VAGON DE CĂLĂTORI - profittool.ro · VAGON DE CĂLĂTORI Vagonul de călători compartimentat...

of 20 /20
VAGON DE CĂLĂTORI Vagonul de călători compartimentat seria 2031 este realizat cu ocazia reparației generale și modernizării vagonului 2147, 2157 și este un vagon de clasa a II-a tip compartimentat, destinat traficului intern pentru transportul de călători cu viteza maximă de circulaţie de 140 Km/h şi au spaţii delimitate următoarelor destinaţii: 2 peroane de urcare, accesibile de pe ambele laturi ale vagonului cu uși louvoyant culisante actionate electric; 2 peroane frontale 2 cabine WC, reamenajate, câte una pe fiecare capăt; Spaţii tehnice pentru: frâna de mână, modulul de sonorizare, tabloul electric; 3 compartimente: un compartiment cu 40 locuri și două compartimente a 20 locuri fiecare Culoar central pentru acces in compartimente si deplasarea prin vagon. CARACTERISTICI PRINCIPALE Lungimea peste feţele tampoanelor necomprimate 24500 mm; Distanţa între pivoţii crapodinelor 17200 mm; Tipul boghiului Minden-Deutz, ampatament 2500 mm, ecartament 1435 mm; Aparat de tracţiune Fişa UIC 520; Aparat de ciocnire Fişa UIC 528; Aparat de legare Fişa UIC 520; Tara vagonului 41 t ± 5 %; Viteza maximă de circulaţie 140 km/h; Iluminat incandescent şi fluorescent 24 V c.c.; Alimentarea cu energie electrică 1500 V/50 Hz; Bateria de acumulatoare - cu întreţinere redusă 24Vcc, 385A; Instalatie de încălzire, ventilatie și aer condiționat furnizată de MERAK Instalaţia de frână pneumatica K E- GPR Număr de locuri un compartiment cu 40 locuri și două compartimente a 20 locuri fiecare în total 80 locuri. AMENAJARI INTERIOARE Se utilizează module din polyester armat din fibră de sticlă (PAFS) pentru pereții laterali și plafoane (cu măsuțe, dispersori și locuri pentru difuzoare incorporate, pereții despărțitori dintre compartimente sunt placați cu melacart rezistent la uzură; Se montează portbagaje și etajere din sticlă (geam securit de 6mm) pe suport de aluminiu; se montează scaune individuale, tip fotoliu, tapițate cu țesături ignifugate; INSTALAȚIA SANITARĂ Cabine WC modulare din PAFS, instalația sanitară fiind prevazută cu rezervoare de apă din fibră de sticlă cu plită electrică pentru încălzirea apei și robineți cu temporizare pentru acționare, uscător de mâini și rezervor pentru săpun lichid și vas WC ecologic producție Glova Danemarca ALTE INSTALAȚII Pe vagon este montată și instalație de sonorizare atât în comparimente cât și pe culoar cu posibilitate de reglare a volumului. La exteriorul vagonului și în interiorul compartimentelor sunt display-uri care afisează diverse informații pentru călători. Vagonul este dotat cu instalație de diagnoză pentru subansamblele principale și indicatoare de rută cu afișare automată comandate de către BUS de tren. Prin intermediul BUS de tren se transmit la vagonul master informațiile diagnozei vagonului. SERIA 2031 www.uvaiud.ro

Embed Size (px)

Transcript of VAGON DE CĂLĂTORI - profittool.ro · VAGON DE CĂLĂTORI Vagonul de călători compartimentat...

 • VAG

  ON

  DE

  TOR

  IVagonul de călători compartimentat seria 2031 este realizat cu ocazia reparației generale și modernizării vagonului 2147, 2157 și este un vagon de clasa a II-a tip compartimentat, destinat traficului intern pentru transportul de călători cu viteza maximă de circulaţie de 140 Km/h şi au spaţii delimitate următoarelor destinaţii:

  ➲ 2 peroane de urcare, accesibile de pe ambele laturi ale vagonului cu uși louvoyant culisante actionate electric; 2 peroane frontale

  ➲ 2 cabine WC, reamenajate, câte una pe fiecare capăt;➲ Spaţii tehnice pentru: frâna de mână, modulul de sonorizare, tabloul electric;➲ 3 compartimente: un compartiment cu 40 locuri și două compartimente a 20 locuri fiecare ➲ Culoar central pentru acces in compartimente si deplasarea prin vagon.

  CARACTERISTICI PRINCIPALE➲ Lungimea peste feţele tampoanelor necomprimate 24500 mm; ➲ Distanţa între pivoţii crapodinelor 17200 mm;➲ Tipul boghiului Minden-Deutz, ampatament 2500 mm, ecartament 1435 mm;➲ Aparat de tracţiune Fişa UIC 520; ➲ Aparat de ciocnire Fişa UIC 528; ➲ Aparat de legare Fişa UIC 520;➲ Tara vagonului 41 t ± 5 %;➲ Viteza maximă de circulaţie 140 km/h;➲ Iluminat incandescent şi fluorescent 24 V c.c.; ➲ Alimentarea cu energie electrică 1500 V/50 Hz;➲ Bateria de acumulatoare - cu întreţinere redusă 24Vcc, 385A;➲ Instalatie de încălzire, ventilatie și aer condiționat furnizată de MERAK ➲ Instalaţia de frână pneumatica K E- GPR➲ Număr de locuri un compartiment cu 40 locuri și două compartimente a 20 locuri fiecare în total 80 locuri.

