vă propunE FEStivalul dragoste rumos · Deschidere, în prezenţa artiştilor, de către...

of 1 /1
Mitropolia ortodoxă roMână a EuropEi occidEntalE Și MEridionalE dEpartaMEntul cultural vă propunE FEStivalul ediţia a II-a 2012 Din pentru d ragoste f rumos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • MIERCURI 16 MAI CATEDLA CATOLICă SAINT-SULPICE (Place Saint-Sulpice, 75006 Paris) 19h00 - Deschiderea Festivalului de către Mitropolitul IOSIF. 19h15 - Muzici străvechi. Concert extraordinar Grigore LEŞE. (cu intrare*) J OI 17 MAI CATEDLA MITROPOLITANă SFINţII ARHANGHELI (9 bis rue Jean de Beauvais, 75005 Paris) 09h00 - Conferinţă medicină creştină: Taina Sfântului Maslu. Mitropolitul IOSIF; Taina sănătaţii primordiale şi a suferinţei. Prof. Univ. Dr. Pavel CHIRILĂ. 11h30 - Penelopi - film (viaţa Sfintei Irina). Lansare de carte Dr. Pavel CHIRILĂ. AMBASADA ROMâNIEI (Hôtel de Béhague, 123 rue St Dominique, 75007 Paris) - Grădinile Ambasadei 16h00 - Expoziţie de pictură grupul PROLOG (FLONDOR, GHESIM, GRIGORESCU, LĂZĂRESCU, PASCHIV, PAŞTINA, SÂRBULESCU). Deschidere, în prezenţa artiştilor, de către Mitropolitul IOSIF, Academician Dan HĂULICĂ, Ministru Plenipontețiar Yvee FULICEA. - Happening Poezie şi muzică cu Grigore LEŞE. SALA BIZANTINă A AMBASADEI (cu intrare*) 19h00 - Deschiderea Serii de Gală de către Mitropolitul IOSIF şi Ambasadorul României Bogdan MAZURU. 19h15 - Concert Pr. Jean-Claude PENNETIER, pian: Schubert, Fauré, Scriabine. 20h30 - Teatru: Povestea inimii. Trupa CONTSTE (şcoala Dan PURIC). VINERI 18 MAI PAROHIA SF. PASCHEVA - SF. GENOVEVA (biserica St-Sulpice, 33-35 rue St-Sulpice, 75006 Paris) 09h00 - Deschiderea zilei de către Mitropolitul IOSIF. Conferinţe antropologice şi etnografice. 09h15 - Sufletul între Rai şi iad. Dr. Costion NICOLESCU. 10h15 - Horea în grumaz, în Ţara Lăpuşului. Bocitu’. Dr. Grigore LEŞE. 11h30 - Limbajul obiectual-simbolic al obiceiurilor de înmormântare şi de pomenire a morţilor. Practica românilor la Est de Carpaţi. Dr. Varvara BUZILĂ. 12h30 - Expoziţie de antropologie şi etnografie. Vernisaj: Mitropolitul IOSIF şi Academician Dan HĂULICĂ. - Iluminaţii - pictură de Constantin CIOC. - Chipuri ale uitării – expoziţie de fotografie. Pr. Ioan GÂNSCĂ şi Pr. Iulian NISTEA. - Ritualul funerar la români – expoziţie etnografică şi antropologică. Concepţie şi realizare: Alexandra MARINESCU SAV şi Constantin CIOC. - Crucea - cruci pictate şi sculptate în România - Cimitirul Vesel Săpânţa (Maramureş), Salcia (Oltenia), Bixad (Oaş). - Colacul - pâinea împletită pentru cei răposaţi, exponate din Maramureş, Oaş, Bucovina, Basarabia, Oltenia, Dunărea de Jos. - Ritualul funerar – expoziţie de fotografie. Jean Cuisenier şi Remus Vârnav. 13h30 - Filme de scurt metraj (şantierele sociologice ale lui Dimitrie Gusti): Înmormântarea de la Drăguş; Obiceiuri de înmornântare din Cârnova (Fundul Moldovei-Bucovina) 1937 13h40 - Conferinţe antropologice: - Îmblânzirea şi transfigurarea morţii, cântece rituale de moarte în Oltenia română. Dr. Ioana ANDREESCU. Bocitoare din Runcu (Oltenia): Cântecul Zorilor şi Cântecul Bradului. 15h00 - Minunea colivei, hrana răposaţilor şi a celor vii. Dr. Assia POPOVA. 16h15 - Obiceiuri de înmormântare. Dr. Jean CUISENIER. SALA BIZANTINă A AMBASADEI (cu intrare*) 19h30 - Concert de muzică clasică. Partea I. Odile CATELIN-DELANGLE (pian), Claude DELANGLE (saxofon), Clément HIMBERT (saxofon), Alexandre SOUILLART (saxofon), Mathieu ACAR (pian): Debussy, Villa Lobos, Piazzolla. 20h40 - Concert de muzică clasică. Partea a II-a. Charloe COULAUD (pian): Schumann, Albeniz. SâMBăTă 19 MAI CATEDLA MITROPOLITANă SFINţII ARHANGHELI (9 bis rue Jean de Beauvais, 75005 Paris) 09h30 - Les Grünewald du Musée de Colmar – film de Patrick MOREL. Operator şi montaj Eugen LEAHU. 10h00 - Despre suferinţă. Suferinţa în ortodoxie şi acceptarea ei. Paralelism între imaginea iconică a suferinţei în ortodoxie şi dolorismul în biserica occidentală. Masă rotundă: Pr. Dr. Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD, Pr. Prof. Nicolas OZOLINE, Dr. Costion NICOLESCU. REşEDINţA MITROPOLITANă (1 bd du G-ral Leclerc, 91470 Limours) 17h00 - Vecernie şi Parastas ridicat pentru personalități ale culturii româneşti care au trăit la Paris. 18h00 - Happening: Sufletul de la obârşie la moarte, spre viaţa veşnică, cu Grigore LEŞE. 19h00 - La obârşii. Concert Grigore LEŞE. (cu intrare*) 20h30 - Pomană. DUMINICă 20 MAI REşEDINţA MITROPOLITANă (1 bd du G-ral Leclerc, 91470 Limours) 10h30 - Sfânta Liturghie arhierească prezidată de Mitropolitul IOSIF. 13h00 - Cântări religioase şi tradiţionale. Corala Catedralei Mitropolitane, dirijor Ionuţ FURTUNĂ. - Târg, expoziţie de artă etnografică, artă sacră şi obiecte liturgice. - Cântatu’ după mort. Program artistic oferit de sătenii din Bixad (Oaş); coordonator Prof. Iacob POP, manager Gheorghe CÂRCIU. - Serbare câmpenească cu bucătărie românească. Mediatorul manifestărilor Festivalului: Pr. Emilian Marinescu – consilier cultural. Programul detaliat, informaţii şi rezervări: Telefon : + 33 (0)6 49 24 02 86 // E-mail: [email protected] // www.mitropolia.eu Fondurile provenite din vânzarea de bilete şi din donaţii vor fi folosite pentru ajutorarea celor aflaţi în suferinţă şi pentru susţinerea Asociaţiei Sfântul Nicolae (asociaţie caritativ-socială a Mitropoliei). * Tarif plin 22 € // Tarif redus 11 € (14-18 ani) // Abonament tarif plin 60 € // Abonament tarif redus 30 € // Copiii gratuit până la 14 ani

