Tematica Examen Licenta - MTC-FIFIM-USAMVB

download Tematica Examen Licenta - MTC-FIFIM-USAMVB

of 7

 • date post

  13-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  47
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Tematica Examen Licenta - MTC

Transcript of Tematica Examen Licenta - MTC-FIFIM-USAMVB

 • UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE. ,~I MEDICINA VETERINARA - BUCURE~TI

  FACULTATEA

  DE IMBUNATATIRI FUNCIARE,51 ING1NER1A MED1ULU1,

  TEMATICA EXAMEN LICENTAIncepand cu anul universitar 2014 - 2015

  Discipline fundamentale la alegereTOPOGRAFIE GENERALA, COMPENSAREA MASURATORILOR $ISTATISTICA

  2. Metoda transmiterii la sol a punctelor de triangulatie ~i indesire (desen, cazul punctelor

  stationabile, cazul punctelor nestationabile)

  3. Metoda drumuirii planimetrice sprijinite la capete pe puncte de coordonate cunoscute (schita

  drumuirii, etapa de teren, etapa de calcule)

  4. Metoda drumuirii planimetrice in circuit inchis (schita drumuirii, etapa de teren, etapa de

  calcule)

  5. Metoda drumuirii de nivelment geometric sprijinite la capete pe puncte de cote cunoscute

  (schita drumuirii, etapa de teren, etapa de calcule)

  6. Metoda drumuirii de nivelment geometric in circuit inchis (schita drumuirii, etapa de teren,

  etapa de calcule)

  1. Tipuri de erori de masurare ce trebuie eliminate din masuratori inainte de compensare(calcule, metode masurare)

 • UNIYERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE. ,~I MEDICINA VETERINARA - BUCURE~TI

  FACULTATEA

  DE IMBUNATATIRI FUNCIARE,SI INGINERIA MEDIULUI,

  8. Estimarea parametrilor necunoscu~i X-Modelul Gauss-Markov (metodamasuratorilor indirecte) de aceea~i precizie ~i de precizii diferite.

  9. Forma generala a ecua~iilor de coreqii-tratarea matriceala (discu~ii asupra numarului deecua~ii ~i numarului de necunoscute).

  10. Estimarea preciziilor in cazul Modelului Gauss-Markov, abaterea standard a parametrilornecunoscu~i.

  2. Clasificarea terenurilor dupa destinatii, dupa categorii de folosinta, entitati de baza ale

  cadastrului

 • UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE. ,~I MEDICINA VETERINAAA - BUCURE~TI

  FACULTATEA

  DE IMBUNATATIRI FUNCIARE,51 INGINER1A MEDIULU1,

  5. Planul cadastral, Planul de amplasament ~i delimitare, Planul parcelar (continut, mod de

  realizare)

  1. Fotograma (Definitie, c1asificare, procedee de determinare a sdlrii fotogramelor; Parametri de

  orientare interioara; Parametri de orientare exterioara)

  2. Transformari de coordonate 2D ~i 3D, intre spatiu-imagine (fotograma) ~i spatiu-obiect (teren)

  (Corespondenta proiectiva intre forme de ordinul II; Transformarea omografica de ordinul III;

  Numarul de reperi necesari pentru determinarea parametrilor de transformare in cele douacazuri)

  3. Cele trei conditii de baza utilizate in fotogrammetrie (Conditia de coliniaritate; Conditia de

  coplanaritate; Conditia de congrualitate)

  (Reperaj fotogrametric ~i aerotriangulatie; Orienta rea relativa; Orientarea absoluta a modelului

  stereoscopic)

  5. Orienta rea exterioara a unei stereograme aeriene cand folosim sistemele fotogrammetrice

  moderne formate din GNSS+INSjIMU+Camera digitala. (Descrierea sistemului; Date initiale

  masurate; Rezultate finale obtinute, precizii)

