UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita...

of 16 /16
Numărul 512 02.06 - 08.06.2016 SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita www.noiinspania.com EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA GRATUIT Vom putea plăti on-line taxele și impozitele locale din țară Pag. 7 Pag. 4 Ce documente trebuie prezentate pentru solicitarea naționalității spaniole Profilurile cerute pe piața muncii vara aceasta Pag. 6 - Spital autorizat în Comunitatea Madrid - 3 săli de operații - Experiență - Întrerupere de sarcină - Chirurgie plastică Clinica Isadora Aproape jumătate din decesele din spitalele româneşti puteau fi evitate Pag. 11 DIGI - DOLCE - FOCUS ORIUNDE ÎN SPANIA m receptoare la contracte existente Relații, la telefon 642 729 552 PLĂȚI ABONAMENTE DIGI – DOLCE – FOCUS VINDEM DIGI SD la 50 € și DIGI HD la 75 € DOLCE SD* la 50 € și DOLCE HD* la 75 € * Preț OFERTĂ cu 4 aparate pe același contract * Focus HD la 140 € (vizionare inclusă pe 5 luni) Telecomenzi originale, orice model la 10 €/buc. Adăugăm receptoare la contracte existente Reparăm și înlocuim receptoare defecte (avem și duble) Trimitem și montăm receptoare în toată Spania Tat ă și ică ce trăiesc pentru muzică Depozit de materiale de construcție J & L C/ Rivas, 16, Madrid (Vicálvaro) Tel.: 918 312 956, 605 249 183 Orar: L-V: 7-19 S: 8-13 Montantes 3 m 1,50 €/bucată Extraplast 8,50 €/sac Pladur 1,80 €/mp Prețuri fără concurență Ofertele lunii iunie Pag. 9

Embed Size (px)

Transcript of UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita...

Page 1: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita tea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat

Numărul 51202.06 - 08.06.2016

SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA

Distribución gratuitawww.noiinspania.com

EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAEL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAGRATUIT

Vom putea plăti

on-line taxele

și impozitele

locale din țară

Pag. 7

Pag. 4

Ce documente

trebuie

prezentate

pentru solicitarea

naționalității

spaniole

Profi lurile cerute pe piața

muncii vara aceasta Pag. 6

- Spital autorizat în Comunitatea Madrid - 3 săli de operații - Experiență - Întrerupere de sarcină - Chirurgie plastică

Clinica Isadora

Aproape jumătate din

decesele din spitalele

româneşti puteau fi

evitate Pag. 11

DIGI - DOLCE - FOCUS ORIUNDE ÎN SPANIA- Vânzări receptoare cu contract - Digi standard, 60 €; Digi HD, 80 €- Dolce SD la 60 €, Dolce HD, 80 €- Focus Sat HD, 150 € (abonament inclus 5 luni) - Telecomenzi originale, 10 € / buc.- Trimitem receptoare în toată Spania- Adăugăm receptoare la contracte existente - Facem plăți și reconectări pe loc- Reparăm sau înlocuim receptoare defecte - Montăm antene în aproape toată Spania

Relații, la telefon 642 729 552

PLĂȚI ABONAMENTE DIGI – DOLCE – FOCUSVINDEM DIGI SD la 50 € și DIGI HD la 75 €DOLCE SD* la 50 € și DOLCE HD* la 75 €

* Preț OFERTĂ cu 4 aparate pe același contract *Focus HD la 140 € (vizionare inclusă pe 5 luni)

Telecomenzi originale, orice model la 10 €/buc.Adăugăm receptoare la contracte existente

Reparăm și înlocuim receptoare defecte (avem și duble)Trimitem și montăm receptoare în toată Spania

Tată și fi ică ce trăiesc pentru muzică

Depozit de materiale de construcție J & L

C/ Rivas, 16, Madrid (Vicálvaro) Tel.: 918 312 956, 605 249 183

Orar: L-V: 7-19 S: 8-13

Montantes 3 m1,50 €/bucată

Extraplast 8,50 €/sac

Pladur1,80 €/mp

Prețuri fără

concurență Ofertele

lunii iunie

Pag. 9

Page 2: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita tea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat

132 7 ZILE 02.06 - 08.06.2016

Concurs de Limbă, cultură și civilizație românească, dedicat copiilor Departamentul Politici pentru

Relația cu Românii de Pretutin-deni și Asociația Rumes Europa din Spania în colaborare cu In-stitutul Limbii Române din Bucu-rești anunță organizarea Concur-sului Tematic de Limbă, cultură și civilizație românească Cunoaște România, dedicat copiilor români cu vârste cuprinse între 8 și 13 ani, ne-a informat profesoara de Limbă și Cultură Românească Mi-haela-Elena Bogdan, coordona-toarea acestei competiții.

Concursul se va desfășura în mai multe orașe reprezentative pentru comunitatea româneas-ca din Spania: Madrid, Zaragoza, Castellón de la Plana, Ciudad Real, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Almeria.

Ediția fi nală va coincide cu sărbă-torirea a zece ani de Limbă, Cultură și Civilizație Românească în școlile spa-niole și cu Ziua României.

„Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni și Asociația Rumes Europa doresc ca prin aceste activități culturale să aju-te la păstrarea, afi rmarea și promo-varea identității culturale românești, să deschidă noi căi de comunicare interculturală și educație nonformală interactivă dând populației românești stabilite în Spania posibilitatea expri-mării cultural-artistice, consolidării interne și întăririi legăturilor aceste-ia cu România. Prin organizarea de activități cultural-educative de acest tip se încearcă, de asemenea, mărirea gradului de cointeresare al populației românești în conținutul de elemente culturale, tradiționale și de civilizație,

pentru menținerea în acest fel a con-tactului lingvistic și cultural cu patria-mamă România”, ne-a transmis profe-soara Mihaela-Elena Bogdan.

Organizarea celei de-a IV-a ediții a Concursului tematic face parte dintr-un proiect inițiat în urmă cu cinci ani de Ambasada României la Madrid, care s-a bucurat de succes în rândul comunității românești, dar mai ales al copiilor români.

Asociația Rumes Europa reia orga-nizarea concursului după o întreru-pere de trei ani: se va păstra cadrul general de desfășurare al acestuia, dar se vor introduce în metodologie une-le schimbări, izvorâte din necesitatea includerii unui număr cât mai mare de participanți. Astfel, proiectarea conținutului de activități culturale și educative include concursul tematic propriu-zis de cultură generală: Cu-noaște România, iar ca noutăți, orga-nizarea unor expoziții cu cele mai re-

ușite lucrări tematice „Cu gândul la România”, în colaborare cu Institutul Limbii Române prin Proiectul LCCR, și momente artistice prezentate de copiii și artiștii români din Spania, cu titlul „România, te iubim”.

Activitățile proiectate în cadrul concursului se vor încheia cu o degustare de produse tradiționale românești. Se vor acorda premii și diplome de participare. Toate activitățile și detaliile de participa-re, bibliografi a și alte date impor-tante vor fi anunțate pe pagina de Facebook Concurs tematic Cunoaște România, iar la fi nalul proiectului întrebările din concurs și temele interesante utilizate la sesiunile de

pregătire vor fi reunite într-un com-pendiu al concursului, intitulat Cu-noaște România, ediția a IV-a, 2016.

Concursul este deschis atât asociațiilor de români, bisericilor, cât și copiilor înscriși la cursurile de Limbă, cultură și civilizație românească. Pen-tru detalii, e-mail-ul de contact este [email protected].

„Gândit și pregătit special pentru copiii români din Spania, acest con-curs deschide pentru ei porțile Ro-mâniei, pentru ca împreună cu noi, organizatorii, să descopere frumuse-ţile acestui colţișor din Europa unde au trăit părinţii noștri și trăiesc încă bunicii, străbunicii, precum și prieteni de-ai noștri.

S-a pregătit, așadar, acest concurs pentru copiii români, cu tot dragul și bucuria de a-i auzi vorbind în limba română, despre țara noastră, Româ-nia! ”, ne-a mărturisit profesoara Miha-ela-Elena Bogdan.

,,Lucian Blaga este acel vers sensibil pe care numai inima îl spune, e o șoaptă de vânt, e fulger și mister, cântec și singurătate, e acea parte din fi ecare unde cheamă și simte atât de mult scânteia din care a plecat și din care am plecat noi toți – sufl etul.

Fără el, fără poet, fără el, fără sufl et am fi doar ecouri de cuvinte, niciodată născute și mereu chema-te”, a spus Ovidiu Constantin Cornilă, președintele Uniunii Lucian Blaga a scriitorilor și artiștilor români din Spania, la sărbătorirea a 121 de ani de la nașterea poetului și fi losofului Lucian Blaga, eveniment ce a avut loc pe 28 mai în municipiul madrilen Arganda del Rey, la Conservatorul Montserrat Caballé.

Organizatorii activității au fost Asociația socio-culturală Dor român și Uniunea Lucian Blaga. S-au prezentat aspecte inedite despre viața și activitatea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat poezii.

Au luat cuvântul și președintele asociației Dor român, Vasile Moldovan, poeta Mariana Vlad și pic-torul Ioan Oniciuc.

Comunitatea românească din Arganda del Rey și asociația VIVE au sărbătorit pe 29 mai Ziua Internațională a Copilului în parcul municipal Car-los González Bueno, ne-a informat Lidia Olărașu, președinta asociației menționate.

Pentru prima dată anul acesta asociația VIVE le-a făcut o surpriză copiilor din Arganda. La activități crea-tive și jocuri au participat prichindei români și spanioli, împreună cu părinți și bunici. Pentru trei ore și cei mari s-au simțit copii. În program au fost expoziții pe sfoară de desene realizate de copii de la biblioteca județeană „Panait Istrati” din Brăila special pentru copiii din Arganda; desene pe asfalt, atelier de quil-ling, o tombolă, picturi pe față, jocuri. Copiii participanți au primit mici surprize din partea clubului seniorilor al bibliotecii județene „Panait Cerna” din Tulcea, între care cărți în limba română.

Muzica a fost sonorizată de DJ Rațoyu.Un grup de mămici din Arganda au adus dulciuri. „Toți copiii participanți și părinții au solicitat să se facă mai multe astfel de activități”, a spus

președinta asociației VIVE.

Universul lui Blaga i-a emoționat

pe românii din Arganda del Rey

Ziua Internațională a Copilului,

sărbătorită de asociația VIVE

Page 3: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita tea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat

3INFORMAȚII UTILE02.06 - 08.06.2016

Comunitatea MadridTotul despre abonamentul de

10 euro pentru benefi ciarii PAEBenefi ciarii Programului de Activare

pentru Muncă (Programa de Activación para el Empleo) din Comunitatea Madrid pot benefi cia de tariful plan pe care îl are Abono 30 días.

Ce documente trebuie să prezentați

pentru a benefi cia de acest tarif?

Utilizatorul trebuie să prezinte origi-nalul și fotocopia deciziei de admitere în Programa de Activación para el Empleo, emis de SEPE.

Aveți nevoie de un card nou sau

puteți să îl folosiți pe cel pe care îl

aveți?

Persoanele care au un card de trans-port public trebuie să meargă la birouri-le de gestionare a cardului de transport public pentru a-l actualiza, prezen-tând decizia de admitere în Programa de Activación para el Empleo. După încărcarea cardului vor avea dreptul să folosească toate serviciile de trans-port din Comunitatea Madrid, fără nici o limită, timp de 30 de zile, la un preț unic de zece euro, începând cu data intrării în vigoare.

În cazul în care cardul este încărcat în prealabil cu un abonament, utiliza-torul trebuie să îl termine pe acesta înainte de a încărca noul abonament. În nici un caz nu se va da înapoi drept consecință a existenței acestei încăr-cări prealabile.

Utilizatorii care nu au card și sunt interesați să îl achiziționeze cu noul tarif trebuie să îl solicite în unul dintre birourile menționate, cu programare (www.tarjetatransportepublico.es). Emiterea cardului este gratuită.

Cât timp puteți să vă bucurați de

acest tarif?

Puteți să vă bucurați de acest tarif pe perioada stabilită în decizia de admi-tere în Programa de Activación para el Empleo.

Este compatibil cu reducerile pen-

tru familie numeroasă și dizabilita-

te?

Noului abonament i se aplică, dacă este cazul, reducerile stabilite pen-tru familii numeroase și persoane cu dizabilități.

Puteți solicita cardul on-line? Ce

preț are?

Cardul se poate solicita la un birou de gestionare, cu programare. Emiterea cardului este gratuită. Abonamentul de 30 de zile are un cost de 10 euro.

Unde puteți încărca abonamen-

tul?

La fel ca și celelalte abonamente, noul abonament se poate încărca în ori-ce punct din rețea.

În ce zone puteți să călătoriți cu

cardul?

Utilizatorul are dreptul să foloseas-că toate serviciile de transport din Comunitatea Madrid, fără limitări, timp de 30 de zile, la un preț unic de 10 euro.

CABINET DE AVOCATURĂ ÎN MADRID (COSLADA)AVOCATA LILIANA BALSAN - Membru ICAM nº 117988

Drept Civil: Divorțuri, contracte, închirieri, executări silite Dreptul muncii: Papeleta de conciliere, concedieri,

reclamații de salarii, indemnizații Eliminarea clauzei suelo și a oricăror clauze abuzive

Obținem orice certificat din țară (naștere, căsătorie etc.), cu apostilă Declarații Renta 2015

Adresa: C/Pablo Picasso, no. 3, local 2, Coslada

Programări: 640 152 737, 910 715 028

Drepturile menajerelor Vă prezentăm drepturile pe care le

au toți lucrătorii care își desfășoară activitatea ca empleada/o de hogar:

- Odihna între zilele de lucru:

Trebuie să fi e 12 ore, cel puțin; în ca-zul lucrătorilor care lucrează intern, timpul de odihnă obligatoriu se re-duce la zece ore. De asemenea, au două ore între mese, perioadă ce nu este calculată drept timp de muncă.

- Odihna săptămânală: Lucrătorul are dreptul la o odihnă săptămânală de 36 de ore succesive. Dacă este po-sibil, ar trebui să fi e din după-masa zi-lei de sâmbătă sau până în dimineața zilei de luni, cu duminica întreagă. Angajatorul este obligat să respecte aceste perioade de odihnă.

- Vacanța: 30 de zile independen-te de vacanța familiei angajatoare. Cincisprezece zile pot fi alese de lu-crător.

- Pagas extra: lucrătorul în casă are dreptul la două pagas extra pe an. Se poate stabili de comun acord ca aceste plăți să se facă de-a lungul întregului an. Acest fapt se numește prorratear las pagas extras.

- Concediul de maternitate și

alăptare: Sunt aceleași drepturi și condiții ca și în cazul restului lucră-toarelor: le corespund 16 săptămâni, încasându-se subsidiul de 100% din baza regulatoare.

- Sărbătorile: Au dreptul la aceleași sărbători ca și restul lucrătorilor – 14 pe an, dintre care două sunt sărbători locale. Este important de știut că lu-crătorul nu este obligat să lucreze în zilele de sărbătoare, de aceea nu tre-buie să recupereze aceste ore sau să îi fi e scăzute din salariu.

Mai trebuie să se știe…

Dacă sunteți empleada/o de hogar, trebuie să știți și că aveți dreptul la o chitanță individuală și justifi cativă a plății salariului. De asemenea, este necesar să se garanteze că salariul pe care îl primiți nu poate fi mai mic de salariul minim interprofesional, proporțional cu norma dumnea-voastră de muncă. (Salario Mínimo Interprofesional lunar întreg în 2016 este de 655,20 euro).

Norma maximă de muncă este de 40 de ore pe săptămână, cu un orar stabilit de ambele părți. Trebuie să se respecte perioada de odihnă despre care v-am informat mai înainte între zilele de muncă.

Între alte lucruri, se au în vedere acordul reciproc între părți, riscul pentru viața lucrătorului, nevoia de a acoperi responsabilități familiale im-previzibile sau maternitatea.

Autónomos dependientes, cunoscuți și ca TRADE, au niște condiții de mun-că diferite de cele ale celorlalți lucră-tori pe cont propriu. Legea 31/2015, de pe 9 septembrie, actualizează normativa în materie de muncă pe cont propriu și prezintă măsuri de stimulare și promovare a muncii pe cont propriu și a economiei sociale. Pentru a-și întrerupe activitatea sau relația de muncă cu o fi rmă trebuie să existe o serie de condiții.

Cauze pe deplin justifi cate

- Acord reciproc între părțile impli-

Autónomo dependiente:Când puteți rupe

relația de muncă?

Există restricții când alegeți numele copilului?

Sistemul spaniol permite alegerea liberă a numelui în momentul înscri-erii nașterii, limitând doar numele care încalcă următoarele prevederi:

- Nu se pot pune mai mult de două nume simple sau unul compus. În acest caz, cele două nume se pot uni printr-o liniuță.

