tehnologie - intrebari

85
I. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.Rolul si contributia tehnologiei si caracteristicile productiei de constructiimontaj Tehnologia lucrarilor de constructii reprezinta disciplina tehnica care studiaza si stabileste notiunile, principiile si tehnica proiectarii executiei obiectelor de constructii, a mijloacelor (forte de munca, echipamente, dispozitive) si procedeelor de executie necesare in conditiile realizarii lucrarilor de constructiimontaj la un nivel calitativ superior si cu eficienta maxima. Productia de constructii sau activitatea de realizare a constructiei presupune lucrul pe santier dar si activitati secundare: aprovizionare, producere de prefabricate si semifabricate, activitati de intretinere si exploatare a utilajelor . Obiectul de constructie poate fi definit ca orice constructie distincta, delimitata spatial si caracterizata printro destinatie functionala . Partile componente ale unui obiect de constructie ,dupa functiuni sunt: structura de rezistenta :fundatiile, elem verticale, peretii de rez si stalpii; elem oriz (grinzi si placi); elem principale de acoperis. grupul elem. nestructurale de inchidere si compartimentare grupul finisajelor: pardoseli, tencuieli, zugraveli,vopsitorii etc. grupul retelelor de utilitati : instalatiile interioare, electrice, sanitare, de incalzire, ventilatie etc. Un elem de constr e format din 1 sau mai multe articole de lucrare (deviz) ex: stalp de beton are ca si articole :cofraj, armatura, beton. Pretul de cost se determina din aceste articole de lucrare. Caracteristici ale productiei de constructiimontaj

Transcript of tehnologie - intrebari

Page 1: tehnologie - intrebari

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.Rolul si contributia  tehnologiei si caracteristicile productiei de constructii‐montaj            Tehnologia  lucrarilor de  constructii  reprezinta disciplina tehnica  care  studiaza  si  stabileste  notiunile,  principiile  si tehnica  proiectarii  executiei  obiectelor  de  constructii,  a mijloacelor  (forte  de  munca,  echipamente,  dispozitive)  si procedeelor  de  executie  necesare  in  conditiile  realizarii lucrarilor de constructii‐montaj  la un nivel calitativ  superior  si cu eficienta maxima.           Productia  de  constructii  sau  activitatea  de  realizare  a constructiei  presupune  lucrul  pe  santier  dar  si  activitati secundare:  aprovizionare,  producere  de  prefabricate  si semifabricate, activitati de intretinere si exploatare a utilajelor .         Obiectul de constructie poate fi definit ca orice constructie distincta, delimitata  spatial  si  caracterizata printr‐o destinatie functionala .            Partile componente ale unui obiect de constructie  ,dupa functiuni  sunt:  ‐structura  de  rezistenta  :fundatiile,  elem verticale, peretii de rez si stalpii; elem oriz (grinzi si placi); elem principale de acoperis. ‐grupul elem. nestructurale de inchidere si compartimentare ‐grupul finisajelor: pardoseli, tencuieli, zugraveli,vopsitorii etc. ‐grupul  retelelor  de  utilitati  :  instalatiile  interioare,  electrice, sanitare, de incalzire, ventilatie etc.         Un elem de constr e format din 1 sau mai multe articole de lucrare  (deviz)  ex:  stalp  de  beton  are  ca  si    articole  :cofraj, armatura, beton. Pretul de cost se determina din aceste articole de lucrare.        Caracteristici ale productiei de constructii‐montaj 

Page 2: tehnologie - intrebari

   1‐constructia este fixa iar mijloacele de productie sunt mobile (este exact invers in industrie)    2‐procesele  tehnologice  se  desfasoara  in  aer  liber,  sub influenta agentilor climatici,fapt ce  impune  luarea unor norme de protectie si o planificare a executiei lucrarilor    3‐ de obicei in constructii se fac unicate sau produse de serie mica => tehnologia si cheltuielile difera de la un produs la altul    4‐ durata ciclului de realizare a obiectelor este f mare datorita datorita  nr mare  de  lucrari,de  operatii  ce  trebuie  executate intr‐o succesiune tehnologica precum si datorita intreruperiilor cauzate de intemperii.    5‐ diversitatea si volumul f mare de materiale     Progresul tehnic in constructii Exista  o  necesitatea  de  introducere  a  progr  tehnic  in  constr pentru a marii productivitatea si pt a  reduce pretul de cost. Cai de  introducere  :transferul elem de pe santier  in conditii bune ,utilizarea  cat mai  des  a mecanizarii,    tipizarea  constructiilor, imbunatatirea calitatii si eficientei lucrarilor de constructii  II INDICI DE ANALIZA A EFICIENTEI  SOLUTIILOR TEHNOLOGICE  2 Despre manopera si  productivitatea muncii Manopera  –consumul  total  de  ore‐munca  pt  realizarea volumului de lucrari (Q)  Dpdv al modului de exprimare: ‐manopera normata (Mn)  Mn=Q x NT (om‐ore) ‐manopera planificata (Mp) Mp=Q x NT /ip (om‐ore) Ip=indicele de realizare a normei planificat ip= N.T/ ore munca efectiva ‐manopera efectiva (Me) 

Page 3: tehnologie - intrebari

Me= Q x ore efective/unit de produs In cazul proceselor de  lucru mecanizate, manopera planificata se calculeaza cu relatia: Mp=Md+ Ms+Mr+Mt  (Md  –  manopera  directa,  Ms  ‐manopera  suplimentara,  Mr  – manopera de intretineri si reparatii, Mt‐manopera de transport dus‐intors si de montare‐demontare a utilajului) Productivitatea muncii exprima eficienta cu care se cheltuieste munca in procesul de productie.Poate fi: ‐productivitate fizica, exprimata prin volumul de munca (Pf.m) si produs (Pf.p) Pf.m=N.T   Pf.p=N.P/m= 1/N.T=1/Pfm ‐productivitate valorica exprima valoarea produsului realizat de muncitor intr‐o unitate de timp.  3.  Despre  consumuri  specifice  de  materiale  si  energie  si despre pretul de cost a unor solutii tehnologice *Consumurile  specifice  de  material  si  energie  cuprind cantitatile  de materiale  care  intra  efectiv  in  opera  +  pierderi tehnologice rezultate din prelucrare si manipulare + transportul si  depozitarea  materialului  de  la  furnizor  pana  la  locul  de punere in opera. ‐consumul specific :        Ss=Sm / Q    (U.Mm/U.Ml) Sm‐cantitatea de material necesara pentru realizarea articolului de lucrare respectiv Q‐ cantitatea de lucrare ‐consum specific de energie :        Es= Es/Q     ( kg cc)  

Page 4: tehnologie - intrebari

*Pretul de cost –masoara eficienta proiectarii si tehnologiei de executie Pretul de cost unitar  ‐totalitatea cheltuielilor efective aferente unitatii de produs.          Cu=Ct/Q    (lei/U.M) Dpdv al modului de exprimare:  ‐pret de cost unitar normat ‐pret de cost unitar planificat ‐pret de cost unitar efectiv  Pt.  o  durata  de  exacutie  cat mai mica  :solutii  constructive  si tehnologice  moderne,  cresterea  gradului  de  mecanizare  si industrializare  a  lucrarilor,cresterea  gradului  de  calificare  a muncitorulu,‐organizarea corecta a activit pe santier  III. MECANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII 4.Mica si marea mecanizare in constructii Mica  mecanizare  conduce  la  reducerea  efortului  fizic  a muncitorilor,  la  cresterea  productivitatii muncii  prin  folosirea masinilor de mica mecanizare cu actionare mecanica, hidraulica sau pneumatica,cum sunt: ciocanul de gaurit, masina de finisat pardoseli  minerale,  aparatul  electromecanic  de  vopsit  etc. Acest  tip  de  mecanizare  este  aplicabil  finisajelor,  izolatiilor, instalatiilor  etc.,deci  categoriilor  de  lucrari  ce  implica  un consum mare de manopera. Marea  mecanizare  conduce  la  eliminarea  completa  a proceselor  de  lucru  manuale  prin  folosirea  utilajelor  grele, complexe,  de  mare  capacitate  (excavatoare,  buldozere, macarale  turn,  incarcatoare)  Acest  tip  de  mecanizare  este recomandabil  in  cazul  categoriilor  de  lucrari  ce  implica  un 

Page 5: tehnologie - intrebari

volum  mare  de  materiale  grele,  cum  ar  fi:  lucrarile  de terasamente, lucrari de montaj‐prefabricate.  5.Caracteristicile  tehnice  si  factorii de exploatare a utilajelor cu functionare ciclica *Caracteristicile tehnice ‐durata  de  ciclu  (t)  =  timpul  scurs  de  la  inceperea  unui  ciclu pana la terminarea lui. ‐nr.  de  cicluri  pe  ora  (n)=nr.  de  cicluri  executate  de  utilaj  in timp de o ora, n=60/t ‐capacitatea  utilajului  (q)  =  volumul  de  lucrari  ce  poate  fi realizat de utilaj intr‐un ciclu. ‐raza de actiune a utilajului (r) ‐inaltimea de lucru (i) ce variaza inversproportional cu raza de actiune. *Factorii de exploatare ‐  coeficientul de utilizare a  capacitatii  (Kc) =  indica gradul de utilizare a capacitatii utilajului, avand val. max 1.  Kc= qef /qm sau qn  ‐  coeficientul  de  utilizare  a  timpului  de  lucru  (Kt)=  indica nivelul de folosire a timpului activ al utilajului Kt= ore active/ore inchiriate ‐randamentul (R)= cantitatea de produs realizata de un utilaj in decurs de o ora. In functie de Kc si Kt poate fi : ‐  randament teoretic (Rt)    Rt= n x q  (U.M/h) ‐  randament tehnic (RT)    RT= Rt x Kc  (U.m/h)    ‐  randament de exploatare (Re) 

Page 6: tehnologie - intrebari

   Re=RT x Kt (U.M/h)  6.Calculul  numeric  al  utilajelor  cu  functionare  ciclica  si continua Nu= Qt / 8 h x Rp

Nu‐ nr. de utilaje cu functionare ciclica Ot‐ volum de lucrari pe schimb Re

p‐ randamentul de exploatare palnificat Re

p = tc/tp ,  tc= (0,7x qmn x60) / Rt

n tp= tpr+tdep+2 (H/Vrid‐cob + Sdep/Vdep+Srot/Vrot)    IV.TEHNOLOGIA  LUCRARILOR  DE      TRANSPORT 7.Caracteristicile generale ale transportului in constructii Un flux de transport cuprinde mai multe   procese elementare: incarcare,  transportul propriu‐zis  (pe orizontala  sau verticala), descarcare,transbordari intermediare si depozitari. Obiectele  operatiilor  de  transport  si  manipulare  pot  fi: materiale, semifrabicate,prefabricate,echipamente tehnologice etc.; mijloace de munca; forta de munca Scopul transportului poate  fi:de aprovizionare  (de  la  fabrica  la depozitul de  lucru), de evacuare (de  la obiectul de constructie la un depozit), tehnologic,loco‐obiect  (de  la depozitul de  lucru situat langa constructie la locul de punere in opera) Sensul transportului poate fi: ‐pe orizontala  la distanta mare  (>1km),in cazul  transporturilor de aprovizionare sau evacuare 

Page 7: tehnologie - intrebari

‐pe verticala, in cadrul transportului tehnologic loco‐obiect. Totalitatea materialelor ce  se manipuleaza  si  se  transporta  se grupeaza  in  :  materiale  pulverulente  (ciment,  ipsos,  var hidratat),  materiale  granulare  (nisip,balast,  pamant,pietris), materiale in bucati mici de forma neregulata (var bulgari,piatra sparta),  materiale  in  bucati  mici  de  forma  regulata (caramizi,blocuri  si  placi  de  BCA,  bidoane  cu  vopsele,  lazi  cu cuie  etc),  materiale  in  bucati  mari(prefabricate  din  ba  sau precomprimat,profile  metalice,bare  si  colaci,cherestea), materiale  semilichide  sau  lichide  (beton  si  mortar  proaspat, apa, motorina, bitum topit)  8. Schema generala de transport si manipulare a materialelor 

D1‐depozit  fabrica producatoare D2‐ deposit de zona D3‐  depozit  in  baza  de productie D4‐depozit loco‐obiect D5‐depozit  operativ  la nivelul  etajului  sau punerea in opera.   

9.Clasificati procedeele de containerizare si prezentati cateva sisteme de containere Procedee:  transportul  in  pachete,  containere  si transcontainere. 

Page 8: tehnologie - intrebari

Procedeul  consta  in  formarea  unei  ‘unitati  de  incarcatura’  cu materiale ambalate sau nu, a caror forma ramane neschimbata pe intregul flux de transport. Clasificarea containerelor: *‐dupa forma si alcatuire: ‐pachete  sau  legaturi  :pachete  cu  legaturi  nerecuperabile, pachete manipulate cu dispozitive tip traversa sau cablu (juguri cu tiranti,  leagane, coliere, cable de manipulare, carlig macara etc) ‐palete : plane de uz general, plane cu montanti, specializate  ‐box‐paletele (paleta lada) ‐containere ‐transcontainere *‐dupa posibilitatea de transportare: ‐    containere  cu posibilitati proprii de deplasare,prevazute  cu roti. ‐ containere fara posibilitati proprii de deplasare, dar care pot fi deplasate cu carucioare. ‐ containere mari fara posibilitate proprie de transportare, care pot  fi  manipulate  si  transportate  cu  ajutorul  mijloacelor mecanice: incarcatoare cu furca, macarale. 

    

Page 9: tehnologie - intrebari

10. Factorii care influenteaza        alegerea containerului.            Containerizarea se poate realiza in diferite etape ale unui flux  tehnologic.In  functie  de  momentul  in  care  se  formeaza ‘unitatea  de  incarcatura’  se  deosebesc  mai  multe  nivele  de containerizare : ‐containerizare  totala‐caz  in  care  unitatea  de  incarcatura  se formeaza in fabrica producatoare de materiale si de aici ajunge, in aceeasi forma ,pana la locul de punere in opera. ‐containerizare  partiala  caz  in  care  unit  de  incarcatura  se formeaza intr‐un depozit intermediar de pe fluxul de transport si de aici ajunge la locul de punere in opera. ‐containerizare locala –caz in care materialul ajunge la obiectul de constructii sub forma oarecare,  iar aici se formeaza unit de incarcatura.       Marimea  ‘unitatii  de  incarcatura’,tipul  si  mobilitatea containerelor se va alege corespunzator solutiei de manipulare si transport adoptata ai greutatea unitatii de incarcatura sa nu depaseasca capacitatea de  lucru a utilajelor sau a  inventarului de mica mecanizare.In  cazul  in  care  pe  un  vehicul  sau  pe  o platforma  de  ridicare  se  aseaza  mai  multe  unitati  de incarcatura,  atunci  suma  greutatilor  acestora  nu  trebuie  sa depaseasca  capacitatea  nominala  a  respectivului  utilaj  de ridicat sau transport.  11.  Prezentati  mijloacele  de  transport  pe  orizontala      la distanta  mare  pe  calea  ferata  Transportul  feroviar  este  rentabil pe distante mari, se pot transporta cantitati mari, costul si consumul energetic fiind redus. 

