cjbraila.ro · Web view3 Contract audit CONTRACT nr 202/28.12.2009, in valoare de 3.987,50 lei fara...

of 81 /81
ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA PREŞEDINTE RAPORT privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a Hotărârilor Consiliului Judeţean Brăila în anul 2010 Doamnelor si Domnilor consilieri, Stimaţi invitaţi, Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a Hotărârilor Consiliului Judeţean Brăila în anul 2010, prezinta activitatile, proiectele si investitiile realizate in vederea aducerii la indeplinire a atributiilor si competentelor ce revin Presedintelui Consiliului judetean Braila, respectând astfel obligaţia legală rezultată din prevederile art. 104 alin. (3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată. Datele si informatiile pe care le supunem analizei dumneavoastra, in plenul Consiliului judetean, au drept rezultanta dorinta de comunicare si informare dar si efortul depus pentru mobilizarea resurselor materiale, umane si financiare ale institutiei in vederea realizarii obiectivelor propuse pentru anul 2010. Programarea si elaborarea de politici publice coerente au reprezentat prioritati orientate pentru asigurarea capacităţii de absorbţie ridicată a fondurilor comunitare, asigurării sumelor necesare cofinanţării proiectelor finanţate din fondurile europene, pentru realizarea de investitii in domeniul sanatatii si reabilitarii cladirilor aflate in patrimoniul judetului din zona istorica a municipiului Braila. In acest sens, am respectat principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ, si am militat pentru punerea în aplicare a strategiilor elaborate, realizarea 1

Embed Size (px)

Transcript of cjbraila.ro · Web view3 Contract audit CONTRACT nr 202/28.12.2009, in valoare de 3.987,50 lei fara...

ROMÂNIA

JUDEŢUL BRĂILA

CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA

PREŞEDINTE

RAPORT

privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a Hotărârilor Consiliului Judeţean Brăila în anul 2010

Doamnelor si Domnilor consilieri,

Stimaţi invitaţi,

Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a Hotărârilor Consiliului Judeţean Brăila în anul 2010, prezinta activitatile, proiectele si investitiile realizate in vederea aducerii la indeplinire a atributiilor si competentelor ce revin Presedintelui Consiliului judetean Braila, respectând astfel obligaţia legală rezultată din prevederile art. 104 alin. (3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată.

Datele si informatiile pe care le supunem analizei dumneavoastra, in plenul Consiliului judetean, au drept rezultanta dorinta de comunicare si informare dar si efortul depus pentru mobilizarea resurselor materiale, umane si financiare ale institutiei in vederea realizarii obiectivelor propuse pentru anul 2010.

Programarea si elaborarea de politici publice coerente au reprezentat prioritati orientate pentru asigurarea capacităţii de absorbţie ridicată a fondurilor comunitare, asigurării sumelor necesare cofinanţării proiectelor finanţate din fondurile europene, pentru realizarea de investitii in domeniul sanatatii si reabilitarii cladirilor aflate in patrimoniul judetului din zona istorica a municipiului Braila.

In acest sens, am respectat principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ, si am militat pentru punerea în aplicare a strategiilor elaborate, realizarea atribuţiilor specifice de coordonare a serviciilor publice de interes judeţean, de creştere a autonomiei colectivităţilor locale, a autonomiei decizionale şi, în ultimă instanţă, la descentralizarea reală a administraţiei.

Consiliul Judetean Braila a sustinut reforma sistemului medical romanesc si a aprobat preluarea managementului asistentei medicale pentru Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Spitalul de obstetrica ginecologie Braila si Spitalul de pneumoftiziologie Braila, prin masurile organizatorice adoptate urmarindu-se cresterea eficientei serviciilor medicale si dotarea cu tehnica medicala pentru cresterea calitatii actului medical.

In activitatea de constituire a surselor de finantare, de realizare a veniturilor bugetare, precum si de utilizare a acestora in exercitiul financiar pe anul 2010

In conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/26.01.2010 , Consiliul Judetean Braila a aprobat prin Hotararea nr. 13/26.02.2010 bugetul propriu al judetului Braila pe anul 2010 la nivelul sumei de 181.289.000 lei, din care 3.500.000 lei – venituri proprii, 18.318.000 lei – cote defalcate din impozitul pe venit; 8.119.000 lei – cota de 22 % pentru echilibrarea bugetelor locale, 28.350.000 lei sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate , 10.146.000 lei sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrare, 7.862.000 lei sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene , 27.634.000 lei – subventii primite de bugetele locale pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, 24.000.000 lei - Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 2.200.000 lei – Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar, 65.000 lei - Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA, 1.710.000 lei - Subventii din bugetul de stat pentru finantarea Camerelor Agricole si 49.385.000 lei sume primate de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari.

Pe parcursul executiei bugetare a anului 2010, bugetul propriu al judetului a suferit o serie de modificari datorate rectificarilor bugetare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 18/2010, Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1379/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele unitati administrativ teritoriale si Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1383/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2010 pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in unele judete ale tarii.

De asemenea bugetul a fost modificat si ca urmare a Deciziilor Directorului Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Braila nr. 253/24.08.2010 si 381/26.11.2010 privind modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA si a cotei de 22 % din impozitul pe venit pe anul 2010.

Incepand cu data de 01.07.2010, conform Odonantei de Urgenta a Guvernului nr. 48/2010 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii, Consiliul Judetean Braila a preluat prin protocoale de predare – preluare , trei spitale publice , si anume Spitalul Judetean de Urgenta , Spitalul de Obstetrica si Ginecologie si Spitalul de Pneumoftiziologie .

 Adoptarea bugetului propriu al judetului, a repartizarii sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a transferurilor de la bugetul de stat precum si toate modificarile suferite de buget in cursul anului 2010, au fost reglementate prin Hotarari ale Consiliului Judetean respectiv prin Dispozitii ale Presedintelui Consiliului Judetean Braila, validate ulterior de catre Consiliul Judetean, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Contul de executie a veniturilor bugetului propriu al judetului Braila prezinta la prevederi definitive suma de 196.840.970 lei, cu incasari la 31 decembrie 2010, in valoare de 140.671.223 lei , deci o realizare in procent de 71,46%.

La cheltuieli, executia bugetara a fost in suma de 116.571.091 lei fata de prevederea de 196.840.970 lei, rezultand un excedent 24.100.132 lei, ca diferenta intre veniturile incasate si platile efectuate. Cheltuielile bugetare aferente anului 2010 au fost acoperite integral din veniturile bugetului respectiv, avand destinatie precisa si limitata, functie de prevederile bugetare si sursele de finantare.

In cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Braila au fost efectuate plati constand in contributii CJ pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila, Agentia de Dezvoltare Regionala Sud – Est, Asociatia de Cooperare Transfrontaliera Euroregiunea Dunarea de Jos; achizitionarea de materiale necesare pentru lucrari instalare servere in camera serverelor din incinta Consiliului Judetean Braila, refacerea retelei de calculatoare, mutarea centralei telefonice, refacere instalatie, achizitionarea de echipament impotriva incendiilor si protectia muncii, in conformitate cu Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, achizitionarea de obiecte de inventar necesare desfasurarii activitatii A.T.O.P., plata prestatiilor servicii de paza, actualizari “ Legis”, program contabilitate, buget, servicii mentenanta aplicatie Portal Judetul Braila etc.

De asemenea, tot in cadrul aparatului propriu au fost efectuate plati constand in: contravaloarea lucrarilor de imprejmuire si protejare Grup Scolar Constantin Nenitescu, reparatii instalatie alimentare cu apa potabila la Grup Scolar Constantin Nenitescu, lucrari de renovare necesare amenajarii camerei serverelor din incinta Consiliului Judetean Braila, lucrari reparatii imobil Ramnicu sarat nr. 82, pentru amenajarea unui spatiu de depozitare a produselor alimentare precum si reparatii alei carosabile, pentru derularea programului PEAD, reparatii la casa muzeu Fanus Neagu; achizitionarea unei tabele electronice la Sala Polivalenta, procurare si montare centrala termica la imobilul situat in Sos Buzaului Nr. 3 A, reabilitare si modernizare Nava Ovidiu, achizitionarea de calculatoare Lap-top si server pentru despasurarea activitatii A.T.O.P., etc.

La capitolul “Sanatate” s-au efectuat plati pentru proiecte derulate de Consiliul Judetean Braila, si anume “Modernizare Ambulatoriu Spitalul Judetean” ,“ Modernizare Ambulatoriu Spitalul Obstretica Ginecologie “, “Echipare Ambulatoriu Spitalul Pneumoftiziologie”; reparatii post Trafo corp A Spitalul judetean de Urgenta Braila; lucrari reparatii bransament RMN; lucrari reparatii spatii imagistica ; reparatii curente corp B Spitalul Judetean de Urgenta Braila ; dotari Sectia Urologie Spitalul Judetean de Urgenta Braila ( lenjerie pat, paturi) ; dotari Sectia Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila ( noptiere, lenjerie pat , jaluzele); lucrari refacere alei carosabile Sectia Boli Infectioase ; aparatura medicala Spitalul Judetean de Urgenta Braila; Centrala termica Spitalul Pneumoftiziologie ; transferuri catre Serviciul Judetean de Ambulanta Braila pentru lucrari montare centrala termica si refacere alei carosabile din curtea interioara.

In ceea ce priveste capitolul de cheltuiala “ Sport”, platile au fost efectuate catre: Handbal Club Dunarea Braila, in baza prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 36/28.03.2006 de aprobare a asocierii Consiliului Judetean Braila la Clubul sportiv Handbal Club ’’Dunarea’’ Braila si a contractului de asociere nr. 273/2010 ; S.C. Fotbal Club Braila, in baza contractului de asociere nr. 97/2008 ; Asociatia ’’  Iubitorii sportului brailean ’’   in baza acordului de asociere nr. 75/2009. Aceste sume au asigurat fondurile pentru cantonamente, medicamente, echipament etc.

De asemenea la acest capitol au mai fost efectuate plati cu salariile si utilitatile aferente Salii Polivalente.

In vederea sustinerii activitatii de protectie a copilului si a centrelor de asistenta pentru persoane cu handicap, Consiliul Judetean a stabilit in anul 2010 costul mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila.

