UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic...

of 13 /13
1 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana Nu vă mândriţi cu predarea unui mare număr de cunoştinţe. Stârniţi numai curiozitatea. Mulţumiţi-vă să deschideţi minţile, nu le supraîncărcaţi. Puneţi în ele scânteia”.( Anatole France) PROIECT DIDACTIC UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic Administrativ Iaşi DISCIPLINA: Tehnologia informatiei si a comunicatiilor CLASA: a XI-a E DATA: 30 mai 2012 CADRU DIDACTIC: Pădurariu Emanuela-Tatiana UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Prelucrarea datelor cu ajutorul foilor de calcul Microsoft Excel TEMA LECṬIEI: Functii financiare - Partea a II-a Functii pentru obiective financiare Functii pentru previziuni TIPUL LECTIEI : - Lectie de asimilare si dobandire de noi cunostinte VARIANTA: Mixta LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de laborator UNITATEA DE COMPETENŢE (din componenţa Standardului de pregătire profesională / SPP) Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei COMPETENŢE GENERALE: Organizează şi prelucrează informaţia. COMPETENŢE SPECIFICE: Prelucreaza informatia cu ajutorul functiilor financiare Excel COMPETENTE DERIVATE: Recunoaşterea situaţiilor în care este necesară utilizarea functiilor financiare Excel; Cunoaste sintaxa functiilor financiare si le aplica corect in aplicatiile specifice domeniului de activitate; Identifica avantajele si dezavantajele functiilor financiare in aplicatiile specifice domeniului de activitate; NIVELUL INIŢIAL AL CLASEI: Colectiv eterogen Capacitatea de învăţare a elevilor: înaltă – 15 elevi; medie 8 elevi; mică –1 elevi;

Transcript of UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic...

Page 1: UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic …teachercolecadm.wikispaces.com/file/view/proiect_functii+financiare...3 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana b. Structura lecţiei Nr. Crt. Mod

1 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana

„Nu vă mândriţi cu predarea unui mare număr de cunoştinţe. Stârniţi numai

curiozitatea. Mulţumiţi-vă să deschideţi minţile, nu le supraîncărcaţi. Puneţi în

ele scânteia”.( Anatole France)

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic Administrativ Iaşi

DISCIPLINA: Tehnologia informatiei si a comunicatiilor

CLASA: a XI-a E

DATA: 30 mai 2012

CADRU DIDACTIC: Pădurariu Emanuela-Tatiana

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Prelucrarea datelor cu ajutorul foilor de calcul – Microsoft Excel

TEMA LECṬIEI: Functii financiare - Partea a II-a

Functii pentru obiective financiare

Functii pentru previziuni

TIPUL LECTIEI : - Lectie de asimilare si dobandire de noi cunostinte

VARIANTA: Mixta

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de laborator

UNITATEA DE COMPETENŢE (din componenţa Standardului de pregătire profesională / SPP)

Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

COMPETENŢE GENERALE:

Organizează şi prelucrează informaţia.

COMPETENŢE SPECIFICE:

Prelucreaza informatia cu ajutorul functiilor financiare Excel

COMPETENTE DERIVATE:

Recunoaşterea situaţiilor în care este necesară utilizarea functiilor financiare Excel;

Cunoaste sintaxa functiilor financiare si le aplica corect in aplicatiile specifice domeniului de

activitate;

Identifica avantajele si dezavantajele functiilor financiare in aplicatiile specifice domeniului

de activitate;

NIVELUL INIŢIAL AL CLASEI:

Colectiv eterogen

Capacitatea de învăţare a elevilor: înaltă – 15 elevi; medie – 8 elevi; mică –1 elevi;

Page 2: UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic …teachercolecadm.wikispaces.com/file/view/proiect_functii+financiare...3 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana b. Structura lecţiei Nr. Crt. Mod

2 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana

STRATEGII DIDACTICE:

Principii didactice

- principiul participării şi învăţării active;

- principiul asigurării progresului gradat al performanţei;

- principiul conexiunii inverse.

