TM-C curs1

download TM-C curs1

of 15

Transcript of TM-C curs1

 • 8/4/2019 TM-C curs1

  1/15

  TEHNICA METALOTEHNICA METALO--CERAMICCERAMICCOLEGIUL DE TEHNIC DENTARCOLEGIUL DE TEHNIC DENTARANUL III Semestrul IIANUL III Semestrul II

  CURS 1CURS 1FORMELE CLINICE I CLASIFICAREAFORMELE CLINICE I CLASIFICAREA

  EDENTAIILOR PARIALEEDENTAIILOR PARIALE

  Prof. Univ. Dr. Ghergic Doina LuciaProf. Univ. Dr. Ghergic Doina Lucia

 • 8/4/2019 TM-C curs1

  2/15

  Absena dinilor de la nivelul arcadelorAbsena dinilor de la nivelul arcadelordentare reprezint o infirmitate, fiindcdentare reprezint o infirmitate, fiindcdetermin urmtoareledetermin urmtoarele tulburri:tulburri:

  masticatorii;masticatorii;

  n aspectul estetic (fizionomic);n aspectul estetic (fizionomic); fonetice;fonetice; n relaiile ocluzale.n relaiile ocluzale.

 • 8/4/2019 TM-C curs1

  3/15

  Tulburrile masticatoriiTulburrile masticatorii apar dup pierdereaapar dup pierdereadinilor din zonele laterale ale maxilarelor.dinilor din zonele laterale ale maxilarelor.

  Aceste tulburri reprezint cauzele imposibilitiiAceste tulburri reprezint cauzele imposibilitiiasigurrii unei alimentaii minime necesare.asigurrii unei alimentaii minime necesare.

  Alimentaia insuficient declaneaz stri biologiceAlimentaia insuficient declaneaz stri biologiceincapabile s mai efectueze eforturi fizice iincapabile s mai efectueze eforturi fizice i

  intelectuale.intelectuale. Aceste stri de subnutriie determin momente deAceste stri de subnutriie determin momente de

  descurajare. Astfel pot s se instaleze adevratedescurajare. Astfel pot s se instaleze adevratepsihozepsihoze pentru pacienii cu preferine alimentarepentru pacienii cu preferine alimentareevidente, deosebite. Exist pacieni dominai deevidente, deosebite. Exist pacieni dominai desimul gustativ i olfactiv.simul gustativ i olfactiv.

  Masticaia i momentul ingestiei alimentelorMasticaia i momentul ingestiei alimentelorpreferate constituie o satisfacie, uneori o adevratpreferate constituie o satisfacie, uneori o adevrat

  plcere.plcere.

 • 8/4/2019 TM-C curs1

  4/15

  Tulburrile aspectului estetic (fizionomic)Tulburrile aspectului estetic (fizionomic) Dinii din zona frontalDinii din zona frontal (anterioar) sunt structuri importante care(anterioar) sunt structuri importante care

  particip laparticip la definirea aspectului facialdefinirea aspectului facial..

  Caracteristicile feelor vestibulareCaracteristicile feelor vestibulare reprezentate dereprezentate de culoare,culoare,dimensiune, form, aranjament i poziie, constituie factori cu roluridimensiune, form, aranjament i poziie, constituie factori cu roluripozitive sau negative pentru fiecare individ.pozitive sau negative pentru fiecare individ.

  Aspectul dinilor deosebit de plcut arat o stare de sntate, deAspectul dinilor deosebit de plcut arat o stare de sntate, de

  ngrijire. Multe spoturi publicitare sau pliante pentru reclame folosescngrijire. Multe spoturi publicitare sau pliante pentru reclame folosescfrecventfrecvent zmbete, reprezentate de coroane dentare deosebit dezmbete, reprezentate de coroane dentare deosebit deaspectuoase.aspectuoase.

  Rolul pozitiv al dinilor frontali reprezint o condiie pentru foarteRolul pozitiv al dinilor frontali reprezint o condiie pentru foartemulte profesii publice.multe profesii publice.

  Rolul negativ este determinat de aspectul cromatic, leziuni, cuRolul negativ este determinat de aspectul cromatic, leziuni, cupierdere de esuturi, de malpoziii, ceea ce creeaz un aspect depierdere de esuturi, de malpoziii, ceea ce creeaz un aspect deneglijen, pentru meninerea strii de igien.neglijen, pentru meninerea strii de igien.

