v |.,IATE},1ATICA 9I EXPLORAREA si explorarea... · tudora pitila o cleopatra mihailescu crinela...

Click here to load reader

 • date post

  02-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  23
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of v |.,IATE},1ATICA 9I EXPLORAREA si explorarea... · tudora pitila o cleopatra mihailescu crinela...

 • TUDORA PITILA O CLEOPATRA MIHAILESCUCRINELA GRIGORESCU o CAMELIA COMAN

  |.,IATE},1ATICvA

  9I EXPLORAREA)

  T,IEDIULUI

  CAIET DE LUCRU PENTRU CLA9A IPARTEA A II-A

  NU},IELE },lEU

 • Cuprins

  Recapitulare. Adunarea gi sciderea numerelor naturale de la 0la 31,

  fdri trecere peste ordin 3 rEvaluare. .:. ... . 6 rRecapitulare. Adunarea gi sciderea numerelor naturale de la 0Ia 31,

  cu trecere peste ordin. 7 tEvaluare. 11 r

  I. Numerele naturale de la 31la 100Formarea, scrierea gi citirea numerelor naturale de la 31 Ia 100.

  Compararea gi ordonarea numerelor naturale de la 31la 100

  Recapitulare

  Evaluare.

  12s12t13r1,4t

  15r

  16r17t18r19r20t2Lt22t23t24t25t26t28t30r32t34t36r

  II. Adunarea gi scfrderea numerelor naturale de la SI Ia 100,f,iri pi cu trecere peste ordin 16 rAdunarea gi sciderea numerelor naturale de la 31la 100

  firi trecere peste ordin (Z + Z/Z - Z) . .Adunarea numerelor naturale de la 31 la 100, firi trecere peste ordin (Z + U)Adunarea numerelor naturale de Ia 31Ia 100, firi trecere peste ordin (ZtJ + Z) .......Scidereanumerelornaturale dela31la 100, firitrecerepeste ordin (ZU -Z) ........Adunarea numerelor naturale de Ia 31Ia 100, firi trecere peste ordin (ZU + U) ... . .. .Sciderea numerelor naturale de Ia 31Ia 100, firi trecere peste ordin (ZU - U) .. ... .. .Adunarea numerelor naturale de Ia 31 la 100, fird trecere peste ordin (ZlJ + ZU). . . . . .Sciderea numerelor naturale de la 31 la 100, ferA trecere peste ordin (ZU - ZU). . . . . . .

  Recapitulare

  Evaluare.

  Adunarea numerelor naturale de la 0Ia 100, cu trecere peste ordin (ZIJ + U) ...Sciderea numerelor naturale de Ia 0Ia 100, cu trecere peste ordin (ZU - U) ...Adunarea numerelor naturale de la 0 Ia 100, cu trecere peste ordin (Zll + ZU). .Sciderea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste ordin (ZU - ZU). .

  Recapitulare . ... ..'.Evaluare.

 • III. Elemente intuitive de geometrie 37 tForme geometrice plane: pitratul, dreptunghiul, triunghiul, cercul 37 tInteriorul qi exteriorul unei figuri geometrice 39 tCorpurigeometrice ....... 40t

  Recapitulare 43t

  IV. Misurarea mirimilor.. 45tMisurarea lungimii. 45 t

  Misurarea valorii obiectelor 50 rRecapitulare 52tEvaluare. 54t

 • RecapitulareAdunarea gi scdderea numerelor naturale

  de Ia 0 la 31 , tdrd, trecere peste ordin

  iii'.'C"t.r, leazd.,folosind diferite materiale ajutitoare.

  '? Uneqte cu o linie exerci[iile care au acelagi rezultat.

  L]j-:*]J 119 1?Jr!.l&%1i*.l,,6d,iq**i

  Lrq_*_:_J U3*^JS"."1... Completeazl.cisufele, folosil-l-l+ 2 = t2il* 1- 0 = 1- 51- 4 *f]= 1,6ij.. Compune gi rezolviprobleme dupd urmitoarele imagini.

  **

  **

  *%

  r-k-q-ff] Ltq*: e-) k-k"rr}

  nd beligoarele pentru a calcula.1B il=16 tll- 3=12i-e-l_fl= 9 tll*12= 414*[]= 2 LI* 4=1-9

  %&%$$

  *&& $*&

  CAfl fotbaligti rimin?CAte sportive sunt?

  {,3-iq

 • ffi Co*p Leteazitabelele.

  ffi n.p, ezintd,exercifiile cu ajutorul figurilor geometrice.

  -{ 1-B10

  4

  15

  17

  +{ 4l-0

  tlL4

  12

  +{ 125

  3

  6

  7

  -{ 166

  10

  5

  4

  +{ (10

  12

  11

  L4

  ffi Co*pune exercifii care sd aibi rezultatele date.2

  9

  43

  L-l-ffiilI =z[f-KX3]= 5[-L-fl]*-Li = sIJ-XX-]--] = t

  [:[-3.]--il: = zLf*illII*J=z[-i--ffi--l i= zl-1-KIl-i= z

  ffi Co*pune exercifii de adunare gi de scide re caresl aibl rezultate cuprinse intre 12 gi 19.

  ii,liiii i*i l i i i j; ;- I i r- j I ..til':il-l -... -_ t" _ - _l i "-...-i". -"'

  iiittiil__.-.L-,. -,J---_--l----*. L-_"

 • 1^n/1!