Page 10: tehnologie - intrebari

pe tona km mat. Transp.;   pt. Aprovizionare si transp vol mare de mat;  dezavantaj‐legat de retea de calea ferata,cai ferate:                 a)‐ecartament normal (1435 mm)                 b)‐ingust(500‐760mm)  Retea nationala sau proprie a)‐ declivitate <30%,    ‐ raze de curbura >180 m    ‐cu sine de otel 34,5kg/m,49 kg/m    ‐fixate pe trverse de lemn sau b.precomp.    ‐asezate pe pat de balantsi piatra sparta  bine burat SE UTILIZEAZA: locomotive Diesel (hidraulice sau electrice)   material rulant : ‐ vagoane acoperite  ‐ vagoane descoperite‐tip platforma                       ‐cu  pereti  inalt  si  desc  gravit.  ‐  vagoane  cisterna( mat .lichide) ‐ vagoane speciale( mat. Pulverulente 1,2 recipiente ) ‐  vagoane  platforma  speciale(prefabricate  beton lungi,laminatelor, )  Capacitati 200‐600kN. L=10‐20m.  l=2,6m La vag, inchise( mat. scumpe) l=2,72m vag, descoperite 

 

Page 11: tehnologie - intrebari

   12.Prezentati  mijloacele  de  transport  ale    materialelor  de constructii pe distante mari pe sosea ‐transportul rutier‐  rentabil se face cu:  1. autocamioane  cu platforma  fixa (obloane rabatabile lateral sau  in  spate,inc  si  desc  mecanizat,pt.  Transp  bucati pachete,palete, containere) 2.  autobasculante  ,(platforma  se  poate  inclina  in  spate  sau lateral,inclinare  cu  pistoane  hidraulice,  pt  transp.  Mat. 

Vrac,mici  ce  nu  se  deterioreaza  la  desc.cu platforme  etanse  se  transp  si  mat.semi‐lichide,ex.beton)  3.dumperele  (mari  2‐6m  pitice  1m)pe  cai semi si neamenajate,pe sp. mici, circ inainte si inapoi,dupa capacitatea benei transp  0,5‐5  km,pot  fi  cu  bene basculantesau  platforme  fixe  pt mat.pachete,palet.conta.)  4.  autoagitatoare(de  la  statia  de prep.transp.  betonul,  are  toba  rotativa  3‐10m3  asig.  Cont.    malaxare,  banda  met. elicoidala,palnie pt  inc. b. sau mortar, desc. prin  jgheb  si  gravit.,dist  de  deplasare  lim. Func. de viteza de priza a cimentului) 5. autobetoniera (asem. Are malaxor special pe  sasiul    autocamionului,  transp componenti  uscati  gata  dozati,cu  5  min. 

Page 12: tehnologie - intrebari

Inainte  de  sosire  se  adauga  in  toba malaxorului  din  rezervor apa,se efec.malaxarea) 

 (4‐auroagitator, 5‐autobetoniera)  6.  autotractoarele  (motoare  puternice,  tractiune  2x  ,posib. Lestare  pt.  Aderenta,cu  dispozitive  de  tip  “sa”‐pt  rotire  si cuplare semi‐remorci) 7.    tratoarele  pe  pneuri  sau  pe  senile(cu  remorci  de  dif tipuri,viteza<autocamioane,acelasi motor,F tractiune >,pt. Dist. <10‐20km,pe cai neamenajate,autotractor) ‐ autotren(ansambluri autocamion  si m. m.  remorci  sau  semi‐remorci) 8. remorcile sunt mijloace de transport fara posibilitati proprii de antrenare fiind alcatuite din 2 sau mai multe osii ,platforma fixa  sau  basculanta.In  cazul  in  care  avem materiale  lungi  se folosesc  remorci  cu  o  singura  osie  numite  si  ‘peridoc’.Pt  a permite  inscrierea  in  curbe, materialul  se  sprijina  la mabele capete prin intermediul mecanismului tip sa. ‐ semiremorci‐pot fi prevazute cu platforma fixa sau basculanta sau  dintr‐un cadru extensibil de sectiune tubulara. 

Page 13: tehnologie - intrebari

‐treilere‐remorci cu platforma   joasa 120kN‐1000Kn folosite pt transportul elem. prefabricate de dimensiuni mari. ‐  autotren  specializat‐autotractor  +semiremorca  pe  a  carei platforma sunt amplasati 1,3 recipienti metalici grosi in care se transporta ciment.    

  13.Calculul mijloacelor de  transport pe orizontala  la distanta mare Nv=Qzi/8Re

p,  Re

p=nxqnv*kcpxktp n=60°/tp tp=Tvi+Tdus+Tvd+Tretur+2Tm    Tincarcare     Tdescarcare      Tmanevra 

Rep‐randamentul de exploatare planificata 

Page 14: tehnologie - intrebari

kcp‐coeficientul de utilizare a... ktp‐coeficientul de utilizare a timpului planificat qnv‐capacitatea nominala a vehiculului Rt=nx qv xKc= 60/tp xq x kc Rt‐  randamentul  tehnic, q‐  cant. Mat  care  se  transp., kc‐coef. de utilizare a benei Tp=ti+tdus+tdes+t int+2tm tm‐timp manevra, tiv‐capac. Efectiva a vehic. tiv= (qef.v/qp.i)x tp.i    qef.v<qnominal kc=qef.v/qn.v tp.i=0,7x60xqn.i/Rt.ni Nv=Qxtp / 8x60xRep        Rep=Rt x ktp   14.Transportul tehnologic loco  obiect Mijloace de inventar de mica mecanizare.  ‐transportul  pe  care  il  facem  cand materialul  e  adus  la  sol, langa cladirea pe care o construim ‐transport combinat: macara   turn,pompe a)‐transport pe verticala: scripetele,        mufla si palanul, troliul manual,                                         si electromecanic, aparatul de ridicat si tractat (trifor) electropalane, cricuri si vinciurile. 

       

Page 15: tehnologie - intrebari

                                                                             (electropalan , mufla si palanul)  b)  ‐transport pe orizontala:                                                                           roaba metalica, tomberon, carucioar  ,electrocare si motocare ,lopata metalica                    (lopata mecanica) 

(roaba metalica, tomberon 

cu bena)   

Page 16: tehnologie - intrebari

c) pt. manipulari locale:bene,      lazile, buncarele  15.Mijloace de transport exclusiv pe verticala:  a)  ascensoare  de  santier,(cu  turn  met.zabrelit,plan patrat,cabina pt. Mat., si troliu elect. Pt ridicare platf. Ascensor ancorat de cladire,turn din  tronsoane modulate,turn  imbracat in plasa de sarma, cap. 15kN,8m/s,h=100m,Rtn =100kN/ora ) 

 

  

Page 17: tehnologie - intrebari

(ascensoare –sus, buncar hidraulic‐jos)   ‐b) elevatoare catarg, (v  de  lucru  si  h  <ca  ascensoarele,alc.  din    catarg  met.  Din tronsoane ce se innadesc cap la cap,platforma e articulata pe 2 sine  de  ghidaj  fixate  pe  catarg,  cap  6kN,  h  15m,sau  40  m ancorat)  

 (macara universala)  c) macarale  rotitoare  stationare  (misc.  de  ridicare  si  transp. Oriz.,brat<3m) d) macara  de fereastra, in balcoane,ferestre‐1,5kN,h‐30m e)  macara  de  planseu,alc.  din  cadru  fix  pe  rigla  lui  se deplaseaza un electropalan,2,5kN,h=35m   f) macara de tip Pionier. Usoara,7,5kN,h=4,5m,si  30m  de  pe  un  planseu  ,raza act.oriz=<2,9m 

Page 18: tehnologie - intrebari

g) elevatoare cu cupe  

 (macara pionier, elevator cu cupa)  16.Mijloace de transp tehnologic combinat. Macara turn:   *Categorii  ‐ turn rotitor si brat basculant prins articulat de turn  ‐ turn fix , cu brat oriz. si contrabrat *Mod de lucru: ‐ se deplaseaza pe calea de rulare(cartamentul variaza in funct. de tipul macaralei ) pe o lungime de front de bloc  ‐sunt pe pozitii fixe(pe fundatii de beton) *Alcatuire:  sasiu  (tren  de  rulare),platforma  rotitoare,    turn montat  pe  platforma  sau  pe  sasiu;  la  capatul  turnului‐  brat, contrabrat  zabrelit  (orizontalele),  echilibrat  cu cabluri,mecanismul  de  ridicare  a  sarcinii  (troliu electric+cabluri),  mecanismul  de  rotire,mecanismul  de deplasare pe sine, mecanismul de basculare a bratului.  .(sisteme constructive de macarale turn)  

Page 19: tehnologie - intrebari

              

*Montarea  si  demontarea macaralelor  turn  se  realizeaza  pe principiul  autoridicarii  prin  folosirea  troliilor  proprii  sau  prin autoridicatoare cu ajutorul dispozitivelor hidraulice. 

         

*Cai de rulare pt macarale turn: ‐pe traverse de lemn ‐pe traverse prefabricate din b.a sau precomprimat ‐pe longrine metalice 

Page 20: tehnologie - intrebari

‐pe longrine prefabricate din ba 

 (cai de rulare pt macarale turn)  17 .Mijloace de transp tehnologic combinat. Pompe  *Categorii ‐ pt.lichide (ape curate, ape uzuale ,namol) ‐ pt.semilichide (beton,mortar) 

Instalatie  de  pompare  :sorbul, conducta  de aspiratie,pompa,motor  electric, robinetul  de  reglare,conducta  de refulare.  Pompa  de  apa:‐  partea  de absortie  (sorbul,  conducta  de aspiratie) ‐  pompa  propriu‐zisa  (ansamblu 

de centrifugare,reductor,motor,robint) ‐ conducta de refulare ‐aparate de masura (manovacuummetru) 

Page 21: tehnologie - intrebari

Centrifuga  (disc+palete  rotit.  Cu  viteza mare)  in mij.  fen  de suctiune, lucreaza in regim inchi, cu apa, ia aer se opreste Clasificare: monoetajate ( 1 disc)                     multietajate ‐cu angrenaje  ‐submersibila‐ se elimina partea de absorbtie prin dispunerea pompei in apa pri atarnare 

  

  Pompe pt. Semilichide:  ‐cu rotor ‐cu piston de incarcare 2 pistoane care imping betonul pe conducte Utilajul de pompare: ‐ fix(mare H, sist de conducte) – mobil(nu lucreaza pe lat numai in lung, utilaj de pomp + brat)  

Page 22: tehnologie - intrebari

Schema simplificata a masinii de tencuit: 

 Pompa de beton 

  18. Cum se realizeaza corelarea intre fazele de executie a unei cladiri multietajate  si utilajele de  transport  loco‐obiect        in func de  Fazele de realizare ale constructiei: O constructie trece prin 4 faze: 1. infrastructura:  ‐ spatiul este deschis  ‐ lucrarile se desfasoara sub cota drumurilor de acces  ‐ lucram fie cu macarale turn pompe de beton, automacarale, si pute mfolosi si gravitatia. ‐  evacuarea  pamantului  se  poate  face  manula  sau  cu  benzi transportoare. 

Page 23: tehnologie - intrebari

2. structura de rezistenta : ‐ spatiu deschis acces direct pana la locul de pus in opera. ‐  se  folosesc  macarale  turn  sau  pompe,  caracterizate  prin utilaje mari. 3. Lucrari de interior de constructii sau de instalatii : ‐ volume medii si mici ‐ finisaje de ordiul 2 tencuieli etc. ‐ spatiile delucru sunt inchise . ‐ frontul de lucru este deasupra cotei de nivel. ‐  se  inlocuiecs macaralele de mare  tonaj  cu macarale mici  cu randamente mai reduse, boburi etc. 4. Executarea acoperisului si a fatadelor. ‐ cant. mici de mat. ‐ spatiu deschis ‐ macarale usoare  schele autoridicatoare   19.Care  sunt  factorii  tehnici  ce  influenteaza  alegerea mijloacelor de transport? Factorii generali :    ‐ felul materialului   ‐ cantitatea de material   ‐greutatea si volumul materialelor   ‐ pastrarea calitatii materialului Factorii specifici pentru transp pe oriz.:   ‐ distanta de transp.   ‐ calitatea caii de circulatie   ‐ posibilitatea de manevra   ‐ gabaritul, posibilitatea de acces      sub  aspectul gabaritului  Factorii specifici pt. transp. pe verticala: 

Page 24: tehnologie - intrebari

  ‐ inaltimea   ‐posibilitatea de instalare si manevra   ‐forma  constructiei  (punct‐ascensor,lamelar‐ut.  care  se deplaseaza,in 2 directii‐ut,. mobil care se depl. pe supraf halei )   ‐ faza constructiei  20.Procedee  si  utilaje  utilizate  la  manipularea  materialelor granulare  5.1 Manipularea materialului.  ‐ operatiunile de incaracare descarcare. ‐ manipularile sunt obligatoriu a fi realiz. mecanizat. ‐ materialele se impart in 3 mari categorii: ‐ 1 mat granulare ‐ 2 mat manipulate in unit. de incarcatura  ‐ 3 mat pulverulente : ciment var.. ‐ 4 finisaje Materiale  granulare,    cele  mai  utilizate  masini,  se  descarca gravitational, nu se degradeaza a)‐ Incarcatoare cu cupa care actioneaza ciclic 

 

Page 25: tehnologie - intrebari

  b)‐ inc. cu echipament graifar ce act. ciclic c)‐ incarcatoare cu banda care act continuu  ‐ numai incarcare, dupa tipul constr:      ‐ pe senile,frontale cu descarcare a   cupei  in  fata sau peste cap 

      ‐ pe pneuri,frontale avand sasiul de constr. Rigid, cu dir pe toate rotile sau nuinc semirotative sau cu sasiu articulat 

      21.Procedee  si  utilaje  utilizate  la  manipularea  materialelor pachetizate, paletizate sau containerizate  

Page 26: tehnologie - intrebari

1. Materialele  in  pachete  –unitati  de  incarcatura  ce  trebuie incarcate  si descarcate exista 2  sisteme:  ‐ pentru mat mici  se foloseste  incarcator cu  furca. Este  format din parte de motor, conducator  si  cadrul  de  lucru,  cadrul  de  ghidare  se  poate inclina si  in st. si  in dr. Are nevoie de o supr. neteda. Este un utilaj multifunct..  Pe acelasi aparat pot fi nistalate clesti cupe si alte echip. Omnitren  utilaj  cu  brat  telescopic  ce  are  la  capat  un  cleste, cupa etc. Utilajele  de  baza  sunt  macaralele  si  automacaralele.  macaralele sunt constructii speciale – au sasiu propriu, cabina, nu pot functiona pe drumurile publice 

    Automacaraua are o cabina pt. macaragiu si una pentru mers pe  strada:  parti  constructive  :  ‐  sasiu,  platforma  rotitoare, cabina de  comanda,   grupul de motor, bratul articulat. Bratul de macara are  la un  capat un palan  terminat  cu un  carlig  iar 

Page 27: tehnologie - intrebari

cablul  intra  in  grupul  motor.  Bratul  poate  fi  de  constructie metaliva zabrelita sau chesonata. Picioarele sunt numite calaje si sunt rigide‐ necesare    la stabilizare.   Macaralele pe senile – trenul de rulare – senile pot avea un fel de prelungire – cioc de rata, papagal , are un carlig principal si unul secundar. Macara capra, formata din doau cadre, are cabina de comanda, intre cadre se afla o frinda chesonata cu console in st. si dr.  Pe grinda  se  plimba  ub  elecropalan.  Sub  fiecare  picior  se  afla  o sina. Capacitatea  de  ridicare  3‐16  t  ,  se  gasesc  in  depozite  si porturi. Macara  Portal    pe  pneuri‐  o  gasim  in  depozite  ,  descarca transcontainere, nu se foloseste in constructii. Transportor  cu  banda    pentru  transportarea  materialelor granulare.   Se gaseste  in statia de sortare a agregatelor. benzi mobile de 15m Camioane care se autoincarca sau autodescaraca Maini cu obloane Elevator cu cupe    ‐ pentru  incarcarea cerealelor. are 2 role de ghidare.are  o  gura  de  incarcare.  face  transport  exclusiv  pe verticala   22.Procedee  si  utilaje  utilizate  la  manipularea  materialelor pulverulente  2. Materiale pulverulente –  folosim  cu  recipienti metalici  cu capac  la  partea  superioara‐  cu  capaciatea  de  8‐10  t    in recipiente  se  introduce  aer  comprimat  la  partea  inferioara. Utilizarea gravitatiei la manipulare. Depozitare in silozuri. 

