Universitatea Teza Doctorat

of 52/52
EVAZIUNEA FISCALĂ ŞI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA ECHITĂŢII FISCALE - TEZĂ DE DOCTORAT CUPRINS INTRODUCERE .......................................................... .......... ............................ 3 CAPITOLUL I FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND CONŢINUTUL EVAZIUNII FISCALE................................ 12 1.1. Evazi unea fiscală - formă a eludării fiscale .................................... 12 1.1.1. Conceptul de eludare fiscală ................................................... 12 1.1.2. Formele eludării fiscale ............................................... ............ 13 1.1.2.1. Evaziunea fiscală ± eludare prin sustragerea de la plata ob ligaţiilor către stat ........................ 13 1.1.2.2. Repercusiunea fiscală - eludare prin transferarea sarcinii fiscale asupra altor suportatori ....... 14 1.2. Evaziunea - forma de bază a eludării fiscale ....... ........................... 17 1.2.1. Esenţa evaziunii fiscale ± sustragerea de la p lata obligaţiilor către stat ..................................... 17 1.2.2. Alte conotaţii date evaziunii fiscale ........................ .................. 21 1.2.2.1. Evaziunea fiscală privită ca ¹arta de a nu se cădea în câmpul de atracţie al legii fiscaleº ........ 21 1.2.2.2. Evaziunea f iscală înţeleasă ca formă de facilităţi fiscale ............................................. ........... 22 1.2.2.3. Evaziunea fiscală acceptată ca formă de abstinenţă în crearea de mat erie impozabila........... 23 1.2.1.4. Evaziunea fiscală conc epută ca formă de diminuare a veniturilor bugetare prin neâncasarea în întregime a venitur ilor bugetare ................................................... 25
 • date post

  21-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  262
 • download

  0

Embed Size (px)

description

rezumat teza de doctorat

Transcript of Universitatea Teza Doctorat

EVAZIUNEA FISCAL I IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA ECHITII FISCALE - TEZ DE DOCTORAT CUPRINSINTRODUCERE .................................................................... ............................ 3 CAPITOLUL I FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND CONINUTUL EVAZIUNII FISCALE................................ 12 1.1. Evazi unea fiscal - form a eludrii fiscale .................................... 12 1.1.1. Conceptul de eludare fiscal ................................................... 12 1.1.2. Formele eludrii fiscale ............................................... ............ 13 1.1.2.1. Evaziunea fiscal eludare prin sustragerea de la plata ob ligaiilor ctre stat ........................ 13 1.1.2.2. Repercusiunea fiscal - eludare prin transferarea sarcinii fiscale asupra altor suportatori ....... 14 1.2. Evaziunea - forma de baz a eludrii fiscale ....... ........................... 17 1.2.1. Esena evaziunii fiscale sustragerea de la p lata obligaiilor ctre stat ..................................... 17 1.2.2. Alte conotaii date evaziunii fiscale ........................ .................. 21 1.2.2.1. Evaziunea fiscal privit ca arta de a nu se cdea n cmpul de atracie al legii fiscale ........ 21 1.2.2.2. Evaziunea f iscal neleas ca form de faciliti fiscale ............................................. ........... 22 1.2.2.3. Evaziunea fiscal acceptat ca form de abstinen n crearea de mat erie impozabila........... 23 1.2.1.4. Evaziunea fiscal conc eput ca form de diminuare a veniturilor bugetare prin nencasarea n ntregime a venitur ilor bugetare ................................................... 25 1.3. Evaziu nea fiscal n legislaia statelor ................................................. 2 6 1.3.1. Evaziunea fiscal n legislaia romneasc ......................... 27 1.3.2. Ev aziunea fiscal n legislaia altor ri ............................... 30 1.3.3. Evaziun ea fiscal n legislaia Uniunii Europene ................. 32 1.4. Concluzii, opinii i contribuii personale privind coninutul evaziunii fiscale ....... 33 CAPITOLUL II FORMELE EVAZIUNII FISCALE ......................................... ..................... 38 2.1. Raportarea la prevederile legale - criteriu de delimitare a formelor evaziunii fiscale ..................... 38 2.2. Evaziunea prin nclcarea legii - evaziune frauduloas sau fraud fiscal ........... 39 2.2.1. Semn ificaia sintagmei evaziune frauduloas sau fraud fiscal ................................... 40 2.2.2. Evaziunea fiscal v.s. evaziune nelegal sau ilicit ............ 41 2.2.3. Modaliti de manifestare a evaziunii frauduloase n practica romneasc..... 42 2.2.3. 1. Prin nedeclararea sau declararea fals unor activiti productoare de venituri impoz abile 43 2.2.3.2. Prin nenregistrarea integral sau a unei pri din mat eria impozabil .............................. 47 2.2.3.3. Util izarea documentelor cu regim special falsificate cu intenia de diminuare materiei impozabile .............. 49 2.2.3.4. Restituiri de impozite n baza unor solicitr i incorecte ale contribuabililor, aprobate de organele competente .............. ................. 51 2.2.3.5. Compensarea unor obligaii fiscale n baza unor declar aii false ale contribuabililor... 53 2.2.4. Identificarea i cuantificarea evaziunii frauduloase pe seama controalelor fiscale n practica romne asc............ 53 2.2.4.2. Identificarea evaziunii fiscale in etapa planificrii c ontroalelor fiscale. .............. 54 2.2.4.3. Cuantificarea evaziunii fiscale pe baza rezultatelor controalelor fiscale.... ................ 64 2.2.5. Msurarea prin extrapolare a evaziunii fiscale poteniale ....... 71 2.3. Evaziunea prin lacunele legii, nesancionabil - evaziune nefraudul oas.................................... 74 2.3 .1. Explicitarea expresiei lacunele legii ...................................... 7 5 2.3.2. Coninutul semantic al evaziunii fiscale nefrauduloase ........... 76 2.3 .3. Evaziune fiscal nefrauduloas v.s. evaziune legal sau licit? .................................................. 77 2.3.4. Modaliti de manifestare n practica romneasc a lacunelor legii ....................................... 79 2.3.4.1. Coninutul incomplet i imperfect al r eglementrilor n domeniu, care permit contribuabililor de a nu cdea n sfera de atracie a legii fiscale... .......... 81 2.3.4.2 Ambiguitatea reglementrilor n domeniu, car e permit contribuabililor de a nu cdea n sfera de atracie a legii fiscale... ........ .................................................... 86 2.3.4.3. Condiionarea reg lementrilor n domeniu, care permit contribuabililor de a nu cdea n sfera de atracie a legii fiscale... ............................................................ 86 2.3.5. Poate fi identificat i cuantificat evaziunea fiscal nefrauduloas? ................ 88 2.3.6. Msuri pent ru evitarea/atenuarea evaziunii fiscale nefrauduloase .............................. 89 32.4. Concluzii, opinii i contribuii personale privind formele evaziunii fiscale .. .................... 89 CAPITOLUL III CAUZE I EFECTE ALE EVAZIUNII FISCALE N PRACTICA ROMNEASC ............................. 94 3.1. Cauze ale evaziunii fiscale ............................................... ..................... 95 3.1.1. Conceptul de cauz, n general, i de cauz a evaziunii fiscale, n special........... 96 3.1.2. C ategorii de cauze ale evaziunii fiscale ................................... 97 3 .1.2.1. Cauze de natur obiectiv .......................................... 99 3.1.2.1.1. Incoerena legislativ .................................. 100 3.1.2.1.2. Instabilitatea legislativ ......................... 101 3.1.2.1.3. Instabilitatea economic ............................ 102 3.1.2.2. Cauze de natur subiectiv ....................................... 102 3.1.2.2.1. Cauze pendinte de contribuabil ................. 102 3.1.2.2.2. Cauze pendinte de organele de control...... 104 3.1.2.2.3. Alte cauze cu caracter sub iectiv.............. 107 3.2. Efecte ale evaziunii fiscale .............................................. .................... 3.2.1. Conceptul de efect, n general, i de efect al evaziunii fi scale, n special .............................................. 3.2.2. Categorii d e efecte ale evaziunii fiscale ................................. 3.2.2.1. Efecte le evaziunii asupra statului ............................... 118 119 121 123 3.2.2.1.1. Efecte financiare ......................................... 123 3.2.2 .1.2. Efecte economice.........................................125 3.2.2.1.3. Ef ecte politice ............................................. 126 3.2.2.1.4. Efect e sociale ............................................. 128 3.2.2.2. Efecte evaziunii fiscale asupra contribuabililor ........... 129 2.2.2.2.1. Efecte economice ....................................... 129 2.2.2.2. 2. Efecte financiare ......................................... 1313.3. Presiunea fiscal cauz i efect a evaziunii fiscale ............................ 131 3.4. Concluzii, opinii i contribuii personale cu privire la cauzele i efectele evaziunii fiscale .................................................. 136 CAPITO LUL IV IMPACTUL EVAZIUNII FISCALE ASUPRA ECHITAII FISCALE .............. 141 4.1. Dimensiuni conceptuale privind echitatea fiscal ........................... 4.1. 1. Echitatea fiscal neleas ca privilegii, pentru unele clase sociale i obligaii bneti ntru altele .4.1.3. Echitatea fiscal neleas ca egalitate matematic n faa imp zitului ............................................................. 4.2. Delim itri conceptuale privind echitatea fiscal ........................... 142 143 144 147 44.2.1. n raport cu justiia fiscal ................................................. . 4.2.2. n raport cu dreptatea fiscal ............................................ 4.2.3. n raport cu egalitatea fiscal ............................................ 4.3. Inechitatea fiscal - manifestare a impactului evaziunii fiscale asupra echi tii fiscale 4.3.1. Semnificaia sintagmei inechitate fiscal ............................. 4.3.2 . Inechitatea fiscal generat de procesul de aezare i percepere a impozitelor ....... ............. 4.3.2.1. Inechitate fiscal gener at de constatarea i evaluarea materiei impozabile ............................ 4.3 .2.2. Inechitatea fiscal generat de modul de lichidare a impozitelor ............. .......................... 4.3.2.2.1. n sistemul cotelor fixe ........................... 4.3.2.2.2. n sistem ul cotelor proporionale (cota fix n Romnia) ........................... 4.3.2.2.3. n sistemul cotelor progresive ................ 4.3.2.2.4. n sistemul cotelor regres ive .................. 147 148 152 155 155 156 158 160 160 161 168 168 4.3.2.3. Manifestarea inechitii fiscale la nivelul impozitelor pe venit i pe avere .............................. 169 4.3.2.1.1. n cazul impozitului pe venit ................... 169 4.3.2.1.2. n cazul impozitului pe avere .................. 174 4.3.2.4. Manifestarea inechitii fiscale n practica impozitelor indirecte .......... ..................................... 175 4.3.2.4.1. n cazul taxei pe valoarea adugat ....... 175 4.3.2.4.2. n cazul accizelor ................................... 176