In bugetul propriu al judetului Braila pentru anul 2010 au fost prevazute sume reprezentand cofinantarea locala ( atat din bugetul local cat si din fondul de rulment ) aferenta derularii programelor si proiectelor cu finantare externa cum ar fi : Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritara 2 – Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale- DMI 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura - Restructurare si largire a Drumului Judetean Viziru, Cuza-Voda, Mihai Bravu ; Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative – Axa prioritara 1 – Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice – DMI 1.1 Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ – Strategie, Durabilitate, Dezvoltare ; Programul Operational Regional 2007-2013- Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale – DMI 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate - “Modernizare Ambulatoriu Spitalul Judetean” ,“ Modernizare Ambulatoriu Spitalul Obstretica Ginecologie “, “Echipare Ambulatoriu Spitalul Pneumoftiziologie”; Programul Operational Regional 2007-2013 - Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului- DMI 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe - Conservarea si promovarea culturii traditionale – O cale pentru dezvoltarea turismului brailean (Reabilitarea cladirii de patrimoniu Piata Traian nr.2; Biblioteca Judeteana Panait Istrati – un pol de dezvoltare a turismului cultural)

Pentru anul 2010 in bugetul propriu al Consiliului Judetean Braila au fost prevazute cheltuieli privind repararea si intretinerea drumurilor judetene prin plombari cu mixturi asfaltice, recensamant circulatie rutiera, lucrari de combatere a efectelor inzapezirii si poleiului pe drumurile judetene, lucrari de montare a indicatoarelor rutiere, lucrari de intretinere a imbracamintii asfaltice prin asternerea unui covor bituminos. Finantarea a fost asigurata din surse proprii si din sume defalcate din T.V.A.

Din fondul de rulment constituit in afata bugetului local au fost efectuate plati pentru expertize tehnice , studii de fezabilitate si proiecte pentru lucrari de dezvoltare publica; Inlocuire prin procurare si montare a 4 ascensoare la Spitalul Judetean de Urgenta Braila; lucrari de executie pentru obiectivul de investitii “ Reabilitarea centrului istoric” , lucrari finalizate si receptionate la finele anului 2010; contributie la lucrarile de restaurare biserica "Sf Ioan Botezatorul" Manastirea Maxineni, biserica oras Ianca si biserica sat Gulianca.

La finalul fiecarui trimestru, s-au intocmit situatiile financiare centralizate (Consiliul Judetean-aparat propriu si institutii subordonate), contul de executie al bugetului propriu al judetului, ele fiind insotite de un raport explicativ, depus in termenul legal la Directia Generala a Finantelor Publice Braila. Raportul explicativ care insoteste situatiile financiare si contul de executie ofera detalii asupra stadiului de realizare a bugetului pe perioada respectiva-incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor bugetare.

Bilantul contabil la 31.12.2010 a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice, corelata cu balantele de verificare ale conturilor analitice, dupa inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor consemnate in documente justificative, aprobate de conducatorul institutiei, atat la nivelul aparatului propriu al Consiliului Judetean, cat si al institutiilor subordonate, cu respectarea Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 59/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31.12.2010.

Analizand si centralizand bilanturile institutiilor subordonate, precum si cel propriu al Consiliului Judetean Braila se constata egalitate bilantiera in valoare de 901.168.962 lei in bilantul centralizat privind executia bugetului incheiat la 31 decembrie 2010.

Activitatea Directiei Economice a cuprins si intocmirea de contracte, urmarirea derularii acestora si executarea silita a creantelor bugetare, prin compartimentul de specialitate. Astfel, s-au intocmit o serie de contracte : prestari servicii, lucrari, furnizare de produse precum si inchiriere si concesiuni, in care Consiliul Judetean Braila este parte contractanta. Pentru contractele aflate in derulare s-au intocmit acte aditionale, urmarindu-se astfel continuarea executarii acestora, termenele de incasare a debitelor precum si indeplinirea clauzelor contractuale. In corelatie cu urmarirea derularii contractelor si incasarea veniturilor Consiliului Judetean Braila, s-a desfasurat si activitatatea de executare silita a creantelor bugetare, asigurandu-se calculatia majorarilor de intarziere, recalcularea chiriilor si actualizarea trimestriala a taxelor in functie de indicele de inflatie comunicat de Directia Regionala de Statistica Braila.

Activitatea Directiei Economice s-a derulat si in sensul asigurarii asistentei tehnice de specialitate acordate consiliilor locale comunale, orasenesti sau institutiilor publice pentru rezolvarea diferitelor probleme aparute pe parcursul desfasurarii exercitiului bugetar. De asemenea exista si o buna colaborare cu specialisti din cadrul altor institutii pentru efectuarea de lucrari specifice.

Directia Economica a asigurat acordarea vizei de control financiar-preventiv pe toate documentele care genereaza operatiuni patrimoniale in Consiliul Judetean Braila, persoanele desemnate in acest sens, raspunzand de realitatea si exactitatea datelor inscrise precum si de legalitatea operatiunilor consemnate in documentele prezentate in vederea obtinerii vizei de control financiar-preventiv.

Specialistii Directiei Economice au participat si la actiunile de inventariere a domeniului public si privat al Consiliului Judetean Braila si de reevaluare a activelor fixe din patrimoniul Consiliului Judetean Braila.

IN ACTIVITATEA DE IMPLEMENTARE DE PROIECTE SI PROGRAME

In anul 2010, au fost asigurate conditii pentru realizarea lucrarilor de constructii prin proiecte aflate in curs de implementare, dupa cum urmeaza:

1. MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT IN CADRUL SPITALULUI DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE BRAILA

Stadiul lucrarilor

La sfarsitul anului 2010 lucrarile au fost executate, conform ultimului raport astfel:

· Arhitectura 60,84%

· Instalatii electrice 56,33%

· Instalatii sanitare 10,19%

ORDIN de sistare lucrari nr 15839/30.11.2010 pentru contract nr 47/24.03.2010 cu termen pana la Aprobarea actului aditional la contractul de finantare

2. MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT IN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA

Predarea amplasamentului si inceperea lucrarilor de constructii au avut loc in data de 21.06.2010, conform procesului verbal de predare - primire amplasament nr. 7935/21.06.2010 si a Anuntului de incepere lucrari nr. 7188/07.06.2010.

Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii au fost prezentate rapoarte de activitate cu ocazia inspectiei pe santier, ocazie cu care au fost stabilite atit stadiul fizic cat si lucrarile ce urmau a fi executate in perioada imediat urmatoare.

S-au realizat demolari desfaceri: Corp A, parter: s-au terminat lucrarile de refacere a suprafetelor la pereti si tavane, s-a terminat montarea tamplariei, s-a inceput montajul tapetului si covorului PVC, instalatii incalzire, instalatii sanitare, instalatii electrice; Corp B, etaj 2 Nord: s-a montat tamplaria si se refac suprafetele, instalatii electrice; Corp B, etaj 2 Sud: se refac suprafetele peretilor, instalatii electrice, instalatii incalzire; Corp B, etaj 1: lucrari de montaj tamplarie, lucrari de tencuieli, se lucreaza la refacerea suprafetelor, instalatii electrice, instalatii incalzire;

In raportul de activitate privind elaborarea proiectului tehnic de montaj si instalare pentru aparatura medicala au fost inscrise mentiuni legate de necesitatea montajului si dezafectarii celei existente si elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiei CNCAN, listele de cantitati aferente Dispozitiilor de santier 1-6, Dosarele de obtinere a Autorizatiilor CNCAN, factura aferenta rapoartelor

3. ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT IN CADRUL SPITALULUI PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA

Lucrarile de constructie au demarat in data de 20.08.2010 potrivit Anuntului de incepere lucrari inregistrat la Consiliul Judetean Braila cu nr 10623/17.08.2010 si a Ordinului de incepere a lucrarilor inregistrat la Consiliul Judetean Braila cu nr 10625/17.08.2010 si Procesul Verbal de Predare-Primire a amplasamentului si a bornelor de reper nr. 10797/20.08.2010.

Cu ocazia executarii lucrarilor au fost intocmite rapoarte de activitate cuprinzand stadiul fizic al lucrarilor, lucrarile executate si recomandarile referitoare la executarea fundatiilor, tencuieli, traseee cabluri electrice de alimentare.

La finalizarea lucrarilor a fost intocmit proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr 115/06.01.2011 executate in cadrul contractului de lucrari nr. 138/04.08.2010

In ceea ce priveste activitatea de monitorizare si control pentru proiectele cu finantare nerambursabila, actiunile intreprinse in anul 2010 au constat in verificarea modului in care sunt respectate procedurile, echiparea si dotarea la urmatoarele obiective de investitii:

- MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT IN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA (SMIS 3510)

- MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT IN CADRUL SPITALULUI DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE BRAILA (SMIS 3508)

- ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT IN CADRUL SPITALULUI PNEUMOFTIZIOLOGIE (SMIS 3509)

- RESTRUCTURARE SI LARGIRE A DRUMULUI JUDETEAN VIZIRU, CUZA-VODA, MIHAI BRAVU, COD SMIS 1473

- O POARTA SPRE PATRIMONIUL CULTURAL BRAILEAN. REABILITAREA CLADIRII DE PATRIMONIU DIN STR. ANA ASLAN NR 27-29, COD SMIS 3862

- BIBLIOTECA JUDETEANA PANAIT ISTRATI- UN POL DE DEZVOLTARE A TURISMULUI CULTURAL IN JUDETUL BRAILA

- CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE- O CALE PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI BRAILEAN. REABILITAREA CLADIRII DE PATRIMONIU PIATA TRAIAN NR 2, COD SMIS 10969

- REABILITAREA CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI BRAILA, LOT II

- STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE, COD SMIS 1674

In vederea asigurarii finantarii pentru proiectele elaborate, au fost depuse cereri de finantare, dupa cum urmeaza:

CERERE DE FINANTARE pentru proiectul “ Braila turistica”

Incadrarea: POR 2007-2013, Axa prioritara 5, Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, DMI 5.3- Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica”, operatiunea “ Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice”

CERERE DE FINANTARE pentru proiectul “ Includerea in circuitul turistic si balnear a Lacului Sarat Movila Miresii”

Incadrarea: POR 2007-2013, Axa prioritara 5, Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, DMI 5.2- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice

