vent cladiri locuit.pptx

40
D ece trebuie ventilate clădirile de locuit? Cât trebuie ventilate ? Cum trebuie ventilate ? REABILITARE VEN T ILA T IE - CLA D IRI D E LO CU IT Principii generale care stau la baza reabilitării energetice a sistemelor de ventilare din clădirile de locuit 1. Asigurarea calităţii aerului în clădiri 2. Reconsiderarea ventilării naturale ca sistem economic 3. Stabilirea debitelor de aer necesare pentru ventilare 4. Solutii de economisire a energiei (recuperarea căldurii, puturi canadiene etc) VENTILAREA CLADIRILOR DE LOCUIT VENTILATION DES LOGEMENTS PRINCIPII GENERALE DE CONCEPTIE A SISTEMELOR

description

Curs consumuri

Transcript of vent cladiri locuit.pptx

Page 1: vent cladiri locuit.pptx

• Dece trebuie ventilate clădirile de locuit?

• Cât trebuie ventilate ? • Cum trebuie ventilate ?

REABI LI TARE VENTI LATI E - CLADI RI DE LOCUI T

Principii generale care stau la baza reabilitării energetice a sistemelor de ventilare din clădirile de locuit1. Asigurarea calităţii aerului în clădiri2. Reconsiderarea ventilării naturale ca sistem economic3. Stabilirea debitelor de aer necesare pentru ventilare4. Solutii de economisire a energiei (recuperarea căldurii, puturi canadiene etc)

VENTILAREA CLADIRILOR DE LOCUITVENTILATION DES LOGEMENTS

PRINCIPII GENERALE DE CONCEPTIE A SISTEMELOR

Page 2: vent cladiri locuit.pptx

CALITATEA AERULUI INTERIOR

Oamenii petrec 90% din timpul lor în spaţii închise Apare necesitatea controlului calităţii aerului în spaţiile închise Se pune problema respectării unor concentraţii sau a unor doze admise.

Probleme : Identificarea surselor (aproximativ 8000 de substanţe chimice care contaminează spaţiile interioare din clădiri civile şi industriale) Stabilirea concentraţiilor şi dozelor admise - altă etapă dificilă deoarece lipsesc studiile privind efectele acestor contaminanţi asupra sănătăţii oamenilorPOLUANTI

- Bioxidul de carbon provine din respiraţie, ardere, etc. Debitul de CO2 rezultat din expiraţie :G = 4 * 10-5 M A (l/s)unde M - metabolismul specific (W/m2)A - suprafaţa corpului (considerată în medie de 1.8 m2).Aerul expirat conţine CO2 în proporţie de 4,4% din volum.

– Formaldehida– Vaporii de apa– Alergeni ETC.

Page 3: vent cladiri locuit.pptx

VENTILAREA CLADIRILOR DE LOCUIT Sisteme de ventilare pentru blocuri

1. Sisteme de ventilare naturală :• ventilare naturală simplă• ventilare hibridă (naturală, cu aspiraţie asistată cu

ventilator de aspiraţie sau prin inducţie)

2. Sisteme de ventilare mecanică cu un circuit (simplu flux) :• ventilare mecanică higroreglabilă• ventilare mecanică autoreglabilă• ventilare mecanică de tip Spiral Gaz 3CE (cu reţea

separată de canale pentru evacuarea gazelor de ardere de la centralele murale de apartament).

• 3. Sisteme de ventilare mecanică cu două circuite (dublu flux).

Page 4: vent cladiri locuit.pptx

VENTILAREA CLADIRILOR DE LOCUIT

Sisteme de ventilare mecanică pentru clădiri (locuinţe) individuale sau vile

1. Sisteme de ventilare mecanică în flux simplu (cu un circuit) :• ventilare mecanică higroreglabilă• ventilare mecanică autoreglabilă

2. Sisteme de ventilare mecanică în dublu flux (cu două circuite):• ventilare mecanică cu recuperare de tip static• ventilare mecanică cu recuperare de tip termodinamic.

