Teologia Pastoralƒ 1.doc

download Teologia Pastoralƒ 1.doc

of 26

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Teologia Pastoralƒ 1.doc

 • 8/17/2019 Teologia Pastorală 1.doc

  1/26

  Teologia Pastoral ă 1

  Curs predat la CTP 2003 – 2004 Pr. Dr. Mihail Malancea  INTRODUCERE 

  Caracteristicile unui pastor bun1. Cunoaşterea personală a lui Dumnezeu 2. Smerenia 3. Dragostea sinceră faţă de cei pe care-I slueşte! 1"et. #$1-3 %. &'emplu personal pentru cei din biserică #. (esponsabilitate pentru sufletele oamenilor  ). "ledoaria pentru o slubă ec*ilibrată +. ,bligaţia de a predica

  I.  Pastorul ca persoană (olul simbolic al pastorului

  1.1. "astorul l reprezintă pe Dumnezeu1.2. "ăstorul omul care aduce aminte oamenilor despre Domnul Isus 1.3. "astorul instrument al Du*ului Sfnt 1.%. "astorul reprezentantul unei biserici specifice 1.#. "astorul /ndrumător al sufletelor pierdute

  Lectura 2 ore o oră seinar  III. Chemarea lui Dumnezeu în slujba e păstor  "astorul unei biserici locale poate contribui la descoperirea c*emării tinerilor sluitori

  implicndu-se n procesul de ucenicie. - prin predicarea şi e'plicarea Cu0ntului lui Dumnezeu! Ioan otezătorul

  - prin descoperirea si aprecierea calităţilor ascunse 0alorase! Simon "etru- prin dez0oltarea unei relaţii de prietenie! 4ilip i 5atanaelș

   !"aturi pentru #iitori preicatori  1. 6ngaează-te ntr-un proces de ucenicie 2. 4ii atent şi sensibil pentru a desluşi c*emarea lui Dumnezeu n sluire 3. /nţelege c*emarea %. Descoperă dorinţa arzătoare de a predica Cu0ntul lui Dumnezeu #. Să ştii de unde 0ine c*emarea Testarea cheării

  -  Asigură-te că nu intri în lucrare pentru faimă -  Asigură-te că nu intri în lucrare după o tradiţie a familiei -  Asigură-te că nu urmăreşti un câştig mârşav -  Asigură-te că dorinţa de a predica nu este una firească -  Asigură-te că nu urmăreşti o viaţă uşoară şi plină de plăceri - Convinge-te că dorinţa de a predica este pentru gloria lui Dumnezeu.

  1 ibliografia necesară pentru curs$ 7*id de păstorire practică! C.Sumner 8emp9 Sluitorul Creştin! 8a:ne &. ,ates9 ;eologia "astorală rusă

 • 8/17/2019 Teologia Pastorală 1.doc

  2/26

  - Convinge-te că Dragostea lui Dumnezeu te constrânge să predici 2Cor. 5!"  $Căci ra%ostea lui &ristos ne str'n%e( "iincă socotim că) acă Unul  sin%ur a murit pentru to i) to i eci au murit.* ț ț 

  - Convinge-te că eşti împreună cu #ristos în căutarea celor pierduţi $saia %&  $+m auzit %lasul Domnului) întreb'n, ))Pe cine să trimet) i cine #a mer%e ș

   pentru Noi- Eu am răspuns, ))Iată/mă) trimete/mă0*  'at. 2&!&-2(. - Convinge-te de nevoia urgentă pentru a predica !Cor. )!% .

   $Dacă #estesc E#an%helia) nu este pentru mine o pricină e lauă) căci trebuie s/o #estesc( i #ai e mine) acă nu #estesc E#an%helia0*  ș

  Con!irarea cheării "acea lăuntrică este barometrul care confirmă faptul că eşti la locul unde te-a aşezat Dumnezeu.

   De"ini1ia proprie a chemării lui Dumnezeu, *n concluzie C+emarea Domnului în slu,ire  se manifestă printr-o dorinţă pusă de Dumnezeu însuşi în inima celui c+emat este o

   foame după mântuirea altora o dorinţă fier/inte ca Dumnezeu să fie slăvit un dor de adeveni pastor al poporului lui Dumnezeu de a predica Cuvântul lui Dumnezeu de a vesti  0vang+elia celor pierduţi şi de aduce pe sfinţi într-o stare în care să-1 iu/ească şi să-1  slu,ească pe Domnul $sus #ristos.

  Temă e seminar, 2.  Da-ţi o definiţie proprie C+emării lui Dumnezeu  Temă e seminar.3

  I". Copeten#a $i andatul %&ncredin#area' unui păstor (")*TI+), Despre necredinţă! trăire n firea pămntească! nebunie! frica! obrăznicie etc! nici nu poate fi 0orba. 4iecare sluitor n parte este c*emat să se analizeze bine pe

  sine nsuşi şi nu numai att! ci şi biserica este c*emată să cunoască foarte bine o persoanănainte de ai face o in0itaţie de fi pastor ori de a se implica ntr-o sluire spirituală.

  6spectele subliniate mai sus! ca şi caracteristici negati0e ne confirmă o dată n plus! că  persoane cu asemenea lipsuri nu trebuie admise n sluire.

