Utilizarea produsului eXeLearning

of 40 /40
Utilizarea produsului eXeLearning pentru crearea lecţiilor în format electronic Bogdan Tudorică Ploieşti 2013

Embed Size (px)

description

eXeLearning

Transcript of Utilizarea produsului eXeLearning

Page 1: Utilizarea produsului eXeLearning

Utilizarea produsului eXeLearning pentrucrearea lecţiilor în format electronic

Bogdan Tudorică

Ploieşti2013

Page 2: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 2 din 40

Sumar:

1 Note introductive..................................................................................................................... 32 Obţinerea şi formele de prezentare ale produsului.................................................................. 53 Utilizarea produsului eXeLearning pentru crearea unei lecţii în format electronic................ 63.1 Pornirea produsului. Scurtă prezentare............................................................................. 63.2 Crearea unei lecţii noi....................................................................................................... 73.3 Completarea proprietăţilor şi metadatelor lecţiei..............................................................83.4 Structurarea unei lecţii...................................................................................................... 93.5 Popularea secţiunilor şi subsecţiunilor cu diverse componente......................................113.5.1 Componentele Activity, Free Text, Objectives, Preknowledge...............................123.5.2 Componentele Cloze Activity şi Dropdown Activity..............................................163.5.3 Componentele Multi-choice, Multi-select, SCORM Quiz şi True-False Question. 183.5.4 Componentele Case Study, Reading Activity şi Reflection................................... 203.5.5 Componenta External Web Site...............................................................................223.5.6 Componenta Image Gallery..................................................................................... 233.5.7 Componenta Image Magnifier................................................................................. 253.5.8 Componenta Java Applet......................................................................................... 263.5.9 Componenta RSS..................................................................................................... 283.5.10 Componenta Wiki Article......................................................................................30

3.6 Pregătirea lecţiei pentru utilizarea propriu-zisă. Exportul lecţiei în diverse formate......32Anexa 1. Instalarea produsului eXeLearning sub sistemul de operare Windows.....................33Anexa 2. O metodă alternativă de adăugare a conţintului video într-o componentă................ 35Anexa 3. O metodă de utilizare a structurilor chimice în lecţiile eXeLarning......................... 38

Page 3: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 3 din 40

1 Note introductive

Acest îndrumar este destinat utilizării în cadrul disciplinei Instruire Asistată deCalculator de către cursanţii modulului psiho-pedagogic din Universitatea Petrol-Gaze dinPloieşti. El poate prezenta de asemenea interes pentru cadre didactice, instructori, formatori şialte persoane care doresc să creeze lecţii în format electronic.

Autorul porneşte de la prezumpţia că utilizatorii acestui ghid au cunoştinţe de bază deutilizare a calculatorului şi că sistemul de operare utilizat este o variantă oarecare de Windows(varianta pe care sunt realizate ilustraţiile din acest ghid este Windows XP, dar şi alte versiunide Windows pot rula aplicaţia prezentată; aplicaţia este disponibilă şi sub alte sisteme deoperare – a se vedea şi comentariile din capitolul “Obţinerea şi formele de prezentare aleprodusului”).

eXeLearning a fost finanţat de New Zealand Government Tertiary EducationCommission's eCollaboration Fund şi dezvoltat de University of Auckland, The AucklandUniversity of Technology şi Tairawhiti Polytechnic. Ulterior aplicaţia a fost suportată deCORE Education, o organizaţie non-profit specializată pe cercetare şi devoltare din NewZealand. Produsul a primit de asemenea sprijin substanţial din partea unui număr de alţiparticipanţi şi contribuitori. La momentul curent (2013), dezvoltarea şi actualizarea aplicaţieia fost preluată în principal de Centro Nacional de Referencia de Aplicacion de las TICbasadas en Fuentes Abiertas din Spania1 în cadrul proiectului INTEF eXe2.

Produsul eXeLearning este destinat creării pachetelor de conţinuturi în formatelectronic. În ghidul de faţă vom denumi în mod generic aceste pachete de conţinut printermenul “lecţii” (prin lecţie se înţelege în mod obişnuit un produs destinat instruirii, decomplexitate şi întindere limitate; produsele imediat apropiate ca structură – obiectul deînvăţare şi unitatea de învăţare – pot fi şi ele reprezentate în format electronic cu ajutorulacestei aplicaţii, diferenţele fiind doar de complexitate şi dimensiune). Lecţiile create înaceastă aplicaţie nu sunt recomandate utilizării direct în formatul în care sunt salvate deaplicaţie, dar pot fi exportate (opţiunea File→Export) în următoarele formate:

• Common cartridge (format dezvoltat de IMS Global Learning Consortium -http://www.imsglobal.org) (opţiunea File→Export→Common cartridge; rezultatuleste un fişier zip conţinând lecţia în format Common cartridge);

• SCORM (Sharable Content Object Reference Model) versiunea 1.2 (formatdezvoltat în cadrul Advanced Distributed Learning (ADL) Initiative, la comandaOffice of the United States Secretary of Defense – www.scorm.com) (opţiuneaFile→Export→SCORM 1.2; rezultatul este un fişier zip conţinând lecţia în formatSCORM). Lecţiile în format SCORM sunt utilizabile într-o multitudine deplatforme de e-learning şi alte produse similare, printre care şi produsul utilizat îneducaţia preuniversitară românească numit Advanced eLearning (AeL) (o listă deexemple de utilizare a lecţiilor în format SCORM în diverse produse poate fi găsităaici: http://exelearning.org/wiki/ContentPackaging/SCORM_Import_Screenshots.

• IMS Content Package (un alt format dezvoltat de IMS Global LearningConsortium - http://www.imsglobal.org) (opţiunea File→Export→IMS ContentPackage; rezultatul este un fişier zip conţinând lecţia în format IMS ContentPackage);

• Site web independent. Poate fi încărcat pe un server web oarecare şi utilizat caatare sau utilizat în absenţa unui server web (poate fi deschis direct cu un browser

1 https://forja.cenatic.es/2 https://forja.cenatic.es/projects/iteexe/

Page 4: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 4 din 40

web, neavând componente dinamice care să necesite neapărat utilizarea unuiserver web; pentru deschidere dublu click sau click dreapta→Open pe fişierulindex.html). Site-ul rezultat poate fi exportat atât despachetat într-un folder(opţiunea File→Export→Web site→Self-contained Folder; folderul creat va aveaacelasi nume cu numele dat lecţiei la salvare) cât şi împachetat într-o arhivă zip(opţiunea File→Export→Web site→Zip File);

• Single page. Rezultatul este un folder asemănător cu cel al exportului sub formă desite web despachetat, deosebirile fiind legate doar de modul de repartizare ainformaţiei în una (Single page) sau mai multe pagini web (Web site) (opţiuneaFile→Export→Single Page; folderul creat va avea acelaşi nume cu numele datlecţiei la salvare);

• Text file. Rezultatul este un fişier text care conţine numai informaţiile de tip textdin lecţie (imaginile, secvenţele video şi alte componente multimedia vor fipierdute) (opţiunea File→Export→Text File);

• XLIFF. Rezultatul este un fişier într-un format XML uşor de tradus într-o altălimbă.

Obs. Formatele Common Cartridge, SCORM şi IMS Content Package sunt înrudite,având structuri, destinaţii şi funcţionalităţi similare.

Mai este demn de remarcat şi faptul că produsul eXeLearning este un produs OpenSource, dând astfel posibilitatea modificării sale în diverse moduri (printre care şi portareaprodusului în limba română).

Ilustraţiile sunt realizate de autor prin captură de ecran în diverse situaţii de utilizare,iar textele explicative sunt de concepţie proprie, bazate pe experienţele autorului cu acestprodus.

