Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

of 25 /25
Programul URBACT II Set de instrumente pentru Grupul Local de Sprijin ghid pentru crearea Planurilor Locale de Acţiune Uniunea Europeană Fondul European de Dezvoltare Regională Program european pentru dezvoltare urbană durabilă

description

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Transcript of Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Page 1: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul URBACT IISet de instrumente

pentru Grupul Local de Sprijin

ghid pentru creareaPlanurilor Locale de Acţiune

Uniunea EuropeanăFondul European de Dezvoltare Regională

Program europeanpentru dezvoltareurbană durabilă

Page 2: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul URBACT II Set de instrumente

pentru Grupul Local de Sprijin

ghid pentru creareaPlanurilor Locale de Acţiune

Page 3: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

1Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

InTroduCere

edituraurBaCT194, av. du Président Wilson93217 Saint-denis la Plaine Cedex, FranţaTel: 00 33 1 49 17 47 09Fax: 00 33 1 49 17 45 55www.urbact.eu

ContribuitorPeter ramsden

grup Consultativ editorialjean-loup drubigny, melody Houk, Shandi miller, Paul Soto, Philip Stein

editare şi aranjare în paginănick Wates şi Keith gilliesnick Wates associates, Hastings uK www.nickwates.co.uk

2009

© urBaCT şi nick Wates associates

Toate drepturile rezervate.

Paginile individuale pot fi copiate, cu condiţia ca sursa să fie vizibilă

acest document va fi tradus în toate limbile locale ale tuturor grupurilor locale de Sprijin din cadrul programului urBaCT II la începutul anului 2009.

Fişierul în format PdF poate fi descărcat de la adresa: http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.html

Fotografiile au fost realizate prin amabilitatea john Thompson & Partners, nick Wates associates, urBaCT şi Von Zadow. Imaginile sunt doar cu titlu de prezentare şi nu includ toate proiectele urBaCT. a se vedea pagina 40 pentru locaţii şi surse.

Cuprins

Cuvânt înainte 2utilizarea setului de instrumente 4

Programul URBACT 7Învăţând împreună 8grupuri locale de Sprijin 10optimizarea lucrului în echipă 12optimizarea lucrului individual 14Planul local de acţiune 16

Elaborarea unui plan de acţiune 19revizuirea bazei de informaţii probatorii 20analiza părţilor interesate 22analiza problemelor 24de la scop la activităţi 26analiza matricei cadru logic 28Consultarea cu privire la proiectul de plan 30lansarea 32

Resurse 35glosar 36Site-uri web şi publicaţii 38menţiuni fotografii 40

Page 4: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

2 Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

InTroduCere

3Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

InTroduCere

În acelaşi timp, acestea nu concentrează doar oportunităţi, ci şi provocări, precum excluderea socială şi degradarea mediului.

Provocările complexe din zonele urbane necesită soluţii transsectoriale versatile. Planurile integrate de dezvoltare urbană urmăresc coordonarea diferitelor politici sectoriale care au un impact asupra oraşelor şi locuitorilor acestora. Programele urBane de iniţiativă comunitară ale uniunii europene desfăşurate între anii 1994 şi 2006 ilustrează concret faptul că integrarea şi combinarea unor acţiuni diferite, dar complementare pot avea ca rezultat ceva mai mult decât suma unor piese individuale. Proiectate şi implementate după metode ce depăşesc abordarea sectorială şi schemele administrative tradiţionale, operaţiunile integrate semnifică o adevărată valoare adăugată europeană – aducând beneficii regiunilor şi oraşelor noastre, precum şi locuitorilor acestora.

activarea întregului potenţial al regiunilor şi oraşelor europene – şi îndreptarea valorilor europei către cetăţenii acesteia este una dintre principalele provocări ale Politicii de Coeziune a uniunii europene. Sunt convins că doar strategiile care demonstrează un nivel înalt de implicare locală şi suficientă participare publică la proiectarea şi realizarea acestora vor fi durabile, eficiente şi sprijinite de societate în ansamblul ei. Cetăţenii trebuie să joace

un rol activ în modelarea mediului de viaţă imediat.

Programul urBaCT II confirmă această idee esenţială pe mai multe niveluri. nu doar prin crearea unor legături strânse între oraşe şi autorităţile de management ale acestora, ci şi prin introducerea grupurilor locale de Sprijin ca elemente importante în toate reţelele Tematice şi grupurile de lucru. Prin intermediul acestor parteneriate, părţile interesate locale, regionale şi naţionale, precum şi Comisia europeană reprezintă forţe unite pentru dezvoltarea oraşelor europene într-o manieră integrată şi durabilă.

Cooperarea din interiorul, între şi pentru oraşele noastre poate fi un instrument eficient pentru atingerea obiectivelor ambiţioase pe care ni le stabilim. Sunt convins că Programul urBaCT II şi toate oraşele implicate vor aduce o contribuţie semnificativă la acest aspect.

Cuvânt înaintede Dirk Ahner director general pentru Politica regională, uniunea europeană

oraşe sunt pretutindeni în europa, iar marea majoritate a europenilor trăiesc şi muncesc în zonele urbane. În prezent, peste 70% din cetăţenii europeni trăiesc în zonele urbane.1 de la marile metropole precum londra sau Paris, la micile oraşe comerciale din zonele rurale, continentul se bucură de un procentaj mare de locuitori ai oraşelor. Cartea Verde recent publicată cu privire la Coeziunea Teritorială2 subliniază faptul că europa se caracterizează printr-o structură urbană remarcabilă, cu oraşe de toate dimensiunile şi tipurile.

majoritatea locurilor de muncă, oportunităţilor de afaceri şi instituţiilor de învăţământ superior sunt concentrate în zonele urbane. oraşele reprezintă locaţiile cheie în care se poate asigura o mai mare competitivitate şi se pot crea locuri de muncă mai bune şi mai multe.

Îmbunătăţirea desfăşurării întrunirilor Într-un atelier de lucru pe tema elaborării unui plan de acţiune, un panou cu etichete adezive asigură un proces mai interesant, cuprinzător şi productiv.

Conform calculelor efectuate de DG REGIO pe baza 1. Auditului Urban şi a zonelor morfologice urbane din SEE, 71% din populaţia Uniunii Europene trăieşte în aglomerări urbane, metropole sau oraşe cu peste 5000 de locuitori. www.urbanaudit.org. Cartea Verde cu privire la Coeziunea Teritorială: 2. Transformarea diversităţii teritoriale în punct forte. Comunicare transmisă de Comisie către Consiliu, Parlament, Comitetul Regiunilor şi Comitetul Economic şi Social European din data de 6 octombrie 2008 {CES(2008) 2550}

Page 5: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

4 Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

InTroduCere

5Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

InTroduCere

acest set de instrumente a fost elaborat în principal pentru a oferi sprijin celor implicaţi în proiecte ale programului urBaCT II în realizarea Planurilor locale de acţiune care reprezintă un aspect cheie al Programului. acesta este adresat:

membrilor grupurilor locale de Sprijin urBaCT de pe teritoriul europei •

altor grupuri interesate de Programul urBaCT •

Va fi de asemenea folositor tuturor celor care vor să elaboreze un plan de acţiune.

Cuprinde trei secţiuni principale:

1. Informaţii cu privire la Programul urBaCT, inclusiv rolul grupurilor locale de Sprijin şi al Planurilor locale de acţiune;

2. ghiduri şi instrumente pentru asistenţă în elaborarea unui Plan local de acţiune;

3. o secţiune cu resurse ce oferă referinţe către surse suplimentare de informaţii, precum şi un glosar cu explicaţii ale termenilor utilizaţi în acest document.

este recomandat ca acest set de instrumente să fie utilizat cu scop informativ, şi nu se doreşte a avea caracter obligatoriu sau restrictiv. recunoaştem o varietate de abordări de lucru şi practici de participare publică în europa, şi deci în diferitele grupuri locale de Sprijin din cadrul urBaCT II. Sperăm ca acest set de instrumente să fie folositor în vreun fel tuturor membrilor glS, dar gradele de familiaritate sau interes pentru aceste metode, instrumente şi aspecte pot varia într-o mare măsura. Fiecare grup local se confruntă cu diferite provocări şi contexte culturale diferite şi va dori să adapteze acest ghid pentru a se potrivi circumstanţelor sale specifice.

orice comentarii şi sugestii pentru îmbunătăţirea ediţiilor viitoare ale acestui set de instrumente vor fi apreciate şi pot fi trimise la: Shandi miller [email protected] sau melody Houk [email protected]

Utilizarea setului de instrumente

Tabel cu probleme şi soluţiiPentru analizarea problemelor şi găsirea soluţiilor posibile

Exemplu utilizat: Abandonarea liceului

Probleme Soluţii Resurse

Prea mulţi tineri abandonează şcoala la 16 ani datorită programei şcolare inflexibile

Crearea unei programe şcolare mai interesante

Finlanda – cel mai reuşit sistem de educaţie, cu o rată scăzută a abandonului şi rezultate excepţionale

Lipsa profesorilor capabili să predea conform noii programe şcolare

Instruirea profesorilor actuali şi recrutarea de noi profesori

Nu se cunosc

Absenţa elevilor la ore în anii terminali şi imposibilitatea de a fi găsiţi de şcoală

Dezvoltarea unor programe de promovare a interacţiunii cu comunitatea şi instruiri externe

Nu se cunosc

Abuzul de droguri şi alcool în rândul elevilor

Elaborarea de programe anti-drog Olanda

Sarcinile în rândul adolescentelor determină fetele să abandoneze şcoala

Îmbunătăţirea educaţiei sexuale, oferirea de programe de exteriorizare a nevoilor socioeducative pentru ca fetele să beneficieze de educaţie în timpul sarcinii şi după naştere

Olanda

Contra-cultura în rândul studenţilor şi cultura străzii „la modă” distrag elevii de la învăţat

Implicarea unor modele de rol pentru a învinge sub-cultura

Nicăieri încă

Tabele şi şabloaneTabele utilizate la planificarea acţiunilor completate (cu scris albastru) cu exemple ipotetice. Şabloane goale în Word pot fi descărcate de pe site-ul URBACT.

Format modularPagini sub formă de afişe sau broşuri (nu implică probleme legate de dreptul de autor dacă se citează sursa).