4.3.2.5. Manifestarea inechitii fiscale rezultat din construcia bugetar .............. ........................ 175 4.4. Eforturi promovate prin politica fiscal ale Uni unii Europene de implementare a echitii fiscale n rile membre ....................... 183 4.4.2. Politica fiscal european cu privire la echitatea fiscal......... 184 4. 4.3. Preocupri ale Uniunii Europene n direcia promovrii echitii fiscale pentru ceteni uropeni ............... 184 4.5. Aprecierea impactului evaziunii fiscale asupra echitii fiscale ...... 186 4.5.1. Determinarea raportului dintre evaziunea fiscal i echitatea fiscal................................................................. ... 187 4.5.1.1. n funcie de locul de manifestare: sistemul fiscal ....... 188 4.5 .1.2. n funcie de modul de reglementarea fiscal ............. 189 4.5.1.3. n funcie d e juctori participani: statul i contribuabilii ...................................... ............ 190 4.5.1.4. n funcie de suportul material: banii ................... ........ 190 4.5.2. Aprecierea impactului evaziunii fiscale asupra echitii fiscale prin efectele acesteia asupra altor fenomene .............. 191 4.5.2.1. Prin c uantificarea dimensiunilor corupiei ..................... 191 4.5.2.2. Prin evalu area intensificrii practicii eludrii fiscale...... 196 4.5.2.3. Prin determinarea creterii ritmului presiunii fiscale ..... 197 4.5.2.4. Prin aprecierea scderii ran damentului fiscal............... 198 4.5.2.5. Prin determinarea frecvenei de utilizare a paradisurilor fiscale........ .............................................. 199 4.5.2.6. Pin determinarea cret erii intervenionismului fiscal..... 202 4.6. Rolul i importana politicilor fiscale pentru asigurarea echitii fiscale.................................... 203 4.6.1. Factori obiectivi care limiteaz p oliticile fiscale n promovarea echitii fiscale 203 4.6.1.1. Inflaia i modul ei de limitare a promovrii echitaii fisca le printr-o politic fiscal adecvata. 204 4.6.1.2. Nivelul de dezvoltare al rii i influena sa n limitarea promovrii echitaii fiscale ................ 205 4.6 .1.3. Posibilitatea de alegerea a tratamentului fiscal prin apelul la paradisuri le fiscale, factor obiectiv de limitare a echitii fiscale ................ 206 4.6 .1.4. Comportamentul contribuabililor n procesul aezrii i perceperii impozitelor i ta xelor, factor obiectiv de limitare a echitaii fiscale, promovat prin politica fisc al .................................... 207 4.6.2. Factori subiectivi care limite az politicile fiscale n promovarea echitii fiscale.................................. ................ 207 4.6.2.1. Tratamentul fiscal diferit aplicat contribuabililo r n funcie de natura capitalului: de stat sau privat ...... 208 4.6.2.2. Tratament fiscal diferit aplicat contribuabililor cu ocazia stabilirii impozitelor din ac eeai categorie ...... 210 4.6.2.3. Intervenia discriminatorie a statului n susinerea unor ramuri ale economiei .................... 212 4.6.3. Modaliti de aciune folos ite de guvern n cadrul politicii fiscale pentru promovarea echitii fiscale ........ ....................... 213 4.6.3.1. Facilitile fiscale scutiri i reduceri de impoz ite i rolul lor n promovarea echitaii fiscale ................... 214 4.6.3.2. Ajut oarele de stat i rolul lor n promovarea echitii fiscale ............................ ............................... 216 4.6.3.3. Garantarea creditelor i specificul a cestei operaiuni n promovarea echitii fiscale............. 21 6 4.6.3.4. Utilizarea cotelor de impozitare difereniate i rolul acestora n promovar ea echitii fiscale ..................... 217 4.6.3.5. Ealonri i amnri la plata unor im ozite i taxe i rolul lor n promovarea echitii fiscale ................... 218 4.7. Co ncluzii, opinii i contribuii personale privind impactul evaziunii fiscale asupra e chitii fiscale ........................................... 219 CAPITOLUL V MSURI DE COMBATERE A EVAZIUNII FISCALE I ATENUAREA EFECTULUI ACESTEIA ASUPRA ECHITII FISCAL E .................................................. 224 65.1. Aplicarea msurilor de mbuntire a legislaiei fiscale ................. 226 5.1.1. Sistemul legislativ coerent i stabil condiie a reducerii fenomenului evazionist .. .............................................................................. 2 27 5.1.2. Identificarea evaziunii fiscale condiie de eficien a aciunilor de prevenir e i combatere a evaziunii fiscale ....... 228 5.1.3. Elaborarea de studii de anal iz i prognoz privind evoluia i direciile de aciune ale evaziunii fiscale ............. ................ 231 5.1.4. Emiterea de soluii practice de aplicare n mod unitar d e ctre aparatul fiscal a legislaiei fiscale .............................. 233 5.2 . mbuntirea managementului unitilor fiscale .......................... 234 5.2.1. Reco nsiderarea calitii de manager n domeniul fiscalitii.................................. ................................................. 235 5.2.2. Adoptarea unor sist eme moderne de selecie i angajare a managerilor n unitile fiscale ................... ........ 236 5.3. Creterea eficienei aciunilor de control fiscal .................. ............ 239 5.3.1. Planificarea aciunilor de control pe criterii de eficien .. ....... 239 5.3.2. Utilizarea judicioas a fondului de tip alocat controlului de f ond ................................................................... 240 5.3. 3. Reducerea corupiei din administraia fiscal i justiie ..... 242 5.4. nfiinarea tribu alelor fiscale ............................................................. 244 5.4.1. Tribunalele fiscale - arbitru legislativ ntre reprezentanii statului i cont ribuabili ...................................... 244 5.4.2. Tribunalele fiscale factor de stabilitate a raporturilor fiscale dintre aparatul fiscal i contribuabi li ............................. 247 5.5. Concluzii, opinii i contribuii personale privind msurile de combatere a evaziunii fiscale i de atenuare a efectului aceste ia asupra echitii fiscale ........................................................ 244 CAPITOLUL VI STUDIU DE CAZ CU PRIVIRE LA EVAZIUNEA FISCAL N JUDEUL MARAMURE ... ......................... 252 SINTEZA CONCLUZIILOR, OPINIILOR I APORTULUI PERSONA L PRIVIND EVAZIUNEA FISCAL I IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA ECHITII FISCALE .............. ...................................................... 271 BIBLIOGRAFIE 7

