TESTE Microeconomie

download TESTE Microeconomie

of 25

Transcript of TESTE Microeconomie

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  1/25

  Facultatea de Marketing i Afaceri Economice Internaionale Anul universitar 2007-2008AAnnuull ddee ssttuuddiiii:: II SSeemmeessttrruull 11

  DDiisscciipplliinnaa:: MMiiccrrooeeccoonnoommiieennttrreebbrrii ppeennttrruu eexxaammeenn

  ADEVRAT SAU FALS

  1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor.

  2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de oportunitate ar fi egal cu zero.

  3. Microeconomia reprezinta activitatea economica la nivelul economieinationale.

  4. Banii indeplinesc functia de mijloc de schimb atunci cand marfurile se achitain momentul livrarii lor.

  5. Majoritatea tranzactiilor bilaterale de piata sunt formate din doua fluxurieconomice: un flux real, si un flux monetar.

  6. Efectul de venit nul in cazul bunurilor de lux, foarte scumpe nu constituie osituatie de cerere atipica.

  7. Elasticitatea ofertei in raport de pret reprezinta sensibilitatea ofertei lamodificarile pretului bunului.

  8. Bunurile economice au un caracter nelimitat.

  9. Daca pentru realizarea unui buni este necesara utilizarea mai multor factori deproductie dintre care, pentru unul se adauga progresiv o cantitate constanta, in timp cecantitatile celorlalti factori nu se modifica, produsul marginal al factorului variabil creste panala un punct, apoi descreste.

  10. Valorile costului variabil mediu si costului total mediu sunt minime atuncicand sunt egale cu valoarea costului marginal.

  11. Firmele produc numai bunuri materiale.

  12. Pe termen lung, cresterea productivitatii muncii actioneaza in sensul opustendintei generale de evolutie a salariului nominal.

  13. Cresterea profitului unitar se afla in relatie direct proportionala cu pretul

  unitar.14. O crestere a ratei dobanzii va duce la scaderea pretului terenurilor.

  15. Operatiunile valutare la vedere sunt operatiunile in care valuta se transferaefectiv intr-un interval de timp ce nu depaseste 24 de ore lucratoare, socotite de la incheiereacontractului.

  16. Perioada cuprinsa intre momentul primirii creditului si inceperea restituirii luise numeste perioada de gratie.

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  2/25

  17. Bunurile private pure au doua trasaturi caracteristice: nonrivalitatea sinonexcluziunea.

  18. Serviciile sunt incluse in sectorul secundar al activitatii economice.

  19. Oferta este o functie crescatoare fata de pret.

  20. Resursele economice sunt factori de productie.

  21. Diversitatea produselor este o trasatura a pietei cu concurenta perfecta.

  22. Cererea de muncaeste egala cu nevoia de munca existenta in economie.

  23. Mobilitatea perfecta este o trasatura a ofertei de munca.

  24. Bancile comerciale contribuie la crearea masei monetare.

  25. Acordarea de imprumuturi solicitantilor care intrunesc conditiile de bonitatefinanciara este principala functie activa a bancilor.

  26. Intreprinderile de stat pot sa emita bonuri de tezaur.

  27. O tara oarecare poate sa fie, concomitent, si debitor si creditor.

  28. Nivelul salariului si cererea de munca se afla in raport invers proportional.

  29. Un agent economic va face angajari numai dac costul marginal al muncii estemai mare sau egal cu venitul marginal al muncii.

  30. In conditiile unei anumite marje de profit, marimea costului exercita presiuneasupra pretului.

  31. Izocuantele sunt convexe si se pot intersecta.

  32. Procesul consumarii capitalului fix se manifest prin fenomenul uzurii.

  33. Piata muncii este o piata omogena.

  34. Piata muncii este o piata derivata.

  35. Intre cererea de munca si nevoia de munca exista o relatie de la parte la intreg.

  36. Oferta de munca se exprima prin numarul locurilor de munca.

  37. Intre marimea duratei muncii si cea a timpului liber este o relatie inversa.

  38. Cererea de munca este influentata de costul marginal al muncii.

  39. Pe masura ce se renunta din ce in ce mai mult la producerea unui bun esteposibil sa se produca mai mult dintr-un alt bun.

  40. Trasarea frontierei posibilitatilor de productie se intemeiaza pe conceptele deraritate, alegere si cost de oportunitate.

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  3/25

  41. Costul de oportunitate reprezinta costul unei alternative la care se renunta infavoarea alteia.

  42. Existenta concurentei este motivul pentru care agentii economici cauta sa fiecat mai eficienti si competitivi pe piata.

  43. Perceperea de impozite si alocarea banilor publici de catre stat esteindispensabila in conditiile economiei de piata.

  44. Rata marginala de substitutie a bunului Y prin bunul X este egala cu raportulinvers al utilitatilor marginale inregistrate prin consumul unor unitati suplimentare din celedoua bunuri.

  45. La punctul de optim al consumatorului raportul preturilor este egal cu raportulinvers al utilitatilor marginale.

  46. In cazul bunurilor inferioare exista o relatie inversa intre modificarea pretuluisi modificarea cantitatii cerute din aceste bunuri.

  47. Actiunea efectului de substitutie este concordanta cu cea a efectului de venit in

  cazul tuturor bunurilor pentru care se verifica legea generala a cererii.

  48. Extinderea si contractia ofertei se manifesta sub influenta altor cauze decat celelegate de evolutia pretului.

  49. Productia totala este maxima pentru acea cantitate din factorul de productievariabil care corespunde egalitatii dintre productivitatea marginala si productivitatea medie.

  50. Atunci cand curba productivitatii medii se afla deasupra curbei productivitatiimarginale, productia totala scade.

  51. Daca productia unei firme este egala cu zero, atunci costul fix mediu si costul

  variabil mediu sunt egale.

  52. Comportamentul unei firme oligopoliste este unul strategic, fiecare competitorfiind nevoit sa tina seama de deciziile celorlalti.

  53. Nevoia de calculator si nevoia de imprimanta sunt considerate nevoicomplementare.

  54. Curba care ilustreaza problema raritatii si reflecta combinarile a doua bunuricare pot fi produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de curba productiei.

  55. Economia Politica este o stiinta economica functionala.

  56. Fluxurile de bunuri de consum de la firme la menaje constituie un exemplu deflux economic real.

  57. Fluxurilor de munca de la populatie la intreprinderi le corespund din directieopusa fluxurile monetare de plati reprezentand salariile pentru munca depusa.