14

Programul urBaCT

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Asigurarea unei desfăşurări eficiente a proiectului implică o bună comunicare, atât în momentele în care grupul se întruneşte faţă în faţă, cât şi între aceste întruniri, astfel că se recomandă o planificare riguroasă a unor activităţi complementare. Proiectele URBACT implică prin natura lor modalităţi de a face ca oameni din diferite ţări, cu diferite limbi, să colaboreze eficient. Pentru majoritatea Grupurilor Locale de Sprijin, membrii acestora vor fi în acelaşi oraş partener, dar cu toate acestea, instrumentele se vor dovedi folositoare. Profitaţi de avantajele numeroaselor posibilităţi oferite de inovaţiile în colaborarea prin internet şi la distanţă.

grupurile ar trebui să stabilească de comun acord chiar de la început metodele de comunicare, frecvenţa şi aspectele legate de confidenţialitate. de exemplu:

Telefon: Când se acceptă utilizarea numerelor de telefon mobil? oamenii sunt dispuşi să îşi dea numerele de telefon? Se pot utiliza teleconferinţele în loc de unele întruniri? (a se vedea “Sfaturi pentru Teleconferinţe”)

E-mail: Cât de des se poate presupune că oamenii îşi verifică mailul? Cui mai trebuie trimise mail-urile? Cât de mari pot fi ataşamentele?

Internet: Se poate presupune că toate părţile implicate vor avea acces la internet, disponibilitate să folosească motoarele de căutare şi capacitatea de a citi şi crea documente în programul microsoft office? este posibil să fie adeseori nevoie de cursuri de instruire şi iniţiere pentru noile instrumente şi modalităţi de lucru pe internet.

Colaborare pe internet: noi facilităţi online pentru stabilirea de relaţii de colaborare (a se vedea căsuţa de pa pagina următoare „metode”) sunt într-o continuă dezvoltare. Partenerii nu trebuie să se teamă să experimenteze, ci ar trebui să se bazeze pe abordări verificate şi testate atunci când termenele limită sunt aproape.

Stabiliţi protocoale şi niveluri de confidenţialitate corespunzătoare – de exemplu cerând permisiunea înainte de a publica fotografii ce pot fi considerate jenante pe internet, sau înainte de a oferi alte detalii cum ar fi numerele de telefon mobil şi adresele de mail!

Informaţii suplimentare: a se consulta http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.html pentru informaţii detaliate cu privire la metode creative de optimizare a lucrului individual. Secretariatul urBaCT este interesat să creeze şi să împărtăşească cunoştinţele cu privire la crearea de relaţii de colaborare pentru partenerii urBaCT, aşa că sunteţi bineveniţi să ne împărtăşiţi experienţa.

Optimizarea lucrului individual

Site de referinţăInformaţii suplimentare şi actualizări sunt disponibile la http://urbact.eu/footer/documentation/ projects-documents/local-support-groups.html

Caracteristicile cărţii

a5 a4 a3 a2

Structura paginilor principaleTitlul metodei / subiect – în culoarea secţiuniiObiectiv – scris cu litere îngroşateCaracteristici – scris normalSfaturi – scris cu caractere italice încadrat de o bară Informaţii suplimentare – în josul paginii

Page 6: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

6

Programul urBaCT

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 7

Programul urBaCT

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Programul URBACTurBaCT II este un Program finanţat de uniunea europeană (Fondul european de dezvoltare regională) şi prin contribuţii naţionale, ce se desfăşoară în perioada 2007 – 2013. reprezintă o continuare a programului urBaCT I desfăşurat între 2002 şi 2006.

obiectivul general este promovarea unor politici de dezvoltare urbană integrată şi durabilă pe teritoriul europei. Zonele urbane se confruntă cu provocări majore de gestionare a sărăciei şi a integrării, dar în acelaşi timp reprezintă forţele de antrenare a economiei europene, mai precis a noilor industrii bazate pe informaţii şi cunoştinţe. Schimbul de experienţă între oraşele care participă la Programul urBaCT ajută la accelerarea procesului de inovare a politicilor din fiecare oraş. Implicarea diferitelor părţi interesate – inclusiv actorii economici şi politici şi publicul general – este un aspect esenţial.

Cu alte cuvinte, obiectivele urBaCT II sunt:

Facilitarea schimbului de experienţă şi de învăţare • în rândul responsabililor politici, al factorilor de decizie şi al profesioniştilor din orase;Diseminarea bunelor practici şi a lecţiilor • însuşite din aceste schimburi, precum şi asigurarea transferului de cunoştinţe;Sprijinirea factorilor de decizie şi profesioniştilor din oraşe • (inclusiv coordonatorii programelor operaţionale) pentru a defini şi implementa Planuri de acţiune pentru o dezvoltare urbană durabilă.

Programul va atinge aceste obiective sprijinind elaborarea de „proiecte” – grupuri de lucru sau reţele Tematice – pe diferite teme urbanistice. Fiecare proiect are mai mulţi parteneri (8-12 pentru reţelele tematice, 6-8 pentru grupurile de lucru), din cel puţin 3 State membre sau Partenere diferite. Partenerii pot fi oraşe, autorităţi de la nivel regional şi naţional, precum şi universităţi şi centre de cercetare. Câteva proiecte sunt de tip „Fast Track”.

una dintre inovaţiile principale ale proiectului urBaCT II este cerinţa ca fiecare partener de proiect (atât partenerii de oraş cât şi alţii) să înfiinţeze un grup local de Sprijin (glS) şi să elaboreze un Plan local de acţiune (Pla). această secţiune a setului de instrumente oferă informaţii cu privire la ce înseamnă acest lucru în practică.

Schimb de experienţă pe tema urbanismuluiConferinţe, vizite, cooperări şi proiecte locale în oraşe din Europa.

Page 7: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

8

Programul urBaCT

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 9

Programul urBaCT

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Colaborarea în învăţare în cadrul URBACT

Primul apel de proiecte pentru Programul URBACT II

lansarea (în decembrie 2007) •depunerea declaraţiilor de interes (până •în februarie 2008)aprobarea de către Comitetul de •monitorizare (în aprilie 2008)

Informaţii cheie despre URBACT II(actualizate la 20 ianuarie 2009) (înainte de aprobarea reţelelor Tematice)

21 reţele Tematice (din care 2 sunt Fast track)

6 grupuri de lucru

Parteneri de proiect:181 oraşe partenere18 organisme de drept public7 autorităţi de la nivel regional1 autoritate de la nivel naţional11 universităţi 1 ong

Proiectele de tip reţea Tematică au un buget de 710.000 € pentru 36 luni; proiectele de tip grup de lucru au un buget de 300.000 € pentru 24 luni.

Temele URBACT IIPromovarea antreprenoriatului •Îmbunătăţirea inovării şi economiei •cunoaşteriiocuparea forţei de muncă şi capitalul •umandezvoltarea integrată a zonelor •degradate sau în curs de degradareIncluziune •aspecte de mediu •guvernanţă şi planificare urbană • Parteneri URBACT II – din ianuarie 2009

reţele tematice:

• Parteneri lideri de proiecte • Parteneri

grupuri de lucru:

• Parteneri lideri de proiecte • Parteneri

Informaţii suplimentare: www.urbact.eu conţine lista completă a tuturor reţelelor Tematice şi grupurilor de lucru, precum şi detalii cu privire la partenerii acestora şi activităţile desfăşurate până în prezent.

Etapa de dezvoltare(6 luni pentru reţelele Tematice, 4 luni pentru grupuri de lucru)

elaborarea proiectului •Finalizarea parteneriatelor •realizarea studiilor de bază •Componenţa iniţială a grupurilor locale •de Sprijin (glS)elaborarea aplicaţiilor finale şi •documentelor contractuale (august – octombrie 2008)Toate proiectele aprobate trebuie •încadrate într-unul din cei trei Poli TematiciPolii tematici şi sprijinul Secretariatului •urBaCT acordat proiectelor

Etapa de Implementare

aprobarea finală pentru intrarea proiectelor •în etapa de implementare (septembrie 2008 pentru grupurile de lucru; noiembrie 2008 şi ianuarie 2009 pentru reţelele Tematice) Schimburi de experienţă şi activităţi de •învăţareÎntruniri regulate ale glS •Crearea şi elaborarea Planurilor locale de •acţiunePolii Tematici asigură coordonarea •capitalizării rezultatelor proiectelor

Planificarea Programului URBACT II

Poli tematici URBACT IIoraşele, motoare de dezvoltare şi creare a 1. locurilor de muncăoraşele, incluziunea socială şi guvernarea2. oraşele şi dezvoltarea integrată, durabilă3.

Page 8: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

10

Programul urBaCT

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 11

Programul urBaCT

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Programul URBACT impune fiecărui partener înfiinţarea unui grup local de sprijin (GLS). Activitatea acestui grup vizează crearea unui impact major asupra schimbului transnaţional de practici între oraşe. GLS pot asigura faptul că ideile rezultate din proiect sunt realiste şi pot testa viabilitatea acestora la nivel local. În calitate de membri ai „comunităţii” URBACT din Europa, aceste grupuri au capacitatea de a transmite mesaje cheie cu privire la gestionarea durabilă a oraşelor unui public mai larg. Acestea pot mobiliza părţi interesate, defini nevoi şi sprijini elaborarea Planurilor Locale de Acţiune (PLA). Acestea au capacitatea de a deveni o moştenire de lungă durată după finalizarea proiectului URBACT.

responsabilitatea de a înfiinţa glS reale, prin asocierea unor părţi interesate adecvate aparţine în totalitate fiecărui partener urBaCT II.

Componenţa fiecărui glS va fi adaptată circumstanţelor specifice ale fiecărui partener. nu există o formulă magică – obiectivele, activităţile şi componenţa unui glS depind de subiectul proiectului, natura activităţilor schimbate şi a nevoilor şi experienţelor locale.

Pentru a oferi asistenţă la realizarea unui Pla, grupul trebuie să implice actori care sunt capabili să contribuie la elaborarea şi implementarea acestuia.

Câteodată se poate dovedi eficientă implicarea autorităţilor de management în glS. Se poate ca acestea să nu participe la toate activităţile, dar este bine să fie întotdeauna informate.

glS trebuie mobilizate şi întărite pe parcursul proiectului, pentru ca la sfârşit să poată de asemenea deveni răspunzătoare pentru rezultate.

Axaţi-vă mai mult pe calitate decât pe cantitate. Selectaţi un grup de bază de oameni motivaţi, nu un număr mare de ascultători pasivi.

Clădiţi pe baza a ceva ce există deja. Evitaţi dublarea sau dezorganizarea structurilor eficiente existente. În multe cazuri un grup complet nou este de preferat, în alte cazuri am putea prefera să „pornim la drum” cu structurile existente.

