TEMA PROIECTULUI

of 112 /112
TEMA PROIECTULUI Sa se proiecteze tehnologia de prelucrare mecanica prin aschiere in conditiile unei productii de serie mica a reperului din figura urmatoare:

Embed Size (px)

Transcript of TEMA PROIECTULUI

Page 1: TEMA PROIECTULUI

TEMA PROIECTULUI

Sa se proiecteze tehnologia de prelucrare mecanica prin aschiere in conditiile unei productii de serie mica a reperului din figura urmatoare:

Page 2: TEMA PROIECTULUI

1. STUDIUL CONDITIILOR SI DATELOR INITIALE

1.1. Criterii ce stau la baza elaborarii unui proces tehnologic

1.1.1. Criteriul tehnic

Page 3: TEMA PROIECTULUI

Acest criteriu presupune luarea tuturor masurilor pentru realizarea produsului respectiv la performantele prevazute in documentatia tehnica si tehnologica. Potrivit acestui criteriu trebuie sa se realizeze intreg volumul de productie stabilit, cu parametrii de calitate impusi, privind precizia geometrica, de forma, de pozitie reciproca si de calitate a suprafetelor, cu respectarea unor indici de fiabilitate astfel incat sa existe garantia unei exploatari a produsului in conditii normale, pe o perioada indelungata.

1.1.2. Criteriul economic

Acest criteriu impune realizarea produsului tehnologic in conditii de eficienta maxima. In acest scop, este necesar a se lua in discutie mai multe variante de proces tehnologic, adoptindu-se cea care asigura eficienta maxima. Sub acest aspect, cele doua criterii, tehnic si economic, trebuie considerate intr-o legatura indisolubila, rezultand din analiza unui complex de factori de natura tehnicp, economica si organizatorica ce trebuie sa duca la obtinerea unor produse cu proprietati de intrebuintare superioare si costuri minime.

1.1.3. Criteriul social

Acest criteriu impune proiectarea unor procese tehnologice care sa asigure conditii de munca cat mai usoare pentru personalul de deservire. In acest scop, la elaborarea proceselor tehnologice trebuie luate masuri pentru introducerea mecanizarii si automatizarii avansate care sa asigure eliberarea factorului uman de prestarea unor munci grele. Aceste masuri trebuie sa fie subordonate totodata celorlalte doua criteri astfel incat, in ansamblu, sa rezulte un proces tehnologic care sa asigure produse de inalta calitate, cu costuri mici, in conditiile unei solicitari reduse a fortei de munca.

1.2. Caracterul productiei si marimea lotului.

Avem o productie individuala cu urmatoarele caracteristici:

-         lipsa perspectivei de repetare a prelucrarii acelorasi piese;

-         utilizarea masinilor – unelte si a S. D. V. – urilor universale;

Page 4: TEMA PROIECTULUI

-         coeficientul de incarcare a masinii – unelte folosite este redus;

-         documentatia tehnologica este sumara;

-         folosirea larga a prelucrarilor dupa trasaj;

-         reglarea sculelor la cota se face pe grupe de masini;

-         necesita mana de lucru cu inalta calificare;

-         asamblarea se realizeaza prin metoda ajustarilor.

1.3. Studiul desenului de executie

Desenul de executie constituie cel mai important document pentru elaborarea procesului tehnologic de fabricatie a unui reper.

Verificarea desenului de executie a unui reper prezinta urmatoarele doua aspecte:

-         respectarea prescriptiilor standardelor in vigoare;

-         verificarea tehnologicitatii piesei.

Aceste verfificari prevad urmatoarele:

-         constructia reperului;

-         forma;

-         dimensiunile;

Page 5: TEMA PROIECTULUI

-         tolerantele;

-         gradul de finisare;

-         materialul.

In urma verificarii desenului de executie, din acest punct de vedere, s-au constatat:

-         numarul de cote este minim, dar suficient pentru executia si verificarea piesei;

-         prin modul de cotare nu rezulta lanturi de cote inchise;

-         pentru cotele de precizie sunt inscrise abaterile limita;

-         in spatiul liber al desenului sunt inscrise conditiile tehnice corespunzatoare;

-         tolerantele la cotele libere sunt in conformitate cu SREN 22768-2.

Tehnologicitatea, ca notiune, se refera la doua aspecte:

-         tehnologicitatea de exploatare;

-         tehnologicitatea de fabricatie.

In urma analizei reperului din punct de vedere al tehnologicitatii, rezulta urmatoarele:

-         este posibila asimilarea fabricatiei acestui reper in scurt timp;

-         se pot folosi procedee tehnologice moderne, de mare productivitate, pentru obtinerea reperului;

-         este necesar un consum mic de material;

Page 6: TEMA PROIECTULUI

-         materialul prescris este suficient de prelucrabil, nemainecesitand nici un fel de masuri in acest sens;

-         reperul prezinta suprafete simple ce permit accesul usor al sculelor si verificatoarelor;

-         reperul prezinta suprafete ce pot fi folosite drept baze de cotare, baze de asezare si baze de fixare.

Page 7: TEMA PROIECTULUI

1.4. Alegerea semifabricatului

Reperul este executat din OLC45 STAS 880 – 80 cu urmatoarele caracteristici:

-         limita de curgere: σc = 480 N/mm2

-         rezistenta la rupere: σc = 690 ÷ 840 N/mm2

-         alungirea: A = 14%

-         rezilienta: KCU/2 = 60 J/cm2

-         duritate maxima: - normalizat – 230 HB

- recopt – 207 HB

Avand in vedere ca productia este individuala si ca piesa finala nu prezinta diametre mari intre diametrele sectiunilor transversale, alegem un semifabricat laminat la cald, normalizat, sub forma de sectiune circulara, conform STAS 333 – 87, din sirul de valori: 22; 25; 26; 28; 30; 32.

Din calculele ulterioare rezulta pentru semifabricat dimensiunea:   (Tsmf=1,2 mm).

Acest semifabricat prezinta o structura de ferita in rpoportie de 30 ÷ 60%, iar restul perlita. O asemenea structura este favorabila prelucrarii prin aschiere.

Conditii de forma (conform STAS 333 – 87)

-         abaterea de la rectilinitate: 3 mm/m

Page 8: TEMA PROIECTULUI

-         ovalitatea, exprimata prin diferenta dintre doua diametre perpendiculare masurate in aceeasi sectiune: 0,75 din abaterile limita la diametru;

-         barele trebuie taiate fara indoirea capetelor si fara deformarea sensibila a sectiunii transversale.

Page 9: TEMA PROIECTULUI

2. STABILIREA TRASEULUI TEHNOLOGIC

Pentru obtinerea unei piese finite dintr-un semifabricat exista mai multe posibilitati de abordare a succesiunii operatiilor de prelucrare. Dar nu orice succesiune de operatii poate asigura indeplinirea conocmitenta a celor trei criterii care stau la baza elaborarii proceselor tehnologice.

Un principiu de baza care trebuie respectat la elaborarea proceselor tehnologice il constituie mentinerea, pe cat posibil, a acelorati baze tehnologice.

Un aspect important care trebuie avut in vedere la elaborarea proceselor tehnologice este gradul de detaliere a acestora pe operatii si faze de prelucrare.

In elaborarea procesului tehnologic pentru reperul dat se va folosi principiul concentrarii operatiilor. Concentrarea tehnica a operatiilor se bazeaza pe executarea unui numar mare de prelucrari: elementare, succesive, la un singur loc de munca, pastrand, de regula, aceeasi orientare si fixare a piesei. Procesul tehnologic astfel proiectat contine, de regula, un numar mare de operatii cu faze multiple si, in cadrul fiecarei operatii, semifabricatul sufera transformari importante ale formei si dimensiunilor.

Notarea suprafetelor reperului:

Page 10: TEMA PROIECTULUI

2.1. Stabilirea succesiunii operatiilor

Alegerea succesiunii se face tinand seama de urmatorii factori:

-         productivitatea masinilor – unelte existente;

-         conditiile tehnice impuse;

-         marimea coeficientului total (Δtot) de precizie impus, ce trebuie realizat in urma fiecarei suprafete in parte.

Valoarea coeficientului de precizie total, Δtot , este data de relatia:

, unde:

Tsmf – toleranta semifabricatului, [μm];

Tp – toleranta piesei obtinute dupa prelucrare, [μm].

De asemenea, valoarea coeficientului de precizie total, Δtot , se poate obtine prin combinarea diferitelor metode de prelucrare pe diferite masini – unelte:

, in care:

 este coeficientul de precizie al fazei respective.

Daca valoarea lui Δtot calculat ca produs de Δi este cel putin egala cu valoarea lui Δtot c, suprafata se considera incheiata.

Pentru reperul dat am ales ca semifabricat de pornire bara rotunda  . Deci:

Page 11: TEMA PROIECTULUI

, in care:

Tp = 13 µm – toleranta suprafetei piesei cu dimensiunea  mm si rugozitatea Ra = 0,8 µm.

Alegem operatiile de prelucrare in urmatoarea ordine:

1. strunjire de degrosare – clasa 7 cu T1 = 0,280 mm

2. strunjire de finisare – clasa 5 cu T2 = 0,084 mm

3. rectificare de degrosare – clasa 4 cu T3 = 0,021 mm

4. rectificare de finisare – clasa 2 cu T4 = 0,014 mm ≈ Tp.

Deci:  .

Page 12: TEMA PROIECTULUI

Suprafata este considerata incheiata.

Page 13: TEMA PROIECTULUI

2.2. Traseul tehnologic de prelucrare

Nr. crt.

Denumirea operatiei

Schita operatiei S. D. V. M. U.

1. Debitarea - panza circulara de fierastrau

- subler

- fierastrau circular F.C. 200

2. Frezarea si centruirea la capete

- freza cilindro-frontala

- burghiu de centruire

- subler

- masina de frezat si centruit bilaterala R.D.G.