  AMENAJARI INTERIOARESe utilizează module din polyester armat din fibră de sticlă (PAFS) pentru pereții laterali și plafoane (cu măsuțe, dispersori și locuri pentru difuzoare incorporate, pereții despărțitori dintre compartimente sunt placați cu melacart rezistent la uzură;Se montează portbagaje și etajere din sticlă (geam securit de 6mm) pe suport de aluminiu; se montează scaune individuale, tip fotoliu, tapițate cu țesături ignifugate;

  INSTALAȚIA SANITARĂCabine WC modulare din PAFS, instalația sanitară fiind prevazută cu rezervoare de apă din fibră de sticlă cu plită electrică pentru încălzirea apei și robineți cu temporizare pentru acționare, uscător de mâini și rezervor pentru săpun lichid și vas WC ecologic producție Glova Danemarca

  ALTE INSTALAȚII

  Pe vagon este montată și instalație de sonorizare atât în comparimente cât și pe culoar cu posibilitate de reglare a volumului. La exteriorul vagonului și în interiorul compartimentelor sunt display-uri care afisează diverse informații pentru călători.Vagonul este dotat cu instalație de diagnoză pentru subansamblele principale și indicatoare de rută cu afișare automată comandate de către BUS de tren. Prin intermediul BUS de tren se transmit la vagonul master informațiile diagnozei vagonului.

  SERIA 2031www.uvaiud.ro

 • PAs

  sE

  NG

  ER

  WA

  GO

  NSERIES 2031

  Passenger vehicle series 2031 is made general repairs and modernization of wagon in 2147, 2157 and is a coach class II type divided, for internal traffic for passenger traffic with maximum speed of 140 km /h , have enclosed spaces following destinations:

  ➲ Two boarding platforms, accessible from both sides of the wagon with sliding -louvoyant doors electrically, two front platforms;

  ➲ Two toilet cabins, refurbished, one on each end; ➲ Technical spaces: parking brake, sound module, switchboard; ➲ 3 compartments: one compartment with 40 seats and two compartments with 20 seats each; ➲ central gangway for movement inside the car.

  MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS➲ Length over uncompressed buffer faces 24 500 mm 17 200 mm distance between the pivots of the car; ➲ Minden-Deutz bogie type, wheelbase 2500 mm, 1435 mm gauge; ➲ UIC fiche 520 Traction Device, Camera Card collision UIC 528, UIC 520 sheet binding apparatus; ➲ Wagon Weight T 44 ± 5%; ➲ Maximum speed 140 km / h; ➲ Incandescent and fluorescent lighting 24 V c.c.; Power supply 1500 V/50 Hz; ➲ Accumulator battery – low maintenance 24V c.c, 385A; ➲ Heating, ventilation and air conditioning provided by MERAK; ➲ Pneumatic brake installation K E-GPR;➲ Number of seats: one compartment with 40 seats and

  two compartments with 20 seats each have a total of 80 seats.

  INTERIORModules are used in glass fiber reinforced polyester (GRP) for the side walls and ceilings (with tables scattered and speakers incorporated places, the walls separating the compartments are covered with wear resistant melacart; Mounted boxes and shelves of glass (laminated glass 6mm) aluminum hard, individual seats are mounted, type chair, upholstered with fireproof fabrics;

  SANITARY INSTALLATIONFibeberglass modular toilet cabins, sanitary facility is equipped with water tanks with fiberglass electric stove to heat water and the timing for driving valves, hand dryer and tank for liquid soap and ecological toilet equipament produced by Glova Denmark.

  OTHER INSTALLATION

  The car is assembled and sound system in both compartments and the corridor with the possibility of adjusting the volume in each compartment individually. Outside wagon and inside color are displaying various information for passengers.The wagon is equipped with diagnostic facility for major subassemblies and display indicator with automatic route ordered by bus train. Through BUS train can be transmitted to the master wagon diagnostic informationfor up to seven days.

  www.

  uvai

  ud.ro

 • VAG

  ON

  DE

  TOR

  ISERIA 2047/ SERIA 2974

  www.uvaiud.roCăile Ferate Bulgare – Vagon de călători compartimentat clasa 2

  SpECIfICAțII - lungimea vagonului peste tampoane- lungimea șasiului vagonului- ampatamentul vagonului- distanța între osiile boghiului- diametrul cercului de rulare- ecartament- înălțimea tampoanelor de la șină- înălțimea totală- lățimea exterioară a cutiei peste table- tip boghiu- osii montate cu roți- raza minimă de înscriere în curbă:Linie curentăLinie garare- viteză maximă de circulație- frână automată tip- aparat de tracțiune- aparat de ciocnire- intercomunicația- încălzire

  - iluminat

  SERIA 204724500 mm23200 mm17200 mm2500 mmØ 1000 / Ø 920 mm1435 mm1060 mm4050 mm2864 mmY72 / Y72Afrână cu saboți

  150 m80 m140 km/h KE-GPRdiscontinuu- arc inelarcu elemente de cauciucconf. UTC 561radiatoare cu aburradiatoare electricefluorescent+incandescent

  SERIA 297424500 mm23200 mm17200 mm2500 mmØ 920 mm1435 mm1060 mm4050 mm2864 mmT73ADdiscuri frână

  150 m80 m130 km/h KE-GPR(D)discontinuu- arc inelarcu elemente de cauciucconf. UTC 561aer cald modulat

  fluorescent+incandescent

  www.uvaiud.ro

  SERIA 2047 SERIA 2974

  CARACTERISTICI GENERALE ➲ Uși de acces pliant pivotante➲ 10 compartimente a 8 locuri fiecare și culoar lateral (2047)➲ 9 compartimente a 6 locuri fiecare si culoar lateral (2974)➲ 2 toalete➲ Spațiu tehnic

 • CARACTERISTICI GENERALE ➲ Swinging folding access doors with automatic blocking at 5 km/h➲ 10 compartments with 8 places each and lateral hall (2974)➲ 9 compartments with 6 places each and lateral hall (2047)➲ 2 toilette➲ Technical space

  pAS

  SE

  NG

  ER

  WA

  GO

  NSERIES 2047/ SERIES 2974

  www.