Embed Size (px)

Transcript of vă propunE FEStivalul dragoste rumos · Deschidere, în prezenţa artiştilor, de către...

 • Mitropolia ortodoxă roMână a EuropEi occidEntalE Și MEridionalE

  dEpartaMEntul cultural v ă p r o p u n E F E S t i va l u l

  ediţia a II-a

  2 0 1 2Din pentru dragoste frumos• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

  MIERCURI 16 MAI CAtEdralA CAtolICă SAInt-SUlpICE (place Saint-Sulpice, 75006 paris) 19h00 - Deschiderea Festivalului de către Mitropolitul IOSIF. 19h15 - Muzici străvechi. Concert extraordinar Grigore LEŞE. (cu intrare*) JoI 17 MAICAtEdralA MItRopolItAnă SfInţII ARhAnghElI (9 bis rue Jean de Beauvais, 75005 paris) 09h00 - Conferinţă medicină creştină: Taina Sfântului Maslu. Mitropolitul IOSIF; Taina sănătaţii primordiale şi a suferinţei. Prof. Univ. Dr. Pavel CHIRILĂ.11h30 - Penelopi - film (viaţa Sfintei Irina). Lansare de carte Dr. Pavel CHIRILĂ.AMBASAdA RoMânIEI (hôtel de Béhague, 123 rue St dominique, 75007 paris) - grădinile Ambasadei 16h00 - Expoziţie de pictură grupul Prolog (FLONDOR, GHERASIM, GRIGORESCU, LĂZĂRESCU, PARASCHIV, PAŞTINA, SÂRBULESCU). Deschidere, în prezenţa artiştilor, de către Mitropolitul IOSIF, Academician Dan HĂULICĂ, Ministru Plenipontețiar Yvette FULICEA.- Happening Poezie şi muzică cu Grigore LEŞE.SAlA BIzAntInă A AMBASAdEI (cu intrare*)19h00 - Deschiderea Serii de gală de către Mitropolitul IOSIF şi Ambasadorul României Bogdan MAZURU. 19h15 - Concert Pr. Jean-Claude PENNETIEr, pian: Schubert, Fauré, Scriabine. 20h30 - Teatru: Povestea inimii. Trupa CONTRASTE (şcoala Dan PURIC).

