Teste Biologie Animala Si Vegetala

of 28 /28
1/10 Cel mai lung segment al tubului digestiv la mamifere este: ... ? faringele esofagul intestinul subţire Intestinul subtire Este cel mai lung segment al tubului digestiv masurand in medie 6 m si se intinde de la pilor pana la nivelul valvulei ileocecale. El este organul cel mai important pentru procesul digestiv, prin functia lui motorie, secretorie si de absorbtie. Intestinul subtire are doua portiuni: duodenul, care este fixat pe peretele abdominal posterior, si intestinul liber. Intestinul liber este portiunea mobila a intestinului subtire, mobilitatea fiind datorata mezenterului care-1 leaga de peretele posterior al abdomenului. Din cauza lungimii sale formeaza 14-16 indoituri numite anse intestinale asezate intr-un grup superior - jejun - cu ansele in directie orizontala si, un grup inferior - ileon - cu ansele orientate vertical. Structura intestinului este simpla, fiind formata dintr-un perete muscular acoperit cu o membrana (peritoneu) si captusit cu o mucoasa. Peretele muscular este format din doua paturi de fibre netede: una longitudinala externa, cealalta circulara interna. intre acestea se gaseste o bogata retea nervoasa. Mucoasa este reprezentata printr-un epiteliu simplu, cu numeroase cute (valve conivente), datorita carora suprafata sa reala este considerata mai mare decat suprafata aparenta interna a intestinului. Pe langa acesta, mucoasa intestinala poseda si nenumarate mici proeminente in lumenul intestinal, de forma unui degete de manusa (vilozitati intestinale). In interiorul vilozitatilor patrund fibre musculare, vase de sange si vase limfatice. Ele joaca un rol important in absorb{ie. Intestinul subtire este inervat prin ramuri simpatice si parasimparice provenite din plexurile celiac si mezenteric superior si din cele doua plexuri intrinseci care asigura un automa- tism intestinal . intestinul gros 2/10 Căi urinare extrarenale la mamifere sunt: ureterele, vezica urinară şi ............ ? glanda bulbo-uretrală 3618 TRUE 3628 TRUE

Embed Size (px)

Transcript of Teste Biologie Animala Si Vegetala

Page 1: Teste Biologie Animala Si Vegetala

1/10 Cel mai lung segment al tubului digestiv la mamifere este: ... ?

faringele

esofagul

intestinul subţire Intestinul subtire

Este cel mai lung segment al tubului digestiv masurand in medie 6 m si se intinde de la pilor pana la nivelul valvulei ileocecale. El este organul cel mai important pentru procesul digestiv, prin functia lui motorie, secretorie si de absorbtie.

Intestinul subtire are doua portiuni: duodenul, care este fixat pe peretele abdominal posterior, si intestinul liber. Intestinul liber este portiunea mobila a intestinului subtire, mobilitatea fiind datorata mezenterului care-1 leaga de peretele posterior al abdomenului. Din cauza lungimii sale formeaza 14-16 indoituri numite anse intestinale asezate intr-un grup superior - jejun - cu ansele in directie orizontala si, un grup inferior - ileon - cu ansele orientate vertical.

Structura intestinului este simpla, fiind formata dintr-un perete muscular acoperit cu o membrana (peritoneu) si captusit cu o mucoasa. Peretele muscular este format din doua paturi de fibre netede: una longitudinala externa, cealalta circulara interna. intre acestea se gaseste o bogata retea nervoasa. Mucoasa este reprezentata printr-un epiteliu simplu, cu numeroase cute (valve conivente), datorita carora suprafata sa reala este considerata mai mare decat suprafata aparenta interna a intestinului.

Pe langa acesta, mucoasa intestinala poseda si nenumarate mici proeminente in lumenul intestinal, de forma unui degete de manusa (vilozitati intestinale). In interiorul vilozitatilor patrund fibre musculare, vase de sange si vase limfatice. Ele joaca un rol important in absorb{ie. Intestinul subtire este inervat prin ramuri simpatice si parasimparice provenite din plexurile celiac si mezenteric superior si din cele doua plexuri intrinseci care asigura un automa-tism intestinal .

intestinul gros

2/10 Căi urinare extrarenale la mamifere sunt: ureterele, vezica urinară şi ............ ?

glanda bulbo-uretrală

uretra

reticulul

31/10 La plante, structuri celulare cu membrană dublă sunt: nucleul, plastidele şi ............ ?

