Test de Trei Minute-dislexie

download Test de Trei Minute-dislexie

of 28

Embed Size (px)

Transcript of Test de Trei Minute-dislexie

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  1/28

  TESTUL DE TREI MINUTE

  test de evaluare a nivelului de automatizare a lexiei

  1. DESCRIEREA TESTULUI

  Testul de Trei Minute (TTM) este creat pentru a evalua gradul de automatizare a cititului, exprimatprin rapiditatea i acurate ea citirii. TTM const din 9 liste de cuvinte, grupate pe trei nivele dedificultate (1, 2, 3), ceea ce permite specificarea tipului de cuvinte la a c ror citire elevul ntmpin dificult i.

  Testul con ine 9 liste de cuvinte, omogene din punctul de vedere al dificult ii cuvintelor, dintrecare 6 liste a cte 150 cuvinte i 3 liste a 120 cuvinte. Acestea sunt grupate pe 3 nivele de dificultate.Pentru fiecare nivel exist 3 forme paralele - A, B, C -, create pentru a preveni nv area de c tre elevia succesiunii cuvintelor din list , n cazul aplic rii repetate a testului. Formele paralele con in, de fapt,acelea i cuvinte, ns ordinea lor de prezentare difer .

  Sarcina elevilor la TTM este de a citi, ntr-un minut, repede i corect/bine ct mai multe cuvinte depe list . Gradul de automatizare a cititului se evalueaz prin compararea performan ei elevului cuperforman a medie a clasei/grupului din care face parte, pe baza etalonului.

  Listele de cuvinte au fost construite pe baza observ rii i analizei detaliate a performan elor decitire ale copiilor din clasele primare:

  - listele 1A, 1B, 1C con in cuvinte de dificultate redus . Aplicarea lor ncepe la sfr itul primului

  semestru de coal . S-a observat c , n aceast perioad , majoritatea copiilor sunt capabili s citeasc cu u urin doar cuvinte de tipul: cvc , vc sau cv (unde c = consoan , iar v = vocal );

  - listele 2A, 2B, 2C sunt de dificultate medie i pot fi aplicate din semestrul al doilea de coal ,cnd copiii sunt capabili deja s citeasc cuvinte n care apar aglomer ri de consoane de tipul: ccvc , vcc , cvcc . Acestea se aplic mpreun cu lista 1 pentru a avea o imagine ct mai bun

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  2/28

  2. APLICAREA TESTULUI

  TTM se aplic numai individual. Aceasta permite observarea direct de c tre examinator a

  competen ei de citire a elevului i a dificult ilor pe care acesta le ntmpin n citire. Se noteaz num rul total de cuvinte citite, cuvintele gre ite i omisiunile.

  a. Momentele aplic rii testului Pentru a avea o imagine ct mai real i complet asupra evolu iei cititului la copii se recomand

  o aplicare sistematic a testului. Aplicat n momente diferite, testul permite astfel monitorizareaprogresului nregistrat de elev.

  Formula de aplicare prezentat n tabelul care urmeaz permite monitorizarea semestrial aevoluiei competen ei de citire a copiilor.

  CLASA Semestrul TEST

  1 - la patru luni 1 A

  2 - la apte luni 1 B 2 B

  I

  2 - la nou luni 1 C 2 C 3 C

  1 - prima lun 1 A 2 A 3 A

  2 - la apte luni 1 B 2 B 3 B

  II

  2 - la nou luni 1 C 2 C 3 C

  1 - prima lun 3 A (+2 A) (+ 1 A) III 2 - la apte luni 3 B ( + 2 B ) (+ 1 B)

  1 - prima lun 3 C (+2C) (+ 1 C) IV

  2 - la apte luni 3 A (+2 A) (+ 1 A)

  b. Instruc iuni de aplicare a testuluiPentru clasele I i a ll-a Examinatorul se a az n fa a copilului cu formularul de calcul al scorului la ndemn i pune

  lista cu cuvinte (1 A) naintea copilului, cu fa a n jos. Apoi spune: Pe partea cealalt a acestei plane se afl mai multe coloane de cuvinte ncearc s le citeti repede i clar ncepi cu

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  3/28

  trei liste la fiecare copil. Da i mai nti lista 3, iar dac la aceast list de cuvinte copilul ob ine un scorridicat, opri i aici testarea. Dac scorul este mai slab (de nivel D sau E, ceea ce nseamn o performan slab sau foarte slab ), continua i cu listele 2 i 1, pentru a detecta nivelul la care sunt capabili s ob in o performan cel pu in medie.

  c. Materiale necesarePentru testarea cu TTM ave i nevoie de: listele de cuvinte, de formularele de calcul ai scorului, de un

  creion sau pix i de un cronometru.

  d. Calculul scorului n timpul aplic rii testului nota i pe formularul de calcul al scorului cuvintele citite gre it. Se consider

  gre eli: - orice modificare a cuvntului scris; exemplu: cal" n loc de val", m ri" n loc de m r" etc.;- redarea cuvntului pe p ri; spre exemplu: ca-l" sau c-al" n loc de cal";- omisiunile.