Resurse

Timp: 50 minute

Materiale: cretă, tablă, manual, calculator, Fişa de reflectie/Jurnal de invatare, prezentare

PowerPoint, Fişe de lucru, http://it-teacher11.blogspot.com/; Yahoo.mail; blog-jurnal de

invatare;

Procedurale:

- Metode de comunicare orală: expunerea, conversaţia;

- Metode de acţiune: exerciţiul, analiza problemei, invăţarea prin descoperire;

- Procedee de instruire: explicaţia în etapa de comunicare, invăţarea prin descoperire

prin rezolvarea de aplicaţii, conversaţia în etapa de fixare a cunoştinţelor;

- Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor sau prin materiale didactice; grupe

2 elevi, frontală;

- Metode de evaluare: observarea şi aprecierea verbală; chestionare orală; set de

aplicaţii practice.

Bibliografie

- Manual “Tehnologia informatiei si a comunicatiilor”, clasa a XI-a , Mariana

Milosescu.

- Suport de curs http://it-teacher11.blogspot.com/

- “Modele de aplicatii practice Excel” culegere de aplicatii, Ed.SedcomLibris, Dinu

Airinei s.a.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

a. Moment organizatoric :

Pregătirea lecţiei

o întocmirea proiectului didactic;

o intocmirea unitatii de invatare;

o intocmirea prezentarii multimedia/

o publicarea materialelor: http://it-teacher11.blogspot.com/;

o pregatirea fiselor de lucru;

o pregătirea setului de aplicaţii demonstrative.

Page 3: UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic …teachercolecadm.wikispaces.com/file/view/proiect_functii+financiare...3 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana b. Structura lecţiei Nr. Crt. Mod

3 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana

b. Structura lecţiei

Nr.

Crt.

Etapele lectiei Timp Continut instructiv -

educativ

Strategii didactice Evaluare

Metode si

procedee

Mijloace de

invatamant

Mod de

organizare

1. Organizarea şi

pregătirea clasei

2 min Verificarea calculatoarelor, a

conexiunii la Internet:

http://it-

teacher11.blogspot.com/

Verificarea prezenţei;

Verificarea existenţei

resurselor materiale.

Crearea unei atmosphere

propice invatarii

Conversatia Calculatoare Individual Observatia

2. Reactualizarea

cunostintelor

5 min Profesorul propune elevilor

sa completeze fisa de

verificare

Cere elevilor sa completeze

si folia de flipchart cu

sintaxa functiilor studiate in

ora anterioara (anexa1)

Conversatia

Exercitiu

Fisa

verificare

cunostinte

Colectiv

Obsevatia

Chestionare

orala

3. Captarea atenţiei clasei

1 min Profesorul adreseaza elevilor

intrebarea esentiala a lectie:

Microsoft Excel

ofera utilizatorului functii

pentru obiective financiare

si pentru previziuni?

Impreuna cu acestia

construiesc intrebarile

derivate:

Care sunt functiile pentru

obiective financiare?

Care sunt functiile pentru

previziuni? (anexa nr.2)

Conversatia Prezentare

multimedia

Power Point

sau

http://it-

teacher11.bl

ogspot.com/

Colectiv Chestionare

orala

Page 4: UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic …teachercolecadm.wikispaces.com/file/view/proiect_functii+financiare...3 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana b. Structura lecţiei Nr. Crt. Mod

4 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana

Nr.

Crt.

Etapele lectiei Timp Continut instructiv -

educativ

Strategii didactice Evaluare

Metode si

procedee

Mijloace de

invatamant

Mod de

organizare

4. Dobandire de noi

cunostinte

15 min Profesorul prezinta:

Functii pentru obiective

financiare:

Functia RATE

Functia NPER

Functii pentru previziuni:

Functia NPV

Functia IRR

Profesorul prezinta pentru

fiecare tip de functie sintaxa,

rezultat intors.

