cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent,...

of 33 /33
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice Contract POSDRU/87/1.3/S/64069 Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Planul de lecţie pentru lecţia: CONTORUL DE GAZ Denumire produs/ livrabil Lectia: Instalaţiile interioare de gaz Tema integratoare Învăţare eficientă Nivel de diseminare Intre partenerii proiectului Data de livrare 27.O8.2012 Grad de realizare finalizat transmis pentru avizare Lecţia Contorul de gaz Autor Lipovan Lucian Unitatea de învăţământ, loca litatea, judeţul Grupul Şcolar ,, SAMUS ’’ CLUJ - NAPOCA Disciplina predata 8 Cultură de specialitate ,, Instalaţii tehnico – sanitare ’’ Clasa la care se aplică lecţia Clasa a XI - a Numele și prenumele: Lipovan Lucian Unitatea de învăţământ, localitatea, judeţul: Grupul Şcolar ,, SAMUS ’’ CLUJ - NAPOCA Disciplina predată: Cultură de specialitate – Instalaţii tehnico - sanitare Data : 27.O8.2012 PORTOFOLIUL DIDACTIC INTERDISCIPLINAR Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. 1

Embed Size (px)

Transcript of cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent,...

Page 1: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Planul de lecţie pentru lecţia: CONTORUL DE GAZ

Denumire produs/ livrabil Lectia: Instalaţiile interioare de gazTema integratoare Învăţare eficientăNivel de diseminare Intre partenerii proiectuluiData de livrare 27.O8.2012Grad de realizare finalizat transmis pentru avizareLecţia Contorul de gazAutor Lipovan LucianUnitatea de învăţământ, loca litatea, judeţul Grupul Şcolar ,, SAMUS ’’ CLUJ - NAPOCA

Disciplina predata8 Cultură de specialitate ,, Instalaţii tehnico – sanitare ’’ Clasa la care se aplică lecţia Clasa a XI - a

Numele și prenumele: Lipovan Lucian Unitatea de învățământ, localitatea, județul: Grupul Şcolar ,, SAMUS ’’ CLUJ - NAPOCADisciplina predată: Cultură de specialitate – Instalaţii tehnico - sanitareData : 27.O8.2012

PORTOFOLIUL DIDACTIC INTERDISCIPLINAR

TEMA INTEGRATOARE: Învătare eficientă

A. Introducere

„ Ce aud, uitCe vad, imi amintescCe fac, inteleg.”Confucius ,, Toată viaţa e o şcoală ” Jan Amos Comenius

Cu toţii acceptăm faptul că învăţarea nu se realizează doar într-un anumit spaţiu sau într-o perioa-dă riguros definită din viaţa noastră. Pentru a face faţă tuturor provocărilor pe care societatea ţi le pune în faţă, o societate aflată şi ea în continuă transformare, trebuie ca învăţarea să se producă per Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