  Pe formularul de calcul al scorului n dreptul fiec rui cuvnt din list se trece semnul plus (+)pentru cuvntul citit corect, se scrie cuvntul gre it (exact a a cum a fost rostit) sau se traseaz o bar oblic (/) n dreptul cuvintelor peste care copilul a trecut. Cnd un elev are nevoie de mai mult de cincisecunde pentru citirea unui cuvnt, se pronun cuvntul ncet i se noteaz apoi ca omis (/) peformularul de calcul al scorului.

  Diferenele de accent nu se consider gre eli. Acela i lucru e valabil i pentru gre elile pe careelevul le corecteaz spontan. Deci, dac un elev cite te un cuvnt pe litere mai nti i apoi l pronun corect, considera i cuvntul corect, de exemplu t-a-c" - tac".

  Dup ncheierea test rii, nota i pe formularul de calcul al scorului num rul total al cuvintelor citite i num rul de cuvinte citite gre it, n spa iul special rezervat pentru aceasta. Stabili i scorul testuluiscznd num rul gre elilor din num rul total de cuvinte citite. Acesta va fi scorul ob inut de elev i vafi notat pe formularul de calcul al scorului.

  Scorul la test = num r total de cuvinte citite - num r gre eli

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  4/28

  FORMULAR DE MONITORIZARE A CLASELOR I II

  Anul:Clasa:

  La 4 luni de la nceperea anului colar La 7 luni de la nceperea anului colar La sfr itul anului colar

  Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 1 Lista 2 Lista 3 Nr.Crt.

  Numei

  prenumescor ni vel scor ni vel scor ni vel scor ni vel scor ii vel scor ni vel scor nl vel scor ni vel scor ni vel

  Dup ce a i completat formularul, calcula i scorul mediu al clasei/grupului, pe fiecare nivel dedificultate al testului (scor mediu al clasei/grupului pentru nivelul 1, scor mediu pentru nivelul 2,scor mediu pentru nivelul 3), adunnd toate scorurile elevilor i mp rind suma la num rul de elevi.Notai acest scor pe formularul de monitorizare a clasei/grupului. ncepnd cu clasa a lll-a nu maiare rost s calcula i o medie a clasei pentru nivelele 1 i 2. Listele 1 i 2 se aplic doar la copiii cuperforman e sc zute la nivelul 3.

  Pe baza acestui scor mediu pute i realiza un etalon al clasei care v permite compararearezultatelor elevilor cu rezultatul mediu al clasei i stabilirea diferen ei dintre rezultatul unui elev imedia clasei. Dac testul se aplic mai multor clase din aceea i coal , pute i ob ine un etalonpentru toat coala. Acesta v permite s compara i rezultatele elevilor din oricare din aceste clasecu rezultatul mediu al colii i avei astfel o m sur mai bun a nivelului de citire al fiec rui copil.

  Interpretarea scorurilor ob inute la test se poate face numai dac ave i un etalon. De aceea, nainte

  de a v permite s realiza i propriile etaloane pentru clasele, respectiv colile dumneavoastr , amtestat cele trei liste, la sfr itul anului colar 1999-2000, pe un e antion de elevi din coli care facparte din Proiectul de Dezvoltare colar n Comunit i cu Romi. Acest grup l putem numi grup dereferin pentru elevii care fac parte din coli asem n toare.

  Scorurile ob inute de acest grup de copii au fost mp r ite pe 5 nivele de performan , n func ie decare se va face interpretarea scorurilor ob inute de elevii dumneavoastr

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  5/28

  b. Monitorizarea elevului Formularul de monitorizare a elevului este un instrument util n evaluarea progreselor realizate de

  elev n automatizarea cititului. Este o modalitate foarte sugestiv de nregistrare a datelor, util ndiscu iile cu prinii i cu al i profesioni ti. Acest raport poate s fac parte din portofoliul elevului i nacest caz ave i o modalitate foarte eficient de grupare a datelor legate de competen ele sale de citire.

  Formularul de monitorizare a elevului poate fi nso it de grafice n care sunt prezentate n form mai sugestiv etaloanele pentru fiecare list de cuvinte. Nota i scorul la test i completa i graficulcorespunz tor.

  La testarea urm toare se adaug pe grafic noul nivel i cele dou puncte se unesc printr-o linie, care ofer imaginea evolu ie n timp a capacit ii de citire a elevului prin compara ie cu evolu iaperforman elor grupului de referin .

  c. Interpretarea rezultatelor Scorurile ob inute la fiecare din cele trei liste (1, 2, 3) ale testului v dau informa ii despre gradul

  de automatizare a cititului, pe nivele de dificultate ale cuvintelor. Scorul ob inut la listele 1 arat msura n care copiii pot s citeasc rapid i corect cuvinte simple, de tipul vc , cv i cvc . Rezultatele la listele 2 v dau informa ii despre m sura n care copiii pot s citeasc cuvinte maicomplexe, n care apar grupurile de litere (che, chi, ghe, ghi etc.) sau aglomer ri de consoane sauvocale, iar rezultatele la listele 3 arat n ce m sur copiii pot s citeasc cuvinte mai lungi, precumghiozdan".

  Unii copii pot ntmpina dificult i doar la citirea cuvintelor mai lungi (TTM 3), ceea ce denot olips de exerci iu sau de strategie de legare a unui num r mai mare de silabe. n acest caz,

  nv torul/logopedul poate s le ofere n cadrul unor interven ii educa ionale individualizate o

  strategie de legare a sunetelor i s creeze condi ii pentru exersarea independent a citiriicuvintelor de nivel 3 n diferite texte pentru copii (texte care cuprind mai multe cuvinte de nivel 3).