Page 28: tehnologie - intrebari

   23. Factorii  tehnici  care  influenteaza alegerea mijloacelor de manipulare a materialelor   23.Factorii care  influenteaza alegerea utilajelor de  incarcare si desc. a mat. ‐ felul materialului si modul de ambalare ‐ cantitatea materialului in 1 schimb/lucru ‐ greutatea unitatii de incarcatura(pachetului,containerului sau prefabricatului)triaza utilajele de incarcare ‐  caracteristica  operatiei  (ca  este  incarcare  sau descarcare)utilaje cu 1 operatie sau 2 ‐  caracteristica  containerului  (ce  fel de dispozitiv este  carlige, furca) 

Page 29: tehnologie - intrebari

‐ asigurarea continuitatii ‐ caracteristica frontului de lucru                     ‐‐‐ punctiform cu orice fel de mijloace     ‐‐‐liniar( rampe‐exclud mijloacele fixe )  ‐‐‐  de  suprafata mare(tip  depozit‐mijloace  cu  raza  de  actiune relativ mare si mobile macarale tip portal,macara turn)  5 TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE 24.  Clasificarea  terenurilor  si  unele  caracteristici  geotehnice ale acestora. Terasamente – lucrari de  pamant –  toate  sarcinile utile  le  transmitem prin  intermediul  fundatiilor la pamant. Structura ecologica a pamanatului e  foarte diferita.   Lucrarile de terasamente se impart in 3 cat: ‐ a lucrari pregatitoare: defirsarea, terasarea  ‐ b lucrari de terasament – sapaturi umpluturi ‐ c  lucrari auxiliare – evacuarea apelor din sapaturi, sprijinirea temporara a malurilor sapaturii A) Lucrari pregatitoare; Terenurilor  pot fi impartite in mai multe categorii ‐16: ‐ terenurile sunt acea categorie in care se poate sapa manula si a caror  rezistenta  la  taiere nu depaseste 4 daN/cm2   Cat  I‐IV‐ terenuri  ; Cat V,VI,VII  semiroci  ; VIII,IX,X  roci dure; XI‐XVI  roci foarte dure. Terenurile se impart in 4 cat. :  ‐ I terenuri moi – de tip nisip se pot sapa usor nu au coeziune.  ‐ II terenuri mijlocii au o anumita coeziune interna se pot sapa usor. ‐ III terenuri tari – argile, argile nisipoase, argile prafoase 

Page 30: tehnologie - intrebari

‐ IV terenuri foarte tari –de tip argila – excavatoare mari 0,7‐0,8 m3  La semiroci si roci se lucreaza cu dinamita. Dpdv al tehnologiei ne intereseaza proprietatile pamanturilor: 1.  Unghiul  de  taluz,  stabilirea  taluzului‐  proprietatea pamantului de a sta sub un anumit unghi.  

    Cu cat  tarenul este mai necoeziv cu atat  tgφ este mai mic φ= unghi taluz natural. 2. Infoierea  i=  proprietatea  prin  care  terenul  sapat  se  infoaie  i masoara gradul de infoiere    

2,103,11 ÷== ang

nvi γ

γ05,198.01 ÷== an

g

nci γ

γ 

Gc=1/ic = gradul de compactare Gc <1  0,95 – 0,99 cu acesta se executa umpluturile 

Page 31: tehnologie - intrebari

25.  Care  sunt  lucrarile  pregatitoare  pt  executarea terasamentelor  si  cum  se  executa  aceste  lucrari?  (fara trasare). 1.Defrisarea –  inlaturarea vegetatiei,  ( arbori sau arbusti) – cu anumite  tehnologii  de  defrisare,  ex  drujba  sau  buldozer. Defrisarea se poate executa in forma circulara, sau eliptica. 2.  indepartarea  stratului  vegetal.    Se  indeparteaza  pentru  ca avem nevoie de el la sf lucrarii. Se face cu buldozerul. 3. Scarificarea (afanarea) terenurilor .  ‐ terenurile de categoria III si IV ‐ aratura terenurilor: ‐ scarificatul – utilaj cu 2‐3 dinti afaneaza brazda, are randament in spatii intinse. 4. Strangerea zapezilor iarna. Trasarea axelor principale si trasarea sapaturilor: 4. Curatirea terenurilor cu buldozerul. 5. Nivelarea terenului 3 profile  a‐ CTN mai sus decat CTA (cu desen)  b‐ CTN mai jos decat CTA  c‐ CTN intersecteaza CTA   

 

Page 32: tehnologie - intrebari

a) Avem urmatoarele optiuni  : se  face o sapatura generala cu buldozerul 1m ‐ se fac sapaturile propriuzise pentru fundatii  b) daca nu trebuie data  jos CTN‐ul pornesc de  la cota ternului dupa execut. fundatiilor se face umplutura. ‐daca dist intre CTN si CTA e mare se face o umplutura pe toata suprafata dupa care se face sapatura in stratul de umplutura. c) se face cu buldozerul… sub unghi. 26. Despre trasarea axelor principale ale unor cladiri si despre trasarea sapaturilor. ‐ constructiile au axe   siruri si axe.. ‐ trasarea directa a axelor rezulta a amplasarea constructiei pe teren. Planul  de  trasare.  –  pucte  topo  de  cote  cunoscute.  –  cote absolute cu referinta la nivelul marii Baltice (gresit)  ‐ cote relative cu referire la o cota 0.00 aleasa  Pe planul de trasare se  ia cota de referinta si un aliniament  la care se aliniaza frontul constructiei … cu aceste date se iese pe teren. Ustensile : Teodolit, sarma de trasare, tarusi, aparat de masura distanta – ruleta, 2 oameni calificati pentru trasare – palnul  la scara. Unghiul de inclinare α fata de aliniament. Procedura – se pleaca de la colt. A’B’ – 0 are cota  (x,y‐1)  ‐ se vizeaza tarusul cu teodolitul , ‐ viza punctul B – se masoara apoi 900 o viz ┴ pe aliniament   ‐ punctul 1’ unde se pune un tarus.  ‐ se intinde sarma intre 0’ si 1  materializandu‐se aliniamentul si se masoara pe aliniament distanta y‐1  tarsul 2 ‐se muta  teodolitul  din  0’  in  2.  Il  calez  in  pozitie  orizontala  , dupa  ce  mut  pe  aliniament  rotesc  luneta  cu  900  un  alt 

Page 33: tehnologie - intrebari

aliniament. punctul 3 unde se pune un alt  tarus.  Intind sarma intre 2 si 3 si masor distanta x. Pe aceasta distanta pct 4 primul colt al cladirii, se masoara unghiul α si rezulta o vedere. Punctul 5 apoi se intinde sarma intre cele 2 puncte, si masor distanta si obtin  pct  7  celalat  colt  al  cladirii.  Si  tot  asa  obtin  celelate puncte ale cladirii.. Se improvizeza niste constructii de lemn. Portile de trasare pot fi continue, riglele de trasare se traseaza la aceeasi cota. Dupa materilaizarea portilor de trasare se pot scoate sarmele. 

 ‐ borna de trasare – de beton cu un cupon ce otel ‐ dupa strangerea sarmelor s‐a terminat trasarea. Trasarea sapaturii.  Presupune existenta planului de fundatie  Trebuie  sa  trasez  pe marginea    sapaturii marginale  –  sarma reprezinta axul. Bat 2 cuie  ‐ Se repeta operatiunea pe partea opusa. Cu firul de plumb se materilalizeaza marginea sapaturii. Se obtine partea superioara a sapaturii. Se intinde sarma intre cele 2 rigle de trasare apoi se sapa. Cu teul se masoara adancimea sapaturii.  Sapatura  mecanizata  nu  trebuie  sa  atinga  cota  de  fundare, ultimul strat se sapa manual. Sapaturile propriuzise. Se executa cu ajutorul  mai multor utilaje. 

Page 34: tehnologie - intrebari

Mecanizat  sau manual  (5‐10%)  ca  ocompletare  a  sapaturilor mecanizate (in oras la plombe). Principalul mijloc de mecanizare este escavatorul.  27.  Prezentati  executarea  lucarilor  de  sapaturi  cu escavatoarelor  echipate  cu  cupa  dreapta  si  draglina  (fara formule).  Excavator echipat cu lingura dreapta sunt pe senile sau pneuri are  sasiu  brat  si  cupa  in  sus.  El  sapa  prin  inaintare  ,  folsit  in cariere si in mina . latimea frontului de lucru – de 2x raza – sapa in fasii – descarcarea se face prin bascualarea bratului. Draglina  este  escavatorul  propriuzis  de  care  este  articulat  un brat  draglerit  ,  sapa  in  terenuri  slab  coezive,  se  intalneste  – funduri de rau , statii de betoane. Cupa de draglina – 1‐2m3 Folosita la taluzari.  28.  Prezentati  executarea  lucrarilor  de  sapatura  cu escavatoarele echipate cu cupa inverse si graifer.  Escavatorul  cupa  inversa  este  format  dintr‐un  sistem  de deplasare pe  care este prins o platforma  rotitoare pe  care  se afla cabina motorul, si articulat sageata escavatorului. 3 articulatii intre sageata si platforma ; sageata si brat ; brat si cupa are 3 cilindri. Organul  principal  este  cupa  ce  are  niste  dinti  –  sapa  gropi  si santuri , fronturi de sapare. Caracteristici  ale  excavatorului  –  raza  de  sapare  10‐12  m adancimea de sapare 3‐5 m . Cupa graifar   are 2 cabluri 2 falci prinse articulat   pt materiale granulare. Exista excav. cu cupe multiple‐ cu elinda cu rotor. 

Page 35: tehnologie - intrebari

 29.  Prezentati  executarea  lucrarilor  de  sapatura  cu escavatoarele echipate cu cupe multiple. Elinda 2 discuri pe care se plimba un lant pe care se invart niste cupe cupele la 50 cm 1m – adancimea de sapatura pana la 2 m  ‐Rotorul – cadru rotativ.  30.  Prezentati  executarea  lucrarilor  de  terasamente  cu screperele (fara formule). Auto screper  . sapa, transporta, niveleaza.  Inlocuieste 3 utilaje – escavator , autobasculanta si buldozer. Format din sasiu, lada (organ principal de  lucru) se poate roti  in plan vertical  . Poate lucra in forma spiralata.  31.  Prezentati  executarea  lucrarilor  de  terasamente  cu buldozerele ( fara formule). Buldozerul face 3 tipuri de operatii: ‐ sapatura in spatii deschise (forajele 20 cm) ‐ nivelari ale terenului ‐ umplerea santurilor cu pamant. Organul  principal  –  lama  metalica  prinsa  pe  un  cadru  – modicicari prin ridicarea si coborarea cadrului.  Mai  are  un  cilindru  ce  poate  inclina  unghiul  lamei  in  plan vertical. Lama de buldozer poate fi rotita in plan orizontal. Cupa  lucreaza  in  sistem  zig‐zag;  sapa  in  fasii.  La  lucrari  de nivelare – buldozerul lucreaza in forma de spirala si niveleaza. Umplerea santurilor si a gropilor.  (Desen buldozer vazut de  sus  care  impinge un val de pamant paralel cu un sant in acesta.) 

