Tehnium 05 1984

download Tehnium 05 1984

of 24

Embed Size (px)

Transcript of Tehnium 05 1984

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  1/24

  REVISTA L U N A R E D I T A T DE C.O. AL U.T.C. ANULXIV - NR. 162 5/84C O N S T R U C T I I P E N T R U A M A T O R I

  II

  S U M A R

  AUTODOTARE-AUTOUTILARE. . . . . pag.2-3I n s t a l a i edein t e r c o m u n i c a iiCuplaje parazite

  I N I I E R ENRADIOELECTRONICA . . . . ... . . . pag.4-5

  Amplificatoareo p e r a i o n a l eA p l i c a i icu 741: Comutatoare

  CQ-YO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.6-7Din l u c r r i l eSimpozionuluin a i o n a lal radioamatorilor:T ransceiver m o n o b a n d

  HI-FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8 -9DANA-DeckM xer-preamplificator

  LABORATOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.10-11T este e pentrua c u p u n c t u r

  TemporizatorATELIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.12-13

  AY3-8500AdaptorRepararea materialelor sportive

  AUTO-MOTO.. . , .. , ' . . . . . . . . . . . pag. 14-15Autoturismele OLTCIT:P u n i l e i suspensiaDepanare r a p i d

  F O T O T E H N I C . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 16-17Filtre de conversieInele intermediareDefecten procesul devirare

  CITITORIIR E C O M A N D . . . . . . . . pag.18-19MAIAK203: Opriret e m p o r i z a t

  Comanda tiristoarelor cuimpulsuriAparat de m rit

  TEHNiCAM O D E R N .. , . . . . . . . . pag.20-21Sisteme cu microprocesoareTeleviziunean culori

  REVISTA REViSTELOR. . . . . . . . . . pag.22Convertor 144/28 MHzMixerMinitimerTDA 2310

  CONCURSUL DE C R E A I ET E H N I C PENTRU TINERET..MODERNIZAREAL O C U I N E I ". . . . . pag. 23SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 24

  Tl4M

  TRANSCE IVERMONOBANDA

  ( C I T I IN PAG. 6)

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  2/24

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  3/24

  D a c unul di n a b o n a id o r e t es ia l e g t u r acu postul central, singura m a n e v r este a p s a r e abutonului K" care prin linie (Ia m a s )nchide circuitul de alimentare al sistemului de apel optic i acustic:punctul de m a s (+), contactul102-103, n f u r a r e ade difuzor, liniaAL, contactul 82-81 (cheia de abona t S1 la pupitrul central), lampaFL1' oscilatorul OSC, m i n u u lsurseide alimentare (emitor T5)' In acestec o n d i i i ,lampa FL1 n c o r p o r a t nbutonul-cheie al postului de abonatcare a efectuat apelul va lumina, iaroscilatorul va emite semnal. La primirea apelului, postul central r s -punde r s u c i n dcheia-butonRS72302CA (S1) i astfel contactul82 se ntrerupe pe contactul 81 i sel e a g de contactul 83, care princontactele 42-41-33-11-12 c u p l e a z pbonatul la intrarea amplificatorului.In a c e l a itimp, contactele 72-73r e a l i z e a z alimentarea amplificate-.rului. Difuzorul de la pupitrul postu-I ui central se a f l conectat la i e ireaamplificatorului prin contactele53-52 t r a p a t ecu contactele '32-31; .43-21-22. Se a p a s de c t r epostulcentral' butonul K, s i t u a i en care sei n v e r s e a z p o z i i adifuzorului postului central cu microfonul "M " de 200

  o (TONSIL) i se r s p u n d eabonatului c apelul a fost r e c e p i o n a t .

  D a c postul central d o r e te s cheme un abonat , r s u c e s t echeia-buton S1 sau S2' n f u n c i e 'dep r e f e r i n , i a p a s butonul K1.

  Urmarind schema, observam c prin r s u c i r e acheii S1' a l i m e n t mamplificatorul i lampa SL din soclulK prin contactele 72-73, c u p l mlinia abonatului selectat prin contactele 82-83 la contactul 42. Prin a p -sarea butonului de apel K1 se stabilesc contactele 12-13 cupITndoscilatorul la intrarea amplificatorului prinintermediul lui C11 , contactele 22-23 t r a p a tcu 42 cuplnd linia abonatului la i e i r e aamplificatorului i contactele 91-92 care vor alimenta oscilatorul. n aceste c o n d i i i ,semnalulemis de oscilator este transmis prinintermediul amplificatorului pe liniec t r eabonat si se va auzi n difuzorul acestuia.' Pentru a r s p u n d e ,abonatul a p a s butonul K" i conf i r m r e c e p i o n a r e aapelului. Postulcentral va a p s asuccesiv pe butonul K pentru d e s f urarea conversa i e i .De m e n i o n a tc , pe tot parcursul c o n v e r s a i e i ,postul de abonat vatrebui s i n cheia K" a p s a t ,pentrl1 a putea fi auzitde postul central

  In cazul n care se d o r e te ca P')S-

  CUPLAJEPARAZITE I I

  In g . O V I D IU D R A G O M I R E S C U ,I n g . M I H A I C O D I R N A I

  A acu m am a r t a tdeja de multeori, este i n e v i t a b i l crearea buclelorde m a s .Pentru a micsora efecteleperturbatoare datorate c u r e n ilor di netajele componente, se iau diferitem s u r i ,n f u n c i ede c e r i n e l eimpuse de raportul de semnal/zgomotf r e c v e n ade lucru, gabarit. cost etc

  Un exemplu la n d e m n esteacela al unui amplificator stereofonic avnd o s u r s de semnal cu unsingur punct de m a s .S o l u i acons t r u c t i v este cea a r t a t n figura30 i c o n s t n montarea unei rezist e n ede p n la 10 n n serie ntremasa de intrare a f i e c r u icanal sic a p t u lrece al generatorului desemnal stereofonic (cap magnetic,d o z c e r a m i c etc.). Plasarea nacest mod a r e z i s t e n e ir are ca

  efect reducereac o n s i d e r a b i l

  a curentului de ntoarcere di n etajele finale prin traseele de m a s dinspreintrare, acesta prefernd calea sauc i l e cu i m p e d a n r e d u s ,maiexact m i n i m ,spre sursa c o m u n de alimentare. Curentul I va urmaspre punctul de alimentare comuntraseul indicat de s g e a t acu liniec o n t i n u ,prin r e z i s t e n e l er valoareacurentului fiind n e g l i j a b i l n raport.cu primul, genernd c d e r ide tensiune la intrare mici ce nu vor maiafecta buna f u n c i o n a r ea montajului. I n l o c u i r e z i s t e n e l o r'T se potmonta i n d u c t a n ede valori mici, sol u i ecare se a d o p t n cazul unoretaje ce l u c r e a z la n a l t f r e c v . e n .To t n locul r e z i s t e n e ir se poatemonta o d i o d (figura 31), avndl n s n vedere locul unde va fi plas a t pe traseul de m a s pentru a nuntrerupe alimentarea etajelor de laintrare cu curent continuu. Di na c e a s t c a u z ,dioda se m o n t e a z de cele mai multe ori la intrarea netajele respective. A c e a s t din u r m s o l u i eeste f o l o s i t larg n tehnicacircuitelor logice.

