tot biofizica

55
1.Lichide reale. Viscozitatea.Formula lui Newton. Coeficientul de viscozotate, unitati de masura in[Si] si in practica medicala. Lichidele reale: in lichidele reale fortele de atractie intermoleculare se opun deplasarii relative a moleculelor vecine Viscozitatea-frecare interna a lechidelor,proprietate caracteristica lichidelor in timpul curgerii. Formula lui Newton: Forta de frecare (F) dintre straturile fluidului in curgere sub forma de lame paralele (laminara) este proportionala cu suprafata de Contact ( S) dintre straturi si gradientul de viteza ∆v/ ∆x: Expresia fortei de frecare este data de formula lui Newton: (3-1) in care η este coeficientul de viscozitate absoluta - o constanta caracteristica fluidului. Coeficientul de viscozitate: Daca in relatia (3.1) vom presupune vom primi Prin urmare coeficientul de viscozitate absoluta este numeric egal cu forta de frecare pe care o exercita un strat mono-molecular din interiorul unui fluid asupra altui strat mono-molecular (ambele egale ca suprafata cu unitatea si paralele cu directia de curgere), cind gradientul vitezei relative este unitar. Unitati de masura in SI si in practica medicala: Unitatea de viscozitate in SI este Pa*s, care este de 10 ori mai mare decit unitatea in sistemul tolerat CGS, numita poise dupa numele savantului Poiseuille. Practic se foloseste submultipli poiseului numit centipoise (lcP=0,01P 2. Determinarea coeficientului de viscozitate prin metoda lui Ostwald. Deducerea formulei de lucru, utilizind legea lui Poiseuille.

description

tot biofizica

Transcript of tot biofizica

1.Lichide reale. Viscozitatea.Formula lui Newton. Coeficientul de viscozotate, unitati de masura in[Si] si in practica medicala.

Lichidele reale: in lichidele reale fortele de atractie intermoleculare se opun deplasarii relative a moleculelor vecine

Viscozitatea-frecare interna a lechidelor,proprietate caracteristica lichidelor in timpul curgerii.

Formula lui Newton: Forta de frecare (F) dintre straturile fluidului in curgere sub forma de

lame paralele (laminara) este proportionala cu suprafata de Contact (S) dintre straturi si

gradientul de viteza ∆v/ ∆x:

Expresia fortei de frecare este data de formula lui Newton:

(3-1)

in care η este coeficientul de viscozitate absoluta - o constanta caracteristica fluidului.

Coeficientul de viscozitate: Daca in relatia (3.1) vom presupune vomprimi

Prin urmare coeficientul de viscozitate absoluta este numeric egal cu forta de frecare pe care o exercita un strat mono-molecular din interiorul unui fluid asupra altui strat mono-molecular (ambele egale ca suprafata cu unitatea si paralele cu directia de curgere), cind gradientul vitezei relative este unitar.

Unitati de masura in SI si in practica medicala: Unitatea de viscozitate in SI este Pa*s, care

este de 10 ori mai mare decit unitatea in sistemul tolerat CGS, numita poise dupa numele

savantului Poiseuille. Practic se foloseste submultipli poiseului numit centipoise (lcP=0,01P

2. Determinarea coeficientului de viscozitate prin metoda lui Ostwald. Deducerea formulei de lucru, utilizind legea lui Poiseuille.

Determinarea vascozitatii unui lichid prin metoda relativa se efectueaza cu ajutorul vascozimetrului lui Ostwald. Dispozitivul reprezinta un tub de sticla in forma de U, care poarta in ambele ramuri cate un rezervor la nivele diferite, intre ele tubul avand о parte capilara

3. Legea lui Stokes. Determinarea coeficientuli de viscozitate prin metoda lui Stokes. Deducerea formulei de lucru

4. Aplicatiile viscozimetriei in practica medicala.

5. Producerea ultrasunetelor (surse de ultrasunete).

Ultrasunetele sunt vibratii mecanice ale particulelor unui mediu elastic ce se propaga in spatiu sub forma de unde longitudinale frecvanta carora este cuprinsa intre 2*104Hz si 1010Hz.

Producerea ultrasunetelor: producerea ultrasunetelor se realizeaza cu ajutorul dispozitivelor numite transductoare de tip piezoelectric sau magnetostrictiv.

Efectul piezoelectric direct consta in aparitia direferentii de potential electric pe fetele unor cristale, sub actiunea unei presiuni din exterior. Transductorul piezoelectric se bazeaza pe efectul piezo-electric invers, ce consta in deformarea elastica a unor cristale la aplicarea unei diferente de potential intre fetele lor. Astfel de cristale pot fi:cuartul, sarea Segnette, unele materiale ceramice.

Transductorul magnetostrictiv se bazeaza pe modificarea dimensiunilor unui corp fieromagnetic situat intrun cimp magnetic exterior.

transductorul magnetostrictiv este construit dintro bara fieromagnetica plasata in interiurul unui solenoid, alimentat de curent electric alternativ.Bara se dilata cind curentul electric din solinoid atinge valori maxime si revine a dimensiunile initiale cind valorile intesnitatii curentului devin nule.

6. Receptionarea ultrasunetelor.

Ultrasunetele sunt vibratii mecanice ale particulelor unui mediu elastic ce se propaga in spatiu sub forma de unde longitudinale frecvanta carora este cuprinsa intre 2*104Hz si 1010Hz.

Receptionarea ultrasunetelor: receptionarea ultrasunetelor se face cu un dispozitiv (receptor de ultrasunete) care functioneaza in baza efectului piezoelectric direct.Undele ultrasonore duc la polarizarea cristalului piezoelectric si ca urmare la generarea cimpului electric alternativ.

7. Efecte fizice ale ultrasunetelor.

Cavitatia: Sursele de ultrasunete pot emite oscilatii de energii colosabile (pina la 20W/cm2) si cu presiuni de zeci de atmosfere.Atunci cind ultrasunetele se propaga intrun lichid apar ruperi locale ale lichidului cu aparitia unor cavitati initial vidate, dar care se umplu rapid cu gaze rarefiate (provenite din gazele dizolvate) sau se pot forma vaporii lichidului(implozia)

Dispersia:Are loc la intensitati si frecvente foarte mari.Iradierea cu ultrasunete permite formarea unor sisteme de dispersie emulsii, aerozoli, hidrosoli.Efectul are loc fiindca particulele substantei oscileaza cu amplitudene diferita.Unda de soc farimitzesa particulele lichidului.

Precipitarea: fenomen invers dispersiei. Apare la intensitati mici ale ultrasunetelor.Arunci cind particulele lichidului se unesc si formeaza particule mai mari care se

Degazarea: cavitatzile relativ stabile se unesc si se ridica la suprfata lichidului,emitind gaze dizolvate

Efectele termice ridicarea temperaturii tesuturilor datorita transformarii energiei ultrasonore in caldura

Efectele electrice in cavitati apar diferente de potential electric intre peretii lor si pot produce dascarcari electrice in gazele dizolvate.

Efectele optice constau in modificarea indicelui de refractie al substantei ca rezultat al comprimarii si dilatatii succesive a mediului in care se propaga undele ultrasonore.

Efectele chimice depind de temperatura mediului si concentratia substantei. Sunt legate de cavitatie, constind in declansarea sau accelerarea unor reactii chimice

8. Efecte biologice ale ultrasunetelor.Efectele biologice depind de caracteristicile undei ultrasonore intensitate, frecventa, doza.

Din punct de vedere al efectelor biologice ultrasunetele au fost conventional divizate in trei

grupe: de intensitate mica (0,5-1.5 W/cm2 ), de intensitate medie (1,5-3W/cm2 ), de intensitate

mare (3-10W/cm2).

La intensitati mici tesuturile nu sufera; schimbari morfologice producindu-se numai

modificari functionale. Apare un curent citoplasmatic ce stimuleaza procesele fiziologice.

La intensitati medii curentii citoplasmatici devin puternici si impiedica desfasurarea

normala a mecanismelor celulare. Se modifica permeabilitatea membranei, insa efectele

ramin reversibile.

La intensitati mari se produc modificari structurale ireversibile. Tesuturile embrionare si in

general celulele tinere sunt mai sensibile la iradierea cu ultrasunete decit celulele mature.

