Viessmann Store|Magazin online Viessmann Brasov - pentru 2014-08-17آ  modul de automatizare...

download Viessmann Store|Magazin online Viessmann Brasov - pentru 2014-08-17آ  modul de automatizare solarؤƒ,

of 24

 • date post

  11-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Viessmann Store|Magazin online Viessmann Brasov - pentru 2014-08-17آ  modul de automatizare...

 • Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate

  VIESMANN

  Vitodens 200-W Tip WB2C, 45 şi 60 kW Cazan în condensaţie pe combustibil gazos, ca aparat mural Model pe gaz metan şi gaz lichefiat

  VITODENS 200-W

  5724 229 RO 6/2010 După montaj nu trebuie păstrate aceste instrucţiuni!

 • 2

  Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a exclude pericole şi daune umane şi materiale.

  Explicarea măsurilor de siguranţă

  Pericol Acest semn atrage atenţia asu- pra unor posibile daune pentru persoane.

  ! AtenţieAcest semn atrage atenţia asu- pra unor posibile daune materiale şi daune pentru mediul încon- jurător.

  Indicaţie Informaţiile trecute sub denumirea de indicaţie conţin informaţii suplimentare.

  Persoanele cărora se adresează aceste instrucţiuni

  Aceste instrucţiuni se adresează în mod exclusiv personalului de specialitate autorizat. ■ Intervenţiile la instalaţia de gaz trebuie

  executate numai de către instalatori autorizaţi de DISTRIGAZ.

  ■ Lucrările la instalaţia electrică vor fi executate numai de electricieni califi- caţi.

  Normative

  La efectuarea lucrărilor trebuie respec- tate ■ normativele legale cu privire la preve-

  nirea accidentelor, ■ normativele legale cu privire la ocroti-

  rea mediului înconjurător,

  ■ hotărârile asociaţiilor profesionale, ■ măsurile de siguranţă prevăzute de

  DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF şi VDE.

  Intervenţii la instalaţie

  ■ Se deconectează instalaţia de la reţea (de exemplu de la siguranţa separată sau de la un întrerupător principal) şi se verifică dacă este întreruptă ali- mentarea electrică.

  ■ Se asigură instalaţia împotriva unei reconectări accidentale.

  ■ În cazul combustibilului gazos trebuie închis robinetul de gaz şi asigurat împotriva deschiderii accidentale.

  Măsuri de siguranţă

  57 24

  2 29

  R O

 • 3

  Pregătirea montajului Informaţii privind produsul.................................................................................... 4 Pregătirea montajului........................................................................................... 5 ■ Pregătiri în vederea montajului cazanului......................................................... 5

  Etapele de montaj Montarea cazanului şi a racordurilor.................................................................... 7 ■ Montarea suportului de fixare pe perete........................................................... 7 ■ Agăţarea cazanului pe suportul de fixare pe perete şi îndreptarea.................. 8 Racordarea circuitului primar............................................................................... 9 Racordul de evacuare a gazelor arse.................................................................. 9 Racordul de evacuare a condensului................................................................... 10 Racordul de alimentare cu gaz............................................................................. 10 Deschiderea carcasei automatizării..................................................................... 11 Conexiunile electrice............................................................................................ 13 ■ Racordarea accesoriilor.................................................................................... 15 ■ Pozarea cablurilor electrice............................................................................... 16 ■ Schimbarea fişei de codare a cazanului la montajul în instalaţie cu mai multe

  cazane.............................................................................................................. 17 Închiderea carcasei automatizării şi instalarea tabloului de comandă................. 18 Montarea panoului frontal..................................................................................... 20 Punerea în funcţiune şi efectuarea reglajelor....................................................... 21

  Cuprins 57

  24 2

  29 R

  O

 • 4

  Vitodens 200-W, WB2C

  Reglat din fabricaţie pentru funcţionare pe gaz metan specific reţelelor din Comuni- tatea Europeană şi pe gaz metan obişnuit. Pentru trecere pe gaz lichefiat (fără set de trecere pe alt tip de combustibil), vezi instrucţiunile de service.

  Adaptare pentru livrare în alte ţări de destinaţie Vitodens 200-W se poate livra numai în ţările care sunt trecute pe plăcuţa cu carac- teristici. Pentru livrarea în alte ţări, o firmă specializată autorizată în acest scop trebuie să obţină o aprobare individuală conform legislaţiei locale.

  Instalaţie cu mai multe cazane Pentru montarea unei instalaţii cu mai multe cazane, trebuie respectate instrucţiunile de montaj pentru accesoriile instalaţiei cu mai multe cazane. La montajul instalaţiei cu mai multe cazane trebuie schimbată fişa de codare a caza- nului (vezi pagina 17).