  TEHNIUM 5/1984

  o a l t s o l u i en reducerea etectelo r p e r t u r b a i i l o rprin bucle de masaeste ntreruperea lor folosindtransformatoare separatoare la intrare sau la i e ire. Astfel, n figura32 este prezentat cazul u t i l i z r i itransformatoarelor la intrarea nd o u sisteme cu s u r s c o m u n dealimentare. Dezavantajul folosiriitransformatorului este (n unele cazuri) gabaritu! mare, precum i pre u l relativ ridicat, peITn g faptul c a c e a s t c o m p o n e n t nu a s i g u r trecerea unei benzi de f r e c v e n prealargi, ea fiind l i m i t a t att inferior ct i superior. O d a t cu c r e t e r e afrecv e n e i ,c r e te i efectul capacitiv ntre cele d o u trasee. Totusi nu vora p r e acuplaje parazite deoarecec u r e n i ide alimentare din fiecare

  etaj ses e p a r

  prin traseele dem a s

  respective, n e i n f l u e n n detajul c e l -lalt.

  n figura 33 este prezentat cazuln care transformatorul se m o n t e a z la i e ire. Figura 33a s u g e r e a z unamplificator intercalat ntre un generator i o r e z i s t e n de s a r c i n ,careau cte un punct de m p m n t a r eSepararea se r e a l i z e a z prin legareCl

  _ transformatorului ntre iesire si sar- C i n (figura 33 b). . .

  O s o l u i eceva mai s c u m p esteaceea a a l i m e n t r i idin d o u sursede curent continuu separate, s o l u i ece poate fi u t i l i z a t n cazul amplificatoarelor stereofonice al c r o rgenerator de semnal are un singur cap t "rece" (figura 34).

  S-a a r t a tanterior c n cazul buclelor de m a s n curent alternativ,acesta p r e f e r drept cale de ntoarcere calea care m p r e u n cu traseulde ducere f o r m e a z o b u c l de ariem i n i m .Acest fenomen este cu attmai p r o n u n a tcu ct f r e c v e n ade lucru c r e te. De asemenea, cu m r i r e af r e c v e n e idensitatea de cu ren!c r e te spre exteriorul conductorului

  tul central s intre n l e g t u r dir e c t cu postul de abonat solicItatf r avertizare s o n o r ,se va folosivarianta "B " conform schemei, f r s se f a c vreo modificare la postulcentral. N u m r u lde a b o n a ipentruacest montaj ('!'ste nelimitat. cuplndchei S,-Sn n funct ie rJe c e r i n e l ece se impun; in acest caz se vorefectua m u l t i p l i c r ila contactele 72,73, 83. Terminalele AL vor fi scoasen spatele pupitrului central sau lateral, prin intermediul mufelor demagnetofon.

  I n s t a l a i ase r e c o m a n d a fi utiliz a t n ntreprinderi prin autodotare,n c o l i ,n laboratoare, pentru form a i i l ePSI etc., p e r m i n d l e g t u r acu toate zonele din cadrul unei ntreprinderi.

  De asemenea, se poate utilizapentru paza unor obiective, supravegherea mersului unor i n s t a l a i insubteran folosind varianta postului deabonat tip "B", cu ascultare d i r e c t .

  D a c n locul butonului K" sem o n t e a z un n t r e r u p t o rfixat n tocul u i i ,care s cupleze la deschiderea u i i ,acesta va permite postului de p a z s fie avertizat i . cupITnd butonul de la postul central pep o z i ia care sem n a l i z e a z , s p o a t auzI ce se n t m p l n camera su-

  a

  pusa o b s e r v a i e i i deci s i n , e r v i n aprompt. Pentru acest caz se va folosi numai varianta "B".

  I n s t a l a i af u n c i o n e a z bine ped i s t a n emari, folosind conduct;orbifilar tip p a n g l i c (coborre antenaTV) sau monofilar, caz n care secere s avem o b u n p r i z de maSac o m u n ntre a b o n a i i postul central. Peste d i s t a n e l ede 500 m se vafolosi conductor cu s e c i u n e ade0,75-1 mm.

  Butoanele-cheie tip RS72301 C,RS72301 F, RS7.2302CA se p r o c u r la cerere de la Intreprinderea "Electromagnetica" di n Calea Rahovei nr266, sector 6, B u c u r e t i ,iar l m p i l etelefonice t5,5 de 12 V 0,045 A sep r o c u r la cerere de la Intreprinde-rea "Stea ua" Fieni.

  I n s t a l a i ad e s c r i s f u n c i o n e a z nmai multe sectoare de activitate di ncadrul ICEM, str. Mehadiei nr. 39.sector 6, Bucu r e ti. Ea s e r v e te lac r e t e r e an u m r u l u ide i n f o r m a i intimp, la o mai b u n utilizare a timpului afectat p r o d u c i e i ,o mai bunasupraveghere a proceselor tehnologice, la descongestionarea centralelor' telefonice de i n s t i t u i e .

  ..

  D a c e x i s t d o u conductoare princare. c i r c u l curent de frecventamare (figura 35), r e p a r t i i acurentului n sectiunea lo r nu mai este ca oc o r o a n ' c i r c u l a r ,ci se m r e s t espre interiqrul suprq,fetei cuprinsentre conductoare. Acest efect estenumit efect de proximitate. To t nl e g t u r cu el, s presupunem urm t o r u lexperiment ilustrat n figura36. Fie un generator, o r e z i s t e n des a r c i n ,un fi r de ducere, iar ca fi rde ntoarcere un plan de m a s P. Laf r e c v e n j o a s calea de ntoarcerea curentului este greu de precizat

  CONTINUARE iN. NR. "UTOR

  3

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  4/24

  Pag in ic- raa l iza te d e f i z . A . M A R C U L E S C U

  Ri

  n a c e a s t s i t u a ie, caderea de tensi- ,une pe RIdevine Ef=Ea - U/2, de unde -+Ea =U/2 + EfPe EfI putemexprima nf u n c i ede U i ( c d e r e ade tensiune Ultima egalitate, pe care o vom

  transcrie sub forma:e Ri), t i i n dc r e z i s t e n e l eRf i Risnt parcurse practic de a c e l a i curent (intrarea AO nu absoarbe

  Rfcurent semnific3tiv): Ef = - U ' n

  Rifine, c d e r e ade tensiune pe Ri see x p r i m Ui U/2 Ei (am neglijatr e z i s t e n a i n t e r n a sursei Ei sau amconsiderat-o i n c l u s n RI). Inlocuind succesiv r e l a i i l ededuse maisus, o b i n e m :

  U/2

  A p l i c a i icu 741

  RlEa = U/2 - (EI - U/2) (7),

  Rireprezin t tocmai e c u a ia caracteristiciide transfer c u t a t e .

  A f i r m a i a f c u t la nceput se ver i f i c acum direct pe f u n c i adetransfer: montajul a m p l i f i c v a r i a i -ile tensiunii de intrareEi njurul valorii U/2. Mai precis, pentruEi .c= U/2,tensiu nea de i e ire este Ea == U/2; pem s u r ce Ei scade de la U/2 sprezero, Ea c r e t espre U (practic nu vaatinge valoarea U, existnd o limi-

  COMUTATOARENumeroase a p l i c a i iale amplifica

  toarelor operat ionale se b a z e a z pef u n c i o n a r e aacestora ca n t r e r u p toare sau comutatoare electronice,ies irea AO bascuTnd ntre s t ri le des a t u r a ie p o z i t i v i s a t u r a ie negat i v ,ca urmare a a p l i c r i iunor semnale c o r e s p u n z t o a r epe i n t r r i .

  n continuare v propunem spreexperimentare cteva variantesimplede comutatoare bistabile si monostabile realizate cu circuitul /jA741(numerotarea pinilor corespundecapsulelor cu 2x7 terminale). Caelement de a c i o n a r es-a indicat unreleu de 12 V, cu r e z i s t e n abobineide cel p u i n200n, dar, cu m o d i f i c r iadecvate, toate montajele po t fitranspuse pentru comanda s t a t i c (cu tranzistoare de putere, tiristoareetc.) a unor consumatori de putered o r i t .