  Acest aspect morfoAcest aspect morfo--clinic nu este favorabil pentru exercitarea unorclinic nu este favorabil pentru exercitarea unorprofesii;profesii; creeaz stri comportamentale manifestate prin tendina decreeaz stri comportamentale manifestate prin tendina deizolare, de nencredere.izolare, de nencredere.

 • 8/4/2019 TM-C curs1

  5/15

  Tulburrile n fonaieTulburrile n fonaie apar evidente dacapar evidente dacspontan apar spaii edentate n zona frontal.spontan apar spaii edentate n zona frontal.

  Feele orale ale dinilor frontali reprezintFeele orale ale dinilor frontali reprezintsuportul rigid pe care se sprijin vrful limbiisuportul rigid pe care se sprijin vrful limbii

  n fonaie.n fonaie.

  Modificrile de poziie, de form i de volumModificrile de poziie, de form i de volumale feelor palatinale, dar n special absenaale feelor palatinale, dar n special absena

  lor determin tulburri n claritatea vocii.lor determin tulburri n claritatea vocii.

 • 8/4/2019 TM-C curs1

  6/15

  Tulburri n relaiile ocluzaleTulburri n relaiile ocluzale

  Coroanele dinilor, static i dinamic, particip la orientarea mandibuleiCoroanele dinilor, static i dinamic, particip la orientarea mandibulei

  spre anumite poziii fa de oasele maxilare n cele trei planuri.spre anumite poziii fa de oasele maxilare n cele trei planuri. n absena unui numr mare de dini, mandibula, ocup multe alten absena unui numr mare de dini, mandibula, ocup multe altepoziii. Efectele sunt nefavorabile pentru structurile sistemuluipoziii. Efectele sunt nefavorabile pentru structurile sistemuluistomatognat inclusiv asupra dimensiunii verticale a etajului inferior alstomatognat inclusiv asupra dimensiunii verticale a etajului inferior alfigurii.figurii.

  Tulburrile determinate de absena dinilor repezint argumente pentruTulburrile determinate de absena dinilor repezint argumente pentrurestaurrile protetice ale arcadelor dentare, care de multe ori serestaurrile protetice ale arcadelor dentare, care de multe ori semanifest sub form de solicitri cu caracter de urgen.manifest sub form de solicitri cu caracter de urgen.

  Restaurrile protetice sunt solicitate n mod difereniat pentru zonaRestaurrile protetice sunt solicitate n mod difereniat pentru zonafrontal de tulburri estetice i fonetice, iar n zonele laterale pentrufrontal de tulburri estetice i fonetice, iar n zonele laterale pentrutulburrile n masticaie.tulburrile n masticaie.

  Materialele utilizate pentru realizarea protezelor dentare sunt selectateMaterialele utilizate pentru realizarea protezelor dentare sunt selectatedifereniat n funcie de o multitudine de factori, dar cei mai importanidifereniat n funcie de o multitudine de factori, dar cei mai importani

  suntsunt rezistena fizicorezistena fizico--chimic i aspectul cromatic.chimic i aspectul cromatic. Activitatea stomatologic, n special protetic sActivitatea stomatologic, n special protetic s--a dezvoltat na dezvoltat n

  corelaie direct cu progresele nregistrate de tiinele fizicocorelaie direct cu progresele nregistrate de tiinele fizico--chimice,chimice,biologice i metalurgice, care solicit pentru restaurarea coroanelor ibiologice i metalurgice, care solicit pentru restaurarea coroanelor iarcadelor dentare tehnici metaloarcadelor dentare tehnici metalo--ceramice sau integral ceramice.ceramice sau integral ceramice.

 • 8/4/2019 TM-C curs1

  7/15

  FORMELE CLINICE I CLASIFICAREA EDENTAIILORFORMELE CLINICE I CLASIFICAREA EDENTAIILORPARIALEPARIALE

  Edentaia parialEdentaia parial este o stare patologic care rezult prineste o stare patologic care rezult prinpierderea uneia pn la 15 uniti dentopierderea uneia pn la 15 uniti dento--parodontale de peparodontale de pearcadele dentare, n urma creia rezultarcadele dentare, n urma creia rezult unul sau mai multeunul sau mai multespaii edentate cunoscute i sub numele despaii edentate cunoscute i sub numele de bree.bree.

