Universitatea Liberă Internaţională din Moldovadrept.ulim.md/doc/raport_2002-2006.doc · Web...

of 108 /108
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Facultatea Drept “Aprob” Mihai Şleahtiţchi, conf. univ., dr., vicerector pentru ştiinţă Raport de autoevaluare a profilului ştiinţific MECANISME DE GARANTARE ŞI PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI ÎN STATUL DE DREPT anii 2002-2006

Embed Size (px)

Transcript of Universitatea Liberă Internaţională din Moldovadrept.ulim.md/doc/raport_2002-2006.doc · Web...

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Facultatea Drept

“Aprob”

Mihai Şleahtiţchi, conf. univ., dr.,

vicerector pentru ştiinţă

Raport

de autoevaluare a profilului ştiinţific

MECANISME DE GARANTARE ŞI PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI ÎN STATUL DE DREPT

anii 2002-2006

Chişinău 2007

CUPRINS

I. FIŞA STATISTICĂ

3

II. MATERIALELE SOLICITATE DEPARTAMENTULUI DREPT

PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE

6

1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în calcul

6

2. Lista lucrărilor elaborate în perioada luată în calcul

9

3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine

11

4. Lista lucrărilor publicate

11

anul 2002

15

anul 2003

21

anul 2004

27

anul 2005

anul 2006

33

5. Lista revistelor ştiinţifice de prestigiu pe profilul (direcţia) de cercetare

41

III. PARTEA DISCRIPTIVĂ A RAPORTULUI

41

I. INFORMAŢII GENERALE

41

II. RESURSE UMANE

42

III. POTENŢIALUL LOGISTIC

46

IV. RESURSELE FINANCIARE

46

V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII ÎN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

47

VI. COOPERARE ÎN CADRUL NAŢIONAL

61

VII. COOPERĂRI INTERNAŢIONALE

62

I. FIŞA STATISTICĂ

I. Informaţii generale

1.1. Denumirea organizaţiei: Facultatea Drept ULIM

1.2. Anul fondării: 1992

1.3. Statutul organizaţiei: Unitate structurală superioară a ULIM

1.4. Profilul ştiinţific de bază: Mecanisme de garantare şi protecţie a drepturilor omului în statul de drept

1.5. Structura organizatorică include: Decanul facultăţii Drept; Prodecanul pentru studii; Director Institut de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, ULIM. În cadrul departamentului activează 5 catedre: Drept public; Drept privat; Drept penal; Drept internaţional.

Dinamica indicatorilor de activitate pe durata estimată

Indicatorul

Anul

2002

2003

2004

2005

2006

Media

anuală

1

2

3

4

5

6

7

II. Resurse umane

2.1. Total posturi (conform statelor de personal)

49

46

42

51

49

inclusiv: posturi ocupate

49

46

42

48

49

2.2. Structura personalului după activitate

2.2.1. Personal din sfera ştiinţei şi inovării, total

49

46

42

48

49

inclusiv cercetători ştiinţifici:

titulari

23

21

18

19

21

angajaţi prin cumul

-

-

-

-

-

2.2.2. Personal auxiliar, total

7

7

7

7

7

posturi vacante

-

-

-

-

-

2.2.3. Personal de conducere, total

7

7

8

8

7

posturi vacante

-

-

-

-

-

2.2.4. Personal ştiinţifico-didactic, total

42

39

35

41

40

inclusiv:

titulari ai organizaţiei

-

-

-

-

-

titulari ai instituţiilor de învăţământ superior

42

39

35

36

40

2.3. Structura personalului după nivelul de pregătire

2.3.1. Cu studii superioare

44

42

41

45

44

inclusiv:

membri şi membri corespondenţi

-

-

-

-

-

doctori habilitaţi

4

3

3

3

3

doctori

16

10

15

18

16

2.4. Personal care studiază

22

16

17

11

18

2.4.1. Doctoranzi, total

20

14

15

8

15

inclusiv:

a) doctoranzi care studiază în organizaţie

dintre care sînt promovaţi, total

20

14

15

6

15

îşi continuă activitatea ştiinţifică în cadrul organizaţiei

20

14

15

6

15

b) doctoranzi care studiază în exterior, total

-

-

-

2

-

dintre care în străinătate

-

-

-

1

-

2.4.2. Competitori, total

2

2

2

3

2

2.4.3. Stagii în străinătate (de peste 1 lună), numărul de personal / total (luni)

-

-

-

-

-

2.4.4. Susţinerea de teze, total dintre care:

1

5

-

1

2.6

doctori habilitaţi

-

-

-

-

-

doctori

1

5

-

1

2.2

1

2

3

4

5

6

7

2.4.5. Structura personalului din sfera ştiinţei şi inovării după criteriul vârstei

sub 35 de ani

25

24

22

16

23

35-45 de ani

4

4

3

6

4

46-60 de ani

17

15

14

14

16

peste 60 de ani

3

3

3

5

4

II. I. Resurse financiare

3.1. Surse de finanţare, total (mii lei)

inclusiv:

bugetul de stat

proiecte naţionale / granturi

proiecte internaţionale / granturi

contracte economice

prestare a serviciilor ştiinţifice

alte surse

3.2. Cheltuieli reale, total (mii lei) şi cota lor în finanţarea totală (%)

inclusiv:

salarizare şi fondul social

procurarea de utilaj ştiinţific, pregătirea de cadre ştiinţifice

plata serviciilor comunale şi a altor servicii

3.3. Volumul cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării

inclusiv:

faţă de volumul total al cheltuielilor (%)

per cercetător ştiinţific

IV. Potenţial logistic

4.1. Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total (m2)

inclusiv:

proprii

8/

200

9/

240

9/

240

10/

250

8/

226

primite în folosinţă

luate în arendă

4.2. Echipament ştiinţific, total (mii lei)

per cercetător

4.3. Caracteristicile echipamentului ştiinţific, total (%)

inclusiv nivelul de uzură:

până la 5 ani

6-10 ani

peste 10 ani

V. Rezultate ale activităţii în sfera ştiinţei şi inovării

2002

2003

2004

2005

2006

5.1. Număr de lucrări ştiinţifice publicate / volum (coli editoriale)

107/

130,17 c.a.

82/

163,56 c.a.

105/

106,03 c.a.

119/

99,47 c.a.

116/

117

c.a.

inclusiv:

în reviste recenzate

52/

16,9 c.a.

36/

13,33 c.a.

41/

16,15

c.a.

45/

20,68 c.a.

39

în străinătate (de circulaţie internaţională)

2/

0,7 c.a.

1/

0,3 c.a.

7/

3,2 c.a.

2

media număr lucrări / cercetător

4,6

3,9

5,8

6,2

4,6

media cheltuieli totale / lucrare publicată (mii lei)

-

-

-

-

-

5.1.1. Număr de lucrări editate

8

14

14

11

11

dicţionare

-

-

-

-

-

monografii

1/

16,5 c.a.

9/

67,9 c.a.

9/

39,6 c.a.

3/

24,0 c.a

5

1

2

3

4

5

6

7

manuale

3/

62,0 c.a.

-

2/

14,6 c.a.

3/

23,4 c.a.

2,5

materiale didactico-metodice

2/

4,9 c.a.

1/

1,1 c.a

-

1/

2,0 c.a.

1

comentarii

-

3/

67,5 c.a.

-

-

1

ghid

2/

7,0 c.a.

-

3/

17,0 c.a.

2/

7,9 c.a.

1,4

curriculum

-

-

-

2/

16,8 c.a.

-

5.1.2. Număr de lucrări realizate / nepublicate

-

-

-

-

-

monografii

-

-

-

-

-

dicţionare

-

-

-

-

-

culegeri etc.

-

-

-

-

-

5.1.3. Număr de brevete obţinute

-

-

-

-

-

5.1.4. Număr de elaborări ştiinţifice şi tehnologice

-

-

-

-

-

5.1.5. Număr de lucrări ştiinţifice ale căror rezultate s-au implementat

107

82

105

119

116

5.1.6. Număr de manifestări ştiinţifice internaţionale / naţionale organizate

2

1

2

15

4

5.1.7. Număr de participări la manifestări ştiinţifice naţionale

23

9

10

27

5.1.8. Număr de avize, de expertize asupra proiectelor de acte legislative şi de alte acte normative, asupra programelor şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării

2

3

2

17

5,6

VI. Cooperare în cadrul naţional. Forme de colaborare

6.1. Activitate didactică universitară, număr de persoane / cursuri de prelegeri susţinute, denumirea instituţiei de învăţământ

42/

71

39/

70

35/

70

41/

70

40/

70

6.2. Număr de materiale didactice (manuale) publicate pentru şcoala superioară şi preuniversitară

5

1

2

4

3,6

6.3. Număr de lucrări de masterat (licenţă / curs) executate sub îndrumarea cercetătorilor ştiinţifici ai organizaţiei

15

27

43

95

45

229

298

271

336

298

6.4. Realizarea de programe (proiecte, lucrări) în comun cu alte organizaţii (număr de persoane / proiecte şi de lucrări comune)

-

-

-

1/1 pers.

-

6.5. Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi inovării (denumirea lor)

-

1

1

1

-

6.6. Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de învăţământ superior/ale instituţiilor de învăţământ superior şi ale catedrelor în organizaţie

1

1

2

2

1

6.7. Forme de colaborare cu organele centrale de specialitate

5

4

4

5

5

VII. Cooperări internaţionale

7.1. Cooperări bilaterale

7.2. Cooperări programe europene şi internaţionale

2

-

1

1

1

1

7.3. Lucrări executate la comanda beneficiarilor din străinătate (se indică ţara)

Uniunea Europeană

-

-

LGI/OSY Budapesta

0,4

7.4. Participări la activitatea societăţilor ştiinţifice

internaţionale (se indică denumirea)

1. Societatea de criminologie, de criminalistică şi de penologie;

2. Asociaţia criminaliştilor din România

-

7.5. Număr de membri ai organismelor ştiinţifice internaţionale şi naţionale din afara ţării

-

-

-

1

-

1

2

3

4

5

6

7

7.6. Număr de membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din străinătate

1

1

1

2

1

7.7. Număr de experţi, consultanţi ai organizaţiilor ştiinţifice internaţionale

-

-

-

-

-

7.8. Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în străinătate la invitaţie

-

-

-

-

-

7.9. Număr de participări la manifestări ştiinţifice internaţionale din străinătate / teze publicate

-

1/

0,5 c.a.