  uvai

  ud.ro

  SpECIfICATION - Wagon length over buffers- Chassis length - Wagon wheelbase- Distance between bogie axles- Running circle diameter- Four-foot way- Buffer height from rail- Total height- External width of the box over table- Bogie typeWheelset with monoblock wheelsMinimum radius of enrolment curve:- current line - garaging line- Circulation maximum speed- Automatic brake type- Traction device- Impact device- Intercommunication- Heating

  - Lighting

  SERIAL 204724500 mm23200 mm17200 mm2500 mmØ 1000 / Ø 920 mm1435 mm1060 mm4050 mm2864 mmY72 / Y72Abrake shoes

  150 m80 m140 km/h KE-GPRdiscontinuous-spring ringwith rubber elementsacc. UTC 561steam radiatorselectrical radiatorsfluorescent + incandescent

  SERIAL 297424500 mm23200 mm17200 mm2500 mmØ 920 mm1435 mm1060 mm4050 mm2864 mmT73ADbrake disc

  150 m80 m130 km/h KE-GPR(D)discontinuous-spring ringwith rubber elementsacc. UTC 561modulated warm air

  fluorescent + incandescent

  SERIES 2047 SERIES 2974

  Bulgarian Railway Passenger wagon, class 2, divided

 • VAG

  ON

  DE

  TOR

  IVagonul de calatori compartimentat seria 20-49 este realizat cu ocazia reparatiei generale si modernizarii vagonului compartimentat 20-47; 20-57 si este un vagon de clasa a II-a tip compartimentat, destinat traficului intern pentru transportul de călători cu viteza maximă de circulaţie de 140 Km/h şi au spaţii delimitate următoarelor destinaţii:

  ➲ 2 peroane de urcare, accesibile de pe ambele laturi ale vagonului;➲ 2 cabine WC, reamenajate, cate una pe fiecare capat;➲ Spaţii tehnice pentru : frâna de mână, modulul de sonorizare, tabloul electric;➲ 10 compartimente a cate 8 locuri fiecare;➲ Culoar lateral pentru acces in compartimente si deplasarea prin vagon.

  CARACTERISTICI PRINCIPALE➲ Lungimea peste feţele tampoanelor necomprimate 24500 mm; ➲ Distanţa între pivoţii crapodinelor 17200 mm➲ Tipul boghiului Minden-Deutz, ampatament 2500 mm, ecartament 1435 mm➲ Aparat de tracţiune Fişa UIC 520;➲ Aparat de ciocnire Fişa UIC 528; ➲ Aparat de legare Fişa UIC 520;➲ Tara vagonului 38,5 t ± 5 %;➲ Viteza maximă de circulaţie 140 km/h;➲ Iluminat incandescent şi fluorescent 24 V c.c.; ➲ Alimentarea cu energie electrică 1500 V/50 Hz;➲ Bateria de acumulatoare - cu întreţinere redusă 24Vcc, 385A;➲ Încălzire si ventilaţie cu aer cald modulat; ➲ Instalaţia de frână pneumatica K E- GPR;➲ Număr de locuri 10 compartimente a câte 8 locuri, 80 total.

  AMENAJARI INTERIOARESe utilizează module din polyester armat din fibră de sticlă (PAFS) pentru pereții laterali și plafoane (cu măsuțe, dispersori și locuri pentru difuzoare incorporate, pereții despărțitori dintre compartimente sunt placați cu melacart rezistent la uzură;Se montează portbagaje și etajere din sticlă (geam securit de 6mm) pe suport de aluminiu; se montează scaune individuale, tip fotoliu (8 scaune / compartiment), tapițate cu țesături ignifugate;

  INSTALAȚIA SANITARĂCabine WC modulare din PAFS, instalația sanitară fiind prevăzută cu rezervoare de apă din fibră de sticlă cu plită electrică pentru încălzirea apei și robineți cu temporizare pentru acționare, uscător de mâini și rezervor pentru săpun lichid.

  ALTE INSTALAȚII

  Pe vagon este montată și instalație de sonorizare atât în comparimente cât și pe culoar cu posibilitate de reglare a volumului individual în fiecare compartiment. La capetele culoarelor sunt displayuri care afișează diverse informații pentru călători.

  SERIA 2049 VARIANTA I DE ECHIPAREwww.uvaiud.ro

 • PAs

  sE

  NG

  ER

  wA

  GO

  NSERIES 2049 VARIANT I EqUIPMENT

  Passenger vehicle series 20 49 variant I is made general repairs and modernization wagon series 20-47, 20-57 and is a second class car of the divided type, for domestic passenger traffic at the maximum speed 140 km / h and bounded spaces following destinations:

  ➲ Two boarding platforms, accessible from both sides of the wagon; ➲ Two toilet cabins, refurbished, one on each end; ➲ Technical spaces: parking brake, sound module, switchboard; ➲ 10 compartments, each having eight seats; ➲ Side lane compartments for access and movement by car.

  MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS➲ Length over uncompressed buffer faces 24 500 mm ; 17 200 mm distance between the pivots of the car; ➲ Minden-Deutz bogie type, wheelbase 2500 mm, 1435 mm gauge; ➲ UIC fiche 520 Traction Device, Camera Card collision UIC 528, UIC 520 sheet binding apparatus; ➲ Wagon weight T 38.5 ± 5%; ➲ Maximum speed 140 km / h; ➲ Incandescent and fluorescent lighting 24 V c.c.; ➲ Power supply 1500 V/50 Hz; ➲ Accumulator battery - low maintenance 24Vc.c, 385 A; ➲ Hot air heating and ventilation modulated; ➲ Pneumatic brake installation K E-GPR; ➲ Number of seats 10 compartments, each having eight seats, total 80 seats.