INTRODUCERE

Economiile naionale evolueaz ntr-un spaiu tot mai larg concomitent cu extinderea fen omenului numit globalizare. Amprenta globalizrii asupra economiilor naionale trebu ie considerat din ce n ce mai serios, fiind necesar adaptarea continu a mecanismelor economice, sociale i politice, la mersul evenimentelor internaionale. Efectele inte raciunilor dintre economiile naionale, n procesul general al globalizrii sunt dintre cele mai diverse i nu ntotdeauna pozitive. Unuia dintre aceste efecte i suntem con temporani: criza financiar - economic. Nu doar n aceast perioad, rolul finanelor este unul determinant. Acum, mai mult ca oricnd, intervenia statului pe piaa financiar i e onomic poate fi decisiv n ce privete calmarea derapajelor. Ori, fr resurse financiare aciunea intervenionist a statului este pus sub semnul ntrebrii, i implicit atingerea s opului aciunii: stabilizarea macro economic. Volumul resurselor statului (venituri le publice) este condiionat de: mrimea produsului intern brut, nivelul cheltuielil or publice, factorii monetari i demografici, factorii sociali i politici, etc. n ce ne privete, considerm c, i evaziunea fiscal reprezint o resurs important pentru veni ile publice. Socialul, ca sum a relaiilor dintre stat i ceteni si, influeneaz mrim elor statului datorit faptului c, procesul de constituire a resurselor este depend ent de sistemul de impunere. Impunerea nu se realizeaz la ntmplare ci, pe baza unor principii recunoscute i, adesea, legiferate. Unul dintre aceste principii se ref er la echitatea fiscal, adic, stabilirea sarcinii fiscale n funcie de capacitatea con tributiv a contribuabililor. Cu toate c, pn n prezent nu a fost descoperit piatra filo ofal care s rezolve problema impunerii fiscale, ntr-un cadru de echitate absolut, con siderm c prin aceast lucrare de cercetare, s ne aducem modesta contribuie la mbunt estui sistem. n lumea modern nu exist sisteme fiscale perfecte, lipsite de inechiti, n s, perfecionarea lor n aceast direcie reprezint un deziderat al statelor moderne. n pe te 25 de ani de practic n domeniul fiscal ne-am aflat n miezul confruntrii dintre cont ribuabilii cu sistemul de reglementare fiscal. Astfel, am constatat o mare caren n gn direa guvernelor aflate la putere n ce privete inventarierea resurselor. Soluiile de sporire a veniturilor publice au fost gsite mai ales n creterea presiunii fiscale, i mai puin n reducerea fenomenului evazionist, ori, astfel de decizii au generat o s erie de inechiti n plan social. 8Pe parcursul acestor ani, am observat c fiscalitatea pare s fie un ir nesfrit de enig me i dileme, adesea dificil de soluionat, a cror efecte sunt n msur s produc distorsi sistemice majore n plan economic, social sau politic. De ce ? Pentru c, n frecvent e cazuri, statul nu este n msur s-i ncaseze n integralitatea lor veniturile care-i apa n iar contribuabilii nu reuesc s stabileasc o comunicare corect, pragmatic i eficient instituiile statului, n cadrul raporturilor fiscale. Pentru ceteni, enigma sistemulu i de impunere rezid din depersonalizarea impozitelor, dublat de repulsia general fa d e obligaia de a plti fr a beneficia de o contraprestaie. Dilema se refer la starea de ozabilitate a celor dou pri: statul i propune s ncaseze venituri tot mai mari iar cet -contribuabili i doresc s plteasc ct mai puin. Aceasta indice sentimentul de inechitat n rndul contribuabililor care se consider furai, ori de cte ori statul i bag mna l lor pentru a le dijmui veniturile pe calea impozitelor. Cele de mai sus relev opo rtunitatea cercetrii. Originalitatea deriv cel puin din urmtoarele considerente: eva ziunea fiscal, a fost mcinat mrunt i cernut prin sitele dese ale unor mini de ex puine soluii novatoare n acest domeniu, i totui , am identificat mai ales carenele def nitorii ale coninutului economic; principiul de echitate fiscal nu s-a bucurat (din partea teoreticienilor i mai ales a artizanilor sistemului fiscal), cel puin pn la o ra actual, de o atenie adecvat importanei lui, motiv pentru care am apreciat c este u n teren potrivit pentru a dezvolta concepte i analize, prin valorificarea cunotinelor teoretice i practice acumulate; evidenierea legturii de interdependen dintre fenomen ul de evaziune fiscal i principiul de echitatea fiscal a reprezentat o alt provocare , avnd un caracter de noutate absolut; protecia social exercitat de stat, pe seama ch eltuielilor publice isc, nu doar nemulumiri ci, mai ales inechiti i discrepane tot mai evidente n plan economic i social; Pornind de la aceast realitate, am gndit un sist em alternativ de protecie social generat de sistemul de impunere a veniturilor. Po sibilitile practice de identificare a evaziunii fiscale n etapa de planificare a in speciilor fiscale, modelele economice i matematice de cuantificare a evaziunii fis cale, metodele de protecie social pe seama sistemului de impunere, mbuntirea raporturi lor fiscale dintre stat i contribuabili, msurile necesar a fi luate pentru creterea eficienei inspeciei fiscale, nfiinarea tribunalelor fiscale, reprezint tot attea solu i cu aplicabilitate practic n cadrul sistemului fiscal romnesc. Pornind de la realitatea faptului c, principiul de echitate fiscal apare doa r ca un deziderat i subiect al dezbaterile politice, adesea populiste despre fisc alitate, fiind eclipsat, uneori pn la ignorare, de randamentul impunerii, am simit nev oia de a atrage atenia asupra considerrii esenei acestui principiu: capacitatea cont ributiv a cetenilor contribuabili. Modalitatea prin care se poate transpune n practi c acest principiu poate asigura o alt percepie a contribuabililor despre sistemul d e impunere. Structurarea lucrrii a fost impus de atingerea obiectivelor propuse. Ace st fapt s-a realizat prin obinerea unor rspunsuri argumentate, cel puin la urmtoarele trebri: Reprezint coninutul evaziunii fiscale, exprimat n literatura de specialitate i sistemul de reglementare juridic, un adevr absolut ? Formele evaziunii fiscale s unt ntr-adevr cele exprimate n literatura de specialitate actual ? Exist evaziune fisc l legal? Dac da, care este aceasta, dac nu, unde se produce confuzia ? Care sunt cerin le principiului de echitate fiscal i dac, considerarea acestuia n practic este real ? Exist o anumit dependen (sau interdependen) ntre cauzele i efectele evaziunii fiscale ele care genereaz inechiti n materie fiscal i cum influeneaz evaziunea fiscal aplica practic a principiului de echitate fiscal ? Identificnd legtura dintre evaziunea fis cal i inechitile fiscale, ce se ascunde n spatele expresiei statul este un prost admin istrator? Care sunt posibilitile reale (i mai ales cu aplicabilitate practic) de asig urare a proteciei sociale prin impozite? Cum poate fi diminuat evaziunea fiscal i ef ectele neaplicrii principiului de echitate fiscal? Dac aciunile ntreprinse de inspecia fiscal, n actualul sistem organizaional, sunt eficiente n direcia combaterii evaziun ii fiscale? nfiinarea Tribunalelor fiscale reprezint o soluie de normalizare a raportu rilor fiscale dinte stat i contribuabili? Contextual, prin rspunsul la ntrebrile de mai sus, credem c ne-am adus obolul la clarificarea unora dintre aspectele legate d e evaziunea i echitatea fiscal. i Studiul de caz, realizat la nivelul judeului Maram ure, a urmrit obinerea de rspunsuri argumentate la ntrebrile de mai sus. 10Disputele dintre contribuabili i aparatul fiscal (adesea marcate de birocraie i corupi e) n cadrul raporturilor fiscale (de la impunere pn la controlul realizat de inspeci a fiscal), ajung tot mai des s fie continuate n justiie. Am artat i demonstrat necesi atea nfiinrii Tribunalelor fiscale, pentru fluidizarea raporturilor fiscale ntre sta t i contribuabili i aezarea acestora pe principii sntoase, cu efecte pozitive n ce pri vete reducerea evaziunii fiscale i atenuarea impactului acesteia asupra echitii fisc ale. Magistraii, sunt adeseori insuficieni numeric, alteori le lipsete pregtirea de specialitate adecvat iar n cele mai multe cazuri sunt sufocai de cauze aflate pe ro l, pe diverse teme, de natur civil sau penal. n acest context, se pot justifica decizi ile controversate date la cauzele de natur fiscal. Un alt aspect major urmrit de no i, n cadrul raporturilor fiscale, se refer la civismului fiscal, la creterea eficie nei sistemului de impunere de tip declarativ i reducerea formelor de sustragere de la plat generate de sistem. Toate acestea sunt dependente de existena unui climat adecvat ce trebuie regsit n cadrul raporturilor fiscale. ns, fr un arbitru specializ aceste raporturi vor fi alterate de aciunile celor dou pri: statul - n dorina acestu de a obine un maxim de venituri - va fi tentat s creasc presiunea fiscal, contribuab ilii iritai oricum de obligaia de a plti vor recurge la metode dintre cele mai novat oare pentru a-i proteja venitul din calea impozitrii, inclusiv sustragerea de la pl at prin nclcarea legii. Raporturile fiscale reprezint cauz i efect a evaziunii fiscale dar, totodat sunt rezultatul modului n care este considerat, n procesul de impuner e, principiului de echitate fiscal. Din alterarea raporturilor fiscale se nasc o se rie de controverse ntre contribuabili i reprezentanii statului, pentru soluionarea cr ora, susinem necesitatea nfiinrii Menirea Tribunalelor fiscale. Aceste instane specia lizate au rolul de a decongestiona actul de justiie n general i, asigurarea unei ap licri unitare a legii fiscale. O decizie pozitiv n acest sens ar aduce avantaje pen tru: stat, aparatul fiscal, contribuabili dar i pentru o nou profesie care i-ar gsi locul pe pia, aceea a consultantului fiscal. Un dezavantaj pe care l-am identifica t este legat tocmai de cei care ar trebui s ia aceast decizie, fiind poate, printr e cei mai expui riscului de a fi sancionai: politicienii. De ce? pentru c independena cestor instituii i vitregete de controlul pe care-l au acum asupra aparatului fiscal prin numirea managerilor fiscali i chiar a efilor de serviciu din instituiile finane lor, pe de o parte, i de faptul c, pe lng calitatea de politician o au i pe aceea de o de afaceri, cu toate implicaiile sale, poate i aceea de evazionist.. 11Noi spunem c doar amlmurit, ntr-o bun msur conceptul de evaziune fiscal, formele ac mai ales principalele modaliti de manifestare, fr ns a avea pretenii n ce privete e rea tematicii. Referitor la inechitatea fiscal, generat de fenomenul evazionist, t ematic important i inedit n acelai timp, sperm ca subiectul s provoace cel puin at verse cte a iscat evaziunea fiscal n ultimii ani. n aceast direcie am lsat deschise p iele cercetrii viitoare pentru noi dar, mai ales pentru cei care vor considera c tem a poate fi supus i altor modele de abordare. Criticile, oricare i de unde ar veni e le, le vom aprecia i le vom considera ca utile n lucrrile noastre viitoare, pe acea st tem. Pentru nfiinarea Tribunalelor fiscale credem c este nevoie de o decizie polit ic i, sperm ntr-un sprijin din partea tuturor acelora care au neles menirea lor n asig rarea unui sistem fiscal stabil, eficient i transparent. 12REZUMATUL LUCRRIIAa dup cum rezult i din cuprinsul prezentat mai sus, lucrarea este structurat astfel n ct s acopere urmtoarea tematic general: evaziunea fiscal - form a eludrii fiscale - p prisma delimitrilor conceptuale, a formelor, modalitilor de manifestare, cauzelor i efectelor pe care le produce; echitatea fiscal - principiu fundamental al impune rii viznd dimensiunile i delimitrile conceptuale, factorii care determin inechitatea n materie fiscal, manifestarea i posibilitile de percepere a inechitii la nivelul dif ritelor impozite i taxe; impactul evaziunii fiscale asupra echitii fiscale - determ inarea raportului dintre evaziunea fiscal i echitatea fiscal, aprecierea impactului prin efectele produse asupra altor fenomene, rolul i importana politicilor fiscal e n asigurarea echitii fiscale; msuri care vizeaz: mbuntirea legislaiei fiscale, a entului unitilor fiscale, eficiena inspeciei fiscale, nfiinarea Tribunalelor fiscale; studiu de caz manifestarea i combaterea evaziunii fiscale n jud. Maramure suport de argumentare a necesitii i oportunitii nfiinrii Tribunalelor fiscale. CAPITOLUL I Fundamente teoretice privind coninutul evaziunii fiscale Acest capitol cuprinde prezentarea evaziunii fiscale n cadrul mai larg al eludrii fiscale. n acest sens, am urmrit i realizat o analiz critic a numeroaselor sensuri da te evaziunii fiscale n literatura de specialitate (suport al documentrii noastre) i n practica fiscal desfurat. Formele eludrii fiscale sunt nelese n moduri diferite, noi spunem c acestea sunt dou: evaziunea fiscal i repercusiunea. Evaziunea fiscal, es te un act de intenie a contribuabililor de a se sustrage de la plata impozitelor i duce ntotdeauna la o diminuare a veniturilor statului. Prin faptul c repercusiune a nu 13aduce atingere direct veniturilor statului, aceast nu reprezint o prioritate pentru s tat n cadrul politicilor sale fiscale. Ne alturm deopotriv, teoreticienilor sau prac ticanilor din domeniul fiscaliti, care poziioneaz evaziunea ca fiind principala form ludrii fiscale, pentru c, coninutul economic al acesteia, l reprezint sustragerea de la plata obligaiilor bneti ctre stat. Orice sustragere de impozite sau de materie im pozabil duce la o diminuare a veniturilor statului. Pornind de la aceast ecuaie, un ii dintre autorii citai de noi pe parcursul acestei lucrri, se afl ntr-o oarecare co nfuzie atunci cnd susin c: facilitile, abstinena contribuabililor (ca rspuns la presiu ea fiscal) n crearea de materie impozabil sau diminuarea veniturilor statului prin nencasarea lor n totalitate, trebuie tratate ca forme ale evaziunii fiscale. n opin ia noastr, eludarea fiscal are dou forme de manifestare: evaziunea fiscal (sustrager ea contribuabililor de la plata impozitelor) i repercusiunea (transferul sarcinii fiscale de la pltitor la suportator). Convenind asupra acestei disecri a eludrii fis cale, am identificat esena fiecreia n parte, axndu-ne n mod deosebit asupra evaziunii fiscale, prin faptul c, doar aceasta aduce o atingere direct veniturilor bugetare d ar, are i o latur social pronunat. De aceea, evaziunea fiscal se bucur de o atenie e n raport cu repercusiunea, att din partea teoreticienilor ct i din partea statului . Noi spunem c evaziunea fiscal, ca latur a eludrii fiscale, face trimitere la compo rtamentul contribuabililor, practic, efectiv i cu efecte cuantificabile, de evita re a plii obligaiilor bneti, legal datorate statului, prin sustragere i nu prin tran rul de sarcin fiscal de la pltitor n sarcina suportatorului, n cazul repercusiunii. Pn prezent, n literatura de specialitatea s-a fcut o asociere ntre coninutul evaziunii fiscale i diminuarea veniturilor bugetare. Noi am demonstrat c orice sustragere de la plata impozitelor se materializeaz ntr-o diminuare de venituri bugetare dar, n u orice diminuare a veniturilor bugetare are la baz o sustragere de la plata obli gaiilor bneti. Prin urmare, expresia magic pentru a evidenia coninutul evaziunii fisc este: sustragerea de la plata obligaiilor bneti ctre stat. Dreptul de a stabili imp ozite aparine n exclusivitate statului. Orice sustragere de la ndeplinirea obligaiil or de aceast natur este evaziune fiscal. Astfel, evaziunea fiscal are ntotdeauna un ca racter de intenionalitate, pentru c, dorina fiecrui contribuabil