  Exist ns i copii care au o performan de nivel D sau E nu numai la listele 3, ci i la cele maisimple (2 i 1). Ace ti elevi au nevoie, de obicei, de activit i de remediere individualizate, specialconcepute.

  d. Analiza comportamentului de citire Analiza comportamentului de citire, n timpul test rii cu TTM, poate aduce informa ii

  suplimentare legate de performan a de citire a unui elev. Exist elevi cu probleme generale decomportament precum un slab control al aten iei sau o capacitate mic de autocontrol

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  6/28

  cuvintelor pe care le citesc poate s fie foarte sc zut, dar i mare, ns cu foarte multe gre eli, ceeace afecteaz scorul pe care l ob in (scorul fiind - cum am ar tat mai nainte - diferen a dintrenum rul cuvintelor citite i num rul gre elilor).

  Cititorii ghicitori ncearc n permanen s ghiceasc urm torul cuvnt din propozi ie sau din

  povestire, folosindu-se de ceea ce au citit mai nainte n text sau de unele ilustra ii careacompaniaz textul. Ace ti elevi citesc, n general, fluent, ns fac multe gre eli. Un astfel de cititorva citi aadar la TTM relativ multe cuvinte, dar va face i multe gre eli.

  Cititorii pe litere ntmpin greut i n recunoa terea grupurilor de litere i nu au o strategie deunire a literelor/silabelor pe m sura citirii cuvntului. Ei continu s persiste n pronun area liter culiter (sunet cu sunet) a cuvintelor, avnd astfel o vitez de citire foarte sc zut . De asemenea,ace ti cititori fac multe gre eli. O gre eal care apare frecvent la cititorii pe litere const n sinteza

  par ial a sunetelor n cuvnt; de exemplu, n loc de start", ace ti copii citesc star". Identificarea acestor tipuri specifice de probleme de citire poate ghida n mare m sur interven iaeduca ional-terapeutic . Aceasta este diferit n func ie de necesit ile particulare ale elevilor.

  Spre exemplu, se tie c exersarea este foarte important pentru automatizarea cititului, ns nalegerea materialului utilizat pentru exersarea cititului este important s se diferen ieze ntre cititoriipe litere i cititorii ghicitori. Pentru cititorii pe litere exersarea cititului se realizeaz pe texte simple i cusens, pove ti sau texte din diverse reviste pentru copii. Emo ia trezit de o poveste sau de un articoldin revist ajut la re inerea formei cuvintelor, ceea ce poate face mai u oar citirea altor texte.Pentru cititorii ghicitorii ns , cunoscut fiind strategia lor de a ghici cuvintele care urmeaz pe bazacontextului, este preferabil s se ofere pentru exersare cuvinte izolate, lipsite de contextul uneipove ti, spre exemplu iruri de cuvinte.

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  7/28

  ETALON

  Lista 1 NIVEL Scor clasa I Scor clasa a ll-a Scor clasa a lll-a Scor clasa a IV-a

  A mai mare de 23 mai mare de 56 mai mare de 91 mai mare de 94 B 18 - 23 47 56 82 - 91 83 - 94 C 12 - 17 3 0 - 4 6 61 - 81 62 - 82 D 5 - 11 18 29 55 - 60 5 6 - 6 1

  E sub 5 sub 18 sub 55 sub 56 Lista 2

  NIVEL Scor clasa I Scor de ll-a Scor clasa a lll-a Scor clasa a IV-a

  A mai mare de 15 mai mare de 44 mai mare de 84 mai mare de 90 B 12 - 15 3 2 - 4 4 75 - 84 79 - 90 C 7 - 11 2 2 - 3 1 50 - 74 57 - 78

  D 3 - 6 11 - 2 1 4 2 - 4 9 41 - 56 E sub 3 sub 11 sub 42 sub 41 Lista 3

  NIVEL Scor clasa I Scor clasa a ll-a Scor clasa a lll-a Scor clasa a IV-a

  A mai mare de 11 mai mare de 33 mai mare de 69 mai mare de 73 B 9 - 11 2 6 - 3 3 61 - 69 61 - 73

  C 5 - 8 17 25 40 - 60 45 - 60 D 2 - 4 1 0 - 1 6 32 - 39 3 6 - 4 4 E sub 2 sub 10 sub 32 sub 36

  Not : Eantionul de elevi pe care s-a realizat etalonarea n luna iunie 2000 face parte din dou coli din

  jud. Cluj i din dou coli din jud. Timi .