  6. Diferentele care exista intre modul analogic, analitic ~i digital la orienta rea ~i exploatarea

  fotogrametrica a unei stereograme. (Aparatura utilizata in cazul celor trei sisteme

  fotogrametrice; Mod de operare ~i conditii matematice utilizate; Produsele fotogrametricefinale)

  7. Fluxul tehnologic de obtinere a ortofotoplanurilor digitale (Enumerarea tuturor etapelor

  pornind de la fotogramele brute pana la genera rea ortofotoplanului; Descrierea fiecarei etape

  intermediare; Moduri de reprezentare a modelelor numerice (digitale) al terenului)

 • UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE. ,~I MEDICINA VETERINARA - BUCUREFI

  FACULTATEA

  DE IMBUNATATIRI FUNCIARE,SI INGINERIA MEDIULUI,

  8. Fotointerpretarea ~i descifrarea fotogrammetrica la teren (Notiuni ~i principii defotointerpretare; Aparatura ~i metodele de fotointerpretare; Descrierea modului de executareIn teren a descifrarii fotogrammetrice)

  1. Teorie generala privind proiectiile cartografice (Baza matematica ~i geodezica a hartii;

  Clasificarea proiectiilor cartografice; Elementele, caracteristicile ~i deformatiile proieqiilor

  cartografice)

  2. Proiectiile cilindrice (Caracteristicile ~i tipurile proieqiilor cilindrice; Canevasul hartii;

  Deformatiile care apar pe suprafata de proiectie)

  3. Proieqiile con ice ~i policonice (Caracteristicile ~i tipurile proieqiilor con ice ~i policonice;

  Canevasul hartii; Deformatiile care apar pe suprafata de proieqie In cele doua cazuri)

  4. Asemanari ~i deosebiri Intre proieqiile cartografice Gauss-Kruger ~i UTM (Asemanari; Deosebiri;

  Deformatiile In cele doua cazuri)

  5. Proieqia Stereografica 1970 (Elementele proiectiei; Reteaua cartografica In proieqiaStereografica 1970; Deformatiile care apar In planul de proieqie pe teritoriul Romaniei)

  6. Nomenclatura planurilor ~i hartilor In proieqiile Gauss-Kruger ~i Stereografica 1970. (Stabilirea

  nomenclaturii trapezelor hartilor ~i planurilor la diverse scari; Determinarea dimensiunilor (aN,

  as , b , d) In centimetri ale unei harti la scara 1:1.000.000 ~i a unui plan la scara 1:10.000,

  cunoscandu-se coordonatele geografice ale colturilor trapezului).

  7. Structura datelor cartografice In calculator (pentru hartile ~i planurile topografice digitale Informat vectorial). (Modul de organizare al datelor cartografice digitale pentru realizarea unuiplan topografic utilizand programe CADD; Generalizarea In cartografie; Rolul si importantasemnelor convention ale In carto-editarea hartilor).

  1. Notiuni generale privind sistemele informationale geografice (Definitii, domenii de aplicabilitate;

  Schema de organizare ~i strategii de implementare SIG; Evaluarea economica a implementarii

  unui SIG)

  2. Achizitia, reprezentarea ~i metode pentru construirea datelor In SIG; Harta ~i conversia hartilor,

  planurilor tiparite In harti digitale

 • UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE. ,~I MEDICINA VETERINARA - BUCURE~TI

  FACULTATEA

  DE IMBUNA.TA.TIRI FUNCIARE,SI INGINERIA MEDIULUI,

  3. Concepte (punct, Iinie, poligon); Date ~i formate SIG (Tipuri de entitati; Tipurile de date ce se

  pot integra In SIG; Date In format vector ~i raster; Formate de date import/export)

  4. Funqiile unui SIG ~i georeferentierea datelor (Enumerati ~i descrieti funqiile unui SIG;

  Georeferentierea date lor)

  5. Softuri, produse, aplicatii ~i servicii SIG(Descriere platforma ArcGis; Produse, servicii ~i aplicatii

  ArcGis)

  6. Geodatabase. (Introducere In Geodatabase; Referinta spatiala; Cum se realizeaza constructia

  unei Geodatabase ~i care sunt regulele de validare a atributelor).

