Turism de sanatate statiunile balneare – destinatii de vacanta

download Turism de sanatate statiunile balneare – destinatii de vacanta

of 24

 • date post

  06-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Turism de sanatate statiunile balneare – destinatii de vacanta

 • Turism de sanatate

  statiunile balneare destinatii de vacanta

  Forum-ul international pentru turismul de sanatate

  Bucureti - 15 noiembrie 2016

 • TURISMULDESANATATEimpunecolaborareaunorsegmenteeconomiceimportante:

  TURISMULSISANATATEA.

  Forum-ulnaAonaldeturismdesanatate adevenit,demaimulAani,unevenimentdeinformareasupraprincipaleloraspecteindomeniu,unprilejdedezbatereaproblemaAcilorfiecaruiadinele;

  desisectoareaparentdiferite,eleau,defapt,

  aceiasi+ntafinala-SANATATEAINDIVIDULUI,stareadebine,unniveldeviatamairidicat

  NoAuneadeturismdesanatateincludemaimulteacAvitaA:turismbalnear,turismmedical,turismdeprevenAe,derefaceresaurelaxare,acAvitaAcucareRomaniasepoateprezentainoricecompeAAeinternaAonala,dispunanddeelementeledebazapentruafiodesAnaAecautata

 • Romania balneara RomaniabalnearadispunedeobogaAederesursenaturaleterapeuAce(1/3

  dintotalulapelormineralesitermaledinEuropa)

  AreoinfrastructuraturisAcadistribuitapeintregteritoriul(cca40.000locuridecazarenumaiinstaAunilebalneare),inunitaAdediferitecategorii,dela2la5stele,majoritateacubazepropriidetratament

  Valoareaactuluimedicalestecunoscutasiapreciataintarasiinstrainatate

  Dincelepeste100destatiuni balneare,majoritateasuntacreditateprintr-oHotararedeGuvern,factorii naturali de curasunt,larandullor,certificatidecatreunInsAtutnaAonalspecializat,iarinfrastructura turistica este clasificatadecatreautoritateacompetentaprinstandardedenivelnaAonalbazatepecriteriiinternaAonale;celemaimultedeAnbrevetealeunorstandarde si branduri internationale(ISO,ESPA,etc.)ceeacedaomaimaregreutateincompeAAainternaAonala;larandullor,siunitaAlemedicalesimediciisuntinplinprocesdeobAnereaunorcerAficari/acreditariinternaAonale ...

 • Turismul balnear, o sansa

  SeafirmaadeseacaTurismulBalnearreprezintaosansadeosebitapentruturismulromanesc,simoAvaAilenulipsesc

  Strategia de brand turistic a tarii, situeazaSanatatea si wellness-ulinprimele6produsecheiealetarii,ceartrebuidezvoltatedupaconceptemoderne

  Pedealtaparte,DirecAvaeuropeanaprivindliberacirculaAeaserviciilormedicaledeschideoportunitaAdedezvoltare;staAunilebalneareromanesApotdevenidesAnaAidesanatatenudoarpentrucetateniiromani,cisipentruceistraini;seimpunedeciidenAficareaunorsoluAiadecvatesirapide

  Pelangafactoriinaturalidecura,mulAdintreeiuniciinEuropa,altemoAvaAideatragereaturisAlorsereferalaatracAileculturale,istorice,gastronomice,etc.,carecompleteazaprogramuldetratament/relaxarealtuturorstaAunilorbalneare.

 • Investitii in turismul balnear

  Turismulbalnearsesitueazaprintresegmenteleeconomicecucele mai mari investitii in domeniudinulAmiiani;majoritateasuntinvesAAiprivate,cosAsitoare(modernizareaunuihotel-dela3-5mil.Euro,auneibazedetratamentalA3-5mil.euro,uncomplexwellness/spapeste7euro),dararataoconstientizare a valorii potentialului si a tendintelor dezvoltarii;sanuuitamcain2030numarulsenioriloraproapesedubleazasicaacestsegmentreprezintaprincipalaclientelaaacestuisegmentdeturism.