1

Page 2: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

manent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala sursă de cunoştinţe despre o anumită disciplină, în ultimii ani, datorită democratizării fără precedent a accesu lui la cunoştinţe, rolul acestuia s-a schimbat. Aceleaşi cunoştinţe pe care profesorul ţi le predă la curs le găseşti pe alte câteva sute sau mii de siteuri de pe Internet. În aceste condiţii, rolul profesoru- lui ca bază de cunoştinţe se reduce dramatic. El devine mai degrabă o călăuză, un ghid, care spune ce e relevant, ce e valoros şi cum putem străbate eficient prin oceanul de informaţii la care putem avea acces cu atâta uşurinţă. Altfel spus, rolul profesorului este acela de a-şi ajuta elevii să se desco pere singuri, de a le arăta calea în propria formare şi dezvoltare şi nu de a le da reţete. Ceea ce se potriveşte unui elev nu i se potriveşte altuia, ceea ce-i place unuia poate să-i displacă celui de lângă el.Competenţele de bază asociate cu cetăţenia într-o societate democratică sunt cele determinate de construirea unei persoane libere şi autonome, care îşi cunoaşte şi îşi apără drepturile, îşi asumă res- ponsabilităţile sale în societate. Profesorul care îşi înţelege cu adevărat profesia şi rolul său în in- strucţia şi în educaţia elevilor săi este acela care le formează abilităţi de învăţare permanentă care să le permită adaptarea la societatea bazată pe cunoaştere, adică îi învaţă cum să înveţe. Tehnica didac- tică înseamnă mai mult decât a preda, înseamnă a învăţa pentru sine şi a facilita învăţarea altora. A învăţa să înveţi este una din cele 8 competenţe cheie prevăzute în Recomandarea cu privire lacompetenţele cheie pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi, recomandare care constituie cadrul de referinţă european în domeniu, adoptată pe data de 18 decembrie 2006 de către Parlamentul Eu ropean şi Consiliul Uniunii Europene. Această competenţă face referire la capacitatea de a aloca timp învăţatului, autonomie, disciplină, perseverenţă în procesul de învăţare, capacitatea de concen trare pe termen scurt şi pe termen lung, capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului şi a scopului învăţării, capacitatea de a comunica, ca parte a procesului de învăţare, utilizând mijloacele potrivite (intonaţie, gestică, mimică etc.). Definiţia pentru ,, a învăţa să înveţi” cuprinsă în documentul amin- tit este: ,, A învăţa să înveţi este abilitatea de a persevera în învăţare, de a organiza propria învăţare, in- clusiv prin managementul eficient al timpului şi al informaţiilor, atât individual, cât şi în grup. Această competenţă include conştientizarea procesului şi nevoilor proprii de învăţare, identifica rea oportunităţilor disponibile şi abilitatea de a depăşi obstacolele pentru a învăţa cu succes. Această competenţă înseamnă acumularea, procesarea şi asimilarea noilor cunoştinţe şi abilităţi, precum şi căutarea şi utilizarea consilierii şi a orientării. A învăţa să înveţi îi implică pe cei care învaţă să por nească de la cunoştinţe şi experienţe de viaţă anterioare, astfel încât să poată utiliza şi aplica cunoş tinţele şi abilităţile într-o varietate de contexte: acasă, la muncă, în educaţie şi formare. Motivaţia şi încrederea sunt cruciale pentru această competenţă.”

LICEUL TEHNOLOGIC ,, SAMUS ”DISCIPLINA: CULTURĂ DE SPECIALITATEUNITATEA DE ÎNVĂŢARE: INSTALAŢII INTERIOARE DE GAZE

PROIECT DE LECŢIE

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 3: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

TITLUL LECŢIEI CONTORUL DE GAZ

NUMĂR DE ORE : 1

DATA: 23 MARTIE 2O12

OBIECTIVELE LECŢIEIO1 - elevii să prezinte tipurile de instalaţii de gaz care necesită montarea unui contor;O2 - elevii să caracterizeze instalaţiile de gaz care utilizează contoare de gaz;O3 - elevii să noteze corect observaţiile şi concluziile despre aceste instalaţii de gaz;O4 - elevii să scrie modul de montare la poziţie a contorului;O5 - elevii să ştie cum se utilizează corect contorul de gaz; O6 - elevii să deseneze un contor de gaz;O7 - elevii să constate deosebirile între diferite tipuri de contoare;

COMPETENŢLE LECŢIEI21.1. Recunoaşte tipurile de instalaţii de gaze

21.2. Identifică elementele componen t

MOMENTELE LECŢIEI

DE CE VOI FACE ?Competenţe derivate

CE VOI FACE ?

Conţinuturi

CUM VOI FACE ?Activităţi de învăţare

CU CE VOI FACE ?

Resurse materiale şi procedurale

Momentul organizatoric

Anunţarea titluluilecţiei Prezentarea diferi telor tipuri de contoare de gaz Descrierea părţi-lor componente

21.2.1. Enumerarea tipuri- lor de instalaţii de gaze naturale com- bustibile 21.2.2.

Pregăteşte elevii pen tru lecţie şi verifică prezenţa.Verifică cunoştinţele din lecţia anterioară cea cu regulatorul de gaz.Identifică contorul de gaz.Explică – păţile com- ponenteRecunoaşte modul de funcţi onare a conto- rului.Deacrie legarea unui contor de gaz la in-

ExplicaţiaConversaţiaObservaţia DialogulProblematizareaContorul de gazC.D.PlanşeImagini

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 4: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

MOMENTELE LECŢIEI

DE CE VOI FACE ?Competenţe derivate

CE VOI FACE ?

