Universitatea Tehnică

5
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei CATEDRA DE MATEMATICĂ organizează CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ MATEMATICI APLICATE ŞI FUNDAMENTALE Ediţia a II-a 5 – 7 Noiembrie 2010 la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi In Memoriam: Prof. univ. dr. Alexandru Climescu, Prof. univ. Arsenie Oprea, Prof. univ. dr. Viorel Murgescu, Prof. univ. dr. Ion Enescu -PRIMUL ANUNŢ- Manifestarea ştiinţifică propusă include: I. Sesiune de comunicări cu secţiunile: a. Analiză Matematică b. Algebră c. Topologie şi Geometrie d. Ecuaţii Diferenţiale e. Probabilitaţi şi Statistică f. Informatică şi Matematici Aplicate II. Masa rotundă: “Noi modele matematice cu aplicaţie în inginerie” III. Sesiunea: In Memoriam Prof. univ. dr. Alexandru Climescu (1910-1990), Prof. univ. Arsenie Oprea (1916-2002),

Transcript of Universitatea Tehnică

Page 1: Universitatea Tehnică

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

CATEDRA DE MATEMATICĂ

organizează

CONFERINŢA NAŢIONALĂCU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

MATEMATICI APLICATE ŞI FUNDAMENTALE

Ediţia a II-a

5 – 7 Noiembrie 2010 la

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi

In Memoriam: Prof. univ. dr. Alexandru Climescu, Prof. univ. Arsenie Oprea, Prof. univ. dr. Viorel Murgescu, Prof. univ. dr. Ion Enescu

-PRIMUL ANUNŢ-

 

           Manifestarea ştiinţifică propusă include: I. Sesiune de comunicări cu secţiunile:           a. Analiză Matematică           b. Algebră           c. Topologie şi Geometrie           d. Ecuaţii Diferenţiale           e. Probabilitaţi şi Statistică           f. Informatică şi Matematici Aplicate II. Masa rotundă: “Noi modele matematice cu aplicaţie în inginerie” III. Sesiunea: In Memoriam Prof. univ. dr. Alexandru Climescu (1910-1990), Prof. univ. Arsenie Oprea (1916-2002), Prof. univ. dr. Viorel Murgescu (1930-1979), Prof. univ. dr. Ion Enescu (1930-1989)

           Activităţi în timpul conferinţei: •  Vernisarea expoziţiei care cuprinde: tehnică de calcul şi softuri, carte tehnică, cărţi de specialitate. •  Prezentarea orală a lucrărilor ştiinţifice. •  Stabilirea de contacte şi punţi de legătură între participanţii de la diferitele universităti. •  Înmânarea de prospecte şi materiale de prezentare a Universităţilor, Instituţiilor de cercetare din Iaşi .

Page 2: Universitatea Tehnică

•  Vizitarea monumentelor istorice ale Iaşului, vizionarea unor spectacole de teatru şi operă, etc.

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Sergiu Aizicovici Universitatea Ohio , U.S.A.

Cornelia-Livia Bejan Universitatea Tehnică Iaşi , România

Ovidiu Cârjă Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi , România

Adrian Corduneanu Universitatea Tehnică Iaşi, România

Constantin Corduneanu Membru corespondent al Academiei Române, Universitatea Arlington, Texas, U.S.A.

Ion Crăciun Universitatea Tehnică Iaşi , România

Narcisa Dumitriu Universitatea Tehnică Iaşi , România

Constantin Fetecău Universitatea Tehnică Iaşi , România

Constantin Ilioi Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi , România

Marius Iosifescu Academician, Vicepreşedinte al Academiei Române

Radu Miron Academician, Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi , România

Marcelina Mocanu Universitatea Bacău, România

Ariadna-Lucia Pletea Universitatea Tehnică Iaşi , România

Liliana Popa Universitatea Tehnică Iaşi , România

Valeriu Popa Universitatea Bacău , România

Constantin I. Popovici Universitatea Tehnică Iaşi, România

Mihai Tălmaciu Universitatea Bacău, România

Page 3: Universitatea Tehnică

Horia Neculai Teodorescu Membru corespondent al Academiei Române, Universitatea Tehnică Iaşi, România

Romică Trandafir Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, România

Rodica Tudorache Universitatea Tehnică Iaşi , România

Constantin Udrişte Decan, Facultatea de Stiinţe Aplicate, Universitatea Politehnica Bucureşti, România

Marin Vlada Universitatea Bucureşti, România

           Comitetul de organizare: Conf.dr. Constantin I. Popovici               [email protected] Prof.dr. Rodica Tudorache                           [email protected] Prof.dr. Cornelia-Livia Bejan                   [email protected] Prof.dr. Narcisa Dumitriu                               [email protected] Conf.dr. Ariadna-Lucia Pletea               [email protected] Lector dr. Marcel Roman                                 [email protected] Lector dr. Valeriu-Paul Georgescu   [email protected] Lector dr. Alina Lazu                                                 [email protected] Asist. drd. Radu Strugariu                             [email protected] Ing. Irina Popovici                                                       [email protected]

           Detalii ale Conferinţei:

           Termene limită: 15 iunie 2010             Inregistrarea participanţilor. 20 sept 2010              Primirea rezumatelor lucrărilor. 15 nov 2010                Primirea lucrărilor.

           Participarea:            Nu se percepe taxă de participare.            Cazarea participanţilor din ţară şi străinătate este asigurată gratuit în căminul hotel T20 al Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" Iaşi.           Rezumatele (în limba română şi limba engleză) vor cuprinde maxim 200 cuvinte şi vor menţiona clar scopul lucrării şi rezultatele obţinute.            Lucrările prezentate la conferinţă vor fi recenzate de Comitetul Ştiinţific şi vor fi publicate într-un număr special al Buletinului Institutului Politehnic Iaşi, Sectia Matematică, Mecanică Teoretică, Fizică. Revista este clasificată în categoria B+ de CNCSIS România.

Page 4: Universitatea Tehnică

          Persoanele de contact: Constantin I. Popovici               [email protected] Rodica Tudorache                         [email protected] Radu Strugariu                                   [email protected]

Tel.: 0232 – 213737 int. 223 0232 – 270021 int. 223