Tranzactii economice privind activele fixe 2003 i.doc

download Tranzactii economice privind activele fixe 2003 i.doc

of 35

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tranzactii economice privind activele fixe 2003 i.doc

 • 8/18/2019 Tranzactii economice privind activele fixe 2003 i.doc

  1/35

  Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni

  Str.Maior Ioan, nr.10 Fälticeni-7!00

  "u#e$ul Suceava-%o&'nia

  (el)*+0 0-!+11!

    roiect entru sus$inerea e/a&enului #e certiicare a

  co&eten$elor roesionale

  ivel 

    roil) Servicii

  Seciali2are) (e3nician 4n a#&inistra$ie

  roesor 4n#ru&ător) Can#i#at)

  Manolac3e 5na Macovei 6iana lena

  Sesiunea iunie 01+

 • 8/18/2019 Tranzactii economice privind activele fixe 2003 i.doc

  2/35

  (ran2ac$ii econo&icerivin# activele i/e

  2

 • 8/18/2019 Tranzactii economice privind activele fixe 2003 i.doc

  3/35

  Curins

  Argument .................................................................................4

  Capitolul I. Delimitări şi structuri privind activele fixe...........5

  I.1. Structura activelor fixe ......................................................5

  I.2. Documente privind intrarea n gestiune a activelor fixe ...!

  I.". #valuarea activelor fixe ...................................................12

  Capitolul II. Conta$ilitatea activelor fixe corporale ..............14

  II.1. %o&iuni generale .............................................................14

  II.2. Conturi utili'ate ..............................................................1( II.". Amorti'area activelor fixe ..............................................21

  II.4. )nregistrări conta$ile privind intrarea n patrimoniu a imo$ili'ărilor .........................................................................2(

  Capitolul III. Studiu de ca' privind conta$ilitatea activelorfixe corporale .........................................................................2!

  III.1. )nregistrări conta$ile privind intrarea activelor fixe corporale.................................................................................2!

  III.2. )nregistrări conta$ile privind ieşirea activelor fixe corporale................................................................................."2

  *i$liografie ............................................................................"5

  3

 • 8/18/2019 Tranzactii economice privind activele fixe 2003 i.doc

  4/35

    5rgu&ent

  )n economia regiilor autonome şi societă&ilor comerciale+ mi,loacele de produc&ie de natura -imo$ili'ărilor corporale sau a -capitalului permanent ocupă un loc important fiind acea componentă a patrimoniului care defineşte capacitatea te/nică de produc&ie sau

   poten&ialul de a crea venituri+ n concordan&ă cu o$iectul său de activitate.

  Aşa cum se constată din desfăşurarea grupei -imo$ili'ări corporale a planului conta$il general+ acesta include n fapt0 terenuri şi construc&ii+ ec/ipamente te/nologice+ instala&ii+ mi,loace de transport.

  Imo$ili'ările corporale se caracteri'ea'ă prin aceea că participă la mai multe cicluri de fa$rica&ie+ şi păstrea'ă+ n general forma fi'ică ini&ială şi şi transmit treptat valoarea lor su$ formă de amorti'are+ asupra produc&iei executate+ serviciilor prestate sau altor activită&i desfăşurate.

    Sunt considerate imo$ili'ări corporale o$iectul singular sau complexul de o$iecte ce se utili'ea'ă ca atare şi ndeplineşte cumulativ următoarele condi&ii0

   are o valoare nominală mai mare dect limita sta$ilită de lege3  are o durată normală de utili'are mai mare de un an.

  Dată fiind ponderea mare a acestor elemente patrimoniale+ ca şi regimul lor financiar

  destul de riguros+ n organi'area conta$ilită&ii generale sau creat conturi sintetice de gradul II specifice categoriilor de mi,loace fixe n func&ie de particularită&ile lor constructive şi de exploatare.

  erenurile au acelaşi regim ca şi celelalte imo$ili'ări fixe+ variind nsă foarte mult valoarea lor pe unitatea de suprafa&ă de la un agent economic la altul n func&ie de calitatea solului+ destina&ie+ amplasament+ modalită&i de procurare+ căi de acces+ 'ona geografică etc. )n

   plus+ terenurile cel pu&in ca ra&ionament6+ cu excep&ia investi&iilor şi amena,ărilor n vederea ameliorării calită&ii lor+ nu sunt supuse amorti'ării deoarece+ practice+ nuşi pierd valoare de ntre$uin&are şi implicit valoarea.

  7rin reali'area acestei lucrări am eviden&iat următoarele competen&e0

   comunicare n lim$a romnă3  gndire critică şi re'olvare de pro$leme3  utli'area calculatorului şi prelucrarea informa&iilor3  de'voltarea carierei profesionale3  procesarea datelor numerice3  ini&ierea n afaceri.

  Caitolul I

  4

 • 8/18/2019 Tranzactii economice privind activele fixe 2003 i.doc

  5/35

 • 8/18/2019 Tranzactii economice privind activele fixe 2003 i.doc

  6/35

  *eneficiile economice viitoare repre'intă poten&ialul de a contri$ui+ direct sau indirect+ la fluxul de numerar către persoana ,uridică.

