TEST DE EVALUARE A UNIT¤â€¨‘II DE...

download TEST DE EVALUARE A UNIT¤â€¨‘II DE £NV¤â€¨‘ARE ... 1 TEST DE EVALUARE A UNIT¤â€¨‘II DE £NV¤â€¨‘ARE DESIGNUL

of 15

 • date post

  21-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TEST DE EVALUARE A UNIT¤â€¨‘II DE...

 • MITROPOLIA OLTENIEI

  ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI

  FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

  DIN CRAIOVA

  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

  DOLJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN GORJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN MEHEDINȚI INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN VÂLVEA INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN OLT

  PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO

  CRAIOVA 2020

  Autor, Pr. Prof. Grigore-Cosmin BĂLOI, Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărescu” Târgu-Jiu, 2020

  1

  TEST DE EVALUARE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE

  DESIGNUL EVALUĂRII

  Clasa: Pregătitoare

  Disciplina: Religie ortodoxă

  Unitatea de învățare: „Naşterea Domnului, darul lui Dumnezeu pentru oameni”

  Competențe specifice vizate:

  1.1 Recunoașterea unor elemente de bază ale credinței religioase; 1.2 Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui creștin, pe baza valorificării unor

  situații din viața de zi cu zi;

  3.1 Explicarea semnificației unor evenimente religioase cunoscute;

  3.2 Identificarea unor sărbători și evenimente cu semnificații religioase, cu incidență asupra vieții

  familiei.

  Lecțiile vizate prin sarcina de evaluare:

  1. Nașterea Pruncului Iisus, bucuria copiilor; 2. Cum sărbătoresc Crăciunul.

  Sarcina/testul de evaluare: este realizat pentru învățarea online și offline, prezentat în două

  variante: Google Forms și Word, având aceea structură de evaluare. Testul de evaluare cuprinde

  itemi din toate lecțiile unității de învătare IV, prevăzută în programa clasei Pregătitoare, la disciplina

  Religie ortodoxă și se completează și în format electronic pe următorul link:

  https://forms.gle/MagfUcpzNA4tSfmS7

  Descriptori de performanță (minim, mediu, maxim) și modul de interpretarea rezultatelor: la

  finalul testului de evaluare elevul: va afla care sunt răspunsurile corecte; va înțelege unde a greșit; va

  afla care este punctajul realizat.

  Scop:

   stabilirea gradului în care elevii au asimilat noțiunile și conceptele specifice disciplinei religie, prin manifestarea unui comportament moral, în viața personală și în societate, în

  acord cu valorile religioase;

   valorificarea rezultatelor obținute în proiectarea activității didactice;

   personalizarea demersului didactic în vederea atingerii competențelor din programa școlară și creșterea performanței școlare.

  Strategia didactică:

   Forma de organizare: individuală;

   Metode didactice: evaluare prin lucrări scrise, evaluare cu ajutorul programelor computerizate;

   Materiale didactice: Sfânta Scriptură, fișe de lucru, textul scripturistic, textul patristic, etc. ;

  https://forms.gle/MagfUcpzNA4tSfmS7

 • MITROPOLIA OLTENIEI

  ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI

  FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

  DIN CRAIOVA

  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

  DOLJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN GORJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN MEHEDINȚI INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN VÂLVEA INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN OLT

  PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO

  CRAIOVA 2020

  Autor, Pr. Prof. Grigore-Cosmin BĂLOI, Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărescu” Târgu-Jiu, 2020

  2

   Mijloace de învățare: videoproiectorul, laptop-ul, CD-playerul, Smart Board, coli flipchart, markere, platforme online;

   Platforme online: Google Forms;

   Webografie/Sitografie: evidențierea titlurilor/lucrărilor folosite în construirea propriului demers didactic.

  Sugestii de evaluare: Testul de evaluare propus pentru unitatea de învățare „Naşterea Domnului,

  darul lui Dumnezeu pentru oameni”, clasa Pregătitoare la disciplina Religie Ortodoxă:

   este precedat de o oră de recapitulare;

   este centrat pe valorificarea competențelor cuprinse în programa școlară, prin raportarea la experiențele personale ale elevilor;

   cuprinde itemi variațí;

   este prezentat în două variante de lucru: format letric și format electronic, prin valorificarea fișei de lucru și a aplicației Google Forms;

   punctajul total este de 100 puncte.