este aceea de a-i pst ra o parte ct mai mare din venit sau si protejeze materia impozabil din calea impozit Demonstrarea inteniei de sustragere este o cerin de ordin juridic, adesea invocat n c ntenciosul administrativ, valorificat cu succes de juritii care-i apr pe evazionitii depistai c s-au sustras de la plata impozitelor. ns, acest fapt, nu nseamn c sustrager a nu este fcut cu intenie de ctre contribuabili. Caracteristica de intenionalitate, 14deocamdat, reprezint una din multitudinea de portie prin care scap de pedeaps evazioni i. Pornind de la opiniile potrivit crora, anumite fapte sau aciuni care conduc la o reducere a veniturilor publice, ar trebui apreciate ca fiind evaziune fiscal, a m argumentat c, nu poate fi considerat evaziune fiscal: reticena contribuabililor n ra ort cu legea fiscal; Potrivit Constituiei, legea este obligatorie, fie c place fie c nu, deci, i oblig pe contribuabili s plteasc, nu li se cere acceptul pentru c, unde lege nu-i tocmeal. Nendeplinirea obligaiei, impus de lege, atrage sanciuni severe pent ru contribuabili, din partea reprezentanilor statului. fuga din faa impozitelor a co ntribuabililor; Indiferent care ar fi forma sau modalitatea n care acetia reuesc s s cape de rigorile legii fiscale, nseamn c s-au sustras, parial sau total, de la ndepli nirea obligaiilor ce se refer la plata impozitelor i, aceasta nseamn sustragere de la lege, de la obligaia de a plti ceea ce i-a stabilit legea. facilitile fiscale - nlesn irile pe care statul le acord contribuabililor prin politica sa fiscal. Este adevra t c beneficiarii reducerilor de impozite vor plti mai puin n raport cu alii dar, acea sta se ntmpl prin voina statului, i nu ca urmare a unui act de sustragere de la plat. La fel i n cazul amnrilor sau ealonrilor la plat, prin n care, povara fiscal a contr ililor este uurat prin baloane de oxigen, n scopul resuscitrii" lor financiare. abstin na n crearea de materie impozabil; Aciunile ntreprinztorilor n economia de pia, nce printr-un calcul atent ce vizeaz eficiena, sinonim, n general, cu maximizarea profi tului. Cum impozitele afecteaz profitul, este de neles grija contribuabililor fa de mul de impozitare dintr-o ar sau alta, dintr-o zon geografic sau alta, atunci cnd dec id s investeasc. Ei vor investi acolo unde eficiena per ansamblu este maxim, i de ce nu, unde profiturile sunt afectate de impozite ntr-o msur ct mai mic. Potrivit acestu i sistem de gndire antreprenorial, nu nseamn c prin decizia lor de a nu investi ntr-u omeniu n care coeficientul de fiscalitate este ridicat, se sustrag de la plata im pozitelor, deci, decizia de a nu investi poate fi urmarea unei fiscaliti ridicate dar nu a sustragerii de la plat. diminuarea veniturilor bugetare prin nencasarea l or n ntregime; Atunci cnd statul modific, prin lege, cotele de impozitare, procednd l a o reducere a acestora, veniturile bugetare sunt, n mod firesc diminuate dar, nu se poate afirma c, prin aceast msur (uneori de relaxare fiscal) a rezultat o sustrag ere de la plata impozitului respectiv. Toi contribuabilii la care face trimitere 15legea vor plti mai puin, dar ei nu fac altceva dect s se conformeze legii. Nu credem c ar exista contribuabili care s vrea s plteasc mai muli bani la stat.CAPITOLUL II Formele evaziunii fiscale Evaziunea fiscal, n literatura de specialitate romneasc de dup 1990 este tratat, n gen ral, ca avnd dou mari forme, a cror criteriu de departajare l reprezint natura juridi c. Autorii citai n acest capitol spun c evaziunea fiscal este: a. legal, adic tolerat ege sau la adpostul legii i, b. ilegal, ilicit sau frauduloas; Nu avem motive s mprt st mod de clasificare, i de aceea, am demonstrat c, evaziunea fiscal are, ntr-adevr, d u forme de manifestare, dar aceste sunt: a. evaziunea frauduloas, sinonim cu frauda fiscal i, b. evaziunea nefrauduloas sau evaziunea fiscal care se manifest prin valor ificarea de contribuabili a lacunelor legii; Referitor la formele evaziunii fiscal e, un subiect deosebit de interesant, suntem n msur s formulm urmtoarele afirmaii: 1. literatura de specialitate, opiniile diverilor autori cu privire la formele evazi unii fiscale, chiar i atunci cnd sunt raportate la prevederile legii, fac trimiter e la evaziunea frauduloas, pe care o mai numesc i ilegal sau ilicit i la evaziunea ne frauduloas, numit i legal sau licit. Noi credem c, aceast confuzie deriv dintr-o anum nterpretare a faptului a c: orice diminuare a veniturilor publice ar fi sinonim cu sustragerea de la plata obligaiilor bneti ctre stat; b) sustragerea de venituri publice fr nclcarea legii ar implicit, permis de lege, deci, ar fi legal; c) dac legea nu sancioneaz o anumit for de sustragere, nseamn c permite acest lucru n mod legal. Raportnd evaziunea fiscal la cadrul legal, nu exist dubii c nu ar fi sancionate toate modalitile de manifestare al e sustragerii, respectiv, acelea care sunt cunoscute. Dar acele ci de eludare care n u au fost anticipate n textul legii i sunt valorificate de contribuabili ? Fie c s-a n clcat legea fie c au fost valorificate 16lacunele ei, avem de-a face tot cu o sustragere. ns, raportat la prevederile legii , sustragerea prin nclcarea ei presupune o violare a voinei legiuitorului, ntr-un mo d fraudulos pe cnd, valorificarea lacunelor nu nseamn frngerea legii ci, asigurarea un ui profit pe seama carenelor legii, a scprilor ei. Deci, se realizeaz fr fraudarea leg ii, adic, ntr-un mod nefraudulos. n acest caz este vorba de o anumit incapacitate de anticipare de ctre legiuitor a evoluiilor din economie, a ingeniozitii contribuabil ilor de a gsi noi i noi portie de protejare a veniturilor sau a averii, valorificat de contribuabili. Sesizm c, tocmai caracterul juridic al faptelor de evaziune fiscal (licit sau ilicit), a constituit cauza disputelor, controverselor ideologice dar i a confuziilor n abordrile despre evaziune. ntre evaziunea frauduloas i frauda fisca l nu exist nici o deosebire, acesta pentru c, aciunea de nclcare a legii este sinonim u violarea, fraudarea, nfrngerea, infraciunea, etc. Aceste expresii au un coninut ma i larg i fac trimitere o sfer infracional mai vast, n care se include i evaziunea ca a eludrii. Att ca expresie uzual dar i a modului n care este ea prezentat n lege, evaz unea frauduloas face trimitere la nclcarea legii fiscale, a raporturile de natur fis cal dintre stat i contribuabili. Cei care susin existena evaziunii fiscale licite, c redem c scap din vedere, caracterul ilicit al sustrageri de la plata obligaiilor fisc ale, acela care definete esena evaziunii fiscale, prin urmare, credem c ignor coninut ul economic al acesteia. Sustragerea de la plat se nfptuiete, n cea mai mare msur, pri nclcarea legii, prin fraudarea acesteia, deci, avem de-a face cu o evaziune fraudu loas care nu poate fi dect ilicit. Nu putem vorbi de o nclcare a legii pe cale legal, hiar dac, despre o anumit form de sustragere de la plata impozitelor se poate vorbi i atunci cnd sunt valorificate de contribuabili lacunele legi. Suntem ntr-o situaie paradoxal: aciunea prin care sunt valorificate lacunele legii reprezint o sustrager e dar nu se ncalc legea! S fie oare vorba despre o evaziune legal ? Spunem un NU hotrt pentru c, este vorba despre o evaziune nefrauduloas. Prerea noastr este aceea c, oric e sustragere de la plata obligaiilor bneti ctre stat este o evaziune frauduloas iar s ustragerea prin valorificarea acelor situaii neprevzute de legiuitor, a scprilor, a lacunelor legii nu este o sustragere legal ci una nefrauduloas, prin faptul c, nu a fost nclcat voina legiuitorului. Sintagma evaziune legal este, nainte de toate, un n sens literar dar i o contradicie juridic a termenilor: evaziune (a eluda, a fura) i legal (prin respectarea legii, cu acordul legiuitorului). Nu credem c legiuitorul a prevzut, n mod contient, 2. 17n lege, modaliti de sustragere de la plata obligaiilor ctre stat, ca oportuniti pentru contribuabili. Poate legea este incomplet, poate nu au fost cuprinse toate strile n c are se realizeaz materia impozabil sau au aprut descoperiri ale contribuabililor n mat erie de eludare necunoscute la momentul elaborrii legii, dar, despre o voin de legi ferare a furtului din veniturile statului nu credem c poate fi vorba. Evoluia moda litilor prin care se realizeaz sustragerea prezentate de noi, dac ne referim doar la perioada ultimilor 10 ani, ne arat c acestea au evoluat diferit, de la nedeclarar ea activitilor la falsificarea declaraiilor, de la nenregistrarea veniturilor la sol icitarea unor restituiri de impozite pe seama unor documente contrafcute, etc. Pr in exemplificarea modalitilor prin care se realizeaz sustragerea, preluate din prac tica fiscal pe care am coordonat-o, prin gruparea acestora pe categorii de impozi te i detalierea aciunilor pe principalele impozite, am artat, credem c fr echivoc, aci nea implicit a inteniei de nclcare a legii. Ori, intenia de frngere, de nclcare, de re a legii, exclude licitul. Aceast demonstraie susine, odat n plus, afirmaia potrivi creia, nu poate exista o form de evaziune prin nclcarea legii care s fie numit legal efiind vorba despre sustragere, nu este evaziune i deci, nu este sancionat de lege. Prin faptul c nu este incriminat de lege, atenia fiscului ctre aceast modalitate pri n care sunt diminuate veniturile statului, nu este una deosebit. Nu este nici urmr it, nici cuantificat, cu toate c, am demonstrat aceast posibilitate pe care o are st atul la ndemn. Golul de venituri bugetare pe care-l produce evaziunea prin valorifi carea lacunelor legii este semnificativ n ecuaia general a veniturilor publice. Ing eniozitatea extraordinar a aciunilor contribuabililor pentru protejarea veniturilor face ca evaziunea fiscal frauduloas s fie deosebit de vast i mereu activ, aflat ntr-o ntinu adaptare la micrile din economie, la fermitatea aparatului fiscal ndreptat ct tificarea i combaterea fenomenului, la presiunea fiscal, etc. Prin urmare, conside rm c studiul evaziunii nefrauduloase poate incita att teoreticienii ct mai ales guve rnaii, n goana lor nesfrit dup venituri la buget, n a clarifica, strile de fapt care duc la sustragerea de venituri publice pe aceast cale i la obturarea lor prin sanciun i. 4. Urmare aprofundrii studiilor practice pe marginea evaziunii fiscale, am con statat c, pe msur ce cresc sanciunile pentru evaziunea frauduloas, se modific balana re evaziunea frauduloas i cea nefrauduloas, fr ca, per total, nclinaia spre evaziune, general, s scad. 3. 18Eterogenitatea metodele i procedeele utilizate de evazioniti sunt urmarea interaciu nii dintre cerinele sistemelor fiscale cu care intr n contact urmare procesului de globalizare. Iat de ce, apreciem c se impune o acordarea unei atenii sporite evaziu nii nefrauduloase. Pe parcursul documentrii noastre, nu am sesizat preocupri privi nd identificarea i cuantificarea evaziunii nefrauduloase, datorit faptului c, fiscu l se ocup doar de formele de sustragere sancionate de lege, singurele pentru care ex ist posibilitatea raportrii lor la lege i aplicarea sanciunilor. Din prezentarea fcut unora din modalitile prin care se manifest evaziunea nefrauduloas, am artat c aceasta poate fi identificat i poate fi msurat, prin utilizarea unor modele matematice de ex trapolare. Efortul aparatului fiscal s-ar regsi n: venituri suplimentare la buget, asigurarea generalizrii impunerii, creterea eficienei sistemului de tip declarativ i o mai mare echitate fiscal. Pentru atingerea acestui scop trebuie ndeplinit o sin gur condiie: s existe o voin n aceast direcie din partea Ministerului Economiei i Fi r. Pentru ambele forme ale evaziunii fiscale am identificat un pachet de msuri meni te s contribuie la reducerea fenomenului i la un plus de venituri bugetare, pe de o parte i, la mbuntirea sistemului de impunere declarativ, pe care le vom prezenta la un capitul urmtor. CAPITOLUL III Cauze i efecte ale evaziunii fiscale n practica romneascPentru asigurarea unei anumite suficiene n abordarea cauzelor i efectelor evaziunii fiscale, am considerat, nc de la nceput, ca fiind obiectiv necesar, tratarea evaziu nii fiscale ca un fenomen financiar. De ce ? pentru c, ntrunete condiiile de existen i aciune ale unui fenomen iar nelegerea modalitilor de manifestare ne conduce nspre iden tificarea cauzelor care-l genereaz dar i a efectelor. a. Cu privire la cauzele eva ziunii fiscale: Abordarea cercetrii pe aceast schem de lucru ne-a permis s identificm ele inadvertene referitoare la modalitatea n care sunt evideniate cauzele evaziunii fiscale n literatura de specialitate, n raport cu cele regsite n practica fiscal. As tfel, studiul teoretic i munca desfurat n domeniul finanelor ne-a condus ctre o prim ncluzie cu privire la cauzele evaziunii fiscale: cauzele evaziunii 19fiscale se regsesc exprimate, att de teoreticieni ct i de practicanii din domeniul fi scal, astfel nct sun suprapuse peste modalitile n care se manifest fenomenul. Pornind la acest punct, considerm oportun i necesar definirea lor, gruparea i analiza sistem atic. nainte de orice analiz, spunem c, evaziunea fiscal are drept cauz fundamental n opul pentru care se nfptuiete: protecia veniturilor din calea impozitrii, dublat de p itul material scontat de fiecare potenial evazionist, funcie de capacitatea de asu mare a riscului. Prin urmare, avem relaia: capacitatea de asumare a riscului dete rmin profitul material ce asigur o anumit protecie a veniturilor contribuabililor. C unoaterea acestei relaii ofer posibilitatea de diagnosticare i evaluare a fenomenulu i evazionist, implicit a stabilirii prghiilor de aciune, chiar dac nu poate fi eradic at, totui poate fi controlat n anumite limite. Noi spunem c: evaziunea fiscal a aprut odat cu statul i va dispare odat cu statul. S fie oare statul, ca entitate abstract, cauza primordial pentru evaziune? ntr-o accepiune mai larg am putea rspunde c da, pri n existena obligaiilor impuse cetenilor si. Dac acetia nu ar mai fi obligai s-i u averea cu statul, n mod sigur nu am mai vorbi despre evaziune fiscal, i astfel, a r dispare esena evaziunii: sustragerea de la plat. Deci, nsi obligarea la plat a contr ibuabililor este o cauz a evaziunii fiscale, i de ce nu, esenial. Dac ar dispare acea st cauz, n mod sigur nu ar mai trebui s vorbim de altele i nici despre efectele evaziu ii pentru c evaziunea nu ar exista. Statul exist, chiar dac n accepiunea unora ca un ru necesar sau ca factor benefic esenial, pentru alii. Cum statul nu poate exista fr venituri, vor exista i impozitele i sustragerea de la plata lor din partea contrib uabililor. Asocierea cauzelor evaziunii fiscale cu felul n care se produce evaziune a, cu manifestarea acestui, considerm c excede conceptului de cauz a evaziunii fisc ale, argumentat de noi. Astfel, unii autori, spre exemplu, sunt de prere c conducer ea incorect i incomplet a evidenelor privind determinarea cheltuielilor, veniturilor i obligaiilor fiscale reprezint o cauz a evaziunii fiscale. n aceast fraz am identif t cel puin 4 (patru) modaliti de sustragere de la plata obligaiilor fiscale: conduce rea incorect i incomplet a contabilitii, majorarea cheltuielilor deductibile/nededuct ibile, nenregistrarea veniturilor, neplata obligaiilor fiscale. Oricare dintre ace ste procedee de sustragere are la baz una sau mai multe cauze. Judecnd n acest mod, avem asigurarea c nu comitem o eroare 20