Lizozomii

plasmalema

3618 TRUE

3628 TRUE

3638 TRUE

Page 2: Teste Biologie Animala Si Vegetala

mitocondriile .Structura, ultrastructura şi rolul componentelor celulei⇒Procariote : structură⇒Eucariote :învelişul celulei :membrană celulară (model mozaic fluid) perete celular citoplasmă:fundamentalăstructurală – organite celulare:reticul endoplasmaticribozomimitocondriiaparat Golgi (dictiozomi)lizozomicentrozom plastidevacuolenucleu :membrană nuclearănucleolicarioplasmă-cromatinăacizii nucleici (tipuri şi rol)

41/10 Pentru a realiza sinteza de substanţe organice prin procesul de fotosinteză, planta preia din sol genul şi ... ?

specia

bacteria

substanţa organică

3648 TRUE

Page 3: Teste Biologie Animala Si Vegetala

5/10 Neuronul este alcătuit din corp celular şi din ............ ?

pericarion

neurofibrile

prelungiri

celule nevroglice

61/10 Urechea internă cuprinde receptori auditivi şi ... ?

heterozomi

acustici

vestibulari

autozomi

7Cerebelul controlează poziţia şi ............ corpului.

receptori

echilibrul

muschii

neuronii

8Anafaza mitotică se caracterizează prin: ... ?

dezorganizarea fusului de diviziune

migrarea cromozomilor monocromatidici spre poli

individualizarea cromozomilor bicromatidici

formarea membranei nucleare

9/10 Conţin enzime oxido-reducătoare: ... ?

3698 TRUE

3710 TRUE

3720 TRUE

3730 TRUE

Page 4: Teste Biologie Animala Si Vegetala

centrozomii

vacuolele

ribozomii

mitocondriile

10Nucleoidul: ... ?

este un organit cu rol în respiraţia celulei procariote

reprezintă genomul bacterian

este alcătuit dintr-o moleculă de ARN circulară

se află în interiorul nucleului la eucariote

11/10 Nucleul are înveliş nuclear: ... ?

în metafaza I a meiozei

la sfârşitul anafazei

în metafaza mitozei

la sfârşitul telofazei I

12/10 În respiraţia aerobă are loc: ... ?

eliberarea oxigenului

producerea de substanţe organice

sinteza unui produs intermediar

oxidarea glucozei până la CO2 şi H2O

1310 Leucoplastele au rol în: ... ?

fotosinteză

3841 TRUE

3851 TRUE

3861 TRUE

3871 TRUE

3881 TRUE

Page 5: Teste Biologie Animala Si Vegetala

depozitare

reproducere

transport celular

Ministerul Educaţiei NaţionaleCentrul Naţional de Evaluare şi ExaminareProbă scrisă la biologie vegetală şi animală Varianta 71Examenul de bacalaureat naţional 2013Proba E.d)Biologie vegetală şi animalăVarianta 7- Filiera teoretică – profilul real;- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;- Filiera vocaţională – profilul militar.Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncteScrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere dinafirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.La mamifere, în timpul inspiraţiei, muşchii intercostali şi ............ se ............ .

Page 6: Teste Biologie Animala Si Vegetala

B 6 puncteDaţi două exemple de grupe de vertebrate; scrieţi în dreptul fiecărei grupe câte un exemplureprezentativ.

C 10 puncteScrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă osingură variantă de răspuns.1. Monocotiledonatele sunt:a) animaleb) fungic) monered) plante2. La mamifere, componenta comună a sistemelor digestiv şi respirator este:a) esofagulb) faringelec) laringeled) traheea3. Rinichiul este:a) acoperit de pleureb) componentă a căilor urinarec) localizat în cavitatea toracicăd) organ pereche4. Respiraţia aerobă şi respiraţia anaerobă:a) au rol în producerea de energieb) constau în degradarea substanţelor anorganicec) sunt procese specifice organismelor animaled) se finalizează cu eliberarea de O2 şi COMinisterul Educaţiei NaţionaleCentrul Naţional de Evaluare şi ExaminareProbă scrisă la biologie vegetală şi animală Varianta 725. Candidoza este:a) afecţiune specifică bărbaţilorb) prevenită printr-o alimentaţie echilibratăc) provocată de o ciupercăd) recunoscută prin apariţia de tumori

D 10 puncteCitiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A.Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoareafirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, înacest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Descompunerea apei în oxigen şi hidrogen are loc în faza de întuneric a fotosintezei.2. Bila produsă de vezica biliară este eliberată în duoden.3. La eucariote, unul dintre mecanismele prin care se realizează recombinarea genetică esteschimbul reciproc de gene.