  58. Intre beneficiul social si beneficiul privat exista o relatie ca de la intreg laparte.

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  4/25

  59. Paradoxul ofertei poate fi exemplificat prin produsele perisabile.

  60. Cel mai adesea functia de productie este o relatie de tipul Q = f(K,L).

  61. Costul implicit este insusi costul contabil.

  62. Costul explicit este insusi costul contabil.

  63. Costul economic este un concept mai larg decat costul contabil.

  64. Marimea costului este diferita de la un produs la altul, in functie de specificulfiecaruia si de consumul de factori pe care il solicita.

  65. CMT = CMF + CMV

  66.

  unde: CMV = cost mediu variabilCF = cost fixQ = productia

  67.

  unde:CMV = cost mediu variabilCV = cost variabilQ = productia

  68.

  unde: Cmg = cost marginalCV = cost variabilQ = productia

  69. CT = CTM x Qunde:CT = cost totalCTM = cost total mediuQ = productia

  70. CT = CVM x Qunde:CT = cost totalCVM = cost variabil mediuQ = productia

  71. In functie de nivelul dezvoltarii economice, nevoile locuitorilor din tariledezvoltate sunt mai multe si mai mari decat ale cetatenilor din tarile subdezvoltate.

  72. Costul de oportunitate al unei productii mai mari datorate progresuluitehnologic este mai mare decat cel initial, al productiei inferioare.

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  5/25

  73. Productivitatea medie este minima atunci cand este egala cu productivitatea

  marginala.

  74. Randamentele de scara crescatoare si descrescatoare se explica prinfenomenele interne scarii: economii si dezeconomii.

  75. Pamantul este un factor de productie originar.

  76. Pamantul este factor de productie neregenerabil

  77. Costul fix reprezinta cheltuiala care se face chiar daca nu se produce nimic.

  78. Capitalul circulant include masinile si utilajele.

  79. Coeficientul marginal al capitalului se determina prin formula:

  unde: k - coeficientul marginal al capitalului

  K - capitalulQ - volumul productiei

  80. Productivitatea medie a capitalului se determina cu formula de calcul :

  unde: W - productivitatea medie a capitaluluiQ- productiaK capitalul

  81. Productivitatea marginala a capitalului se calculeaza cu formula:

  unde:W - productivitatea marginala a capitaluluik - coeficientul marginal al capitalului

  82. Rata de activitate a populatiei se calculeaza cu formula:

  unde:

  R - rata de activitate a populatieiP - populatia activaP - populatia totala

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  6/25

  ALEGERE

  1. n functie de caracterul tridimensional al fiintei umane, nevoile pot ficlasificate:a. nevoi primare, sociale, secundare;

  b. nevoi fiziologice, sociale, rationale;c. nevoi fiziologice, sociale, secundare;d. nevoi primare, sociale, complexe.

  2. Curba care ilustreaza problema raritatii resurselor si reflecta combinarile adoua bunuri care pot fi produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de:a. curba productiei;

  b. curba costului de productie;c. curba posibilitatilor de productie;d. curba venitului.

  3. Rata retragerilor studentilor din invatamantul superior scade in timpul uneirecesiuni deoarece:a. costul de oportunitate al continuarii facultatii este redus;

  b. costul de oportunitate al continuarii facultatii este ridicat;

  c. costul de oportunitate al continuarii facultatii este nul;d. nu trebuie luat in calcul costul de oportunitate in aceasta situatie.

  4. Care dintre urmatorii economisti sunt considerati reprezentanti ai scolii clasiceengleze:a. Fr. Quesnay, Adam Smith, David Ricardo;

  b. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill;c. Adam Smith, David Ricardo, Paul Samuelson;d. John Maynard Keynes, Adam Smith, Alfred Marshall.

  5. Economia politica este o stiinta economica:a. fundamentala;

  b. de ramura;c. functionala;d. de granita.

  6. Un producator detine un avantaj comparativ ( relativ ) intr-o activitate, dacarealizeaza bunul:a. cu cel mai mic cost de productie in raport cu ceilalti producatori;

  b. cu cel mai mic cost de oportunitate in raport cu ceilalti producatori;c. cu cel mai mic consum de resurse in raport cu ceilalti producatori;d. cu cel mai mare pret de vanzare in raport cu ceilalti producatori.

  7. Modelul economiei sociale de piata, caracterizata prin atentia deosebitaacordata protectiei mediului, dezvoltarii adecvate a educatiei, ocrotirii sanatatii, asigurariilocurilor de munca si infaptuirii unor programe guvernamentale de protectie sociala, estecaracteristic pentru:a. SUA;

  b. Italia;c. Germania si tarile nordice;d. Japonia.

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  7/25

  8. Bunurile de stricta necesitate pentru consumatori au, de regula, o cerere infunctie de pret:a. elastica;

  b. inelastica;c. unitara;d. perfect elastica.

  9. In situatia in care pretul unui bun creste de la 1000 u.m. la 1200 u.m. iar oferta

  creste de la 100 bucati la 130 bucati, oferta este:a. elastica; b. inelastica;c. cu elasticitate unitara;d. perfect elastica.

  10. In punctul de saturatie (satietate):a. utilitatea totala este maxima;

  b. utilitatea marginala este maxima;c. utilitatea totala este nula;d. utilitatea totala este minima.

  11. Ecuatia dreptei bugetului este:a. B = Xpx + Ypy;

  b. B = Xpy+Ypx;c. Y = px/pyX +B/py;d. B = Xpx-Ypy.

  12. Optimul consumatorului se realizeaza la o combinare de bunuri si servicii inconsum care, la nivelul bugetului de care dispune si al preturilor existente, ii asigura:a. o cheltuiala minima;

  b. minimum de satisfactie (utlitate);c. maximum de satisfactie (utilitate);d. mentinerea constanta a utilitatii.

  13. Rata marginala de substitutie a bunului y cu bunul x, reprezinta cantitatea dinbunul x care este necesara pentru a inlocui o unitate din bunul y, astfel incat:a. utilitatea totala sa fie maxima;

  b. utilitatea totala sa fie minima;c. utilitatea totala sa fie nula;d. utilitatea totala sa fie constanta.