  INTERIORModules are used in glass fiber reinforced polyester (GRP) for the side walls and ceilings (with tables scattered and speakers incorporated places) the walls separating the compartments are covered with wear resistant melacart; Mounted boxes and shelves of glass (laminated glass 6mm) aluminum hard, individual seats are mounted armchair type (8 seats / compartment), upholstered with fireproof fabrics;

  SANITARY INSTALLATIONFiberglass modular toilet cabins, sanitary facility is equipped with water tanks with fiberglass electric stove to heat water and the timing for driving valves, hand dryer and liquid soap reservoir.

  OTHER INSTALLATIONThe car is assembled and sound system both comparimente aisle and with the possibility of adjusting the volume in each compartment individually. Corridors are to end displaying various information displays for passengers.

  www.

  uvai

  ud.ro

 • VAG

  OA

  NE

  MA

  RF

  Ăpentru transportul cĂrbunelui

  Societatea noastra poate executa reparatii periodice la vagoanele descarcatoare pentru transportul carbunelui, ocazie cu care se fac verificari si reparatii la toate subansamblele vagonului conform cerintelor beneficiarului si reglementarilor legale in vigoare.

  Fals – Vagon descĂrcĂtor pentru transportul cĂrbuneluiVagon autodescărcător pe 4 osii din seria Fals este destinat pentru transportul (navetizat sau introdus în compunerea trenurilor de marfă) cărbunelui sau a altor materiale care pot fi descărcate prin gravitaţie.

  Vagoanele din seria Fals sunt vagoane descoperite ce pot fi încărcate mecanizat, iar descărcarea se face prin gravitaţie pe ambele părţi laterale ale cutiei (după deschiderea uşilor batante acţionate pneumatic) în buncăre sau estacade special amenajate.

  SERIA Fals (1) Fals (1)

  lungimea peste tampoane (mm) 14540 14540lungimea saşiului (mm) 13300 12800ampatamentul boghiului (mm) 9000 9000lăţimea vagonului cu clape închise (mm) 3080 3080lăţimea vagonului cu clape deschise (mm) 4080 4080Înălţimea axei cuplei de la şină (mm) 1040 -Înălţimea axei tampoanelor de la şină (mm) 1060 -Înălţimea maximă a vagonului (mm) 3627 3740Volumul util al cutiei (m3) 75 75tara (t) 26,0 (25,2) 25,0Masa maximă a încărcăturii (t) 54 -sarcina maximă pe osie (t) 20,0 -tipul boghiului Y25rsa Y25 cs iiraza maximă de înscriere în curbă:- linie curentă (m) 150 150- linie de garare (m) 75 75Viteza maximă de circulaţie (km/h) 100 100tip frână Ke - gp Ke - gp

  www.uvaiud.ro

 • FR

  EIg

  ht

  wA

  go

  nunloader wagons For coal transport

  our company perform periodic repairs to wagons for coal transporting, equipped with Y 25 bogies. repairs that check and repair all its parts according to client wishes wagon and legal regulations

  Fals – selF discharging wagons For the transport oF coal4 axle self-discharging wagons of the Fals series are used to carry (as a shutle or attached on the freight trains) coal or other materials which can be unloaded by gravity.

  wagons of the Fals series are open wagons that can be loaded in a powered way. unloading can be done by gravity on both lateral panels of the box (upon pneumatically opening of the swinging doors) in specially designed discharging bins or scaffold bridges.

  SPECIFICAtIonS

  track gauge 1435 mmloading gauge uiclength between buffers 14540 mmchassis length 13300 mmheight of the wagon from rail 3627 mmwagon whell base 9000 mmwagon tare 25 tbogie type – Y25 Y25 cs iibogie whell base 1800 mmMaximum load 55 tload capacity 78 m3brake type Ke-gpMaximum speed 100 km/hMaximum radius of the curve 150 mnumber of discharge doors 4number of axles 4

  www.

  uvai

  ud.ro

 • VAG

  OA

  NE

  MA

  RF

  Ătransport CErEaLE

  Societatea noastră poate executa construcție nouă și reparații periodice la vagoane de transport cereale cu boghiu Y25, ocazie cu care se fac verificări și reparații la toate subansamblele vagonului conform cerinte beneficiar și reglementări legale în vigoare.

  Uagps – VAGON SPECIALIZAT PE 4 OSII CU DESCĂRCARE PRIN GRAVITAŢIEVagonul tip Uagps este de construcţie sudată, complet metalică, cu descărcare prin gravitaţie. Este destinat transportului de cereale (secară, porumb, orz, ovăz, grâu, orez brut), precum şi a seminţelor de floarea soarelui, soia şi şroturi.

  Vagonul are practicat în acoperiş, pe axa longitudinală o gură de încărcare pe aproape toata lungimea acoperişului, care permite încărcarea cu benzi transportoare sau direct din siloz. Gura de încărcare este obturată cu 4 capace rabatabile. Pentru descărcare, vagonul este prevazut între boghiuri cu 3 guri de descărcare, amplasate central, în axa longitudinală a cutiei. Descărcarea se efectuează prin gravitaţie, prin intermediul unui sistem de roţi dinţate cu cremalieră acţionate manual, care deschid fiecare gură de descărcare.