Page 36: tehnologie - intrebari

32.  Prezentati  executarea  lucrarilor  de  terasamente  cu grederele (fara formule). Grederul  –  organul  principal  este  lama  –  face  lucrari  de ninvelare – fie plana fie de taluze. Folosit la drumuri. lama este pusa pe un cerc si se poate roti atat vertical cat si orizontal  isi poate modifica unghiul de atac.  Poate taluza malurile,  poate si sapa. Lucreaza in zig‐zag si eliptic. 33. Cum se proiecteaza un plan de sapatura cu exemplificare. Planul de sap e o piesa desenata dupa pr de executie si deta de fundatii  si  sect  repr.Solutii  tehno.:mecanizata,manuala  sau mixta,cu  sau  fara  epuismente:tine  cont  de  categ teren,gabaritele  utilajelor  de  sapat  si  a  mijl  de evacuare.Dimensiunea gropii a.i.  toate procesele sa se desf  in mod normal  ,va avea dim  laturii fundatiei    la care se va ocupa sp  ocupat  de  cofraj,cel  necesar  circulatiei  .procesului  de lucru,sprijinirilor si a santurilor de scurgere. Pe  baza  pl  de  sapatura  se  recalculeaza  volumele  de sapatura,umplutura si necesarul de cofraje si sprijiniri.  35. Despre schema de miscare si de bilant al terasamentelor. Volumele de sapatura‐ mecanizat si manual pt fiecare sector si  pe  total,evacuate  in  depozitul  apropiat/dep.indepartat/direct in  umplutura  altor  sectoare.  –vol  de  umplutura‐pt  fiecare sector si    total, cu precizarea  registrelor de umplutura U1(sap executate)  si  U  2  (umpluturi  generale);aduse  dim  dep apropiat/sapatura altor sectoare/groapa de imprumut 

Page 37: tehnologie - intrebari

      (schema de miscare si bilantul  terasamentelor)  ‐se pot intilni 3 situatii :1.Vs>Vu‐cu posibilit de evacuare a pam sapat  in:dep  indepartat  (DI)/dep  apropiat(DA)/direct  in umplutura  altor  sectoare    si  posibilit  de  aducere  a  pam  de umplutura  din  :DA/direct.  2.Vs<Vu‐cu  posibilit  de  evacuare  a pam sapat  in DA/direct  in umplutura altor sectoare si posibilit de  aducere  a  pam  de  umplura  din:DA/direct  din  umplutura altor  sectoare/groapa  de  imprumut(GI)    3.‐cu  posibilit  de evacuare a pam sapat in:DA/direct in umplutura altor sectoare si  posibilit  de  aducere  a  pam  in  umplutura  din:DA/direct  din sapatura altor sectoare   

Page 38: tehnologie - intrebari

35.  Prezentati  modul  de  evacuare  a  apelor  din  incinta sapaturilor prin epuismente directe. Lucrari auxiliare 1. epuismente‐ evacuarea apelor din sapatura; apa din nivelul apelor subterane si apa din precipitatii. Se executa cu ajutorul unor pompe;  la colturi se executa puturi colectoare‐ gropi mai adanci in care se aduna apa; in ele se introduce apoi pompele.   Sapaturii  I  se  da  o  mica  panta  spre  putul  colector(D=1m) 

 ‐ pompe submersibile( broasca)‐ nu au coloana de absorbtie ci aceasta se face la partea inferioara a pompei; motorul e etans; coloana  de  refulare  impinge  apa  10‐12 m  dar  sunt mult mai eficiente;  

 

Page 39: tehnologie - intrebari

‐dren conectat la un \sistem de canalizare/ sistem liber 36.  Prezentati  modul  de  evacuare  a  apelor  din  incinta sapaturilor prin epuismente indirecte. ‐  epuismente  indirecte:  in  cazul  in  care  avem  sapatura generala;  consta  in  coborarea  nivelului  apei  subterane  pe  o perioada stabilita‐ pana se pun hidroizolatiile; ‐ puturi filtrante: o teava care are la partea inferioara niste fante, gauri acoperite cu  site  ce  se  introduce  prin  batere  mai  jos  decat  cota  de fundare.  Se  scoate  prima  teava  si  se  introduce  o  a  doua, perforate la capat ; prima teava plina D= 40‐ 60cm ; a doua D= 10‐15  cm;  restul  golului  se  umple  cu  pietris.  Se  introduce  la partea inferioara sorbul in terenuri necoezive. Filtre  aciculare:  se  instaleaza  perimetral,  in  cazul  terenurilor macroscopice ‐loessul  actioneaza ca un burette‐ absoarbe apa si o cedeaza incet. ‐ sistem de filter aciculare‐ tevi ce au  la partea inferioara niste bile. Se introduce din m in m, se injecteaza apa sub presiune si se spala loessul si filtrul intra in pamant pana la cota dorita. La partea  superioara e etanseizata  cu un dop de  argila; exista o conducta  circulara de  colectare,  conectata  la o pompa de vid care  produce  sectiune‐  apa migreaza  din  pamant macroporic spre filtru.  37.Modul de  executie  a  sprijinirilor de mal  (spatii  inguste  si spatii largi) 1.sprijinirile in spatii inguste sau limitate se caracterizeaza prin faptul ca presiunea exercitata de unul din maluri se  transmite malului  opus  prin  intermediul  unor  spraituri  orizontale,ai presiunile celor doua maluri se echilibreaza reciproc. Alcatuire: sprijiniri  in spatii  inguste cu ecran din dulapi asezati orizontal, sau cu ecran cu dulapi asezati vertical. 

Page 40: tehnologie - intrebari

  2.sprijiniri  in  spatii  largi,  se  caracterizeaza  prin  faptul  ca presiunea  exercitata de mal  se  transmite  fie prin  intermediul unor  spraituri  inclinate  (contrafise)  la  platforma  de  baza  a taluzului, fie prin  intermediul unor ancoraje (cu clesti,cablu)  la cateva  fise  situate  pe  paltforma  de  la  partea  superioara  a taluzului.Alcatuire: 

a‐cu  contrafise ,b‐cu  clesti,c‐cu cablu   

Page 41: tehnologie - intrebari

 38.Modul de executie al      umpluturilor de pamant Lucrarile de umplutura cuprind: *aducerea pamantului       ‐L<=30m:benzi    transportoare  mobile,macarale  turn echipate cu bene,incarcatoare cu cupa.    ‐ L<=100m :buldozere, dumpere mici,autobasculante    ‐L>100m:autobasculante,  tractoare, dumpere mari. *imprastierea  pamantului  se  poate  face  manual  (in  spatii inguste,Vumplutura  <100mc)  si mecanizat  –atat  in  spatii  inguste (cu excavatoare echipate cu graifar sau buldoexcavatoare)cat si largi. *compactarea terasamentelor ‐metode de compactare si utilaje: a) cilindrare  sau  rulare  (compactare  statica)  se  realizeaza prin presiuni  relativ mari  asupra pamantului  (pamanturi  coezive  si slab coezive) si se executa cu tavalugi netezi, tavalugi picior de oaie,tavalugi  pe  pneuri,  cilindrii  compactori  statici,  rulouri compactoare pe pneuri. b) vibrare (compactare dinamica)‐bazata pe vibratiile transmise pamantului  (necoeziv)  de  o  masa  vibranta,  se  executa  cu: cilindri  compactori  vibratori,  rulouri  compactoare vibratoare,placi vibratoare. c)  batere  (compactare  dinamica)  –bazata  pe  socul  pe  care‐l exercita asupra pamantului o masa grea  lasata  sa  cada  ritmic de  la  o  anumita  inaltime,se  executa  cu:  maiuri  mecanice, maiuri  lansate  de  excavatoare  sau  macarale,  placi  grele, compactoare.   

Page 42: tehnologie - intrebari

 

  6. TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE COFRARE 39.Clasificati cofrajele  si prezentati  scule  si mijloace utilizate pt lucrari de dulgherie  Cofrajul‐  constructie provizorie  realizata din diferite materiale ce  au  rolul  de  a  da  viitoarea  forma  elementului  din  beton  si pastreaza aceasta forma pe durata intaririi betonului. E o constructie provizorie‐ betonul atinge o anumita rezistenta dupa  care  se  decofreaza;  primele  cofraje  facute  din  scanduri puse una langa alta, din loc in loc se puneau niste rigidizari care preiau  anumite  incarcari  provenite  din  descarcari  ;  popi 

Page 43: tehnologie - intrebari

metalici  pentru  sustinere.  Pentru  a  reduce  manopera  s‐a imaginat  modularea  cofrajelor,  s‐au  format  niste  elemente formate din tablii rigidizate / panou de cherestea . Cofrajele se pot clasifica dupa mai multe criterii: a)dupa modul de alcatuire: ‐cofraje fixe: real din cherestea ‐cofraje demontabile:  realiz montate si demonate manual sau mecanizat ‐cofraje mobile:  real din ansamble deplasandu‐se pe verticala sau orizontala, existand doua  tipuri‐ cofraje glisante  si cofraje rulante ‐cofraje speciale: din care amintesc: cofraje pierdute si cofraje pneumatice b)dupa  tipul  elementului  cofrat,  avem:  cofraje  pt  fundatii,  pt stalpi, pt pereti si diafragme, pt grinzi, pt placi, pt alte elem din beton armat monolit c)dupa  forma,  avem:  cofraje  liniare,  cofraje  plane,  cofraje curbe, cofraje spatiale etc  Scule pt masurarea, trasarea si verificarea pieselor: a) scule pt masurare‐ cofrajele  trebuie masurate  foarte exact; exista  anumite  elemente  de  masurare    a  orizontalitatii  si verticaliattii; masurarea  lungimilor‐ cu metro pliant, cu ruleta , cu panglica, cu rigla gradate. b) scule pt trasare‐ se foloseste fie un creion dulgheresc, creta sau  vopsea  de  ulei.  Pentru  unghiuri:  coltar,  pentru  linii mai lungi – coarda, c)  scule  pt  verificarea  cofrajelor  se  executa  in  timpul confectionari  si  in  timpul montarii.  Verif  planeitatii:  dreptar; orizontalitatea‐  nivela  cu  bula  de  aer‐  orizontala,  verticala; pentru masurarea verticalitatii – firul cu plumb 

Page 44: tehnologie - intrebari

Mijloace pt prelucrarea lemnului: Unelte‐  utilaje  folosite  pentru  taierea  lemnului:  fierastrau circular  fix,  fierastrau  circular  portabil,  fierastrau  panglica‐ taieturi  curbe,  fierastrau  portabil  cu  lant‐  drujba,  fierastrau portabil cu panza Gaurirea lemnului: masina de gaurit mixta.‐ pentru prelucrarea lemnului – masina de geluit, masina de slefuit 40.  Prezentati  un  ansamblu  de  cofraj  cu  partile  sale componente si rolul functional a fiecarei parti. Cofrajele nec pt  realiz unei  structuri din beton armat monolit formeaza un ansamblu spatial. Acest ansamblu este format din cofraje necesare pt realizarea  fiecarui  tip de elem al structurii astfel cofraje se pot ansambla  intre ele, formand ansamblu de cofraj.   Parti componente ale unui cofraj 

  1‐ tablia cofrajului‐formeaza fata continua care vine  in contact direct cu betonul. Rol functional de a da forma betonului. 2‐  rigidizari  locale‐  formeaza  structura de  rezistenta  a  tabliei, avand rol de a asigura rigidizarea cofrajului  la diferite solicitari 

Page 45: tehnologie - intrebari

la  care  e  supus.  Rigidizarile  sunt  formate  din m multe  elem, specifice cofrajului.  3‐  sustineri‐  sunt  elem  ce  apar  in  cazul  cofrajelor  orizontale, drepte  sau  curbe.  Sut  formate  din  elem  oriz  de  sustinere  cu rolul  de  a  prelua  incarcarile  verticale  ce  actioneaza  asupra cofrajelor  oriz  si  elem  verticale  de  sustinere  avand  rol  de  a prelua  incarcarile  de  la  elem  oriz  de  sust.  si  de  a  le  trimite terenului  4‐ contravantuiri‐ se executa din elem verticale ale sustinerilor avand  rol  de  a  asigura  stabilitatea  sistemului  de  sustineri.  Se prevad  contravantuiri  in  doua  planuri  perpendiculare, realizandu‐se  triunghiuri  indeformabile.  Ele  se  real  din  mat lemnoase sau metel si se prind de popi cu bride sau coliere.  5‐ sprijiniri‐ apar in cazul cofrajelor verticale sau inclinate si au rol  de  a  asigura  stabilitatea  generala  a  acestor  cofraje, pozitionarea si apoi mentinerea cofrajului in poz dorita pana la intarirea betonului. Se numesc spraituri si pot  fi real din  lemn sau  elem metel,  prevazute  la  capete  cu  sisteme  speciale  de fixare.  Lungimea  se  regleza  cu  pene  de  lemn  sau  cu manson filetat.   6‐  elemente  de  aliniere‐  apar  mai  ales  la  cofraje  verticale formate din m multe panouri si au rol de a asigura planeitatea cofrajelor.  La  cofrajele  de  perete  se  poz  astfel  de  elem  si  la baza cofrajului, cu rol de trasare a cofrajului respectiv. Se real din rigle de lemn, tevi metal, profile met.   7‐ elemente de ansamblare‐ au  rol de a asigura  intercuplarea diferitelor elem ale cofrajului, cu scopul de a oferi etanseitate si rigidizare respectivului cofraj. Ele trebuie sa fie: cat mai simplu de  confectionat,  cu  mat  putin  si  ieftin;  usor  de  montat  si 

Page 46: tehnologie - intrebari

demontat; sa asigure o etanseitate si o rigiditate cat mai buna a rosturilor din panouri; sa fie robuste pt a putea fi reutilizabile.  41.Detaliati  subansamblele  –  tablia  cofrajului  si  rigidizarii locale la cofraje. Tablia cofraj este formata din placi mici de cofraj; panouri mici, realizate  de  fabrici  specializate,  schelet  de  rezistenta‐ distantieri  pentru  pastrarea  distantei  intre  coaste;  latimea panourilor‐  30‐60  cm,  lungimea  2/2,4 m.  Panourile  din  lemn sunt  relativ usoare, panouri mixte profile din  tabla,  aluminiu. Sistemul  de  cofraj  are  diferite  forme,  pe  margine  sheletele metalice  au  practicate  niste  gauri,  prevazute  din  fabricatie‐ fante. Panouri mici complet metalice‐ tabla, scheletul din tabla sau  aluminiu,  latimea  30/60  cm.  aceste  tablii  sunt  folosite pentru  formarea  tablourilor  mici  de  cofraj,  peste  realizarile locale  de ordin I si cele verticale de ordin II, la o grinda coastele in lung, iar rigidizare de ordin II sunt in forma de U. Sistemul  de  rigidizare  –  sistemul  ce  reprezinta  scheletul  de rezistenta  al  cofrajului  –  impiedica  ruperea  sau  deformarea cofrajului peste niste  limite accesibile. Doua tipuri de sarcini – asupra cofrajului vertical (pereti, stalpi)‐ actioneaza impingerea laterala  a  betonului;  asupra  cofrajului  orizontal  (placi, intradosul  grinzilor)‐  actioneaza  greutatea  betonului  + armature,  greutatea  proprie  cofrajului,  o  suprasarcina (250kg/mp).  Rigidizari  locale‐  la  pereti‐  coaste  in  legatura directa  cu  tablia,  impart  campul  tabliei  in  niste  distante  –  la grinzi, stalpi. Rigidizari primare se fac din structura panoului  de cofraj;  rigidizari  secundare,  impart  campul  rigidizarii  prin distante mai mari  (la  grinzi,  stalpi‐  caloti,  la  pereti‐ moaze); elemente  intinse  –  tiranti‐  preiau  impingerea  laterala  a betonului  (din  otel  lis,  otel  plat,  otel  beton)‐  in  pereti  sau  la 

Page 47: tehnologie - intrebari

grinzi  mai  inalte.  Pot  fi  mai  desi  sau  mai  rari  in  functie  de grosimea tirantului si de rigiditatea lor. Tirantul se reazema pe rigiditati  secundare.  Ccofrajele  mai  sophisticate  au  capat comun, cele mai simple au doar o teava de grosimea peretelui, ce  joaca  rol  si de distantier.  La  stalpi  cofrajul este  format din doua  elemente‐  panotarea  (acoperirea  celor  patru    laturi  ale stalpului cu panouri de cofraj.  Panotarea inchisa 

 Panotarea deschisa Rigidizari la pereti si la grinda ‐  cofraj  pentru  pereti‐  tablia  cofrajului;  ‐rigidizari  primare;  ‐rigidizari secundare verticale; ‐sistem de sprijinire ‐ cofraj de grinda‐ panouri laterale =inaltimea grinzii (supuse la impingerea  betonului);‐  panouri  de  intrados  (supusa  la greutatea proprie);  ‐sistem  de  rigidizare:  doi  caloti  verticali  si  o  bara  orizontala (traversa).  Prinderea  se  face  la  partea  superioara  a  grinzii  cu buloane si cu un tirant. Pot sa fie si sisteme de sprijinire. ‐ sistem de sustinere. Elementele de sustinere la cota a placilor si  stalpilor  sunt  formate  din  doua  piese  :orizontale‐  grinzi 

Page 48: tehnologie - intrebari

metalice  extensibile  (1,8‐3m;  6‐9 m).pe  ele  reazema  panouri pentru planseu sau intradosul grinzii. Transmiterea incarcarii in jos se face prin popi‐ elemente verticale de sustinere. Traversa  reazema  pe  doua  grinzi  extensibile,  daca montantul grinzii are un cioc, grinda reazema  lateral, daca nu sprijinire  la partea inferioara.  