Pentru proiectul “Programul de instruire si certificare la standarde europene a persoanelor din cadrul autoritatilor administratiei publice locale din judetul Braila”

Incadrarea: PO DCA, Axa prioritara 1: imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de interventie 1.3: Imbunatatirea eficacitatii organizationale, Operatiunea ECDL

In urma aprobarii cererilor de finantare pentru proiectele elaborate au fost semnate in anul 2010 urmatoarele contracte de finantare:

Contract nr. 709/15.04.2010 – intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Consiliul Judetean Braila pentru proiectul O poarta spre patrimoniul cultural brailean (Reabilitarea cladirii de patrimoniu din str. Ana Aslan 27-29)”

Incadrarea: POR 2007-2013, Axa prioritara 5, Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, DMI 5.1- Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

Contract nr. 749/18.05.2010 - intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Consiliul Judetean Braila pentru proiectul Biblioteca Judeteana “ Panait Istrati” – un pol de dezvoltare a turismului cultural in Braila”

Incadrarea: POR 2007-2013, Axa prioritara 5, Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, DMI 5.1- Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

Contract nr. 772/30.06.2010 intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Consiliul Judetean Braila pentru proiectul Conservarea si promovarea culturii traditionale, o cale pentru dezvoltarea turismului brailean. Reabilitarea cladirii din Piata Traian nr. 2”

Incadrarea: POR 2007-2013, Axa prioritara 5, Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, DMI 5.1- Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

Contract nr. 1168/13.12.2010 intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud Est pentru Situatii de Urgenta pentru proiectul “Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventii in situatii de urgenta, acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, in Regiunea Sud-Est”

Incadrarea: POR 2007-2013, Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, DMI 3.3- Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta.

Contract de finantare nr 85/26.04.2010 intre Ministerul Administratiei si Internelor si Consiliul Judetean Braila pentru proiectul “Implementarea si certificarea sistemului integrat de management al calitatii si de mediu in cadrul Consiliului Judetean Braila(SIMJUD Braila)”

Incadrarea: PO DCA, Axa prioritara 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul major de interventie 2.2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor, Operatiunea Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv EMAS

Contract nr 78/15.02.2010 intre Ministerul Administratiei si Internelor si UAT Cazasu in calitate de beneficiar si Consiliul Judetean Braila in calitate de Partener pentru proiectul “Strategia de dezvoltare durabila a comunei Cazasu, Judetul Braila”

Incadrare: PO DCA, Axa prioritara 1- Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, DMI 1.1 – Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ, Operatiunea – Strategii de dezvoltare locala

Contract nr 237/22.12.2010 intre Ministerul Administratiei si Internelor si UAT Ciresu, UAT Surdila Greci si UAT judetul Braila in calitate de partener pentru proiect “Strategia de dezvoltare durabila a micro-zonei de vest a judetului Braila”

Incadrare: PO DCA, Axa prioritara 1- Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, DMI 1.1 – Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ, Operatiunea – Strategii de dezvoltare locala, Cererea de proiecte nr. 4, 2009

Contract de finantare nr 272/N/31.12.2009 (anexele privind graficul de finantare semnate in data de 24.02.2010) intre Administratia Fondului pentru Mediu si Comuna Baraganul (Suprafata 19,05 ha), Comuna Maxineni (Suprafata 87,09 ha), Comuna Unirea (Suprafata 66,23 ha), Comuna Surdila-Gaiseanca (Suprafata 18,85 ha), Comuna Zavoaia – (Suprafata 25,60 ha), pentru proiect RECONSTRUCTIE ECOLOGICA FORESTIERA PE TERENURI DEGRADATE, CONSTITUITE IN PERIMETRUL DE AMELIORARE: T8 P50/1, COMUNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA, SUPRAFATA-19,05 HA,T1 P1 SI T46 P294/1 COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA, SUPRAFATA 66,23 HA “T 52 P 967“ „T52 P970/1“ „ T 62 P 1021/1“ „T 63 P 1027/1“ „ T 12 P51“ „T 12 P 53“ „T 198 P 2091“ T 11 P 49 „COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA, SUPRAFATA 87,09 HA T 108 P 439, P 441 SI T 109 P 487/5, COMUNA SURDILA GAISEANCA T99 P 836/1, COMUNA ZAVOAIA , JUDETUL BRAILA, SUPRAFATA – 25,60 HA

Incadrare : ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate

Contract de finantare nr. 805/01.10.2010 intre Administratia Fondului pentru Mediu si Judetul Braila pentru proiectul “Instalatie solara pentru prepararea apei calde menajere in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila, Spitalul Judetean de Urgenta Braila- Pavilion A si a Spitalului Judetean de Urgenta Braila- Pavilion B”

Incadrare: ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului („CASA VERDE”)

In scopul asigurarii conditiilor pentru promovarea proiectelor au fost elaborate studii de fezabilitate si planuri de marketing, dupa cum urmeaza:

Plan de marketing pentru proiectul “Braila Turistica”

Incadrarea: POR 2007-2013, Axa prioritara 5, Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, DMI 5.3 - Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, operatiunea “ Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice”

Plan de marketing pentru proiectul “ Includerea in circuitul turistic si balnear a Lacului Sarat Movila Miresii”

Incadrarea: POR 2007-2013, Axa prioritara 5, Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, DMI 5.2- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice

In anul 2010 au fost finalizate urmatoarele proiecte:

Proiect “ Strategie, Durabilitate, Dezvoltare”

Incadrare: PO DCA, Axa prioritara 1- Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, DMI 1.1 – Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ, Operatiunea – Strategii de dezvoltare locala

Proiect “Reabilitarea Centrului Istoric al Judetului Braila - Lot 1”

Au fost finalizate lucrarile de constructie aferente Acordului contractual nr 109/07.10.2008 privind lucrarea “ Proiectare in faza de Detalii de executie, realizare a planselor post executie, lucrari de reabilitare a cladirilor: Sectia de Etnografie a Muzeului Brailei, Centrul Cultural NicaPetre, Casa memoriala Panait Istrati, Muzeul Brailei Corp B si C, aflate in centrul istoric al municipiului Braila” conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr 13130/29.10.2010.

In ceea ce priveste asistenta tehnica de specialitate acordata consiliilor locale in scopul elaborarii proiectelor, in anul 2010, au fost intreprinse o serie de actiuni, dupa cum urmeaza:

Asistenta pentru implementare proiect “Strategia de dezvoltare durabila a comunei Cazasu, Judetul Braila”

Incadrare: PO DCA, Axa prioritara 1- Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, DMI 1.1 – Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ, Operatiunea – Strategii de dezvoltare locala

Asistenta pentru implementare proiect RECONSTRUCTIE ECOLOGICA FORESTIERA PE TERENURI DEGRADATE, CONSTITUITE IN PERIMETRUL DE AMELIORARE: T8 P50/1, COMUNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA, SUPRAFATA-19,05 HA,T1 P1 SI T46 P294/1 COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA, SUPRAFATA 66,23 HA “T 52 P 967“ „T52 P970/1“ „ T 62 P 1021/1“ „T 63 P 1027/1“ „ T 12 P51“ „T 12 P 53“ „T 198 P 2091“ T 11 P 49 „COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA, SUPRAFATA 87,09 HA T 108 P 439, P 441 SI T 109 P 487/5, COMUNA SURDILA GAISEANCA T99 P 836/1, COMUNA ZAVOAIA , JUDETUL BRAILA, SUPRAFATA – 25,60 HA pentru Comuna Baraganul, Comuna Maxineni, Comuna Unirea, Comuna Surdila-Gaiseanca, Comuna Zavoaia

Asistenta pentru implementare proiect “ Extindere si reabilitare Scoala cu clasele I – VIII “Emil Dragan”- Comuna Gradistea, Jud Braila”

Incadrarea: POR 2007-2013, Axa prioritara 3, Imbunatatirea infrastructurii sociale, DMI 3.4- Reabilitarea. modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Asistenta pentru implementare proiect “ Extindere si modernizare Scoala cu clasele I – VIII sat Corbu Nou, comuna Maxineni, judetul Braila”

Incadrarea: POR 2007-2013, Axa prioritara 3, Imbunatatirea infrastructurii sociale, DMI 3.4 - Reabilitarea. modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Asistenta pentru perioada de evaluare pentru:

Proiectul “ Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a Orasului Ianca asistenta pentru perioada de evaluare proiect de investitie “Realizarea unui sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii”

Incadrarea: POR 2007-2013, Axa prioritara 1, Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere, DMI 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Centre urbane

Si asistenta pentru perioada de evaluare pentru:

Obiectivul de investitie “Dezvoltarea Integrata a Orasului Ianca- Modernizarea Spatiilor publice urbane si modernizarea spatiilor verzi in UAT Ianca”

Incadrarea: POR 2007-2013, Axa prioritara 1, Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere, DMI 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Centre urbane

Asistenta pentru implementare proiect “Strategia de dezvoltare durabila a micro-zonei de vest a judetului Braila”

Incadrare: PO DCA, Axa prioritara 1- Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, DMI 1.1 – Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ, Operatiunea – Strategii de dezvoltare locala, Cererea de proiecte nr. 4, 2009

In activitatea de colaborare si parteneriat in relatii cu alte autoritati si institutii din tara si strainatate, pe parcursul anului 2010 au fost realizate activitati in cadrul organismelor internationale in care Consiliul Judetean Braila este membru.

Au fost monitorizate programele de finantare pentru cooperare internationala, s-a realizat prospectarea posibilităţilor de finanţare si a criteriilor de eligibilitate specifice fiecărui program, in vederea accesarii de fonduri comunitare. In acest sens s-a asigurat participarea CJ Braila la seminarii de promovare si cautare de parteneri, a fost analizata eligibilitatea judetului si oportunitatea de participare la dezvoltarea unor proiecte propuse in cadrul diverselor Programe de Cooperare Teritoriala Europeana.

In acest context, este de mentionat ca in anul 2010 au fost realizate acorduri de parteneriat si colaborare cu autoritati si institutii publice in vederea realizarii unor proiecte de interes comun, exemplificand in acest sens:

Acordul de parteneriat intre UAT Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si Asociatia Idei pentru Viitor, Ploiesti, in vederea implementarii proiectului “ Fiecare copil merita o educatie completa”; durata acordului este de 26 de luni incepand cu data emiterii ordinului de incepere de catre AM/OI, urmare aprobarii proiectului, Hotararea Consiliului Judetean nr 24/26.02.2010.