  SPECIFICAȚIE

  Lungimea peste tampoane (mm) 15840Lungimea şasiului (mm) 14600Lăţimea şasiului (mm) 2400Lăţimea maximă a vagonului (mm) 3086Înălţimea maximă a vagonului (mm) 4053Ampatamentul vagonului (mm) 10800Tip boghiu Y25 Cs II cu modernizări Y25 Rsa modernizat Y25 Cs II MTara vagonului (t) 22,5Volumul cutiei (m³ ) 75Capacitatea de încărcare (t) 57,5Sarcina maximă pe osie (t) 20Raza minimă de înscriere în curbă (m):- linie curentă 150- linie garare 60Tipul frânei automate KE - GPViteza maximă de circulaţie (km/h):- vagon gol 100- vagon încărcat 120

  www.uvaiud.ro

 • SPECIFICAtIon

  Length over buffers (mm) 15840Chassis length (mm) 14600Chassis width (mm) 2400Maximum width of the wagon (mm) 3086Maximum height of the wagon (mm) 4053Wagon wheelbase (mm) 10800Bogie type Y25 Cs II with modernization Y25 Rsa modernize Y25 Cs II MWagon tare (t) 22,5Box volume (m³ ) 75Loading capacity (t) 57,5Maximum load on axle (t) 20Minimum radius of enrolment curve (m):- current line 150- garaging line 60Automatic brake type KE - GPCirculation maximum speed (km/h):- empty wagon 100- loaded wagon120- vagon gol 100- vagon încărcat 120

  FR

  EIG

  Ht

  WA

  Go

  nWaGons For GraIn transport

  Our company perform new construction and periodic repair for wagon equipped with Y 25 bogies during which checks and repairs are for all wagon subassemblies according to customer’s requirements and legal regulations applicable in the European community.

  Uagps – SPECIALIZED TRUCK ON 4 AXLES WITH GRAVITATIONAL UNLOADING

  The Uagps wagon is welded, completely metallic, unloading by gravity. It is designed to carry cereals (rye, corn, barley, wheat, rough rice), as well as sunflower seeds, soy and grouts. This type of wagon has a loading inlet on the longitudinal axis, on the whole length of the roof; the former allows loading either by belt carriers of directly from the grain silo. The loading inlet is obturated with 4 declinable covers. There are 3 central unloading inlets on the longitudinal axis, placed between wagon bogies. Unloading is done by gravity, by means of a gear rack wheel system manually operated that are opening each loading inlet.

  www.

  uvai

  ud.ro

 • Se execută construcție nouă și reparații periodice la vagoane cisternă dotate cu boghiuri Y 25 , ocazie cu care se fac verificări și reparații la toate subansamblele vagonului conform cerințelor beneficiarului și reglementarilor legale în vigoare. De asemenea se execută și verificarea periodică conform prescripțiilor ISCIR la recipientul vagonului.

  Zas, Zast, Zaes, Zaest, Zaefs, Zaefst – Vagoane CISteRnă pe 4 oSII pentRu tRanSpoRt pRoDuSe petRolIeRe

  Vagoanele sunt destinate produselor petroliere albe (motorină, benzină şi altele).Cisterna montată pe vagon este de construcţie sudată.Încărcarea cisternei se face gravitaţional pe la partea superioară a cisternei prin gura de încărcare.Descărcarea se face gravitaţional pe la partea inferioară prin intermediul robinetului central şi a celor laterale.

  SERIA Zaes (1) Zaes (2) Zaes (3) / Zaefs Zaes (4)

  lungimea peste tampoane (mm) 12660 13440 12160 14240ampatament vagon (mm) 7120 8400 7120 9200lungimea recipientului peste funduri (mm) 10300 11520 10300 11900Diametrul interior al recipientului (mm) 2800 2800 2800 2800Capacitate recipient (m3) - cu serpentină 60 67 60 70,4 - fără serpentină - - - -tara vagonului (t) - cu serpentină 24,5 25 24,5 21,5 - fără serpentină - - - -Frână automată Ke – gp Ke – gp Ke – gp Ke – gpRaza minimă de înscriere în curbă - vagon izolat 75 35 75 35 - în linie curentă 150 150 150 150Viteza maximă (km/h) 100 120 100 100

  VAG

  OA

  NE

  MA

  RF

  ĂCISteRna Cu RezeRVoR metalIC

  www.uvaiud.ro

 • FR

  EIG

  HT

  WA

  GO

  NtanK wagonS wIth metal

  our company perform new construction and periodic repair tank cars equipped with Y 25, bogies during which checks and repairs are all subassemblies wagon according to customer’s requirements and legal regulations applicable in the european community. also run and periodical check complies with special metallic tanks working pressure.

  Zas, Zast, Zaes, Zaest, Zaefs, Zaefst – 4 axle tanK wagonS FoR oIl pRoDuCtS

  those wagons are used to carry oils (Diesel oil, petrol and others).the tank is mounted on the wagon by welding.loading of the tank wagon is done by gravity on upper side of the tank, throught the loading feed hopper.unloading is done by gravity, on the bottom panel, by means of the central and lateral switches.

  SPECIFICATIONS

  wagon series 7991, 7971 7878 7883 7879manufacturing year 1988-1990 1980 1980 1980track gauge 1435 1435 1435 1435 mmloading gauge uIC uIC uIC uIClength between buffers 13440 12660 14240 14240 mmwagon whell base 8400 7120 9200 9200 mmtank length 11520 10300 11900 11900 mmtank diameter 2800 2800 2800 2800 mmtank volume 68 60 70.4 70.4 m3

  wagon tare 25 24.5 21.5 21.5 tBrake type Ke-gp Ke-gp Ke-gp Ke-gpBogie type Y 25 CS Y 25 CS Y 25 CS Y 25 CSmaximum speed 100 100 100 100 km/hminimum radius of the curve 150 150 150 150 mnumber of axles 4 4 4 4

  www.

  uvai

  ud.ro

 • VAG

  OA

  NE

  MA

  RF

  ĂCARCASĂ METALICA Eacs

  Se execută construcție nouă și reparații periodice la vagoane de transport cu carcasă metalică dotate cu boghiu Y 25, ocazie cu care se fac verificări și reparații la toate subansamblele vagonului conform cerințelor beneficiarului și reglementarilor legale în vigoare. De asemenea se mai poate executa înlocuirea totală a cutiei vagonului precum și modificarea cutiei din vagon Eacs în vagon Eaos.