- Numele nu poate prejudicia per-soana. De aceea se exclud cele care singure sau împreună cu numele de familie sunt umilitoare, denigratoare etc.

- Nu se admit cele care fac identifi -carea confuză, nici cele care duc la o eroare în ceea ce privește sexul.

- Nu se poate atribui unui frate nu-mele unui alt frate viu.

Pentru străinii care dobândesc naționalitatea spaniolă, se indică numele care apare în certifi catul străin, cu excepția cazului în care se

folosește în mod curent un alt nume; totuși, dacă nu se ține cont de limi-tările indicate mai înainte, va fi con-stituit, conform normativei spaniole, din cel ales de persoana interesată sau de reprezentantul său legal ori din unul pus din ofi ciu. Numele pro-prii cu litere diferite de cele spaniole (chinezești, japoneze, arabe etc.) vor fi înscrise prin transcriere, adaptân-du-se grafi c și fonetic.

De asemenea, se poate schimba numele propriu de către persoana in-teresată majoră cu condiția să existe o cauză justifi cată și să nu se prejudi-cieze persoane terțe:

- Când se solicită în cazul în care se folosește în mod curent un nume diferit de cel înscris în certifi catul de naștere sau dintr-o altă cauză justifi -cată.

- În cazul în care numele a fost pus

încălcându-se normele stabilite. - Când este vorba de traducerea

unui nume străin. - Dacă este vorba de traducere sau

adaptarea grafi că și/sau fonetică la limbile din Spania.

- Când se rectifi că menționarea în registru a sexului.

Persoana interesată majoră sau reprezentanții legali ai minorului ori persoanei cu dizabilități pot solici-ta schimbările dacă există o cauză justifi cată și nu se prejudiciază terți. Această procedură se face la Registro Civil. Totuși, dacă motivul schimbării este folosirea unui nume diferit de cel înscris în registru și nu se poate dove-di utilizarea sa curentă, persoana in-teresată trebuie să facă solicitarea la Dirección General de los Registros y del Notariado, prezentând documen-tele necesare, martori etc.

cate - Necesitatea de a acoperi

responsabilități familiale cu caracter urgent și imprevizibil

- Risc grav sau iminent pentru să-nătatea sau viața lucrătorului pe cont propriu

- Incapacitate temporară, pater-nitate, maternitate, luare în îngrijire sau adopție

- Risc pe durata sarcinii și a alăptării naturale a unui copil sub nouă luni

- Un caz de violență de gen, în care lucrătoarea dependentă economic solicită asistența socială integrală

- Forță majoră În contract sau acordul profesional

se pot stabili și alte cauze de întrerupe-re justifi cate ale activității profesionale.

GESTORIE ROMÂNEASCAGESTORIE SPECIALIZATA ÎN GESTIUNI DE VEHICULE SI CARNETE DE CONDUS

Din 1986 peste 800.000 de clienţi au avut încredere în noi

Preschimbare carnete de conducere românești, toate categoriile Radierea mașinii în Spania pentru înmatriculare în RomâniaTransfer și înmatriculări de mașini Certificate medicale

642 47 55 00

CONSULTANȚĂ GRATUITĂ

9 CENTRE LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ

TRADUCERI OFICIALE Madrid - Alcorcón - Las Rozas

Alcalá de Henares

642 47 55 [email protected]

LAURA JUNCUTraducătoare și interpretă Jurada

acreditată de către Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării al Spaniei

[email protected]

TREBUIESĂ ÎNSCRIEȚI

SAU SĂ PRESCHIMBAȚI PERMISUL DE CONDUCERE ROMÂNESC?

Page 4: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita tea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat

144 INFORMAȚII UTILE 02.06 - 08.06.2016

Ce documente trebuie prezentate pentru solicitarea naționalității spaniole

Iată documentele necesare pentru formalitățile pentru obținerea naționalității spaniole în noul proces de solicitare a acesteia.

DOCUMENTE CE TREBUIE SĂ

ÎNSOȚEASCĂ CEREREA PERSOANELOR

MAJORE ÎN ORICE CAZ:

1. Cererea tip 2. Certifi catul de cetățean european

și pașaportul sau cartea de identitate în vigoare din țara de origine; cardul de rezidență în calitate de rudă a unui cetățean din Uniunea Europeană

3. Certifi catul de naștere al persoanei interesate, tradus și legalizat după cum prevede legea

4. Certifi catul de antecedente penale din țara de origine, tradus și legalizat

5. Certifi cat de căsătorie (dacă este ca-zul)

6. Dovada plății taxei 7. Certifi cat de antecedente penale de

la Registro Central de penados. Poate fi înlocuit cu autorizarea consultării de către Ministerul de Justiție.

8. Certifi cat de înregistrare a reședinței (empadronamiento). Poate fi înlocuit prin autorizarea consultării.

9. Diplome de la Institutul Cervantes obținute după susținerea examenului de cunoștințe din Constituția Spaniei și socio-culturale și de la examenul de cunoaștere a limbii spaniole (DELE). Pot fi înlocuite prin autorizarea consultării de către Mi-nisterul de Justiție. În cazul persoanelor originare dintr-o țară în care castiliana este limbă ofi cială, scutite de susținerea exa-menului DELE, conform Regulamentului de naționalitate prin rezidență, pașaport în vigoare sau certifi cat de naționalitate care să dovedească scutirea.

DOCUMENTE CE TREBUIE SĂ

ÎNSOȚEASCĂ CEREREA MINORILOR, ÎN

ORICE CAZ:

A) Minori sub 14 ani sau persoane cu

dizabilități care trebuie să facă solicita-

rea prin reprezentantul legal:

I. În cazurile în care există obligativita-tea unei autorizații prealabile de la judecă-torul de la Registrul Civil

a) În toate cazurile de reprezentare le-gală diferită de autoritatea părintească (patria potestad), cum sunt cazurile de custodie, tutelă sau luare în îngrijire.

b) Când dobândirea naționalității spa-niole cere renunțarea la naționalitatea de origine

c) Când, corespunzând patria potestad ambilor părinți, cererea este prezentată de unul dintre ei.

1. Modelul de cerere tip, semnat de reprezentanții legali

2. Certifi cat de naștere din țara de origi-ne, legalizat conform legii și tradus, dacă este cazul

3. Pașaport complet sau documentul de identitate în cazul cetățenilor din țări membre ale Spațiului Schengen

4. Dovada plății taxei 5. Autorizația responsabilului de la

Registrul Civil din localitatea unde are rezidența minorul sau persoana cu dizabi-litate (incapacitado judicialmente).

6. Documentul de identitate al repre-zentantului sau reprezentanților legali

7. Certifi catul de la centrul de formare, rezidență, acogida, îngrijire sau educație specială care să dovedească gradul sufi ci-ent de integrare, obligatoriu în cazul copi-ilor de vârstă școlară

8. Certifi catul de cetățean european și pașaportul sau cartea de identitate în vigoare din țara de origine; cardul de rezidență în calitate de rudă a unui cetățean din Uniunea Europeană

9. Certifi cat de înregistrare a reședinței (empadronamiento). Poate fi înlocuit prin autorizarea consultării de către Ministerul Justiției.

II. În celelalte cazuri: 1. Modelul de cerere tip, semnat de

reprezentanții legali 2. Certifi cat de naștere din țara de origi-

ne, legalizat conform legii și tradus, dacă este cazul

3. Pașaport complet sau documentul de identitate în cazul cetățenilor din țări membre ale Spațiului Schengen

4. Dovada plății taxei 5. Documentul care dovedește repre-

zentarea legală 6. Certifi catul de la centrul de formare,

rezidență, acogida, îngrijire sau educație specială care să dovedească gradul sufi ci-ent de integrare, obligatoriu în cazul copi-ilor de vârstă școlară

7. Certifi catul de cetățean european și pașaportul sau cartea de identitate în vigoare din țara de origine; cardul de rezidență în calitate de rudă a unui cetățean din Uniunea Europeană

8. Certifi cat de înregistrare a reședinței (empadronamiento). Poate fi înlocuit prin autorizarea consultării de către Ministerul

Justiției. B) Persoane peste 14 ani, dar sub vâr-

sta de 18 ani, care locuiesc cu părinții

sau persoane cu dizabilități care pot

acționa singure, dar asistate de repre-

zentantul legal:

1. Modelul de cerere tip. Cererea pe hârtie trebuie să fi e semnată atât de per-soana interesată, cât și de reprezentanții săi legali.

2. Certifi cat de naștere din țara de origi-ne, legalizat conform legii și tradus.

3. Pașaport complet sau documentul de identitate în cazul cetățenilor din țări membre ale Spațiului Schengen

4. Dovada plății taxei 5. Certifi catul de la centrul de formare,

rezidență sau acogida care să dovedească gradul sufi cient de integrare

6. Documentul care dovedește repre-zentarea legală (decizia judecătorească în care se stabilește reprezentarea sau docu-mentul de identitate al părinților în cazul minorilor în care se ține cont de patria potestad)

7. Certifi catul de cetățean european și pașaportul sau cartea de identitate în vigoare din țara de origine; cardul de rezidență în calitate de rudă a unui cetățean din Uniunea Europeană

8. Certifi cat de înregistrare a reședinței (empadronamiento). Poate fi înlocuit prin autorizarea consultării de către Ministerul Justiției.

* DOCUMENTE SUPLIMENTARE CE

TREBUIE PREZENTARE ÎN CAZURI SPE-

CIFICE:

- Refugiați:

> cardul de identitate al străinului, în care să se menționeze condiția sa de re-fugiat

> pașaportul albastru al Convenției de la Geneva din 1951 (dacă îl are)

> certifi cat de la Biroul de Azil și Refugiu

din cadrul Minis-terului de Interne (acest certifi cat are valabilitate de șase luni de la data emi-terii)

- Născuți pe teri-

toriul spaniol: > certifi catul de

naștere al persoanei interesate, înscris în Registrul Civil spa-niol

- Cei care nu și-au exercitat după cum

prevede legea posibilitatea de a opta: > certifi catul de naștere al tatălui/ma-

mei spaniol/spaniole > certifi catul de naștere al persoanei in-

teresate, înscris la Registrul Civil spaniol ori hotărârea judecătorească unde fi gurea-ză adopția conform legilor spaniole sau recunoașterea fi liației

- Persoane în regim de tutelă, guarda

sau acogimiento no provisional: În cazul găzduirii în familie (acogimien-

to familiar): > Decizie de la tribunalul competent

prin care este desemnată persoana care va exercita tutela, guarda sau acogimiento

În cazurile de găzduire de către o instituție spaniolă:

> Decizie de la instituția menționată în care se asumă tutela, guarda sau acogimi-ento

- Căsătorit/ă cu spaniol/ă: > Certifi cat de naștere (certifi cado lite-

ral) al soțului/soției, emis de Registrul Civil spaniol

> Certifi cat de căsătorie (literal) emis de Registrul Civil spaniol

> Certifi cat de conviețuire sau empadro-namiento, de unde să rezulte că locuiește cu soțul/soția

- Văduv/ă al/a unei/unui spaniol/e

> Certifi cat de naștere (certifi cado lite-ral) al soțului/soției, emis de Registrul Civil spaniol

> Certifi cat de căsătorie (literal) emis de Registrul Civil spaniol, actualizat, emis la o dată din apropierea zilei solicitării naționalității

> Certifi cat de deces al soțului/soției > Certifi cat de empadronamiento sau

conviețuire la data decesului soțului/soției

- Descendent al unui spaniol:

> Certifi cat de naștere (certifi cado lite-

ral) al tatălui/mamei de naționalitate spa-niolă

> Certifi cat de naștere (literal) al buni-cului/bunicii, doar când unul dintre ei sau ambii sunt ascendenți spanioli. În acest caz trebuie să se prezinte și certifi catul de naștere al tatălui/mamei descendent/ă dintr-un cetățean spaniol, fi e că el/ea a fost sau nu a fost de naționalitate spaniolă.

Cererea pentru dobândirea naționalității spaniole și actele necesare se vor trimite la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Perioada de rezidență în Spania ce-

rută

* Caz general: persoane care au 10 ani de rezidență legală în Spania sau li se apli-că una dintre perioadele de rezidență scurtate prevăzute în articolul 22.1 din Codul Civil (doi ani pentru cei originari din țări din America Latină, Andorra, Fili-pine).

* Născut pe teritoriul spaniol: persoane născute pe teritoriul spaniol care au cel puțin un de rezidență legală în Spania, continuă și imediat anterioară solicitării.

* Cei care nu și-au exercitat cum se cuvine posibilitatea de a opta: trebuie să îndeplinească condiția de cel puțin un an de rezidență în Spania, legală, continuă și imediat anterioară solicitării și să fi e incluși în unul dintre următoarele cazuri fără să-și fi exercitat posibilitatea de a opta: stabilirea relației părinte-fi u sau a nașterii în Spania să se fi produs după vâr-sta de 18 ani; să fi fost adoptat de un spa-niol când avea peste 18 ani; să fi e supuși sau să fi fost supuși autorității părintești a unui spaniol ori tatăl sau mama să fi fost la origine de origine spaniolă și născut/ă în Spania și să nu fi exercitat posibilitatea de a opta odată ce a împlinit 20 de ani. Trebuie să se îndeplinească condițiile de bună purtare din punct de vedere civic și un sufi cient grad de integrare.

* Căsătorit/ă cu un cetățean spaniol: persoane care la momentul solicitării au un an de căsătorie cu cetățeanul spaniol și nu sunt separate legal sau de fapt. Se cere cel puțin un an de rezidență în Spa-nia legală, continuă și imediat anterioară solicitării.

* Văduv/ă al/a unui cetățean spaniol: la moartea soțului/soției trebuie să nu fi fost separare legală sau de fapt. Se cere mini-mum un an de rezidență în Spania legală, continuă și imediat anterioară solicitării.

Page 5: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita tea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat

5ACTUALITATE02.06 - 08.06.2016

Președintele Klaus Iohannis și oameni politici ne-au

felicitat de Ziua Românilor de Pretutindeni Președintele României, Klaus

Iohannis, ministrul delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni, Dan Stoenescu, prim-vicepreședinte coordonator PNL Diaspora, Victor Ionescu, ne-au felicitat duminică, 29 mai, pe românii din străinătate cu oca-zia Zilei Românilor de Pretutindeni.

„Dragi români, în ultima duminică din luna mai sărbătorim Ziua Românilor de Pretutindeni, zi în care ne simţim mai aproape unii de alţii, mai solidari cu aceia dintre noi care trăiesc departe de țară.

Îmi doresc mai mult decât oricând să ne exprimăm dragostea de țară, fi -ind mai buni, mai responsabili, făcând lucrurile mai temeinic, având mai mare grijă unii de alţii, pentru ca România noastră să devină puternică, prosperă, un loc în care să vă întoarceți cu drag și cu speranță.

Știu că prin muncă, tenacitate, ambiție și curaj, voi, românii plecați în afara granițelor, aduceți valoare comunităților în care trăiți și faceți cin-ste României, în numeroase domenii. M-aș bucura ca experienţa pe care aţi

dobândit-o în străinătate să poată fi pusă în slujba ţării noastre.

În acest sens, am cerut deja Guvernului o Foaie de Parcurs pentru a face din Diaspora o «prioritate naţio-nală» în mod real. Astfel, nu vom irosi potenţialul românilor de peste hota-re, care pot contribui la dezvoltarea României, fi e întorcându-se în ţară, fi e reprezentând imaginea ei în lume.

Pe unii români circumstanțe istorice nefericite i-au despărțit de țară și este datoria noastră să-i sprijinim pentru a-și păstra identitatea, tradițiile și cultura. Iar pe cei care au ales pentru moment să trăiască și muncească peste granițe trebuie să-i susținem pentru ca drep-turile și libertățile să le fi e apărate.

Vă invit pe toţi, indiferent dacă tră-iţi în ţară sau în afara ei, să fi ţi «buni români», să construiți, să fi ți uniți, să vă apărați valorile, pentru ca împre-ună, cu răbdare, să construim o altă Românie, așa cum ne-o dorim.

La mulţi ani români, de aici sau de departe!”, ne-a transmis președintele țării noastre.

Ministrul delegat pentru relațiile cu

românii de pretutindeni, Dan Stoenescu, ne-a scris un mesaj pe pagina web a Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni:

„ S ă r b ă t o a r e a Zilei Românilor de Pretutindeni este un bun prilej de a le ura La mulți ani tuturor româ-nilor care trăiesc în afara granițelor. Este important să menținem puter-nică legătura între cei care au rămas acasă și aceia dintre noi care au trecut granițele sau peste care granițele au trecut.

Îmi doresc ca acest mesaj să ajungă în comunitățile noastre de peste hota-re, în același mod în care îmi doresc ca inițiativele noastre, care vin în sprijinul românilor din străinătate, să fi e cunos-cute în comunitățile românești din lu-mea întreagă.

