Traductor de temperatur ă Rosemount 248  · PDF file Comunicarea pe teren cu acest...

Click here to load reader

 • date post

  19-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Traductor de temperatur ă Rosemount 248  · PDF file Comunicarea pe teren cu acest...

 • Ghid de pornire rapidă 00825-0229-4248, Rev. EA

  Octombrie 2016

  Traductor de temperatură Rosemount™ 248 Wireless

 • Octombrie 2016

  2

  Ghid de pornire rapidă

  Traductor de temperatură Rosemount 248 Wireless

  Revizie hardware Rosemount 248 Wireless Revizie dispozitiv HART® Revizie Set instalare dispozitiv/driver dispozitiv (DD) Tip dispozitiv

  1 1 Revizie dispozitiv 01, Revizie DD 01 sau superioară 2676

  NOTIFICARE Acest ghid oferă informaţii de bază privind dispozitivul Rosemount 248 Wireless. Nu oferă instrucţiuni privind configurarea detaliată, diagnosticarea, întreţinerea, service-ul, depanarea sau instalarea. Consultaţi Manualul de referinţă al dispozitivului Rosemount 248 Wireless pentru mai multe instrucţiuni. Manualul şi acest ghid sunt, de asemenea, disponibile în format electronic la adresa Emerson.com/Rosemount.

  AVERTISMENT Nerespectarea acestor instrucţiuni ar putea cauza vătămări grave sau deces.  Asiguraţi-vă că instalarea este efectuată numai de personal calificat. Exploziile pot provoca vătămări grave sau deces.  Înainte de a conecta un dispozitiv Field Communicator într-o atmosferă explozivă, asiguraţi-vă că

  instrumentele sunt instalate în conformitate cu practicile de conexiuni cu siguranţă intrinsecă sau cu protecţie împotriva incendiilor.

   Verificaţi dacă atmosfera de operare a traductorului respectă certificările corespunzătoare privind utilizarea în zone periculoase.

  Scurgerile de proces pot provoca vătămări grave sau deces.  Nu îndepărtaţi teaca de termocuplu în timpul operaţiunilor.  Montaţi şi strângeţi tecile de termocuplu şi senzorii înainte să aplicaţi presiunea de proces. Electrocutarea poate provoca deces sau vătămări grave.  Evitaţi contactul cu firele şi terminalele acestora. Tensiunea înaltă, prezentă în cabluri, poate duce la

  electrocutare. Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Operarea face obiectul următoarelor condiţii:  Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe dăunătoare.  Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţe care pot produce

  funcţionare nedorită.  Acest dispozitiv trebuie să fie instalat astfel încât să se asigure o distanţă de separare a antenei de

  minim 20 cm faţă de orice persoane.  Modulul de alimentare poate fi înlocuit într-o zonă periculoasă. Modulul de alimentare are o

  rezistenţă specifică la suprafaţă mai mare de un gigaohm şi trebuie instalat în mod corespunzător în incinta dispozitivului wireless. Trebuie acordată atenţie în timpul transportului la şi de la punctul de instalare, pentru a preveni acumularea de sarcină electrostatică.

  Cuprins Considerente wireless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Instalarea fizică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Verificarea funcţionării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Informaţii de referinţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Înlocuirea modului de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Certificări de produs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/pm%20rosemount%20documents/00809-0100-4248.pdf http://www.emerson.com/en-us/automation/rosemount

 • Ghid de pornire rapidă

  3

  Octombrie 2016

  NOTIFICARE Consideraţii legate de transport pentru produse wireless (Baterii cu litiu: Modul de alimentare verde, nr. model 701PGNKF): Unitatea v-a fost expediată fără a avea instalat modulul de alimentare. Demontaţi modulul de alimentare înainte de expedierea unităţii.

  Fiecare modul de alimentare verde conţine o baterie primară cu litiu-clorură de tionil de mărime „D”. Bateriile primare cu litiu sunt reglementate în materie de transport de Departamentul de Transport al Statelor Unite şi intră, de asemenea, sub incidenţa IATA (Asociaţia Internaţională de Transport Aerian), ICAO (Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile) şi ARD (Acordul european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase). Este responsabilitatea transportatorului să asigure conformitatea cu aceste cerinţe sau orice alte cerinţe locale. Consultaţi reglementările şi cerinţele în vigoare înainte de expediere.

  Consideraţii privind modulul de alimentare (Modul de alimentare verde, model nr. 701PGNKF): Modulul de alimentare verde aferent unităţii wireless conţine o baterie primară cu litiu-clorură de tionil de mărime „D” (nr. model 701PGNKF). Fiecare baterie conţine aproximativ 5,0 grame de litiu. În condiţii normale, materialele bateriilor sunt independente şi nu sunt reactive cât timp sunt menţinute modulul de alimentare şi integritatea pachetului. A se preveni deteriorarea termică, electrică sau mecanică. Contactele trebuie protejate pentru a se preveni descărcarea prematură.