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  8/28

  LIST DE CUVINTE

  rare vis pod dus sus

  pat dac vin nor din

  para sare cap pe moi

  des rar vai ura mama

  lad nai mure soc leu

  rni ram ied toc pip

  apa lun not mac lup

  sar var nume nuc tun

  nuc pana nas rac pr

  cade lume care cuc val

  par sala min dop rol

  pas ros vas pot cui

  bun dos mr are tutun

  os cer am caut pom

  avem voi pare sun tac

  era vor lei pui nod

  iat dat tot unu noi

  lam om una dar iar

  dau cum mire mut sit

  van suc cas lat cos

  aud mor mal top cana

  las sun cal dor tic

  nou cor sos elev coc

  ud ren lac sac alun

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  9/28

  LIST DE CUVINTE

  dau mal tutun care car

  cor pod tei apa avem

  mare vaca alo din sun

  pr cana pui nume una

  ru aur om pom cot

  leu rac pun dat tot

  mor vor su pat pip

  mire iar cuc sat nuc

  dude dai coc cap lup

  nor sus var cas rar

  para doi sar min cade

  ied sor moi ros loc

  nas os rni sac iat

  pas lor pot vin vas

  sare dus las mut are

  pe dos mic am lun

  lei toc soc suc cer

  tun mama ora elev cui

  rare sit lat vai rou

  rol val vis nou sala

  alun lad ura not ac

  mac voi nod tic dop

  cos lam nou lume noi

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  10/28

  LIST DE CUVINTE

  pat voi sala tei lam

  tac caut pe leu bun

  mr unu nor una val

  ied om min dor ros

  nuc lac pr care mor

  ora vd mure tutun elev

  vas cer rac cana cos

  sar nou top nume vor

  alun ura dac lad ac

  dop mic cum pip suc alo vin vai rol era

  avem din dude las dai

  pun lume ren pom sor

  lor toc aur pod sun

  tare pot os moi iat lat pare van ram iar

  sat vis apa para cade

  tun vaca sus mut par

  noi sac var mal sau

  nou cor dar mac pui lup not cuc tic roi

  su ud pas dus mai

  loc ru are rare rar

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  11/28

  LIST DE CUVINTE

  ochi ceva frunte frate varz

  plop filmat basm prune citire

  trei recit pe te parc fust

  fructe spin corn comic stegar

  cump r deget arpe calc tabl

  zmeu lipesc delfin obraz blan

  fulg iaurt stilou curte carte

  arici urs castel capr leag n

  doctor gri ninge cioc nins obiect frunz geant vndut clas glob mijloc sport alb frig

