TEST DE EVALUARE A UNITĂȚII CONȚINUT

Click here to load reader

 • date post

  16-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TEST DE EVALUARE A UNITĂȚII CONȚINUT

CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 1 1
TEST DE EVALUARE A UNITII V DE CONINUT
DESIGNUL EVALURII
Unitatea V de coninut: Religiile lumii
Competene specifice ce urmeaz a fi evaluate prin sarcina de evaluare propus:
1.2. Analiza comparativ a marilor religii ale lumii, pornind de la un set de criterii ( caracteristici
definitorii, arie de rspândire, doctrin, adepi, importan în istoria omenirii etc.);
5.3. Utilizarea cunotinelor de istorie a religiilor în susinerea importanei respectului i a
dialogului între oameni, comuniti, Biserici.
Coninuturi vizate prin sarcina de evaluare:
1. Iudaismul
2. Cretinismul
Sarcina/testul de evaluare: este realizat pentru învarea online i offline, prezentat în dou
variante: Google Forms i Word, având aceea structur de evaluare. Testul de evaluare cuprinde
itemi din toate coninuturile unitii de coninut V, prevzut în programa clasei a XI-a, la disciplina
Religie ortodox i se completeaz i în format electronic pe urmtorul link:
https://forms.gle/GGHn7NkFdiTvzVY87
Descriptori de performan (minim, mediu, maxim) i modul de interpretarea rezultatelor: la
finalul testului de evaluare elevul: va afla care sunt rspunsurile corecte; va înelege unde a greit; va
afla care este punctajul realizat.
Scop:
stabilirea gradului în care elevii au asimilat noiunile i conceptele specifice disciplinei
religie, prin manifestarea unui comportament moral, în viaa personal i în societate, în
acord cu valorile religioase;
personalizarea demersului didactic în vederea atingerii competenelor din programa colar i
creterea performanei colare;
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 2 2
Metode didactice: evaluare prin teste, evaluare cu ajutorul programelor computerizate;
Materiale didactice: Sfânta Scriptur, fie de lucru, textul scripturistic, textul patristic, etc. ;
Mijloace de învare: videoproiectorul, laptop-ul, CD-playerul, Smart Board, coli flipchart,
markere, platforme online;
demers didactic.
Sugestii de evaluare: Testul de evaluare propus pentru unitatea de coninut Religiile lumii, clasa a
XI-a la disciplina Religie Ortodox:
este precedat de o or de recapitulare;
este centrat pe valorificarea competenelor cuprinse în programa colar, prin raportarea la
experienele personale ale elevilor;
cuprinde itemi variaí: itemi obiectivi, itemi semiobiectivi;
este prezentat în dou variante de lucru: format letric i format electronic, prin valorificarea
fiei de lucru i a aplicaie Google Forms;
punctajul total este de 100 puncte;
Tipul coninutului: coninut de verificare i apreciere a rezultatelor colare
Timp de lucru: 30 minute
Bibliografie:
Biblic i de Misiune Ortodox, ediie 2008;
2. Muha Corneliu, Religie Clasa a XI-a – Auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sfântul Mina,
Iai, 2009.
3. Programa colar pentru disciplina Religie Ortodox - CLASELE a IX-a– a XII-a, aprobat
prin Ordinul ministrului NR. 5230 /01.09.2008 BUCURETI, 2008.
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 3 3
TEST DE EVALUARE
Punctaj maxim 100 puncte (90 p. + 10 p. din oficiu;
1. Iudaismul este o religie revelat, care st la baza cretinismului i care se întemeiaz pe
Revelaia Vechiului Testament. Alege afirmaiile corecte referitoare la doctrina iudaic:
6 puncte
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 4 4
Rscumprtorul promis;
profei;
Rscumprtorului promis, a lui Mesia;
e) ziua consacrat lui Dumnezeu este
duminica.
2. Morala iudaic este cuprins în Vechiul Testament având în prim-plan dreptatea, milostenia
i iubirea fa de cei din neamul ales. Legea moral a Vechiului Testament este sintetizat în:
2 puncte
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 5 5
c) Talmud;
e) Psalmi ;
f) Scrierile Sfinilor Prini.
3. Reforma Protestant este un eveniment major care a marcat istoric secolul al XVI –lea. În
Biserica Apusului iniiatorul reformei a fost:
2 puncte
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 6 6
a) Ulrich Zwingli b) Jean Calvin c) Martin Luther