  Principiul de f u n c i o n a r er e z u l t din figura 1, unde am considerat unAO alimentat d i f e r e n i a l ,cu tensiunile Vcc f a de m a s .Semnalul dec o m a n d se a p l i c pe intrarea inversoare, care are n repaus p o t e n i a l u lnul, fiind p u s la m a s prin rezist e n aR,. Intrarea neinversoare estec o n e c t a t direct la iesirea AO, realizndu-se astfel o r e a c i e p o z i t i v tot a l , cu rolul de a u t o m e n i n e r eastarii existente la i e i r ed u p ncetarea semnalului de c o m a n d .Acestlucru permite utilizareaunor semna!e de c o m a n d de s c u r t durata,respectiv a c i o n a r e acomutatoruluipr l n a p s a r e aunor butoane cu revenire.

  4

  S presupunem, de exemplu, c am a p s a tscurt butonul B,. T ensiunea p o z i t i v +Vcc a p l i c a t i n t r r i iinversoare determin trecerea ies iriinstarea de s a t u r a i e n e g a t i v ~Prinbucla de r e a c i e ,intrarea neinversoare va c p t a i ea a c e l a i poten i a l negativ, care tinde s f a c i e irea i "mai n e g a t i v "(lucru imposibil, deoarece ea are deja p o t e n i a l u lnegativ maxim). La eliberareabutonului B1' i e irea i p s t r e a z timpnelimitat starea de s a t u r a i enegat i v tocmai d a t o r i t acestei r e a c i ipozitive.

  D a c a p s macum scurt butonulB2 p o t e n i a l u l- V c c aplicat i n t r r i iinversoare d e t e r m i n bascularea ie i r i i n starea de s a t u r a i ep o z i t i v .R e a c i a" n t r e t e "a c e a s t stare.m e n i n n d - o i d u p eliberarea butonului.

  M e n i o n mc r e z i s t e n aR, trebuie s a i b o valoare suficient demare, pentru a nu scurtcircuita sursele de alimentare la a p s a r e abutoanelor de c o m a n d .

  O p r i m a p l i c a i ea principiuluidescris este d a t n figura 2, reprezentnd un comutator electronic bistabil. ntre ies irea AO si s a r c i n (releu) s-a interpus untranzistor T,de m i c putere (BC 107, BC 171etc.), n c o n f i g u r a i ede repetor peemitor, cu rolul de amplificarencurent. Comanda de pornire se d prin a p s a r e as c u r t a lui B2' iar ceade oprire prin a p s a r e as c u r t a lui

  Mentinerea n este nelimi-n a'mbele starI, unde si cali-

  tare i n t e r n despre care vom vorbimai trziu); invers, cndEi c r e t edela U/2 spre U, tensiunea Ea scadespre zero ( e x i s t i aici o limitare int e r n ) .F a de zeroul falsaplicat int r r i i neinversoare si transferat lai e ire, amplificatorul' este tot inversor, n sensul c o crestere a semnalului de intrare duce' la s c d e r e asemnalului de ies ire si viceversa.Factorul de amplificare' este dat to tde raportul -RrR , ca i n cazulmontajului din figura 13, cu deosebirea c el se a p l i c d i f e r e n e iEi

  U/2, a d i c valorii semnalului de intrare n raport cu zeroul fals, U/2,

  Este u o r de observat c pentrusemnale negative de intrare (Ei< o),d i f e r e n aU/2- Ei se t r a n s f o r m ns u m i tensiunea de i e ire Ea"fuge" spre valoarea U (cu limitareai n t e r n ,n f u n c i ede tipul AO).Pentru a putea t o t u i prelucra semnale de intrare alternative, sursaEitrebuie c o n e c t a t prin intermediulunui condensator Ci, care s e p a r componenta c o n t i n u .D a c rezist e n e l ecare a l c t u i e s cdivizoruldinintrarea neinversoare snt foartemici nc o m p a r a i ecu Ri i Rl (R1,2

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  5/24

  comenta f r a analiza structura int e r n de principiu a AO).

  Procedeul descris privind alimentarea AO cu s u r s u n i c poatefi transpus i pentru c o n f i g u r a ia deamplificator neinversor, de exemplu a a cum se a r a t n figura 25.l e roul fals, o b i n u tdin punctul median al divizorului R1- R 2 , se a p l i c tot i n t r r i i neinversoare, alegndu-se n jurul valoriiU/2 (R 1 = R2 ) .'Tot aici se aduce i semnalul alternativ de intrare, cuplat prin condensatorul Ci (cu pierderi foarte mici).I n t r r i iinversoare i se a p l i c o reac i e n e g a t i v n curent continuu prinr e z i s t e n aR3 i o r e a c i en e g a t i v ncurent alternativ prin divizorul RJRs,cuplat prin condensatorul Cp Deobicei, r e a c i an curent continuueste mai s l a b ,R3 avnd valori de'ordinul megaohmilor.8e poate demonstra (nu o vom face aici) c ,pentru R3 ~ R4' Rs, c t i g u ln tensiune al montajului este dataproximativde r e l a i aGv = 1 +R4Rs.Condensatorul de r e a c i eCr se Inalege astfel ca r e a c t a n asa capaci-t i v pentru f r e c v e n am i n i m de lu-cru s fie foarte m i c n compar a i ecu Rs, a d i c astfel ca (1/2 1 T f m i ~C r) ~ R5

  Eoii2::::

  lEilEi2

  Eref Eo 1O l i O

  Eo=A(Eit-Eref )

  dau prin a p s a r e aunor butoane, ciprin simpla atingere cu degetul asenzorilor 82 i respectiv 81, "Contactele" astfel realizate introduc n

  serie cu intrarea inversoare rezist e n erelativ mari (kiloohmi p n lasute de kiloohmi,n f u n c i ede umiditatea s u p e r f i c i a l a pielii, de natura, forma i dimensiunile senzorilor). Aceste r e z i s t e n ef o r m e a z mp r e u n cu R1 pe rnd, cte un divizor rezistiv ce are ca efect nedoritmicsorarea nivelului realal semnalului de c o m a n d .Pentru a asiguratotusi bascularea f e r m a comutatorului, se impune m r i r e aconsidera-

  a valorii luiR1 (orientativ ntre1si 10 MO),astfelnCt r e z i s t e n e l e

  contact ale senzorilor s d e v i n mici n c o m p a r a i ecu R1 ntr-adev r , tensiunea de c o m a n d trebuies fie mai mare n valoare a b s o l u t dect tensiunea de i e ire, r e f l e c t a t prin r e a c i at o t a l pe intrarea neinversoare; cum iesirea se a f l n satur a i e ,nu ne putem permite luxul dea. "pierde" pe contactele 81, 8 2 frac i u n i importante din tensiunea dealimentare.

  de a l t parte, nu putem nicis exagerat de mult pe R1' de-

  TEHNIUM 5/1984

  IO- - - - - l I . . - - - o

  Ee = A(EiZ'"Eref )

  oarece r i s c ms nu mai a s i g u r mcurentul necesar pentru polarizareai n t r r i i ,de unde ar rezulta instabilitate n f u n c i o n a r e .