Page 7: Teste Biologie Animala Si Vegetala

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncteInima mamiferelor este un organ musculos, alcătuit din două atrii şi două ventricule.a) Caracterizaţi infarctul miocardic, precizând: două cauze, două manifestări, o măsură deprevenire.b) Explicaţi diferenţa de grosime dintre pereţii ventriculului drept şi cei ai ventriculului stâng.c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:- sângele reprezintă 7% din masa corpului;- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;- masa corpului persoanei este de 98 Kg.Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pecare aţi propus-o.

B 12 puncteSe încrucişează un soi de prun cu fructe alungite (A), de culoare galbenă (G), fiindheterozigot pentru ambele caractere, cu un soi de prun cu fructe rotunde (a), de culoare roşie (g).Stabiliţi următoarele:a) genotipurile celor doi părinţi;b) tipurile de gameţi formaţi de părintele heterozigot pentru ambele caractere;c) genotipul descendenţilor din F1 care au fructe alungite şi de culoare roşie.d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pecare aţi propus-o.Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)1. 14 puncteOrganele de simţ împreună cu sistemul nervos au rol în realizarea sensibilităţii la mamifere.a) Precizaţi două caracteristici ale urechii medii a mamiferelor.b) Comparaţi celulele cu conuri cu celulele cu bastonaşe din structura ochiului mamiferelor,precizând o asemănare şi o deosebire între aceşti receptori vizuali.c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajulştiinţific adecvat.Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:- Scleroza în plăci – manifestări şi prevenire.- Măduva spinării şi encefalul.Ministerul Educaţiei NaţionaleCentrul Naţional de Evaluare şi ExaminareProbă scrisă la biologie vegetală şi animală Varianta 73

2. 16 puncteLa eucariote, celula este alcătuită din mai multe componente cu localizări şi structuridiferite, corespunzătoare rolului pe care îl îndeplinesc.a) Caracterizaţi mitocondria, precizând: două componente structurale, rolul îndeplinit.

Page 8: Teste Biologie Animala Si Vegetala

b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Cloroplastul este organit citoplasmatic specific celuleivegetale”.c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Fazele mitozei”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.În acest scop, respectaţi următoarele etape:- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patrufraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate

Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.Nu se acordă fracţiuni de punct.Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 apunctajului total acordat pentru lucrare.SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte

Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncteB 6 puncte- două exemple de grupe de vertebrate; 2 x 1p. = 2 puncte- câte un exemplu reprezentativ pentru fiecare grupă de vertebrate. 2 x 2p. = 4 puncte

C 10 puncteSe acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2b; 3d; 4a; 5c. 5 x 2p. = 10 puncteD 10 puncteSe acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A. 3 x 2p.= 6 puncteSe acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p.= 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)A 18 punctea) caracterizarea infarctului miocardic:- două cauze ale infarctului miocardic; 2 x 1p.= 2 puncte- două manifestări ale infarctului miocardic; 2 x 1p.= 2 puncte- o măsură de prevenire a infarctului miocardic; 1 punctb) explicarea diferenţei de grosime dintre pereţii ventriculului drept şi cei ai ventriculului stâng;3 punctec) - calcularea masei sângelui; 2 puncte98 x 7 : 100 = 6,86 kg;- calcularea masei plasmei sangvine; 2 puncte6,86 x 55 : 100 = 3,773 kg;- calcularea masei apei din plasma sangvină; 2 puncte3,773 x 90 : 100 = 3,3957 kg;d) - formularea cerinţei; 2 puncte- rezolvarea cerinţei. 2 puncte

B 12 punctea) genotipurile celor doi părinţi: AaGg; aagg; 2 x 1p. = 2 puncte

Page 9: Teste Biologie Animala Si Vegetala

b) tipurile de gameţi formaţi de părintele heterozigot pentru ambele caractere: AG; Ag; aG; ag;4 x 1p. = 4 punctec) genotipul descendenţilor din F1 care au fructe alungite şi de culoare roşie : Aagg; 2 puncted) - formularea cerinţei; 2 puncte- rezolvarea cerinţei. 2 puncteSUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)1. 14 punctea) precizarea a două caracteristici ale urechii medii a mamiferelor; 2 x 1p. = 2 puncteb) precizarea unei asemănări şi a unei deosebiri între celulele cu con şi celulele cu bastonaş dinstructura ochiului mamiferelor; 2 x 2p.= 4 punctec) construirea a patru enunţuri afirmative folosind, în acest scop, informaţii referitoare laconţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte2. 16 punctea) caracterizarea mitocondriei:- două componente structurale ale mitocondriei; 2 x 1p. = 2 puncte- rolul îndeplinit de mitocondrie; 1 punctb) explicarea corectă; 3 punctec) alcătuirea minieseului, folosind informaţia ştiinţifică adecvată:- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune estefolosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte

Examenul de bacalaureat naŃional 2013Proba E. d)Biologie vegetală si animalăModel- Filiera teoretică – profilul real;- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecŃia mediului;- Filiera vocaŃională – profilul militar.Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.SUBIECTUL I (30 de puncte)A 4 puncteScrieŃi, pe foaia de examen, noŃiunile cu care trebuie să completaŃi spaŃiile libere dinafirmaŃia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.Trompa lui Eustachio face legătura între urechea ………… si ………… .B 6 puncteDaŃi două exemple de grupe de moluste; scrieŃi în dreptul fiecărei grupe câte ocaracteristică generală.C 10 puncteScrieŃi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă osingură variantă de răspuns.1. Gastrita este boală a sistemului:a) digestivb) excretorc) musculard) nervos2. Din regnul Plante fac parte:a) ascomiceteleb) bacteriilec) bazidiomicetele

Page 10: Teste Biologie Animala Si Vegetala

d) gimnospermele3. Ureterele:a) aparŃin căilor urinare extrarenaleb) conduc urina spre calicele renalec) conŃin o zonă medulară cu aspect striatd) sunt alcătuite din unităŃi numite nefroni4. Coroida:a) conŃine fotoreceptori pentru vederea de zib) este învelisul extern al globului ocularc) este localizată la exteriorul scleroticiid) conŃine vase de sângeMinisterul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului si SportuluiCentrul NaŃional de Evaluare si ExaminareProbă scrisă la biologie vegetală si animală Model25. Fotosinteza este:a) caracteristică ciupercilorb) întâlnită în celule vegetale lipsite de clorofilăc) sursa principală de substanŃe organiced) un tip de nutriŃie heterotrofăD 10 puncteCitiŃi, cu atenŃie, afirmaŃiile următoare. Dacă apreciaŃi că afirmaŃia este adevărată, scrieŃi,pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaŃiei, litera A.Dacă apreciaŃi că afirmaŃia este falsă, scrieŃi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoareafirmaŃiei, litera F si modificaŃi parŃial afirmaŃia pentru ca aceasta să devină adevărată. FolosiŃi, înacest scop, informaŃia stiinŃifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaŃiei.1. Urodelele si anurele sunt mamifere.2. Stomacul este glandă anexă a tubului digestiv al mamiferelor.3. Ovarele conŃin numerosi foliculi ovarieni.SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)A 18 puncteHematiile, leucocitele si trombocitele sunt elementele figurate ale sângelui.a) PrezentaŃi comparativ leucocitele si trombocitele, precizând pentru fiecare: câte douăcaracteristici, rolul îndeplinit.b) ExplicaŃi unitatea structură - funcŃie, în cazul hematiilor.c) CalculaŃi conŃinutul în apă al plasmei sângelui unui copil, stiind următoarele:- volumul sangvin reprezintă 7% din masa corpului;- plasma reprezintă 55% din volumul sangvin;- apa reprezintă 90% din compoziŃia plasmei sangvine;- copilul cântăreste 46 de Kg.ScrieŃi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinŃei.d) CompletaŃi această problemă cu o altă cerinŃă pe care o formulaŃi voi; rezolvaŃi cerinŃa pecare aŃi propus-o.B 12 puncteSe încrucisează două soiuri de tomate care se deosebesc prin două perechi de caractere:dimensiunea si culoarea fructelor. Fructele mari (M) si de culoare rosie (R) sunt caracteredominante, iar fructele mici (m) si de culoare galbenă (r) sunt caractere recesive. Un părinte are