  Cali!icati-ele unui păstor 1Ti. 3,1/ - !. Dorinţa - 2. 3ără pri+ană - ". 4ăr/atul unei singure neveste - ". Cumpătat - 5. *nţelept  - %. rednic de cinste - 6. 7rimitor de oaspeţi - &. *n stare să înveţe pe alţii - ). 8ă nu fie /ăutor de vin - !(.8ă nu fie /ătăuş - !!.8ă nu fie doritor de câştig mârşav - !2. 4lând - 9it !5-)

 • 8/17/2019 Teologia Pastorală 1.doc

  3/26

  - !:. ;u gâlcevitor - !". ;u iu/itor de /ani - !5. 8ă-şi c+ivernisească /ine casa - !%. 8ă-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa - !6. 8ă nu fie întors la Dumnezeu de curând. -

  !&. 9re/uie să ai/ă şi o /ună mărturie din partea celor de afară

  Instruirea pastorului - Pregătirea spirituală i acadeicăș - Ce treuie să studiee pastorul - Studiile teologice sunt obligatorii - - iblia - - limbile clasice - - diferite subiecte biblice - - material cu informaţii ne religioase Cum să studieze> -

  =ateriale de studii! dicţionare! altă literatură- ?n loc special de studiu - ;imp de studiu

  Material pentru 4 ore de curs o oră seinar  Temă e seminar, 4.  $mportanţa calificativelor pastorale în lucrarea de slu,ire. Care sunt domeniile afectate atunci când vor/im despre importanţa calificativelor în viaţa de slu,ire? - dezvoltarea propriului caracter la  sta/ilirea unui standard înalt de viaţă creştină la dezvoltarea unui program eficient de ucenicie> sunt câteva domenii la care tre/uie atrasă atenţia !. Domeniul familiei 2. Domeniul  comunităţii creştine :. Domeniul implicărilor în societate ". Domeniul cola/orării cu alţi păstori 5. Domeniul creativităţilor. Cum să lucrează asupra unui seminar- C't timp petrecem asupra unui seminar- Care sunt întrebările corecte ce trebuie puse subiectului   A>. Definirea su/iectului  4>. Domeniile afectate de su/iectul dat C>. 9eologia ori învăţăturile dez/ătute prin su/iectul dat  D>. 'etoda e@plicării - 7rezentarea argumentării şi aplicării adevărului menţionat.

  Conuita personala a Pastorului 1. /n comunitatea creştină!  I%iena - deodorant! spală-te pe dinţi! bomboane mentolate! costumaţia  Etica  - fii politicos! fii atent cum te comporţi la masa! dă ntietate doamnelor! reţine numele celor pe care-i 0izitezi! 0izitează oameni din toate păturile sociale! etc.

  2. /n @ume!

 • 8/17/2019 Teologia Pastorală 1.doc

  4/26

  ;răieşte n lumea aceasta dar nu ca şi cum ai face parte din ea. 4ii la curent cu toate lucrurile! citeşte presa! 0izitează operele de artă! fii atent la datoriile pe care le ai ca şi cetăţean al ţării! fii om cu oamenii.

  3. /n cadrul altor păstori!

  "ăstorii nu sunt duşmanii tăi! iubeşte-ţi fraţii 1Ioan 3$%> "reţuieşte A i din cauza lucrării pe care o fac 1;es. #$13 BSă-I preţuiţi foarte mult! n dragoste din pricina lucrării lor9 5u-i  udeca9 dez0oltă un spirit de colaborare. 5u critica ntunericul! ci aprinde o lumină9 &'emplul lui "etru cu Domnul Isus la =area ;iberiadei este important9 Ioan 21

  %. Starea sufletească! "ro0. 1#$13 , inimă 0eselă nseninează faţa! dar cnd inima este tristă du*ul este m*nit. 4ii 0esel! arată-ţi bucuria mntuirii! dez0oltă o perspecti0ă poziti0ă asupra 0ieţii! fii primitor de oaspeţi şi culti0ă simţul umorului

  #. "astorul şi comitetul!

  EF @oialitateE1 Instaurează un climat de părtăşie! E2 Gide te ec*ipa foloseşte membrii comitetului pentru 0izite pastorale.ș E3 /mparte meritele lucrării cu membrii comitetului E% @audă-ţi membrii din comitet! astfel 0ei zidi o ec*ipă E# (oagă-te pentru comitetul bisericii E) Iubeşte membrii comitetului E+ 5u fi un 0nător de greşeli EH 5u critica un membru din comitet n faţa altor  E Deleagă repartizează responsabilităţile şi mparte autoritatea E1F Dez0oltă principiul ascultării

  E11 "ăstrează simţul umoruluiE12 4ii uman şi recunoaşteţi greşelile E13 5u-ţi face fa0oriţi

   Pastorul 5i propria lui 6amilie 1.3.1. "astorul-"artener n căsătorie! conducător dorit de partenerul său.

  ărbatul unei singure ne0este! standardul moral al pastorului. E1% Comuniune-consacrare E1# /mplinirea personală E1) - unitate sufleteasca E1+ - comunicarea E1H - relaţia intimă E1 - acceptarea E2F - binecu0ntarea E21 - edificarea E22 - partăşia E23 "iedici n realizarea comuniunii E2% - lipsa comunicării E2# - disconsiderarea actului se'ual

 • 8/17/2019 Teologia Pastorală 1.doc

  5/26

  E2) - un spirit neiertător E2+ - &gocentrismul

  1. 3. 2. "astorul ca tată al copiilor E2H Conlucrător cu Dumnezeu n procreare

  E2 - &ducarea CopiilorE3F - /ncercarea cştigării copiilor  E31 - Disciplină A Dragoste E32 - =ndrie sau auto-apreciere E33 - (esponsabilitatea suprema a păstorului faţă de copiii săi 1. 3. 3. "astorul conducător spiritual al familiei E3% - 4amilia "astorului A locul de refacere spirituală E3# - (ealizarea unui altar al 4amiliei E3) - Studierea Cu0ntului E3+ - (ugăciunea 4amiliei E3H - Giua de odi*nă

  1. 3. %. (olul "astorului de administrator al 4amiliei 1. 3.#. 4amilia "astorului şi iserica