Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

17
Viaţa spirituală din perspectiva neuroștiințelor ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675 Lect. dr. diac. Adrian Sorin MIHALACHE drd . ştiinţe medicale Univ. de Medicina şi Farmacie Carol Davila” Bucureşti

Transcript of Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

Page 1: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

Viaţa spirituală din perspectiva

neuroștiințelor

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

Lect. dr. diac. Adrian Sorin MIHALACHE

drd . ştiinţe medicale

Univ. de Medicina şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti

Page 2: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

Page 3: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

Director, Center for Spirituality, Theology and Health

Professor of Psychiatry & Behavioral Sciences

Associate Professor of Medicine

Duke University Medical Center

William James and Vilas Professor of Psychology and Psychiatry at the

University of Wisconsin-Madison.

NEUROȘTIINȚELE VIEȚII SPIRITUALE ARGUMENT

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

Page 4: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

Transformări majore în înţelegerea vieţii şi a experienţelor personale şi comunitare

Explorări

neuroştiinţifice ale vieţii interioare şi spirituale

ARGUMENT

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

Page 5: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

Cel ce se liniștește este dator mai întâi să aibă ca temelie aceste cinci virtuţi pe care să ridice clădirea lucrărilor sale: tăcerea, înfrânarea, privegherea, smerenia și răbdarea. Iar ca lucrări bine plăcute lui Dumnezeu trebuie să le aibă pe acestea trei : cântarea, rugăciunea și citirea; și lucrul mâinilor, dacă este neputincios (la cele dintâi). Căci virtuţile pomenite, nu numai că le cuprind pe toate, ci se și susţin una pe alta. El trebuie să se îndeletnicească de dimineaţa cu pomenirea lui Dumnezeu, prin rugăciune, și cu liniștirea inimii. (Sf. Grigore Sinaitul, Capete după acrostih, cap. 99, Filocalia, vol. 7, Ed. Humanitas, 1999, p. 130)

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

Page 6: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

După trei ani de examen prealabil, “le impunea candidaţilor o tăcere de cinci ani pentru a pune la încercare stăpânirea lor de sine, deoarece înfrânarea limbii este mai grea decât celelalte forme ale stăpânirii de sine…”

(Iamblichos, Viața lui Pitagora, & 72, trad. Tudor Dinu, Editura Sinapsa, Bucureşti, 2001, p. 68)

“Canalul auditiv al acelor oameni … nu este îndreptat în direcţia sufletului, ci a limbii.”

(Plutarh, Traite sur le bavardage, 502d, &1, p. 229, apud n. 20, în M. Foucault, Hermeneutica subiectului, Editura Polirom, 2004, p. 337)

TĂCEREA

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

Page 7: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

“Virtuţile mai cuprinzătoare ale sufletului fiind trei: postul, rugăciunea şi tăcerea, cel ce vrea să se desfacă (puţin) de rugăciune trebuie să se odihnească într-o oarecare contemplaţie naturală; cel ce vrea să se desfacă de tăcere într-o convorbire morală; iar cel ce posteşte într-a doua mâncare dăruită.”

(Ilie Ecdicul, Culegere din sentințele înțelepților, cap. 126, în Filocalia, vol. 6, Editura Humanitas, 1998, p.293)

“Patru sunt virtuţile care curăţesc sufletul: tăcerea, păzirea poruncilor, strâmtorarea şi smerita cugetare”.