  Valoarea mare a lui R1 s p o r e t esensibilitatea montajuluif a de par a z i i ielectrici din mediul ambiant.Rezultate bune se o b i nt o t u imontind n paralel cu R1 un condensatorC 1 de 1-10nF i eventual ( d a c seimpune) ecrannd conexiunile de laintrarea inversoare la cei doi senzori. v a r i a n t a montajului a d a p t a t pentru comanda d i r e c t ( f r releu)a unui consumator de putere maimare este d a t n figura4. Cu valorile indicate s-a o b i n u to comutaref e r m pentru r e z i s t e n eale senzorilor de p n la 500 k.o. D u p cum seo b s e r v ,releul a fost nlocuitprintr-un tranzistor 2N3055, n conexiune de repetor pe emitor (evident,montat pe un radiator adecvat).

  8 ~ n z o r i ipot fi r e a l i z a iprin corodarea unor b u c imici de textolitplacat, de exemplu d u p modeluldin figura 5, sau prin lipireaunor fom metalice pe suportul dorit.

  Ultimul montaj propus (fig. 6) rep r e z i n t un comutator monostabil,

  O - - - - - - ~ I . _ - - - - ~

  In

  R e a c i a n e g a t i v reduce i dea c e a s t d a t i m p e d a n ad i n a m i c

  de i e ire, n schimb efectulde c r e -tere a i m p e d a n e idinamice de intrare se pierde din cauza divizoruluiR1- R 2 , care, din punct de vederealternativ, este " v z u t "de c t r esursa de semnal n paralel cu intrarea. Mai precis, divizoruld i c t e a z practic valoarea i m p e d a n e idinamice de intrare, 2in = R1 II R2 = R1R2/(R1 + R2). De a c e a s t o b s e r v a i eseva i n e seama la alegerea rezisten e l o r din divizor, pentru o b i n e r e ai m p e d a n e ide intrare dorite. Deexemplu, pentruli n = 24 k.o, putemlua aproximativRi == R2 = 47 - 51 k.o.D a c a c e l a i montaj este folosit cuo s u r s de semnal avnd i m p e d a n ai n t e r n mult mai m i c ,de exemplu1 k.o, putem m b u n t iadaptareaconectnd n paralel cu bornele deintrare o r e z i s t e n a d e c v a t (cca1 kn, pentru exemplul dat).

  8. COMPARATORUl DE TENSIUNE

  Revenind la amplificatoruloper a ional f r r e a c ie, caracteristicag e n e r a l de transfer (1) - unde

  cu durata de m e n i n e r e(n starean e s t a b i l ) a j u s t a b i l prin alegereavalorilor R3"C1 Releul a n c l a n e a z la a p s a r e as c u r t a butonuluiS i

  se e l i b e r e a z automat d u p interva.Iul de timp prestabilit (cca 10s pentru R3=3,3 MO i C1=1I1F).

  U r m r i n dschema, o b s e r v mc intrarea neinversoare este p u s lam a s prin R3' iar intrarea inversoareeste p O l a r i z a t u o r pozHiv ( cca0,5 V f a de m a s )prin intermediuldivizoruluiR1-R2 , pentru a asiguranrepaus s a t u r a i an e g a t i v a i e irUAO, deci blocarea lui Tl' R e a c i ap o z i t i v ,aici tranzitorie, este realiz a t de condensatorul Cl , conectatntre l e irea AO i intrarea neinversoare.

  La a p s a r e as c u r t a butonului 8,intrarea inversoare p r i m e t e-6 Vf a de m a s ,ceea ce d e t e r m i n bascularea iesirii n starea de satur a i ep o z i t i v . 'D u p eliberarea butonului, a c e a s t stare se m e n i n e ,gra i e r e a c i e ipozitive, dar numai atttimp cit intrarea neinversoare r mne mai p o z i t i v decit intrarea in-

  amplificarea n b u c l d e s c h i s ,a,se mai n o t e a z adeseori cu A, Acsau AoL - ne s u g e r e a z cea mais i m p l a p l i c a i ep r a c t i c a AO,anume de comparator de tensiuned ~precizie.

  I n t r - a d e v r ,s presupunem c una din tensiunilede intrare, Ei1' Ei2'este f c u t f i x (de' r e f e r i n ) ,iarc e a l a l t este o tensiune v a r i a b i l dec o m a n d (eventual o b i n u t cu ajutorul unui traductor sensibil la lum i n , t e m p e r a t u r ,umiditate, undesonore sali electromagnetice, rad i a i i etc.). E x i s t d o u v?rianteposibile, d u p cum tensiunea de ref e r i n E ref se a p l i c i n t r r i iinversoare (E ref = Ei2' fig. 26) sau i n t r r i ineinversoare (Eref = Ei1' fig. 27).Vom analiza doar primul caz, c e l -lalt fiind a s e m n t o r .

  PEVltru montajul din figura 26,e c u a ia caracteristici de transfer(1) devine:

  Ee = A (Ei1-':Eref) (8)

  versoare, a f l a t acum la +0,5 V f a de m a s .P o t e n i a l u lpozitiv al i n t r " ' "rii neinversoare, maxim n momentula p s r i ilui S, scade treptat prin nc r c a r e acondensatorului C1; cnd eldevine mai micde 0,5 V, i e i r e acom u t automat n starea de s a t u r a i en e g a t i v ,care se m e n i n e n e l i m i t a t( p n la o n o u c o m a n d ) .

  Condensatorul Ci va fi nepolarizat, cu un -curent d ~ f u g ct maimic. '

  n fine, m e n i o n mc , i acest comutator poate fi transpus n variantade c o m a n d prin senzor, lucru careI propunemca exercit u constructorilor amatori.

  +6V

  ov

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  6/24

  n felul acesta e x i s t la d i s p o z i ietrei elemente de reglaj fin. Pentru aasigura la i e irea tranzistorului T3 os a r c i n c o n s t a n t r e z i s t i v (aici cca50 O). ntre nodul 20, modulul 1 inodul 11, modulul 4 se poate introduce prin intermediul comutatorului K3 o punte de m s u r .

  Filtrul IT este folosit i la r e c e p ie;semnalul r e c e p i o n a tse transmiten acest caz prin condensorul CA.Pe timpul emisiei, acest condensator este practic cuplat la m a s priAintermediul releu lui electronic dea n t e n ,intrnd astfel n paralel peprimul condensator din filtru! IT.

  Componente le releu lui electroni cde a n t e n snt desenate n figura2 a/1, ncadra te de lini i ntrerupte.Ele snt montate n s pe modulul 6.Tensiunea de r a d i o f r e c v e n prez e n t la emisie la intrarea filtruluirrdeschide diodele 02' 03' semnalulla intrarea amplificatorului RF rec e p i elimitndu-se la cca 0,7 Vvv.

  Pe de a l t parte, anterior se a p l i c de la comutatorul electronic KOX otensiune de +12 V la nodul 67,dioda 0 4 conduce conectnd sprem a s intrarea n modulul 5. La rec e p i e ,diodele 02' 03' 0 4 (tip1N4148) p r e z i n t r e z i s t e n efoartemari.

  n figura 2b snt reprezentate res-'tul etajelor folosite la r e c e p ie. Op r o b l e m care n e c e s i t d e o s e b i t a t e n i en cazul receptoarelor cuconversie d i r e c t este cea a modul a iei parazite p r o d u s de s t a iile deradiodifuziune puternice aflatenv e c i n t a t e abenzilor de radioama-tori (4). .

  Pentru a atenua acest inconvenient, s-a adoptat pentru mixer os c h e m cu diode antiparalel. Cuasemenea scheme au rezultat sens i b i l i t ide cca 1,5 j.N (0,36 jJ.V cudiode Schottky), a t e n u r iale semnalului oscilatorului n circuitul deintrare de cca 55 dB,. a t e n u r iale

  6

  DIN LUCRARilESIMPOZIONUlUI NATIONALAL RADIOAMATORILOR -

  BuzAu 1983

  I n g . G H . D R A G U L - E S e U -V O B H G , B r a f l S o v

  semnalelor s t a i i l o rAM puterniceaflate la 50 kHz de peste 80 dB (5).F r e c v e n aoscilatorului este j u m -tate din valoarea f r e c v e n e isemnalului r e c e p i o n a t ,avantaj pentrustabilitate

  Utiliznd un mixer armonic cudiode antiparalel i un amplificatorselectiv de RF la r e c ~ p i e ,nu au fostobservate fenomenele nedorite dep t r u n d e r eAM semnalate mai sus.