 Cofraje de planseu: Format din sistem de sustinere( rigle orizontale+ popi verticali); peste  aceste  grinzi  se  monteaza  panouri  de  cofraj.  Grinzile extensibile  se  pun  intre  80‐1,20m  .  Elementele  verticale  de sustinere( proprii) pot fi realizate din bile de lemn; ca sa poata fi demontate; se monteaza la partea inferioara o pana dubla de lemn‐  popi metalici  extensibili(  din  doua  tronsoane  de  teava unul mai gros  la partea  inferioara si unul mai subtire  la partea superioara, gaurit din 10  in 10 cm). El  intra  in teava  inferioara care are  o zona filetatat pe exterior si o fanta. Reglajul  popului  se  face  micrometric  pe  baza  de  filet;  si macrometric din 10 in 10 cm. 

Page 49: tehnologie - intrebari

 Peste 15 m se folosesc turnuri/ esafodaje de sustinere‐ formate din elemente triunghiulare de 1‐1,5 m ce se monteaza lateral la o distanta de 3‐4 m. 42.Detaliati  subansamblele‐  subtire,  cotravanturi,  sprijiniri, elemente de asamblare la cofraje. a‐  sustineri‐  sunt  elem  ce  apar  in  cazul  cofrajelor  orizontale, drepte  sau  curbe.  Sut  formate  din  elem  oriz  de  sustinere  cu rolul  de  a  prelua  incarcarile  verticale  ce  actioneaza  asupra cofrajelor  oriz  si  elem  verticale  de  sustinere  avand  rol  de  a prelua  incarcarile  de  la  elem  oriz  de  sust.  si  de  a  le  trimite terenului  b‐ contravantuiri‐ se executa din elem verticale ale sustinerilor avand  rol  de  a  asigura  stabilitatea  sistemului  de  sustineri.  Se prevad  contravantuiri  in  doua  planuri  perpendiculare, realizandu‐se  triunghiuri  indeformabile.  Ele  se  real  din  mat lemnoase  sau metel  si  se prind de popi  cu bride  sau  coliere. Popi  pe  doua  directii  de  contravantuire,  de  obicei  din  bare 

Page 50: tehnologie - intrebari

metalice  sau  din  scanduri  battue  in  cuie  (de  obicei  se contravantuiesc cu elemente din acelasi material cu popul).  c‐ sprijiniri‐ apar  in cazul cofrajelor verticale sau  inclinate si au rol  de  a  asigura  stabilitatea  generala  a  acestor  cofraje, pozitionarea si apoi mentinerea cofrajului in poz dorita pana la intarirea betonului. Se numesc spraituri si pot  fi real din  lemn sau  elem metel,  prevazute  la  capete  cu  sisteme  speciale  de fixare.  Lungimea  se  regleza  cu  pene  de  lemn  sau  cu manson filetat. La un stalp se monteaza 2 astfel de sprijiniri la 90 gr. d‐ elemente de ansamblare‐ au  rol de a asigura  intercuplarea diferitelor elem ale cofrajului, cu scopul de a oferi etanseitate si rigidizare respectivului cofraj. Ele trebuie sa fie: cat mai simplu de  confectionat,  cu  mat  putin  si  ieftin;  usor  de  montat  si demontat; sa asigure o etanseitate si o rigiditate cat mai buna a rosturilor din panouri; sa fie robuste pt a putea fi reutilizabile.  Sistemul  de  piese  de  asamblare‐  piese marunte metalice    ce asigura  etanseitatea  cofrajului.  Permite  formarea  unor ansamble  mari  de  cofraj  prin  alaturarea  unro  panouri  mici. Apare mai des la pereti. 

 ‐sunt  pe  baza  de  pana,  de  filet  sau  de  excentric  ce  strang  panourile de cofrag intre ele. Cofrajele pentru fundatii 

Page 51: tehnologie - intrebari

‐ asemanatoare cu cofrajele pentru stalpi (fundatii isolate) si cu cele pentru pereti (fundatii continue) ‐ formate din panouri de cofraj si rame, daca inaltimea e mare trebuioe  bagati  tiranti  sau  rigidizari  puternice‐  grinda  cu zabrele. ‐  la  fundatii  pahar,  la  stalpi  prefabricate,  elementele  de rezemare  pe  system  stea  ce  mentin  mentin  cofrajul  ca  un trunchi de piramida ce se extrage, ramane  ’paharul’  in care se introduce stalpul. ‐  la  fundatii  continue,  apar  elemente  triunghiulare  ce  se ancoreaza  in pamant‐  la  fundatii mici,  ca un perete  curent  la fundatii inalte. Sistem de industrializare a unor plansee (placa si grinda) ‐ elementele verticale  se pot decofra  in 24‐ 48 ore  (toamna)‐ betonul rezistent de 25 dal/cmp ‐ elementele orizontale trebuie mentinute mult mai mult timp( pt.  intradosul placilor si grinzilor).Daca h>6m trebuie mentinut betonul  pana  cand  se  atinge  70%  din  rezistenta  finala  a betonului‐ 7,8  ‐10 zile. La plansee monolite cu  incarcari foarte mari‐ plansee  casetate  se pot  realize pe un  cofraj=  sistem de sustinere  la cota+ panouri de cofraj( casete) ce pot fi realizate din metal, plastic sau ferociment din plasa de sarma zincata. Ele se monteaza ca niste trunchi de piramida cu panta de 1/10, se scot  cu  ajutorul  aerului  comprimat,  introdus  prin  intermediul unui  stut. Exista mese de  cofrare‐  la planseu dala  (15‐20  cm, puternic armate)‐ cofrare mecanizata, masa pe role de ridicare‐ coborare. Cand  se  intareste  se  coboara  cativa  cm  impinse pe role si scoase, apoi se monteaza la nivelul superior. 43. Care sunt conditiile tehnice si regulile tehnologice privind cofrajele. 

Page 52: tehnologie - intrebari

Cond teh I‐ Cofrajul trebuie sa respecte geometria elementului structural pe care‐l realizeaza: forma, suprafata, unghiuri. Reguli tehnologice:1. tablia, panourile mici de cofraj trebuie sa aiba dimensiuni corespunzatoare a.i. sa se obtina dimensiunile corespunzatoare  ale  elementului  .  2.  cofrajul  trebuei  sa  fie sufficient de rigid pentru a nu se deforma sub actiunea fortelor exterioare.  3.  la  montaj  trebuie  sa  se  asigure  alinierea elementelor prin existenta unor piese de aliniere. 4.  cofrajele curbe‐ trebuie croite pentru a respecta alura curbei Cond  teh  II‐ cofrajul  trebuie  sa asigure pozitia elementului de beton  in  structura  conform  proiectului.Cofrajele  verticale  se monteaza  la axe, cele orizontale se monteaza  la axe, cota,  iar placile  se monteaza doar  la cota. Elementele de  sustinere ale elementelor  cofrajului  trebuie  sa  utilizeze  sisteme  de  reglare macrometric si micrometric, pe baza de filet. Cofrajele trebuie sa corespunda din punct de vedere al protectiei muncii. Cond teh III‐ betonul din elemental structural trebuie sa rezulte complet  la  decofrare;  cofrajul  trebuie  sa  fie  etans  atat  la imbinari  cat  si  la  suprafata;  cofrajele  trebuie  sa  fie  curate, eliminarea impuritatilor din cofraj Cond teh IV‐ fata vazuta a betonului dupa decofrare trebuie sa rezulte neteda si curate;  tablia cofrajului sa  fie compatibila cu betonul, confectionata din elemente compatibile cu betonul si cat mai compacta; aderenta dintre tablie si beton sa fie cat mai redusa, pentru aceasta  suprafata  tabliei  se unge cu  substante decofrante  (uleiuri  uzate,  solutii  de  sapun,  resturi  de  la industria chimica, motorina); existenta unui control de calitate al cofrajului, se face un process verbal de receptie Cond  teh  V‐  eficienta  cofrajului,  simplitate;  o  montare  si demontare  usoara  (simpla),  cu manopera  putina,  costuri  cat 

Page 53: tehnologie - intrebari

mai  mici;  posibilitatea  cu  aceleasi  elemente  de  cofraj  sa  se poata  realiza  un  numar  cat  mai  mare  de  tipodimensiuni; posibilitatea  ca  aceste  cofraje  sa  poata  fi  montate  manual (pana  la  40  kg),  posibilitatea  cuplarii  elementelor  intre  ele; asigurarea  unui  numar  cat  mai  mare  de  reutilizari  a elementului, costul de achizitie al cofrajului. 44.  Prezentati  lucrarile  de  trasare  a  cofrajelor  verticalec  si orizontale. Lucrari de trasare a cofrajelor se bazeaza pe  lucrari de trasare executate  anterior  pt materializarea  axelor  constructiei  si  pt executarea  sapaturilor.  Pt  masuratori  se  vor  utiliza  aparate topografice, rulete, panglici, firul cu plumb etc. ‐trasarea  pozitiei  cofrajelor  pt  fundatii  continue  se  real  de‐a lungul sarmei  intinse  intre reperele materializate  in acest scop pe  rigla  poz  de  trasare,  in  stanga  si  in  dreapta  reperului  ce marcheaza  axa  fundatiei.  Transmiterea  pe  verticala  a conturului  cofrajului  se  executa  in  raport  cu  firele  intinse  cu firul  cu  plumb  iar marcarea  poz  cofrajului  cu  tarusi  batuti  in pamant.  ‐trasarea pozitiei  cofrajelor pt  fundatiile  izolate  se  executa  in raport  cu  axele marcate  pe  portile  de  trasare  amplasate  pe conturul constructiei. Pe rigla portii se masoara dimensiunile in plus ale fundatiei si se materializeaza prin repere. Intre repere se  intind  sarme  pe  cele  doua  directii.  Prin  aceste  sisteme  se traseaza  toate detaliile de plan ale  fundatiei. Transmiterea pe verticala  se  face  cu  ajutorul  firului  cu  plumb  iar marcarea  cu ajutorul tarusului.  ‐trasarea  poz  cofrajelor  la  pereti  se  executa  in  rap  cu  reperii materializati prin borne  sau pe  rigla portilor de  trasare astfel: trasarea liniilor rincipale de referinta in raport cu care urmeaza 

Page 54: tehnologie - intrebari

sa  se  pozitioneze  in  plan  elementele  cofrajului.  (marcarea liniilor  se  face  cu  sfoara)  iar apoi pozitionarea elem de  cofarj fiind o operatiune care  incepe cu montarea riglelor de trasare dupa care se monteaza panourile de cofarj.  

 ‐trasarea  poz  cofrajelor  la  stalp  se  face  asemanator  trasarii peretilor. Se marcheaza pe blocul de  fundatie semnele de axa fol  sarma  sau  instrumente  optice.  Apoi  se  traseaza  si  se marcheaza pe blocul de fundatie liniile de contur ale stalpilor si cele de pozitionare a cofrajului. Acest  lucru se  real cu o  rama de tarsare din lemn sau profile metel. 

Page 55: tehnologie - intrebari

  45.  Prezentati  tehnologia  de  montare  si  de  demontarea  a cofrajelor verticale si orizontale. . Montarea se face manual sau mecanizat. Operatii de montare si demontare a cofrajelor presupune cateva operatiuni ‐trasarea  cofrajului:  pt  punerea  in  opera  a  cofrajelor  trebuie executata  o  trasare  corecta  a  pozitiei  cofrajelor.  Presupune existenta cladirii, trasandu‐se cu creta elem de constructie. ‐montarea cofrajului: bucata cu bucata, se monteaza o fata se executa armarea si se monteaza cealalta fata  ‐fixarea cofrajului intre cele doua fete: se definitiveaza cofrajul prin  strangerea  tirantilor  si  se  duce  in  pozitie  verticala‐  la pereti;  ‐verificarea  alinierii  cofrajului:  se  face  verificarea  pozitiei verticale si a planeitatii cu teodolitul, se incepe trasarea axelor si montarea riglelor. Decofrarea  se  face  dupa  o  aumita  perioada  de  timp.  In normativ elem verticale se pot decofra pana la 24‐48 de ore, in functie  de  tipul  si  calitatea  cimentului,  dar  si  in  fctie  de temperatura  mediului  ambiant.  Demontarea  se  face  invers celei  indicate  la  montarea  cofrajului.  Pt  elem  orizontale decofrarea  se  poate  face  cand  betonul  atinge  70%  din 

Page 56: tehnologie - intrebari

rezistenta  finala  prev  in  proiect  pt  deschideri  pana  la  6 m  si pana  la 80% din rezistenta  finala  la elem mai mari. Rezistenta finala se atinge dupa 22 de zile.   7.  TEHNOLOGIA      LUCRARILOR DE       ARMARE 46. Materiale, conditii de  livrare si depozitare pt  lucarrile de armare Armaturile,  intreΦ6  si  Φ12  se  livreaza  in  colaci  si  >Φ12  in legaturi de bare. Otelul beton  ‐OB38 (otel moale) ‐PC52(barele au striatii),este mai rezistent dar mai casant ‐STNB –se foloseste pt plase Depozitarea otelului livrat in colaci se face tinand cont de Φ ,pe bare verticale sau pe mosoare orizontale. Otelul  bara  se  livreaza  legaturi  si  se  depoziteaza  in  stive,  in rastele (pe diametre) sau pe platforme. Plasele  se  livreaza  in pachete  sau  rulouri  si  se depoziteaza pe pachete  si  pe  tipuri  de  plasa.Depozitarea  se  face  pe orizontala(se  folosesc  tarusi  de  ghidare)  sau  pe verticala(folosind un perete sau capre) Materiale  auxiliare: distantierii  (din palstic,sau  alte materiale) cu  rol  de  a  pastra  distanta  armaturii  fata  de  cofraj  si  sarma moale de legat.  47.  Conditii  tehnice  si  reguli  tehnologice  necesare  a  fi respectate in cazul armarilor I Asigurarea aderentei intre beton si armatura. Reguli: 1.depozitarea armaturilor in spatiul corespunzator pt a preveni ruginirea 2.daca suparafata e ruginita,inainte de prelucrare se cuarta 

