocare frâne (ABS)previne blocarea roţilor.Sistemul ABS începe să reglezepresiunea de frânare când o roatăprezintă tendinţă de blocare.Autovehiculul rămâne manevrabil,chiar în cursul frânărilor bruşte.Când sistemul ABS efectueazăreglarea frânării, se simte o vibraţiea pedalei de frână şi se aude unzgomot specific procesului dereglare.Pentru o frânare optimă, menţineţiapăsată pedala de frână pe întreagadurată a procesului de frânare,neluând în seamă vibraţia pedalei. Nureduceţi presiunea asupra pedalei.După demarare, sistemul efectueazăo autotestare care poate fi sonoră.Lampa de control u 3 96.

Lampa de frână adaptivăÎn timpul frânării de urgenţă, toatecele trei lămpi de frână clipesc pedurata controlului ABS.

Defecţiuni

9 Avertisment

Dacă există o defecţiune însistemul ABS, roţile se pot bloca lafrânarea bruscă a autovehiculului.Avantajele sistemului ABS nu maisunt disponibile. În cursulfrânărilor bruşte, autovehiculul numai poate fi controlat şi poate intraîn derapaj.

Apelaţi la un atelier service pentruremedierea cauzei defecţiunii.

Page 151: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

150 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Frâna de mână

Aplicaţi întotdeauna frâna de mână înmod ferm, fără a acţiona butonul deeliberare, mai ales dacă vă aflaţi pedrumuri înclinate.Pentru a elibera frâna de mână,trageţi uşor în sus maneta, apăsaţibutonul de pe manetă şi coborâţimaneta complet.Pentru a reduce forţele de acţionare,apăsaţi în acelaşi timp şi pedala defrână.Lampa de control R 3 96.

Sistemul de asistenţă lafrânareDacă pedala de frână este apăsatărapid şi în forţă, se aplică automatforţa maximă de frânare (frânarea deurgenţă).Exercitaţi o presiune constantăasupra pedalei de frână în intervalulpentru care doriţi amplificarea forţeide frânare. Forţa maximă de frânareeste redusă automat la eliberareapedalei de frână.

Sistemul de asistenţă lapornirea în rampăSistemul ajută la prevenireadeplasării neintenţionate cândautovehiculul se deplasează în pantă.La eliberarea frânei de picior dupăoprirea pe o pantă, frânele rămânacţionate încă 2 secunde. Frânele seeliberează automat imediat ceautovehiculul începe să accelereze.

Sistemele de suport înconducereProgramul electronic destabilitateProgramul electronic de stabilitate(ESP®Plus) îmbunătăţeşte stabilitateaautovehiculului atunci când estenecesar, indiferent de tipul suprafeţeipe care se rulează şi de aderenţaanvelopelor. Acesta previne înacelaşi timp şi patinarea roţilormotrice.Imediat ce autovehiculul începe săderapeze (subvirare/ supravirare),puterea motorului este redusă şi roţilesunt frânate independent. Acest lucruîmbunătăţeşte stabilitateaautovehiculului, în special pecarosabil umed şi alunecos.ESP®Plus este operaţional imediat celampa de control v se stinge.Când sistemul ESP®Plus intră înacţiune, v clipeşte.

Page 152: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 151

9 Avertisment

Prezenţa acestui sistem desiguranţă nu trebuie să vă tentezesă adoptaţi o manieră riscantă deconducere.Adaptaţi viteza de deplasare lastarea carosabilului.

Lampa de control v 3 97.

Dezactivarea

Sistemul ESP®Plus poate fi dezactivatprin activarea modului Sport pentruperformanţe superioare deconducere:Menţineţi apăsat butonul SPORTtimp de circa 4 secunde. Lampa decontrol v se aprinde. În plus,ESPoff apare pe afişajul de service.

9 Avertisment

Nu dezactivaţi sistemul ESP®Plus

dacă anvelopa cu flancuri întăritea pierdut presiunea.

ESP®Plus este reactivat prin apăsareabutonului SPORT. ESPon apare înafişajul de service. SistemulESP®Plus este reactivat şi înmomentul în care contactul estecuplat.Modul Sport 3 151.

Sistemul interactiv deasistare a conduceriiSistemul interactiv de asistarea conducerii (IDSPlus) combinăprogramul electronic de stabilitate(ESP®Plus) cu sistemul antiblocarefrâne (ABS) şi sistemul de controlpermanent al suspensiilor (CDC)pentru a îmbunătăţi dinamica şisiguranţa autovehiculului.

Modul SportSuspensiile şi direcţia răspund maiprompt la comenzi şi oferă un contactmai bun cu suprafaţa carosabilului.Motorul reacţionează mai spontan laacţionarea pedalei de acceleraţie.Schimbarea automată a treptelor deviteze este de asemenea maispontană.Lampa de control IDSPlus 3 98.

Page 153: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

152 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Activarea

Apăsaţi butonul SPORT.Lampa de control 1 3 97.Activarea programului de iarnă nueste posibilă.

DezactivareaApăsaţi scurt butonul SPORT. ModulSport este dezactivat cu proximaocazie cu care este cuplat contactulsau este activat programul de iarnă.

Sistemul de controlpermanent al suspensiilorSistemul de control permanent alsuspensiilor (CDC) modificăsuspensiile prin adaptareacaracteristicii de amortizare a fiecăruiamortizor la situaţiile curente dedeplasare şi la starea drumului.În modul Sport, funcţia de controla suspensiilor este adaptată pentrustilul sportiv de conducere.Lampa de control IDS+ 3 98.

Sistemul de controlautomat al nivelului

Nivelul punţii spate a autovehicululuiîn timpul deplasării este reglatautomat în funcţie de condiţiile deîncărcare. Cursa arcului şi garda lasol sunt mărite, ceea ce duce laîmbunătăţirea manevrabilităţiiautovehiculului.Sistemul de control automat alnivelului este activat după ceautovehiculul a parcurs o anumitădistanţă, în funcţie de încărcareaautovehiculului şi starea drumului.

Page 154: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 153

În caz de defecţiune, nu conduceţi lasarcină maximă. Apelaţi la un atelierservice pentru remedierea cauzeidefecţiunii.

Sistemul de control alvitezei de croazierăSistemul de control al vitezei decroazieră poate memora şi menţineviteze cuprinse între aproximativ30 şi 200 km/h. În cazul conducerii înrampă sau în pantă, pot apăreaabateri de la vitezele memorate.Ca măsură de siguranţă, sistemul decontrol al vitezei de croazieră poate fiactivat numai după o acţionareprealabilă a pedalei de frână.

Nu utilizaţi sistemul de control alvitezei de croazieră atunci când nueste recomandabilă menţinerea uneiviteze constante de deplasare.În cazul transmisiei automate sau altransmisiei manuale secvenţiale,activaţi sistemul de control al vitezeide croazieră numai în modul automat.Lampa de control m 3 101.

ActivareaApăsaţi scurt butonul m: vitezacurentă este memorată şi menţinută.Viteza autovehiculului poate fi mărităprin apăsarea pedalei de acceleraţie.După eliberarea pedalei deacceleraţie, se va reveni la ultimaviteza memorată.Viteza rămâne memorată până ladecuplarea contactului.Pentru a reveni la viteza memorată,apăsaţi scurt butonul g la o vitezăpeste 30 km/h.

Page 155: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

154 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Pentru a mări vitezaCând sistemul de control al vitezei decroazieră este activat, menţineţiapăsat butonul m sau apăsaţi-l scurtîn mod repetat: viteza creştecontinuu, respectiv treptat.După eliberarea butonului m, vitezade deplasare curentă va fi memoratăşi menţinută.

Pentru a reduce vitezaCând sistemul de control al vitezei decroazieră este activat, menţineţiapăsat butonul g sau apăsaţi-l scurtîn mod repetat: viteza se reducecontinuu, respectiv treptat.După eliberarea butonului g, vitezade deplasare curentă va fi memoratăşi menţinută.

DezactivareaApăsaţi scurt butonul §: sistemul decontrol al vitezei de croazieră estedezactivat.

Dezactivarea automată:■ Viteza autovehiculului sub aprox.

30 km/h■ Pedala de frână este apăsată■ Pedala de ambreiaj este apăsată■ Maneta selectorului de viteze în

poziţia N.

Sistemul de detectarea obiectelorSistemul de asistenţă laparcare

Page 156: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 155

Sistemul de asistenţă la parcarefacilitează parcarea prin măsurareadistanţei dintre autovehicul şiobstacole. Responsabilitatea pentruparcare rămâne însă în întregimea şoferului.Sistemul constă din câte patrusenzori de parcare cu ultrasuneteaflaţi în barele de protecţie faţă şispate.Lampa de control r 3 97.NotăComponentele ataşate în zona dedetecţie pot induce disfuncţionalităţiîn sistem.

Activarea

La cuplarea treptei de marşarier,sistemul se activează automat.Sistemul poate fi de asemeneaactivat la viteze reduse prin apăsareabutonului r.Prezenţa unui obstacol este indicatăprin semnale acustice. Intervalul detimp dintre semnale va scădea odatăcu reducerea distanţei faţă deobstacol. Când distanţa scade sub30 cm, semnalul acustic va ficontinuu.

9 Avertisment

În unele situaţii, diferitelesuprafeţe reflectante ale unorobiecte, precum şi surse dezgomot exterioare, pot cauzanedetectarea obstacolelor decătre sistem.

DezactivareaDezactivaţi sistemul prin apăsareabutonului r.Sistemul de dezactivează automatcând viteza autovehiculului creştepeste un anumit nivel.

Echipamentul de tractareSistemul ia automat în considerare unechipament de tractare instalat dinfabricaţie.Senzorii de parcare din spate suntdezactivaţi când se tractează.

Page 157: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

156 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

CombustibilulCombustibilul pentrumotoarele pe benzinăUtilizaţi exclusiv benzină fără plumbconformă cu EN 228.Se pot utiliza combustibili standardechivalenţi cu un conţinut de etanolde maxim 10% din volum. În acestcaz, utilizaţi exclusiv combustibili înconformitate cu E DIN 51626-1.Utilizaţi benzine având cifra octanicărecomandată 3 217. Utilizarea debenzine cu cifră octanică prea micăpoate reduce puterea şi cuplulmotorului, crescând uşor consumulde combustibil.

Atenţie

Folosirea unui combustibil care nuse încadrează în prevederilestandardului EN 228 sau similarpoate duce depuneri sau avarierea motorului şi pierderea garanţiei.

Atenţie

Utilizarea de combustibili cu cifrăoctanică prea mică poate duce lao ardere necontrolată şi laavarierea motorului.

Combustibilul pentrumotoarele dieselUtilizaţi exclusiv motorină conformăcu EN 590.În ţările din afara Uniunii Europene,folosiţi motorină Euro cu concentraţiede sulf mai mică de 50 ppm.

Atenţie

Folosirea unui combustibil care nuse încadrează în prevederilestandardului EN 590 sau similarpoate duce la pierderea puteriimotorului, uzură crescută sauavariere a motorului şi pierdereagaranţiei.

Nu folosiţi motorine de uz marin,uleiuri pentru încălzire, Aquazole şiemulsii similare motorină-apă.Motorinele nu trebuie diluate cucombustibili pentru motoare pebenzină.

Combustibilul pentrufuncţionarea pe gazenaturaleUtilizaţi gaze naturale cu conţinut demetan de circa 78 - 99%. L-gaz(redusă) are o concentraţie de78 - 87%, iar H-gaz (ridicată) areo concentraţie de 87 - 99%. Se poateutiliza şi biogaz cu conţinut similar demetan, dacă acesta a fost tratatchimic şi desulfurat.Utilizaţi exclusiv gaze naturale saubiogaz conforme cu DIN 51624.Nu se va utiliza gaz lichefiat sau GPL.

Page 158: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 157

Alimentarea cu combustibil

9 Pericol

Înainte de alimentarea cucombustibil, opriţi motorul şi oriceaparate de încălzire externe cucamere de combustie(identificabile după eticheta de peclapeta rezervorului decombustibil). Închideţi telefoanelemobile. Închideţi telefoanelemobile.

Respectaţi instrucţiunile deutilizare şi de siguranţă ale staţieide alimentare.

9 Pericol

Combustibilul este inflamabil şiexploziv. Nu fumaţi. Nu suntadmise flăcări deschise sauscântei.Dacă simţiţi miros de combustibilîn autovehicul, solicitaţi imediateliminarea cauzei de către unatelier service.

Atenţie

În cazul alimentării cu uncombustibil incorect, nu cuplaţicontactul.

Clapeta rezervorului de combustibilse află în partea dreapta spatea autovehiculului.Clapeta rezervorului de combustibilpoate fi deschisă numai cândautovehiculul este deblocat.

Buşonul rezervorului de combustibilpoate fi agăţat de suportul de peclapeta rezervorului de combustibil.

Atenţie

Ştergeţi imediat orice combustibilrevărsat.

Page 159: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

158 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Alimentarea cu gaze naturale

La alimentarea cu gaze naturale,scoateţi căpăcelul de protecţie de peştuţul de umplere.

9 Avertisment

Alimentaţi exclusiv cu gazenaturale la o presiune maximă de250 bar. Utilizaţi numai staţii dealimentare cu compensare detemperatură.

Procedura de alimentare trebuiefinalizată, adică ştuţul de alimentaretrebuie aerisit. Instalaţi la loccăpăcelul de protecţie.Capacitatea rezervorului de gazenaturale depinde de temperaturaexterioară, de presiunea de umplereşi de tipul staţiei de alimentare.Termeni pentru „autovehicule pegaze naturale” în alte ţări:Germană ErdgasfahrzeugeEngleză NGVs = Natural Gas

VehiclesFranceză Véhicules au gaz naturel

– or – Véhicules GNVItaliană Metano auto

Termeni pentru „gaze naturale” în alteţări:

Germană ErdgasEngleză CNG = Compressed

Natural GasFranceză GNV = Gaz Naturel (pour)

Véhicules - sau -CGN = carburantgaznaturel

Italiană Metano (per auto)

Buşonul de alimentareUtilizaţi exclusiv buşoane originalepentru rezervorul de combustibil.Autovehiculele echipate cu motordiesel sunt prevăzute cu un buşon derezervor special.

Consumul de combustibil -Emisiile de CO2

Benzină, motorinăConsumul de combustibil seîncadrează în domeniul 4,5 până 13,4l/100 km.Nivelul emisiilor de CO2 seîncadrează în domeniul 138 până la230 g/km.

Page 160: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 159

Gazele naturaleConsumul de gaz se încadrează îndomeniul 3,9 până 7,1 kg/100 km.Nivelul emisiilor de CO2 seîncadrează în domeniul 138 până la139 g/km.

Informaţii generalePentru valorile specificeautovehiculului dumneavoastră,consultaţi Certificatul de conformitateCEE care însoţeşte autovehiculul saualte documente de înregistrare.Determinarea consumului decombustibil este reglementată prindirectiva R (CE) Nr. 715/2007 (ceamai nouă versiune).Specificaţiile privind emisiile de CO 2sunt de asemenea o componentăa acestei directive.Cifrele date nu pot fi luate dreptgaranţie pentru consumul decombustibil al unui anumitautovehicul. În plus, consumul decombustibil este dependent de stilul

personal de conducere, precum şi decondiţiile de trafic şi de stareacarosabilului.Toate valorile se bazează pe modelulde bază UE cu echipare standard.Calculul consumului de combustibil iaîn considerare masa propriea autovehiculului, evaluată înconcordanţă cu aceste reglementări.Dotările opţionale pot determinao uşoară creştere a consumului decombustibil şi a emisiilor CO 2 şio reducere a vitezei maxime.