dac nu mprtim astfel de opinii i, susinem c, identificarea cauzelor fenomenului evazi st trebuie fcut n alt parte, temporal, anterior momentului nceperii aciunii, a aplicr ehnicii de lucru de ctre evazioniti. Contribuia pe care considerm c o aducem la identi ficarea cauzelor evaziunii fiscale se refer la: clasificarea cauzelor evaziunii f iscale n funcie de natura acestora i de legtura pe care o au cu contribuabilii sau c u aparatul fiscal; Astfel, am aezat cauzele evaziunii fiscale potrivit naturii lor: subiectiv i obiectiv. Am identificat o grup de cauze obiective, aa dup cum pot fi ele regsite n: legislaie, economie sau n blocajele financiare. ntr-o alt categorie, consi derat de noi ca avnd o natur subiectiv, le-am grupat n funcie de apartenena lor fa d tribuabili i de aparatul fiscal. Am considerat c, aceast clasificare rspunde mai bin e cerinelor de delimitare a cauzelor evaziunii de altele. Cunoscndu-se sorgintea e vaziunii fiscale, de mijloacele de combatere a fenomenului evazionist pot fi mai eficiente. apariia i dependena cauzelor; Unele dintre cauze fiind pendinte de apar atul fiscal, fiind cunoscute i nlturate, efectul va reprezenta o reducere a fenomen ului evazionist. n categoria cauzelor obiective am fcut trimitere la: incoerena i in stabilitatea legislativ, instabilitatea economic i blocajele financiare. Procedura fiscal cere aparatului fiscal s propun msuri de adaptare a tehnicilor fiscale i de mbu ntire a legislaiei, ori de cte ori constat disfuncionaliti ale sistemului fiscal. sp citatea cauzelor subiective; n categoria cauzelor subiective am considerat c se pr eteaz a fi tratat influena pe care o are asupra fenomenului evazionist: economia su bteran, splarea banilor, bancruta frauduloas, crima organizat dar i existena paradisur ilor fiscale. Elaborarea unor studii de fiscalitate avnd ca tem influena factorilor subiectivi asupra proliferrii fenomenului evazionist, ar permite guvernelor s ide ntifice i s aplice fie corecii legislative fie alte msuri de nlturare a acestor cauze. Ca exemplu, facem trimitere msurile restrictive luate de Frana n ce privete apelarea de ctre contribuabili la paradisurile fiscale. aducerea n atenia profesionitilor n fis alitate a factorilor psihologici care nsoesc cauzele generatoare de evaziune fisca l; Fenomenul evazionist ntrunete caracteristicile de raiune metodic uman: omul elabore az metoda, adopt calea, i utilizeaz forma de manifestare pentru atingerea scopului p ropus. Avem convingerea c, printr-o mai bun planificare a aciunilor de inspecie fisc al dar i de publicitate a cazurilor depistate i finalizate, o bun parte dintre poteni alii evazioniti ar renuna la actele de evaziune. 21capacitatea de asumare a riscului - cauza primordial a evaziunii fiscale; n accepiu nea noastr, aceast cauz are o mare greutate n luarea deciziei de eludare fiscal, de ct re contribuabili. Considerarea capacitii de asumare a riscului este esenial n stabili rea cuantumului sanciunilor pentru faptele de evaziune fiscal i are menirea s atenue ze motivaia pentru evaziune. modelul matematic de apreciere a capacitaii de risc a c ontribuabililor; Asumarea riscului poate fi determinat matematic, atunci cnd este luat decizia de introducere a unor noi impozite sau de modificare a cotelor la ce le existente. Cnd i asum riscul un contribuabil? Atunci cnd rezultatul raportului cos t / profit, adic, sanciune (pedeaps) / venit scontat, este favorabil evazionistului . Capacitatea de asumare a riscului poate fi determinat matematic, pe modelul pre zentat de noi. Experiena practic ne permite s afirmm, i avem argumente irefutabile c n u greim, c acest raport este determinant: dac rezultatul iese pe pierdere, evazionist ul va renuna. activitatea de inspecie factor decisiv n identificarea cauzelor evazi unii i gestionarea fenomenului evazionist; O astfel de preocupare poate fi apanajul p rofesionitilor i acetia trebuie stimulai i ncurajai n exercitarea profesiei. Stpnu hoa. Acest dicton, pe ct de vechi, pe att de actual i realist, poate fi i n aceast d . Implementarea normelor fiscale nu poate fi fcut cu amatori. Este nevoie de speci aliti, selectai pe criterii de profesionalism i un management performant, exercitat de persoane cu moralitate i bine motivate. Suntem n msur s apreciem, urmare practici i n acest domeniul c, doar procednd astfel, se poate asigura aplicarea i respectarea legii n mod corect i eficient. existena fenomenului de corupie la aparatul fiscal; Existena acestui flagel devine o cauz subiectiv de evaziune fiscal i una demn de a fi luat n seam. Nu sunt puine cazurile n care, inspectorii au fost cei care au incitat co tribuabilii la evaziune fiscal, mai ales atunci cnd este vorba despre restituiri d e impozite i taxe de la buget, prin falsificarea evidenelor contabile. b) Cu privi re la efectele evaziunii fiscale; n ce priete efectele acestea sunt, de regul, de n atur financiar, constnd n diminuarea direct i proporional a veniturilor publice, cu m a sumelor sustrase. Am spus de regul, pentru c, urmare cercetrii noastre am constat at i alte categorii de efecte dect cele de natur financiar. n legtur cu efectele evazi nii fiscale au fost exprimate i opinii, potrivit crora, evaziunea ar fi benefic, avnd capacitatea de a stimula formarea capitalului, prin orientarea pierderilor din n encasarea integral a veniturilor publice ctre economia oficial. Se mai afirm c evaziun ea fiscal ncurajeaz 22economisirea i investiiile. O alt opinie n legtur cu efectele evaziunii se refer la v za se fac simite, adic, cele pozitive sunt sesizate direct i imediat iar cele nefaste sunt indirecte i treptate. Noi credem c efectele evaziunii sunt ntotdeauna negative i sunt resimite direct i imediat n veniturile bugetare i, ntr-adevr, indirect i trep asupra laturii economice, sociale i politice. Pentru a demonstra afirmaia noastr, am ndreptat cercetarea ctre conceptul de efect, n general, i cel de efect al evaziun ii fiscale n mod deosebit. Aceasta pentru c, efectul este ceea ce survine, se prod uce, ceea ce se ntmpl ca rezultat sau ca o consecin a unei cauze. Astfel, spunem noi, am reuit s punctm ntr-o anumit schem logic, o gam mai larg de efecte, afar de cel r financiar, abordate cu predilecie n literatura de specialitate. Efectele fenomenul ui evazionist sunt rezultatul aciunii cauzelor care-l genereaz i a manifestrii facto rilor stimulativi, de accelerare sau atenuare, pe traiectul derulrii lui. Am grup at efectele evaziunii fiscale n dou grupe, funcie de subiectul receptor i natura ace stora: statul (economice, financiare, politice i sociale) i contribuabilii (econom ice i financiare). Pn acum s-a considerat c, actele de natura evaziunii fiscale aduc prejudicii financiare statul i ctig contribuabilii. Cercetarea ne-a condus la concl uzia c, urmare evaziunii fiscale, pierderi nregistreaz i contribuabilii, prin efectele secundare sau colaterale. Pornind de la acest punct, am procedat la: ordonarea ef ectelor evaziunii fiscale dup natura lor: financiare, economice, sociale i politic e; evidenierea efectelor pe fiecare parte a participanilor la raporturile fiscale: s tatul i contribuabilii; Prin aceast grupare, considerm c am fcut un pas nainte n studi l general despre evaziunea fiscal, n sensul c, nu doar statul resimte efectele evaz iunii fiscale ci i contribuabilii, care, n etapa primordial a iniierii fenomenului, reprezint o parte din cauzele acestuia. determinarea impactul evaziunii fiscale a supra sectorului economic ca efect ce se observ din concurena injust i neloial pe car e o manifest evazionitii fa de ceilali contribuabili; finanarea insuficient a proiecte or sociale n fapt, este regsirea efectelor generale ale evaziunii fiscale n plan so cial: nvmnt, cultur, administraie, sntate, etc. identificarea efectelor de natur po nerealizarea veniturilor statului ca urmare a creterii evaziunii fiscale, duce la o majorare a presiunii fiscale, la nemulumiri fa de guvernani, care, la viitoarele alegeri nu vor mai fi votai. 23Ne alturm i noi acelora care consider presiunea fiscal drept cauza determinant, a evaz iunii fiscale. Noi am mers mai departe, considernd presiunea fiscal att cauz ct i efec t a fenomenului evazionist. Asocierea presiunii fiscale att la cauze ct i la efecte , are menirea de atrage atenia acelor abilitai ca, atunci cnd decid s mreasc povara fi scalitii, s procedeze la ntocmirea i analiza temeinic a studiilor de impact a deciziei luate, asupra fenomenului evazionist.CAPITOLUL IV Impactul evaziunii fiscale asupra echitii fiscale Cercetarea inechitii fiscale n general i a celei generate de evaziunea fiscal a avut la baz o ntrebare simpl: de ce nu au introdus i nord americanii taxa pe valoarea adug at ? Anii 70 au fost marcai de polemici ntre colile de economie avnd acest controvers at. Mult trmbiata productivitate a TVA i-a lsat fr aciune direct pe artizanii sistem fiscal american. Oare, aceast ar nu are nevoie de resurse mai mari, de impozite mai ieftine cu un randament fiscal ridicat ? n mod sigur c DA. Dar nu oricum i n orice co ndiii, adic, nu cu preul adncirii inechitilor n domeniul fiscal. Sistemul fiscal ame este recunoscut prin eficien i mai puinele inechiti fiscale. Aceasta pentru c, bugetu este construit preponderent pe seama impozitelor directe care, n raport cu TVA (un ul dintre cele mai inechitabile impozite mai ales acolo unde greveaz mai accentua t preurile produselor de larg consum), nu genereaz atta inechitate. Problema echitii fiscale a aprut n practica fiscal n legtur cu eliminarea sau reducerea unor privilegii pentru unele clase sociale sau pentru unele obligaii bneti ctre stat. Ideea burghez de egalitate fiscal cerea, nc din 1789, ca fiecrui cetean s i se stabileasc o sarcin al direct proporional cu averea sau veniturile sale. Probabil c pornind de la acest enun, echitatea fiscal este neleas n moduri diferite, fiind indicat n literatura de s ialitate cu termeni ca: egalitate fiscal, justiie fiscal sau dreptate fiscal. Pentru a rspunde la ntrebarea fireasc, dac toi aceti termen exprim acelai fenomen i au ace ns ? am analizat dimensiunile conceptuale privind echitatea fiscal i am delimitat acest concept n raport cu poziiile autorilor care s-au exprimat n acest sens. Concept ul de echitate fiscal este evideniat de capacitatea contributiv de care trebuie s se in seama atunci cnd sunt stabilite impozitele n sarcina cetenilor. Termenii de mai su s, din prezentarea pe care am fcut-o n acest capitol, nu rspund ntr-un grad de sufic ien cerinei de echitate. 24Echitatea fiscal, ca privilegii pentru anumite categorii de contribuabili, reflec t nedreptatea n materie fiscal, adic, aplicarea dreptii n cadrul raporturilor fiscal face n funcie de poziia contribuabililor. Ca egalitate matematic, echitatea nseamn im ite egale la venituri egale dar, o egalitate personal presupune ca egalitatea mat ematic s fie aplicat innd seama de situaia personal a contribuabililor. Echitatea fisc l este un concept, o anumit gndire i aciune, deasupra dreptii sau a egalitii matemat care cere ca dreptul i egalitatea n procesul de impunere s fie dublate de considerare a capacitii contributive. La enunarea conceptului de echitate fiscal trebuie s se fac meniunea c: impozitele trebuie astfel stabilite astfel nct s in seama de capacitatea c ntributiv a cetenilor unui stat. Cum se poate realiza acest lucru? cel puin prin urmt oarele trei modaliti: utilizarea cotelor de impozitare progresiv i multiplu progresi v, pe trane de venituri, a cror numr s fie ct mai mare (noi am afirmat c minim de zece ar fi necesare pentru a asigura o progresivitate lent a impozitului); n construcia bugetar, ponderea impozitelor directe ar trebui s fie mai mare dect a impozitelor i ndirecte; stabilirea minimului neimpozabil pentru anumite categorii de contribua bili i venituri, Inechitatea fiscal, pentru contribuabili, este o percepie a sentim entului de nedreptate, dincolo de obligaia de a plti biruri ctre stat. Inechitatea fiscal este generat de procesul de aezare i percepere a impozitelor, de modul n care este evaluat materia impozabil i cum sunt lichidate impozitele. Am constatat o perc epie diferit a inechitii fiscale n cazul impozitelor indirecte fa de cele directe. Imp zitele indirecte sunt perfide n ce privete echitatea fiscal, prin nsi modul lor de st lire i percepere. Aceste nu in seama sub nici o form de capacitatea contributiv a ce lor care le suport fiind dependente de consum. i la impozitele pe venit sau pe ave re am consemnat o serie de inechiti n procesul de aezare i percepere a lor. n document area fcut, am ntlnit expresii care fac trimitere nspre echitatea fiscal, cum ar fi: ju stiia fiscal, dreptatea fiscal sau egalitatea fiscal. Aceti termeni au fost utilizai n abordarea conceptual, poate din dorina de a apsa mai mult asupra importanei i a rolulu pe care-l are acest principiu, n impunerea fiscal. Noi spunem c justiia a aprut din nevoia de a separa echitatea de inechitate i acioneaz n baza unor legi. Deci, justiia are rolul de a veghea la respectarea echitii, prin aplicarea normei de drept. Cum norma de drept este deosebit de vast si se refer la toate sferele vieii economice, sociale sau politice, sesizm extensia ce poate fi dat noiunii de echitate: economic, juridic, social, politic i, de ce nu fiscal. 25Echitatea stabilete regulile dup care trebuie aplicat dreptatea. Dreptul de institu ire a impozitelor este unul ce aparine exclusiv al statului, dar, modul n care est e aplicat acest drept, n cadrul raporturilor fiscale, rspunde cerinelor de echitate? Sarcina major a echitii fiscale este de a corecta legea acolo unde ea este insuficie nt. Unii autori susin c echitatea fiscal ar fi o egalitate n faa impozitelor, adic, fi crui contribuabil s i se aplice un tratament nediscriminatoriu i un impozit neutru. Acest tip de egalitate ar fi posibil n situaia n care toi contribuabilii ar avea ac elai venit ,aceeai avere i ar avea aceleai nevoi de acoperit, ceea ce nu este posibi l. Tocmai din acest considerent, spunem noi, este necesar o anumit egalizare a situai ilor personale naintea impunerii i nu a sistemului de impunere. Aceast echilibrare a situaiilor personale este posibil prin aplicarea ntocmai a cerinei de echitate fis cal: capacitatea contributiv n care se regsete att nivelul venitului ct i mrimea nev de acoperit. Despre egalitatea fiscal, prerea noastr este c aceasta reprezint mai de grab o tehnic de impunere, un mijloc prin care este pus n practic norma de drept fisc al, o regul seac i rece prin care este calculat impozitul. Ori, echitatea fiscal este principiu de etic i face trimitere la umanismul fiscal ce ar trebui s fie prezent n procesul de impunere. Echitatea, oricum ar ea fi pronunat n limbajul curent, atunc i cnd face trimitere la fiscalitate, trebuie neleas ca o conduit moral ce vizeaz o a n mit egalizare a situaiilor personale prin stabilirea capacitii contributive, adic, de a ine seama n procesul de impunere i de nevoile individuale, la acelai nivel al ven iturilor. n literatura de specialitate, credem ca termenii de substitut ca justiie , dreptate sau egalitate nu semnific esena echitii fiscale, fapt ce l-am demonstrat n prima parte a acestui capitol. Caracteriznd aceast parte a lucrrii ca fiind de nou tate n cadrul abordrilor despre fiscalitate n general i de considerare a impactului evaziunii fiscale asupra maximei de echitate, vom sintetiza rezultatele cercetrii fcute de noi astfel: n accepiunea noastr, echitatea fiscal reprezint afirmarea condii i generale de stabilire a impozitelor n funcie de capacitatea contributiv a contrib uabililor. Aceasta trebuie apreciat raional prin: averea, venitul sau profitul unu i contribuabil la care sunt adugate situaiile personale privitoare la satisfacerea nevoilor minime de existen. Am demonstrat, credem c fr echivoc, faptul c echitatea fi scal este eclipsat, n procesul de impunere, de aplicarea de ctre toate guvernele postd ecembriste, cu o anumit ostentaie, a principiul de randament fiscal i c, acest balans al principiilor impunerii duce la accentuarea inechitii fiscale, la creterea fenomenului evazionist i la scderea randamentului fiscal. Aceste rezultate a u impus, din partea acelorai guverne, msuri de cretere a presiunii fiscale, i spirala fiscal continu. Pentru ca principiul de echitate fiscal s nu rmn un deziderat pentru izanii sistemului fiscal i un subiect de propagand electoral, am identificat i prezen tat efectele inechitii fiscale, pornind de la modul de manifestare a acesteia n pro cesul impunerii i cu accent pe cele dou categorii de impozite: directe i indirecte. Dac pn n prezent se vorbea mai mult despre inechitatea fiscal n cazul impozitelor ind irecte, am prezentat manifestrile acesteia i la impozitele directe, pe venit i pe a vere. Prin exemplificri preluate din practica fiscal am identificat o parte din slbi ciunile sistemului de impunere la cele dou categorii de impozite. Prin prezentarea preocuprilor legate de echitatea fiscal, aa cum este ea promovat de Uniunea Europea n prin politicile fiscale, credem c am venit n sprijinul factorilor de decizie din a ra noastr, de a reconsidera rolul i importana echitii fiscale n procesul de impunere i de a respecta acest principiu, cel puin din perspectiva c suntem i noi europeni. Re versul echitii fiscale este inechitatea fiscal, adic, ceea ce resimte contribuabilul pe tot parcursul procesului de impunere. Echitatea este mai greu de apreciat, p e cnd inechitatea este perceput de pltitorii de impozite i taxe. Cum percep contribu abilii inechitatea, cum poate fi identificat sau cum poate fi msurat ? iat o serie d e ntrebri la care, considerm c am rspuns cu argumentaia adecvat, fr a avea posibilit s ne raportm la alte cercetri pe aceast tem, pe considerentul c acestea nu exist. Oric contribuabil se simte nedreptit atunci cnd trebuie s plteasc impozite. Aceasta nu rep rezint neaprat o inechitate. Dar dac la acelai venit, avnd o situaie personal (familia diferit, inechitatea este perceput mai acut de cel care greutile personale (familia le) sunt mai mari. Este inechitabil o cot de impozitare unic, chiar i atunci cnd este corectat de unele deduceri personale. Am demonstrat i exemplificat acest lucru n ace st capitol. Pentru a identifica inechitatea, am determinat relaia dintre evaziune a fiscal i echitatea fiscal, raportndu-ne la: locul de manifestare, de modul de regl ementare, juctorii participani i suportul material. Am constatat ct, att evaziunea ct chitatea fiscal, se regsesc n sistemul fiscal, sunt supuse reglementrii legale (sanci uni n cazul evaziunii i deziderat pentru echitate), prile din raportul procedural fi scal fiind statul i contribuabilii iar suportul material l reprezint banii. 27Am identificat impactul evaziunii fiscale asupra echitii fiscale prin efectele ace steia asupra altor fenomene, cum ar fi: dimensiunea corupiei, practica eludrii fis cale, ritmul evolutiv al presiunii fiscale, randamentul fiscal, frecvena utilizrii paradisurilor fiscale i a intervenionismului fiscal. Am prezentat c toate aceste f enomene sunt corelate cu evaziunea fiscal, afectnd n moduri diferite considerarea n plan practic a principiului de echitate fiscal. Msurarea gradului de echitate fisc al este posibil, fie printr-o nsumare a efectelor inechitii asupra fenomenelor prezen tate mai sus, fie pe ca indice de percepie, determinat pe seama sondajelor de opi nie, la nivelul contribuabililor. Importana aprecierii inechitii fiscale rezid din u tilitatea informaiilor obinute, atunci cnd exist voin politic n aceast direcie, pen gislativ (efectuarea coreciilor n normele de reglementare), guvern (msuri de ajusta re a politicilor fiscale i asanarea ordinii sociale), sfera contribuabili (cretere a civismului fiscal i productivitatea sistemului de tip declarativ). Ordinea soci al ar trebui s fie important pentru fiecare guvern. Noi credem c o echitate fiscal sp orit contribuie ntr-o msur important la asigurarea acestei ordini sociale. Am artat c olitica fiscal are un rol decisiv n promovarea echitii fiscale, fr pretenia de noutate dar, am identificat i clasificat factorii de influen a politicii fiscale, care dete rmin i modific indicele de percepie a inechitii fiscale, n obiectivi (inflaia, nivelu e dezvoltare al economiei, capacitatea de alegere tratamentului fiscal oferit de p aradisurile fiscale i comportamentul contribuabililor n procesul de impunere) i sub iectivi (tratamentul fiscal diferit funcie de apartenena capitalului de stat sau pr ivat, tratament diferit pentru in cazul unor impozite din aceeai categorie pe ven it i profit i intervenionismul statului pentru susinerea unor ramuri sau activiti din onomie). Am acordat o atenie deosebit proteciei sociale ce poate fi fcut prin impozit e. Cum? Pornind de la ideea c statul este un prost administrator, am demonstrat c, lsn d la dispoziia cetenilor contribuabili o parte mai mare din venituri prin neimpozit area lor, cazurile de protecie social pe care statul trebuie s le rezolve se reduc semnificativ. n acelai context, datorit birocraiei, a timpului mare de intervenie a s tatului prin cheltuieli sociale, a subiectivismului celora care apreciaz nivelul ajutorului social, etc., eficiena sistemelor de protecie social actuale este limita t. Ceteanul va ti ntotdeauna mai bine cum s-i administreze venitul dect o poate face tul, n numele lui. 28

