tematica exmen promovare

download tematica exmen promovare

of 83

 • date post

  14-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  75
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of tematica exmen promovare

 • 5/13/2018 tematica exmen promovare

  1/83

  TEMATICA.Concurs de promovare in functii de executie a judecatorilor

  2012

  DREPT CIVILI. Partea generala1. Aplicarea in timp a Codului civil din 20092. Actul juridic civil (in sistemul Codului civil din 2009)notiune;conditiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a incheia actul, consimtamantul,obiectul si cauza);conditiile de forma ale actului juridic civil;modalitatile actului juridic civil;efectele actului juridic civil (forta obligatorie si irevocabilitatea, relativitatea si opozabilitatea);simulatia;efectele specifice contractelor sinalagmatice;nulitatea actului juridic civil (notiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic,efecte).3. Prescriptia extinctivadomeniul prescriptiei extinctive;tennenele de prescriptie extinctiva;cursul prescriptiei (inceput, suspendare, intrerupere, repunere in tennen, implinire).II. Drepturile reale principale1. Dreptul de proprietate privata si dreptul de proprietate publica;2. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate privata;3. Actiunea in revendicare;4. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata;5. Accesiunea imobiliara artificiala ~i uzucapiunea;6. Posesia;7. Publicitatea imobiliara.III. Teoria generala a obligatiilor1. Raspunderea civila delictualaraspunderea pentru fapta proprie;

 • 5/13/2018 tematica exmen promovare

  2/83

  raspunderea pentru fapta altei persoane (raspunderea parintilor pentru fapta copiilor minori,raspunderea institutori lor ;;i artizanilor pentru faptele elevilor si ucenicilor, raspundereacomitentului pentru fapta prepusului);raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general, de animale si de ruina edificiilor.2. Efectele obhgatiilorexecutarea directa (in natura) a obligatiilor;executarea indirecta (prin echivalent) a obligatiilor;drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului.3. Transmisiunea si transformarea obligatiilor- cesiunea de creanta;- subrogatia personala;- novatia.4. Stingerea obligatiilorplata;cornpensatia;darea in plata;imposibilitatea fortuita de executare.5. Garantarea obligatiilorfideiusiunea;ipoteca;dreptul de retentie.IV. Contractele speciale1. Contractul de vanzare-cumparare;2. Contractul de locatiune;3. Contractul de donatie;4. Contractul de inchiriere a locuintei;5. Contractul de mandat;6. Contractul de imprumut de consumatie ;;i contractul de comodat;7. Contractul de intretinere.V. Succesiunile (mostenirea)1. Mostenirea Iegala- notiuni generale (nedemnitatea succesorala, principiile generale ale devolutiunii legale amostenirii, reprezentarea succesorala);c1asa lntai de mostenitori legali (descendentii);c1asa a doua de mostenitori legali (ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati);clasa a treia de mostenitori legali (ascendentii ordinari);clasa a patra de mostenitori legali (colateralii ordinari);drepturile succesorale ale sotului supravietuitor.

  2

 • 5/13/2018 tematica exmen promovare

  3/83

  2. Mostenirea testamentaratestamentul (definitie, caract ere juridice, conditii de validitate, feluri);legatul (notiune, clasificare, nulitate, revocare, caducitate);rezerva succesorala (notiune, caractere juridice, mostenitorii rezervatari, calculul rezervei ~i alcotitatii disponibile, reductiunea liberalitatilor excesive, raportul donatiilor).3. Dreptul de optiune succesorala4. Partajul succesoralNota: Materia indicatii fa pet. 1 nr. 3 (prescriptia extinctivii), precum ~i materiile de fa pet 11-Vvor fi abordate conform reglementiirii anterioare intriirii in vigoare a Codului civil din 2009,iar materiile de fa pet. 1 nr. 1-2 conform noii reglementari.