  14. Care din caracteristicile de mai jos nu pot fi atribuite muncii ca factor deproductie:a. factor activ si determinant al productiei;

  b. activitate constienta;c. factor derivat;d. consum concomitent de energie fizica si intelectuala.

  15. Capitalul - factor de productie se refera la:a. creditele contractate la banci;

  b. bunuri destinate producerii altor bunuri sau servicii;c. investitiile unei firme;d. bunuri economice destinate tranzactiilor pe piata.

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  8/25

  16. Costul mediu scade atunci cand:a. salariul creste iar productia scade;

  b. dinamica productivitatii muncii o devanseaza pe cea a salariului mediu;c. creste rata marginala de substituire a muncii cu capitalul;d. uzura fizica determinata de actiunea factorilor naturali este mai accentuata.

  17. Daca productia creste iar costul marginal este crescator si superior costuluivariabil mediu:

  a. costul fix este descrescator; b. costul variabil mediu descreste;c. costul total mediu descreste;d. costul variabil mediu creste.

  18. Costul mediu nu depinde de:a. consumul de factori de productie pe unitatea de produs;

  b. nivelul productivitatii;c. pretul factorilor de productie utilizati;d. veniturile consumatorilor.

  19. Functia de productie exprimalegatura obiectiva existenta intre:

  a. cost si profit;b. factorii de productie folositi si rezultatele obtinute;c. cantitatea si calitatea factorilor de productie folositi;d. profitul brut si profitul net.

  20. Rolul concurentei este:a. satisfacerea mai buna a trebuintelor consumatorului, fara sacrificarea intereselor

  producatorului; b. asigurarea cooperarii intre producatori;c. cresterea preturilor factorilor de productie;d. favorizarea vanzatorilor.

  21. Pretul are rolul de:a. stimulare a economisirii;

  b. informare;c. diminuare a risipei;d. indicator al nivelului de trai.

  22. Atomicitatea pietei se caracterizeaza prin faptul caa. pe piata exista un numar egal de vanzatori si cumparatori;

  b. deciziile proprii ale fiecarui agent al cererii si ofertei exercita un efect semnificativasupra cererii, ofertei si pretului;

  c. pe piata exista numerosi agenti ai cererii si ofertei, fiecare avand o forta economicaredusa;

  d. se deruleaza un volum redus de tranzactii de vanzare si cumparare.

  23. Conditia esentiala ca nevoia de munca sa fie considerata cerere de munca esteconsiderata:a. plata prin salariu;

  b. aparitia de noi intreprinderi;c. existenta concurentei;d. existenta ofertei de munca.

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  9/25

  24. Profitul reprezinta:a. excedentul costurilor totale fata de incasari;

  b. venitul factorului munca;c. venitul posesorului factorului natural;d. motivatia obiectiva a posesorilor capitalurilor pentru a le pune in functiune.

  25. Renta este o consecinta a:a. preturilor de monopol ridicate;

  b. excesului de oferta in raport cu cererea unor bunuri;c. cresterii puterii de cumparare a populatiei;d. deficitului de oferta in raport cu cererea unor factori de productie .

  26. Care din urmatoarele mijloace de circulatie si de plata nu sunt incluse in aldoilea agregat monetar (M2):a. monedele divizionare;

  b. depunerile pe termen scurt in conturi bancare;c. bonurile de casa ale unor organisme nationale de credit;d. devizele.

  27. Printre instrumentele politicii monetare nu se numara:

  a. taxa rescontului: b. taxa pe valoare adaugata;c. cumpararile si vanzarile de titluri pe piata deschisa;d. variatiile cotelor obligatorii de rezerva.

  28. Actionarii sunt:a. proprietari ai unei parti din capitalul societatii care a emis actiunile;

  b. creditori ai societatii care a emis actiunile;c. agenti de schimb care actioneaza in numele clientilor;d. brokeri specialisti.

  29. n principiu, este mai riscanta:

  a. emisiunea de obligatiuni; b. emisiunea de actiuni;c. riscurile sunt egale in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni;d. nu exista riscuri in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni.

  30. In cazul unei operatiuni bursiere la termen, in urma cresterii cursului actiunilor castiga:a. vanzatorul actiunilor;

  b. cumparatorul actiunilor;c. firma care a emis actiunile;d. atat vanzatorul cat si cumparatorul actiunilor.

  31. Casele de schimb valutar efectueaza numai operatiuni:a. la termen;

  b. la vedere;c. Swap;d. Hedging.

  32. Care dintre urmatoarele variante nu constituie o cauza a esecului pietelor?a. dificultatea individualizarii dreptului de proprietate;

  b. interventia autoritatilor statului prin diverse mijloce specifice;c. existenta unor costuri tranzactionale semnificative;d. esecul unor negocieri de schimb reciproc avantajos.

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  10/25

  33. Roland Coase sustine ca internalizarea externalitatilor:a. poate fi realizata numai prin interventie guvernamentala;

  b. nu poate fi realizata in practica;c. poate fi realizata, in unele cazuri, fara implicarea autoritatilor statului, daca

  drepturile de proprietate sunt definite cu claritate;d. este intotdeauna realizabila prin negociere directa.

  34. In raport cu populatia activa disponibila, populatia ocupata este:

  a. in relatie intreg - parte b. mai micac. mai mared. egala

  35. Ce tip de piata se caracterizeaz prin atomicitatea cererii si ofertei, prin lipsade omogenitate a produselor si posibilitatea unei satisfaceri bune a cererii:a. piata cu concurenta monopolistica

  b. oligopolc. oligopsond. monopol

  36. In situatia monopsonului:a. functioneaza atomicitatea cererii

  b. exista un singur producatorc. exista un singur cumparatord. preturile sunt stabilite de catre stat

  37. Dupa scaderea impozitului pe profit si a altor taxe din profitul brut, ramane:a. masa profitului

  b. rata profituluic. profitul normald. profitul net

  38. In general, relatia dintre nevoi (N) si resurse (R) este de urmatoarea forma:a. N < R

  b. N > Rc. N = Rd. nu se poate stabili o asemenea relatie

  39. Care dintre urmatoarele categorii economice nu influenteaza nivelul costuluitotal mediu:a. costul marginal

  b. costul fixc. costul variabild. costul variabil mediu

  40. Daca salariul nominal scade si salariul real creste inseamna ca preturile deconsum:a. au scazut mai putin dect a scazut salariului nominal

  b. au scazut mai mult decat a scazut salariul nominalc. au crescut mai putin dect a crescut salariul reald. au crescut mai mult decat a crescut salariul real

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  11/25

  41. Atunci cnd costul variabil total ramane constant iar cantitatea produsa creste,costul variabil mediu:a. creste

  b. se reducec. este egal cu zerod. creste, apoi scade pn la zero

  42. Sa se determine costul fix mediu stiind ca productia obtinuta (Q) este de 100

  de bucati iar costul fix global (CF) este de 10 000 u.m.:a. 100 u.m. b. 1000 u.m.c. 10 u. m.d. 110 u.m.