Conţinuturi

CUM VOI FACE ?Activităţi de învăţare

CU CE VOI FACE ?

Resurse materiale şi procedurale

ale contorului Prezentarea modului de funcţionareFixarea lecţiei Darea temei de casă

Caracterizarea tipu rilor de instalaţii de gaze

Contorul de gaz

stalaţia de gaz;Respectă normele de protecţia muncii spe cifice Respectă normele de prevenire şi de stinge re a incendiilor.Profesorul cere elevi- lor să completeze fi- şa de lucru cu etapele de executare a monta jului contorului la po ziţie;maistrul cere elevilor să execute practic montarea contorului la poziţe; asigurarea reflecţiei şi tema de casă: profesorul cere elevi- lor să explice modul de montare a unui contor la poziţie;profesorul le cere ele vilor să studieze aca- să, pentru ora urmă- toare modul de lega- re a contorului de gaz;

B. Conţinutul educaţional Concepte ale teoriei de baza :- definiţia contorului de gaz- descrierea unui contor de gaz;- rolul contorului de gaz;Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 5: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

- montarea la poziţie a contorului de gaz;- utilizarea contorului de gaz;.

Dificultăţi întâmpinate de elevi:- să descrie un contor de gaz;- să monteze la poziţie un contor de gaz

C. Argumente teoretice şi practice privind motivarea alegerii temei Scopul şi obiectivele temei

Argumente teoretice şi practice:

Am ales această temă din mai multe motive: - importanţa contorului în măsurarea consumului de gaz de la consumatori; - studierea modului de montare la poziţie; - elevii participă activ la realizarea activităţilor practice de montare a contorului la poziţie;

Scopul - consolidarea cunoştinţelor despre instrumentele de măsurare a consumului de gaz; - formarea deprinderilor de a mânui corect instrumentele de măsură şi cele de control; - educarea prin muncă a elevilor. Obiectivele temei O1 - elevii să prezinte tipurile de instalaţii de gaz care necesită montarea unui contor;O2 - elevii să caracterizeze instalaţiile de gaz care utilizează contoare de gaz;O3 - elevii să noteze corect observaţiile şi concluziile despre aceste instalaţii de gaz;O4 - elevii să scrie modul de montare la poziţie a contorului;O5 - elevii să ştie cum se utilizează corect contorul de gaz; O6 - elevii să deseneze un contor de gaz;O7 - elevii să constate deosebirile între diferite tipuri de contoare;

D. Lista activităţilor elevilor

Activităţi de învătare prevăzute în unitatea de învăţare „ NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE INSTALAŢIILE DE GAZE ”.

- Prezentarea unui contor de gaz, (denumiri ştiinţifice şi tehnice); - Funcţionarea unui contor de gaz;

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 6: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

- Montarea la poziţie a unui contor de gaz; - Legarea unui contor de gaz la instalaţia de gaz; - Respectarea normelor de protecţia muncii specifice - Respectarea normelor de prevenire şi de stingere a incendiilor

E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare ( abordări )

Metoda învăţării eficiente este o metodă directă, folosită pe scară largă în predarea tehnologiei a desenului tehnic şi a altor materii tehnice, constând într-o observare provocată şi dirijată de anumi te ipoteze ce urmează a fi verificate. Presupune cooperare şi activitate comună din partea elevilor, pentru rezolvarea unei sarcini comune de instruire ce implică activităţi de reconstituire şi modificare a unor procese tehnologice. Utilizarea acestei metode ca metodă interactivă de predare - învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ – formativ asupra personalităţii elevului. În organizarea unei activităţi de invăţare centrată pe elev, profesorul devine un coparticipant a lături de elev la activităţile desfăşurate. Lucrările practice de instalaţii din atelierul de instalaţii nu numai că sunt utile, dar au drept ca scop atragerea elevilor şi către activităţile practice de instalaţii, determinându-i să cunoască şi să în- ţeleagă importanţa şi rolul acestor instalaţii în viaţa civilizată. Ca metodă didactică, învăţarea eficientă poate fi folosită în orice tip de lecţie şi poate fi inclu- să în orice etapă a lecţiei:

- pentru verificarea cunoştinţelor; - pentru captarea atenţiei; - pentru transmiterea de noi cunoştinţe; - pentru consolidarea cunoştinţelor; - pentru evaluarea cunoştinţelor.

Învăţarea eficientă este o metodologie didactică modernă, pentru că acţionează formativ asu- pra gândirii elevilor, stimulând creativitatea acestora, capacitatea de a restructura şi redefini conţinu tul. Acestă metodă se poate folosi foarte eficient la activităţile interactive formate din activitatea de predare teoretică de la tehnologie şi activitatea practică din atelier unde se pot forma şi deprinderi şi îndemânări specifice meseriei de lucrător instalator. F. Activităţile elevilor Descrierea lecţiei propusă colectivului de elevi:

momentul organizatoric:

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 7: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

- se face prezenţa, se verifică existenta mijloacelor necesare desfăşurării lecţiei; - se expune elevilor o prezentare despre instrumentele de măsură folosite la instalaţiile de gaz;

verificare cunoştinţelor acumulate anterior: - se verifică cunoştinţele despre dispozitivele şi supapele de siguranţă; - se definesc regulatoarele de presiune;

- se clasifică regulatoarele de presiune ; - se completează fişa de lucru de către elevi; - se verifică raspunsul după fiecare sarcină de lucru, frontal; - se verifică activitatea practică efectuată în atelier de către elevi;

însuşirea noilor cunoştinţe: - profesorul anunţă tema lecţiei;

- profesorul prezintă scopul activităţii; - profesorul împarte elevii în patru grupe; - profesorul distribuie elevilor fişa de activităţi teoretice şi practice pe care le execută şi fi şa de lucru pe care trebuie să o completeze; - folosind metoda conversaţiei, profesorul informează elevii despre ce au de făcut şi cum trebuie completate fişele de lucru; - fiecare grupă de elevi efectuează activitatea teoretică şi practică aleasă; - elevii notează în caiete şi pe fişele de lucru observaţiile şi concluziile specifice activităţii - la finalul activităţii teoretice şi practice, fiecare grupă îşi alege un lider care va prezenta activitatea grupei în faţa clasei;

- împreună cu profesorul , elevii deduc modul de utilizare a contorului de gaz şi a modului de montare la poziţie;

fixarea cunostintelor: - profesorul cere elevilor să completeze fişa de lucru cu etapele de executare a montajului

contorului la poziţie;- maistrul cere elevilor să execute practic montarea contorului la poziţe;

asigurarea reflecţiei şi tema de casă: - profesorul cere elevilor să explice modul de montare a unui contor la poziţie;- profesorul le cere elevilor să studieze acasă, pentru ora următoare modul de legare a

contorului de gaz;

G. Evaluarea elevilor şi a activităţii Fişa de lucru – Contorul de gaz

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 8: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

I. Alege răspunsul / răspunsurile corect / corecte:

1. Unde se montează contorul de gaz ? a). în interiorul apartamentului; b). în afara apartamentului lângă uşa de intrare de pe casa scării; c). În afara clădirii;

2. La ce se folosesc contoarele de gaz ? a). la asigurarea funcţionării corecte a instalaţiei de gaz din apartament; b). la prevenirea incendiilor şi a pericolului de explozie; c). la măsurarea consumului de gaz; 3. Cine poate monta la poziţie un contor de gaz? a). un muncitor instalator; b). un muncitor autorizat în gaz; c). un salariat de la Distri gaz cu autorizaţie în instalaţii de gaz; Fişa de probleme – Contorul de gaz

