Teorii ale comportamentului infractional

of 29 /29
Psiholog Szasz Andreea Diana Psihologie Psihologie Judiciar Judiciar ă ă Curs Curs 2- 2- Teorii ale fenomenului şi Teorii ale fenomenului şi comportamentului infracţional comportamentului infracţional Universitatea de Vest Timişoara Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Secţia Psihologie

Embed Size (px)

Transcript of Teorii ale comportamentului infractional

Psihologie Judiciar Curs 2-Teorii ale fenomenului i comportamentului infrac ional

Universitatea de Vest Timi oara Facultatea de Sociologie i Psihologie, Sec ia PsihologiePsiholog Szasz Andreea Diana

Beneficiarii cuno tin elor de psihologie judiciarCuno tin ele de psihologie judiciar sunt utile pentru acei psihologi care inten ioneaz s ocupe posturi care, mai ales n ultimul timp, apar n sistemul judiciar: la ora actual psihologii pot s fie angaja i n cadrul poli iei, n calitate de asisten i sociali pentru serviciul de proba iune acreditat pe lng tribunale; tot mai multe posturi sunt oferite n cadrul serviciului de reeducare prezent n cadrul institu iilor penitenciare

Beneficiarii cuno tin elor de psihologie judiciarHaward (1981, 1990) propune un model al rolului psihologului n procesul judiciar. De i acest model nu se suprapune exact peste realitatea romneasc , surprinde contribu iile pe care ar trebui s le aib un psiholog n justi ia noastr . El descrie n detaliu patru roluri principale pe care le pot juca psihologii ntr-un proces judiciar: experimentator, clinician, statistician sau consilier. Aceste roluri sunt relevante deopotriv pentru procesele penale i procesele civile, sugernd psihologului genul de asisten pe care trebuie s -l ofere.

EXERCITIUCe credeti ca face psihologul judiciar in fiecare dintre cele 4 roluri? experimentator clinician statistician consilier

ExperimentatorIn calitate de experimentator psihologul ndepline te sarcini care, de regul , dep esc competen ele psihiatrului. Aflndu-se n acest rol psihologul analizeaz comportamentul uman preponderent prin intermediul metodei experimentale i mai pu in prin interviul clinic, fapt care cere ca psihologul s posede cuno tin e i abilit i necesare pentru a aplica cuno tin ele i legit ile func ion rii psihice la necesit ile problemelor legale. Atunci cnd se impune, psihologul trebuie s fie gata s realizeze experimente judiciare menite deopotriv s mbog easc cuno tin ele psihologice i s rezolve probleme judiciare. Analiznd rolul de experimentator al psihologului, Howard (1991) face trimitere, n special, la o serie de experimente asupra percep iei i memoriei. Autorul men ionat distinge dou categorii de experimente:

cele realizate independent de necesit ile concrete ale unei spe e; de exemplu, experimentele realizate asupra identific rii infractorului de c tre martorii oculari (Loftus, 1979); astfel de experimente sunt menite s asigure o mau bun cunoa tere a func ion rii psihismului n contexte legale i; experimente realizate special pentru a solu iona un caz particular (Gudjonsson & Satori, 1983); acestea din urm sunt mai degrab experimente judiciare avnd valoare de prob .

Rolul de statisticianRolul de statistician se refer la estimarea producerii unor anumite evenimente sau comportamente. Acest rol este ndeplinit n comun de c tre statisticieni i al i speciali ti, printre care se reg sesc i psihologi. n acest rol psihologii sunt ruga i, de exemplu, s se pronun e asupra probabilit ii de recidiv , asupra anselor ca o persoan ce sufer de un anume deficit mintal s poat s se ntre in sau s locuiasc independent n societate (Howard, 1981)

Rolul de clinician,Rolul de clinician, de altfel i cel mai frecvent, este ndeplinit, de regul , de psihologi clinicieni. n bun parte acest rol se suprapune cu rolul psihiatrilor acredita i n calitate de exper i judiciari. n acest rol psihologul intervieveaz clientul i realizeaz un psihodiagnostic care poate include, printre altele, o evaluare psihometric detaliat (aplicarea unor teste de inteligen , teste de func ionare neuropsihologic , teste de personalitate) i culegerea datelor despre comportamentul persoanei (Gudjonsson, 1985). Natura investiga iilor depinde de necesit ile cazului. Se poate ntmpla ca evaluarea psihologic a clien ilor s fie repetat de mai multe ori. n plus, ori de cte ori este posibil, se caut informa ii suplimentare de la alte persoane pentru a ntregi examinarea psihologic propriu zis .