Protocolul de colaborare incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Unitatea Centrala pentru Reforma Administratiei Publice (MAI-UCRAP), si CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, in cadrul proiectului “Mecanisme moderne pentru o administratie eficienta” , cod SMIS 2803 si a Acordului de colaborare intre Ministerul Administratiei si Internelor, Unitatea de Politici Publice si Consiliul Judetean Braila pentru participarea in proiectul “ Procese decizionale eficiente la nivelul administratiei publice locale din Romania” potrivit HCJ nr. 51/27.04.2010

Participarea in proiectul “Procese decizionale eficiente la nivelul administratiei publice locale din Romania”, finantat prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative si implementat de Unitatea de Politici Publice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Obiectivul proiectului este acela de a dezvolta procese decizionale eficiente la nivelul administratiei publice locale in vederea adaptarii la nevoile comunitatii. Beneficiarii proiectului sunt 20 de institutii ale autoritatilor administratiei locale care, in functie de resursele umane disponibile, de impactul asupra comunitatii si de timpul alocat pentru implementarea activitatilor specifice, prezinta probabilitatea sa foloseasca in viitor instrumente specifice politicilor publice, planificarii strategice sau bugetare, adaptate nivelului local de administratie publica. Activitati:

· cursuri de formare profesionala destinate personalului cu functii de executie si cu functii de conducere

· vizite de studiu in state membre ale Uniunii Europene;

· elaborarea documentelor de politici publice sub forma unor exercitii pilot la sediul beneficiarului, care sa raspunda nevoilor comunitatii;

· prezentarea rezultatelor si concluziilor proiectului in cadrul unor ateliere de lucru si conferinte.

Acordul de Parteneriat intre UAT Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si Spitalul de Pneumoftiziologie Braila in vederea implementarii proiectului “Trecerea in sistem autonom de asigurare a agentului termic si apei calde menajere la dispensarul TBC Braila, strada Belvedere nr. 12”, in cadrul programului Impreuna pentru fiecare, organizat de Grupul Rompetrol, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr 67/28 mai 2010

Acordul de Parteneriat intre UAT Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si Spitalul de Pneumoftiziologie Braila in vederea implementarii proiectului “Modernizarea si reabilitarea laboratorului de diagnostic al tuberculozei cu o cabina de securitate cu filtru pentru prevenirea contaminarii probelor biologice si securitatea operatorului”, in cadrul programului Impreuna pentru fiecare, organizat de Grupul Rompetrol, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr 69/11 iunie 2010

Acordul de Parteneriat intre UAT Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si Spitalul de Pneumoftiziologie Braila in vederea implementarii proiectului “Modernizarea si reabilitarea laboratorului de microbiologie pentru cresterea serviciilor medicale”, in cadrul programului Impreuna pentru fiecare, organizat de Grupul Rompetrol, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr 70/11 iunie 2010

Acordul de Parteneriat intre UAT Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si Spitalul de Pneumoftiziologie Braila in vederea implementarii proiectului “Modernizarea saloanelor destinate bolnavilor cu probleme respiratorii severe”, in cadrul programului Impreuna pentru fiecare, organizat de Grupul Rompetrol, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr 68/11 iunie 2010

Acordul de Parteneriat intre UAT Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si Spitalul de Pneumoftiziologie Braila in vederea implementarii proiectului “Modernizarea si reabilitarea laboratorului de biochimie pentru imbunatatirea preciziei analizelor medicale”, in cadrul programului Impreuna pentru fiecare, organizat de Grupul Rompetrol, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr 71/11 iunie 2010

Asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Braila, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila, Asociatia Comunelor din Romania Filiala Judeteana Braila, Centrul pentru Dezvoltarea IMM-urilor Braila, Fundatia “Lumina”, Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Braila, Organizatia Braifish, Societatea Cooperativa de Gradul I Nufarul Chiscani, Asociatia Pescarilor Stancuta, Asociatia Pescarlat Gropeni in vederea constituirii Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila, organizatie neguvernamentala cu personalitate juridica, avand sediul in Romania, municipiul Braila, str. Anghel Saligny, nr. 24, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr 155/30.11.2010.

Intr-o alta ordine de idei, mentionam ca au fost desfasurate si alte actiuni de promovare a judetului Braila in activitatea desfasurata de Agentia de Dezvoltare Sud-Est, dupa cum urmeaza:

Participare la activitatea Consortiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru monitorizarea PLAI si PRAI, avizare, actualizare, participare la seminarii si ateliere de lucru in cadrul proiectelor Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional al Regiunii de Dezvoltare sud –Est(CRSE), finantat din FSE prin POS DRU si „Corelarea ofertei educationale a invatamantului profesional si tehnic cu cerintele pietei muncii”, proiect cofinantat din FSE prin POS DRU 2007-2013, Axa prioritara nr. 1 „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere, Domeniul major de interventie 1.1 „ Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate”;

Realizare demersuri si corespondenta pentru constituirea Centrului Regional pentru Interventii in caz de situatii de urgenta in zona Sud-Est, statut, hotarare pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud – Est pentru Situatii de Urgenta, aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor necesara pentru scriere proiect, alte informatii necesare elaborarii cererii de finantare pentru proiectul ” Achizitionare de echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta, acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat in Regiunea Sud-Est”;

In activitatea de implementare proiecte, au fost realizate si proceduri pentru achizitii publice, iar in urma licitatiilor organizate au fost semnate urmatoarele contracte:

ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT IN CADRUL SPITALULUI PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA

Nr crt

Contract

Data incepere procedura de achizitie publica

Data finalizare procedura de achizitie publica

Contract /valoare

1.

Contract servicii supraveghere lucrari de constructie

08.10.2009

10.02.2010

Contract de servicii nr. 32/17.02.2010, in valoare de 7.945,00 lei fara TVA.

2.

Contract executie lucrari de constructie

29.09.2009

04.08.2010

Contractul de lucrari nr. 138/04.08.2010, in valoare de 63.824,80 lei fara TVA

3.

Contracte furnizare aparatura medicala de specialitate si de laborator (pe loturi)

02.12.2009

In curs de desfasurare

4.

Contract dotari specifice

22.01.2010

Contract de furnizare nr. 137/02.08.2010, in valoare de 266.520,50 lei fara TVA

5.

Contract servicii de realizare a materialelor promotionale si publicitare

Atribuire directa

Contract de servicii nr. 51/30.03.2010, in valoare de 7.200,00 lei fara TVA

6.

Contract servicii audit

09.10.2009

24.12.2009

Contract de servicii nr. 1/06.01.2010 in valoare de 3.100,00 lei fara TVA

MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT IN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA

Nr crt

Contract

Data incepere procedura de achizitie publica

Data finalizare procedura de achizitie publica

Contract /valoare

1

Contract servicii supraveghere lucrari de constructie

08.10.2009

17.02.2010

CONTRACT nr 44/01.03.2010, in valoare de 88.428,00 lei fara TVA

2

Contract lucrari

CONTRACT nr 197/23.12.2009, in valoare de 2.139.393,63 lei fara TVA.

3

Contract audit

CONTRACT nr 202/28.12.2009, in valoare de 3.987,50 lei fara TVA

4

Contracte furnizare aparatura medicala de specialitate si dotarile aferente (pe loturi)

29.01.2010

In curs de desfasurare

5

Contract servicii de realizare a materialelor promotionale si publicitare

Atribuire directa

CONTRACT nr. 52/30.03.2010, in valoare de 7.200,00 lei fara TVA

MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT IN CADRUL SPITALULUI DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE BRAILA

Nr crt

Contract

Data incepere procedura de achizitie publica

Data finalizare procedura de achizitie publica

Contract /valoare

1

Contract servicii supraveghere lucrari de constructie

25.09.2009

17.02.2010

Contract de servicii nr 33/17.02.2010, in valoare de 5.765,00 lei fara TVA.

2

Contract executie lucrari de constructie

17.09.2009

24.03.2010

Contract de lucrari nr. 47/24.03.2010, in valoare de 535.361,02 lei fara TVA

3

Contracte furnizare aparatura medicala de specialitate si de laborator (pe loturi)

18.05.2010

In curs de desfasurare

4

Contract dotari specifice

05.05.2010

In curs de desfasurare

5

Contract servicii de realizare a materialelor promotionale si publicitare

Atribuire directa

Contract de servicii nr. 53/30.03.2010, in valoare de 7.200,00 lei fara TVA.

6

Contract servicii audit

19.10.2009

08.01.2010

Contract de servicii nr 2/08.01.2010 in valoare de 2.976,00 lei fara TVA

CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE - O CALE PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI BRAILEAN. REABILITAREA CLADIRII DIN PIATA TRAIAN NR. 2

Nr crt

Contract

Data incepere procedura de achizitie publica

Data finalizare procedura de achizitie publica

Contract /valoare

1

Contract servicii supraveghere lucrari de constructie

03.11.2010

Contract de servicii nr.

28/25.02.2011, in valoare de 32.000 lei

2

Contract executie lucrari de constructie

02.11.2010

06.12.2010

Contractul de lucrari nr. 279/06.12.2010, in valoare de 2.800.000,00 lei fara TVA.

3

Contracte servicii de realizare a materialelor promotionale si publicitare

Atribuire directa

Contractul de servicii nr. 253/03.11.2010 concepere si dezvoltare pagina web a proiectului

4

Contract servicii audit

Atribuire directa

Contract servicii de audit financiar nr 229/30.09.2010, in valoare de 14900, 00 lei

BIBLIOTECA JUDEŢEANA PANAIT ISTRATI – UN POL DE DEZVOLTARE A TURISMULUI CULTURAL IN JUDETUL BRAILA

Nr crt

Contract

Data incepere procedura de achizitie publica

Data finalizare procedura de achizitie publica

Contract /valoare

1.

Contractul de servicii de supraveghere a lucrarilor

31.08.2010

27.10.2010

Contractul de servicii nr. 251/27.10.2010

2.

Contractul de lucrari

11.11.2010

14.02.2011

Contractul de lucrari nr 23/14.02.2011

3.