  II.. 6ocu&ente rivin# intrarea 4n gestiune a activelor i/e

  Categorii #e i&o9ili2ări Căi #e intrare 6ocu&ente #e evi#en$ă

  6

 • 8/18/2019 Tranzactii economice privind activele fixe 2003 i.doc

  7/35

  Imo$ili'ări necorporale şi corporale

  Cumpărare 9actură fiscală+ contract de vn'are cumpărare+ proces ver$al de recep&ie

  7roduc&ie proprie 7roiecte pentru studii şi cercetări+ devi'  pentru lucrări efectuate+ proces ver$al de

  recep&ieAport social n natură Act constitutiv+ experti'ă te/nică+ declara&ie de su$scriere proces

  Categorii #e i&o9ili2ări Căi #e intrare 6ocu&ente #e evi#en$ă

  Imo$ili'ări necorporale şi corporale

  Dona&ie 7roces ver$al de predareprimire

  7lusuri la inventariere 7roces ver$al de inventariere Concesionare+ loca&ie de gestiune+ nc/eiere

  Contract de concesiune+ loca&ie de gestiune+ nc/eiere+ caiet de sarcini de concesiune+ proces ver$al de recep&ie

  Categorii #e i&o9ili2ări Căi #e intrare 6ocu&ente #e evi#en$ă

  Imo$ili'ări necorporale şicorporale n curs de execu&ie

  7roduc&ie proprie *on de consum+ fişă limită de consum+factură fiscală+ stat de salarii+ devi' de lucrări+ proces ver$al privind produc&ia neterminată

  :eali'ate de către ter&i 9actură fiscală+ proces ver$al de recep&ie Ac/i'i&ionare 8rdin privind cumpărarea titlurilor de

  valoare+ contract de vn'arecumpărare+ oferta pu$lică de vn'are a ac&iunilor+

   prospectul de vn'are a ac&iunilor  Ac/i'i&ionare şi ac/itare 8rdin de plată+ $ilet la ordin+ cec+

  c/itan&ă+ act constitutiv

  %egistrul nu&erelor #e inventar

  :egistrul se ntocmeşte ntrun singur exemplar de către compartimentul financiar  conta$il pentru atri$uirea de numere de inventar imo$ili'ărilor corporale intrate n patrimoniu

   prin ac/i'i&ionare+ construire+ confec&ionare+ transfer+ dona&ie cu excep&ia celor luate cu c/irie6.

   %umerotarea imo$ili'ărilor n cadrul registrului se face pe grupe de mi,loace fixe+ n ordine succesivă a numerelor. )n acest scop+ fiecărei grupe i se re'ervă o anumită serie de numere+ astfel ncat prima cifra din serie să repre'inte grupa din care face parte mi,locul fix respectiv. De exemplu+ pentru construc&ii se re'ervă seria 1;;;1

 • 8/18/2019 Tranzactii economice privind activele fixe 2003 i.doc

  8/35

  clasiicare &i:locului i/ 8i caracteristici te3nice

  ală

  2;42 2114 =aşină de tricotat pentru

   $um$ac seria 11254

  Sec&ia0 tricotat Casată conform  procesului

  ver$al nr. 52

  Fi8a &i:locului i/

  Se ntocmeşte ntrun exemplar de către compartimentul financiarconta$il pentru fiecare mi,loc fix sau pentru mai multe mi,loace fixe de acelaşi fel şi aceeasi valoare+ care au aceleaşi cote de amorti'are şi sunt puse n func&iune n aceeaşi lună.

  Se completea'ă pe $a'a documentelor privind mişcarea+ moderni'area sau reevaluarea

  mi,loacelor fixe+ precum0 proces ver$al de recep&ie3 de punere n func&iune+ $on de mişcare+  proces ver$al de scoatere din func&iune etc.

  Cnd formularul este folosit ca fixă colectivă+ mi,loacele fixe se nscriu n ta$elul de  pe verso+ fiecare pe cate un rnd. )n coloana *ucă&i+ intrările se nscriu n negru şi ieşirile n roşu.

    9orma tipi'ată a fiei mi,locului fix  cod 1422 6 se pre'intă $ine astfel0

  9işa mi,locului fix

   %r. inventar 4;2" %r. document provenienă factură ;;145(>;

  ?rupa mi,loace de transport

  Codul de clasificare 42221

  Amorti'area lunară0 !5; lei Denumirea mi,locului fix şi caracteristici te/nice0 Autocamion marca :8=A% 4+5 tone+ seria caroserie 115(

 • 8/18/2019 Tranzactii economice privind activele fixe 2003 i.doc

  9/35

   document ,ustificativ de predareprimire a mi,loacelor fixe ntre două locuri de muncă ale unită&ii sec&ie+ serviciu+ atelier+ unită&i+ su$or