1/

0,4 c.a.

7/

2,3 c.a.

2

7.10. Număr de savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia

-

-

-

2

-

II. MATERIALELE SOLICITATE FACULTĂŢII DREPT

PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE

1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în calcul

Planul cercetărilor ştiinţifice pentru anul 2002

· Ordinea de drept şi raporturile juridice

· Consideraţii teoretice cu privire la conceptul tehnicii legislative şi tehnicii juridice

· Organele judiciare şi extrajudiciare în Moldova sub regimul totalitar bolşevic

· Controlul constituţionalităţii tratatelor internaţionale

· Instituţia şefului de stat în ţările CSI

· Teoria şi practica dreptului constituţional comparat

· Executarea obligaţiilor civile

· Obiectele raporturilor juridice civile

· Contractul de transport auto

· Responsabilitatea în contractul bancar

· Reglementarea juridică a activităţii societăţilor pe acţiuni

· Cambia în comerţul internaţional

· Proprietatea privată a statului

· Problemele ecologiei globale

· Transferul de tehnologii

· Contractele colective de muncă

· Structura legii penale noi

· Relaţiile juridico-penale

· Caracteristica criminalităţii minore

· Legislaţia şi sistemul penitenciar al Republicii Moldova

· Asistenţa tehnico-criminalistică a cercetării la locul faptei

· Falsul în acte: metode şi mijloace de combatere

· Didactica judiciară

· Probele în procedura penală a Republicii Moldova

· Problemele teoriei şi practicii dreptului internaţional privat în Republica Moldova

· Rezolvarea litigiilor internaţionale

· Problemele recepţionării unor instituţii din alte sisteme de drept

· Etapele formării Uniunii Europene

Planul cercetărilor ştiinţifice pentru anul 2003

· Sistemul de drept contemporan

· Despre identitatea etnică a bulgarilor – fondatori ai statului Bulgaria

· Rolul şi importanţa tehnicii legislative în reglementarea relaţiilor sociale

· Actele juridice

· Esenţa contractului administrativ

· Jurisdicţia Constituţională în Republica Moldova

· Perfectarea legislaţiei muncii în perioada de revenire la economia de piaţă

· Raporturile juridice de muncă

· Actele juridice civile. Modalităţi de transmitere şi transformare a drepturilor şi obligaţiilor civile

· Proprietatea statului şi a unităţilor teritorial-administrative

· Dreptul de proprietate asupra pământului

· Reglementarea juridică a importului de mărfuri în Republica Moldova

· Protecţia juridică a mărcilor comerciale

· Contractul matrimonial

· Cambia în comerţul internaţional

· Contractul de credit bancar

· Tehnica criminalistică: legităţi, tendinţe şi perspective

· Tehnica criminalistică în sistemul ştiinţelor

· Cercetarea infracţiunilor săvîrşite de structuri criminale organizate

· Procedeele de interogare a învinuitului

· Sistemul procedurii penale în Republica Moldova

· Principiile procedurii penale în Republica Moldova

· Sentinţa ca act al justiţiei penale

· Problemele actuale ce vizează emiterea şi executarea sentinţelor

· Interpretarea şi aplicarea legii penale

· Răspunderea penală pentru traficul de oameni în scopul exploatării sexuale

· Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni

· Aspecte teoretice şi practice ale crimei organizate

· Aspecte juridico-penale ale statutului victimei infracţiunii

· Contractul de franchising în legislaţia Republicii Moldova

· Principiile activităţii Parlamentului European

Planul cercetărilor ştiinţifice pentru anul 2004

· Componenţa etnică a populaţiei de pe malul drept al Dunării de Jos la mijl. sec. al VII-lea

· Renaşterea şi evoluţia dreptului roman în Epoca Medievală

· Strategii de perfecţionare a procesului de elaborare a legislaţiei

· Consideraţii privind actul normativ juridic ca mijloc special de reglementare a relaţiilor sociale

· Reglementarea constituţională a participării autorităţilor executive la etapele parlamentare ale procesului legislativ

· Administrarea patrimoniului local

· Reglementarea juridică a tranzacţiilor cu loturile de pământ

· Reglementarea juridică a regimurilor vamale ale circulaţiei mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova

· Dreptul de autor şi drepturile conexe în Republica Moldova

· Contractul de asigurare a vieţii: specificul condiţiilor şi ordinea de încheiere

· Concursul în instituţiile de învăţământ superior

· Contractul dintre soţi (foştii soţi) privind plata pensiei alimentare

· Legătura tehnicii criminalistice cu alte compartimente ale criminalisticii

· Instruirea complexă a viitorilor jurişti

· Principiile organizării judecătoreşti

· Aspecte teoretice şi practice ale crimei organizate

· Traficul minorilor in scopul exploatării sexuale datorită situaţiei de vulnerabilitate

· Rolul factorilor psihici în etiologia criminală

· Clonarea fiinţelor umane

· Noua Constituţie Europeană sau fundamentul politico-juridic al Europei

· Unitatea şi diversitatea „Europei celor 25”

· Răspunderea internaţională şi suveranitatea de stat

· Problema implementării dreptului internaţional şi a standardelor internaţionale în dreptul naţional prin prisma practicii unor state

Planul cercetărilor ştiinţifice pentru anul 2005

· Problema adoptării unei noi Constituţii a viitorului stat federal Republica Moldova.

· Clasificarea funcţiilor autorităţilor publice în Republica Moldova.

· Dreptul la autodeterminare vis-a vis de separatism.

· Trăsăturile definitorii ale instituţiei neutralităţii în raport cu suveranitatea de stat.

· Minorităţile naţionale şi rolul lor în edificarea statului de drept – Republica Moldova.

· Cauzalitatea ca o condiţie a răspunderii juridice.

· Temeiurile funcţionale şi juridice ale autonomiei financiare şi patrimoniale.

· Contractul de concesiune şi dreptul de proprietate al autorităţilor publice locale.

· Eutanasia şi răspunderea penală.

· Aspecte doctrinale ale genocidului.

· Riscul întemeiat – cauză care înlătură caracterul penal al faptei.

· Pedeapsa pentru pluralitate de infracţiuni.

· Probleme actuale privind infracţionalitatea.

· Implementarea probaţiunii în cazul minorilor în Republica Moldova.

· Urmărirea penală – decizie sau act de constatare.

· Interacţiunea în procesul de cercetare a infracţiunilor săvârşite de structurile criminale organizate.

· Contraexpertiza ca instrument de control asupra calităţii producerii expertizelor.

· Scanarea creierului uman – o nouă tehnologie criminalistică de descoperire şi cercetare a infracţiunilor.

· Biometria şi paşaportul biometric în activitatea de identificare criminalistică a persoanelor: realităţi şi perspective.

· Reglementarea juridică a activităţii blocurilor electorale.

· Conceptul actual al instituţiei falimentului. Reglementarea juridică în dreptul comparat.

· Comerciantul – persoană fizică în dreptul comercial al Republicii Moldova.

· Reflecţii analitice asupra acreditivului documentar în comerţul internaţional.

· Modalităţi de apărare a drepturilor patrimoniale a colectivităţilor locale.

· Parteneriatul social.

· Protecţia datelor personale ale salariatului.

· Suspendarea contractului individual de muncă.

· Formarea profesională.

· Criterii de brevetabilitate a invenţiilor.

· Rolul ştiinţei dreptului internaţional în aplicarea principiului primatului dreptului în cadrul relaţiilor internaţionale.

· Jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale în raport cu suveranitatea de stat.

· Problema compatibilităţii cooperării unităţilor teritorial-administrative ale statelor şi a suveranităţii de stat.

· Republica Moldova – subiect de drept internaţional.

· Comentarii asupra noilor Coduri ale Republicii Moldova: Codul civil, Codul penal.

Planul cercetărilor ştiinţifice pentru anul 2006

· Consideraţii teoretice referitor la dimensiunea socială a responsabilităţii.

· Consideraţii teoretice privind formele juridice ale şefului statului.

· Probleme ale edificării statului de drept în Republica Moldova.

· Cadrul juridic al activităţii CSS – realităţi şi perspective.

· Contravenţionalitatea şi indicii ei.

· Constituţia Republicii Moldova şi reforma judiciară.

· Contribuţia doctrinei juridice la procesul de formare a cadrului legislativ naţional.

· Consideraţii teoretice privind raportul de implicare a conţinutului şi formei de exprimare a iniţiativelor legislative.

· Fazele contractului administrativ.

· Răspunderea materială a angajatorului şi a salariatului.

· Modalităţile speciale de dobîndire a proprietăţii municipale.

· Участники страховых правоотношений.

· Obiectul infracţiunilor de corupere activă şi pasivă.

· Участие адвоката в качестве представителя потерпевшего в уголовном процессе.

· Justiţia penală în Republica Moldova.

· Tehnica criminalistică şi posibilităţile ei actuale de luptă cu criminalitatea în Republica Moldova.

· Infracţiunile de război.

· Infracţiuni contra autorităţilor publice şi a securităţii de stat.

· Metode noi de implimentare a profilaxiei delincvenţei juvenile.

· Calificarea infracţiunilor.

· Recunoaşterea şi aplicarea jurisdicţiei universale în dreptul internaţional.

· Тенденции и перспективы развития международного частного права Республике Молдова.

· Implementarea normelor de drept al Uniunii Europene în legislaţia Republicii Moldova.

· Cooperarea economică a Republicii Moldova în cadrul organizaţiilor internaţionale regionale europene.

Rezultatele cercetărilor din cadrul temelor conturate, cât şi din cadrul celor care nu au fost concretizate, sunt materializate în monografii, manuale, culegeri, proiecte de legi, avize, propuneri pentru modificarea actelor legislative ş.a. care sunt implementate în activitatea organelor superioare ale puterii de stat, procesul de pregătire şi perfecţionare a specialiştilor din domeniul dreptului etc.