Page 5: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 5 din 40

2 Obţinerea şi formele de prezentare ale produsului

Aplicaţia eXeLearning are două forme de prezentare pentru sistemele de operare MSWindows3:

• Aplicaţie instalabilă. Se instalează într-un folder oarecare; în timpul instalării toatefişierele componente sunt despachetate. Prezintă avantajul că permite adăugarea destiluri, de pachete de limbaj şi crearea de noi componente (iDevice-uri) care să fiedisponibile permanent (opţiuni pentru utilizatori avansaţi). Prezintă dezavantajulcă nu poate fi mutată într-un alt folder sau pe un alt sistem de calcul. Ultimaversiune a acestei forme este disponibilă la adresa:https://forja.cenatic.es/frs/download.php/file/1571/eXe-install-1.04.1.3605intef7.1.exe (versiunea din 14 mai 2013). Instalarea produsului esteuna obişnuită, care nu necesită precauţii sau măsuri speciale (instalarea esteprezentată în detaliu în “Anexa 1. Instalarea produsului eXeLearning sub sistemulde operare Windows”).

• Aplicaţie portabilă. Este alcătuită dintr-un singur fişier arhivă. La fiecare execuţieacest fişier extrage toate componentele în folderul de fişiere temporare. Prezintăavantajul că poate fi mutat şi executat în alt folder sau sistem de calcul. Prezintădezavantajul ca nu permite adăugarea de stiluri şi de pachete de limbaj, iarcomponentele (iDevice-urile) adăugate în timpul unei sesiuni de lucru suntdisponibile doar pe durata sesiunii respective. Ultima versiune a acestei forme estedisponibilă la adresa: https://forja.cenatic.es/frs/download.php/file/1572/exe-ready2run-1.04.1.3605intef7.1.exe (versiunea din 14 mai 2013).

Produsul eXeLearning este disponibil şi pentru alte sisteme de operare cum ar fi:

• Mac OS X (versiunea 10.3.9 sau mai mare)

• Linux Ubuntu Feisty (versiunile Ubuntu Feisty 7.04, Gutsy 7.10 şi Hardy 8.04saumai noi)

• Linux Ubuntu Dapper (versiunile Ubuntu Dapper 6.06 şi Edgy 6.10)

• Linux Fedora 7 (dar şi versiunile Fedora 8 şi Fedora 9)

• Linux openSUSE 10.2 şi 10.3

• One Laptop Per Child OLPC XO

De asemenea produsul este disponibil şi sub formă de cod sursă (deci poate fi folositîn principiu şi pentru alte sisteme de operare decât cele enunţate; este nevoie totuşi decunoştinţe avansate de programare pentru acest lucru). Pentru informaţii suplimentare poate ficonsultată pagina produsului: http://exelearning.org/wiki.

3 Cele două variante recomandate pentru utilizare, împreună cu alte variante şi versiuni de ladiverse date şi pentru diverse sisteme de operare pot fi descărcate de pe pagina (varianteleviitoare ale aplicaţiei vor putea fi găsite pe aceeaşi pagină):https://forja.cenatic.es/frs/?group_id=197

Page 6: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 6 din 40

3 Utilizarea produsului eXeLearning pentru crearea uneilecţii în format electronic

3.1 Pornirea produsului. Scurtă prezentare

1. Se deschide aplicaţia (meniul “Start”, folderul “exe”, opţiunea “exe” pentru formainstalabilă a aplicaţiei; dublu click sau click dreapta→“Open” pe fişierul executabilpentru forma portabilă a aplicaţiei). Fereastra aplicaţiei arată precum cea din imagineaurmătoare (dreptunghiurile colorate sunt adăugate de autor pentru evidenţiereadiverselor zone):

Figura 1 - Aspectul aplicaţiei eXeLearning cu evidenţierea zonelor principale

2. In fereastra aplicaţiei pot fi distinse următoarele zone (evidenţiate cu dreptunghiuricolorate):

• Bara de meniu (zona “albastră”);

• Schema de structură a lecţiei (zona “roşie”);

• Lista de iDevice-uri (componente) disponibile (zona “verde”);

• Comutatorul între modul de editare şi modul de modificare a proprietăţilor şimetadatelor (zona “bleu”);

• Suprafaţa de lucru efectiv (zona “galbenă”);

Page 7: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 7 din 40

3.2 Crearea unei lecţii noi

1. La pornire, eXeLearning are o lecţie nouă gata deschisă pe suprafaţa de lucru. Ulterior,în timpul sesiunii de lucru, poate fi oricând creată o altă lecţie nouă (opţiuneaFile→New);

2. Se selectează stilul dorit din meniul Styles (diferenţele între stiluri sunt date de culori,fonturi şi pictograme folosite);

3. Este bine ca imediat dupa deschiderea unei lecţii noi, aceasta să fie salvată cu un numeoarecare (de preferat unul descriptiv) (opţiunea File→Save) precum în Figura 2 (seselectează locaţia în care se va salva fişierul şi se dă acestuia un nume; după aceea sedă click pe Save):

Figura 2 - Dialogul de salvare a unui fişier sub un nume oarecare

Explicaţie. Salvarea iniţială este necesară datorită faptului că diverse opţiuni de exportutilizează denumirea dată lecţiei ca denumire pentru folderul în care vor fi grupate fişiereleformatului exportat (a se vedea capitolul “Note introductive” pentru mai multe detalii).

Dacă salvarea a avut loc cu succes, va fi afişat un mesaj de confirmare precum cel dinfigura următoare. În caz contrar, probabil utilizatorul a selectat pentru salvare o locaţie în carenu se poate salva (spre exemplu direct în My Computer) sau nu a furnizat un nume corectpentru fişier (există caractere care sunt interzise în numele de fişiere, cum ar fi \ / : * ? " < >sau | ) sau nu a furnizat deloc un nume pentru fişier.

Figura 3 – Mesaj de confirmare a salvării

Notă. Pe parcursul lucrului, pentru siguranţă, operaţia de salvare ar trebui executată oride câte ori s-a înregistrat un progres semnificativ de la ultima salvare.

Page 8: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 8 din 40

3.3 Completarea proprietăţilor şi metadatelor lecţiei

Proprietăţile şi metadatele lecţiei sunt informaţii diverse furnizate pentru o lecţie.Completarea acestora, deşi facultativă, este recomandată, prezenţa lor uşurând operaţiileulterioare de administrare a platformelor de e-learning sau a altor produse în care va fi inclusălecţia respectivă.

Pentru a putea completa aceste informaţii se dă click pe eticheta “Properties” din zona“bleu” (a se vedea Figura 1). Rezultatul este comutarea suprafeţei de lucru din modul deeditare în modul de modificare a proprietăţilor şi metadatelor (a se vedea Figura 4).

Figura 4 - Aspectul aplicaţiei eXeLearning după comutarea din modul de editare în modul de modificare

a proprietăţilor şi metadatelor

În dialogurile Package (Figura 4) şi Metadata (Figura 5) vor fi completate informaţiileconsiderate a fi pertinente conform destinaţiei lecţiei, după care se dă click pe butonul Apply.

Page 9: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 9 din 40

Figura 5 - Continutul dialogului Metadata – se vor completa informaţiile conform cu destinaţia lecţiei

Pentru a reveni la modul normal de editare se dă click pe eticheta “Authoring” dinzona “bleu” (a se vedea Figura 1).

3.4 Structurarea unei lecţii

În concepţia specifică e-learning, lecţiile au o structură arborescentă în care “rădăcina”este reprezentată de lecţia în sine, iar “crengile” şi “frunzele” sunt diversele elementecomponente ale lecţiei (preambul, introducere, diverse conţinuturi separate, test deautoevaluare, secţiune de teme etc.).

