TTI -Teoria Transmisiei Informatiei Note

download TTI -Teoria Transmisiei Informatiei Note

of 90

 • date post

  22-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TTI -Teoria Transmisiei Informatiei Note

 • 7/24/2019 TTI -Teoria Transmisiei Informatiei Note

  1/90

  TTI - Teoria Transmisiei Informatiei

  Note de curs

  Daniela Coltuc

  2010

 • 7/24/2019 TTI -Teoria Transmisiei Informatiei Note

  2/90

  Notatii si abrevieri

  X variabila aleatoare

  ix realizare particulara a variabilei aleatoare X

  ( ) ( ) iii pEpExp === probabilitatea ca evenimentul iE sa se realizeze

  ( )xF functie de repartitie sau distributie a unei variabile aleatoare

  ( )xf densitate de probabilitate a unei variabile aleatoare

  [ ]X alfabetul sursei

  [ ])(XP setul de probabilitati asociat alfabetului [ ]X

  ( )XH entrpia sursei cu alphabet [ ]X

  v.a. variabila aleatoare

 • 7/24/2019 TTI -Teoria Transmisiei Informatiei Note

  3/90

  1. INTRODUCERE

  Teoria Informatiei raspunde la doua intrebari fundamentale in telecomunicatii :

  - Cat de mult se poate transmite printr-un canal de comunicatie ?(In anii 40,

  comunitatea stiintifica credea ca marind cantitatea de informatie transmisa printr-un

  canal, creste si probabilitatea eronarii ei ; Shannon a surpris lumea stiintifica, aratand

  ca transmisia poate fi facuta corect, cu conditia ca rata de transmisie sa nu depaseasca

  capacitatea canalului; capacitatea canalului se poate calcula din caracteristicile

  zgomotului existent in canal)

  - Cat de mult pot fi compresate datele ?(Shannon a aratat ca datele reprezentand

  procese aleatoare ca muzica sau vorbirea, nu pot fi compresate sub o anumita limita pe

  care a numit-o entropie, un termen folosit deja in termodinamica ; apoi a aratat ca daca

  entropia este mai mica decat capacitatea canalului, atunci transmisia datelor se poate

  face fara erori)

  Teoria Informatiei are contributii si in alte domenii (Fig. dinElements of InformationTheory,

  Thomas M. Cover, Joy A. Thomas)

 • 7/24/2019 TTI -Teoria Transmisiei Informatiei Note

  4/90

  Theoria Informatiei a fost elaborata de Claude Shannon (1916-2001).

  Biografie

  1935 Licenta la Michigan University

  1936 Asistent de cercetare la MIT (Mesechusetts Institute of Technolgy)

  Master

  1940 Doctorat in matematica cu teza Mathematics in genetics

  15 anila Bell Laboratories in compania unor personalitati din lumea stiintei : John Pierce

  (comunicatiile prin satelit), Harry Nyquist (Teoria semnalelor), Hendrik Bode (diagramele),

  inventatorii tranzistorului (Shokley, Bardee,Brattain).

  1948 Shannon a elaborat Teoria informatiei, una dintre teoriile cu cel mai mare impact in

  secolul XX.

  1.1. Schema generala a unui sistem de comunicatii

  Definitie : Un sistem de transmisiune (de comunicatie) este un ansamblu fizic care realizeaza

  transmiterea unui mesajde la o sursala un utilizator.

  S sursa de mesaje

  CoS Codor de sursa (compresia datelor)

  CoC Codor de canal (protectie contra perturbatiilor)

  m modulator

  CANAL Canal de comunicatie

  Dm demodulator

  P PerturbatiiDecC Decodor de canal

  DecS Decodor de sursa

  U Utilizator

  Observatie : Aceasta este o schema completa; in functie de de aplicatie, unele bolcuri pot

  lipsi.

  m dm

  S CoS CoC C A N A L DecC DecS U

  P

 • 7/24/2019 TTI -Teoria Transmisiei Informatiei Note

  5/90

  2. INTRODUCERE IN TEORIA PROBABILITATILOR

  2.1. Experiment aleator, evenimente

  Definitie :Un experiment aleatoreste un experiment cu mai multe rezultate posibile.

  Definitie :Rezultatele unui experiment aleator se numesc evenimente.

  Exemplu :aruncarea unui zar

  Este un experiment cu 6 evenimente posibile.

  Multimea evenimentelor posibile [ ]61 ,, EE K= Multimea evenimentelor se poate largi adaugand: - evenimentul sigur (orice fata)

  - evenimentul imposibil (fata 7)

  - evenimente compuse (fata para)

  Rezultatul unui experiment aleator nu este cunoscut dinainte ; realizarea unui anumit

  eveniment este caracterizata de o probabilitate.

  2.2. Probabilitatea unui evenimenti

  E

  Definitia 1(clasica, de acum cateva secole): ( )p

  f

  iN

  NEp = unde fN este numarul de cazuri

  favorabile evenimentului si pN numarul de cazuri posibile.

  Definitia 2 (Von Mises, inceput de sec XX): ( )n

  nEp a

  ni

  = lim unde an este numarul de

  aparitii ale evenimentului si n este numarul total de exeperimente.

  Definitia 3 (Kolmogoroff, 1933): Axiomele probabilitatilor

  a) 0p probabilitatea este un numar nenegativ

  b) ( ) 1=Sp probabilitatea evenimentului sigur este 1c) ( ) ( ) ( )2121 EpEpEEp +=+ probabilitatea a doua evenimenete mutual exclusive,

  1E si 2E , este egala cu suma probabilitatilor evenimentelor.

  2.3.Variabila aleatore

  Variabila aleatoare este o notiune folosita pentru a descrie evenimentele rezultate in urma

  unui experiment aleator.