Rolul de consilier,const n a oferi sfaturi judec torului asupra genului de ntreb ri pe care este bine s le adreseze atunci cnd, de exemplu, examineaz psihologii ce depun m rturie ntr-un proces. n general, n dreptul angloamerican raporturile de expertiz psihologic prezentate de o parte n proces sunt recenzate i chestionate de psihologul-expert al p r ii adverse, fapt care duce la o mai mare pruden i acurate e n realizarea acestora. La noi nc nu s-a ajuns la o astfel de performan , psihologii fiind foarte rar invita i n calitate de exper i n procese judiciare.

Infractorul i infrac ionalitatea

Exemple de conflicte a omului cu legea

Exemplu de delict civil prin ac iune Dac persoana A las drept amanet persoanei B, ca i garan ie pentru creditul ob inut, un autoturism, iar persoana B folose te autoturismul n interese personale, suntem n situa ia n care creditorul (persoana B) ncalc prevederile Codului Civil care interzice folosirea bunului amanetat (vezi C. Civ., art. 1693). Aceast fapt a creditorului i d dreptul debitorului (persoanei A) s se adreseze instan ei de judecat pentru ca bunul amanetat s fie pus sub sechestru judec toresc i ca, eventual, s -i fie restituite i daunele care le-a suferit din cauza uzurii la care a fost supus autoturismul. n cazul de fa persoana B comite un delict civil, adic ncalc legea civil , prin faptul c face ceva ce aceasta, prin intermediul prevederilor codului civil, i interzice s fac . Dac , dup ce executorul judec toresc aplic , n baza hot rrii legale, sechestrul asupra autoturismului i persoana B sustrage de sub sechestru autoturismul i l folose te din nou n scopuri personale, va comite un delict penal o infrac iune. Infrac iunile, fa de delictele civile, se pedepsesc: n cazul dat, conform codului penal romnesc infrac iunea se pedepse te cu nchisoarea de la o lun pn la un an sau cu amend (vezi C. Pen., art. 244). Exemplu de infrac iune penal prin non-ac iune / inac iune Dac persoana C g se te un telefon mobil i n termen de 10 zile nu-l pred autorit ilor sau persoanei care l-a pierdut comite o infrac iune penal care se reg se te n Codul Penal cu titlul nsu irea bunului g sit (vezi C. Pen., art. 216). De data aceasta delictul penal (infrac iunea) se comite prin omisiune sau nesocotire a ordinului care se cuprinde n Codul Penal: lucrul g sit trebuie restituit proprietarului sau predat autorit ilor. Persoana C risc s fie pedepsit prin nchisoare de la o lun la trei luni sau cu amend .

INFRACTORULn sens general, infractorul sau delincventul este persoana care a comis o infrac iune. n sens penal, mai riguros, se adaug i condi ia existen ei unei hot rri definitive de condamnare. Intr n categoria criminologic de criminal persoana care comite o crim n sensul de fapt penal sau cu justificat aparen penal .

Criminalitatea.Desemneaz la modul general ansamblul faptelor penale comise ntr-un spa iu si ntr-o perioad de timp determinate. 1) Criminalitatea real - se refer la ansamblul faptelor penale comise efectiv, indiferent dac ele sunt sau nu sunt cunoscute de catre vreunul din organele justi iei penale, o cunoa tere riguros tiin ific a acestei categorii nu este posibil . 2)Cifra neagr a criminalita ii - reprezint ansamblul faptelor penale care se comit efectiv dar care nu ajung la cuno tin a organelor de justitie penal . Factorii care genereaz cifra neagr a criminalit ii : abilitatea infractorilor ; ineficien a organelor de cercetare penal , care poate decurge din: I) organizarea deficitar a acestora; II) incompeten a profesional ; III) incorectitudinea unor func ionari; pasivitatea victimelor. 3 ) Criminalitatea aparent (sau relevat )- reprezint totalitatea faptelor cu aparen penal ajunse la cunostin a organelor de justi ie. 4) Criminalitatea legal (sau judecat ). -cuprinde faptele penale pentru care s-a pronun at o hot rre judec toreasc de condamnare definitiv .