  Spaiile edentate (breele)Spaiile edentate (breele) pot variapot varia nn funcie defuncie de topografie,topografie,

  ntinderentindere ii frecven.frecven. Ele pot fi localizate laEle pot fi localizate la maxilarmaxilari/sau lai/sau lamandibul, pe o hemiarcad sau pe ambele, n zonamandibul, pe o hemiarcad sau pe ambele, n zonafrontalfrontal sausaun zona de sprijinn zona de sprijin (lateral).(lateral).

  Breele edentateBreele edentate pot fi delimitate la extremitpot fi delimitate la extremiti de dinii de dinirestanti cnd se mai numescrestanti cnd se mai numesc intercalateintercalate sau doar mezialsau doar mezial

  cnd sunt denumitecnd sunt denumite terminale.terminale. Desigur pot coexista peDesigur pot coexista peaceeai arcad ambele forme, cnd edentaia se consider aaceeai arcad ambele forme, cnd edentaia se consider afifi mixt.mixt. Dac numrul dinilor abseni este mic (1Dac numrul dinilor abseni este mic (1--2) edentaia2) edentaiapoart numele depoart numele de redus,redus, dac lipsesc 3dac lipsesc 3--4 dini ea este4 dini ea estentins,ntins, iar dac pe arcad mai persist doar civa dini (1iar dac pe arcad mai persist doar civa dini (1--4),4),

  edentaia devineedentaia devine subtotal.subtotal.

 • 8/4/2019 TM-C curs1

  8/15

  CIasificarea lui KennedyCIasificarea lui Kennedy

  Clasificarea lui KennedyClasificarea lui Kennedy(reproducere dup original)(reproducere dup original)

  Clasa I.Clasa I. cuprinde arcadelecuprinde arcadele

  edentate terminoedentate termino--terminal, deciterminal, decibreele edentate sunt mrginite,breele edentate sunt mrginite,bilateral, doar mezial de dini;bilateral, doar mezial de dini;

  Clasa II.Clasa II. cuprinde arcadele cucuprinde arcadele cuedentaie terminal unilateraledentaie terminal unilateral ,,

  deci edentaia este limitat doardeci edentaia este limitat doarmezial de dini, dar pe o singurmezial de dini, dar pe o singurhemiarcad;hemiarcad;

  ClasaClasa IIIIII cuprinde arcadele cucuprinde arcadele cuedentaii laterale intercalate uniedentaii laterale intercalate uni--

  sau bilateral, limitate att mezial,sau bilateral, limitate att mezial,ct i distal de dini;ct i distal de dini;

  Clasa IVClasa IV cuprinde arcadele cucuprinde arcadele cuedentaie n zona frontaledentaie n zona frontal,,mrginite doar distal de dini.mrginite doar distal de dini.

 • 8/4/2019 TM-C curs1

  9/15

  Clasificarea lui Kennedy cu modificrile efectuate ulteriorClasificarea lui Kennedy cu modificrile efectuate ulterior

  de ctre autorde ctre autor

  Datorit multiplelor situaii cliniceDatorit multiplelor situaii clinicecu mai multe bree edentate dectcu mai multe bree edentate dectcele cuprinse n clasificarea iniial,cele cuprinse n clasificarea iniial,Kennedy iKennedy i--a completat propriaa completat propriaclaslficare, adclaslficare, adugnduugndu--i nitei nitesubclase determinate de numrulsubclase determinate de numrulbreelor secundare pe care lebreelor secundare pe care le--aadenumitdenumit modificrimodificri,, clasa de bazclasa de bazfiind determinat de edentatiafiind determinat de edentatiasituat cel mai distal. Aadar dupsituat cel mai distal. Aadar dupcompletarea clasificrii facute chiarcompletarea clasificrii facute chiar

  de ctre autorul ei, edentaiile dinde ctre autorul ei, edentaiile dinclasa I, II i III Kennedy potclasa I, II i III Kennedy potprezenta pn la patru modificari (prezenta pn la patru modificari (patru bree suplimentare ), clasa apatru bree suplimentare ), clasa aIVIV--a neavnd nici o modificare.a neavnd nici o modificare.