Structura unei lecţii este reprezentată în zona “roşie” de pe Figura 1. În aceeaşi zonăsunt disponibile şi opţiunile de modelare a acestei structuri (în detaliu în Figura 6):

• Add page – adaugă un nou element în structura lecţiei. Elementul respectiv va fisubordonat elementului care este selectat la momentul adăugării;

• Delete – şterge elementul selectat din structura lecţiei;

• Rename – redenumeşte elementul selectat din structura lecţiei;

• Săgeata barată în sus – ridică un element în ierarhia lecţiei;

• Săgeata barată în jos – coboară un element în ierarhia lecţiei;

• Săgeată în sus – ridică un element (acesta va rămâne totuşi la acelaşi nivel desubordonare);

• Săgeată în jos – coboară un element (acesta va rămâne totuşi la acelaşi nivel desubordonare).

Page 10: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 10 din 40

Figura 6 - Imagine de detaliu a zonei de structură a lecţiei aşa cum apare aceasta într-o lecţie nouă

În Figura 7 este prezentată aceeaşi zonă, de această dată cu o structură completă delecţie. Se observă modul în care a fost structurată lecţia în secţiuni şi subsecţiuni (structuralecţiei luate ca exemplu conţine principalele componente enumerate mai jos).

Figura 7 - Imagine de detaliu a zonei de structură a lecţiei pentru o lecţie în lucru

Aceeaşi zonă poate fi folosită şi pentru selectarea secţiunii sau subsecţiunii care estedeschisă pentru editare pe suprafaţa de lucru (click pe secţiunea sau subsecţiunea dorită).

Obs. Se recomandă neutilizarea diacriticelor în denumirile paginilor pentru a evita ca peun sistem oarecare, care nu a fost configurat pentru utilizarea caracterelor româneşti, lecţia sănu se deschidă corespunzător. În schimb în conţinutul paginilor, diacriticele pot fi utilizatefără reţineri.

Obs. Nu ar trebui uitat nici aspectul metodic al realizării lecţiilor, în sensul de a prevedeîn acestea toate componentele necesare unei lecţii:

• Titlu / copertă• Introducere care să conţină o descriere a lecţiei, o motivare a cursanţilor în

studierea lecţiei respective, precum şi explicaţii asupra modului în care lecţia va fiparcursă şi cunoştinţele evaluate

Page 11: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 11 din 40

• Recapitulare (atunci când este cazul) sub formă de conţinut sau de evaluare sauambele

• Sumarul lecţiei• Conţinuturi propriu-zise• Evaluare• Teme• Surse suplimentare de informare• Incheiere

3.5 Popularea secţiunilor şi subsecţiunilor cu diverse componente

Lista componentelor (iDevices) care pot fi utilizate într-o secţiune sau subsecţiune delecţie se găseşte în zona “verde” din Figura 1. Selectarea prin click cu mouse-ul a oricăreiadintre ele duce la inserarea în mod de editare a respectivei componente pe secţiunea sausubsecţiunea de lecţie aflată curent în editare (ca în Figura 8). În continuare, în acest ghid vorfi prezentate pe rînd componentele disponibile.

Figura 8 - Inserarea în secţiunea curentă a unei componente din lista de componente prin click pe

denumirea componentei

Diversele componente pot fi utilizate liber, conform dorinţei şi imaginaţiei fiecăruia,dar fiecare dintre ele are totuşi o anumită destinaţie generică:

• Activity – Text cu titlu şi pictogramă. Potrivit pentru conţinuturi.• Case Study – Studiu de caz cu text, cerinţe şi feedback.• Cloze activity – Text cu porţiuni lipsă; utilizabil la evaluare.• Dropdown activity – Text cu porţiuni selectabile; utilizabil la evaluare.• External Web Site – Un cadru în care este afişat un site web extern; util pentru a

afişa surse suplimentare de informaţie / referinţe bibliografice.

Page 12: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 12 din 40

• Free text – Text fără titlu şi pictogramă. Potrivit pentru coperte sau secţiuni de textdin interiorul unui text mai lung.

• Image Gallery – Galerie de imagini. Fiecare imagine se selectează şi poate primi oexplicaţie.

• Image Magnifier – Imagine cu o lupă; potrivită pentru vizualizarea detaliilor (spreexemplu pe o hartă, imagine anatomică sau schemă tehnologică).

• Java Applet – Applet Java. Util în special pentru inserarea în lecţie a conţinuturilorrealizate cu Descartes, Geogebra, Jclic şi Scratch, dar orice alte tipuri de applet-uriJava grafice pot fi utilizate.

• Multi-choice – Întrebări grilă cu un singur răspuns corect. Conţin feedback.• Multi-select – Întrebări grilă cu mai multe răspunsuri corecte. Conţin feedback.• Objectives – Text cu titlu şi pictogramă. Potrivit pentru enumerarea de obiective,

competenţe, secţiuni ale lecţiei etc.• Preknowledge – Text cu titlu şi pictogramă. Potrivit pentru recapitulare.• RSS – Listă de articole preluată automat dintr-un flux RSS oarecare.• Reading activity – Activitate de lectură dirijată. Conţine textul de citit, cerinţele şi

un feedback.• Reflection – Temă de reflecţie. Conţine enunţul şi feedback-ul• SCORM Quiz – Pachet de întrebări grilă cu câte un singur răspuns corect care este

corectat global. Prevede notă de trecere. Nu are feedback.• True-False Question – Întrebare cu răspuns adevărat / fals. Conţine feedback.• Wiki Article – Permite încărcarea şi salvarea în întregime a unui articol din

Wikipedia într-un cadru pe pagină, după care articolul respectiv poate fi modificatdupă dorinţă.

3.5.1 Componentele Activity, Free Text, Objectives, Preknowledge

Sunt componente mixte ce pot cuprinde elemente de tip text/imagine/film/sunet.Utilizarea componentelor:

• Se schimbă textul “Activity/Objectives/Preknowledge” în titlul dorit (Free Text nu aretitlu şi pictogramă; se recomandă utilizarea Free text atunci cînd un titlu ar încurca,spre exemplu la realizarea unei coperţi);

• Se completează caseta de text cu conţinuturile dorite:

o conţinuturile de tip text pot fi scrise/editate direct folosind caseta de text saupot fi aduse dintr-un alt editor de text cu Copy-Paste; sunt disponibile treivarietăţi de Paste („Paste” simplu este util pentru copierea din pagini web,„Paste as Plain Text” este util atunci când se doreşte eliminarea formatăriioriginale a textului la copiere, „Paste from Word” este util la copierea dintr-undocument Microsoft Word”);

o conţinuturile de tip imagine se adaugă/modifică dând click pe butonul“Insert/Edit Image” – pictograma cu un copac (va apărea dialogul din Figura 9în care se poate selecta imaginea şi respectiv titlul alternativ al imaginii – însubdialogul „General” şi respectiv se poate dimensiona, alinia şi spaţiaimaginea – în subdialogul „Appearence”);

Page 13: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 13 din 40

Figura 9 - Caseta de dialog pentru adăugarea / modificarea unei imagini

o Conţinuturile de tip media (sunet, film, animaţie) se adaugă / modifică dândclick pe butonul “Insert/Edit Embedded Media” – pictograma cu o bucată defilm foto (va apărea dialogul din Figura 10 în care se poate selecta tipul defişier şi fişierul media dorit – în subdialogul „General” şi respectiv se poatecolora fundalul şi respectiv alinia şi spaţia cadrul în care va fi reprezentatfişierul media – în subdialogul „Advanced”).

Figura 10 - Caseta de dialog pentru adăugarea / modificarea unui conţinut media

o O metodă alternativă de adăugare a conţinuturilor de tip media (mai utilă încazul care se doreşte utilizarea de conţinuturi de pe o pagină externă, fără a lemai descărca pe calculatorul propriu - cum ar fi un film de pe YouTube) estedescrisă în Anexa 2.

o Conţinuturile de tip formulă matematică se adaugă / modifică dând click pebutonul “LaTeX to Math for eXe” – pictograma cu un radical (va apăreadialogul din Figura 11 în care este disponibil un editor de ecuaţii minimal bazatpe LaTeX; pentru a vedea formula rezultată se dă click pe butonul „Preview”).