Este recomandat un grup de bază de maxim 10 persoane. În cazurile în care mai multe persoane se arată interesate, se poate organiza şi un forum de discuţie mai mare.

Utilizaţi analiza părţilor interesate (pagina 22) pentru a asigura includerea actorilor locali cheie.

Grupuri Locale de Sprijin

Obiectivepentru grupurile locale de Sprijin

asistenţă în clarificarea nevoilor specifice •sau a intereselor partenerului / „oraşului” cu privire la subiectele reţelei Tematice sau ale grupurilor de lucru.asistenţă în identificarea (mobilizarea şi •diseminarea către părţile interesate) a ceea ce oraşul poate oferi proiectului sub formă de bune practici, instrumente existente, vizite la locul de activitate, politici şi alte experienţe. asistenţă în asigurarea faptului că aceste cunoştinţe sunt reflectate în studiul de bază şi Planul local de acţiune.asistenţă în diseminarea constatărilor •efectuate de proiect către un public mai larg şi asigurarea faptului că utilizatorii finali vor avea o contribuţie clară la procesul de luare a deciziilor.acţionarea în calitate de susţinători •de proiect şi oferirea de asistenţă pentru mobilizarea sprijinului politic şi instituţional necesar pentru a asigura faptul că Planul local de acţiune va avea ca rezultat o schimbare reală.

Sarcinipentru grupurile locale de Sprijin

Contribuţie la şi / sau validarea studiului •de bază.elaborarea Planului local de acţiune •Identificarea şi / sau validarea •informaţiilor sau rezultatelor proiectului, cum ar fi studiile de cazParticiparea la activităţile de schimb de •experienţă prin întruniri şi contactări online. Întruniri periodice, mai precis contribuţia •la informaţiile introduse de parteneri în cadrul seminariilor proiectelor, obţinerea feedback-ului în urma acestor seminarii şi asigurarea diseminării rezultatelor şi productivităţii.Comentarii pe baza rezultatelor finale •Testarea sau propunerea de recomandări •în Planul local de acţiuneacţionarea ca susţinători locali de proiect •şi realizarea activităţilor de lobby pentru schimbări organizarea evenimentelor locale de •diseminare a informaţiilorasigurarea mijloacelor mass-media •

Informaţii suplimentare:a se consulta http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/ local-support-groups.htmlpentru note explicative suplimentare, instrumente şi Planuri de acţiune elaborate de grupurile locale de Sprijin

Întrunire de cartier

Page 9: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

12

Programul urBaCT

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 13

Programul urBaCT

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Beneficiile Programului URBACT şi chiar ale Grupurilor Locale de Sprijin (GLS) vor fi exploatate la maxim dacă părţile implicate colaborează într-un mod cât mai creativ posibil. Unele proceduri birocratice sunt necesare, dar ar trebui reduse la minim. GLS sunt încurajate să utilizeze cât mai eficient gama largă de metode noi pentru munca în echipă disponibile în acest moment.

Formatul şi stilul întrunirilor şi evenimentelor ar trebui planificate cu grijă pentru a oferi o atmosferă primitoare şi încurajatoare participanţilor, dar şi pentru a asigura atingerea obiectivelor stabilite.

Pentru a organiza „întruniri” eficiente (care pot consta în teleconferinţe, sau colaborări programate pe Internet, menţionate în secţiunea următoare), trebuie transmisă o agendă în prealabil, care să specifice dacă există vreun document adiţional care trebuie listat sau citit înainte. după fiecare întrunire, un raport de sinteză trebuie transmis tuturor participanţilor, precum şi membrilor care nu au putut fi prezenţi şi care astfel pot să afle subiectele discutate.

este foarte important să se asigure o organizare de calitate a întrunirilor şi evenimentelor, pentru a crea condiţiile necesare unei participări şi colaborări eficiente. Trebuie asigurată experienţa în facilitarea acestor evenimente, apelând chiar la experţi externi în acest domeniu.

În cazul reţelelor Tematice, fiecare glS are un buget minim de aproximativ 7.000 € pe durata proiectului de 36 de luni.* acesta poate fi utilizat în scopul de a dezvolta competenţele prin instruirea membrilor, angajarea mediatorilor, protocoale în cadrul întrunirilor, traducerea materialelor şi călătorii.

Atelierele de lucru în care participanţii sunt trataţi în mod egal sunt de obicei mai folositoare decât întrunirile formale dominate de prezentările experţilor.

Succesul GLS va depinde de mulţi factori, dar un aspect critic constă în cât de bine sunt organizate întrunirile. Asiguraţi-vă că toţi membrii analizează şi discută despre felul în care vor fi organizate întrunirile.

* Programul impune Reţelelor Tematice să aloce un buget minim de 70.000 € pentru GLS împărţit între o medie de 10 parteneri GLS.

Informaţii suplimentare: a se consulta http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.html pentru informaţii cu privire la metode creative de lucru.

Optimizarea lucrului în echipă

Metode de lucru în echipăCâteva exemple

Evenimente de planificare în cadrul comunităţiievenimente foarte atent structurate în cadrul cărora toate părţile interesate, inclusiv comunitatea locală, sunt în strânsă colaborare cu specialişti din domenii relevante pentru a elabora planuri pentru viitorul respectivei comunităţi, sau doar câteva aspecte ale acestora. acestea pot varia în ceea ce priveşte lungimea şi formatul.

Planificare bazată pe activităţi practiceo metodă de implicare a comunităţii în care grupuri mici elaborează planuri pentru viitor utilizând grafice întinse pe masă sau machete flexibile din carton.

Afişaje interactiveafişaje vizuale care permit oamenilor să participe făcând adăugiri sau modificări la acestea.

Evenimente „Porţile deschise”evenimente ce au scopul de a permite celor care promovează iniţiative să le prezinte unui public mai larg şi să obţină reacţii într-un mod informal. aceste evenimente sunt o combinaţie între o expoziţie şi un atelier de lucru.

Călătorii de recunoaştereexaminare directă a zonei vizate de către echipe de localnici şi experţi tehnici. Pe jos sau cu autobuzul. Se mai numesc şi vizite de teren sau excursii.

Târg de viziunioamenii votează viziunile lor favorite. aceste viziuni sunt transpuse prin idei sau chiar prin imagini. Persoanele prezente folosesc puncte adezive pentru a indica ce viziuni ar dori să urmeze. Pot de asemenea să îşi ia angajamente de a întreprinde acţiuni.

Modalităţi mai eficiente de a lucra în echipăCălătorii de recunoaştere; Planificări cu activităţi practice; Panou cu etichete adezive cu afişaj interactiv.

Page 10: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

14

Programul urBaCT

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 15

Programul urBaCT

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Asigurarea unei desfăşurări eficiente a proiectului implică o bună comunicare, atât în momentele în care grupul se întruneşte faţă în faţă, cât şi între aceste întruniri, astfel că se recomandă o planificare riguroasă a unor activităţi complementare. Proiectele URBACT implică prin natura lor modalităţi de a face ca oameni din diferite ţări, cu diferite limbi, să colaboreze eficient. Pentru majoritatea Grupurilor Locale de Sprijin, membrii acestora vor fi în acelaşi oraş partener, dar cu toate acestea, instrumentele se vor dovedi folositoare. Profitaţi de avantajele numeroaselor posibilităţi oferite de inovaţiile în colaborarea prin internet şi la distanţă.

grupurile ar trebui să stabilească de comun acord chiar de la început metodele de comunicare, frecvenţa şi aspectele legate de confidenţialitate. de exemplu:

Telefon: Când se acceptă utilizarea numerelor de telefon mobil? oamenii sunt dispuşi să îşi dea numerele de telefon? Se pot utiliza teleconferinţele în loc de unele întruniri? (a se vedea „Sfaturi pentru Teleconferinţe”)

E-mail: Cât de des se poate presupune că oamenii îşi verifică mailul? Cui mai trebuie trimise mail-urile? Cât de mari pot fi ataşamentele?

Internet: Se poate presupune că toate părţile implicate vor avea acces la internet, disponibilitate să folosească motoarele de căutare şi capacitatea de a citi şi crea documente în programul microsoft office? este posibil să fie adeseori nevoie de cursuri de instruire şi iniţiere pentru noile instrumente şi modalităţi de lucru pe internet.

Colaborare pe internet: noi facilităţi online pentru stabilirea de relaţii de colaborare (a se vedea căsuţa de pa pagina următoare „metode”) sunt într-o continuă dezvoltare. Partenerii nu trebuie să se teamă să experimenteze, ci ar trebui să se bazeze pe abordări verificate şi testate atunci când termenele limită sunt aproape.

Stabiliţi protocoale şi niveluri de confidenţialitate corespunzătoare – de exemplu cerând permisiunea înainte de a publica fotografii ce pot fi considerate jenante pe internet, sau înainte de a oferi alte detalii cum ar fi numerele de telefon mobil şi adresele de mail!

Informaţii suplimentare: a se consulta http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.html pentru informaţii detaliate cu privire la metode creative de optimizare a lucrului individual. Secretariatul urBaCT este interesat să creeze şi să împărtăşească cunoştinţele cu privire la crearea de relaţii de colaborare pentru partenerii urBaCT, aşa că sunteţi bineveniţi să ne împărtăşiţi experienţa.

Optimizarea lucrului individual

Metode de lucru individualCâteva exemple

E-mailCea mai directă metodă de a comunica, dar implică riscul de supraîncărcare. un program creat pentru grup (crearea de reţele sociale sau managementul proiectului) poate fi o variantă mai bună.

Stocarea fişierelor pe internetCrearea unei biblioteci online cu documente partajate pe care toată lumea le poate accesa (de exemplu google groups sau Yahoo groups sunt două posibilităţi gratis şi uşor de utilizat.)

Program de management al proiectuluiPoate reduce traficul pe e-mail, poate oferi spaţiu pe forum, găzdui documente într-o locaţie centrală şi gestiona sarcinile (de exemplu Zoho projects, Basecamp, Project Pier)

Skypeapeluri gratuite sau ieftine pentru organizarea de teleconferinţe pe internet. Programul trebuie instalat pe toate calculatoarele (deseori este

solicitat accesul administratorului) şi poate necesita o oarecare familiarizare cu utilizarea lui.

Teleconferinţauşor de utilizat, poate fi folositoare în toate etapele. (a se vedea căsuţa de mai jos)

Platforme de instruire prin internetPentru crearea / accesarea modulelor de instruire prin internet.