  1,.. 9-., Rezolvi exercifiiIe, apoi coloreazd,ad ecvat organele ilustrate.

  Calculeazi gi compari rezultatele.i10i"-"- 11B+11i j!5+12

  17+12:1 0+1514+13|-jZ1_+ 323+ 6i j26+ 3

  l-*-" 11e-1si j23-11B-1oi_:j2B-1z4* Bi_-:zs-1,

  :-'' -29-1,8 ,19-

  17+ 2i lL4+1s[:j26-1 4L I2B-1 o[:j

  2

  0

  4

  B

  2B- s27 - 1,4t2 + 1,423+ 6

  jIl- Transcrie exercigiile, apoi calculeazi.

  19+10=26-15=L4+13=27 - 4-1,2+L4=29 - 16 =15 + !2=1B-15=26-14=

  i, iii:iiiii. . .... :... ..., .i .. ...i . . iii!.it' -i' 'l'- "i -i

  i.'i,iii

  jii-1it-irii...

  i,l-ii

  i.i-tijiiirjir,iiiii

  i,;iitlijiii

  f-i-i-ijjI ---lilrjri

  . i.., .. l,-.j

  iiii

  29-4E

  26*1,2t]]

  15+1-1I]J-

  I-fE=[TliiiiiiiL

 • Numerele naturale de la 31 la 100Formarea, scrierea gi citirea

  numerelor naturale de la 31 la 100Scrie in casete numirul cuburilor, al inghelatelor gi al fulgilor de zdpadi.

  BggqqBwgBg;wrywwrywwwww

  wwwrywwwwqw

  ..{ary4!!r$lrtgw

  Scrie numerele de la 65 pAni la 86.t")'.

  "{, colo, eazi curogu cifra unitifilor.

  ffiffiffiffiffiffiffiffimi?-' Scrie cu litere numerele mai mari decAt 58, dar mai mici decAt 63.

  Compune gi descompune numerele..i.

  rSlOl

  LJ

  i I i , ,4i4ioi i I,';", ; ,'.[L I'

  2J

  et :4 r6nJ().J

  9lB

  9'5.

  '7 "7)l

  ' ,l

 • iL

  l'z'.

  Com p ararea 9i ordonareanumerelor naturale de la 31 la 100

  Coloreazd,numerele mai mici din perechile urmitoare.

  MM Mffi Mtrtr MM ffiffi MffiScrie numerele formate din zeci, care sunt mai apropiate de cele date.fficl mC) i4.15ltrEO mC) ffiC)EtrC) mC) MO

  C]C]O

  'f-a, Coto, eazd.,in fiecare pereche, caseta in care se afli numirul cu cele mai multe unitafi.

  [email protected] ffiffi mru [email protected] ffiffi ffiMI.a Observi regula gi scrie numerele pe axi.

  35\)

  ii.,\:'"i,,r',i r.l:i,r{,ir i',5 { ''1il1'1-'.'. +i"i!:irn:ii,,]5 i:irrU-S'Itr !:.i+i:ir jiEt:,iir,i ilt'-,i:..i,15 I u:':l;,ir'+.i,l.]!Jth,ljti.!,it'J+ ir+i'i+'.1,;in

  30 40 100

  '.1 Ordo neazA.numerele mai intAi crescitor, apoi descrescitor.

  ffiMffiMMMMffiMMtrtrM

  f e.' Obr.rvi regula gi scrie numerele care lipsesc de pe [ur[uri. Cum s-au format acegtia?

  FT;It)t/l

  ffiM

  #i,*-

 • ffimcaBitulmne

  t' Scrie numerele formate pe numiritoare.

  I 2 Scrie numerele care lipsesc de pe bulgirii de zdpadi.

  40

  57 5 5

  42

  i i ., : ,. .i

  51 .*,,.' 49

  6 7 .ril -_.sii

  81 79

  78

  37

  48

  '/3 Scrie numerele urmitoare cu litere:74,58,40.

  iil,.li:il

  Scrie descrescitor, de la 100la 30, numerele care au cifraS la unitifi.

  Scrie numere mai mici decit 87, dar mai mari decit 50.

  Compune sau descompune numerele date.

  {i.

  5

  /G'

  - -".'..\

  1L\+ l1dF-

  994r&,

  '.:.

  C'{

 • Evaluare

  ffi co*pune sau d.escompune numerele.

  ,ffi Color" azd, cugalben cel mai mic numir din gir..Ett @ m .FTil EIZ Er'ffi,i Scrie trei numere apropiate de cele date.

  . FIol[trm[-T] . El-ol[T_-lmtl'$ Orao neazd,crescitor numerele din cele trei giruri.

  i$l;l r-:L- "l J"-f--i;g ro;or ii-- - - r -'- t'" -- l----l

  iFB_i:i.-i.j

  .ET'] M ffi

  .El-o-lfTlrum