TEST DE EVALUARE A UNITĂȚII CONȚINUT

of 19 /19
MITROPOLIA OLTENIEI ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DIN CRAIOVA INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MEHEDINȚI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VÂLVEA INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO CRAIOVA 2020 Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic Ștefan Odobleja Craiova, 2020 1 1 TEST DE EVALUARE A UNITĂȚII V DE CONȚINUT DESIGNUL EVALUĂRII Clasa: a XI-a Disciplina: Religie ortodoxă Unitatea V de conținut: Religiile lumii Competențe specifice ce urmează a fi evaluate prin sarcina de evaluare propusă: 1.2. Analiza comparativă a marilor religii ale lumii, pornind de la un set de criterii ( caracteristici definitorii, arie de răspândire, doctrină, adepţi, importanţă în istoria omenirii etc.); 5.3. Utilizarea cunoştinţelor de istorie a religiilor în susţinerea importanţei respectului şi a dialogului între oameni, comunităţi, Biserici. Conținuturi vizate prin sarcina de evaluare: 1. Iudaismul 2. Creștinismul - Neînțelegerile de la 1054 - Reforma - Uniația. Școala Ardeleană 3. Islamul Sarcina/testul de evaluare: este realizat pentru învățarea online și offline, prezentat în două variante: Google Forms și Word, având aceea structură de evaluare. Testul de evaluare cuprinde itemi din toate conținuturile unității de conținut V, prevăzută în programa clasei a XI-a, la disciplina Religie ortodoxă și se completează și în format electronic pe următorul link: https://forms.gle/GGHn7NkFdiTvzVY87 Descriptori de performanță (minim, mediu, maxim) și modul de interpretarea rezultatelor: la finalul testului de evaluare elevul: va afla care sunt răspunsurile corecte; va înțelege unde a greșit; va afla care este punctajul realizat. Scop: stabilirea gradului în care elevii au asimilat noțiunile și conceptele specifice disciplinei religie, prin manifestarea unui comportament moral, în viața personală și în societate, în acord cu valorile religioase; valorificarea rezultatelor obținute în proiectarea activității didactice; personalizarea demersului didactic în vederea atingerii competențelor din programa școlară și creșterea performanței școlare; Strategia didactică: Forma de organizare: individuală;

Embed Size (px)

Transcript of TEST DE EVALUARE A UNITĂȚII CONȚINUT

CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 1 1
TEST DE EVALUARE A UNITII V DE CONINUT
DESIGNUL EVALURII
Unitatea V de coninut: Religiile lumii
Competene specifice ce urmeaz a fi evaluate prin sarcina de evaluare propus:
1.2. Analiza comparativ a marilor religii ale lumii, pornind de la un set de criterii ( caracteristici
definitorii, arie de rspândire, doctrin, adepi, importan în istoria omenirii etc.);
5.3. Utilizarea cunotinelor de istorie a religiilor în susinerea importanei respectului i a
dialogului între oameni, comuniti, Biserici.
Coninuturi vizate prin sarcina de evaluare:
1. Iudaismul
2. Cretinismul
Sarcina/testul de evaluare: este realizat pentru învarea online i offline, prezentat în dou
variante: Google Forms i Word, având aceea structur de evaluare. Testul de evaluare cuprinde
itemi din toate coninuturile unitii de coninut V, prevzut în programa clasei a XI-a, la disciplina
Religie ortodox i se completeaz i în format electronic pe urmtorul link:
https://forms.gle/GGHn7NkFdiTvzVY87
Descriptori de performan (minim, mediu, maxim) i modul de interpretarea rezultatelor: la
finalul testului de evaluare elevul: va afla care sunt rspunsurile corecte; va înelege unde a greit; va
afla care este punctajul realizat.
Scop:
stabilirea gradului în care elevii au asimilat noiunile i conceptele specifice disciplinei
religie, prin manifestarea unui comportament moral, în viaa personal i în societate, în
acord cu valorile religioase;
personalizarea demersului didactic în vederea atingerii competenelor din programa colar i
creterea performanei colare;
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 2 2
Metode didactice: evaluare prin teste, evaluare cu ajutorul programelor computerizate;
Materiale didactice: Sfânta Scriptur, fie de lucru, textul scripturistic, textul patristic, etc. ;
Mijloace de învare: videoproiectorul, laptop-ul, CD-playerul, Smart Board, coli flipchart,
markere, platforme online;
demers didactic.
Sugestii de evaluare: Testul de evaluare propus pentru unitatea de coninut Religiile lumii, clasa a
XI-a la disciplina Religie Ortodox:
este precedat de o or de recapitulare;
este centrat pe valorificarea competenelor cuprinse în programa colar, prin raportarea la
experienele personale ale elevilor;
cuprinde itemi variaí: itemi obiectivi, itemi semiobiectivi;
este prezentat în dou variante de lucru: format letric i format electronic, prin valorificarea
fiei de lucru i a aplicaie Google Forms;
punctajul total este de 100 puncte;
Tipul coninutului: coninut de verificare i apreciere a rezultatelor colare
Timp de lucru: 30 minute
Bibliografie:
Biblic i de Misiune Ortodox, ediie 2008;
2. Muha Corneliu, Religie Clasa a XI-a – Auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sfântul Mina,
Iai, 2009.
3. Programa colar pentru disciplina Religie Ortodox - CLASELE a IX-a– a XII-a, aprobat
prin Ordinul ministrului NR. 5230 /01.09.2008 BUCURETI, 2008.
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 3 3
TEST DE EVALUARE
Punctaj maxim 100 puncte (90 p. + 10 p. din oficiu;
1. Iudaismul este o religie revelat, care st la baza cretinismului i care se întemeiaz pe
Revelaia Vechiului Testament. Alege afirmaiile corecte referitoare la doctrina iudaic:
6 puncte
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 4 4
Rscumprtorul promis;
profei;
Rscumprtorului promis, a lui Mesia;
e) ziua consacrat lui Dumnezeu este
duminica.
2. Morala iudaic este cuprins în Vechiul Testament având în prim-plan dreptatea, milostenia
i iubirea fa de cei din neamul ales. Legea moral a Vechiului Testament este sintetizat în:
2 puncte
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 5 5
c) Talmud;
e) Psalmi ;
f) Scrierile Sfinilor Prini.
3. Reforma Protestant este un eveniment major care a marcat istoric secolul al XVI –lea. În
Biserica Apusului iniiatorul reformei a fost:
2 puncte
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 6 6
a) Ulrich Zwingli b) Jean Calvin c) Martin Luther