Contract servicii de audit

Atribuire directa

Contract de servicii nr 206/08.09.2010, in valoare de 9.900,00 lei fara TVA., prin cumparare directa.

O POARTA SPRE PATRIMONIUL CULTURAL BRAILEAN. REABILITAREA CLADIRII DE PATRIMONIU DIN STR. ANA ASLAN NR 27-29

Nr crt

Contract

Data incepere procedura de achizitie publica

Data finalizare procedura de achizitie publica

Contract /valoare

1

Contract servicii supraveghere de santier

24.08.2010

12.10.2010

Contract de servicii nr 242/12.10.2010 , in valoare de 19.413,00 lei fara TVA.

2

Contract executie lucrari de constructie

18.10.2010

In curs de desfasuare procedura achizitie

3

Contract servicii de audit

Atribuire directa

Contract de servicii nr 100/23.07.2010

RESTRUCTURARE SI LARGIRE A DRUMULUI JUDETEAN VIZIRU, CUZA VODA, MIHAI BRAVU

Nr crt

Contract

Data incepere procedura de achizitie publica

Data finalizare procedura de achizitie publica

Contract /valoare

1

Contract de lucrari

18.03.2009

Receptie lucrare in data de 08.09.2010, inaugurare lucrare in data de 09.09.2010.

RECONSTRUCTIE ECOLOGICA FORESTIERA PE TERENURI DEGRADATE, CONSTITUITE IN PERIMETRUL DE AMELIORARE: T8 P50/1, COMUNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA, SUPRAFATA-19,05 HA, T1 P1 SI T46 P294/1 COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA, SUPRAFATA 66,23 HA; “T 52 P 967“ „T52 P970/1“ „ T 62 P 1021/1“ „T 63 P 1027/1“ „ T 12 P51“ „T 12 P 53“

„T 198 P 2091“ T 11 P 49 „COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA, SUPRAFATA 87,09 HA T 108 P 439, P 441 SI T 109 P 487/5, COMUNA SURDILA GAISEANCA T99 P 836/1, COMUNA ZAVOAIA, JUDETUL BRAILA, SUPRAFATA – 25,60 HA

Nr crt

Contract

Data incepere procedura de achizitie publica

Data finalizare procedura de achizitie publica

Contract /valoare

1

Lucrari de reconstructie ecologica a terenurilor degradate pentru Lot 1 comuna Baraganul, jud Braila- supr 19.05 ha; Lot 2 comuna Unirea, jud Braila – suprafata 66,23 ha; Lot 3 comuna Zavoaia, jud Braila- supr 25,60 ha; Lot 4 comuna Surdila Gaiseanca, jud braila- supr 18,85 ha; Lot 5 comuna Maxineni, jud Braila , suprafata 87.09 ha

03.12.2010

In curs de desfasuare procedura de achizitie

2

Servicii de supraveghere a lucrarilor pentru reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate – 5 loturi

27.12.2010

In curs de desfasuare procedura achizitie

INSTALATIE SOLARA PENTRU PREPARAREA APEI CALDE MENAJERE IN CADRUL SPITALULUI DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE BRAILA, SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA- PAVILION A SI A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA- PAVILION B

Nr crt

Contract

Data incepere procedura de achizitie publica

Data finalizare procedura de achizitie publica

Contract /valoare

1

Proiectare pentru instalatie solara pentru prepararea apei calde menajere la spitale 3 loturi

25.11.2010

In curs de desfasuare procedura achizitie

IMPLEMENTAREA SI CERTIFICAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITATII SI DE MEDIU IN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA (SIMJUD BRAILA)

Nr crt

Contract

Data incepere procedura de achizitie publica

Data finalizare procedura de achizitie publica

Contract /valoare

1

Organizarea procedurilor de achizitie publica pentru atribuirea contractelor de servicii

Aprilie 2010

Februarie 2011

Contract de furnizare nr 76/14.06.2010 pentru consumabile(rechizite si consumabile)

Contractul de servicii de consultanta nr 159/26.08.2010 in valoare de 27.690,00 lei

Contractul de servicii de tiparire si inscriptionare materiale promotionale nr 85/30.06.2010, in valoare de 5.370,00 lei

Contractul de servicii de proiectare, realizare si intretinere actualizare website nr 132/02.08.2010

Contractul de servicii de auditare nr 167/30.08.2010 , in valoare de 3.000,00 lei

IN ACTIVITATEA DE INVESTITII SI DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALA A JUDETULUI.

In ceea ce privesc investitiile pentru lucrari publice, Consiliul Judetean Braila a avut ca prioritate asigurarea urmaririi executiei si realizarea la termen a obiectivelor inscrise in lista proiectelor si investitiilor pe anul 2010, specialistii din cadrul compartimentelor tehnice participand la receptiile organizate la terminarea lucrarilor .

In anul 2010 au continuat si s-au incheiat lucrarile la Centrul istoric – Lot 1 care au cuprins consolidarea si reabilitarea urmatoarelor cladiri :

-Muzeul de istorie corp B + C

-Centrul Cultural Nica Petre

-Muzeul de Etnografie

-Casa memoriala Panait Istrati

In anul 2010 au fost finalizate urmatoarele lucrari:

- Montare 4 lifturi la Spitalul Judetean de Urgenta Braila, in valoare de 412.321,91 lei

- Lucrari de reparatii curente la Spitalul Sf. Spiridon din municipiul Braila in valoare de 103.354,51 lei;

-Lucrari de restructurare a spatiilor pentru imagistica in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Braila, corp A, valoare 160.000 lei;

-Lucrari de intretinere pentru protejarea si limitarea accesului in zona cladirilor cantina si spaltorie – imobil Buzaului 15, valoare 50.000 lei;

-Reparatii Post Trafo Spitalul Judetean de Urgenta - Corp A in valoare de 84.610lei;

-Achizitionare mobilier la Spitalul Judetean de Urgenta Braila ( 30 paturi, 90 noptiere, inventar moale ), in valoare de 160.900 lei;

- Lucrari de reparatii si amenajare imobil situat in Sos. Buzaului nr.3A Braila, in valoare de 919.258,87 lei;

-Furnizare si montare centrala termica la imobilul situat in Sos. Buzaului nr.3A Braila in valoare de 61.990 lei;

-Lucrari de reparatii curente la Casa Muzeu Fanus Neagu, com. Gradistea, jud. Braila in valoare de 99.270 lei.

Legat de proiectele tehnice realizate in anul 2010, precizam ca au fost realizate proceduri de achizitie publica pentru urmatoarele categorii de documentatii:

- Expertiza tehnica+DALI+PT+DE+CS pentru amenajare imobil situat in Sos. Buzaului nr.3A Braila, in valoare de 80.920,00 lei;

- Servicii de proiectare SF+PT+DE+CS si executie lucrari pentru „Sistematizare verticala si imprejmuire zona aferenta Sectie de boli infectioase si dermatovenerice din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila” in valoare de 394.364,67 lei;

- SF+PT+DTAC+DE “Alimentare cu apa potabila, retele de canalizare si statie epurare si infrastructura cai acces, parcari si alei carosabile la obiectivul Asezare de vacanta Blasova” in valoare de 105.414 lei;

- Expertiza tehnica si DALI Viabilizare infrastructura zona de vacanta Blasova – alimentare cu energie electrica, in valoare de 16.864 lei;

- Servicii de proiectare Sectie urologie Spitalul Judetean de Urgenta Braila faza DALI in valoare de 9.996 lei;

- Servicii de proiectare Bloc operator urologie Spitalul Judetean de Urgenta Braila faza DALI in valoare de 6.426 lei;

S-a acordat, la solicitarea Consiliilor locale, asistenta tehnica de specialitate pentru intocmirea temelor de proiectare in vederea derularii procedurilor de achizitii pentru obiectivele de interes local (sedii primarii, camine culturale, dispensare, alimentari cu apa, retele de canalizare, drumuri ).

Totodata, specialisti din cadrul directiei tehnice au participat in comisii de evaluare a ofertelor si de receptie la terminarea lucrarilor a obiectivelor de investitii ale Consiliilor locale.

In vederea aplicarii dispozitiilor HGR 577/1997, Programul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au realizat investitii in colaborare cu consiliile locale, dupa cum urmeaza:

♦Alimentare cu apa la sate

In anul 2010 prin Programul privind alimentarea cu apa a satelor aprobat prin HG nr.577/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost alocata suma de 4.694.556 lei.

Impreuna cu Consiliile Locale s-a urmarit executia si decontarea lucrarilor aflate in Program in cadrul sumelor alocate lunar.

Au fost receptionate si puse in functiune obiectivele :

- Reabilitare si extindere cu apa comuna Bertestii de Jos, satele Bertestii de Sus, Gura Calmatui, cu urmatoarele date caracteristice :

- valoarea investitiei este de = 1.080,024 mii lei

- retea aductiune = 3000 ml.

- retea distributie = 10.200 ml.

- puturi forate 2 buc x 60 m adancime

- Extindere alimentare cu apa satele Maru Rosu si Lacu Rezii, oras Insuratei;

- Extindere alimentare cu apa sat Liscoteanca, com. Bordei Verde;

- Extindere alimentare cu apa sat Surdila Greci, comuna Surdila Greci;

- Extindere alimentare cu apa sat Lanurile, comuna Viziru;

- Proiectare extindere canalizare sat Gropeni, comuna Gropeni.

In 2010 urmatoarele lucrari de investitii cu stadii avansate de executie au fost sistate datorita lipsei finantarii de la bugetul de stat :

· Alimentare cu apa comuna Salcia Tudor, satele Salcia Tudor, Ariciu, Cuza- Voda, Gulianca, Olaneasca ;

· Reabilitare si extindere alimentare cu apa comuna Zavoaia, satele Zavoaia si Dudescu;

· Reabilitare si extindere alimentare cu apa comuna Ulmu, satele Ulmu, Jugureanu;

· Sistemul de alimentare cu apa comuna Ciocile, satele Ciocile, Chichinetu, Chioibasesti, Odaeni ;

· Reabilitare si extindere alimentare cu apa comuna Frecatei, satele Frecatei, Agaua, Titcov, Salcia;

· Reabilitare si extindere alimentare cu apa comuna Scortaru Nou, satele Scortaru Nou, Gurguieti, Pitulati, Sihleanu;

· Reabilitare si extindere cu apa comuna Bertestii de Jos, satele Bertestii de Sus, Gura Calmatui;

· Alimentare cu apa comuna Dudesti, satele Dudesti, Tataru;

· Reabilitare si extindere alimentare cu apa comuna Marasu, satele Marasu, Bandoiu, Magureni, Plopi, Tacau.

