Tehnium 07 1980

download Tehnium 07 1980

of 24

 • date post

  06-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  296
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Tehnium 07 1980

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1980

  1/24

  PUBLIOATIE L U N A R E D I T A T DE 0.0. AL U.T.C. ANUL I,NR.116

  C O N S T R U C T I I P E N T R U A M A T O R I

  S U M A R

  T I I N T ,T E H N I C ,PRODUCTIE . . . . . . . . . . pag. 2-3PROIECTUL DE BACALAUREA T -UN PROIECT A PLiCATIVC O N F R U N T R ISEMNIFICATIVESCURTCIRCUITR A D I O T E H N I C PENTRUELEVI . . . . . . . . . . . . . pag. 4-5

  Tranzistorul bipolarComutatoare electroniceTranzistorul com pus

  CQYO . . . . . . . . . . . . . pag. 6-7Multiplicarea f r e c v e n e l o rcu varactorFiltru de emisie pentru banda de 70 cmTx - 1 0 mTranzistoare - echivalente

  CITITORII RECOMANDA . . pag. 8-9Dispozitiv pentru m a c r o f i l m r iTester electronic pentru motoarede automobilSemafor electronic

  TEHNiCA M O D E R N . . . pag. 10-11Regulator de curent cu triac .Dispozitive o ptoelectronice

  TEHNIUM PENTRUCERCURILE TEHNICO-APLICATIVE . . pag. 12-13

  B a r c cu motorAUTO-MOTO . . . . . pag. 14-15

  TransmisiaBagajele pe autoturismen v a c a n t

  F O T O T E H N I C . pag. 16-17P r o i e c i adiapozitivelor

  PUBLICITATE . . . . . pag. 18I.A.E.I.-Titu: Produse noi

  ECONOMIA DE ENERGIE pag. 19Corp de iluminat

  DESIGN . . . . . . pag. 20Interior '80

  PENTRU TINERELEGOSPODINE . . . . pag. 21

  S a c o p r a c t i c

  Huse pentru automobilREVISTA REVISTELOR pag. 22

  ModulatorFiltru CWRadiogoniometrieMetronomV.X.O.

  MOZAIC . . . . . . . . . . . pag. 23TestPerspicacitateCarnet editorialAritmogrif de v a c a n

  P O T AREDACTIEI . . . . . pag. 24Radioservice

  REGULAT 1\ DECU NT U TRI Ccititi npagina 10

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1980

  2/24

  uM a i n ade sudat n puncte este

  c o m p u s din u r m t o a r e l ep r iprincipale:

  - transformatorcu comutator pen-tru tensiunii de intrare

  al curentului dinse,CUl1dclr:- e lectrozi if i x a in i sis-

  temul de r c i r ecu a p

  - sistemuldea c i o n a r e

  ai eiectrozi-lor;- pupi trul de c o m a n d i carul;- carcasa m a i n i i ,M a i n ade sudat n puncte MP-1

  este un agregat destinat suduri! ad o u piese din t a b l O l cu grosimeade aproximativ1,5 mm fiecare,

  MODUL DE FUNCTIONARE

  M a i n aeste a l i m e n t a t de la r e e a u ade 220 V i 50 Hz monofazic.

  Punerea n f u n c i u n ea m a i n i iser e a l i z e a z cu ajutorul i n t r e r u p t o r u l u igeneral de r e e a .la r s u c i r e aacestuia!n p o z i i aI beculde controlse aprinde.In acest timp primarul transformatorului nu este alimentat.

  Alimentarea transformatoruluiseface cu ajutorul contactorului, care

  . este a c i o n a tde un m i c r o n t r e r u p t o r .Acesta din u r m nu se inchide dect

  d u p ce materialul ce u r m e a z a fisudat a fost strns intre electrozi.