  btrn coard cnd lapte unde morcov ascult patru brad cu it

  perdea piatr munte cret dorm

  coad cuib visez sticl vnt pine copac clopot tors cercel

  scaun banc ardei actor dinte

  circ gsc ciocan blnd tigru

  gre it adun limb tablou bluz

  perie caiet lucru prin vulpe noapte merg coal frumos ghete

  gard cald cerc desen semn

  not cartof cmp vals plecat

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  12/28

  LIST DE CUVINTE

  trag coco delfin teatru copac

  tablou cret dans blnd ceai

  tors cu it fulg comic pine

  blan sport ardei lipesc sp l

  arpe unde deget ridic calc

  gsc fructe cmp cresc prag

  ninge not varz clas adun

  cntar ghete titlu stegar perie

  pe te munte circ curte floare

  lung semn zmeu iaurt castel

  iarb tigru vals merg frunz

  scaun spin coard doctor melc

  lan zebr btrn obraz ciocan

  actor vulpe scurt basm geant

  gre it alb stilou desen caiet limb frunte corn prin unt

  barz leag n cercel trei dinte

  cuib vndut zbor frumos ascult

  gri cump r parc caid iarn

  banc

  soare

  tabl

  lucru

  prune

  filmat plop carte obiect cerb

  cu c brad vnt gr bit urs

  arici cort coad ceva plecat

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  13/28

  LIST DE CUVINTE

  vulpe spin dinte zbor ochi

  roat parc lung bluz titlu

  cresc capr ceai caiet trag

  cret lipesc coard actor arici btrn brad prune noapte banc

  morcov not leag n merg cartof

  blnd cuib gard zmeu creion

  ceva copac lapte prin pe te ciocan scaun castel mijloc sticl

  adun vals floare frumos citesc

  obraz curte circ perdea frunte

  ardei frunz grbit ridic doctor citire desen limb vndut tablou

  carte cump r recit dans sp l

  geant cmp tors scurt coad

  ninge perie unt stilou tabl cntec prag cu it ghete nins

  teatru fructe deget arpe alerg

  pine piatr frate clopot zebr

  obiect fulg ascult gre it calc

  semn corn urs cercel cort clas plop comic singur filmat

  gri melc delfin iaurt tigru

  basm munte iarn sport patru

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  14/28

  LIST DE CUVINTE

  ca caval calendar aten ie albin

  rndunic scdere sprncean pornim

  harnic mergnd srbtoare biciclet

  dreptate gre eal struguri hrtie

  juc rie nvechit margine cofet rie ma in genunchi scriere c tig tor

  rostogole te pdurar str lucitor plictisit

  furnic rotund ntmplare nfuriat ncetu prime te culoare comoar

  cunoa te trandafir restaurant zmeur bulg re viclean descresc tor rezolvare

  croitor ngrijit elicopter serbare

  prjitur excursie gsesc bucuros

  lucrat hrnicie magazin construc ie

  cnt m vizit camer fermecat acesta fntn cunosc lingur

  lumineaz bomboane plimbare scrisoare

  cerneal adunare politicos nghe at

  mul umesc chitar cre te cresc tor

  ascunde galben frigider tmplar

  prive te ghiozdan ghemuit murd rit

  cuvinte muzic nv tor treze te

  ntreab semafor plimb curcubeu

  vizuin exerci iu oglind acoperi

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  15/28

  LIST DE CUVINTE

  prim var camer croitor culoare

  exerci iu cunosc nflorite zmeur

  vizuin ntrebat margine h rnicie

  prive te semafor pornim prime te

  glgios construc ie struguri problem ncetu calendar serbare hrtie

  bomboane c ma ntreab bulg re

  biciclet chitar telefon murd ritnghe at rostogole te cuvinte sc dere

  muzic harnic pr jitur comoar cunoa te galben ngrijit gnde te

  gre eal ca caval s ritur mul umescelicopter frigider acoperi umbrel

  ghemuit plimb scriere nv tor

  curcubeu ntunecat povestire ghiozdan

  rezolvare ma in albin ascunz toare

  bucurie cre te plictisit cofet rie

  cresc tor fntn juc rie neatent

  c tig tor geamantan ascunde aten ie

  ghicitoare mbr cat p durar oglind

  ochelari lumineaz magazin mp rat

  excursie furnic cerneal rotund

  nfuriat descresc tor str lucitor lucrat

  restaurant lingur dreptate fermecat

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  16/28

  LIST DE CUVINTE

  nghe at hrtie fntn adunare albin treze te cofet rie ghiozdan

  lucrat prive te rostogole te bucuros

  cnt m ngrijit tmplar sritur

  magazin cunoa te acesta vizuin

  nflorite aten ie pornim fermecat ghemuit prjitur struguri cuvinte

  prim var cre te rndunic srbtoare

  cerneal sup rat glgios ascunde

  ntrebat oglind sprncean serbare

  ntmplare scrisoare fugind zmeur galben nfuriat ncetu plictisit

  acoperi telefon juc rie scriere

  ochelari construc ie mbr cat prime te

  muzic gnde te ghicitoare camer

  c tig tor viclean lumineaz rotund biciclet mergnd curcubeu nv tor

  discut cma semafor gsesc

  exerci iu culoare bulg re neatent

  mp rat murd rit trandafir ntreab

  harnic rezolvare chitar ca caval

  mul umesc cresc tor descresc tor umbrel

  politicos ascunz toare hrnicie frigider

  restaurant furnic str lucitor povestire

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  17/28

  FORMULAR DE CALCUL AL SCORULUI

  NUME:................................................ CUVINTE CITITE CLASA:............................................... NR. GRE ELIDATA:............................................. SCOR

  1 rare 31 vis 61 pod 91 dus 121 sus 2 pat 32 dac 62 vin 92 nor 122 din 3 para 33 sare 63 cap 93 pe 123 moi 4 des 34 rar 64 vai 94 ura 124 mama 5 lad 35 nai 65 mure 95 soc 125 leu 6 rni 36 ram 66 ied 96 toc 126 pip 7 apa 37 lun 67 not 97 mac 127 lup 8

  sar

  var

  68

  nume

  98

  nuc

  128

  tun

  38

  9 nuc 39 pana 69 nas 99 rac 129 p r 10 cade 40 lume 70 care 100 cuc 130 val 11 par 41 sala 71 min 101 dop 131 rol 12 pas 42 ros 72 vas 102 pot 132 cui 13 bun 43 dos 73 mr 103 are 133 tutun 14 os 44 cer 74 am 104 caut 134 pom 15 avem 45 voi 75 pare 105 sun 135 tac 16

  era

  46

  vor

  76

  lei

  106

  pui

  136

  nod

  17 iat dat 77 tot 107 unu 137 noi 47 lam 48 om 78 una 108 dar 138 18 iar

  19 dau 49 cum 79 mire 109 mut 139 sit 20 van 50 suc 80 cas 110 lat 140 cos 21 aud 51 mor 81 mal 111 top 141 cana 22 las 52 sun 82 cal 112 dor 142 tic 23 nou 53 cor 83 sos 113 elev 143 coc 24

  ud

  54

  ren

  84

  lac

  114

  sac

  144

  alun

  25 pai 55 rou 85 ru 115 pat 145 tare 26 vaca 56 ora 86 sor 116 alo 146 lor 27 ac 57 mare 87 loc 117 pun 147 mai 28 nou 58 mic 88 dude 118 tei 148 sat 29 doi 59 poc 89 aur 119 vd 149 sau

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  18/28

  FORMULAR DE CALCUL AL SCORULUI

  NUME: ........................................... CUVINTE CITITE

  CLASA: .......................................... NR. GREELI

  DATA: ........................................... SCOR

  1 dau 31 mal 61 tutun 91 care 121 car 2 cor 32 pod 62 tei 92 apa 122 avem 3 mare 33 vaca 63 alo 93 din 123 sun 4 pr 34 cana 64 pui 94 nume 124 una 5 ru 35 aur 65 om 95 pom 125 cot 6 leu 36 rac 66 pun 96 dat 126 tot

  7 mor 37 vor 67 s u 97 pat 127 pip 8 mire 38 iar 68 cuc 98 sat 128 nuc 9 dude 39 dai 69 coc 99 cap 129 lup 10 nor 40 sus 70 var 100 cas 130 rar 11 para 41 doi 71 sar 101 min 131 cade 12 ied 42 sor 72 moi 102 ros 132 loc 13 nas 43 os 73 r ni 103 sac 133 iat 14 pas 44 lor 74 mic 104 vin 134 vas