  43. Sa se determine costul variabil mediu stiind ca productia obtinut (Q) este de200 de bucati iar costul variabil global (CV) este de 20 000 u.m.:a. 100 u.m.

  b. 1000 u.m.c. 10 u. m.d. 110 u.m.

  44. Expresia baneasca a uzurii capitalului fix este:a. costul total

  b. cheltuiala cu capitalul circulantc. amortizaread. cifra de afaceri

  45. In costurile variabile nu sunt incluse cheltuielile cu:a. materii prime

  b. materialec. combustibild. salariile personalului administrativ

  46. Ce modificari apar in componentele unei mase monetare de 500 mld. u.m., dincare 30% reprezinta numerar, in cazul in care se creaza un depozit bancar de 10 mld. u.m.:a. numerarul creste cu 10 mld. u.m., iar moneda scripturala scade cu 10 mld. u.m.

  b. numerarul va fi de 140 mld. u.m. iar moneda scripturala de 360 mld. u.m.c. numerarul va fi de 150 mld. u.m. iar moneda scripturala de 350 mld. u.md. numerarul va fi de 200 mld. u.m. iar moneda scripturala de 300 mld. u.m

  47. In cazul in care pretul unicului substituent al bunului X a scazut, in modnormal:a. va scadea cererea pentru substituent

  b. va scadea cererea pentru bunul Xc. va creste oferta pentru substituentd. va creste oferta pentru bunul X

  48. Se afla in raport invers proportional:a. masa monetara si nivelul preturilor;

  b. salariul nominal si salariul real;c. rata dobanzii si oferta de moneda;d. rata dobanzii si cererea de credite.

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  12/25

  49. Printre particularitatile pietei muncii nu se numara:a. este eterogena si segmentata;

  b. reflecta legaturile reciproce dintre realitatile demografice si cele ale dezvoltariieconomico-sociale;

  c. este mai putin reglementata decat celelalte piete;d. piata muncii este piata derivata.

  50. Substituirea factorului munca in anumite proportii cu factorul capital va

  genera, pe termen scurt:a. o reducere a cererii de munca;b. o crestere a cererii de munca;c. o reducere a ofertei de munca;d. nu are nici o influenta.

  51. Printre factorii principali care influenteaza oferta de munca pe termen scurt nuse numara:a. marimea salariului;

  b. utilitatea si dezutilitatea muncii;c. nevoia de a subzista a salariatului si a familiei sale;d. programele de investitii.

  52. Existenta tensiunii nevoi-resurse il determina pe individ:a. sa faca risipa pentru ca oricum resursele sunt insuficiente;

  b. sa renunte la a mai consuma bunuri pentru producerea carora se folosesc resurserare si sa se orienteze catre bunuri care se obtin cu resurse abundente;

  c. sa consume doar bunuri pe care le ofera natura;d. sa aleaga in conditiile constrangerilor existente.

  53. In conditii perfect concurentiale:a. cererea firmei si cererea pietei sunt egale;

  b. oferta firmei este perfect elastica;c. profitul firmei este maxim la orice nivel de pret;

  d. cererea pietei are panta negativa.

  54. Obiectivul principal al producatorului este:a. obtinerea de castiguri legale

  b. inregistrarea de profit mediuc. maximizarea profituluid. minimizarea pierderilor

  55. Profitul anual si viteza de rotatie a capitalului (exprimata prin numarul derotatii) sunt in relatie:a. invers proportionala

  b. directac. negativad. de la parte la intreg

  56. Carui tip de piata ii este caracteristica vanzarea de produse diferentiate de catreun numar mare de producatori:a. pietei cu concurenta imperfecta in general

  b. pietei cu concurenta neloialac. pietei cu concurenta monopolisticad. oligopolului

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  13/25

  57. Pe masura ce se inregistreaza cresterea cantitatii consumate din bunuleconomic X, se observa ca:a. utilitatea marginala creste, in timp ce utilitatea totala descreste

  b. utilitatea individuala descreste in timp ce utilitatea marginala crestec. utilitatea totala creste, in timp ce utilitatea individuala descrested. utilitatea marginala si utilitatea individuala cresc

  58. Cand pretul unei marfi este la un moment dat de 100 u.m. si ajunge la 230

  u.m., inseamna ca:a. a crescut cu 230% b. a crescut la 130%c. a crescut cu 130%d. a crescut de 1,3 ori

  59. Consumul de capital fix se include in costul de productie:a. sub forma uzurii fizice a acestuia

  b. sub forma uzurii fizice si morale a acestuiac. proportional cu productia obtinutad. prin amortizare

  60. Productia a 4000 de bunuri necesita 80 de salariati. Angajarea a inca 40 desalariati determina un spor de productie de 1640 de bunuri. Cat este productivitatea marginalaa muncii?a. 16,4

  b. 56,4c. 41d. 26,3

  61. O activitate economica eficienta inseamna:a. a satisface nevoi mai multe cu resurse mai ieftine

  b. a satisface nevoile cu resursele pe care societatea le producec. a satisface nevoi mai multe cu aceleasi resurse sau cu resurse mai putine

  d. a spori permanent cantitatea resurselor atrase si utilizate

  62. Cand oferta creste, pretul si cantitatea de echilibru:a. cresc

  b. scadc. pretul creste, cantitatea scaded. pretul scade, cantitatea creste

  63. Cand oferta scade, pretul si cantitatea de echilibru:a. cresc

  b. scadc. pretul creste, cantitatea scaded. pretul scade, cantitatea creste

  64. Cand cererea scade, pretul si cantitatea de echilibru:a. cresc

  b. scadc. pretul creste, cantitatea scaded. pretul scade, cantitatea creste

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  14/25

  65. Cand cererea creste, pretul si cantitatea de echilibru:a. cresc

  b. scadc. pretul creste, cantitatea scaded. pretul scade, cantitatea creste

  66. In raport cu evolutia nevoilor umane, resursele sporesc si se diversifica:a. mai lent c. in acelasi timp

  b. mai repede d. nu exista o legatura

  67. Oamenii saraci calatoresc mai mult cu autobuzul, dar oamenii bogati calatorescde obicei cu avionul, deoarece:a. calatoria cu autobuzul este prea ieftina