2. Lista lucrărilor elaborate în perioada luată în calcul

În perioada anilor 2002-2006 întru dezvoltarea direcţiei de cercetare cadrele didactice din cadrul Facultăţii Drept au elaborate şi publicat peste 500 de lucrări ştiinţifice inclusiv: 12 manuale, 25 monografii, 6 lucrări metodico-didactice, peste 200 de articole ştiinţifice apărute în ediţii atât din Republica Moldova, cît şi din străinătate. Trebuie de remarcat, că cercetătorii din cadrul acestui profil au elaborat 7 ghiduri în diverse domenii ale dreptului cu scopul respectării şi realizării exacte ale normelor juridice şi evitării abuzurilor de diferită natură. Mai mult ca atât, specialiştii ce contribuie la dezvoltarea profilului conturat, colaborând cu diverse organe de specialitate au publicat comentarii ale Codurilor nou adoptate, în vederea aplicării unitare şi corecte a prevederilor legale. De asemenea, trebuie accentuată importanţa participării cercetătorilor ştiinţifici la elaborarea diverselor proiecte de legi şi acte normative, proiectelor Hotărârilor Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cum ar fi:

Proiecte de legi:

· proiectul de Lege cu privire la cetăţenie;

· proiectul de Lege cu privire la Administraţia publică locală;

· proiectul de Lege cu privire la Jurisdicţia Constituţională;

· proiectul de Lege cu privire la evaluarea şi acreditarea învăţământului universitar;

· proiectul de Lege cu privire la procuratură;

· proiectul de Lege cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii;

· proiectul de Lege cu privire la statutul procurorului;

· proiectul de Lege cu privire la gaj;

· proiectul de Lege cu privire la faliment;

· proiectul de Lege cu privire la protecţia consumatorului;

· proiectul de Lege cu privire la arendă în agricultură;

· proiectul Codului civil.

· proiectul Codului penal.

· proiectul Codului de procedură penală.

Proiecte de Hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie:

· proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor falşi (art. 84 CP)”;

· proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale şi administrative referitoare la trecerea ilegală a frontierei de stat (art. 191 din Codul cu privire la contravenţiile administrative şi art. 80 din Codul penal)”;

· proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la aplicarea în practica judiciară a principiului individualizării răspunderii penale”;

· proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor”;

· proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre şantaj”;

· proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre traficul de fiinţe umane”;

· proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la examinarea cauzelor despre succesiune”;

· proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei în judecarea pricinilor legate de protecţia consumatorilor”;

· proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei materiale despre încasarea prejudiciului cauzat privind vătămarea integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces”;

· proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei cu privire la obligaţia uneia dintre părţile contractului individual de muncă de a repara prejudicial cauzat celeilalte părţi”;

· proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica judiciară a examinării litigiilor care apar în cadrul încheierii, modificării şi încetării contractului individual de muncă”.

3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine

· monografii;

· manuale; materiale didactico-metodice;

· dicţionare;

· culegeri

4. Lista lucrărilor publicate

2002

· monografii

1. Guţuleac V. Problemele administrării de stat, red. şt. Gheorghe Costache, Academia de Ştiinţe a Moldovei «Institutul de Filosofie, Sociologie si Drept», Universitatea de Criminologie, (fundaţia «Draghiştea»), Chişinau s.n., 2002, 308 p, coautor Victor Balmuş. 16,5 c.a.

· manuale

1. Smochină A. Istoria universală a statului şi dreptului. Epoca Antică şi Medievală, F.E.P. “Tipografia Centrală”, Chişinău, 2002, 224 p. 18,2 c.a.

2. Smochină A. Istoria universală a statului şi dreptului. Epoca Modernă şi Contemporană, F.E.P. “Tipografia Centrală”, Chişinău, 2002, 296 p. 25,3 c.a.

3. Baltag D. Teoria generală a dreptului. Curs teoretic, Editura Academiei de poliţie „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2002, coautor Alexei Guşu. 18,5 c.a.

· materiale didactico-metodice

1. Baltag D. Общая теория права в схемах. Academia de poliţie „Ştefan cel mare”, Chişinău, 2002. 4,1 c.a.

2. Cerneavschi P. Банковское право // Методические рекомендации, Кишинев, 2002. 0,8 c.a.

· comentarii

· ghiduri

1. Golubenco Gh. Securitatea personală. Ghidul cetăţeanului – Ed.1. Cartier, 2002. 4,0 c.a.

2. Ulianovschi X. Cetăţenii Republicii Moldova şi serviciul militar. Ghid pentru recruţi şi militarii în termen // Chişinău, 2002. 60 pag, coautor A. Ulianovschi. 3,0 c.a.

· curriculumuri

· articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate

1. Scorţescu C. Încheierea contractului individual de muncă, în „Revista română de Dreptul muncii”, nr. 1/2002, p. 109-115. 0,4 c.a.

2. Scorţescu C. Încetarea contractului individual de muncă, în „Revista română de Dreptul muncii”, nr. 4/2002, p. 56-70. 0,3 c.a.

· capitole din monografii apărute în străinătate

1. Ulianovschi X. Conscript’s Rights in the context of the European Convention for the protection of Human Rights and fundamental freedoms // Conscripts’ rights and military justice. Training manual. Hungary, 2002, pag. 9-45. 2,3 c.a.

2. Ulianovschi X. Principles of Adjudication and National Models of Military Adjudication in the CIS and Baltic States // Conscripts’ rights and military justice. Training manual. Hungary, 2002, pag. 67-109. 2,1 c.a.

3. Ulianovschi X. Concepts and Components of Disciplinary violations, military offences, Disciplinary Statutes and Criminal Codes // Conscripts’ rights and military justice. Training manual. Hungary, 2002, pag. 109-167, coautor Sergic Avetisean. 2,9 c.a.

4. Ulianovschi X. Obligations and responsibilities of Military personnel under International Criminal Law // Conscripts’ rights and military justice. Training manual. Hungary, 2002, pag. 189-225. 3,3 c.a.

· articole ştiinţifice apărute în revistele organizaţiei

· articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară

1. Smochină A. O revistă necesară // Revista Naţională de Drept, nr. 1, p. 4-5. 0,1 c.a.

2. Smochină A. Consideraţii cu privire la reforma instituţională // Curier Judiciar Nr. 1-2, 2002, p. 32-34. 0,1 c.a.

3. Smochină A. Instituţia prezidenţială în Republica Moldova. Controverse între teorie şi practică // Revista de Filozofie şi Drept, nr. 1-3, 2002, p. 76-81. 0,3 c.a.

4. Smochină A. Ordinea de drept – condiţie prioritară pentru instituirea statului de drept // Probleme actuale ale jurisprudenţei: realizări şi perspective, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Şt. juridice. – Ch.: Centrul Ed. al USM, 2002, p. 3-12, coautor Poalelungi M. 0,4 c.a.

5. Baltag D. Managementul educaţiei la distanţă – prezent şi viitor // Analele Academiei de Poliţie „Ştefan cel mare” seria „Drept”, Chişinău, 2002. 0,3 c.a.

6. Guţuleac V. Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий // Ordinea si dreptul, nr. 9-10, 2002, coautor V. Bujor. 0,2 c.a.

7. Guţuleac V. Recidiva si metodele de prevenire a ei // Ordine si lege a MAI, nr. 15, 24.05.2002. 0,2 c.a.

8. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a participării autorităţilor executive la procesul legislativ în statele Uniunii Europene // Revista Naţională de Drept, 2002, nr. 4, p. 59-64. 0,6 c.a.

9. Ţurcan S. Конституционное регулирование участия органов исполнительной власти в законодательном процессе в странах СНГ и Балтии // Вестник Славянского Университета, Выпуск 6, Chişinău, 2002, p. 42-57. 0,7 c.a.

10. Ţurcan S. Ratificarea tratatelor internaţionale ca procedură legislativă specială // Avocatul Poporului, 2002, nr. 10-12, p. 31-39, coautor Osmochescu N. 0,9 c.a.

11. Ţurcan S. Unele consideraţiuni privind realizarea dreptului de iniţiativă legislativă de către autorităţile executive // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Umanistice din Moldova, Anul II, Nr. 2, Chişinău, Tipografia Centrală, 2002, p. 31-38. 0.4 c.a.

12. Postu I. Правотворчество: понятие, принципы, стадии // Вестник Славянского Университета, Выпуск 6, Chişinău, 2002, p.58-63. 0,2 c.a.

13. Golubenco Gh. Proiectul Codului de procedură penală: aspecte criminalistice // Avocatul Poporului. Nr. 7-9, Chişinău, 2002. 0,4 c.a.

14. Carpov T. Новеллы уголовного законодательства по проекту уголовного кодекса РМ // Avocatul Poporului, 2002, nr 1-3, coautor A. Barbăneagră. 0,5 c.a.

15. Carpov T. Уголовная ответственность соучастников при посредственном причинении // Закон и жизнь, 2002, r 7. 0,4 c.a.

16. Belâi N. Подозреваемый и обвиняемый:конституционный аспект // Вестник Славянского Университета, Выпуск 6, Chişinău, 2002. 0,4 c.a.

17. Rotaru O. Delincvenţa juvenilă şi regimul penal al minorilor. Sorgintea noţiunilor // Avocatul Poporului nr. 4-6, 2002. 0,4 c.a.

18. Rotaru O. Concepţia personalităţii criminalului minor, Coraportul aspectelor sociale si biologice”, Themis, nr. 9, 2002. 0,3 c.a.

19. Pagoni D. Clasificarea obligaţiilor civile // Curierul Judiciar nr. 3-4, 2002. 0,3 c.a.

20. Bobeicu I. Tratamentul just şi echitabil al refugiaţilor // Avocatul Poporului, nr. 1-3, 2002, pag. 30. 0,1 c.a.

21. Bobeicu I. Структуры ООН по защите прав и свобод человека // Avocatul Poporului, nr. 7-9, 2002, pag.32-33. 0,1 c.a.

22. Scorţescu C. Suspendarea contractului individual de muncă // Revista de Filozofie şi Drept, nr. 1-3, 2002, p. 129-136. 0,4 c.a.

23. Scorţescu C. Individualinâi trudovoi dogovor : Istorico – pravovâe aspectâ I sovremennosti // Zacon I jizni, septembrie 2002, p. 30-37, coautori T. Negru, B. Sosna. 0,4 c.a.

24. Scorţescu C. Transferul definitiv în cadrul aceleiaşi unităţi // Curierul judiciar, nr. 3-4, 2002, p. 83-85. 0,2 c.a.

25. Osoianu N. Франчайзинг как форма организации бизнеса // “Бухгалтерские и налоговые консультации”, № 8/2002. Стр. 41-50. 0,5 c.a.