9. Importanta ultrasunetelor pentru practica medicala. Determinarea vitezei singelui (folosind relatia Doppler). Inhalatorul ultrasonor

Modificarea frecventei ultrasunetului se poate calcula cu relatia data de Doppler:

in care: f este frecventa cristalului emitator; ∆f este variatia de frecventa suferita de unda incidenta; v este viteza singelui; c este viteza ultrasunetului in mediul dat; Q este unghiul format intre directia fasciculului ultrasonor si directia de deplasare a singelui (axa vasului de singe) Determinarea vitezei de curgere a singelui prin metoda ultrasonora: Stiinta medicala poseda o metoda deosebit de utila pentru masurarea debitului sanguin prin metode ne invazive (fara interventii chirurgicale, substante de contrast sau substante radioactive). Metoda ultrasonora bazata pe efectul Doppler se explica prin faptul ca daca unda incidenta (ultrasonora) intilneste un mediu (singele, peretele cordului etc.) in miscare, unda reflectata (ecoul) are o alta frecventa decit unda incidenta.In consecinta se poate determina viteza de miscare a mediului(singelui),analizind frecventa undei reflectate de pe hematii.

INHALATORUL ULTRASONOR:

Pentru realizarea demonstratiei vom folosi inhalatorul IU-001J destinat pentru profilaxia si

tratamentul sistemului respirator.

Constructiv aparatul (Fig.9.5) include trei elemente principale:

-blocul electronic (1);

-camera de pulverizare (2);

-transductorul piezoelectric (4).

Camera de pulverizare are forma unui pahar cilindric acoperit cu capacul 3, prevazut cu tubul de

respiratie 5. La fundul camerei este incorporat transductorul (element piezoceramic cu efect

piezoelectric pronuntat) in peretele lateral al capacului se afla trei fante de diferita latime, iar in

peretele lateral al camerei un orificiu destinat pentru reglarea fluxului de aerosol, fixind-ul in

dreptul fantei respective.

Fig. 9.5

Blocul electronic include

generatorul oscilatiilor electrice cu

frecventa de 2,64 MHz.

Aparatul se alimenteaza cu curent

alternativ din retea (220V; 50

Hz).

10. Tensiunea superficiala. Coeficient de tensiune superficiala. Unitatile de masura a coeficientului de tensiune superficiala in sistemul de unitati SI si in practica medicala.

Tensiune superficiala: Fortele de tensiune superficiala iau nastere ca urmare a Interactiunii

moleculelor la frontiera dintre doua faze, tinzind sa micsoreze suprafata interfetei. Pe fiecare

portiune a conturului suprafetei libere, aceste forte actioneaza perpendicular pe contur si

tangential la suprafata lichidului.

Coeficientul de tensiune superficiala: . Marimea fortei de tensiune superficiala, ce revine la

o unitate de lungime a conturului suprafetei libere a lichidului, este numita coeficient de

tensiune superficiala σ

Coeficientul de tensiune superficiala se poate defini si prin relatia:

unde ∆W este variatia energiei libere, iar ∆S - variatia suprafetei stratului

interfazic. Rezulta ca valoarea coeficientului de tensiune (superficiala este egala cu valoarea

lucrului mecanic consumat pentru marirea suprafetei libere a lichidului cu o unitate.

1

Unitati de masura

11. Fenomene capilare. Formula lui Laplace. Embolia gazoasa.

Fenomenele capilare: care apar in situatiile in care fortele de adeziune intermoleculara dintre lichid si solid sunt mai puternice decit fortele de coeziune intermoleculare din interiorul lichidului. Capilaritatea poate induce o miscare ascendenta a apei, contrara celei descendente induse de gravitatie.

12. Metode de determinare a coeficientului de tensiune superficiala

a)metoda ruperii picaturilo(stalagmometrica)

b)metoda desprinderii inelului

Metoda relativa(stalagmometrica)

b)metoda desprinderii inelului

13.Determinare a coeficientului de tensiune superficiala prin metoda desprinderii inelului. deducerea formulei de lucru.

14.Determinarea coeficientului de tensiune superficiala prin metoda ruperii picaturilor (metoda stalagmometrica), deducerea formulei de lucru.

15. Importanta fenomenelor de tensiune superficiala in practica medicala

16. Osmoza. Presiunea osmotica. Legile osmozei.

Osmoza: Datorita miscarilor de agitatie termica va avea loc difuzia solventului din compartimentul cu solutia mai diluata catre cel cu solutia mai concentrata. Acest tip de difuziune se numeste osmoza.

Presiunea osmotica: Presiunea necesara pentru a impiedica transportul solventului catre solutie .

Legel osmozei:

Legea concentratiei: Presiunea osmotica Pos a unei solutii diluate la concentratia constanta este direct proportionala cu concentratia molara CM; POS=KT*CM, unde KT e o constanta care se exprimaa i N*m/mol.

Legea temperaturei: Presiunea osmotica Pos a unei solutii diluate la concentratie constanta

este direct proportionala cu temperatura absoluta T: Pos=KcT: unde Kc este o alta constanta care se exprima in N-m-2/°K.

•Legea lui Van ’t Hoff.

Presiuneunea osmotica nu depinde nici de natura solventului, nici de natura substantei

dizolvate, depinzind numai de numarul de particule (molecule si ioni) in unitate de

volum.

Din legile osmozei rezulta ca presiunea osmotica poate fi calculata conform

legiiMendeleew-ClapeyronPos V = vRT; unde V-volumul ocupat de solutie, R-constanta univ a gazelor, T-temp absoluta, v-nr de moliPos=CM RT , unde CM- concentrat molara

Pentru un amestec de solutii se confirma legea lui Dalton, conform careia presiunea osmotica

totala este egala cu suma presiunilor osmotice a fiecarei solutii in parte, tinind cont ca

fiecare substanta dizolvata isi are presiunea osmotica proprie, ca si cum s-ar afla singura in

intreaga cantitate de solvent.

17. Masurarea presiunii osmotice. Osmometrul Dutrochet.Criscopul Beckman

Masurarea presiunii osmotic: Dispozitivele utilizate pentru evidentierea si masurarea presiunii

osmotice se numesc osmometre; prin urmare pentru a masura presiunea osmotica a unei solutii e necesar sa punem solutia in contact cu solventulpur printr-o memebrna semipermiabila si sa aplicam o presiune asupra solutiei pentru a impiedica osmoza:

In (Fig. 7.2) este reprezenta osmometrul Dutrochet, confectionat dintr-un vas de sticla, al

carui fund este inlocuit cu o membrana semipermeabila (vezica urinara de porc sau

celofan). in partea superioara vasul se prelungeste cu un tub cu diametrul mic, situat pe un

cadran gradat in milimetri. In osmometru se introduce o solutie de zahar pina la nivelul

inferior tubului vertical si se scufunda intr-un vas cu apa distilata, care trebuie sa fie la

Osmometrul Dutrochet:

Fig 7.2

acelasi nivel cu al solutiei din interior.Lichidul din

vasul interior va urca incet in tubul capilar. inaltimea maxima a

coloanei determina presiunea osmotica a solutiei. I

Deplasarea solventului catre solutie inceteaza cind presiuni hidrostatica, aparuta in urma

denivelarii cu h, este egala cu presiunsr osmotica a solutiei: Pos = pgh.

Crioscopul Beckman:

Determinarea punctului crioscopic al solutiei se face cu ajutorul

crioscopului Beckman (Fig.7.3). El este prevazut cu un vas A

confectionat din sticla, in care se introduce amestecul racitor

(gheata si sare). In acest amestec se introduc doua eprubete din

sticla, coaxiale. Eprubeta interioara 2 este prevazuta cu doua

brate laterale si pe axa cu un dop perforat prin care se introduce

in interior termometrul Beckman. Stratul de aer dintre cele doua

eprubete permite o racire lenta a solutiei.Starea de suprafuziune se realizeaza agitind cu o bara magnetica 3, pusa in miscare de rotatie cu ajutorul unui magnet 4 in forma de potcoava. Magnetul este fixat pe axa unui motor electric, alimentat la reteaua de curent.

Termometrul Beckman, are o scara redusa, gradata in sutimi de grad. El este prevazut in partea superioara cu un rezervor suplimentar cu mercur, oare comunica cu rezervorul inferior. Mercurul din acest rezervor se foloseste pentru a regla cantitatea de mercur din rezervorul inferior, ceea ce este necesar pentru a face posibila' masurarea variatiei de temperatura in intervalul dorit.