TractareaInformaţii generaleUtilizaţi numai echipamente detractare omologate pentruautovehiculul dumneavoastră. Vărecomandăm să apelaţi la un atelierservice pentru montarea ulterioarăa unui echipament de tractare. Arputea fi necesare modificări care potafecta sistemul de răcire, scuturiletermice sau alte echipamente.Montarea echipamentului de tractarepoate acoperi orificiul cârligului detractare. În acest caz, utilizaţi cuplajulsferic de tractare. Ţineţi permanent înautovehicul cuplajul sferic de tractare.Dimensiuni de instalarea echipamentului de tractare instalatdin fabricaţie 3 228.

Page 161: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

160 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Caracteristici deconducere şi sugestiireferitoare la tractareÎnainte de ataşarea unei remorci,gresaţi cuplajul sferic de tractare.Însă nu procedaţi la gresareacuplajului sferic de tractare dacă seutilizează un stabilizator ceacţionează asupra cuplajului pentrureducerea mişcărilor oscilante.În cazul tractării remorcilor custabilitate direcţională mai mică saua rulotelor cu masă totală autorizatăde peste 1.300 kg, nu depăşiţi vitezade 80 km/h; se recomandă utilizareaunui stabilizator.Dacă remorca începe să aibă mişcărioscilante, reduceţi viteza, nu încercaţisă corectaţi din direcţie, şi frânaţiputernic dacă este necesar.La abordarea unei pante, conduceţiîn aceeaşi treaptă de viteză cu carev-aţi deplasa în rampă şi mergeţi cuo viteză similară.Corectaţi presiunea în anvelope lavaloarea specificată pentru sarcinămaximă 3 224.

Tractarea unei remorciÎncărcătura remorciiSarcina maximă autorizată a remorciidepinde de autovehicul şi de motor,depăşirea acestei valori nefiindpermisă. Sarcina reală a remorciireprezintă diferenţa dintre masa realătotală a remorcii şi valoarea realăa sarcinii pe cupla de tractare cândremorca este ataşată.Sarcinile autorizate pentru remorcisunt menţionate în documentaţiaautovehiculului. În general, se poturca pante cu înclinaţie de maximum12%Sarcina maximă autorizată a remorciieste valabilă pentru rampe cuînclinaţii în limitele specificate şialtitudini de până la 1.000 metri pestenivelul mării. Având în vedere căputerea motorului scade odată cucreşterea altitudinii din cauzararefierii aerului, masa totală maximăautorizată a ansamblului cu remorcăva trebui redusă cu 10% pentrufiecare 1.000 metri altitudine în plus.Masa totală maximă autorizată

a ansamblului cu remorcă nu trebuieredusă la conducerea autovehicululuipe drumuri cu înclinaţie redusă (sub8%, de ex., pe autostrăzi).Nu trebuie depăşită masa totalămaximă autorizată a ansamblului curemorcă. Masa este specificată peplăcuţa de identificare 3 213.

Sarcina pe cupla de tractareSarcina pe cupla de tractare esteforţa pe care o exercită remorca pecuplajul sferic de tractare. Aceastăsarcină poate fi modificată prindistribuţia încărcăturii din remorcă.Sarcina maximă pe cupla de tractare(75 kg) este specificată pe plăcuţa deidentificare a echipamentului detractare şi în documentaţiaautovehiculului. Încercaţi să obţineţisarcina maximă, în special cândtractaţi remorci grele. Sarcina pecupla de tractare nu trebuie să fieniciodată mai mică de 25 kg.

Page 162: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 161

Sarcina pe axa spateÎn cazul tractării unei remorci cuautovehiculul complet încărcat,sarcina maximă autorizată pe axaspate (conform plăcuţei deidentificare sau documentelorautovehiculului) poate fi depăşită cu90 kg iar masa totală maximăautorizată a autovehiculului cu 75 kg.Dacă sarcina maximă autorizată pepuntea spate este depăşită, nucirculaţi cu viteză mai mare de100 km/h.

Echipamentul de tractare

Atenţie

Când nu tractaţi, demontaţicuplajul sferic de tractare.

Depozitarea cuplajului sferic detractare

Pentru a deschide capacul, ridicaţimocheta. Ridicaţi, rotiţi şi trageţi însus inelul.

Săculeţul cu cuplajul sferic detractare este fixat în poziţie cuo chingă elastică.Când introduceţi cuplajul sferic detractare, asiguraţi-vă că butonulrotativ este orientat în sus.

Montarea cuplajului sferic detractareDinspre partea inferioarăa degajărilor, trageţi capacul din barade protecţie spate spre înapoi,înclinându-l uşor.

Page 163: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

162 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Decuplaţi şi rabataţi în jos priza.Îndepărtaţi dopul de etanşare dinalezajul pentru cuplajul sferic detractare şi depozitaţi-l.

Verificarea tensionării cuplajuluisferic de tractare

■ Marcajul roşu de pe butonul rotativtrebuie să fie orientat cătremarcajul alb de pe cuplajul sferic detractare.

■ Interstiţiul dintre butonul rotativ şicuplajul sferic de tractare trebuie săfie de circa 6 mm.

■ Cheia trebuie să fie în poziţia c (1).

În caz contrar, cuplajul sferic detractare trebuie să fie tensionatînainte de introducere:■ Deblocaţi cuplajul sferic de

tractare, rotind cheia în poziţia c(1).

■ Trageţi butonul rotativ în afară şirotiţi-l la maximum în sens orar.

Page 164: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 163

Introducerea cuplajul sferic detractare

Introduceţi cuplajul sferic de tractaretensionat în orificiu şi împingeţiputernic în sus până când acesta sefixează în poziţie cu un declic.Butonul rotativ revine în poziţiainiţială, sprijinindu-se de cuplajulsferic de tractare, fără interstiţiu.

9 Avertisment

Nu atingeţi butonul rotativ în cursulintroducerii cuplajului.

Blocaţi cuplajul sferic de tractare,rotind cheia în poziţia e (2). Scoateţicheia şi închideţi clapeta de protecţie.

Inelul pentru cablul de siguranţăAtaşaţi cablul de siguranţă de inel.

Verificarea corectitudinii montăriicuplajului sferic de tractare■ Marcajul verde de pe butonul

rotativ trebuie să fie orientat cătremarcajul alb de pe cuplajul sferic detractare.

■ Nu trebuie să existe niciuninterstiţiu între butonul rotativ şicuplajul sferic de tractare.

■ Cuplajul sferic de tractare trebuiesă fie fixat bine în alezaj.

■ Cuplajul sferic de tractare trebuiesă fie blocat în poziţie şi cheia să fiescoasă.

9 Avertisment

Tractarea unei remorci estepermisă numai când este instalatcorect un cuplaj sferic de tractare.Dacă nu se fixează corect cuplajulsferic de tractare, apelaţi la unatelier service pentru asistenţă.

Page 165: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

164 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Demontarea cuplajului sferic detractare

Deschideţi clapeta protectoare, rotiţicheia în poziţia c (1) pentrudeblocarea cuplajului sferic detractare.Trageţi butonul rotativ în afară şi rotiţi-l la maximum în sens orar. Trageţi înjos cuplajul sferic de tractare.Introduceţi dopul de etanşare înorificiu. Rabataţi suportul.Introduceţi capacul în bara deprotecţie: Introduceţi ghidajelecapacului în bara de protecţie, mai

întâi în faţă, apoi în spate şi fixaţi-l înpoziţie. La introducere, apăsaţicapacul într-o poziţie uşor îndoită.

Sistemul de asistenţă lastabilizarea remorciiÎn cazul în care sistemul detecteazămişcări oscilante, puterea motoruluieste redusă şi ansamblul autovehicul/remorcă este frânat selectiv până laîncetarea oscilaţiilor.Sistemul de asistenţă la stabilizarearemorcii (TSA) este o componentăa Programului electronic de stabilitate(ESP®Plus) 3 150.

Page 166: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 165

Îngrijireaautovehiculului

Informaţii generale ..................... 165Verificarea autovehiculului ......... 166Înlocuirea becurilor .................... 173Sistemul electric ......................... 180Trusa de scule ........................... 186Jantele şi anvelopele ................. 187Pornirea asistată ........................ 200Tractarea ................................... 202Îngrijirea aspectului .................... 204

Informaţii generaleAccesoriile şi modificareaautovehicululuiVă recomandăm să utilizaţi piese deschimb şi accesorii originale şicomponente omologate specialpentru autovehiculul dumneavoastră.Nu putem evalua sau garantafiabilitatea altor produse - chiar dacăacestea sunt omologate conformstandardelor de ramură sau în altmod.Nu operaţi modificări la sistemulelectric, de exemplu prin conectareade consumatori suplimentari saumodificarea unităţilor electronice decontrol (chip tuning).

Atenţie

La transportul autovehiculului peun tren sau pe un autovehiculpentru recuperare, apărătoarelede noroi s-ar putea deteriora.

Compartimentele dedepozitare din autovehiculParcarea pe perioadeîndelungateUrmătoarele măsuri trebuieîntreprinse dacă autovehicululurmează a fi parcat pentru mai multeluni:■ Spălaţi şi ceruiţi autovehiculul.■ Verificaţi stratul de ceară din

compartimentul motor şi de pepodea.

■ Curăţaţi şi protejaţi chederele dincauciuc.

■ Umpleţi complet rezervorul decombustibil.

■ Schimbaţi uleiul de motor.■ Goliţi rezervorul lichidului de

spălare.■ Verificaţi antigelul din lichidul de

răcire.■ Corectaţi presiunea în anvelope la

valoarea specificată pentru sarcinămaximă.

Page 167: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

166 Îngrijirea autovehiculului

■ Parcaţi autovehiculul în locuriuscate şi bine ventilate. Cuplaţitreapta întâia sau treapta marşariersau aduceţi maneta selectorului deviteze în poziţia P. Blocaţi roţileautovehiculului.

■ Nu trageţi frâna de mână.■ Deschideţi capota, închideţi toate

portierele şi încuiaţi autovehiculul.■ Deconectaţi borna negativă

a bateriei autovehiculului. Reţineţică toate sistemele suntnefuncţionale, de ex. sistemul dealarmă antifurt.

Repunerea în exploatareUrmătoarele măsuri trebuieîntreprinse dacă autovehicululurmează să fie repus în exploatare:■ Conectaţi borna negativă a bateriei

autovehiculului. Activaţi unitateaelectronică de comandăa geamurilor acţionate electric.

■ Verificaţi presiunea în anvelope.■ Umpleţi rezervorul lichidului de

spălare.■ Verificaţi nivelul uleiului de motor.

■ Verificaţi nivelul lichidului de răcire.■ Montaţi plăcuţa de înmatriculare

dacă este necesar.

Reciclarea autovehicululuiPe website-ul nostru sunt disponibileinformaţii cu privire la centrele derecuperare a autovehiculelor lasfârşitul duratei de utilizare şireciclarea autovehiculelor la sfârşitulduratei de utilizare. Încredinţaţiaceastă activitate numai centrelor dereciclare autorizate.Autovehiculele pe GPL trebuie să fiereciclate la un centru service autorizatpentru autovehicule pe GPL.

VerificareaautovehicululuiEfectuarea de lucrări deîntreţinere

9 Avertisment

Derulaţi verificări încompartimentul motor numai cucontactul decuplat.Ventilatorul de răcire poate intra înfuncţiune şi când contactul estedecuplat.

Page 168: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 167

9 Pericol

Sistemul de aprindere şi farurile cuXenon utilizează tensiuni extremde înalte. Nu atingeţi.

Pentru a fi uşor identificate,buşoanele de alimentare pentru uleiulde motor, lichidul de răcire saulichidul de spălare şi mânerul jojei deulei sunt galbene.

CapotaDeschiderea

Trageţi maneta de deblocare şireaduceţi-o în poziţia iniţială.

Ridicaţi maneta de siguranţă şideschideţi capota.Admisia aerului 3 133.

Sprijiniţi capota în tija de susţinere.

ÎnchidereaÎnainte de închiderea capotei, fixaţitija de susţinere în suportul aferent.Coborâţi capota şi lăsaţi-o să cadăliber de la câţiva centimetri pentrua se fixa în închizătoare. Verificaţidacă s-a blocat capota.

Uleiul de motorVerificaţi nivelul uleiului de motormanual, regulat, pentru a prevenideteriorarea motorului. Asiguraţi-vă

Page 169: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

168 Îngrijirea autovehiculului

că se utilizează ulei de motor conformspecificaţiilor. Lichide şi lubrifianţirecomandaţi 3 209.Faceţi verificarea cu autovehicululoprit pe o suprafaţă plană. Motorultrebuie să se afle la temperatură deregim şi oprit de cel puţin 5 minute.Scoateţi joja de ulei, ştergeţi-o,introduceţi-o până la opritorul de pemâner, scoateţi-o din nou şi citiţinivelul uleiului de motor.Introduceţi joja până la opritorul de pemâner şi rotiţi-o cu o jumătate de tură.

În funcţie de varianta de motorizare,sunt utilizate diferite tipuri de joje deulei.

Dacă nivelul uleiului de motora scăzut până la marcajul de MIN,completaţi cu ulei de motor.

Vă recomandăm să utilizaţi acelaşi tipde ulei cu cel aflat în motor.Nivelul uleiului de motor nu trebuie sădepăşească marcajul de MAX pe jojade ulei.

Atenţie

Uleiul de motor în exces trebuiegolit sau extras.

Capacităţile 3 223.Fixaţi capacul vasului de expansiuneîn poziţie şi strângeţi-l.

Page 170: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 169

Lichidul de răcirea motoruluiLichidul de răcire asigură o protecţieîmpotriva îngheţului până la -28°C.

Atenţie

Utilizaţi exclusiv antigelulomologat.

Nivelul lichidului de răcire

Atenţie

Nivelul prea scăzut al lichidului derăcire poate cauza avariereamotorului.

Dacă sistemul de răcire este rece,nivelul lichidului de răcire trebuie săse afle peste marcajul KALT/COLD.Completaţi cu lichid dacă nivelul estescăzut.

9 Avertisment

Înainte să deschideţi capaculvasului de expansiune, lăsaţimotorul să se răcească.Deschideţi cu atenţie capacul,eliberând treptat suprapresiunea.

Completaţi cu antigel. Dacă nu aveţila dispoziţie antigel, completaţi cuapă curată de la robinet sau cu apă

distilată. Strângeţi bine la loc capacul.Solicitaţi verificarea concentraţiei deantigel şi eliminarea cauzei pierderilorde lichid de răcire de către un atelierservice autorizat.

Lichidul de spălare

Completaţi cu apă curată în amesteccu o cantitate corespunzătoare delichid de spălare pentru parbriz careconţine antigel. Pentru raportul deamestec corect, citiţi pe recipientul delichid de spălare.

Page 171: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

170 Îngrijirea autovehiculului

Atenţie

Numai un lichid de spălare cuo concentraţie suficientă de aditivantigel asigură protecţie latemperaturi scăzute sau în cazulunei scăderi bruşte a temperaturii.

FrâneleUn scrâşnet strident indică faptul căplăcuţele de frână au ajuns lagrosimea minimă admisă. Se poatecontinua deplasarea însă solicitaţi încel mai scurt timp posibil înlocuireaplăcuţelor de frână.După înlocuirea plăcuţelor de frână,nu frânaţi excesiv dacă nu esteabsolut necesar în cursul primelordeplasări.

Lichidul de frână

9 Avertisment

Lichidul de frână este toxic şicoroziv. Evitaţi contactul cu ochii,pielea, tapiţeria şi suprafeţelevopsite.

Nivelul lichidului de frână trebuie săse încadreze între marcajele de MINşi MAX.Când completaţi cu lichid, asiguraţio curăţenie impecabilă deoarececontaminarea lichidului de frânăpoate provoca defectarea sistemului

de frânare. Adresaţi-vă unui atelierservice pentru remedierea cauzeipierderii de lichid de frână.Utilizaţi doar ulei de frână de calitatesuperioară omologat pentruautovehicule, Lichidul de frână şi deambreiaj 3 170.