4. Cretinismul este religia întemeiat de Iisus Hristos având începuturile în iudaism. Urmând
porunca Mântuitorului: mergând, învai toate neamurile, botezându-le în numele Tatlui i al
Fiului i al Sfântului Duh (Matei 28, 19), Sfinii Apostoli: 4 puncte
Adevrat FalsCRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 7 7
5. Învturile principale de credin, dogmele, sunt cuprinse în Crez sau Simbolul Credinei.
Continu lista de mai jos, alegând variantele corecte:
4 puncte
devenim cretini; b) Duhul Sfânt purcede i de la Fiul;
c) Dumnezeu Fiul este mai mic
decât Dumnezeu Tatl;
Dumnezeu;
morilor la sfâritul veacurilor.
6. Apreciaz care din afirmaiile de mai jos este adevrat, bifând litera (A) i care afirmaie
este fals, bifând litera (F):
6 puncte
Adevrat Fals
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 8 8
1. Ziua de natere a Cretinismului este Cincizecimea;
2. Revelaia divin este cuprins doar în Sfânta Scriptur;
3. Sinodul al VII-lea Ecumenic a combtut erezia
iconoclast;
313;
primele patru Sinoade Ecumenice;
6. Cretinismul a fost rspândit de ctre Apostoli.
7. Martin Luther promova o credin mai simpl total opus teologiei romano-catolice. Citete
cu atenie afirmaiile urmtoare i arat care sunt principiile reformatoare:
6 puncte
Adevrat Fals
2. Recunosc doar trei Sfinte Taine;
3. Nu admit ierarhia bisericeasc, ci susin „preoia
universal”;
6. Cultul divin este simplificat.
8. Pân în anul 1054 a existat o singur Biseric Cretin. Selecteaz din lista propus cauze
religioase care au dus la Marea Schism:
6 puncte
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 9 9
a) purgatoriul;
d) filioque.
9. Din anul 1054, din cauza mai multor neînelegeri, Biserica de la Roma s-a rupt de Biserica
Constantinopolului. Selecteaz dou efecte negative ale Schismei din Biserica Cretin din lista
propus:
b) ocuparea Constantinopolului în 1204 de ctre cruciai;
c) conflictele dintre politeiti i cretini;
d) cderea Constantinopolului în 1453.
10. Protestanii (luterani, zwinglieni i calvini) se deosebesc de Biserica Ortodox în învtura
despre:
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 10 10
a) numrul i valoarea Tainelor;
b) har i mântuire;
11. Uniaia este o modalitate de prozelitism practicat de Biserica Romano-Catolic, prin care
aceasta a reuit atragerea cretinilor de alt confesiune la o form de catolicism. Continuai
lista precizînd consecinele Uniaiei pentru populaia român ortodox din Transilvania.
4 puncte
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 11 11
a) românii din Transilvania doreau s-i schimbe calendarul i srbtorile bisericeti;
b) confiscarea bunurilor românilor care s-au opus uniaiei;
c) toi credincioii ortodoci au trecut la catolicism;
d) alungarea românilor protestatari din propriile sate.
12. coala Ardelean a fost o micare a intelectualitii din Transilvania de la sfâritul
secolului al XVIII - lea i începutul secolului al XIX –lea, aprut ca urmare a excluderii
românilor din viaa social-politic. Identificai trei reprezentani ai colii Ardelene:
6 puncte
a) Gheorghe incai;
b) Spiru Haret;
c) Petru Maior;
d) Samuil Micu;
e) Gheorghe Lazr.
13. coala Ardelean a contribuit la emanciparea spiritual i politic a românilor
transilvneni. Apreciaz care din afirmaiile de mai jos este adevrat, bifând litera (A) i care
afirmaie este fals, bifând litera (F):
5 puncte
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 12 12
Adevrat Fals
2. Reprezentanii colii Ardelene au avut reacii
anticlericale;
descendeni ai colonitilor romani din Dacia;
4. Au eliminat cuvintele latineti;
5. S-au tiprit manuale, calendare i catehisme.
14. Islamul este una dintre cele trei mari religii monoteiste aprut în anul 622, care îi