 • 8/4/2019 TM-C curs1

  10/15

  Clasificarea lui CostaClasificarea lui Costa

  i n ara noastri n ara noastr Eugen CostaEugen Costa a ntocmit oa ntocmit oclasificare a edentaiilor pariale pe care leclasificare a edentaiilor pariale pe care le--aa

  mprit nmprit n ase clasease clase n funcie de topografian funcie de topografiabreelorbreelor(edentaie frontal, lateral, terminal,(edentaie frontal, lateral, terminal,

  mixt, extins i subtotal).mixt, extins i subtotal). Enunarea diagnosticului de edentaie ncepe laEnunarea diagnosticului de edentaie ncepe la

  maxilar ca i la mandibulmaxilar ca i la mandibul din dreapta i se termindin dreapta i se terminla captul stng al arcadei prin utilizarea celor treila captul stng al arcadei prin utilizarea celor treitermeni:termeni: frontal, lateral, terminal.frontal, lateral, terminal.

 • 8/4/2019 TM-C curs1

  11/15

  Protezarea fixProtezarea fix este o ramur a proteticii dentare,este o ramur a proteticii dentare,care se ocup de restaurarea dinilor cu leziunicare se ocup de restaurarea dinilor cu leziuni

  coronare i refacerea continuitii arcadelor dentarecoronare i refacerea continuitii arcadelor dentarentrerupte, prinntrerupte, prin piese proteticepiese protetice (confecionate n(confecionate nafara cavitii bucale) dinafara cavitii bucale) din metal, polimeri, materialemetal, polimeri, materialecompozite, ceramiccompozite, ceramic i/sau combinaii ale acestorai/sau combinaii ale acestora(metal(metal -- polimeri i metalpolimeri i metal -- ceramic, metalceramic, metal --

  materiale compozite),materiale compozite), care nu pot fi deplasate dincare nu pot fi deplasate dincavitatea bucal de ctre pacieni.cavitatea bucal de ctre pacieni. Realizarea unei restaurri protetice fixe include, peRealizarea unei restaurri protetice fixe include, pe

  lng actul terapeutic propriu zis de restaurarelng actul terapeutic propriu zis de restaurareprotetic,protetic, elaborarea unui diagnostic i planelaborarea unui diagnostic i plan

  terapeutic corectterapeutic corect,, o eventualo eventual terapie parodontalterapie parodontaladecvatadecvatntreinerii unor esuturi cu alte raporturintreinerii unor esuturi cu alte raporturidect dinii naturali (piese protetice din diferitedect dinii naturali (piese protetice din diferitemateriale),materiale), prevenirea apariiei unor defeciuniprevenirea apariiei unor defeciuniulterioareulterioare i mai ales oi mai ales o educaie sanitar specificeducaie sanitar specific

  domeniului.domeniului.

 • 8/4/2019 TM-C curs1

  12/15

  restaurare protetic fix0 restaurare protetic fixpoate deveni opoate deveni o parte"parte" dindin

  ADMADM,, fiind asimilat ifiind asimilat itolerat perfect de organismtolerat perfect de organismsau dimpotriv, ea poatesau dimpotriv, ea poateprovoca pacientului doarprovoca pacientului doardisconfort i iatrogenii.disconfort i iatrogenii.Calitatea restaurriiCalitatea restaurriidepinde dedepinde de elaborareaelaborareaplanului de tratament,planului de tratament,cunotinelecunotinele ii

  ndemnarea practicianului ndemnarea practicianuluipe depe de--o parte, iar pe de alto parte, iar pe de altparte, departe, de terenul iterenul ireactivitatea pacientului.reactivitatea pacientului.

  Tipuri de restaurri protetice fixe:Tipuri de restaurri protetice fixe:aa -- incrustaie (inlay);incrustaie (inlay);

  bb -- coroan parial;coroan parial;cc -- coroan de nveli mixt;coroan de nveli mixt;dd -- incrustaie extratisular (onlay);incrustaie extratisular (onlay);ee -- faet vestibular;faet vestibular;ff-- protez parial fix.protez parial fix.

 • 8/4/2019 TM-C curs1

  13/15

  Nu se poate concepe protezare fix fr estetic.Nu se poate concepe protezare fix fr estetic.mbuntirea nfirii ocup un loc din ce n ce maimbuntirea nfirii ocup un loc din ce n ce maiimportant n stomatogia restauratoare. Faa i n specialimportant n stomatogia restauratoare. Faa i n special

  zmbetul au un impact deosebit n relaiile interumane.zmbetul au un impact deosebit n relaiile interumane.vorbete din ce n ce mai mult devorbete din ce n ce mai mult de puterea zmbetului"puterea zmbetului"pentru reuita n societate.pentru reuita n societate.

