TMK ... imobilizari corporale in curs, conform IAS 16, in valoare de 3.317.639 RON. Operatiunea a...

download TMK ... imobilizari corporale in curs, conform IAS 16, in valoare de 3.317.639 RON. Operatiunea a fost

of 25

 • date post

  16-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  13
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TMK ... imobilizari corporale in curs, conform IAS 16, in valoare de 3.317.639 RON. Operatiunea a...

 • ___________________________ Cod: FCU-01, Ed.2 Rev. 8/2012

  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 5CT-0440 AD-2000 W0 /W4 PED 97/23/EC EN 10210-1, 2 GL RULES DIN 1629 5L-0352 TRD 100/102, EN 10297 EN 10255 EN 10210 Vd TUV

  Situatia cuprinzand rezultatele retratarii, in baza IFRS si OMFP nr. 1286/2012, a informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor con- tabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modifi-

  carile si completarile ulterioare LEI

  Reglementari OMFP nr. 3.055/2009 Reglementari IFRS Ajustari valorice

  * Reclasificari informatii Explicatii Denumire indica-

  tor Valoare indicator

  Denumire indica- tor

  Valoare indica- tor

  2010

  Licente, marci comerciale

  93.191 Licente, marci comerciale

  138.182 44.991 Se inregistreaza actualizarea la inflatie a marcilor de tevi si licentelor existente la 1 ianuarie 2011 provenind din ani anteriori anului 2003 aplicand indicii de inflatie din perioada 1990-2003, perioada in care Romania a avut hiperinflatie. Ajustarile s-au efectuat pe seama rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29 in suma de 44.991 RON. Diferente aferente valorii de inventar 127.094 RON, diferente aferente amortizarii 82.103 RON.

  Terenuri si con- structii

  96.499.095 Terenuri si con- structii

  92.384.035 (4.115.060) Avand in vedere faptul ca aceste situatii financiare sunt primul set intocmit de Societate in conformitate cu prevederile IFRS, Societatea a optat sa aplice exceptarea privind costul presupus pentru prima aplicare a IFRS. Cladirile si terenurile au fost prezentate in situatia pozitiei financiare intocmita in conformitate cu pre- vederile contabile la cost reevaluat; valoarea justa (costul reevaluat) a fost determinata in urma unei evaluari efectuate la 31 decembrie 2011, reestimate pentru momentul 31 decembrie 2010, luand in con- siderare miscarile de imobilizari corporale si amor- tizarea pe parcursul anului incheiat la 31 decembrie 2011. Societatea a ales sa considere aceste valori drept cost presupus la data reevaluarii pentru ca aceste valori erau comparabile cu valoarea justa. Diferentele de reevaluare inregistrate sunt: terenuri: - 1.429.787 RON, cladiri: -2.551.453 RON. S-a elimi- nat amortizarea existenta in sold la data de 31.12.2010 in suma de 16.567.701 RON. Se inregis- treaza valoarea ramasa neamortizata a investitiilor

 • S.C. TMK-ARTROM S.A. Draganesti Street, No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA 2

  ___________________________

  Cod: FCU-01, Ed.2 Rev. 8/2012

  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 5CT-0440 AD-2000 W0 /W4 PED 97/23/EC EN 10210-1, 2 GL RULES DIN 1629 5L-0352 TRD 100/102, EN 10297 EN 10255 EN 10210 Vd TUV

  efectuate la mijloacelor fixe luate cu chirie, in suma de 133.820 RON pe seama rezultatului reportat, conform IAS 16.

  Instalatii tehnice si masini

  259.374.913 Instalatii tehnice si masini

  323.366.915 63.992.002 Conform prezentarilor de mai sus, diferentele de reevaluare inregistrate la 31.12.2010 aferente in- stalatiilor tehnice si masinilor sunt in suma de 61.926.835 RON, s-a eliminat amortizarea existenta in sold la 31.12.2010 in suma de 64.895.521 RON. La data tranzitiei, Societatea a considerat un trata- ment diferit asupra unor elemente asimilate stocurilor dar care in substanta pot fi considerate componente de natura mijloacelor fixe, ce sunt utilizate pe o perioada mai lunga de 1 an. Astfel, au fost facute reclasificari intre elemente de natura stocurilor si de natura mijloacelor fixe (scule de laminare in folosinta) in valoare de 2.065.167 RON pe seama rezultatului reportat.