  15 sare 45 dus 75 soc 105 mut 135 are 16 pe 46 dos 76 ora 106 am 136 lun 17 lei 47 toc 77 lat 107 suc 137 cer 18 tun 48 mama 78 vis 108 elev 138 cui 19 rare 49 sit 79 ura 109 vai 139 rou 20 rol 50 val 80 nod 110 nou 140 sala 21 alun 51 iad 81 nou 111 not 141 ac 22 mac 52 voi 82 vd 112 tic 142 dop

  23 cos 53 lam 83 sau 113 lume 143 noi 24 pare 54 aud 84 mai 114 era 144 unu 25 poc 55 top 85 des 115 tac 145 pana 26 dor 56 van 86 nai 116 dac 146 cum 27 tare 57 par 87 mure 117 sun 147 ud 28 roi 58 ren 88 bun 118 lac 148 sos

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  19/28

  FORMULAR DE CALCUL AL SCORULUI

  NUME: ........................................... CUVINTE CITITE

  CLASA: .......................................... NR. GREELI

  DATA: ........................................... SCOR

  1 pat 31 voi 61 sala 91 tei 121 lam 2 tac 32 caut 62 pe 92 leu 122 bun 3 mr 33 unu 63 nor 93 una 123 val 4 ied 34 om 64 min 94 dor 124 ros 5 nuc 35 lac 65 p r 95 care 125 mor 6 ora 36 vd 66 mure 96 tutun 126 elev 7 vas 37 cer 67 rac 97 cana 127 cos

  8 sar 38 nou 68 top 98 nume 128 vor 9 alun 39 ura 69 dac 99 lad 129 ac 10 dop 40 mic 70 cum 100 pip 130 suc 11 alo 41 vin 71 vai 101 rol 131 era 12 avem 42 din 72 dude 102 las 132 dai 13 pun 43 lume 73 ren 103 pom 133 sor 14 lor 44 toc 74 aur 104 pod 134 sun 15 tare 45 pot 75 os 105 moi 135 iat

  16 lat 46 pare 76 van 106 ram 136 iar 17 sat 47 vis 77 apa 107 para 137 cade 18 tun 48 vaca 78 sus 108 mut 138 par 19 noi 49 sac 79 var 109 mal 139 sau 20 nou 50 cor 80 dar 110 mac 140 pui 21 lup 51 not 81 cuc 111 tic 141 roi 22 su 52 ud 82 pas 112 dus 142 mai 23 loc 53 ru 83 are 113 rare 143 rar

  24 sos 54 dat 84 nas 114 cal 144 pai 25 lun 55 nai 85 cui 115 sare 145 cas 26 sun 56 nod 86 doi 116 cap 146 car 27 poc 57 cot 87 nuc 117 rou 147 dos 28 tot 58 des 88 aud 118 mare 148 pat 29 mama 59 mire 89 lei 119 r ni 149 pana

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  20/28

  FORMULAR DE CALCUL AL SCORULUI

  NUME: ........................................... CUVINTE CITITE

  CLASA: .......................................... NR. GREELI

  DATA: ........................................... SCOR

  1 ochi 31 ceva 61 frunte 91 frate 121 varz 2 plop 32 filmat 62 basm 92 prune 122 citire 3 trei 33 recit 63 pe te 93 parc 123 fust 4 fructe 34 spin 64 corn 94 comic 124 stegar 5 cump r 35 deget 65 arpe 95 calc 125 tabl 6 zmeu 36 lipesc 66 delfin 96 obraz 126 blan 7 fulg 37 iaurt 67 stilou 97 curte 127 carte 8 arici 38 urs 68 castel 98 capr 128 leag n 9 doctor 39 gri 69 ninge 99 cioc 129 nins 10 obiect 40 frunz 70 geant 100 vndut 130 clas 11 glob 41 mijloc 71 sport 101 alb 131 frig 12 b trn 42 coard 72 cnd 102 lapte 132 unde 13 morcov 43 ascult 73 patru 103 brad 133 cu it 14 perdea 44 piatr 74 munte 104 cret 134 dorm 15 coad 45 cuib 75 visez 105 sticl 135 vnt 16 pine 46 copac 76 clopot 106 tors 136 cercel 17 scaun 47 banc 77 ardei 107 actor 137 dinte 18 circ 48 gsc 78 ciocan 108 blnd 138 tigru 19 gre it 49 adun 79 limb 109 tablou 139 bluz 20 perie 50 caiet 80 lucru 110 prin 140 vulpe 21 noapte 51 merg 81 coal 111 frumos 141 ghete 22 gard 52 cald 82 cerc 112 desen 142 semn 23 not 53 cartof 83 cmp 113 vals 143 plecat 24 dans 54 cerb 84 singur 114 iarb 144 lung 25 lan 55 citesc 85 cresc 115 soare 145 sp l 26 roat 56 prag 86 barz 116 cntar 146 ceai 27 cort 57 creion 87 scurt 117 zebr 147 unt 28 grbit 58 titlu 88 floare 118 negru 148 alerg 29 cuc 59 tren 89 trag 119 coco 149 teatru 30 ridic 60 cntec 90 iarn 120 melc 150 zbor

