What is pH.ppt

of 12 /12
pH pH Ce se intampla cand combinam Ce se intampla cand combinam otetul cu bicarbonatul de sodiu? otetul cu bicarbonatul de sodiu?

Embed Size (px)

Transcript of What is pH.ppt

Page 1: What is pH.ppt

pHpH►Ce se intampla cand combinam otetul cu Ce se intampla cand combinam otetul cu

bicarbonatul de sodiu?bicarbonatul de sodiu?

Page 2: What is pH.ppt

O reactie chimica- sau doua?!O reactie chimica- sau doua?!Reactia intre bicarbonatul de sodiu (NaHCOReactia intre bicarbonatul de sodiu (NaHCO₃₃) si otet (CH) si otet (CH₃₃COOH) COOH) apare in doua faze, o reactie intre un acidsi o baza, urmata de o apare in doua faze, o reactie intre un acidsi o baza, urmata de o reactie de descompunere. reactie de descompunere.

1) Initial, ionii de H+ din otet reactioneaza cu ionii de bicarbonat 1) Initial, ionii de H+ din otet reactioneaza cu ionii de bicarbonat ---HCO---HCO₃₃-si formeaza o substanta noua, acidul carbonic, H-si formeaza o substanta noua, acidul carbonic, H₂₂CO3.CO3.

2) Acidul carbonic format imediat se descompune in dioxid de 2) Acidul carbonic format imediat se descompune in dioxid de carbon COcarbon CO₂₂ si apa H si apa H₂₂O.O.

HH₂₂COCO₃₃ ---> H ---> H₂₂O + COO + CO₂↑₂↑

Dioxidul de carbon e cel pe care il vedem bubbling and Dioxidul de carbon e cel pe care il vedem bubbling and foaming….Este motivul pentru care aluatul creste in retetele care foaming….Este motivul pentru care aluatul creste in retetele care folosesc bicarbonatul de sodiu si otet sau suc de lamaie.folosesc bicarbonatul de sodiu si otet sau suc de lamaie.

Page 3: What is pH.ppt

Ce este pH-ul?Ce este pH-ul?

► Vom descrie cum scara de pH determina cat de Vom descrie cum scara de pH determina cat de acida sau alcalina este o solutie,acida sau alcalina este o solutie,

►Vom determina importanta pH-ului in lumea Vom determina importanta pH-ului in lumea naturala.naturala.

►Vom descrie cum pH-ul te afecteaza pe tine si Vom descrie cum pH-ul te afecteaza pe tine si cum afecteaza lumea din jurul nostru.cum afecteaza lumea din jurul nostru.

Page 4: What is pH.ppt

Scara de pHScara de pH

►Scara de pH a fost introdusa in 1909 de danezul Scara de pH a fost introdusa in 1909 de danezul Sørensen. Sørensen. ► Ea masoara concentratia ionilor de hidrogen intr-Ea masoara concentratia ionilor de hidrogen intr-o solutie.o solutie.►pH = -lg[HpH = -lg[H⁺⁺] (sau pH= -lg[H] (sau pH= -lg[H₃₃OO⁺⁺] ) ] ) ►Intre doua numere successive de pH este un Intre doua numere successive de pH este un factor de 10. De exemplu, pH=3 e de 10 ori mai factor de 10. De exemplu, pH=3 e de 10 ori mai acid decat pH=4. acid decat pH=4.

Page 5: What is pH.ppt

Scara de pHScara de pH

S. P. L. SørensenS. P. L. Sørensen

Page 6: What is pH.ppt

Indicatori universali si pHIndicatori universali si pH►Ca sa masuram pH folosim curent un indicator universal ( o Ca sa masuram pH folosim curent un indicator universal ( o solutie care isi schimba culoarea in functie de pH), sau un pH solutie care isi schimba culoarea in functie de pH), sau un pH metru.metru.►Scara de pH e cuprinsa intre 1 si 14, cu:Scara de pH e cuprinsa intre 1 si 14, cu:►––pH=7 neutrupH=7 neutru►––pH<7 acidpH<7 acid►––pH>7 alcalinpH>7 alcalin

Page 7: What is pH.ppt

Ce inseamna acido-bazic?Ce inseamna acido-bazic?

►Acid = are o multime de ioni de hidrogen (Acid = are o multime de ioni de hidrogen (HH++))►Alcalin =are o multime de ioni de hidroxil Alcalin =are o multime de ioni de hidroxil

((-OH-OH).).►O solutie e neutra cand pH= O solutie e neutra cand pH= 77..

H+

H+

H+H+

H+ H+

(H+) + (-OH) =

H2O

-OH-OH-OH

-

OH

Page 8: What is pH.ppt

Substante alcalineSubstante alcaline

►pH > 7pH > 7►Formeaza ioni hidroxil (Formeaza ioni hidroxil (--OHOH) in apa.) in apa.

Page 9: What is pH.ppt

Substante acideSubstante acide

►pH < 7pH < 7►Formeaza ioniFormeaza ioni de hidrogen ( de hidrogen (HH++)( protoni)( protoni) in apa.) in apa.

Page 10: What is pH.ppt

Si sa nu uitam de Si sa nu uitam de

Page 11: What is pH.ppt

► Acizii si bazele distrug o multime de alte Acizii si bazele distrug o multime de alte substante, deoarece luind cu ele ioni de substante, deoarece luind cu ele ioni de hidrogen si hidroxil pentru a forma apa, hidrogen si hidroxil pentru a forma apa, rup legaturi chimice.rup legaturi chimice.

► Sunt folositi in baterii, produse de Sunt folositi in baterii, produse de curatat, reactii enzimatice in corpul uman curatat, reactii enzimatice in corpul uman si multe altele.si multe altele.

► Dioxidul de sulf si monoxidul de azot in Dioxidul de sulf si monoxidul de azot in exces (din arderea combustibililor) duce exces (din arderea combustibililor) duce la ‘ploaie acida’ care distruge vegetatia si la ‘ploaie acida’ care distruge vegetatia si fauna deoarece modifica pH-ul fauna deoarece modifica pH-ul habitatului lor natural. Acesta afecteaza habitatului lor natural. Acesta afecteaza toata fauna unei regiuni si oamenii toata fauna unei regiuni si oamenii indirect (limitind oxigenul in atmosfera si indirect (limitind oxigenul in atmosfera si afectind lantul trofic)afectind lantul trofic)

Importanta pH-ului in lumea naturala

Page 12: What is pH.ppt

Intrebare:Intrebare:

►Cum te afecteaza pe tine pH-ul? Explica Cum te afecteaza pe tine pH-ul? Explica raspunsul.raspunsul.