Teorii ale criminalitatii Teoria geograficReprezentan i ai acestei scoli au fost belgianul Quetelet si francezul Guerry. Cei doi cercet tori au formulat Legea termic a criminalit ii lege potrivit c reia : infrac iunile mpotriva persoanelor predomin n regiunile sudice i n timpul sezonului cald , iar infrac iunile contra patrimoniului predomin n regiunile nordice i n timpul sezonului rece .

-ORIENTAREA BIOLOGIC-Teoriile lui Cesare Lombroso (1835-1909) (1835Teoria anormalit ii biologiceLa originea cercet rilor lombrosiene a stat descoperirea, la craniul unui criminal, n zona occipital medie, a unei adncituri accentuate, trasatur ce se regasea la unele cranii primitive. Aceast descoperire i-a sugerat lui Lombroso ipoteza atavismului (adic oprirea n dezvoltare pe lan ul filogenetic). Pentru verificarea acestei ipoteze Lombroso a efectuat numeroase cercet ri, ajungnd la studierea a 383 de cranii. n teoria lombrosian fenomenul criminal este determinat de o anormalitate biologic bazat pe atavism organic i psihic i pe o patologie epileptic .

Sus inerile lui Lombroso ar putea fi reduse la cteva idei de baz .

Criminalii se deosebesc de non-criminali prin numeroase anomalii fizice sau nonpsihice (m rimea capului, asimetria fe ei, dimensiunile excesive ale pome ilor, defecte ale ochilor, urechi de dimensiuni neobi nuite, nas strmb, buze c rnoase, denti ie anormal , lungimea excesiv a bra elor, b rbie proeminent sau excesiv de lung , abunden a, varietatea i precocitate zbrciturilor, idio ii, imbecilii, paranoicii,epilepticii, istericii, cei cu sistem emo ional instabil, etc.) . etc. - Criminalul este un anumit tip de specie uman , un tip antropologic degenerat, fiind un tip nn scut. scut. - Criminalul este un tip uman a c rui evolu ie nu s-a finalizat, fiind un s lbatic ntrntr-o lume modern . - Criminalitate se mo tene te, determinnd o alt carier criminal.

Teoria anormalit ii bio-psiho-sociale - Enrico Ferri (1856-1929)n construirea teoriei sale Ferri pleac de la clasificarea criminalului n cinci categorii: 1) criminalii nebuni - Intr n aceast categorie toate cazurile patologice. O varietate aparte o reprezint nebunul moral. 2) criminalii n scu i- sunt cei la care se reg sesc, de o manier evident , caracteristicile speciale ale omului criminal relevate de antropologia criminal . Marea majoritate a recidivistilor este alcatuit din criminali n scu i sau criminali din obi nuin . 3) criminalii obi nui i sau din obi nuin dobndit . Se caracterizeaz prin sl biciune moral la care se adaug stimuli ai circumstan elor i mediului corupt. Deseori ncep activitatea infrac ional la o vrst fraged i comit infrac iuni contra propriet ii. Deten ia i degradeaz fizic i moral , n loc s i ajute s se ndrepte . 4) criminalii de ocazie. n aceast categorie se reg sesc cei care sunt mpin i s comit fapte penale de unele condi ii legate de mediul fizic i social. 5) criminalii din pasiune . Sunt o varietate a criminalilor de ocazie. Comit de cele mai multe ori atentate contra persoanei. Au un temperament sanguin sau nervos i o sensibilitate exagerat .

Teoriile "eredit ii"Sus innd o anumit relevan a factorului ereditar n geneza criminalit ii, Goring a introdus o nou ipotez de cercetare n cadrul orient rii biologice, care a nlocuit temporar ipoteza atavismului evolu ionist. ntre cercet rile destinate examin rii rolului eredit ii n etiologia actului infrac ional, amintim studiile de arbore genealogic, studiile efectuate asupra gemenilor i cercet rile de antropologie comparat . Studiile de arbore genealogic efectuate n S.U.A. de c tre Richard Dugdale i ulterior de Eastbrook, Davenport i Henry Goddard au ncercat s demonstreze c n familiile care au antecesori cu condamn ri penale exist un num r mai ridicat de infractori, datorit eredit ii. H.Mannheim a criticat foarte serios aceast teorie datorit erorilor de ordin metodologic care s-au comis pe parcursul cercet rilor. Studiile pe gemeni monozigotici i dizigotici efectuate de psihiatrul german Johannes Lange au ncercat s demonstreze predispozi ia ereditar n comiterea infrac iunilor, n cazul gemenilor monozigotici. Cercet rile de antropologie comparat efectuate de A.E. Hooton, n 1939, cu scopul de a demonstra c tr s turile exterioare i comportamentul individului sunt n strns leg tur au e uat, nereu ind s dovedeasc implicarea inferiorit ii biologice n etiologia infrac ionalit ii. Erorile de ordin teoretic au fost sever criticate la vremea respectiv .