Page 14: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 14 din 40

Acest editor de ecuaţii matematice este de acelaşi tip cu cele utilizate pentrupublicaţii profesionale. Editoare cu acelaşi principiu de funcţionare (codulobţinut este interschimbabil între editoare) dar cu mai multe simboluridisponibile şi care pot fi folosite separat de aplicaţia eXeLearning pentru ainclude ecuaţii matematice în pagini web, pot fi găsite pe Internet (spreexemplu la adresa: http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php). Codurileobţinute sunt compatible între ele (în sensul că se poate produce spre exempluo formulă matematică foarte complexă cu editorul de ecuaţii de pe paginarecomandată mai sus, după care codul corespunzător poate fi adus în editorulde ecuaţii din eXeLerning şi va fi acceptat fără probleme). Într-un modoarecum similar pot fi introduse şi structuri chimice în lecţiile eXeLearning – ase vedea Anexa 3.

Figura 11 - Caseta de dialog pentru adăugarea / modificarea unei ecuaţii matematice

Obs. Explicaţiile de mai sus referitoare la tipuri de conţinut sunt valabile pentru toatecelelalte componente care mai utilizează conţinuturi interne lecţiei (Case study, ClozeActivity, DropDown Activity, FreeText, Multi-choice, Multi-Select, Objectives,Preknowledge, Reading Activity, Reflection, RSS, SCORM Quiz, True-False Question, WikiArticle). Aceste tipuri de conţinut nu sunt în schimb utilizabile în componentele care preiaufără modificare conţinut din exterior (External Web Site, Image Gallery, Image Magnifier,Java Applet).

• Odată terminată adăugarea / modificarea conţinutului, componenta poate fi salvatădând click pe butonul “Done” – pictograma cu un “V”;

• Sunt disponibile (vezi Figura 12) la baza tuturor componentelor şi opţiuni de:

Page 15: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 15 din 40

o revenire asupra modificărilor efectuate – butonul “Undo Edits” – pictogramacu o săgeată circulară înapoi;

o ştergere integrală a unei componente – butonul “Delete” – pictograma cu un“X”;

o mutare a unei componente mai sus sau mai jos în secţiune – butoanele “Moveup” şi “Move down” – pictogramele cu triunghiuri gri;

o mutare a unei componente în altă pagină – caseta de selecţie “Move to”;

Figura 12 - Diverse opţiuni de manipulare a unei componente

• O componentă salvată poate fi modificată ulterior dând click pe butonul “Edit” de labaza componentei – pictograma cu foaie şi creion (a se vedea Figura 13).

Dacă se combină toate tipurile de conţinut enumerate, rezultatul poate arăta precumcel din Figura 13.

Figura 13 - Componentă de tip Activity cu exemple din toate tipurile de conţinut

Obs. Pe o pagină se pot adăuga / combina oricâte tipuri de componente.

Page 16: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 16 din 40

3.5.2 Componentele Cloze Activity şi Dropdown Activity

Sunt componente destinate evaluării cunoştinţelor. Amandouă presupun existenţa unuitext din care lipsesc anumite cuvinte pe care cursantul trebuie să le completeze. La ClozeActivity completarea este liberă (cursantul poate scrie orice în spaţiile goale), pe când laDropdown Activity completarea este dirijată: în fiecare spaţiu din care lipseşte un cuvînt esteamplasată o casetă de selecţie în care se regăsesc cuvintele disponibile (pot fi adăugate şicuvinte false pentru creşterea nivelului de dificultate).

Utilizarea celor două componente se face în felul următor:1. Se merge pe pagina pe care se doreşte amplasarea componentei.2. Se dă click în meniul din stânga fie pe Cloze Activity, fie pe Dropdown Activity (în

funcţie de componenta aleasă):

Figura 14 – Inserarea unei componente Cloze Activity

3. Se înlocuieşte titlul Cloze Activity / Dropdown Activity cu un titlu sugestiv.4. În caseta Instructions se înlocuieşte îndrumarea de lucru “Read …” cu o îndrumare

corespunzătoare, cum ar fi “Citiţi paragraful de mai jos şi completaţi (selectaţi, pentruDropDown Activity) cuvintele lipsă”.

5. În caseta Text se scrie textul dorit pentru itemul de evaluare respectiv, cu tot cucuvintele care se intenţioneaza a fi lipsă.

6. Se subliniază cuvintele care se intenţionează a fi lipsă (Underline).7. Pentru Cloze Activity se pot bifa sau nu (după dorinţă) următoarele:

a. Strict marking – dacă nu este bifat se admit (şi sunt ignorate) greşeli de o literăîn scrierea cuvintelor. Dacă este bifat, astfel de greşeli sunt evidenţiate.

b. Check Caps – dacă nu este bifat, nu se face distincţia între litere mari şi literemici în răspunsuri. Dacă este bifat, literele mici scrise în loc de litere mari şiinvers sunt considerate greşeli.

c. Instant Marking – dacă este bifat, cuvintele sunt corectate imediat ce suntscrise. În caz contrar, corectarea se face la sfârşit, când se apasă pe buton.

Figura 15 – Opţiunile disponibile pentru Cloze Activity

Page 17: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 17 din 40

8. Pentru Dropdown Activity se pot introduce cuvinte false pentru a creşte dificultateaitemului de evaluare în modul următor: în caseta Other Words se scriu cuvintele falseseparate prin caracterul |.

Figura 16 – Adăugarea de cuvinte false

9. Rezultatul la acest moment ar trebui să fie asemănător cu cel din Figura 17.

Figura 17 – O componentă Dropdown completată cu informaţiile necesare

10. În caseta Feedback se scriu eventuale îndrumări, sugestii şi bineînţeles, feedback (caîn Figura 18).

Figura 18 – Un feedback minimal

11. Odată terminată adăugarea / modificarea conţinutului, componenta poate fi salvatădând click pe butonul “Done” – pictograma cu un “V”.

12. Sunt disponibile (vezi Figura 19) la baza tuturor componentelor şi opţiuni de:a. revenire asupra modificărilor efectuate – butonul “Undo Edits” – pictograma

cu o săgeată circulară înapoi;b. ştergere integrală a unei componente – butonul “Delete” – pictograma cu un

“X”;c. mutare a unei componente mai sus sau mai jos în secţiune – butoanele “Move

up” şi “Move down” – pictogramele cu triunghiuri gri;d. mutare a unei componente în altă pagină – caseta de selecţie “Move to”;

Page 18: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 18 din 40

Figura 19 - Diverse opţiuni de manipulare a unei componente

13. O componentă salvată poate fi modificată ulterior dând click pe butonul “Edit” de labaza componentei – pictograma cu foaie şi creion (a se vedea Figura 20).

Figura 20 – O componentă Dropdown Activity finalizată

Obs. Pe o pagină se pot adăuga / combina oricâte tipuri de componente.Obs. În afară de text, în componentele Cloze Activity şi Dropdown Activity pot fi utilizate şiimagini, sunete, filme, ecuaţii aşa cum s-a vazut la 3.5.1.

3.5.3 Componentele Multi-choice, Multi-select, SCORM Quiz şi True-False

Question

Sunt componente destinate evaluării cunoştinţelor. Toate presupun existenţa uneia saumai multor întrebări, fiecare având două sau mai multe răspunsuri din care unul sau mai multecorecte:

• Multi-choice – Întrebări grilă cu un singur răspuns corect. Conţin feedback pentrufiecare răspuns în parte.