In anul 2010 s-au transmis la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului-Directia Generala Lucrari Publice propuneri de alocatii bugetare atat pentru lucrarile in continuare cat si pentru un numar de cinci lucrari noi.

Totodata s-au facut demersuri pentru asigurarea fondurilor necesare decontarii lucrarilor realizate si nedecontate pana in prezent.

Din categoria lucrarilor de pietruiri, reabilitari, modernizari si asfaltari drumuri comunale clasate, au fost alocate sume pentru executia acestora la nivelul unor unitati administrativ teritoriale din judetul Braila.

In cadrul programului de pietruiri, reabilitari si/sau asfaltari drumuri de interes local aprobat prin HG 1256/2005, in anul 2010, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a alocat pentru judetul Braila suma de 7.970.920,00 lei.

S-au urmarit procedurile de achizitie publica pentru proiectare si executie a urmatoarelor lucrari din cadrul Programului aflate in diferite stadii de executie:

Drumul comunal DC 21 Insuratei – Lacu Rezii;

alocatie an 2010 100.000,00 lei.

Lucrarile au fost receptionate in noiembrie 2009.

Drumul comunal DC16 Tufesti – Viziru

alocatie an 2010 800.000,00 lei.

S-a realizat fundatia din piatra sparta si stratul de binder pe 7 km.

Drumul comunal DC15 Stancuta - Polizesti

alocatie an 2010 850.000,00 lei.

S-a realizat fundatia din piatra sparta si stratul de binder pe 6 km.

DC 51 Ramnicelu –Boarca

alocatie an 2010 200.000,00 lei..

S-a realizat fundatia din piatra sparta si stratul de binder pe 4 km.

DC 8 DN 2B –Lacu Sarat – Tudor Vladimirescu

alocatie an 2010 200.000,00 lei.

S-a realizat fundatia pe 1 km de drum.

DC 38 Sutesti - Dedulesti

alocatie an 2010 2.350.000,00 lei.

S-a realizat fundatia din piatra sparta pe 7 km si stratul de binder pe 1 km.

DC29 Pribeagu –Coltea

alocatie an 2010 200.000,00 lei.

S-a realizat fundatia din piatra sparta pe 6 km.

DC 59, DJ 212 A – Blasova –

alocatie an 2010 2.700.000,00 lei.

S-a realizat fundatia din piatra sparta pe 9 km si stratul de binder pe 9 km.

DJ 212 A, Braila – Marasu –

alocatie an 2010 100.000,00 lei.

Pentru urmatoarele lucrari s-a realizat serviciul de proiectare.

10. DC 9, Albina – Tichilesti 70.268,00 lei.

11. DC 13, DN 2B – Urleasca 40.000,00 lei.

12. DC 28, Ciocile – Odaieni 80.600,00 lei.

Pentru urmatoarele lucrari s-a realizat serviciul de proiectare si s-a demarat executia lucrarilor :

DC 10, DJ 221B – DN 2B 40.000,00 lei.

DC 1, Corbu Vechi – Corbu Nou 150.000,00 lei.

DC 56, DN 23 – Manastirea Maxineni 90.000,00 lei.

In ceea ce priveste aplicarea prevederilor O.G. 7/2006 - Program de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive in spatiul rural s-a asigurat asistenta tehnica de specialitate pentru intocmirea si promovarea documentatiilor de finantare si pentru realizarea procedurilor de achizitii publice de proiectare si executie, pentru urmatoarele obiective:

♦ Infrastructura – apa, canalizare si poduri

- Lucrari finalizate:

Gospodarie de apa comuna Baraganul, sat Baraganul

- Valoare contract = 2.744.145,25 lei

Aductiune apa potabila Bordei Verde-Gabrielescu si Bordei Verde-Liscoteanca + retele aductiune

- Valoare contract = 1.044.741,46 lei

Pod peste canal de irigatii in comuna Ulmu, sat Ulmu si pod peste raul Calmatui in localitatea Jugureanu, comuna Ulmu, judetul Braila

- Valoare contract = 2.230.000,00 lei

Extindere alimentare cu apa a localitatii Jirlau, comuna Jirlau

- Valoare contract = 1.080.330,00 lei

Modernizare lucrari podete, poduri in localitatea Spiru Haret, comuna Bertestii de Jos, judetul Braila

- Valoare contract = 1.731.566,00 lei

Alimentare cu apa a comunei Surdila Greci, satele Surdila Greci, Bratesu Vechi, Faurei sat si Horia

- Valoare contract = 2.227.263,80 lei

Alimentare cu apa in satele Viziru si Lanurile, comuna Viziru

- Valoare contract = 3.806.700,00 lei

Alimentare cu apa in localitatile Unirea si Valea Canepii, comuna Unirea

- Valoare contract = 2.979.630,00 lei

Consolidare mal raul Buzau in zona Podului de la Boarca, comuna Rimnicelu

- Valoare contract = 2.450.931,18 lei

Alimentare cu apa a localitatilor Sutesti si M. Kogalniceanu, comuna Sutesti, judetul Braila

- Valoare contract = 763.706,17 lei

Alimentare cu apa com. Tudor Vladimirescu, satele Tudor Vladimirescu, Scortaru Vechi si Comaneasca, judetul Braila

- Valoare contract = 3.060.164,00 lei

Pod peste canal de irigatii in comuna Rosiori, judetul Braila

- Valoare contract = 542.353,72 lei

Alimentare cu apa com. Silistea, satele Silistea si Martacesti

- Valoare contract = 1.971.661,00 lei

Alimentare cu apa com. Gradistea, satele Ibrianu si Maraloiu

- Valoare contract = 1.131.191,00 lei

- Lucrari in curs de executie:

Pod peste raul Buzau, comuna Visani, sat Visani, judetul Braila

- Valoare contract = 3.726.200,71 lei – realizat 95%

Canalizare si statie de epurare in comuna M.Voda, satele Mircea Voda si Dedulesti judetul Braila

- Valoare contract = 3.749.526,90 lei – realizat 90%

Constructie pod localitatea Insuratei, judetul Braila

- Valoare contract = 3.197.580,90 lei – realizat 90%

Canalizare si statie epurare, com. Maxineni, sat Maxineni, judetul Braila

- Valoare contract = 3.567.465,87 lei – realizat 95%

Chiscani – constructie sistem de canalizare al apelor uzate

-Valoare contract = 3.677.507,00 lei – realizat 95%

Gropeni – Constructie statie de tratare a apelor uzate si a sistemului de canalizare in com. Gropeni

- Valoare contract = 3.796.000,00 lei – realizat 80%

Racovita – Extindere gospodarie de apa Racovita

- Valoare contract = 1.187.240,00 lei – realizat 60%

Romanu – Extindere si modernizare sistem centralizat de alimentare cu apa Oancea si Romanu

- Valoare contract = 1.837.000,00 lei – realizat 60%

Stancuta – Canalizare in sistem centralizat si statie de epurare in Stancuta

- Valoare contract = 2.463.800,00 lei – realizat 85%

Baze sportive

Lucrari incepute din anul 2008 si executate in continuare:

Modernizare, transformare baza sportiva comuna Ciresu, judetul Braila, in baza sportiva multifunctionala model tip I.

- Valoare contract = 524.680,00 lei – realizat 10%

Constructie stadion comunal omologabil in localitatea Galbenu, judetul Braila.

- in curs de achizitie

Stadion comunal tip I, sat Plopu, oras Ianca, judetul Braila

- Valoare contract = 773.238,00 lei – realizat 90%

Stadion comunal tip I, comuna Rimnicelu, judetul Braila

- Valoare contract = 527.527,00 lei – realizat 10%

Constructie stadion comunal tip I, localitatea Tudor Vladimirescu, com. Tudor Vladimirescu, judetul Braila

- Valoare contract = 571.200,00 lei – realizat 70%

Infiintare teren de sport in satul Mihai Bravu, comuna Victoria, judetul Braila.

· Valoare contract = 380.328,00 lei – realizat 40%

Prin Hotararea de Guvern nr. 1307/2009 s-au repartizat cate 4 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru inceperea executiei lucrarilor de investitii prevazute in cererile de finantare declarate eligibile, selectate in conditiile legii, in baza criteriilor stabilite in Ghidul solicitantului, dupa cum urmeaza :

MAXINENI - Stadion comunal tip I in localitatea Maxineni, comuna Maxineni, judetul Braila

RACOVITA - Construire Stadion Comunal tip I, sat Racovita, judetul Braila

TRAIAN - Infiintare baza sportiva multifunctionala model tip I, comuna Traian, judetul Braila

UNIREA - Construire stadion comunal tip I, comuna Unirea, judetul Braila.

Dintre acestea, comuna Traian a incheiat contractul de executie a lucrarilor, restul localitatilor urmand sa demareze procedurile de achizitie a lucrarilor

♦Intretinere si reparatii drumuri

In anul 2010 pentru activitatea de intretinere si reparatii la drumurile judetene aflate in administrarea Consiliului Judetean Braila din suma alocata de 13.170.800,00 lei s-au realizat:

- reparatii prin plombari pe 12 drumuri judetene in suprafata de 66.500 mp, in valoare de 4.986.562,64 lei dupa cum urmeaza:

- DJ 202B Latinu-Gemenele-Urleasca

6000 mp

- DJ 203 Galbenu –Faurei –Ulmu-Insuratei 10000 mp

- DJ 211 Rosiori –Zavoaia –B.Verde –DN2B 10000 mp

- DJ 202A Gulianca –Racovita- Gradistea 8000 mp

- DJ 203A Visani –Galbenu 2000 mp

- DJ 255A Unirea –DN21 2000 mp

- DJ 211A B. Verde –Viziru 2000 mp

- DJ 211B Tataru –Baraganu –Mihai Bravu 10000 mp

- DJ 211C Tataru –Ciocile 3000 mp

- DJ 203N Surdila Greci –lim.jud Buzau 1500 mp

- DJ 203R Ciresu –Ionesti 2000 mp

- DJ 221 Romanu –Sutesti -Ianca 10000 mp

- covoare bituminoase un strat pe o lungime totala de 4,35 km pe urmatoarele drumuri judetene in valoare de 1.736.868 lei.