Page 14: TEMA PROIECTULUI

Nr. crt.

Denumirea operatiei

Schita operatiei S. D. V. M. U.

3. Strunjire de degrosare (prinderea I)

- cutit de degrosare

- inima de antrenare

- subler

S.N. 400

4. Strunjire de degrosare (prinderea I)

- cutit de degrosare

- inima de antrenare

- subler

S.N. 400

Page 15: TEMA PROIECTULUI

Nr. crt.

Denumirea operatiei

Schita operatiei S. D. V. M. U.

5. Strunjire de finisare si tesire

- cutit de finisare

- cutit de tesire

- inima de antrenare

- micrometru

S.N. 400

6. Strunjire de finisare si tesire (prinderea II)

- cutit de finisare

- cutit de tesire

- inima de antrenare

- micrometru

S.N. 400

Page 16: TEMA PROIECTULUI

Nr. crt.

Denumirea operatiei

Schita operatiei S. D. V. M. U.

7. Strunjire canale

- cutit de canelat

- subler

- inima de antrenare

S.N. 400

8. Frezare canal pana - ajustare

- freza deget

- subler

- pila rotunda

- freza verticala F.V.32

Page 17: TEMA PROIECTULUI

Nr. crt.

Denumirea operatiei

Schita operatiei S. D. V. M. U.

9. Frezarea canelurii - ajustare

- freza melc de canelat

- micrometru

- subler

- calibru pentru arbori canelati

- pila rotunda

- masina de danturat F.D. 320

10. Tratament termic

calire + revenire la 40 ÷ 45 HRC

11. Rectificare de degrosare

- disc abraziv

- rugozimetru

C.E.Z. 312 M

Page 18: TEMA PROIECTULUI

Nr. crt.

Denumirea operatiei

Schita operatiei S. D. V. M. U.

12. Rectificare de finisare

- disc abraziv

- rugozimetru

C.E.Z. 312 M

13. Control final - masa de control

- prisma de control

- subler

- micrometru

- comparator

- rugozimetru

Page 19: TEMA PROIECTULUI

3. CALCULUL ADAOSULUI DE PRELUCRARE

SI AL DIMENSIUNILOR INTERMEDIARE

3.1. Notiuni de baza

a)    Adaosul de prelucrare

Pentru determinarea adaosului de prelucrare se folosesc:

-         metoda de calcul analitic;

-         metoda experimental – statistica.

Comparativ cu adaosurile de derminate experimental – statistic, calculul analitic poate conduce la economii de material de 6 ÷ 15% din greutatea piesei finite.

Adaosul de prelucrare intermediar minim se calculeaza cu ajutorul relatiilor:

1. – pentru adaosuri simetrice (pe diametru) la suprafetele exterioare  si interioare de revolutie:

2. – pentru adaosuri simetrice la suprafete plane opuse prelucrate simultan:

3. – pentru adaosuri asimetrice:

Page 20: TEMA PROIECTULUI

, in care:

Ac min – adaosul de prelucrare minim considerat pe o parte;

Rzp – inaltimea neregularitatilor de suprafata rezultate la faza precedenta;

Sp – adancimea stratului superficial defect (ecruisat) format la faza precedenta;

εc – eroarea de asezare la faza de prelucrare considerata.

b)    dimensiunile intermediare

Relatiile de calcul ale dimensiunilor intermediare se stabilesc din analiza schemelor de dispunere a adaosurilor intermediare si tolerantelor tehnologice.

In cazul productiei de serie mica sau individuala se foloseste metoda obtinerii individuale a dimensiunilor.

Dispunerea adaosurilor de prelucrare se face conform schemei urmatoare:

Suprafete exterioare                   Suprafete interioare

Page 21: TEMA PROIECTULUI

1. – pentru suprafetele exterioare cu adaosuri simetrice se pot scrie relatiile:

2·Ac nom = 2·Ac min + Tp

dp max = dc max + 2·Ac nom

dp min = dp max – Tp

dp nom = dp max (rotunjt)

2. – pentru suprafetele interioare cu adaosuri simetrice se pot scrie relatiile:

2·Ac nom = 2·Ac min + Tp

Dp min = Dc min – 2·Ac max

Dp max = Dp min – Tp

Dp nom = Dp min (rotunjit)

In documentatia tehnologica se va prescrie cota:

Dp nom = Dp min + Tp

La dimensiunile nominale ale semifabricatelor brute, abaterile limita sunt date in plus si in minus, conform schemei urmatoare:

Page 22: TEMA PROIECTULUI

Suprafete exterioare                   Suprafete interioare

1. – pentru suprafetele exterioare cu adaosuri dispuse simetric:

2·Ac nom = 2·Ac min + Ai

dnom sf = dc max + 2·Ac nom

2. – pentru suprafetele interioare cu adaosuri dispuse simetric:

2·Ac nom = 2·Ac min + As

Dnom sf = Dc min – 2·Ac nom

Observatie:

p – indice semnificand operatia precedenta;

Page 23: TEMA PROIECTULUI

c – indice semnificand operatia curenta;

Ai – abaterea inferioara la diametrul semifabricatului brut;

As – abaterea superioara la diametrul semifabricatului brut.

Page 24: TEMA PROIECTULUI

3.2. Calculul adaosurilor de prelucrare si al dimensiunilor intermediare

3.2.1. Suprafata cilindrica exterioara C

a) Inainte de rectificarea de degrosare, dupa tratamentul termic:

, in care:

εc = 0 (prindere intre varfuri)

Rzp = 25 µm

Sp = 0 µm

ρp = 2·Ac ·lc = 2·0,4·152,5 = 122 µm

Deci, 2·Ac min = 2·(25 + 0) + 2·122 = 50 + 244 = 294µm

Avand Tp = 140 µm, se obtine:

2·Ac nom = 2·Ac min + Tp = 294 + 140 = 434 µm

dp max = dc max + 2·Ac nom = 25 + 0,434 = 25,434 mm

Rotunjim:  dp max = 25,5 mm = dp nom

dp min = dp max – Tp = 25,5 – 0,140 = 25,36 mm

Page 25: TEMA PROIECTULUI

dp nom = 25,5  mm – diametrul nominal de la care porneste rectificarea

b) Inainte de strunjirea de finisare si dupa strunjirea de degrosare:

, in care:

εc = 0 (prindere intre varfuri)

Rzp = 50 µm

Sp = 50 µm

ρp =   = 15,16 µm

ρc = 2·0,12·152,5 = 36,6 µm

ρcentr = 250 µm

k = 0,06

Deci, 2·Ac min = 2·(50 + 50) + 2·15,16 ≈ 230 µm

Avand Tp = 280 µm, se obtine:

2·Ac nom = 2·Ac min + Tp = 230 + 280 = 510 µm

dp max = dc max + 2·Ac nom = 25,5 + 0,510 = 26,01 mm

Rotunjim:  dp max = 26,1 mm = dp nom

Page 26: TEMA PROIECTULUI

dp min = dp max – Tp = 26,1 – 0,280 = 25,82 mm

dp nom = 26,1  mm – diametrul nominal de la care se porneste strunjirea de finisare

c) Inainte de strunjirea de degrosare, pornind de la semifabricat:

, in care:

εc = 0 (prindere intre varfuri)

Rzp = 150 µm

Sp = 150 µm

ρp =   = 252,7 µm

ρc = 2·0,12·152,5 = 36,6 µm

ρcentr = 250 µm

k = 1

Deci, 2·Ac min = 2·(150 + 150) + 2·252,7 ≈ 1105,4 µm

Avand Ai = –700 µm, se obtine:

2·Ac nom = 2·Ac min + |Ai| = 1105,4 + 700 ≈ 1805,4 µm

dnom sf = dc max + 2·Ac nom = 26,1 + 1,8 = 27,9 mm

Page 27: TEMA PROIECTULUI

dnom sf = 28  mm – diametrul nominal al semifabricatului de la care se porneste strunjirea de degrosare

3.2.2. Suprafata cilindrica exterioara B

a) Inainte de rectificarea de finisare si dupa rectifi 838b16i carea de degrosare:

, in care:

εc = 0 (prindere intre varfuri)

Rzp = 10 µm

Sp = 20 µm

ρp = 2·Δc·lc·k = 0,672 µm

Δc = 0,4 µm/mm

k = 0,06

Deci, 2·Ac min = 2·(10 + 20) + 2·0,672 ≈ 62 µm

Avand Tp = 45 µm, se obtine:

2·Ac nom = 2·Ac min + Tp = 62 + 45 = 107 µm

dp max = dc max + 2·Ac nom = 20,015 + 0,107 = 20,122 mm

Rotunjim:  dp max = dp nom = 20,2 mm

Page 28: TEMA PROIECTULUI

dp min = dp max – Tp = 20,2 – 0,045 = 20,155 mm

dp nom = 20,2  mm – diametrul nominal de la care porneste rectificarea de finisare

b) Inainte de rectificarea de degrosare, dupa tratamentul termic:

, in care:

εc = 0 (prindere intre varfuri)

Rzp = 25 µm

Sp = 0 µm

ρp = 2·Δc·lc = 2·0,4·14 = 11,2 µm

Δc = 0,4 µm/mm

lc = 14 µm

Deci, 2·Ac min = 2·(25 + 0) + 2·11,2 ≈ 73 µm

Avand Tp = 140 µm, se obtine:

2·Ac nom = 2·Ac min + Tp = 73 + 140 = 213 µm

dp max = dc max + 2·Ac nom = 20,2 + 0,213 = 20,413 mm

Rotunjim:  dp max = dp nom = 20,5 mm

Page 29: TEMA PROIECTULUI

dp min = dp max – Tp = 20,5 – 0,140 = 20,36 mm

dp nom = 20,5  mm – diametrul nominal de la care porneste rectificarea de degrosare

c) Inainte de strunjirea de finisare, dupa strunjirea de degrosare:

– se adopta acelasi adaos nominal ca la suprafata C:

2·Ac nom = 510 µm

Tp = 280 µm

dp max = dc max + 2·Ac nom = 20,5 + 0,510 = 21,01 mm

Rotunjim:  dp max = dp nom = 21,1 mm

dp min = dp max – Tp = 21,1 – 0,280 = 20,82 mm

dp nom = 21,1  mm – diametrul nominal de la care porneste strunjirea de degrosare

3.2.3. Suprafetele cilindrice exterioare E si G

a) Inainte de rectificarea de finisare si dupa rectifi 838b16i carea de degrosare:

– se adopta acelasi adaos nominal ca la suprafata B:

2·Ac nom = 107 µm

Tp = 45 µm

Page 30: TEMA PROIECTULUI

dp max = dc max + 2·Ac nom = 20,015 + 0,107 = 20,122 mm

Rotunjim:  dp max = dp nom = 20,2 mm

dp min = dp max – Tp = 20,2 – 0,045 = 20,155 mm

dp nom = 20,2  mm – diametrul nominal de la care porneste rectificarea de finisare

b) Inainte de rectificarea de degrosare, dupa tratamentul termic:

– se adopta acelasi adaos nominal ca la suprafata B:

2·Ac nom = 213 µm

Tp = 140 µm

dp max = 2·Ac nom + dc max = 0,213 + 20,2 = 20,413 mm

Rotunjim:  dp max = dp nom = 20,5 mm

dp min = dp max – Tp = 20,5 – 0,140 = 20,36 mm

dp nom = 20,5  mm – diametrul nominal de la care porneste rectificarea de degrosare

c) Inainte de strunjirea de finisare, dupa strunjirea de degrosare:

– se adopta acelasi adaos nominal ca la suprafata B:

2·Ac nom = 510 µm

Page 31: TEMA PROIECTULUI

Tp = 280 µm

dp max = dc max + 2·Ac nom = 20,5 + 0,510 = 21,01 mm

Rotunjim:  dp max = dp nom = 21,1 mm

dp min = dp max – Tp = 21,1 – 0,280 = 20,82 mm

dp nom = 21,1  mm – diametrul nominal de la care porneste strunjirea de finisare

d) Inainte de strunjirea de degrosare:

Adaosul nominal se determina prin diferenta diametrelor de strunjire ale treptelor vecine:

2·Ac nom = 26,1 – 21,1 = 5 mm

Tp = 140 µm

Deci: dp nom = 26,1  mm – diametrul nominal de la care porneste strunjirea de degrosare

3.2.4. Suprafetele cilindrice exterioare D si F

a) Inainte de strunjire:

Adaosul nominal se determina prin diferenta diametrelor de strunjire ale treptelor vecine:

2·Ac nom = 20,5 – 19 = 1,5 mm

Deci: dp nom = 20,5  mm – diametrul nominal de la care porneste strunjirea.

Page 32: TEMA PROIECTULUI

3.2.5. Suprafata cilindrica exterioara I

a) Inainte de rectificarea de finisare si dupa rectifi 838b16i carea de degrosare:

– se adopta acelasi adaos nominal ca la suprafata B:

2·Ac nom = 107 µm

Tp = 45 µm

dp max = dc max + 2·Ac nom = 17,012 + 0,107 = 17,199 mm

Rotunjim:  dp max = dp nom = 17,2 mm

dp min = dp max – Tp = 17,2 – 0,045 = 17,165 mm

dp nom = 17,2  mm – diametrul nominal de la care porneste rectificarea de finisare

b) Inainte de rectificarea de degrosare, dupa tratamentul termic:

– se adopta acelasi adaos nominal ca la suprafata B:

2·Ac nom = 213 µm

Tp = 140 µm

dp max = dc max + 2·Ac nom = 17,2 + 0,213 = 17,413 mm

Rotunjim:  dp max = dp nom = 17,5 mm

Page 33: TEMA PROIECTULUI

dp min = dp max – Tp = 17,5 – 0,140 = 17,36 mm

dp nom = 17,5  mm – diametrul nominal de la care porneste rectificarea de degrosare

c) Inainte de strunjirea de finisare, dupa strunjirea de degrosare:

– se adopta acelasi adaos nominal ca la suprafata B:

2·Ac nom = 510 µm

Tp = 280 µm

dp max = dc max + 2·Ac nom = 17,5 + 0,510 = 18,01 mm

Rotunjim:  dp max = dp nom = 18,1 mm

dp min = dp max – Tp = 18,1 – 0,280 = 17,82 mm

dp nom = 18,1  mm – diametrul nominal de la care porneste strunjirea de finisare

d) Inainte de strunjirea de degrosare:

Adaosul nominal se determina prin diferenta diametrelor de strunjire ale treptelor vecine:

2·Ac nom = 21,1 – 18,1 = 8 mm

Deci: dp nom = 21,1  mm – diametrul nominal de la care porneste strunjirea de degrosare

3.2.6. Suprafata cilindrica exterioara H

Page 34: TEMA PROIECTULUI

Inainte de strunjirea cu cutit de canelat:

– adaosul nominal se determina prin diferenta diametrelor de strunjire ale treptelor vecine:

2·Ac nom = 17,5 – 16 = 1,5 mm

Deci: dp nom = 17,5  mm – diametrul nominal de la care porneste strunjirea

3.2.7. Suprafetele frontale de capat M si N

Suprafetele frontale de capat vor fi supuse prelucrarilor de:

-         debitare cu fierastrau circular;

-         frezare bilaterala cu capete frontale.

, in care:

Rzp + Sp = 0,3 mm

ρp = 0,01·D = 0,01·28 = 0,28 µm

εc = 0

Deci, 2·Ac min = 2·0,8 + 2·0,28 = 1,16 mm

Toleranta la lungimea de debitare, in treapta 14 de precizie este 1300µm.

Abaterile limita sunt ±0,65 mm.

Page 35: TEMA PROIECTULUI

Deci, 2·Ac nom = 2·Ac min + |Ai| = 1,16 + 0,65 = 1,81 mm

Lnom = Lmax + 2·Ac nom = 305,1 + 1,81 = 306,91 mm

Se rotunjeste:  Lnom = 307 mm.

La debitare se va respecta cota: Lnom = 307  mm

Valoarea recalculata a adaosului este:

2·Ac nom = Lnom – L = 307 – 305 = 2 mm.

Pe fiecare suprafata frontala: Ac nom = 1 mm.

Page 36: TEMA PROIECTULUI

4. CALCULUL REGIMURILOR DE ASCHIERE

4.1.Notiuni de baza

Regimul de aschiere este factorul principal care determina valoarea normei de lucru si reprezinta totalitatea urmatorilor parametri:

-         adancimea de aschiere;

-         avansul de lucru;

-         viteza de aschiere.

Alegerea regimului de aschiere se face in concordanta nu numai cu operatia, ci si cu faza de lucru. La alegerea celui mai rational regim de aschiere se iau in considerare valorile cele mai avantajoase ale parametrilor de lucru in ceea ce priveste productivitatea, precizia de prelucrare si rugozitatea suprafetelor de prelucrat.

La proiectarea regimului de lucru se stabilesc urmatoarele etape de lucru:

-         alegerea masinii – unelte;

-         alegerea sculei aschietoare;

-         determinarea adancimii, avansului si vitezei de aschiere;

-         determinarea turatiei de lucru si recalcularea vitezei de lucru si a durabilitatii sculei;

-         determinarea momentului de torsiune si a puterii efective de aschiere.

Page 37: TEMA PROIECTULUI

4.2. Alegerea masinii – unelte

Alegerea tipului si dimensiunii masinii – unelte se face pe baza caracteristicilor productiei si semifabricatelor care urmeaza a fi prelucrate. La productia de serie mica si unicate, cand la aceeasi masina urmeaza sa se execute mai multe operatii, ea trebuie sa corespunda conditiilor de trecere usoara de la o operatie la alta.

Pentru alegerea masinii unelte trebuie sa se ia in calcul urmatorii factori:

-         felul prelucrarii ce trebuie executata;

-         dimensiunile si forma semifabricatului;

-         precizia ceruta la prelucrare;

-         schema cinematica a masinii, avand in vedere concordanta cu regimul de aschiere ales si materialul de prelucrat;

-         puterea efectiva a masinii – unelte.

1.     Strung normal SN 400

h = 400 mm

l = 750 mm

P = 7,5 kW

Gama de turatii:

[rot/min]

12 15 19 24 30 33 46 5876 96 12

0150 185 230 305 380

480 600 765

955 1200 1500

Page 38: TEMA PROIECTULUI

Gama de avansuri:

[mm/rot]

Gama de avansuri transversale:

[mm/rot]

2.     Masina de frezat verticala FV – 32

-         dimensiunea mesei: 1250 x 325

-         cursa longitudinala a mesei: 700 mm

Gama de avansuri ale masinii:

[mm/rot]

Gama de turatii ale arborelui principal:

[rot/min]

3.     Masina de frezat si centruit bilaterala (RDG)

-         diametrul de lucru:

       diametrul minim prelucrat: 20 mm;

       diametrul maxim prelucrat: 160 mm;

-         lungimea de prelucrat:

0,06 0,08

0,10 0,12 0,14

0,16

0,18 0,20

0,22 0,24 0,26

0,28

0,36 0,40

0,44 0,48 0,56

0,63

0,72 0,80

0,88 0,96 1,12

1,28

1,44 1,60

1,76 2,24 2,88

3,52

0,046 0,050 0,075 0,0920,101 0,113 0,126 0,1500,170 0,184 0,203 0,2260,253 0,300 0,340 0,3680,406 0,452 0,506 0,6000,680 0,732 0,812 0,9041,012 1,200 1,360 1,6242,024 2,720

19 23,5 30 37,5

47,5

60 75 95 110 150190

220 240 300 375

475

600 750 950

30 37,5

47,5 60 75 95

118 150 180 230 300 375475 600 750 950 115

0

Page 39: TEMA PROIECTULUI

       lungimea minima de prelucrat: 120 mm;

       lungimea maxima de prelucrat: 800 ÷ 2000 mm;

-         gama de turatii: 140 ÷ 180 rot/min;

-         avans continuu burghiu de centruire: 20 ÷ 250 mm/min;

-         turatii burghiu de centruire: 560 ÷ 1500 rot/min;

-         avans continuu agregat frezare: 20 ÷ 400 mm/min;

-         puterea motoarelor de actionare: 2 x 5,5 kW.