Page 11: Teste Biologie Animala Si Vegetala

fructe mari si de culoare rosie, iar celălalt părinte are fructe mici si de culoare galbenă. PărinŃii sunthomozigoŃi pentru ambele caractere. Prin încrucisarea între ei a indivizilor din F1, se obŃin, în F2 ,16 combinaŃii de factori ereditari. StabiliŃi următoarele:a) genotipurile părinŃilor;b) două exemple de tipuri de gameŃi produsi de indivizii din F1;c) numărul combinaŃiilor din F2, heterozigote pentru dimensiunea fructelor; genotipul indivizilordin F2 cu fructe mici si de culoare rosie.d) CompletaŃi această problemă cu o altă cerinŃă pe care o formulaŃi voi; rezolvaŃi cerinŃa pecare aŃi propus-o.ScrieŃi toate etapele rezolvării problemei.Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului si SportuluiCentrul NaŃional de Evaluare si ExaminareProbă scrisă la biologie vegetală si animală Model3SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)1. 14 puncteProfaza si telofaza sunt două dintre cele patru faze ale mitozei.a) PrecizaŃi câte o caracteristică pentru fiecare dintre aceste două faze ale mitozei.b) ComparaŃi metafaza mitozei cu anafaza mitozei, precizând o deosebire între aceste douăfaze.c) ConstruiŃi patru enunŃuri afirmative, câte două pentru fiecare conŃinut, utilizând limbajulstiinŃific adecvat.FolosiŃi, în acest scop, informaŃii referitoare la următoarele conŃinuturi:- Cromatina - acizii nucleici;- Boli ereditare.2. 16 puncteRespiraŃia este una dintre funcŃiile fundamentale ale organismelor.a) EnumeraŃi cele două tipuri de respiraŃie din lumea vie, precizând pentru fiecare tip derespiraŃie, câte un exemplu de organisme la care sunt întâlnite aceste tipuri de respiraŃie.b) StabiliŃi o asemănare între respiraŃia plantelor si respiraŃia animalelor.c) AlcătuiŃi un minieseu intitulat „Bolile sistemului respirator al omului”, folosind informaŃiastiinŃifică adecvată.În acest scop, respectaŃi următoarele etape:- enumerarea a sase noŃiuni specifice acestei teme;- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patrufraze, folosind corect si în corelaŃie noŃiunile enumerate

Examenul de bacalaureat naŃional 2013Proba E. d)Biologie vegetală si animalăBAREM DE EVALUARE SI DE NOTAREModel- Filiera teoretică – profilul real;- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecŃia mediului;- Filiera vocaŃională – profilul militar.Se punctează oricare alte modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.Nu se acordă fracŃiuni de punct.

Page 12: Teste Biologie Animala Si Vegetala

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajuluitotal acordat pentru lucrare la 10.SUBIECTUL I (30 de puncte)A 4 puncteSe acordă câte 2p. pentru fiecare noŃiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncteB 6 puncte- două exemple de grupe de moluste; 2 x 1p. = 2 puncte- câte o caracteristică generală pentru fiecare grupă. 2 x 2p. = 4 puncteC 10 puncteSe acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2d; 3a; 4d; 5c. 5 x 2p. = 10 puncteD 10 puncteSe acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A. 3 x 2p.= 6 puncteSe acordă 2p. pentru modificarea corectă a afirmaŃiei false. 2 x 2p.= 4 puncteSUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)A 18 punctea) prezentarea comparativă a leucocitelor si trombocitelor:- două caracteristici ale leucocitelor; 2 x 1p. = 2 puncte- două caracteristici ale trombocitelor; 2 x 1p. = 2 puncte- rolul îndeplinit de leucocite; 1 punct- rolul îndeplinit de trombocite; 1 punctb) explicaŃia corectă; 2 punctec) - calcularea volumului sangvin al copilului; 2 puncte46 x 7 : 100 = 3,22 l;- calcularea valorii plasmei sangvine; 2 puncte3,22 x 55 : 100 =1,771 l;- calcularea conŃinutului în apă al plasmei sangvine; 2 puncte1,771 x 90 : 100 =1,5939 l.d) - formularea cerinŃei; 2 puncte- rezolvarea cerinŃei. 2 puncte

B,a) genotipurile părinŃilor: MMRR; mmrr; 2 x 1p. = 2 puncteb) două exemple de tipuri de gameŃi produsi de indivizii din F1; 2 x 1p. = 2 punctec) numărul combinaŃiilor din F2, heterozigote pentru dimensiunea fructelor: 8 (8/16); 2 puncte- genotipul indivizilor din F2 cu fructe mici si de culoare rosie: mmRR; mmRr; 2 x 1p. = 2 puncted) - formularea cerinŃei; 2 puncte- rezolvarea cerinŃei