Ca român, care a trăit timp îndelun-gat în diaspora, știu cât de important este ca românii de pretutindeni să se implice în dezvoltarea țării ca parteneri

strategici și, mai presus de toate, ei tre-buie să fi e mereu conectați, să fi e uniți și să înțeleagă faptul că sunt o forță pentru România.

Fiecare dintre noi este un ambasa-dor al României și avem foarte multe exemple de români care ne fac cinste în lume. Cultura, istoria, limba română, simbolurile naționale, tradițiile autenti-ce ale poporului nostru rămân valorile fundamentale ce ne unesc, indiferent de continentul pe care ne afl ăm.

Misiunea noastră este, în continuare, aceea de a răspunde așteptărilor româ-nilor și de a-i sprijini să rămână în le-gătură cu țara. Doresc să încurajez, pe această cale, implicarea și susținerea

românilor de pretutindeni, astfel în-cât să valorifi căm experiența acestora, potențialul lor economic și creativ.

Închei îndemnându-i pe românii de peste hotare să păstreze în su-fl et spiritul, cultura, limba și tradițiile românești!”

Și Victor Ionescu, prim-vicepreședinte coordonator PNL Diaspora, a trimis un comunicat cu un mesaj de felicitare de Ziua Românilor de Pretutindeni:

„Dragi români, cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni doresc să îndrept cele mai sincere gânduri către dumneavoastră și să vă mulțumesc pentru faptul că, în ciuda unor distanțe care uneori depășesc ordinul miilor de kilometri, vă implicați și contribuiți la viața socio-politică a țării mamă aproa-pe în egală măsură cu cei de acasă.

Dumneavoastră sunteți cei mai activi ambasadori ai țării noastre. Contribuția la dezvoltarea imaginii României este mult mai profundă și mai directă decât orice măsură sau campanie formală de imagine elaborată la București, iar prin asta v-ați câștigat respectul nostru”, a scris Victor Ionescu.

Ambasadorul României în Spania, Ion Vîlcu, a fost primit, la 26 mai, de ministrul spaniol al dezvoltării, Ana Pastor, într-o audiență de rămas-bun, cu ocazia încheierii misiunii în Spania.

Discuțiile între demnitarul spaniol și ambasadorul român au avut ca te-matică centrală evaluarea dinamicii relației bilaterale în plan economic, evidențiindu-se satisfacția ambelor părți cu privire la evoluțiile ascenden-te înregistrate în ultimii ani pe toate componentele relației bilaterale, în mod particular pe cea economică. Ministerul Dezvoltării din Spania a reprezentat un interlocutor prioritar al părții române, în condițiile în care gestionează problematica infrastruc-turii și, implicit, cea a sprijinirii expan-

siunii internaționale a companiilor spaniole, a informat Biroul de presă al reprezentanței noastre diplomatice la Madrid.

Principalele teme abordate au fost: - Dinamica foarte bună a raporturi-

lor economice bilaterale, atât în ceea ce privește schimburile comerciale (care au înregistrat creșteri de peste 35% în ultimii 5 ani), cât și în privința investițiilor spaniole în România (Spania ocupă locul 8 în clasamentul țărilor de proveniență a capitalului străin investit în România).

- Interesul constant al compani-ilor spaniole pentru valorifi carea oportunităților oferite de economia și mediul de afaceri românesc, interes refl ectat atât în evoluția ascendentă constantă a investițiilor spaniole di-

recte în România, cât și în creșterea participării companiilor spaniole la proiectele derulate de autoritățile române în cadrul programelor operaționale din perioada 2007-2013, respectiv 2014-2020. Au fost remarca-te în mod special proiectele din sec-torul dezvoltării și modernizării infras-tructurii de transport și infrastructurii de mediu, domenii de extrem interes pentru autoritățile române și în care companiile spaniole au o experiență deosebită – atât know-how tehnic, cât și know-how privind implemen-tarea de proiecte fi nanțate de UE –, Spania fi ind, în urmă cu puțini ani, unul din principalii benefi ciari de fon-duri structurale pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltare regională.

- Ridicarea relației bilaterale la nivel

Ambasadorul român a fost primit de ministrul spaniol

al dezvoltării în vizită de rămas-bun

CENTRO MEDICO PACÍFICO

CLINICĂ AUTORIZATĂ DE CONSILIUL SĂNĂTĂȚII DIN 1993

AVORTUL ESTE LEGAL ȘI UN DREPT AL FEMEII

Gratis prin sistemul de securitate socială

Privat: Anestezie locală: 310 €

Anestezie generală: 410 € (până la 12 săptămâni)

Pilulă avortivă: 370 €

Controalele de după întreruperea sarcinii la 15 zile sunt gratuite

POȚI ALEGE: CHIRURGIC PÂNĂ LA 14 SĂPTĂMÂNI

CU PILULA AVORTIVĂ PÂNĂ LA 7 SĂPTĂMÂNI

Adresă: C/Severino Aznar Embid, 8, Madrid

Dacă vii cu mașina, este foarte ușor să parchezi

Autobuzele 31-33-36-39

Stația de metrou Alto de Extremadura,

linia 6 (ieșirea către Francisco Brizuela)

Tel.: 915 267 624, 627 559 739 www.centromedicopacifico.es

[email protected]

TOATE METODELE PENTRU PLANIFICAREA FAMILIALĂ:

PAPANICOLAU (CITOLOGIE), DIU ETC.

TRATAMENTUL BOLILOR VENERICE

ECOGRAFII: OBSTETRICĂ, ABDOMINALĂ, TRANSVAGINALĂ

CONSULTAȚII GINECOLOGICE

MICI INTERVENȚII CHIRURGICALE GINECOLOGICE HIMENOPLASTIE (reconstrucția himenului) etc. ANALIZE GENETICE:PROBĂ DE PATERNITATE: ANONIMĂ SAU JURIDICĂProbă de paternitate prenatală neinvazivăSCREENING PRENATAL NEINVAZIV - Înlocuiește amniocenteza DETERMINAREA SEXULUI FETAL (înainte de naștere) – după 9 săptămâni de sarcină Analize de anatomie patologică – analize polipi, biopsii ginecologice etc.

Orar:

Luni-sâmbătă (inclusiv):

10-14 și 16-21

de parte-neriat stra-tegic, în-cepând cu iulie 2013, respec t iv i n t r a r e a României în grupul r e s t r â n s al țărilor UE cu care Spania are acest nivel de maximă prioritate și consistență al raporturilor bilaterale (alături de Franța, Portugalia, Germania, Italia și Polonia), precum și crearea cadrului politico-instituțional pentru inițierea mecanismului de reuniuni intergu-vernamentale periodice la cel mai înalt nivel.

La fi nalul întâlnirii, cei doi ofi ciali și-au manifestat convingerea că ba-zele relației bilaterale sunt extrem de solide, atât în plan economic cât și în plan politic, garantând continu-area evoluțiilor pozitive independent de dinamica politică internă ce se va înregistra în anii următori în Spania, respectiv România.

Page 6: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita tea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat

6 ÎN SPANIA 02.06 - 08.06.2016

Profi lurile cele mai cerute pe piața muncii vara aceasta Odată cu venirea verii crește și numă-

rul angajărilor sezoniere. Se estimează că anul acesta se vor face 1.131.700 contracte de muncă, cu 10% mai multe decât în 2015, conform Adecco.

Peste jumătate din aceste posturi de muncă se vor înfi ința în sectorul serviciilor, 55% din total, în special în turism și hostelería. Se vor crea posturi și în sectorul aeroportuar, în lucrul cu publicul, comerț și sectorul bancar. Ur-mează industria, care va genera 30% din posturi în sectorul fabricării de automobile, în cel farmaceutic și chi-mic, în sectorul alimentar, logistică și transport.

Bucătari, ajutoare de bucătari, chel-neri, agenți de turism, cameriste, mo-

nitori de timp liber, animatori și salva-mari vor fi posturile cele mai cerute în sectorul serviciilor.

În industrie, operatori de producție, tehnicieni de întreținere, operatori in-dustriali, ingineri de producție și de calitate vor fi foarte ceruți în această perioadă.

În comerț, vânzători, promotori, agenți comerciali, persoane care așează marfa pe rafturi, casieri, perso-nal de lucrul cu publicul, vânzători vor fi cei mai ceruți datorită creșterii vân-zărilor pe perioada verii.

Și manipulanții de alimente și teleo-peratorii vor avea mai multe șanse de a-și găsi de muncă în această vară.

Pe comunități

În Cataluña și Madrid se vor încheia 4 din fi ecare 10 contracte din vara aceas-ta. În Cataluña se vor face 227.311 con-tracte, reprezentând cu 12% mai mult decât în aceeași perioadă din 2015. În Madrid se vor realiza 166.243 contrac-te, cu 15% mai mult decât în vara anu-lui trecut.

Madrid, Murcia și Baleares sunt regi-unile unde va crește cel mai mult nu-mărul de angajări față de anul anterior, această urcare fi ind de 15%.

Pe orașe, Barcelona, Madrid și Mur-cia sunt fruntașe în ceea ce privește angajările. 178.611 de noi posturi se vor înfi ința în Barcelona. În Madrid se vor crea alte 166.243, iar în Murcia, 128.800.

După aceste provincii vine Valen-cia, cu 89.719 contracte ce se vor face în lunile următoare. Pe de altă parte, peste 25.000 de contracte și sub 50.000 se vor încheia în Zarago-za, Cádiz, Navarra, Vizcaya și Sevilla.

La cealaltă extremă, Soria, Cuen-ca și Ciudad Real vor ajunge abia la 2.000 de angajări, acestea fi ind provinciile cu cele mai puține angajări în vara aceasta. Adecco consideră că acest lucru s-ar putea datora impactu-lui turistic mai redus din aceste zone.

În vara aceasta se prevede o creștere interanuală notabilă pentru toate pro-vinciile spaniole. Urcările cele mai im-portante vor fi în Burgos și Jaén, unde numărul locurilor de muncă va crește

considerabil. A Coruña și Málaga vor înregistra și ele o evoluție pozitivă in-teranuală.

Peste media națională sunt Barce-lona, Madrid, Murcia, Alicante, Álava, Baleares, Granada, Toledo, Córdoba și Teruel, iar în linie cu media spaniolă sunt Zaragoza, Cádiz, Sevilla, Castel-lón, Huelva, Albacete și Ávila.

58 de plaje și râuri neapte pentru baieSpania are 58 de plaje și râuri în

care nu se recomandă baia. Mai mult, Comisia Europeană a cerut să se in-terzică scăldatul pe 29 de plaje și 29 de râuri spaniole din cauza proastei calități a apei. Însă majoritatea pla-jelor spaniole sunt excelente (87%). Acestea sunt câteva dintre concluzi-ile analizei cu privire la calitatea ape-lor în Uniunea Europeană în 2015. Dintre aceste 58 de plaje și râuri spa-niole, Comisia Europeană consideră că 31 ar trebui să fi e închise perma-nent din cauza proastei calități a apei în ultimii cinci ani.

Bruxelles-ul atrage atenția că nu este bine să ne scăldăm în 383 de zone din Europa, ce înregistrează o calitate „joasă” a apei sau neaptă pen-tru baie în 2015, dintre care în Spania sunt 2,6%. Din acest total, consideră că 34 trebuie să fi e închise (dintre care 31 sunt în Spania).

Raportul cu privire la calitatea ape-lor din UE în 2015, publicat pe 25 mai, semnalează că Spania este a treia

țară din UE cu cele mai multe zone

neapte pentru baie în 2015, fi ind întrecută în această privință doar de Italia și Franța (95 fi ecare).

Executivul comunitar a tras un semnal de alarmă cu privire la de-teriorarea „semnifi cativă” a calității apelor de scăldat în 2015 față de anul anterior în Spania.

„O interzicere permanentă sau o atenționare permanentă cu privire la baie trebuie să se stabilească în lo-curile cu ape de scăldat considerate cu o calitate proastă timp de cinci ani consecutivi”, semnalează Executivul comunitar în analiza sa anuală cu pri-vire la calitatea apelor de scăldat din UE în 2015.

Celelalte trei zone pentru care Bruxelles-ul cere o închidere perma-nentă sunt în Danemarca (două) și Suedia.

În cazul Spaniei, este vorba de plajele din Coruña ale estuarelor Barranán, Regueiro, Peralto, Area da Vila, Camelle, A Concha, Barallobre, Caranza, A Cabana, Sardineiro, Playa Santa Cruz Porto, Ver, Centrona, Dada

Delicias, cât și de plaja Pena-oural și râurile Saa Pobra Do Brollón și Sil Ribas de Sil, în Lugo, râul Ar-zoa Vilardevos în Ourense și plaja Arealon-ga-Redondela

din Pontevedra. În aceeași situație sunt și râurile din Castilla y León din Pelayo Arenas de San Pedro, gâtul râului Tiétar, râul Tormes Horcajada, râul Cantos Hornillo și râul Arlanzón, cât și râul Alberche Escalona din Cas-tilla-La Mancha, plaja San Antonio din Vizcaya, râul Anduna Ochagavia în Navarra, râul Arba de Luesía din Ara-gón, defi leul Pedro Chate Jaraíz de la Vera în Extremadura, râul Aguasce-bas Villacarrillo în Andalucía și plaja Cala Pedrera în Insulele Baleare.

În schimb 125 de zone de scăldat din Europa au redevenit apte pentru baie, îndeplinind cerințele minime de calitate, între acestea 20 în Spa-nia, care este a treia țară unde și s-a îmbunătățit calitatea apei într-un nu-măr ridicat de puncte, doar în urma Franței (32) și Italiei (24).

Dintre plajele spaniole controla-

te, 87,1% au înregistrat o calitate

excelentă a apei, peste media eu-

ropeană, de 85,8%, și mai mare de 85,5%, cât a fost în 2014, conform datelor din raport, care arată și că numărul plajelor spaniole cu ape neapte pentru baie a scăzut de la 37, în 2014, la 29, în 2015. În ceea ce privește calitatea apelor din interio-rul Spaniei, râuri și lacuri, 51,9% din-tre zonele controlate aveau o calitate excelentă față de media de 81%, deși se îmbunătățește și nota spaniolă din 2014 (49,6%). S-a redus și numărul râ-urilor neapte pentru baie din Spania, de la 30 la 29.

Deputatul autonom din Partidul Socialist Enric Ca-sanova a fost denunțat la Poliție pentru că a insultat o chelneriță româncă după ce aceasta i-a cerut să îi vor-bească în castiliană. „Dacă nu înțelegi nimic, ce faci aici? Vete para tu puto país”.

După cum a relatat denunțătoarea, pe 27 mai, în jurul orei 11.30, deputa-tul a intrat în cafeneaua Can Andy din Ibiza, s-a așezat la bar și a cerut în cata-lană «té con limón» în care să pună un plic de «té con limón».

Chelnerița, coproprietară a localului și cu peste zece ani în Ibiza, i-a spus că, deși înțelege catalana, nu surprin-de nuanțele din sintagma cu privire la plic, dar i-a servit comanda. «Ya que no te enteras de lo del sobre ponme hielo por lo menos», i-a răspuns Casanova, urcând tonul.

Conform denunțului de la Poliție, chelnerița i-a pus gheață, după care deputatul i-a spus: «Si no te enteras de nada, qué estás haciendo aquí. Vete a tu puto país».

Această frază a deranjat-o pe chelneriță, care l-a numit pe deputatul PSOE rasist, i-a luat comanda și l-a in-vitat să plece din local. Totuși, nu doar că acesta nu a plecat, ba chiar cearta a durat aproximativ două ore, până ce la bar a venit o patrulă din Poliția Locală.

În acest timp Casanova a cerut un formular pentru reclamații, în care a denunțat faptul că, deoarece a vorbit în catalană, chelnerița s-a răstit la el. Apoi a scris pe Twitter în catalană: «Q

vagis a 1 bar, demanis un te amb gel i et contestin q ets un: ‘un puto racista in-dependentista maleducat» per parlar català. #fobies’ (Să mergi la un bar, să ceri un ceai cu gheață și să ți se

răspundă că ești un blestemat de ra-sist prost educat pentru că ai vorbit în catalană). A răspuns astfel unui mesaj de sprijin: „Întotdeauna există cineva care confundă apărarea drepturilor cu atacurile personale. Acesta este un caz clar”.

Marga Prohens, purtătorul de cu-vânt al Grupului Parlamentar Popular în Camera baleară, a cerut demisia lui Casanova.

Într-un comunicat, PP Ibiza a califi cat drept „inadmisibilă” atitudinea acestu-ia: „Astfel se arată fața adevărată a sec-tarismului celor care ne guvernează și, în fond, ipocrizia postulatelor lor”.