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  21/28

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  22/28

  FORMULAR DE CALCUL AL SCORULUI

  NUME: ........................................... CUVINTE CITITE

  CLASA: .......................................... NR. GREELI

  DATA: ........................................... SCOR

  1 vulpe 31 spin 61 dinte 91 zbor 121 ochi 2 roat 32 parc 62 lung 92 bluz 122 titlu 3 cresc 33 capr 63 ceai 93 caiet 123 trag 4 cret 34 lipesc 64 coard 94 actor 124 arici 5 b trn 35 brad 65 prune 95 noapte 125 banc 6 morcov 36 not 66 leag n 96 merg 126 cartof 7 blnd 37 cuib 67 gard 97 zmeu 127 creion8 ceva 38 copac 68 lapte 98 prin 128 pe te 9 ciocan 39 scaun 69 castel 99 mijloc 129 sticl 10 adun 40 vals 70 floare 100 frumos 130 citesc11 obraz 41 curte 71 circ 101 perdea 131 frunte12 ardei 42 frunz 72 gr bit 102 ridic 132 doctor13 citire 43 desen 73 limb 103 vndut 133 tablou14 carte 44 cump r 74 recit 104 dans 134 sp l 15 geant 45 cmp 75 tors 105 scurt 135 coad16 ninge 46 perie 76 unt 106 stilou 136 tabl 17 cntec 47 prag 77 cu it 107 ghete 137 nins 18 teatru 48 fructe 78 deget 108 arpe 138 alerg 19 pine 49 piatr 79 frate 109 clopot 139 zebr 20 obiect 50 fulg 80 ascult 110 gre it 140 calc 21 semn 51 corn 81 urs 111 cercel 141 cort 22 clas 52 plop 82 comic 112 singur 142 filmat23 gri 53 melc 83 delfin 113 iaurt 143 tigru 24 basm 54 munte 84 iarn 114 sport 144 patru 25 coal 55 trei 85 alb 115 coco 145 vnt 26 glob 56 cerb 86 lucru 116 cioc 146 barz 27 gsc 57 cntar 87 dorm 117 varz 147 soare 28 cerc 58 visez 88 negru 118 frig 148 cuc29 cald 59 tren 89 iarb 119 lan 149 blan 30 stegar 60 fust 90 unde 120 cnd 150 plecat

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  23/28

  FORMULAR DE CALCUL AL SCORULUI

  NUME: ........................................... CUVINTE CITITE

  CLASA: .......................................... NR. GREELI

  DATA: ........................................... SCOR

  1 cacaval 31 calendar 61 aten ie 91 albin 2 rndunic 32 scdere 62 sprncean 92 pornim 3 harnic 33 mergnd 63 s rb toare 93 biciclet 4 dreptate 34 gre eal 64 struguri 94 hrtie 5 jucrie 35 nvechit 65 margine 95 cofetrie 6 ma in 36 genunchi 66 scriere 96 c tig tor 7 rostogole te 37 pdurar 67 str lucitor 97 plictisit

  8 furnic 38 rotund 68 ntmplare 98 nfuriat 9 nceti or 39 prime te 69 culoare 99 comoar 10 cunoa te 40 trandafir 70 restaurant 100 zmeur 11 bulgre 41 viclean 71 descresc tor 101 rezolvare 12 croitor 42 ngrijit 72 elicopter 102 serbare 13 pr jitur 43 excursie 73 gsesc 103 bucuros 14 lucrat 44 hrnicie 74 magazin 104 construc ie 15 cnt m 45 vizit 75 camer 105 fermecat

  16 acesta 46 fntn 76 cunosc 106 lingur 17 lumineaz 47 bomboane 77 plimbare 107 scrisoare 18 cerneal 48 adunare 78 politicos 108 nghe at 19 mulumesc 49 chitar 79 cre te 109 cresc tor 20 ascunde 50 galben 80 frigider 110 tmplar 21 prive te 51 ghiozdan 81 ghemuit 111 murd rit 22 cuvinte 52 muzic 82 nv tor 112 treze te 23 ntreab 53 semafor 83 plimb 113 curcubeu

  24 vizuin 54 exerci iu 84 oglind 114 acoperi 25 cma 55 ntrebat 85 nflorite 115 discut 26 g lgios 56 bucurie 86 ochelari 116 mp rat 27 mbrcat 57 farfurie 87 fugind 117 neatent 28 umbrel 58 telefon 88 geamantan 118 ghicitoare 29 ntunecat 59 gnde te 89 primvar 119 s ritur

