Web view 1.Ecologizare (unelte إںi materiale de ecologizare) – Aflarea termenului...

download Web view 1.Ecologizare (unelte إںi materiale de ecologizare) – Aflarea termenului necunoscut (adunare)

If you can't read please download the document

 • date post

  09-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Web view 1.Ecologizare (unelte إںi materiale de ecologizare) – Aflarea termenului...

CLASA I

Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş

E-mail: arslibri@yahoo.com

Tel:0248 546 357

www.edituraarslibri.ro

Call Center:031 82 82 293 orele 7:00-19:00

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ -Planificare anuală

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Număr de ore: 7 ore/săptămână (6 ore+1 oră lectură)

Nr.

crt.

Săptămâna

Tema

Conținuturile

Nr. ore

1.

I

ROADE BOGATE

EVALUARE INIŢIALĂ

Evaluare inițială-Sunet, silabă, cuvânt, propoziție

1. Formularea de enunțuri din 3-4 cuvinte după imagini

2. Poziția sunetelor în cuvinte

3. Formularea de enunțuri. Sunetul. Silaba. Cuvântul.

4. Litere mari și mici de tipar

5. Personaje din povești

6.Lectură: Zile de toamnă de George Coșbuc

6 + 1

2

II

BUN VENIT LA ȘCOALĂ!

1. Drumul spre școală

2. Rechizitele școlarului

3. Comunicăm, întrebăm, răspundem!

4. Prezentarea și solicitarea. Salutul în situații concrete. Formule de adresare

5. Cartea-prietena copiilor

6.Lectură: Septembrie de George Coșbuc

6 + 1

3

III

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1. Sunetul și litera a

2. Sunetul și litera A

3. Sunetul și litera m

4. Sunetul și litera M

5. Lectură: Septembrie de George Coșbuc

6 + 1

4

IV

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1. Sunetul şi litera u

2. Sunetul şi litera U

3.Lectură: Livada de Ion Creangă

6 + 1

5

V

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1.Sunetul şi litera n

2.Sunetul şi litera N

3.Sunetul şi litera i

4.Lectură: Povestea mărului - legendă

6

VI

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1.Sunetul şi litera I

2.Recapitulare : a,A,m,M, u, U, n,N,i,I

3. Evaluare

4.Sunetul şi litera e

5. Lectură: Cântec de George Topîrceanu

6 + 1

7

VII

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1.Sunetul şi litera E

2. Grupul ea

3. Sunetul şi litera r

4.Sunetul şi litera R

5. Lectură: Cântec de George Topîrceanu

6 + 1

8

VIII

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1.Sunetul şi litera o

2. Sunetul şi litera O

3.Comunicare-recapitulare

4.Fişă de lucru

5. Lectură: Cei trei purceluşi de James Orchard Halliwell-Phillipps

6 + 1

9

IX

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1.Sunetul şi litera c, Jocul:,,Fazanul’’

2.Sunetul şi litera C

3.Sunetul şi literele ă, Ă

4.Fişă de lucru a, A – ă, Ă

5. Grupul uă

6. Lectură: Cei trei purceluşi de James Orchard Halliwell-Phillipps

6 + 1

10

X

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1.Sunetul şi litera l

2.Sunetul şi litera L

3.Recapitulare-a, A, m, M, u, U, n, N, i, I,E, e, c, r, R, o, O, c, C, ă, Ă, l, L,

4.Evaluare

5.Lectură: Ursul păcălit de vulpe de Ion Creangă

6 + 1

11

XI

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1.Grupul de litere ce

2.Grupul de litere Ce

3.Sunetul şi litera t

4.Sunetul şi litera T

5. Grupul ia

6.Lectură: Ursul păcălit de vulpe de Ion Creangă

6 + 1

12

XII

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1.Sunetul şi litera s

2.Sunetul şi litera S

3. Grupul oa

4. Comunicare

5. Fișă de lucru

6.Lectură: Fata babei și fata moșului de Ion Creangă

6 + 1

13

XIII

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1.Sunetul şi litera p

2.Sunetul şi litera P

3. Grupul ie

4.Recapitulare a, A –p, P

5.Evaluare

6.Lectură: Pace de Octavian Goga

6 + 1

14

XIV

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1.Comunicare

Exersarea comunicării-iniţierea unor dialoguri pe tema ,,Cum ai petrecut vacanţa de sărbători?’’