18. Solutii izotonice, hipotonice si hipertonice. Fenomene de turgescenta, plasmoliza si hemoliza.

Izotonice:la temperature si concentratii molare egale, presiunea osmotica a doua solutii diferite, care au volumul comun, este aceeasi. Aceste solutii se numesc izotonice.

Mediu cu presiune osmotic mai mica, in raport cu alt mediu se numeste Hipoton, iar cu o presiune osmotic mai mare Hiperton.

Mentinerea arhitecturii celulare:

In mediile hipotonice apa patrunde prin endosmoza in interiorul celulei, producind turgescentala celulele vegetale.Marire de volum

In mediile hipertonice apa iese din cellule, provocind separarea celor doua membrane la cellule vegetale fenomen numit plasmoliza.Cel se micsoreaza(se zbirceste) si memb plasmatic se desprinde de invelishul celulozic.

Hemoliza distrugerea cel rosii-eritrocitelor intrun mediu hipotonic prin marirea acestora in volum.

19. Metode fizice in studiul permiabilitatii membranelor.

- Metoda osmotica, care consta in evidentierea vitezei de variatie a volumului celulelor introduse in solutiile hipotonice sau hipertonice.

-Metoda indicatorilor, care se bazeaza pe nivelul de variatie a culorii continutului intracellular la patrunderea in celula a anumitor substante.

-Metoda conductibilitatii electrice a membranei. Cind masurarile se efectueaza la frecvente joase a curentului alternativ, conductibilitatea electrica este masura permeabilitatii membranei. Aceasta metoda e utilizata numai in studiul permeabilitatii membranei pt ioni.

-Metoda atomilor marcati, care se bazeaza pe folosirea izotopilor radioactivi. Patrunderea substantei in celula sau iesirea din celula poate fi inregistrata cu ajutorul controlului de radiatii ionizante.

Acest studio are o mare importanta mai ales pt farmacologie si toxicologie. Efectivitatea preparatelor farmaceutice deoinde in mare masura de permeabilitatea membranelor celulare pentru ele.

20. Importanta osmozei pentru medicina. Rinichiul artificial.

Presiunea osmotica este factorul important, care asigura mentinerea volumului si in consecinta - arhitectura celulara, integritatea morfologica si functionala a celulelor.

Osmoza intervine in schimbul de substante dintre organisme si mediul ambiant, dintre celule si mediul extracelular.

Determinarea punctului crioscopic poate da informatie despre concentratia moleculara a serului sanguin sau a altor lichide biologice. Calculul presiunii osmotice permite studiul functionarii diferitor sisteme fiziologice. Comparind presiunile osmotice ale diferitor lichide biologice in stare normala si patologica, se pot urmari anumite aspecte ale metabolismului hidro-electrolitic, a functiei renale etc.

Prin dializa se elimina din organism reziduurile si fluidele pe care rinichii nu sunt capabili sa le elimine. De asemenea, dializa are

rolul de a mentine echilibrul organismului, corectind nivelurile diferitelor substante toxice din singe. Fara dializa, toti pacientii cu insuficienta renala completa ar muri din cauza acumularii toxinelor in circuitul sanguin.  Tratamentul trebuie sa inlature produsii reziduali, sa

elimine excesul de lichid si sa echilibreze cantitatile de substante chimice (electroliti) si alte substante din organism. O dializa eficienta necesita o membrana semipermeabila, flux de singe, lichid de dializa si o metoda de indepartare a excesului de lichid. lichidul de dializa permite eliminarea produsilor reziduali din singe. In plus, contine o gama de substante care ajuta la corectarea dezechilibrelor care apar ca rezultat al insuficientei renale. Indiferent de tipul tratamentului prin dializa, scopul este sa se elimine produsii reziduali si excesul de lichid, sa se corecteze dezechilibrele electrolitilor si pH-ul organismului.

Dispozitivul utilizat reprezinta un sistem de tuburi capilare membra- nare, prin care in timpul procedurii circula permanent singele. Pe linga aceste tuburi, in directie opusa circula lichidul de dializa (Fig. 6.3.').Schema de principiu a unui dispozitiv pentru realizarea procedurii de dializa este redata in

Fig. 6.4.

. Hemodializa este o metoda de tratament a bolii cronice de rinichi  care consta in schimbul de apa si solviti intre

sangele bolnavului si o solutie cu o compozitie  in electroliti  analoga celei  a plasmei normale ( solutie de dializa sau

dializant), printr-o membrana semipermeabila.Porii membranei semipermeabile permit moleculelor de apa si solvitilor

cu greutate moleculara mica sa treaca din sange in solutia de dializa dar solvitii cu greutate moleculara mare cum ar

fi proteinele si elementele figurate ale sangelui sunt retinute in sange. [2] In timpul dializei sangele curge de-a lungul

unei fete a membranei semipermeabile (sintetica sau semisintetica), in timp ce pe cealalta parte a membranei se

deplaseaza in contracurent, solutia cristaloida ( lichidul de dializa).[3]

Obiectivele tratamentului prin dializa sunt:

1.      Controlul nivelurilor serice ale unui numar limitat de substante

2.      Mentinerea balantei hidrice si electrolitice

3.      Corectarea acidozei metabolice

21.Electroforeza.Fortele care actioneaza asupra unei particule incarcate in miscare intr-un mediu sub actiunea uniu cimp electric.

Fenomenul elctrocinetic, in care are loc miscarea orientate intr-un anumit mediu a perticulelor incarcate electric, independent de provinienta lor(ioni, prticule coloidale, alte particule si bule de gaz in suspensie), sub actiunea cimpului electric exterior, se numeste electroforeza. Electroforeza a fost descoperita de F.Reiss in 1807. In dependenta de natura mediului in care are loc migrarea particulelor, purtatoare de sarcina, sub actiunea cimpului electric se difera:

Electroforeza in coloane de lichid Electroforeza in corpuri poroase(hirtie de filtru) Electroforeza in gel

Asupra unei particule de masa m si sarcina q=Ze, intr-un cimp electric omogen cu intensitatea E , se exercita o forta Fe data de relatia:

F e=ZeEe- sarcina elementaraZ- numarul sarcinilor elementare din particula Directia acestei forte corespunde directiei cimpului electric, cind particula poseda sarcina pozitiva, in caz contrar, directia cimpului si cea a fortei sunt de sens opus. Sub influenta acestei forte, particula, conform legii de baza a dinamicii, obtine o miscare accelerata. Concomitent creste si forta de frecare pe care o exercita mediul inconjurator asupra particulei. Valoarea fortei de frecare poate fi determinate conform legii lui Stokes:

FS=6 πηrvr- este raza prticuleiv- viteza particuleiη- coeficientul de viscozitate a mediului in care se misca particula. Dupa un scurt timp forta de frecare compenseaza forta electrica. Din acest moment, miscarea accelerata se transforma in miscare uniforma. In acest caz e adevarata relatia:

F e=F s sauZeE=6 πη rv; v=Ze

6 πηrE ; M = Ze

6 πηrMobilitatea particulei incarcate depinde numai de natura particulei, natura mediului, temperatura.

22. Mobilitatea ionilor.Unitatile de masura a mobilitatii in sistemul SI si practica medicala

Marimea, care se exprima prin raportul dintre viteza miscarii orientate a unei particule incarcate intr-un cimp electric si intensitatea acestui cimp, se numeste mobilitatea particulei.

M= vE

Daca E=1, atunci sensul fizic al mobilitatii se determina de expresia M=V, adica mobilitatea a particulei este o marime numeric egala cu viteza miscarii ei uniforme, sub influenta cimpului electric a carui intensitate este unitara.

Unitatile de masura in cadrul electroforezei:[M]SI=m2V-1s-1

[M]pract=cm2V-1s-1

23. Determinarea mobilitatii ionilor prin metoda electroforetica. Deducerea formulei de lucru.

Marimea, care se exprima prin raportul dintre viteza miscarii orientate a unei particule incarcate intr-un cimp electric si intensitatea acestui cimp, se numeste mobilitatea particulei.