• Multi-select – Întrebări grilă cu mai multe răspunsuri corecte. Conţin feedbackpentru fiecare întrebare în parte.

• SCORM Quiz – Pachet de întrebări grilă cu câte un singur răspuns corect la fiecareîntrebare, la care corectura se face global (rezultatul este un procent). Prevede notăde trecere. Nu are feedback.

• True-False Question – Întrebări cu răspuns adevărat / fals. Conţin feedback pentrufiecare întrebare în parte.

Utilizarea acestor componente se face în felul următor:1. Se merge pe pagina pe care se doreşte amplasarea componentei.2. Se dă click în meniul din stânga pe componenta aleasă:

Page 19: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 19 din 40

Figura 21 – Inserarea unei component Multi-choice

3. Se înlocuieşte titlul cu un titlu sugestiv.4. În caseta Instructions (apare numai la True-False Question) se scrie o îndrumare

corespunzătoare, cum ar fi “Selectaţi true în cazul în care afirmaţia este adevărat şifalse pentru cazul contrar”.

5. În caseta Hint (apare numai la Multi-choice şi True-False Question) se poate scrie unindiciu sau o sugestie de rezolvare.

6. În caseta Question se scrie textul întrebării dorite.Pentru True-False Question:

7. Se selectează true sau false după cum afirmaţia este adevărată sau falsă.Pentru celelalte:

7. În caseta Option se scrie primul răspuns posibil la întrebare.8. Pentru apariţia unei casete pentru un al doilea, al treilea şamd răspuns, se dă click pe

butonul Add another option.9. În fiecare casetă Option se scrie câte un răspuns din cele dorite.10. În dreptul fiecărei casete Option, în dreapta, există o casetă care se poate bifa şi un

buton cu „X”. Bifarea casetei înseamnă că respectivul răspuns e corect (numai unul lafiecare întrebare pentru Multi-choice şi SCORM Quiz, oricâte la fiecare întrebarepentru Multi-select). Apăsarea pe butonul cu „X” duce la ştergerea răspunsuluirespectiv cu tot cu caseta Option în care a fost.

Pentru toate componentele:11. În caseta/casetele Feedback se scriu eventuale îndrumări, sugestii şi bineînţeles,

feedback. Ţineţi cont de faptul că la Multi-choice se dă feedback pentru fiecarerăspuns, la Multi-select şi la True-False Question se dă la nivel de întrebare iar laSCORM Quiz nu este prevăzut feedback.

12. Se pot adăuga oricâte întrebări dând click pe butonul Add another question. La fiecareîntrebare se procedeză ca la paşii anteriori.

13. Odată terminată adăugarea/modificarea conţinutului, componenta poate fi salvată dândclick pe butonul “Done” – pictograma cu un “V”.

14. Sunt disponibile (vezi Figura 22) la baza tuturor componentelor şi opţiuni de:a. revenire asupra modificărilor efectuate – butonul “Undo Edits” – pictograma

cu o săgeată circulară înapoi;b. ştergere integrală a unei componente – butonul “Delete” – pictograma cu un

“X”;

Page 20: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 20 din 40

c. mutare a unei componente mai sus sau mai jos în secţiune – butoanele “Moveup” şi “Move down” – pictogramele cu triunghiuri gri;

d. mutare a unei componente în altă pagină – caseta de selecţie “Move to”;

Figura 22 - Diverse opţiuni de manipulare a unei componente

15. O componentă salvată poate fi modificată ulterior dând click pe butonul “Edit” de labaza componentei – pictograma cu foaie şi creion (a se vedea Figura 23).

Figura 23 – O componentă Dropdown Activity finalizată

Obs. Pe o pagină se pot adăuga / combina oricâte tipuri de componente.Obs. În afară de text, în componentele Multi-choice, Multi-select, SCORM Quiz şi True-FalseQuestion pot fi utilizate şi imagini, sunete, filme, ecuaţii aşa cum s-a vazut la 3.5.1.

3.5.4 Componentele Case Study, Reading Activity şi Reflection

Sunt componente destinate în general a fi folosite pentru teme sau pentru activităţiindividuale.

Utilizarea acestor componente se face în felul următor:1. Se merge pe pagina pe care se doreşte amplasarea componentei.2. Se dă click în meniul din stânga pe componenta aleasă.3. La Case Study şi Reading Activity se scrie în prima casetă ce se studiază şi respectiv

ce se lecturează (la Reflection această casetă lipseşte).4. În următoarea casetă se scriu cerinţele de lucru.5. În caseta Feedback se scriu eventuale îndrumări, sugestii şi bineînţeles, feedback:

Page 21: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 21 din 40

Figura 24 – O componentă Reading Activity completată cu informaţiile necesare

6. Odată terminată adăugarea / modificarea conţinutului, componenta poate fi salvatădând click pe butonul “Done” – pictograma cu un “V”.

7. Sunt disponibile (vezi Figura 25) la baza tuturor componentelor şi opţiuni de:a. revenire asupra modificărilor efectuate – butonul “Undo Edits” – pictograma

cu o săgeată circulară înapoi;b. ştergere integrală a unei componente – butonul “Delete” – pictograma cu un

“X”;c. mutare a unei componente mai sus sau mai jos în secţiune – butoanele “Move

up” şi “Move down” – pictogramele cu triunghiuri gri;d. mutare a unei componente în altă pagină – caseta de selecţie “Move to”;

Figura 25 - Diverse opţiuni de manipulare a unei componente

8. O componentă salvată poate fi modificată ulterior dând click pe butonul “Edit” de labaza componentei – pictograma cu foaie şi creion (a se vedea Figura 26).

Figura 26 – O componentă Reading Activity finalizată

Page 22: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 22 din 40

Obs. Pe o pagină se pot adăuga / combina oricâte tipuri de componente.Obs. În afară de text, în componentele Case Study, Reading Activity şi Reflection pot fiutilizate şi imagini, sunete, filme, ecuaţii aşa cum s-a vazut la 3.5.1.

3.5.5 Componenta External Web Site

Componenta External Web Site este un cadru (ramă) în care este afişat un site webextern. Această componentă este utilă pentru a afişa surse suplimentare de informaţie /referinţe bibliografice.

Utilizarea acestei componente se face în felul următor:1. Se copiază din bara de adrese din browser adresa paginii dorite.2. Se merge pe pagina pe care se doreşte amplasarea componentei.3. Se dă click în meniul din stânga pe componenta aleasă.4. În caseta URL se „lipeşte” (Paste) adresa copiată la punctul 1.5. Se selectează înălţimea dorită pentru cadrul în care va fi afişat site-ul (small / medium

/ large / super-size).

Figura 27 – Utilizarea componentei External Web Site

6. Odată terminată adăugarea / modificarea conţinutului, componenta poate fi salvatădând click pe butonul “Done” – pictograma cu un “V”.

7. Sunt disponibile (vezi Figura 28) la baza tuturor componentelor şi opţiuni de:a. revenire asupra modificărilor efectuate – butonul “Undo Edits” – pictograma

cu o săgeată circulară înapoi;b. ştergere integrală a unei componente – butonul “Delete” – pictograma cu un

“X”;c. mutare a unei componente mai sus sau mai jos în secţiune – butoanele “Move

up” şi “Move down” – pictogramele cu triunghiuri gri;d. mutare a unei componente în altă pagină – caseta de selecţie “Move to”;

Figura 28 - Diverse opţiuni de manipulare a unei componente

8. O componentă salvată poate fi modificată ulterior dând click pe butonul “Edit” de labaza componentei – pictograma cu foaie şi creion (a se vedea Figura 29).