Popularii amintesc că „nu este spațiu pentru comportamente care să în-demne la stimularea xenofobiei”. Și amintește că „primirea nu este doar pentru refugiații sirieni”, că este ceva care „se practică zi de zi pe străzi, la sediile fi rmelor și în instituții, fără să fi e exclus nimeni, pentru că nimeni nu este în plus”.

De asemenea, consideră că depu-tatul Casanova trebuie să demisione-ze pentru că atitudinea sa „face rău conviețuirii” și „deoarece responsabili-lor politici trebuie să li se ceară un plus de seninătate și un comportament care, în loc să urmărească excluderea, să păstreze conviețuirea”.

Un deputat al PSOE, unei

chelnerițe: „Dacă nu înțelegi

catalana, vete a tu puto país”

Page 7: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita tea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat

7ACTUALITATE 02.06 - 08.06.2016

Primăria Getafe a publicat condițiile pentru

ajutoarele extraordinare pentru chirie și utilități De pe 31 mai pe 22 iunie familiile

cu difi cultăți economice pot solicita ajutoarele extraordinare pentru plata chiriei și utilităților pe care le acordă Primăria Getafe cu un buget total de un milion de euro. Pot benefi cia de acest ajutor familiile ale căror venituri lunare ale unității de conviețuire nu depășesc 479,26 euro (după scăderea cheltuielilor de chirie și pensiile ali-mentare sau compensatoare) în cazul unei familii de trei membri.

Condițiile pentru ajutorul pen-tru chirie sunt să fi ți înregistrat cu reședința în Getafe de dinainte de 2014, ca locuința să nu fi e de titularidad pública, să nu fi e o înrudire apropiată între proprietarul locuinței și titularul contractului de închiriere (se exclud

subînchirierile). Nu se poate cere nici dacă a început procesul de evacuare din locuință, nici dacă sunt prea mul-te persoane în casă (mi-nimum opt metri pătrați per persoană).

Pentru plata ajuto-rului pentru utilități se cere să fi ți titular al con-tractului de furnizare a energiei electrice sau a gazului.

Cererile se pot lua de la Serviciile Sociale (calle Hospital de San José, 6), de la centrele civice sau se pot des-cărca de pe pagina www.getafe.es. Aceste solicitări se pot prezenta până

pe 22 iunie la Registrul de intrări din Primăria Getafe. Înainte de a pre-zenta cererea, puteți să mergeți la Hospitalillo de San José pentru a ve-rifi ca dacă documentele sunt corecte.

Ajutoarele se vor acorda prin delegația de Bienestar Social pen-tru o perioadă de ma-ximum un an. Familiile pot opta pentru ajuto-

rul pentru chirie sau pentru cel pentru utilități ori pentru ambele. Ajutoarele pentru chirie sunt compatibile cu cele pe care le-ar putea oferi Comunitatea Madrid.

Românii din străinătate vor putea achita on-line taxele și impozitele locale, inclusiv cu cardurile emise de băncile din țările în care muncesc, în maximum o lună de zile, a declarat, pe 30 mai, Marius Bostan, ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională, în cadrul conferinței dedicată împlinirii a 5 ani de Ghișeul.ro.

Acesta a adăugat că, deși la nivel național, orice cafenea are POS pen-tru plăți, nu înțelege cum acest sistem nu a fost introdus la ghișeele ANAF de către guvernele politice anterioare.

„Orice cafenea din România are POS. Am văzut pe cineva care vindea pătrunjel în piață și avea POS. Atunci mă întreb cum niciun Guvern politic

nu a reușit să introducă plata la POS în ANAF. Vorbesc despre guvernele poli-tic care ne acuză pe noi, tehnocrații, că nu facem treabă”, a spus Marius Bostan.

Conform datelor ofi ciale, prezen-tate luni, aproape 250 de primării s-au înregistrat în Sistemul Național Electronic de Plată Online – Ghișeul.ro, în perioada 2011-2016, iar până în prezent au fost efectuate 250.000 de plăți, în sumă de peste 70 de milioane de lei.

Apetitul românilor pentru plata online a taxelor și impozitelor locale a crescut semnifi cativ în 2016, având în vedere că valoarea și numărul tranzacțiilor efectuate prin Ghișeul.ro, în primele patru luni, însumează

aproape o treime din toate plățile realizate de la lansarea platformei naționale până în prezent. Astfel, contribuabilii au realizat, în perioada ianuarie-aprilie 2016, un număr de 75.955 de plăți cu cardul pe Ghișeul.ro, în valoare totală de peste 21 mili-oane de lei. Prin comparație, în peri-oada 2011-2016, pe aceeași platfor-mă au fost contorizate peste 250.000 de plăți, în sumă de peste 70 milioane de lei.

Lansat în anul 2011, Ghișeul.ro este un proiect derulat în parteneriat de Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR) și Asociația de Plăți Electronice din România (APERO), care permite plata online cu cardul a taxelor și impozitelor locale.

Românii din străinătate vor putea plăti on-line

taxele și impozitele locale din țară

Literatura română, promovată

la Târgul de carte de la MadridEste pentru a cincea oară consecu-

tiv când Institutul Cultural Român de la Madrid și Centrul Național al Cărții participă, cu stand propriu, la cel mai important târg de carte din capitala Spaniei, care se desfășoară în Parcul Retiro.

Ediţia aniversară de anul acest este organizată în perioada 27 mai-12 iunie și marchează 75 de ani de la prima ediţie a acestui târg care repre-zintă locul de întâlnire al cititorilor cu autorii preferaţi cu care pot discuta în cadrul sesiunilor de autografe, al meselor rotunde sau în cadrul lan-sărilor de carte care se desfășoară pe parcursul întregului târg, atât în pavi-lionul de activităţi cât și la standurile de carte.

Pe parcursul a 17 zile, târgul reu-nește 367 de standuri și 479 de expo-zanţi, în marea lor majoritate librării și editori, care promovează cartea, lectura, activitatea editorilor și insti-tuţiilor care se dedică editării, distri-buţiei și vânzării de carte, pe aleea principală a celui mai mare parc situ-at în centrul Madridului.

Ţara invitată de anul acesta este Franţa, care prezintă un program de activităţi centrate pe problemele mediteraneene, frontiere, migraţii și refugiaţi. Totodată, programul de ac-tivităţi sărbătorește cel de-al patrulea

centenar de la moartea lui Miguel de Cervantes.

ICR Madrid prezintă la standul său o selecţie de peste 70 de titluri din traducerile literare în limba spaniolă, iar în seara zilei de 5 iunie va organiza o întâlnire a cititorilor cu scriitoarea Gabriela Adameșteanu.

Întâlnirea va avea loc în contextul lansării celei mai recente traduceri a volumului Drumul egal al fi ecărei zile (El mismo camino de todos los días), de Gabriela Adameșteanu, publicat în 2016 de editura Xorki Ediciones, cu suportul fi nanciar ICR. Cei prezenţi

la eveniment se vor putea bucura și de prezenţa traducătorului volu-mului, Joaquín Garrigós Bueno, și a eseistei și criticului literar Mercedes Monmanny, care vor prezenta volu-mul.

Pentru a răspunde numeroaselor solicitări din partea rezidenţilor ro-mâni din Spania, ICR Madrid aduce la standul său peste 90 de titluri ro-mânești care înglobează cele mai recente titluri din literatura contem-porană, opere clasice, povești, manu-ale pentru învăţarea limbii române și dicţionare.

Se va reduce de la 70 km/h la 50 km/h

viteza la radarul din Madrid ce aplică

cele mai multe amenzi din oraș

Limita de viteză pe segmentul din Paseo de Extremadura cuprins între tu-nelul de pe avenida de Portugal și intersecția cu avenida de los Poblados din Madrid se va reduce de la 70 km/h la 50 km/h în viitorul apropiat. Chiar în acest punct se afl ă radarul care aplică cele mai multe amenzi din Madrid, la kilometrul 4 de la ieșirea pe A-5, ce va fi ajustat la noua limită de viteză permisă.

Primăria capitalei a aprobat această propunere a PSOE pentru a încerca să minimizeze zgomotul de care se plâng vecinii din zonă, pe unde circulă zilnic 100.000 de mașini în medie. În paralel vor începe formalitățile pentru a o declara Zona de Protección Acústica Especial.

În decursul acestui an se va redacta proiectul de transformare a acestui segment din Paseo de Extremadura în bulevard urban. În noul design se vor face treceri de pietoni regularizate cu semafor, cu spații de așteptare în mij-loc, se va reduce lățimea benzilor de circulație și se vor extinde trotuarele existente.

Se vor proiecta parcări în apropiere de A-5. Se va propune Consorțiului Regional de Transporturi stabilirea de noi linii de autobuz de la aceste par-cări spre intercambiador Príncipe Pío.

Radarul de la kilometrul 4 de la ieșirea prin carretera de Extremadura a amendat în 2015 54.050 de persoane pentru că au depășit viteza de 70 km/h. Cu alte cuvinte, s-au aplicat 148 de sancțiuni pe zi. Șoferii care au co-mis această infracțiune au plătit anul trecut 5.557.000 de euro, conform unui studiu al fi rmei Visual Analytics Qlik, pe baza datelor municipale.

Mașiniștii de la Renfe

convoacă patru zile de grevă în iunie

Sindicatul mașiniștilor din Renfe, Semaf, a convocat patru zile de grevă pentru luna iunie.

Opririle vor fi de 24 de ore și au fost programate în zile alternative pentru 10, 12, 14 și 16 iunie, a informat Semaf.

Sindicatul a convocat aceste zile de grevă pentru a denunța întârzierea din partea companiei Renfe de a pune în practică diferite măsuri stabilite cu sindicatele. Între acestea sunt planul pen-tru muncă, prin care se dorește realizarea unui sistem de ieșiri voluntare ale lucrătorilor din companie, legate de noi angajări. Mașiniștii protestează și pen-tru situația transportului de mărfuri cu trenul și pentru diminuarea serviciilor de linii strâmte, moștenite de la fi rma dispărută Feve.

Page 8: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita tea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat

148 SOCIETATE 02.06 - 08.06.2016

Cum detectează Hacienda frauda fi scală cu bunuri în străinătateDirectorul Fiscului spa-

niol, Santiago Menéndez, a informat, pe 25 mai, că bunurile și taxele din străinătate ale contribua-bililor care anul acesta le-au declarat pentru prima dată utilizând modelul 720 au avut un cuantum de peste 13.700 milioa-ne de euro, cu 8% mai puțin decât cu un an în urmă.

Modelul de declarație 720 a început să se folosească în 2013 și îi obligă pe contribuabilii cu bunuri și taxe în stră-inătate în valoare de peste 50.000 de euro să le declare în primul trimestru al fi ecărui an.

Din 2013 Hacienda a început peste 8.800 de acțiuni față de contribuabili care și-au declarat bunuri în străinăta-

te și a detectat o fraudă de 1.100 de milioane de euro.

Iată câteva încercări reale de fraudare, pre-zentate de Agencia Tri-butaria:

Două conturi în Elveția

Un contribuabil a prezentat mo-delul 720 corespunzător anului 2013 declarându-se titularul unui depozit în Elveția, cu un cuantum de peste 700.000 de euro. A trebuit să prezin-te și modelul 720 din anul anterior, pentru că la sfârșitul lui 2012 avea un cont cu un sold de aproape 650.000 de euro. Acest prim cont s-a închis în 2013.

În paralel prezentase o declaración tributaria especial (DTE) în care a pre-

zentat venituri în valoare de aproape 120.000 de euro, proveniți din primul cont bancar.

Verifi carea inspectorilor de la Fisc arată un câștig nejustifi cat de pa-trimoniu, obiect al regularizării, cu un cuantum de aproape 530.000 de euro, din diferența între soldul con-tului la sfârșitul anului 2012 și suma declarată în DTE.

Hacienda consideră că s-a ascuns contul original din 2012, declarându-se altul în modelul 720 din 2013, do-vedindu-se clar dorința de a ascunde informații, pentru a se evita urmărirea DTE.

S-au lichidat peste 300.000 de euro din cuota și dobânzi, la care s-a adău-gat sancțiunea corespunzătoare.

Fond de investiții de peste

250.000 de euro

Un contribuabil a declarat în mo-delul 720 corespunzător anului 2012 fonduri de investiții în organisme stră-ine cu un cuantum de peste 250.000 de euro. L-a prezentat după aproape opt luni de la data limită stabilită.

Inspecția a stabilit un câștig de patrimoniu nejustifi cat de peste 135.000 de euro, contribuabilul ne-dovedind că fondurile de investiții corespundeau veniturilor declarate sau obținute în perioade în care nu a fost contribuabil prin IRPF.

S-au lichidat peste 64.000 de euro din cuota și dobânzi, urmând să se stabilească eventuala sancțiune pre-văzută de lege.

Participație într-o societate din

Argentina

Agencia Tributaria a detectat în cazul unui contribuabil o participație într-o societate din Argentina cu o valoare estimată inițial de peste 660.000 de euro, pe care a trebuit să o includă în modelul 720. Nu a prezen-tat-o, nici nu a declarat inițial în Im-pozitul pe patrimoniu că are această participație.

A prezentat declarația pentru acest impozit incluzându-se activele, dar doar după ce a început inspecția de la Fisc. Contribuabilul nu a încercat să justifi ce originea fondurilor investite.

Inspectorii de la Fisc au estimat un câștig de patrimoniu nejustifi cat în valoare de peste 856.000 de euro. S-au lichidat peste 533.000 de euro drept cuota și dobânzi, aplicându-se sancțiunea corespunzătoare.

Criza din 2008 ar putea fi cauza a 500.000 de decese de cancer la nivel mondial Creșterea șomajului și reducerile

bugetare din sectorul sănătății, ce au urmat crizei financiare din anul 2008, au contribuit la creșterea mortalității din cauza cancerului cu mai mult de o jumătate de mi-lion de oameni în întreaga lume, potrivit unui studiu publicat în re-vista britanică The Lancet, citat de agenția France Presse (AFP).

„Asociem criza economică recen-tă cu până la 260.000 de decese suplimentare de cancer în țările OECD între anii 2008 și 2010, dintre care 160.000 în Uniunea Europea-nă”, potrivit constatărilor acestui studiu.

„La nivel mondial este vorba de peste 500.000 de decese suplimen-tare de cancer în acea perioadă”, a declarat pentru AFP dr. Mahiben Ma-ruthappu de la Imperial College din Londra, care a condus cercetarea.

„Cancerul este cauza princi-pală a deceselor din lume, așa că înțelegerea modului în care schimbările economice pot afecta supraviețuirea în cazul unui cancer este crucială”, a spus el.

În anul 2012, cancerul a provocat la nivel global 8,2 milioane de de-cese.

Creșterea șomajului a fost aso-

ciată cu o creștere a mortalității

cauzate de cancer

„Am constatat că această creștere a șomajului a fost asociată cu o creștere a mortalității cauzate de cancer, dar acoperirea stării genera-le de sănătate a protejat populația împotriva acestor efecte. În speci-al în cazul cancerelor pentru care tratamentul este disponibil, cum ar fi cancerul de sân, cancerul de prostată și cancerul colorectal”, a adăugat el.

În schimb, economiile buge-tare făcute în domeniul îngrijirii sănătății pot să coste viața, a decla-rat specialistul.

Pentru acest studiu, cercetăto-rii americani și britanici au folo-sit date ale Băncii Mondiale și ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Reducerile bugetare în dome-

niul sănătății

Ei au observat atunci legătura dintre șomaj, reducerile bugetare în domeniul sănătății și mortalita-tea din cauza cancerului în peste 70 de țări, afectând peste două

miliarde de oameni. Ei au urmărit tendințele dintre anii 1990 și 2010, datele de după această perioadă nefiind disponibile.

Cancerele au fost clasificate în două categorii: „cele care pot fi tra-tate”, a căror rată de supraviețuire este de peste 50%, și cancere-le „incurabile”, a căror rată de supraviețuire este mai mică de 10%.

Legătura dintre șomaj și su-pramortalitate a fost cea mai pronunțată pentru cazurile de can-cer care pot fi tratate, au relevat cer-cetătorii, „ceea ce arată importanța accesului la îngrijiri”.

O creștere de 1% a șomajului a fost asociată cu 0,37 cazuri supli-mentare de deces prin cancer la

100.000 de locuitori. Un spor de 1% al reducerii bugetului sănătății este asociat cu 0,0053 de decese suplimentare.

În Statele Unite au fost înregis-trate 18.000 de decese suplimen-tare, iar în Franța, 1.500. Cu toate acestea, cercetătorii nu au consta-tat un exces al mortalității în perioada 2008-2010 în Marea Britanie sau Spania.

„În țările unde nu există nici o acoperire so-cială generală, accesul la îngri-jire depinde de

multe ori de contractul individual de muncă. Șomerii, pacienții sunt diagnosticați probabil cu întârziere și primesc un tratament sărac sau întârziat”, spune profesorul Rifat Atun de la Harvard.