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  24/28

  FORMULAR DE CALCUL AL SCORULUI

  NUME: ........................................... CUVINTE CITITE

  CLASA: .......................................... NR. GREELI

  DATA: ........................................... SCOR

  1 primvar 31 camer 61 croitor 91 culoare 2 exerci iu 32 cunosc 62 nflorite 92 zmeur 3 vizuin 33 ntrebat 63 margine 93 h rnicie 4 prive te 34 semafor 64 pornim 94 prime te 5 g lgios 35 construc ie 65 struguri 95 problem 6 ncetior 36 calendar 66 serbare 96 hrtie 7 bomboane 37 cma 67 ntreab 97 bulgre 8 biciclet 38 chitar 68 telefon 98 murd rit 9 nghe at 39 rostogole te 69 cuvinte 99 scdere 10 muzic 40 harnic 70 pr jitur 100 comoar 11 cunoa te 41 galben 71 ngrijit 101 gnde te 12 gre eal 42 cacaval 72 s ritur 102 mulumesc 13 elicopter 43 frigider 73 acoperi 103 umbrel 14 ghemuit 44 plimb 74 scriere 104 nv tor 15 curcubeu 45 ntunecat 75 povestire 105 ghiozdan 16 rezolvare 46 ma in 76 albin 106 ascunz toare 17 bucurie 47 cre te 77 plictisit 107 cofet rie 18 cresc tor 48 fntn 78 juc rie 108 neatent 19 c tig tor 49 geamantan 79 ascunde 109 aten ie 20 ghicitoare 50 mbrcat 80 p durar 110 oglind 21 ochelari 51 lumineaz 81 magazin 111 mprat 22 excursie 52 furnic 82 cerneal 112 rotund 23 nfuriat 53 descresc tor 83 str lucitor 113 lucrat 24 restaurant 54 lingur 84 dreptate 114 fermecat 25 plimbare 55 vizit 85 scrisoare 115 cnt m 26 rndunic 56 genunchi 86 adunare 116 mergnd 27 discut 57 fugind 87 s rb toare 117 politicos 28 ntmplare 58 acesta 88 viclean 118 bucuros 29 sup rat 59 tmplar 89 trandafir 119 gsesc 30 nvechit 60 sprncean 90 farfurie 120 treze te

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  25/28

  FORMULAR DE CALCUL AL SCORULUI

  NUME: ........................................... CUVINTE CITITE

  CLASA: .......................................... NR. GREELI

  DATA: ........................................... SCOR

  1 nghe at 31 hrtie 61 fntn 91 adunare 2 albin 32 treze te 62 cofet rie 92 ghiozdan 3 lucrat 33 prive te 63 rostogole te 93 bucuros 4 cnt m 34 ngrijit 64 tmplar 94 sritur 5 magazin 35 cunoa te 65 acesta 95 vizuin 6 nflorite 36 aten ie 66 pornim 96 fermecat 7 ghemuit 37 pr jitur 67 struguri 97 cuvinte 8

  prim

  var

  38

  cre

  te

  68 rndunic

  98

  s

  rb

  toare

  9 cerneal 39 sup rat 69 g lgios 99 ascunde 10 ntrebat 40 oglind 70 sprncean 100 serbare 11 ntmplare 41 scrisoare 71 fugind 101 zmeur 12 galben 42 nfuriat 72 nceti or 102 plictisit 13 acoperi 43 telefon 73 juc rie 103 scriere 14 ochelari 44 construc ie 74 mbr cat 104 prime te 15 muzic 45 gnde te 75 ghicitoare 105 camer 16

  c

  tig

  tor

  46

  viclean

  76 lumineaz

  106

  rotund

  17 biciclet 47 mergnd 77 curcubeu 107 nv tor 18 discut 48 cma 78 semafor 108 gsesc 19 exerci iu 49 culoare 79 bulg re 109 neatent 20 mprat 50 murd rit 80 trandafir 110 ntreab 21 harnic 51 rezolvare 81 chitar 111 cacaval 22 mulumesc 52 cresc tor 82 descresc tor 112 umbrel 23 politicos 53 ascunz toare 83 h rnicie 113 frigider 24

  restaurant

  54

  furnic

  84 str

  lucitor

  114

  povestire

  25 nvechit 55 bomboane 85 plimb 115 scdere 26 pdurar 56 cunosc 86 gre eal 116 comoar 27 ntunecat 57 geamantan 87 excursie 117 bucurie 28 lingur 58 vizit 88 elicopter 118 farfurie 29 dreptate 59 margine 89 croitor 119 plimbare

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  26/28

  FORMULAR DE MONITORIZARE A ELEVULUI

  TESTUL 1

  Data Forma(A,B,C)

  Cuvintecitite

  Greeli Scorul Nivel Data Forma(A,B,C)

  Cuvintecitite

  Greeli Scorul Nivel

  TESTUL 2

  Data Forma(A,B,C)

  Cuvintecitite

  Greeli Scorul Nivel Data Forma(A,B,C)

  Cuvintecitite

  Greeli Scorul Nivel

  TESTUL 3

  Data Forma(A,B,C)

  Cuvintecitite

  Greeli Scorul Nivel Data Forma(A,B,C)

  Cuvintecitite

  Greeli Scorul Nivel

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  27/28

  TESTUL DE TREI MINUTE

  FORMULAR DE MONITORIZARE A CLASELOR I - II Anul: ____________________ Clasa: ____________________

  La 4 luni de la nceperea anuluicolar

  La 7 luni de la nceperea anuluicolar

  La sfr itul anului colar

  Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 1 Lista 2 Lista 3

  Nr.Crt. Numele elevului

  scor nivel scor nivel scor nivel scor nivel scor nivel scor nivel scor nivel scor nivel scor nivel

  123456

  78910111213141516171819

  20

 • 8/13/2019 Test de Trei Minute-dislexie

  28/28

  TESTUL DE TREI MINUTE

  FORMULAR DE MONITORIZARE A CLASELOR III - IV

  Anul: ____________________ Clasa: ____________________

  Nr.Crt. La nceputul anului colar

  La nceputul semestrului al II- lea alanului colar

  Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 1 Lista 2 Lista 3 Numele elevului

  scor nivel scor nivel scor nivel scor nivel scor nivel scor nivel

  123456789101112

  1314151617181920