Exemplifica prin exercitii

demonstrative modul de

aplicare a acestora in diferite

aplicatii practice asigurand

principiul progresului gradat

al performanţei; (anexa nr.3)

Explicatia

Conversatia

Analiza

problemei

Observatia

Fisa de

aplicatii

demo

Aplicatii

rezolvate in

Excel

Colectiv

Aprecierea

verbala

5. Formare si consolidare

de noi deprinderi

25 min Profesorul imparte clasa in

grupe de cate 2 elevi la

fiecare statie de lucru si

distribuie fisele cu aplicatii,

numerotand din 3 in trei

echipele. Solicita elevilor

parcurgerea fiselor si

incadrarea in timpul acordat.

Invăţarea prin

descoperire

prin

rezolvarea de

aplicaţii,

Fise de

lucru listate

cat si pe

platforma

profesorului

Grupe de 2

elevi

Chestionare

orala

Page 5: UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic …teachercolecadm.wikispaces.com/file/view/proiect_functii+financiare...3 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana b. Structura lecţiei Nr. Crt. Mod

5 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana

Nr.

Crt.

Etapele lectiei Timp Continut instructiv -

educativ

Strategii didactice Evaluare

Metode si

procedee

Mijloace de

invatamant

Mod de

organizare

(anexa4)

Profesorul urmareste

activitatea elevilor furnizand

explicatii/ajutor acolo unde

este necesar.

Solicita elevilor numiti prin

sondaj sa isi prezinte

colegilor solutiile

corespunzatoare variantei

primite.

Conversaţia

în etapa de

fixare a

cunoştinţelor

Yahoo.mail

Aplicatii

rezolvate

Colectiv

Individual

Set aplicatii

practice

Aprecierea

verbala

6. Temă pentru acasă,

discutii, intrebari

2 min Profesorul prezinta tema

pentru acasa si ofera

indicatii (anexa 5)

Solicita elevilor sa

completeze jurnalul de

invatare din sectiunea

comentarii http://it-

teacher11.blogspot.com/

(anexa 5)

Ce am invatat azi?

Cum m-am simtit?

Cum am invatat?

Profesorul distribuie si

Jurnalul de reflectie pe

care elevii il vor completa ca

tema pentru acasa (anexa6)

Conversatia

Blog- jurnal

de invatare

Jurnal de

reflectie

Individual

Page 6: UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic …teachercolecadm.wikispaces.com/file/view/proiect_functii+financiare...3 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana b. Structura lecţiei Nr. Crt. Mod

6 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana

Anexa nr.1- Reactualizarea cunostintelor

Page 7: UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic …teachercolecadm.wikispaces.com/file/view/proiect_functii+financiare...3 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana b. Structura lecţiei Nr. Crt. Mod

7 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana

Anexa nr.2 – Captarea atentiei

Page 8: UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic …teachercolecadm.wikispaces.com/file/view/proiect_functii+financiare...3 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana b. Structura lecţiei Nr. Crt. Mod

8 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana

Anexa nr.3- Dobandire de noi cunostinte

Page 9: UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic …teachercolecadm.wikispaces.com/file/view/proiect_functii+financiare...3 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana b. Structura lecţiei Nr. Crt. Mod

9 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana

Anexa nr. 4 –Formare de priceperi si deprinderi

Fisa de lucru nr.1

UNITATEA DE INVATARE: Prelucrarea datelor cu ajutorul foilor de calcul – Microsoft Excel

TEMA LECTIEI: Functii financiare - Partea a II-a

Functii pentru obiective financiare

Functii pentru previziuni

1. Rezolvati aplicatiile urmatoare:

Aplicatia nr.1 - Functia RATE: Pentru cumpararea unui utilaj se imprumuta de la

banca suma de 2.500 $. Stiind ca valoarea platii este de 130 $/luna si perioada de 2

ani sa se determine rata lunara a dobanzii, precum si rata anuala a dobanzii.