  Amplificatorul de RF r e c e p i e-fig. 2b/ modulul 5 u t i l i z e a z un etajcascod' (FET bipolar) urmatde unetaj repetor pe emitor cu bobinelecircuitelor dcord,ate petor de f e r i t .Este reglat pentru cca 10 dB c t i g .

  I T ]

  TABELUL HR. 2

  Placi Ho d

  1 33

  101111

  2 2122

  3 11

  15

  4 12

  5 58

  12161717

  6 511141516161818232428293132363739404247

  5151525253

  53545455555757

  595962626161

  ;{Ten_une RegIm

  O b s e m l l- [ Vc cl - rvwl Rx Tx

  6.9 x0,3 x ' ,7,4 x6.9 x0.8 l(

  4.6 x 12 x 1 '.

  1.15 x 2:

  4,45 x 38,8 x x

  20 x 41,5 x6.8 xo.n x

  12,3 x13,2 x""O li

  2,5 x 16.1 x

  12,6 x6,3 x6,3 x= 0 x""O x

  12.6 x6,5 x6,5 x6,5 x6,5 li6,5 x3,7 x6,5 x6,5 x

  13 x6,5 x""O x6,9 x4,5 l(0,5 x3.9 Il3,4 x3.9 x

  12,1 x4 x3.9 x

  13,21> x3,4 l(

  13,2 x12,2 x13,3 x13 x""o x

  12,7 x12,6 x= 0 x

  TEHNIUM 5/1984

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  7/24

  1. Tensiune de RF m s u r a t cuvoltmetru 20kWV, p r e v z u tcusonda din 5.

  2. c o n t i n u m s u r a t care corespunde fVFO =::

  la care corespunde

  absorbit: Ia recep i e95 mA, la emisie 260 mA.Curentul total absorbit de PAm s u r a t conectarea unui mi-

  locul strapului

  rJ 64,5 %

  s fie un FET cumai mare, de

  (se m i c ' o r e a z 5Rs 2 cca 200n i se r e g l e a z P6pentru o tensiune lanodul 6 de cca6V; se m i c o r e a z 6Ri 2, eventual5R 14 16 pentru T11 )

  La nevoie se pot monta d o u FET-

  ur n ia r pentru T10

  se va fo-losi , u r m r i n do b i n e r e aunui curent de colector de cca5-20 mA.Se folosi i alte c o n f i g u r a i i ,

  cu poarta la m a s n locsau repetor pe s u r s

  T11 n caz c se va adopta o s c h e m

  RAA, tensiunea de reglaj se poatela nodul 18, schimbnd stra

  dintre nodurile 15-16 ntre no-15--18.

  Pe timpul emisiei se taie alimen-tarea aplicnd la nodul17 tensiune O V de la KOX.

  2 b/6a} este ri contrantiC)ar:3Iel (4). Sem

  snt defazate/amplificate cu , de tip /3A741.C t i g u lde conversie m s u r a tnnodul 13 un semnal de RF

  la B, modulul 1, estecea 34 dB.continuare, semnalul de JFamplificat cu unul din cele

  amplificatoare o p e r a i o n a l en !)M 324.

  ntre nodurile 19 si 26este cca 46 dB. Semnalul de ies re se a p l i c unui filtru activ treceb a n d cu d o u celule cu f r e c v e n a

  de cca 800 Hz, folosindd o u din amplificatoarele ope

  r a i o n a l ec o n i n u t en f5M 324.Caracteristica de selectivitate a

  filtrului este r e d a t n figura 6. Cucomutatorului K1 se poate

  fie semnalul deJF aplicat laintrarea FTB, fie cel trecut prin una

  ambele celule ale acestuia.conectate ntre

  28, 29, respectiv 29,selectate la punte1%.

  F se a p l i c apoi,potentiometrului

  la ultimul amplificatorCI 2 (/:lM 324).C t i -

  U " " ~ ; ' : H U I Oeste de cca 36 dB. Re-

  tranzistorul T14monito

  rului cu care a p l i c ,n ritmulm a n i p u l a i e i ,semnal de cca 1 kHz

  P7

  KOX (fig.la nodul61 o tensiune de 12 la r e c e p i e icea O V la emisie, iar lanodul 62 otensiune O V la si 12 V la

  f u n c i e a C i o n a r e a

  acestuia conden-

  TEHNiUM 5/1984

  rn

  / 5KI t;:J~ o n'l i ~ n = r 9 t ;~ / O n7/ 3BC/70

  t/2V

  /OOn

  satorul 6C 51 2 se d e s c a r c prin6R so 51 i 0 16 (1N4148) relativ ra

  pid, provocnd bascularea trigerului Schmitt realizat cu T1S i T16 . T16conduce, p o t e n i a l u lnodului 55scade sub 12 V i T17 se [email protected] h e a z ,la nodul 62 rezultnd 12 V.n a c e l a i timp se d e b l o c h e a z T18 ,ia r T19 se b l o c h e a z ;la nodul 61 rez u l t cca OV.

  :;9

  2K2

  D161N/.;.JIHJ

  La ridicarea manipulatorului,condensatorul 6C 51 2 se va n c r c a ,darcu o c o n s t a n t de timp mai mare.Modificnd valoarea acestui condensator se poate regla timpul dement inere a KOX-ului.Comutatorul ks ( o p i o n a l )permite alegereaunui timp de m e n i n e r emai mare(0,5 s) sau mai mic cnd transceiverul trece automat pe r e c e p i en

  Tit -8C170

  l - - e - - ' 4 . . - - - .......... + '2 V,.

  ....... -.-2' ....+12 V

  +/tv,

  CI-2 / ,M 32/j.Stiti . 9 71,/

  3KJ

  timpul pauzelor de m a n i p u l a ie,QSK.

  Cablajul imprimat. n figura 3 sntredate desenele cablajelor imprimate, partea p l a c a t ,pentru modlulele 1,2,3,5 i 6.

  (CONTINUARE N PAG.:l3)

  7Il

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  8/24

  e l a v C R A c I U N M A R I A N ,L i c e u l indc.uU:;rial ! , U n i r e u l l I " - B u c u r e t i

  La conceperea schemei s-au folosit cteva artificii pentru m b u n t irea parametrilor f u n c i o n a l iai casetofonului "Dana".

  Pentru m b u n t i r e araportuluisemnal-zgomot (S/N),'partea de AFa fost a l i m e n t a t de la o s u r s separata, primul etaj realizndu-se cuFET cu zgomot propriu mic. Ceade-a doua tensiune de alimentareeste s t a b i l i z a t i de valoare relativ

  mare, ceea ce aduce unele avantajecum ar fi folosirea unor r e z i s t e n ede s a r c i n de valoare m r i t ,cu inf l u e n epozitive asupra benzii def r e c v e n r e p r o d u s i a distorsiunilor (prin aplicarea unei r e a c i inegative profunde).

  Pentru m b u n t i r e a r s p u n s u l u ila f r e c v e n ejoase s-au n l t u r a t(pect a fost posibil) condensatoarelede decuplare i s-a proiectat celde-al doilea etaj de amplificare cutrei tranzistoare cuplate n c.c.