Autorii studiului subliniază că cer-cetarea a stabilit mai mult o asoci-

ere decât o legătură de la cauză la efect. Cu toate acestea, ei susțin, că există o corelare cronologică, deoarece evoluțiile șomajului și mortalității ulterioare sunt apropi-ate, ceea ce susține ipoteza unei legături de la cauză la efect.

Un studiu realizat de institutul francez de sănătate și cercetare medicală (INSERM), publicat în martie 2015, a relevat o „supramor-talitate foarte semnificativă” în rân-dul șomerilor, de aproape trei ori mai mare decât în rândul celor care nu sunt șomeri.

Șomajul are în special „efecte ma-jore asupra apariției accidentelor cardiovasculare și a bolilor cronice”, au mai observat cercetătorii citați de agenția France Presse.

Page 9: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita tea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat

ROMÂNI ÎN SPANIA 02.06 - 08.06.2016 9

Tată și fi ică ce trăiesc pentru muzică

RIAHUELVA

TRIMITE BANI ÎN ROMÂNIAPlata în EURO/USD/RON

reducere cu acest cod promoțional*:

*Promoție valabilă pentru clienții noi

Acorduri de pian se aud dintr-un mic apartament din cartierul ma-drilen Usera. Clapele sunt atinse de tânăra pianistă Andra Cârstea. Dragostea de muzică îi vine dină-untru, dar i-a fost insuflată și de bunicul și de tatăl ei. Ilie Cârstea

este lutier, construiește și repară viori. Aceeași casă de la etajul trei al unui bloc adăpostește și atelie-rul unde din lemn de paltin și de pin dă glas viorilor.

„E un hobby din copilărie. Tatăl meu cânta la vioară, de plăcere, în familie. Pe când avea cam 35 de ani, i-a spus tatălui său, bunicul meu, că i-ar plăcea să cânte la vi-oară. Bunicul a mers la București și i-a găsit într-un talcioc o vioară Höfner… Când aveam 5-6 ani, tata îmi povestea de un tâmplar din sat care a făcut o vioară. De atunci mă gândeam: Tare mult mi-ar plăcea să fac și eu o vioară! Eu, cu mâna mea!”

A trecut timpul, totul rămăsese ca o idee. S-a căsătorit, a avut-o pe Andra. „Înainte de a muri i-a oferit acea vioară Andrei. Am restaurat-o, are peste 100 de ani…”, spune Ilie Cârstea.

„Îmi cânta când eram mică. A fost primul meu contact cu muzi-ca”, își amintește Andra.

Când a început Ilie Cârstea să construiască viori? „Mai serios, de patru-cinci ani. Munceam în

construcții, veneam obosit de la serviciu… Ce lucram la sfârșit de săptămână… Am avut o vioară ruptă și am vrut să o restaurez, să îi fac eu un gât… Am cumpărat material… Am făcut un gât, dar, într-un final, l-am pus la o altă vi-

oară… Nu am știut că acel gât nu era bun pentru vioara pe care aș fi vrut să o restaurez, pentru că era mai mică… Atunci l-am folosit la o alta, pe care am făcut-o de la A la Z, prima vioară a mea…”.

Încet-încet a început să-și strân-gă scule, și-a cumpărat cărți de luterie, a cunoscut violoniști care l-au ajutat, i-au probat viorile… „Am cumpărat un banc, am înce-put să-mi adun scule, puțin câte puțin, că sunt foarte scumpe. O rindea de 25 de centimetri este 160 de euro… Am tot felul de schițe, de scheme, de cărți cu di-mensiuni pe care trebuie să le res-pect… E nevoie de precizie… Este foarte complex să construiești o vioară... Violonistul Daniel Costea mi-a făcut cunoștință cu un lutier din Timișoara… Un violonist ro-mân care face parte din Orquesta de Cámara de Madrid îmi încearcă viorile… Și el construiește viori, am avut foarte multe de învățat de la el. El m-a învățat să pun po-picul…”.

O vioară i-a oferit-o violonistului Daniel Costea. „Spune că este foar-

te mulțumit, că îi răspunde foarte bine. Are rezonanță, penetrează în public”, explică.

Din ce lemn se construiesc vio-rile? „Sunt două materiale din care se pot face: pinul, din care se face fața, tăiat radial; și paltinul, din care se fac spatele, gâtul și eclise-le. Pinul pentru viori se taie în de-cembrie, când nu mai circulă seva. Apoi trebuie să stea ani de zile să se usuce, ca să aibă rezonanță. Lemnele mi le aduc din România”, explică.

Vioara la care lucrează acum este în etapa lăcuirii. Andra o dă cu lac, cu pensula. „Se pot da cam 30 de rânduri de lac. Eu sunt al-chimistul familiei, prepar lacul, culorile cu diferite rășini. E foarte complicat, datul cu lac este unul dintre procesele cele mai dificile”, spune tânăra.

Ilie Cârstea a făcut cinci viori până acum. „Vreau să încep o vi-olă și o vioară mai deosebită, am un model… Un stil baroc… Mă perfecționez, cu fiecare vioară pe care o fac mă ridic la alt nivel. Dar eu sunt un autodidact, e pen-tru plăcerea mea”, zice, zâmbind. „Vreau să fac viorile cât mai bine, perfecte, să-mi placă, când auzi o vioară ai o satisfacție deosebită”.

Uitându-se la o vioară constru-ită de Ilie Cârstea, Andra adaugă: „Avem înregistrări ale tuturor vio-rilor pe care le-a făcut tata…”

Cineva îl roagă să le pună în vânzare într-un magazin. „Cred că o să țin cont de această idee, dar aș vrea să mai fac… Nu-mi vine să le vând așa, rapid, pentru că muncesc foarte mult la o vioară”, mărturisește.

Se întristează când spune că ne-cunoscătorii în domeniu nu știu să aprecieze o vioară măiestrită și apelează la chinezi. „Chinezii îi concurează pe toți lutierii. Ei au fabrică și le fac ieftine, nu poți să concurezi cu ei. Iar lumea care nu știe nu ține cont de faptul că o vioară făcută de un lutier e una, iar una de la chinezi, de 100-200 de euro, e altceva… Peste 100 de euro mă costă numai limba, cor-darul, călușul, cuiele… Un prieten care face și el viori nu vinde o vioa-

ră sub 3.000 de euro…” Și Andra trăiește pentru muzică:

„Respir muzica. Dacă nu aș avea posibilitatea să cânt la pian, nu știu ce aș face. Când eram mai mică am început să cânt și la vioară, dar nu am avut timpul necesar să studiez și vioara la un nivel… Părinții m-au pus să aleg între vioară și pian. Mie mi-a plăcut mai mult pianul. Am început să studiez la Școala de Muzică din București, am studi-at cinci ani în România. Am venit la 11-12 ani în Spania. A fost cam greu să reiau, am stat aproxima-tiv un an fără să studiez pianul în Madrid, până am înțeles cum este studiul liceal aici… După studii la mai multe academii am intrat la Conservator, la Zaragoza, apoi am continuat cu Conservatorul Supe-rior și am terminat un master în in-

terpretare. Aștept să văd dacă voi fi luată la un doctorat”.

„Mă specializez în muzică popu-lară românească integrată în parti-turile clasice ale unor compozitori consacrați români, despre asta am făcut lucrarea de master. L-am stu-diat foarte mult pe George Enescu, anul trecut. Paul Constantinescu, George Enescu s-au inspirat din folclorul românesc ca să compună anumite lucrări pentru pian sau orchestră. Enescu a creat un lim-

baj al său, dar inspirat din folclor. Béla Bartók este mult mai evident în această privință, s-a inspirat din folclorul din Transilvania. Am o nostalgie față de România. Când vom merge în țară, în vara aceasta, aș vrea să fac un tur pe la casele unde a stat Enescu, să cunosc mai bine lumea de acolo”, adaugă.

Diminețile Andrei sunt pentru studiu, după-amiaza predă pian la o academia. „Aș vrea să mă apuc și de luterie. Sunt încântată cu tot ce realizez…”

Și mama sa a încurajat-o mereu mult în ceea ce face, „pentru că nu e ușor în lumea muzicii”.

„Aici este asistentă medicală, însă și ea este un artist. A fost fotograf la un cunoscut studio din București”, spune, zâmbind, Ilie Cârstea. „Am parte de o fa-

milie foarte bună. Nici soția, nici Andra nu m-au ținut de rău când am cumpărat atâtea scule, mate-riale… Mi-au înțeles pasiunea și m-au ajutat”.

Dacă cineva vrea să cumpere o vioară, îl poate suna la numărul de telefon 687 220 870. „Dacă nu îi place una din cele pe care le am fă-cute, îi pot face o vioară la coman-dă. Eu să am cât mai multe făcute, să rămână Andra cu viorile…”

Ana-Maria Cornilă

Page 10: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita tea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat

10 ÎN ROMÂNIA 02.06 - 08.06.2016

Iohannis a avizat începerea urmăririi

penale pe numele a patru foști miniștriPreședintele Klaus Iohannis a

transmis, pe 31 mai, Ministerului Justiţiei cererea de urmărire pena-lă pe numele a patru foști miniștri: Mihai Tănăsescu, Dan Ioan Popescu, Sebastian Vlădescu și Gheorghe Po-gea „pentru a se proceda conform legii”.

„Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis marţi, 31 mai a.c., Ministrului Justiţiei cererea de urmărire penală a domnului Tă-năsescu Nicolae Mihai, fost Ministru al Finanţelor Publice în perioada 2000-2004; a domnului Popescu Ioan Dan, fost Ministru al Economi-ei și Comerţului în perioada 2003-2004; a domnului Vlădescu Teodor Gheorghe Sebastian, fost Ministru al Finanţelor Publice în perioada 2005-2007, respectiv în perioada 2009-2010 și a domnului Pogea Gheorghe, fost Ministru al Finanţelor Publice în perioada 2008-2009, pentru a se proceda conform legii”, potrivit unui comunicat de presă emis de Admi-nistraţia Prezidenţială.

Președinţia a înștiinţat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie referitor la formularea aces-tor cereri, potrivit sursei citate.

C e r e r i l e DIICOT de avizare a în-ceperii ur-măririi pe-nale pentru patru foști miniștri au ajuns marţi la Adminis-traţia Prezi-denţială.

Procuro-rii DIICOT au cerut Președintelui României încuviinţa-rea începerii urmăririi penale pentru foștii miniștri Mihai Tănăsescu, Dan Ioan Popescu, Sebastian Vlădescu și Gheorghe Pogea, fi ind suspectaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, în dosarul Rompetrol II.

„În cauză există suspiciunea rezo-nabilă că în perioada septembrie-octombrie 2003, ministrul Finanţelor Publice,Tănăsescu Claudiu Mihai și ministrul economiei și comerţului, Popescu Ioan Dan și-au exercitat cu rea credinţă atribuţiile de serviciu, în urma unei înţelegeri cu Patriciu Dan Costache, George Philip Stephenson

și Nicolcioiu Alexandru, în sensul iniţierii și promovării OUG 118/2003 prin care datoriile bugetare restan-te ale S.C. Rompetrol Rafi nare S.A. la data de 30.09.2003 în cuantum de aproximativ 603.000.000 USD au fost convertite în obligaţiuni sub-scrise de către Ministerul Finanţelor Publice”, anunţă DIICOT într-un co-municat de presă.

Potrivit legii, foștii miniștri care nu au calitatea de parlamentari nu pot fi urmăriţi penal, pentru fapte săvâr-șite în timpul mandatului lor, decât după încuviinţarea cererii procurori-lor de către șeful statului.

Prahova: Primul sens giratoriu suspendat

de la noi a fost inauguratPrimul sens giratoriu suspendat din România, o lucrare de infrastructură care a în-

ceput în 2013, a fost inaugurat, pe 28 mai, în judeţul Prahova, podul, cu o garanţie de rezistenţă de o sută de ani, costând aproape 80 de milioane de lei, transmite corespon-dentul Mediafax.

Astfel, sâmbăta trecută s-a deschis circulaţia pe pasajul suprateran DJ102, către Pă-ulești-Brașov, peste DN1B, o intersecţie în care se produceau frecvent accidente de cir-culaţie.

Sensul giratoriu suspendat, care are o arhitectură unică în România, a fost construit pe raza localităţii Blejoi, lucrările începând în 2013.

Pentru darea în circulaţie a sensului giratoriu suspendat a fost nevoie de oprirea și dezafectarea semafoarelor existente în intersecţie.

Circulaţia pe toate direcţiile pasajului suprateran (pe DJ102 și rampele de urcare-co-borâre aferente DN1B) s-a deschis la ora 12.00, iar apoi, în intervalul 12.00-14.00 accesul temporar pe bretelele de la sol pe direcţia Ploiești-Blejoi și Păulești-Carrefour va fi blo-cat, pentru montarea unor parapeţi.

Începând cu ora. 14.00 circulaţia se va desfășura, potrivit autorităţilor, în condiţii nor-male de trafi c. Podul are o garanţie de rezistenţă de 100 de ani și a costat aproximativ 79 milioane de lei, bani care provin de la Uniunea Europeană.

Giratoriul suspendat are o lungime de aproximativ un kilometru și o înălţime de apro-ximativ 7 metri. Giratoriul suspendat fusese inaugurat și în aprilie, însă nu a fost dat în folosinţă pentru că mai erau de pus la punct detalii tehnice.

30,6% din locurile de îmbăiere din Marea Neagră

au o calitate excelentă a apeiÎn sezonul estival 2015, doar 30,6% din locurile de îmbăiere de pe zona litorală din

România prezentau o calitate excelentă a apei, faţă de media europeană de 85,5%, con-form unui raport al Agenţiei Europene a Mediului ce măsoară nivelul de bacterii fecale din apă. Rezultatele arată că 15 locuri de îmbăiere au o calitate excelentă a apei, iar un singur loc de îmbăiere oferă o ca-litate slabă a apei, în zona cordonului de legătură dintre Eforie Nord și Eforie Sud. (Cordon Eforie Nord Eforie S II Tabăra Lu-miniţa). Litoralul românesc are 49 de lo-curi de îmbăiere, iar zonele cu apă cotată ca fi ind excelentă sunt puncte monitori-zate din: Mamaia, Saturn, Olimp, Venus, Saturn. Raportul identifi că patru catego-rii ale calităţii apei de îmbăiere: excelentă, bună, satisfăcătoare și slabă.

O calitate satisfăcătoare a mai fost raportată în următoarele locuri: cele două puncte monitorizate în Costinești, unul din Mamaia, unul din Cap Aurora și două în Saturn, Efo-rie Nord și Sud, dar și Jupiter.

Restul locurilor monitorizate de pe litoralul românesc prezintă o calitate bună a apei de îmbăiere, așa cum sunt Vama Veche și 2 Mai și câteva puncte din Saturn, Venus, Man-galia. Monitorizările au inclus și un punct din zona Gura Portiţei, unde rezultatele au arătat că apa de îmbăiere are o calitate bună.

În comparaţie cu România, celălalt stat cu zona litorală la Marea Neagra monitori-zat, Bulgaria, a avut, în sezonul 2015, 90 de zone de îmbăiere testate. În Bulgaria, 63 de puncte de îmbăiere au prezentat o calitate excelentă, respectiv 70% din litoralul bulgă-resc, în timp ce trei locuri au prezentat o calitate slabă a apei de îmbăiere (două în zona Varna și unul în zona Lozenets).

Comparativ între cele două state de la Marea Neagră introduse în studiu, România are doar un loc cu apă de calitate slabă (porţiunea dintre Eforie Nord și Eforie Sud) și 16 cu apă excelentă, în vreme ce Bulgaria are 3 locuri cu calitate slabă, dar 63 de locuri cu apă excelentă.

Raportul analizează calitatea apei din 23 de ţări membre UE cu ieșire la mare, mai mult de 60% dintre locuri fi ind cele cu ieșire la Marea Mediteraneană.

Page 11: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita tea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat

11ÎN ROMÂNIA 02.06 - 08.06.2016

Eurostat: Aproape jumătate din decesele

din spitalele românești puteau fi evitateAproape jumătate din decesele care

au avut loc în spitalele românești, în anul 2013, ar fi putut fi evitate având în vedere evoluţia tehnologică și cu-noștinţele medicale actuale, arată un raport Eurostat, publicat pe 24 mai de organismul UE.

Un raport Eurostat asupra sistemelor de sănătate din Europa plasează Româ-nia pe ultimul loc în ceea ce privește efi cienţa sistemului de sănătate și ca-pacitatea acestuia de a salva vieţi. Mai exact, datele Eurostat arată că 49,4% din cazurile de deces înregistrate în spitalele românești în 2013 puteau fi evitate având în vedere tehnologiile și cunoștinţele medicale actuale. Este cel

mai mare procent înregistrat în rândul statelor membre ale Uniunii Europene.