Page 57: tehnologie - intrebari

3. asiguarrea distanmtelor de acoperire a fiecarei bari de otel si a  distantei  intre  barele  de  otel  (2,5  cm)  ce  asigura  trecerea agregatelor de beton printre armaturi. ‐3 buc de distantieri /1mp placa  ‐1,2 distantieri/1ml stalp/pe fiecare fata II Armatura  sa preia  instantaneu efortul de  intindere  cand  se aplica o forat pe elementul de constructie 1.Armatura se aplica dreapta 2.Capetele armaturii sa fie ancoarte in zona comprimata.  Lcioc= 7diametre Lmin ancorare >30 diametre III Eforturile din barele de armatura se transmit din bara in bara ,de  la  nivel  la  nivel,  pana  in  fundatie  (se  fac  suprapuneri  ale barelor de armare) Lungimea de suprapunere se face in functie de bare(30,50 Φ) Niciodata  barele  verticale  nu  se  intrerup  la  acelasi  nivel  ci 25%din  ele.Barele  trebuie  sa  fie  colineare  pt  a  evita  fen.  de grefuire (elem de constructie si capetele de armatura nu se afla pe ax => indoaie armatura) IV  Se  respecta  cu  stricte  prevederile  planului  de  armare  din proiectul de executie. 1.planul de armare se respecta in toate fazele (lungimi,calitatea barelor,  asamblare,montare).Daca  nu  avem  un  diametru  la dispozitie  se  poate  schimba  diametrul  pastrandu‐se  caliattea barelor. 2.schimbarea diametrului se face numai cu  acordul inginerului de rezistenta 3.se intocmeste intre constructor si beneficiar un proces verbal de  lucrari ascunse  ,care certifica ca armarea s‐a facut conform 

Page 58: tehnologie - intrebari

proiectului.Modificarile  se  notifica  si  se  ataseaza  la  cartea tehnica.  48.Fluxul tehnologic de prelucrare a otelului beton subtire si a otelului beton gros 1depozitarea pt ob subtire‐in colaci, iar ob gros in legaturi  2.curatirea  ob‐  se  inlatura  rugina,gheat  si  unsoarea.  La  ob subtire,  masina  de  taiat  si  de  indreptat  otelul  are  si  o componenta de cuaratre. 3.indreptarea‐ manuala sau cu masina 4.debitarea  (taierea  la marimea specificata  in proiect) Manual se face cu stanta sau cu stanta mecanica. 2,3,4 se realizeaza pt ob subtire cu masini speciale: masina de descolacit si taiat ob cu toba rotativa sau cu role.(xerox)  5.Fasonarea‐indoirea  ob  conform  proiectului  (ciocuri)Manual se  face  cu  stante manuale  si mecanizat  cu masina de  fasonat ob. 6.Asamblarea barelor fasonate in carcase  ‐pt  plase  sudate  suprapunerile  intre  2  plase  sunt  de  min  2 ochiuri  pe  fiecare  directie.Plasele  se  decupeaza  pe  santier conform proiectului de rezistenta. ‐pt  stalpi  ,barele  se  sudeaza  manual  prin  suprapunere  sau folosind  eclise  (placuta metalica).La  stalpi  se  folosesc  carcase cu etrieri (stalpi □) sau cu frete (stalpi o). 7.Montarea  se  face mecanizat,  cu macarale  (se  prind  in  pct multiple  sa  nu  se  indoaie)  sau  manual,  formarea  plasei  sau carcasei in cofraj. Erori ce se pot intampla la armare 

Page 59: tehnologie - intrebari

‐  lipsa distantiarilor‐ a stratului de acoperire cu beton‐ posibil. de erodare a armaturii ‐ lipsa calaretilor la bare de ridicat pe reazem – exista pericolul sa  fisureze(la  balcoane,  placa  trebuie  sa  aiba  armature  la partea superioara) ‐  nerespectarea  distantei  dintre  etrieri‐  reducerea  capacitatii portante a elementelor 49. Tehnologia de asamblare  si de montare a armaturilor  in cofraje Montarea armaturilor in cofraje se poate realiza in : *bare independente (flotante) *in carcase liniare sau spatiale *in carcase plane sau plase 1.montarea barelor independente    ‐la fundatii montarea armaturii se face pe stratul de beton de egalizare,barele  de  armatura  se  leaga  intre  ele,  se monteaza distantierii.Daca  e  cazul  se  introduc  mustatile  pt  stalpi  sau pereti si se leaga de armatura fundatiei cu sarma . ‐La  stalpi‐  armatura  se  face  pe  h  unui  nivel,  primul  lucru armatura  de  rezist  se  leaga  cu  mustatile  din  fundatii,  se introduc  etrierii,  se  monmteaza  distantierii  si  se  verifica verticalitatea carcasei. ‐la pereti: montarea maturii se face dupa ce cofrajul unei fete este  gata  executat,reteau  de  bare  vert  si  oriz  se  fixeaza  de acesta prin cuie cu carlig .A doua retea de bare se fixeaza prin distantieri  metalici  de  prima  retea  si  se  monteaza  apoi distantierii la exterior pt a asigura 3,5cm fata de cealalta fata a cofrajului. 

Page 60: tehnologie - intrebari

‐la  placi:  se  pozitioneaza  barele  pe  fata  cofrajului  de planseu,asezate pe distantieri,se  leaga de armatura grinzilor si a centurilor. 2.montarea carcaselor liniare si     spatiale  se  realizeaza  cu  macaraua.  Masuri  necesare: dispozitive  de  manipulare  si  montaj  adecvate  (prinderea carcasei  in  mai  multe  puncte);  cofrajul  sa  fie  deschis,fara distantieri  sau  tiranti,  curat,verificat  dpdv  geometric  si  al pozitiei si uns cu subs decofrante.Imbinarea intre doua carcase se face manual ,capetele carcaselor se  lasa  libere pt a permite intrepatrunderea barelor de rezistenta.Se monteaza pe carcase distantierii.Dupa monatrea carcasei,se completeaza cofrajul cu rigidizari locale (distantieri,tiranti) 3.montarea plaselor sudate. Operatii  pregatitoare:  verificarea  calitativa  si  dimensionala  a plaselor;prelucrai  locale  ale  plaselor  (taieri,decupari) ;remedierea defectelor gasite. Variante de montaj:  a)la sol‐ se ridica apoi cu macaraua,cu ajutorul unui dispozitiv acdru,se  aseaza  in  cofraj  (permite  realizarea  concomitenta  a cofrajului si a armaturii) b) direct in cofraj –manual (productiviatte scazuta,erori putine)  8.TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE BETONARE 50.Proprietatile  betonului  proaspat  si  factorii  care influienteaza obtinerea unui beton lucrabil. ‐este determinat de propr. De consistenta  si  lucrabilitate care cuprind si stabilitatea, mobilitatea acestuia 

Page 61: tehnologie - intrebari

Stabilitatea,‐a‐si  pastra  bine  compozitia  si  de  a  nu  se amesteca,iar mobilitatea  este  cal.  b.  de  a  umple  usor  si  bine cofrajul si spatial dintre armature. Consistenta,prop  de‐a  opune  rezistenta  la  def.  plastice  , notiunea  de  consistenta  poate  fi  inglobata  in  cea  de lucrabilitate”L”. Factorii  ce  infl.  obt.  unui  b.  lucrabil:de  valorile masuratorilor coef.reologici  ai  betonului→elas citatea,    plas citatea  si vascozitatea. B. se supune Teoriei lui Bingham‐ ca semilichidele au la inceput un “prag de forfecare”(f) F=forta  necesara  unei  deplasari,  cu  cat  “f”  este mai mare  –stabilitatea  este  mai  mare.,”U”=coef.  de  vascozitate  =rez.de depl.a  unei  particule  dupa  depasirea  pragului  de  forfecare,cu cat  “U”  mai  mare  –mobilitatea  mai  mica,”V”=viteza  de deplasare,”S”=supr. sec care se deplaseaza intre ele pe distanta “l”,fc=frec.  interna dinre particule –se adauga  la vascozitate si se  opune  deplasarii,=>stabilitatea  dir  prop.cu  “f”,mobilitatea invers prop. Cu 1/U,1/fc,lucrabilitatea→:1/U,1/fc “L”‐este massurabila det.practic de  valoarea  tasarii  conului,  a gradului  de  compactitate  (Gc)si  de  remodelare  VE‐BE(din tabelul STAS).  “L”=>6 grade de  lucrabilitate ale b. L0→L5 nu se  lucreaza nici cu Lo(prea vascos) nici cu L5(prea fluid) d.p.d.v.  tehnologic,‐ betonul proaspat=intre 1h  si1/2  ‐2 h  (nu incep reactiile chimice ) partile componente ale b.:‐ ciment(cu intarire lenta; cu intarire normala‐cu adaosuri 30%; cimenturi Portland‐adaosuri 15%) cu cat adaosurile cresc, rezi. b. e mai mica 

Page 62: tehnologie - intrebari

  51.  Pregatirea  agregatelor  :extragerea  se  face  din  albia raurilor(balast‐piatra,  nisip),  cu  excavatoare  cu  cupa  inversa sau cu draglina;  transportul se face cu mijl. auto pana la statia de sortare;  sortarea se face cu 4 site de 4 dimensiuni;  spalarea se face in clasor= ca o cuva cu un surub melcat, unde nisipul se spala in baie de apa, de argila si parti organice;  concasarea – se sfarma piatra de refuz cu concasorul (cu falci, cu con, cu falturi, cu ciocane) 

 

Page 63: tehnologie - intrebari

52.Centrala de preparare a betonului intr‐o treapta. ‐asigura  economie  de  spatiu  ,productivitate  mare, automatizate complet ‐dificultati  la montaj,(h  ajunge  la  30m),cheltuieli  de  instalare considerabile ‐schema  de  functionare  a  centralei  de  beton  (intr‐o treapta):agregatele  sunt  ridicate  cu  ajutorul  elevatorului  1,si distribuite  cu  palnia  rotativa  cu  benzi  de  distributie  2,de  aici agregatele  ajung  in  compartimentele  turnului  de  consum  3, acestea  sunt  extrase  de  aici  cu  alimentatoarele  vibrante  4si introd. in dozatorul gravimetric 5 ,de aici ajung fie in malaxorul 6 fie in autobetoniera 7. Cimentul  –luat  din  silozul  8  al  dispozitivului  de  consum  cu jgheaburi  aerate  9  ,  si  introdus  in  unul  din  dozatoarele gravimetrice10,pt.  A  fi  descarcate  ori  in  malaxorul  6  ori  in betoniera 7. Procesul  tehnologic  este  dirijat  din  cabina  15,  unde  se  afla calculatorul de proces.  In  cazul  in  care  se  fac  livrari de metin marfa ,b. din malaxorul 6 se rastoarna in auto betoniera 17. 

 

Page 64: tehnologie - intrebari

  53.Centrala de beton semimobila in doua trepte. ‐ la astfel de centrale depozitul de agregate1 se poate organiza in mai multe  variante  ,ce  uzuala    fiind  in  forma  de  stea,iar sorturile 4...6 sunt despartite prin pereti despartitori 2,draglina 3 apropie agregatele si incarca schipul dozator 4. agreg. dozate gravimetric  cu  dozatorul5,sunt  ridicate  utilizand  schipul4si rasturnate  in malaxorul 6.cimentul‐din silozurile de consum se preia  cu  transp.  Elicooidal7,  se  dozeaza  cu  dozatorul gravimetric  8    si  se  rastoarna  in    malaxorul6.apa  dozata automat cu dozatorul 9 se varsa tot  in malaxorul 6  .comenzile sunt  dirijate  din  camera  de  instalatii  si  comanda  10.  corectia automata a dozajului de apa ,in functie de umiditatea naturala a agregatelor se face cu ajut traductorului 13. betonul preparat in malaxorul 6 se varsa prin palnia 11  in mijlocul de  transport 12.  Centralele  mobile  in  doua  trepte  au  de  regula  aceeasi conformatie diferenta fiind doar prin faptul ca  draglina clasica este inlocuita cu alimentatorul cu racleti sau cupe. 

  

Page 65: tehnologie - intrebari

54. Despre transportul betonului proaspat la distanta (conditii generale mijloace de ptansport). .Transportul  auto  –  cu  auto‐agitatoare  sau  autobetoniere. Durata de transport trebuie sa fie mai scurta vara pt ca la temp. ridicate apa se evapora si  incepe fenomenul de priza.Oper. de transport  trebuie  sa  se  desfasoare  astfel  incat  sa  se  evite  scurgerea  laptelui  de  ciment  ,  folosindu‐se  mijloace  de transport etanse . Sa se evite segregarea betonului care este cu atat mai mare cu cat b. este mai  fluid si  totusi sa se  respecte raportul A/C care sa nu conduca la o consistenta prea fluida sau foarte vascoasa a b., sa se foloseasca  aditivi pt. imbunatatirea lucrabilitatii.  Sa  se  aiba  in  vedere modul  de malaxare  cat  si modul de manipulare si transport. Mijloacele auto utilizate pe distante mai mari de 0,5km.sunt: ‐autobetoniere  care  transporta  betonul  proaspat  sau amestecul uscat urmand ca apa sa  fie adaugata pe parcurs.La noi 3 variante de capacitate:3,20; 2,0 si 6,0mc. ‐autoagitatoare    transp. b. proaspat de “L” =L3 sau L4 pe dist limitate san u inceapa priza cimentului  ‐autobasculante  transp  b.  de  “L”=L1  sau  L2  .  La    L3  se mai executa o reomogenizare a acestuia inainte de a fi folosit . 55.Transportul  loco  obiect  si  punerea  in  opera  a  betonului prin utilizarea gravitatiei si macaralelor Transportul pe distante scurte loco obiect pt. punerea in opera ,pot  fi  grupate  in  transp.  orizontale  ,  verticalesi,  mixte  (cu trasee combinate). ‐ tra. pe orizontala se  face  in  functie de dis.de  transp.  (L)si de volumul  de  beton  ce  trebuie  pus  in  lucrare,  cu  mijloace nespecifice ca :‐roabe,tomberoane ,vagoneti, dumpere pitice. 