  Cu preamplificatorul astfel proiectat, f r c o r e c i i i n p o z i i aredare,s-a o b inut o b a n d de f r e c v e n de14 Hz - 80000 Hz, cu o liniaritatede 1 dB i un raport SIN neponderat de 63 dB.

  Pentru nregistrare s-a folosit unoscilator de premagnetizare cu frecv e n ade cca 100 kHz, cu o atenuarede t e r g e r ede minimum 60 dB.

  8

  Pentru m b u n t i r e adinamiciiprogramului nregistrat s-a utilizatreglajul manual al nivelului nregist r r i i .Banda de f r e c v e n nregist r a t este de 45-13 500 Hz per.trubenzi Fe 2 0 3 i de 45-14500 Hzpentru benzi Cr 0 2.

  Pentru m b u n t i r e aa t e n u r i idediafonie s-a folosit reglajul de volumindividual pe fiecare canal,f r balans, o b i n n d u - s eo diafonie de 37

  dB.Tot pentru m b u n t i r e araportului SIN s-a uzat de o preaccentuareprin c o r e c i ia f r e c v e n e l o rnalte,att la redare ct i la nregistrare,egalizarea f c n d u - s eprintr-o atenuare n linie cu ajutorul corectoruluiBaxendall, atenund c o r e s p u n z t o r i zgomotul din spectrulf r e c v e n e l o rnalte.

  DESCRIEREASCHEMEI

  n primul etaj poarta FET-ului T 1este p u s la m a s prin r e z i s t e n aR 22la nregistrare i prin r e z i s t e n aohm i c a bobinei capului combinat laredare. D a t o r i t dispersiei parametrilor constructiviai FET -ului, pentrupolarizarea s t a t i c s-a recurs la semireglabilulR l

  P a r a z i i ide RF c a p t a ;de FET, dat o r i t i m p e d a n e imari de intrare,

  snt s c u r t c i r c u i t a ide C 22 la nregistrare i de el la redare, cel mai dinu r m avnd i rolul de a realiza uncircuit LC paralel m p r e u n cu ind u c t a n acapului de redare/nregistrare, favoriznd astfel f r e c v e n e l e n a l t ~ .Condensatorul C4 are rolulde a scurtcircuita eventualiip a r a z i ide la ie;;irea etajului, f r a afectanivelul f r e c v e n e l o rnalte.

  Cel de-al doilea etaj este realizatcu tranzistoarele T2 , T3 , T 4 i aref u n c i u n imultiple. Una dintre eleeste aceea de a corecta curba der s p u n sa preamplificatorului conform normelor DIN. Astfel,grupylR lO -C lO d e c u p l e a z p a r i a lr e z i s t e n aR 4 , ridicnd nivelul f r e c v e n e l o rnalte cu 5 dB pentru benzileFe203'f a de cele Cr 0 2 att la nregistrarect i la redare. C o r e c ia la redareeste d a t de circuitul serie R l2-C13,circuit RC cu constanta de timp~ . =120 J.1.s. La nregistrare se folose;; tepentru c o r e c ia f r e c v e n e l o rjoasecircuitul paralel R 16 -C l & circuit RC

  cI'T =

  2 200J.1.s,

  iar pentru frecven e l e nalte circuitul serie R 15 -C 12 ,circuit RC cu T = 120 J.1.s.Grupul C l1 --R 11 m p i e d i c intrarea n o s c i l a i eaetajului cnd cursorul p o t e n i o m etrului P se a f l n p o z i i ade minil)1,f r a afecta f r e c v e n e l enalte. Inp o z i i anregistrare, condensatorulC 15 s c u r t c i r c u i t e a z curentul de n a l t f r e c v e n al oscilatorului depremagnetizare, p e n t ~ ua nu aveai n d i c a i ieronate ale m O d u l a i e i ,neafectnd f r e c v e n e l enalte spre capulde nregistrare.

  Pentru polarizarea n c.c. a tranzistoarelor s-a folosit schema polariz r i iautomate, tensiunea pentru po-:larizarea primului tranzistoro b i n ndu-se din emitorul .celui de-aldoilea. Tot de aici se o b i n e i tensiunea de prepolarizare a integratoruluipentru indicarea m o d u l a i e i ,cu ajutorul tranzistorului T5 Tranzistorul

  T4 n montaj c.c. are rolul de apastra constant curentul r'1 spirele capului combinat n Gazurr::l'registr:arii i de a adapta i m p e d a n ade ~ e i r en cazul r e d r i i .

  La nregistrare se a s i g u r o premagnetizare mai' p u t e r n i c pentrubenzile Cr02 dect pentru cele cuFe203 prin u n t a r e asemireglabiluluiR 29 De asemenea, se a s i g u r un nivel mai mare al semnaluluide nregistrat prin cuplarean paralel a r e ~z i s t e n e l o rR 1B i R 1 9- Oscilatoruldepremagnetizare realizat cu circuitulintegrat TBA 790 este un oscilatorColpitts. cu p r i z f i c t i v pe condensatoare, ce f o l o s e t epentru generarea o s c i l a i i l o rchiar n f u r a r e acapului de t e r g e r e .

  Cel de-al doilea alimentatoresteun montaj clasic cu repetor peemitor. Transformatorul Tr. 1 se va dimensiQna pentru a furnizan secunda r Q tensiune de cca 25 Vet, astfelnct, d u p redresare i filtrare, tensiunea de alimentare s se stabili

  zeze la valoarea de 30 V, prin intermediul diodei DZ 30.Primul alimentatorf u r n i z e a z ten

  siunea de 10 V n e c e s a r motorului i oscilatorului de premagnetizare.

  PUNEREA NF U N C I U N E ,REGLAJE, REALIZARE PRACTiCA

  La punerea n f u n c i u n ese mont e a z un voltmetru n paralel pe R2 i se r o t e t esemireglabilulR1 p n Cnd tensiunea i n d i c a t va fi de 15V. Apoi voltmetrulse va cupla pernd n colectoarele tranzistoarelorT2 i T 3 i se vor m s u r acorespunz t o rtensiuni de 1,3 V i 2,2 ,V. ncaz contrar se va a c i o n aasupra luiR3' D u p aceasta se va controlaf u n c i o n a r e an p o z i i aredare prinaudierea unui program de pe ocas e t deja n r e g i s t r a t .

  n cazul n care nu se c u n o a t e

  Cablajul imprimat estela seara1/1. liniile intrerupte sint pe eablaj dublu placat sau trasee realizate cu -fi, de conexiuni.

  DATE TEHNICE

  Viteza n o m i n a l de antrenare a benzii: 4,76cm/sF l u c t u a i ade v i t e z :maximum O,4ci

  I n t r r i- 1 mV/2,2kO- 100 mV/22k!l- 1 V/2,2Mn

  les ire - 0,6 V 22 kO

  TEHNIUM 5/1984'

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  9/24

  0,2.m'J

  i m p e d a n acapului combinat,se vor"incerca diferite valori pentruC l , alegndu-se cea care r e a l i z e a z o ridicare a nivelului f r e c v e n e l o rnalte.Se va trece apoi la testarea f u n c i on r i in p o z i i anregistrare. Se va ncerca nti t e r g e r e aunei p o r i u n ideb a n d n r e g i s t r a t ,testndu-se astfelf u n c i o n a r e aoscilatorului de premagnetizare. Se a c i o n e a z semireglabilul R 34 pentru o t e r g e r ecor e c t ; .