  in comparatie cu statutul lor social;c. autobuzul este un mijloc de transport

  foarte scump pentru oamenii cu uncost de oportunitate ridicat al timpului;

  b. oamenii bogati prefera confortulavionului;

  d. nu exista o legatura

  68. Analiza comportamentului economic al entitatilor individuale se realizeaza lanivel:

  a. mezoeconomic c. microeconomic b. mondoeconomic d. macroeconomic

  69. La baza diviziunii muncii se afla:a. dorinta oamenilor de a-si satisface mai

  bine trebuintele;c. teoria economica clasica

  b. un act politic d. libertatea alegerii

  70. Care din definitiile de mai jos nu definesc stiinta economica si rolul ei?a. ofera agentilor economici puterea de

  anticiparec. accelereaza schimbul de marfuri

  b. studiaza comportamentul uman in

  activitatea de alocare si utilizare aresurselor

  d. ofera modul in care decidem sa

  folosim resursele rare, cu intrebuintarialternative

  71. De regula pretul bunurilor economice, in conditii de libertate economica, seformeaza:a. prin negociere c. prin decizii guvernamentale

  b. prin calcule matematice d. prin licitatie

  72. Delimitarea tipurilor de economie de piata se face, printre altele, si in raportde:a. nivelul venitului national c. forma de proprietate preponderenta

  b. rolul si functiile reale pe care leindeplineste piata

  d. gradul de interventie a statului

  73. Avantajul economic comparativ (relativ) are in vedere:a. gradul de specializare a productiei c. tipul de tehnologie folosit in procesul

  de productieb. costul de oportunitate al alegerii

  specializarii economiced. numai bunurile materiale

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  15/25

  74. Activitatea economica in economiile moderne este reglata prin:

  a. consensul cumparatorilor cu vanzatorii c. existenta unui sistem concurential b. interventia statului pentru cresterea

  oferteid. programare economica

  75. Modelul economiei de piata directionata spre consum se caracterizeaza prin:a. acorda un rol major pietelor si un rol

  minim statului:

  c. invatamantul public este preponderent

  b. sistem public de asigurari sociale binedezvoltat

  d. nivelul veniturilor este stabilit infunctie de pregatire si vechime

  76. Daca utilitatea marginala a ultimei unitati din bunul X este de doua ori maimare fata de cea a ultimei unitati din bunul Y, atunci un consumator rational isi asigura stareade echilibru doar daca:a. pretul unitar a lui X este dublu fata de

  pretul unitar a lui Yc. pretul lui X reprezinta jumatate din

  pretul lui Yb. preturile unitare ale lui X si Y sunt

  egaled. oricare din raspunsurile de mai sus

  poate fi corect

  77. Pe masura ce un individ decide sa consume tot mai mult dint-un bun sauserviciu:a. utilitatea marginala creste c. utilitatea totala creste

  b. utilitatea totala se mentine constanta d. pretul de vanzare creste

  78. In general, pe masura ce se cumpara o cantitate tot mai mare dintr-un bun sauserviciu:a. utilitatea marginala creste si utilitatea

  totala scadec. utilitatea marginala si cea totala cresc

  b. utilitatea marginala descreste siutilitatea totala creste

  d. utilitatea marginala si cea totala scad

  79. Maximizarea utilitatii desemneaza situatia in care:a. indivizii obtin maximum posibil de la

  societatec. indivizii aleg combinatia de consum

  care le poate permite obtinereasatisfactiei maxime, in raport cuconstrangerea bugetara

  b. indivizii consuma cantitatea maximade bunuri si servicii pe care si le pot

  permite, in raport cu constrangereabugetara

  d. utilitatea totala nu este influentata devenitul total disponibil alconsumatorului

  80. In populatia ocupata sunt inclusi:a. femeile casnice c. militarii in termen si studentii

  b. somerii inregistrati oficial d. intreprinzatorii

  81. Afirmatiile mentionate mai jos referitoare la pamant (sol) nu sunt corecte:a. factor de productie limitat c. factor de productie originar

  b. factor de productie neregenerabil d. factor de productie primar

  82. In capitalul fix al unei firme industriale nu intra:a. cladirile sectiilor de productie c. magaziile si depozitele

  b. masinile si utilajele d. materiale si semifabricate

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  16/25

  83. La baza combinarii factorilor de productie nu sta:a. amortizarea c. complementaritatea

  b. adaptabilitatea d. substituibilitatea

  84. Combinarea factorilor de productie se reprezinta grafic prin:a. curba posibilitatilor de productie c. curba de indiferenta

  b. Curba isocuantei (isoproductiei) d. curba de isoutilitate

  85. Cand productivitatea medie a muncii este egala cu cea marginala, atunciproductivitatea medie este:a. minima c. descrescatoare

  b. maxima d. crescatoare

  86. Renta este un venit pentru:a. intreprinzator c. proprietarul funciar

  b. salariat d. bancher

  87. Cand salariul real scade cu 20%, iar preturile scad cu 5%, salariul nominal sereduce cu:a. 5% c. 20%

  b. 15% d. 24%

  RSPUNS NUMERIC

  1. Un consumator cu un buget disponibil de 2 milioane de lei poate cumpara 2bunuri X sau 4 bunuri Y. n cazul in care se decide sa cumpere bunul X, determinati catebunuri Y reprezinta costul de oportunitate al unei unitati din bunul X.

  2. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in carepretul unui bun scade cu 10%, iar cantitatea ceruta din acel bun creste cu 20%.

  3. Coeficientul elasticitatii incrucisate a doua produse substituibile (berea si

  vinul) este 2. Precizati cu cate procente se modifica cantitatea de bere ceruta daca pretulvinului creste cu 25%.

  4. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in carepretul unui bun creste de la 100 la 150 u.m. iar cantitatea ceruta din acel bun scade de la 400la 300 buc.