26. Osoianu N. Договор франчайзинга в законодательстве Молдовы (часть 1) // “Бухгалтерские и налоговые консультации”, № 10, 2002. Стр. 48-58. 0,5 c.a.

27. Osoianu N. Договор франчайзинга в законодательстве Молдовы (часть 2) // “Бухгалтерские и налоговые консультации”, № 11, 2002. Стр. 38-44. 0,4 c.a.

28. Gamurari V. Probleme teoretice privind importanţa dreptului comparat pentru sistemul de drept al Republicii Moldova // Revista Naţională de Drept. nr. 6. 2002. p. 35-41, coautor N. Osmochescu. 0,55 c.a.

29. Gamurari V. Problema interpretării conceptului de suveranitate în dreptul internaţional contemporan // Revista de Filozofie şi Drept. nr. 1-3. 2002, p. 92-106. 0,94 c.a.

30. Gamurari V., Osmochescu N. Dezvoltarea istorică a principiului egalităţii suverane a statelor // Administrarea publică (revista trimestrială metodico-ştiinţifică). nr. 4, 2002. p.70-78, 0,5 c.a.

31. Barbăneagră A. Новеллы уголовного законодательства по проекту уголовного кодекса// Avocatul Poporului, nr. 1-3, 2002, coautor Carpov T. 0,2 c.a.

32. Barbăneagră A. Recursul în anulare înaintat de procurorul general în baza art. 332-333 ale CPC contravine art. 6, paragraful 1 din CEDO // Avocatul Poporului, nr. 10-12, 2002, pag. 14-16. 0,2 c.a.

33. Ulianovschi X. Răspunderea penală a persoanelor juridice // Revista Naţională de Drept, 2002, nr. 2, pag. 4-7. 0,2 c.a.

34. Ulianovschi X. Дисциплинарный арест военнослужащих срочной службы. Проблемы и практика применения // Закон и жизнь, 2002, pag. 15-19. 0,25 c.a.

35. Ulianovschi X. Răspunderea penală a minorilor // Revista Naţională de Drept, 2002, nr. 3, pag.10-13. 0,2 c.a.

36. Ulianovschi X. Noţiuni cu privire la participaţia la infracţiunile cu subiect special // Revista “Themis”, AJM, nr. 9/2002. 0,25 c.a.

37. Ulianovschi X. Amnistia în Noul Cod penal // Avocatul Poporului, 2002. nr. 7-9. 0,2 c.a.

38. Ulianovschi X. Noţiunea infracţiunii militare în noul Cod penal // Revista Naţională de Drept, 2002, nr. 10, pag. 44-49. 0,3 c.a.

39. Ulianovschi X. Infracţiuni ce atentează la ordinea de subordonare militară în Noul cod penal // Revista Naţională de Drept, 2002, nr. 11, pag. 39-46. 0,4 c.a.

40. Furdui V. Unele aspecte privind regimul juridic al domeniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, Revista de Drept Privat, nr. 2, 2002. 0,3 c.a.

41. Furdui V. Protecţia jurisdicţională a drepturilor şi intereselor comunităţilor locale, Studii, Comentarii, Consultaţii, Seria: Cadrul juridic al Administraţiei publice locale, Nr. 1, martie, 2002. 0,3 c.a.

42. Furdui V. Dreptul de proprietate al unităţilor administrativ-teritoriale, Studii, Comentarii, Consultaţii, Seria: Cadrul juridic al Administraţiei publice locale, nr. 2, aprilie, 2002. 0,3 c.a.

43. Furdui V. Aspecte contradictorii ale Hotărârii Guvernului nr. 1202 din 08.11.2001 cu privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice // revista ştiinţifico-practică „Forum”, nr. 1, vol. 3, aprilie 2002. 0,2 c.a.

44. Furdui V. Местные сообщества и необходимость правовой защиты их прав и интересов // Forum, nr. 2, vol. 3, 2002. 0,2 c.a.

45. Furdui V. Problemele în stabilirea statutului juridic al bazinelor acvatice // Forum, nr. 3, 2002. 0,2 c.a.

46. Furdui V. Consecinţele „pozitive” sociale, economice şi juridice ale Hotărârii Guvernului (nr. 438 din 10.05.2000), cu privire la reorganizarea Asociaţiei Republicane de producţie "Termocomenergo” pentru îmbunătăţirea situaţiei social-economice din unităţile administrativ-teritoriale // Forum, nr. 4, 2002. 0,3 c.a.

47. Furdui V. Conceptul actual al instituţiei falimentului. Reglementarea juridică în dreptul comparat”, Studii, Comentarii, Consultaţii, Seria: Cadrul juridic al Administraţiei publice locale, nr. 5-6 iulie-august, 2002. 0,3 c.a.

48. Furdui V. Unele aspecte ale contractului de concesiune şi utilizarea lui de către unităţile administrativ-teritoriale, Studii, Comentarii, Consultaţii, Seria: Cadrul juridic al Administraţiei publice locale, nr. 7, septembrie, 2002. 0,3 c.a.

49. Furdui V. Accesul liber la justiţie în viziunea actualilor guvernanţi prin prisma modificărilor Legii contenciosului administrativ din 7 decembrie 2001 (aspecte juridice) // Forum, nr. 5, 2002. 0,2 c.a.

50. Furdui V. Unele consideraţii în legătură cu hotărârile instanţelor economice în cauza SRL” Floreşti–Gaz” contra primăriei comunei Gribova // Forum, nr. 6, 2002. 0,2 c.a.

51. Furdui V. Temeiurile funcţionale şi juridice ale autonomiei financiare şi patrimoniale. Elementele de bază ale autonomiei financiare locale // Forum, nr. 7, 2002. 0,3 c.a.

52. Furdui V. Contractul de concesiune şi dreptul de proprietate al autorităţilor publice locale // Forum, nr. 8, 2002. 0,2 c.a.

· capitole din monografii apărute în ţară

· articole ştiinţifice publicate în culegeri

1. Popa V. Modalităţi în perfecţionare a cadrului juridic al descentralizării şi autonomiei // Descentralizarea finanţelor locale, Ed.TISH, 2002, p. 84-100. 1,0 c.a.

· comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate

1. Smochină A. Federalizarea Republicii Moldova: PRO et. CONTRA // Sympozion Ştiinţific Internaţional „Ştiinţa universitară la începutul mileniului III”, ULIM, Chişinău, 2002, p. 16-18. 0,1 c.a.

2. Smochină A. Consideraţiuni cu privire la ponderea juridică a documentelor semnate în cadrul procesului de negocieri în problema soluţionării diferendului transnistrean // Materiale ale Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale, 11-12 ianuarie 2002 “Statul de drept şi problemele minorităţilor naţionale”, Chişinău, 2002, p. 45-47. 0,2 c.a.

3. Baltag D. Minorităţile naţionale şi rolul lor în edificarea statului de drept – Republica Moldova // Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, Bălţi, 2002. 0,3 c.a.

4. Baltag D. Eutanasia şi răspunderea penală // Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, Universitatea de criminologie, Chişinău, 2002. 0,2 c.a.

5. Ţurcan S. Aspecte privind participarea autorităţilor executive la procesul legislativ în Republica Moldova: probleme şi soluţii posibile // Materialele simpozionului ştiinţific internaţional „Ştiinţa universitară la începutul mileniului trei”, 15 octombrie 2002, ULIM, Chişinău, Ed. Pontos, 2002, p. 22-23. 0,1 c.a.

6. Golubenco Gh. Principiul contradictorialităţii în ramura expertizei judiciare // Ştiinţa universitară la începutul mileniului trei (rezumatele comunicărilor simpozionului ştiinţific internaţional din 15.10.2002), Chişinău, ULIM, 2002. 0,1 c.a.

7. Popa V. Necesităţi, modalităţi şi forme de organizare a teritoriului Republicii Moldova // Simposion ştiinţific Internaţional „Ştiinţa Universitară la Începutul Mileniului Trei”, ULIM, 2002. 0,1 c.a.

8. Smochină C. Unele consideraţiuni privind alegerile Parlamentului European prin sufragiu universal direct // Materiale ale Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale “Statul de drept şi problemele minorităţilor naţionale”, Chişinău, 11-12 ianuarie 2002, Chişinău, 2002, p. 199-201. 0,11 c.a.

9. Smochină C. Nouă constituţie europeană: Quo vadis? // Ştiinţa universitară la începutul mileniului trei. Sympozion Ştiinţific Internaţional”. ULIM, 15 octombrie 2002, Chişinău, 2002, p. 21-22. 0,1 c.a.

· referate ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral

1. Guţuleac V. Drepturile omului si traficul de femei, Probleme actuale ale drepturilor omului (materialele conferinţei ştiinţifice din 10.12.2001), Chişinău, 2002, pag. 38-50. 0,5 c.a.

2. Guţuleac V. Răspunderea penala in interpretarea legislaţiei Republicii Moldova, in “Pedeapsa ca forma a răspunderii juridice si rolul ei in societate de tranziţie”, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 14-15 februarie 2002, Universitatea de Criminologie, 2002, pag. 5-12. 0,2 c.a.

3. Smochină C. Опыт международно-правовой охраны результатов творческой деятельности в Европейском Союзе // Materiale ale Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale, 11-12 ianuarie 2002 “Statul de drept şi problemele minorităţilor naţionale”, Chişinău, 2002, Chişinău, 2002, p. 134-139, coautor Lebedev V. 0,25 c.a.

· comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în ţară

1. Smochină A. Evoluţia regimului politic totalitar şi manifestarea lui în activitatea organelor de interne pe teritoriul Moldovei // Materialele Simpozionului naţional practico-ştiinţific „Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale”, 17-18 decembrie 1999, Chişinău, 2002, p.10-14. 0,1 c.a.

2. Ţurcan S. Reglementări constituţionale ale protecţiei drepturilor omului de către autorităţile publice (Practica statelor Uniunii Europene) // Materialele simpozionului naţional practico-ştiinţific „Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale”, Chişinău, 2002, p.74-78. 0,4 c.a.

3. Pulbere R. Noţiunea si trasaturile contractului administrativ // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002. 0,3 c.a.

4. Gheorghiţă M. Conceptul implementării tehnologiilor computerizate în procesul instructiv la Departamentul Drept // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002. 0,1 c.a.

5. Gheorghiţă M. Esenţa şi structura organizării cercetării infracţiunilor // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002. 0,2 c.a.