  D a c acesta f u n c i o n e a z ,setrece la nregistrarea unui program,

  nti pe o c a s e t cu b a n d Cr02. Sep o z i i o n e a z comutatorul K n pozi i a Cr02 i se o p t i m i z e a z curentulde premagnetizare ncercndu-semai multe valori pentru C1S . Se taton e a z cursorul p o t e n i o m e t r u l u iPpentru o nregistrare cu distorsiuniminime la un nivelc o r e s p u n z t o r .Se a j u s t e a z semireglabilul pentru ap o z i i o n aacul indicatorului de mod u l a i ela limita zonei permise i se n c e a r c o nregistrare pe o c a s e t cu b a n d F e 2 0 3 1 curentul de premagnetizare optimizndu-se cuaju-

  ~ ~ i l l ~ r n~ r n ~ i l l ~ ~ [ l ~ ~ ~ ~ I D 1 f r n r n

  ADAPTAT LA AS2010-AS2020P r a f . M I H A I C H I R I T

  - - C ; - 2 S ~

  1001< ...

  torul semireglabilului R 291 d u p cecomutatorul K a fost p o z i i o n a tcor e s p u n z t o r .

  Pentru buna f u n c i o n a r erecomand montarea transformatoarelorcu s e c i u n i l eperpendiculare, amplasarea primelor etaje pe p l c u ademontaj ct mai departe de acestea,evitarea buclei de m a s la proiectarea p l c u e i ,o ecranare ct maib u n mpotriva cmpurilor magnetice parazite, eventual legareala p mnt a a s i ului.

  La realizarea montajului s-a folosit

  A5 2.0\0( A ~ 2 . 0 2 . Q )

  CANAL 5T\t\GA

  220IJF \OOKA100 ~ r = : J - 6 . . . - - . . . . - t.... ..........~ - - - - . . . . 5 T E ~ E O

  \mV K.n.Los

  ~ ~ > - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

  TEHNIUM 5/1984

  MONO

  AS 2040(A5 2020)

  CANALDREAPlA

  LISTA DE MATERIALE

  Rl := 10 kn;R2 18 kn;R3:=110 knR4 :=470 il ; R5:= 180 kH; R6:=680!l:R7 = 22 k!l; Rs = 330 il ; R9 := 1,8 k! l:RlO 56 O; Rll := 220 n; R12 = 5,6 k!1;R 13 150 kH; R 14 := 3,3 kO; R H;= 12 k!l; R16 22 kn; R17 "3.,3kO;R1S 10 k!l; R19 15 k!l; R20 == 27 k!l; R2l = 27 k!l; R22 = 2,2 kn;R23 = 22 k!l; R24 = 2,2 M!l;R25 1 H;R26 = 22 k!l; R27 = 1 8 kH; R2S= 47Qn;R 29 = 100 kH; R 30 = 820 O; Rai == 100 kn; R32 = 150 n; R33= 220 o;R34 = 5 k!l;

  R35

  = 100n;R37

  = 100 kn;P = 100 k!l;C1 = 4,7 nF; C2 = 0,22 ,uF; C3 == 100 ,uF;C 4=' 100 pF; C 5= 0,22 ,uF;

  C6= 220 ,uF;C 7 220 ,uF;C s 15,uF;C9 = 1 000 ,uF; C10 = 100 nF; Cl1 == 200 pF;C 12 = 10 nF; C 13 = 0,022,uF; C14 = 47 ,uF; C 15 = 2,2 nF; C 16 == 100 nF; C17 = 10 ,uF;C18 = 330 pF;C19 = 0,1 ,uF;C 20 = 0,1 ,uF;C2l = 100,uF; C22 = 330 pF; C23 = 47 ,uF;C24 -= 0,001 ,uF; C25 = 100 pF; C26 = 100,uF; C27 = 0,068 ,uF; C28 :;;:::0,012 ,uF:C29 = 1 000 ,uF;C30 = 1 000 ,uF;

  0 1-0 4= 1 N 4007; Dz DZ30T1 =,BF 245; T2 = SC 173; T3

  = SC 109; T4 SC 108; T 5= SC 107:T6 = BD 1 3 9 _ ~

  "Dana" MC 712 IC produs la "Tehnoton", efectundu-se cteva modific r i .Au fost excluse containerul bateriilor, difuzorul, microfonul ncorporat i p l c u ac e n t r a l de montaj.In locul r m a sliber d a t o r i t excent r i c i t i icontainerului casetei s-aumorttat d o u p o t e n i o m e t r erectilinii,d o u indicatoare de m o d u l a i ede lacasetofoane e de tip STAR MC12 iun comutator de game folosit la radioreceptorul "Zefir".

  n locul difuzorului s-a montat aldoilea transformator m p r e u n cup l c u e l ede montaj ale oscilatoruluide premagnetizare i a celui de-aldoilea alimentator.

  n ultimii ani a a p r u tn c o m e r un amplificator stereo, n d o u variante, AS2010 i AS2020, fabricatde ntreprinderea "Electronica",Acest amplificator a g s i t un largecou n rndurile c u m p r t o r i l o r ,nunumai prin p e r f o r m a n e ,ci i prindimensiunile sale atractive.

  Amplificatorul Tiind destinat numaisemhalelor dep.U., magnetofon, ra-dio etc. (semnale mari, n ju r de100-200 mV), pentwsemnale micide microfon am executat un preamplificator stereo cu 2+2 canale i uncanal auxiliar, pe care l-am adaptatelectric i mecanic, a a cum sepoate vedea din fotografia n s o itoare.

  Fiecare canal de intrareal amplificatorului avnd. reglaj de volum,semnalele se pot mixa convenabil

  Reglajul de ton i al volumului general pe fiecare canal ( f r balans)se face din amplificator, de undeseia i alimentarea prin rezistoare decuplate.

  Valorile pieselor snt trecute nschema.

  9i

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  10/24

  TESTERE PENTRUACUPUNCTURA

  In ._ E K A AT I M R E ,T u r d a

  S chema e l e c t r i c - d e s f su r a t adispozitivului se d n figura 1. Ease compune dintr-un multivibratorrealizat cu ajutorul tranzistoarelor T1 i T2 i un divizor cu generator autoblocat cu tranzistorul T2, care asig u r

  o divizare de ordi nul 3 - 5 af r e c v e n e igenerate de multivibrator i n a c e l a i timp . r e a l i z e a z o amplificare n putere. In cazul c : o n e c t riiunui "rezistor"ntre electrozi, multivibratorul i n t r n o s c i l a i e .Valoarear e z i s t e n e ielectrice la care montajuli n t r n o s c i l a i ese poate regla dinp o t e n i o m e t r u lP. Generatorul autoblocat se s i n c r o n i z e a z la o frecv e n de 3 - 5 or i mai m i c ,n difuzor a p r n dun semnal sonor. Intensitatea i f r e c v e n aacestuia vor depinde de valoarea r e z i s t e n e icutanate, respectiv dintre electrozi. Frecv e n ascade o d a t cu s c d e r e arez i s t e n e ielectrice, iar intensitateas o n o r c r e te.

  Semireglabilul R3 s e r v e t ela reglarea curentului de repaus dintranzistorul T3'

  PUNEREA N FUNCTIUNESe c o n e c t e a z ntre electrozi unrezistor de 10 kO i se a l i m e n t e a z montajul. Se pune p o t e n i o m e t r u ldereglaj al s e n s i b i l i t i ipe valoaream a x i m ;n acest moment trebuie s a p a r un sunet n difuzor Se reg l e a z apoi R3 pentru a o b i n ein -

  Plz. VA L E N T I N P l A S C U .S u c a a v a

  n n u m r u l4/1984 al revisteinoastre am publicat un aparat deelectrostimulare la domiciliu specificind acolo c , d a c se f o l o s e t ecaelectrod activ unul punctiform, aparatul poate produce stimulareapunctelor de a c u p u n c t u r .