-DJ 202A Racovita –Gradistea – 2,2km;

-DJ 202B Tepes Voda -Urleasca – 2,15 km;

- covoare bituminoase in doua straturi pe o lungime totala de 2,40 km pe urmatoarele drumuri judetene in valoare de 1.880.155 lei.

-DJ 212 C Stancuta – Dunare Bac – 1,1 km;

-DJ 202 A Gulianca – Ariciu - 1,3 km;

In anul 2010, s-a realizat recensamantul circulatiei rutiere pe toate drumurile judetene.

Deasemenea s-au realizat lucrari de intretinere a drumurilor judetene pietruite prin aprovizionarea si asternerea materialului pietros pe DJ 255 A, pe tronsoanele Cotu Lung - DN 23 – 5 km si Romanu – Scortaru Vechi – 6 km. In valoare de 351.934 lei.

- de asemenea s-au achizitionat documentatii faza D.A.L.I. pentru urmaroarele lucrari in valoare de 204.171,5 lei.

- reabilitare DJ 211A Bordei Verde –Viziru: km 0+ 000 -km 14+400;

- reabilitare DJ 212A Braila –Marasu: km 42+000-km 59+000;

- reabilitare DJ 255A Silistraru –Unirea - Gropeni: km 52+000-km 70+500;

- reabilitare DJ 221 Romanu –Gemenele –Sutesti: km 12+000-km 42+550;

- reabilitare DJ 203 Galbenu –Faurei – Ulmu: km 20+000-km 59+000;

- reabilitare DJ 203 Ulmu –Zavoaia - Insuratei: km 59+000-km 84+897;

- reabilitare DJ 202 B Latinu – Gemenele –Movila Miresii: km 0+000-km 23+650;

- reabilitare DJ 221B Braila –Vadeni: km 0+000-km 10+000;

♦Reglementare rutiera

Activitatea privind Reglementarea Rutiera in perioada 1 ian. 2010 – 31dec. 2010 s-a materializat in urmatoarele activitati :

S-a achizitionat si montat un numar de 128 indicatoare rutiere + 143 stalpi de sustinere cu sistemele de prindere aferente in valoare de 59.770,84 lei cu TVA;

S-a organizat un numar de 12 actiuni in vederea verificarii maselor si gabaritelor vehiculelor de tonaj greu;

Au fost depuse un numar de 39 documentatii pentru eliberarea de Autorizatii sau Acorduri de amplasare si executie in zona drumurilor judetene. Dupa analizare, au fost solutionate un numar de 29 documentatii, eliberandu-se autorizatiile sau acordurile respective, in valoare de 6.3374,5 lei. Pentru restul de 10 documentatii nu a existat motivatia eliberarii autorizatiilor sau acordurilor solicitate.

La solicitarea unitatilor administrativ teritoriale au fost eliberate 16 avize de acces pentru proiecte de reabilitare a drumurilor agricole de exploatare conform masurii 125 FEADR (Gradistea, Traian, Viziru) si proiecte de alimentare cu apa si canalizare conform masurii 322 FEADR (Visani, Victoria, Baraganul, Zavoaia, Tichilesti, Ciresu, Sutesti, Bordei Verde).

In perioada de iarna a anului 2010 s-au intocmit planuri de interventie pentru asigurarea viabilitatii retelei de drumuri judetene in caz de intemperii, viscol, zapada, polei, etc. avand ca principal scop functionarea in conditii optime a serviciilor de deservire a populatiei judetului si de deplasare in conditii de siguranta si s-a urmarit modul de indeplinire de catre societatile prestatoare, a sarcinilor din planul de masuri aprobat.

♦Transport Public Local

In conformitate cu atributiile proprii conferite de legislatia in vigoare, in anul 2010 a fost actualizat “Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Braila pentru perioada 1.07.2008 – 30.06.2011” , prin Hotararile Consiliului Judetean Braila nr.56/17.05.2010 si nr.90/30.07.2010, program pe baza caruia s-a desfasurat serviciul de transport public judetean de persoane prin curse regulate intre localitatile judetului Braila, pentru satisfacerea nevoilor de transport ale tuturor cetatenilor judetului.

De asemenea, pentru a fi operational acest program de transport, prin Hotararea nr.89/30.07.2010 a fost modificat si completat Tabelul cu statiile publice de pe traseele din Programul de transport public judetean, prezentat in Anexa la Caietul de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate.

Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate cuprinde un numar de 49 trasee principale si secundare. Din cele 49 de trasee, au fost atribuite electronic prin sistemul national pentru fiecare judet, un numar de 44 trasee, unui numar de 16 operatori de transport, ramanand neatribuit prin nesolicitare 1 traseu, pentru 2 trasee s-au retras licentele de traseu in conformitate cu prevederile legale si s-au infiintat 2 trasee noi, care urmeaza a fi inscrise la sedintele de atribuire, conform prevederilor legale.

Pe cele 44 trasee atribuite, au fost inscrise 265 curse care s-au realizat cu un numar de 65 mijloace de transport auto, din care : 30 autobuze si 35 microbuze.

Au fost realizate actiuni de verificare si control periodic asupra modului de efectuare a serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, prin efectuarea de controale pe traseele judetene, in urma carora au fost luate masuri de corectare a neregulilor constatate.

S-a colaborat pe tot parcursul anului cu Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale – Serviciul de Atribuire Electronica in Transporturi (CNMSI – SAET) pentru actualizarea bazei de date privind vehiculele active cu care se desfasoara serviciul de transport public judetean de persoane si totodata am participat la 2 sedinte de atribuire organizate pentru datele de 25.06.2010 si 12.11.2010.

In anul 2010, un numar de 9 operatori de transport au solicitat licente de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pentru 21 trasee, completandu-se un numar de 34 formulare tipizate de licente de traseu, corespunzatoare numarului masinilor utilizate la efectuarea curselor inscrise in caietele de sarcini aferente licentelor de traseu si pentru care s-au incasat tarife in valoare de 1.793,94 lei.

♦Gospodarire comunala

A fost elaborat Programul privind activitatea edilitar – gospodareasca in toate unitatile administrative – teritoriale ale judetului, conform Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, modificata si completata prin Legea nr. 515/2002.

De asemenea, a existat o preocupare permanenta in vederea asigurarii conditiilor de realizare a Programului de intretinere drumuri de interes local in judetul Braila conform Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, aprobata prin Legea nr.82/1998

Programul targurilor, pietelor si oboarelor organizate la nivelul judetului a fost elaborat si urmarit, fiind difuzat sprea fi adus la cunostinta publica catre toate unitatile administrativ teritoriale din judetul Braila.

S-a intocmit si s-a urmarit realizarea Programului-cadru al manifestarilor cultural-artistice din judetul Braila pentru anul 2010, cat si Agendele Culturale pe fiecare trimestru.

Urmare interventiilor si sprijinului acordat in anul 2009, un numar de inca 3 consilii locale au primit fonduri prin Programul “Sali de sport”, respectiv Rosiori, Salcia Tudor si Surdila Greci, adaugandu-se la cele 7 consilii locale Faurei, Silistea, Viziru, Tichilesti, Vadeni, Visani si Mircea Voda care au primit fonduri pentru construirea de Sali de sport-obiective de investitii care au fost sistate in anul 2010

Exista preocupari si au fost intreprinse demersuri pentru obtinerea fondurilor prin Programul Sali de Sport si pentru celelalte 6 consilii locale inscrise pe lista sinteza a Companiei Nationale de Investitii.

A fost monitorizat Programului pentru promovarea constructiilor de noi asezaminte culturale tip camin cultural sau casa de cultura, instituit prin O.U.G. nr. 118/2006 si s-au facut noi interventii la Guvernul Romaniei in vederea alocarii fondurilor pentru constructia acestor obiective.

Parteneriatul si colaborarea permanenta cu toate unitatile administrativ – teritoriale, institutii si agenti economici, in scopul crearii bazei de date privind necesarul de investitii si initierea unor studii vor conduce, fara indoiala, la accesarea de fonduri externe pentru proiectele investitionale.

IN ACTIVITATEA DE ORGANIZARE SI AMENAJARE A TERITORIULUI, DE DEZVOLTARE URBANISTICA

In temeiul atributiilor principale ce le revin conform regulamentului de organizare si functionare a Institutiei Arhitectului Sef, structurile de specialitate au analizat si au supus spre avizare documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, activitatea fiind orientata spre intocmirea si eliberarea certificatelor de urbanism, obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, intocmirea si emiterea avizelor proprii , intocmirea si eliberarea autorizatiilor de construire / desfiintare.

♦Eliberarea actelor de autoritate

Analizand activitatea structurilor de specialitate desfasurata in anul 2010 se constata ca au fost eliberate urmatoarele acte de autoritate publica :

- 301 certificate de urbanism ; taxe aferente = 38.811,00 lei

- 109 autorizatii de construire,

prelungiri termen de valabilitate autorizatii , continuare lucrari ;

taxe aferente = 710.375,35 lei

- 3 autorizatii desfiintare ; taxe aferente = 54,00 lei

-1490 avize ale structurii de specialitate pentru certificate de

urbanism si autorizatii de construire ;

taxe aferente = 16.390 ,00 lei

- 569 avize ale comisiei tehnice ; taxe aferente = 6.259 ,00 lei

- 44 avize de oportunitate ; taxe aferente = 484 ,00 lei

- 36 avize – planuri urbanistice de detaliu si planuri urbanistice

zonale ; taxe aferente = 396 ,00 lei

- regularizari de taxe ale autorizatiilor de construire in anul 2010 ;

taxe aferente = 11.553,22 lei

Total taxe incasate in anul 2010 = 784.322 ,57 lei

♦CONSTRUCTII DE LOCUINTE

Locuinte individuale realizate in anul 2010 in judetul Braila

TOTAL = 514 locuinte

din care :

Municipiul Braila - 240 locuinte

Orasul Faurei

- 6 locuinte

Orasul Ianca

- 30 locuinte

Orasul Insuratei

- 10 locuinte

In mediul rural

- 228 locuinte

♦Urbanism si amenajarea teritoriului

Consiliul Judetean stabileste orientarile generale privind amenajarea teritoriului , organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor , pe baza planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. In acest scop coordoneaza activitatea consiliilor locale si le acorda asistenta tehnica de specialitate.