  Definitie: Variabila aleatoare(v.a.) este o functie care asociaza fiecarui eveniment o valoare

  numerica.

 • 7/24/2019 TTI -Teoria Transmisiei Informatiei Note

  6/90

  Notam cu Xv.a.

  X: R (Xasociaza fiecarui eveniment o valoare numerica)

  Exemplu:

  Zarul X: [ ] [ ]6,5,4,3,2,1,, 61 = EE K

  Observatie:

  a) Oricarei submultimi a multimii valorilor lui Xii corespunde un eveniment

  b) 6,5,4,3,2,1 se numesc realizari particulare a le v.a. X.

  2.4. Probabilitatile unei v.a.

  Notam probabilitatea ca un eveniment iE sa se realizeze cu:

  ( ) ( ) ( ) iiii pxpxXpEp ====

  Exemplu:

  Zarul : multimea valorilor lui Xeste discreta

  Temperatura ia valori intr-un interval.

  Definitia 1 (tipul v.a.) : V.a. discreta ia valori intr-o multime discreta

  V.a. continua ia valori intr-un interval

  V.a. mixta

  Definitie: Functia de repartitiea unei v.a. (sau distributia v.a.)

  ( ) { }xXpxF =

  Definitie: Densitatea de probabilitatea v.a. (derivata functiei de repartitie)

  ( )dx

  dFxf =

  Exemplu:

  Zarul: Functia de repartitie este o functie in scara scara

  Densitatea de probabilitate este o serie de functii Dyrac

  Densitate de probabilitate gaussiana (sau normala): ( )( )

  2

  22 2/

  =xx

  xf unde este

  media v.a., iar 2 este varianta v.a. ( se numeste dispersie).

 • 7/24/2019 TTI -Teoria Transmisiei Informatiei Note

  7/90

  Alte modele de distributii continue:

  Densitatea de probabilitate uniforma: ( ) [ ]

  =restin

  axaxf

  _0

  0/1

  Densitatea de probabilitate exponentiala: ( )

  =

  restin

  xexf

  x

  _0

  0

  Definitia 2 (tipul v.a.) : O v.a. este discreta daca are o functie de repartitie in scara; o v.a. este

  continua daca are o functie de repartitie continua.

  2.5. Probabilitati conditionate

  Exemplu:La aruncarea cu zarul, probabilitatea de a avea un 2 cand stim ca fata aparuta este

  para.

  Definitie: Probabilitatea unui eveniment iE , conditionat de un alt eveniment ,M, este

  probabilitatea de a se realizaiE cand M este deja realizat

  ( ) ( )

  ( )MpMEp

  MEp ii

  ,/ = unde ( )MEp

  i, este probabilitatea ca atat

  iE cat si Msa

  se realizeze.

  Observatie: iE si Mpot fi evenimente ale aceluiasi experiment (aceeasi v.a.) sau pot fi

  evenimente a doua experimente diferite (2 v.a.).

  ( )( )

  j

  ji

  jixp

  xxpxxp

  // = (aceeasi v.a.)

  ( )( )

  j

  ji

  jiyp

  yxpyxp

  // =

  Teorema lui Bayes: ( ) ( )

  ( )jiij

  ji

  yp

  xpxypyxp

  // =

  Teorema probabilitatii totale :

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )NNiiii ypyxpypyxpypyxpxp /// 2211 +++= K

  UndeN

  yyy ,,, 21 K constituie o partitie a multimii valorilor v.a. Y.

 • 7/24/2019 TTI -Teoria Transmisiei Informatiei Note

  8/90

  Observatii:

  a) Functia de repartitie si densitatea de probabilitate se definesc si pentru v.a. conditionate

  ( ) { }MxXpMxF = ( )

  ( )dx

  MxdF

  Mxf =

  b) Functia de repartitie si densitatea de probabilitate se definesc si pentru 2 sau mai multe v.a.

  ( ) { }yYxXpyxF = ,, ( ) ( )

  dxdy

  yxdFyxf

  ,, =

  2.6. Notiunea de independenta statistica

  Definitie:Doua evenimente, iE si jE , sunt independente daca

  ( ) jiji

  EpEpEEp =,

  Definitie: Doua v.a., Xsi Y, sunt independente daca oricare dintre realizarile lor particulare

  sunt independente.

  ( ) jiji

  ypxpyxp =, unde ix este o realizare particulara a lui Xsi

  jy este o realizare particulara a lui Y.

  2.7. Semnalele numerice ca siruri de v.a.

  Cum se ajunge la un semnal numeric? Prin esantionarea si cuantizarea semnalului continuu.

  Un semnal numeric poate fi modelat ca un sir de v.a.: KK ,,,, 11 + kkk XXX , unde keste

  indice de timp. Toate v.a. iau valori in aceeasi multime si, daca semnalul este stationar, au

  acelasi set de probabilitati.

 • 7/24/2019 TTI -Teoria Transmisiei Informatiei Note

  9/90

  3. SURSE DE INFORMATIE

  3.1. Informatia

  3.1.1. Definitii si notatii

  Definitie: Informatia este cantitateade incertitudine pe care o avem asupra producerii unui

  eveniment, rezultat in urma unui experiment aleator.

  Fie un experiment aleator ale carui rezultate sunt descrise prin v.a. X, care ia valori in

  multimea [ ] [ ]nxxxX ,,, 21 K= . Incertitudinea asupra evenimentului iE , caruia ii corespunde

  realizarea particularai

  x , se noteaza:

  ( ) ( )ii

  xUxXUi

  EU ===

  Ude la uncertainty

  Incertitudineasi informatiasunt, din punct de ve