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)1. 14 punctea) precizarea unei caracteristici pentru profaza mitozei; 2 puncte- precizarea unei caracteristici pentru telofaza mitozei; 2 puncteb) precizarea unei deosebiri între metafaza mitozei si anafaza mitozei; 2 punctec) construirea a patru enunŃuri afirmative, utilizând limbajul stiinŃific adecvat, folosind informaŃiireferitoare la conŃinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte2. 16 punctea) enumerarea celor două tipuri de respiraŃie din lumea vie; 2 x 1p. = 2 puncte- precizarea, pentru fiecare tip de respiraŃie, a câte unui exemplu de organisme la care sunt

Page 13: Teste Biologie Animala Si Vegetala

întâlnite aceste tipuri de respiraŃie; 2 x 1p. = 2 puncteb) stabilirea unei asemănări între respiraŃia plantelor si respiraŃia animalelor; 2 punctec) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaŃia stiinŃifică adecvată, respectându-se cerinŃele:- pentru fiecare noŃiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte- pentru coerenŃa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noŃiune estefolosită corect, în corelaŃie cu celelalte noŃiuni, se acordă 4 p.

Biologie vegetală şi animalăBarem de evaluare şi de notareVarianta 2- Filiera teoretică – profilul real;- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;- Filiera vocaţională – profilul militar.Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.Nu se acordă fracţiuni de punct.Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 apunctajului total acordat pentru lucrare.SUBIECTUL I (30 de puncte)A 4 puncteSe acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncteB 6 puncte- două exemple de grupe de amfibieni; 2 x 1p. = 2 puncte- câte un exemplu reprezentativ. 2 x 2p. = 4 puncteC 10 puncteSe acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2c; 3a; 4a; 5d. 5 x 2p. = 10 puncteD 10 puncteSe acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A. 3 x 2p. = 6 puncteSe acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p. = 4 puncteSUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)A 18 punctea) caracterizarea aterosclerozei, precizând:- două cauze; 2 x 1p. = 2 puncte- două manifestări; 2 x 1p. = 2 puncte- două măsuri de prevenire. 2 x 1p. = 2 puncteb) explicarea corectă; 2 punctec) - calcularea masei sângelui sportivului; 2 puncte74 x 7 : 100 = 5,18 kg;- calcularea masei plasmei sangvine; 2 puncte5,18 x 55 : 100 = 2,849 kg;- calcularea masei apei din plasma sangvină; 2 puncte2,849 x 90 : 100 = 2,5641 kg.d) - formularea cerinţei; 2 puncte- rezolvarea cerinţei. 2 puncte

Examenul de bacalaureat naţional 2013Proba E. d)

Page 14: Teste Biologie Animala Si Vegetala

Biologie vegetală şi animalăVarianta 2- Filiera teoretică – profilul real;- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;- Filiera vocaţională – profilul militar.Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.SUBIECTUL I (30 de puncte)A 4 puncteScrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere dinafirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.Urechea externă a mamiferelor este alcătuită din ............ şi ............ auditiv.B 6 puncteDaţi două exemple de grupe de amfibieni; scrieţi în dreptul fiecărei grupe câte un exemplureprezentativ.C 10 puncteScrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă osingură variantă de răspuns.1. Scleroza în plăci este boală a sistemului:a) digestivb) excretorc) nervos centrald) reproducător masculin2. La eucariote, sediul respiraţiei aerobe este:a) aparatul Golgib) cloroplastulc) mitocondriad) reticulul endoplasmatic3. Din regnul Fungi fac parte:a) Ascomiceteleb) Angiospermelec) Celenterateled) Gimnospermele4. Rinichii:a) au în structura lor nefronib) realizează funcţia de relaţiec) sunt localizaţi în cavitatea toracicăd) sunt lipsiţi de vascularizaţieMinisterul Educaţiei NaţionaleCentrul Naţional de Evaluare şi ExaminareProbă scrisă la biologie vegetală şi animală Varianta 225. Celulele cu conuri sunt:a) absente în pata galbenăb) componentele nervului opticc) localizate în coroidăd) receptori vizualiD 10 puncteCitiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că