BateriaBateria autovehiculului este fărăîntreţinere, cu condiţia ca modul deutilizare să asigure încărcareasuficientă a bateriei. Conducerea pedistanţe scurte şi pornirile frecventepot duce la descărcarea bateriei.Evitaţi utilizarea de consumatorielectrici inutili.

Bateriile nu vor fi eliminate odată cugunoiul menajer. Acestea vor fieliminate prin intermediul unui centruadecvat de reciclare.

Page 172: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 171

Staţionarea autovehiculului pentruo perioadă mai lungă de4 săptămâni poate provocadescărcarea bateriei. Deconectaţiborna negativă a baterieiautovehiculului.Asiguraţi-vă că este decuplatcontactul înaintea conectării saudeconectării bateriei autovehiculului.Funcţia de protecţie împotrivadescărcării acumulatorului 3 123.

Etichetă de avertizare

Semnificaţia simbolurilor:■ Fără scântei, flacără deschisă sau

fumat.■ Protejaţi întotdeauna ochii. Gazele

explozive pot produce orbirea saurănirea.

■ Nu lăsaţi bateria la îndemânacopiilor.

■ Bateria conţine acid sulfuric carepoate produce orbirea sau rănireagravă prin arsuri.

■ Vezi Manualul utilizatorului pentruinformaţii suplimentare.

■ În apropierea bateriei poate existagaz exploziv.

Aerisirea sistemului dealimentare cu motorinăDacă rezervorul de combustibil s-agolit complet, sistemul de alimentarecu motorină trebuie aerisit. Cuplaţicontactul de trei ori, câte15 secunde de fiecare dată. Apoiporniţi motorul, dar nu mai mult de40 de secunde. Repetaţi proceduradupă minim 5 secunde. Dacă motorultot nu porneşte, apelaţi la un atelierservice pentru asistenţă.

Page 173: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

172 Îngrijirea autovehiculului

Înlocuirea lamelelorştergătoarelorSetările de service pentruştergătoarele de parbriz

Decuplaţi contactul dar nu scoateţicheia din contact şi nu deschideţiportiera şoferului.În interval de 4 secunde, apăsaţi înjos maneta ştergătoarelor şi eliberaţi-o când ştergătoarele ajung în poziţieverticală.

Lamelele ştergătoarelor deparbriz

Ridicaţi braţul ştergătorului, apăsaţicele două siguranţe de pe braţ pentrudeblocare şi detaşaţi lamelaştergătorului.

Lamela ştergătorului de lunetă

Ridicaţi braţul ştergătorului. Deblocaţilamela ştergătorului conform figurii şiscoateţi-o.

Page 174: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 173

Înlocuirea becurilorDecuplaţi contactul şi aduceţi înpoziţia dezactivat comutatorulrelevant sau închideţi portierele.Apucaţi becul nou numai de bază! Nuapucaţi de partea din sticlă cu mâinilegoale.Utilizaţi exclusiv becuri de acelaşi tippentru înlocuire.

Înlocuirea becurilor blocurilor opticefrontale se efectuează prin degajăriledin contraaripi: bracaţi roţile din faţăpentru a avea acces, eliberaţiopritorul şi îndepărtaţi capacul.

La înlocuirea becurilor de pe parteadreaptă a compartimentului motor,detaşaţi furtunul de la filtrul de aer.Pentru partea stângă, detaşaţi fişapanoului de siguranţe.

Farurile cu halogen

Farurile au sisteme separate pentrufaza lungă 1 (becurile dinspre interior)şi faza scurtă 2 (becurile dinspreexterior).

Faza scurtă1. Înlocuiţi becurile prin degajarea

din contraaripă.

2. Scoateţi capacul de protecţie 2.

Page 175: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

174 Îngrijirea autovehiculului

3. Rotiţi soclul becului în sensantiorar pentru deblocare.Scoateţi soclul becului dinreflector.

4. Scoateţi becul din soclu şiînlocuiţi-l cu un bec nou.

5. Introduceţi soclul becului, prinintroducerea celor două urechi înreflector şi rotirea acestuia în sensorar pentru blocare.

6. Rotiţi soclul spre dreapta până sefixează ferm în locaş.

7. Montaţi capacul de protecţie.8. Închideţi degajarea din

contraaripă cu capacul.

Faza lungă1. Accesul la becuri se face prin

compartimentul motor.

2. Scoateţi capacul de protecţie 1.3. Desfaceţi fişa de conectare de pe

bec.

4. Eliberaţi etrierul cu arc din suportprin apăsarea spre înainte şipivotarea în jos.

5. Scoateţi becul din carcasareflectorului.

6. La instalarea noului bec,introduceţi urechile în degajăriledin reflector şi fixaţi clema elasticăîn poziţie.

7. Instalaţi fişa de conectare pe bec.8. Montaţi capacul de protecţie.

Lămpile de poziţie1. Accesul la becuri se face prin

compartimentul motor.

Page 176: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 175

2. Scoateţi capacul de protecţie 1.

3. Scoateţi soclul lămpii de poziţieîmpreună cu becul din reflector.

4. Scoateţi becul din soclu şiînlocuiţi-l cu unul nou.

5. Introduceţi soclul în reflector.Instalaţi capacul de protecţie alfarului.

Lămpile de semnalizare din faţă1. Înlocuiţi becurile prin degajarea

din contraaripă.

2. Scoateţi capacul de protecţie.

3. Rotiţi soclul becului în sensantiorar pentru deblocare.

Page 177: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

176 Îngrijirea autovehiculului

4. Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-lîn sens antiorar, scoateţi-l şiînlocuiţi-l cu unul nou.

5. Introduceţi soclul în reflector şirotiţi-l în sens orar pentru blocareîn poziţie.

6. Montaţi capacul de protecţie.7. Închideţi degajarea din

contraaripă cu capacul.

Farurile Xenon

9 Pericol

Farurile Xenon lucrează latensiuni extrem de înalte. Nuatingeţi. Cu excepţia becurilorlămpilor de semnalizare, serecomandă înlocuirea becurilor laun atelier service.

Lămpile de semnalizare din faţă1. Accesul la becuri se face prin

compartimentul motor.

2. Rotiţi soclul becului în sensantiorar pentru deblocare.

3. Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-lîn sens antiorar, scoateţi-l şiînlocuiţi-l cu unul nou.

4. Introduceţi soclul în reflector şirotiţi-l în sens orar pentru blocareîn poziţie.

Proiectoarele de ceaţăApelaţi la un atelier service pentruînlocuirea becurilor.

Blocurile optice spate

Page 178: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 177

Pentru înlocuirea becurilor de pepartea dreaptă, deschideţi panoullateral: împingeţi clemele de blocarespre înainte şi scoateţi capacul.Scoateţi trusa cu setul pentrudepanarea anvelopelor.

Pentru înlocuirea becurilor de pepartea stângă, scoateţi copertinaportbagajului şi opritorul acesteia şideschideţi panoul lateral: împingeţiclemele de blocare spre înainte şiscoateţi capacul.

1. Presaţi fişa de conectare şiscoateţi-o din soclu.

2. Deşurubaţi manual cele douăpiuliţe de fixare din plastic.

3. Scoateţi blocul optic spate.

4. Deblocaţi clemele de fixare şiscoateţi soclul becurilor.

Page 179: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

178 Îngrijirea autovehiculului

5. Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-lîn sens antiorar, scoateţi-l şiînlocuiţi-l cu unul nou.Lampa de poziţie spate/ frână (1)Lampa de semnalizare (2)Lampa de ceaţă, posibil să existedoar pe o parte (3)Lampa marşarier (4)

6. Montaţi soclul becurilor în bloculoptic spate. Fixaţi fişa deconectare. Instalaţi blocul opticspate în caroserie şi strângeţipiuliţele de fixare. Pe parteadreaptă, aşezaţi la loc trusa cusetul pentru depanareaanvelopelor. Fixaţi panoul lateral.Pentru partea stângă, fixaţiopritorul pentru copertinaportbagajului.

7. După înlocuirea becurilor,verificaţi funcţionalitatea becurilorblocului optic spate: cuplaţicontactul, acţionaţi frânele,aprindeţi luminile de poziţielaterale.

Lămpile de semnalizarelateraleApelaţi la un atelier service pentruînlocuirea becurilor.

Iluminarea plăcuţei deînmatriculare

1. Introduceţi vertical şurubelniţa înlentila lămpii, apăsaţi însprelateral şi eliberaţi arcul.

2. Scoateţi soclul becului apăsând înjos, fără a trage cablul.

3. Ridicaţi clapeta şi deconectaţi fişade la soclul becului.

Page 180: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 179

4. Rotiţi soclul becului în sensantiorar pentru deblocare.

5. Scoateţi becul din soclu şiînlocuiţi-l cu unul nou.

6. Introduceţi soclul becului încarcasa lămpii şi rotiţi-l în sensorar.

7. Conectaţi fişa la soclul becului.8. Introduceţi carcasa lămpii şi fixaţi-

o în poziţie.

Luminile interioarePlafoniera faţă, lămpile delectură

1. Deblocaţi lentila, presaţi-o uşor înjos şi scoateţi-o în poziţieînclinată.

2. Scoateţi becul şi înlocuiţi-l.3. Fixaţi lentila.

Plafoniera spate şi lămpile delecturăApelaţi la un atelier service pentruînlocuirea becurilor.

Iluminarea torpedoului,iluminarea zonei picioarelor

1. Scoateţi lampa cu ajutorul uneişurubelniţe.

2. Apăsaţi uşor becul către clemaelastică şi scoateţi becul.

3. Introduceţi becul nou.4. Montaţi lampa.

Iluminarea panoului debordApelaţi la un atelier service pentruînlocuirea becurilor.

Page 181: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

180 Îngrijirea autovehiculului

Sistemul electricSiguranţeleDatele siguranţei fuzibile de schimbtrebuie să corespundă cu cele alesiguranţei fuzibile arse.Autovehiculul este prevăzut cu douăpanouri de siguranţe: unul este situatîn partea stângă a portbagajului şicelălalt este situat în partea stângafaţă a compartimentului motor.

Păstraţi siguranţele fuzibile derezervă în panoul de siguranţe dinportbagaj versiunea B. Deschideţicapacul 3 184.

Înaintea înlocuirii unei siguranţefuzibile, aduceţi comutatorulrespectiv în poziţia deconectat şidecuplaţi contactul.Siguranţele fuzibile arse pot firecunoscute după filamentul topit.Înlocuiţi siguranţa fuzibilă doar dacăs-a remediat cauza defectului.Unele funcţii pot fi protejate de maimulte siguranţe fuzibile.Siguranţele fuzibile pot fi deasemenea introduse şi fără a fialocate unei funcţii. Extractorul de siguranţe

Este posibil să aveţi un extractor desiguranţe în panoul de siguranţe dinportbagaj.

Page 182: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 181

În funcţie de tipul siguranţei fuzibile,prindeţi siguranţele de parteasuperioară sau laterală cu ajutorulextractorului şi scoateţi-le.

Panoul de siguranţe dincompartimentul motor

Introduceţi o şurubelniţă în fantă atâtcât se poate şi înclinaţi-o în lateral.Rabataţi capacul în sus şiîndepărtaţi‑l.La remontarea capacului, mai întâifixaţi capacul în partea stângă şi apoipliaţi în jos. Capacul trebuie să secupleze producând un semnal sonor.Panoul de siguranţe poate avea douămoduri de alocare a siguranţelorfuzibile în funcţie de varianta depanou de siguranţe din portbagaj,3 184.

Page 183: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

182 Îngrijirea autovehiculului

Alocarea siguranţelor fuzibile încazul panoului de siguranţe dinportbagaj varianta ANr. Circuit1 Sistemul ABS2 Sistemul ABS3 Ventilatorul interior al sistemului

electronic de climatizare4 Ventilatorul interior al sistemului

de încălzire şi de aer condiţionat5 Ventilatorul radiatorului6 Ventilatorul radiatorului7 Sistemul de închidere

centralizată8 Spălătorul de parbriz, spălătorul

de lunetă9 Luneta încălzită, oglinzile

retrovizoare exterioare încălzite10 Fişa sistemului de diagnosticare11 Instrumentele de bord12 Telefonul mobil, sistemul

Infotainment, afişajul

Nr. Circuit13 Plafoniera14 Ştergătoarele de parbriz15 Ştergătoarele de parbriz16 Claxonul, sistemul ABS, între‐

rupătorul lămpilor de frână,sistemul de aer condiţionat

17 Încălzirea filtrului de motorinăsau sistemul de aer condiţionat

18 Demarorul19 –20 Claxonul21 Unitatea electronică de control

a motorului22 Unitatea electronică de control

a motorului23 Reglarea fasciculului farurilor24 Pompa de combustibil25 –26 Unitatea electronică de control

a motorului

Nr. Circuit27 Sistemul de încălzire, sistemul

de aer condiţionat, senzorul decalitate a aerului

28 –29 Servodirecţia30 Unitatea electronică de control

a motorului31 Ştergătorul de lunetă32 Întrerupătorul lămpilor de frână33 Reglarea fasciculului farurilor,

comutatorul de lumini, între‐rupătorul ambreiajului, grupul deinstrumente, modulul portiereişoferului

34 Unitatea de control a coloanei dedirecţie

35 Sistemul Infotainment36 Bricheta, priza pentru accesorii

faţă

Page 184: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 183

Alocarea siguranţelor fuzibile încazul panoului de siguranţe dinportbagaj varianta BNr. Circuit1 Sistemul ABS2 Sistemul ABS3 Ventilatorul interior al sistemului

electronic de climatizare4 Ventilatorul interior al sistemului

de încălzire şi de aer condiţionat5 Ventilatorul radiatorului6 Ventilatorul radiatorului7 Sistemul de spălare a parbrizului8 Claxonul9 Sistemul de spălare a farurilor10 Deblocarea sistemului de

închidere centralizată în caz deurgenţă

11 –12 –13 Proiectoarele de ceaţă14 Ştergătoarele de parbriz

Nr. Circuit15 Ştergătoarele de parbriz16 Unitatea electronică a modulului

de control, sistemul Open&Start(deschidere şi pornire), sistemulABS, întrerupătorul pentrulămpile de frână

17 Încălzirea filtrului de motorină18 Demarorul19 Unitatea electronică de control

a transmisiei20 Sistemul de aer condiţionat21 Unitatea electronică de control

a motorului22 Unitatea electronică de control

a motorului23 Farurile adaptive (AFL), reglarea

fasciculului farurilor24 Pompa de combustibil25 Unitatea electronică de control

a transmisiei26 Unitatea electronică de control

a motorului27 Servodirecţia

Nr. Circuit28 Unitatea electronică de control

a transmisiei29 Unitatea electronică de control

a transmisiei30 Unitatea electronică de control

a motorului31 Farurile adaptive (AFL), reglarea

fasciculului farurilor32 Sistemul de frânare, sistemul de

aer condiţionat, întrerupătorulambreiajului

33 Farurile adaptive (AFL), reglareafasciculului farurilor, comutatorulde lumini

34 Unitatea de control a coloanei dedirecţie

35 Sistemul Infotainment36 Telefonul mobil, sistemul

Infotainment, afişajul

Page 185: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

184 Îngrijirea autovehiculului

Panoul de siguranţefuzibile din compartimentulmotor

Panoul de siguranţe fuzibile se află înspatele unui capac. Împingeţi clemelede fixare spre înainte şi scoateţicapacul.Nu depozitaţi obiecte în spatelecapacului.În funcţie de nivelul de echipare,există două tipuri de panouri desiguranţe fuzibile.

Panoul de siguranţe fuzibilevarianta APentru a înlocui o siguranţă fuzibilă,scoateţi capacul de protecţie alacesteia.