Page 5: vent cladiri locuit.pptx

Sisteme de ventilare pentru cladiri colective

• 1. Sisteme de ventilare naturală :• ventilare naturală (organizată)• ventilare naturală cu aspiraţie asistată prin inducţie sau cu

ventilator de aspiraţie (hibridă)• 2. Sisteme de ventilare mecanică cu un circuit (simplu

flux) :• ventilare mecanică higroreglabilă• ventilare mecanică autoreglabilă• ventilare mecanică de tip Spiral Gaz 3CE (cu reţea separată de

canale pentru evacuarea gazelor de ardere de la centralele murale de apartament – nu se utilizează in Romania) .

• 3. Sisteme de ventilare mecanică cu două circuite (dublu flux).

Page 6: vent cladiri locuit.pptx

Sisteme de ventilare mecanică pentru clădiri (locuinţe) individuale sau vile

1. Sisteme de ventilare mecanică cu un circuit (simplu flux) : - ventilare mecanică higroreglabilă- ventilare mecanică autoreglabilă

2. Sisteme de ventilare mecanică cu două circuite (dublu flux):

- ventilare mecanică cu recuperare de tip static- ventilare mecanică cu recuperare de tip termodinamic.

Page 7: vent cladiri locuit.pptx

VENTILARE NATURALA

Page 8: vent cladiri locuit.pptx

Canalele individuale, cu secţiuni ce pot fi pătrate, circulare sau dreptunghiulare, cu raportul laturilor de 2/3, se prevăd cu o arie a secţiunii libere de 130 cm2, în cazul execuţiei cu feţe interioare netede (tablă, PVC, azbociment, canale din beton prefabricat pe înălţimea unui etaj). Aria secţiunii libere la canalele executate cu elemente prefabricate sau din zidărie de cărămidă, se adoptă de 165 cm2.

Evacuare naturala prin canale individuale racordate la un canal colector

Evacuare naturala prin canale individuale

Page 9: vent cladiri locuit.pptx

Evacuare naturala sau asistata prin canale individuale racordate la un canal colector (detaliu)

Page 10: vent cladiri locuit.pptx

Evacuare naturala sau asistata (cu inductie) prin canale individuale racordate la un canal colector (detaliu)

Page 11: vent cladiri locuit.pptx

Extractor stato – mecanic

Page 12: vent cladiri locuit.pptx

VENTILARE HIGRO SAU AUTOREGLABILA

- Simplu flux (cu un circuit)- Dublu flux (cu doua circuite)

Page 13: vent cladiri locuit.pptx

Ventilare mecanică cu un circuit (simplu flux) :

- ventilare mecanică higroreglabilă- ventilare mecanică autoreglabilă

Page 14: vent cladiri locuit.pptx

Ventilare mecanică cu două circuite (dublu flux) cu recuperare de caldura

Page 15: vent cladiri locuit.pptx

Ventilare mecanică cu două circuite (dublu flux) cu recuperare de caldura

Page 16: vent cladiri locuit.pptx

Ventilarea unei case; amplasarea gurilor de introducere (in ferestre) şi de evacuare (in bucatarie, baie, WC)

Page 17: vent cladiri locuit.pptx

Amplasarea gurilor de introducere şi evacuare

Page 18: vent cladiri locuit.pptx
Page 19: vent cladiri locuit.pptx
Page 20: vent cladiri locuit.pptx
Page 21: vent cladiri locuit.pptx
Page 22: vent cladiri locuit.pptx
Page 23: vent cladiri locuit.pptx

• Elemente componente ale sistemelor de ventilare pentru clădiri de locuit:

• - grile higroreglabile pentru introducerea aerului exterior,• - grile autoreglabile pentru introducerea aerului exterior,• - guri de evacuare higroreglabile,• - guri de evacuare autoreglabile,• - ventilatoare de acoperiş,• - dispozitive de evacuare stato-mecanice,• - deflectoare,• - centrale de ventilare cu recuperatoare cu plăci,• - grupuri de aspiraţie cu recuperare « termodinamică » • a căldurii.