Datele arată că din 54.827 de decese care au avut loc în spitalele din Româ-nia în 2013, peste 27.400 de persoane nu ar fi trebuit să moară.

Aproape la fel de prost ca noi stau ţări precum Letonia (48,5%), Lituania (45,4%) și Slovacia (44,6%).

Ţara cu cele mai puţine cazuri de de-cesuri care puteau fi evitate este Franţa (23,8%), fi ind urmată în clasament de Danemarca (27,1%), Belgia (27,5%) și Olanda (29,1%). Media europeană este de 33,7%.

Datele Eurostat mai arată că 1,7 mili-oane de persoane până în 75 de ani au

decedat în 2013. Dintre acestea, aproxi-mativ 577.500 cazuri de deces (33,7%) sunt considerate morţi premature, de-oarece puteau fi evitate având în vede-re tehnologiile și cunoștinţele medicale actuale.

Din totalul de cazuri de deces prema-tur, 184.800 (32%) se datorează atacuri-lor de cord, 93.900 de cazuri (16%) se datorează atacurilor cerebrale, 67.000 (12%) se datorează cancerului de colon, 50.800 (9%) se datorează cancerului de sân, 28.700 (5%) se datorează bolilor hipertensive și 24.100 (4%) se dato-rează pneumoniei. Nu în ultimul rând, 130.000 de cazuri se datorează altor ca-uze decât cele menţionate până acum.

S-a lansat Muzeul Corupţiei, cu o Galerie a șpăgilor

Sprijină tratamentul următoa-relor boli:

1. Sistem musculo-schele-tal. Sport și alte leziuni. Artroza, gonartroza, spondylarthrosis. Vindecă imobilizarea articulațiilor, hernia de disc, atrofi a musculară, paralizia și meniscul rupt.

2. Inimă și sistemul circula-tor. Sprijină recuperarea după atac de cord și accident vascular cerebral și le împiedică. Boala co-ronariană ischemică și cardiacă. Hipertensiune arterială, vene și he-moroizi. Aritmie. Decompensarea mușchiului inimii. Insufi ciență cardiacă. Anevrisme și îngustarea aortei

3. Bolile autoimune. MS. Lupus. Sindromul Sjogren. Sindromul lui Hashimoto. Poliartrită reumatoi-dă

4. Oftalmologie. Retinopatie diabetică, dezlipire de retină, de-generarea retinei și cor-neei maculare. Glaucom. Walleye. Opacitate cor-neană. Opacizare de li-chid a ochiului

5. Rinichi. Reface ri-nichii la persoanele în curs de hemodializă. Sparge pietre la rinichi. Insufi ciență renală

6. Poliomielită.

Sirius-D este hrana care restabilește toate țesuturile și organele

Primul centru de transplant

multi-organ din sud-estul Europei,

la Spitalul Clinic „Sfânta Maria” Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat, pe 26 mai,

construirea primului centru de transplant multi-organ din sud-estul Europei în cadrul Spitalului Clinic „Sfânta Maria”.

„E vorba de un centru de transplant de organe. Am colaborat cu Primăria Sectorului 1, vom pune la dispoziţie un teren pe care se va construi acest cen-tru unic în Europe de Sud-Est. Ei îl vor construi, Consiliul Local al Sectorului 1, și apoi Asociaţia Spitalelor și Serviciilor Medicale București îl va exploata”, a declarat primarul general interimar al Capitalei, Răzvan Sava.

Consiliul a aprobat și asocierea Consiliului Local al Sectorului 1 cu Administraţia Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalul Clinic „Sfânta Maria” în vederea construirii primului centru de transplant multi-organ din sud-estul Europei în cadrul Spitalului Clinic „Sfânta Maria”.

Paralizie cerebrale – o îmbunătățire semnifi cativă

7. Boli gastrointestinale. Gastrită. Colite. GERD. Modifi cări ale mu-coasei stomacului, ale intestinului subțire și gros

8. Adenom. Îngustarea uretrei 9. Diabetul zaharat. Se elimină

consecințele. Decubit și altele10. Consecințele gutei. Parkinson.

Calculi biliari11. Ficat. Ciroză. Steatoza hepati-

că. Stenoză12. Ajută la absorbirea chisturi-

lor, fi broamelorCum funcționează: Țesutul con-

junctiv, care este mai mult de 50%, în corpul uman cu degenerări le-gate de vârstă. Sirius-D nu numai că menține țesutul conjunctiv, dar și recuperează, elimină fi broame granuloase/cicatrice/țesutul format

după leziuni, intervenții chirurgicale, tăieturi, pro-cese autoimune, iradieri etc. Este cunoscut faptul că aplicarea altor medicamen-te și aditivi alimentari poa-te duce la transformarea țesutului normal în granu-los. Produsul îmbunătățește microvascularizarea, crește concentrația de fi broblaste, îmbunătățește elasticita-tea țesutului conjunctiv. Desfundă vasele de sânge,

le reface și le menține elasticita-tea. Reduce modifi cări degenera-tive ale cartilajului și ale țesutului osos.

Ingrediente: Produse alimenta-re naturale, proteine animale so-lubile, liniar modifi cate, fi brilare și mucopolizaharide modifi cate, curcuma, scorțișoară și substanțe nutritive care nu sunt incluse în hrana noastră zilnică. Fără conservanți și aditivi cu un efect advers.

Mod de administrare: Luați pe stomacul gol, dimineața și seara, cu aproximativ o jumătate de oră-o oră înainte de masă cu iaurt, sucuri de fructe, apă și alte lichide. În cazurile severe și cro-nice – persoane sub 60 kg: 2 lin-guri cu vârf dimineața și seara; peste 60 kg: 3 linguri dimineața și seara; peste 80 kg: 4 linguri dimineața și seara.

Tratamentul este individual. Efectul poate fi simțit după o lună. Produsul poate fi consu-mat pe termen nelimitat. Nu există contraindicații. Nu există nici o limită de vârstă. Acest ali-ment este curat și sigur.

Pentru informații și comenzi în Spania:

tel. 647 039 275Brillantina Dobreva

Agenţia de marketing digital Kinecto Isobar a lansat un Muzeul tematic pentru „hotspot-ul” vieţii cotidiene, de business, economice și politice din România: corupţia. Printre lucrările ex-puse sunt: Șpagă în cimitir, Tablouri și lingouri, Șapte uși de la Buhuși, Pod în Comuna Șanţ.

Lansat cu ocazia Nopţii Muzeelor, Muzeul Corupţiei poate fi vizitat on-li-ne, pe www.MuzeulCoruptiei.ro.

Muzeul Corupţiei găzduiește Galeria șpăgilor, în care sunt ilustrate cele mai

cunoscute șpăgi din România, și Testul șpăgilor, care pune la încercare cunoș-tinţele oricui în materie de corupţie.

Proiectul se concentrează pe cel mai frecvent întâlnit act de corupţie din ţară noastră: șpaga. „Unele șpăgi au fost atât de incredibile, încât nu-ţi dai sea-ma dacă sunt adevărate sau inventate: de la milioane de euro până la o oaie sau… apă minerală. Valoarea atât de neînsemnată a unor șpăgi și perseve-renţa cu care se ia șpagă, în condiţiile în care zi de zi apare câte o știre cu cineva

arestat pentru asta, au fost un semnal de alarmă pentru noi: se ia șpagă ca stil de viaţă”, a declarat Denisa Armașu, Senior Copywriter - Kinecto Isobar.

Pe www.MuzeulCoruptiei.ro cei inte-resaţi vor găsi ilustrate atât șpăgi reale, cât și șpăgi fi ctive, și astfel pot ușor ve-rifi ca dacă imaginaţia aleșilor a între-cut-o pe cea a creativilor din spatele proiectului.

Pentru realizarea Muzeului, creativii Kinecto Isobar au studiat zeci de cazuri și au ales cele mai incredibile șpăgi.

Un tânăr din Ploiești a furat un autobuzUn tânăr din Ploiești a furat, pe 28 mai, un autobuz, după care a intrat cu

acesta în parapeţi, fiind transportat la spital pentru un control medical.Potrivit Poliţiei Prahova, incidentul s-a petrecut în zona Gării de Sud din

Ploiești.Tânărul, în vârstă de 19 ani, din Ploiești, a profitat de faptul că șoferul era

coborât din autobuz și a plecat la volanul mijlocului de transport în comun.„Șoferul autobuzului era coborât din mijlocul de transport, iar tânărul s-a

urcat și a plecat cu autobuzul. Se fac verificări acum, să vedem dacă erau cheile în contact sau nu”, a declarat, pentru corespondentul Mediafax, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova, Raluca Brezeanu.

Potrivit sursei citate, tânărul nu a reușit să meargă decât câţiva metri cu au-tobuzul, pentru că în scurt timp a provocat un accident.

„A mers câţiva metri și a intrat cu autobuzul în parapeţi. În urma coliziunii, tânărul nu a fost rănit”, a spus Brezeanu.

Tânărul a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploiești pentru un control medical, inclusiv psihiatric.

Potrivit poliţiștilor, în acest caz a fost deschis un dosar de cercetare penală.

Ministerul Finanţelor vrea să lanseze titluri de stat pentru

populaţie cu valoarea de 100 de leiMinisterul Finanţelor intenţionează să lanseze titluri de stat pentru populaţie cu

valoarea de 100 de lei, valoarea totală a întregii emisiuni fi ind de 100 milioane lei.Noua emisiune de titluri de stat pentru populaţie are scadenţa de doi ani, a

declarat Anca Dragu, ministrul fi nanțelor publice. În ceea ce privește titlurile de stat pentru populaţie, emisiunile au fost reluate anul trecut, după un deceniu de pauză.

„În scopul creșterii accesibilităţii titlurilor de stat în rândul micilor investitori și creșterii gradului de educare fi nanciară a acestora se înscrie și continuarea proiec-tului de emisiuni de titluri de stat pentru populaţie, demarat cu o primă emisiune având scadenţa la 2 ani în luna iunie 2015, în funcţie de interesul potenţial din par-tea acestor investitori”, potrivit Strategiei de administrare a datoriei publice pentru perioada 2016-2018, aprobată pe 25 mai de guvern.

Prima ofertă de titluri de stat destinată populaţiei din ultimii zece ani s-a subscris în proporţie de 65%, în condiţiile în care statul a oferit 100.000 de titluri, cu valoa-rea totală de 100 mil. lei. Valoarea nominală ridicată a titlului de stat, de 1.000 de lei, alături de procedura complicată de subscriere prin care investitorul trebuia să aleagă dobânda dintr-un interval au făcut ca subscrierile să fi e reduse.

Deschiderea pieţei titlurilor de stat către populaţie are numeroase benefi cii: re-ducerea gradului de dependenţă faţă de bănci și asigurarea unei cereri mai stabile, inclusiv în perioadele cu turbulenţe pe pieţele fi nanciare. Acestea sunt și argumen-te forte pe care se bazează inclusiv state occidentale care promovează vânzarea de instrumente de datorie către populaţie.

5% din taxele din jocurile de noroc ajung la CulturăPreședintele Klaus Iohannis a pro-

mulgat, pe 25 mai, o lege prin care 3% din sumele colectate din domeniul jocurilor de noroc vor ajunge anual la Ministerul Culturii pentru Restaurarea monumentelor istorice și o lege prin care 2% din taxe ajung la Fondul cine-matografi c.

La începutul anului, Ministerul

Culturii a cerut creșterea procentului din taxele provenite din jocurile de noroc de la 1% la 5%, printr-un pro-iect de ordonanţă pentru modifi carea OUG nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Proiectul de ordonanţă preve-dea ca din cei 5% alocaţi Ministerului Culturii din taxele aferente jocurilor

de noroc 2% să fi e direcţionaţi „pen-tru fi nanţarea consolidării si restau-rării clădirilor monumente istorice cu risc seismic crescut în care funcţio-nează instituţii publice de cultură de interes naţional și local, 1,5% pentru Fondul cinematografi c, 1,5% pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice”.

Page 12: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita tea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat

1212 02.06 - 08.06.2016SPORT

Lucian Bute, depistat pozitivLovitură grea pentru Lucian Bute,

după ce Comisia de Box și Lupte din DC a notifi cat WBC că pugilistul român a fost depistat pozitiv pentru Ostarine, substanţă interzisă, se arată într-un comunicat al forului mondial.

Yvon Michel, președintele Groupe Yvon Michel, care îl reprezintă pe Lucian Bute s-a declarat surprins de vestea conform căreia sportivul ro-mân s-ar fi dopat și speră că totul a fost doar o greșeală.

„GYM a efectuat întotdeauna con-troale adecvate pentru a menţine bo-xul curat. Suntem surprinși de rezul-tatele preliminare, iar acum sperăm ca analiza B să dovedească faptul că primul rezultat a fost o greșeală. În-tre timp sunt 100% alături de Lucian Bute și îl susţinem”, a declarat Michel pentru montrealgazette.com.

Lucian Bute a fost depistat pozitiv cu Ostarină, o substanţă afl ată pe lista celor interzise de către Agenţia Mondială Anti-Doping, la fi nalul me-ciului pentru centura WBC, disputat la Washington, împotriva suedezului Badou Jack. Ostarina este un modu-lator selectiv al receptorilor andro-

genici (SARM) ce poate fi folosit de sportivi în timpul antrenamentelor și pentru creșterea formei și a rezisten-ţei fi zice, cu efecte similare steroizilor anabolizanţi.

Lucian Bute: Sunt sigur că rezul-

tatul Probei B va fi negativ

„Nu înţeleg ce s-a întâmplat și ce ar fi putut duce la un test pozitiv. Am trecut întotdeauna orice test anti-do-ping, încă de când am ieșit campion. Nu cu mult timp în urmă, înaintea meciului din noiembrie 2015 cu Ja-mes DeGale am fost testat de 8 ori, de la începutul perioadei de pregă-tire până la meci. Nu am luat nicio-dată nimic și nu am folosit niciodată substanţe interzise. Am încredere deplină în echipa mea. Am cerut deja proba B și sunt sigur că aceasta va ieși negativă”, a spus Lucian Bute, pe 27 mai.

Substanţele de tip SARM au fost interzise ca atare de Agenţia Mon-dială Antidoping (WADA) în ianuarie 2008.

În vârstă de 36 de ani, Lucian Bute a disputat 36 de meciuri la profesio-niști, înregistrând 32 de victorii (25

prin K.O.), trei înfrângeri și o remiză (în ultimul meci, cu Badou Jack, care a păstrat centura WBC).

Pugilistul originar din Pechea (Ga-laţi) a disputat primul meci ca profe-sionist în noiembrie 2003, iar în oc-tombrie 2007 a cucerit titlul mondial IBF la categoria supermijlocie, după o victorie prin KO tehnic în faţa co-lumbianului Alejandro Berrio. Bute și-a apărat cu succes titlul de nouă ori, fi ind învins de Carl Froch în mai 2012, într-un meci disputat la Nottin-gham, în Anglia.

Leonard Doroftei: Bute e un atlet

desăvârșit, nu știu de ce ar fi folosit

asemenea substanţe

Leonard Doroftei este de părere că Bute nu a luat conștient substan-ţe interzise, motivând că Lucian este un sportiv desăvârșit care se antrena exemplar și nu avea nevoie de sub-stanţe de dopaj pentru a putea rezis-ta în ring.

„Nu pot să cred, chiar nu cred. Bă-iatul ăsta muncea până la epuizarea, e un atlet desăvârșit. Omul se antre-na, era dedicat. Nu știu de ce ar fi fo-losit asemenea substanţe. Nu cred că

Un nou magazin în Toledo ALIMENTACIÓN RINCÓN

BALCÁNICO

Adresa: C/ Río Bullaque, 11

Polígono residencial Santa María de Benquerencia45007 Toledo

Mircea Lucescu a semnat cu Zenit Sankt PetersburgMircea Lucescu, cel

mai titrat antrenor din istoria fotbalului românesc, a semnat, pe 24 mai, un con-tract valabil pe 2 ani, cu opţiune de prelun-gire pentru încă unul, cu echipa Zenit Sankt Petersburg, grupare care a terminat se-zonul pe locul 3 în Rusia.

Mircea Lucescu va primi 4,5 milioa-ne euro pe sezon și va fi ajutat de se-cundul Alexandru Spiridon, dar și de maseurul Victor Hexan, oamenii care i-au fost alături și la Șahtior Doneţk. Contractul a fost semnat în prezenţa președintelui Consiliului de Adminis-traţie, Aleksey Miller și a președintelui clubului, Alexandr Dyukov. Zenit îi va pune la dispoziţie lui Mircea Lucescu un buget de achiziţii de până la 60 de milioane de euro.

Mircea Lucescu a vizitat stadionul echi-pei Zenit, dar și noua arenă de 68.000 de locuri care va găzdui meciuri de la turneul fi nal al Campionatului Mondial de Fotbal.

