Tehnologia 3G

19
7/21/2019 Tehnologia 3G http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 1/19 Tehnologia 3G Elaborat: Nagoreanscaia A. Gr. TLC-141 Verifcat: Russu G. lect.univ

Transcript of Tehnologia 3G

Page 1: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 1/19

Tehnologia 3GElaborat: Nagoreanscaia A.

Gr. TLC-141

Verifcat: Russu G.

lect.univ

Page 2: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 2/19

Introducere3G este o tehnologie fără fir, care are un ir de priorită i înș ț

compara ie cu genera ia precedentă. Unele din fapte peț ț

care le face deosebită tehnologia 3G pentru consumator, încompara ie cu predecesorii săi este transmiterea datelor laț

viteze mari, posibilită iile multimedia contemporane,ț

deasemenea roumingul.

Tehnologia 3G se folose te pentru conectarea telefoanelorșmobile la re eaua Internet sau alte re ele, pentru caț ț

utilizatorii să aibă posibilitatea realizării legăturilor videoi voce, conectare la internet i descărcarea fi ierelor.ș ș ș

Page 3: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 3/19

Evolu ia sistemelor de comunica iiț ț

mobile celulare

Page 4: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 4/19

Evolu ioa sistemelor de comunica ii mobileț ț

Page 5: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 5/19

Tipuri de servicii oferite

 de sistema 3G

Page 6: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 6/19

Evolu ia sistemelor Gț

  i trecerea la 3Gș

Page 7: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 7/19

Evolu ia propunerilor pentru sistemele 3Gț

Page 8: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 8/19

!cenariul pentru a doua genera ie de re ele deț ț

comunica ii mobile i de migrare către sistemele mobileț ș

de genera ia a 3ț

Page 9: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 9/19

!tructura de principiu a unui sistem 3G

Page 10: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 10/19

!cenariul de introducere a categoriilor de

servicii 3G

Page 11: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 11/19

Page 12: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 12/19

Evolu ia numărului de utilizatori ai telefonieiț

i Internetuluiș

Page 13: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 13/19

0ctorii unui sistem comple de comunica iiț

Page 14: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 14/19

/rincipalele performan%ele 3G (i 4G analiza comparativă

Page 15: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 15/19

0naliză comparativă 3G i 4Gș /entru re%elele 3G (i 4G sunt folosite diferite tehnologii. "eoarece aceste tehnologii suportă diferite

componente multimedia, toate acestea trebuie să fie dezvoltate corelat, altfel calitatea serviciilor multimedia

va suferi. Tehnologiile se vor 5maturiza6 la momente diferite de timp. "e aceea operatorii vor trebui să fie

capabili să aleagă, totdeauna, cea mai bună schemă de re%ea, atunci c'nd o nouă combina%ie devine posibilă.

"eoarece re%elele mobile vor oferi transfer de informa%ii cu diferite calită%i, aplica%iile vor trebui, la r'ndul

lor, să fie adaptive la noul mediu de operare. !e pare că viitorul va oferi servicii cu parametri de calitate

diferi%i precum (i cu modificări dinamice ale parametrilor de calitate. Este de aceea important ca în

modificarea dinamică a parametrilor să nu fie luată în considerare doar înrăută%irea ci (i posibila sporire a

calită%ii acestora, reflectată în aplica%ii. "e aceea este esen%ial ca aplica%iile (i sistemele adaptive să permităutilizatorilor să stabilească ordinea de prioritate a importan%ei parametrilor (i ca utilizatorul cu o abilitate

medie de lucru să fie capabil de a$(i prezenta op%iunile fa%ă de aplica%ia solicitată.

Page 16: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 16/19

!tratificarea ierarhică pentru re elele deț

comunica ii mobile 4Gț

Page 17: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 17/19

!tructura de principiu a unei re ele 2107ț

Page 18: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 18/19

&oncluzii !unt proiectate astfel incat sa acopere intreaga planeta8 acest lucru se realizeaza prin combinarea unei

componente terestre a serviciului 9Terrestrial$U#T!: si a unei componente care ofera serviciul cu a)utorul

comunicatiei prin satelit 9!atellite$U#T!:8

!unt gandite in ideea oferirii unor servicii universale utilizatorilor 9mult peste posibilitatile retelelor de

telefonie mobila eistente la ora actuala care permit doar comunicatii vocale si transferuri de date la viteze

scazute:8

!unt proiectate avand in vedere mediul universal in care vor fi utilizate 9incaperi, spatii deschise, locatii

fie, vehicule aflate in miscare:. hp

/entru ca serviciul sa aiba acoperire cu adevarat globala 9chiar si pe caile maritime sau cele aeriene: este

neaparata nevoie de eistenta unei constelatii de sateliti 9!$U#T! - !atellite U#T!: geostationari care sa

asigure legaturile in aceste zone. &a urmare, satelitii vor forma o parte integranta a retelelor U#T!,

completand infrastructura terestra.

Trebuie spus ca trecerea de la retelele din a doua generatie 9G: operationale in ziua de azi spre viitoarea

infrastructura U#T! se face prin intermediul serviciului General /ac;et 1adio !ervices 9G/1!:, care ofera

oarecum un serviciu intermediar intre primele doua, permitand viteze de comunicatie mai ridicate 9de la

<bps la 4 <bps: decat cele atinse in cazul retelelor G, dar neavand calitatea serviciilor si multitudinea

aplicatiilor oferite de viitoarele retele 3G.

Page 19: Tehnologia 3G

7/21/2019 Tehnologia 3G

http://slidepdf.com/reader/full/tehnologia-3g 19/19