Page 15: Teste Biologie Animala Si Vegetala

afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera Fşi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop,informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.1. Bronşita este o boală cu transmitere sexuală.2. Organul comun sistemelor digestiv şi respirator este laringele.3. Una dintre căile de realizare a recombinării genetice este schimbul reciproc de gene întrecromozomii pereche.SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)A 18 puncteAteroscleroza este una dintre bolile sistemului circulator al omului, alcătuit din inimă şi vasede sânge (artere, vene, capilare).a) Caracterizaţi ateroscleroza, precizând: două cauze, două manifestări, două măsuri deprevenire.b) Explicaţi motivul pentru care capilarele au pereţii subţiri, foarte permeabili.c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui sportiv, ştiind următoarele:- sângele reprezintă 7% din masa corpului;- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;- masa corpului sportivului este de 74 Kg.Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pecare aţi propus-o.B 12 puncteÎn urma încrucişării dintre două soiuri de viţă de vie, unul cu fructe alb-gălbui şi mari(AAMM) şi altul cu fructe albăstrui-violet şi mici (aamm), se obţin în prima generaţie, F1, organismehibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari.Stabiliţi următoarele:a) fenotipul organismelor din F1;b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1;c) numărul combinaţiilor din F2 dublu homozigote; genotipurile organismelor din F2 care aufructe alb-gălbui şi mici.d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pecare aţi propus-o.Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.Ministerul Educaţiei NaţionaleCentrul Naţional de Evaluare şi ExaminareProbăSUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)1. 14 puncteProfaza şi telofaza sunt faze ale diviziunii celulare mitotice.a) Enumeraţi alte două faze ale diviziunii celulare mitotice.b) Comparaţi profaza cu telofaza, precizând două deosebiri între aceste faze.c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajulştiinţific adecvat.Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:- Etapele meiozei.- Importanţa mitozei.2. 16 puncte

Page 16: Teste Biologie Animala Si Vegetala

Pentru a supravieţui, toate vieţuitoarele trebuie să se hrănească. Nutriţia se poate realizaautotrof sau heterotrof.a) Enumeraţi glandele anexe ale sistemului digestiv al mamiferelor.b) Explicaţi afirmaţia următoare: “Spre deosebire de animale, plantele verzi se pot hrăniautotrof prin fotosinteză”.c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Nutriţia heterotrofă”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.În acest scop, respectaţi următoarele etape:- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patrufraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate

SUBIECTE SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cavităţile inimii se numesc ...................şi. .................... . B 6 puncte Daţi doua exemple de oase ale membrelor posterioare: scrieţi în dreptul fiecaruia, segmentul căruia îi aparţine. C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Bacilul tuberculozei aparţine regnului: a) Protista b) Monera c) Fungi d) Animale 2. După cantitatea de material genetic afectată, mutaţiile pot fi: a) autozomale b) genomice c) recesive d) naturale 3. Telofaza mitozei se caracterizează prin: a) individualizarea cromozomilor b) dezorganizarea membranei nucleare c) dezorganizarea fusului de diviziune d) dispariţia nucleolului 2

Page 17: Teste Biologie Animala Si Vegetala

4. Gineceul reprezinta totalitatea: a) petalelor b) staminelor c) sepalelor d) carpelelor 5. Ribozomul: a) prezintă la periferie o membrană simpla b) este implicat în sinteza de proteine c) conţine ADN d) lipseşte la bacterii D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 1. Daltonismul este o maladie genică, autozomală.

2. Celulele cu conuri sunt receptorii vederii cromatice.

3. La păsări sexul femel este homogametic.

SUBIECTUL al II-lea 30 puncte A. Cromozomii sunt structuri permanente ale celulei ce pot fi vizualizate la microscop numai în timpul diviziunii celulare. 20 puncte a) menţionati doua tipuri de celule în funcţie de tipul garniturii de cromozomi. b) precizaţi o asemanare şi o deosebire între cromozomul de tip procariot si cel eucariot. c) calculaţi numarul total de cromozomi din celulele fiice rezultate în urma diviziunii unei celule mamă cu 2n = 22 cromozomi, ştiind că celula mama sufera trei diviuni mitotice succesive, iar celulele rezultate intra în diviziune meiotică. d) completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. B. O femeie cu greutatea de 75 de kilograme a pierdut, în urma unui accident, o cantitate de 1,5 litri de sânge. Stabiliţi următoarele: 10 puncte a) volumul de sânge al acestei persoane, după accident, ştiind că sângele reprezintă 8% din greutatea sa. 3