  5. In cazul in care coeficientul de elasticitate a ofertei in raport de pret este 2, iarpretul bunului scade de la 200 la 150 u.m., cu cat va scadea cantitatea oferite din acel bunstiind ca initial a fost de 500 buc.?

  6. Cu cate procente ar fi necesar sa creasca pretul pentru o crestere a ofertei cu30%, in situatia in care coeficientul elasticitatii ofertei in raport de pret este egal cu 1.

  7. Stiind ca functia cererii in raport de pret este: C(px)= 40 - 2px, iar functiaofertei in raport de pret este O(px)= 10 + px, sa se calculeze pretul de echilibru.

  8. Cu cate procente creste productivitatea medie a muncii daca productia crestecu 200% iar numarul salariatilor cu 150%?

  9. Cate u.m. (unitati monetare) este costul fix, daca costul total la nivelulproductiei zero este 70 u.m.?

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  17/25

  10. La o firma pretul de vanzare al produselor este de 5.000 lei/bucata, costul fix

  global este de 20.000 lei si costul variabil mediu este 4000 lei. Care este nivelul productiei lapragul de rentabilitate ?

  11. Dependenta cererii si ofertei pentru bunul A in raport cu pretul unitar alacestuia (PA) se exprima prin functiile: CA = 50 - 2PA si OA = 20 +PA. Sa se determine

  pretul de echilibru pentru acest bun.

  12. In perioada T0 salariul nominal era de 25000 u.m. (unitati monetare). Cu cateu.m. trebuie marit salariul nominal pentru ca salariul real sa creasca cu 30%, in conditiilesporirii preturilor cu 40%?

  13. Un teren genereaza o renta anuala in valoare de 100 u.m. (unitati monetare), iarnivelul ratei dobanzii bancare este de 10%. Cate u.m. este pretul acestui teren?

  14. O banca acorda un credit de 1000 u.m. (unitati monetare) cu o rata a dobanziide 10% pe termen de 3 luni.Cate u.m. reprezinta dobanda incasata de banca?

  15. Cuponul unei obligatiuni este de 8000 u.m. (unitati monetare), iar rata anuala a

  dobanzii este 20%. Determinati cate u.m. reprezinta cursul obligatiunii.

  16. Cantitatea ceruta si pretul pentru bunul X evolueaza astfel:Saptamana Cantitate ceruta (buc.) Pret unitar (u.m.)

  T0 50 12T1 80 10

  Determinati coeficientul de elasticitate a cererii n functie de pret.

  17. Referitor la activitatea unei intreprinderi se dau urmatoarele date:Productie (buc.) 0 7 10Cost Total (u.m.) 200 1100 1500

  In cazul productiei de 10 buc., determinati costul variabil mediu.18. Fie datele din tabelul urmator:

  (unde Qx = cantitatea consmata din bunul X, Utx = utilitatea totala si Umx = utilitateamarginala)Qx 1 2Utx 30 ?Umx 30 20Cu ce valoare a Utx completati tabelul?

  19. Costurile fixe ale unei firme sunt CF=150 u.m., iar cele variabile medii suntCVM=30 u.m. Stiind ca firma vinde o unitate de produs cu pretul de 45 u.m. care este nivelul

  productiei de la care firma incepe sa obtina profit?

  20. Fie urmatoarea situatie a fortei de munca in Romania intr-un anumit an:

  Populatiatotala

  Populatiain varsta demunca (15-

  65 ani)

  Populatiaactiva

  Populatiaocupata

  Populatiaocupata

  civila

  Someriinregistrati(la sfarsitul

  anului)TOTAL 21000000 16500000 10000000 9000000 8000000 550000

  Care este gradul de ocupare (in procente)?

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  18/25

  21. Daca profitul creste cu 20% iar costurile scad cu 20%, cu cate procente creste

  rata profitului raportata la cost?

  22. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumitbun la diferite valori ale pretului acestuia. Cat este pretul de echilibru?

  Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.)5 20 12

  6 18 147 17 158 16 169 14 1810 12 21

  23. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumitbun la diferite valori ale pretului acestuia. Cat este cantitatea de echilibru?

  Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.)5 20 12

  6 18 147 17 158 16 169 14 1810 12 21

  24. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumitbun la diferite valori ale pretului acestuia. Calculati deficitul de oferta la nivelul pretului de 6mii de lei.

  Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.)5 20 12

  6 18 147 17 158 16 169 14 1810 12 21

  25. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumitbun la diferite valori ale pretului acestuia. Calculati excedentul de oferta la nivelul pretului de10 mii de lei.

  Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.)

  5 20 126 18 147 17 158 16 169 14 1810 12 21

  26. O firma are 150 de salariati si realizeaza 3000 de produse. Cati salariati ar finevoie sa mai angajeze firma pentru a-si dubla productia in conditiile cresterii productivitatiimedii a muncii cu 25%?

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  19/25

  27. Daca o firma realizeaza o productivitate medie a muncii de 1500

  produse/salariat, sa se detremine productivitatea marginala a muncii, in cazul sporirii cu 80%a productiei si cu 40% a numarului de salariati.

  28. Valoarea ramasa de amortizat a unui echipament de productie, dupa 4 ani deutilizare, este de 20 mil u.m. Care a fost valoarea initiala a produsului (exprimata in mil. u.m.)in situatia in care a mai ramas doar un an de plata pentru amortizare.

  29. Productivitatea medie a capitalului la momentul T a fost de 2000 de bucati. Inperioada T -T productia totala a crescut cu 30%, iar volumul capitalului cu 20%. Sa sedetermine productivitatea marginala a capitalului.

  30. Proprietarul unei suprafete de teren agricol decide sa vanda. Ce pret pretindeel, daca arenda anuala este de 500 u.m., iar rata dobanzii este de 25%?

  COMPLETION

  1. Nevoile umane reprezinta ________ materiale si spirituale, de bunuri siservicii, de mediu ecologic etc, ale vietii si activitatii oamenilor.

  2. Nevoile oamenilor constientizate, devenite mobiluri ale acestora, reprezinta____________ economice.

  3. Totalitatea elementelor care pot fi utilizate pentru producerea de bunurimateriale si servicii destinate satisfacerii nevoilor reprezinta ____________ economice.

  4. Activitatea economica este o componenta fundamentala a actiunii umane, incadrul careia, prin alocarea si folosirea resurselor economice, au loc procese de productie,circulatie, distributie si _________ de bunuri materiale si servicii, in vederea satisfaceriitrebuintelor.

