Universitatea Tehnicƒ din Cluj-Napoca - ubm.ro .hidraulice ™i pneumatice Granturi +...

download Universitatea Tehnicƒ din Cluj-Napoca - ubm.ro .hidraulice ™i pneumatice Granturi + Contracte de

of 68

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Universitatea Tehnicƒ din Cluj-Napoca - ubm.ro .hidraulice ™i pneumatice Granturi +...

 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  Facultatea: DE INGINERIE

  Departamentul: INGINERIE ȘI MANAGEMENTUL TEHNOLOGIEI

  Domeniul: INGINERIE INDUSTRIALĂ

  Programul de studii: TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

  CENTRALIZATORUL DATELOR PRIVIND CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ DESFĂȘURATĂ ÎN DEPARTAMENTUL IMTech

  Nr. crt.

  Teme de cercetare științifică în ultimii 10 ani care preced evaluarea externă

  instituțională

  Modul de finanţare *

  Rezultate şi modalităţi de valorificare a cercetării

  Valoare realizată Lucrări, publicaţii, granturi, alte produse ale cercetării **

  An univ.

  lei

  1. Dezvoltarea produselor și tehnologiilor

  Granturi

  +

  Contracte de cercetare

  +

  Plan intern

  2007- 2017

  1.607.627

  ✓ 122 lucrări indexate ISI/BDI

  ✓ 7 brevete de invenție

  ✓ 8 produse și tehnologii

  ✓ 50 lucrări în reviste și vol. de conf. cu referenți

  ✓ 1 carte în editură recunoscută în străinătate

  ✓ 16 cărți în edituri recunoscute CNCSIS

  ✓ 9 granturi internaționale finanțate din fonduri publice

  ✓ 1 contract de cercetare internațional finanțat din fonduri private

  ✓ 69 contracte de cercetare naționale finanțate din fonduri private

  ✓ 5 teze de doctorat finalizate

 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  2. Managementul tehnologiei, logistică și mentenanța sistemelor industriale

  Granturi

  +

  Contracte de cercetare

  +

  Plan intern

  2007- 2017

  2.417.764

  ✓ 67 lucrări indexate ISI/BDI

  ✓ 31 lucrări în reviste și vol. de conf. cu referenți

  ✓ 2 cărți în edituri recunoscute în străinătate

  ✓ 4 cărți în edituri recunoscute CNCSIS

  ✓ 4 granturi internaționale finanțate din fonduri publice

  ✓ 1 contract de cercetare național finanțat din fonduri private

  3. Sisteme de transmisie, acționări hidraulice și pneumatice

  Granturi

  +

  Contracte de cercetare

  +

  Plan intern

  2007- 2017

  38.238

  ✓ 79 lucrări indexate ISI/BDI

  ✓ 2 brevete de invenție

  ✓ 10 produse și tehnologii

  ✓ 57 lucrări în reviste și vol. de conf. cu referenți

  ✓ 2 cărți în edituri recunoscute în străinătate

  ✓ 21 cărți în edituri recunoscute CNCSIS

  ✓ 10 contracte de cercetare naționale finanțate din fonduri private

  ✓ 5 teze de doctorat finalizate

  4. Management și eficiență economică. Inovare și difuzia tehnologie

  Granturi

  +

  Contracte de cercetare

  +

  Plan intern

  2007- 2017

  1.401.788

  ✓ 45 lucrări indexate ISI/BDI

  ✓ 3 produse și tehnologii

  ✓ 18 lucrări în reviste și vol. de conf. cu referenți

  ✓ 20 cărți în edituri recunoscute CNCSIS

  ✓ 3 granturi internaționale finanțate din fonduri publice în calitate de partener sau asociat

  ✓ 21 contracte de cercetare naționale finanțaet din fonduri private

  ✓ 2 teze de doctorat finalizate

  5. Creare rețele de cercetare și educație în inginerie și managementul tehnologiei prin proiecte CEEPUS

  Granturi CEEPUS

  2007- 2017

  2.747.507 ✓ 1 carte în editură recunoscută în străinătate

  ✓ 46 granturi educaționale finanțate din fonduri europene

  Rezultate – sintetic 8.212.924

  * Contract, grant, plan intern, colaborare etc.

  ** Se indică numărul pe tipuri şi se anexează lista acestora.

 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  ACTIVITATEA DE CERCETARE A MEMBRILOR DEPARTAMENTULUI IMTech

  în ultimii 10 ani

  A. Carti, capitole, cursuri publicate

  Carti, capitole, cursuri publicate in edituri recunoscute in strainatate

  2014

  1. Ungureanu, N., Cotetiu, A., Cotetiu, R., s.a., CEEPUS Scientific Dicourse at CAMPUS 02 UAS.

  Scientific Activities in Frame of CEEPUS Network RO-202, editors Nicolae Ungureanu, Udo

  Traussingg, Hauptverbanddes Österreichischen Buchhandels, Wien, Austria, ISBN 978-3-200-

  03971-1, 123 pag.

  2011

  2. Stoicovici, D.I., Screening Critical Humidity Material. Establishing the Optimal Jump Regime, LAP

  LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, AG&CO.KG, KOLN, GERMANY, 2011, ISBN 978-3-8443-9674-

  4, 100 pag.