Page 18: Teste Biologie Animala Si Vegetala

b) denumirea şi rolul elementelor figurate; c) genotipurile posibile ale descendenţei, în situaţia în care soţul femeii are grupa de sânge 0(I), iar părinţii femeii au grupele 0(I) şi B (III), genotip homozigot. d) completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţape care aţi propus-o. SUBIECTUL al III-lea (30 puncte) 1. Respiraţia la mamifere este aerobă şi implică trei procese. 15 puncte a) Denumiţi unitatea structural- funcţională a plamânului; b) Scrieţi ecuaţia respiraţiei aerobe; c) Precizaţi o boală a sistemului respirator la om, a unei cauze, a două manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acestei boli; d) Construiţi patru enunţuri (afirmative) utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: – plămânii; – ventilaţia pulmonara. Veţi construi câte două enunţuri din fiecare conţinut. 2. Prin funcţia de relaţie se asigura integrarea organismelor în mediul de viaţă. 15 puncte a) Enumeraţi doua sisteme care asigura realizarea acestei funcţii b) Precizaţi trei tipuri de mişcări la plante c) Alcatuiţi un mineseu intitulat ,,Locomotia la mamifere'', folosind informatia ştiinţifică adecvata . În acest scop, respectati urmatoarele etape : - enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme - construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din 3- 4 fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

http://www.calificativ.ro/articole/biologie+vegetala+si+animala-p1

INTREBAREA 1 DIN 10In ce grupa ce incadreaza ascomicete?

bradul alb

floarea -soarelui

drojdia de bere

ciuperca de camp

INTREBAREA 2 DIN 10In ce grupa ce incadreaza angiosperme?

bradul alb

floarea -soarelui

drojdia de bere

Page 19: Teste Biologie Animala Si Vegetala

ciuperca de camp

INTREBAREA 3 DIN 10In ce grupa ce incadreaza gimnosperme?

bradul alb

floarea -soarelui

drojdia de bere

ciuperca de camp

INTREBAREA 4 DIN 10Căi urinare extrarenale la mamifere sunt: ............, vezica urinară şi ............ .

uretere

uretra

mitocondria

cloroplastul

INTREBAREA 5 DIN 10Bifati intrebarea adevarata

Neuronul este o celulă specializată în generarea şi conducerea impulsurilor nervoase.

Lizozomii au rol în sinteza proteinelor.

Hemofilia se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui.

Liliacul este un mamifer care face parte din grupul placentarelor.

Cerebelul controlează echilibrul şi poziţia corpului.

Page 20: Teste Biologie Animala Si Vegetala

INTREBAREA 6 DIN 10Structură diencefalică este:

bulbul rahidian

hipotalamusul

puntea lui Varolio

cerebelul

INTREBAREA 7 DIN 102. Ribozomul:

este format dintr-o subunitate mare şi una mică

prezintă la periferie o membrană dublă

este alcătuit din canalicule intracitoplasmatice

cuprinde un număr mare de centrioli

INTREBAREA 8 DIN 10Nutriţia autotrofă:

se realizează prin preluarea substanţelor organice din mediu

este caracteristică organismelor fotosintetizatoare

produce substanţe anorganice necesare hrănirii animalelor

este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci

INTREBAREA 9 DIN 10Învelişul extern al globului ocular la mamifere este:

retina

sclerotica

Page 21: Teste Biologie Animala Si Vegetala

coroida

pupila

INTREBAREA 10 DIN 10Individualizarea cromozomilor are loc în:

telofază

profază

metafază

anafază

Mitoza este o diviziune caracteristica celulelor SOMATICE. Dincelula-mama diploida iau nastere doua celule-fiice tot diploide.Mitozase desfasoara in patru faze: 1) PROFAZA : Se caracterizeaza prin =>- disparitia membranei nucleare;- dezintegrarea nucleolilor;- individualizarea cromozomilor;- formarea fusului de diviziune;- fixarea cromozomilor prin intermediul centromerului de cate unfilament al fusului de diviziune.2) METAFAZA : Consta in dispunerea cromozomilor bicromatidici inzona ecuatoriala a fusului si in formarea placii metafazice.Ca urmarea diviziunii centromerului, cromozomul se separa in cele douacromatide.In felul acesta ia nastere un numar dublu de cromozomi.3) ANAFAZA : Este etapa in cursul careie, prin contractia filamentelor fusului de diviziune, cromozomii monocromatidici migreaza spre ceidoi poli ai celulei.4) TELOFAZA : Cromozomii ajunsi la cei doi poli ai celulei, sedespiralizeaza,Se formeaza membrana nucleara, rezultand astfel doua celule-fiicecu cate (2n) cromozomi, care sunt monocromatidici