  5. Componenta esentiala a activitatii economice o reprezinta _________.

  6. __________________ reprezinta activitatea economica la nivelulintreprinderii.

  7. __________________ reprezinta activitatea economica la nivel de ramuraeconomica si zona economica.

  8. __________________ reprezinta activitatea economica la nivelul economieinationale.

  9. __________________ reprezinta ansamblul economiilor nationale ininterdependenta lor.

  10. Activitatea din ramura constructiilor se incadreaza in sectorul ___________ .

  11. Activitatea din ramurile piscicultura si apicultura se incadreaza in sectorul___________ .

  12. Activitatea din servicii se incadreaza in sectorul _____________ .

  13. Activitatile legate de informatica se incadreaza in sectorul _____________ .

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  20/25

  14. Autorul lucrarii de referinta din anul 1936: Teoria generala a folosirii mainii

  de lucru, a dobanzii si a banilor a fost _______ __________ _____________.

  15. Economia de piata se caracterizeaza prin mai multe trasaturi printre care siaceea ca _________ este regulatorul principal.

  16. Totalitatea fluxurilor economice reale si monetare formeaza ________

  economic.

  17. Piata exprima relatiile economice dintre oameni, dintre agentii economici, cese desfasoara intr-un anumit spatiu, in cadrul carora se confrunta cererea cu oferta de marfuri,se formeaza ________, au loc negocieri si acte de vanzare - cumparare, in conditii deconcurenta.

  18. Cererea se afla in raport ________ proportional fata de pret: cand pretul creste,cantitatea ceruta scade, deoarece la un venit dat posibilitatea de cumparare se micsoreaza, siinvers, cand pretul scade, cantitatea ceruta creste.

  19. Cererea _______ exprima exceptiile de la legea cererii, adica situatiile in care

  cererea de marfuri evolueaza in acelasi sens cu pretul.

  20. Oferta reprezinta cantitatea de bunuri si servicii destinata vanzarii, pe _______,la un moment dat.

  21. Paradoxul ofertei exprima o exceptie de la _____ ________, cand oferta crestechiar si in cazul scaderii pretului de vanzare.

  22. Echilibrul pietei reflecta situatia in care cantitatile oferite si cele cerute sunt______, la pretul pietei.

  23. Cand cantitatea oferita scade, presupunand cererea constanta, curba ofertei se

  deplaseaza spre stanga si pretul de echilibru __________.

  24. Utilitatea economica reprezinta __________ pe care o resimte o persoana caurmare a consumului unei cantitati determinate dintr-un bun, in anumite conditii de timp sispatiu.

  25. Teoria utilitatii __________ presupune atasarea unor valori numerice caredescriu utilitatea.

  26. Legea formulata de Gossen arata ca atunci cand cantitatea consumata dintr-unbun creste, utilitatea ___________ a bunului respectiv tinde sa se diminueze, pana in punctulde saturatie cand devine nula.

  27. Teoria utilitatii ___________ considera ca nu este necesara masurarea precisaa utilitatii si ca este suficienta doar o ordonare a utilitatilor.

  28. Conditia matematica a optimului unui consumator care are de ales intre douabunuri este ca raportul utilitatilor marginale sa fie egal cu raportul _____________ celor douabunuri.

  29. __________ este factorul de productie derivat.

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  21/25

  30. Uzura _______ reprezinta deprecierea treptata a masinilor, echipamentelor,instalatiilor ca urmare a folosirii lor in activitatea economica sau a actiunii factorilor naturali.

  31. Functia de productie exprima relatia dintre factorii de productie si _________.

  32. Combinarea factorilor de productie se analizeaza pe termen scurt si pe termen_____.

  33. Randamentele de scara crescatoare si descrescatoare se explica prin ________si pierderi interne ale scarii.

  34. Productivitatea exprima ________ combinarii factorilor de productie cu scopulobtinerii maximului de efecte utile cu minimum de eforturi.

  35. Costul de productie exprima, in forma baneasca, totalitatea cheltuielilorefectuate si suportate de agentii economici pentru producerea si __________ de bunurimateriale si servicii.

  36. Costul explicit este insusi costul _________.

  37. Pretul este expresia _________ a valorii unei marfi.

  38. Populatia disponibila _________ este reprezentata de populatia ocupata si decei care cauta un loc de munca.

  39. Salariul este un venit pentru angajat si un cost pentru _________.

  40. Efectul de ____________ consta in reducerea timpului liber si crestereacorespunzatoare a timpului destinat muncii.

  41. Efectul de ____________ consta in micsorarea timpului destinat muncii sisporirea, corespunzatoare a timpului liber.

  42. Profitul _______ reprezinta partea din profitul brut care ramane dupa ce au fostdeduse dobanda la capitalul propriu, salariul ca recompensa pentru activitatea depusa, arendasi chiria pentru terenul si cladirea care ii apartin intreprinzatorului, impozitele si taxelesuportate direct din profit.

  43. Renta reprezinta plata pentru folosirea unei resurse economice nesubstituibile,a carei oferta este __________ in raport cu cererea, constituind un venit pentru posesorulacesteia.

  44. __________ reprezinta suma de bani platita pentru dreptul de folosintatemporara a unei sume de bani imprumutata.

  45. Obligatiunile _____________ sunt titluri de valoare, emise de banci, cu scopulacordarii de imprumuturi agentilor economici, care le garanteaza cu terenuri sau imobile.

  46. Piata _______ a capitalului cuprinde totalitatea tranzactiilor al caror obiect ilreprezinta titlurile de valoare nou emise.

  47. Piata ____________ a capitalului include totalitatea tranzactiilor efectuate cutitlurile de valoare emise si plasate anterior.

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  22/25

  48. Valutele ce se pot preschimba liber cu alte valute, fara restrictii vizand sumelesolicitate, scopul pentru care sunt solicitate si persoanele care doresc sa efectueze schimbul senumesc valute _____________.

  49. Ratele anuale scadente ale imprumutului extern si dobanda anuala reprezinta__________ datoriei externe.

  50. In cazul externalitatilor pozitive, beneficiile private sunt mai _________ decat

  beneficiile sociale.