6. Carpov T. Основные черты Особенной части проекта нового Уголовного кодекса РМ // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002. 0,2 c.a.

7. Popa V. Tendinţe, realităţi şi perspective ale dezvoltării administraţiei publice locale în Moldova // Conferinţă ştiinţifico-practică „Priorităţile şi mecanismele descentralizării în Moldova” 25-26 iunie 2002, pag. 3-7. Edit. Tiş, 2002. 0,1 c.a.

8. Mişin T. Рынок земли в зеркале гражданского и земельного права // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002. 0,2 c.a.

9. Bobeicu I. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie a soţilor // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002. 0,2 c.a.

10. Scorţescu C. Conflictul colectiv de muncă, în „Symposia Professorum”, ULIM, Seria Drept, 2002, p. 226-228, coautor T. Negru. 0,2 c.a.

11. Smochină C. Unele consideraţii cu privire la componenţa Parlamentului European privită în perspectivă istorică // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, Chişinău, 2002, p. 59-62. 0,2 c.a.

12. Gamurari V. Raportul dintre conceptele suveranitate şi identitate de stat în dreptul internaţional // Symposia Professorum. ULIM. Seria Drept, 2002. p. 8-12. 0,2 c.a.

13. Gamurari V. Aplicarea principiului egalităţii suverane a statelor în practica O.N.U. // Symposia Professorum. ULIM. Seria Drept, 2002. p. 62-67, coautor N. Osmochescu. 0,23 c.a.

14. Ţaulean V. Corelaţia dintre raportul juridic penal şi răspunderea penală // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, Chişinău, 2002. 0,2 c.a.

15. Furdui V. Dreptul de proprietate privată al statului şi unităţilor administrative-teritoriale// Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, Chişinău, 2002. 0,2 c.a.

· referate ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integral

1. Smochină A. Consideraţiuni cu privire la metodele de cercetare în pedagogia juridică // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002, p. 3-7. 0,3 c.a.

2. Ţurcan S. Mecanisme de influenţă ale Guvernului asupra Parlamentului în exercitarea funcţiei legislative a statului // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002, p. 52-59. 0,4 c.a.

3. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a participării autorităţilor executive la adoptarea legilor financiare // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002, p. 16-23, coautor Valah C. 0,4 c.a.

4. Postu I. Concepte şi procedee de tehnică legislativă // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002, p. 45-52. 0,4 c.a.

5. Postu I. Consideraţii teoretice cu privire la conceptul tehnicii legislative şi tehnicii juridice // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002, p. 39-45, coautor Popa V. 0,4 c.a.

6. Golubenco Gh. Consideraţii privind noţiunea şi caracterul cunoştinţelor ce fac obiectul de studiu al tehnicii criminalistice // Symposia Professorum, Seria Drept, Chişinău, 2002, coautor V. Colodrovschi. 0,5 c.a.

7. Golubenco Gh. Tehnica criminalistică şi progresul tehnico-ştiinţific // Symposia Professorum, Seria Drept, Chişinău, 2002. 0,5 c.a.

8. Mărgineanu Iu. Accesul liber la justiţie // Symposia Professorum. Seria Drept. ULIM. Chişinău, 2002, p. 185-191. 0,34 c.a.

9. Belâi N. Задержание и арест в уголовном судопроизводстве: декларативность и реальность // Symposia Professorum. Seria Drept. ULIM. Chişinău, 2002, p. 107-110. 0,4 c.a.

10. Popa V. Consideraţii teoretice cu privire la conceptul tehnicii legislative şi tehnicii juridice // Symposia Professorum. Seria Drept. ULIM. Chişinău, 2002, coautor Postu I. 0,5 c.a.

11. Barbăneagră A. Comentariu la Legea Olandei cu privire la eutanasie // Symposia Professorum. Seria Drept. ULIM. Chişinău, 2002, pag. 111-116, coautor Bobeicu M. 0,5 c.a.

12. Furdui V. Patrimoniul public – un element al exerciţiului autonom al puterilor locale // Conferinţa ştiinţifico-practică republicană „Priorităţile şi mecanismele descentralizării în Moldova” din 25-26 iunie 2002, culegere, Editura TISH, Chişinău 2002. 0,3 c.a.

13. Furdui V. Efectele statutului incert al proprietăţii în Republica Moldova // Conferinţa ştiinţifico-practică republicană „Dezvoltarea economică şi finanţele publice în Moldova” din 19-20 septembrie 2002, culegere de materiale, Editura TISH, Chişinău 2002. 0,4 c.a.

· studii, referate publicate pe Internet (se indică organizaţia editor)

· proiecte / granturi obţinute în străinătate

· proiecte / granturi obţinute în ţară

· contracte extrabugetare

· brevete obţinute

· manifestări ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada, locul desfăşurării)

1. Sympozion Ştiinţific Internaţional „Ştiinţa universitară la începutul mileniului III”, ULIM, Chişinău, 15 octombrie 2002.

2. Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, Chişinău, aprilie, 2002.

· participări la tîrguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale cu specificarea rezultatelor aprecierii exponatelor prezentate

2003

· monografii

1. Baltag D. Responsabilitatea juridică medicală. Universitatea de criminologie. Chişinău, 2003, coautor V.Obadă. 15,5 c.a.

2. Postu I. Teoria generală a statului şi dreptului (în întrebări şi răspunsuri). Institutul Nistrean de Economie şi Drept, Tipogr. Biznes-Elita, Bălţi, 2003, -180 pag. 15,0 c.a.

3. Mărgineanu Iu. Avocatura în Republica Moldova, Chişinău – 2003, coautor Lilian Osoianu. 5,0 c.a.

4. Popa V. Regândirea procesului de reformă al administraţiei publice locale în R.M. prin politici publice şi acţiuni participative // Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale, Seria „Politici Publice” nr. 3, ianuarie 2003, Ed. TISH, Chişinău, 2003. 1,0 c.a.

5. Popa V. Lecţiile Descentralizării // Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale, Seria „Politici Publice”, decembrie 2003, Ed. TISH, Chişinău, 2003. 2,0 c.a.

6. Ulianovschi X. Medierea în cauzele penale // Chişinău, Ed. Prut Internaţional, 2003, 26 pag, coautor V. Mârza. 1,3 c.a.

7. Ulianovschi X. Dreptul militar în Republica Moldova, Editura “Prut Internaţional”, Chişinău, 2003, colectiv de autori. 18,0 c.a.

8. Furdui V. Autonomia patrimonială a unităţilor administrativ-teritoriale în Republica Moldova (aspecte teoretice şi practice), Seria Politici Publice, Editura TISH, Chişinău, 2003. 2,0 c.a.

9. Mocreac V. Studiu de bază cu privire la situaţia curentă în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova, Chişinău, 2003, 98 p, expert coordonator. 8,0 c.a.

· manuale

· materiale didactico-metodice

1. Cerneavschi P. Правовые основы расчетов. Счета предпринимателей // Учебное пособие, Pontos, Chişinau, 2003, 22 стр. 1,1 c.a.

· comentarii

1. Guţuleac V. Коментарий к уголовному кодексу Республики Молдова, общая часть, Chisinau, E.E.-P. “Tipografia Centrala”, 2005, 472 p, coautor Bujor V. 20,0 c.a.

2. Carpov T. Codul penal al Republicii Moldova-comentariu (3 capitole), Editura Arc, Chişinău, 2003, coautori Borodac A., Gheorghiţă M., Ulianovschi G., Ulianovschi X. 1,5 c.a.

3. Ţaulean V. Comentariul CP al RM ( capitolele 2,6,13 CP), Centrul de Drept al Avocaţilor-2003. 2,0 c.a.

4. Barbăneagră A. Codul penal al Republicii Moldova // Editura Arc, Chişinău, 2003, 840 pag, coautori Borodac A., Carpov T., Gheorghiţă M., Ulianovschi G., Ulianovschi X. 45,0 c.a.

5. Ulianovschi X. Codul penal al Republicii Moldova // Editura Arc, Chişinău, 2003, 840 pag, coautori Borodac A., Carpov T., Gheorghiţă M., Ulianovschi G., Barbăneagră A. 45,0 c.a.

· ghiduri

· curriculumuri

· articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate

· capitole din monografii apărute în străinătate

· articole ştiinţifice apărute în revistele organizaţiei

1. Smochină A. Contractul de vânzare-cumpărare în dreptul roman: obligaţiile părţilor // Analele ULIM, Seria Drept, 2003, Vol. 3, p. 10-22. 1,0 c.a.

· articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară

1. Smochină A. Consideraţiuni referitoare la problema adoptării unei noi Constituţii a viitorului stat federal Republica Moldova // Legea şi viaţa, iulie 2003, nr. 1, p. 6-7. 0,1 c.a.

2. Smochină A. Instituţia prezidenţială în Republica Moldova: probleme, aspecte contradictorii // Revista Naţională de Drept, nr. 10, 2003, p. 22-26. 0,3 c.a.

3. Smochină A. Sistemul obligaţiilor romane // Legea şi viaţa, nr. 3, 2003, p. 12-16, coautor Mara T. 0,3 c.a.

4. Smochină A. Rolul raportului juridic în procesul de realizare a normei juridice // Legea şi viaţa, nr. 4 (142), 2003, p. 15-20, coautor Bontea O. 0,3 c.a.

5. Guţuleac V. Организационные и тактические принципы охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности // Закон и жизнь, март 2003, coautor Laşcu M. 0,3 c.a.

6. Guţuleac V. Содержание управленческой деятельности служб общественной безопасности системы МВД // Закон и жизнь, апрель 2003, coautor Laşcu M. 0,3 c.a.

7. Guţuleac V. К вопросу о конституционно-правовом статусе главы государства // Закон и жизнь, май 2003. 0,4 c.a.

8. Guţuleac V. Проблемы преступности несовершеннолетних в Республике Молдова // Закон и жизнь, июнь 2003. 0,5 c.a.

9. Ţurcan S. Delegarea legislativă ca procedură excepţională de substituire // Revista Naţională de Drept, 2003, nr. 3, p. 51-60. 0,9 c.a.

10. Ţurcan S. Adoptarea de către autorităţile executive a actelor cu putere de lege fără acordul prealabil al Parlamentului // Revista Naţională de Drept, 2003, nr. 4, p. 44-49. 0,5 c.a.

11. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a procedurii de adoptare a legii în regim de urgenţă // Avocatul Poporului, nr. 9-10, 2003, p. 22-24. 0,3 c.a.

12. Cerneavschi P. Возникновение в СССР банковской системы и банковского законодательства рыночного типа (1980-1990 г.г.). Часть I // Закон и жизнь, 2003, стр. 43-46. 0,2 c.a.

13. Cerneavschi P. Становление в СССР банковской системы и банковского законодательства рыночного типа (1980-1990 г.г.). Часть II // Закон и жизнь, 2003, стр. 40-42. 0,2 c.a.

14. Golubenco Gh. Avocatul – subiect al criminalisticii // Avocatul Poporului, nr. 2, Chişinău, 2003. 0,3 c.a.

15. Golubenco Gh. Incursiuni în istoria apariţiei şi consolidării cunoştinţelor criminalistice pe plan mondial şi naţional // Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică., nr. 1-2 Chişinău, 2003. 0,5 c.a.

16. Golubenco Gh. Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperirii şi cercetării infracţiunilor: esenţa şi specificul sarcinilor tehnologice situative // Legea şi viaţa, nr. 5, Chişinău 2003, coautor V. Colodrovschi. 0,5 c.a.

17. Mărgineanu Iu. Independenţa judecătorilor şi supunerii lor numai legii. // Avocatul Poporului nr. 9-10. Chişinău 2003, p. 29-31. 0,35 c.a.

18. Carpov T. Infracţiuni contra familiei // Avocatul Poporului, 2003, N 9-10. 0,4 c.a.

19. Carpov T. Уголовная ответственность юридических лиц по новому Уголовному кодексу // Журнал Бизнес – Право, 2003, N 6. 0,4 c.a.

20. Rotaru O. Condiţiile prenatale si calitatea mediului familial in contextul factorilor de risc ai delincvenţei juvenile // Avocatul Poporului, nr. 9-10, 2003. 0,5 c.a.

21. Scorţescu C. Codul muncii 2003. Unele consideraţii cu privire la structura şi principiile de bază // Legea şi viaţa, septembrie 2003, p. 16-18, coautor T. Negru. 0,3 c.a.

22. Scorţescu C. Parteneriatul social // Legea şi viaţa, octombrie 2003, p. 11-14, coautor T. Negru. 0,4 c.a.

23. Scorţescu C. Contractul individual de muncă (conţinutul, încheierea, modificarea, suspendarea) // Legea şi viaţa, noiembrie 2003, p. 11-14, coautor T. Negru. 0,4 c.a.

24. Scorţescu C. Încetarea contractului de muncă // Legea şi viaţa, decembrie 2003, p. 21-24, coautor T. Negru. 0,4 c.a.

25. Smochină C. Protecţia juridică internaţională a proprietăţii intelectuale în spaţiul Uniunii Europene // Revista Naţională de Drept, 2003, nr. 5, p. 28-37, coautor Lebedev V. 0,83 c.a.

26. Osoianu N. Правовое регулирование договора франчайзинга (часть 1) // Закон и жизнь, № 1, 2003. Стр. 14-23. 0,5 c.a.

27. Osoianu N. Правовое регулирование договора франчайзинга (часть 2) // Закон и жизнь, № 2, 2003. Стр. 23-29. 0,4 c.a.

28. Osoianu N. Защита интеллектуальной собственности в международном частном праве РМ: ст. 1607 ГК // Закон и жизнь, № 12/2003. Стр. 48-51. 0,3 c.a.

29. Gamurari V. Trăsăturile definitorii ale instituţiei neutralităţii în raport cu suveranitatea de stat // Avocatul Poporului. 2003. № 11-12, p. 22-25. 0,55 c.a.

30. Ţaulean V. Unitatea şi pluraritatea de infracţiuni // Avocatul Poporului, nr. 3-4, 2003. 0,3 c.a.

31. Barbăneagră A. Raţiune şi pragmatism // Avocatul Poporului, nr. 1, 2003. 0,2 c.a.

32. Barbăneagră A. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei // Avocatul Poporului, nr. 5, 2003. 0,4 c.a.

33. Barbăneagră A. Noul Cod penal – o nouă etapă în politica penală a statului // Actualitatea, nr. 1/2003, pag. 18-19. 0,1 c.a.

34. Furdui V. Unele consideraţii şi propuneri privind reglementarea raporturilor patrimoniale în proiectul de modificare a Legii privind administraţia publică locală // Forum, nr. 9, 2003. 0,3 c.a.

35. Furdui V. Unele consideraţii cu privire la rolul şi competenţa actuală a autorităţilor publice locale în numirea şi destituirea conducătorilor instituţiilor de învăţământ // Forum, nr. 10, 2003. 0,4 c.a.

· capitole din monografii apărute în ţară

· articole ştiinţifice publicate în culegeri

1. Smochină A. Содержание правоотношения, în culegerea Aspecte juridice ale societăţii civile: realităţi şi perspective // Materialele Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale din 26-27 februarie 2003 (mun. Chişinău), Chişinău, 2003, p. 188-203, coautor Bontea O. 0,7 c.a.

2. Smochină A. Соотношение содержания и формы юридического отношения, în culegerea Aspecte juridice ale societăţii civile: realităţi şi perspective // Materialele Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale din 26-27 februarie 2003 (mun. Chişinău), Chişinău, 2003, p. 320-326, coautor Bontea O. 0,3 c.a.

3. Popa V. „Prevenirea corupţiei în administraţia publică” // Practici de audit democratric în prevenirea corupţiei. Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale, Editura TISH, Chişinău, 2003, pag. 21-33. 1,0 c.a.

· comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate

1. Baltag D. Unele aspecte teoretice şi practice privind modul de exercitare a dreptului la întrunire // Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale “Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept”, 25-26 ianuarie 2003, Bălţi. 0,4 c.a.

2. Baltag D. Гражданское общество права и юридическая ответственность государства // Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, „Aspecte juridice ale societăţii civile realizării şi perspectivei”, 26-27 februarie 2003, Universitatea Slavonă, Chişinău. 0,3 c.a.

3. Baltag D. Exerciţiul normativ şi abuziv al dreptului la întrunire şi sarcinile poliţiei în asigurarea desfăşurării adunărilor publice // Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, „Violenţa în societatea de tranziţie”, Chişinău, 2003. 0,25 c.a.

4. Postu I. Место и роль закона в гражданском обществе // Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, „Aspecte juridice ale societăţii civile realizării şi perspectivei”, 26-27 februarie 2003, Chişinău, p. 394-399. 0,3 c.a.

5. Gamurari V. Suveranitate de stat sau suveranitatea poporului – poziţia dreptului internaţional // Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept”. Chişinău, 2003. p. 750-754. 0,24 c.a.

· referate ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral

1. Smochină A. Edificarea statului de drept: Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico – practice, Chişinău, 26-27 sept. 2003. – Ch.: Transparency International – Moldova; 2003 (Tipogr. „Bons Offices.”) – p. 80-87. 0,4 c.a.

2. Smochină A. Raportul juridic şi norma juridică // Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale “Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept”, 25-26 ianuarie 2003, (Bălţi), Chişinău, 2003, p. 126-135, coautor Bontea O. 0,5 c.a.

3. Smochină A. Individualitatea controlului financiar public: perspective // Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale, 25-26 ianuarie 2003 (mun. Bălţi), “Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept”, Chişinău, 2003, p. 939-946. coautor Valah C. 0,4 c.a.

4. Guţuleac V. Некоторые аспекты преcтупности несовершеннолетних, Violenta in societatea de tranzitie, Conferinta ştiinţifică internaţională 16-17 mai, 2003, Chişinău, 2003, pag. 303-317. 0,9 c.a.

5. Ţurcan S. Unele consideraţiuni privind natura juridică a promulgării şi sancţionării legii // Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept”, Bălţi, 25-26.01.2003, Chişinău, Tipografia Centrală, 2003, p. 118-125, coautor Ivanov V. 0,5 c.a.

6. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a participării autorităţilor executive la procesul revizuirii Constituţiei // Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept”, Bălţi, 25-26.01.2003, Chişinău, Tipografia Centrală, 2003, p. 825-837. 0,8 c.a.

7. Ţurcan S. Конституционное регулирование процедуры принятия законов на референдуме // Materialele conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Aspecte juridice ale societăţii civile: realităţi şi perspective”, Chişinău, 26-27.02.2003, Chişinău, Tipografia Centrală, 2003, p. 599-607. 0,5 c.a.

8. Ţurcan S. Exercitarea funcţiei legislative a statului: separarea rigidă sau colaborarea autorităţilor legislative şi executive // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Edificarea statului de drept”, 26-27.09.2003, Chişinău, Transparency International – Moldova, 2003, p. 119-125. 0,3 c.a.

9. Mocreac V. Cetatenia dubla. Probleme teoretico-practice // Seminarul internaţional “Cetăţenia multiplă”, Chişinău, 27 februarie 2003. 0,5 c.a.

10. Golubenco Gh. Tehnica criminalistică: tendinţe actuale // Criminalitatea în Republica Moldova: starea, tendinţele, măsurile de prevenire şi de combatere. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 18-19 aprilie 2003. Chişinău, 2003. 0,3 c.a.

11. Golubenco Gh. Aprecierea raportului de expertiză în cadrul instruirii specializate // Perfecţionarea continuă a cadrelor din organele afacerilor interne şi optimizarea procesului de instruire profesională. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 20-21 decembrie 2002. Chişinău, 2003, coautor V. Colodrovschi. 0,2 c.a.

12. Golubenco Gh. Reglementarea aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice în actele de urmărire prevăzute de noul cod de procedură penală a Republicii Moldova // Materialele simpozionului internaţional “Investigarea criminalistică a locului faptei”, 28-29 octombrie 2003. Bucureşti. 0,5 c.a.

13. Groza A. Izvoarele scrise latine şi greceşti despre goţi ca geţi // Ştiinţa la răscruce de milenii // Materialele Simposionului Internaţional din 11-13 noiembrie 2003, Chişinău, 2003. 0,3 c.a.

14. Gamurari V., Osmochescu N. Unele probleme ce se referă la delimitarea domeniilor reglementate de dreptul intern şi dreptul internaţional // Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale. „Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept”. Chişinău, 2003. p.770-776, 0,34 c.a.