revendic originea din Avraam. Alege varianta corect a celor trei religii monoteiste:
2 puncte
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 13 13
15. Ca religie, Islamul este un monoteism foarte riguros, deosebit de cel cretin i mai apropiat
de cel iudaic. Islamul are un profund caracter sincretist, împrumutând elemente atât din
cretinism i iudaism, cât i din credinele pgâne autohtone. Selecteaz dou învturi care se
aseamn cu învtura de credin iudeo-cretin,din lista propus:
4 puncte
d) credina în Ziua judecii i în Înviere.
16. Instituia sfânt, divino-uman, întemeiat de Mântuitorul Iisus Hristos pentru
sfinirea i mântuirea oamenilor este:
5 puncte
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 14 14
Rspuns_______________________________
17. Cartea fundamental de învtur a Islamului are 114 capitole (sure), fiecare capitol fiind
împrit în versete. Aceasta se numete:
5 puncte
Rspuns_______________________________
18. De nu se va nate cineva din ap i din Duh, nu va putea s intre în împria lui Dumnezeu
(Ioan 3, 5). Taina care spal omul de pcatul strmoesc i este considerat ua de intrare în
cretinism se numete:
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 15 15
19. La început, evreii aveau ca locuri de închinare spaiul unde-i pteau turmele. Dup
ieirea din robia egiptean aveau Cortul mrturiei, iar în vremea regilor, la Ierusalim,
Templul. Astzi fiecare comunitate are o cas de rugciuni, de învmânt i de reuniune
care se numete:
Rspuns_______________________________
20. Învturile de credin cretine au fost alctuite la Sinodul I i II Ecumenic de la
Niceea, respectiv Constantinopol i sunt cuprinse pe scurt în Simbolul niceo-
constantinopolitan, care se mai numete i:
5 puncte
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 16 16
GRILA DE RSPUNSURI
Întrebarea 1
Întrebarea 11
Întrebarea 2
Întrebarea 12
Întrebarea 3
Întrebarea 13
Întrebarea 4
Întrebarea 14
Întrebarea 5
Întrebarea 15
TE FELICIT!
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 17 17
SCHEMA DE NOTARE (BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE)
Religiile lumii
Numr întrebare Rspuns corect Numr întrebare Rspuns corect
Întrebarea 1 a, c, d (6 p.) Întrebarea 11 b, d (4 p.)
Întrebarea 2 d (2 p.) Întrebarea 12 a, c, d (6 p.)
Întrebarea 3 c (2 p.) Întrebarea 13 a, c, e, (A); b, d (F) (5 p.)
Întrebarea 4 b (A) a, c, d (F) (4 p.) Întrebarea 14 b (2 p.)
Întrebarea 5 a, d (4 p.) Întrebarea 15 a, d (4 p.)
Întrebarea 6 a, c, d, f (A); b, e (F)(6 p.) Întrebarea 16 Biserica (5 p.)
Întrebarea 7 b, c, e, f (A); a, d (F)(6 p.) Întrebarea 17 Coranul (5 p.)
Întrebarea 8 a, c, d (6 p.) Întrebarea 18 Botezul (5 p.)
Întrebarea 9 b, d(4 p.) Întrebarea 19 Sinagoga (5 p.)
Întrebarea 10 a, b(4 p.) Întrebarea 20 Crezul (5 p.)
Total: 100 puncte
WEBOGRAFIA IMAGINILOR I VIDEOCLIPURILOR INSERATE
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 18 18
Religiile lumii
&w=700 la 19.09.2020, ora 09,50;
1b https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/articol/public/articol/2014/08/hristos_0.jpg
1c https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSe2Xvk_NXmpKmUv9NUSTlzbN8fZGC7o
1d http://3.bp.blogspot.com/_dvP-
XuiIANc/SgXqb4tovDI/AAAAAAAAAAU/Osei85ikD-Y/s1600/42-17342129.jpg , la
2. https://i1.wp.com/www.thepoachedegg.net/wp-content/uploads/2019/05/Apologetics-
, 19.09.2020, ora 10,09;
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 19 19
ng, 19.09.2020, ora15,13;
5. https://www.libertateapentrufemei.ro/wp-content/uploads/2016/03/Nicaea_icon.jpg
8. https://media.dcnews.ro/image/201907/w670/marea--scisma_54986400.jpg, 19.09.2020,
17. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Opened_Qur%27an.jpg/300p