  51. Notiunea de utilitate are caracter eminamente _________.

  52. Conform teoriei utilitatii cardinale, fiecarei unitati consumate dintr-un bun i sepoate atasa un __________ ca masura a utilitatii.

  53. La preturi situate peste pretul de echilibru se manifesta ________ de oferta si opresiune de reducere asupra pretului.

  54. Capitalul ________ reprezinta acea parte a capitalului care participa la maimulte cicluri de productie, consumandu-se treptat si inlocuindu-se la intervale mai mari de

  timp.

  55. Capitalul ________ reprezinta acea parte a capitalului care se consuma integralintr-un singur ciclu de fabricatie si se inlocuieste dupa fiecare ciclu de productie.

  56. _______ _______ _______ este o institutie infiintata pe baza de lege sisupravegheata de stat, ce are ca scop incheierea de tranzactii cu titluri de valoare anterioremise, dar poate mijloci si tranzactii cu valute si metale pretioase.

  57. Diferenta intre venitul total si costul de productie reprezinta ________profitului.

  58. Piata de tip ___________ este piata caracterizata prin existenta unui singurcumparator si a numerosi vanzatori.

  59. Masa _________ este constituita din totalitatea instrumentelor necesarecircuitului bunurilor economice si platilor la un moment dat.

  60. Specific operatiunilor bursiere la termen este caracterul lor __________.

  61. Tranzactiile _________sunt miscari sau transferuri univoce de bunuri, fara a seprimi in schimb contraprestatii.

  62. Cererea are drept suport puterea de ________a oamenilor.

  63. Cererea ________ exprima ansamblul cererii din partea tuturor cumparatorilorla toate bunurile si serviciile existente.

  64. Efectul Giffen este o situatie de cerere ________.

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  23/25

  65. Utilitatea ____________ reprezinta sporul utilitatii totale resimtite de opersoana ca urmare a consumarii unei unitati suplimentare dintr-un bun oarecare, ceilaltifactori fiind considerati constanti.

  66. Utilitatea marginala scontata a se obtine prin consumul unor unitatisuplimentare din orice bun este _______________-

  67. ______________ bugetara arata care este ansambul combinatiilor bunurilor pe

  care un consumator poate sa-si permita sa le consume, in limita venitului de care dispune si inraport cu preturile practicate pe piata, la un moment dat.

  68. Costul mediu este minim atunci cand este egal cu costul____________-

  69. _____________ reprezinta posibilitatea de asociere a unei fractiuni dintr-unfactor cu o cantitate din alt factor.

  70. ________________ reprezinta procesul prin care se stabilesc raporturilecantitative ale factorilor de productie ce participa la producerea unui anumit bun economic.

  71. ____________ reprezinta posibilitatea de a inlocui o cantitate dintr-un factor

  de productie printr-o cantitate determinata dintr-un alt factor in conditiile mentinerii aceluiasinivel al productiei.

  72. _____________ muncii exprima eficienta cu care este consumat factorulmunca.

  MATCHING

  Corelati tipul cererii cu valoarea coeficientului de elasticitate a cererii in raport de pret (Ecp ):a. Ecp < 1;

  b. Ecp = 0 ;

  c. Ecp = 1 ;d. Ecp > 1;e. Ecp .

  1. cerere elastica

  2. cerere perfect elastica

  3. cerere inelastica

  4. cerere perfect inelastica

  5. cerere cu elasticitate unitara

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  24/25

  Alegeti tipul de oferta corespunzator definitiei urmatoare:a. individuala;

  b. totala;c. agregata.

  6. oferta dintr-un bun din partea unui producator;

  7. toate bunurile si serviciile, din tara respectiva, destinate pietei, exprimate inbani;

  8. intreaga cantitate dintr-un bun pe care producatorii o ofera spre vanzare.

  Alegeti tipul ofertei potrivit definitiei urmatoare:a. elastica;

  b. cu elasticitate unitara;c. inelastica;d. perfect elastica;e. perfect inelastica.

  9. modificarea ofertei este mai mica decat modificarea pretului;

  10. variatia ofertei este mai mare decat variatia pretului;

  11. la orice variatie a pretului oferta nu se modifica;

  12. variatia ofertei este egala cu variatia pretului;

  13. la un nivel dat al pretului cantitatea oferita creste continuu, tinzand spre infinit.

  Alegeti tipul de utilitatea potrivit cu urmatoarea definitie:a. individuala;

  b. totala;c. marginala.

  14. reprezinta satisfactia pe care o resimte o persoana in urma consumarii uneiunitati dintr-un bun;

  15. reprezinta sporul utilitatii totale resimtite de o persoana ca urmare a consumariiunei cantitati suplimentare dintr-un bun;

  16. reprezinta utilitatea pe care o resimte o persoana in urma consumarii unorcantitati succesive dintr-un bun intr-o perioada data.

 • 8/6/2019 TESTE Microeconomie

  25/25

  Alegeti definitia corespunzatoare tipului de piata mentionat:a. numar relativ mic de producatori si multi consumatori;

  b. un singur producator si multi cumparatori;c. doi producatori si multi cumparatori;d. numerosi producatori si un singur cumparator;e. multi producatori si cativa cumparatori.

  17. piata monopolista

  18. piata duopolista

  19. piata oligopolista

  20. piata de tip oligopson

  21. piata de tip monopson

  Alegeti definitia pentru tipul de salariu mentionat:

  a. remuneratia primita de salariat, corespunzatoare salariului net si sumele pentruconcediul legal, eventual si al 13 -lea salariu.

  b. cantitatea de bunuri si servicii care poate fi cumparata cu salariul nominal, la unanumit nivel al preturilor;

  c. salariul din care s-au scazut impozitul si alte retineri prevazute de lege;d. salariul fixat prin lege, in urma negocierilor sindicate-guvern;e. acele venituri care completeaza salariul nominal si care provin de la bugetul de stat

  sus forma alocatiei pentru copii sau a altor ajutoare sociale;f. salariul atribuit tuturor angajatilor unei firme cand rezultatele economice ale

  acesteia sunt deosebit de bune;

  22. salariul direct

  23. salariul net

  24. salariul real

  25. salariul minim garantat

  26. salariul colectiv

  27. salariul social

  Corelati urmatoarele relatii cu urmatoarele tipuri de externalitati:a. beneficiul social = beneficiul privat + beneficiul extern

  b. costul social = costul privat + costul extern

  28. externalitati pozitive

  29. externalitati negative