  Pericolele privind bateria rămân valabile atunci când aceasta este descărcată.

  Modulele de alimentare trebuie depozitate într-un spaţiu curat şi uscat. Pentru o durată de viaţă maximă a modulului de alimentare, temperatura de depozitare nu trebuie să depăşească 30°C.

 • Octombrie 2016

  4

  Ghid de pornire rapidă

  1.0 Considerente wireless 1.1 Secvenţă de pornire

  Modulul de alimentare nu trebuie instalat pe nici un dispozitiv wireless până când nu este instalat şi funcţionează corespunzător gateway-ul smart wireless. De asemenea, dispozitivele wireless trebuie să fie pornite în ordinea proximităţii faţă de gateway, începând de la cel mai de apropiat. Acest lucru va duce la o instalare mai simplă şi mai rapidă a reţelei. Activaţi funcţia Active Advertising (Anunţare activă) pe gateway pentru a vă asigura că noile dispozitive se conectează mai rapid la reţea. Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de referinţă al gateway-ului smart wireless.

  1.2 Poziţia antenei Antena internă este proiectată pentru multiple orientări de montare. Traductorul trebuie montat în conformitate cu cele mai bune practici pentru aplicaţia dvs. de măsurare a temperaturii. Traductorul trebuie să se afle la aproximativ 1 m (3 ft) de orice structură sau clădire mare, pentru a permite comunicarea clară cu alte dispozitive.

  1.3 Conexiuni Field Communicator Modulul de alimentare trebuie instalat în dispozitiv pentru ca Field Communicator să fie conectat cu dispozitivul Rosemount 248 Wireless. Conexiunile Field Communicator sunt situate pe modulul de alimentare verde. Pentru a comunica cu traductorul, începeţi prin scoaterea capacului modulului de alimentare. Aceasta va expune terminalele de comunicare HART situate în interiorul modulului de alimentare verde. Apoi, conectaţi cablurile de la Field Communicator la conexiunile portului COMM de pe modulul de alimentare verde.

  Acest traductor utilizează modulul de alimentare verde; număr model comandă 701PGNKF. Modulul de alimentare are cheie şi poate fi introdus utilizând numai o singură orientare. Comunicarea pe teren cu acest dispozitiv necesită un dispozitiv Field Communicator bazat pe HART. Consultaţi Figura 1 mai jos pentru instrucţiuni privind conectarea dispozitivului Field Communicator la Rosemount 248 Wireless.

  Figura 1. Conexiune Field Communicator

  http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/pm%20rosemount%20documents/00809-0100-4248.pdf

 • Ghid de pornire rapidă

  5

  Octombrie 2016

  2.0 Instalarea fizică Dispozitivul Rosemount 248 Wireless poate fi instalat în una din două configuraţii: Montare directă, în care senzorul este conectat direct la orificiul pentru tub de protecţie pentru fire al dispozitivului Rosemount 248 Wireless, sau montare la distanţă, în care senzorul este montat separat de carcasa dispozitivului 248 Wireless, apoi este conectat la dispozitivul Rosemount 248 Wireless prin fire sau prin tub de protecţie. Selectaţi secvenţa de instalare care corespunde configuraţiei de montare.

  2.1 Montare directă Instalarea prin montare directă nu trebuie utilizată la instalarea împreună cu un fiting Swagelok®. 1. Scoateţi capacul incintei traductorului. 2. Scoateţi afişajul LCD (dacă este cazul). 3. Desfaceţi şuruburile prinse şi scoateţi plăcuţa adaptorului afişajului LCD

  (dacă este cazul).

  Figura 2. Vedere desfăşurată a ansamblului cu afişaj LCD şi modul de alimentare

  4. Ataşaţi senzorul la carcasa dispozitivului Rosemount 248 Wireless utilizând orificiul cu filet pentru tub de protecţie pentru fire. Asiguraţi-vă că utilizaţi un agent de etanşare aprobat pentru filet la toate racordurile.

  5. Ataşaţi firele senzorului la terminale după cum se indică în Figura 7. 6. Puneţi la loc şi fixaţi plăcuţa adaptorului afişajului LCD folosind un cuplu de

  5 in-lb (dacă este cazul). 7. Puneţi la loc afişajul LCD (dacă este cazul). 8. Puneţi la loc capacul incintei traductorului şi strângeţi. 9. Scoateţi capacul modulului de alimentare. 10. Conectaţi modulul de alimentare verde.

  Notă Dispozitivele wireless trebuie să fie pornite