Nr. Circuit1 Proiectoarele de ceaţă2 Priza pentru accesorii spate3 Priza pentru accesorii din

portbagaj4 Lămpile marşarier5 Geamurile spate acţionate

electric

Nr. Circuit6 Sistemul de aer condiţionat7 Geamurile faţă acţionate electric8 Oglinzile exterioare încălzite

Page 186: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 185

Panoul de siguranţe fuzibilevarianta B

Nr. Circuit1 Geamurile faţă acţionate electric2 -3 Instrumentele de bord4 Sistemul de încălzire, sistemul

de aer condiţionat, sistemulelectronic de climatizare

5 Airbagurile6 –7 –8 –9 –10 –11 Luneta încălzită12 Ştergătorul de lunetă13 Sistemul de asistenţă la parcare14 Sistemul de încălzire, sistemul

de aer condiţionat15 –16 Sistemul de detectare a ocupării

scaunului, sistemul Open&Start(deschidere şi pornire)

Nr. Circuit17 Senzorul de ploaie, senzorul

pentru calitatea aerului, sistemulde monitorizare a presiunii înanvelope, oglinda retrovizoareinterioară

18 Instrumentele de bord,comenzile

19 –20 Sistemul CDC21 Oglinzile exterioare încălzite22 –23 Geamurile spate acţionate

electric24 Fişa sistemului de diagnosticare25 –26 Oglinzile retrovizoare exterioare

rabatabile electric27 Senzorul cu ultrasunete,

sistemul de alarmă antifurt28 –29 Bricheta, priza pentru accesorii

faţă

Page 187: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

186 Îngrijirea autovehiculului

Nr. Circuit30 Priza pentru accesorii spate31 –32 –33 Sistemul Open&Start

(deschidere şi pornire)34 –35 Priza pentru accesorii spate36 Priza pentru echipamentul de

remorcare37 –38 Sistemul de închidere

centralizată, borna 3039 Încălzirea scaunului din stânga40 Încălzirea scaunului din dreapta41 –42 –43 –44 –

Trusa de sculeUneltele

Pentru a deschide capacul, ridicaţimocheta. Ridicaţi, rotiţi şi trageţi însus inelul.

Cricul şi sculele sunt aşezate într-otrusă şi fixate cu o chingă elastică într-un compartiment de depozitare dinpartea stângă a podelei portbagajului.Pentru a închide capacul, potriviţiurechile de fixare de pe partea dinfaţă a capacului la locul lor şi blocaţi-le în poziţie.

Page 188: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 187

Jantele şi anvelopele

Starea anvelopelor, stareajantelorConduceţi încet peste borduri şi, dacăse poate, abordaţi-le într-un unghidrept. Trecerea peste muchii ascuţitepoate provoca apariţia unor defecteascunse la anvelope şi jante. Laparcare, aveţi grijă ca anvelopele sănu fie strivite de borduri.Verificaţi periodic jantele pentrudepistarea eventualelor deteriorări.Apelaţi la un atelier service pentruasistenţă în caz de defecţiuni sauuzură neuniformă.

AnvelopeleAnvelopele de dimensiuni 225/45R 17 sunt admise numai dacăautovehiculul este echipat cuprogram electronic de stabilitate.

Anvelopele de iarnăAnvelopele de iarnă îmbunătăţescsiguranţa în trafic la temperaturi maimici de 7°C, de aceea este indicatămontarea lor pe toate roţile.Anvelopele de dimensiunea195/65 R 15, 195/60 R 16,205/55 R 16 şi 225/45 R 17 pot fiutilizate ca anvelope de iarnă.Anvelopele de dimensiunea205/50 R 17 trebuie utilizate numai caanvelope de iarnă.Anvelopele de dimensiuni225/40 R 181), 225/40 ZR 18 şi235/35 R 19 nu trebuie folosite petimpul iernii.Pentru Zafira OPC, anvelopele deiarnă pot fi folosite numai cu jantespeciale din aliaj uşor omologate deOpel.Anvelopele de iarnă cu flancuriîntărite pot fi folosite numai cu jantespeciale din aliaj uşor omologate deOpel.

Conform reglementărilor specificeţării, lipiţi eticheta pentru viteză încâmpul vizual al şoferului.

Anvelopele cu flancuriîntăriteAnvelopele cu flancuri întărite (run-flat) au flancuri ranforsate, ceea ceînseamnă că pot fi utilizate indiferentde situaţie, chiar dacă nu existăpresiune în anvelope.Anvelopele run-flat pot fi utilizate doarla autovehiculele cu ESP®Plus şisistem de monitorizare a presiunii înanvelope sau sistem de detectarea pierderii de presiune din anvelope.

Atenţie

Verificaţi periodic presiunea înanvelope, chiar dacă sunt montateanvelope cu flancuri întărite.

1) Zafira OPC: Permise ca anvelope de iarnă fără lanţuri pentru anvelope.

Page 189: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

188 Îngrijirea autovehiculului

În funcţie de producătorul anvelopei,anvelopele cu flancuri întărite pot fiidentificate după marcajul de peflancurile anvelopei. Ex.ROF = RunonFlat (flancuri întărite)

pentru Goodyear sau

SSR = Self Supporting Runflat Tyre(anvelopă cu flancuri întăriteautoportantă) pentruContinental.

Anvelopele cu flancuri întărite pot fifolosite numai în combinaţie cu jantedin aliaj uşor omologate de Opel.Nu utilizaţi setul pentru depanareaanvelopelor.Nu trebuie utilizată presiunea ECOpentru aceste anvelope.Anvelopele cu flancuri întărite nutrebuie combinate cu anvelopenormale.Dacă treceţi pe anvelope normale,reţineţi că autovehiculul nu esteechipat cu roată de rezervă sau setpentru depanarea anvelopelor.

Conducerea cu o anvelopă înpanăO pierdere de presiune din anvelopăeste indicată de sistemul demonitorizare a presiunii în anvelopesau de sistemul de detectarea pierderii de presiune din anvelope.Dacă nu există presiune în anvelopă,puteţi continua totuşi deplasarea■ la o viteză de max. de 80 km/h■ pe o distanţă de maxim 80 km

9 Avertisment

Autovehiculul va fi mai dificil deorientat şi manevrat. Distanţa defrânare creşte.Adaptaţi stilul şi viteza dedeplasare la condiţiile de rularemodificate.

Marcarea anvelopelorDe ex. 195/65 R 15 91 H195 = Lăţime anvelopă, în mm65 = Raport profil în secţiune

(înălţime / lăţime anvelopă),în %

R = Model: RadialRF = Tip: Cu flancuri întărite

(Runflat)15 = Diametru jantă, în inci91 = Indicele de sarcină, de ex.,

91 corespunde sarcinii de618 kg

H = Literă cod de viteză

Literă cod de viteză:Q = până la 160 km/hS = până la 180 km/hT = până la 190 km/hH = până la 210 km/hV = până la 240 km/hW = până la 270 km/h

Presiunea în anvelopeVerificaţi la rece presiunea înanvelope cel puţin o dată la 14 zile,precum şi înaintea unei călătorii mailungi. Nu uitaţi roata de rezervă.Regula se aplică şi pentruautovehiculele cu sistem demonitorizare a presiunii în anvelope.

Page 190: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 189

Scoateţi cheia pentru căpăcele deventile de pe clapeta rezervorului decombustibil şi deşurubaţi cu ajutorulacesteia căpăcelul ventilului.

La autovehicule cu sistem demonitorizare a presiunii din anvelope,înşurubaţi adaptorul în ventil.Presiunea în anvelope este precizatăla 3 224 şi pe eticheta autocolantă dela interiorul clapetei rezervorului decombustibil.Datele referitoare la presiunea înanvelope sunt pentru anvelope reci.Acestea sunt valabile atât pentruanvelope de vară, cât şi pentruanvelope de iarnă.Umflaţi întotdeauna roata de rezervăla presiunea specificată pentrusarcina maximă autorizată.Presiunea ECO în anvelope serveştepentru obţinerea celui mai scăzutconsum de combustibil posibil.Aceasta nu va fi utilizată înanvelopele cu flancuri întărite.Presiunea necorespunzătoare vaafecta siguranţa şi manevrabilitateaautovehiculului, confortul şi consumulde combustibil şi va duce la uzareaprematură a anvelopelor.

9 Avertisment

Presiunea prea scăzută poateduce la încălzirea anvelopei şiavarierea internă a acesteia,rezultatul fiind separarea căii derulare a anvelopei şi chiar exploziaacesteia la viteze mari.

Sistemul de monitorizarea presiunii în anvelopeSistemul de monitorizare a presiuniiîn anvelope urmăreşte continuupresiunea în toate cele patru roţiatunci când autovehiculul depăşeşteo anumită limită de viteză.Toate cele patru roţi trebuie să fieechipate cu un senzor de presiune,iar presiunea în anvelope trebuie săse afle la nivelul prescris. În cazcontrar, presiunea în anvelope va fimonitorizată de sistemul de detectarea pierderii de presiune din anvelope3 190.Presiunile curente din anvelope pot fiprezentate în Info-Display 3 115.

Page 191: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

190 Îngrijirea autovehiculului

Mesajele autovehiculului, presiuneaîn anvelope 3 110.Lampa de control w 3 98.Dacă se utilizează un set complet deroţi care nu sunt prevăzute cu senzoride presiune în anvelope (de ex.anvelope de iarnă), nu va fi afişatniciun mesaj de eroare. Sistemul demonitorizare a presiunii în anvelopenu este funcţional. Este posibilămontarea ulterioară a senzorilor.Utilizarea seturilor pentru depanareaanvelopelor disponibile în comerţpoate afecta funcţionalitateasistemului. Utilizaţi numai seturipentru depanare omologate de Opel.Echipamentele radio externe de mareputere pot perturba funcţionareasistemului de monitorizare a presiuniiîn anvelope.

Iniţializarea sistemului

După înlocuirea unei roţi, sistemultrebuie să fie iniţializat: umflaţianvelopele la presiunea specificată,cuplaţi contactul, menţineţi apăsatbutonul DDS timp de circa4 secunde; lampa de control w va clipide trei ori.

Sistemul de detectarea pierderilor de presiunedin anvelopeSistemul de detectare a pierderilor depresiune din anvelope urmăreştecontinuu turaţia tuturor celor patruroţi.Dacă o anvelopă pierde presiune,lampa de control w se aprinde înroşu. Opriţi imediat şi verificaţipresiunea în anvelope.Lampa de control w 3 98.

Iniţializarea sistemului

Page 192: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 191

După o corectare a presiunii înanvelope sau după înlocuirea uneiroţi, sistemul trebuie să fie iniţializat:Cuplaţi contactul, menţineţi apăsatbutonul DDS timp de circa4 secunde; lampa de control w va clipide trei ori.

Adâncimea profilului căiide rulareVerificaţi grosimea suprafeţei derulare a anvelopelor la intervaleregulate.Din motive de siguranţă, înlocuiţianvelopele dacă adâncimea profiluluicăii de rulare scade sub 2-3 mm(4 mm la anvelope de iarnă).

Adâncimea minimă admisă legala profilului căii de rulare (1,6 mm) esteatinsă când anvelopele se uzeazăpână la apariţia primului indicator deuzură (TWI). Poziţia lor este indicatăprin marcaje pe flancurile anvelopei.Dacă anvelopele din faţă sunt maiuzate decât cele din spate, acesteatrebuie schimbate periodic între ele.Anvelopele îmbătrânesc, chiar dacănu sunt utilizate. Vă recomandăm săînlocuiţi anvelopele la fiecare 6 ani.

Înlocuirea anvelopei şidimensiunile janteiDacă se utilizează un tip de anvelopede dimensiuni diferite faţă de celeinstalate din fabricaţie, s-ar putea săfie necesară reprogramareavitezometrului şi să se opereze altemodificări ale autovehiculului.După trecerea la anvelope dedimensiuni diferite, solicitaţiînlocuirea etichetei autocolantereferitoare la presiunea în anvelope.

9 Avertisment

Folosirea de anvelope inadecvatepoate duce la accidente sau poateafecta funcţionarea corectăa autovehiculului.

Capacele de roţiTrebuie folosite capace de roţi şianvelope omologate de Opel pentruautovehiculul respectiv şi care seconformează tuturor cerinţelorrelevante privind combinaţiile de janteşi anvelope.

Page 193: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

192 Îngrijirea autovehiculului

În cazul în care capacele şianvelopele folosite nu suntomologate de fabrică, nu folosiţianvelope cu talon.Capacele de roţi trebuie să nuperturbe răcirea frânelor.Scoateţi capacele de roţi dacă seinstalează lanţuri antiderapante.

9 Avertisment

Utilizarea anvelopelor saucapacelor neadecvate poateconduce la pierderea bruscă depresiune, ceea ce poate provocaaccidente.

Lanţurile antiderapante

Lanţurile antiderapante sunt permisenumai pe roţile din faţă.Utilizaţi numai lanţuri cu zale fine,care nu adaugă mai mult de 10 mm lacalea de rulare şi pe latura interioarăa anvelopelor (inclusiv lacătelelanţurilor).

9 Avertisment

Defectele pot duce la exploziaanvelopelor.

Lanţurile antiderapante sunt admisenumai pe anvelopele cu următoareledimensiuni: 195/65 R 15,195/60 R 16, 205/55 R16,205/50 R 17 şi 225/45 R17.Nu se permite utilizarea lanţurilorantiderapante pe anvelope dedimensiunile: 225/40 R 18,225/40 ZR 18 şi 235/35 R 19.Nu se permite utilizarea lanţurilorantiderapante pe roata de rezervă deuz temporar.

Setul pentru depanareaanvelopelorDeteriorările minore ale profilului căiide rulare ale anvelopelor pot fireparate cu ajutorul setului pentrudepanarea anvelopelor.Corpurile străine nu se vor îndepărtadin anvelopă.Deteriorările anvelopelor cedepăşesc 4 mm sau care se află învecinătatea suprafeţei de contact cujanta nu pot fi remediate cu ajutorulsetului pentru depanareaanvelopelor.

Page 194: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 193

9 Avertisment

Nu depăşiţi viteza de 80 km/h.A nu se utiliza timp îndelungat.Controlul direcţiei şimanevrabilitatea pot fi afectate.

Dacă aveţi o pană de cauciuc:Trageţi frâna de mână şi cuplaţitreapta întâia, treapta marşarier saupoziţia P.

Setul pentru repararea anvelopelorse află în compartimentul dedepozitare din portbagaj.

Împingeţi clemele de fixare spreînainte şi scoateţi capacul.1. Luaţi recipientul cu soluţie de

etanşare şi suportul cu furtun deaer din trusă.

2. Detaşaţi furtunul de aer şiînşurubaţi-l în racordulrecipientului cu soluţie deetanşare.

3. Aşezaţi recipientul cu soluţie deetanşare pe suport. Asiguraţi-văcă acesta nu cade.

Page 195: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

194 Îngrijirea autovehiculului

4. Deşurubaţi căpăcelul ventiluluianvelopei aflate în pană.

5. Înşurubaţi furtunul de aer peventil.

6. Înşurubaţi furtunul de aer peracordul compresorului.

7. Deschideţi capacul racorduluielectric din stânga şi scoateţi fişa.

8. Deschideţi priza pentru accesoriidin spate şi introduceţi fişa setuluipentru depanarea anvelopelor.Pentru a preveni descărcareabateriei, vă recomandăm să lăsaţimotorul în funcţiune.

9. Porniţi compresorul prin apăsareacomutatorului pornit/oprit. Soluţiade etanşare este introdusă înanvelopă.

10. Manometrul compresorului indicăpentru scurt timp maxim 6 bari peparcursul golirii recipientului cusoluţie de etanşare (circa30 de secunde). Apoi presiuneaindicată începe să scadă.