4. Cretinismul este religia întemeiat de Iisus Hristos având începuturile în iudaism. Urmând
porunca Mântuitorului: mergând, învai toate neamurile, botezându-le în numele Tatlui i al
Fiului i al Sfântului Duh (Matei 28, 19), Sfinii Apostoli: 4 puncte
Adevrat FalsCRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 7 7
5. Învturile principale de credin, dogmele, sunt cuprinse în Crez sau Simbolul Credinei.
Continu lista de mai jos, alegând variantele corecte:
4 puncte
devenim cretini; b) Duhul Sfânt purcede i de la Fiul;
c) Dumnezeu Fiul este mai mic
decât Dumnezeu Tatl;
Dumnezeu;
morilor la sfâritul veacurilor.
6. Apreciaz care din afirmaiile de mai jos este adevrat, bifând litera (A) i care afirmaie
este fals, bifând litera (F):
6 puncte
Adevrat Fals
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 8 8
1. Ziua de natere a Cretinismului este Cincizecimea;
2. Revelaia divin este cuprins doar în Sfânta Scriptur;
3. Sinodul al VII-lea Ecumenic a combtut erezia
iconoclast;
313;
primele patru Sinoade Ecumenice;
6. Cretinismul a fost rspândit de ctre Apostoli.
7. Martin Luther promova o credin mai simpl total opus teologiei romano-catolice. Citete
cu atenie afirmaiile urmtoare i arat care sunt principiile reformatoare:
6 puncte
Adevrat Fals
2. Recunosc doar trei Sfinte Taine;
3. Nu admit ierarhia bisericeasc, ci susin „preoia
universal”;
6. Cultul divin este simplificat.
8. Pân în anul 1054 a existat o singur Biseric Cretin. Selecteaz din lista propus cauze
religioase care au dus la Marea Schism:
6 puncte
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 9 9
a) purgatoriul;
d) filioque.
9. Din anul 1054, din cauza mai multor neînelegeri, Biserica de la Roma s-a rupt de Biserica
Constantinopolului. Selecteaz dou efecte negative ale Schismei din Biserica Cretin din lista
propus:
b) ocuparea Constantinopolului în 1204 de ctre cruciai;
c) conflictele dintre politeiti i cretini;
d) cderea Constantinopolului în 1453.
10. Protestanii (luterani, zwinglieni i calvini) se deosebesc de Biserica Ortodox în învtura
despre:
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 10 10
a) numrul i valoarea Tainelor;
b) har i mântuire;
11. Uniaia este o modalitate de prozelitism practicat de Biserica Romano-Catolic, prin care
aceasta a reuit atragerea cretinilor de alt confesiune la o form de catolicism. Continuai
lista precizînd consecinele Uniaiei pentru populaia român ortodox din Transilvania.
4 puncte
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 11 11
a) românii din Transilvania doreau s-i schimbe calendarul i srbtorile bisericeti;
b) confiscarea bunurilor românilor care s-au opus uniaiei;
c) toi credincioii ortodoci au trecut la catolicism;
d) alungarea românilor protestatari din propriile sate.
12. coala Ardelean a fost o micare a intelectualitii din Transilvania de la sfâritul
secolului al XVIII - lea i începutul secolului al XIX –lea, aprut ca urmare a excluderii
românilor din viaa social-politic. Identificai trei reprezentani ai colii Ardelene:
6 puncte
a) Gheorghe incai;
b) Spiru Haret;
c) Petru Maior;
d) Samuil Micu;
e) Gheorghe Lazr.
13. coala Ardelean a contribuit la emanciparea spiritual i politic a românilor
transilvneni. Apreciaz care din afirmaiile de mai jos este adevrat, bifând litera (A) i care
afirmaie este fals, bifând litera (F):
5 puncte
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 12 12
Adevrat Fals
2. Reprezentanii colii Ardelene au avut reacii
anticlericale;
descendeni ai colonitilor romani din Dacia;
4. Au eliminat cuvintele latineti;
5. S-au tiprit manuale, calendare i catehisme.
14. Islamul este una dintre cele trei mari religii monoteiste aprut în anul 622, care îi