CAPITOLUL V Msuri de combatere a evaziunii fiscale i atenuarea efectului acesteia asupra evaziunii fiscale

Fiecrui guvern i se cere adoptarea de msuri ferme de reducere a evaziunii fiscale i c reterea veniturilor bugetare. Adesea, aciunile ntreprinse n aceast direcie sunt pompie istice i vizeaz soluionarea unei anumite cazuistici a momentului. Noi credem c, pentr u obinerea unor rezultate sustenabile, aciunile ar trebui s fie derulate n cadrul un ei strategii fiscale generale, acceptate de majoritatea formaiunilor politice, pe ntru asigurarea continuitii. Urmare documentrii teoretice i a experienei practice din domeniul fiscalitii am constatat c, abordarea msurilor de combatere a evaziunii fis cale i creterea gradului de echitate fiscal sufer de o anume generalitate, cu referire la deciziile de la centru i pierd din vedere zona local, n care se manifest fenomenu vazionist. Suntem n msur s afirmm c, orice msur dispus la nivel macroeconomic, are ar eficiena teoretic, ntr-un context general. Confirmarea sau infirmarea eficienei s contate a msurilor are loc n cadrul raporturilor fiscale, dintre reprezentanii stat ului i contribuabili, doar aici se observ efectul deciziilor luate la nivel guvern amental sau a legislativului. Sesiznd acest aspect, msurile gndite de noi, pentru r educerea efectelor evaziunii fiscale i atenuarea impactului acesteia asupra echitii fiscale, au fost desprinse mai mult din practica fiscal, ncercnd o oarecare delimita te fa de propunerile, pertinente de altfel, fcute n literatura de specialitate. Prop unerile de msuri fcute de noi, i au sorgintea n practica fiscal ntr-o perioad aprecia , vizeaz cu precdere, atenuarea cauzelor de natur subiectiv ale evaziunii fiscale. A ceste cauze sunt sesizate mai puin la nivel macroeconomic i, chiar dac unele sunt c unoscute, pn n prezent nu au fcut obiectul aciunilor guvernamentale. Pentru a avea su cces n atenuarea efectelor evaziunii fiscale, considerm c, direcia major de aciune tre buie s o constituie anihilarea sau reducerea cauzelor care genereaz fenomenul evaz ionist: de la cauz la efect. Insistm asupra lipsei de voin politic n luarea unor deciz ii importante, cu referire la nfiinarea Tribunalelor fiscale menite s rezolve o parte important a cauzelor evaziunii fiscale. Pe parcursul cercetrii noastre am consemn at o anumit convergen a opiniilor teoreticienilor i finanitilor n legtur cu msurile trebui ntreprinse pentru limitarea efectelor evaziunii fiscale. Acestea fac trimi tere la: 29