Page 23: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 23 din 40

Figura 29 – O componentă External Web Site finalizată

Obs. Pe o pagină se pot adăuga / combina oricâte tipuri de componente.Obs. Anumite site-uri (spre exemplu www.google.com) nu pot fi afişate într-un cadru într-oaltă pagină din pricina restricţiilor de securitate. În cazul în care se încearcă afişarea unui siterestricţionat într-un cadru, cadrul va rămâne gol.

3.5.6 Componenta Image Gallery

Această componenta este o galerie de imagini cu comentarii.Utilizarea acestei componente se face în felul următor:

1. Se salvează într-un folder oarecare pe hard-disk imaginile dorite.2. Se merge pe pagina pe care se doreşte amplasarea componentei.3. Se dă click în meniul din stânga pe componenta aleasă.4. Se dă click pe butonul Add images, se selectează una sau mai multe imagini şi se dă

click pe butonul Open.

Figura 30 – Selectarea imaginilor dorite pentru galeria de imagini

5. Se pune opţional un comentariu la fiecare imagine în parte.6. Imaginile pot fi înlocuite, rearanjate sau şterse din galerie (butoanele cu creion,

butoanele cu săgeţi şi butoanele cu “X” de sub fiecare imagine – vezi Figura 31).

Page 24: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 24 din 40

Figura 31 – Rezultatul încărcării imaginilor

7. Odată terminată adăugarea / modificarea conţinutului, componenta poate fi salvatădând click pe butonul “Done” – pictograma cu un “V”.

8. Sunt disponibile (vezi Figura 32) la baza tuturor componentelor şi opţiuni de:a. revenire asupra modificărilor efectuate – butonul “Undo Edits” – pictograma

cu o săgeată circulară înapoi;b. ştergere integrală a unei componente – butonul “Delete” – pictograma cu un

“X”;c. mutare a unei componente mai sus sau mai jos în secţiune – butoanele “Move

up” şi “Move down” – pictogramele cu triunghiuri gri;d. mutare a unei componente în altă pagină – caseta de selecţie “Move to”;

Figura 32 - Diverse opţiuni de manipulare a unei componente

9. O componentă salvată poate fi modificată ulterior dând click pe butonul “Edit” de labaza componentei – pictograma cu foaie şi creion (a se vedea Figura 33).

Figura 33 – O componentă Image Gallery finalizată

La parcurgerea lecţiei, un click pe oricare dintre imaginile din galerie va deschideimaginea respectivă la dimensiune normală într-o fereastră separată, imaginile din galerieputând fi apoi parcurse după dorinţă (vezi Figura 34) şi eventual tipărite.

Page 25: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 25 din 40

Figura 34 – O imagine deschisă din galleria de imagini

Obs. Pe o pagină se pot adăuga / combina oricâte tipuri de componente.

3.5.7 Componenta Image Magnifier

Constă într-o imagine deasupra căreia e amplasată o lupă virtuală. Aceastăcomponentă este potrivită pentru vizualizarea detaliilor (spre exemplu pe o hartă, imagineanatomică sau schemă tehnologică).

Utilizarea acestei componente se face în felul următor:1. Se salvează într-un folder oarecare pe hard-disk imaginea dorită.2. Se merge pe pagina pe care se doreşte amplasarea componentei.3. Se dă click în meniul din stânga pe componenta aleasă.4. Se scrie în caseta Caption un titlu.5. Se scrie opţional o descriere / îndrumare în caseta Text.6. Se dă click pe butonul Select an image şi se selectează imaginea salvată la pasul 1.7. Se redimensionează opţional imaginea (lăţime şi înălţime în puncte).8. Se alege aliniamentul imaginii (stânga / left, dreapta / right, fără aliniament / none).9. Se alege mărirea iniţială (în procente), mărirea maximă (în procente), dimensiunea

lupei (small, medium, large, extra large) (toate acestea sunt reglabile şi la parcurgerealecţiei).

10. Odată terminată adăugarea / modificarea conţinutului, componenta poate fi salvatădând click pe butonul “Done” – pictograma cu un “V”.

11. Sunt disponibile (vezi Figura 35) la baza tuturor componentelor şi opţiuni de:a. revenire asupra modificărilor efectuate – butonul “Undo Edits” – pictograma

cu o săgeată circulară înapoi;b. ştergere integrală a unei componente – butonul “Delete” – pictograma cu un

“X”;c. mutare a unei componente mai sus sau mai jos în secţiune – butoanele “Move

up” şi “Move down” – pictogramele cu triunghiuri gri;d. mutare a unei componente în altă pagină – caseta de selecţie “Move to”;

Figura 35 - Diverse opţiuni de manipulare a unei componente

Page 26: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 26 din 40

12. O componentă salvată poate fi modificată ulterior dând click pe butonul “Edit” de labaza componentei – pictograma cu foaie şi creion (a se vedea Figura 36).

Figura 36 – O componentă Image Magnifier finalizată

Obs. La parcurgerea lecţiei lupa nu „măreşte” iniţial (mărire „1x”). Ea se mişcă odată cumouse-ul şi trebuie dat un click de mouse pentru a afişa mărit imaginea. Un al doilea click demouse va duce la revenirea la mărire „1x”.Obs. Pe o pagină se pot adăuga / combina oricâte tipuri de componente.

3.5.8 Componenta Java Applet

Permite deschiderea unui applet Java într-un cadru pe pagină. Această componentăeste utilă în special pentru inserarea în lecţie a conţinuturilor realizate cu Descartes, Geogebra,Jclic şi Scratch dar orice alte tipuri de applet-uri Java grafice pot fi utilizate.Utilizarea acesteicomponente necesită cunoştinţe tehnice uşor mai ridicate.

Utilizarea acestei componente se face în felul următor:1. Se generează sau se obţine applet-ul Java a cărui utilizare se intenţionează. Spre

exemplu, applet-urile Geogebra pot fi produse cu ajutorul programului de geometrieGeogebra sau pot fi obţinute de pe site-ul http://www.geogebratube.org/?lang=ro. Estede asemenea important să se obţină şi codul applet-ului (la applet-urile Geogebra acestlucru poate fi făcut spre exemplu exportând applet-ul ca pagină HTML dinamică, dupăcare, în codul HTML al paginii obţinute poate fi găsit codul applet-ului; codul unuiapplet este de forma <applet …> … </applet>).

2. Se merge pe pagina pe care se doreşte amplasarea componentei.3. Se dă click în meniul din stânga pe componenta aleasă.4. Se selectează tipul de applet dorit (Descartes / Geogebra / Jclic / Scratch / other)5. Se dă click pe butonul Add files, se selectează applet-ul salvat la punctul 1, se dă click

pe Load. NU se dă click ulterior pe butonul Upload.6. Se înlocuieşte codul generic din caseta mare de text (pentru tipul de applet other nu

apare nimic) cu codul de applet obţinut la punctul 1.7. Se pune un titlu în locul celui generic propus.

Page 27: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 27 din 40

Rezultatul în acest moment ar trebui să fie similar cu cel din Figura 37.

Figura 37 – Configurarea componentei Java Applet

8. Odată terminată adăugarea / modificarea conţinutului, componenta poate fi salvatădând click pe butonul “Done” – pictograma cu un “V”. Este posibil ca sistemul decalcul să afişeze unul sau mai multe avertismente legate de Java. Aprobaţi toate acesteavertismente.

9. Sunt disponibile (vezi Figura 38) la baza tuturor componentelor şi opţiuni de:a. revenire asupra modificărilor efectuate – butonul “Undo Edits” – pictograma

cu o săgeată circulară înapoi;b. ştergere integrală a unei componente – butonul “Delete” – pictograma cu un

“X”;c. mutare a unei componente mai sus sau mai jos în secţiune – butoanele “Move

up” şi “Move down” – pictogramele cu triunghiuri gri;d. mutare a unei componente în altă pagină – caseta de selecţie “Move to”;

Figura 38 - Diverse opţiuni de manipulare a unei componente

10. O componentă salvată poate fi modificată ulterior dând click pe butonul “Edit” de labaza componentei – pictograma cu foaie şi creion (a se vedea Figura 39).