Instrumente Web 2.0Includ o gamă largă de instrumente noi pentru partajarea materialelor şi lucrul pe internet:

Forumuri online şi site-uri de creare a reţelelor •Crowdvine (pentru rezervări şi programarea •întrunirilor)delicious (pentru însemnări) •Flickr (pentru fotografii) •Slideshare (pentru fişiere în powerpoint) •Surveymonkey (pentru sondaje online) •Weblog-uri şi blog-uri (pentru împărtăşirea •părerilor şi ştiri)Wikis (pentru editare şi biblioteci) •Youtube (pentru videoclipuri) •

desemnaţi un moderator / mediator. �

efectuaţi căutări suficiente pentru a găsi �cele mai bune servicii.

asiguraţi-vă că participanţii dispun de �capacităţi tehnice.

Fiţi atenţi la efectuarea programărilor pentru �a vă asigura că toată lumea este disponibilă la momentul ales. asiguraţi 5-10 minute pentru ca toată lumea să se conecteze.

asiguraţi participare egală (video pentru �toată lumea sau pentru nimeni)

Pregătiţi şi faceţi să circule în prealabil �agenda teleconferinţei prin e-mail, inclusiv

orice site-uri şi documente care trebuie consultate înainte.

Trimiteţi un mesaj text şi un e-mail de �atenţionare cu 30 de minute înainte de eveniment.

asiguraţi 5 minute la început pentru ca �toate persoanele să efectueze apelul şi să se conecteze.

evitaţi sesiunile prea lungi (maxim 1 oră) �

Înregistraţi sesiunea pentru referinţe �ulterioare (de cele mai multe ori acest serviciu este asigurat).

Sfaturi pentru teleconferinţă

Page 11: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

16

Programul urBaCT

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 17

Programul urBaCT

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Planurile Locale de Acţiune (PLA) ar trebui să ofere fiecărui partener o schiţă de parcurs concretă şi o gamă de soluţii cu care să abordeze chestiunile principale identificate la începutul proiectului URBACT. Dacă se încearcă obţinerea finanţării din Fonduri Structurale, este recomandată implicarea Autorităţilor de Management. Cu toate acestea, nu există o definiţie strictă a ceea ce ar trebuie să reprezinte un PLA, iar partenerii de proiect şi membrii GLS sunt încurajaţi să fie creativi în stabilirea celui mai bun format pentru propriul lor plan local de acţiune.

Planurile locale de acţiune reprezintă o nouă dimensiune a Programului urBaCT. Pe baza experienţei acumulate în timpul desfăşurării programului urBaCT I, obiectivele acestor planuri sunt:

Să îmbunătăţească impactul schimburilor de experienţă şi proceselor de învăţare •transnaţionale asupra politicilor locale;

Să dea o formă concretă rezultatelor din activităţile de stabilire a reţelelor •desfăşurate de parteneri:

Să constituie un instrument pentru schimburi ulterioare. •

Fiecare partener urBaCT II se angajează să dezvolte propriul Pla, ca un rezultat concret al participării sale la Program. Pla vor fi elaborate prin colaborarea partenerului urBaCT II şi glS alcătuit din părţile interesate locale relevante.

Componenţa, nivelul teritorial vizat şi formatul vor diferi în funcţie de tipul de partener. Poate să fie un simplu „Plan de acţiune” sau un „Plan regional de acţiune”, în loc de un „Plan local de acţiune”. Poate de asemenea lua forma unui cadru pentru politica naţională sau un plan strategic cu privire la o anumită agenţie responsabilă pentru chestiunea respectivă. În cazul partenerilor care nu reprezintă oraşe (precum universităţi sau grupuri de cercetători), Planul de acţiune poate fi alcătuit din componentele de cercetare ale unui proiect de cercetare, din sprijinul metodologic oferit partenerilor pentru crearea propriului lor Pla, sau dintr-un program de cercetare recent demarat cu privire la politicile relevante pentru subiectul proiectului. În mod normal, Pla trebuie să fie un document scris, dar poate fi completat şi de alte mijloace.

Este cel mai probabil ca PLA să fie implementate atunci când au fost elaborate şi validate prin colaborarea celor mai importante părţi interesate locale cheie şi când au beneficiat şi de implicarea Autorităţii de Management.

Planul Local de Acţiune

Câteva exemple de Planuri Locale de Acţiune URBACT posibilePlan de acţiune la nivel de vecinătateo schiţă de parcurs cuprinzătoare care să combată problema identificată într-o anumită regiune geografică.

Plan de acţiune tematic la nivel regionalo componentă de cercetare a unui proiect de cercetare; oferă expertiză metodologică; dezvoltă un program de cercetare; oferă îmbunătăţiri sau recomandări planului existent.

Plan Naţional de Acţiuneun cadru pentru politica naţională sau un plan strategic pentru dezvoltarea integrată în oraşe.

Ce este un plan de acţiune?Pentru programul urBaCT, un plan de acţiune constă în acţiunile necesare pentru realizarea unei strategii’. acestea pot să includă:

acţiuni cu privire la un plan local existent; •acţiuni care vizează stabilirea unei •colaborări între diferite niveluri de guvernare;un set de proiecte finanţate cu un •obiectiv specific.

Un PLA poate fi implementat mai devreme, astfel încât implementarea să poată fi monitorizată în timpul desfăşurării proiectului, sau poate fi implementat după aceea. Indiferent de momentul implementării, GLS şi partenerul de proiect sunt încurajaţi să decidă când şi de ce va fi implementat, precum şi să prevadă un fel de evaluare reciprocă a fiecărui PLA de către toţi membrii reţelei proiectului în timpul desfăşurării proiectului.

următoarea secţiune oferă un ghid de întocmire a unui Plan local de acţiune.

Îmbunătăţirea impactuluiSchimburile de informaţii transnaţionale aduc beneficii politicilor locale prin intermediul Planurilor Locale de Acţiune.

Informaţii suplimentare:a se consulta http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.htmlpentru exemple de Planuri de acţiune întocmite până în prezent de reţelele accelerate urBaCT, mIle şi urBameCo.

Page 12: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

18

elaBorarea unuI Plan de aCţIune

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 19

elaBorarea unuI Plan de aCţIune

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Un Model Ciclic de PlanificareReprezentare a planificării ca un proces ciclic, fără început sau sfârşit. Un astfel de ciclu însumează toate aspectele planificării într-un proces coerent şi unitar, ceea ce asigură faptul că planul dumneavoastră este analizat în întregime, bine structurat, flexibil, practic şi rentabil. Poate de asemenea ajuta la învăţarea din propriile greşeli, şi astfel oferi răspunsuri şi soluţii pentru planificări şi procese de luare a deciziilor ulterioare.

Elaborarea unui plan de acţiuneaceastă secţiune oferă anumite instrumente pe care se poate să doriţi să le utilizaţi la întocmirea Planului dumneavoastră local de acţiune, mai ales dacă începeţi de la zero şi doriţi crearea unui plan complet. În alte cazuri, partenerii şi glS vor lucra într-un oraş sau asupra unei chestiuni pentru care există deja un plan, astfel că un plan paralel poate fi contra-productiv şi ar putea fi mai degrabă mai folositor pentru a evalua şi propune modificări la planul existent. Poate fi folositoare abordarea procesului ca unul ciclic sau circular (ca cel din modelul alăturat), astfel încât se poate integra întotdeauna învăţarea continuă sau din alte planuri.

Câteva din următoarele instrumente au fost adaptate dintr-o perspectivă a managementului Ciclului de Proiect. Cu toate acestea, indiferent de metodele exacte alese de partener şi de glS pentru întocmirea în colaborare a Pla, este extrem de important ca elementele cheie să fie explorate şi clarificate în detaliu – obiective, responsabilităţi, termene, finanţare şi altele. Pentru organizarea acestui proces, se poate utiliza un Tabel cu activităţi (pagina 27).

de asemenea, ar fi foarte recomandată testarea logicii interne a planului în sine, de exemplu verificarea că activităţile propuse pot duce la atingerea obiectivelor stabilite. aceasta va evita întocmirea unui plan care reprezintă doar o „listă de dorinţe”, şi se va asigura faptul că soluţiile propuse vizează rezolvarea problemei şi că există modalităţi de măsurare a progresului. În acest caz poate fi folositoare „analiza matricei cadru logic” (pag. 28).

această secţiune cuprinde:revizuirea bazei de informaţii probatorii •analiza părţilor interesate •analiza problemelor •de la scop la activităţi •matricea cadru logic •Consultarea cu privire la proiectul de plan •lansarea •

revizuirea bazei de informaţii

probatorii analiza părţilor interesate

analiza problemelor

Scopuri şi obiective

rezultate şi activităţi

Indicatori şi obiective

Consultarea cu privire la proiectul de

plan

riscuri şi Supoziţii

analiza matricei cadru

logic

lansarea planului de

acţiune

Informaţii suplimentare: Pentru mai multe informaţii cu privire la managementul Ciclului de Proiect sau abordările Cadrului logic în vederea elaborării unui Plan de acţiune, vă rugăm să consultaţi secţiunea resurse de la pagina 35 şi anexa 3 la „ghidul pentru Planurile locale de acţiune” întocmit de Secretariatul urBaCT.http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.html

Page 13: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

20

elaBorarea unuI Plan de aCţIune

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 21

elaBorarea unuI Plan de aCţIune

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Găsirea şi consultarea unor documente existente care să explice mecanismele problemelor cu care se confruntă proiectul dumneavoastră va asigura faptul că Planul dumneavoastră Local de Acţiune se bazează pe fapte reale.

A. Revizuirea studiului de bază

Încă de la început, Planul local de acţiune (Pla) are trebui să se fundamenteze pe studiul de bază al proiectului, deoarece ambele sunt documentate direct prin cercetări locale şi cunoştinţe relevante. revizuiţi studiul de bază care a fost efectuat la demararea proiectului. dacă este nevoie, traduceţi acest studiu în limba locală. dacă este cazul, colectaţi date suplimentare.

B. Comentarii asupra proiectului

Pentru toate proiectele urBaCT II a fost efectuată o evaluare de către o Comisie externă de evaluare, aceasta fiind transmisă partenerilor principali la începutul etapei de Implementare. aceasta face parte din baza de informaţii probatorii, şi ar trebui adusă în discuţie între partenerii proiectului şi grupurile locale de Sprijin (glS), mai ales în situaţiile în care se referă la componenţa glS sau se fac propuneri pentru Pla.