reducerea presiunii fiscale, creterea gradului de colectare a impozitelor, mbuntirea legislaiei fiscale, sporirea civismului fiscal.

Fr a le contesta adecvarea n atingerea scopului, afirmm c, eficiena acestor msuri este imitat de capacitatea instituiilor fiscale de a veghea asupra bunei funcionri a sistem lui fiscal, cu referire la: implementarea legislaiei, controlul modului n care se respect aceasta i colectarea impozitelor. Legislaia fiscal (Codul fiscal i Codul de p rocedur fiscal) sufer de o anumit incapacitate n a surprinde toate strile din economi pe care o sesizeaz i o critic majoritatea acelora care trateaz evaziunea fiscal. Aceas caren este proprie tuturor sistemelor fiscale, mai mult sau mai puin pentru c, de re gul, economia se mic mai repede dect legislativul. Legile nu sunt perfecte sunt doar p erfectibile, mai ales n contextul deschiderii pieelor i a circulaiei capitalurilor. n s, ori ct am fi de critici, trebuie apreciat evoluia pozitiv a reglementrii n materie iscal. Prerea noastr, cu referire la legislaia fiscal este urmtoarea: legea este adese a imperfect i las, cu sau fr voina legiuitorului, portie prin care unii contribuabil p de plata unor obligaii fiscale, dar, marea evaziune fiscal este cauzat nu neaprat d e scprile din lege ci de aplicarea legii. Implementarea i urmrirea respectrii legii e un proces de durat n care, principalii juctori, sunt: aparatul fiscal i contribuabil ii. Pe parcursul acestei lucrri am argumentat rolul i importana aparatului fiscal n aplicarea legii, ca factor generator de evaziune. Cum ? prin lipsa de fermitate i profesionalism a unora dintre reprezentanii fiscului n aplicarea prevederilor leg ii sau printr-o crdie vdit cu evazionitii. Considerm ca metafora rece ca o lege fin prim ct se poate de sugestiv lipsa de umanism a legislaiei n domeniu, prin care statul atenteaz la buzunarul cetenilor n procesului de impozitare a veniturilor sau a averii . Nu contestm nevoia de fermitate att a legii ct i a aciunilor aparatului fiscal la nc asarea impozitelor de la contribuabili. Credem ns c, aplicarea cerinelor principiulu i de echitate fiscal contribuie, adesea decisiv, la asigurarea unei desfurri normale a raporturilor fiscale, la creterea ncrederii cetenilor n instituiile statului, la de zvoltarea civismului fiscal i de ce nu, la raporturi sociale sntoase. Msurile propus e sunt rezultatul experienei profesionale de dou decenii i jumtate n domeniul finanel Credem c, eficiena combaterii evaziunii fiscale i atenuarea efectelor acesteia asu pra echitii fiscale, este determinat de modul de 30

abordare a aciunilor din partea celor obligai prin lege s intervin (aparatul fiscal cu sarcini de control), de aciunile concertate ale acestuia, bazate pe strategii, pe studii de impact i programe de lucru. Nu suntem adepii aciunilor conjuncturale de lichidare sau de reducere a cauzelor evaziunii fiscale ci, mai degrab a atenuri i acestora pn la nivelul suportabilitii. Orice aciune n for, i fr a fi conjugat strategii generale de aciune, nu va face altceva dect s afecteze echilibrele din e conomie (i aa fragile) i nu va rezolva dect pe termen scurt aspectele legate de evaz iune. Concluziile studiului despre evaziunea fiscal i impactul acesteia asupra ech itii fiscale ne-au condus ctre un pachet de msuri de combatere a fenomenului i atenua rea efectelor, pe care-l apreciem ca eficient n msura n care aciunile trebuie derula te pornind de la cauze la efecte, i nu aa cum se procedeaz n prezent, cci, activitate a i atenia aparatului fiscal, este ndreptat cu precdere pentru sancionarea efectelor ( un mod firesc de abordare potrivit atribuiunilor fiscului), i nu pentru anihilarea sau reducerea cauzelor care au generat acele efecte. Msurile propuse de noi se r efer la: - asigurarea coerenei i stabilitii legislative, - elaborarea studiilor de an aliz i prognoz pentru stabilirea direciilor de micare a evaziunii fiscale, - mbunt gementului unitilor fiscale, - creterea eficienei aciunilor de control fiscal (planif icarea i utilizarea eficient a fondului de timp), - mbuntirea tehnicilor de control fi scal (cu accent pe identificarea evaziunii fiscale, valorificarea constatrilor i a plicarea sanciunilor), - eliminarea imixtiunii factorului politic n activitatea fi scal )numirea managerilor din sistemul fiscal s fie realizat pe considerente strict profesionale i nu de natur politic); - reducerea corupiei n administraia fiscal i ju e. Climatul de ncordare dintre reprezentanii statului i contribuabili, fiecare dintre ei manifestnd o anumit repulsie fa de aciunile celeilalte pri, ne-a determinat s apr ndm cercetarea asupra cauzelor care conduc ctre ntrein o astfel de stare general. Rep ulsia contribuabililor fa de impozite este bine cunoscut dar, prin sondarea pe care a m fcut-o n aceast cercetare dincolo de aceast reacie, am identificat i am prezentat o serie de cauze care accentueaz animozitile dintre subiecii raporturilor fiscale. Pen tru atenuarea conflictelor, credem c, prin nfiinarea Tribunalelor fiscale, pot fi nltu ate sau atenuate unele dintre aceste cauze i, putem spera la o 31

anumit normalitate n aceste raporturi fiscale. Depinde doar de voina politic pentru ca Romnia s intre cu adevrat n rndul rilor cu sisteme fiscale consolidate i eficiente in aceast perspectiv. Prin acionarea prghiile de mai sus se asigur o cretere a gradul de echitate fiscal, att de necesar pentru asigurarea unui climat social bazat pe nc redere n instituiile statului, profund afectat n ultimii ani. Pe de alt parte, noi sp unem c, o parte important din protecia social, pe care o face statul pentru unele ca tegorii sociale, ar avea o mai mare eficien dac se realizeaz pe seama impozitelor.. Cum ? lsnd o parte mai nsemnat din venit nainte de impozitare la dispoziia contribuabi lilor pe seama deducerilor sau prin acordarea unor faciliti fiscale. n acest mod vo r fi decongestionate canalele de sprijin social pe seama cheltuielilor care sunt c aracterizate de birocraie i subiectivism. Fiecare dintre msurile propuse au fost de zvoltate n acest capitol, evideniind posibilitile reale de aplicare a lor n practica fiscal.

CAPITOLUL VI Studiu de caz cu privire la evaziunea fiscal n jud. Maramure Abordarea fenomenului evazionist la nivelul jud. Maramure are susinere n: - practica fiscal, pe diverse funcii de execuie, control i sintez, care ne-au permis un acces ma i larg la informaii, - participarea n colectivele constituite pentru elaborarea un or acte normative la nivelul Ministerului Finanelor, - parcurgerea unor etape de studii de documentare pe problematica fiscalitii, n perioada de nfptuire a reformei s istemului fiscal romnesc (1994 2004) specialiti din alte ri (SUA, Germania, Spania, Olanda, Belgia, Frana, etc.), ce a vizat elaborarea Codului fiscal i a Codului de procedur fiscal; - participarea la cursuri i schimburi de experien n alte ri: Olanda, rmania, Frana. Obiectivele vizate n acest studiu le-am stabilit pentru a obine o ar gumentare practic a afirmaiilor fcute n cuprinsul acestei lucrri, cu privire la : rol ul i importana inspeciei fiscale n combaterea evaziunii fiscale, n toate fazele activi acesteia (planificarea aciunilor, constatarea evaziunii, msurarea efectelor, apli carea sanciunilor i valorificarea prin ncasare a sumelor sustrase); 32