  2

  a 2

  II 1 1II

  este prezentz a t cu bune laboraton,d de e l e c t r o t e l t m i c . .pubhc.area aceste;l u c r r idorim s venim n acelor coiedive de t ~ n e i l ' icarlela i m b o g t i i l ' e ad o l r i i sau autod.otara;a , , . " " ! " " " , " I , . i ~ ' l , , , t . , , , h ~ , i ... 1'l

 • 8/2/2019 Tehnium 07 1980

  3/24

  unui comutator scospe panoul frontalal m a i n i ide sudat.

  l n f u r a r e as e c u n d a r care aliment e a z circuitulde utilizare are inceputul racordat la electrodul superior alm a i n i i i s f r i t u fracordat la m a s .

  A c e a s t i n f u r a r ec o n i n eo s p i r i s- a realizat din b a r de cupru. Baraeste i z o l a t cu ajutorul hrtiei. Trebuiem e n i o n a tfaptul c bara se a a z pecanto

  l n f u r a r e as e c u n d a r poate suporta un curent maximde Is = 3250 A

  de o g a m v a r i a t i com plex derepere preluate din p r o d u c i antreprinderilor patronatoare cit i de valoroase l u c r r ide bacalaureat ce cuprinddomenii diverse. Panouri didacticem u l t i f u n c i o n a l e ,m a i n i - u n e l t erealizate pentru autodotarea cabinetelor i laboratoarelor, aparate electronicede m s u r i control, diverse sortimente de truse necesare tehnologiilo rutilizaten practica p r o d u c t i v ,scheme

  luminoase, prototipuri.Profilul industrial p r o n u n a tal m a j o r i t i il u c r r i l o r ,calitatea lorcu nimic mai prejos f a de produse similare realizaten ntreprinderi specializate, caracterul polif u n c i o n a lal l u c r r i l o rde autodotare(demonstrativ, de testare, productiv),gradul de diversificare al l u c r r i l o rpractice a t e s t domeniul largde familiarizare a absolventului '80cu principalele a c t i v i t i

  Volumul p r o d u c i e ielevilor a crescut, de asemenea, intr-un ritm impresionant, sporul fiind in ultimii trei anide peste 5 milioanede lei pentru unit i l e c o l a r edin Sectorul 4. Printrer e a l i z r i l eLiceului Gheorghe i n c a i am r e i n u tfreze f u n c i o n a l e ,aparatede s u d u r ,termoregulatoare, releuride temporizare, surse de tensiune,i n s t a l a i ide galvanizare. Dar una dinprincipalele r e a l i z r iale a b s o l v e n i l o rclasei a XII-aB (diriginte: profesorIosif Gheorghe) nu a pututfi c u p r i n s in e x p o z i i e .Este vorba de un ultramodern laboratorde f i z i c cu 45 de

  TEHNIUM 7/80

  la o densitate de curent de 8 A/mm2

  ELECTROZII

  M a i n ade sudat prin puncteare doielectrozi: unul fix i altul mobil.

  B r a u lfix al m a i n i ieste executatdin b a r de cupru cu diametrul exterior de f1 = 45 mm i este fixat pe unsuport prins de carcasa m a i n i i .

  Din punct de vedere electric estelegat de un c a p tal i n f u r r i isecun

  dare a transformatorului.B r a u lmobil este legat din punctdevedere electricla c e l l a l tc a p tal i n f s u r r i isecundare a transformatoruluiprintr-un cordon flexibil.Este fixat dem a i n printr-o a r t i c u l a i ede tip bal e n ,a d i c n partea o p u s a b r a u l u imobil pe un suport tot mobil, estes u d a t o t i j ,ce se a r t i c u l e a z cu a l t t i j v e r t i c a l ,care la rinduls use artic u l e a z cu b r a u lpedalei de a c i o n a r ea m a i n i i .Pentru m e n i n e r e ab r a u l u imobil al m a i n i in p o z i i a - d e s c h i s ,este p r e v z u tun arc de o e l .