  Coroanele i intermediarii metaloCoroanele i intermediarii metalo--ceramici,ceramici, introdui n aniiintrodui n anii1960, continu s reprezinte1960, continu s reprezinte opiunea de elecie nopiunea de elecie nprotezarea fix,protezarea fix, deoarece prezint o rezisten mecanic i odeoarece prezint o rezisten mecanic i oestetic bun. Dar exigenele pacienilor au crescut simitor. Aestetic bun. Dar exigenele pacienilor au crescut simitor. Aaprut conceptul deaprut conceptul de stomatologie fr metale".stomatologie fr metale".

  Protezele conjuncte unitareProtezele conjuncte unitare (incrustaii, coroane, etc.) se(incrustaii, coroane, etc.) seaplic pe dinii naturali avnd dreptaplic pe dinii naturali avnd drept scop restaurareascop restaurareamorfologiei i funciilor unei singure coroane dentare.morfologiei i funciilor unei singure coroane dentare. EleElepot fi ns folosite i ca elemente de agregare n cadrul uneipot fi ns folosite i ca elemente de agregare n cadrul uneiproteze conjunte plurale. Pentruproteze conjunte plurale. Pentru proteza conjunct plural,proteza conjunct plural,att n ara noastr, ct i n multe alte ri, se utiliza termenulatt n ara noastr, ct i n multe alte ri, se utiliza termenuldede punte dentarpunte dentar (bridge).(bridge).

 • 8/4/2019 TM-C curs1

  14/15

  Protezele pariale fixe se compun din:Protezele pariale fixe se compun din:

  -- elemente de agregareelemente de agregare --componenta protezei pariale fixecomponenta protezei pariale fixecare se agreg la dintele stlp icare se agreg la dintele stlp ide care se fixeaz i/sau sede care se fixeaz i/sau secontinu cu intermediarii.continu cu intermediarii.

  -- intermediariiintermediarii protezeiprotezei parialeparialefixefixe (corpul de punte)(corpul de punte) --constituii din unul sau mai muliconstituii din unul sau mai mulidini artificiali, care nlocuiescdini artificiali, care nlocuiescdinii naturali lips i refacdinii naturali lips i refaccontinuitatea arcadei ntrerupte.continuitatea arcadei ntrerupte.

  Diferite tipuri de agregare a protezelor unidentare:Diferite tipuri de agregare a protezelor unidentare:aa-- intracoronar (inlay);intracoronar (inlay);bb -- intraintra--extracoronar fr depirea suprafeei ocluzale;extracoronar fr depirea suprafeei ocluzale;cc -- intraintra--extracoronar cu depirea suprafeelor ocluzale;extracoronar cu depirea suprafeelor ocluzale;d i ed i e -- extracoronar, coroane de nveli, metoda acoperirii;extracoronar, coroane de nveli, metoda acoperirii;

  ff -- agregare radicular prin metoda substituirii.agregare radicular prin metoda substituirii.

 • 8/4/2019 TM-C curs1

  15/15

  DIAGNOSTICULDIAGNOSTICUL n vederea realizrii unei terapii de restauraren vederea realizrii unei terapii de restaurare

  protetic fix, pe prim plan se situeazprotetic fix, pe prim plan se situeaz elaborareaelaborareaunui diagnostic ct mai exact,unui diagnostic ct mai exact, care vizeaz attcare vizeaz attstatusul esuturilor dentostatusul esuturilor dento--parodontale, ct i toateparodontale, ct i toateformaiunile conexe aleformaiunile conexe ale ADM.ADM.

  Pe baza informailor culese n cadrul etapelor dePe baza informailor culese n cadrul etapelor dediagnostic, este posibil ulterior elaborarea unuidiagnostic, este posibil ulterior elaborarea unuiplan de tratament n conformitate cu statusul clinicplan de tratament n conformitate cu statusul clinici doleanele pacientului.i doleanele pacientului.

  Pentru obinerea unui succes n terapia cuPentru obinerea unui succes n terapia cu

  restaurri protetice fixe (domeniu ncrcat cu orestaurri protetice fixe (domeniu ncrcat cu otehnicitate i precizie deosebite), trebuie acordat otehnicitate i precizie deosebite), trebuie acordat oatenie deosebit fiecrei etape clinicoatenie deosebit fiecrei etape clinico--tehnice,tehnice,

  ncepnd cu anamneza i stabilirea diagnosticului.ncepnd cu anamneza i stabilirea diagnosticului.