M=VE

Daca E=1, atunci sensul fizic al mobilitatii se determina de expresia M=V, adica mobilitatea mobilitatea particulei este o marime numeric egala cu viteza miscarii ei uniforme, sub influenta cimpului electric a carui intensitate este unitara. Asupra unei particule de masa m si sarcina q=Ze, intr-un cimp electric omogen cu intensitatea E , se exercita o forta Fe data de relatia:

F e=ZeEe- sarcina elementaraZ- numarul sarcinilor elementare din particular Directia acestei forte corespunde directiei cimpului electric, cind particular poseda sarcina pozitiva, in caz contrar, directia cimpului si cea a fortei sunt de sens opus. Sub influenta acestei forte, particular, conform legii de baza a dinamicii, obtine o miscare accelerate. Concomitant creste si forta de frecare pe care o exercita mediul inconjurator asupra particulei. Valoarea fortei de frecare poate fi determinate conform legii lui Stokes:

FS=6 πηrVr- este raza prticuleiV- viteza particuleiη- coeficientul de viscozitate a mediului in care se misca particula. Dupa un scurt timp forta de frecare compenseaza forta electrica. Din acest moment, miscarea accelerate se transforma in miscare uniforma. In acest caz e adevarata relatia:

F e=F s sauZeE=6 πη rV ; V= Ze6 πηr

E ; M= Ze6 πηr

Mobilitatea particulei incarcate depinde numai de natura particulei, natura mediului, temperatura.

24. Aparatul de electroforeza. Modul de lucru.

Determminarea mobilitatii ionilor prin metoda electroforetica:

- se umecteaza in solutie tampon trei benzi de hirtie de filtru; benzile de hirtie umectate se

trec in camera electroforetica,fiind asezate pe benzile de sticla organica, astfel incit capetele

libere sa se cufunde in solutia tampon din cuve.

-se conecteaza sursa de curent la camera electroforetica si apoi la reteaua electrica si se lasa

sa treaca curentul prin benzi 5-10 secunde, stabilind, dupa indicatia voltmetrului, tensiunea

de lucru U = (300-400) V;

-se intrerupe curentul cu ajutorul comutatorului de pe panoul frontal al redresorului;

se aplica amestecul solutiilor de FeCl3 si CuCl2. Pentru aceasta se folosesc fisiile inguste de

hirtie de filtru, care se tin de un capat cu penseta si se imbiba cu amestecul cercetat, apoi se

asaza pe benzile de hirtie de filtru mai aproape de polul pozitiv.

-se introduce din nou sursa de curent, fixind concomitent

timpul dupa cronometru. In decursul experimentului tensiunea se mentine constanta.

Intensitatea curentului variaza in limitele 2 -8mA. In aceste conditii timpul necesar pentru

migrare este de 20 - 25 minute;

-fixind timpul final, se deconecteaza redresorul; se scot benzile de hirtie de filtru din camera

electroforetica, se asaza pe coala de hirtie de filtru si se reveleaza cu solutia colorant,

folosind pentru aceasta bastonasul de sticla cu tampon de vata la un capat. Pe fond alb apare

electroforegrama alcatuita din doua fisii corespunzatoare fractiunilor separate: albastru

pentru ionii de fier si portocaliu pentru ionii de cupru-,

-se determina l, masurind distanta parcursa de ioni de la locul depunerii pina la mijlocul

fisiilor colorate respective;

-se determina d, masurind si adunind lungimea benzii de Sticla organica cu inaltimile de la

capetele ei pina la nivelul solutiei din cuve.

25. Utilizarea metodelor electroforetice in biologie si medicina.

Metoda electroforetica este folosita pentru separarea si analizqg proteinelor individuale si a

altor biopolimeri, a virusilor, if structurilor celulare supramoleculare, precum si a celulelor

intregi. ;

Prin aceasta metoda se studiaza componenta in proteine a diverselor lichide biologice ca,de

exemplu, singele, urina, sucul gastric etc. - factor important pentru diagnosticul diverselor

maladiia

O mare importanta in diagnostica reprezinta separarea electroforetica a fermentilor in

izofermenti si aprecierea cantitativa* si calitativa a lor.AIn imunologie una dintre metodele frecvent utilizate este imunoelectroforeza - separarea

electroforetica a unui amestec de anticorpi sau antigenL

in fizioterapie, cu scop curativ, este folosita pe larg electroforeza medicamentoasa.

Metoda curativa fizioterapeutica, in care se utilizeaza curentul electric continuu pentru a

introduce substante medicamentoasele obicei sub forma de ioni) in organism prin piele sau

membrane mucoase, se numeste electroforeza medicamentoasa (ionoforeza, ionoterapie

electrica, galvanoionoterapie, ionogalvanizare).

Simultan cu electroforeza medicamentoasa are loc si actiunea integrala asupra organismului

a curentului electric continuu - metoda denumita galvanizare.

Ca sursa de curent continuu pentru realizarea acestor doua metode se foloseste aparatul de

galvanizare care,din punct de vedere tehnic, reprezinta un redresor de curent alternativ.

La realizarea electroforezei medicamentoase intre electrozi si piele se asaza tampoane

hidrofile,muiate in solutia substantelor respective. Medicamentul se introduce de la

polul,sarcina caruia el o poseda:anionii de la catod, cationii de la anod.

S-a dovedit ca unele substante introduse pe cale de injectii subcutanate se elimina repede pe

cind,daca sunt introduse pe cale electroforetica,eliminarea se face mai incet,asa ca substanta

isi poate exercita efectele ei terapeutice.De exemplu,litina incepe sa se elimine prin urina la

o ora de la injectare, pe cind introdusa prin electroforeza nu incepe sa se elimine decit dupa

24 de ore, si eliminarea dureaza timp de citeva zile.

. Electroforeza este o metoda majora pentru separarea fractiunilor proteice din serul

sanguin. Serul sanguin se prelucreaza cu o solutie tampon cu reactie alcalina in rezultatul

careia particulele proteice se incarca negativ.De aceea in camera electroforetica picatura de

ser prelucrat se depune cu micropipeta pe o pelicula de celuloid, acoperita cu un strat subtire

de gel, mai aproape de electrodul negativ.Proteinele,devenind ioni negativi,migreaza spre

anod,insa cu diferite viteze din cauza

26.Emiterea si absorbtia radiatiei electromagnetice de catre atom. Spectre de emisie si spectre de absorbtie.

Fiecare atom in diferite situatii poate emite sau absorbi radiatii cu anumite lungimi de unda, numite linii spectrale ,care sunt proprii numai lui.Liniile spectrale sint cauzate de configuratia electronica a atomului carui apartin.Totalitatea radiatiilor de diferite lungimi de unda pe care un atom (sau o molecula) este capabil sa le emita, atunci cind li se furnizeaza energie din exterior, poarta numele de spectrul de emisie al atomului respectiv se caract prin prezentza unor linii luminoase plasate pe fond intunecat

Totalitatea radiatiilor de diferite lungimi de unda absorbite de un anumit atom (sau molecula) atunci cind se examineaza intr-un spectru continuu poarta numele de spectru de absorbtie prez unor linii intunecate plasate pe fondul unui spectru de emisie continuu, iar partea de spectroscopie care se ocupa de aceste spectre se numeste spectroscopie de absorbtie

27.Dispersia luminii. Mersul razelor prin prisma. Formula pentru unghiul de deviatie a razei monocromatice.

Dispersia luminii: Dispersia luminii este fenomenul de descompunere prin refractie a luminii albe in fascicule de lumina colorate diferit. Aceste culori alcatuiesc spectrul luminii albe si sunt: rosu, oranj, galben, verde, albastru, indigo si violet. Lumina provenita de la soare este alba. Isaac Newton a descoperit acum 300 de ani, cu ajutorul unei prisme, ca lumina alba este formata din mai multe fascicule colorate diferit.Prisma optica este un mediu omogen si transparent, marginit de doua fete plane si neparalele. La trecerea prin prisma, lumina se descompune in fascicule colorate. Fasciculele colorate trec prin prisma cu viteze diferite, de aceea ies din prisma sub unghiuri diferite.

;Dispozitivele ce realizeaza dispersia: Prisma( din cuart,sare gema, sticla); Spectroscopul ;

retea de defractie ; system polarizator –analizator

Dispersia are loc din cauza ca viteza de propagare a luminii in acelasi mediu depinde de

lungimea de unda.Cu micshorarea lungimii de unda(de la rosu la violet) viteza se mikshoreaza,

iar indicele de refractie respectiv se mareshte.Dispersia se manifesta mai pronuntat la trecerea

luminii albe printro prisma din sticla grea,care da o diferenta esentiala dintre indicii de refractie

pentrudiferite lungimi de unda.

Fiecare raza monocromatica la trecerea prin prisma este deviata de la directia initiala cu un

unghi D,a carui valoare este:

D=(n2-n1)A, unde N1-indicele de refractie a mediului, n2-indicele de refractie a materialului

prismei, A-unghiul prismei

.