1). Ce se măsoară cu contorul de gaz a). Cu contorul de gaz se măsoară consumul de apă rece

b). Cu contorul de gaz se măsoară temperatura apei c). Cu contorul de gaz se măsoară consumul de gaz metan 2). Ce tipuri de contoare de gaz cunoaşteţi? a). Contoarele de gaz pot fi industriale şi cu membrană b). Contoarele de gaz pot fi cu membrană, industriale, cu turbină şi fiscale c). Contoarele de gaz pot fi cu turbină şi fiscale

3). Desenaţi un contor de gaz

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 9: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Poze cu activitatile din timpul activităţilor

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 10: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 11: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 12: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 13: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 14: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 15: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 16: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Titlul lecţiei interdiscipinare: CONTORUL DE GAZ

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 17: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

NOTIŢE PENTRU CADRUL DIDACTIC Disciplina:Cultură de specialitate - Instalaţii tehnico - sanitareNivelul clasei:Liceu tehnologic. Clasa: a XI - aDurata :2 oreStadiul atins în ciclul învăţării Invăţare şi executare practicăObiectivele învăţării / Competenţele vizate

Să definească contorul de gaz; Sa clasifice contoarele de gaz; Să explice cum se montează la poziţie un contor de gaz; Să execute practic în atelierul de instalaţii montajul unui contor de gaz, pe placa gaz; Să-şi formeze deprinderi de a mânui corect sculele în timpul montajului contorului; Să urmărească atent explicaţiile profesorului şi ale maistrului pentru a – şi lua notiţele cores

punzătoare lecţiei predate; Să deseneze corect un contor de gaz; Să cunoască şi să respecte normele de protecţia muncii; Să respecte normele de prevenire şi de stingere a incendiilor;

Tipul de activitate Învăţare eficientă / execuţie practicăAbilităţile exersate de elevi

Sa mânuiască corect sculele şi contorul de gaz; Să explice modul de montare pe placa de contor a contorului de gaz; Să scrie corect etapele montării contorului la poziţie; Să se descurce în anumite situaţii problemă; Să execute corect operaţiile de montare la poziţie; Să utilizeze calculatorul şi programele informaţionale când este cazul.

Tehnologia utilizată (dacă este cazul)Procesele tehnologice de montare la poziţie a unui contor de gazMateriale utilizate / Informaţii pentru eleviFişa de lucru, caietul de tehnologie, contorul de gaz, sculele specifice instalaţiilor şi normativul cu normele de protecţia muncii specifice instalaţiilor de gazMetodologia

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 18: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Metoda folosită în predarea acestei teme este învăţarea eficientă. Activitatea elevilor respectă urmă- torii paşi:1. Se familiarizează cu fişele de lucru pentru a şti ce trebuie să facă;2. Prin metoda conversatiei se reamintesc măsurile de protecţie a muncii ce trebuie respectate în timpul activităţii teoretice şi mai ales a celei practice;3. Scriu conţinutul lecţiei;4. Complectează fişa de lucru;5. Împreună cu maistrul execută operaţiile de montaj a contorului;6. Respectă norme de protecţia muncii specifice instalaţiilor de gaz;7. Rezolvă fişa cu probleme.Cronologie sugerată Cele trei părţi ale unei lecţii sunt: evocarea, realizarea sensului, reflecţia. În prima etapă a lecţiei, profesorul face prezenţa, verifică existenţa mijlocelor necesare desfăşurării lecţiei, verifică noţiunile studiate anterior despre regulatorul de gaz şi tema de casă. În a doua parte a lecţiei, profesorul anunţă tema lecţiei de zi, prezintă scopul activităţii, distribuie fişele de lucru, explică structura referatului şi modul cum trebuie completat, supraveghează activita- tea elevilor, discută cu ei când au nelămuriri, coordonează stabilirea concluzilor şi face aprecieri asu pra modului în care s-au desfăşurat activităţile, asupra disciplinei din timpul orelor. În cadrul reflecţiei propune elevilor să completeze fişa cu scara etapelor de executare a montajuluila poziţie a contorului de gaz şi să rezolve prima aplicaţie din fişa de probleme, anunţă tema de casă şi notează elevii care s-au evidenţiat în timpul activităţii. Sugestii şi sfaturi Această metoda de studiere a montajului la poziţie a contorului de gaz este foarte interesantă, dez voltă educaţia prin muncă a elevilor şi rezultatele obţinute sunt mai bune deoarece elevii reţin mai u şor ceea ce au efectuat practic. Nu este indicat să teoretizăm aceste tipuri de lecţii pentru că rezulta- tele obţinute vor fi slabe.Evaluare1). Ce se măsoară cu contorul de gaz