Teoriile biotipurilor criminaleE. Kretschmer (1888-1964) consider c exist o corela ie ntre constitu ia corporal i nclina ia pentru comiterea anumitor infrac iuni. Tipul picniccuprinde indivizii corpolen i i scunzi, adeseori inteligen i i expansivi) este nclinat spre n el ciuni sau fraude. Tipul astenic( cuprinde indivizii nal i i slabi, slab adapta i social este nclinat spre infrac iuni contra patrimoniului i au tendin a de recidiv . Tipul atletic ( cuprinde indivizii atletici) are tendin de criminalitate brutal i tendin de recidiv . Tipul disoplasti ( cuprinde acei indivizi napoia i fizic i intelectual) sunt nclina i spre delicte sexuale i opereaz n mod nea teptat. W.Sheldon se bazeaz pe dezvoltarea diferit a embrionului uman, stabilind un raport ntre dezvoltarea corporal i tr s turile energodinamice ale personalit ii de tipul: - endomorf-viscerotonic (cu o dezvoltare mai pronun at a organelor interne); - mezomorf-stomatotonic (cu o dezvoltare puternic a musculaturii); - ectomorf-cerebrotonic (cu o mai mare dezvoltare a scoar ei cerebrale i a inteligen ei. Sheldon a stabilit pe cale experimental c cele mai multe cazuri de delincven apar n cazul tipului mezomorf. [

Alte teorii biologiceH.A. Witkin i S. A. Mednik, cercet tori danezi, plecnd de la cazul unor criminali celebri care aveau o anumit anomalie cromozomial , n urma unui studiu amplu ( realizat n 1977), au sus inut c exist o corela ie ntre comportamentul infrac ional i anomaliile genetice, n sensul c indivizii care au formula cromozomial 47xyy, avnd un cromozom y suplimentar, sunt predispu i la un comportament infrac ional ntr-o pondere de 42 %, spre deosebire de oamenii f r abera ii cromozomiale pentru care riscul infrac ional ar fi de doar 9.3%. La fel i n cazul cnd abera ia cromozomial este de tipul 47xxy. Cromozomul y suplimentar ar determina comportamentul agresiv, fiind astfel cromozomul criminal. Cercet ri complexe au demonstrat c o stabilirea unei astfel de corela ii este hazardat . S. i E. Glueck, la Universitatea Harvard au f cut n anii 40 ai secolului trecut un amplu studiu asupra cauzelor pentru care copiii din zonele s race nu devin infractori. Concluzia a fost c infrac ionalitatea nu are cauze exclusiv biologice, nu are cauze nici exclusiv socio-culturale, ci c ea deriv din interac iunea anumitor for e somatice, intelectuale, socio-culturale sau innd de caracterul persoanei. Delincven ii se deosebesc de non-delincven i din cinci punte de vedere: fizic, caracter, atitudine, psihologic i socio-cultural.

Teorii psihologice-Teoria psihanaliticaS. Freud a ncercat s demonstreze existen a unei personalit i antisociale ce ine ns de sfera psihologie normale. Mecanismul de func ionare al psihicului uman se bazeaz pe colaborarea ntre cele 3 instan e. Astfel, Eul ncearc s realizeze un echilibru ntre pulsiunile instinctive pe de o parte, i con tiin a moral pe de alt parte. Procesul prin care instinctele se transform n comportamente sociale se nume te sublimare. Dac un instinct nu reu e te a fi sublimat atunci el este deturnat spre alte activit i prin procesul numit compensare. Dac nici prin compensare nu se reu e te st pnirea instinctului atunci, Supraeul, ca un fel de represiune, trimite pulsiunea n incon tient, care va putea s erup n mod necontrolat ( ticuri, manifest ri violente etc.,). E uarea tentativelor de sublimare sau compensare a conflictelor interioare ale individului pot conduce la o inadaptare a celui n cauz i, n final, pot determina trecerea la actul infrac ional. n clasificarea pe care psihanaliza o face infractorilor un loc important l ocup criminalul care a s vr it infrac iunea datorit complexului de vinov ie. Complexul de vinov ie ar favoriza comiterea crimei n momentul n care acest sentiment ar atinge un grad att de nalt nct devine insuportabil, astfel nct pedeapsa este a teptat ca o eliberare. n acest mod este explicat faptul c unii infractori i "semneaz " crima, pentru a fi ct mai repede descoperi i.