  Tipul lecției: lecție de verificare și apreciere a rezultatelor școlare

  Timp de lucru: 30 minute

  1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Tiparită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului

  Biblic și de Misiune Ortodoxă, ediție 2008;

  2. Programa şcolară pentru disciplina Religie Cultul Ortodox, Clasa Pregătitoare, clasa I, şi clasa a II-a; Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013; Bucureşti, 2013

  3. Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic.

 • MITROPOLIA OLTENIEI

  ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI

  FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

  DIN CRAIOVA

  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

  DOLJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN GORJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN MEHEDINȚI INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN VÂLVEA INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN OLT

  PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO

  CRAIOVA 2020

  Autor, Pr. Prof. Grigore-Cosmin BĂLOI, Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărescu” Târgu-Jiu, 2020

  3

  TEST DE EVALUARE

  Unitatea de învățare „Naşterea Domnului, darul lui Dumnezeu pentru oameni”

  Numele și prenumele elevului: __________________________________

  Unitatea de învățământ: _______________________________________

  Clasa: ______________________________________________________

  Marchează răspunsurile corecte:

   Simbolul cerc - răspuns unic (un singur răspuns este corect);

   Simbolul pătrat - răspuns multiplu (mai multe răspunsuri sunt corecte);

   Punctaj maxim 100 puncte. (90 p. + 10 p. din oficiu)

  „Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei

  ce slujeau stelelor de la Stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să Te cunoască pe

  Tine, Răsăritul Cel de sus, Doamne, Slavă Ţie!”

 • MITROPOLIA OLTENIEI

  ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI

  FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

  DIN CRAIOVA

  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

  DOLJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN GORJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN MEHEDINȚI INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN VÂLVEA INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN OLT

  PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO

  CRAIOVA 2020

  Autor, Pr. Prof. Grigore-Cosmin BĂLOI, Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărescu” Târgu-Jiu, 2020

  4

  1. Alege din imaginile de mai jos locul naşterii Domnului:

  6 puncte

   a.

   b.

  c.

  2. Iisus Hristos a fost născut într-un mod suprafiresc dintr-o fecioară. Identifică icoana în

  care este înfăţişată:

  6 puncte

 • MITROPOLIA OLTENIEI

  ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI

  FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

  DIN CRAIOVA

  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

  DOLJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN GORJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN MEHEDINȚI INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN VÂLVEA INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN OLT

  PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO

  CRAIOVA 2020

  Autor, Pr. Prof. Grigore-Cosmin BĂLOI, Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărescu” Târgu-Jiu, 2020

  5

   a. Fecioara Maria;  b. Sfânta Elisabeta;

   c. Sfânta Ana;

  3. Primii care au primit vestea naşterii unui Mântuitor, au fost păstorii. Cine a adus

  această veste?

  6 puncte

   a. Sfântul Ioan Botezătorul;

   b. Fecioara Maria;

   c. Îngerii.

 • MITROPOLIA OLTENIEI

  ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI

  FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

  DIN CRAIOVA

  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

  DOLJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN GORJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN MEHEDINȚI INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN VÂLVEA INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN OLT

  PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO

  CRAIOVA 2020

  Autor, Pr. Prof. Grigore-Cosmin BĂLOI, Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărescu” Târgu-Jiu, 2020

  6

  4. La Naşterea Domnului pe cer s-a arătat un semn. Alege care a fost acesta:

  6 puncte

   a.

   b.

   c.

  5. Călăuziţi de stea au venit să se închine Domnului Iisus. Recunoaşte imaginea în care apar

  aceste personae:

  6 puncte

   a.

   b.

 • MITROPOLIA OLTENIEI

  ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI

  FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

  DIN CRAIOVA

  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

  DOLJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

  JUDEȚEAN GORJ I