Transporturi Proiect

download Transporturi Proiect

of 37

 • date post

  05-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Transporturi Proiect

 • 8/15/2019 Transporturi Proiect

  1/37

  LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCTII DE MASINI

  MIOVENI

   JUDETUL ARGES

  PROIECT

  PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE

  PROFIL TEHNIC

  CALIFICAREA:

  TEHNICIAN TRANSPORTURI

  INDRUMATOR: ABSOLVENT: PROF. Voicescu Ion Ci! Geo"#e C!!$in

    CLASA ! XII %!

 • 8/15/2019 Transporturi Proiect

  2/37

  -2016-

  TEMA PROIECT

  TRANSPORTURI INTERNATIONALE

  2

 • 8/15/2019 Transporturi Proiect

  3/37

  Cuprins

  Argument

  Cap1. E!"u#ia transp!rturi"!r

  Cap 2. Mi$"!a%e"e &e transp!rt mar'( 2.1. Transp!rtu" 'er!iar

  2.1.1 P"ata ta)e"!r &e transp!rt pe %a"ea 'erat(

  2.2 Transp!rtu" rutier

  2.2.1 Reg"ement(ri *i institu#ii +n tra'i%u" rutier interna#i!na" &e m(r'uri

  2.2.2 Aanta$e"e *i &e,aanta$e"e uti"i,(rii transp!rtu"ui rutier

  2.. Transp!rtu" naa"

  2.. Transp!rtu" aerian

  2..1 Aanta$e"e *i &e,aanta$e"e uti"i,(rii transp!rtu"ui aerian

  2./ Transp!rtu" %!ntaineri,at

  2./.1 Transp!rt %!ntaineri,at rutier

  2./.2 Transp!rt %!ntaineri,at aerian

  2./. Transp!rt %!ntaineri,at 'er!iar

  2./. Transp!rt %!ntaineri,at maritim

  Cap . Prin%ipa"e"e %!nen#ii a%!r&uri *i &!%umente '!"!site +n transp!rtu" rutier

  interna#i!na" &e m(r'uri

  C!n%"u,ii

  i"i!gra'ie

  3

 • 8/15/2019 Transporturi Proiect

  4/37

  AR3UMENT

  Transportul mărfurilor reprezintă o componentă esenţială a procesului de producţie si

   presupune deplasarea componentelor şi a produselor atât în incinta fabricii, cât şi de la o

  unitate la alta. Sistemul de transport reprezintă unul din elementele de bază pentru o

  creştere economică fundamentală. Transportul crează valoare şi un anumit grad de

  utilitate de loc şi de timp!.

  "ostul transporturilor poate atinge #$ % din costurile totale de producţie. &ractic, nu

  e'istă nici o activitate de producţie materială care să nu fie legată si conditionată, într(un

  fel sau altul, de transport.

  )apiditatea cu care se diversifică producţia de bunuri materiale determină modificări

  structurale în sc*imburile interne şi internaţionale.

  Transporturile contribuie la+

   stimularea specializării regionale prin faptul ca transportul permite ca zonele sa se

   poată specializa în producţia pe care o fac cel mai bine

   amplasarea activităţilor productive prin considerarea costului operaţiilor de transport

   stabilirea costurilor producţei prin considerarea c*eltuielilor cu transportul.

  Transportul reprezintă un domeniu al activităţii social(economice prin care se

  realizează deplasarea bunurilor materiale şi a oamenilor în spaţiu, cu a-utorul unor 

  ve*icule sau instalaţii speciale, pe anumite căi de circulaţie, in vederea satisfacerii

  necesităţilor materiale şi spirituale ale societăţii.

  4!ne"e 'er!iare  cuprind următoarele subtipuri+ comple', mi't şi specializat. n )omânia, în structura teritorială a oraşelor mari, predomină zonele feroviare mi'te, a'ate

   pe transportul de mărfuri şi călatorii. /onele feroviare specializate în transportul şi

  depozitarea numai a mărfurilor sunt mai puţin frecvente, deoarece ma-oritatea staţiilor 

  sunt de tip mi't.

  4!ne"e &e transp!rt aut! sunt, de regula, asociate zonelor feroviare.

  #

 • 8/15/2019 Transporturi Proiect

  5/37

  4!ne"e p!rtuare pot fi+ comple'e mari, medii şi mici! şi simple. n cazul zonelor 

  comple'e e'istă dotări specifice, depozite de mare capacitate, reţea feroviară şi rutieră.

  /onele portuare simple nu beneficiază de această ultimă facilitate.

  4!ne"e &e transp!rt aerian sunt situate, de regulă, în afara oraşelor şi dispun de căi

  de acces şi mi-loace de transport care fac legatura cu acestea.

  4!ne"e &e transp!rt-&ep!,itare de ma'imă comple'itate se dezvoltă, de obicei, în

  zonele libere.

    &rincipalele tipuri de transport sunt+ •  'er!iar locomotive, vagoane! •  rutier auto propulsate sau remorcate! •  naa" cargouri, remorc*ere! •  aerian avioane cargo sau mi'te! •

    ne%!nen#i!na"e prin conducte, prin sisteme de reţele de transport de înaltă şi -oasătensiune, dar şi transport informatic!. •  %!minate cale auto(feroviara, auto(naval etc!.