  2009

  3. Chira, F., Banica, M., Lobontiu, M., DAAAM International Scientific Book 2009, Vol. 8, Chapter 38,

  Optimising involutes asymmetrical teeth gears software, pag.363-376, ISSN 1726-9687, ISBN 978-

  3-901509-71-1, Editor: B. Katalinic, Publisher DAAAM International Vienna, Vienna

  (crossreferenced and available on Internet under DAAAM International doi:10.2507),

  http://www.daaam.com/daaam/Book/Book.htm

  4. Pop, N., Cioban, H., DAAAM International Scientific Book 2009, Vol. 8, Chapter Frictional Contact

  Problems Solved By Numerical Methods, ISSN 1726-9687, ISBN 978-3-901509-71-1, Editor: B.

  Katalinic, Publisher DAAAM International Vienna, Vienna (crossreferenced and available on

  Internet under DAAAM International doi:10.2507),

  http://www.daaam.com/daaam/Book/Book.htm

  2007

  5. Kuric, I., Novak-Marcincin, J., Cotetiu, R., Ungureanu, N., Development of Progressive Technologies.

  Computer Suport for Progressive Technologies. International DAAAM, Vienna, 2007, ISBN 3-

  901509-28-3, 253 pag.

  2006

  6. Legutko, S., Ungureanu, N., s.a., Development of Mechanical Engineering as a Tool for Entreprise

  Logistics Progress, Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology, Poznan,

  Poland, 2006, ISBN 83-89873-28-1, 478 pag.

  Carti, cursuri publicate in edituri recunoscute CNCSIS

  2017

  1. Medan, N., 2017, Aspecte privind dinamica jeturilor de apa, Editura Risoprint, Romania, Cluj-

  Napoca, ISBN: 978-973-53-2014-0

  2016

  http://www.daaam.com/daaam/Book/Book.htm http://www.daaam.com/daaam/Book/Book.htm

 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  2. Alexandrescu, I.M., 2016, Elemente de inginerie mecanica. Editura U.T.PRESS, Cluj Napoca, ISBN

  978-606-737-157-4.

  3. Balc, G., Sugar, I.R., Gaspar F., Masini si Instalatii pentru Industria Alimentara. Vol II. Editura

  Risoprint, Cluj-Napoca, 2016, ISBN 978-973-53-1748-5, 324 pag.

  4. Birle, V., Eseuri Filosofice. Între înțelepciune și adevăr, Editura Eurotip, 2016, ISBN 978-606-617-

  247-9, 326 pag.

  2015

  5. Craciun, I., Culegere de probleme de mecanica: Statica, Editura RISOPRINT, România, Cluj-Napoca,

  2015, ISBN 978-973-53-1701-0.

  6. Craciun, I., Mecanica: Cinematica, Editura RISOPRINT, România, Cluj-Napoca, 2015, ISBN 978-973-

  53-1700-3

  7. Daraba, D., Organizarea productiei, Editura U.T.Press, Cluj-Napoca, 2015, ISBN 978-606-737-091-

  1.

  8. Daraba, D., Tehnologii si echipamente de asamblare, Editura U.T.Press, Cluj-Napoca, 2015, ISBN

  978-606-737-092-8.

  9. Dragan, L., Tolerante si masurari, Editura Risoprint, Romania, Cluj-Napoca, 2015, ISBN 978-973-

  53-1690-7, 214 pag.

  10. Suciu, F., Rezistența materialelor II, Editura Performantica, Cod CNCSIS 85, România, Iasi, 2015,

  ISBN 978-606-685-363-7

  11. Ungureanu, M., Studiul Materialelor, Editura Risoprint Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-1032-5,

  2015, 140 pag.

  2014

  12. Lobontiu, G., 2014, Caiet de seminarii. Bazele Managementului 1. Cluj-Napoca: Editura UT Press,

  ISBN 978-973-662-992-1

  13. Lobontiu, G., Barkoczi, N., Marketing. Caiet de seminarii, Editura UT Press Cluj-Napoca, cod CNCSIS

  161, 2014, ISBN 978-973-662-993-8, 55 pag.

  14. Lobontiu, G., Fundamente de management, Editura UT Press Cluj-Napoca, cod CNCSIS 161, 2014,

  ISBN 978-973-662-980-8, 283 pag.

  15. Lobontiu, G., Management strategic. Note de curs, Editura UT Press Cluj-Napoca,cod CNCSIS 161,

  2014, ISBN 978-973-662-994-5, 48 pag.

  16. Suciu, F., Rezistenta materialelor I. Aplicatii, Editura Performantica Iasi, Cod CNCSIS 85, 2014,

  ISBN 978-606-685-205-0, 110 pag.

  17. Ungureanu, M., Stoicovici, D., Dascalescu, A., Coordonatori, Managementul parteneriatelor cu

  intreprinderile in transferul tehnologic, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-1243-5,

  2014

  18. Ungureanu, M., Stoicovici, D.I., Dascalescu, A., Management of partnerships with enterprises in

  technology transfer, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-1244, 2014

  2013

  19. Balc, G., Sugar, I.R., Masini si instalatii pentru industria alimentara, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,

  Cod CNCSIC 178, 2013, ISBN 978-973-53-1179-7, 120 pag.

 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  20. Birle, V., Contabilitatea si managementul costurilor, Editura U.T. PRESS, 2013, 2013, ISBN 978-

  973-662-909-9, 248 pag.

  21. Dragan, L., Echipamente pentru actionari hidrostatice, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2013, ISBN

  978-973-53-1138-4, 211pag.

  22. Suciu, F., Rezistenta materialelor I, Editura Performantica Iasi, 2013, ISBN 978-606-685-060-5,

  978-606-685-061-2, 228 pag.

  2011

  23. Birle, V., B