a). Cu contorul de gaz se măsoară consumul de apă rece b). Cu contorul de gaz se măsoară temperatura apei c). Cu contorul de gaz se măsoară consumul de gaz metan 2). Ce tipuri de contoare de gaz cunoaşteţi? a). Contoarele de gaz pot fi industriale şi cu membrană b). Contoarele de gaz pot fi cu membrană, industriale, cu turbină şi fiscale c). Contoarele de gaz pot fi cu turbină şi fiscale

3). Desenaţi un contor de gazAceastă lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 19: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

TITLUL LECŢIEI INTERDISCIPLINARE: CONTORUL DE GAZ

FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI IntroducereCe cunoaşteţi despre regulatorul de gaz?Reflectare asupra întrebării directoareRegulatorul de gaz a fost studiat ora trecută. Citiţi notiţele şi arătaţi asemănările şi deosebirile între diferite tipuri de regulatoare de gaz. Ce elemente ne – ar ajuta la studiul contorului de gaz.Materiale (dacă există) Manualul de instalaţii tehnico – sanitare, caietul cu notiţele, contorul de gaz şi regulatorul de gaz, sculele folosite la activitatea practică şi normativul cu protecţia muncii.Măsuri de securitate a activităţiiMânuiţi cu grijă contorul de gaz, sculele şi ţevile necesare executării montajului, să lăsaţi curat lo- cul muncă după terminarea activităţii, să vă spălaţi pe mâini, să respectaţi normele de protecţia muncii şi cele de prevenire şi stingere a incendiilor. Activitatea propriu-zisă

Notaţi în caiete noţiunile tehnice despre contorul de gaz; Enumeraţi etapele de montaj a contorului la poziţie; Desenaţi contorul de gaz; Executaţi operaţiile de montaj a contorului de gaz; Respectaţi normele de protecţia muncii; Respectaţi normele de prevenire şi de stingere a incendiilor;

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 20: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Sugestii Elevii trebuie să fie atenţi şi să respecte întocmai îndrumările din fişa de lucru, pentru ca rezultatul să fie cel propus şi de asemanea ca să poată observa tot ce se întâmplă.Analiza

Ce se întamplă dacă nu respectăm normele de protecţia muncii? Ce se întâmplă dacă nu respectăm normele de prevenire a incendiilor? De ce este necesar contorul de gaz în instalaţia de gaz? Scrieti etapele de executare a montajului contorului la poziţie. Notaţi concluziile.

Investigaţii suplimentareNu este nevoieEvaluare 1). Ce se măsoară cu contorul de gaz

a). Cu contorul de gaz se măsoară consumul de apă rece b). Cu contorul de gaz se măsoară temperatura apei c). Cu contorul de gaz se măsoară consumul de gaz metan 2). Ce tipuri de contoare de gaz cunoaşteţi? a). Contoarele de gaz pot fi industriale şi cu membrană b). Contoarele de gaz pot fi cu membrană, industriale, cu turbină şi fiscale c). Contoarele de gaz pot fi cu turbină şi fiscale

3). Desenaţi un contor de gaz

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilăpe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2

Page 21: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../Lipovan_Lucian_Mihai/portofoliu.docx · Web viewmanent, pe toată durata vieţii. Dacă până nu demult, profesorul era considerat ca principala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereDomeniul major de intervenţie: 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatroniceContract POSDRU/87/1.3/S/64069Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă

pe platforme mecatronice, contract nr. POSDRU/87/1.3/S/64069, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

2