  Cap1. E!"u#ia transp!rturi"!r

  0voluţia transporturilor a fost impusă de dezvoltarea mereu ascendentă a

  factorilor de producţie. 1ulte din cuceririle ştiinţei şi te*nicii, mai mult sau mai puţin

  spectaculoase la vremea respectivă, au fost puse in slu-ba dezvoltării şi modernizarii  bazei te*nico(materiale a transporturilor care, la rândul ei, a fost capabilă să asigure

  oamenilor o gamă variată de servicii într(un timp din ce în ce mai redus. Sporirea

  necontenită a volumului producţiei materiale, necesitatea sc*imbului de mărfuri, nevoia

  de deplasare la distanţe mari a bunurilor şi oamenilor au constituit factori promotori ai

  dezvoltării ascendente a transporturilor, ai adâncirii viziunii muncii şi in cadrul acestei

  activităţi.

   influentă decisivă asupra dezvoltării transporturilor a avut(o, de e'emplu,

  inventarea maşinii cu abur, care a facilitat apariţia căilor ferate, a navigaţiei cu a-utorul

  navelor maritime şi oceanice puse in mişcare prin forţa aburului.  serie de alte

  descoperiri in domeniul te*nicii+ construcţia primului automobil acţionat de un motor cu

  ardere internă 455! inventarea motorului cu ardere internă cu aprindere cu scânteie

  5

 • 8/15/2019 Transporturi Proiect

  6/37

  466! inventarea primului avion 6$5! 7 sunt tot atâtea evenimente care marc*ează

  evoluţia şi diversificarea transporturilor apariţia transportului auto şi apoi a celui aerian!.

  Cap 2. Mi$"!a%e"e &e transp!rt mar'(

    8legerea modului de transport se face cu a-utorul indicelui agregat, ce diferenţiază

  sistemele de transport şi care se poate calcula ţinând cont de anumite criterii de apreciere

  cum ar fi cele specificate în tabelul următor.

  Tae"1. Ana"i,a %!mparati( a mi$"!a%e"!r &e transp!rt

  C"asament Criterii &e apre%iere a mi$"!%u"ui &e transp!rt

  1.C!st 2.Timp .5iai"itate .Capa%itate /.A%%esii"itate 6.Siguran#( .Urm

  9un

  )au

   :aval 8erian 8erian :aval )utier "onducte 8eria

  2 "onducte )utier "onducte ;eroviar ;eroviar 8erian )utier

  3 ;eroviar ;eroviar :aval "onducte 8erian ;eroviar "ondu

  # )utier "onducte ;eroviar )utier :aval )utier ;erov

  5 8erian :aval )utier 8erian "onducte :aval :aval

   Sursa: “Revista de Comert” nr. 11, noiembrie 2001, pag.36 

   

 • 8/15/2019 Transporturi Proiect

  7/37

  se referă la utilizarea în comun a unor vagoane sau tipuri de vagoane, precum şi

  transportul anumitor mărfuri care necesită condiţii speciale de transport.

  ?:T0);)?A societate de e'ploatare în comun a vagoanelor pentru transportul

  mărfurilor perisabile! 

  ?:T0)":T8?:0) societate de transport pe calea ferată a mărfurilor containerizate!.

  Transportul feroviar efectuează deplasarea în spaţiu a bunurilor şi oamenilor cu

  a-utorul mi-loacelor de tracţiune locomotivele! şi a mi-loacelor tractate vagoanele! care

  circulă pe trasee fi'e şi pe căi ferate.

  Transportul feroviar se caracterizează prin+

   regularitatea efectuării circulaţiei în toate anotimpurile, ziua şi noaptea, aproape

  independent de vreme

   mi-loacele de transport feroviare dispun de o mare capacitate în raport cu cele

  auto şi aeriene

   din punct de vedere economic se remarcă costul mai ridicat al transportului

  feroviar în comparaţie cu cel fluvial, maritim şi prin conducte şi, de regulă, mai

  mic faţă de cel auto şi aerian.

  Transportul pe calea ferată necesită investiţii mari comparativ cu cel auto. 8stfel,

  investiţiile pentru construcţia unei căi ferate sunt de 3 ori mai mari decât cele pentru

  construcţia unei şosele. =e asemenea, şi investiţiile necesare pentru ac*iziţionarea materialului rulant sunt ridicate. Ba fel, şi costul întreţinerii mi-loacelor de transport

  feroviar şi al liniilor se situează la un nivel superior în comparaţie cu cel auto sau naval.

  Transportul feroviar este una dintre cele mai utilizate modalităţi de transport, ocupând

  în traficul mondial locul ?? din punctul de vedere al volumului de mărfuri transportate.

  Societăţile feroviare au depus eforturi susţinute în dezvoltarea şi perfecţionarea

  materialului rulant, precum şi în organizarea şi e'pedierea mărfurilor, în vederea reducerii

  duratei de transport şi a micşorării preţului de transport.

  Transporturile feroviare au păstrat aanta$e"e deţinute faţă de celelate modalităţi de

  transport+

  . asigurarea unui '"u) %!ntinuu &e transp!rt ce permite o aprovizionare ritmică