4.     Masina de frezat roti dintate FD 320

-         lungimea intre varfuri: 1170 mm;

-         diametrul maxim de rotire al piesei suport: 320 mm;

-         alezajul arborelui principal: 80 mm;

-         gama de turatii ale arborelui

principal [rot/min]

- gama de avansuri ale masinii:

   [mm/rot]

-         puterea totala: 11,2 kW.

80 100

125 160 200

240

280 320

360 400 415

480 1,0 2,0 4,5 5,0 6,07,0 8,0 9,0 10,1 12,014,0 15,0 16,0 17,0 18,019,0 20,0 21,0 22,0

Page 40: TEMA PROIECTULUI

5.     Masina de rectificat exterior cilindric CEZ 312 M.

-         diametrul maxim al pietrei abrazive: 200 mm;

-         lungimea maxima de rectificat: 500 mm

-         conul masinii: morse;

-         turatia axului port – piesa [rot/min]:

-         avans longitudinal: 0 ÷ 10 m/min

-         avans transversal: 0,01 ÷ 0,1 m/min.

4.3. Alegerea sculelor aschietoare

Dupa stabilirea felului sculelor aschietoare si cunoscandu-se suprafata de prelucrat si faza de lucru – degrosare, semifinisare, finisare – se alege scula cu geometria optima corespunzatoare. Dupa natura materialului de prelucrat, dupa proprietatile lui fizico – mecanice si dupa regimul de lucru adoptat, se alege materialul sculei aschietoare care sa poata realiza o prelucrare optima in conditiile date.

-         cutit de strunjit pentru degrosare:

cutit 16x16 STAS 6381 – 81/p20       k = 900

-         cutit de strunjit pentru finisare:

cutit 25x16 STAS 6378 – 80/p20       k = 900

-         cutit lama pentru canelat:

150 250

300 400 500

800

Page 41: TEMA PROIECTULUI

cutit 18x3 STAS 354 – 63/Rp3

-         burghiu de centruire:

burghiu B4 STAS 1114/2 – 82/Rp5

-         disc abraziv pentru rectificat:

disc abraziv E 40 kB

-         freza melc pentru danturat caneluri:

freza melc STAS 3091 – 82

-         freza cilindro – frontala pentru canal de pana:

freza Ø8 STAS 1683 – 67

-         freza cilindro – frontala cu coada:

freza Ø120 STAS 1684 – 67

-         panza de fierastrau circular pentru debitare:

panza circulara fierastrau STAS 6734 – 70

4.4. Calculul parametrilor regimurilor de aschiere

4.4.1. Debitarea semifabricatului

a)     Se adopta:

Page 42: TEMA PROIECTULUI

-         adancimea de aschiere: t = B = 4 mm

(B – latimea panzei circulare)

-         avansul de lucru: s = 60 mm/min

-         viteza de lucru: v = 11,5 m/min

b)    Alegerea masinii – unelte:

-         se foloseste o masina – unealta cu fierastrau circular FC 710 cu caracteristicile:

        dimensiunile panzei: Ø710

        dinesiunea barei de taiat: Ø28 x 7000

        cursa maxima port – panza: 300 mm

        gama vitezelor periferice ale panzei: 9,5; 11,5; 15; 19,29; 30 [m/min]

        avansul de lucru continuu: 0 ÷ 400 m/min

        puterea motorului: 7,5 kW.

4.4.2. Strunjirea

4.4.2.1. Adancimea de aschiere

Page 43: TEMA PROIECTULUI

a)     Suprafata C: Ø

        degrosare: t = 0,9 mm

        finisare: t = 0,25 mm

b)    Suprafata B: Ø

        degrosare: t = 2,5 mm

        finisare: t = 0,25 mm

c)     Suprafata E si G: Ø

        degrosare: t = 2,5 mm

        finisare: t = 0,25 mm

d)    Suprafata I: Ø

        degrosare: t = 1,5 mm

        finisare: t = 0,25 mm

e)     Suprafata D si F: Ø

        degrosare: t = 3,1 mm

Page 44: TEMA PROIECTULUI

f)      Suprafata H: Ø

        degrosare: t = 3,1 mm

4.4.2.2. Adoptarea avansurilor

-         pentru degrosare: s = 0,48 mm/rot

-         pentru finisare: s = 0,12 mm/rot

Verificarea avansului pentru degrosare:

1.     din punct de vedere al rezistentei corpului cutitului

 [daN]

b = 16 mm

h = 16 mm

L = 25 mm

C4 = 3,04

t = 2,5 mm

HB = 200

Page 45: TEMA PROIECTULUI

x1 = 1

y1 = 0,75

n1 = 0,75

= 1,293 mm/rot

sad = 0,48 mm/rot < s = 1,293 mm/rot

2.     din punct de vedere al rezistentei placutei aschietoare.

= 0,509 mm/rot

c = 3 mm

σr = 70 daN/mm2

k = 900

xs = 0,7

sad = 0,48 mm/rot < 0,509 mm/rot

3.     din punt de vedere al fortei admise de mecanismul de avans al M.U.

Q = 0,34∙Fz = 29,02 daN

Page 46: TEMA PROIECTULUI

Q < Fz

4.     din punct de vedere al rigiditatii piesei:

= 6,3 mm/rot

sad = 0,48 mm/rot < s = 6,3 mm/rot

4.4.2.3.      Calculul vitezei de aschiere

 [m/min]

s = 0,48 mm/rot k1 = 0,934Cv = 2,67 k2 = 0,81T = 90 min k3 = 0,93t = 0,9; 2,5; 1,5 [mm] k4 = 0,79HB = 200 k5 = 0,7m = 0,125 k6 = 1xv = 0,18 k7 = 1yv = 0,35 k8 = 1n = 1,75 k9 = 1

v1 = 83,134 m/min

v2 = 69,17 m/min

Page 47: TEMA PROIECTULUI

v3 = 75,831 m/min

4.4.2.4.      Alegerea strungului si a turatiilor de lucru

1.     Alegerea strungului

Fz = 237,748 daN

C4 = 3,04

v = 69,17 m/min

kFz = 1

η = 0,8

Ne = 3,426 kW S.N. 400.

2.     Alegerea turatiilor de lucru

 [rot/min]

D1 = 25 mm; v1 = 83,134 m/min → n1 = 1058,495 rot/min.

D2 = 20 mm; v2 = 69,17 m/min → n2 = 1100,874 rot/min.

Page 48: TEMA PROIECTULUI

D3 = 17 mm; v3 = 75,831 m/min → n3 = 1419,868 rot/min.

nad = 955 rot/min

Recalcularea vitezei:

 [m/min]

v1 = 75 m/min

v2 = 60 m/min

v3 = 54 m/min

Page 49: TEMA PROIECTULUI

5.                CALCULUL NORMEI DE TIMP

5.1 Debitarea

Tpi = 3,6 min

=0,66 min

ta = ta1 + ta2 + ta3 + ta4 = 0,8 min

tdt = 0,0132 min

tdo =  Tef =0,0066 min

ton = 0,0657 min

NT = 1,531 min

5.2. Frezarea suprafetelor frontale de capat:

Tpi = tpi1 + tpi2 = 16 + 10

Tpi = 26 min

Tpi = tpi1 + tpi2 = 3 + 4

Tpi = 7 min

Page 50: TEMA PROIECTULUI

tb = 1 min

ta = 0,03 + 0,06 + 0,04 + 0,14 = 0,34 min

tdt = 0,067 min

tdo = 0,014 min

ton = 0,042 min

NT = 1,902 min

5.3. Centruirea:

Tpi = tpi1 + tpi2 = 3 + 4

Tpi = 7 min

tb = 1 min

ta = 0,03 + 0,06 + 0,04 + 0,14 = 0,34 min

tdt = 0,067 min

tdo = 0,014 min

ton = 0,042 min

NT = 1,902 min

5.4. Strunjirea de degrosare

Page 51: TEMA PROIECTULUI

Tpi = 15 + 1,1 + 1 = 17,1 min

tbI = 1,085 min

taI = 5,11 min

tdt = 0,027 min

tdoI = 0,0108 min

tonI = 0,340 min

NTI = 6,743 min

tbII = 0,254 min

taII = 3,14 min

tdoII = 0,00063 min

tdtII = 0,0063 min

tonII = 0,176 min

NTI = 3,576 min

5.5. Strunjirea de finisare

Tpi = 17,2 min

tbI = 1,944 min

Page 52: TEMA PROIECTULUI

taI = 5,11 min

tdtI = 0,0486 min

tdoI = 0,0194 min

tonI = 0,388 min

NTI = 7,662 min

tbII = 0,589 min

taII = 2,67 min

tdtII = 0,0147 min

tdoII = 0,0088 min

tonII = 0,179 min

NTI = 3,459 min

5.6. Strunjirea canalelor

Tpi = 16,1 min

tb = 1,184 min

ta = 3,57 min

tdt = 0,029 min

Page 53: TEMA PROIECTULUI

tdo = 0,0118 min

ton = 0,186 min

NT = 3,783 min

5.7. Frezarea canalului de pana

Tpi = 29 min

tb = 0,872 min

ta = 0,95 min

tdt = 0,0476 min

tdo = 0,0258 min

ton = 0,082 min

NT = 2,653 min

5.8. Dantura canelurilor

Tpi = 33 min

tb = 1,922 min

ta = 10,79 min

tdt = 0,0497 min

Page 54: TEMA PROIECTULUI

tdo = 0,0192 min

ton = 0,3816 min

NT = 13,49 min

5.9. Rectificarea de degro;are

Tpi = 17,7 min

tb = 3,236 min

ta = 2,390 min

tdt = 0,819 min

tdo = 0,112 min

ton = 0,168 min

NT = 6,902 min

5.10. Rectificarea de finisare

Tpi = 17,7 min

tb = 1,24 min

ta = 2,54 min

tdt = 0,298 min

Page 55: TEMA PROIECTULUI

tdo = 0,075 min

ton = 0,113 min

NT = 4,443 min

6.                CALCULUL TEHNICO – ECONOMIC

In lipsa unor principii de alegere a succesiunii operatiilor, numarul variantelor tehnologice care se pot intocmi pentru prelucrarea prin aschiere a unei piese este dat in relatia:

V = N !