Antrenorul român s-a despărţit de Șah-tior Doneţk după 12 ani, timp în care a cu-

cerit nu mai puţin de 22 de trofee.„Negocierile au fost extrem de scurte,

mai mult a durat elaborarea contractu-lui. Mircea Lucescu a fost impresionat de stadion și de baza de pregătire. Nu ne așteptam să vedem așa ceva. Mircea Lucescu nu negociază, i s-au pus cifre în faţă și a acceptat. Contractul a fost semnat după ora 23, pe un yacht, a fost ceva magnifi c. În dreapta se vedea Mu-zeul Ermitaj. Este un contract 2 plus 1, dar al treilea an nu este condiţionat de vreo performanţă. Obiectivul celor de

la Zenit este să urce în top 10 al clubu-rilor din Europa, deci asta înseamnă să câștige trofee. Se dorește și o stabilita-te în campionatul Rusiei și participarea an de an în grupele Ligii Campionilor”, a declarat Arcadie Zaporojanu pentru postul de televiziune sport.ro.

Mircea Lucescu va antrena la Zenit Sankt Petersburg, un lot cotat de site-ul transfermarkt.de la 196 milioane euro.

22 de trofee a câștigat Mircea Lu-cescu la Șahtior: o Cupă UEFA (2009), 8 titluri în Ucraina (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe ale Ucrainei (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) și 7 Supercupe ale Ucrainei (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015).

16 trofee are Zenit St. Petersburg: 5 titluri în Rusia (1984, 2007, 2010, 2012, 2015), 4 Cupe ale Rusiei (1944, 1999, 2010, 2016), 4 Supercupe ale Rusiei (1984, 2008, 2011, 2015), o Cupă a Ligii Rusiei (2003), o Cupă UEFA (2008) și o Supercupă a Europei (2008).

ar fi folosit cu bună știinţă așa ceva. Nu știu cât de profesionist este staff -ul lui. Cred că își poate duce cariera până la 40 de ani. Dacă managerul lui ar fi provocat acest scandal pentru a-l trage pe linie moartă, ar fi o pată și pe imaginea fi rmei. Nu cred în sce-nariul ăsta. Capul sus, asta i-aș spune acum”, a declarat Leonard Doroftei la ProSport LIVE.

WBC nu a luat încă o decizie în pri-vinţa lui Bute și se așteptă probabil și testarea probei B. Dacă va fi găsit vi-novat, Bute va pierde bursa încasată pentru meciul cu Badou Jack (apro-ximativ 500.000 de dolari) și riscă o suspendare de minim doi ani, sinoni-mă practic cu încheierea carierei.

Reacţia primului antrenor al lui

Bute

Felix Păun, primul antrenor al lui Lucian Bute, nu crede că boxerul ro-mân s-ar fi dopat deliberat și îl consi-deră un sportiv curat și cinstit, potri-vit ProSport.

„Îl știu un sportiv curat, un sportiv cinstit, care și-a câștigat medaliile și centurile prin multă muncă și prin talent, bineînţeles. Totuși, acea sub-stanţă, Ostarină, am afl at că a mai fost folosită de către preparatorii lui fi zici și pe alţi sportivi, au mai avut antecedente. Este foarte probabil ca Lucian să nu fi știut că i se adminis-trează această substanţă”, a spus Fe-lix Păun pentru ProSport.

Dinamo nu va juca în cupele

europene în sezonul următor Tribunalul de

Arbitraj Sportiv de la Lausanne a respins, pe 30 mai, apelul clu-bului de fotbal Dinamo București privind dreptul de participa în cupele europene, iar hotărârea este irevocabilă, potri-vit DigiSport.

Clasată pe locul al patrulea la fi nalul play-off -ului, Dinamo și-a obţinut pe teren dreptul de a juca în Europa. Însă formaţia din Ștefan cel Mare nu a primit licenţa pentru cupele europene deoarece la dată limită, 31 mai 2015, clubul nu ieșise ofi cial din insolvenţă.

Ionel Dănciulescu, managerul sportiv al lui Dinamo, a anunţat la Di-giSport că formaţia bucureșteană nu va juca în cupele europene: „Am fă-cut plăţile chiar mai devreme, am avut semnale pozitive, dar regulamentul este altul. Păcat, această decizie trebuie să ne ambiţioneze și să formăm o altă echipă puternică.

Băieţii și Mircea Rednic au muncit foarte mult, am făcut tot ce a depins de noi să jucăm în cupele europene”.

Page 13: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita tea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat

1302.06 - 08.06.2016 SĂNĂTATE

Cancerul poate avea simptome care pot fi confundate cu alte proble-me de sănătate. Ai febră? Ai răgușit? Nu pare a fi o problemă gravă, dar nu trebuie exclusă posibilitatea că aces-tea ar putea fi semnul unei boli mai grave.

„Le spun pacienţilor mei că dacă prezintă simptome neobișnuite, care persistă, sunt frecvente sau care cau-zează durere ar trebui să consulte un medic pentru a afl a cu siguranţă care este problema de sănătate”, explică medicul oncolog Elwyn Cabebe.

Scăderea neintenţionată în gre-

utate. Potrivit Societăţii Americane de Cancer, unul dintre primele sem-ne ale cancerului ar putea fi scăderea inexplicabilă sau neplanifi cată a 4-5 kilograme. Scăderea în greutate s-ar putea datora reducerii masei mus-culare și slăbiciunii pe care o resimte organismul care încearcă să riposteze împotriva bolii. Acest simptom este un indicator bun în cazul cancerului pancreatic sau al celui esofagian.

Modifi carea inexplicabilă a tran-

zitului intestinal. Diareea, consti-paţia, scaun modifi cat sau tulburări la nivelul stomacului asemănătoare celor din gripă – toate acestea sunt simptome pe care trebuie să le verifi -caţi. Un alt semn este apariţia sânge-lui în scaun (aspectul sângelui poate varia de la roșu aprins, până la roșu închis sau chiar negru, când sângele a fost digerat). Deși aceste simpto-

Simptome ale cancerului pe care nu trebuie să le ignorime ar putea indica alte probleme ale tranzitului intestinal (polipi intestinali sau infecţii ale stomacului), ar putea fi și semne ale cancerului de colon în stadiu incipient. Riscul de cancer colorectal este mult mai mare după vârsta de 60 de ani și poate evolua mult timp fără simptome.

Febra este deseori răspunsul na-tural al organismului la o infecţie sau boală. Și deși stările de febră pot fi rar semne ale cancerului, ele sunt frec-vent întâlnite la pacienţii care suferă de cancer – în special dacă boala sau tratamentul acesteia afectează siste-mul imunitar. Doctorii nu știu încă de ce unele tipuri de cancer cauzează febră, în timp ce altele nu. O posibilă explicaţie ar putea fi faptul că febra este cauzată de o toxină produsă de tumoare. Poţi avea febră zilnic sau pot trece săptămâni fără să fi i afectat. Febra poate fi un semn precoce al cancerului de sânge, cum ar fi leuce-mia sau limfom.

Tuse persistentă. În cazul unei răceli sau a gripei sezoniere, o tuse persistentă poate părea ceva normal. Dacă nu prezentaţi alte simptome ale răcelii și gripei, este recomandat să consultaţi un medic. Un alt motiv de îngrijorare este o tuse persistentă pe care aţi încercat să o trataţi, dar nimic nu pare a funcţiona. Infecţiile respira-torii de sezon și cancerul pulmonar debutează cu același simptom: tu-sea. Cancerul pulmonar se manifes-

tă prin tuse persistentă, hemoptizie (eliminarea de sânge prin tuse, chiar în cantităţi mici), durere toracică, dis-pnee, oboseală, scădere în greutate, pierderea poftei de mâncare.

Dureri inexplicabile. Durerea este în general un semn că este ceva în neregulă cu organismul tău și asta poate însemna mai multe lucruri. Atunci când ductul pancreatic este blocat de o tumoră, acidul produs de pancreas pentru a ajuta în procesul de digestie se întoarce și distruge pancreasul, explică doctorul Meh-met Oz. Acest lucru poate să cauzeze dureri abdominale care radiază ade-sea în spate. Dacă durerile nu dispar după mai multe tratamente ar putea fi un simptom al cancerului. Dureri de spate pot fi un simptom de can-cer al colorectal sau ovarian. O durere de cap îndelungată care nu cedează la tratamente obișnuite poate fi un semn al cancerului la creier.

Sângerările neobișnuite pot fi un semnal de alarmă, un astfel de simp-tom poate fi identifi cat atât la stadiile incipiente, cât sau în cele fi nale ale cancerului. Societatea Americană de Cancer explică fi ecare tip de sângera-re și ce ar putea însemna pentru dife-rite zone ale organismului.

Sângerare rectală: cancer colorec-tal (colon și rect); sângerare în urină: cancer uterin și de prostată; sânge-rare la nivelul sânului: cancer de sân; sângerare la tuse: cancer de plămâni

Oboseala cronică care nu se îm-bunătăţește cu odihna este unul din-tre cele mai des întâlnite simptome ale cancerului. În cazul cancerului de colon și de stomac, senzaţia de oboseală poate deriva din pierderea de sânge. Alte semne ale cancerului asociate cu oboseala: probleme de concentrare, stare de slăbiciune, iras-cibilitate și incapacitatea de fi naliza sarcini de zi cu zi.

Leziuni care nu dispar. Aceste simptome apar cel mai des la nivelul pielii sub forma unei aluniţe sau a unei leziuni care nu se vindecă. Ulce-raţii ale buzelor, limbii sau în interio-rul gurii, care nu se vindecă în decurs de câteva săptămâni pot fi semne ale cancerului oral. Aceste elemente pot fi un semnal de alarmă pentru per-soanele care fumează, mestecă tutun sau consumă alcool în exces. Alte lu-cruri la care trebuie să fi ţi atenţi sunt pete albe la nivelul gurii și al limbii. Aceste pete pot indica leucoplakia orală, modifi cări precanceroase care pot evolua în cancer de gură dacă nu

sunt tratate corespunzător.Noduli sau modifi cări ale pielii.

O modifi care a mărimii sau formei, o îngroșare a sânului, un nodul sunt semnale de alarmă. Nodulii găsiți în ganglionii limfatici situați în axile sau claviculă pot indica, de asemenea, cancer de sân. Asociaţia Americană de Cancer notează că noduli cance-rigeni pot apărea și în testicule, gan-glioni limfatici sau alte ţesuturi ale corpului. O pată, o rană sau o aluniţă care își schimbă mărimea, forma, cu-loarea sau textura pot fi semne ale cancerului de piele. Dacă zona nu se vindecă în cel mult 4 săptămâni, este imperativ să consultaţi un doctor. Pe lângă cancerul de piele, modifi cări ale aspectului pielii pot semnala și alte tipuri de cancer. De exemplu, îngălbenirea pielii și a ochilor poate semnala cancerul pancreatic

Cea mai bună soluţie: screenin-

gul pentru depistarea cancerului.

Unele tipuri de cancer nu prezintă nici un simptom sau acestea sunt vizibile abia în stadiu avansat, motiv pentru care screeningul pentru depistarea cancerului este foarte important.

Testele standard precum mamo-grafi ile, teste CT, CAT și radiografi ile sunt esenţiale pentru detectarea cancerului. Pe lângă aceste investi-gaţii medicale, doctorii recomandă și câteva schimbări în stilul de viaţă, precum renunţarea la fumat sau re-ducerea consumului de alcool.

Pași pentru un nou „tu”Pentru a evita stresul, pentru sănă-

tatea noastră generală, e bine să ad-optăm un stil care să ne revigoreze.

Adică, la un interval de timp e bine să îţi creezi un nou „tu”, luând decizii mici, care ţin de viaţa ta de zi cu zi – aproape nesemnifi cative, dar care să-ţi schimbe tonusul permanent.

Nu neglija starea ta de spirit

Depresia este o stare care nu poate fi neglijată. Dacă suferi de depresie, cere ajutorul unui medic specializat, fără să stai prea mult pe gânduri. O astfel de decizie se impune și dacă un membru al familiei tale trece printr-o depresie.

Pe cont propriu: practică yoga (exerciţiile de tip yoga ridică nivelul de endorfi ne, te pot elibera de stres și oferă creierului senzaţia de plăce-re).

Ia Omega 3! Pe lângă efectele be-nefi ce asupra inimii, Omega 3 ajută și organismul afectat de depresie. Găsești Omega 3 în alimente pre-cum: somon, seminţe de in, nuci.

Bucură-te de mai mult soare! Prea puţină lumină de la soare este una dintre cele mai întâlnite cauze ale depresiei.

Câteva kilograme în minus pot fi

o mare realizare

Medicii îţi recomandă să fi i mereu atent(ă) la felul cum arăţi și să acţi-onezi chiar dacă e vorba doar de un număr neînsemnat de kilograme. A slăbi numai un kilogram, de cele mai multe ori înseamnă a arăta mult mai bine în blugii tăi, ceea ce e destul de important.

Pe termen lung, „un kilogram” în minus poate scădea tensiunea ar-terială, poate reduce riscul de atac

cardiovascular, reduce riscul de cancer la sân sau la col uterin, ajută la scăderea colesterolului și previne demenţa.

În fi ecare dimineaţă, învinge

cancerul...

Un singur pahar de suc de castra-vete este o minune nutriţională care te ajută să ţii cancerul cât mai depar-te de organismul tău.

Castravetele luptă împotriva radi-calilor liberi, reducând riscul diferite-lor tipuri de cancer.

„Înlătură” un deceniu de pe

faţa ta

Vitamina C este esenţială pentru

organismul uman, cu un rol semni-fi cativ în menţinerea pielii sănătoasă și rezistentă.

Dacă pielea tânără este „bogată” în vitamina C, pe măsură ce trec anii, tegumentul pierde, în mod natural, acest nutrient, acest fenomen fă-când-o și mai vulnerabilă în faţa ra-zelor UV, poluării, fumatului...

Dar tu poţi riposta! Extrage-ţi din fructe vitamina C și pielea ta se va reface: consumă kiwi, papaya, porto-cale, lămâi, grepfrut, mango, ananas, căpșuni, pepene galben, zmeură.

Respiră pentru a reduce stresul

Respiraţia corectă are legătură di-

rectă cu mintea și este unul dintre cele mai rapide moduri de a avea gri-jă de mintea ta, mai ales în momente de stres.

Respiraţia transformă chimia orga-nismului așa încât îţi induce o stare de relaxare, de odihnă.

Renunţă la scuze și fă sport!

Pentru a face sport, pentru a te menţine în formă nu ai nevoie nea-părat de echipament scump.

O viaţă inactivă te va face să plă-tești oricum prin dezechilibre fi zice, dar și emoţionale.

Protejează-ţi inima cu antioxi-

danţi

Doar o ceașcă de roșii proaspete oferă 58% din valoarea zilnică de vi-tamina C, 22% din valoarea zilnică de vitamina A și aproape 8% din valoa-rea zilnică de fi bre.

Roșiile sunt, de asemenea, bogate în potasiu, niacină, B6, acid folic. Toa-te acestea reduc semnifi cativ riscul bolilor de inimă.

Cunoaște-ţi numerele salvatoare

Pentru a fi capabil(ă) să ai grijă de sănătatea ta, trebuie să îţi cunoști exact cele „5 numere vitale”, spune Dr. Oz: tensiunea arterială, dimensi-unea taliei, greutatea, nivelul coles-terolului, valoarea glicemiei.

Detoxifi că-te în mod corect!

Un proces de detoxifi ere corect nu este acela care te înfometează sau care implică medicamente sau siro-puri scumpe.

Eliminarea toxinelor dăunătoa-re, restaurarea sistemului imunitar înseamnă să-ţi respecţi corpul con-sumând fructe și legume în cure de câte 3 zile.

Page 14: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita tea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat

14 ANUNŢURI 02.06 - 08.06.2016

REDACTORI ȘI COLABORATORI:

Ana-Maria CornilăOvidiu ConstantinNeli Dancu Daniel Sorin Brumă

Design: GIG PressRedacţia săptămânalului nu poartă răspunderea pentru veridicitatea reclamelor şi anunţurilor publicate şi nu împărtăşeşte întotdeauna poziţiile exprimate în articolele publicate în paginile sale.

REDACŢIA:

Adresa: C/ Simancas, 3628491 Fuenlabrada (Madrid)Telefoane de contact: 916 156 384, 692 635 246Pentru cititori - de la ora 10 la 18 de luni până vineri e-mail: [email protected]ăptămânalul se tipăreşte în SpaniaImprenta: IMPRESA NORTE (Grafi lan, S.L.)D.L. M-4212-2013Editat de Nova Duma S.L.ISSN: 1888-1173

Noi în Spania este membru al:Asociaţia pentru Cunoaşterea Populaţiei Imigrante (ACPI, Asociación para el Conocimiento de la Población Inmigrante), care promovează în fi ecare an Studiul de Medii de Comunicare pentru Imigranţi (EMI, Estudio de Medios para Inmigrantes)

Asociaţia Spaniolă de Edituri de Publicaţii Periodice (AEEPP, Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas) “Noi în Spania” este marcă rezervată.