  VInERI 18 MAI pARohIA Sf. pAraSChEVA - Sf. gEnoVEVA (biserica St-Sulpice, 33-35 rue St-Sulpice, 75006 paris) 09h00 - Deschiderea zilei de către Mitropolitul IOSIF. Conferinţe antropologice şi etnografice. 09h15 - Sufletul între rai şi iad. Dr. Costion NICOLESCU. 10h15 - Horea în grumaz, în Ţara lăpuşului. Bocitu’. Dr. Grigore LEŞE. 11h30 - limbajul obiectual-simbolic al obiceiurilor de înmormântare şi de pomenire a morţilor. Practica românilor la Est de Carpaţi. Dr. Varvara BUZILĂ. 12h30 - Expoziţie de antropologie şi etnografie. Vernisaj: Mitropolitul IOSIF şi Academician Dan HĂULICĂ. - Iluminaţii - pictură de Constantin CIOC. - Chipuri ale uitării – expoziţie de fotografie. Pr. Ioan GÂNSCĂ şi Pr. Iulian NISTEA. - ritualul funerar la români – expoziţie etnografică şi antropologică. Concepţie şi realizare: Alexandra MARINESCU SAV şi Constantin CIOC. - Crucea - cruci pictate şi sculptate în România - Cimitirul Vesel Săpânţa (Maramureş), Salcia (Oltenia), Bixad (Oaş). - Colacul - pâinea împletită pentru cei răposaţi, exponate din Maramureş, Oaş, Bucovina, Basarabia, Oltenia, Dunărea de Jos. - ritualul funerar – expoziţie de fotografie. Jean Cuisenier şi Remus Vârnav. 13h30 - Filme de scurt metraj (şantierele sociologice ale lui Dimitrie Gusti): Înmormântarea de la Drăguş; obiceiuri de înmornântare din Cârnova (Fundul Moldovei-Bucovina) 1937 13h40 - Conferinţe antropologice: - Îmblânzirea şi transfigurarea morţii, cântece rituale de moarte în oltenia română. Dr. Ioana ANDREESCU. Bocitoare din Runcu (Oltenia): Cântecul Zorilor şi Cântecul Bradului. 15h00 - Minunea colivei, hrana răposaţilor şi a celor vii. Dr. Assia POPOVA. 16h15 - obiceiuri de înmormântare. Dr. Jean CUISENIER. SAlA BIzAntInă A AMBASAdEI (cu intrare*) 19h30 - Concert de muzică clasică. Partea I. Odile CATELIN-DELANGLE (pian), Claude DELANGLE (saxofon), Clément HIMBERT (saxofon), Alexandre SOUILLART (saxofon), Mathieu ACAR (pian): Debussy, Villa Lobos, Piazzolla. 20h40 - Concert de muzică clasică. Partea a II-a. Charlotte COULAUD (pian): Schumann, Albeniz.

  SâMBătă 19 MAI CAtEdralA MItRopolItAnă SfInţII ARhAnghElI (9 bis rue Jean de Beauvais, 75005 paris) 09h30 - les grünewald du Musée de Colmar – film de Patrick MOREL. Operator şi montaj Eugen LEAHU. 10h00 - Despre suferinţă. Suferinţa în ortodoxie şi acceptarea ei. Paralelism între imaginea iconică a suferinţei în ortodoxie şi dolorismul în biserica occidentală. Masă rotundă: Pr. Dr. Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD, Pr. Prof. Nicolas OZOLINE, Dr. Costion NICOLESCU. REşEdInţA MItRopolItAnă (1 bd du g-ral leclerc, 91470 limours) 17h00 - Vecernie şi Parastas ridicat pentru personalități ale culturii româneşti care au trăit la Paris. 18h00 - Happening: Sufletul de la obârşie la moarte, spre viaţa veşnică, cu Grigore LEŞE. 19h00 - la obârşii. Concert Grigore LEŞE. (cu intrare*) 20h30 - Pomană. dUMInICă 20 MAI REşEdInţA MItRopolItAnă (1 bd du g-ral leclerc, 91470 limours) 10h30 - Sfânta Liturghie arhierească prezidată de Mitropolitul IOSIF. 13h00 - Cântări religioase şi tradiţionale. Corala Catedralei Mitropolitane, dirijor Ionuţ FURTUNĂ. - Târg, expoziţie de artă etnografică, artă sacră şi obiecte liturgice. - Cântatu’ după mort. Program artistic oferit de sătenii din Bixad (Oaş); coordonator Prof. Iacob POP, manager Gheorghe CÂRCIU. - Serbare câmpenească cu bucătărie românească.

  Mediatorul manifestărilor festivalului: pr. Emilian Marinescu – consilier cultural.programul detaliat, informaţii şi rezervări: telefon : + 33 (0)6 49 24 02 86 // E-mail: [email protected] // www.mitropolia.eufondurile provenite din vânzarea de bilete şi din donaţii vor fi folosite pentru ajutorarea celor aflaţi în suferinţă şi pentru susţinerea Asociaţiei Sfântul Nicolae (asociaţie caritativ-socială a Mitropoliei).* tarif plin 22 € // tarif redus 11 € (14-18 ani) // Abonament tarif plin 60 € // Abonament tarif redus 30 € // Copiii gratuit până la 14 ani