(Cuviosul Isaia Pustnicul, Douăzeci şi nouă de cuvinte, cuv. 7, cap. 4, în Filocalia, vol. 12, Editura Harisma, p.82)

TĂCEREA

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

Page 8: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

↗COMUNICARE COMPULSIVĂ → ↘ ATENȚIA (R. HANSON)

(communication addiction/talkaholism)

Comunicarea rapidă („fast food cultural“), solicită fast thinking, eliminând

„condiţiile necesare receptării” (P. BOURDIEU)

Incoerenţa/superficialitatea fluxului informaţional (M. HENRY)

existenţa mediatică, omul trăieşte viaţa altuia (M. HENRY)

pierderea eului lăuntric (S. CONNOR)

POSIBILE CONVERGENȚE…

TĂCEREA

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

Page 9: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

“Căci cum ar putea deveni cineva cumpătat dacă nu știe altceva decât că nu trebuie să se lase învins de plăceri, dar încă nu s-a exersat să reziste plăcerilor? Cum ar putea deveni el drept dacă nu a învăţat decât că trebuie să iubească egalitatea, dar nu s-a străduit să fugă de lăcomie? … Și cum am putea fi prudenţi dacă nu am făcut altceva decât să recunoaștem care sunt adevăratele bunuri și adevăratele rele, dar nu ne-am antrenat să dispreţuim ceea ce doar pare a fi un bine?”

(Musonius Rufus, în Deux predicateurs dans l’Antiquite, Teles el Musonius, apud. n. 21 , în M. Foucault, Hermeneutica subiectului, Editura Polirom, 2004, p. 337)

“Descătușarea simţurilor se face lanţ sufletului, iar înlănţuirea simţurilor aduce eliberarea sufletului”.

(Teolipt al Filadelfiei, Despre ostenelile vieții călugărești, Filocalia, Vol. 7, Ed. Humanitas, p. 63)

ABSTINENȚA/ÎNFRÂNAREA

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

Page 10: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

↗ Diversificarea ofertelor →

↗ Multiplicarea dorinţelor →↘ FERICIREA, MULȚUMIREA (A. WEIL)

↗ Procese deliberative →↘ VOINȚA (R. BAUMEISTER)

↗ CONSUMERISM →↘ DISPOZIȚIA CONTEMPLATIVĂ (R. HANSON)

↗ POST/ÎNFRÂNARE →↗ BDNF/NEUROPLASTICITATE

POSIBILE CONVERGENȚE…

- „dominare planificată a lumii” (M. HEIDEGGER) - “instrumentalizarea lumii” (M. HENRY)

ABSTINENȚA/ÎNFRÂNAREA

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

Watching The Brain Switch Off 'Self‘ “The brain shuts down introspection, during a demanding sensory task”. Ilan I. Goldberg, Michal Harel and Rafael Malach, "When the Brain Loses Its Self: Prefrontal Inactivation during Sensorimotor Processing", în rev. Neuron; apr. 2006, vol. 50, nr. 2, pp. 329-339; DOI 10.1016/j.neuron.2006.03.015, ww.neuron.org;

Page 11: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

Iar cand te vezi slăbind în rugăciune, folosește o carte și, luând aminte la citire, primește cunoștinta. Nu trece peste cuvinte grăbit. Descoase-le cu cugetarea și adună-le în vistieria minţii. Pe urmă gândește la cele citite, ca să ţi se îndulcească cugetarea din înţelegere și să-ţi rămana neuitate cele citite. … Căci precum mâncarea îndulcește gustul când e subţiată prin dinţi, așa și cuvintele dumnezeiesti, întorcându-se mereu în suflet, îmbogăţesc înţelegerea și o înveselesc. … Ia în inima ta cuvintele evanghelice și poveţele fericiţilor părinţi, cercetează vieţile lor, ca să poţi cugeta la ele în timpul nopţii. În felul acesta, când cugetarea ţi se va osteni de rugăciune, o vei reînnoi prin citire și gândire la cuvintele dumnezeiești și o vei face și mai sârguincioasă

la rugăciune. (Cf. Teolipt al Filadelfiei, Despre ostenelile vieții călugărești, Filocalia Vol. 7, Ed. Humanitas, p. 63)

“Atenţia la sine este strădania de a aduna simţurile şi a le face să caute înăuntru.”

(Nichifor din singurătate, Filocalia 7)

ATENȚIA și MEDITAȚIA

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

Page 12: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

Hölzel, B.K., Carmody, J., Vangel, M., Congleton, C., Yerramsetti, S.M., Gard, T., & Lazar, S.W., Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density, Psychiatry Research: Neuroimaging, 191, (2011), 36-42.