2.Sunetul şi litera v

3.Sunetul şi litera V

4.Lectură: Crăciunul copiilor de Octavian Goga

6 + 1

15

XV

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1.Grupul de litere ci

Joc:,,Eu spun una, tu mai multe !’’-stabilirea acordurilor gramaticale

2.Grupul de litere Ci

Exemplificarea de substantive proprii care conţin grupul de litere ci-scrierea lor cu majusculă

3.Recapitulare

4. Recapitulare -Fişă de lucru

Amenajarea unui ,,colţ al cărţii ,,în sala de clasă

5.Lectură – Cine are rolul important ? de Cristina Ipate-Toma

6 + 1

16

XVI

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1. Recapitulare

2. Recapitulare

3. Lectură: Ce e bine, ce e rău de Vladimir Maiakovski

6 + 1

17

XVII

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

VINE VACANȚA!

EVALUARE SUMATIVĂ

1. Recapitulare

2. Recapitulare

3. Evaluare

4. Lectură: Șezătoare literară (recapitulare-evaluare)

6 + 1

18

XVIII

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

Semestrul al-II-lea

1.Sunetul ţi litera d

2.Sunetul şi litera D

3.Sunetul şi litera ş

4.Sunetul şi litera Ş

5. Fişă de lucru

6.Lectură: Jucăriile celui cuminte de George Coșbuc

6 + 1

19

XIX

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1. Sunetulşi litera î

Despărţirea în silabe a cuvintelor care conţin litera î

Identificarea unor cuvinte care să înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul î

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin

m înainte de p

2.Sunetul şi litera Î

3.Sunetul şi litera â, Â

4.Recapitulare- î, Î, â, Â

5.Lectură: Povestea curcubeului (legendă)

6 + 1

20

XX

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1.Sunetul şi litera b

Alcătuirea unor propoziţii enunţiative, interogative, exclamative, folosind cuvinte date

2.Sunetul şi litera B

Plasare corectă a semnelor de punctuaţie

Când şi cum scriem un bilet

3.Sunetul şi litera j

4.Sunetul şi litera J

Ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi scrierea acestuia

5.Lectură: Cu penetul ca sideful de Mihai Eminescu

6 + 1

21

XXI

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1.Sunetul şi litera h

Schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbare unui sunet

2. Sunetul şi litera H

3.Recapitulare

Aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor

Identificarea titlului, a poziţiei acestuia, scrierea cu majusculă, cu alineat, aşezarea corectă în pagină

4.Evaluare

5. Lectură: Coroniță de rouă (poveste franceză)

6 + 1

22

XXII

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1. Sunetul şi litera g

Joc: ,,Cuvinte alintate’’

2.Sunetul şi litera G

3.Grupul de litere ge

Scrierea cuvintelor care conţin grupul de litere ge, ce, ci

4.Grupul de litere Ge

Copierea, transcrierea cuvintelor, enunţurilor din 3-5 cuvinte, care conţin grupul de litere ge, menţinând distanţa dintre litere

5. Lectură: Zâna Mării de Hans Christian Andersen

6 + 1

23

XXIII

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1.Comunicare-Să fim politicoşi!

Utilizarea formulelor specifice în situaţii concretede tipul: solicitare, prezentarea unor scuze

2.Fişă de lucru

3.Evaluare

Scrierea caligrafică pe liniatură tipI, plasarea datei, a titlului, folosirea alineatelor

Prezentarea, în scris, a unor experienţe plăcute, amuzante, surprinzătoare a unor fapte bune

4. Lectură: Primăvara de George Topîrceanu

6 + 1

24

XXIV

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1. Sunetul şi litera ţ

Cuvinte cu sens asemănător

2.Sunetul şi litera Ţ

3.Fişă de lucru

4. Lectură: Lupul şi capra de Lev Tolstoi

6 + 1

25.

XXV

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1.Sunetul şi litera z

2.Sunetul şi litera Z

Exerciţii de completare a unui rebus în care definiţiile sunt date prin desene /simboluri

3. Grupul ua

4.Grupul de litere gi

5.Grupul de litere Gi

Completarea unor cuvinte cu grupul de litere gi

6. Lectură: La Paști de George Topîrceanu

6 + 1

26

XXVI

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1. Recapitulare-consolidare

Scurte descrieri (1-2 trăsături) referitoare la obiecte din mediul apropiat

Aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor

Identificarea titlului potrivit unui text dat

Formularea de întrebări şi răspunsuri prin care se solicită informaţii referitoarela sărbătorile pascale

Oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, activităţi preferate, obiceiuri tradiţionale de Paşti folosind enunţuri simple

datei, a titlului, folosirea alineatelor

2.Comunicare-Scriem corect şi caligrafic!

Organizarea textului scris.

3.Fişă de lucru

4. Lectură: Motanul încălţat după Charles Perrault

6 + 1

27

XXVII

ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR

1.Sunetul şi litera f

Ordonarea unor silabe dintr-oserie dată, pentru a obţine cuvinte

Completarea unor cu