VIESMANN VITODENS 222-F - EDITH Instalatii Vitodens 222-F B2SB.pdfآ  Douؤƒ circuite de...

download VIESMANN VITODENS 222-F - EDITH Instalatii Vitodens 222-F B2SB.pdfآ  Douؤƒ circuite de أ®ncؤƒlzire cu

of 28

 • date post

  30-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VIESMANN VITODENS 222-F - EDITH Instalatii Vitodens 222-F B2SB.pdfآ  Douؤƒ circuite de...

 • VIESMANN VITODENS 222-F Tip B2SB

  Cazan compact în condensaţie pe gaz

  Exemple de instalaţii selectate

  5778 762 RO 4/2015

  Exemple de instalaţii

 • 1.

  ID: 4605135_1504_08

  Un circuit de încălzire fără vană de amestec ............................................. 4

  2.

  ID: 4605136_1504_08

  Două circuite de încălzire cu vană de amestec şi cu preselector hidraulic 8

  3.

  ID: 4605137_1504_07

  Un circuit de încălzire fără vană de amestec şi un circuit de încălzire cu vană de amestec, fără sau cu separarea circuitelor .................................. 14

  4.

  ID: 4605138_1504_07

  Două circuite de încălzire cu vană de amestec şi preselector hidraulic, fără sau cu separarea circuitelor ............................................................... 19

  Cuprins

  2 VIESMANN VITODENS 222-F

  57 78

  7 62

  R O

 • Explicaţia desenelor Numerotarea componentelor tehnice şi a conexiunilor electrice

  2/52M2

  2/28

  2/5

  2/5Sol 26/S2

  2/ 1

  X2

  2/52M1

  2/21 qE

  3

  4

  1

  eE rR

  qQ

  qR

  qW

  8

  9

  qE

  21 28 50 20 M 1

  52 M 1

  52 M 2

  (5 So

  l) (6 )

  40 14 5

  20 M 2, 24 1 5 2M 1

  2M 2

  2

  M M

  21 28 50 20 M 1

  2M 1

  40 14 5

  20 M 2, 24 1 5

  2/5 qQ

  2/21

  2

  Explicaţia desenelor

  VITODENS 222-F VIESMANN 3

  57 78

  7 62

  R O

 • 1. Un circuit de încălzire fără vană de amestec

  ID: 4605135_1504_08

  Domeniu de utilizare

  Instalaţie de încălzire cu un circuit de încălzire: ■ Circuit de încălzire cu radiatoare nereglabil eP ■ Preparare de apă caldă menajeră cu energie solară prin interme-

  diul boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră încorporat (doar în combinaţie cu Vitodens 242-F, 343-F)

  Componente principale ■ Aparat în condensaţie pe combustibil gazos 1 Vitodens 222-F,

  242-F, 333-F, 343-F ■ Vitotronic 200, tip HO1C, HO2B (pentru funcţionare comandată de

  temperatura exterioară) ■ Instalaţie solară wP

  Condiţii Debitul volumetric total al circuitului de încălzire eP este mai mic decât debitul volumetric maxim posibil al circuitului de încălzire 1 (vezi tabelul).

  Cazan Debit volumetric max. l/h

  Vitodens 242-F, 222-F, 3,2- 13,0 kW 1200 Vitodens 242-F, 222-F, 3,2- 19,0 kW 1200 Vitodens 242-F, 222-F, 5,2 - 26,0 kW 1400 Vitodens 222-F, 5,2 - 35,0 kW 1600 Vitodens 333-F, 343-F, 1,9 - 11,0 kW 1000 Vitodens 343-F, 333-F, 1,9 - 19,0 kW 1200 Vitodens 333-F, 4,0 - 26,0 kW 1400

  Descrierea funcţionării Pompa de circulaţie încorporată în cazanul 1 alimentează, prin ventilul cu 3 căi integrat, circuitul de încălzire eP sau schimbătorul de căldură în plăci integrat în aparat. Alimentarea boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră cu aport solar şi a circuitului solar se face cu ajutorul a câte unei pompe de circulaţie suplimentare încorporate în aparat. Circuitul solar este reglat prin intermediul modulului de automatizare solară integrat (242-F, 343-F).

  Regim de încălzire Ventilul cu 3 căi se comută pe direcţia circuitului de încălzire şi se porneşte pompa de circulaţie încorporată.

  Circuit de încălzire fără vană de amestec Automatizarea 2 a cazanului 1 reglează temperatura apei din cazan pe baza temperaturii exterioare (= temperatura pe turul circui- tului de încălzire fără vană de amestec eP).

  Preparare de apă caldă menajeră prin intermediul instalaţiei solare în cazul aparatelor Vitodens 242-F şi 343-F Dacă diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură la colector wQ şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere din acumulator integrat în Vitodens este mai mare decât diferenţa de temperatură de comutare, porneşte pompa circuitului solar, încorpo- rată în aparat, iar boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră este încălzit.