28.Elementele constructive ale unui spectroscop cu doua tuburi.Descrierea spectroscopului cu doua tuburi

Prisma serveste pentru obtinerea dispersiei luminii. Compozitia ei trebuie sa corespunda

domeniului in care lucram (sticla obisnuita — pentru vizibil, cuart - pentru ultraviolet, sare

gema - pentru infrarosu). Spectroscopul folosit in laborator contine o prisma din sticla

obisnuita.

Colimatorul K este construit dintr-o lentila convergenta Lj si o fanta reglabila F, asezata in

focarul lentilei. Colimatorul e menit sa trimita pe fata de incidenta a prismei un fascicul

ingust de raze paralele. Fanta se regleaza astfel, incit sa se asigure o finete corespunzatoare

liniilor spectrale observate si concomitent o luminozitate suficienta.

Luneta L este formata dintr-un sistem obiectiv L2 orientat spre prisma, si un ocular L3,

Spectroscopul cu.doua tyburi este format dintr-0 prisma optica P si doua tuburi -

colimatorul K si luneta L (Fig; 17.4).

prin care priveste observatorul. Pentru a aduce succesiv liniile spectrale in cimpul de

vedere, luneta se poate roti in jurul unei axe verticale.

Pentru a se obtine imaginea clara a spectrului, ocularul se deplaseaza in axul longitudinal

al lunetei, in functie de ochiul observatorului.

29.Etalonarea spectroscopului.Modul de lucruetalonarea spectroscopului consta in stabilirea unei dependente intre diviziunile scarii

graduate si lungimile de unda ale radiatiilor.In acest scop se utilizeaza surse care emit

radiatzii cu lungimi de unda cunoscute si distribuite in tot domeniul spectral vizibil.Fiecare

linie spectrala se fixeaza succesiv in dreptul indicatorului,inregistrinduse de fecare data

unghiul respectiv de pe scara gradata a spectroscopului.O diviziune pe scara orizontala

este 1 grad iar pe scara tamburului 0.02 grade.Ulterior se cosntrueshte curba de etalonare

pe hirtie milimetrica.Unind printro linie continua toate punctele se obtine o curba de

etalonare a spectroscopului.

30.Analiza spectrala calitativa si cantitativa. Importanta analizei spectrale in practica medicala

Analiza spectrala: Fiecare atom in diferite situatii poate emite sau absorbi radiatii cu

anumite lungimi de unda, numite linii spectrale, care sunt proprii numai lui. Liniile

spectrale sunt cauzate de configuratia electronica aatomului caruia ii apartin.

Metoda fizica de analiza, utilizata pentru determinarea compozitiei chimice a

diferitelor substante, cu ajutorul spectrelor se numeste analiza spectrala calitativa

Analiza spectrala cantitativa se bazeaza pe faptul ca intensitatea liniilor spectrale

este proportionala cu concentratia elementului respectiv.

Domeniile de utilizare: Aparatele de analiza spectrala sunt frecvent utilizate la

cercetarea medico-biologica pentru studiul structurii chimice a diverselor molecule

organice. Aminoacizii si acizii nucleici prezinta benzi caracteristice, dependent de dozarea

lor in solutii.

Analiza spectrala calitativa este larg folosita in domeniul medicinii pentru identificarea

urmelor de singe si stabilirea cauzelor diverselor intoxicatii. Aceste analize au la baza

faptul ca hemoglobina si derivatii sai au spectre de absorbtie caracteristice.

O varianta a analizei spectrale cantitative de emisie este metoda de dozare flamfotometrica

a unor ioni alcalini din produsele biologice. Actualmente in laboratoarele clinice sunt de

stricta necesitate spectrofotometrele pentru identificarea unor substante, precum si pentru

constatarea rezultatelor unor reactii de laborator.

31.Emisia spontana si stimulata. Inversiunea populatiilorDaca electronul revine de la sine , spontan, pe nivelul energetic initial, fenomenul se numeste emisie spontanaDaca un electron este obligat, sub actiunea unei cause externe, sa revina pe nivelul Ei, dupa un timp mai scurt, atunci fenomenul se numeste emisie stimulateFenomenul prin care majoritatea a atomilor mediului activ laser se afla in stare energetic superioara sa numeste inversiunea populatiilor

32.Pompajul fotonic.Volumul substantei active ca rezonator. Mecanismul de functionare a laserului cu gaz.

Procesul prin care are loc transmiterea de energie necesara pentru realizarea inversiunii populatiilor se numeste pompaj fotonic sau optic.

Volumul substantei active ca rezonator: Dupa obtinerea inversiunii populatiei, drept initiator al procesului de emisie stimulata poate servi chiar unul din fotonii emishi de un atom excitat al mediului activ laser,care la rindul sau, stimuleza producerea altor fotoni.Pentru a evita pierderea spre exteriorul mediului activ a primilor fotoni stimulati si totodata pentru a lungi traiectoria acestora prin mediul activ, in vederea dezexcitarii stimulate a unui numar cit mai mare de atomi, se impune existenta unei cavitati rezonante.Cavitatea rezonanta obliga fotonii sa ramina un timp mai indelungat in multimea de atomi excitati, asigurind astfel o amplificare a radiatiei.O astfel de cavitate poate fi constituita dintrun sistem de 2 oglinzi,riguros paralele,cu rol de a reflecta cea mai mare parte a fotonilor mediului activ laser.Una dintre oglinzi, numita oglinda de extractie, are un coeficient de reflexie mai mic decit cealalta oglinda,permitind iesirea fasciculului laser din cavitatea rezonanta.

In esenta, se poate considera rezonatorul laser ca fiind un sistem cavitar in interiorul caruia se gaseste plasata substanta activa laser. La nivelul acestui sistem au loc mari procese de amplificare energetica de tip BEMF (biochimic, electronic, magnetic si fotonic), procese urmate de o emisie laser, in fronturi succesive.-------------????????????????????????????) Mecanismul de functionare a laserului cu gaz (He-Ne): Pentru a obtine inversiunea

populatiilor, deseori in calitate de mediu activ laser, este folosit un amestec a doua

gaze . in selectarea gazelor unul dintre criteriile necesare este ca ambele sa posede

nivele energetice egale, sau cel putin foarte apropiate. Pompajul fotonic se realizeaza

prin descarcarea electrica in amestec.

in laserul cu heliu-neon rolul gazului de baza apartine atomilor de neon, iar rolul gazului

adaugat atomilor de heliu.

Prin ciocnire are loc transfer de energie de la atomii de heliu la atomii de neon, obtinindu-

se popularea nivelului metastabil. Tranzitiile stimulate in cavitatea rezonanta produc

fasciculul laser. Mentionam ca pentru fiecare amestec de gaze, care pot servi ca mediu

activ laser, exista o anumita valoare a intensitatii curentului de descarcare electrica, la care

se asigura cea mai inalta inversiune a populatiilor.

Fig. 20.5.

Schema de principiu a unui laser cu He-Ne este reprezentata in Fig. 20.6.

Ferestrele Brewster joaca un rol deosebit in constructia laserelor cu gaz, asigurind:

evitarea pierderilor energetice ale radiatiei la iesirea si intrarea in tubul de descarcare

electrica;

polarizarea fasciculului laser intr-un anumit plan; schimbarea tubului de descarcare

electrica, in caz de defectare, cu pastrarea oglinzilor rezonatorului laser, care sunt cu mult

mai costisitoare.

Cele expuse mai sus pot fi demonstrate experimental

33.Proprietatile si caracteristicile principale ale radiatiei laser. Aplicatia radiatiei laser in cercetarile biofizice si practica medicala.