Aplicatia nr.2 - Functia NPER: Dacă s-au împrumutat 3 000.000 lei cu o dobândă

de 20% pe an şi se restituie lunar 200.000 lei, se cere să se determine în câte plăţi se

va restitui suma împrumutată.

Aplicatia nr.3 – Functia NPV: Pentru o investitie trebuie platiti 10 000 $ timp de 1

an. În urmatorii trei ani se obtin venituri anuale de 3 000 $, 4 200 $ si 6 800 $.

Dobânda anuala este de 10%. Sa se calculeze valoarea neta actualizata a investitiei.

Aplicatia nr.4 - Functia IRR: O persoana vrea sa faca o afacere. Pentru inceperea

afacerii are nevoie de 70 000 $. Veniturile estimate din primii cinci ani sunt: 12000,

15000, 18000, 21000 si 26000 de dolari. Calculati rata interna de rentabilitate a

investitiei.

2. Trimite aplicatiile pe adresa de e-mail a profesorului.

3. Discuta cu colegii si profesorul solutiile propuse (prezentate la videoproiector).

4. Vezi indicatii: http://it-teacher11.blogspot.com/2012/05/activitatea-nr16-27052012-

01062012.html

SUCCES!

Mod de lucru: grupe 2 elevi

Timp de lucru: 25 min (5 min/aplicatie, 5 min prezentare)

Page 10: UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic …teachercolecadm.wikispaces.com/file/view/proiect_functii+financiare...3 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana b. Structura lecţiei Nr. Crt. Mod

10 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana

Fisa de lucru nr.2

UNITATEA DE INVATARE: Prelucrarea datelor cu ajutorul foilor de calcul – Microsoft Excel

TEMA LECTIEI: Functii financiare - Partea a II-a

Functii pentru obiective financiare

Functii pentru previziuni

1. Rezolva aplicatiile urmatoare:

Aplicatia nr.1 - Functia RATE: Sa se calculeze dobanda care se percepe la un

imprumut de 30.000 lei acordat pe o perioada de 5 ani, daca se doreste ca

rambursarile lunare sa fie de 1000 lei.

Aplicatia nr.2 - Functia NPER: Aflati de cati ani este nevoie pentru a obtine o

valoare viitoare de 50.000 lei, in urmatoarele conditii:

Depunerea anuala: 3.500 lei,

Rata anuala a dobanzii: 11,20%

Aplicatia nr.3 - Functia NPV: Pentru o investitie trebuie platiti 10000 lei timp de 2

ani. În urmatorii trei ani se obtin venituri anuale de 3 000 lei, 4 200 lei si 6 800 lei.

Dobânda anuala este de 7%. Sa se calculeze valoarea neta actualizata a investitiei.

Aplicatia nr.4 - Functia IRR: Un intreprinzator realizeaza o investitie initaiala de

250.000 lei. El asteapta sa obtina de pe urma acestei investitii, in urmatorii 4 ani,

urmatoarele venituri: 35.000 lei, 37.500 lei, 25.000 lei si 35.000 lei. Sa se calculeze

rata interna de trebuie introdusa cu semnul “minus”, fiind o plata.

2. Trimite aplicatiile pe adresa de e-mail a profesorului.

3. Discuta cu colegii si profesorul solutiile propuse (prezentate la videoproiector).

4.Vezi indicatii: http://it-teacher11.blogspot.com/2012/05/activitatea-nr16-27052012-

01062012.html

SUCCES!