  Eacs – VAgon DESCopERIT AuToDESCĂRCĂToRVagon descoperit, de tip obişnuit, culbutabil frontal şi lateral, cu planşeu plat.Vagon descoperit tip gondolă pe 4 osii destinat pentru transportul (navetizat sau introdus în compunerea trenurilor de marfă) materiale care pot fi descărcate prin gravitaţie (pietriş, nisip, cărbune, minereu) sau materiale voluminoase (lemn de foc, cherestea).Vagon descoperit în construcţie complet metalică, încărcarea făcându-se manual sau mecanizat, iar descărcarea putându-se face astfel:

  ➲ prin gravitaţie prin trape (14 sau 16) practicate în planşeul vagonului➲ Manual pe uşi (4)➲ Mecanizat prin partea superioară a vagonului➲ Automat prin culbutarea vagonului.

  Eacs (2)Vagon de marfă descoperit, autodescărcător, pe 4 osii (tip gondolă).Transportă:

  ➲ Mărfuri granuloase în vrac: - minereuri, cărbune, cocs, produse de balastieră şi carieră➲ Fier vechi, fontă veche, fontă în bucăţi şi deşeuri feroase şi neferoase➲ Laminate diverse, a căror lungime minimă să depăşească cel puţin trei trape ale vagonului➲ Material lemnos➲ Material pentru construcţii: cherestea, prefabricate din beton (care nu necesită dispozitive speciale de fixare).

  Eacs (3)Vagon de marfă pentru transport sare.

  Eacs (4)Vagon de marfă descoperit tip Eacs destinat transportului de mărfuri în vrac (produse agricole, cărbune, cocs), mărfuri obişnuite ca: laminate, tagle, lemne de foc, diverse maşini şi utilaje.Vagonul este complet metalic, construcţie sudată fiind utilizat în trafic intens.

  Vagon Eacs (1)

  Lungimea între feţele tampoanelor necomprimate (mm) 14290Lungimea şasiului între feţele frontale (mm) 13050Ampatamentul vagonului (mm) 9000Lungimea utilă a cutiei (mm) min 12710Înălţimea utilă a cutiei (mm) 1908Lăţimea utilă a cutiei (mm) min 2760Înălţimea totală a vagonului (mm) 3340Înălţimea planşeului de la şină (mm) 1432Ampatamentul boghiului (mm) 1800Diametrul cercului de rulare (mm) 920Suprafaţa utilă (m2) cca 35Tara (t) 22,5Volum util (m3) 68Capacitatea de încărcare (t) 58Sarcina pe odie (t) 20Raza minimă de înscriere în curbă: - linie curentă (m) 150 - linie de garare (m) 60Tip boghiu Y25 Cs IIViteza maximă de circulaţie (regim gol/încărcat) (km/h) 100Tip frână KE – gpnr. Trape 16

  www.uvaiud.ro

 • TRAnSpoRT wAgon Eacsnew construction and periodic repairs are performed with metallic transport wagons equipped with bogie Y 25, during which checks and repairs are all subassemblies wagon according to customer’s requirements and legal regulations applicable in the European community. Can also be run total replacement housing and change casing wagon EACS type to wagon Eaos type.

  Eacs – opEn DuMp wAgonopen wagon of normal type with flat platform, frontal and lateral valve rocker.4-axle open wagon, gondola type, meant for the carriage (either in shuttle trains or in the composition of freight trains) of materials to be unloaded by gravitation (break stone, sand, coal, and ore) or bulky materials (fire wood, timber).open wagon of full metal construction, the load can be done manually or mechanically and the unloading can be done:

  ➲ By gravitation by trap doors (14 or 16) in the floor of the wagon➲ Manually through doors (4 doors)➲ Mechanically through the upper side of the wagon➲ Automatically by dumping the wagon.

  Eacs (2)open 4 axle freight wagon (gondola type), self-unloadingIt carries:

  ➲ granular bulk goods: - ore, coal, coke, gravel pit and ballast pit products➲ Scrap iron, scrap cast iron, pieces of castiron and ferrous and non-ferrous metal scrap➲ Various laminated products with a minimum length more than at least tree trap doors of the wagon➲ wood material➲ Building material: timber, precast concrete products (not requiring any special stowing devices).

  Eacs (3)Freight wagon for the carriage of salt.

  Eacs (4)Freight open wagon, Eacs type, meant for the carriage of bulk goods (agricultural products, coal, coke), normal goods as: laminated products, bar strip, timber, fire wood, various machine tools and tools.The wagon is fully metallic and of a welded construction. It is meant for domestic traffic.

  Specifications

  Track gauge 1435 mmLoading gauge uIC 505-1Length between buffers 14540 mmEfficient length of the body 12800Efficient width of the body 2760Efficient height of the body 1890Loading area ~35 m2Load capacity ~71 m3wagon tare 22 tMax. load per axle 20 tnet load 58 twagon whell base 9000 mmBogie type Y 25 Cs IIDoor opening 1800 mmBrake type KE - gpMaximum speed 100 km/hMinimum radius of the curve 150 mnumber of axles 4ww

  w.uv

  aiud

  .rof

  rE

  igh

  t w

  ag

  on

 • VAG

  OA

  NE

  MA

  RF

  ĂDESCOPERIT PE 4 OSII

  Societatea noastră poate executa construcție nouă și reparații periodice la vagoane de transport cereale cu boghiu Y25, ocazie cu care se fac verificări și reparații la toate subansamblele vagonului conform cerințe beneficiar și reglementări legale în vigoare.