15. Gamurari V. К вопросу о современном толковании понятия субъекта международного права // Материалы Международной научно-теоретической Конференции, 26-27 февраля 2003. Кишинёв. «Правовые аспекты гражданского общества: реальность и перспективы». Стр. 595-598. 0,3 c.a.

16. Furdui V. Situaţia autonomiei patrimoniale în Republica Moldova // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, Chişinău, 21-22 februarie 2003. 0,3 c.a.

· comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în ţară

1. Cerneavschi P. Valoarea activelor nete – garanţia stabilităţii întreprinderii, organizaţiei, instituţiei // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002. 30 septembrie-6 octombrie 2003. Rezultatele comunicărilor. Ştiinţe socio-umanistice. Vol. I, Chişinău, 2003, coautor Bacsanean M. 0,3 c.a.

2. Carpov T. Соглашение о признании вины // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2003. 0,2 c.a.

3. Belâi N. Правовой статус пострадавшего и потерпевшего в УПК Республики Молдова // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2003, стр. 73-75. 0,2 c.a.

4. Mihailov V. Честь, достоинство и деловая репутация // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2003. 0,2 c.a.

5. Ţaulean V. Repetarea ca modalitate a unităţii şi pluralităţii de infracţiuni // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2003. 0,2 c.a.

· referate ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integral

1. Mocreac V. Modele de federalizare // Seminar parlamentar privind federalizarea. Organizat de Aparatul Parlamentului, Cihşinău, 12-13 mai 2003. 0,6 c.a.

2. Rotaru O. Tratamentul penal al minorilor conform legislaţiei franceze, cu unele referiri la istoricul reglementarii minorităţii penale in dreptul francez din sec. XIX-XX // Symposia Professorum. Seria Drept. ULIM. Chişinău ,2003. 0,3 c.a.

3. Popa V. Analiza retrospectivă a evoluţiilor şi involuţiilor din sistemul administraţiei publice locale în Moldova // Conferinţa naţională „Agenda descentralizării în Republica Moldova”, 26-27 februarie 2003. Editura TISH, Chişinău, 2003. 0,5 c.a.

4. Furdui V. Unele consideraţii privind regimul juridic patrimonial în administraţia publică locală din Republica Moldova // Conferinţa ştiinţifico-practică republicană „Agenda descentralizării în Republica Moldova” din 26-27 februarie 2003, culegere de materiale, Editura TISH, Chişinău 2003. 0,3 c.a.

· studii, referate publicate pe Internet (se indică organizaţia editor)

· proiecte / granturi obţinute în străinătate

1. Popa V. Proiect KOLPI (Budapesta) – Soros Moldova – Diminuarea efectelor corupţiei politice. 2003. Soros Moldova.

· proiecte / granturi obţinute în ţară

· contracte extrabugetare

· brevete obţinute

· manifestări ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada, locul desfăşurării)

1. Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, Chişinău, octombrie, 2003.

· participări la tîrguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale cu specificarea rezultatelor aprecierii exponatelor prezentate

2004

· monografii

1. Gheorghiţă M. Tezele generale ale tacticii criminalistice. Chişinău: Editura ARC, 2004. 7,0 c.a.

2. Gheorghiţă M. Tactica cercetării la faţa locului. Chişinău: Î.I. „Angela Levinţa”, 2004. 4,0 c.a.

3. Popa V. Autorităţile Publice în Republica Moldova. Compendiu privind structura, organizarea şi funcţionarea lor // Editura TISH, Chişinău, 2004. 12,0 c.a.

4. Ulianovschi X. Probaţiunea. Alternative la detenţie // Editura “Prut Internaţional”, Chişinău, 2004, 32 pag. 1,6 c.a.

5. Ulianovschi X. Pregătirea tinerilor cetăţeni pentru apărarea Patriei. Aspecte legislative şi psihologice pentru recruţi şi militari în termen, Editura “Prag-3”, Chişinău, 2004, 61 pag, coautori V. Babâră, M.Pâslă, N. Parchevschi, T. Ulianovschi. 3,0 c.a.

6. Furdui V. Concesiunea – o modalitate eficientă de gestionare a proprietăţii unităţii administrativ-teritoriale, Seria Politici Publice, Editura TISH, Chişinău, 2004 (40 pag). 2,0 c.a.

7. Furdui V. Falimentul – concept şi reglementare actuală, Seria Politici Publice, Editura TISH, Chişinău, 2004 (40 pag). 2,0 c.a.

8. Furdui V. Conflicte juridice în administraţia publică locală, Seria Politici Publice, Editura TISH, Chişinău, 2004 (100 pag). 5,0 c.a.

9. Furdui V. Studiu privind situaţia proprietăţii municipale în Republica Moldova”, Chişinău, 2004 (64 pag.). 3,0 c.a.

· manuale

1. Cerneavschi P. Финансовое прав // Курс лекций, Pontos, Chişinau, 2004, 84 стр. 2,6 c.a.

2. Scorţescu C. Dreptul muncii (partea generală). Codul muncii. Chişinău, 2004, coautor T. Negru. 12,0 c.a.

· materiale didactico-metodice

· comentarii

· ghiduri

1. Ulianovschi X. Ghid practic privind munca neremunerată în folosul comunităţii, Editura “Prut Internaţional”, Chişinău, 2004, colectiv de autori. 2,0 c.a.

2. Ulianovschi X. Ghidul consilierului de probaţiune, Chişinău, 2004, colectiv de autori. 4,0 c.a.

3. Furdui V. Ghidul juridic al alesului local, Seria Politici Publice, Editura TISH, Chişinău, 2004 (240 pag). 11,0 c.a.

· curriculumuri

1. Ulianovschi X. Curriculum. Cursul “Medierea”, Chişinău, 2004, coautori V. Rotaru, M. Strechie, S. Râjicov. 2,0 c.a.

· articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate

1. Golubenco Gh. Tehnica criminalistică: concept, tendinţe, obiective // Revista „Criminalistica”, nr. 2, 2004, Bucureşti, 2004. 0,3 c.a.

· capitole din monografii apărute în străinătate

· articole ştiinţifice apărute în revistele organizaţiei

1. Smochină A. Concepţia de formare a specialiştilor în domeniul jurisprudenţei la Departamentul Drept în contextul politicii educaţionale generale a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova // Analele ULIM, Seria Drept, 2004, vol. IV, p. 5-9. 0,3 c.a.

2. Baltag D. Responsabilitatea juridică medicală în scriptele marilor civilizaţii antice (cu recenzent) // Analele ULIM, Seria Drept, 2004, vol. IV. 1,0 c.a.

3. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a procedurii sancţionării, reexaminării şi promulgării legii // Analele ULIM, Seria Drept, 2004, vol. IV, p. 40-50. 1,0 c.a.

4. Postu I. Procedee speciale de tehnică legislativă ce conferă viabilitate actului normativ // Analele ULIM, Seria Drept, 2004, vol. IV, p. 65-73. 0,8 c.a.

5. Golubenco Gh. Reflecţii asupra obiectivelor activităţii de asistenţă tehnico-criminalistică a descoperirii şi cercetării infracţiunilor // Analele ULIM, Seria Drept, vol. 4, Chişinău, 2004, coautor: V. Colodrovschi. 1,0 c.a.

6. Rotaru O. Tratamentul penal al minorilor in legislaţiile unor state europene: studiu comparat // Analele ULIM, Seria Drept, vol. 4, Chişinău, 2004. 0,5 c.a.

7. Smochină C. Principiile de conexiune între Uniunea Europeană şi statele membre // Analele ULIM, Seria Drept, vol. 4, Chişinău, 2004, p. 61-64. 0,36 c.a.

8. Gamurari V. Problema determinării limitelor suveranităţii de stat în cadrul dreptului internaţional contemporan // Analele ULIM, Seria Drept, vol. 4, Chişinău, 2004, p. 80-88. 0,74 c.a.

· articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară

1. Smochină A. Perspectivele dezvoltării parlamentarismului în contextul Constituţiei Republicii Moldova // Justiţia Constituţională (Ediţie specială), 2/2004, p. 10-12, Idem în limba rusă, p. 47-49. 0,2 c.a.

1. Guţuleac V. К вопросу о правовом статусе Парламента Республики Молдова // Закон и жизнь, март 2004. 0,3 c.a.

2. Ţurcan S. Unele consideraţii teoretico-practice privind adoptarea legilor în condiţiile angajării răspunderii Guvernului // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice”, vol. I, Chişinău, CEP USM, 2004, p. 152-158. 0,5 c.a.

3. Postu I. Racordarea legislaţiei naţionale la standardele dreptului internaţional ca condiţie primară a integrării europene a RM // Revista de Filozofie şi Drept, nr. 1-3, 2004, p. 106-113. 0,7 c.a.

4. Cerneavschi P. Способы обеспечения исполнения обязательств во внешнеэкономических сделках // Закон и жизнь, 2004, № 1, стр. 18-21. 0,2 c.a.

5. Cerneavschi P. Некоторые аспекты дальнейшего реформирования банковского законодательства Республики Молдова // Закон и жизнь, 2004, № 1, стр. 24-26, coautor Bacsanean M. 0,2 c.a.

6. Cerneavschi P. Новый Гражданский Кодекс Республики Молдова – гарант становления правового государства // Analele filialei din Moldova a Institutului Modern de Umanistică (Rusia), 2004,стр. 120-122. 0,2 c.a.

7. Golubenco Gh. Scanarea creierului uman – o nouă tehnologie criminalistică de descoperire şi cercetare a infracţiunilor // Avocatul Poporului, nr. 6, Chişinău, 2004. 0,2 c.a.

8. Mărgineanu Iu. Защитительное заключение как процессуальный акт завершения предварительного расследования // Avocatul Poporului, nr. 2, Chişinău, 2004, p. 16-17. 0,35 c.a.

9. Belâi N. Факторы вины пострадавшего в уголовном праве // Закон и жизнь, № 5 (150), 2004, стр. 47-49. 0,2 c.a.

10. Gheorghiţă E. Общая совместная собственность супругов как законный режим имущества супругов по семейному законодательству Республики Молдова // Закон и жизнь, № 12, 2004. 0,3 c.a.

11. Scorţescu C. Protecţia datelor personale ale salariatului // Legea şi viaţa, ianuarie 2004, p. 23-24, coautor T. Negru. 0,2 c.a.