  Pompa integrată în circuitul solar se opreşte în următoarele condiţii: ■ Scăderea diferenţei de temperatură de deconectare ■ Depăşirea valorii reglate la limitatorul electronic de temperatură

  (max. la 90 °C) al modulului de automatizare solară 8 ■ Atingerea temperaturii reglate la termostatul de siguranţă

  Dacă puterea circuitului solar nu este suficientă pentru a atinge valoarea nominală reglată pentru temperatura apei menajere, atunci boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră este încălzit supli- mentar prin intermediul Vitodens. Ventilul cu 3 căi se comută spre boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră. Pompa de circula- ţie încorporată porneşte. Prepararea de apă caldă menajeră se realizează în timpul intervale- lor de încălzire reglate la automatizarea 2 cu comandă prioritară. Pompa de recirculare ZP qW este racordată la automatizarea 2.

  Oprirea încălzirii adăugate a boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră prin intermediul cazanului în combinaţie cu o automatizare pentru instalaţie solară (tip SM1) Oprirea încălzirii adăugate se realizează în două trepte. Încălzirea adăugată a boilerului pentru prepararea apei calde mena- jere cu ajutorul cazanului 1 este întreruptă în momentul în care boi- lerul pentru prepararea apei calde menajere este încălzit prin inter- mediul colectorilor wP. Pentru aceasta, este redusă valoarea nomi- nală a temperaturii a.c.m. din boiler pentru încălzirea adăugată prin intermediul cazanului 1. Oprirea rămâne activă pentru o anumită perioadă de timp după deconectarea pompei pentru circuitul solar. În cazul încălzirii neîntrerupte prin intermediul colectorilor wP (> 2 h), încălzirea adăugată prin intermediul cazanului 1 are loc numai dacă se atinge o valoare a temperaturii nominale a.c.m. din boiler sub cea reglată la automatizarea cazanului 2 (adresa de codare „67“). Prin intermediul adresei de codare „67“, la automatizarea 2 se reglează o a treia valoare nominală pentru temperatura apei calde menajere (domeniu de reglaj între 10 şi 95 °C). Această valoare tre- buie să fie mai mică decât prima valoare nominală a temperaturii apei calde menajere. Boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră este încălzit mai întâi de cazanul 1, dacă această valoare nominală nu este atinsă de instalaţia solară.

  Observaţie Această schemă este un exemplu principial de instalaţie! Pen- tru proiectarea specifică a exemplelor de utilizare, consultaţi documentaţia de proiectare respectivă!

  ID: 4605135_1504_08

  4 VIESMANN VITODENS 222-F

  1

  57 78

  7 62

  R O

 • Codări necesare

  ID: 4605135_1504_08 Grupă Codare Funcţie „General / Grupa 1“ „82:1“ la funcţionarea cu gaz lichefiat (pentru reglare se setează codul 11:9)

  Schema de instalare hidraulică ID: 4605135_1504_08

  -- 23

  0V --

  -- 96

  -- --

  28 --

  -- 40

  --

  -- K

  M -B

  us --

  -- 8/

  6- -

  -- 6-

  - --

  X 3-

  - --

  K M

  -B us

  --

  -- 2/

  X 3-

  -

  /

  --X/X--

  ZWU

  CWU

  Ruecklauf

  Vorlauf

  30

  3

  1

  2 4 5 8 9 7

  14

  12

  21 20

  Indicaţie: Această schemă este un exemplu de bază fără dispozitive de blocare şi de siguranţă. Ea nu înlocuieşte proiectarea de specialitate la faţa locului.

  Racordarea instalaţiei solare este posibilă doar la 242-F şi 343-F.

  Observaţie În funcţie de dotarea instalaţiei, pompa de recirculare ZP qW este racordată la extensia internă H1 4/ H2 5 sau la extensia AM1 6. La Vitodens 333-F, 343-F, pompa de recirculare ZP qW poate fi racordată direct la automatizarea cazanului 2 (ştecher sK) şi participant KM- BUS la ştecherul aVG (în loc de X3.6; X3.7). În cazul tipurilor de aparate cu pompă integrată de încărcare a acumulatorului (SLP), aceasta se racordează electric.

  Aparate necesare

  ID: 4605135_1504_08 Poz. Denumire Nr. de comandă 1 Cazan

  cu vezi lista de preţuri Viess- mann

  2 Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară cu modul de automatizare so- lară 8

  3 Senzor de temperatură exterioară ATS 4 Extensie internă H1 (la Vitodens Vitodens 333-F, 343-F inclusă în setul de livrare) 8 Modul de automatizare solară (la Vitodens 242-F, 343-F) 9 Bloc de conectare

  ID: 4605135_1504_08 (continuare)

  VITODENS 222-F VIESMANN 5

  57 78

  7 62

  R O

  1

 • ID: 4605135_1504_08 Poz. Denumire Nr. de comandă

  Preparare de apă caldă menajeră qW Set de racordare ZP 7514 916 qR Vană de amestec automată cu termostat 7438 940

  Instalaţie solară wP Colectori solari vezi lista de preţuri Viess-

  mann wQ Senzor de temperatură la colector KOL (la Vitodens 242-F, 343-F) Set de livrare Vitodens

  Circuit de încălzire fără vană de amestec eP Accesorii 4 Extensie internă H1 7498 513 5 Extensie internă H2 7498 514 6 Extensie AM1 7429 092 7 Extensie EA1 7429 091 zP Electrovalvă magnetică externă de siguranţă pentru gaz lichefiat (extensie internă H1 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  tor zQ Blocare exhaustor (extensie internă H2 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  tor