Tehnologia Materialelor

of 49 /49

Embed Size (px)

description

TM-Politehnica

Transcript of Tehnologia Materialelor

Proiectarea procesului tehnologic optim de realizare a piesei Arbore II in conditiile unui numar necesar de bucati n= 20.000 buc/an.

Se vor parcurge etapele:

1.Stabilirea rolului functional al piesei folosind analiza morfofunctionala a suprafetelor 2.Alegerea materialului optim pentru confectionarea piesei 3.Stabilirea procedeelor posibile de realizare a piesei-semifabricat 4.Obtinerea piesei-semifabricat printr-un procedeu tehnologic de turnare 5.Obtinerea piesei-semifabricat printr-un procedeu de deformare plastica 6.Analiza tehnico-economica a doua variante de proces tehnologic si determinarea variantei optime de obtinere a piesei-semifabricat 7.Succesiunea logica a tuturor operatiilor necesare obtinerii piesei-semifabricat prin procedeul optim 8.Succesiunea logica a tuturor operatiilor si fazelor necesare obtinerii piesei finite

1.Stabilirea rolului functional al piesei folosind analiza morfofunctionala a suprafetelor

Stabilirea rolului functional al piesei se face folosind analiza morfo

functionala a suprafetelor. Aceasta metoda de analiza constituie un bun instrument pentru indeplinirea obiectivelor propuse si se bazeaza pe studiul fiecarei suprafete in parte din toate punctele de vedere.

Metoda de analiza morfofunctionala a suprafetelor presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

Descompunerea piesei in suprafete cat mai simple (vezi fig.1)

Notarea tuturor suprafetelor ce delimiteaza piesa in spatiu

(vezi fig.1) Analiza fiecarei suprafete in parte s-a analizat fiecare suprafata in parte din urmatoarele puncte de vedere: forma geometrica a suprafetei, dimensiunile de gabarit, precizia dimensionala, precizia de forma, precizia de pozitie, rugozitatea si duritatea. Rezultatele analizei sunt trecute in tabelul 1.

Intocmirea unui tabel SUPRAFETE- CARACTERISTICI

reprezinta o sinteza a tuturor conditiilor tehnice de generare a fiecarei

suprafete a piesei. Este prezentata in tabelul 1.

Stabilirea tipului si rolului functional posibil al fiecarei suprafete - in functie de proprietatile si abaterile fiecarei suprafete in parte pot exista suprafete: functionale; tehnologice; de asamblare; auxiliare.

Nr

SuprafataForma

geometricaDimensiuni

de gabarit Caracteristici Rolul

suprafeteiProcedee

Tehnologice

de obtinere

Prec dimensionalaPrec.

de

formaPrec.

de

pozitieRugozitateaDuritatea

1S1

plana38---1.6Functie de mat.tehnologicaTDA

2S2

cilindrica38-0.015

-0.01

-1.6Functie de mat.functionala TDA

3S3toroidala6+0.01--1.6Functie de mat.auxiliaraaschiere

4S4

cilindrica27---1.6Functie de mat.auxiliaraaschiere

5S5

tronconica1x45---1.6Functie de mat.auxiliaraaschiere

6S6

cilindrica23---1.6Functie de mat.auxiliaraaschiere

7S7

cilindrica30.5-0.011

1.6Functie de mat.functionala TDA

8S8

tronconica1x45---1.6Functie de mat.auxiliaraaschiere

9S9

cilindrica26-0.015--1.6Functie de mat.tehnologica TDA

10S10

cilindrica21---1.6Functie de mat.auxiliaraaschiere

11S11

cilindrica24+0.014--1.6Functie de mat.tehnologica TDA

12

S12toroidala23---1.6Functie de mat.auxiliaraaschiere

13

S13sfericaR4---1.6Functie de mat.auxiliaraaschiere

2.Alegerea materialului optim pentru confectionarea piesei

Metoda folosita pentru alegerea materialului optim se numeste metoda de analiza a valorilor optime si are la baza valorificarea la maxim a intregului ansamblu de proprietati functionale, tehnologice si economice.

Pentru rezolvarea acesteia trebuiesc rezolvate urmatoarele etape:

stabilirea rolului functional al piesei, a tehnologicitatii constructiei si a conditiilor de functionare ale acesteia. Aceasta etapa s-a rezolvat la punctul precedent.

determinarea si stabilirea factorilor analitici ai problemei alegerii materialului optim : se face luand in considerare intregul ansamblu de proprietati functionale, tehnologice si economice.

descompunerea factorilor analitici in elemente primare. Toti factorii primari sunt prezentati intr-un tabel Materiale-Proprietati de forma celui prezentat in tabelul 2.

aprecierea calitativa a factorilor analitici : aceasta se face folosind un sistem de notare in functie de valoarea fiecarei proprietati k acordandu-i-se o nota tk in functie de precizia care se vrea obtinuta.

stabilirea ponderii importantei fiecarui factor primar se face tinand cont de datele rezultate din etapele precedente , acordand fiecarei proprietati k o pondere dk. In stabilirea ponderii trebuie indeplinita conditia: dk = 1 alegerea solutiei optime la momentul dat : se face aplicand

criteriul: tkdk

analiza solutiilor din punct de vedere al utilitatii lor si stabilirea conditiilor de inlocuire economica a unui material cu alt material.

In tabelul 2. se prezinta aceasta metoda de analiza care foloseste toate elementele prezentate in etapele anterioare.

In urma parcurgerii etapelor necesare alegerii materialului optim a rezultat pentru piesa Arbore II otelul de calitate OLC45 .

NrMaterial Proprietati functionaleTurnabilitateaDeformabilitateUzinabilitateaPretul de costtk*dkOB

S

FiziceChimiceMecanice

Densitatea

Conductibilitate termicaRezistenta la coroziuneHBRezist.la rupere(E*10^6)

v

t1 vt2 vt3vt4 vt5vt6vt7 vt8vt9 vt10

1OL427.3

20.22