V – numarul variantelor de proces tehnologic

N – numarul operatiilor necesare prelucrarii unei piese.

Necesitatea alegerii variantei optime din punct de vedere tehnico – economic se impune pentru rezolvarea urmatoarelor etape ale proiectarii tehnologice:

-         alegerea semifabricatului;

-         alegerea variantei procesului tehnologic de prelucrare mecanica;

-         alegerea echipamentului tehnologic;

-         precizarea mijloacelor de transport uzinal;

-         organizarea procesului de productie in spatiu si timp.

Page 56: TEMA PROIECTULUI

Dintre variantele de proces tehnologic care se pot ]ntocmi pentru prelucrarea unei piese trebuie sa se aleaga aceea care sa asigure realizarea corecta a piesei, in conditiile tehnice impuse de documentatie, la pretul de cost cel mai mic, cu un volum de timp cat mai redus.

Alegerea celei mai avantjoase variante tehnologice din punt de vedere tehnico – economic se face in baza unor indici tehnico – economici. Se compara valorile acestor indici pentru variantele luate in analiza cu valori ale acelorasi indici cunoscuti din activitatea de productie a unor intreprinderi cu tehnologie avansata.

Printre cei mai importanti indici tehnico – economici se prezinta urmatorii:

-         coeficientul timpului de baza

-         coeficientul de continuitate in functionare M. U.

-         coeficientul de utilizare a materialului

-         norma de timp pentru intreg procesul tehnologic

-         pretul de cost al unei piese.

Daca se iau in discutie doua variante tehnologice pentru care s-au facut investitii diferite, obtinandu-se cost minim al produsului, pentru investitii se va calcula termenul de recuperare al investitiilor, cu relatia:

, in care:

I1 si I2 – investitiile la variantele 1 si 2

C1 si C2 – costurile variantelor 1 si 2

Page 57: TEMA PROIECTULUI

Trm – termenul de recuperare normat al investitiei suplimentare.

Investitiile la varianta 2 asigura un cost al produsului mai mic. Daca termenul de recuperare normat este cel putin egal cu termenul de recuperare, se alege varianta 2 de proces tehnologic, care asigura un cost minim al produsului, desi se fac investitii mai mari.

1.     Coeficientul timpului de baza

, in care:

tb – timpul de baza [min]

Tu – timpul unitar [min]

Tu = tb + ta + tdt + tdo + ton [min]

-         debitare: Cbd = 0,427

-         frezarea suprafetelor frontale: Cbff = 0,575

-         centruire: Cbc = 0,545

-         strunjire: Cbs = 0,202

-         frezare canal pana: Cbfc = 0,369

-         frezare caneluri: Cbcan = 0,146

-         rectificare degrosare: Cbrd = 0,481

Page 58: TEMA PROIECTULUI

-         rectificare finisare: Cbrf = 0,2906

2.     Coeficientul de continuitate in functionare M. U.

, in care:

tb – timpul de baza [min]

Tef – timpul efectiv [min]

-         debitare: Ccd = 0,452

-         frezarea suprafetelor frontale: Ccff = 0,642

-         centruire: Ccc = 0,746

-         strunjire: Ccs = 0,2105

-         frezare canal pana: Ccfc = 0,478

-         frezare caneluri: Cccan = 0,151

-         rectificare degrosare: Ccrd = 0,575

-         rectificare finisare: Ccrf = 0,328

3.     Coeficientul de utilizare a materialului

Page 59: TEMA PROIECTULUI

, in care:

g – greutatea piesei finite, [kg]                               g = 0,899 kg

G – greutatea semifabricatului, [kg]                       G = 1,373 kg

4.     Norma de timp pentru intregul proces tehnologic

Ttot = Σ NT = 58,24 [min]

5.     Pretul de cost al unei piese

M = m∙G – m1∙k∙(G – g) [lei], in care:

m – costul unui kg de material

m1 – costul unui kg de deseu

G – greutatea semifabricatului

g – greutatea piesei finite

k – coeficient de utilizare a deseurilor.

Page 60: TEMA PROIECTULUI

UNIV. TEHNICA ”GH. ASACHI”FACULTATEA TCM

PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE

Arbore Reper  nr.

Den. piesei: Fabric. tip Nr. operatie 1

Schita operatiei: Mat. Simbol OLC45 Operatia: Debitare

Starea Laminat Buc. pe fabricat

Pag 1Duritatea 230 HB Total

MU Denumirea FC-200 Nr inventar

Firma Model

Conditii de racire

DISPPOZITIVE

Poz. Denumirea Atelier

1 Mandrina cu falci Sectia

PRELUCRARI MECANICENr. piese prelucrate simultan

1

ECHIPA NORMA NORMA IN LEI

Deserv. Gr. si cat. Prod.

Tpi/n tb ta tdt tdo ton NT Preg. Unitara

I 0,036 0,66 0,8 0,0132 0,0066 1,581

PROIECT. TEHNOL.

Data Numele Semnatura

Nr. Modif. Data Numele

Conceput

10.I.02 Maricuta. D

Normat 10.I.02 Maricuta. D

Desenat 10.I.02 Maricuta. D

Verificat

Instructiuni tehnologice suplimentare Arhiva nr.Aprobat

Nr. fazei Denumirea fazei Scule Verificatoare Regim Timp

Denumire Nr. Desen Denumire Nr. desen t s v n i tb ta

1 Prindere semifabricat 0,15

2 Debitare semifabricat Panza circulara STAS 6734/2-84 4 60 11,5 1 0,66

3 Control dimensional Subler 500x0,1

STAS 1373/2-74

0,2

4 Desprindere semifabricat 0,15

Page 61: TEMA PROIECTULUI

UNIV. TEHNICA ”GH. ASACHI”FACULTATEA TCM

PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE

Arbore Reper  nr.

Den. piesei: Fabric. tip Nr. operatie 2

Schita operatiei: Mat. Simbol OLC45 Operatia: Frezare capete si centruire bilaterala

Starea Laminat Buc. pe fabricat

Pag 2Duritatea 230 HB Total

MU Denumirea de centruit bilaterala Nr inventar

Firma Model

Conditii de racire : Ulei emulsionabil PE1, STAS 2598-79

DISPPOZITIVE

Poz. Denumirea Atelier1. Prisma lunga cu bride de fixare Sectia

PRELUCRARI MECANICENr. piese prelucrate simultan

1

ECHIPA NORMA NORMA IN LEI

Deserv. Gr. si cat. prod.

Tpi/n tb ta tdt tdo ton NT Preg.

Unitara

III 0,33 2,296

1,06

0,194 0,042 2,321

PROIECT. TEHNOL.

Data Numele Semnatura

Nr. Modif. Data Numele

Conceput

10.I.02 Vicol R.

Normat 10.I.02 Vicol R.Desenat 10.I.02 Vicol R.Verificat

Instructiuni tehnologice suplimentare Arhiva nr.Aprobat

Nr. fazei Denumirea fazei Scule Verificatoare Regim Timp

Denumire Nr. desen Denumire Nr. desen t s v n i tb ta

Page 62: TEMA PROIECTULUI

1 Prindere semifabricat 0,3

2 Frezare capete freza ø120 STAS 1684 – 64 1 0,6 67,858

180 1 1,286

3 Control dimensional Subler 500x0,1

STAS 1373-73

0,35

4 Schimbare scula si regim burghiu B4 RP4 STAS 1114/2 – 82 0,15

5 Centruire bilaterala 2 0,04 15 1200 1 1

6 Control dimensional Subler 150x0,1

STAS 1373-73

0,35

7 Desprindere semifabricat 0,3

UNIV. TEHNICA ”GH. ASACHI”FACULTATEA TCM

PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE

Arbore Reper  nr.

Den. piesei: Fabric. tip Nr. operatie 3

Schita operatiei: Mat. Simbol OLC45 Operatia: Strunjire de degrosare

Starea Laminat Buc. pe fabricat

1 Pag 3Duritatea 230 HB Total

MU Denumirea SN 400 Nr inventar

Firma Model

Conditii de racire

DISPPOZITIVE

Poz. Denumirea Atelier1 Varfuri de centrare Sectia

PRELUCRARI MECANICE

2 Inima de antrenare

Nr. piese prelucrate simultan

1

ECHIPA NORMA NORMA IN LEI

Deserv. Gr. si cat. prod.

Tpi/n tb ta tdt tdo ton NT Preg. Unitara

III 0,171 1,085

5,11

0,027 0,01 1,902

PROIECT. TEHNOL.

Data Numele Semnatura

Nr. Modif. Data Numele

Conceput

10.I.02 Vicol R.

Normat 10.I.02 Vicol R.Desenat 10.I.02 Vicol R.