Consiliul judetean asigura preluarea prevederilor cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului national, regional si zonal in cadrul documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru teritoriile administrative a localitatilor din judet, asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului Judetean, a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judetean si le aproba conform legii.

Prin Institutia Arhitectului Sef , Consiliul Judetean Braila coordoneaza si raspunde de intreaga activitate de amenajare a teritoriului si urbanism desfasurata in judet, in toate localitatile – municipiu, orase si comune.

In scopul imbunatatirii calitatii deciziei referitoare la dezvoltarea durabila locala si judeteana, s- a infiintat si functioneaza Comisia tehnica pentru analizarea si avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului / urbanism si aurorizarea executarii lucrarilor de constructii, organism consultativ cu atributii de avizare , expertiza si consultanta. Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism este formata din specialisti din domeniul amenajarii teritoriului si ai urbanismului si din reprezentanti ai institutiilor tehnice, economice, sociale si de protectia mediului .

In anul 2010 , comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism a analizat si a avizat din punct de vedere tehnic , documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, respectiv :

• planul de amenajare a teritoriului judetean Braila – PATJ

Faza II – identificarea elementelor care conditioneaza dezvoltarea , cu

evidentierea problemelor si disfunctionalitatilor.

Faza III – diagnostic prospectiv si general , evaluarea decalajului

dintre situatia actuala si cea anticipata;

Faza IV – strategia de amenajare a teritoriului si programul de

masuri;

Mentionam ca in anul 2008 au fost elaborate 15 studii de fundamentare care au fost incluse in fazele de proiectare II , III si IV, documentatii elaborate in anii 2009 si 2010 .

Studiile de fundamentare pentru elaborarea Planului de amenajare a Teritoriului Judetului Braila au fost aprobate prin H.C.J. Braila nr. 185 din 27.11.2008.

Pana in luna decembrie 2010 s- au obtinut toate avizele necesare , cu axceptia avizului de mediu, pentru care procedura de obtinere este mai indelungata , fiind conditionata de parcurgerea unor etape obligatorii ca timp si ca elaborare de documentatii specifice.

Planuri urbanistice generale elaborate ;

· PUG comuna Movila Miresii – etapa III ;

• plan urbanistic zonal ’’ Centrul istoric al municipiului Braila ’’ ;

• plan urbanistic zonal pentru ’’ Statiunea Lacu Sarat ’’ – municipiul Braila

• plan urbanistic zonal ’’ Zona Centrala ’’ – sat Sutesti , comuna Sutesti ;

• planuri urbanistice zonale pentru realizarea de obiective de investitii,

altele decat locuinte in localitatile Victoria , Ulmu , Vadeni , Gradistea ,

Traian , Gropeni , Chiscani , Maxineni , Silistea , Tichilesti , Surdila Greci ,

Jirlau ;

• plan urbanistic zonal pentru ’’ Infiintare structura de agrement si

inbunatatirea calitatii vietii prin infiintare de spatii verzi ’’– orasul Insuratei;

• plan urbanistic zonal pentru ’’ Amenajare piata agroalimentara ’’ in

comuna Jirlau ;

• plan urbanistic zonal pentru ’’ Infiintare amenajare piscicola ’’ – sat

Sihleanu , comuna Scortaru Nou ;

• planuri urbanistice zonale pentru realizarea unui parc eolian in

extravilanul localitatii Insuratei si in extravilanul comunelor Salcia

Tudor, Gemenele , Surdila Gaiseanca , Bordei Verde , Tudor Vladimirescu ,

Ulmu, Victoria , Dudesti ;

• planuri urbanistice zonale - lotizare teren, pentru construirea de locuinte

In localitatile Gropeni, Silistea , Gropeni, Chiscani , Tudor Vladimirescu ;

• planuri urbanistice zonale pentru realizarea de anexe ale exploatatiilor

agricole in extravilanul localitatilor Cazasu , Chiscani , Silistea , Mazineni ,

• plan urbanistic de detaliu pentru turism si agrement in zona lacului sarat

din comuna Movila Miresii ;

• planuri urbanistice de detaliu pentru realizarea de obiective de investitii,

altele decat locuinte in localitatile Insuratei ,Tichilesti , Stancuta ,Victoria ,

Vadeni , Zavoaia , Traian ;

• planuri urbanistice de detaliu pentru realizarea de anexe ale exploatatiilor

agricole in extravilanul localitatilor Jirlau , Tichilesti , Chiscani ,

• planuri urbanistice de detaliu - spatii de productie si depozitare in

localitatile Varsatura – comuna Chiscani , Vadeni, Silistea, Surdila

Greci , Gropeni , Cazasu , Tudor Vladimirescu ;

• planuri urbanistice de detaliu – statie telefonie mobila GSM in localitatile

Jirlau , Mircea Voda,

In cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Braila s-au organizat si functioneaza, potrivit legii, structuri de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului, conduse de arhitectul sef al judetului .

In mod similar , in cadrul aparatului propriu al municipiului Braila si al oraselor Faurei, Ianca si Insuratei s-au organizat si functioneaza structuri de specialitate conduse de arhitectul sef al municipiului si al orasului, dupa caz.

In comune , atributiile arhitectului - sef sunt indeplinite de catre un functionar public din aparatul propriu al consiliului local respectiv, cu atributii in domeniu si pregatit in acest sens.Mentionam ca in cursul anului 2010 au fost organizate cursuri de perfectionare la nivelul Consiliului Judetean Braila , sub autoritatea arhitectului – sef al judetului , in cooperare cu asociatiile profesionale in domeniu, pentru personalul de specialitate din cadrul primariilor comunale.

Din totalul comunelor , in anul 2010 , un numar de 4 ( patru ) primarii care in anul 2009 inca nu aveau tehnicieni de urbanism , respectiv Gemenele, Jirlau, Marasu, Salcia Tudor , au instituit functia de arhitect –sef , aceasta fiind ocupata de un functionar public ,astfel incat pentru toate localitatile judetului Braila este asigurata legalitatea privind eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire / desfiintare .

La solicitarea primarilor din judet, in anul 2010 s-au organizat cursuri de perfectionare pentru cadre cu pregatire medie in domeniul urbanismului, arhitecturii si constructiilor, in scopul imbunatatirii calitatii activitatii de amenajare a teritoriului si urbanism, elaborarea , avizarea si aprobarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor de urbanism aferente, analizarea si avizarea documentatiilor pentru emiterea certificatului de urbanism , avizul structurii de specialitate si a autorizatiilor de construire / desfiintare.

Actiunea de elaborare a documentatiilor de urbanism a continuat in anul 2010 .

S-au intocmit caietele de sarcini pentru scoaterea la licitatie a Planurilor Urbanistice Generale (PUG)-generatia a III-a si a Regulamentelor locale de urbanism aferente pentru municipiul Braila,orasele si comunele de pe raza judetului Braila. Aceste caiete de sarcini au fost avizate de Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism din cadrul Consiliului Judetean Braila si trasmise catre toate UAT-rile din judet.

In limita fondurilor alocate de la bugetele locale ale municipiului, oraselor si comunelor, la sfarsitul anului 2010 , din totalul localitatilor judetului s – au elaborat si erau in diferite faze de avizare si aprobare 13 planuri urbanistice generale definitive, respectiv comunele Baraganu, Cazasu , Chiscani, Frecatei , Gemenele, Movila Miresii , Rimnicelu , Romanu , Scortaru Nou , Surdila Gaiseanca , Tichilesti , Tudor Vladimirescu si Unirea , la care se adauga planul urbanistic general al municipiului Braila.

Activitatea compartimentul de specialitate din cadrul Institutiei Arhitectului - Sef ,,Banca de date urbana si gestiunea localitatilor ” a constat in principal in solutionarea aspectelor legate de :

- verificarea documentatiile referitoare la stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, respectiv asigurarea secretariatului comisiei in vederea obtinerii titlului de proprietate asupra terenului conform HGR nr. 834/1991 ;

- raportarea lunara catre Directia Judeteana de Statistica a situatiei autorizatiilor de construire eliberate de Consiliul Judetean Braila;

- scanarea si multiplicarea planurilor aferente documentatiilor elaborate in toate directiile Consiliului Judetean Braila.

- trecerea de pe suport hartie in format electronic a planurilor P.A.T.J. – planul de amenajare a teritoriului judetean , PATM – planul de amenajare a teritoriului municipal, PATL – planurile de amenajare a teritoriilor localitatilor, PATZ –planurile de amenajare a teritoriilor zonale ,P.U.G. – planurile urbanistice generale ale localitatilor cat si a documentatiilor aferente HG 834 / 1991;

- pregatirea in vederea introducerii tehnologiei GIS ( Sistem Informational Geografic): participare la Simpozionul international G.I.S, organizat de C. J. Cluj , solicitari de cereri de oferte software firmelor de profil.

- efectuarea lunara de copii de rezerva pe CD/DVD a fisierelor actualizate continand planurile de urbanism si amenajarea teritoriului;

- centralizarea in permanenta a situatiei recuperarii deseurilor refolosibile in teritoriul judetului Braila;

- gestionarea si centralizarea datelor legate de terenuri si constructii din

domeniul public/privat al unitatilor teritorial administrative din judetul

Braila;

Activitatea desfasurata pe linia privind protectia mediului natural s-a desfasurat in principal prin :

-implicarea şi colaborarea cu D.S.R.I.E. în participarea judeţului Brăila la “Programul de împădurire a solurilor degradate”- lansat de Ministerul Mediului prin Agenţia Fondului de Mediu – conform Ordonanţei M.M.nr. 1090/2009 şi anume:

-participare la toate fazele de lansare şi întocmire a proiectelor comunelor Măxineni, Unirea,Zăvoaia ;

-verificarea şi avizarea la Ministerul Agriculturii a Fişelor de Ameliorare;

-centralizarea şi verificarea documentaţiilor depuse la M.M.-A.P.M.;

-întocmirea Notei de Fundamentare privind elaborarea Proiectului de H