Proprietatile si caracteristicile principale ale radiatie Laser: Coerenta exprima proprietatea radiatiei laser de a emite fascicule sinfazice, cu alte cuvinte, totalitatea razelor laser va fi emisa in acelasi timp, caracteristica ce nu este proprie luminii naturale monocromaticitate - proprietatea radiatiei laser de a avea o singura lungime de unda pentru toti fotonii constituenti;directionalitate - proprietatea radiatiei laser de a avea o directie bine stabilita; pentru fiecare fascicul laser dupa o anumita distanta;stralucirea - proprietatea radiatiei laser de a avea o densitate energica mult superioara unei surse clasice de lumina.in plus, alte caracteristici concrete cum ar fi: lungimea de unda, puterea, durata si frecventa pulsurilor, intensitatea radiatiei, care pot fi variate fie la o anumita sursa, fie schimbind sursa laser, fac acest tip de radiatie potrivit pentru o multitudine de aplicatii medicale.Dupa modul de functionare laserele pot fi:cu emisie continua - lasere care emit o unda continua: se foloseste abreviatia cw de la „continous wave" din engleza; de obicei, pentru acesti laseri se mentioneaza puterea (in W);in pulsuri - lasere a caror emisie este caracterizata de o anumita durata de emisie, numita durata a pulsului, dar si de o anumita rata de repetitie a pulsurilor; pentru acesti laseri se mentioneaza energia (in J), puterea unui puls (in W), durata unui puls (de la sute de microsecunde la zeci de femtosecunde), frecventa sau rata de repetitie (de la citiva Hz la kHz).

Interactiunea radiatie laser cu substanta poate sa produca o serie de efecte.

Efectele distructive se manifesta ca urmare a concentaarii unei energii foarte mari in zona de

Heliu Neon

Stare de repaus

impact a radiatiei laser cu substanta.Inaceste locuri se produce un adevarat soc termic,deoarece se pot obtine cresteri de temperatura de ordinul milioanelor de grade.

Efecte neliniare ale interactiunii luminii cu substanta se manifesta in cazul radiatiei lazer.Astfel sunt destinse urmatoarele efecte: termic, fotobiostimulent si fotochimic. In functie de temperatura atinsa de contactul cu tesaturile, se pot produce doua tipuri de efecte termice: coagularea (pentru temperaturi cuprins» intre 60 si 100°C) si volatilizarea (pentru temperaturi mai mari de 100°C).

inca de la inceputul aparitiei sale laserul si-a gasit numeroase aplicatii, care an de an, cuprind

noi domenii de activitate (meteorologie, prelucrarea si transmiterea informatiei, holografie, cibernetica

etc.). Totodata, se observa o crestere tot mai insemnata 0 aplicatiilor laserului in domeniul

medico-biologic.

Aplicatia radiatiri laser in cercetarile biofizice si in practica medicala:

Interactiunea radiatiei laser cu substanta poate sa produca o serie de efecte:

Efecte distructive se manifesta ca urmare a concentrarii unei enegii foarte mari in zona de impact a radiatiei laser cu substanta.In aceste locuri de produce un adevarat “soc termic”, deoarece se pot obtine cresteri de temperatura de ordinul milioanelor de grade.

Efectele nelineare ale interactiunii luminii cu substanta se manifesta in cazul radiatiei laser , al carui cimp electric este comparabil ca intensitate cu cimpurile electrice intraatomice.

In medicina , introducerea laserului permite dezvoltarea unor tehnici medicale care sa inlocuiasca mai eficient tehnicile conventionale sau sa creeze noi modalitati de investigatie yl tratament. Astfel, cu ajutorul unui dispozitiv laser care emite in infrarosu se pot face determinari ale diferitelor substante din singe fara sa se apeleze la obisnuita metoda a recoltarii unor probe do singe. Dispozitivul permite masurarea precisa si rapida ti continutului de glucoza, grasimi (colesterol), de acid uric si de alcool (etanol) din singe, ceea ce ofera posibilitatea depistarii precoce a unor boli (tuberculoza, diabet etc.).

In chirurgie si microchirurgie laserul este folosit in tratarea glioamelor, la desprinderea unor

tumori de pe principalele vase de singe, la vaporizarea unor tumori din ventricule, la extirparea

unor tumori cerebrale intens vascularizate, la excizia nevroamelor, la repararea, anastomozarea

(sudura) unor vase de singe, la detasarea muschilor de os, la endoscopia clinica pentru

controlarea hemoragiilor gastrointestinale, pentru cicatrizarea ulcerului stomacal etc.

Gu ajutorul acestei noi tehnici chirurgicale, in care raza laser are rolul bisturiului clasic, se evita

unele influente negative asupra tesuturilor din jur. Interventiile operatorii sunt nesingerinde , nu

apar complicatii postoperatorii, dar si alte avantaje.AIn oftalmologie laserul este folosit in retinopatia diabetica, la ocluziile vaselor retiniene, la

prevenirea si extinderea hemoragiilor, la dezlipiri sau rupturi retiniene, in chirurgia tumorilor

pleoapei, la unele forme de cataracta si glaucom.AIn otorinolaringologie laserul permite tratarea unor afectiuni patologice prin fotocoagulare sau

vaporizare ca, de exemplu, in cazul papilomatozei laringiene, a nodulilor vocali, a polipilor

corzilor vocale, la inlaturarea unor formatiuni tumorale benigne.

Un alt domeniu de aplicabilitate a laserului este in dermatologie, unde se utilizeaza atit efectul

termic cit si cel fotobiostimulent si fotochimic, unele dintre indicatii fiind inca in stadiu de

cercetare.* »Fotocoagularea si vaporizarea cuperozei, la inlaturarea tumorilor cutanate benigne si maligne

precum si in tratarea altor afectiuni dermatologice.

Cercetarile privind utilizarea laserului in ortopedie si traumatologie au pus in evidenta un efect de

stimulare a troficitatii tesuturilor, cicatrizat si antiinflamator. Ca urmare, radiatia laser este

indicata in tratarea unei serii intregi de afectiuni: artroze posttraumatice si reumatismale,

periartrite calcare, osteoporoze, intirzieri de consolidare, discartroze si spondiloze si altele.

Terapia cu ajutorul radiatiei laser presupune o gama variata de dispozitive laser cU

caracteristici functionale Optime pentru un tip cM afectiune. Dintre dispozitive laser utilizate

in domeniul medical se remarca laserul cu CO2, laserul cu He-Ne, laserul cu Ar si altelaB

Desigur, in unele cazuri, utilizarea laserului nu poate inlocui tehnicilfljl terapeutice

considerate clasice, dar le completeaza si le amplificSM posibilitatile prin finete, precizie,

rapiditate si eficacitate.

34.Difractia luminii. Reteaua de difractieD i f r a c t i a p o a t e f i d e f i n i t a s i c a f e n o m e n u l d e „ o c o l i r e ” d e c a t r e l u m i n a a obstacolelor atunci cind dimensiunile acestora sunt comparabile cu lungimea de unda a radiatiilor incidente si implica modificarea repartitiei spatiale a intensitatii unei unde datorita obstacolelorReteaua de difractie- este un sistem format dintr-un numar mare de fante realizate intr-un plan opac, fante ce sunt identice, paralele, apropiate si egal departate intre ele. Practic reteaua de difractie se obtine prin trasarea unui mare numar de zgirieturi pe o placa de sticla, sau alt material transparent, pe metale, etc.

35. Determinarea lungimii de unda, frecventei si energiei unei cuante de radiatie laser.

36.Radioactivitatea. Tipuri de dezintegrari nucleare. radiatii nucleare

Radioactivitatea este un fenomen fizic prin care nucleul unui atom instabil, numit si

radioizotop, se transforma spontan (dezintegreaza) degajind energie sub forma de radiatii

diverse (alfa, beta sau gama), intr-un atom mai stabi

tipuri de dezintegrari:

Dezintegrare alfa: produce un nucleu al atomului cu numar de ordine cu 2 mai mic si

numar de masa cu 4 mai mic.

Dezintegrarea beta este procesul prin care nucleul atomic emite particule beta

(electron sau pozitron) pentru a obtine numaul optim de protoni si neutroni. Exista doua tipuri de

dezintegrare beta si

Dezintegrare beta+ : se produce cind nucleul are un exces de protoni in raport cu numarul

neutronilor. beta plus (β+) cind se emite un pozitron

: beta minus (β-) cind se emite un electron 

Razele gama, produsul dezintegrarii gama, sunt cele mai periculoase pentru om dintre toate radiatiile descrise aici. Acestea sunt de fapt fotoni din afara spectrului vizibil si pot fi gasiti in cadrul spectrului

electromagnetic in zona frecventelor foarte mari, ceea ce inseamna ca au energii mari.In majoritatea cazurilor radiatiile gama rezulta din dezexcitarea nucleului provenita de la dezintegrarea alfa sau beta.

Conventional radiatiile nucleare se impart in doua grupe:- radiatii formate din particule incarcate electric, la care apartin: protonii \P, electronii e,

pozitronii e si particulele a.- radiatii formate din particule neutre, la care apartin: neutronii 0‘«, cu masa de repaus diferita

de zero si fotonii y, cu masa de repaus nula.