revendic originea din Avraam. Alege varianta corect a celor trei religii monoteiste:
2 puncte
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 13 13
15. Ca religie, Islamul este un monoteism foarte riguros, deosebit de cel cretin i mai apropiat
de cel iudaic. Islamul are un profund caracter sincretist, împrumutând elemente atât din
cretinism i iudaism, cât i din credinele pgâne autohtone. Selecteaz dou învturi care se
aseamn cu învtura de credin iudeo-cretin,din lista propus:
4 puncte
d) credina în Ziua judecii i în Înviere.
16. Instituia sfânt, divino-uman, întemeiat de Mântuitorul Iisus Hristos pentru
sfinirea i mântuirea oamenilor este:
5 puncte
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 14 14
Rspuns_______________________________
17. Cartea fundamental de învtur a Islamului are 114 capitole (sure), fiecare capitol fiind
împrit în versete. Aceasta se numete:
5 puncte
Rspuns_______________________________
18. De nu se va nate cineva din ap i din Duh, nu va putea s intre în împria lui Dumnezeu
(Ioan 3, 5). Taina care spal omul de pcatul strmoesc i este considerat ua de intrare în
cretinism se numete:
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 15 15
19. La început, evreii aveau ca locuri de închinare spaiul unde-i pteau turmele. Dup
ieirea din robia egiptean aveau Cortul mrturiei, iar în vremea regilor, la Ierusalim,
Templul. Astzi fiecare comunitate are o cas de rugciuni, de învmânt i de reuniune
care se numete:
Rspuns_______________________________
20. Învturile de credin cretine au fost alctuite la Sinodul I i II Ecumenic de la
Niceea, respectiv Constantinopol i sunt cuprinse pe scurt în Simbolul niceo-
constantinopolitan, care se mai numete i:
5 puncte
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 16 16
GRILA DE RSPUNSURI
Întrebarea 1
Întrebarea 11
Întrebarea 2
Întrebarea 12
Întrebarea 3
Întrebarea 13
Întrebarea 4
Întrebarea 14
Întrebarea 5
Întrebarea 15
TE FELICIT!
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 17 17
SCHEMA DE NOTARE (BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE)
Religiile lumii
Numr întrebare Rspuns corect Numr întrebare Rspuns corect
Întrebarea 1 a, c, d (6 p.) Întrebarea 11 b, d (4 p.)
Întrebarea 2 d (2 p.) Întrebarea 12 a, c, d (6 p.)
Întrebarea 3 c (2 p.) Întrebarea 13 a, c, e, (A); b, d (F) (5 p.)
Întrebarea 4 b (A) a, c, d (F) (4 p.) Întrebarea 14 b (2 p.)
Întrebarea 5 a, d (4 p.) Întrebarea 15 a, d (4 p.)
Întrebarea 6 a, c, d, f (A); b, e (F)(6 p.) Întrebarea 16 Biserica (5 p.)
Întrebarea 7 b, c, e, f (A); a, d (F)(6 p.) Întrebarea 17 Coranul (5 p.)
Întrebarea 8 a, c, d (6 p.) Întrebarea 18 Botezul (5 p.)
Întrebarea 9 b, d(4 p.) Întrebarea 19 Sinagoga (5 p.)
Întrebarea 10 a, b(4 p.) Întrebarea 20 Crezul (5 p.)
Total: 100 puncte
WEBOGRAFIA IMAGINILOR I VIDEOCLIPURILOR INSERATE
MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 18 18
Religiile lumii
&w=700 la 19.09.2020, ora 09,50;
1b https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/articol/public/articol/2014/08/hristos_0.jpg
1c https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSe2Xvk_NXmpKmUv9NUSTlzbN8fZGC7o
1d http://3.bp.blogspot.com/_dvP-
XuiIANc/SgXqb4tovDI/AAAAAAAAAAU/Osei85ikD-Y/s1600/42-17342129.jpg , la
2. https://i1.wp.com/www.thepoachedegg.net/wp-content/uploads/2019/05/Apologetics-
, 19.09.2020, ora 10,09;
CRAIOVA 2020
Autor: Prof. Mirela TUDOR, Liceul Tehnologic tefan Odobleja Craiova, 2020 19 19
ng, 19.09.2020, ora15,13;
5. https://www.libertateapentrufemei.ro/wp-content/uploads/2016/03/Nicaea_icon.jpg
8. https://media.dcnews.ro/image/201907/w670/marea--scisma_54986400.jpg, 19.09.2020,
17. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Opened_Qur%27an.jpg/300p