Mod de lucru: grupe 2 elevi

Timp de lucru: 25 min (5 min/aplicatie, 5 min prezentare)

Page 11: UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic …teachercolecadm.wikispaces.com/file/view/proiect_functii+financiare...3 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana b. Structura lecţiei Nr. Crt. Mod

11 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana

Fisa de lucru nr.3

UNITATEA DE INVATARE: Prelucrarea datelor cu ajutorul foilor de calcul – Microsoft Excel

TEMA LECTIEI: Functii financiare - Partea a II-a

Functii pentru obiective financiare

Functii pentru previziuni

1. Rezolva aplicatiile urmatoare:

Aplicatia nr.1 - Functia RATE: În cazul în care, se efectuează un împrumut bancar în

valoare de 30.000 lei pe operioadă de 2 ani şi se pot restitui lunar 1.700 lei, se cere să se

determine care ar fi cota dobânzii ce ar putea fi suportată în această perioadă.

Aplicatia nr.2 - Functia NPER: Avem in cont 1500 RON si vrem sa ajungem la

suma de 100.000 RON. Putem depune cate 250 RON pe luna, iar banca acorda o

dobanda de 9%. Cate depuneri lunare trebuie sa facem? Cati ani?

Aplicatia nr.3 - Functia NPV: Se achiziţionează un utilaj cu 43.000.000 lei (cu sumă

împrumutată), iar dobânda de piaţă este de 20% anual. Prin exploatarea utilajului se obţin

următoarele profituri, pe patru ani: 19.000.000 lei, 18.000.000 lei, 17.000.000 lei,

14.000.000 lei. La finele celor patru ani, utilajul este vândut cu suma de 14.500.000 lei.

Se cere să se afle care este valoarea netă actuală a utilajului.

Aplicatia nr.4 - Functia IRR Pe baza datelor din tabelul de mai jos, să se calculeze

varianta optimă pentru investirea unei sume într-o companie publicitară, prin care se

estimează obţinerea veniturilor conform tabelului. Dobânda pe piaţă este de 40% pe an.

2. Trimite aplicatiile pe adresa de e-mail a profesorului.

3. Discuta cu colegii si profesorul solutiile propuse (prezentate la videoproiector).

4. Vezi indicatii: http://it-teacher11.blogspot.com/2012/05/activitatea-nr16-27052012-

01062012.html

SUCCES!

Page 12: UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic …teachercolecadm.wikispaces.com/file/view/proiect_functii+financiare...3 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana b. Structura lecţiei Nr. Crt. Mod

12 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana

Anexa 5 - Tema pentru acasa/ Jurnal de invatare

Page 13: UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Economic …teachercolecadm.wikispaces.com/file/view/proiect_functii+financiare...3 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana b. Structura lecţiei Nr. Crt. Mod

13 Prof.Padurariu Emanuela Tatiana

Anexa 6 - Jurnal de reflectie COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV IASI

NUME SI PRENUME ELEV………………………………….. CLASA: a XI-a E

UNITATEA DE INVATARE: Prelucrarea datelor cu ajutorul foilor de calcul – Microsoft Excel

JURNAL DE REFLECTIE Activitatea nr.15

1. Functii pentru obiective financiare

2. Functii pentru previziuni

Compleaza jurnalul urmator raspunzand in zonele indicate:

REFLECTIA… Incep sa studiez despre…………………………………………………………, incepand de la………

Scopul meu este sa ajung sa………………………………………………………………………………….

Ma intereseaza ideea despre…………………………………………………………………………………

Ma documentez

Nu inteleg

Caut informatii despre…………………………………………………………………………………………..

Unde?

Informatiile le gasesc aici

Aplic informatiile in practica…………………………………………………………………………………. Cum?

Informatiile imi sunt necesare………………………………………………………………………………

Astăzi am reuşit să...............................................................................................

Dificultăţile cele mai mari le-am întâmpinat la........................................................

Cum mă simt azi:

Compleaza jurnalul cu alte concluzii si reflectii pe care nu le regasiti in tabel, pentru a va stimula auto-

formarea!

SUCCES!

Functii financiare LA CE MA GANDESC

?