Page 63: TEMA PROIECTULUI

Verificat

Instructiuni tehnologice suplimentare

Se foloseste cutit cu k = 90o

Arhiva nr.Aprobat

Nr. fazei Denumirea fazei Scule Verificatoare Regim Timp

Denumire Nr. desen Denumire Nr. desen t S v n i tb ta

1 Prindere semifabricat 0,3

2 Strunjire degrosare Cutit 16x16 STAS 6381-80 0,9 0,48 75 955

1 0,667

3 Control dimensional Subler 300x0,1

STAS 1373-73

0,22

4 Strunjire de degrosare Cutit 16x16 STAS 6381-80 2,5 0,48 60 955

1 0,231

5 Control dimensional Subler 300x0,1

STAS 1373-73

0,22

6 Strunjire de degrosare Cutit 16x16 STAS 6381-80 1,5 0,48 54 955

1 0,187

7 Control dimensional Subler 300x0,1

STAS 1373-73

0,22

 

Page 64: TEMA PROIECTULUI

UNIV. TEHNICA ”GH. ASACHI”FACULTATEA TCM

PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE

Arbore Reper  nr.

Den. Piesei Fabric. Tip Nr. operatie 4

Schita operatiei: Mat. Simbol OLC45 Operatia: Strunjire de degrosare

Starea Laminat Buc. pe fabricat

1 Pag 4Duritatea 230 HB Total

MU Denumirea SN 400 Nr inventar

Firma Model

Conditii de racire 

DISPPOZITIVE

Poz. Denumirea Atelier1 Varfuri de centrare Sectia

PRELUCRARI MECANICE

2 Inima de antrenare

Nr. piese prelucrate simultan

1

ECHIPA NORMA NORMA IN LEI

Deserv. Gr. si cat. prod.

Tpi/n tb ta tdt tdo ton NT Preg.

Unitara

III - 0,253

3,14 0,001 0,00063 6,743

PROIECT. TEHNOL.

Data Numele Semnatura

Nr. Modif. Data Numele

Conceput

10.I.02 Vicol R.

Normat 10.I.02 Vicol R.Desenat 10.I.02 Vicol R.Verificat

Instructiuni tehnologice suplimentare

Se foloseste cutit cu k = 90o

Arhiva nr.Aprobat

Nr. fazei Denumirea fazei Scule Verificatoare Regim Timp

Denumire Nr. desen Denumire Nr. desen t S v ncd i tb ta

1 Intoarcere piesa 0,3

2 Strunjire de degrosare Cutit 16x16 STAS 6381/820 0,9 0,48 75 955 1 0,196

3 Control dimensional Subler 300x0,1

STAS 1373 - 73

0,22

4 Strunjire de degrosare Cutit 16x16 STAS 6381/820 2,5 0,48 60 955 1 0,063

5 Control dimensional Subler 300x0,1

STAS 1373 - 73

0,22

Page 65: TEMA PROIECTULUI

 UNIV. TEHNICA ”GH. ASACHI”FACULTATEA TCM

PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE

Arbore Reper  nr.

Den. piesei: Fabric. Tip Nr. operatie 4

Schita operatiei: Mat. Simbol OLC45 Operatia: Strunjire de finisare

Starea Laminat Buc. pe fabricat

1 Pag 5Duritatea 230 HB Total

MU Denumirea SN 400 Nr inventar

Firma Model

Conditii de racire 

DISPPOZITIVE

Poz. Denumirea Atelier1 Varfuri de centrare Sectia

PRELUCRARI MECANICE

2 Inima de antrenare

Nr. piese prelucrate simultan

1

ECHIPA NORMA NORMA IN LEI

Deserv. Gr. si cat. prod.

Tpi/n tb ta tdt tdo ton NT Preg.

Unitara

III 0,172 1,944

5,11 0,0486 0,0194 3,57

PROIECT. TEHNOL.

Data Numele Semnatura

Nr. Modif. Data Numele

Conceput

10.I.02 Vicol R.

Normat 10.I.02 Vicol R.Desenat 10.I.02 Vicol R.Verificat

Instructiuni tehnologice suplimentare Arhiva nr.Aprobat

Nr. fazei Denumirea fazei Scule Verificatoare Regim Timp

Denumire Nr. desen Denumnire Nr. desen t S v ncd i tb ta

1 Strunjire de finisare Cutit 25x16 STAS 6378/820 0,25 0,12 75,39 1200 1 0,145

2 Control dimensional Micrometru 50x0,1

STAS 1273 0,22

3 Strunjire de finisare Cutit 25x16 STAS 6378/820 0,25 0,12 74,24 1200 1 1,485

4 Control dimensional Micrometru 50x0,1

STAS 1273 0,22

Page 66: TEMA PROIECTULUI

5 Strunjire de finisare Cutit 25x16 STAS 6378/820 0,25 0,12 75,49 1200 1 0,185

6 Control dimensional Micrometru 50x0,1

STAS 1273 0,22

7 Strunjire tesitura Cutit 20x20 STAS 6378/820 0,12 75,398

1200 1 0,048

 UNIV. TEHNICA ”GH. ASACHI”FACULTATEA TCM

PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE

Arbore Reper  nr.

Den. piesei: Fabric. Tip Nr. operatie 4

Schita operatiei: Mat. Simbol OLC45 Operatia: Frezare dantura

Starea Laminat Buc. pe fabricat

Pag 6Duritatea 230 HB Total

MU Denumirea SN 400 Nr inventar

Firma Model

Conditii de racire 

DISPPOZITIVE Poz. Denumirea Atelier1 Inima de antrenare Sectia

PRELUCRARI MECANICE

2 Varfuri de centrare

Nr. piese prelucrate simultan

1

ECHIPA NORMA NORMA IN LEI

Deserv. Gr. si cat. prod.

Tpi/n tb ta tdt tdo ton NT Preg. Unitara

III 0,598 2,67 0,0147 0,0058 3,57

PROIECT. TEHNOL.

Data Numele Semnatura Nr. Modif. Data Numele

Conceput 10.I.02 Vicol R.Normat 10.I.02 Vicol R.Desenat 10.I.02 Vicol R.Verificat

Instructiuni tehnologice suplimentare Arhiva nr.Aprobat

Nr. fazei Denumirea fazei Scule Verificatoare Regim Timp

Denumire Nr. desen Denumnire Nr. desen t S v n i tb ta

1 Intoarcere piesa 0,6

2 Strunjire de finisare Cutit 25x16 STAS 6378/820 0,25 0,12 64,088 1200 1 0,5416

3 Control dimensional Micrometru 50x0,01 STAS 1273

0,22

4 Strunjire tesire 0,5x45o Cutit 20x20 STAS 6378/820 0,12 64,088 1200 1 0,0486 0,45

Page 67: TEMA PROIECTULUI

 UNIV. TEHNICA ”GH. ASACHI”FACULTATEA TCM

PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE

Arbore Reper  nr.

Den. piesei: Fabric. Tip Nr. operatie 4

Schita operatiei: Mat. Simbol OLC45 Operatia: Frezare dantura

Starea Laminat Buc. pe fabricat

Pag 6Duritatea 230 HB Total

MU Denumirea SN 400 Nr inventar

Firma Model

Conditii de racire 

DISPPOZITIVE Poz. Denumirea Atelier1 Inima de antrenare Sectia

PRELUCRARI MECANICE

2 Varfuri de centrare

Nr. piese prelucrate simultan

1

ECHIPA NORMA NORMA IN LEI

Deserv. Gr. si cat. prod.

Tpi/n tb ta tdt tdo ton NT Preg. Unitara

III 0,598 2,67 0,0147 0,0058 3,57

PROIECT. TEHNOL.

Data Numele Semnatura Nr. Modif. Data Numele

Conceput 10.I.02 Vicol R.Normat 10.I.02 Vicol R.Desenat 10.I.02 Vicol R.Verificat

Instructiuni tehnologice suplimentare Arhiva nr.Aprobat

Nr. fazei Denumirea fazei Scule Verificatoare Regim Timp

Denumire Nr. desen Denumnire Nr. desen t S v n i tb ta

1 Intoarcere piesa 0,6

2 Strunjire de finisare Cutit 25x16 STAS 6378/820 0,25 0,12 64,088 1200 1 0,5416

3 Control dimensional Micrometru 50x0,01 STAS 1273

0,22

4 Strunjire tesire 0,5x45o Cutit 20x20 STAS 6378/820 0,12 64,088 1200 1 0,0486 0,45

Page 68: TEMA PROIECTULUI

 UNIV. TEHNICA ”GH. ASACHI”FACULTATEA TCM

PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE

Arbore Reper  nr.

Den. piesei: Fabric. Tip Nr. operatie 4

Schita operatiei: Mat. Simbol OLC45 Operatia: Frezare dantura

Starea Laminat Buc. pe fabricat

Pag 6Duritatea 230 HB Total

MU Denumirea SN 400 Nr inventar

Firma Model

Conditii de racire 

DISPPOZITIVE

Poz. Denumirea Atelier1 Inima de antrenare Sectia

PRELUCRARI MECANICE

2 Varfuri de centrare

Nr. piese prelucrate simultan

1

ECHIPA NORMA NORMA IN LEI

Deserv. Gr. si cat. prod.

Tpi/n tb ta tdt tdo ton NT Preg. Unitara

III 0,598 2,67 0,0147 0,0058 3,57

PROIECT. TEHNOL.

Data Numele Semnatura Nr. Modif. Data Numele

Conceput 10.I.02 Vicol R.Normat 10.I.02 Vicol R.Desenat 10.I.02 Vicol R.Verificat

Instructiuni tehnologice suplimentare Arhiva nr.Aprobat

Nr. fazei Denumirea fazei Scule Verificatoare Regim Timp

Denumire Nr. desen Denumnire Nr. desen t S v n i tb ta

1 Intoarcere piesa 0,6

2 Strunjire de finisare Cutit 25x16 STAS 6378/820 0,25 0,12 64,088 1200 1 0,5416

3 Control dimensional Micrometru 50x0,01 STAS 1273

0,22

4 Strunjire tesire 0,5x45o Cutit 20x20 STAS 6378/820 0,12 64,088 1200 1 0,0486 0,45

Page 69: TEMA PROIECTULUI

 UNIV. TEHNICA ”GH. ASACHI”FACULTATEA TCM

PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE

Arbore Reper  nr.