C. Stabilirea politicii

Identificaţi ce agenţii se ocupă deja de tema proiectului. Prezentaţi schematic într-un format adecvat (foaie de calcul, tabel, hartă geografică).

Stabilirea politicii trebuie să identifice toate acţiunile relevante care trebuie luate de potenţialele părţi interesate. De asemenea, este foarte folositoare schematizarea nivelului de acoperire oferit de acţiunile prezente.

D. Identificarea aspectelor care funcţionează şi a celor care nu funcţionează

Înregistraţi sistematic împreună cu partenerii ce acţiuni curente aduc rezultate pozitive şi care nu. dacă se poate, identificaţi costurile şi beneficiile implicate de diferitele abordări.

Revizuirea bazei de informaţii probatorii

Sesiuni de lucruÎntruniri ale partenerilor URBACT într-un format de masă rotundă formală

E. Schimb de experienţă şi transfer de cunoştinţe transnaţionale

analizaţi studiile de caz şi activităţile practice care au fost derulate în timpul programelor de schimb de cunoştinţe din cadrul proiectului urBaCT, pentru a vedea care practici locale ar putea fi îmbunătăţite prin transferul de cunoştinţe din alte zone.

Principalul aspect este axarea pe lucrurile care au fost întotdeauna făcute. Documentele probatorii generate extern (de exemplu evaluări sau examinări) pot fi folositoare pentru documentarea acestui tip de abordare, pentru promovarea dialogului şi oferirea unei baze de informaţii probatorii.

Page 14: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

22

elaBorarea unuI Plan de aCţIune

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 23

elaBorarea unuI Plan de aCţIune

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Analiza părţilor interesate este o tehnică simplă care poate fi utilizată pentru a stabili dacă Grupul Local de Sprijin are în componenţă persoane potrivite care sunt implicate în elaborarea Planului Local de Acţiune (PLA). Este posibil ca o astfel de analiză să fi făcut parte din studiul de bază al proiectului.

la întocmirea şi dezvoltarea Pla va fi foarte importantă identificarea naturii şi intereselor părţilor interesate. acest lucru poate fi realizat prin utilizarea unei versiuni necompletate a tabelului de pe pagina următoare, de preferat în cadrul unui atelier de lucru.

Părţile interesate sunt acelea care au un interes (sau „miză”) în Planul local de acţiune. Printre acestea se numără beneficiarii, intermediarii, câştigătorii şi învinşii care au fost implicaţi sau excluşi din procesul de luare a deciziilor.

deoarece părţile interesate au interese diferite, este bine să se stabilească implicarea lor în proiect şi felul în care interesele lor diferă. mai precis, poate fi foarte important să se identifice (şi să se maximizeze sprijinul primit de la) aceia care plănuiesc să acorde sprijin planului, şi de asemenea să se identifice (şi să se încerce minimizarea rezistenţei produsă de, de ex. prin a-i convinge să adere la proiect) aceia de la care se aşteaptă mai mult să creeze dificultăţi în dezvoltarea acestuia.

Părţile interesate sunt de obicei împărţite în două grupuri:

1. Părţile interesate principale – afectate direct de politică, fie în mod pozitiv, fie negativ, şi

2. Părţi interesate secundare – cu un rol secundar, printre acestea numărându-se agenţiile, factorii de elaborare a politicilor, şi operatorii de teren.

Câteodată, numărul de părţi interesate este limitat, identificându-se câţiva membri ai fiecărui grup ca şi părţi interesate cheie; în alte condiţii numărul posibil poate fi nelimitat.

Printr-o analiză sistematică a părţilor interesate, se poate observa dacă există elemente care lipsesc. Omiterea grupului client este punctul slab cel mai des întâlnit.

Este importantă evaluarea, şi, dacă este nevoie, dezvoltarea sau adaptarea capacităţii diferitelor părţi interesate de a se implica în totalitate în proces.

Analiza părţilor interesate

Analiza interesului părţilor interesatePentru o mai bună înţelegere a diferitelor părţi interesate

Tema: proiect de creare a locurilor de muncă pe plan localPărţi interesate Interese şi felul în

care sunt afectate de problemă

Capacitatea şi motivarea de a aduce schimbări

Acţiuni posibile care să vizeze interesele părţilor interesate

Părţi interesate principale

1. Potenţiali angajatori

Trebuie să creadă că se pot accesa finanţări

Este important să se înţeleagă barierele şi soluţiile

Întruniri cu angajaţii pentru a discuta mecanismele stimulatoare

2. Persoane locale şomere, care nu desfăşoară nici o activitate

Beneficiari direcţi care ar trebui să primească de lucru

Este foarte important să se verifice dacă noile abordări dau rezultatele aşteptate şi să se asigure „sprijinul” utilizatorilor

Atenţia trebuie îndreptată spre grupuri şi cercetări pentru a înţelege mai bine barierele

3. Reprezentanţi ai şomerilor

Membri direct afectaţi Consultanţi importanţi Întruniri de strategie

Părţi interesate secundare

4. Agenţii de ocupare a forţelor de muncă

Ameninţate de critici, caută finanţări, potenţiali agenţi de blocare a planului

Rezistente la schimbare Implementarea noilor politici de promovare a interacţiunii cu comunitatea

5. Rolul organizaţiilor Non Guvernamentale (ONG-uri) în crearea locurilor de muncă

Posibile organisme de implementare care caută finanţări

Important pentru dezvoltarea ulterioară a planului şi inovaţiilor aduse politicii

Proiecte pilot ale comisiei

6. Guvernarea locală

Posibil organism de implementare

Responsabilitate statutară pentru beneficii economice şi sociale. Cunoştinţe locale, dar implicare limitată în asigurarea locurilor de muncă

Implicare ca şi organism de implementare

7. Ministerele guvernului

Finanţator şi factor de elaborare a politicilor

Interesate în „aspectele care merg”, dar cunoştinţe locale puţine

Crearea unor mecanisme de finanţare pe termen lung

Notă: exemplul de mai sus este doar cu titlu informativ, scopul acestuia fiind de a ajuta oamenii să înţeleagă cum trebuie utilizat modelul. descărcaţi un model de formular Word necompletat de lahttp://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.html

Page 15: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

24

elaBorarea unuI Plan de aCţIune

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 25

elaBorarea unuI Plan de aCţIune

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Analiza problemelor este utilizată pentru a înţelege ce anume generează anumite probleme, precum şi efectele acestora. Cel mai bine se aplică pentru a facilita desfăşurarea sesiunilor care implică toate actorii cheie interesaţi.

Planul local de acţiune (Pla) ar trebui să includă o schemă clară a naturii şi gradului problemelor în legătură cu subiectul proiectului în zona Pla.

o înţelegere cuprinzătoare a situaţiei curente şi a problemelor existente este esenţială în găsirea soluţiilor optime.

Implicarea părţilor interesate în această etapă va extinde modul în care problema este percepută şi va asigura faptul că problemele nu sunt doar viziuni ale „agenţiilor”. este foarte important să se implice toţi utilizatorii şi beneficiarii (părţile interesate principale) în analiza problemelor.

În acest sens poate fi folositoare completarea unui tabel cu probleme şi soluţii (vezi pagina următoare).

Planul de Acţiune trebuie să admită faptul că problemele cu care se confruntă oraşele sunt complexe, neuniforme şi interconectate. Soluţiile simple nu vor funcţiona în acest caz, iar abordările standard adoptate de agenţii trebuie modificate într-un mod mai provocator.

Există multe modalităţi diferite de a percepe aceeaşi problemă şi, în funcţie de perspectivă, se pot adopta mai multe soluţii. Ideea este să se contureze şi să se elaboreze soluţii posibile din mai multe opţiuni.

O tehnică foarte eficientă pentru rezolvarea problemelor în cadrul unui grup este crearea unui arbore al problemelor (a se vedea exemplul de pe pagina următoare). Acesta este o reprezentare grafică simplă a problemelor, cauzelor şi efectelor acestora (înainte de alegerea uneia singure).

Trebuie aduse exemple clare în cadrul întrunirilor părţilor interesate pentru ca oamenii să înţeleagă problemele. Acest lucru poate fi realizat prin statistici şi studii deja disponibile, sau prin cercetări special efectuate.

Analiza problemelor

Elaborarea unui arbore al problemelor

enumeraţi toate problemele care vă vin în 1. minte cu privire la tema principală. Problemele trebuie identificate cu atenţie: acestea trebuie să fie probleme existente, nu posibile, imaginate sau viitoare. Problema este o situaţie existentă negativă, nu absenţa unei soluţii.Identificaţi problema principală (poate 2. presupune o metodă de tatonări până să se ajungă la alegerea uneia singure).Stabiliţi care probleme sunt „Cauze” (rădăcini) 3. şi care sunt „efecte” (ramuri).aranjaţi în mod ierarhic atât Cauzele, cât şi 4. efectele, de ex. cum relaţionează cauzele unele cu altele – care duce la care, etc.

Tabel cu probleme şi soluţiiPentru analizarea problemelor şi găsirea soluţiilor posibile

Exemplu utilizat: Abandonarea liceuluiProbleme Soluţii Resurse

Prea mulţi tineri abandonează şcoala la 16 ani datorită programei şcolare inflexibile

Crearea unei programe şcolare mai interesante

Finlanda – cel mai reuşit sistem de educaţie, cu o rată scăzută a abandonului şi rezultate excepţionale

Lipsa profesorilor capabili să predea conform noii programe şcolare

Instruirea profesorilor actuali şi recrutarea de noi profesori

Nu se cunosc

Absenţa elevilor la ore în anii terminali şi imposibilitatea de a fi găsiţi de şcoală

Dezvoltarea unor programe de promovare a interacţiunii cu comunitatea şi instruiri externe

Nu se cunosc

Abuzul de droguri şi alcool în rândul elevilor

Elaborarea de programe anti-drog Olanda

Sarcinile în rândul adolescentelor determină fetele să abandoneze şcoala

Îmbunătăţirea educaţiei sexuale, oferirea de programe de exteriorizare a nevoilor socioeducative pentru ca fetele să beneficieze de educaţie în timpul sarcinii şi după naştere

Olanda

Contra-cultura în rândul studenţilor şi cultura străzii „la modă” distrag elevii de la învăţat

Implicarea unor modele de rol pentru a învinge sub-cultură

Nicăieri încă

Notă: exemplul de mai sus este doar cu titlu informativ, scopul acestuia fiind de a ajuta oamenii să înţeleagă cum trebuie utilizat modelul. descărcaţi un model de formular Word necompletat de lahttp://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.html

Exemplu de arbore al problemelorDiagramă simplă pentru analizarea problemelor complexe

EmigrarePierderea

drepturilor

Probleme de sănătate

VandalismIzolare

Condiţii precare în şcoli

Cultura cuţitului

Blocuri turn

Venituri reduse

Page 16: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

26

elaBorarea unuI Plan de aCţIune

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 27

elaBorarea unuI Plan de aCţIune

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Scopurile, obiectivele, rezultatele şi activităţile sunt cele patru elemente cheie centrale ale unui plan de acţiune, iar stabilirea relaţiilor dintre acestea reprezintă o parte importantă din procesul de planificare a acţiunilor. De obicei sunt necesare patru etape importante, iar Tabelul de Activităţi (pagina următoare) poate fi utilizat ca şi prezentare generală:

A. Stabilirea unui scop

Pe baza temei proiectului şi Planului local de acţiune, definiţi şi explicaţi scopul general. Scopul reprezintă un rezultat final observabil şi măsurabil, cu unul sau mai multe obiective, care trebuie atinse într-un interval de timp mai mult sau mai puţin bine determinat. definiţia scopului poate fi sintetizată în fraza „un vis cu termen de finalizare”.