11. Toată soluţia de etanşare estepompată în anvelopă. Apoianvelopa este umflată.

12. Presiunea prescrisă trebuie să fieatinsă în decurs de 10 minute.Presiunea în anvelope 3 224. La

Page 196: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 195

atingerea presiunii corecte, se vadeconecta compresorul apăsânddin nou comutatorul pornit/oprit.Dacă valoarea specificatăa presiunii în anvelope nu esteatinsă într-un interval de10 minute, îndepărtaţi setul dedepanare a anvelopelor.Deplasaţi autovehiculul astfelîncât roţile să parcurgă o rotaţiecompletă. Instalaţi din nou setulpentru depanarea anvelopelor şicontinuaţi procedura de umflaretimp de alte 10 minute. Dacăvaloarea specificată a presiunii înanvelope nu este atinsă,anvelopa este prea deteriorată.Apelaţi la un atelier service pentruasistenţă.Eliberaţi presiunea în exces cuajutorul butonului ].Nu utilizaţi compresorul timp depeste 10 minute.

13. Deconectaţi fişa din priza pentruaccesorii, puneţi-o în portbagaj şiscoateţi trusa pentru depanareaanvelopelor. Împingeţi clema depe suport pentru a putea scoate

recipientul cu soluţie de etanşaredin suport. Înşurubaţi furtunulpentru umflarea anvelopei laracordul liber al recipientului cusoluţie de etanşare. Acest lucruprevine scurgerea soluţiei deetanşare. Depozitaţi setul pentrudepanarea anvelopelor înportbagaj.

14. Ştergeţi soluţia scursă cu o lavetă.15. Dezlipiţi eticheta autocolantă care

indică viteza maximă admisă depe recipientul cu soluţie deetanşare şi ataşaţi-o în câmpulvizual al şoferului.

16. Continuaţi imediat deplasareapentru a facilita distribuireauniformă a soluţiei de etanşare înanvelopă. Opriţi după aproximativ10 km (dar nu mai mult de10 minute) şi verificaţi presiuneaîn anvelopă. În acest scop, cuplaţifurtunul de aer al compresoruluidirect pe ventilul anvelopei.Dacă presiunea este mai mică de1,3 bari, corectaţi la valoareaspecificată. Repetaţi procedura

până când nu se mai pierdepresiune.Dacă presiunea se situează sub1,3 bari, autovehiculul nu maitrebuie condus. Apelaţi la unatelier service pentru asistenţă.

17. Depozitaţi setul pentru depanareaanvelopelor în portbagaj.

Page 197: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

196 Îngrijirea autovehiculului

NotăCaracteristicile de conducere cuanvelopa reparată sunt gravafectate, în consecinţă înlocuiţi-o câtmai repede.Dacă se aud zgomote neobişnuitesau compresorul se încălzeşteprea mult, opriţi-l pentru cel puţin30 de minute.Supapa de siguranţă încorporată sedeschide la presiunea de 7 bari.Reţineţi data de expirare a trusei.După această dată capacitatea sade etanşare nu mai este garantată.Respectaţi instrucţiunile de păstrareînscrise pe recipientul cu soluţie deetanşare.Înlocuiţi recipientul după utilizare.Eliminaţi recipientul după utilizare înconformitate cu reglementările învigoare.Compresorul şi soluţia de etanşarepot fi utilizate până la temperaturade aproximativ -30 °C.

Adaptoarele suplimentare pot fifolosite pentru umflarea altorobiecte, ca de exemplu, mingi defotbal, saltele pneumatice, bărcipneumatice etc. Ele se găsescamplasate sub compresor. Pentrua scoate adaptorul, înşurubaţifurtunul de aer al compresorului şiextrageţi-l.

Înlocuirea roţiiUnele autovehicule sunt echipate cuun set pentru depanarea anvelopelorîn loc de roată de rezervă 3 192.Derulaţi următoarele operaţiipregătitoare şi respectaţi următoareleinstrucţiuni:■ Parcaţi autovehiculul pe

o suprafaţă plană, stabilă şi fărăpericol de alunecare. Roţile din faţătrebuie să fie orientate spre înainte.

■ Aplicaţi frâna de parcare şi cuplaţitreapta 1-a, treapta marşarier saupoziţia P.

■ Scoateţi roata de rezervă 3 198.■ Nu înlocuiţi niciodată mai multe roţi

deodată.

■ Folosiţi cricul numai pentruînlocuirea unei roţi în caz de pană,nu-l folosiţi pentru înlocuireaanvelopelor de iarnă sau de vară.

■ În cazul în care terenul de subautovehicul este moale, amplasaţio placă stabilă, groasă demaximum 1 cm, sub cric.

■ Nu permiteţi ca în autovehicululridicat pe cric să rămână persoanesau animale.

■ Nu intraţi niciodată sub unautovehicul ridicat pe cric.

■ Nu porniţi autovehiculul ridicat pecric.

■ Înainte de a monta şuruburile deroţi, curăţaţi-le şi gresaţi uşorconurile acestora cu vaselină de uzcomercial.

Page 198: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 197

1. Scoateţi capacul roţii cu ajutorulcârligului. Trusa de sculea autovehiculului 3 186.La capacele de roţi cu şuruburi deroţi vizibile: Capacul roţii poaterămâne pe roată. Nu scoateţişaibele de siguranţă de peşuruburile de roţi.Jantele din aliaj uşor: Deblocaţicapacele şuruburilor de roţi cuo şurubelniţă şi scoateţi-le. Pentrua proteja janta, folosiţi o lavetămoale între şurubelniţă şi janta dinaliaj.

2. Fixaţi cheia de roţi asigurându-văcă este fixată bine şi slăbiţi fiecareşurub cu câte o jumătate de tură.

3. Asiguraţi-vă că poziţionareacricului s-a făcut corect înpunctele de ridicare.

4. Reglaţi cricul la înălţimeanecesară. Poziţionaţi-l direct subpunctul de ridicare, într-un modcare să prevină alunecareaacestuia.

Page 199: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

198 Îngrijirea autovehiculului

Ataşaţi corect manivela cricului şirotiţi-o până când roata se ridicăde la sol.

5. Demontaţi şuruburile de roţi.6. Înlocuiţi roata.7. Montaţi şuruburile roţii.8. Coborâţi autovehiculul de pe cric.9. Fixaţi cheia de roţi asigurându-vă

că este fixată bine şi strângeţiîncrucişat şuruburile. Cuplul destrângere este de 110 Nm.

10. Aliniaţi orificiul pentru ventil dincapacul roţii cu ventilul anvelopeiînainte de a monta capacul.

Montaţi capacele şuruburilor deroţi.

11. Depozitaţi roata înlocuită 3 192 şisculele autovehiculului 3 186.

12. Verificaţi în cel mai scurt timpposibil presiunea în anvelopainstalată şi cuplul de strângerea şuruburilor.

Solicitaţi înlocuirea sau reparareaanvelopei defecte.

Roata de rezervăRoata de rezervă poate fi clasificatăca roată de rezervă de uz temporar înfuncţie de dimensiunile acesteiacomparativ cu celelalte roţi şi cureglementările în vigoare la nivelnaţional.Roata de rezervă este echipată cuo jantă de tablă.Utilizarea unei roţi de rezervă ce estemai mică decât celelalte roţi sauîmpreună cu anvelopele de iarnăpoate afecta manevrabilitatea.Înlocuiţi cât mai curând posibilanvelopa defectă.

Roata de rezervă se găseşte subautovehicul.1. Deschideţi compartimentul de

depozitare din portbagaj 3 186.2. Eliberaţi complet şurubul

hexagonal al compartimentului dedepozitare cu cheia de roţi.

3. Ridicaţi suportul pentru roata derezervă.

4. Desfaceţi cârligul de siguranţă şicoborâţi roata de rezervă.

Page 200: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 199

5. Detaşaţi cablul de siguranţă.6. Coborâţi complet suportul şi

scoateţi roata de rezervă.7. Înlocuiţi roata.8. Aşezaţi roata înlocuită în suportul

pentru roata de rezervă cu parteaexterioară în sus. Se pot depozitanumai roţi de până la 16 inchi.

9. Ridicaţi suportul pentru roata derezervă şi introduceţi cablul desiguranţă.

10. Ridicaţi suportul pentru roata derezervă şi cuplaţi-l în cârligul desiguranţă. Partea deschisăa cârligului de siguranţă trebuie săfie poziţionată în sensul de mers.

11. Rotiţi în sens orar şurubulhexagonal din compartimentul dedepozitare din podea cu ajutorulcheii de roţi.

12. Închideţi şi blocaţi capaculcompartimentului de depozitare.

Roata de rezervă de uztemporarUtilizarea roţii de rezervă de uztemporar poate afectamanevrabilitatea autovehiculului.Solicitaţi înlocuirea sau repararea câtmai curând posibil a anvelopeidefecte.

Page 201: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

200 Îngrijirea autovehiculului

Montaţi numai o roată de rezervă deuz temporar. Nu depăşiţi viteza de80 km/h. Abordaţi virajele cu vitezăredusă. Nu o utilizaţi timp îndelungat.Nu este permisă utilizarea unei roţi derezervă temporare pe puntea spate întimpul tractării unui alt autovehicul.Prin urmare, montaţi roata de rezervătemporară pe puntea faţă şi o roată cudimensiunea corectă pe punteaspate.Lanţuri antiderapante 3 192.

Anvelopele direcţionaleMontaţi anvelopele direcţionale astfelîncât să se rotească în sensul demers. Sensul de rotaţie este indicatde un simbol (de ex. o săgeată) peflancul anvelopei.

La instalarea anvelopelor direcţionaleîn sens invers de rotaţie, se aplicăurmătoarele:■ Manevrabilitatea poate fi afectată.

Solicitaţi înlocuirea sau reparareacât mai curând posibil a anvelopeidefecte.

■ Conduceţi cu mare atenţie pecarosabil umed sau acoperit cuzăpadă.

Pornirea asistatăNu porniţi motorul cu ajutorul unuiredresor rapid.În cazul descărcării bateriei, se poateporni motorul cu cablurile de pornireasistată prin racordare la bateria altuiautovehicul.

9 Avertisment

Procedaţi cu maximă atenţie lapornirea asistată. Orice abaterede la instrucţiunile următoarepoate conduce la accidentări saudeteriorări cauzate de exploziabateriei sau defectarea sistemelorelectrice ale ambelorautovehicule.

Page 202: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 201

9 Avertisment

Evitaţi contactul electrolitului cuochii, pielea, tapiţeria şisuprafeţele vopsite. Electrolitulconţine acid sulfuric, careprovoacă arsuri şi deteriorări încazul contactului direct.

■ Bateria nu va fi expusă niciodatăflăcării deschise sau scânteilor.

■ O baterie descărcată poate îngheţala temperaturi de 0°C. Lăsaţibateria să se dezgheţe înainte săracordaţi cablurile de pornireasistată.

■ În cursul manipulării bateriei, purtaţiochelari şi echipament de protecţie.

■ Utilizaţi o baterie donoare cuaceeaşi tensiune nominală (12 V).Capacitatea nominală a acesteia(Ah) nu trebuie să fie considerabilmai mică decât cea a baterieidescărcate.

■ Pentru conectare la altă baterie,utilizaţi cabluri cu cleme izolate şisecţiune de minim 16 mm2 (25mm2 pentru motoarele diesel).

■ Bateria descărcată nu se vadeconecta de la autovehicul.

■ Deconectaţi toţi consumatoriielectrici care nu sunt necesari.

■ Nu vă aplecaţi deasupra bateriei întimpul pornirii asistate.

■ Evitaţi contactul clemelor unuicablu cu ale altuia.

■ Autovehiculele nu trebuie să seatingă în cursul procesului depornire asistată.

■ Aplicaţi frâna de parcare, aduceţitransmisia în poziţia neutră,respectiv transmisia automată înpoziţia P.

Ordinea conectării bornelor:1. Conectaţi clema roşie la borna

pozitivă a bateriei donoare.2. Conectaţi cealaltă clemă roşie la

borna pozitivă a baterieidescărcate.

3. Conectaţi clema neagră la bornanegativă a bateriei donoare.

4. Conectaţi cealaltă clemă neagrăla masa autovehiculului ce trebuiepornit, de ex. la blocul motor saula şuruburile de fixare a motorului.Realizaţi conexiunea cât maideparte de bateria descărcată,oricum, la cel puţin 60 cm.

Page 203: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

202 Îngrijirea autovehiculului

Cablurile se vor aşeza în aşa fel încâtsă nu poată fi atinse de cătrecomponentele în mişcare dincompartimentul motor.Pornirea motorului:1. Porniţi motorul autovehiculului

donor.2. După 5 minute, porniţi celălalt

motor. Durata tentativelor depornire asistată nu trebuie sădepăşească 15 secunde, laintervale de 1 minut.

3. Motoarele ambelor autovehiculevor fi lăsate să funcţioneze laralanti timp de aproximativ3 minute cu cablurile pentrupornire asistată conectate.

4. Porniţi consumatorii electrici (deex. farurile sau încălzirea lunetei)autovehiculului pornit asistat.

5. Cablurile trebuie deconectate înordinea inversă celei deconectare.

TractareaTractarea autovehiculului

Versiunea cu bandou de protecţie:Eliberaţi partea inferioarăa bandoului, împingeţi în lateral şiscoateţi-l.Versiunea cu capac de protecţie:Deblocaţi capacul din parteainferioară şi scoateţi-l în jos.Inelul de tractare se află în trusa descule a autovehiculului 3 186.

Înşurubaţi complet cârligul detractare, până la blocarea acestuia înpoziţie orizontală.Ataşaţi cablul de tractare – sau, şi maibine, bara de tractare – la cârligul detractare.Cârligul de tractare trebuie folositnumai pentru tractare, nu şi pentrurecuperarea unui vehicul.Cuplaţi contactul pentru a deblocacoloana de direcţie şi pentrua permite funcţionarea lămpilor defrână, a claxonului şi a ştergătoarelorde parbriz.Sistemul Open&Start (deschidere şipornire) 3 30.

Page 204: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 203

Transmisia în poziţia neutră.Aprindeţi luminile de avarie la ambeleautovehicule.

Atenţie

Conduceţi cu viteză mică. Evitaţimanevrele bruşte. Forţa excesivăde tractare poate afectaautovehiculul.

Când motorul este oprit, acţionareadirecţiei şi a frânelor necesită o forţăconsiderabil mai mare.Activaţi funcţia de recircularea aerului şi închideţi geamurile pentrua preveni intrarea în habitaclua gazelor de eşapament provenite dela autovehiculul tractor.Autovehiculele cu transmisieautomată trebuie tractate cu faţa ladirecţia de deplasare, cu o viteză depână la 80 km/h şi nu pe o distanţămai mare de 100 km. În toate celelaltecazuri şi dacă transmisia estedefectă, puntea faţă trebuie ridicatăde pe sol.

Apelaţi la un atelier service pentruasistenţă.Transmisia manuală secvenţială3 144.După tractare, deşurubaţi cârligul detractare şi puneţi la loc capacul.

Tractarea altui autovehicul

Eliberaţi partea inferioară a capaculuişi scoateţi-l în jos.Cârligul de tractare se află în trusa descule a autovehiculului 3 186.

Înşurubaţi complet cârligul de tractareîn sens antiorar, până la blocareaacestuia în poziţie orizontală.Inelul de amarare aflat subautovehicul în partea din spate nu seutilizează pentru tractare.Ataşaţi cablul de tractare – sau,recomandabil, bara de tractare – lacârligul de tractare.Cârligul de tractare trebuie folositnumai pentru tractare, nu şi pentrurecuperarea unui vehicul.

Page 205: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

204 Îngrijirea autovehiculului

Atenţie

Conduceţi cu viteză mică. Evitaţimanevrele bruşte. Forţa excesivăde tractare poate afectaautovehiculul.

După tractare, deşurubaţi cârligul detractare şi puneţi la loc capacul.

Îngrijirea aspectuluiÎntreţinerea exterioarăÎncuietorileÎncuietorile sunt gresate din fabricaţiecu vaselină specială de înaltă calitate.Utilizaţi un agent de degivrare numaicând este absolut necesar, deoareceacesta îndepărtează vaselina şiafectează funcţionarea încuietorii.După utilizarea soluţiei de degivrare,apelaţi la un atelier service pentrugresarea încuietorilor.