Page 28: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 28 din 40

Figura 39 – O componentă Java Applet finalizată

Obs. Applet-urile Java au calitatea de a fi interactive. Spre exemplu cel din Figura 39 afişeazăsuprafaţa de rotaţie obţinută pornind de la o curbă reprezentînd graficul unei funcţii date decursant. Mai mult decît atât, pot fi modificate unghiul şi distanţa de vizualizare şi mărirea.Obs. Pe o pagină se pot adăuga / combina oricâte tipuri de componente.

3.5.9 Componenta RSS

Permite afişarea unei liste de articole preluate automat dintr-un flux RSS oarecare.Fluxurile RSS sunt surse de ştiri actualizate automat (toate site-urile de ştiri le folosesc pentrua afişa articolele).

Utilizarea acestei componente se face în felul următor:1. Se obţine adresa fluxului de ştiri dorit. Acest lucru se face relativ uşor căutând pe

paginile favorite simbolul specific pentru fluxurile RSS: . De asemenea se poatecăuta şi pe orice motor de căutare (ex. Google) combinaţia RSS feed+domeniul dorit(ex. RSS Feed cultura). Odată găsit fluxul de ştiri dorit se dă click dreapta pe acesta şise copiază adresa (ca în figura următoare):

Figura 40 – Copierea adresei unui flux de ştiri RSS

2. Se merge pe pagina pe care se doreşte amplasarea componentei.3. Se dă click în meniul din stânga pe componenta aleasă.4. Se înlocuieşte titlul generic cu unul oarecare.

Page 29: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 29 din 40

5. Se lipeşte (Paste) adresa obţinută la punctul 1 în caseta RSS URL.6. Se dă click pe Load. Dacă adresa copiată este într-adevăr adresa unui flux RSS

funcţional (se poate întâmpla şi să nu funcţioneze) atunci tilurile articolelor din acestflux vor fi încărcate în caseta de mai jos (vezi Figura 41). Lista obţinută poate fiformatată / modificată.

7. Figura 41 – O componentă RSS configurată

7. Odată terminată adăugarea / modificarea conţinutului, componenta poate fi salvatădând click pe butonul “Done” – pictograma cu un “V.

8. Sunt disponibile (vezi Figura 42) la baza tuturor componentelor şi opţiuni de:a. revenire asupra modificărilor efectuate – butonul “Undo Edits” – pictograma

cu o săgeată circulară înapoi;b. ştergere integrală a unei componente – butonul “Delete” – pictograma cu un

“X”;c. mutare a unei componente mai sus sau mai jos în secţiune – butoanele “Move

up” şi “Move down” – pictogramele cu triunghiuri gri;d. mutare a unei componente în altă pagină – caseta de selecţie “Move to”;

Figura 42 - Diverse opţiuni de manipulare a unei componente

9. O componentă salvată poate fi modificată ulterior dând click pe butonul “Edit” de labaza componentei – pictograma cu foaie şi creion (a se vedea Figura 43).

Page 30: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 30 din 40

Figura 43 – O componentă RSS finalizată

Ulterior, la parcurgerea lecţiei, un click cu mouse-ul pe oricare dintre titlurile dearticole va duce la deschiderea articolului respectiv într-o fereastră separată de browser.Obs. Pe o pagină se pot adăuga / combina oricâte tipuri de componente.

3.5.10 Componenta Wiki Article

Această componentă permite încărcarea şi salvarea în întregime a unui articol dinWikipedia într-un cadru pe pagină, după care articolul respectiv poate fi modificat dupădorinţă.

Utilizarea acestei componente se face în felul următor:1. Se copiază din bara de adrese din browser adresa paginii Wikipedia dorite.2. Se merge pe pagina pe care se doreşte amplasarea componentei.3. Se dă click în meniul din stânga pe componenta aleasă.4. În caseta URL se „lipeşte” (Paste) adresa copiată la punctul 1. Se şterge din ea tot până

la ultimul caracter /, inclusiv acesta (rămâne doar numele paginii propriu-zise; spreexemplu din adresa http://en.wikipedia.org/wiki/Michelangelo rămâne doarMichelangelo).

5. Se dă click pe butonul Load. Dacă numele paginii a fost corect scris, conţinutulacesteia va fi încărcat în caseta de text de mai jos (şi va putea fi eventual modificat /formatat).

Figura 44 – Utilizarea componentei Wiki Article

Page 31: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 31 din 40

6. Odată terminată adăugarea / modificarea conţinutului, componenta poate fi salvatădând click pe butonul “Done” – pictograma cu un “V”.

7. Sunt disponibile (vezi Figura 45) la baza tuturor componentelor şi opţiuni de:a. revenire asupra modificărilor efectuate – butonul “Undo Edits” – pictograma

cu o săgeată circulară înapoi;b. ştergere integrală a unei componente – butonul “Delete” – pictograma cu un

“X”;c. mutare a unei componente mai sus sau mai jos în secţiune – butoanele “Move

up” şi “Move down” – pictogramele cu triunghiuri gri;d. mutare a unei componente în altă pagină – caseta de selecţie “Move to”;

Figura 45 - Diverse opţiuni de manipulare a unei componente

8. O componentă salvată poate fi modificată ulterior dând click pe butonul “Edit” de labaza componentei – pictograma cu foaie şi creion (a se vedea Figura 46).

Figura 46 – O componentăWiki Article finalizată

Obs. Pe o pagină se pot adăuga / combina oricâte tipuri de componente.

Page 32: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 32 din 40

3.6 Pregătirea lecţiei pentru utilizarea propriu-zisă. Exportul lecţiei în

diverse formate

În timpul lucrului la lecţie (cât timp încă se mai fac modificări), aceasta va fi salvatăfolosind opţiunea File, Save. Din această salvare rezultă un singur fişier cu extensia elp. Deşieste posibil pentru cursanţi să folosească acest tip de fişier pentru a parcurge lecţia (cucondiţia să aibă şi ei eXeLearning instalat pe calculatoarele pe care lucrează) acest lucru nueste nici comod, nici recomandabil.

În schimb, lecţia finalizată poate fi pusă la dispoziţie în multiple formate, disponibileprin opţiunea File, Export.

Mai precis sunt interesante următoarele patru posibilităţi:• File→Export→SCORM 1.2 – duce la obţinerea unui fişier zip compatibil cu

standardul SCORM. În acest mod pot fi produse lecţii pentru platformele deeLearning compatibile SCORM (ex. AeL, Moodle etc.4).

• File→Export→IMS Content Package - duce la obţinerea unui fişier zip compatibilcu standardul IMS (o varainta a SCORM). În acest mod pot fi produse lecţii pentruplatformele de eLearning compatibile IMS.

• File→Export→Web Site→Self-contained Folder – duce la obţinerea unui foldercare conţine un site care este de fapt lecţia propriu-zisă, complet funcţională. Acestfolder poate fi mai departe copiat pe calculatoarele dintr-un laborator pentru a îlpune la dispoziţia cursanţilor sau upload-at pe un server web pentru a îl face public.Dacă se doreşte utilizarea locală, deschiderea lecţiei se face dând dublu click pefişierul index.html din folderul generat.

• File→Export→Web Site→Zip File – duce la obţinerea unui fişier zip care conţinede fapt folderul conţinând site-ul de la punctul anterior. Această metodă poate fiutilizată spre exemplu daca se doreşte livrarea lecţiei către cursanţi pe mail, sauprintr-un forum de discuţii, sau prin mesagerie instant (ex. Yahoo sau Skype).