  Eaos, Eanos, Eamos – VAGON SPECIALIZAT PE 4 OSII CU PLANȘEU FIXEaos (1) Vagon de marfă pe 4 osii cu planşeu fix. Este destinat transportului de materii prime în vrac, utilaje, laminate, cherestea. În general se recomandă transportul mărfurilor care nu trebuiesc protejate împotriva intemperiilor. Eaos (2) Vagon descoperit pe 4 osii destinat pentru transportul de cărbune, pietriş, rulouri de table, lemn, maşini unelte. Eaos (3) Destinat transportului în vrac (cărbune, cocs, produse de balastieră) - mărfuri ca laminate, cherestea, lemne de foc.

  Vagon Eaos (1) Eaos (2) Eaos (3)Lungimea între feţele tampoanelor necomprimate (mm) 14540 13850 14540Lungimea şasiului între feţele traverselor frontale (mm) 13300 12800 13050Ampatamentul vagonului (mm) 9000 9000 9000Lungimea utilă a cutiei (mm) min 12792 12710 12792Înălţimea utilă a cutiei (mm) 1985 - 1743Lăţimea utilă a cutiei (mm) min 2722 - 2762Înălţimea totală a vagonului (mm) 3325 3340 3175Înălţimea planşeului de la şină (mm) 1435 - 1432Ampatamentul boghiului (mm) 1800 1800 1800Diametrul cercului de rulare (mm) 920 920 920Suprafaţa utilă (m2) 35,5 36 35Tara (t) 21,1 22 22,2Volum util (m 3) 69 72 62Capacitatea de încărcare (t) 58,9 58 57,8Sarcina pe osie (t) 20 20 20Raza minimă de înscriere în curbă: - linie curentă (m) 150 150 150 - linie de garare (m) 75 35 35Tip boghiu Y25 Cs II Y25 Cs Y25 CsIIViteza maximă de circulaţie (regim gol/încărcat) (km/h) 120/100 100 120/100Tip frână KE – GP Oerlikon – GP KE – GPNr. trape - - 16Lăţimea totală a vagonului 3020 - 3010Număr uşi laterale 4 - 4Înălţimea de la şină a axei tampoanelor 1060 1060 1060

  www.uvaiud.ro

 • FR

  EIG

  HT

  WA

  GO

  NTRANSPORT WAGON EANOS

  Our company perform new construction and periodic repair for wagon equipped with Y 25 bogies during which checks and repairs are for all wagon subassemblies according to customer’s requirements and legal regulations applicable in the European community.

  Eaos, Eanos, Eamos – FREIGHT WAGON ON 4 AXLES WITH FIX FLOOREaos (1) Freight wagon on 4 axles with fix floor. It is designed to carry bulk materials, equipment, laminated, timber. It is generally recommended for transport of goods should be not protected against weather. Eaos (2) Opened on 4 axles designed for the transport of coal, gravel, coils, wood, machinery equipments .Eaos (3) Designed to carry bulk (coal, coke, gravel) - goods that laminated, timber, firewood.

  www.

  uvai

  ud.ro

  Wagon Eaos (1) Eaos (2) Eaos (3)Length between faces uncompressed buffer (mm) 14540 13850 14540Chassis length between faces front beams (mm) 13300 12800 13050Wagon wheelbase(mm) 9000 9000 9000Usable length of the box (mm) min 12792 12710 12792Usable height of the box (mm) 1985 - 1743Usable width of the box (mm) min 2722 - 2762Total height of wagon (mm) 3325 3340 3175Înălţimea planşeului de la şină (mm)traducere 1435 - 1432Bogie wheelbase (mm) 1800 1800 1800Running circle diameter (mm) 920 920 920Usable surface (m2) 35,5 36 35Tare (t) 21,1 22 22,2Usable volume (m 3) 69 72 62Loading capacity (t) 58,9 58 57,8Load on axle (t) 20 20 20Minimum radius of enrolment curve:- current line (m) 150 150 150- garaging line (m) 75 35 35Bogie type Y25 Cs II Y25 Cs Y25 Cs IICirculation max speed (range empty/load) (km/h) 120 / 100 100 120 / 100Brake type KE – GP Oerlikon – GP KE – GPNumber of hatches - - 16Wagon total width 3020 - 3010Number of lateral doors 4 - 4Height from rail to buffer axis 1060 1060 1060

 • VAG

  OA

  NE

  MA

  RF

  Ătransport pIatrĂ

  societatea noastră poate executa construcție nouă și reparații periodice la vagoane de transport cereale cu boghiu Y25, ocazie cu care se fac verificări și reparații la toate subansamblele vagonului conform cerinte beneficiar și reglementări legale în vigoare.

  Faccs – VaGon DoZator pEntrU transport pIatrĂVagonul este de construcţie complet metalică şi permite descărcarea prin gravitaţie a pietrei sparte, precum şi dozarea cantităţii descărcate în funcţie de necesităţi. Descărcarea se poate face din mers cu viteza de 5 km/h. Este utilizat în special pentru lucrările de întreţinere şi refacţie a căii.

  SPECIFICAȚIE

  Lungimea peste tampoane (mm) 12540ampatamentul vagonului (mm) 7500Lungimea şasiului (mm) 11300Lăţimea şasiului (mm) 2600Înălţimea de la şină la axa tampoanelor (mm) 1060tara (t) 23,4Capacitatea de încărcare (t) 56,6sarcina maxim ăpe osie (t) 20,0Diametrul roţii (mm) 920tip boghiu Y25 Cs II aGEraza minimă de înscriere în curbă: - linie curentă (m) 150 - linie de garare (m) 75Viteza maximă de circulaţie vagon gol (km/h) 120Viteza maximă de circulaţie vagon încărcat (km/h) 100tip frână KE - Gp

  www.uvaiud.ro

 • FR

  EIG

  HT

  WA

  GO

  NWAGONS FOR STONE TRANSPORT

  our company perform new construction and periodic repair for wagon equipped with Y 25 bogies during which checks and repairs are for all wagon subassemblies according to customer’s requirements and legal regulations applicable in the European community.