B. Stabilirea obiectivelor

obiectivele sunt o versiune mai limitată şi mai specifică a scopului. este recomandat ca planul să fie elaborat pe termen mediu (5 ani), dar dacă doriţi poate fi extins (sau redus).

C. Stabiliţi rezultatele

Stabiliţi de ce rezultate este nevoie pentru ca obiectivele să fie atinse. rezultatele sunt produse măsurabile ale proiectelor sau activităţilor (de ex. numărul de copaci plantaţi).

D. Stabilirea activităţilor

Stabiliţi de ce activităţi este nevoie pentru ca rezultatele să fie atinse.

Acesta este momentul în care incoerenţa poate apărea în cadrul planurilor, deoarece partenerii încearcă să asigure faptul că proiectele lor sunt incluse ca şi activităţi, fără a se ţine cont dacă acestea contribuie la rezultatele aşteptate. Este nevoie de un proces iterativ, şi din când în când reevaluat pentru a include activităţi adecvate în tabelul cu activităţi, excluzând pe acelea care nu aduc o contribuţie semnificativă la obiectiv.

De la scop la activităţi

Tabel cu activităţiPentru specificarea activităţilor şi rezultatelor care duc la atingerea unui anumit obiectiv

Exemplu de scop: Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă la 70%

Titlul activităţii Partener principal

Descrierea activităţii (pe scurt)

Rezultate aşteptate

Interval Resurse pe an

1.1 Servicii de plasare a forţei de muncă personalizate şi adaptate la comunitate

Centrul pentru ocuparea forţei de muncă

Serviciu nou bazat pe diversitate pentru informarea clienţilor cu privire la oportunităţile de muncă

Procentaj mai mare de plasări reuşite de forţe de muncă

Începând din iunie 2009

500.000 € (4 consultanţi)

1.2 Legătura cu angajatorii

Agenţie privată

Program de marketing oferit întreprinderilor locale pentru a le încuraja să facă publice la centrul pentru ocuparea forţei de muncă locurile de muncă disponibile

Mai multe locuri de muncă disponibile (număr de locuri de muncă pe lună)

Martie 2009

100.000 € (un contract)

1.3 Consiliere pentru păstrarea forţei de muncă

Centrul pentru ocuparea forţei de muncă

consiliere 1 la 1 în primele 6 luni de la obţinerea locului de muncă

Procentaj crescut al păstrării locului de muncă după 6 luni

Începând din iunie 2009

300.000 € (cinci consultanţi)

1.4Protecţia copilului

Autorităţi locale, instituţii sociale

Îmbunătăţirea accesului la serviciile de îngrijire de zi pentru femeile care lucrează

Spaţii de îngrijire a copilului oferite angajaţilor şi persoanelor instruite

Ianuarie 09

€200,000

1.5Subvenţia pentru transport

Autoritatea de transport

Bonuri de transport la locul de muncă

Iunie 09 400 € pe plasament

1.6 Sprijin pentru beneficii la locul de muncă

Oficiul pentru beneficii

Asistenţă pentru mesele oferite la şcoală, chirie şi credite fiscale

Iunie 09

Notă: exemplul de mai sus este doar cu titlu informativ, scopul acestuia fiind de a ajuta oamenii să înţeleagă cum trebuie utilizat modelul. descărcaţi un model de formular Word necompletat de la http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.htmlInformaţii suplimentare: a se vedea secţiunea resurse de la pagina 35 şi

http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.html pentru legături către exemple de planuri de acţiune

Page 17: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

28

elaBorarea unuI Plan de aCţIune

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 29

elaBorarea unuI Plan de aCţIune

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Analiza Matricei cadru logic reprezintă o modalitate de evaluare a logicii interne a unui Plan de Acţiune. Este foarte utilizată de Uniunea Europeană, agenţii internaţionale de finanţare şi agenţii naţionale, deoarece prin intermediul ei se pot identifica rapid orice neconcordanţe.

Toate componentele principale ale planului sunt unite într-o singură matrice numită Cadru logic, sau „log frame” (a se vedea tabelul de pe pagina următoare).

la introducerea informaţiilor în tabel se vor clarifica următoarele aspecte:dacă activităţile vor duce la atingerea rezultatelor dorite •dacă rezultatele vor duce la atingerea obiectivelor dorite •dacă obiectivele vor duce la atingerea scopului dorit •cum va fi măsurat succesul şi ce supoziţii s-au făcut. •

odată ce au fost identificate, neconcordanţele din plan pot fi rectificate, iar matricea cadru logic revizuit în consecinţă. din acest motiv, este importantă utilizarea unui astfel de instrument înainte de finalizarea procesului, pentru ca eventualele ajustări necesare să poată fi făcute.

Cadrele logice ajută la dezvoltarea unor planuri de acţiune coerente cu obiectivele acestora. Cu toate acestea, abordarea poate fi descurajatoare pentru un grup care nu ştie să o utilizeze. Poate fi esenţială utilizarea unor mediatori experimentaţi.

Analiza Matricei cadru logic

Matricea cadru logic (log frame)Pentru evaluarea finală a logicii şi coerenţei planului de acţiune

Exemplu utilizat: Reducerea excluderii sociale printre refugiaţi şi minorităţi etnice.

Logica de intervenţie Indicatori şi mijloace de verificare Supoziţii

Scop general:Scop principal pentru planul de acţiune

Creşterea integrării refugiaţilor şi minorităţilor etnice

Obiectivul Planului de Acţiune:Situaţia modificată pe care planul de acţiune încearcă să o implementeze.

Mărirea nivelurilor de salariu ale refugiaţilor prin creşterea numărului de angajări în rândul acestora şi prin sprijinirea acestora la înfiinţarea de întreprinderi

Cum se recunoaşte dacă obiectivul planului de acţiune a fost atins; Surse de informaţii care să arate progresul spre atingerea obiectivului

Măsurarea veniturilor pe baza datelor din sondaje

Factori externi planului de acţiune care trebuie implementaţi pentru atingerea obiectivului.

Legislaţia cu privire la dreptul la muncă al refugiaţilor trebuie să fie tolerantă

Rezultate:Produse, servicii şi alte rezultate generate de activităţile Planului de acţiune

Competenţe de limbă, competenţe vocaţionale, plasări ale forţei de muncă îmbunătăţite

Caracteristici principale ale rezultatelor. Surse de informaţii şi metode utilizate pentru a ilustra atingerea rezultatelor.

Nivelul de competenţe al participanţilor.

Factori externi planului de acţiune care trebuie implementaţi pentru atingerea rezultatelor.

Parteneri capabili să găsească resurse pentru desfăşurarea cursurilor

Activităţi:

Cursuri pentru învăţarea limbii, programe de instruire, consultanţă pentru întreprinderi, centre de iniţiere pentru comunitatea refugiaţilor

numărul de activităţi de fiecare tip care trebuie desfăşurate.

Grupul ţintă poate fi recrutat în cadrul programelor

Notă: exemplul de mai sus este doar cu titlu informativ, scopul acestuia fiind de a ajuta oamenii să înţeleagă cum trebuie utilizat modelul. descărcaţi un model de formular Word necompletat de lahttp://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.html

Informaţii suplimentare: a se vedea secţiunea resurse de la pagina 38 şi http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.html pentru linii directoare detaliate cu privire la analiza matricei cadru logic sau managementul Ciclului de Proiect.

Metodă de lucru creativăIdeile elaborate în sesiuni de grupuri mici, apoi prezentate tuturor celor prezenţi.

Page 18: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

30

elaBorarea unuI Plan de aCţIune

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 31

elaBorarea unuI Plan de aCţIune

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Consultarea cu privire la proiectul de plan asigură faptul că părţile interesate aprobă în totalitate conţinutul acestuia şi oferă posibilitatea de a se efectua modificările finale înainte de a fi publicat. Este disponibilă o gamă largă de metode.

deşi elaborarea Planului local de acţiune ar fi trebuit să implice activitatea grupurilor locale, grupul local de Sprijin ar trebui să verifice de două ori proiectul de plan final împreună cu acestea înainte de finalizare şi/sau publicare. acest lucru poate ajuta la asigurarea faptului că planul nu a fost „captat” de interese private şi va evidenţia potenţialele probleme din aspectele ascunse care ar putea afecta lansarea şi implementarea.

acolo unde este posibil, în timpul procesului de elaborare, o anumită flexibilitate ar trebui acordată Planului de acţiune pentru a permite actualizări şi modificări.

Realizaţi un Rezumat al Planului de Acţiune pentru publicul larg întru-un limbaj accesibil (a se vedea exemplul de pe pagina următoare). Acest lucru va ajuta oamenii să înţeleagă proiectul şi să arate interes şi entuziasm faţă de acesta.

Proiectul de plan trebuie evaluat de toţi membrii reţelei de proiect (parteneri de proiect şi GLS, precum şi parteneri locali); de asemenea cereţi şi opiniile altor parteneri şi GLS.

Consultarea cu privire la proiectul de plan

Metode utile de consultare pentru evaluarea unui proiect de planEditare participativăProiectul este afişat ca o expoziţie, un model de raport sau un fişier pdf, iar oamenii sunt încurajaţi să adauge comentariile lor.

Forum public şi (Ziua) Porţilor deschise Proiectul este prezentat în cadrul unui forum public, cu afişaje interactive şi sesiuni de ateliere de lucru.