4 O listă extensivă a platformelor de eLearning compatibile SCORM şi nu numai poate figăsită aici: http://lms.findthebest.com/d/a/SCORM-Compliant

Page 33: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 33 din 40

Anexa 1. Instalarea produsului eXeLearning sub sistemulde operare Windows

Instalarea programului eXeLearning sub sistemul de operare Windows este posibilă încazul în care utilizatorul are drepturi de administrator asupra sistemului de calcul respectiv.Pentru instalarea efectivă a programului spaţiul liber necesar pe hard-disk este relativ redus(aproximativ 55MB). De altfel necesarul de resurse pentru această aplicaţie este modest,eXeLearning putând fi rulat şi pe sisteme de calcul mai vechi.

Pentru instalarea proriu-zisă trebuie parcurşi paşii următori:

1. Se execută programul de instalare descărcat anterior (a se vedea capitolul “Obţinereaşi formele de prezentare ale produsului”) (în cazul în care sistemul de operareWindows avertizează utilizatorul că se execută un program, se aprobă acestavertisment) şi se dă click pe “Next”:

Figura 47 - Primul pas din procesul de instalare a aplicaţiei eXeLearning

2. Se aprobă condiţiile de licenţiere (click pe “I Agree”):

Figura 48 - Aprobarea condiţiilor de licenţiere

Page 34: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 34 din 40

3. Se selectează folderul în care va fi instalat programul şi se dă click pe “Install”:

Figura 49 - Selectarea folderului în care va fi instalată aplicaţia

4. Se aşteaptă terminarea procesului propriu-zis de instalare. Un indicator grafic vaindica evoluţia acestuia. Instalarea poate fi urmărită mai în detaliu dacă se dă click pe“Show details”:

Figura 50 - Desfăşurarea procesului propriu-zis de instalare

5. Instalarea se finalizează dând click pe “Finish”:

Figura 51 - Finalul procesului de instalare

Page 35: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 35 din 40

6. După instalare produsul va fi disponibil în meniul “Start”, folderul “exe”, opţiunea“exe”. In acelaşi folder se găseşte şi opţiunea “uninstall” pentru dezinstalareaprodusului.

Anexa 2. O metodă alternativă de adăugare a conţintuluivideo într-o componentă

Metoda descrisă în această anexă este destinată inserării elementelor media (video,animaţie, sunet) disponibile pe diverse pagini web. Metoda va fi ilustrată cu inserarea unuifilm de pe site-ul www.youtube.com.

Notă. Metoda este utilă în toate aplicaţiile care afişează conţinut de tip paginăweb/html, nu numai în eXeLearning.

1. Se deschide elementul media dorit într-un browser oarecare de internet (InternetExplorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Maxthon etc.):

Figura 52 - Un site cu un element media deschis într-un browser

2. Se dă click pe butonul Share, după care click pe nou apărutul buton Embed (ca înFigura 53). Dacă sunt disponibile, se selectează dimensiunile dorite şi alte opţiuni. Secopiază codul html furnizat în caseta de text – nu este necesară înţelegerea coduluirespectiv (pe exemplul de mai jos codul furnizat este “<iframe width="300"height="182" src="http://www.youtube.com/embed/mnk0KjWxgMA?rel=0"frameborder="0" allowfullscreen></iframe>”).

Page 36: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 36 din 40

Figura 53 - Obţinerea codului corespunzător elementului media

3. În aplicaţia ţintă (în cazul nostru eXeLearning) se dă click pe butonul “Edit HTMLsource”.

Figura 54 - Butonul “Edit HTML source”

4. In caseta de text nou apăruta se plasează codul obţinut la pasul 2, precum în Figura 55.Se dă click pe Update. Rezultatul va fi apariţia unui dreptunghi conţinând elementulmedia dorit în caseta de editare a textului.

Page 37: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 37 din 40

Figura 55 - Caseta de dialog nou apărută impreună cu codul corespunzător elementului media dorit

5. Se salvează textul obţinut. Rezultatul va fi similar cu cel din figura următoare:

Figura 56 - O componentă eXeLearning conţinând un element media inserat prin metoda alternativă

Page 38: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 38 din 40

Anexa 3. O metodă de utilizare a structurilor chimice înlecţiile eXeLarning

Această metodă se bazează pe utilizarea codificării SMILES pentru structuri chimice5.Obs. Metoda este valabilă pentru a insera structuri chimice în orice pagină web.

Pentru a insera structuri chimice în orice componentă bazată pe conţinut intern(conţinut editabil; adică toate componentele, mai puţin Image Gallery, Image Magnifier şiJava Applet) trebuie parcurşi următorii paşi:

1. Pe pagina http://www.chemspider.com/6 se caută substanţa vizată:

Figura 57 – Căutarea unei substanţe în nomenclatorul SMILES

2. Odată găsită substanţa se copiază codul SMILES corespunzător7:

Figura 58 – Copierea codului SMILES corespunzător

3. Se deschide pagina http://www.chemspider.com/inchi-resolver/Resolver.aspx. Selipeşte (Paste) aici codul SMILES luat din pagina precedentă (pot fi folosite alternativcodul Std. InChI sau codul Std. InChIKey, luate din aceeaşi pagină). Se apasă pe

5 Mai multe despre această codificare pe pagina: http://en.wikipedia.org/wiki/SMILES6 Site-ul este extrem de complex, permiţând cătarea unei substanţe în multiple moduri. Noi îlvom utiliza în acest ghid pe cel mai simplu dintre acestea – cătaurea după nume.7 Pe aceeaşi pagină sunt furnizate şi codurile Std. InChI şi respectiv Std. InChIKey pentrusubstanţa dorită

Page 39: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 39 din 40

butonul Search. Vor fi afişate pe pagină una sau mai multe structuri chimice (diverseforme de reprezentare) disponibile pentru substanţa respectivă:

Figura 59 – Utilizarea codului SMILES pentru găsirea reprezentărilor posibile ale substanţei

4. Pe reprezentarea care convine cel mai mult se dă click dreapta şi se selectează CopyImage URL. În acest moment a fost obţinută adresa web a structurii chimice dorite:

Figura 60 – Copierea adresei structurii chimice dorite

5. În aplicaţia ţintă (în cazul nostru eXeLearning), în componenta în care vom punestructura chimică respectivă, se dă click pe butonul HTML (Edit HTML source).

Figura 61 – O componentă oarecare; pentru introducerea unei formule se dă click pe butonul HTML

6. In caseta de text nou apărută se plasează codul obţinut la pasul 4, încadrat între <imgsrc=" şi " /> precum în Figura 62.

De exemplu adresa structurii chimice a aspirinei:

http://www.chemspider.com/inchi-resolver/ImagesHandler.ashx?id=2157&w=150&h=150

devine

<img src="http://www.chemspider.com/inchi-resolver/ImagesHandler.ashx?id=2157&w=150&h=150” />

Page 40: Utilizarea produsului eXeLearning

Pagina 40 din 40

Figura 62 - Caseta de dialog nou apărută impreună cu codul corespunzător structurii chimice dorite

7. Se dă click pe Update. Rezultatul va fi apariţia structurii chimice dorite în caseta deeditare a textului:

Figura 63 – Componenta, cu structura chimică inserată

Obs. Metoda poate părea destul de laborioasă dar în practică într-o lecţie apar puţine substanţechimice, iar codul pentru o structură chimică, odată obţinut, va putea fi refolosit ori de câte orieste nevoie dacă a fost notat undeva (iar rezultatele arată foarte bine ☺). Spre exemplu reacţiade dimerizare a etenei poate fi reprezentată aşa:

Figura 64 – O reacţie chimică reprezentată într-o lecţie prin metoda de mai sus

Obs. Dacă la pasul 4, În loc de Copy Image URL se selectează Copy Image, structura chimicăpoate fi lipită (Paste) direct într-un document Word / Excel / Powerpoint / de alt tip.