impactul managementului asupra eficienei activitii de inspecie fiscal; identificarea cauzelor care conduc la tensionarea raporturilor dintre aparatul fiscal i contribua bili; aportul negativ al inspectorilor la meninerea i creterea evaziunii fiscale (uti lizarea fondului de timp, subordonarea politic, corupia, etc.); atitudinea aparatulu i fiscal n soluionarea plngerilor i contestaiilor contribuabililor; atitudinea justiie i n contenciosul administrativ; necesitatea i oportunitatea nfiinrii Tribunalelor fis cale. Perioada de analiz, necesar pentru determinarea trend urilor edificatoare es te de 5 ani i, acolo unde a fost posibil, am actualizat informaiile pentru semestr ul I 2008. Sursele de informaii sunt veridice sub toate aspectele, pentru c cea ma i mare parte a lor au fost ntocmite, analizate i certificate de mine, n virtutea at ribuiilor de serviciu. Interpretarea rezultatelor, pe baza informaiilor prezentate , excede modului de analiz specific aparatului fiscal, fiind n consonan cu obiective le i cerinele temei cercetare. Astfel, concluziile desprinse confirm obiectivele ur mrite cu privire la cauzele evaziunii fiscale, ne referim aici la cele mai puin an alizate pn n prezent, dintre care, semnificative ar fi urmtoarele: inspectorii nu da u dovad de profesionalism cu ocazia instrumentrii unor fapte de evaziune fiscal mai complexe, lsnd adesea deschis ua de scpare a evazionitilor, n contenciosul administ ; Avocaii se dovedesc a fi mai bine motivai i mai persevereni n a demonstra c nu exis tenia de fraudare, chiar n situaiile n care falsul este evident. excesul de zel manife stat de unii inspectori, prin ncadrarea forat la evaziunea frauduloas a unor sustrager i bazate pe valorificarea lacunelor sau ambiguitilor din lege, fapt care face vuln erabil actul de inspecie n instan i, la fel ca la punctul de mai sus, ctig evazionist planificarea inspeciilor pe criteriile stabilite de forurile ierarhice (volumul ac tivitii, numrul de personal sau perioada se prescripie), nu rspunde cerinelor de orien tare a aciunilor ctre zonele cu risc mare de evaziune fiscal; fondul de timp al ins pectorilor este afectat de numrul mare al aciunilor de control tematic, de soluionare a cererilor venite de la contribuabili sau de la alte instituii, n detrimentul in speciilor generale, cele care pot conduce la depistarea i sancionarea evaziunii fis cale; stabilirea de ctre ANAF a planului de ncasri i a unui program pentru sume suplim ntare, accelereaz goana dup venituri bugetare; ntr-un astfel de 33

context apar abuzurile din partea aparatului fiscal prin ncercarea de intimidare a contribuabililor de a suporta, pentru orice greeal maximul sanciunii prevzut de leg e. O astfel de atitudine i-a determinat pe contribuabili s contracteze serviciile unor consultani pe finane i justiie, reuind astfel s contracareze cu succes aciunile iscului, chiar i atunci cnd au dreptate. n acest mod, vntorul se transform n vnat a i contribuabili ajung s fie ocolii de ctre inspectori, i astfel scap cu o parte din im ozite nepltit la stat. tehnicile de control nu sunt actualizate prin cursuri de pregt ire profesional urmate de testarea cunotinelor pentru inspectori; Evazionitii sunt mul t mai ingenioi n a gsi soluii care, aparent par imposibile i sunt necunoscute aparatu lui fiscal. Una dintre acestea o reprezint apelarea la paradisurile fiscale pentr u operaiunile de import-export, cu efect n transferarea profitului n zona cu impozi tare minim sau inexistent. pentru actele contestate de contribuabili, datorit solid aritii de breasl, n referatele de justificare a motivelor din Decizia de impunere, s e repet afirmaiile i ncadrarea juridic iniial; Nu sunt puine situaiile n care, se r fapt o greeal, speculat i valorificat cu succes de contribuabili prin reprezentanii sr . Concluzia este simpl: un management defectuos care, n unele situaii i are rdcini n tecul politicului, la numirea pe funcii a unor persoane de cas. Referitor la tensiuni le dintre contribuabili i inspectori au la baz, aspecte ce determin raporturile fis cale dintre stat i contribuabili, acestea pot fdi sintetizate astfel: o anumit invi die a inspectorilor (din categoria acelora non profesioniti) raportat la poziia materi al i social a contribuabililor, fapt care genereaz un anumit exces de zel n activitate de control fiscal; planificarea (fr simul realitii) a mrimii sumelor suplimentare ce ebuie atrase de un inspector ntr-o lun (peste 10.000 euro); existena unei anumite crdi a inspectorilor cu evazionitii duce la tensionarea relaiilor cu contribuabilii onet i; o anumit lips de nelegere a efectului aplicrii amenzii; Existena ecart-ului valoric al amenzilor, ntre limite minime i maxime, presupune ca inspectorii s manifeste di scernmnt i s aplice sanciunea n funcie de gravitatea faptei comise. Procednd altminte pot fi acuzai fie de superficialitate fie de abuz pe funcie. Eficiena combaterii e vaziunii fiscale este determinat, ntr-o bun msur, de aciunile ce trebuie ntreprinse as pra cauzelor pendinte de aparatul fiscal. Cel puin din documentarea teoretic fcut de noi, pentru cauzele de aceast natur, 34

nu s-a acordat atenie deosebit. Aciunea de combatere a fenomenului evazionist preze ntat dar mai ales a rezultatele nregistrate, ne ndreptesc s credem c, se poate aciona icient n aceast direcie. Concluzionm c, obiectivele noastre propuse n acest studiu sun t confirmate, cel puin la nivelul de referin dezvoltat n Studiul de caz pentru judeul Maramure. Credem de asemenea, bazndu-ne pe schimburile de informaii pe marginea fe nomenului evazionist, avute cu colegii de breasl din alte judee c, aspectele despri nse de noi n acest studiu, se regsesc ntr-o msur mai mare sau mai mic, la nivelul ntre ii ri. Atenuarea efectelor i aciunile asupra cauzelor fenomenului evazionist sunt de pendente de reconsiderarea, de ctre factorii de decizie, a rolului i importanei ce revin Activitii de inspecie fiscal n: combaterea sustragerii de la plata obligaiilor b eti ctre stat; ncasarea sumelor provenind din evaziunea fiscal: asigurarea unui clim at optim de derulare a raporturilor fiscale dintre funcionarii fiscali i contribua bili: creterea civismului fiscal; sporirea echitii fiscale printr-un sistem de impu nere echitabil, bazat pe cote multiplu progresive, pe mai multe trane de venituri ; Aciunile independente de mbuntire a activitii de inspecie fiscal - istoria recent dit cu prisosin ineficiena nu-i ating scopul. Apreciem c am lmurit, ntr-o mai mare nceptul de evaziune fiscal, formele acesteia i mai ales principalele modaliti de man ifestare, fr pretenii n ce privete epuizarea tematicii. Referitor la inechitatea fisc al, generat de fenomenul evazionist, tematic important i inedit n acelai timp, sperm ubiectul s provoace cel puin attea controverse cte a iscat evaziunea fiscal n ultimii i. n aceast direcie am lsat deschise portiele cercetrii viitoare pentru noi dar, mai s pentru cei care vor considera c tema poate fi supus i altor modele de abordare. C riticile, oricare i de unde ar veni ele, le vom aprecia i le vom considera ca util e n lucrrile noastre viitoare, pe aceast tem. Noi spunem c este nevoie de o regndire a principiilor de organizare i funcionare, astfel nct aceast instituie s reprezinte pri cipala arm, neaprat eficient, de lupt mpotriva evazionitilor. Pentru nfiinarea Tribun lor fiscale credem c este nevoie de o decizie politic i, sperm ntr-un sprijin din par tea tuturor acelora care au neles menirea lor n asigurarea unui sistem fiscal stabi l, eficient i transparent. *** 35

Sarcina asumat de noi n abordarea impactului pe care l au efectele evaziunii fiscal e asupra considerrii i aplicrii n practic a principiului de echitate fiscal, o conside rm ndeplinit doar parial. O astfel de abordare, caracterizat de noutate n cadrul dezba terilor despre fiscalitate, reprezent n accepiunea noastr, un teren de studiu pe care pot fi criticate conceptele prezentate de noi i mai ales manifestarea inechitilor c a urmare a aciunii fenomenului evazionist. Ne recunoatem limitele n abordarea acest ei teme, fiind contieni de nevoia de perfecionare a metodei de lucru i argumentare a afirmaiilor, astfel nct acest subiect, adesea controversat i neepuizat, s reprezinte doar un prim pas n cadrul preocuprilor de cercetare viitoare. Ateptm cu nerbdare rea cii i replici din partea tuturor acelora la care miam permis s le critic opiniile ( unii mi-au fost profesori) de care voi ine seama n mod deosebit n lucrrile viitoare. De asemenea vor fi binevenite criticile venite din partea tuturor acelora preoc upai problematica, att de important i de sensibil n acelai timp a fiscalitii. Activi practic desfurat n sistemul fiscal romnesc, contactele profesionale cu alte sisteme cale europene (francez, olandez i german) precum i implicarea direct n procesul de e laborare a unor acte normative n acest domeniu, mi-au permis s argumentez afirmaiil e fcute pe parcursul acestei lucrri cu exemple din viaa real a finanelor. *** Sunt con ins de o realitate, de netgduit, a sistemului fiscal romnesc, aceea care reprezint t otodat i o cauz major att a evaziunii fiscale ct i a inechitilor n acest domeniu: N este proast n Romnia ci, aplicarea ei este deficitar i inadecvat ! *** Apreciez, cu r espect i deosebit consideraie, sprijinul i direciile de orientare ale prezentei lucrr e cercetare, venite din partea d-nei profesor Elena Drgoescu. Nu pot s nu remarc t enacitatea, fermitatea, implicarea i capacitatea extraordinar de a jalona crrile cerce trii n toat aceast perioad, pentru care i aduc MULUMIRI SINCERE !. 36

TERMENI I DEFINIII Abordare = teorie care rezult ca sintez a cel puin dou optici majore asupra unui con cept; Acciza = tax de suportat de consumatori care se include n preul de vnzare a uno r mrfuri legic determinate; Activitate economic = proces fundamental complex care reflect ansamblul faptelor, actelor i reaciilor oamenilor privind atragerea i utiliz area resurselor economice n vederea producerii, distribuiei, circulaiei i consumului de bunuri; Bancrut = infraciune economica ce se manifesta prin incorecta gestiona re de ctre un agent economic a patrimoniului sau, avnd ca efect incapacitatea de a -si onora plile scadente fata de parteneri; Bani = activ special, n baza unei conve nii general acceptate, folosit ca mijloc de intermediere a schimburilor i de msura a activitii economice; Buget public = document program anual al statului, care ref lecta toate veniturile i cheltuielile publice ale tarii. n componenta bugetului pu blic intra: bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele autori tilor locale, bugetul fondurilor speciale, etc. Capacitate de finanare = soldul con tului de capital determinat ca diferena intre formarea bruta de capital i economii le brute; Cercetare tiinifica = ansamblul activitilor realizate n mod sistematic cu s copul de a obine, prelucra i folosi informaii de natura sa dezvolte i sa aprofundeze cunoaterea sau experiena; Coeficient fiscal = raport intre ncasrile fiscale i produs ul intern brut i servete la stabilirea sarcinilor fiscale, la evaluarea schimbrii, n timp, a impozitelor i la comparaii internaionale; Concept = ansamblul de idei, prer i, opinii cu privire la o problema tiinifica, economica, filosofic Control fiscal = activitate instituional organizat n cadrul aparatului de stat avnd ca scop verificar ea bazelor de impunere, a legalitii i conformitii declaraiilor fiscale, corectitudinii i exactitii ndeplinirii obligaiilor de ctre contribuabili; Cote de impozitare = proce nt ce se aplica materiei impozabile n scopul determinrii impozitului 37

Costuri sociale = renunri, consecine negative sau pagube, ca urmare a dereglrilor di n economie, pe care populaia le suporta i care-i afecteaz viata; Creana fiscala = dr eptul patrimoniale ale statului asupra contribuabililor de executare a obligaiei fiscale izvorte n cadrul procesului de impozitare a veniturilor, sau a averii; Dat orie fiscala = obligaie asumata de un contribuabil n cadrul raporturilor juridice de natura fiscala, suma pe care acesta trebuie sa o plteasc; Distribuia veniturilor = proces prin care are lor veniturilor intre membrii societii Echitate = cinste, omenie, dreptate; Echitate fiscala = stabilirea sarcinii fiscale n funcie de capac itatea contributiva a contribuabililor; Economie subterana = totalitatea activitil or economice nedeclarate instituiilor nsrcinate cu stabilirea impozitelor i a contri buiilor sociale, care scpa nregistrrilor statistice i din contabilitatea naionala; Efi cienta fiscala = caracteristica a activitii fiscale, la nivel macro economic sau a l instituirilor fiscale, care reflecta starea generala a sistemului fiscal pentr u atingerea parametrilor de randament fiscal