Prin internetCreaţi o versiune online a proiectului de plan, cu metode de oferire a feedback-ului. Promovaţi site-ul către toate părţile interesate.

Exemple din cuprins pentru Rezumatul Planului de AcţiuneVersiune simplificată sau privire de ansamblu pentru publicul larg

Introducere – ce şi de ce

Probleme – care sunt acestea

Scopul general – pentru iniţiative

Obiective – pentru iniţiative

Activităţi propuse – ce, de către cine

Programare – când se vor desfăşura lucrurile

Finanţare – cine va plăti pentru ce

Indicatori – pentru evaluarea succesului

Comentarii pe baza propunerilor Etichete adezive la o expoziţie şi conversaţie înregistrată

Cadru relaxat Participanţii la un eveniment open house înregistrează comentariile cu privire la proiectul planului de acţiune

Page 19: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

32

elaBorarea unuI Plan de aCţIune

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 33

elaBorarea unuI Plan de aCţIune

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

O lansare publică anunţă lumea din exterior că planul de acţiune a fost aprobat la nivel înalt şi de către părţile interesate ale acestuia. Aceasta va garanta publicitatea şi interesul public şi în general va lua forma unei întruniri între părţile interesate, politicieni şi presă, organizată de Grupul Local de Sprijin.

A. Stabilirea nivelul de pregătire necesar

este posibil ca unele Planuri de acţiune să nu beneficieze de publicare. Cel mai important este ca planul finalizat să fie aprobat la cel mai înalt nivel de partenerii implicaţi, prin organizarea unui eveniment pentru recunoaşterea acestui acord şi chiar a planului propriu-zis.

B. Stabilirea programului

ar putea fi de ajutor conectarea lansării cu alte activităţi sau iniţiative politice. de exemplu, ar fi eficient ca un proiect urBaCT să lanseze mai multe Planuri locale de acţiune simultan.

C. Organizarea strategiei de comunicare pentru lansare

Încurajaţi toate părţile interesate să participe la organizarea lansării şi să se folosească de reţele pentru a asigura publicitatea. elaboraţi un comunicat de presă, invitaţi posturile de televiziune şi radio şi documentaţi-vă în legătură cu comunicatele pe site-uri web.

D. Celebrarea

generarea unui plan bine gândit ce se bucură de implicarea părţilor interesate şi de sprijin politic şi financiar este o mare realizare. Felicitări!

Planificarea unui eveniment de lansare pentru un plan de acţiune este de asemenea o bună ocazie pentru a finaliza detaliile cu privire la implementare, indicatorii pentru măsurarea progresului, monitorizare şi evaluare.

Lansarea

Oportunităţi de publicitate Lansarea unui proiect Town Design (Plan pentru Oraşe) prin instalarea unor tarabe în centrul oraşului, invitarea Primarului să adreseze câteva cuvinte şi filmarea unor interviuri cu cetăţenii.

Page 20: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

34

reSurSe

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 35

reSurSe

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Resurseaceastă secţiune oferă informaţii cu privire la resursele care pot fi de folos grupurilor locale de Sprijin şi altor grupuri care vor să elaboreze Planuri locale de acţiune.

dacă doriţi să sugeraţi şi alte elemente, trimiteţi un mesaj la următoarele adrese: Shandi miller [email protected] saumelody Houk [email protected]

Pentru cele mai recente informaţii vă rugăm să consultaţihttp://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.html

Resurse onlineMajoritatea informaţiilor de care aveţi nevoie pot fi găsite pe internet.

Page 21: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

36

reSurSe

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 37

reSurSe

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Nivel avansat Cel mai bun (cel mai eficient, demonstrat) nivel de dezvoltare sau de practică atins.

Obiectiv o schimbare dorită.

(Ziua) Porţilor deschise eveniment organizat pentru a permite celor care promovează iniţiative să asigure reacţii din partea publicului într-o modalitate informală. aceste evenimente sunt o combinaţie între o expoziţie şi un atelier de lucru.

Panou cu etichete adezive Foaie de hârtie pentru flipchart unde oamenii aduc comentarii scrise pe etichete adezive.

Părţi interesate Persoane sau organizaţii care au un interes pentru o iniţiativă, fiind afectaţi sau putând aduce o oarecare influenţă. Cele mai afectate sunt părţile interesate primare sau principale. Părţile interesate secundare sunt mai puţin afectate. (a se vedea pagina 22 pentru mai multe informaţii.)

Planificare bazată pe activităţi practice o metodă de implicare a comunităţii în procesul de planificare în care grupuri mici elaborează planuri pentru viitor utilizând grafice întinse pe masă sau machete flexibile din carton.

Planul Local de Acţiune (PLA) Plan elaborat de partenerul local urBaCT, rezultatul schimburilor de experienţă şi activităţilor de învăţare în cadrul reţelei sau a grupului de lucru, care stabileşte obiectivele, precum şi activităţile propuse pentru atingerea acestora. (a se vedea pagina 19 pentru mai multe detalii.)

Reţea Tematică un tip de proiect urBaCT II bazat pe schimburi de experienţă şi activităţi de învăţare. Printre caracteristici se numără un parteneriat între 8-12 oraşe, o durată de 36 de luni şi un oraş desemnat Partener Principal.

Scop obiectivul general.

Studiu de bază Cuprinde informaţii cu privire la punctul de pornire al fiecăru proiect sau la iniţiativă, pe baza cărora mai târziu se pot măsura îmbunătăţirile înregistrate. Fiecare studiu de bază al proiectului urBaCT include cea mai avansată şi actualizată abordare a problemei la nivel european, un set de profiluri ale partenerilor şi un profil al fiecărui oraş partener.

Târg de viziuni un eveniment în care oamenii votează viziunile lor favorite. aceste viziuni sunt transpuse prin idei sau chiar prin imagini. Persoanele prezente folosesc puncte adezive pentru a indica ce viziuni ar dori să urmeze. Pot de asemenea să îşi ia angajamente de a întreprinde acţiuni.

Transnaţional În şi implicând un număr mare de ţări.

URBACT Program european pentru promovarea dezvoltării urbane durabile.

Verificare Testarea/demonstrarea veridicităţii unui lucru.

Wiki un instrument de pe internet pentru stocarea şi afişarea informaţiilor pe o pagină de internet, care poate fi modificată şi actualizată de utilizatorii autorizaţi.

Termeni utilizaţi în acest set de instrumente, explicaţi în cuvinte simple

Afişaje interactive afişaje vizuale care permit oamenilor să participe făcând adăugări sau modificări acestora.

Analiza Matricei cadru logic (log frame) un proces (reprezentat printr-un tabel, ca în pagina 29), care oferă un rezumat al planului proiectului şi o analiză a planului.

Autoritatea de Management (a Programelor operaţionale) organizaţia responsabilă cu gestionarea fondurilor europene la nivel naţional

Capitalizare utilizarea la maxim a cunoştinţelor, rezultatelor şi experienţei unui proiect.

Călătorii de recunoaştere examinare directă a zonei vizate de către echipe de localnici şi experţi tehnici. Se pot efectua pe jos sau cu autobuzul.

Comunitatea de practică Proces de învăţare socială ce are loc atunci când oamenii care au un interes comun pentru un anumit subiect sau problemă colaborează pe o anumită perioadă de timp pentru a împărtăşi idei, găsi soluţii şi crea inovaţii.

Dezvoltare urbană durabilă dezvoltare urbană care îndeplineşte necesităţile prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile necesităţi urbane. (definiţie luată din raportul Brundtland, ‘Viitorul nostru comun’, 1987)

Reţele de tip „fast track” Comisia europeană poate oferi această etichetă (şi sprijinul corespunzător) reţelelor Tematice care au asigurat o participare puternică a autorităţilor de management, şi ale căror teme se încadrează în priorităţile iniţiativei Comisiei „regiuni pentru modificări economice”.

Evaluare reciprocă evaluarea unei lucrări (de ex. un Pla) de experţi din acelaşi domeniu. utilizată foarte mult pentru propunerile de finanţare şi publicare, dar poate fi folositoare şi pentru propunerile cu privire la planurile de acţiune şi de dezvoltare.

Evenimente de planificare în cadrul comunităţii evenimente foarte atent structurate în cadrul cărora toate părţile interesate, inclusiv comunitatea locală, sunt în strânsă colaborare cu specialişti din domenii relevante pentru a elabora planuri pentru viitorul respectivei comunităţi sau doar câteva aspecte ale acestora.

Excursie examinare directă a zonei vizate, pe jos.

Grup de lucru un tip de proiect urBaCT II ce are ca scop producerea de rezultate. Printre caracteristici se numără un parteneriat de 6-8 membri (autorităţi publice, universităţi, centre de cercetare), o durată de 24 de luni şi o autoritate Publică în calitate de Partener Principal.

Grupul Local de Sprijin (GLS) grup de părţi interesate principale şi susţinători de proiect care ajută la elaborarea Planului local de acţiune, validează şi/sau oferă cunoştinţe locale, şi de asemenea distribuie şi mobilizează părţile interesate. (a se vedea pagina 10 pentru mai multe detalii.)

Indicator un element utilizat pentru a măsura progresul în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor (de ex. numărarea utilizatorilor de servicii).

Logica de intervenţie descrierea legăturilor dintre acţiuni şi rezultate, pe baza dovezilor.

Managementul Ciclului de Proiect (MCP) Termen atribuit procesului de planificare şi gestionare a proiectelor, programelor şi organizaţiilor. utilizat îndeosebi în sectorul de afaceri şi tot mai mult de către organizaţiile de dezvoltare (a se vedea pagina 19 pentru mai multe informaţii).

Glosar

Page 22: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

38

reSurSe

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 39

reSurSe

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Această secţiune oferă informaţii cu privire la resursele care pot fi de folos Grupurilor Locale de Sprijin şi altor grupuri care vor să elaboreze Planuri Locale de Acţiune. Dacă doriţi să sugeraţi şi alte elemente, trimiteţi un mesaj la următoarele adrese:Shandi Miller [email protected] sauMelody Houk [email protected]

Detaliile sunt corecte la momentul elaborării, dar nu uitaţi că site-urile web evoluează în continuu. Elementele sunt enumerate în ordine alfabetică în cadrul secţiunilor.