12. Scorţescu C. Timpul de muncă şi de odihnă // Legea şi viaţa, februarie 2004, p. 15-18, coautor T. Negru. 0,4 c.a.

13. Scorţescu C. Salariul şi normarea muncii // Legea şi viaţa, martie 2004, p. 23-24, coautor T. Negru. 0,2 c.a.

14. Scorţescu C. Garanţii şi compensaţii // Legea şi viaţa, aprilie 2004, p. 31-33, coautor T. Negru. 0,3 c.a.

15. Scorţescu C. Disciplina muncii // Legea şi viaţa, mai 2004, p. 7-8, coautor T. Negru. 0,2 c.a.

16. Scorţescu C. Formarea profesională // Legea şi viaţa, iunie 2004, p. 17-18, coautor T. Negru. 0,2 c.a.

17. Scorţescu C. Protecţia muncii // Legea şi viaţa, iulie 2004, p. 21-22, coautor T. Negru. 0,2 c.a.

18. Scorţescu C. Particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi // Legea şi viaţa, august 2004, p. 27-31, coautor T. Negru. 0,4 c.a.

19. Scorţescu C. Răspunderea materială // Legea şi viaţa, septembrie 2004, p. 20-21, coautor T. Negru. 0,2 c.a.

20. Scorţescu C. Jurisdicţia muncii // Legea şi viaţa, octombrie 2004, p. 21-22, coautor T. Negru. 0,2 c.a.

21. Scorţescu C. Supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii // Legea şi viaţa, noiembrie 2004, p. 9-10, coautor T. Negru. 0,2 c.a.

22. Osoianu N. Деликтные обязательства в международном частном праве РМ // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, 2004 – Seria “Ştiinţe socioumanistice”, том 1. Стр. 138-143. 0,3 c.a.

23. Gamurari V. Supremaţia şi jurisdicţia ca forme de exercitare a suveranităţii de stat // Analele Ştiinţifice ale U.S.M. 2004. Seria „Ştiinţe socioumanistice”, V-I, p. 106-113. 0,78 c.a.

24. Gamurari V. Natura juridică a principiului egalităţii suverane a statelor // Administrarea publică (revista trimestrială metodico-ştiinţifică) nr. 3, 2004 (iulie-septembrie), p. 111-121. 0,73 c.a.

25. Gamurari V. Problema raportului dintre intervenţia umanitară şi principiul neamestecului în afacerile interne ale statelor în dreptul internaţional la etapa contemporană // Revista de Filozofie şi Drept, 2004. p. 67-76. 0,88 c.a.

26. Furdui V. Noutăţi legislative în domeniul administraţiei publice locale // Forum, nr. 1, vol. 4, 2004. 0,1 c.a.

27. Furdui V. Îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniul autonomiei patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale din Republica Moldova // Forum, nr. 2, vol. 4, 2004. 0,3 c.a.

28. Furdui V. Modalităţile de dobândire a proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale // Forum, nr. 3, vol. 4, 2004. 0,1 c.a.

29. Furdui V. Modalităţile de dobândire a proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale (continuare) // Forum, nr. 4, vol. 4, 2004. 0,1 c.a.

30. Furdui V. Contestarea în instanţa de judecată a actelor administrative abuzive adoptate de diferite autorităţi publice în raport cu autorităţile locale – una din condiţiile de bază a edificării şi întăririi autonomiei locale într-un stat de drept // Forum, nr. 5, vol. 4, 2004. 0,3 c.a.

31. Furdui V. Cazul primarului municipiului Comrat – sau autonomia locală terfelită de ignoranţi // Forum, nr. 6, vol. 4, 2004. 0,3 c.a.

32. Furdui V. Примэрия коммуны Сэрата Галбенэ защитила свое право управлять водоемами, входящими в публичную собственность данной административно-территориальной единицы // Forum, nr. 7, vol. 4, 2004. 0,2 c.a.

· capitole din monografii apărute în ţară

· articole ştiinţifice publicate în culegeri

1. Smochină A. Concepţia de formare a specialiştilor în domeniul jurisprudenţei la departamentul Drept în contextul politicii educaţionale generale ale ULIM // Actualitatea, 2004, nr. 2, p. 13-16. 0,2 c.a.

2. Mărgineanu Iu. Criminal Procedure System of the Republic of Moldova // Transition of Criminal Procedure Systems, volume II, Rijeka – 2004, p. 200-214. 1,25 c.a.

· comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate

1. Smochină A. Intercolaborarea propriu-zisă ale celor trei ramuri ale puterii: condiţie obligatorie pentru reducerea corupţiei // Materialele conferinţei internaţionale „Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice”, 2004, 19-20 noiembrie, Ch.: Transparency International – Moldova, 2004. („Bons Offices”), p. 64-66. 0,2 c.a.

2. Baltag D. Factorii criminogeni ai criminalităţii afacerilor // Sympozion ştiinţific internaţional, Universitatea Agrară din Moldova, Chişinău, 2004. 0,3 c.a.

3. Golubenco Gh. Consideraţii privind aprecierea raportului de expertiză şi a constatării tehnico-ştiinţifice în procesul penal al Republicii Moldova // Materialele simpozionului internaţional „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, 27 octombrie 2004. Bucureşti, 2004. 0,2 c.a.

4. Golubenco Gh. Contribuţia echipei complexe la valorificarea probelor în procesul penal // Materialele simpozionului internaţional „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, 27 octombrie 2004. Bucureşti, 2004. 0,2 c.a.

5. Gheorghiţă E. Возможные нарушения имущественных прав супругов (бывших супругов)», Materialele Simpozionului Internaţional de Criminalistica, Chişinău, 24-25 septembrie 2004. 0,2 c.a.

6. Gamurari V. Problema compatibilităţii cooperării unităţilor teritorial-administrative ale statelor şi a suveranităţii de stat // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Administraţia publică: aspecte practico-ştiinţifice, probleme şi perspective”. Chişinău. USM. 30 ianuarie 2004, p. 178-182. 0,22 c.a.

7. Gamurari V. Implementarea practicii judiciare a Germaniei ca una din căile de integrare europeană a Moldovei // Conferinţa internaţională „Aprofundarea relaţiilor moldo-germane: experienţe, posibilităţi, perspective”. Chişinău. 19 mai 2004, p. 312-318. 0,24 c.a.

· referate ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral

1. Smochină A. Renovarea strategiei de reintegrare a Republicii Moldova nu este un proces facil al credinţei asupra experienţei cotidiene // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Administraţia publică: aspecte practico-ştiinţifice, probleme şi perspective”, 30 ian. 2004 – Ch.: Centrul Ed. – poligr. Al USM, 2004, p. 52-57. 0,3 c.a.

2. Smochină A. Evoluţia instituţiei şefului de stat în Moldova perioada preconstituţională // Materialele Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-practice „Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală”, 23-24 sept. 2004, (Bălţi), Chişinău, Tipografia Centrală – 2004, p. 1183-1197, coautori Cuşnir M., Goriuc S. 0,8 c.a.

3. Smochină C. Uniunea Europeană: în căutarea unui veritabil model de control parlamentar // Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Administraţia publică: Aspecte practico-ştiinţifice, probleme şi perspective”, Chişinău, 2004, Chişinău: CEP USM, 2004, p. 329-335. 0,31 c.a.

4. Guţuleac V. К вопросу о формирований органа законодательной власти в Р.Молдова, Materialele conferinţei internaţionale ştiinşifico-practice „Dezvoltarea constituţională a RM la etapa actuala”, 23-24 septembrie, 2004, Bălţi, Sub re. Gheorghe Costachi, Chişinău, s.n. 2004 (E.E.-P. “Tipografia Centrala”), pag 117-126. 0,4 c.a.

5. Ţurcan S. Unele consideraţii teoretice privind ordonanţa guvernamentală // Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Administraţia publică: aspecte practico-ştiinţifice, probleme şi perspective”, Chişinău, CEP USM, 30.01.2004, p. 86-92. 0,3 c.a.

6. Ţurcan S. Respectarea principiului separaţiei şi colaborării ramurilor puterii de stat în procesul realizării funcţiei legislative în Republica Moldova // Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală”, Bălţi, 23-24.08.2004, Chişinău, 2004, p. 688-696, coautor Frunză Iu. 0,5 c.a.

7. Postu I. Consideraţii teoretice privind unele principii ale activităţii normative a statului // Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Administraţia publică: aspecte practico-ştiinţifice, probleme şi perspective”, Chişinău, CEP USM, 30.01.2004, p. 274-279. 0,3 c.a.

8. Mocreac V. Adoptarea, modificarea si abrogarea constituţiilor contemporane // Masă rotundă – seminar internaţional „Statul de drept” dec. 2004. 1,2 c.a.

9. Gheorghiţă M. Criminalistica: de la apariţie la făurire // Materialele simpozionului internaţional „Criminalistica la începutul mileniului trei: constatări, tendinţe, perspective”, 25 septembrie 2004. Chişinău. 0,55 c.a.

10. Gheorghiţă M. Particularităţi tactice privind cercetarea infracţiunilor de contrabandă // Materialele simpozionului internaţional „Criminalistica la începutul mileniului trei: constatări, tendinţe, perspective”, 25 septembrie 2004. Chişinău. 0,5 c.a.

11. Golubenco Gh. Consideraţii privind structura şi sarcinile unităţilor de expertiză judiciară şi criminalistică din Republica Moldova la etapa actuală // Materialele simpozionului internaţional „Criminalistica la începutul mileniului trei: constatări, tendinţe, perspective”, 25 septembrie 2004. Chişinău, 2004. 0,5 c.a.

12. Golubenco Gh. Biometria şi paşaportul biometric în activitatea de identificare criminalistică a persoanelor: realităţi şi perspective // Materialele simpozionului internaţional “Criminalistica la începutul mileniului trei: constatări, tendinţe, perspective”, 25 septembrie 2004. Chişinău, 2004, coautor: M. Trandafir. 0,3 c.a.

13. Golubenco Gh. Consideraţii privind obiectul de studiu al criminalisticii contemporane // Materialele simpozionului internaţional “Criminalistica la începutul mileniului trei: constatări, tendinţe, perspective”, 25 septembrie 2004. Chişinău, 2004, coautor C. Ioniţoiu. 0,3 c.a.

14. Mişin T. Порядок заключения договора добровольного личного страхования // Материалы Международной научно-теоретической конференции „Конституционное развитие Республики Молдова на совр