SpălareaVopseaua autovehiculului esteexpusă influenţelor mediului. Spălaţişi ceruiţi periodic autovehiculul. Cândutilizaţi o spălătorie automată,selectaţi un program care include şiceruirea.Excrementele de păsări, insectelemoarte, răşinile, polenul şi reziduurilesimilare trebuie curăţate imediat,deoarece conţin constituenţi agresivice pot deteriora stratul de vopsea.

Dacă utilizaţi o spălătorie auto,respectaţi instrucţiunile furnizate defabricantul instalaţiei. Ştergătoarelede parbriz şi ştergătorul de lunetătrebuie dezactivate. Scoateţi antenaşi accesoriile exterioare, cum ar fiportbagajul de acoperiş etc.Dacă spălaţi autovehiculul manual,asiguraţi-vă că pasajele roţilor suntclătit temeinic cu apă la interior.Curăţaţi marginile şi muchiileportierelor, capotei şi hayonului,precum şi zonele acoperite laînchiderea acestora.Solicitaţi gresarea balamalelor tuturorportierelor la un atelier service.Nu curăţaţi compartimentul motor cuinstalaţii de curăţare cu jet de abursau cu jet de mare presiune.Clătiţi bine autovehiculul şi uscaţi-l.Clătiţi frecvent laveta utilizată pentruştergerea autovehiculului. Folosiţilavete separate pentru geamuri şipentru suprafeţele vopsite: urmele deceară pe geamuri pot afectavizibilitatea.

Page 206: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 205

Nu utilizaţi obiecte dure pentruîndepărtarea petelor de gudron.Utilizaţi soluţia pentru îndepărtareapetelor de gudron de pe suprafeţelevopsite.

Luminile exterioareLentilele farurilor şi ale celorlaltelămpi sunt realizate din plastic. Nuutilizaţi soluţii caustice sau abrazive,raclete de gheaţă şi evitaţi ştergereaacestora când sunt uscate.

Lustruirea şi ceruireaCeruiţi periodic autovehiculul (celtârziu atunci când apa nu maiformează perle). În caz contrar,vopseaua se va usca.Lustruirea este necesară cândvopseaua a devenit mată sau laacumularea de depuneri solide peaceasta.Lustruirea cu pastă siliconicăformează o peliculă protectoare,făcând ceruirea inutilă.Componentele din plastic alecaroseriei nu trebuie tratate cu pastăde lustruire sau ceară.

Geamurile şi lameleleştergătoarelor de parbrizFolosiţi o lavetă ce nu lasă scame sauo piele de căprioară împreună cusoluţie de curăţare pentru geamuri şide îndepărtare a insectelor.Când curăţaţi luneta dotată cudispozitiv de încălzire, aveţi grijă sănu deterioraţi filamentul aflat lainterior.Pentru a curăţa mecanic gheaţa,folosiţi o racletă pentru gheaţă.Apăsaţi ferm pe racletă, astfel încâtsă nu poată pătrunde murdărie întreracletă şi geam, care astfel poate fizgâriat.Curăţaţi ştergătoarele care lasă urmecu o lavetă moale şi soluţie decurăţare pentru geamuri.

Trapa panoramicăNu folosiţi niciodată pentru curăţaresoluţii abrazive sau solvenţi,combustibili, soluţii puternice (de ex.diluant de vopsea, soluţii care conţinacetonă etc.), soluţii alcaline sauacide sau un burete dur. Nu aplicaţiagenţi de conservare sau ceară înpartea mediană a trapei panoramice.

Jantele şi anvelopeleNu folosiţi sisteme de spălare cu jetde mare presiune.Curăţaţi jantele cu o soluţie neutră decurăţare pentru jante.Jantele sunt vopsite şi pot fi tratate cuaceleaşi soluţii de protecţie ca şivopseaua autovehiculului.

Deteriorarea stratului de vopseaRectificaţi defectele minore alestratului de vopsea folosind un creionde retuş înainte de apariţia ruginii.Apelaţi la un atelier service pentrurepararea deteriorărilor mai extinseale vopselei şi a suprafeţelor afectatede rugină.

Page 207: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

206 Îngrijirea autovehiculului

Podeaua autovehicululuiUnele suprafeţe ale podelei auacoperire de protecţie din PVC, întimp ce unele zone critice au un stratprotector durabil de ceară.După spălarea podelei, verificaţistarea stratului protector de ceară şicorectaţi dacă e necesar.Materialele bituminoase şi dincauciuc pot afecta acoperirea deprotecţie din PVC. Apelaţi la un atelierservice pentru intervenţia asuprapodelei.La intrarea şi ieşirea din sezonul rece,spălaţi podeaua şi solicitaţiverificarea acoperirii de protecţie dinceară.

Compartimentul motorZonele din compartimentul motorcare sunt vopsite cu aceeaşi culoareca şi autovehiculul trebuie să fieîntreţinute în acelaşi fel ca şi restulsuprafeţelor vopsite aleautovehiculului.Este indicat să spălaţicompartimentul motor la intrarea şiieşirea din sezonul rece şi să îl

protejaţi prin ceruire. Înainte despălarea compartimentului motor,acoperiţi alternatorul şi rezervorul culichid de frână cu o folie de plastic.La spălarea motorului prin intermediulunui dispozitiv cu jet de abur, nudirecţionaţi jetul de abur sprecomponentele sistemului ABS, alesistemului de aer condiţionat sau sprecureaua de transmisie.După spălarea motorului, apelaţi laun atelier service pentru protejareacomponentelor din compartimentulmotor prin ceruire.Nu folosiţi sisteme de spălare cu jetde mare presiune.

Sistemul de alimentare cu gazenaturale (GPL)Nu orientaţi jetul de aburi sau jetul demare presiune spre componentelesistemului de alimentare cu gazenaturale. Este deosebit de importantăprotejarea rezervorului de gazenaturale şi a supapelor de presiunede la partea inferioarăa autovehiculului şi de pe scutultermic din compartimentul motor.

Aceste componente nu trebuie tratatecu soluţii chimice de curăţare sausoluţii de protecţie.Curăţarea componentelor sistemuluide alimentare cu gaze naturaletrebuie efectuată de un atelier servicespecializat în întreţinereaautovehiculelor pe gaze naturale.

Echipamentul de tractareNu curăţaţi cuplajul sferic de tractarefolosind instalaţii cu jet de abur sau jetde mare presiune.

Îngrijirea interioruluiInterior şi tapiţerieCurăţaţi interiorul autovehiculului,inclusiv panoul de bord şi capitonajul,cu o lavetă uscată sau o soluţie decurăţare pentru interior.Curăţaţi tapiţeria de piele cu apăcurată şi o cârpă moale. În cazul uneimurdăriri puternice, utilizaţi soluţii deîngrijire a pielii.Panoul de bord trebuie curăţat numaicu ajutorul unei lavete umede.

Page 208: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Îngrijirea autovehiculului 207

Curăţaţi tapiţeria cu un aspirator şio perie. Îndepărtaţi petele folosindo soluţie de curăţare pentru tapiţerie.Curăţaţi centurile de siguranţă numaicu apă călduţă şi soluţie de curăţarepentru interior.

Atenţie

Închideţi benzile Velcro deoarecebenzile Velcro deschise de pesistemele de închidere alearticolelor de îmbrăcăminte potdeteriora tapiţeria scaunelor.

Piesele din plastic şi cauciucComponentele din plastic şi cauciucpot fi curăţate cu aceeaşi soluţie decurăţare utilizată pentru curăţareacaroseriei. Utilizaţi o soluţie decurăţare pentru interior. Nu utilizaţialte tipuri de soluţii. Evitaţi în specialsolvenţii şi benzinele. Nu folosiţiinstalaţii de spălare cu jet de marepresiune.

Page 209: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

208 Reparaţia şi întreţinerea

Reparaţia şiîntreţinerea

Informaţii generale ..................... 208Lichide, lubrifianţi şi piese deschimb recomandate ................. 209

Informaţii generaleInformaţii servicePentru a garanta o utilizareeconomică şi sigură a autovehicululuişi pentru a menţine valoareaacestuia, este extrem de important calucrările de întreţinere să fie efectuatela intervalele de timp specificate.Programul de service pentruautovehiculul dumneavoastră,detaliat şi actualizat, este disponibil laatelierul service.

Intervale de service pentruEuropaÎntreţinerea autovehicululuidumneavoastră este necesară lafiecare 30000 de km parcurşi sau1 an, oricare din situaţii apare prima.Programul service pentru Europaeste valabil pentru următoarele ţări:Andorra, Austria, Belgia, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru,Danemarca, Elveţia, Estonia,Finlanda, Franţa, Germania, Grecia,Groenlanda, Islanda, Irlanda, Israel,

Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg,Macedonia, Malta, Muntenegru,Norvegia, Olanda, Polonia,Portugalia, Regatul Unit al MariiBritanii, Republica Cehă, România,Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania,Suedia, Ungaria.

Intervale de service la nivelinternaţionalÎntreţinerea autovehicululuidumneavoastră este necesară lafiecare 15000 de km parcurşi sau1 an, oricare din situaţii apare prima.Intervalele de service internaţionalsunt valabile pentru ţările care nu suntenumerate la Programul servicepentru Europa.

ConfirmăriConfirmarea intervenţiilor serviceeste înregistrată în Caietul de serviceşi garanţie. Data şi kilometrajul suntcompletate cu ştampila şi semnăturareprezentantului atelierului service.Asiguraţi-vă că se completeazăcorect Caietul de service şi garanţie,dovada permanentă a intervenţiilor

Page 210: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Reparaţia şi întreţinerea 209

service fiind esenţială pentrusatisfacerea oricăror solicităriacoperite de garanţie sau alteprograme speciale, fiind deasemenea utilă atunci cândautovehiculul este vândut.

Intervalul fix de serviceCând se apropie data scadentăpentru întreţinere, simbolul InSPapare timp de circa 10 secunde peafişajul kilometrajului la cuplareacontactului. Apelaţi la un atelierservice autorizat pentru executarealucrărilor de service în interval deo săptămână sau de 500 km (oricaresurvine mai întâi).

Intervalul flexibil de serviceIntervalul de service se bazează pemai mulţi parametri, în funcţie deuzură şi este calculat utilizând aceştiparametri.Dacă distanţa rămasă este mai micăde 1.500 km, atunci când contactuleste cuplat şi decuplat, sunt afişatesimbolul InSP şi distanţa de1.000 km rămasă. Dacă distanţarămasă este mai mică de 1.000 km

simbolul InSP este afişat timp decâteva secunde. Apelaţi la un atelierservice autorizat pentru executarealucrărilor de service în interval deo săptămână sau de 500 km (oricaresurvine mai întâi).Pentru afişarea distanţei rămase deparcurs:1. Decuplaţi contactul.2. Apăsaţi scurt butonul de resetare

a contorului de parcurs. Esteafişată indicaţia contorului deparcurs.

3. Apăsaţi şi menţineţi apăsatbutonul de resetare timp de circa2 secunde. Simbolul InSP şidistanţa rămasă de parcurs suntafişate.

Lichide, lubrifianţi şipiese de schimbrecomandateLichide şi lubrifianţirecomandaţiFolosiţi numai produse care respectăspecificaţiile recomandate. Avariilerezultate din folosirea produselor carenu se încadrează în acestespecificaţii nu vor fi acoperite degaranţie.

9 Avertisment

Materialele utilizate suntpericuloase şi pot fi toxice.Manevraţi-le cu grijă. Respectaţiinstrucţiunile prezente perecipienţii în care acestea suntlivrate.

Uleiul de motorUleiul de motor este identificat princlasa de calitate şi prin vâscozitate.Calitatea este mai importantă decâtvâscozitatea atunci când se alege

Page 211: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

210 Reparaţia şi întreţinerea

uleiul ce urmează a fi utilizat.Calitatea uleiului asigură, deexemplu, curăţenia motorului,protecţia împotriva coroziunii şicontrolul îmbătrânirii uleiului, în timpce clasa de vâscozitate oferăinformaţii despre variaţia fluidităţiiuleiului în funcţie de temperatură.Dexos este clasa cea mai nouă decalitate a uleiului care oferăo protecţie optimă pentru motoarelediesel şi pe benzină. Dacă nu estedisponibil, trebuie utilizat ulei demotor având alte calităţi listate.Recomandările pentru motoarele pebenzină sunt de asemenea valabilepentru motoarele alimentate cu gaznatural comprimat (CNG), gaz petrollichefiat (LPG) şi etanol (E85).Selectaţi uleiul de motor adecvat înfuncţie de calitatea acestuia şi detemperatura ambientală minimă3 214.

Completarea uleiului de motorUleiurile de motor provenite de ladiferiţi producători sau livrate subdiferite mărci pot fi amestecate atât

timp cât sunt conforme cu cerinţelereferitoare la calitatea şi vâscozitateauleiului de motor.Este interzisă utilizarea uleiurilor demotor din clasa ACEA A1/B1 saudoar de calitatea A5/B5 deoarece potduce la avarierea motorului petermen lung în anumite condiţii deutilizare.Selectaţi uleiul de motor adecvat înfuncţie de calitatea acestuia şi detemperatura ambientală minimă3 214.

Aditivi suplimentari pentru uleiul demotorUtilizarea de aditivi suplimentaripentru uleiul de motor poate duce laavarierea motorului şi invalidareagaranţiei.

Clase de vâscozitate a uleiului demotorClasa de vâscozitate SAE oferăinformaţii cu privire la fluiditateauleiului.Uleiurile multigrad sunt indicate prindouă cifre, de exemplu SAE 5W-30.Prima cifră, urmată de un W, indică

vâscozitatea la temperaturi scăzute,iar cea de-a doua indică vâscozitateala temperaturi ridicate.Selectaţi clasa de vâscozitateadecvată în funcţie de temperaturaambientală minimă 3 214.Toate clasele de vâscozitate suntpotrivite la temperaturi ambientaleridicate.

Lichidul de răcire şi antigelulUtilizaţi exclusiv antigel pentru lichidde răcire fără silicaţi cu durată lungăde utilizare (LLC).Sistemul este umplut din fabricaţie culichid de răcire destinat protecţieiexcelente împotriva coroziunii şiîmpotriva îngheţului până la -28 °C.Această concentraţie va fi menţinutătot timpul anului. Aditivii pentrulichidul de răcire destinaţi asigurăriiunei protecţii suplimentare împotrivacoroziunii sau etanşării împotrivascurgerilor minore pot cauzaprobleme de funcţionare. Nu neasumăm răspunderea pentruconsecinţele utilizării de aditivisuplimentari pentru lichidul de răcire.

Page 212: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Reparaţia şi întreţinerea 211

Lichidul de frână şi de ambreiajUtilizaţi numai lichid de frână de înaltăperformanţă omologat pentruautovehicul, consultaţi atelierul dv. deservice.În timp, lichidul de frână absoarbeumiditate, ceea ce va reduce eficienţafrânării. Lichidul de frână va fi deaceea înlocuit la intervalelespecificate.Păstraţi lichidul de frână într-unrezervor etanş pentru a evitaabsorbţia de apă.Asiguraţi-vă că lichidul de frână nupoate fi contaminat.

Page 213: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

212 Date tehnice

Date tehnice

Identificarea autovehiculului ...... 212Date referitoare la autovehicul ... 214

IdentificareaautovehicululuiSeria de şasiu (VIN)a autovehiculului

Seria de şasiu a autovehiculului estepoansonată pe plăcuţa de identificareşi pe panoul podelei, sub mochetă,locul respectiv fiind acoperit de uncăpăcel.

Este posibil ca seria VINa autovehiculului să fie embosată peplanşa de bord, putând fi văzută prinparbriz.

Page 214: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Date tehnice 213

Plăcuţa de identificare

Plăcuţa de identificare este fixată perama portierei dreapta faţă.