  Alte instalatii, utilaje si mobilier

  280.548 Alte instalatii, utilaje si mobilier

  700.323 419.775 Diferentele de reevaluare inregistrate la 31.12.2010 aferente altor instalatii, utilaje si mobilier, conform tratamentului prezentat mai sus, sunt in suma de 419.775 RON, s-a eliminat amortizarea existenta in sold la 31.12.2010 in suma de 680.543 RON.

  Imobilizari corporale in curs de executie

  4.930.055 Imobilizari corpo- rale in curs de executie

  9.807.753 4.877.698 S-au reclasificat din avansuri pentru imobilizari corporale existente la 1 ianuarie 2011 in imobilizari corporale con- form standardelor contabile romanesti anterioare (OMFP nr.3055/2009) suma de 316.117 RON in avansuri acor- date pentru imobilizari corporale conform OMFP nr.1286/2012 si in alte active imobilizate in situatia pozitiei financiare conform IFRS. La data tranzitiei, Socie- tatea a considerat un tratament diferit asupra unor ele- mente asimilate stocurilor dar care in substanta pot fi considerate ca reprezentand componente de natura mijloacelor fixe, ce sunt utilizate pe o perioada mai lunga de 1 an. Astfel, au fost facute reclasificari intre elemente de natura stocurilor si de natura imobilizarilor corporale in curs (scule de laminare in stoc) in valoare de 1.876.175 RON. De asemenea s-a transferat la 1 ianuarie 2011 un stoc (laminor de roluit dornuri) din contul de "Material si metal aferent valorii realizabile nete a mijloacelor fixe" la imobilizari corporale in curs, conform IAS 16, in valoare de 3.317.639 RON. Operatiunea a fost efectuata conform reglementarilor anterioare in anul 2012, dar pentru o prezentare comparabila s-a tratat la data trecerii la IFRS.

  Alte active imobili- zate

  - Alte active imobili- zate

  316.117 316.117 S-au reclasificat din avansuri pentru imobilizari corporale existente la 1 ianuarie 2011 in imobilizari corporale con- form standardelor contabile romanesti anterioare (OMFP nr.3055/2009) suma de 316.117 RON in avansuri acor- date pentru imobilizari corporale conform OMFP nr.1286/2012 si in alte active imobilizate in situatia pozitiei financiare conform IFRS.

 • S.C. TMK-ARTROM S.A. Draganesti Street, No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA 3

  ___________________________

  Cod: FCU-01, Ed.2 Rev. 8/2012

  ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 5CT-0440 AD-2000 W0 /W4 PED 97/23/EC EN 10210-1, 2 GL RULES DIN 1629 5L-0352 TRD 100/102, EN 10297 EN 10255 EN 10210 Vd TUV

  Materii prime si materiale consum- abile

  50.716.869 Materii prime si materiale con- sumabile

  45.523.055 (5.193.814) La data tranzitiei, Societatea a considerat un tratament diferit asupra unor elemente asimilate stocurilor dar care in substanta pot fi considerate ca reprezentand compo- nente de natura mijloacelor fixe, ce sunt utilizate pe o perioada mai lunga de 1 an. Astfel, au fost facute reclas- ificari intre elemente de natura stocurilor si de natura imobilizarilor corporale in curs (scule de laminare in stoc) in valoare de 1.876.175 RON. De asemenea s-a trans- ferat la 1 ianuarie 2011 un stoc (laminor de roluit dornuri) din contul de "Material si metal aferent valorii realizabile nete a mijloacelor fixe" la imobilizari corporale in curs, conform IAS 16, in valoare de 3.317.639 RON. Operati- unea a fost efectuata conform reglementarilor anterioare in anul 2012, dar pentru o prezentare comparabila s-a tratat la data trecerii la IFRS.

  Avansuri pentru cumparari de sto- curi

  77.568.226 Avans