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

Cognitively-Based Compassion Training (CBCT)

POSIBILE CONVERGENȚE…

↗ MULTITASKING → ↘ ATENȚIA (R.HANSON)

↗ DATA SMOG → ↘ INTROSPECȚIA (A. WEIL)

ATENȚIA și MEDITAȚIA

Page 13: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

Afecţiunile arterelor coronariene;

↘ sensibilitatea la durere [3]

↘ stresul [3]

Reorganizare cognitivă (cognitive reappraisal)

↗ cantitatea de materie cenuşie

Modificări structurale [2]

Girificare corticală (↗ unor arii din cortex) [1]

[1] Eileen Luders, Florian Kurth, Emeran A. Mayer, Arthur W. Toga, Katherine L. Narr, Christian Gaser. The Unique Brain Anatomy of Meditation Practitioners: Alterations in Cortical Gyrification. Frontiers in Human Neuroscience, 2012; 6 DOI: 10.3389/fnhum.2012.00034 [2] Eileen Luders, Kristi Clark, Katherine L. Narr, Arthur W. Toga. Enhanced brain connectivity in long-term meditation practitioners. NeuroImage, 2011; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.05.075 [3] Christopher A. Brown, Anthony K.P. Jones. Meditation experience predicts less negative appraisal of pain: Electrophysiological evidence for the involvement of anticipatory neural responses. Pain, 2010; DOI: 10.1016/j.pain.2010.04.017

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

POSIBILE CONVERGENȚE…

ATENȚIA și MEDITAȚIA

Page 14: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

(1) Cauzal (Em.st.)

(2) Abstract (Em.st.)

(3) Binar (Em. st.)

(4) Formal, cantitativ (Em. st.)

(5) Holistic (Par.dr.)

(6) Valoric, judecăţile de valoare (Corp Calos)

(Cf. Eugene d‘Aquili, Andrew B. Newberg,

The Mystical Mind: Probing the Biology of Religious Experience, Minneapolis: Fortress Press, 2001)

Stiluri Cognitive

RELEVANȚA TEMEI

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

Page 15: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

Genetica, Mediul; Experienţa; Gândirea → modifică arii

din cortexul prefrontal şi expresia genelor;

Experienţa cotidiană = antrenament al gândirii/emoţionalităţii;

Director, Lab for Affective Neuroscience & Waisman Lab for Brain Imaging& Behavior, University of Wisconsin–Madison)

RICHARD DAVIDSON

RELEVANȚA TEMEI

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

Page 16: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

PLASTICITATEA STILURILOR EMOȚIONALE

Stilurile de ataşament corespund unor “circuite neuronale”

Priming (“condiţionarea subliminală” – orice experienţă culturală condiţionează)

Department of Psychology, University of California

PHILLIP R. SHAVER

Cf. M. Mikulincer, Phillip R. Shaver, “Attachment-Related Strategies during Thought Suppression; Ironic Rebounds and Vulnerable Self-Representations”, Journal of Personality and Social Psychology, nr. 87, decembrie 2004, pp. 940-956;

RELEVANȚA TEMEI

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

Page 17: Viata spirituala din perspectiva neurostiintelor

Mintea „se preface după forma fiecărui lucru pe care îl primeşte, şi se colorează după chipul lucrului cunoscut de ea”

(Petru Damaschinul, Învățături duhovniceşti, în Filocalia, vol. 5)

RELEVANȚA TEMEI

ACKNOWLEDGEMENT: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/S/133675

“În fiecare clipă noi alegem persoana care urmează să fim în momentul următor, într-un sens foarte real, iar aceste alegeri sunt imprimate în formă fizică în sinele nostru...”

“În fiecare clipă noi alegem şi modelăm felul în care minţile noastre, aflate în continuă schimbare, vor funcţiona...” (Dr. Richard Davidson, Sharon Begley)