Page 24: vent cladiri locuit.pptx

Model EAOI

Model EAO

Grile de introducere autoreglabile, modelele EAO şi EAOI produse de ALDES

Page 25: vent cladiri locuit.pptx

Instalare de grila pe fereastra PVC

Page 26: vent cladiri locuit.pptx
Page 27: vent cladiri locuit.pptx

Umiditate relativă (%)

Deb

it d

e a

er (

m3/h

)

Gură de introducere higroreglabilă: model E.H. produs de AERECO

Page 28: vent cladiri locuit.pptx

: Gură de aspiraţie higroreglabilă: model G.H. produs de AERECO

: Aspectul şi poziţia de montaj pe peretele bucătăriei a unei guri de aspiraţie higroreglabile de tip BAP, produsă de ALDES

Page 30: vent cladiri locuit.pptx
Page 31: vent cladiri locuit.pptx
Page 32: vent cladiri locuit.pptx

Direcţia de curgere a aerului

: Ventilator montat pe canal tip VC, distribuit de ALDES

Ventilator de acoperiş cu jet orizontal tip THELIA, distribuit de ALDES

Page 33: vent cladiri locuit.pptx

Ventilator centrifugal de aspiraţie, modelul C.VEC al firmei ALDES

Ventilator de acoperiş cu jet vertical tip VDA, distribuit de ALDES

Page 34: vent cladiri locuit.pptx

Aer aspirat din încăperi

Aer evacuat

Aer proaspăt

Aer introdus în încăperi după recuperarea energiei din aerul aspirat

Recuperator de caldura utilizat in sisteme cu doua circuite (dublu flux)Tip KWL-Center produs de Helios

Page 35: vent cladiri locuit.pptx

Utilizarea caldurii sau frigului din sol (geocooling) se realizeaza prin doua tipuri de sisteme: un ssitem cu ciclu deschis si un sistem cu ciclu inchis « Hollmuller [2007] ». ciclul inchis utilizeaza apa care circula in sonde geotermice ingropate la 5 –

200 m adancime, care alimenteaza o pompa de caldura , ciclul deschis consta intr-un debit de aer care circula in conducte ingropate

la 0,5 – 3,0 m, inainte de a fi utilizat la ventilarea cladirii

Page 36: vent cladiri locuit.pptx

η = (T1-T2) / (T1-TS)où: T1 – temperatura aerului proaspat la intrare in sistem T2 – temperatura de iesire a aerului  TS – temperatura soluluiExemplu: conducta 28 m lungime, 500 mm diametru , viteza de 2,5 m/s (debit 1770 m3/h), → η = 40%; adancime 2 m, la 01.08 → temperatura sol 170C . Daca T1 = 300C, rezulta T2 = 24,80C → T1-T2 ≈ 50C.

longueur du conduit (m)

argile vitesse air 2,5m/s

Page 37: vent cladiri locuit.pptx
Page 38: vent cladiri locuit.pptx
Page 39: vent cladiri locuit.pptx

Valori recomandate pentru debitul de aer aspirat din locuinţe (sisteme higro şi autoreglabile).

Număr de încăperi principale în locuinţă

Debite extrase exprimate în m3/hBucătărie Sală de baie sau de

duş comună sau nu, cu un grup sanitar

Altă sală de duş

Grup sanitar

unic multiplu

1 75 15 - - -

2 90 15 15 15 15

3 105 30 15 15 15

4 120 30 15 30 15

5 sau mai multe

135 30 15 30 15

8.1.6. Sistemele de ventilare, mecanice sau naturale, trebuie să fie dimensionate astfel încat debitele extrase date în tabelul 8.1.1, să fie realizate în condiţii climatice medii de iarnă. Aceste debitele trebuie să poată poată fi asigurate de sistem, simultan sau fiecare în parte.

Debitele de aer extrase trebuie compensate prin dispozitive de introducere şi prin permeabilitatea faţadei.

Tabelul 8.1.1. Debite de aer pentru ventilarea locuinţelor

Page 40: vent cladiri locuit.pptx

Numar de încăperi principale

1 2 3 4 5 6 7

debit total minim [m3/h]

35 60 75 90 105 120 135

debit minim în bucatarie [m3/h]

20 30 45 45 45 45 45

8.1.10. Dispozitivele individuale de reglaj pot permite reducerea debitelor definite la art. 8.1.6. cu condiţa ca debitul total extras şi debitul redus din bucătărie să fie cel puţin egale cu valorile date în tabelul 8.1.2.

Tabelul 8.1.2. Debite minime pentru ventilarea locuinţelor