Informaţii pe plăcuţa de identificare:1 = Producătorul2 = Numărul omologării de tip3 = Seria de şasiu (VIN)

a autovehiculului4 = Greutatea maximă admisă

a autovehiculului în kg5 = Greutatea maximă admisă

a ansamblului cu remorcă în kg6 = Sarcina maximă admisă pe

puntea din faţă în kg7 = Sarcina maximă admisă pe

puntea din spate în kg8 = Date specifice autovehiculului

sau date specifice ţării

Sarcinile combinate de pe axele faţăşi spate nu trebuie să depăşeascămasa totală maximă autorizatăa autovehiculului. De exemplu, dacăaxa faţă este încărcată la sarcinamaximă autorizată, axa spate poatesuporta numai diferenţa dintre masatotală maximă autorizatăa autovehiculului şi sarcina pe axafaţă.Datele tehnice sunt stabilite înconcordanţă cu normele ComunităţiiEuropene. Ne rezervăm dreptul de

a opera modificări. Specificaţiile dindocumentaţia autovehiculului auîntotdeauna prioritate faţă de cele dinacest manual.

Page 215: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

214 Date tehnice

Date referitoare la autovehiculLichide şi lubrifianţi recomandaţiProgramul service pentru Europa

Cerinţele referitoare la calitatea uleiului de motorToate ţările din Europa

(cu excepţia Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia) Numai IsraelCalitatea uleiului demotor

Motoare pe benzină(inclusiv GNC, GLP, E85)

Motoare diesel Motoare pe benzină(inclusiv GNC, GLP, E85)

Motoare diesel

dexos 1 - - ✔ -dexos 2 ✔ ✔ - ✔

Dacă nu este disponibil uleiul de motor de calitate dexos, se poate utiliza maxim 1 litru de ulei de clasa ACEA C3 o singurădată între două schimburi de ulei.

Clase de vâscozitate a uleiului de motorToate ţările din Europa precum şi Israel(cu excepţia Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia)

Temperatura mediului ambiant Motoare pe benzină şi dieselPână la -25 °C SAE 5W-30 sau SAE 5W-40Sub -25 °C SAE 0W-30 sau SAE 0W-40

Page 216: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Date tehnice 215

Program service internaţional

Cerinţele referitoare la calitatea uleiului de motorToate ţările din afara Europei

cu excepţia Israel Numai Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, TurciaCalitatea uleiului de motor Motoare pe benzină

(inclusiv GNC, GLP, E85)Motoare diesel Motoare pe benzină

(inclusiv GNC, GLP, E85)Motoare diesel

dexos 1 ✔ - - -dexos 2 - ✔ ✔ ✔

Dacă nu este disponibil uleiul de motor de calitate dexos, trebuie utilizat ulei de motor conform claselor de calitate prescrisemai jos:

Toate ţările din afara Europeicu excepţia Israel Numai Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia

Calitatea uleiului de motor Motoare pe benzină(inclusiv GNC, GLP, E85)

Motoare diesel Motoare pe benzină(inclusiv GNC, GLP, E85)

Motoare diesel

GM-LL-A-025 ✔ - ✔ -GM-LL-B-025 - ✔ - ✔

Page 217: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

216 Date tehnice

Toate ţările din afara Europeicu excepţia Israel Numai Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia

Calitatea uleiului de motor Motoare pe benzină(inclusiv GNC, GLP, E85)

Motoare diesel Motoare pe benzină(inclusiv GNC, GLP, E85)

Motoare diesel

ACEA A3/B3 ✔ - ✔ -ACEA A3/B4 ✔ ✔ ✔ ✔ACEA C3 ✔ ✔ ✔ ✔API SM ✔ - ✔ -Conservarea resurselor APISN

✔ - ✔ -

Clase de vâscozitate a uleiului de motorToate ţările din afara Europei (cu excepţia Israel),inclusiv Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia

Temperatura mediului ambiant Motoare pe benzină şi dieselPână la -25 °C SAE 5W-30 sau SAE 5W-40Sub -25 °C SAE 0W-30 sau SAE 0W-40Până la -20 °C SAE 10W-301) sau SAE 10W-401)

1) Este admis, dar se recomandă utilizarea uleiului de motor SAE 5W-30 sau SAE 5W-40 de calitate dexos.

Page 218: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Date tehnice 217

Datele despre motorDescrierea comercială 1.6 1.6 1.6 CNG 1.6 CNG

Codul de identificare al motoruluiZ 16 XER,A 16 XER

Z 16 XE1 Z 16 XNT,A 16 XNT

Z 16 YNG

Numărul de cilindri 4 4 4 4Capacitatea cilindrică [cm3] 1598 1598 1598 1598Puterea motorului [kW] 85 77 110 69la turaţia (rot/min) 6000 6000 5000 6200Cuplul [Nm] 155 150 210 133la turaţia (rot/min) 4000 3900 2300 - 5000 4200Tipul de combustibil Benzină Benzină Gaze naturale/ benzină Gaze naturale/ benzinăCifra octanică (RON)recomandată 95 95 95 95admisă 98 98 98 98admisă 91 91 – –Consumul de ulei [l/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6

Page 219: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

218 Date tehnice

Descrierea comercială 1.8 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.2

Codul de identificare al motoruluiZ 18 XER,A 18 XER Z 20 LER Z 20 LEH Z 22 YH

Numărul de cilindri 4 4 4 4Capacitatea cilindrică [cm3] 1796 1998 1998 2198Puterea motorului [kW] 103 147 177 110la turaţia (rot/min) 6300 5400 5600 5600Cuplul [Nm] 175 262 320 215la turaţia (rot/min) 3800 4200 2400-5000 4000Tipul de combustibil Benzină Benzină Benzină BenzinăCifra octanică (RON)recomandată 95 95 98 95admisă 98 98 95 98admisă 91 91 912) –Consumul de ulei [l/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6

2) Admisă numai dacă se evită solicitarea puternică a motorului, sarcina maximă sau conducerea pe teren montan curulotă/ remorcă sau cu încărcare severă.

Page 220: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Date tehnice 219

Descrierea comercială 1.7 1.7 1.7 1.9 CDTI 1.9 CDTI 1.9 CDTICodul de identificare al motorului A 17 DTJ A 17 DTR Z 17 DTJ Z 19 DTL Z 19 DT Z 19 DTHNumărul de cilindri 4 4 4 4 4 4Capacitatea cilindrică [cm3] 1686 1686 1686 1910 1910 1910Puterea motorului [kW] 81 92 81 74 88 110la turaţia (rot/min) 3800 4000 3800 3500 3500 4000Cuplul [Nm] 260 280 260 260 280 320la turaţia (rot/min) 2300 2300 2300 1700-2500 2000-2750 2000-2750Tipul de combustibil Motorină Motorină Motorină Motorină Motorină MotorinăConsumul de ulei [l/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Performanţele

MotorulZ16XER,A16XER Z16XE1

Z16XNT,A16XNT Z16YNG

Viteza maximă3) [km/h]Transmisia manuală 185 177 200 165Transmisia manuală secvenţială – – – –Transmisia automată – – – –

3) Viteza maximă specificată poate fi atinsă la masa proprie a autovehiculului (fără şofer) plus 200 kg sarcină utilă.Echipamentele opţionale pot reduce viteza maximă specificată a autovehiculului.

Page 221: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

220 Date tehnice

MotorulZ18XER,A18XER Z20LER Z20LEH Z22YH

Viteza maximă [km/h]Transmisia manuală 197 225 231 200Transmisia manuală secvenţială 197 – – –Transmisia automată – – – 190

Motorul A17DTJ A17DTR Z17DTJ Z19DTL Z19DT Z19DTHViteza maximă [km/h]Transmisia manuală 179 189 180 174 186 202 / 2044)

Transmisia manuală secvenţială – – – – – –Transmisia automată – – – – 182 198

4) Versiune cu nivel redus de noxe.

Page 222: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Date tehnice 221

Masa autovehicululuiMasa proprie, modelul standardZafira Motorul Transmisia manuală Transmisia manuală

secvenţialăTransmisia automată

fără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

Z16XER, A16XER,Z16XE1

1505/1520 –/– –/–

Z16XNT, A16XNT –/1735 –/– –/–Z16YNG 1665/1680 –/– –/–Z18XER, A18XER 1503/1518 1503/1518 –/–Z20LER –/1610 –/– –/–Z20LEH –/1665 –/– –/–Z22YH 1570/1585 –/– 1595/1610A17DTJ, A17DTR 1600/1615 –/– –/–Z17DTJ 1600/1615 –/– –/–Z19DTL, Z19DT 1613/1628 –/– –/–Z19DT5) –/– –/– 1613/–Z19DTH 1613/1628 –/– –/–Z19DTH –/– –/– 1613/–

5) Versiune cu masă redusă specifică la nivel de ţară

Page 223: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

222 Date tehnice

Masele suplimentare

MotorulZ16XER,A16XER Z16XE1

Z16XNT,A16XNT Z16YNG

Z18XER,A18XER Z20LER Z20LEH

Ediţia/ Enjoy [kg] 10 10 10 10 10 5 –Cosmo [kg] 23 23 23 23 23 16 –Sport [kg] 20 20 – – 20 13 –

Motorul Z22YH A17DTJ A17DTR Z17DTJ Z19DTL Z19DT Z19DTHEdiţia/ Enjoy [kg] 5 5 5 5 5 5 5Cosmo [kg] 16 16 16 16 16 16 16Sport [kg] 13 13 13 13 13 13 13

Accesoriile greleAccesoriile Trapa panoramică Echipamentul de tractare Sistemul de spălare a farurilor Farurile adaptiveMasa [kg] 35 17 3 4

Dimensiunile autovehicululuiZafira Zafira OPC

Lungimea [mm] 4467 4503Lăţimea fără oglinzi retrovizoare exterioare [mm] 1801 1801Lăţimea cu două oglinzi retrovizoare exterioare [mm] 2025 2025

Page 224: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Date tehnice 223

Zafira Zafira OPCÎnălţimea (fără antenă) [mm] 1635 1635Înălţimea cu trapă panoramică (fără antenă) [mm] 1670 1670Lungimea podelei portbagajului [mm] 1088 1088Lăţimea portbagajului [mm] 1071 1071Înălţimea deschiderii portbagajului [mm] 895 895Ampatamentul [mm] 2703 2703Diametrul de bracaj [m] 11,50 11,85

CapacităţileUleiul de motorMotorul Z16XE1 Z16XNT Z16YNG Z20LER Z20LEH A17DTJ Z17DTJ Z 19 DTL,

Z16XER A16XNT Z22YH A17DTR Z19DTA16XERZ18XER Z19DTHA18XER

inclusiv filtrul [l] 4,5 4,5 3,5 4,25 5,0 5,4 5,4 4,3între MIN şi MAX [l] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Page 225: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

224 Date tehnice

Rezervorul de combustibilBenzină/ motorină, capacitatea nominală [l] 56Gaze naturale, capacitatea nominală [kg] sau [l] 21 sau 122Benzină, capacitatea nominală [l] 14

Presiunea în anvelopeComfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

Z16XER, 195/65 R 15, 200/2,0 (29) 200/2,0 (29) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 210/2,1 (30) 260/2,6 (38)A16XER 205/55 R 16,Z16XE1 225/45 R 17Z18XERA18XER

195/65 R 15, 200/2,0 (29) 200/2,0 (29) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 210/2,1 (30) 260/2,6 (38)205/55 R 16,225/45 R 17225/40 R 18 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) – – 230/2,3 (33) 280/2,8 (41)

Page 226: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Date tehnice 225

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

Z16XNTA16XNTZ16YNG

205/55 R 16, 230/2,3 (33) 270/2,7 (39) – – 240/2,4 (35) 310/3,1 (45)225/45 R 176)

205/55 R 16 210/2,1 (30) 250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 260/2,6 (38) 230/2,3 (33) 310/3,1 (45)Z22YH 205/55 R 16, 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 260/2,6 (38) 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) 290/2,9 (42)

225/45 R 17225/40 R 18 240/2,4 (35) 220/2,2 (32) – – 250/2,5 (36) 300/3,0 (43)

Z20LER 205/55 R 16, 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) – – 260/2,6 (38) 310/3,1 (45)225/45 R 17225/40 R 18 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) – – 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)

6) Numai pentru Z16XNT, A16XNT.

Page 227: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

226 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

Z20LEH 205/50 R 177) 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) – – 270/2,7 (39) 320/3,2 (46)225/45 R 17 8),225/40 ZR 18,235/35 ZR 19225/40 R 189) 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) – – 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)

A17DTJ, A17DTR 195/60 R 16 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) – – 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)205/55 R 16, 240/2,4 (35) 220/2,2 (32) – – 260/2,6 (38) 310/3,1 (45)225/45 R 17225/40 R 18 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) – – 270/2,7 (39) 310/3,1 (45)

Z17DTJ 195/60 R 16 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) 300/3,0 (43) 300/3,0 (43) 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)

7) Admise numai ca anvelope de iarnă.8) Pentru afişarea corectă a vitezei, reprogramaţi vitezometrul.9) Numai pentru Rusia.

Page 228: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Date tehnice 227

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

[kPa/bar](psi)

Z19DTL,Z19DT,Z19DTH

195/60 R16 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) – – 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)205/55 R 16, 240/2,4 (35) 220/2,2 (32) – – 260/2,6 (38) 310/3,1 (45)225/45 R 17205/55 R 1610), 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) – – 260/2,6 (38) 310/3,1 (45)225/45 R 17225/40 R 1811) 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) – – 270/2,7 (39) 310/3,1 (45)

toate Roata de rezervă deuz temporar

420/4,2 (61) 420/4,2 (61) – – 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

10) Z19DTH cu transmisie automată şi trapă panoramică.11) Nu pentru Z19DTL.

Page 229: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

228 Date tehnice

Dimensiuni de instalare a cârligului de tractare

Page 230: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Informaţii pentru client 229

Informaţii pentru client

Înregistrarea datelor despreautovehicul şi confidenţialitatea . 229

Înregistrarea datelordespre autovehicul şiconfidenţialitateaDispozitive de înregistrarea evenimentelorAutovehiculul este dotat cu un numărde sisteme sofisticate caremonitorizează şi controlează dateleautovehiculului. Unele date pot fistocate în timpul funcţionării normalepentru a facilita remediereadefecţiunilor detectate, alte date suntînregistrate numai în cazul uneicoliziuni sau în eventualitateaproducerii unei coliziuni de cătremodulele sistemelor autovehicululuidotate cu funcţia de înregistrare încazul producerii unui eveniment,precum modulul de comandăa airbagurilor.Sistemele pot înregistra date dediagnosticare despre stareaautovehiculului (de exemplu,nivelululeiului sau kilometrajulautovehiculului) şi modul în care

a fost operat (de exemplu vitezamotorului, aplicarea frânelor sauutilizarea centurilor de siguranţă).Pentru a citi aceste date, estenecesar un echipament special şiaccesul la autovehicul. Unele date dediagnosticare sunt introduseelectronic în sistemul dediagnosticare globală Opel atuncicând autovehiculul este reparat într-un atelier service pentru a documentaistoricul lucrărilor de service aferenteacelui autovehicul. Acest lucrupermite atelierului service să oferelucrări de întreţinere şi reparaţiieficiente, personalizate pentru fiecareautovehicul individual, la fiecare vizităla atelier.Producătorul nu va accesainformaţiile referitoare lacomportamentul şoferului în cazulunei coliziuni şi nici nu le va divulga,cu excepţia cazului:■ în care primeşte acordul

proprietarului autovehiculului sau,dacă autovehiculul este în leasing,al beneficiarului de leasing

Page 231: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

230 Informaţii pentru client

■ ca răspuns la o solicitare oficialăa poliţiei sau a unui organismguvernamental similar

■ ca parte a apărării producătorului încazul unor proceduri legale

■ cerute de legeÎn plus, producătorul poate utilizadatele de diagnosticare colectate sauprimite:■ pentru necesităţi de proiectare■ pentru a le pune la dispoziţia

necesităţilor de proiectare, undeeste păstrată confidenţialitateaadecvată şi apare cerinţa

■ de a împărtăşi date sintetice carenu sunt legate de un anumitautovehicul cu alte organisme,pentru scopuri de cercetare

Identificarea cu frecvenţăradio (RFID)Tehnologia RFID este folosită launele autovehicule pentru funcţii cade exemplu monitorizarea presiunii înanvelope şi siguranţa sistemului deaprindere. Se foloseşte de asemeneaîmpreună cu dispozitive cum ar fitelecomenzile radio pentru blocarea/deblocarea portierelor şi pornire şiemiţătoarele din autovehicul pentrudispozitivele pentru deschidereauşilor de garaj. Tehnologia RFID laautovehiculele Opel nu foloseşte şinici nu înregistrează informaţii cucaracter personal şi nici nu seconectează la niciun alt sistem Opelcare conţine informaţii cu caracterpersonal.