  7. Model de date 3D solutii ~i aplicatii (Modul de prelucrare al datelor digitale pentru realizareaunui plan 3D utilizand programe 3D Analyst; Generalizarea In cartografie; Rolul si importantasemnelor conventionale In carto-editarea hartilor)

  8. Solutii ~iaplicatii WEB pentru Sisteme Informationale Geografice (Modul de prelucrare al datelordigitale pentru publicarea datelor pe web SIG;Aplicatii web on line; Solutii Cloud pentru SIG)

  2 Senzori activi ~i senzori pasivi utilizati In teledetectie: caracteristici, avantajele ~idezavantajele utilizarii acestora.

 • UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE. ,~I MEDICINA VETERINARA - BUCURE~TI

  FACULTATEA

  DE IMBUNATATIRI FUNCIARE,51 ING1NER1A MED1ULU1,

  Badea A. Analiza efectelor Amenajarilor funciare din Baraganul de Sud1. prin mijloace de Teledetectie-SIG - Editura Universitaria

  Craiova, 2006;2.

  Badea Alexandru Teledetectie - Note de curs-(FIFIM 2014-format electronic)

  Badea, A" Dana Negula, 1., Programme ?i aplicatii de observare a Pamantului - -(FIFIM3. Olteanu, V" Moise, C. 2014-format electronic)

  4. Badea Ghe.Cadastru, Editura ConsPress, Bucure?ti, 2013

  5. Teoria erorilor de masurare ~i metoda celor mai mici patrateFotescu N. -Institutul de Constructii, Bucure~ti, 1978

  6. Fotescu N" Savulescu c. Indrumator pentru lucrari practice la teoria erorilor -Institutul de Constructii, Bucure~ti, 1988

  7. Gabriel Popescu Proiectii cartografice", Note de curs In format electronic FIFIM2012.

  8. Gerhard I. Evenden A Comprehensive Library of Cartographic ProjectionFunctions", March 200 (In format electronic).

  Gh. Chi~, A.Sandulache, M.

  9. Albota Elemente de geografie ~i selenografie matematica", Editura$tiintifica ~i Enciclopedica 1981;

  Ghi1au D. Geodezie ~i gravimetrie - Editura Didactica ~i Pedagogica,Bucure~ti, 1983

  10.lIie~ A" Vasilca D. Masuratori terestre - fundamente vol.lIl - Editura Matrix

  Rom, Bucure~ti, 2002

  11.Imbroane A.M. SISTEMEINFORMATlCEGEOGRAFICE- Volumull- Structuri

  12. de date, Presa Universitara Cluj, 2012.13. Ion lonescu Fotogrammetrie Inginereasca, Editura MatrixRom 2005.

  ISPRS Manual of Photogrammetry and Remote Sensing - Editia a V-14. a- 2006.

  John P. Snyder Map Projections - A working manual", Ed. USGSWashington15. 1987;

  Manea R. Caiet de lucrari practice de topografie - Editura Cartea16. Universitara, Bucure~ti, 2007

  Manea R. Topografie, editia a II-a revizuita, Ed. Noua, ISBN 978-606-17. 596-062-6, Bucuresti, 2013

 • UNIVERSITATEA DE $TIINTE AGRONOMICE. ,~I MEDICINA VETERINARA - BUCURE~TI

  FACULTATEA

  DE IMBUNATATIRI FUNCIARE,51 ING1NER1A MED1ULU1,

  Manea R., lordan D., Calin Ghid de rezolvare a problemelor de topografie - EdituraM.C. Noua, Bucuresti, 2009Marton G., Zegheru N. Fotogrammetrie - Editura CERES1972

  18.Mihai D. Tndrumar pentru lucrari practice Sisteme Informationale

  19. Geografice", In format electronic FIFIM 2014.Mihai D. Geomatica In reabilitarea amenajarilor de Imbunatatiri

  20. funciare, Bucure~ti 2014, ISBN978-973-0-1