  Atit b r a u lfix cit i cel mobilau Iac a p t u lexterior citeun orificiun carese f i x e a z electrozii de schimb prinintermediul unui u r u bde fixare.

  R c i r e aelectrozilor, respectiv ab r a e l o r ,este a s i g u r a t printr-un circuit de r c i r ecu a p .

  rn acest scop, b r a e l esnt g u r i t ein interior i au cte d o u t u u r i .Iacare se r a c o r d e a z furtunurile decaucIuc ce aduc i e v a c u e a z apa der C i r edin b r a e .

  locuri, ale c r u iprincipale elementeerau n f a z de prototip cu numai unan in u r m .Conceput pentru realizareaunei game largi de l u c r r ide specialitate laboratorulb e n e f i c i a z de un sistem de televiziune cu circuit nchis,care m r e t esensibil rezonanta format i v i i n f o r m a t i v a l e c i i l o r .Conceput i realizat cu participarea elevi-:lor, acest laborator, care a necesitatzile i n o p ide m u n c i n t e n s ,oret r i t ecu pasiune i d r u i r epentrumaterializarea ideilor novatoare attde elevi ct i de n d r u m t o r i ilor, profesorulde f i z i c Iosif Gheorghe i tehnicianul Ioan Baciu, a facilitat i unalt succes profesionalal unui colectivexemplar, i anume 4 locuri pe listap r e m i a n i l o rfazei finale a Olimpiadein a i o n a l ede f i z i c .D u p cum nu estemai p u i nelocvent i faptul c din acest colectivau obtinut totim a x i m la examenul de atestare caelectricieni, examen s u s i n u tin f a aunei comisii exigentede s p e c i a l i t ide la ICEMENERG.S f r i t u lacestui ande n v m n t d e s f u r a tsub semnultranspunerii n v i a a documenteloradoptate la Forumul tinereig e n e r a i id e m o n s t r e a z cu e l o c v e n n manif e s t r i l esale specifice s e m n i f i c a i i l emajore ale c o n f r u n t r i l o rcreatoare peplan t e h n i c o - t i i n i f i cmaterializatedea b s o l v e n i ice vor fi miinen p r o d u c i esau i vor continua drumuln amfiteatrele, laboratoarele i atelierele din n v m n t u lsuperior.

  ABIIITI /';.. ,II CATAlOGUl

  JUCAliilolNu cu mult timp inu r m ,de la

  tribuna Forumului tinereig e n e r a i i ,secretarul general al partidului)t o v a r u lNICOLAEC E A U E S C U ,a t r g e aa t e n i aasupra profundelorvalori educative continuten materializarea unor prog'rame adecvate de petrecere a timpului liber. Lat u r foarte i m p o r t a n t a e d u c r i i i f o r m r i itinerei g e n e r a i i ,organizarea c o r e s p u n z t o a r ea timpuluiliber, odihnei,d i s t r a c i e i , j o c u l u irep r e z i n t o c e r i n i m p e r i o a s a c r e terii s n t o a s e i inteligente a tineretului patriei noastre.

  Un rol deosebit n asigurareaacestei c e r i n el constituie gamade jocuri i j u c r i ipuse la d i s p o z i i acopiilor,n special acele tipuri care

  se nscriu n categoria montajelor i truselor. Cu o v d i t finalitatee d u c a t i v ,montajelede c o n s t r u c i i ,jocurile electronice, precum i diversele tipuri de aero i navomodele constituie o introducerea d e c v a t pentru universul tehnicatit de familiar omului contemporan,Magazinele i raioanele specializate o f e r ,din p c a t e ,foarte p u i n esortimente atit de necesare nunumai petrecerii active i utile atimpului liber cit i unui divertisment cu o c e r t valoare f o r m a t i v .n cteva maril i b r r i idin B u c u r e t icare au raioane de j u c r i i ,aparateleA.8.C., montajele radio realizatede intreprinderea Electronicanuau mai fost livratede d o u luni, iart r a n e l ede aprovizionare cuprind

  numa