Teoria psihanaliticaA. Adler a sus inut teoria complexului de inferioritate. El sus ine c fiecare individ are nn scut sau dobndit un sentiment de inferioritate n func ie de diferite criterii ( aspect fizic, vrst , inteligen , ras , clas social , instruc ie). Sentimentul de inferioritate declan eaz dorin a individului de a- i dep i propria condi ie prin compensare sau supracompensare. Acest mecanism st la baza progresului individului. Dac deficien a nu e dep it , sentimentul de inferioritate poate s degenereze n complex de inferioritate. Complexul de inferioritate poate genera comportamentul infrac ional deoarece este o cale facil ca individul s i compenseze complexul. ( cei care comit infrac iuni pentru a ie i din anonimat prin apari ia media, etc.)

Teoria psihomoral .E. De Greef a sus inut teoria psihomoral .Conform acesteia, structurile afective sunt guvernate de dou categorii de instincte: de ap rare ( manifestat prin team , fug , agresiune etc.) i de simpatie (presupune acceptarea celuilalt). Inteligen a individului poate solu iona eventualele conflicte dintre cele dou instincte, dar de regul n caz de conflict omul prefer securitatea n detrimentul simpatiei. n cursul copil riei aceste instincte se pot altera determinnd un sentiment de injusti ie, o stare de inhibi ie i n final indiferen a afectiva. n opinia lui De Greff procesul criminogen cuprinde 3 etape. Prima, faza asentimentului temperat cnd are loc o degradare progresiv a personalit ii ca urmare a unor frustr ri repetate. Apoi faza asentimentului formulat cnd individul accept comiterea crimei i i caut justific rile, iar n final ultima etap este reprezentat de criz cnd individul a teapt doar momentul potrivit pentru comiterea crimei. n opinia acestui autor, diferen a dintre un infractor i un noninfractor este dat de gradul de indiferen afectiv .

Teoria personalit ii criminaleJ. Pinatel a sus inut teoria personalit ii criminale. Astfel tr s turile morale frecvent ntlnite la infractori ( egocentrismul, labilitate psihic , agresivitate i indiferen a afectiv ), luate izolat nu sunt specifice doar infractorilor ci doar reunirea lor ntr-un ansamblu articulat ar reprezenta nucleul central al personalit ii criminale. Infractorul nu este o specie uman particular diferit de oamenii normali, diferen a e dat de nivelul pragului delincven ial. Fiecare om n mprejur ri excep ionale poate deveni infractor, diferen a e dat doar de intensitatea stimulului pentru infrac iune care la oamenii one ti trebuie s fie foarte ridicat pentru a determina un comportament infrac ional spre deosebire de cei care au o personalitatecriminal .

Teorii sociologiceK. Marx ( 1818-1883) i F. Engels ( 1820-1895), reprezentan i ai colii socialiste au sus inut c infrac ionalitate este generat de inegalitate economic , iar pentru c baza capitalismului este inegalitate economic , acesta este tot o cauz a criminalit ii. G. Tarde ( 1843-1904), fondatorul colii interpsihologice, a sus inut c mediul este factorul criminogen principal iar imita ia are rolul preponderent n formarea comportamentului infrac ional ( coala str zii este ca o academie pentru infractori). Astfel un comportament imoral va ie i n evident i va putea fi imitat de ceilal i. Este nu doar un pericol prin el nsu i ci i un izvor pentru cei care l cunosc i care pot s -l imite. Cu toate acestea Tarde nu consider c imita ia nl tur alegereaindividului, care r mne responsabil i vinovat pentru faptele sale, propunnd o mai bun individualizare a sanc iunilor innd cont de particularit ile infractorului E. Durkheim ( 1858-1917) principalul reprezentant al colii sociologice, el a sus inut c infrac iunea este un fenomen de normalitate social , criminalitatea existnd de cnd se cunoa te lumea. Fenomenele sociale au acelea i leg turi de cauzalitate ca i fenomenele fizice din mediul nconjur tor. Faptele de ordin moral fiind fapte sociale nseamn c infrac ionalitatea este un fapt normal al societ ii, este un fenomen natural legat de condi iile fundamentale ale vie ii sociale. Crima se define te prin raportare la imaginea comun pe care membrii societ ii o au asupra ceea ce ar trebui s fie comportament normal. Mai mult dect att crima este i un factor de s n tate public .