  Informaţii privind produsul

  57 24

  2 29

  R O

 • 5

  Pregătiri în vederea montajului cazanului

  ! AtenţiePentru a evita deteriorările apa- ratului,

  racordurile conductelor nu tre- buie forţate sau strânse excesiv.

  40

  100160 160

  200

  75 2

  19 75

  16 90

  85 0

  380

  480

  87 5

  11 66

  160

  E A

  L

  M

  O

  CB D F G

  H

  P K

  N

  A Vas de expansiune G1 B Supapă de siguranţă

  C Turul circuitului primar G1½ D Turul boilerului G1½

  Pregătirea montajului 57

  24 2

  29 R

  O

 • 6

  E Racord de alimentare cu gaz R ¾ F Returul boilerului G1½ G Returul circuitului primar G1½ H Spaţiu pentru introducerea cabluri-

  lor electrice pe partea posterioară K Accesorii (seturi de racordare) L Fără seturi de racordare (accesorii)

  M Cu seturi de racordare (accesorii) N Dimensiune recomandată (instala-

  ţie cu un cazan) O Dimensiune recomandată (instala-

  ţie cu mai multe cazane) P Evacuare condens

  Indicaţie Cazanul (tipul de protecţie IP X4 D) este aprobat conform DIN VDE 0100 pentru instalare în încăperi umede în zona de protecţie 1, dacă se poate exclude apa- riţia vreunui jet de apă. Trebuie respectate condiţiile prevăzute de DIN VDE 0100.

  1. Se pregătesc racordurile hidraulice. Instalaţia de încălzire se spală bine cu apă.

  2. Se pregăteşte racordul de alimentare cu gaz conform indicaţiilor din nor- mativele în vigoare (TRGI, resp. TRF).

  3. Se pregătesc conexiunile electrice. ■ Cablul de alimentare de la reţea:

  NYM-J 3 x 1,5 mm2, cu siguranţă max. 16 A, 230 V~.

  ■ Cablurile pentru accesorii: NYM cu numărul necesar de fire pentru racordarea aparatelor externe.

  ■ Toate cablurile trebuie să iasă cu 1200 mm din perete în zona „H“.

  Pregătirea montajului (continuare)

  57 24

  2 29

  R O

 • 7

  Montarea suportului de fixare pe perete

  Indicaţie Şuruburile şi diblurile livrate sunt indicate numai pentru beton. În cazul altor mate- riale de construcţie, se vor folosi compo- nente de fixare pentru o sarcină de 100 kg.

  422

  480

  19 75

  Ø 10

  1.

  2.

  A

  D

  CB

  A Punct de referinţă muchia supe- rioară a cazanului

  B Şablon de montaj (livrat împreună cu cazanul)

  C Muchie superioară pardoseală fini- sată

  D Recomandare

  Montarea cazanului şi a racordurilor 57

  24 2

  29 R

  O

 • 8

  Agăţarea cazanului pe suportul de fixare pe perete şi îndreptarea

  2x

  1.

  3.

  2.

  4.

  Indicaţie Cazanul se aşează în poziţie verticală.

  Montarea cazanului şi a racordurilor (continuare)

  57 24

  2 29

  R O

 • 9

  CB D E F

  A

  A Vas de expansiune B Supapă de siguranţă C Tur circuit primar D Tur boiler E Retur boiler F Retur circuit primar

  Cazanul se racordează la conductele executate de instalator.

  Indicaţie Exemplul de racordare este prezentat cu seturile de racordare disponibile ca accesorii. La racordarea cu armături puse la dis- poziţie de instalator, trebuie prevăzute racordurile necesare.

  Racordul de evacuare a gazelor arse

  Se racordează tubulatura de evacuare gaze arse şi admisie aer.

  Instrucţiuni de montaj pentru sis- temul de evacuare a gazelor arse.

  Racordarea circuitului primar 57

  24 2

  29 R

  O

 • 10

  1. Furtunul pentru evacuarea conden- sului se trage afară din cazan cât este necesar, astfel încât în interiorul cazanului să nu se formeze îndoituri inutile. Se verifică racordarea fixă la sifon.

  2. Furtunul pentru evacuarea conden- sului se racordează la reţeaua de canalizare cu pantă continuă şi asi- gurând aerisirea pe conductă sau se racordează un echipament de neu- tralizare.

  Racordul de alimentare cu gaz

  A

  Indicaţie pentru funcţionarea pe gaz lichefiat În cazul instalării cazanului în încăperi sub nivelul solului, recomandăm monta- rea electrovalvei magnetice externe de siguranţă.

  1. Se etanşează robinetul de gaz A la racordul de gaze.

  Racordul de evacuare a condensului

  57 24

  2 29

  R O