37.Legea dezintegrarii radioactive. Constanta de dezintegrare. Perioada de injumatatire

Legea dezintegrarii radioactive arata cum numarul nucleelor nedezintegrate ale unei substante radioactive date descreste in timp N = N0 · 2−t/T

N .... numarul nucleelor nedezintegrate N0 ... numarul initial de nuclee t .... timp T .... perioada de injumatatire

Probabilitatea de dezintegrare a unui nucleu in unitatea de timp este λ si se numeste constanta de dezintegrare. Unitatea de masura in S.I este s-1

Se numeste „timp de injumatatire” timpul necesar pentru ca substanta initiala sa se diminueze pina la jumatate. Timpul de injumatatire al unei substante este o caracteristica invariabila, intrinseca a acesteia.

38.Activitatea substantelor radioactive. Unitatile de masura. Fondul radioactiv.

Radiatia de fond - radiatii radioactive, care este prezenta in lume din surse naturale si antropice, in

care persoana isi are resedinta. Evitarea expunerii la radiatii nu este posibila. Radiatia de fond a Pamantului

este format din urmatoarele component :radiatiei cosmice;radiatii de la pamint in crusta lui, aer si alte

obiecte de mediu ale radionuclizilor naturali;radiatii de la artificiali

39.Detectoare de radiatii nucleare. Contorul Geiger-Muller.Principiul de functionare a detectoarelor de radiatii nucleare

Detectorul de radiatii nucleare este un sistem care pune in evidenta particulele nucleare, permite determinarea numarului lor,precum si a unor caracteristici, cum ar fi energia sau masa.

Dupa principiul de functionare detectoarele se impart in:1) Detectoare care se bazeaza pe fenomenul de ionizare in gaz. La trecerea unei particule

incarcate prin gazul detectorului se produc perechi ion-electron colectate de doi electrozi, la care se aplica o diferenta de potential.

Un astfel de detector este camera de ionizare. Diferenta de potential dintre electrozi trebuie sa

fie suficient de mare pentru a exclude recombinarea ionilor formati. Schema de principiu a unei

camere de ionizare este data in Fig. 22.2. in lungul traiectoriei particulei nucleare incarcate, care

strabate gazul camerei, se produc ioni pozitivi si electroni care sunt dirijati spre electrozi.

Curentul obtinut pe electrodul colector este amplificat si masurat. Curentul de ionizare este

proportional cu numarul total de perechi ion-electron, creati de particule in unitatea de timp. In

camerele de ionizare curentul este mic, fapt ce duce la sisteme de inregistrare complicate. De

aceea mai frecvent se utilizeaza alt detector cu gaz - contorul Geiger-Miiller. Schema acestui

detector este data in Fig. 22.3. Contorul este format dintr-un condensator cilindric inchis intr-un

tub de sticla. Anodul este un fir foarte subtire, catodul este un cilindru metalic sau o pelicula

metalica, depusa pe peretele interior al tubului. Electrozii sunt legati la o diferenta de potential

de citeva sute de volti. Din cauza constructiei sale, cimpul electric in vecinatatea anodului este

foarte intens. La trecerea particulei nucleare incarcate, in gazul din interiorul contorului, se

produc perechi ion-electron. Electronii sunt puternic accelerati in cimpul intens al firului central

si produc la rindul lor ionizarisecundare. In acest fel, se formeaza o avalansa de ioni si

electroni.

In circuit apare un curent de descarcare de scurta durata. Curentul care trece prin circuit

produce la bornele rezistorului R o cadere de tensiune care este amplificata si inregistrata.

Acesta este impulsul de tensiune care se obtine la trecerea unei particule incarcate prin contor.

Particulele sunt numai numarate, detectorul nu permite determinarea altor proprietati ale

particulelor.

2) Detectoare care se bazeaza pe aparitia scintilatiilor, produse j in substanta detectorului

de catre radiatia ionizanta.1 9

Este vorba de a acumula radiatia emisa de atomi radioactivi si de I a o transforma in

semnale electrice. Pentru realizarea acestei operatii, I se utilizeaza un cristal de iodura de sodiu

Nai , activat cu taliu TI j alipit la un fotomultiplicator (F.M.), ansamblul constituind uni

scintibloc (Fig. 22.4)

Rolul cristalului este de a transforma fotonii X sau y in fotoni ai i radiatiei ultraviolete

(U.V.), pentru care fotocatodul are sensibilitate* maxima.

Fotonii U. V., actionind asupra fotocatodului dau nastere lai electroni, care in continuare

sunt accelerati si multiplicati de dinodeJ

provocind o avalansa electronica pe anodul colector. Un impuls electronic, este asfel obtinut

pentru fiecare foton captat pe cristal.

3) Detectoare care se bazeaza pe fenomenul de formare de perechi electron-gol in

cristale semiconductoare (Fig.22.5)

Numarul de perechi electron-gol este proportional cu energia particulei. Purtatorii de

sarcina, colectati prin aplicarea unei diferente de potential, formeaza un impuls al carui

amplitudine este proportionala cu energia particulelor inregistrate.

Fig. 22.3 Schema de principiu a unui contor Geiger-Muller.

fotocatod

Fig. 22.4XSchema de principiu a unui detector cu scintilatie.

Fig.22.5

40.Determinarea fondului radioactiv si a activitatii unei substante radioactive cu instalatia de tipul B-4

41.Scara radiatiilor electromagnetice. Lumina nepolarizata si plan polarizata.

Spectrul radiatiilor electromagnetice: Undele electromagnetice ale caror lungimi de unda sunt cuprinse intre intervalul de la 106 pina la 10 nm alcatuiesc spectrul optic. O portiune mica din acest domeniu (760-400nm), perceputa cu ochiul omului, reprezinta spectrul vizibil sau simplu lumina.Lumina nepolarizata: In orice sursa de lumina undele sunt emise de miliarde de atomi, care sunt orientate haotic, si de aceea oscilatiile vectrorului de lumina se efectueaza in plane diferite.O astfel de lumina se numeste naturala.Lumina plan polarizata: Lumina in care oscilatiile tuturor vectorilor de lumina au loc numai in plane paralele se numeste lumina plan polarizata sau liniar polarizata

42.Fenomene fizice in care are loc polarizarea luminii. Dicroismul.

Birefrigenta: prin dubla refractive apar doua raze polarizate, avind plane de vibratie perpendicular-raza ordinara, raza ordinara care se supune legilor refractiei-raza extraordinara care nu se supune legilor refractiei.Dicroism: proprietatea unor substante birefrigente de a absorbi o raza mai mult decit pe alta se numeste dicroism.C

43.Dispozitive de polarizare. Prisma Nicol (nicolul). Polaroidul

44.Substante optic active. Unghiul de rotire specifica.

Substante optic active: Unele substante (in majoritate organice), datorita prezentei unuia sau mai multor atomi de C asimetrici, poseda proprietatea de a roti planul de polarizare a luminii incidente. Astfel de substante se numesc substante optic active, iar proprietatea lor de a roti planul de polarizare a luminii - activitate optica.Unghiul de rotire specific: [a] este unghiul de rotire specifica a substantei optic active, care se determina conventional la temperatura de 20 °C si pentru lungimea de unda leamda=589,4 nm (linia galbena D a flacarii de sodiu) si se noteaza astfel:

45.Constructia polarimetrului.Polarimetria

Polarimetria: Metoda de analiza calitativa si cantitativa a diferitelor substantei optic( active, in care se foloseste lumina polarizata, se numeste polarimetrie.

Constructia polarimetrului: Polarimetria este bazata pe masurarea unghiului cu care o anumita

cantitate de solutie a substantei optic active roteste planul luminii polarizate.

Aparatele utilizate pentru masurarea unghiului de rotire al planului de vibratie al luminii

polarizate se numesc polarimetre.In Fig.18.6 este reprezentata schema optica a unui polarimetru

41.

Cel mai simplu polarimetru consta din doi nicoli identici polarizorul P si analizorul A. Substanta

optic activa se introduce in tubul T. Rotirea analizorului necesara pentru restabilirea aceluiasi

cimp (de obicei a cimpului uniform intunecat), care a fost stabilit in lipsa substantei, ne da unghiul,

cu care substanta optic activa a rotit planul de polarizare al luminii.