Page 232: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Informaţii pentru client 231

Page 233: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

232

Index alfabetic AAccesoriile şi modificarea

autovehiculului ....................... 165Acoperişul..................................... 46Adâncimea profilului căii de

rulare ...................................... 191Admisia aerului .......................... 133Aerisirea sistemului de

alimentare cu motorină .......... 171Afişajul de service ........................ 91Afişajul grafic pentru informaţii,

afişajul color pentru informaţii 104Afişajul pentru informaţii............. 101Afişajul pentru informaţii de

bord ........................................ 101Afişajul pentru trei tipuri de

informaţii ................................. 101Afişajul transmisiei ............. 139, 144Alimentarea cu combustibil ........ 157Anvelopele ................................. 187Anvelopele cu flancuri întărite . . . 187Anvelopele de iarnă ................... 187

BBateria ....................................... 170Blocul instrumentelor de bord ...... 89Blocurile optice spate ................ 176Bricheta ....................................... 88

CCapacele de roţi ........................ 191Capacităţile ................................ 223Capota ....................................... 167Caracteristici ale sistemului de

iluminare.................................. 122Caracteristici de conducere şi

sugestii referitoare la tractare 160Cartela Car Pass ......................... 28Catalizatorul ............................... 138Ceasul ......................................... 86Centura de siguranţă ..................... 8Centura de siguranţă cu fixare în

trei puncte ................................ 59Centurile de siguranţă ................. 58Cheie, setările memorate............. 30Cheile .......................................... 28Cheile, încuietorile........................ 28Claxonul ................................. 13, 84Climatizarea ................................. 15Combustibilul.............................. 156Combustibilul pentru

funcţionarea pe gazenaturale .................................. 156

Combustibilul pentru motoarelediesel ...................................... 156

Combustibilul pentru motoarelepe benzină ............................. 156

Comenzile..................................... 83

Page 234: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

233

Comenzile de pe volan ................ 83Compartimentele de depozitare. . . 72Compartimentele de depozitare

din autovehicul........................ 165Compartimentul de depozitare

de sub scaun ............................ 73Computerul de bord ..................... 24Computerul de bord în afişajul

grafic pentru informaţii sauafişajul color pentru informaţii 112

Computerul de bord în afişajulpentru informaţii de bord ........ 111

Comutatorul de lumini ................ 116Consumul de combustibil -

Emisiile de CO2....................... 158Contorul de kilometraj .................. 89Contorul de parcurs ..................... 89Controlul iluminării panoului de

bord ........................................ 121Copertina portbagajului ............... 74Cotiera ......................................... 52Cricul autovehiculului.................. 186Cronometrul ............................... 115Cuplarea remorcii....................... 159

DDatele despre motor .................. 217Date referitoare la autovehicul. . . 214Date specifice autovehiculului ....... 3Deblocarea autovehiculului ........... 6

Defecţiuni ........................... 142, 147Demararea ................................... 17Deplasarea inerţială .................. 136Depozitarea.................................. 72Dimensiuni de instalare

a cârligului de tractare ............ 228Dimensiunile autovehiculului ..... 222Dispozitive de înregistrare

a evenimentelor...................... 229

EEchipamentul de tractare .......... 161Efectuarea de lucrări de

întreţinere ............................... 166

FFantele de ventilaţie................... 131Fantele de ventilaţie fixe ............ 132Fantele de ventilaţie reglabile .... 131Farurile....................................... 116Farurile adaptive .......... 26, 100, 118Farurile când conduceţi în afara

ţării ......................................... 117Farurile cu halogen .................... 173Farurile Xenon ........................... 176Faza lungă ......................... 100, 117Filtrul de particule diesel ...... 27, 137Filtrul de polen ........................... 133Frâna de mână........................... 150Frânele .............................. 149, 170

Funcţia automată anti-orbire ....... 42Funcţia de iluminare pe timp de

zi ............................................. 118Funcţia de protecţie împotriva

descărcării acumulatorului ..... 123Funcţia manuală anti-orbire.......... 42Funcţionarea normală

a sistemului de aercondiţionat .............................. 133

Funcţionarea pe bază de gazenaturale .................................... 26

GGeamurile..................................... 42Geamurile acţionate electric ........ 43Geamurile acţionate manual ....... 43

IIdentificarea cu frecvenţă radio

(RFID) .................................... 230Iluminarea consolei centrale ...... 122Iluminarea interioară................... 121Iluminarea în curbe..................... 118Iluminarea panoului de bord ...... 179Iluminarea plăcuţei de

înmatriculare .......................... 178Indicatoare.................................... 89Indicatorul de nivel combustibil . . . 90Inelele de amarare ....................... 75Informaţii generale ..................... 159

Page 235: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

234

Informaţii service ....................... 208Instrucţiuni referitoare la

încărcare .................................. 81Introducere .................................... 3

ÎÎncălzirea ............................... 41, 52Încuietorile de siguranţă pentru

copii .......................................... 36Îngrijirea aspectului..................... 204Îngrijirea interiorului ................... 206Înlocuirea anvelopei şi

dimensiunile jantei ................. 191Înlocuirea becurilor .................... 173Înlocuirea lamelelor

ştergătoarelor ......................... 172Înlocuirea roţii ............................ 196Înregistrarea datelor despre

autovehicul şiconfidenţialitatea..................... 229

Întrerupătorul lămpilor de frână . 109Întreruperea alimentării

electrice .......................... 143, 148Întreţinerea exterioară ............... 204Înţepătură................................... 196

JJantele şi anvelopele ................. 187

LLampa de avertizare centură de

siguranţă .................................. 94Lampa de ceaţă spate ............... 101Lampa de control defecţiuni ........ 95Lanţurile antiderapante .............. 192Lămpi de avertizare...................... 89Lămpile de ceaţă spate ............. 120Lămpile de control........................ 92Lămpile de lectură ..................... 122Lămpile de marşarier ................. 120Lămpile de parcare .................... 120Lămpile de poziţie laterale.......... 116Lămpile de semnalizare laterale 178Lămpile din parasolare .............. 122Lentilele farurilor aburite ............ 120Lichide şi lubrifianţi

recomandaţi ................... 209, 214Lichidul de frână ........................ 170Lichidul de frână şi de ambreiaj.. 209Lichidul de răcire a motorului . . . . 169Lichidul de răcire şi antigelul...... 209Lichidul de spălare .................... 169Locuri de instalare a scaunelor

pentru copii ............................... 68Luminile de acces ...................... 122Luminile de avarie ..................... 119Luminile de însoţire la ieşirea din

autovehicul ............................. 122

Luminile exterioare ...... 12, 100, 116Luminile interioare ............. 121, 179Luneta încălzită ........................... 45

MManeta selectorului de viteze ...

........................................ 139, 145Marcarea anvelopelor ................ 188Masa autovehiculului ................. 221Măsuţele rabatabile ..................... 79Mesajele autovehiculului ........... 108Mocheta pentru podeaua

portbagajului ............................ 75Modul de iarnă ............................. 97Modul manual .................... 141, 146Modul Sport ................... 25, 97, 151

NNivel scăzut al combustibilului ..... 99Nivel scăzut al uleiului de motor . . 99Nivelul lichidului de răcire

a motorului ............................. 109Nivelul lichidului de spălare ....... 110

OOglinzile convexe ........................ 40Oglinzile interioare........................ 42Oglinzile retrovizoare exterioare... 40

Page 236: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

235

PPanoul de siguranţe din

compartimentul motor ............ 181Panoul de siguranţe fuzibile din

compartimentul motor ............ 184Parasolarele ................................ 45Parbrizul....................................... 42Parcare ........................................ 18Parcarea .................................... 136Păstrarea controlului asupra

autovehiculului ....................... 134Pedala de frână apăsată ........... 100Performanţele ............................ 219Pericole, avertizări şi atenţionări .... 4Plasa de protecţie ........................ 77Plăcuţa de identificare ............... 213Pornirea asistată ........................ 200Pornirea motorului ............. 135, 145Pornirea şi utilizarea

autovehiculului........................ 134Portbagajul ............................ 36, 74Portbagajul de acoperiş ............... 80Portieră deschisă ....................... 101Portierele...................................... 36Poziţia scaunului .......................... 49Poziţiile contactului .................... 135Preîncălzirea şi filtrul de

particule diesel ......................... 98

Presiunea în anvelope ...................................... 110, 115, 188, 224

Presiunea uleiului de motor ......... 98Prezentare generală a panoului

de bord ..................................... 10Primul ajutor................................. 80Prizele pentru accesorii ............... 87Programele electronice de

conducere ...................... 141, 146Programul electronic de

stabilitate .......................... 97, 150Proiectoarele de ceaţă .............

................................ 100, 119, 176Purjarea apei din filtrul de

motorină ................................. 109

RRabatarea ............................ 41, 202Rabatarea scaunelor ................... 52Reciclarea autovehiculului ......... 166Reglarea electrică ........................ 40Reglarea fasciculului farurilor .... 117Reglarea oglinzilor retrovizoare ..... 9Reglarea scaunului .................. 7, 49Reglarea tetierelor ......................... 8Reglarea volanului ................... 9, 83Roata de rezervă ....................... 198Rodajul autovehiculului nou ...... 134

SScadenţă verificare service

autovehicul ............................... 96Scaunele de pe rândul al doilea . . 20Scaunele de pe rândul al treilea . . 21Scaunele din rândul al doilea ...... 53Scaunele din rândul al treilea ...... 55Scaunele din spate....................... 53Scaunele faţă................................ 49Scaunele Isofix pentru copii ........ 70Scaunele pentru copii................... 66Scaunele pentru copii prevăzute

cu emiţătoare ........................... 70Scaune pentru copii ..................... 66Scrumierele ................................. 88Securitatea autovehiculului.......... 37Selectorul de combustibil ............. 91Semnalele sonore de avertizare 108Semnalizarea cu farurile ............ 117Semnalizarea direcţiei ................. 94Semnalizarea virajelor şi

a schimbării benzii de rulare . . 119Seria de şasiu (VIN)

a autovehiculului .................... 212Service ............................... 133, 208Setările memorate........................ 30Setul pentru depanarea

anvelopelor ............................ 192Sfaturi pentru conducere............ 134

Page 237: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

236

Siguranţele ................................ 180Simboluri ........................................ 4Sistemele airbag şi dispozitivele

de pretensionare a centurilorde siguranţă ............................. 94

Sistemele de asistenţă laconducere............................... 150

Sistemele de climatizare............. 124Sistemele de reţinere pentru

copii Top-Tether ....................... 70Sistemele de spălare şi ştergere . 14Sistemul airbag ............................ 62Sistemul antiblocare frâne ......... 149Sistemul antiblocare frâne (ABS) 96Sistemul antidemaraj ................... 40Sistemul automat de climatizare 126Sistemul auxiliar de încălzire...... 131Sistemul de aer condiţionat ....... 125Sistemul de airbaguri frontale ...... 63Sistemul de airbaguri laterale ...... 64Sistemul de airbaguri pentru

protecţia capului ....................... 65Sistemul de alarmă antifurt .. 38, 110Sistemul de asistenţă la frânare 150Sistemul de asistenţă la

parcare ................................... 154Sistemul de asistenţă la pornirea

în rampă ................................. 150

Sistemul de asistenţă lastabilizarea remorcii ............... 164

Sistemul de blocare antifurt ......... 37Sistemul de control al vitezei de

croazieră ........................ 101, 153Sistemul de control automat al

luminilor .................................. 116Sistemul de control automat al

nivelului .................................. 152Sistemul de control permanent

al suspensiilor ........................ 152Sistemul de detectare

a obiectelor.............................. 154Sistemul de detectare a ocupării

scaunului ............................ 65, 94Sistemul de detectare a pierderii

de presiune din anvelope şisistemul de monitorizarea presiunii în anvelope ............. 98

Sistemul de detectarea pierderilor de presiune dinanvelope........................... 25, 190

Sistemul de evacuare almotorului ................................ 137

Sistemul de frână şi de ambreiaj . 96Sistemul de iluminare ................ 109Sistemul de încălzire şi

ventilaţie ................................. 124Sistemul de încărcare .................. 95

Sistemul de închiderecentralizată ............................... 33

Sistemul de management alzonei de încărcare ................... 76

Sistemul de monitorizarea presiunii în anvelope ..... 26, 189

Sistemul de verificare .................. 24Sistemul electric......................... 180Sistemul electronic de

climatizare .............................. 128Sistemul FlexOrganizer ............... 25Sistemul interactiv de asistare

a conducerii............................. 151Sistemul interactiv de asistare

a conducerii, controlulpermanent al suspensiei,modul SPORT .......................... 98

Sistemul Open&Start ................... 30Sistemul Open&Start

(deschidere şi pornire) ........... 100Sistemul Quickheat (încălzire

rapidă)..................................... 131Sistemul ultrasonic de asistenţă

la parcare ................................. 97Spaţiile de depozitare din plafon . 73Suportul pentru ochelari .............. 73Suporturile pentru pahare ............ 72

Page 238: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

237

ŞŞinele şi cârligele de amarare ..... 75Ştergătoarele/ spălătorul de

parbriz ...................................... 84Ştergătorul/ spălătorul de lunetă . 85

TTelecomanda radio ...................... 29Temperatura exterioară ............... 86Temperatura lichidului de răcire

a motorului ............................... 97Tensiunea bateriei ..................... 109Tetiere active ............................... 48Tetierele ....................................... 47Tetierele active pentru scaunele

din faţă ..................................... 24Torpedoul .................................... 72Tractarea............................ 159, 202Tractarea altui autovehicul ........ 203Tractarea autovehiculului .......... 202Tractarea unei remorci .............. 160Transmisia ................................... 16Transmisia automată ................. 139Transmisia Easytronic................ 144Transmisia manuală .................. 144Transmisia manuală

secvenţială ............................. 144Trapa panoramică ....................... 46Triunghiul reflectorizant ............... 80

Trusa de prim-ajutor .................... 80Trusa de scule............................ 186Turometrul ................................... 90

UUlei, motor.................................. 214Uleiul de motor .......... 167, 209, 214Uneltele ..................................... 186Utilizarea prezentului manual ........ 3

VVentilaţia..................................... 124Verificarea autovehiculului......... 166Vitezometrul ................................. 89

Page 239: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

238

Page 240: Zafira, v.11 (rev 2), ro-RO (Work nr: K570A 50)opel.radacini.ro/getImage/Downloads/... · Reglarea fasciculului farurilor .....117 2 Fantele de ventilaţie laterale.....131 3 Semnalizarea

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Informaţiile conţinute în acest manual intră în vigoare începând cu data specificată mai jos. Adam Opel AG îşi rezervădreptul de a face modificări cu privire la specificaţiile tehnice, caracteristicile şi designul autovehiculelor în legătură cuinformaţiile prezentate în această publicaţie, precum şi modificări ale publicaţiei în sine.

Ediţia: iunie 2011, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tipărit pe hârtie albă fără clor.

*2623/12*

2623/12 iunie 2011