  Si,cuminvesAAainhotelurinuetotul,inmultecazuri,multeautoritaA

  localeaurealizatproiectecufinantareeuropeanapentruaimbunataAfunctionalitatea si imaginea statiunii,pentruaoferisicadrulcorespunzatoruneivacante,fieeasidetratament.

  Desiturismulmedical,turismuldewellnesssiturismulbalnearsuntacAvitaAaparentdiferite,eleraspunddiferitelornevoialepacienAlorsiturisAlorsidemulteoriserealizeazainaceiasilocaAe/desAnaAesausecompleteaza

 • CondiAilesifactoriicedeterminasuccesuluneidesAnaAideturismsuntsielediferite;pentrualansaodesAnaAedesanatatedesucces,trebuiecautateformuleadecvatedepromovareimpreunaavalentelorlor,aspecificuluiapelortermalesialterapiilor,dedescoperitspecificullocal,alaturidegastronomiatradiAonala,decadrulnaturalpur,asbelincatstarea de bine si de relaxare in natura sa fie principalul rezultat.

  StaAunilebalnearepotjucaunrolimportantineducarea sanitaraapersoaneloraflatelacura,inconstientizarea necesitatii abordarii unui stil de viata sanatos si al practicarii preventiei;acestrolartrebuiactualizatprindezvoltareaunorserviciicomplementaretratamentelorbalneare:programedeeducaAesanitara,deprevenAe,urmarirepersonalizataaevoluAeibolilor,etc.,caresafieoferitepeduratasejurului.

  CealtemoAvaAipotfifolosite: -existentaunordepartamentedespa-wellnesssicentrespecialedetratamentinmajoritateahotelurilor,oferaposibilitateacelorveniAlatratamentecatsiinsoAtoriloracestora,dearealizasiprogramecomunederelaxarealaturideceidragi,asbelincatsejurulsacapetevalentauneivacantedefamilie,

 • O scurta trecere in revista sintetica a investitiilor realizate

  in ultimii ani, care au contribuit la cresterea cererii pentru vacante de sanatate - Baile Felix - complexul spa Lotus Therm si Felixarium*****, printre cele mai mari din Europa, cu un cost de cca 48 mil.Euro , - Govora, Renovarea hotelului Palace****, respectand specificul

  cladirii de patrinomiu, amenajarea unui spa si lansarea Clinicii de metabolism cardiac

  - Baile Herculane renovarea hotelurilor Afrodita**** si Diana***, refacerea bazi de tratament si constructia unui spa, lansarea seriei de conferinte Baile Herculane mai mult decat apa, in scopul diversificarii categoriilor de turisti care vin in statiune si lansarea programelor pentru tineret si familii cu copii

  - Sovata- modernizarea hotelului Bradet****, lansarea programelor de anti- stress si relaxare, a programelor de cura de teren

  - Buzias renovare hotel Phoenix si baza tratament hotel Parc, introducerea programelor pentru tratarea obezitatii sau pentru detoxifiere

 • - Calimanesti-Caciulatadupamodernizareahotelului Central,obijuteriearhitectonica,finalizareaAqua parc-ului,cuuncomplexcu14piscineinterioaresiexterioaredotaridewellness,programeledeagrementinpiscinepentru>neretinclusivinsezonuldeiarna,sidotarilecochetedelahotelOrizont***, sosirileaucunoscutocresterespectaculoasa,

  - Tusnad inhotelul O3zone****seprac>caprogramelean>-ageingbazatepeterapiaprof.dr.AnaAslan

  - Covasnaafostmodernizathotelul Caprioara***,conectatacuobazadetratamentfoarteapreciata

  - Slanic Moldovaseoferaprogramelasalina din Tg. Ocna,caserviciisuplimentare,precumsicuredetereninimprejurimi.

  Nedorimcaacesteeforturi,ceamaimareparte,private,safiemotorulunorschimbari,safieagreatesidestructurilemedicalecaoalterna+valaingrijireasanata9iprinintermediulfactorilornaturalidecurasisalerecomandepacien9lorlor.