Deoarece nicolii costa scump, in unele polarimetre in calitate de polarizor si analizor se folosesc

polaroizii.

46.Importanta luminii polarizate in cercetarile biologice si practica medicala

Organismele vii sunt alcatuite, in mare masura, din substante optic active (hidrati de carbon, albumine si aminoacizii din componenta lor, hormoni etc.). Pentru studierea acestor substante, de obicei, se foloseste lumina polarizata, de aceea lumina polarizata este aplicata pe o scara larga in biologie si medicina, in particular, la determinarea activitatii optice a albuminei din serul sanguin, cu scopul de a diagnostica cancerul, sau in clinica practica la determinarea concentratiei glucozei si albuminei in urina la bolnavii de diabet.

Polarimetria se aplica nu numai pentru determinarea concentratiei solutiei, ci si ca metoda de studiere a transformarilor structurale, in particular, in biofizica moleculara.

Microscopia polarizanta serveste la determinarea izotropiei si anizotropiei optice a

diferitelor elemente histologice, precum si la verificarea lor: lame osoase, fibre de

colagen, cromatina, mielina, fibre nervoase, cartilaje, discuri intunecate ale fibrelor

musculare.

Lumina polarizata poate fi aplicata la studierea modelelor, pentru aprecierea tensiunilor

mecanice, care apar in tesuturile osoase.

Aparitia vietii a necesitat sinteza naturala a compusilor optic activi. Actualmente in

laborator se pot obtine substante optic active, in afara actiunii organismelor vii, numai

prin fotosinteza in lumina circular polarizata. (Se numeste lumina circular polarizata

lumina la care extremitatea vectorului de lumina descrie un cerc).

47.Absorbtia luminii. Legea lui Bouguer-Lambert .Absorbtia luminii: Fenomenul, in care are loc atenuarea intensitatii luminii la trecerea prin

orice substanta in rezultatul transformarii energiei de lumina in alte forte de energie, se numeste

absorbtia luminii

Legea lui Bouguer-Lambert: stabileste ca intensitatea luminii (sau fluxul de lumina), la

trecerea printr-un strat de substanta omogena, se micsoreaza odata cu marirea grosimii strarului

dupa legea exponentiala.: Id=I0 e-kd

Unde: I0-intensitatea luminii incidente ; Id –intensitatea luminii care a trecut printr-un strat de

substanta cu grosimea d; e-baza logaritmului natural k-coeficientul de absorbtie al substantei „-

„ indica micsorarea intensitatii luminii

48.Legea lui Beer . Legea lui Bouguer-Lambert-Beer..Legea lui Beer:

Cercetind absorbtia luminii monocromatice, in solutii colorate cu concentratii mici, intr-un

solvent absolut transparent pentru radiatia monocromatica, Beer a stabilit:

1) absorbtia luminii monocromatice in solutiile colorate

are loc conform legii lui Bouguer-Lambert;

2)coeficientul monocromatic de absorbtie al solutiilor

colorate depinde direct proportional de concentratie: : unde: χλ~ coeficientul monocromatic de absorbtie pentru solutia cu concentratia molara unitara (coeficientul molar 1 monocromatic de absorbtie).

Legea lui Bouguer-Lambert-Beer:

Substituind formula legii lui Beer in formula legii lui Bouguer-Lambert, obtinem formula ce exprima legea lui Bouguer-Lambert - Beer, care caracterizeaza absorbtia luminii in solutii colorate de concentratii mici.

>

In cazul solutiilor biologice , care contin mai multi solviti aceasta lege are o forma mai generala:

49.Coeficientul de transmisie optica (transparenta) si extinctia (densitatea optica) a solutiei.

Raportul dintre intensitatea luminii care a trecut prin substanta sau solutia data si

intensitatea lumini incidente se numeste coeficient de transmisie optica (transmisie,

transparenta) a substantei.

Coeficientul de transmisie optica (transparenta) al substantei determina ce parte din fluxul de

lumina trece prin substanta (solutia) data si se exprima in %.

Logaritmul natural al marimii inverse coeficientului de transmisie optica se numeste extinctia (densitatea optica) substantei.; Extinctia este o marime fotometrica ce caracterizeaza masura in care lumina este absorbita de substantele prin care ea trece.

50.Schema si pricipiul de lucru al colorimetrului fotoelectric. Modul de lucru

Constructia colorimetrului: Principiul de lucru al colorimetrului fotoelectric poate fi

explicat pe baza schemei celui mai simplu colorimetru fotoelectric reprezentata in

Fig.21.4.

Solutia cercetata se toarna in cuva K. Lumina de la sursa S. trecind prin filtrul F si cuva K cu , cade pe celula fotovoltaica CF. La bornele celulei fotovoltaice este init galvanometrul G, devierea acului caruia este proportionala cu marimea fluxului de lumina care trece prin solutie.

51.Metoda fotocolarimetrica si aplicarea ei in medicinaCele mai multe substante absorb lumina selectiv. Din raza policromatica se absorb numai

anumite lungimi de unda, caracteristice substantei cercetate.5Prin urmare, coeficientii de absorbtie kλ si χλ , depind de Lungimea de unda

Spectrele de absorbtie sunt surse de informatie despre compozitia si structura substantelor

si, de aceea, analiza lor prezinta o metoda principala de studiere a diverselor proprietati ale

substantelor inclusiv si ale mediilor biologice

Analiza spectrelor de absorbtie se aplica in medicinade exemplu, la determinarea saturatiei

singelui cu oxigen, metoda numita oxihemometrie. Aceasta metoda se bazeaza pe variatia spectrului de

absorbtie al singelui in functie de saturatia lui cu oxigen.

Pe baza fenomenului absorbtiei luminii s-au elaborat diferite metode fotometrice de

studiere a solutiilor colorate, in particular, colorimetria de concentratie, care reprezinta un caz

particular al fotometriei si se aplica la determinarea concentratiei solutiilor colorate.

Metoda fotocolorimetrica are o deosebita importanta in studierea microelementelor (substante care se

contin in cantitati foarte mici in componenta singelui si in diferite tesuturi ale organismului

omului). Cu ajutorul colorimetrului fotoelectric se poate determina concentratia microelementelor cu o

exactitate cuprinsa in limitele (10 -4-10-8) g/l

52.Impedanta electrica a tesuturilor biologice. Dispersia impedantei. Coeficient de polarizare.

Impendanta electrica a tesuturilor biologice: unde,

1/wC-reactanta capacitiva, r-rezistenta activa

Fenomenul variatiei impedantei tesuturilor vii in dependenta de frecventa curentului

electric se numeste dispersia impedantei.

Deseori in loc de a construi curba de despersie se determina coeficient de

polarizare:K=Zωmin/Zωmax

Unde: Zωmin-impendanta tesutului pentru frecventa minima a curentului electric; Zωmax-

impendanta tesutului pentru frecventa maxima a curentului electric

53.Radiatiile ionizante.radiatiile ionizante corpusculare si electromogneticeRadiatiile ionizante sunt radiatiile care au proprietatea de a ioniza materia asupracareia actioneaza deoarece la locui impactului ele cedeaza energiile mari pe care le poarta. Ca urmare, prin interactiunea cu substratul iradiat, rezulta particule incarcateelectric sau perechi de ioni si ruperea legaturilor moleculare.Radiatiile corpusculare sunt compuse din particule de substanta avand o anumita energie cinetica

Radiatiile ionizante corpusculare au o capacitate de penetratie redusa:•radiatiile a pot strabate doar distante foarte mici, aproximativ 0.1 mm in aer sau tesuturi, cea mai mare parte diniie ele fiind retinute in stratul cornos al  pielii

Spre deosebire de radiatiile corpusculare, radiatiile ionizante electromagnetice auo foarte mare capacitate de penetratie, ele pot strabate intreg corpul, si ca urmare pot firetinute in diferite tesuturi in functie de densitatea acestora

54.Doza de absorbtie.Unitatile de masura.Puterea(debitul) dozei de absorbtie.Unit de masura

55.Doza de expunere(doza de ioni).Unit de masura. Puterea(debitul) dozei de expunere.Unit de masura

56.Legatura dintre doza de expunere si doza de absorbtie.Coeficientul de legatura.

57.Coeficientul de efectivitate biologica relativa.Doza biologica.Unit de masura,. Puterea(debitul) dozei de masura.Unit de masura

58.Dozimetria radiatiilor ionizante.Determinarea dozei biologice