URBACT

URBACTwww.urbact.euInformaţii cuprinzătoare cu privire la Programul urbact. materiale cu privire la acest set de instrumente pot fi găsite la http://urbact.eu/footer/documentation/projects-documents/local-support-groups.html şi includ:

Planuri de acţiune urBaCT existente (elaborate •de reţele de tip „fast track”, urBameCo şi mIle)diagrame pentru stimularea elaborării planificării •acţiunii.ghiduri create pentru partenerii urBaCT II din •grupurile locale de Sprijin, Planurile locale de acţiune, Programele de lucru şi Studiile de Bază.modele oferite în acest set de instrumente •

Site-ul conţine de asemenea rezultatele proiectului urBaCT I în domeniul participării cetăţenilor.

Planificarea proiectului şi Managementul Ciclului de Proiect

EQUAL Italiawww.sns-equal.it/Curs de instruire online cu privire la managementul Ciclului de Proiect

International Association of Facilitators (Asociaţia Internaţională a Mediatorilor) www.iaf-world.orgorganizaţie dedicată dezvoltării mediatorilor şi încurajării utilizării metodologiilor incluse în procesul de grup în întreaga lume.

Managementul Ciclului de Proiectrachel Blackman, Tearfund, 2003. ghid pentru utilizarea mCP în planificarea şi gestionarea proiectelor. Se poate descărca de la adresa: tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/roots/english/PCm/PCm_e.pdf

Un set de instrumente pentru Matricea cadru logic şi Managementul Ciclului de Proiectun ghid practic pentru Parteneriate de dezvoltare egală, Freer Spreckley, gB equal Support unit, 2005. Se poate descărca de la adresa www.equal.ecotec.co.uk

Linii directoare pentru Managementul Ciclului de ProiectVolumul 1 din metode de oferire a ajutorului, Comisia europeană, 2004.ghid pentru matricea cadru logic a conceperii proiectului; secţiuni folositoare cu privire la analiza problemelor, analiza părţilor interesate, etc.Se poate descărca de la adresa: http://soundplanning.esflive. eu/files/pcm_guidelines_2004_en_0.pdf

Planificare si Management Riguroshttp://soundplanning.esflive.eu/o comunitate de practică pentru managementul Ciclului de Proiect (mCP) în europa.

Site-uri web şi publicaţii

Instrumente de Dezvoltaremanual pentru părţile implicate în activitatea de dezvoltare, departamentul pentru dezvoltare Internaţională (dFId), uK, 2003. Cuprinde o gamă de tehnici concepute pentru facilitarea întreprinderii de activităţi de dezvoltare şi intervenţii de orice dimensiuni şi tipuri, incluzând: analiza părţilor interesate, arbori ai problemelor, metodologii participative, parteneriat, conflict, facilitare. Se poate descărca de la adresa: http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/toolsfordevelopment.pdf

Wikipreneurshipwww.wikipreneurship.euCentrul de cunoştinţe Wiki cu privire la antreprenoriatul general, dezvoltarea locală şi antreprenoriatul social, pe care oricine le poate edita. este utilizat de partenerii din reţeaua urBaCT mIle pentru a împărtăşi documente şi cursuri de instruire. Înfiinţat de Comunităţile de Practică pentru antreprenoriatul general (CoPIe) cu finanţări din partea ue. 689 articole din Februarie 2008. a se vedea în special: „Ce este matricea cadru logic”?

Participare şi Consultare

Manualul Cetăţeanuluighid pentru construirea unei comunităţi, Charles dobson, Comitetul Cetăţenilor din Vancouver, 2006, ghid rapid pentru organizarea comunităţii. Secţiune folositoare pentru întruniri. disponibil pe site-ul www.vcn .bc.ca/citizens-handbook

Manualul Evenimentelor de Planificare în cadrul ComunităţiiCum să utilizaţi evenimentele de Proiectare urbană şi Planificare prin Colaborare pentru a vă îmbunătăţi mediul, nick Wates, earthscan, 2008, 978-1-84407-492-1.explică de ce şi ce trebuie făcut pentru organizarea evenimentelor de planificare în cadrul comunităţii. Conţine multe ilustrări, modele de documente şi liste de verificare pentru a vă ajuta să economisiţi timp. Îl puteţi comanda la adresa www.earthscan.co.uk

Manualul pentru Planificarea Comunităţii modul în care oamenii îşi modelează metropolele, oraşele şi satele în orice parte a lumii, nick Wates, earthscan, 2000, 978-1-85383-654-1. Cu un stil explicativ accesibil, oferă informaţii cu privire la bunele practici pentru metode eficiente, cu acoperire şi relevanţă internaţională. Îl puteţi comanda la adresa www.earthscan.co.uk

Site-ul web pentru planificarea în cadrul comunităţii www.communityplanning.neto resursă globală cu privire la modalităţile în care cetăţenii locali pot fi implicaţi în planificare şi proiectare urbană. detalii cu privire la metode mai relevante.

Ghid pentru o Participare Eficientădavid Wilcox, Partnership Books, 1994, 1-870298-00-4Privire de ansamblu asupra metodelor generale de participare Se poate descărca de la adresa http://www.partnerships. org.uk/guide/index.htm

Trusă pentru Planificarea Acţiunilor de Vecinătateoraşul Vancouver, oficiul pentru Vecinătate, 2003. Bun exemplu de ghid pentru pregătirea Planului de acţiune de Vecinătate. Se poate descărca de la adresa www. cityofvancouver.us/neighborhoods

Instrumente pentru Sprijinirea Factorilor de Decizie Urbani ParticipativiCentrul naţiunilor unite pentru aşezări umane (Habitat), 2001, 92-1-131616-2 Set de instrumente pentru factorii de decizie participativi. Se poate descărca de la adresa: http:// www.unhabitat.org/pmss/getPage. asp?page=bookView&book=1122

Îmbunătăţirea Comunităţilor Urbanehttp://web.mit.edu/urbanupgrading/ resurse pe internet pentru profesionişti, inclusiv instrumente şi resurse (inclusiv matricea cadru logic şi arbori ai problemelor)

Page 23: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

40

reSurSe

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009 41

reSurSe

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Fotografiile au fost realizate prin amabilitatea john Thompson & Partners (www.jtp.co.uk), nick Wates associates (www.nickwates.co.uk), urBaCT (www.urbact.eu) şi Von Zadow (www. vonzadow.de).

activitatea, locaţia, data şi fotograful sau sursa fotografiilor, acolo unde se cunosc. enumerate de la stânga la dreapta şi de sus în jos.

Copertă: Întrunire de cartier, departamentul Senatului pentru dezvoltare urbană; Crearea de modele, apeldoorn, Studiu de bază 2008, rotraut Weeber, Co-net (proiect urBaCT); Întrunire finală, Septembrie 2008, Pécs, unIC (proiect urBaCT); Tăierea tortului, egTC (proiect urBaCT). Imagine de fundal: Ziua consultării părţilor interesate, Plan de acţiune Zona de est Cambridge, 2005, nick Wates

2. Ziua consultării părţilor interesate, Plan de acţiune Suplimentar Cambridge, uK, 2003, nick Wates

6. le Vie della Partecipazione, Seminar Internaţional, Florenţa, Italia, 2006, nick Wates; excursie, reggov (proiect urBaCT); lucru în echipă, weekend de planificare în cadrul comunităţii, lübeck, germania, 2007, Von Zadow; Congreso sobre participación, muzeul guggenheim, Bilbao, Spania, 2008, nick Wates; excursie, Castleford, Yorkshire, uK, 2003; le Vie della Partecipazione, Seminar Internaţional, Florenţa, Italia, 2006, nick Wates.

11. Întrunire de Vecinătate, departamentul Senatului pentru dezvoltare urbană

13. excursie, upper Calder Valley, Yorkshire, uK, 2003, john Thompson & Partners; atelier de lucru de planificare, weekend de planificare în cadrul comunităţii, lübeck, germania, 2007, Von Zadow; panou cu etichete adezive, expoziţie open house (cu casa deschisă), greenwich, londra, uK, 2005, nick Wates.

17. Conferinţă, Crearea unor Comunităţi Sănătoase (proiect urBaCT).

21. Sesiune de lucru, mIle (proiect urBaCT) (2).

28. Sesiune de instruire, Instrumente pentru implicarea comunităţilor, Cambridge, uK, 2007, nick Wates (2)

30. expoziţie Ziua Porţilor deschise, greenwich, londra, uK, 2005, nick Wates; eveniment de consultare şi de examinare a zonei, Swindon, uK, 2004, nick Wates; expoziţie cu casa deschisă, greenwich, london, uK, 2005, nick Wates.

33. eveniment de lansare a proiectului Town design (Plan pentru oraşe), Petersfield, uK, 2007, nick Wates.

41. Întrunire de demarare, Bruxelles, FIn-urB-aCT (proiect urBaCT) (2). Întrunire finală, roma IT 10/10/2008 – regiunea Siciliei, birou de reprezentare (5).

42. Întrunire glS, gliwice, FIn-urB-aCT (proiect urBaCT), antoni Witwicki; Întrunire finală, roma, IT, oct 2008, regiunea Siciliei: birou de reprezentare, n.o.S.e. urban (proiect urBaCT) (2).

Menţiuni fotografii

Lucrările propriu-zisedemararea URBACT II; întruniri iniţiale. (Dreapta şi ultima pagină)

Page 24: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

42

reSurSe

Programul urBaCT II SeT de InSTrumenTe PenTru gruPul loCal de SPrIjIn – 2009

Page 25: Urbact II-Set de instrumente-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

În oraşele şi metropolele din europa se implementează proiecte pentru schimbul de experienţă din cadrul urBaCT II, un program pentru dezvoltare urbană durabilă finanţat de uniunea europeană.

acest set de instrumente va servi drept ajutor părţilor implicate pentru stabilirea grupurilor locale de Sprijin şi elaborarea Planurilor locale de acţiune. este adresat în principal membrilor grupurilor locale de Sprijin şi partenerilor urBaCT II, dar va fi folositor oricăror părţi interesate de aspectele participării locale ale Programului.

acest set de instrumente include:explicaţie clară a Programului urBaCT •ghiduri practice •modele eficiente •Surse suplimentare de informaţii şi sfaturi •

Pentru comentarii şi întrebări cu privire la acest set de instrumente, vă rugăm să contactaţi Shandi miller [email protected] sau melody Houk [email protected]

Uniunea EuropeanăFondul European de Dezvoltare Regională

Secretariat URBACT 194, av. du Président Wilson93217 Saint-denis la Plaine Cedex, FranţaTel: 00 33 1 49 17 47 09Fax: 00 33 1 49 17 45 55

www.urbact.eu