Cum vă puteţi depune anunţul? 1. Sunând la numerele de telefon 916 156 384 şi 692 635 246, între orele 10.00-18.00, lunea, miercurea, joia şi vinerea. 2. Printr-un mesaj la adresa de e-mail: [email protected]

MUNCĂ

Oferte:

- Se oferă de muncă unei familii serioase, cu vârste între 29 și 40 de ani, fără co-pii cu ei, într-o afacere din hostelería în nordul Spaniei (León). Pentru perioada mai-octombrie, ambele incluse. Angaja-re imediată. Este obligatoriu să vorbeas-că spaniola. Se vor ocupa de curățenie, bucătărie, cafenea, supraveghere și întreținerea generală a afacerii. Se oferă salariu, plata asigurărilor sociale, cazare, iar în iulie, august și jumătate din luna septembrie, și manutención. Persoanele interesate sunt rugate să își trimită datele personale și informații despre experiența profesională, cu o fotografi e actualizată, la adresa de e-mail [email protected]. De asemenea, pot suna la tel.: 987 562 515, dimineața.

Cereri:

- Doamnă, caut de lucru ca externă, dimineața, pentru menaj, îngrijit persoa-ne în vârstă sau copii, sau de noapte, ca să am grijă de bătrâni. Comunitatea Madrid. Tel.: 642 585 090 - Suntem două doamne românce, de 38 și 40 de ani, cu experiență în menaj, căutăm urgent de lucru ca interne în Comunita-tea Madrid. Tel.: 642 626 155 - Persoană serioasă și responsabilă, do-resc să lucrez cu o fi rmă românească sau spaniolă. Am experiență vastă în turism, secretariat, marketing, consultanță, relații clienți, vânzări. Ofer și cer seriozitate. Tel.: 642 834 563 - Caut de lucru ca vigilante de seguridad cu placă, encofrador, în construcții, pla-dur. Tel.: 642 527 977

ÎNCHIRIERI

Oferte:

- Închiriem o cameră unei persoane în Aluche. În apartament suntem două per-

soane. De asemenea, închiriem sufrage-rie pentru la sfârșit de săptămână, pentru o internă. Zonă foarte liniștită și aproape de toate mijloacele de transport. Tel.: 642 243 114 - Închiriez cameră în Coslada, pentru o familie sau o persoană. Căldura, de la comunidad. Puține persoane în aparta-ment. Digi și internet. De pe 15 iunie. Tel.: 642 245 420

VÂNZĂRI

- Vând vilă în Deva (jud. HD), construcție terminată în 2015, sau schimb cu casă sau apartament zona Madrid. Preț: 290.000 €. Negociabil. Mai multe relații, la tel. 678 901 916 - Vând casă în localitatea Corbu, jud. Constanța. Are parcelă de 1.500 mp, 176 metri locuibili de casă. Este la șoseaua principală. 35.000 euro. Tel.: 642 267 439 - Vând apartament cu 2 camere în orașul Panciu, jud. Vrancea. Central, renovat și cu mobilă nouă. Preț: 30.000 €, negocia-bil. Urgent. Tel.: 642 292 341 - Vând în Botoșani casă construită în 2013, parter și etaj, 6 camere, două bucă-tării, două băi, pivniță, garaj, materiale de calitate excelentă, 1.200 mp de grădină, pomi, vie. Casa se afl ă lângă depozitul de muniții. Tel.: 666 299 144 - Vând două case în comuna Poroschia, jud. Teleorman. Una, 20.000 €; cealaltă, 15.000. Tel.: 637 989 962 - Vând casă în comuna Șard, jud. Alba, pe o suprafață de 170 mp, 3 dormitoare, living, hol, bucătărie, baie, garaj, fântână și hazna, curte de 1.500 mp disponibili. Casa e fi nisată, construcție nouă, nu a fost locuită niciodată. 65.000 euro, negociabil. Tel.: 678 103 307 - Vând teren în jud. Brăila, comuna Măxi-neni, satul Latinu. Suprafață de 2.193 mp, cu proiect de construcție. Terenul e la drum pietruit. Zonă liniștită. Rog să sune

doar persoanele interesate. Sau schimb cu garsonieră în Brăila, ofer diferență. Tel.: 642 924 490 - Vând magazin alimentar situat în San Sebastián de los Reyes, de aproximativ 100 m. Rafturi metalice, vitrină mezeluri, frigidere, congelatoare noi, sistem de su-praveghere cu 2 camere, PC cu sistem de gestiune și pistol coduri de bare, 2 apara-te aer condiționat, 2 grupuri sanitare, ma-gazie. Preț negociabil. Tel.: 605 778 418

MATRIMONIALE

- Bărbat șaten, cu mustață, ochi verzi, 1,78 m, 78 kg, 49 ani, consider că sunt OK, do-resc să cunosc o doamnă deosebită, cu dorința de a întemeia o familie bazată pe respect și sinceritate, amândoi alungând singurătatea. Fără bipuri și mesaje. Tel: 642 680 447 (Digi) - Spaniol de 42 de ani, educat, cult, iubi-tor, romantic, cu un nivel cultural ridicat, bine dotat, fără copii, caut femeie cu ca-racteristici similare, cu mult piept, pentru o posibilă relație. Tel.: 693 745 008 - Bărbat, 1,70 m, 46 de ani, fără vicii, fără obligații, caut femeie pentru prietenie. Tel.: 637 092 992 - Domn, 60 de ani, cu situație, am aparta-ment, caut o femeie de vârstă apropiată, din Comunidad Valenciana. Tel.: 642 880 851 - Tânăr spaniol, din Madrid, caut o tânără între 25 și 35 de ani pentru relație stabilă. Tel.: 653 771 009 - Domn, 56 de ani, cu serviciu stabil, fu-mător, pozitiv, optimist, cu credință în Dumnezeu, nu consum alcool, corect, amabil, onest, tolerant, caut femeie pen-tru căsătorie fericită. Tel.: 603 311 742 - Domn spaniol, 54 de ani, din Comunita-tea Madrid, aș dori să cunosc o româncă serioasă, pt. o posibilă relație de priete-nie. Tel.: 687 858 760 - Domn, 56 de ani, doresc să cunosc o fe-meie serioasă, din Comunitatea Madrid, pentru o relație serioasă. Tel.: 642 718 344 - Spaniol din Madrid, în vârstă de 40 de ani, pianist, îmi place să merg la fi lm, să mă plimb, să discut, vreau să cunosc o tânără româncă pentru prietenie sau mai mult. Tel.: 647 733 924 - Tânăr de 31 de ani, cu serviciu stabil, slab, înalt, cu spirit de glumă, locuiesc în Madrid din 1996, caut o fată de vârstă apropiată pentru o relație serioasă. What-sApp, 642 661 420 - Domn, 49 de ani, 1,78 m, 78 kg, cu servi-ciu, vreau să cunosc o doamnă cu dorința de a-și întemeia o familie bazată pe res-pect și sinceritate. Ofer și cer foarte multă seriozitate. Comunitatea Madrid. Tel.: 672 542 372 - Tânăr, caut parteneră pt. prietenie, even-tual căsătorie. Rog seriozitate. Sunați doar dacă sunteți interesate. Locuiesc în Man-chester (Marea Britanie). Tel.: 0044/770 622 5111- Doamnă din Madrid, de 59 de ani, caut un domn de vârstă apropiată, serios, cu serviciu, care să își dorească o relație se-rioasă, de încredere și respect. Rog multă seriozitate. Sunați între orele 13-23 la tel.: 628 711 881. - Domn, 44 de ani, 1,80 m, caut o fată de 38-45 de ani, din Comunitatea Madrid. Tel.: 642 539 092 - Tânăr, 36 de ani, vreau să cunosc o fată de vârstă apropiată din Comunitatea Ma-drid, pentru căsătorie. Tel.: 662 423 797 - Domn, 55 de ani, serios, caut o femeie

MAGAZINE ROMÂNEŞTI

O MARE VARIETATE DIN MÂNCAREA

TA ROMÂNEASCĂ FAVORITĂ

ÎN FIECARE ZI – PLĂCINTE CALDE!

ADRESE: C/ GUTENBERG, 5 - MADRID

M. MENENDEZ PELAYO - SALIDA GUTENBERGTel.: 667 226 708

TRANSPORT DE PACHETE ÎN ROMÂNIA

luni-vineri: 9.30 - 21.30 Sâmbăta şi duminica: 10.30-21.00

Prezentând acest talon aveţi 10% reducere** Nu se aplică pentru produse la ofertă

OFERTĂBRÂNZĂ DE VACI – 2,50 €/kg** La cumpărarea unei cutii de 8 kg

Prețuri de fabrică

Piese și accesorii auto pentru toate mărcile de autoturisme la cele mai mici PREȚURI

- Discuri de frână - Plăcuțe de frână- Filtre de ulei, aer, motorină, polen - Ulei motor 5W30, 5W40, 10W40 - Becuri H1, H3, H4, H7 etc. - KIT distribuție - Rulmenți - Arcuri și amortizoare - Suporți motor - Volante și ambreiaje - ETC…

pentru o relație foarte serioasă. Comuni-tatea Madrid. Vă rog să sunați după ora 19.30 la tel.: 602 564 964. - Tânăr de 33 ani, simpatic, atractiv, 1,78 m, fără vicii, aș dori să cunosc o fată cu aceleași caracteristici, cu vârsta între 26și 32 ani, din Toledo sau Madrid, pt. priete-nie/relație serioasă. Abțineți-vă dacă nu îndepliniți condițiile cerute. E-mail: [email protected] - Tânăr fără obligații, cu serviciu stabil, nefumător, nu consum băuturi alcoolice,

vreau să cunosc o fată între 32 și 40 de ani, pt. o relație serioasă. Cer seriozitate. Comunitatea Madrid. Tel.: 665 163 769 - Domn spaniol, 54 de ani, din Comunita-tea Madrid, aș dori să cunosc o româncă serioasă, pt. o posibilă relație de priete-nie. Tel.: 687 858 760

VÂNZĂRI

- Se cedează (traspasa) magazin româ-nesc în Parla, cu clientelă fi xă. Detalii, la tel.: 637 012 868

Page 15: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita tea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat

1502.06 - 08.06.2016 CASTELLANO

El 26 de mayo el embajador de Ru-manía en España,. Ion Vilcu, ha sido recibido por la Ministra española de Fomento, Ana Pastor, en una visita de despedida, con ocasión de la fi na-lización de su misión en España. Las conversaciones mantenidas por la dignataria española y el embajador rumano se han centrado en la evalu-ación de la dinámica de las relaciones bilaterales en el ámbito económico, subrayándose la satisfacción de am-bas partes por la evolución positiva registrada en los últimos años en to-dos los sectores de la relación bilate-ral, y especialmente en el económico, ha informado la Ofi cina de prensa de nuestra representación diplomática en Madrid.

El Ministerio de Fomento de España ha representado el interlocutor prio-ritario para la parte rumana, al ges-tionar los asuntos relacionados con las infraestructuras e implícitamente con la expansión internacional de las compañías españolas. Los principales asuntos tratados han sido:

- La dinámica muy positiva de las relaciones económicas bilaterales, tanto en lo que concierne los inter-cambios comerciales (que han regis-trado un aumento de más de 35% en los últimos 5 años) como las inversi-ones españolas en Rumanía (España ocupa el puesto 8 en el ranking de los países de origen del capital extranje-ro invertido en Rumanía).

- El interés constante de las compañías españolas por aprove-char las oportunidades ofrecidas por la economía y el medio de negocios rumano, interés refl ejado tanto en la evolución positiva de las inversiones españolas directas en Rumanía, como en el aumento de la participación de las compañías españolas en los pro-yectos desarrollados por las autorida-des rumanas en el marco de los pro-gramas operacionales para el periodo 2007-2013 y 2014-2020, respectiva-mente. Se han destacado de manera especial los proyectos del ámbito del desarrollo y modernización de las infraestructuras de transportes y me-dioambiental, sectores de máximo interés para las autoridades rumanas y en los que las compañías españolas

tienen una experiencia destacada – tanto en cuanto al know-how técnico, como en cuanto al know-how sobre la implementación de proyectos fi -nanciados por la UE, España siendo, hasta hace unos pocos años, uno de los principales benefi ciarios de los fondos estructurales para la moder-nización de las infraestructuras y el desarrollo regional.

- La elevación de la relación bilate-ral al nivel de asociación estratégica, desde julio de 2013, y la consiguien-te inclusión de Rumanía en el grupo restringido de los países de la UE con los que España tiene este nivel de máxima prioridad y consistencia

de las relaciones bilaterales (junto a Francia, Portugal, Alemania, Italia y Polonia), así como la creación del marco político-institucional para la iniciación del mecanismo de las reuniones intergubernamentales periódicas al más alto nivel. Al fi nal del encuentro, los dos ofi ciales han coincidido en la apreciación de que la base de las relaciones bilaterales es sólida, tanto en el ámbito económico como en el político, lo que garantiza la continuación de esta evolución positiva independientemente de la dinámica política interna que se re-gistrará en los años que vienen en España y Rumanía.

Infraestructuras, un sector primordial

de las empresas españolas en RumaníaEl Real Club Celta, a través de su Fundación, continúa desarrollando nu-

evos proyectos de expansión internacional a través de la creación de una amplia red de escuelas sociodeportivas en varios países del mundo como México o Argentina. Durante los próximos días, y con la presencia del pre-sidente celeste, Carlos Mouriño, se pondrá en marcha la primera escuela Celta en Europa del Este, en concreto en la localidad de Brasov, situada a 140 km de Bucarest, informó el 30 de mayo el club español en su página web.

Para la puesta en marcha de este nuevo proyecto, se ha firmado un acu-erdo entre el Celta, su fundación, el CS Coltea 1920 de Brasov y el ayunta-miento de la localidad rumana con el fin de colaborar en el desarrollo y la promoción de la práctica futbolística empleando la metodología y filosofía de la cantera celeste, un referente cada vez más extendido por el mundo.

A través de este importante convenio, la Fundación Celta de Vigo, res-ponsable del desarrollo y mantenimiento de la cantera del club, se com-promete a ofrecer cursos de formación a entrenadores locales tanto en Rumanía como en Vigo, así como crear al menos 5 becas al año para que los jóvenes futbolistas rumanos que destaquen tengan la oportunidad de viajar a Vigo durante tres semanas y entrenar en las instalaciones deporti-vas de A Madroa. Además, el acuerdo incluye un protocolo de cooperación con el ayuntamiento de Brasov, que será el encargado de proporcionar los medios y los recursos necesarios para el mantenimiento, desarrollo y promoción de la escuela “Celta de Vigo Brasov”.

Este gran paso confirma nuevamente la excelente imagen que tanto el club como su cantera transmiten en el extranjero, fruto en buena medida del incansable trabajo de los preparadores celestes y del fútbol desplega-do durante la última temporada. Con la clasificación para disputar compe-tición europea, esta escuela supondrá la primera piedra de un proyecto a largo plazo de creación de academias de fútbol en el continente europeo y será sin duda un gran refuerzo para el club celeste en un entorno de gran tradición futbolística.

El Celta de Vigo abre una

escuela de fútbol en Brasov

La Fiscalía rumana investiga a un antiguo

primer ministro por falso testimonio La Fiscalía anticorrupción rumana ha informado el 24 de mayo de que el anti-

guo primer ministro y actual presidente del Senado, Calin Popescu Tariceanu, está siendo investigado por prestar falso testimonio durante una investigación en un caso de corrupción. Los fi scales han alegado que Tariceanu mintió bajo juramen-to en abril cuando le llamaron para testifi car en una investigación por la que el nieto del rey Carlos II ha sido acusado de obtener de manera ilícita un bosque y una granja de propiedad estatal, además de causar un prejuicio de 145,4 millones de euros en las arcas públicas. A principios de mes ya se sentó en el banquillo el príncipe Paul de Rumanía, que no está reconocido como miembro de la familia real, además de otras 21 personas entre las que se hay empresarios y agentes del servicio público. Todos ellos acusados de múltiples delitos relacionados con la ad-judicación ilegal de terrenos. “En su declaración bajo juramento, Tariceanu hizo afi rmaciones que no se corresponden con la realidad en aspectos esenciales para el caso, por lo tanto intentaba entorpecer la investigación”, ha declarado la Fiscalía en un comunicado. En los últimos años en Rumanía se han abierto muchos casos contra legisladores, ministros, alcaldes, magistrados y empresarios.

Page 16: UIT EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA · prezentat aspecte inedite despre viața și activita tea literară a poetului din Lancrăm, s-a vizionat un fi lm documentar, s-au recitat

16 PUBLICITATE 02.06 - 08.06.2016