Virusologie Curs Concis

download Virusologie Curs Concis

of 137

Embed Size (px)

Transcript of Virusologie Curs Concis

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  1/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  2/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  3/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  4/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  5/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  6/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  7/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  8/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  9/137

  .

  irusologi este pentru med i cin ce e ce e s te fizic nuclearii pentru fizi i icad Stefan S Nicolau

  .A cesta nu este un manual de virusologie medicala, Este un rezum at al cunostintelor

  I .

  Microbii au fost primele organisme vii aparute pe ,parnan~.Microbii au precedat plantele i animalele n peste 3 m ilioane de ani i au contribnit la fonnarea biosferei am t dinpunct ..d e vedere evolutionist c a t .~ i din punct de vedere ~_cologic. Se estimeazs c a speciilebscteriene ~eazi 60% din biomass p a r n a n t u l u i Ceea ce cunoastem azi reprezintanumai 0.5% din totalnlde circa 2-3 mil iarde specii microbiene care probabil exista,Virusurile, sjml1ar microb ilor , sunt, microorgaDj~e p rokB rio te . e u potential patogen. '.Virusurile au apanrt consecutiv bacteriilor si, implicit, consecutiv evolupei eukariotelor,ExistA yirusuri ale . bacter ii1or . (bacter iofagi ), _ yiru su ri -a Je p la nte loT si ale animalelor.Dintre acestea din urma fac pane circa 20 f am iiii e ll p ote n'j ia l p ato gen p en tr u om .V i ru su rile se d eo se be sc d e b ac te rii prin~

  parazitism exclusiv intracelular dependent de_sursele de energie ale celulei (virusurile nu au mitocondrii)

  ... .dependenta de mecanismele de sinteza p ro te ica (vi ru su ri le nu au ribozomi) alecelulelo r parazitate; .

  cul tiv ate numa i pe substraruri celulare vii;organizare s imp la d ic ta te de codificarea informatiei g en etice d e specie unica de 'acid nucleic: .~ -da ribovirusuri si A D ~ la dezoxiribovirusuri;

  e lemen ta re neces ar e studenrului in med icin e p en tm 'a in teleg e 'patogenia prevenirea ~itra tam en tu l u nn i se gm en t im p orta nt al pato logiei infectioase: virozele, , ' .. , .

  2 .. ornr iIINTRODUCTnf:

  . .

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  10/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  11/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  12/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  13/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  14/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  15/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  16/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  17/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  18/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  19/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  20/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  21/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  22/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  23/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  24/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  25/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  26/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  27/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  28/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  29/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  30/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  31/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  32/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  33/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  34/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  35/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  36/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  37/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  38/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  39/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  40/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  41/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  42/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  43/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  44/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  45/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  46/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  47/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  48/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  49/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  50/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  51/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  52/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  53/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  54/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  55/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  56/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  57/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  58/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  59/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  60/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  61/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  62/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  63/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  64/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  65/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  66/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  67/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  68/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  69/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  70/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  71/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  72/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  73/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  74/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  75/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  76/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  77/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  78/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  79/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  80/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  81/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  82/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  83/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  84/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  85/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  86/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  87/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  88/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  89/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  90/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  91/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  92/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  93/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  94/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  95/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  96/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  97/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  98/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  99/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  100/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  101/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  102/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  103/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  104/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  105/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  106/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  107/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  108/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  109/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  110/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  111/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  112/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  113/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  114/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  115/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  116/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  117/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  118/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  119/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  120/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  121/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  122/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  123/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  124/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  125/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  126/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  127/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  128/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  129/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  130/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  131/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  132/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  133/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  134/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  135/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  136/137

 • 7/21/2019 Virusologie Curs Concis

  137/137