Page 66: tehnologie - intrebari

Transp.  pe  verticala    :boburile(platforma,  cu  chilba  , elevator),ascensoare si macarale (de fereastra si Pionier) Macaralele  turn  echipate  cu  bene  .  Benele  folosite  :benele basculante cu deschidere verticala  ,bene bascu. cu deschidere laterala  ,bene  verticale  cu  furtun.Incarcarea  lor  se  face  de obicei  din  mijl.  De  trans.pe  oriz.(autobasculanta, autonetoniera,  autoagitator.  In  functie  de  cap  lor  benele  se aseaza  alaturate  doua  cate  doua  sau mai multe  pe  un  teren nivelat in prealabil .Ridicarea lor se face lent pana se ajunge in pozitie verticala , pt. a evita deversarea betonului. Transp. cu banda  rulanta Se util. atunci cand e de  transp. pe dist. scurte(≤10m) si h pana  la 11m, cantit. mari de b.       –este alcatuit  dintr‐o  banda  tranportoare  din  trei  tronsoane erticulate, cu posibilitatea inclinarii pe verticala                                          ‐ b. transp. prin acest procedeu , trebuie sa aiba consistenta plastic‐ vartoasa.(posibilitate de  segregare dat. rolelor benzii, si pierderi de lapte de ciment). Jgheabuti  si  hoboti.Asigura  trasp.  Descendent  al  b.  fara  a‐i afecta calitatea. Jgheaburile sunt din tabla de 3mm rigidizate si se asambleaza pe  tronsoane cu un unghi de  inclinare mai mic de  30°.Hobotii  sunt  alcatuiti  din  tronsoane  de  burlan tronconice de 1m lungime.Incarcarea jgheaburilor si burlanelor se face cu palnie ce are la partea superioara o sita. 56.Transportul  loco  obiect  si  punerea  in  opera  a  betonuilui prin utilizarea  pompelor. Utilaje  folosite:‐pompe  fixe  tractate  sau  autopropulsate. Productivitatea  este mare  timpul  pt.  instalare  si  demontarea conductelor este lung.Alcatuirea autopompei:pompa de beton , bratul  distribuitor  ,  buncar  de  alimentare,  instalatie  de  apa pentru golirea conductelor.Pt. a putea fi folosita b. ar trebui sa 

Page 67: tehnologie - intrebari

aiba  urmatoarele  caract.:  sa  corespunda  calitativ  ,  in compozitia b. sa  nu existe agregate de concasaj; ф agregat mai mic decat 1/3 din tubul pompei.Se pot folosi aditivi plastifianti sau superplastifianti.Compozitia b. sa fie perfect omogena incat sa  existe  suficiente  componente  de  ungere(parte  fina),pt.  a mentine  pe  pertele  conductei  o  pelicula.Recomandari:Pe caldura  conductele  sa  fie  etanse  si  acoperite  cu  prelate ude.Iarna  sa  se  incalzeasca  materialele  de  adaus  si  apa  de pregatire(betonul la intrarea in pompa sa aiba minim 10° C. 57.Depre punerea in opera a betonului. I. Lucrari pregatitoare: 1.  pt.fundatie:verificarea  ternului  de  sub  talpa fundatiei(str.geologica  conform  proiectului:verif.  dim. fundatiei. 2.pt.  elemente  cofrate:  verificarea  cofrajului(montare  la  axe cote  , verticalitate sau oriz.,  liniaritate /planeitate), verificarea etanseitatii cofrajului, a curateniei lui, verif. armarilor, (process  verbal  de  lucrari  ascunse),verif.  pozitiei  elementelor inglobate,sau a cutiilor pt. goluri(si a ancorajului) Pt.b.  vereif.  Suprafetelor  rostului,  verify.  echipajelor  si materialelor necesare betonarii. II.  Compactarea  Se  face  pt.  eliminarea  aerului  inglobat  in procesul de punere in opera.Se face manual cu ciocanul sau cu vergeaua sau mechanic cu  vibratorul.se finiseaza. III.Protectia dupa turnare.Masuri organizatorice san u se calce pe  b.vara  sa  fie  protejat  de  soare  si  vant  cald  (nisip, rumegus),iarna protejat de inghet. Greseli  si defecte  la beton.  Se  interzice  asezarea  vibratorului pe armature, timpul de vibrare se calculeaza. Daca e prea scurt 

Page 68: tehnologie - intrebari

rez. un beton necompactat cu  rez. mica  ,timp  se vibrare prea lung  rez. segregarea b. Sa nu existe zone din beton nevibrate. prin  3  sisteme‐descarcarea  directa  din  autoagitator  prin intermediul unor jgheaburi(fundatii ‐descarcarea cu macarale in bene ( la placi, grinzi, stalpi) ‐ cu ajutorul auto‐pompelor(pompa fixa montata pe un sasiu de masina,  cu  un  brat  ce  se  intinde  25‐30cm)  restrictii  privind betonul  pompabil(pt.  a  nu  infunda  pompa,  diametrul  maxal agregatelor  trebuie  sa  fie  <1/3  din  diam.  tevii  pompei, cantitatea  de  ciment  si  parti  fine  sa  fie  de minim  350kg/mc, lucrabilitatea b.sa fie cel putin L4 Imprastierea si compactarea dupa turnarea in cofraj Poate fi de 2 feluri: manual cu lopata sau mecanic prin vibrare ‐vibratorul  cu  butelie  motor  cu  ax  excentric  ce  genereaza vibratii laterale se introduce intr‐un strat de beton de circa 50‐60 cm si astfel se compacteaza strat cu strat. Se folosesc pentru fundatii, grinzi, pereti, nu pentru placi. ‐rigle vibrante/placi vibrante se folosesc pe santier ‐vibratoare  de  cofraj  pe  tipare  metalice  se  folosesc  la prefabricate Durata de vibrare 30sec.‐1min. Finisarea  placilor  de  beton  se  face  cu  “elicopterul”,  se slefuieste suprafata sa fie orizontala Rosturile  de  lucru  la  turnarea  betonului=rosturi  de  oprire  a betonarii. Se pot lasa doar: ‐la o structura in cadre:la baza stalpului, la baza grinzii ‐la o placa cu grinda la 3‐5cm de grinda ‐planseu cu grinda la 1/5 din deschidere ‐la arce, bolti‐ betonarea se face de la nastere spre chei 

Page 69: tehnologie - intrebari

Caderea libera a betonului din cofraj <1.5m 58. Despre betonarea pet  imp  friguros si pe  timp calduros si protejarea betonului dupa turnare. Betonarea pe timp de vara: ‐se poate evapora apa din amestec  ‐apa va migra din  interiorul betonului spre suprafata →creand mici canale   Remedii:  ‐trebuie scurtata durata de punere in opera                       ‐dupa punerea in opera suprafata se acopera     ‐dupa 6‐8 ore se uda cu furtunul  Betonarea pe timp de  iarna:‐exista pericolul de  inghet al apei rezulta ca nu intra in  reactie  chimica  cu  cimentul+se  expandeaza  cu  8%,  rezulta  ca fortele de  coeziune  sa  fie mai mari decat  forta de dilatatie  a apei, dupa 3 zile betonul atinge o rezistenta la compresiune de 50daN/cm2 –apa nu mai poate expanda. Remedii:‐din reteta se reduce raportul apa ciment si se adauga plastifianti. ‐la preparare se incalzesc apa si agregatele ‐ transportul lui cat mai rapid si punerea lui rapida in cofraj’ ‐se izoleaza cofrajul cu saltele de vata minerala , ‐daca nici acest capital de caldura nu ajunge se se incalzeste cu abur cals si se pastreaza la aceasta temperature pana b. ajunge la rezistenta de 50daN/m²   9.  TEHNOLOGIA MONTARII ELEMENTELOR PREFABRICATE 59.  Transportul  si  depozitarea  elementelor  prefabricate  din b.a si precomprimat 

Page 70: tehnologie - intrebari

Transportul  elementelor  prefabricate  se  realizeaza  cu :autocamioane,  remorci,  semiremorci,  vagoane  platforma curente,  vagoane  descoperite  ,  remorci  cu  platforma  joasa‐treilere (12t, 20t, 40t) ,vagoane paltforma speciale.          Alegerea mijloacelor de transport depinde de:distanta de transport,  dimensiunile  si  greutatea  elem  prefabricate, numarul elementelor prefabricate ce urmeaza a fi transportate, situatia cailor de comunicatii etc.            Pt a evita degradarea prefabricatelor, trebuie respectate urmatoarele reguli: elem. prefabricate sa fie asezate in  mijlocul de transport in pozitia prevazuta in proiect, sa fie bine fixate, sa se  sprijine de podina mijlocului de  transport prin  intermediul unor  talpi  ,suporti  de  lemn  sau  metal,  stelaje  metalice. Elementele  usoare  vor  fi  transportate  sub  forma  de  pachete balotate. Depozitarea  elem.  prefabricate  se  face  pe  suprafete  palne betonate,balastate sau pietruite cu macadam,pe sortimente si dimensiuni, in raza de actiune a utilajelor,pt a se putea permite manipularea lor. In pozitia orizontala elem prefabricate  se   aseaza pe  reazeme din  rigle  de  lemn  sau  alte materiale  elastice  dispuse  cat mai apropiat de pozitia normala de rezemare.Cand stivuirea se face pe  mai  multe  randuri,reazemele  se  aseaza  strict  pe  aceeasi verticala.  Inaltimea reazemelor de min 3cm  trebuie sa asigure spatiu suficient  intre elemente,pt a nu se deforma urechile de agatare,sau pt a nu se  introduce sub elemente dispozitivul tip furca.Pt prefabricatele  care  se depoziteaza  in pozitia verticala sau  inclinata  se  amenajeaza  stelaje  ,prevazute  cu  dispozitive speciale  care  sa  imobilizeze  elem.  prefabricate  in  pozitia  de depozitare. 

Page 71: tehnologie - intrebari

Intre  stive  trebuie  sa  existe  o  d=10‐20cm  si  de  asemenea trebuiesc prevazute  treceri  longitudinale  (indicate  la  fiecare 2 stive) si treceri transversale (la 25m) 60. Sisteme de prindere si dispozitive de manipulare si montaj a elementelor prefabricate        Dispozitivele  de  manipulare  si  montaj  elemente prefabricate sunt cele care fac legatura intre carligul macaralei si dispozitivul de agatare a elementului prefabricat si se aleg in functie  de:  tipul,  forma,  dimensiunile  si  greutatea prefabricatului,  de  tipul  utilajului,de  modul  de  depalsare  a prefabricatului in timpul montajului.         Ele  trebuie  sa  indeplineasca  anumite  conditii:sa  prezinte siguranta  in  exploatare,o  manipulare  usoara,sa  aiba  h redusa,sa nu deterioreze elementele prefabricate,  sa prezinte un grad mare de universalitate.  *Dispozitive de agatare  sunt  confectionate din otel‐beton,sub forma de bucla (ureche de agatare),avand capetele ancorate in betonul elementului prefabricat,la pozitiile stabilite in proiect. 

  *Dispozitive  de manipulare  si  montaj  prefabricate:         

Page 72: tehnologie - intrebari

 a,b‐  dispozitiv cu  cercel si cablu cu carlig cu 2,4 ramuri  c‐ capac portanta a cablurilor in functie de unghiul  de inclinare d‐dispozitiv  pt  elem.  prefabricate  liniare,  usoare  si  mijlocii (<=3t) e‐dispozitiv pt elem. prefabricate liniare si suprafete grele5‐19t f‐dispozitiv cu role pt stalpi mijlocii g‐ dispozitiv cuole pt ferme h‐dispozitiv pt elem.prefabricate de suprafata mare<=5t i‐dispozitiv cleste pt panouri bca   

Page 73: tehnologie - intrebari

j‐dispozitiv pt panouri prefabricate de scara k,l‐dispozitiv  cu  traverse  si  traverse  autobalansoare  pe elemente spatiale. 61. Operatiile necesare pt montarea unui stalp prefabricat Montarea  elementelor  prefabricate  cuprinde  o  serie  de operatii: lucrari pregatitoare, asezarea elementelor pe reazeme si  fixarea provizorie,  iar  in  final verificarea pozitiei elem. dupa asezare si fixarea definitiva. *Lucrari pregatitoare ‐pregatirea montajului:verificari‐cotele  si  axele  elem  anterior montate,  daca  exista  sistem  de  prindere  a  elem‐lui;prefabricatul sa nu fie deteriorat;daca exista dispozitivele de montaj,de  fixare  provizorie;daca  culoarul  de  deplasare  a macaralei este liber. *Montajul  stalpului  se  face  de  pe  sol(coordonare  intre transportsi montare) ‐ pozitionarea macaralei conform pozitiei de montaj si calarea. ‐prinderea prefabricatului  in dispozitive de montaj  :se verifica siguranta prinderii‐ se ridica 10‐20 cm de la sol) ‐ridicarea prefabricatului si aducerea lui in pozitia de montaj ‐se pozitioneaza, se verifica cotele, se fixeaza provizoriu (pane de lemn de esenta tare si tiranti de ancoraj) ‐se  mai  face  o  verificare,  dupa  care  fixarea  definitiva (monolitizare) 62. Operatiile necesare pt. montarea unei grinzi prefabricate *Lucrari pregatitoare ‐pregatirea montajului:verificari‐cotele  si  axele  elem  anterior montate,  daca  exista  sistem  de  prindere  a  elem‐lui;prefabricatul sa nu fie deteriorat;daca exista dispozitivele de 

Page 74: tehnologie - intrebari

montaj,de  fixare  provizorie;daca  culoarul  de  deplasare  a macaralei este liber *Montajul  grinzii  se  face  direct  din masina  (coordonare  intre transportsi montare)  ‐grinzile  se  prind  de  regula,  in  doua  puncte  asezate  simetric fata  de mijlocul  lor,  dispozitivul  cel mai  simplu  fiind  alcatuit dintr‐un cercel si doua cabluri cu ocheti si carlige. ‐ridicarea prefabricatului si aducerea lui in pozitia de montaj ‐se pozitioneaza, se verifica cotele, se fixeaza provizoriu (pane de lemn de esenta tare si tiranti de ancoraj) ‐se  mai  face  o  verificare,  dupa  care  fixarea  definitiva (monolitizare  10.  TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE ZIDARIE 63. Prepararea si transportul mortarului necesar  lucrarilor de zidarie.Schele utilizate la lucrarile de zidarie Mortarele  ‐amestec  omogen  de  nisip,  apa  si  adaosuri+liant (ciment,  argila  sau  var)  Ele  se  pot  prepara  fie mecanizat  cu ajutorul betonierelor sau malaxoarelor de mortar,fie manual pt volume mai mici de 2m3pe schimb. Prepararea  mecanizata  se  poate  realiza  fie  centralizat  in instalatii  complexe  (statii de preparat mortar)  situate  in baze de productii sau statii de betoane, fie necentralizat, cu ajutorul malaxoarelor de mortar.  

Page 75: tehnologie - intrebari

  Prepararea  manuala  se  realizeaza  in  lazi  de  lemn  unde amestecarea componentilor introdusi volumetric (apa, pasta de var fluidificata ,nisip,ciment) se efectueaza cu sapa de var,pana la obtinerea consistentei dorite. Alegerea mijlocului  si  procedeelor  tehnologice  pt  transportul mortarului  se  face  in  functie de  locul de preparare,distanta  si nivelul de transport,precum si de faza de executie a cladirii. 