Den. piesei: Fabric. Tip Nr. operatie 4

Schita operatiei: Mat. Simbol OLC45 Operatia: Frezare dantura

Starea Laminat Buc. pe fabricat

Pag 6Duritatea 230 HB Total

MU Denumirea SN 400 Nr inventar

Firma Model

Conditii de racire 

DISPPOZITIVE

Poz. Denumirea Atelier1 Inima de antrenare Sectia

PRELUCRARI MECANICE

2 Varfuri de centrare

Nr. piese prelucrate simultan

1

ECHIPA NORMA NORMA IN LEI

Deserv. Gr. si cat. prod.

Tpi/n tb ta tdt tdo ton NT Preg. Unitara

III 0,598

2,67 0,0147 0,0058

3,57

PROIECT. TEHNOL.

Data Numele Semnatura

Nr. Modif. Data Numele

Conceput

10.I.02 Vicol R.

Normat 10.I.02 Vicol R.Desenat 10.I.02 Vicol R.Verificat

Instructiuni tehnologice suplimentare Arhiva nr.Aprobat

Nr. fazei Denumirea fazei Scule Verificatoare Regim Timp

Denumire Nr. desen Denumnire Nr. desen

t S v n i tb ta

1 Intoarcere piesa 0,6

Page 70: TEMA PROIECTULUI

2 Strunjire de finisare Cutit 25x16 STAS 6378/820 0,25 0,12 64,088

1200

1 0,5416

3 Control dimensional Micrometru 50x0,01 STAS 1273

0,22

4 Strunjire tesire 0,5x45o Cutit 20x20 STAS 6378/820 0,12 64,088

1200

1 0,0486

0,45

 UNIV. TEHNICA ”GH. ASACHI”FACULTATEA TCM

PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE

Arbore Reper  nr.

Den. piesei: Fabric. Tip Nr. operatie 4

Schita operatiei: Mat. Simbol OLC45 Operatia: Frezare dantura

Starea Laminat Buc. pe fabricat

Pag 6Duritatea 230 HB Total

MU Denumirea SN 400 Nr inventar

Firma Model

Conditii de racire 

DISPPOZITIVE

Poz. Denumirea Atelier1 Inima de antrenare Sectia

PRELUCRARI MECANICE

2 Varfuri de centrare

Nr. piese prelucrate simultan

1

ECHIPA NORMA NORMA IN LEI

Deserv. Gr. si cat. prod.

Tpi/n tb ta tdt tdo ton NT Preg. Unitara

III 0,598 2,67 0,0147 0,0058 3,57

PROIECT. TEHNOL.

Data Numele Semnatura Nr. Modif. Data Numele

Conceput 10.I.02 Vicol R.Normat 10.I.02 Vicol R.Desenat 10.I.02 Vicol R.Verificat

Instructiuni tehnologice suplimentare Arhiva nr.Aprobat

Nr. fazei Denumirea fazei Scule Verificatoare Regim Timp

Denumire Nr. desen Denumnire Nr. desen t S v n i tb ta

1 Intoarcere piesa 0,6

Page 71: TEMA PROIECTULUI

2 Strunjire de finisare Cutit 25x16 STAS 6378/820 0,25 0,12 64,088 1200 1 0,5416

3 Control dimensional Micrometru 50x0,01 STAS 1273

0,22

4 Strunjire tesire 0,5x45o Cutit 20x20 STAS 6378/820 0,12 64,088 1200 1 0,0486 0,45

 UNIV. TEHNICA ”GH. ASACHI”FACULTATEA TCM

PLAN DE OPERATII PENTRU PRELUCRARI MECANICE

Arbore Reper  nr.

Den. piesei: Fabric. Tip Nr. operatie 4

Schita operatiei: Mat. Simbol OLC45 Operatia: Frezare dantura

Starea Laminat Buc. pe fabricat

Pag 6Duritatea 230 HB Total

MU Denumirea SN 400 Nr inventar

Firma Model

Conditii de racire 

DISPPOZITIVE Poz. Denumirea Atelier1 Inima de antrenare Sectia

PRELUCRARI MECANICE

2 Varfuri de centrare

Nr. piese prelucrate simultan

1

ECHIPA NORMA NORMA IN LEI

Deserv. Gr. si cat. prod.

Tpi/n tb ta tdt tdo ton NT Preg. Unitara

III 0,598 2,67 0,0147 0,0058 3,57

PROIECT. TEHNOL.

Data Numele Semnatura Nr. Modif. Data Numele

Conceput 10.I.02 Vicol R.Normat 10.I.02 Vicol R.Desenat 10.I.02 Vicol R.Verificat

Instructiuni tehnologice suplimentare Arhiva nr.Aprobat

Nr. fazei Denumirea fazei Scule Verificatoare Regim Timp

Denumire Nr. desen Denumnire Nr. desen t S v n i tb ta

1 Intoarcere piesa 0,6

Page 72: TEMA PROIECTULUI

2 Strunjire de finisare Cutit 25x16 STAS 6378/820 0,25 0,12 64,088 1200 1 0,5416

3 Control dimensional Micrometru 50x0,01 STAS 1273

0,22

4 Strunjire tesire 0,5x45o Cutit 20x20 STAS 6378/820 0,12 64,088 1200 1 0,0486 0,45

 

Page 73: TEMA PROIECTULUI

Tema proiectului

 

 

Sa se proiecteze procesul tehnologic de prelucrare a piesei din figura de mai jos pe un strung automat SARO .

Page 74: TEMA PROIECTULUI

 

Page 75: TEMA PROIECTULUI

Studiul desenului de executie si verificarea tehnologicitatii constructiei piesei

Analiza desenului piesei scoate in evidenta respectarea prescriptiilor in vigoare legate de

intocmirea desenelor de executie. Desenul piesei contine toate datele legate de dimensiunile si forma

pieselor , tolerantele la dimensiuni , starea suprafetelor , materialul piesei , conditiile adecvate.

Studiul desenului de executie are ca scop cunoasterea destinatiei si rolul functional al piesei de

prelucrat si ale tututror conditiilor tehnice pentru executia acesteia.

Studiul desenului de executie are un aspect critic verificandu-se daca numarul de cote de pe desen

este suficient pentru executia si verificarea piesei.

Totodata se analizeaza daca piesa data prin forma , precizia si complexitatea sa este adecvata

prelucrarii in conditii economice pe un strung automat cu cap revolver verificandu-se tehnologicitatii

constructiei din punct de vedere al prelucrarii pe acest tip de automat.

In aceste conditii se va tine seama de urmatoarele criterii principale:

-                   daca piesa are o configuratie complexa suficient de regida , cu

multe suprafete in trepte concentrice ;

-         rugozitatea realizabila in mod curent pe strunguri automate cu

cap revolver este  R0 = 6.3 3.2 m ;

-         piesele cu diametre mici si lungimi relativ mari ;

-         portiuni profilate care sunt strunjite cu cutite profilate ;

-         rigiditatea piesei trebuie sa fie suficienta pentru evitarea

Page 76: TEMA PROIECTULUI

deformarii sub actiunea fortelor de aschiere ;

Alegerea semifabricatului

           

            La prelucrarea pe strungul automat monoax cu cap revolver se utilizeaza semifabricate avand forme si dimensiuni apropiate de cele ale piesei finite , deci cu adaosuri de prelucrare minime.

            Materialul piesei OL 50 – STAS 500 / 2 – 80 – t

Dimensiunile semifabricatului ( STAS 1800 / 80 )

  

Diametrul

( mm )

Abaterile limita ( mm ) Sectiunea

( mm 2 )H 9 h 10 h 11

20 _ 0

-0,084

0

-0,130

285,5

Lungimile de livrare a otelului natural calibrat ( STAS 1800 / 80 )

Lungimi Pt.diametre de la 28 mm

Pt.diametre  8 mm

Abaterile limita ( mm )obisnuite la cerere

de fabricatie 1,54 m 26 m _ _

fixe 1,54 m 26 m 50 +100Precise 1,54 m 26 m 10 +20

Lungimea semifabricatului corespunzatoare unei piese :

Page 77: TEMA PROIECTULUI

LI = Lp + br + af ( mm )

unde :

Lp = lungimea totala a piesei

b r = latimea cutitului de retezat br – 3.1 ( tabelul nr 37 )

af  = suma adaosurilor de prelucrare

LI = 19 + 3 = 22 mm

Lungimea care se poate prelucra dintr-o bara:

L’ = Ls – La – Lr

unde:

Ls = lungimea barei    Ls = 6.0 m

La = lungimea barei care rame neprelucrata La = 100 mm

Lr = portiunea de la inceputul barei care se debiteaza

Lr = 5  8 mm    Lr = 5 mm

L’ = 6000 – 100 – 5 = 5895 mm

Numarul de piese care se obtine dintr-o bara :

Page 78: TEMA PROIECTULUI

267,954  267 piese

Numarul de bare necesare :

749,063 piese  750bare

Lungimea efectiva a deseului :

 126 mm

Deseul repartizat pe o piesa:

 0,471 mm

Lungimea efectiva a semifabricatului;

 22,471  mm

  Alegerea strungului automat

Analiza desenului de executie indica necesitatea efectuarii unor prelucrari prin strunjire , gaurire , filetare. Avand in vedere forma si dimensiunile piesei , caracterul productiei si dotarea sectiei de

prelucrari mecanice , se alege pentru realizarea piesei strungul automat SARO – 25. 