  Faccs – STONE TRANSPORT DISPENSER WAGON

  the wagons are all of a metal construction and allow the unloading by gravitation of the broken stones, as well as dosing the quantity unloaded, depending on the requirements. the unloading can be done while running with a speed of 5 km/h. It is used especially for maintenance and engineering works to the railway.

  www.

  uvai

  ud.ro

  SPECIFICATION

  Length between buffers (mm) 12540Wagon wheelbase (mm) 7500Chassis length (mm) 11300Chassis width (mm) 2600Height from rail to buffers axis (mm) 1060tare (t) 23,4Loading capacity (t) 56,6Maximum load on axle (t) 20,0Wheel diameter (mm) 920Bogie type Y25 Cs II aGEMinimum radius of enrolment curve:- current line (m) 150 - garaging line (m) 75Circulation maximum speed (km/h) empty wagon 120Circulation maximum speed (km/h) loaded wagon 100Brake type KE - Gp

 • VAG

  OA

  NE

  MA

  RF

  ĂVAGOANE PLATFORMĂ 4 OSII

  Se execută construcție nouă și reparații periodice la vagoane autodescărcătoare pentru transportul cărbunelui dotate cu boghiuri Y 25, ocazie cu care se fac verificări și reparații la toate subansamblele vagonului conform cerințelor beneficiarului și reglementarilor legale în vigoare.

  Rs, Rgs - VAGON PLATFORMĂ PE 4 OSIIVagoanele tip Rs nu sunt dotate cu dispozitive pentru containere şi pot fi folosite la transportul de buşteni, materiale lungi etc.Rgs (1)Vagon platformă pe patru osii destinat transporturilor în trafic intern şi internaţional a următoarelor mărfuri:

  ➲ containere, utilaje, laminate (profile, ţevi, şine de cale ferată), lingouri, prefabricate din beton, cherestea, buşteni, table.

  De asemenea, vagonul poate fi folosit pentru transporturi speciale.Vagonul este metalic, de construcţie sudată şi corespunde prescripţiilor RIV; materialele ce intră în componenţa vagoanelor şi acoperirile de protecţie permit utilizarea acestuia în orice anotimp şi în toate zonele climatice.Rgs (2)Amenajat pentru transporturi Ro-LA.

  RGS (1) Lungimea peste tampoane (mm) 19900Lungimea peste traversele frontale (mm) 18660Lungimea utilă a planşeului (mm) 18500Lăţimea utilă (mm) 2740Suprafaţa utilă (m3) 51Laţimea maximă a vagonului (mm) 2980Înălţimea de la şină la faţa planşeului (mm): - pentru podea cu cherestea de brad 1260 - pentru podea cu cherestea de stejar 1240Ampatamentul vagonului (mm) 14860Boghiuri tip Y 25 Cs IIAmpatamentul boghiului (mm) 1800Diametrul cercului de rulare al roţii (mm) 920Înălţimea pereţilor frontali (mm) 520Tara (t) 25Sarcina utilă (t) 55Sarcina maximă admisă pe osie (t) 20Tip frână KE – GPViteza maximă (km/h) 100

  RGS (2) Lungimea peste tampoane (mm) 19900Ampatamentul vagonului (mm) 14860Lăţimea utilă a planşeului (mm) 2740Lungimea utilă a planşeului (mm) 18660Înălţimea planşeului de la şină (mm) 1210Înălţimea axei tampoanelor de la şină (mm) 1060Tara (t) 23,7Sarcina maximă admisă (t) 56,3Sarcina maximă pe osie (mm) 20,0Tip boghiu Y 25 CsRaza minimă de înscriere în curbă (m): - linie curentă 150 - linie de garare 35 - linie de garare, cu barele de frână nedezlegate 75Viteza maximă (km/h) 100Tip frână KE – GP

  www.uvaiud.ro

 • fR

  eiG

  ht

  wa

  Go

  nPLATFORM wAGONS

  Our company perform new construction and periodic repairs to wagons for special transporting,( containers, tools, rolled steel (profiles, pipes, rails), ingots, concrete prefabs, timber, logs,) equipped with Y 25 bogies. Repairs that check and repair all its parts according to client wishes wagon and legal regulations.

  Rs, Rgs - 4 AxLE FLAT wAGONThe Rs type wagon is not provided with devices for containers and it cannot be used to carry logs, long materials etc.

  Rgs (1)The 4 axle flag wagon used to carry the following goods, in local and international traffic:

  ➲ containers, devices, rolled steel (profiles pipes, railway tracks), ingots, semi-finished concrete goods, timber, tree trunks, metallic clubs.

  This type of wagon can also be used for special carriages.It is a metallic, welded, RIV wagon; materials in the composition of this wagon and protection hoods allowing their use in any season and in any climate.

  Rgs (2)Adapted for Ro-LA carriage.

  Specifications

  Track gauge 1435 mmLoading gauge UICLength between buffers 14040 mmEfficient length of the platform 12800 mmEfficient width of the platform 2740 mmHeight of the platform from rail 1265 mmLoading area 51 m2wagon tare 25 tNet load 55 twagon whell base 9000 mmBogie type Y 25Bogie wheel base 1800 mmBrake type KE - GPMaximum speed 100 km/hMinimum radius of the curve 150 mNumber of axles 4

  www.

  uvai

  ud.ro