  3

 • 5/13/2018 tematica exmen promovare

  4/83

  JURISPRUDENTA INALTEI CURTI DE CASATIE ~I JUSTITIE

  in materia dreptului civil1. Decizia ICC], s.civ. si prop. intelectuala, nr. 1252 din 27 martie 2003, disponibila pe pagina deinternet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;

  2. Decizia ICC], s.civ. si prop. intelectuala, nr. 1401 din 18 februarie 2004, , disponibila pepagina de internet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;

  3. Decizia ICC], s.civ. ~i prop. intelectuala, nr. 1461 din 23 februarie 2004, disponibila pe paginade internet a ICC] http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;

  4. Decizia ICC], s.civ. si prop. intelectuala, ill. 255 din 18 ianuarie 2005, disponibila pe pagina deinternet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;

  5. Decizia ICC], s.civ. ~i prop. intelectuala, ill. 1212 din 17 februarie 2005, disponibila pe paginade internet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;

  6. Decizia ICC], s.civ. si prop. intelectuala, ill. 1547 din 1 martie 2005, disponibila pe pagina deinternet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;7. Decizia ICC], s.civ. ~i prop. intelectuala, nr. 2897 din 12 aprilie 2005, disponibila pe pagina de

  internet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;8. Decizia ICC], s.civ. si prop. intelectuala, nr~3255 din 21 aprilie 2005, disponibila pe pagina deinternet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;9. Decizia ICC], s.civ. ~i prop. intelectuala, ill. 3602 din 5 mai 2005, disponibila pe pagina de

  internet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;10. Decizia ICC], s.civ. si prop. intelectuala, nr. 4126 din 19 mai 2005, disponibila pe pagina de

  internet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;11. Decizia ICC], s.civ. si prop. intelectuala, ill. 4451 din 26 mai 2005, disponibila pe pagina de

  internet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;12. Decizia ICC], s.civ. si prop. intelectuala, ill. 6257 din 11 iulie 2005, disponibila pe pagina deinternet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;13. Decizia ICC], Sectiile Unite, nr. XI din 24 ~ctombrie 2005, disponibila pe pagina de internet a

  ICC] la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;14. Decizia ICC], s.civ. ~i prop. intelectuala, nr. 3656 din 7 aprilie 2006, disponibila pe pagina de

  internet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;15. Decizia ICC], s.civ. si prop. intelectuala, ill. 393 din 18 ianuarie 2007, disponibila pe pagina de

  internet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;16. Decizia ICC], Sectiile Unite, ill. XI din 5 februarie 2007, disponibila pe pagina de internet a

  ICC] la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;17. Decizia ICC], s.civ. ~i prop. intelectuala, ill. 1453 din 15 februarie 2007, disponibila pe paginade internet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;18. Decizia ICC], s.civ. ~i prop. intelectuala, ill. 1703 din 22 februarie 2007, disponibila pe pagina

  de internet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;19. Decizia ICC], Sectiile Unite, nr. XX din 19 martie 2007, disponibila pe pagina de internet aICC] la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp.20. Decizia ICC], s.civ. si prop. intelectuala, ill. 5040 din 20 iunie 2007, disponibila pe pagina de

  internet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;21. Decizia ICC], s.civ. si prop. intelectuala, nr. 5152 din 25 iunie 2007, disponibila pe pagina de

  internet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;22. Decizia ICC], s.civ. ~i prop. intelectuala, ill. 7135 din 29 octombrie 2007, disponibila pepagina de internet a ICC] la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;

  4

  http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;http://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;http://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;http://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;http://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;http://www.scj.ro/cautarehttp://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;http://www.scj.ro/cautare_decizii.asp;
 • 5/13/2018 tematica exmen promovare

  5/83

  23. Decizia ICCl, Sectiile Unite, nr. LXXXVI (86) din 10 decembrie 2007, disponibila pe pagina deinternet a ICCl la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;

  24. Decizia ICCl, s.civ. si prop. intelectuala, nr. 1890 din 20 martie 2008, disponibila pe pagina deinternet a ICCl la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;25. Decizia ICCl, s.civ. si prop. intelectuala, nr. 3647 din 4 iunie 2008, disponibila pe pagina deinternet a ICCl la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;26. Decizia ICCl, Sectiile Unite, nr. 33 din 9 iunie 2008, disponibila pe pagina de internet a ICClla http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;27. Decizia ICCl, s.civ. si prop. intelectuala, nr. 5680 din 9 octombrie 2008, disponibila pe paginade internet a ICCl la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;

  28. Decizia ICCl, s.civ. si prop. intelectuala, nr. 8018 din 11 decembrie 2008, disponibila pepagina de internet a ICCl la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;

  29. Decizia ICCl, Sectiile Unite, nr. 6 din 19 ianuarie 2009, disponibila pe pagina de internet aICCl la http://www.scj.ro/cautare decizii.asp;

  30. Decizia ICCl, s.civ. ~i prop. intelectuala, nr. 892 din 3 februarie 2009, disponibila pe pagina deinternet a ICCl la http://www.scj.ro/SC%20rezumate%202009.