Page 79: TEMA PROIECTULUI

Pentru a se stabili numarul de strunguri automate de tip 

SARO – 25, necesare realizarii unui program de productie annual Pa de 200.000 bucati, se va determina durata necesara ciclului de Tc nec.. in acest scop , se va stabili mai intai planul de

productie lunar Pl:

 buc / luna

Durata necesara a ciclului de lucru Tc nec este data de relatia :

                  

Se va obtine :

Tc = 0,903 min

Productivitatea necesara a automatului Qnec pentru realizarea planului de productie lunar este :

=1,106 buc/ min

Productivitatea automatului SARO – 25 fiin de 0.100-8.5 buc / min ( conform tabelului de mai jos ) , rezulta ca planul de productie impus poate fi realizat pe un singur strung automat de tip SARO

– 25 care va avea o incarcare completa.

Strungul ales este   SARO - 25. Caracteristicile tehnice principale ale strungului automat   SARO - 25

Denumire ; caracteristici Unitate de masura

SARO  - 25

Capacitate :Diametru maxim al barei de prelucrat prin alimentare: Mm 18

Page 80: TEMA PROIECTULUI

-         cu bucsa elastica interioara

-         cu bucsa elastica exterioara

Mm 25

Lungimea maxima de alimentare; Mm 75Lungimea maxima a cursei : suportului sculei din spate;

Mm 60

Lungimea maxima a suportilor transversali; Mm 30Turela capului Revolver :Cursa maxima de lucru a turelei; Mm 60Distanta maxima dintre corpul turelei si bucsa elastica de strangere din arborele principal;

Mm 160

Diametrul turelei; Mm 110Distanta minima dintre corpul turelei si bucsa elastica de strangere din arborele principal;

Mm 60

Diametrul alezajelor turelei ; Mm 19.05Cursa de reglare a turelei Mm 40Nr. de alezaje din corpul revolver :

-         normal

-         la comanda speciala

-

-

6

-

Arborele principal :Domeniul turatiilor de strunjire pe stanga Rot / min 600 – 4680Domeniul turatiilor pe dreapta cu tarodul sau

Filiera ;

Rot / min 60 – 800

Nr.de turatii pe stanga pt strunjire; - 16Nr.de turatii pe dreapta pt filetare cu tarodul sau filiera;

- 137

Nr.de turatii automate pe ciclul de lucru; - 2Rapoarte mari , turatii de strunjire / turatie de filetare; - 1:2 la 20

Page 81: TEMA PROIECTULUI

Productivitatea :Productie pe minut; Buc/min 0.3 la 20Turatia axului cu came in mers rapid; Rot/min 10Timpul de alimentare; Sec 0.5Timpul de rotire a turelei; Sec 0.5Timpul de schimbare a turatiei arborelui principal sau de schimbare a sensului de rotire

Sec 0.25

Motorul electric:Putere ; KW 4Turatie ; Rot/min 1500Gabarit :Lungime ; Mm 1435Latime ; Mm 880Inaltime ; Mm 1410

Greutatea strungului :Net ; Kg 1550Brut ; Kg 1750

        

Stabilirea succesiunii fazelor de prelucrare

           

Pentru obtinerea pe strungul automat SARO – 25 a piesei a fost conceputa succesiunea fazelor de prelucrare prezentata in tabelul de mai jos. Schitele corespunzatoare diferitelor faze de prelucrare sunt prezentate in figurile de mai jos.

Nr.crt Denumirea fazei Cine lucreaza Pozitia Scule Portscule

Page 82: TEMA PROIECTULUI

1 avans si tamponare Opritor basculant - -          bucsa de strangere semifabricat LN-

1682/1

         bucsa de avans : LN-1682/2

2 Strunjire profilata si gaurire

Sania posterioara

Cap revolver

S1

I

Cutit 01

burghiu

         portburghiu combinat simplu LN-1487/1

         portcutit LN-1455

3 Preretezare cu tesire  si tesire

Sanie anterioara

Sanie verticala

S2

S5

Cutit 02

Cutit 03

         Portcutit LN-1455

         Portscula LN1431

4 filetare Cap revolver IIITarod M

         Portscula LN-1563

         Bucsa de reducere RT-1683

5    Retezare Sanie verticala S4 Cutit 05          Portscula LN-145

 

Determinarea parametrilor regimului de aschiere

         Valorile parametrilor regimurilor de aschiere sunt precizate in tabelul de mai jos.

Nr

fazei

Denumirea fazeiRegim de aschiere

Adancimea

de  asch.

Mm

Avansul

mm/rot

Viteza de

asch.

Turatia calc.

Rot/min

Turatia

adoptata

rot/mon

Viteza

reala

m/min

1.strunjire profilata 3 0, 08 44,54 708,87 803 50,45

Page 83: TEMA PROIECTULUI

II2.gaurire 4 0 ,1 32,48 861,76 803 30,27

III 1. tesire 1x 45 1 0,08 44,54 746,18 803 47,93

2.preretezare cu

tesire 1 x 45

1,5 0,04 43,84 697,73 803 50,45

IV Filetare M10 0,65 1,5 11,19 254,60 266 11,69

V Retezare 8,5 0,04 43,84 820,86 803 42,88

        

Calculul lungimilor curselor de lucru

         Lungimile curselor de lucru s-au determinat pentru fiecare tip de prelucrare , pe baza schitelor prezentate in figurile de mai sus;relatiile de calcul al lungimilor curselor de lucru si valorile propriu-zise ale acestora sunt precizate in tabelul de mai jos:

Nr fazei

Denumirea fazei

Calculul lungimilor curselor de lucru Avan-sul s mm/rot

Nr real de rotatii in

rot

Nr de rot echivalente

necesare Nei in rot

II 1strunjire profilata  4 mm

0,08 50 (50)

2.centruire 7 mm

0,1 70 70

III 1tesire 2 mm

0,08 25 (25)

2.preretezare cu tesire  2,5  mm

0,04 62,5 63

IV 1. filetare 22,75  mm

1,5 15,16 46

2. retragare tarod  22,75  mm

1,5 15,16 15

V Retezare 13,5  mm

0,04 337,5 338

 

 

Page 84: TEMA PROIECTULUI

 

 

 

 

 

Calculul numarului de rotatii echivalente ale arborelui

principal pentru fazele de lucru

 

         Numerele de rotatii echivalente Nei ale arborelui principal pentru fazele de lucru s-au determinat cu relatia:

raportul dintre turatia de baza nb si turatia nI avand o valoare egala cu unitatea pentru fazele de strunjire si gaurire.

In cazul fazelor de filetare , s-a considerat un coeficient de reducere a turatiei:

         numerele de rotatii echivalente pentru fezele de lucru si pentru faele de retragere a sculelor de filetat sunt indicate in tabelul de mai sus.

 

Page 85: TEMA PROIECTULUI

Stabilirea turatiei optime

Turatia optima este : 803 rot/min

           

Calculul duratei ciclului de lucru

 

Durata totala T1 a fazelor de lucru va fi :   = 43,56 sec

       Durata ciclului de lucru va fi ca atare :

Tc = ( 1.15 …1.4 ) T1 = 52 sec

Determinarea distantelor de inchidere

 

         Distantele de inchidere pentru cele sase faze la care lucreaza capul revolver se determina avandu-se in vedere succesiunea fazelor , caracteristicile dimensionale ale portsculelor si sculelor , dimensiunile piesei . Relatia generala folosita pentru calculul lungimii distantei de inchidere Li pentru o faza i este :  

Li = ba + br + lp + lns + lps + bd

Valoril e distantelor de inchidere corespunzatoare fazelor la care se lucreaza capul revolver sunt prezentate in tabelul de mai jos.

 

Page 86: TEMA PROIECTULUI

 

 

Stabilirea pozitiilor centrului rolei pe cama la inceputul si sfarsitul curselor de lucru

 

         Datele necesare stabilirii pozitiilor centrului rolei pe cama la inceputul si sfarsitul cueselor de lucru sunt prezentate in tabelul de mai sus.

         Razele Rsf i = Rmax – ( LI – LI min ) + dr / 2

        

Pentru calculul razei Rin i s-a utilizat relatia :

Determinarea pozitiei de reglare a capului revover

 

            Lungimea cursei de reglare a capului revolver va fi data de relatia :

Lregl = Li  min – Li min  = 1 mm

         Unde :     81

                      80

Page 87: TEMA PROIECTULUI

 

Determinarea unghiurilor pentru miscarile neproductive

Lungimea de retragere a capului revolver :

100

La determinarea unghiului total   necesar miscarilor neproductive , se vor lua in considerare :

 

         - nr. de grade necesare  pe cama pentru o rotire a capului revolver :

-         pentru rotirea dupa faza I :  13 12

- pentru rotirea dupa faza II :  38,75 12

- pentru rotirea dupa faza IV:  0 12

         - alimentarea cu semifabricat :

10

         - retragerea cutitului de retezat si desfacerea bucsei elastice de fixare a semifabricatului :

 20

Page 88: TEMA PROIECTULUI

-         pentru modificarea sensului si turatiei :

= 10

Unghiul total pentru fazele auxiliare :

 86

 

 

Calculul unghiurilor aferente miscarilor de lucru

 

         Unghiul total ft pentru miscarile de lucru va fi :

274

         Se repartizeaza in continuare valori ale unghiurilor pentru fiecare cursa de lucru :

(70/532)*274 = 36,05 = 36 

(63/532)*274 = 32,44= 32 

Page 89: TEMA PROIECTULUI

(46/532)*274= 23,69 = 24 

(15/532)*274 = 7,72= 8 

(338/532)*274 = 174,08 = 174 

 = 274

 

 

 

 

 

 

Completarea fisei de calcul

 

            Pe baza  datelor prezentate se poate completa fisa de calcul.

 

Intocmirea ciclogramei

Page 90: TEMA PROIECTULUI

            In figura de mai jos se prezinta ciclograma in coordonate polare , realizata cu ajutorul datelor din fisa de calcul.

 

Elaborarea desenelor de executie ale camelor

            Desenele de executie ale camelor necesare pentru actionarea saniilor si a capului revolver au fost intocmite in conformitate cu recomandarile din proiect. 

Page 91: TEMA PROIECTULUI