Page 76: tehnologie - intrebari

 Transportul mortarului  la  distanta  se  realizeaza  cu  camioane sau  cu  autoagitatoare,  durata  maxima  de  transport  fiind  in functie  de  reteta.Transportul  vertical  se  face  cu  pompe  de mortar cu h<=15m, cu acensoare sau scripeti. Schelele  sunt echipamente  tehnologice  tipizate,  cu  rolul de a asigura  accesul  muncitorilor  la  fronturi  de  lucru  situate  la inaltime. Schelele  interioare  sunt  folosite  la  executarea  zidariilor  sau tencuielilor  la  pereti,pe  inaltimea  unui  nivel,precum  si  a tencuielilor  la placi  si palansee a  caror  inaltime <4m. Acestea sunt:  schela  universala  fixa,schela  extensibila  mobila, platforama suspendata, platforma mobila telescopica 

Page 77: tehnologie - intrebari

  

  Schele pt lucrari exterioare sunt folosite la execuatrea zidariilor si tencuielilor dispuse la orice regim de h cu suprafete de lucru mari.  Acestea  sunt:  schela  cu  platforma  autoridicatoare, sauschela tip S200 

 64.  Executarea  zidariilor  (lucrari  pregatitoare,reguli tehnologice, procedee de  executie) *Lucrari pregatitoare:  

Page 78: tehnologie - intrebari

Trebuie  indeplinite  conditiile  :  sa  existe  elemente  structurale pe care sa stea zidaria;  la pereti de compartimentare placa de acoperis trebuie sa fie gata (eventual  izolata); trebuie asigurat un minim  de materiale  (pt  cel  putin  o  zi  de  lucru). Urmeaza operatii  de masurare  si  trasare  a  axelor  zidariei,  a  pozitiilor intersectiilor, a golurilor de usi si ferestre, precum si pregatirea schelelor pt nivelele de  lucru mai  inalte de 1,50 m.Se verifica prin sondaj calitatea materialelor. *Principiile  si  regulile  de  realizare  a  zidariei  trebuiesc mentionate in caietul de sarcini si se refera la calitatea zidariei sau  a mortarului,  la  dimens.  rosturilor,  abateri  admisibile  la pereti,  la modul  in care se face  legatura  intre zidarii, sau  intre ziduri si elem structurale. Astfel :‐daca zidaria e mai groasa de 1 caramida, cele 2 randuri se pun ┴  ‐rosturile  trebuie sa  fie uniforme, bine umplute cu mortar  (12 mm rost oriz,10mm cel vertical) ‐rosturile vericale nu trebuie sa fie colineare,trebuiesc decalate la fiecare rand cu ¼ din caramida ‐legatura dintre 2 pereti ┴ se  face prin strepi.La stalpi din b.a legatura se face cu mustati din OB Φ6 din 6 in 6 rosturi. ‐maximul de caramide sparte 15%. Reguli majore: 1.zidaria  trebuie  astfel  executata  incat  starturile  sa  aiba suprafete palne  si  sa  fie orientate ┴ pe directia de aplicare a fortei sau usor inclinate (< 150) 2.zidaria trebuie sa fie impartita prin suprafete vericale paralele cu suprafata exterioara sau perpendiculara pe ea. 3.Pentru a asigura zidariei caracterul de monolit este necesara teserea rosturilor orizontale si verticale. *Procedee de executie 

Page 79: tehnologie - intrebari

1.trasarea axelor+grosimea zidului 2.instalarea abstecurilor la colturile zidariei . 3  se  asterne  primul  strat  de  mortar  stratul  de  baza,  ce  se intinde  uniform  conform  trasajului.Se  pune  primul  rand  de caramida, se pozitioneaza, se loveste cu ciocanul sau mistria a.i sa nu fie mai sus sau mai jos de sfoara dintre abstecuri. 4.se ridica sfoara cu o caramida s.a.m.d. 11.  TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE FINISAJ       Inceperea  oricarui  tip  de  finisaj  este  conditionata  de :terminarea  principalelor  lucrari  de  constructii‐montaj  si  de instalatii interioare; terminarea pardoselii reci,inclusiv finisarea acestora;  fixarea  definitiva  a  tamplariei  de  lemn  sau metalice;astuparea  gurilor  de  scurgere  sau  a  sifoanelor  de pardoseala  cu  hartie  sau  deseuri  textile  si  ipsos;  protejarea corpurilor de iluminat, a usilor;  65.  Executarea lucrarilor de          zugraveli *Conditii generale, materiale,scule          Zugravelile sunt  finisaje de ordinul  II, avand o compozitie alcatuita  dintr‐un  amestec  de  lianti,pigmenti  si  apa.  Liantii utilizati , in general,sunt  laptele de var si cleiurile (animale,din oase  sau  piele),  iar  pigmentii:  var,  huma,oxizi,ocru,oxid  de crom  etc.  Zugravelile  pot  fi:  spoieli  (varuieli)  sau  zugraveli  cu apa si clei (simple,obisnuite sau superioare)        Principalele  materiale  si  unelte  folosite  pt  executarea zugravelilor sunt: sapunul lichid, materiale de slefuit, de chituit, substante  decapante  (pentru  grasimi),  perii  de  sarma, razuitoare,  perii  de  radacini,  aparatul  de  sablat,  aparat  de slefuit electric, pensule, bidinele, trafalet, pistoale electrice. 

Page 80: tehnologie - intrebari

*  Lucrarile  de  pregatire  a  suprafetiei  suport  ,depind  de materialul  din  care  este  realizat  stratul  suport,  de  natura  si calitatea lucrarilor. Principalele operatii de pregatire: ‐inlaturarea  asperitatilor,se  poate  face  manual  cu  piatra ponce,  spaclul  sau  peria  de  sarma,sau mecanizat  cu  aparate electrice de slefuit sau perii electrice. ‐repararea  tencuielilor  deteriorate  se  face  cu  pasta  de  ipsos sau mortar ‐inlaturarea  petelor  de  noroi,grasimi  sau  rugina‐ periere,decapare cu acizi,ardere cu flacara lampii de benzina. *Lucrarile de prelucrare a suprafetei   suport depind de natura suprafetei  si  a  compozitiei,iar  inceperea operatiilor  se  face  la max 2‐4 ore dupa pregatire.Principalele operatii de prelucrare sunt: ‐grunduirea suprafetei cu apa si sapun, aplicate cu bidineaua. ‐chituirea fisurilor si adanciturilor cu pasta de ipsos‐var . ‐slefuirea si grunduirea din nou a zonelor chituite  ‐netezirea  suprafetei  pt  zugraveala  prin  spacluire,cu  spaclul, sau prin pulverizare cu aparatele de zugravit. ‐slefuirea suprafetelor spacluite cu hartie sticlata  *Aplicarea  compozitiei  de  zugravit  se  face    dupa  uscarea completa a stratului suport.  Operatii:  ‐ trasarea liniilor de delimitare a culorilor cu ajutorul unei sfori trecuta prin praf de pigment ‐ executarea zugravelii, manual  cu bidineaua, sau mecanizat cu aparatele Kalimax sau AEZ‐1. Operatia  de  zugravire  incepe  cu  tavanul,  de  la  coltul  cel mai indepartat spre usa.. *Defecte 

Page 81: tehnologie - intrebari

‐stergerea  materialului‐  compozitia  nu  este  destul  de  bine incheiata, nu are destul liant. ‐pete  ‐prea mult  liant  (aracet)  in  compozitie,  trebuie  spalata zugraveala ‐crapaturi sau exfolieri‐stratul suport nu a fost bine pregatit, nu s‐a  aplicat o  amorsa  sau  compozitia  a  fost  gresita  (prea mult liant) ‐pete  din  infiltratii‐cand  stratul  suport  nu  este  in  regula, tencuieli uscate insuficient, instalatii defecte. 66. Executarea lucrarilor de         vopsitorie *Conditii generale, materiale,scule        Vopsitoriile sunt categorii de finisaje care au ca  liant uleiuri vegetale  sau  rasini  sintetice  (epoxidice,alchidali,poliacetat  de vinil),fiind  produse  industriale  finite  care  nu  mai  necesita  o preparare suplimentara inainte de aplicare,ci doar o diluare cu solventi(spirt,  toluen,  acetona)In  compozitia  de  vopsit  se utilizeaza si emailuri, pt asigurarea luciului. Vopsitoria se face la o  tamplarie  de  lemn  sau  metalica,  dar  si  la  pereti.  Alte materiale  auxiliare  folosite  la  executarea  vopsitoriilor  sunt: grundurile  de  imbibare  sau  acoperire,  chituri  pt  astuparea discontinuitatilor cand startul suport este din lemn, egalizatori, pasta  si  lichidul  de  slefuit,lacuri,diluanti,  decapanti.  Scule: pensule,pistoale de pulverizat,aparatul Kalimax.        Lucrarile se executa  la min.150C si  in conditii de umiditate relativa a aerului de max. 60%. *  Lucrarile  de  pregatire  a  suprafetiei  suport  sunt  identice  cu cele  folosite  in  cazul  zugravelilor:  inlaturarea asperitatilor,repararea  tencuielilor,  inlaturarea  petelor  de noroi,garsimi sau rugina. 

Page 82: tehnologie - intrebari

*Lucrarile de prelucrare a suprafetei suport In cazul suprafetelor noi: ‐grunduirea  suprafetei  cu  grund  de  imbibare  (pt  suprafete gletuite  si  lemn)  sau  cu  grund  anticorosiv  (pt  suprafete metalice) aplicat manual cu bidineaua si pensula. ‐chituirea  cu  chit  de  cutit  a  zgarieturilor,  fisurilor  sau adanciturilor‐ cu spaclul metalic ‐slefuirea locurilor chituite cu hartie sau panza de slefuit ‐grunduirea locurilor chituite ‐spacluirea generala cu chituri de cutit, pt netezirea suprafetei suport ,aplicate manual cu spaclul sau mecanizat cu pistolul de vopsit sau aparatul Kalimax. ‐slefuirea  generala  cu  unelte  electrice  de  slefuit  cu  disc  de perie, pasla sau hartie de slefuit cu granulatie fina. In  cazul  suprafetelor  vechi,se  indeparteaza  complet  suprafata suport  existenta  cu  spaclul  de  otel,  prin  ardere  cu  lampa  de benzina sau cu paste decapanate,aplicate cu tamponul. *Aplicarea  compozitiei  de  zugravit  se  face  ,in general,mecanizat,cu  instalatiile  de  vopsit  si  pistolul  de pulverizat,  in  2‐3  straturi.Fiecare  start  se  aplica  numai  dupa uscare  completa  a  celui  precedent,pe  directii  perpendiculare una pe  cealalta.Ultimul  strat  se  intinde  la pereti de  jos  in  sus .Straturile  intermediare  se  slefuiesc  cu  hartie  de  slefuit  sau panza de slefuit. 67.  Executarea lucrarilor de          placaje interioare      Placajele  sunt  categoria  de  finisaje  realizate  din  placi  sau panouri,de  lemn  sau  piatra,  aplicate  pe  pereti  cu  rol  de protectie  si  decorativ.  Ele  pot  fi  realizate  din:  materiale lemnoase  ameliorate  sub  forma  de  placi  sau  panouri 

Page 83: tehnologie - intrebari

(PFL,PAL,LS);  piatra  artificiala  (placi  de  faianta,placute glazurate)  ;piatra  naturala  (placi  de  marmura  sau  tarvertin) Lucrarile  de  placare  pot  incepe  la  cel  putin  30  de  zile  dupa solicitarea definitiva a peretilor suport. * Lucrarile de pregatire a suprafetieisuport sunt  identice ca  la zugraveli.(vezi 11.1) FAIANTA *Lucrarile de prelucrare a suprafetei  ‐amorsarea suprafetelor suport,pt marirea aderentei intre palci si pereti, cu ajutorul unui strat de mortar de ciment fluid,aplicat prin stropire cu bidineaua sau canciocul. ‐materializarea  reperelor  de  trasare,in  vederea  stabilirii orizontalitatii  si  verticalitatii  suprafetei  placilor  de  faianta. Reperul orizontal se realizeaza dintr‐un dreptar de lemn de 2m, rezemat  la nivelul pardoselii  finite.Repere  verticale: bucati de faianta fixate provizoriu cu mortar de ipsos. Firul de Pb coborat de  la  fetele acestor repere constitue  linia suprafetei palcajului de faianta. *Aplicarea placilor de faianta         Placile  de  faianta  se  aplica  in  randuri  orizontale  (sau diagonale) incepand de la o extremitate a peretelui,de la plinta in sus.Primele 2 placi de faianta reper,reazama pe dreptar si la nivelul  lor  se  intinde  o  sfoara  ce  indica  nivelul  orizontal  al placilor  de  faianta.  Randurile  superioare  se  realizeaza  la  fel, pozitia  rosturilor  verticale  trebuie  decalata  cu  o  jumatate  de placa, iar latimea acestora fiind de max 1mm.        Montarea placilor se face dupa aplicarea pe dosul fiecareia a unui start de mortar de ciment de consistenta palstica ,de 2‐3 cm.,urmarindu‐se  ca  striurile  de  pe  dosul  acestora  sa  fie dispuse  orizontal.Dupa  montarea  a  3,4  randuri  se  verifica 

Page 84: tehnologie - intrebari

orizontalitatea  si  verticalitatea  cu  dreptarul,nivela  cu  bula  de aer  si  firul  de  Pb.  La  cca  6‐8  ore  de  la montarea  palcilor  se umplu rosturile dintre palci cu mortar de ciment alb aplicat cu spaclu si o pensula moale. LAMBRIURI       Principalele  sortimente  de  produse  din  lemn  utilizate  pt palcaje  sunt  palcile  tip  PAL  de  grosime  12‐16mm  si  placile emailate sau melaminate din  fibre de  lemn cu grosimi de 3,2‐5mm,fixate  de  suport  prin  cuie,suruburi  de  lemn,bolturi  cu piulita  sau  prin  lipire  cu  prelandez.  Rosturile  dintre  palci  se acopera cu baghete de lemn profilate sau cu banda de mascare din PVC palstifiat,fixate cu suruburi in dibluri.  *Pregatirea  suprafetei  suport:  verificarea  verticalitatii  si planeitatii suprafetelor; trasarea suprafetelor conform palnului de montaj a placilor si marcarea pozitiei diblurilor si buloanelor cu  piulita;  montarea  diblurilor  in  functie  de  perimetrul suprafetei de palcat si inaltimea placilor.       Placile  tip  PAL  se  fixeaza  de  suprafata  suport  in  diblurile dinainte  aplicate  prin  cuie  sau  suruburi  pt  lemn  cu  cap ingropat, fie prin bolturi sau buloane cu piulita fixate in peretii de  beton.Finisarea  lor  se  face  fie  transparent  (lacuri),fie opac(luciu semioglinda) sau mat (prin vopsire cu email alchidal )      Placile  tip PFL se  fixeaza prin  lipire cu prelandez, aplicat cu spaclul  atat  pe  startul  suport  cat  si  pe  spatele placilor.Suprafetele  palcate  cu  PFL  email  sau  melaminat  se curata de resturile de adeziv, prin frecare cu o carpa uscata.  Nota: 

Page 85: tehnologie - intrebari

1.  trebuie  schimbat  contrastul  la poze,  inainte de a  le  lista  ! (adica mai inchise, daca vrei sa se vada ceva)  2. Subiectele de  la examen sunt exact   cele  facute pe  fituici! (adica 67, din care fiecare primeste 6 intrebari)  3. la cap5, nu sunt toate chiar complete... pt ca erau mai mult desene decat scris! Te uiti in curs (mai ales la biletele de genul ‘executarea  sapaturilor  cu  buldozerul screpar,excavator....sigur da asa ceva!) Restul sunt bine facute!