 • infrastructuramoderna,incurajezaprogrameleinovaAvecucaractermedicalsasuprevenAv:programean+-stress,pentrucombatereaefectelorsedentarismului,programecontraobezita+isauprogramedenutri+esimetabolismpersonalizate,programepentruspor+vi,pentrurefaceredupaopera+idediferite+puri,pentrurecuperaredupaaccidentesauboli,etc. - laacesteaseadaugaprogramedeintre+nereastariidesanatate,depreven+ea

  unorboli,programepentruoviataac+va(cycling,sporturiacva+ce,viziteinsaline,curedeteren,ac+vita+spor+vedediferite+puri,inclusivsporturideiarna,plimbaripentruaerosolimarini,etc.)

  - auaparutsiprogramepentrutratamentestomatologice,cosme+ce,intre+nerecorporala,etc.oferitepeduratauneivacante,realizateincentresituatechiarinhotelurile/bazeledetratamentsauincentrespecializate

 • Unde se gasesc aceste programe?InofertelemultorstaAunibalnearecumarfi:Sovata, Baile Felix, Govora, Baile Herculane, Calimanesti-Caciulata, Baile Olanesti,Vatra Dornei, Slanic Moldova, Eforie Nord, Saturn, Mangalia,etc.

  ToateacesteprogramecompleteazaoferteledebazaalesocietaAlorbalneare,careuAlizeazaprincipaliifactorinaturalidecura:apelemineralesitermale,namolurile,mofetele,salinele,climatultonifiantsausedaAv,etc.

  Turismulbalnear,prininvesAAilerealizate,susAnesiprogramelemedicaledinceincemai

  solicitate,inprimulranddatoritacalitaAiactuluimedicalsioferteidecondiAiadecvatepentruprogramepost-operatorii,derecuperare,intreAnere,relaxare...

  CerAficareasiacreditareaunitaAlor,factorilordecurasipersonalului,consAtuieatuu-ri

  importanteinnegocierilecuagenAiledeturism,caseledeasiguraridesanatatesicualtestructuriimplicate,elereprezentandogaranAecaclienAilor(turisAsaupacienA)vorgasiinstaAunilebalnearecondiAicorespunzatoare,similarecucelepracAcateintarilelor.

 • OscurtatrecereinrevistasinteAcaainvesAAilorrealizateinulAmiianisicareaucontribuitlacrestereacereriipentruvacantedesanatate

  - Baile Felix - complexul Spa Lotus Therm si Felixarium*****, printre cele mai mari din Europa, cu un cost de cca 48 mil.Euro ,

  - Baile Olanesti - complexul TISA SPA Resort, cu servicii de rasfat pentru intreaga familie la cele mai inalte standarde,

  - Govora - hotelul Palace****- valorifica o cladire de patrimoniu, unde a fost amenajat si un spa si o Clinica de metabolism cardiac -

  Baile Herculane - hotelurile Afrodita**** si Diana***- pun in valoare atat apele terapeutice renumite cat si alte valente naturale si turistice ale statiunii, in scopul atragerii unor noi categorii de (tineret si familii cu copii)

  - Tusnad inhotelul O3zone****seprac>caprogramelean>-ageingbazatepeterapiaprof.dr.AnaAslan

  - Covasnaafostmodernizathotelul Caprioara***,conectatacuobazadetratamentfoarteapreciata

 • Sovata- cu hotelurile Bradet****si Sovata-Danubius**** , unde programele de tratament specializate (pentru fertilitate, pentru afectiuni ginecologice la femei, etc.) sunt completate de programele anti-stress si relaxare, anti-sedentarism, de cura de teren, pentru vacante active, etc.

  Buzias unde, dupa modernizarea bazei de tratament la hotel Parc*** si renovare hotel Phoenix****, au fost introduse programe pentru tratarea obezitatii sau pentru detoxifiere

  - Calimanesti-Caciulatadupamo