Teoria asocia iilor diferen iateE. H. Sutheland ( 1883-1950), a dezvoltat teoria asocia iilor diferen iate.Ideea central a autorului este aceea c comportamentul criminal este unul nv at. El a sus inut mai multe teze:comportamentul criminal este unul nv at i nu mo tenit, cel care nu a avut o surs de nv are nu poate s inventeze crima; nv area se realizeaz mai ales n cadrul unui grup restrns de persoane, procesul de nv are presupune asimilarea tehnicilor de comitere a infrac iunilor, orientarea mobilurilor, a ra ionamentelor i atitudinilor

Teoria conflictelor de culturiT. Sellin a sus inut teoria conflictelor de culturi. Dup el crima rezult din conflictul care se na te n societate ntre norme de conduit diferite. El lanseaz doar ipoteze cu un gard mai mare de probabilitate, fiind sceptic n ceea ce prive te r spunsul la ntrebarea care ar fi cauzele comportamentului infrac ional. Conflictul cultural desemneaz lupta dintre valorile morale aflate n dezacord. Uneori prin respectarea regulilor de conduit ale unui grup, s-ar putea s ncalci reguli ale altui grup. Prin cultur autorul desemneaz totalitatea ideilor, institu iilor i produselor muncii care, aplicate la grupuri determinate de fiin e umane, permite a se vorbi de regiuni culturale, despre tipuri de cultur . Sursa acestei teorii au reprezentat-o situa ieemigran ilor n SUA

Teoria anomieiR. K. Merton a fost adeptul teoriei anomiei. Dup el, anomia este o stare social de absen sau de sl bire a normei. Cultura reprezint ansamblul de valori sociale care stabile te scopurile spre care s tind un individ. Organizarea social printr-un ansamblu de norme i institu ii stabile te care sunt mijloacele prin care se pot atinge scopurile. Existen a unui eventual conflict ntre mijloacele legitime i posibilit i, determin o stare de anomie i n final determin individul s ncalcenorma care nu-i permite atingerea scopului.

Teoria angajamentului.H. Becker, a lansat teoria angajamentului, n conformitate cu care individul respect legea pentru a nu pierde avantajele pe care le presupune via a social n care este angajat. Infractorul care nu este implicat n via a social , prin comiterea unei infrac iuni, el nu are nimic de pierdut.

Teoria "subculturilor delincvente- Albert CohenIdeea central a acestei teorii este aceea c infrac ionalitatea tinerilor din clasele defavorizate constituie, de fapt, un protest mpotriva normelor culturale domi-nante n S.U.A. ntruct condi iile sociale nu le permit s ob in un succes social legitim, ace ti tineri resimt o puternic stare de frustrare. Delincven a, afirm autorul, nu este un rezultat inerent inferiorit ii sociale. Ea este mai degrab o func ie a barierelor sociale i economice impuse grupurilor sociale s race.

Bibliografie:P.Bouzat et J.Pinatel, Trait de droit pnal et de criminologie, Tome III, Criminologie, Paris, Ed.Dalloz, 1963, T.Hirschi, Causes of Delinquency, Univ. of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1969 M.Hindelang, Causes of Delinquency: A Partial Replication and Extention, n Social Problems, nr.21, 1973, E.H.Sutherland and D.Cressey, Principles of Criminology, Philadelphia and New York, Editura J.B.Lippincott Co., seventh edition, 1966

BibliografieE.Kretschmer, Physique and Character, New York, Ed.Harper, 1925 W.Sheldon, arieties of Delin-quent Youth, New York, Ed.Harper, 1949. R.M.St noiu, Introducere n criminologie, Bucure ti,Ed.Academiei,1989