  GENERALITATIUn punct de a c u p u n c t u r situat

  pe meridianele de acupunctura depe corpul uman p o a r t denumireade punct activ i , n comparat ie cutegument ul indiferent , prez ntunele p r o p r i e t ielectrice de:)sebiteca:

  - r e z i s t e n e l e c t r i c s c z u t cu20-50% (de ordinul zecilor de kiloohmi);- pote n ia I elect ric cresc ut(20-40 mV);

  - capacitate e l e c t r i c c r e s c u t .Este de remarcat v a r i a i a c i c l i c a

  acestor parametri, da r i mai impor-

  10

  n tratamentul prin a c u p u n c t u r este importan. localizarea e x a c t atraiectelor meridiane i a punctelor de a c u p u n c t u r .In medicina t r a d ~i o n a l c h i n e z ,punctele snt zone cutanate a c r o rstimulare m o d i f i c n mo d voit"energia" care c i r c u l n meridianele de a c u p u n c t u r i care o g l i n d e te starea f u n c i o n a l a organelor interne. Punctele i meridianele sint caracterizate prin r e z i s t e n e l e c t r i c mai s c z u t ,capacitate e l e c t r i c i potent atelectric mai ridicate decit n zonele indiferente.Punctele de a c u p u n c t u r sint caracterizate de r e z i s t e n e l e c t r i c de ordinul 7 - 5 0 0 kn , c a p a c i t Uelectrice de 10-500 nF i p o t e n i a l( f a de p m n t )de orAdinul5 - 5 0 mV,.Determinarea lo r se poate face pe baza acestor p r o p r i e t i .In continuare v propunem realizarea unui tester simplu care, in fond, d e t e r m i n r e z i s t e n ae l e c t r i c a zonei respective.

  tensitatea s o n o r m a x i m .Se deeup l e a z apoi rezistorul di ntre electrozi care trebuie s c o n d u c laanularea o s c i l a i i l o rsonore; n cazcontrar, suma r e z i s t e n elor R4 i Peste prea mare.

  DESCRIEREAC O N S T R U C I E IMontajul se r e a l i z e a z pe circuitimprimat (vezi figura 2) i se mont e a z ntr-o cutie de material p l a ~ t i ccu dimensiunile 120x70x30 mm. Se

  1r. . - (13vT+ 1

  Tr

  2

  Elecfrodcu virf

  Eledrodcilindric

  t a n t este modificarea p r o n u n a t aacestora la a p a r i i aunor a f e c i u n ipatologice ale organelor cu careeste corelat punctul activ. De aicir e z u l t i m p o r t a n aacestor puncte nscop diagnostic i terapeutic. .

  Pe baza p r o p r i e t i l o relectricespecifice ale punctelor, n" vederead e t e c t r i iacestora au fost construiteinstrumente de diferite grade decomplexitate, cele maip e r f e c i o n a t efiind acelea care c o r o b o r e a z toatecele trei p r o p r i e t iale punctelor active.

  n continuare p r e z e n t mun dispozitiv pentru detectarea puncteloractive folosind faptul c acesteap r e z i n t o r e z i s t e n e l e c t r i c s c z u t f a de tegumentul indiferent.

  Tehnica de a c u p u n c t u r e x i s t e q t folose;;. te ace, care s t i m u l e a z mecanic punctul. D a c de un asemenea ac se l e a g electrodul activ ise trimit impulsuri de la electroBtimulator, acest punct este stimulat ielectric, iar metoda p o a r t ,denumirea de e l e c t r o p u n c t u r .In fine,atunci ci nd pe punct nu mai este ntipt acul, el fiind stimulat doar electric prin atingerea sa cu electrodulactiv, se o b i n ea a - n u m i t aelectron o p u n c t u r ,mult mai c o m Q d dar,desigur, cu efecte mai mici.In acestcaz, de care ne o c u p mn articolulde f a ,pentru o b i n e r e aunor rezultate compatibile, este suficient s prelungim timpul de stimulare la30-40 de minute.

  n mod obisnuit se folosesc detectoare i stimulatoare ca u n i t iseparate. Cu detectorul se g s e te punctul activ de interes, care apoi estemarcat pe piele prin trasarea unuimic cerc n jurul electrodului de ladetector. R e innd c n interiorulacelui cerc se a f l undeva punctulactiv, operatorul aduce un alt electrod, pe cel de la electrostimulator, ; - I p l a s e a z n cerc pentru a facestimularea. Dar aria m i c a punctelor, de ordinul a 1 mm2 , ct i erorileinerente n trasarea cercului potconduce la asezarea noului eleetroda l t u r ide punctul activ. Or, tratareaunui al t punct, chiar d a c este situata l t u r ide punctul activ, n u d rezultate.

  n cazul de f a am montat att detectorul ci t i stimulatorul n a c e e a icutie; n acest fel folosim a c e i a ielectrozi pentru ambele proceduri.D u p d e t e c i e ,electrodul este men i n u tn continuare pe punct i , treci nd comutatorul d e t e c i a - s t i m u l a r e ,Im , de pe pozqia D pe p o z i i aS, ceidoi electrozi snt b r a n a i la i e ireatransformatorului Tr. 2 din electrostimulator, a d i c la i e irea dinar;>arat. Electrozii r m npermanentla bornele aparatului; numai aparastfel erori de plasare pe punct aelectrodului activ si, mai mult,dincind n cnd se poate verificad a c electrodul este pe punctul activ prindeplasarea, pentru scurt timp, a comutatorului pe p o z i i aD.

  vor monta borne de l e g a t u r cul a i e b u n (> 1 MO).

  C o n s t r u c i aelectroduluir i n se d n figura"3, iarelectrodului de palpare nSe va avea g r i j eas fie ct mai u o r .palpare (piesa 8 dinc o m a n d s fie acoperit laargint sau aur pentru a fi.oxidare. Resortul va fi astfelstruit iar canalele de blocarealese nct s asigure f o r e l esare la valorile 20-60-80gf ( i e de p o z i i ade a e z a r ea a lteflon 6) cnd tija a fost mpip n la vrful deteflon 1.

  I N D I C A I IDE UTILIZAREElectrodul de referinta

  m n de c t r esubiect, iar e l e ~ c t r o O l l lde palpare este purtatpielii n zonade c u t a r e .

  a c u p u n c t u r eres te brusc inten-s o n o r s i ' f r e c v e n a

  (uneori n u ' n punct).M e n i o n m din cauza tensiuniide alimentare mici(de la baterie de3 V de tip Pionier) aparatul nuz i n t

  nici un fel defolosirea lui estepentru un medic\. O b s e r v a i e .Capoate fi utilizat i unun rezistor de limitarea u t ; : I , . , \ I Q t ,p e r f o r m a n e l e .scad.poate fi miniaturizat n

  Oscilatorultranzistorulestestimulatorn cazul modificareaf r e c v e n e ipe care l u c r e a z oscilatorul se face folosindu-se un generator de curent variabil, da r de dataaceasta am optat pentru un montajDarfington format din tranzistoareleTi i T2 , n varianta npn, motivepe care le vom da departe.Montajul r e a l i z e a z oamplificare mare de (/11 +1) ( : J ; + 1) la o ntensiune de unu.deci un montaj seo p l a j de f r e c v e n efaptul c punctele active deau- r e z i s t e n emult diferite de unulla altul. Modifi-Garea curentului prinbaza tranzistorului prin a c i o n a -rea p o t e n iometrului are ca rezul-tat o v a r i a i ea prin Dar-lington i , n c o n s e c i n ,se va modifica f r e c v e n aaudio pe care luc r e a z osci!atoru! montat cas a r c i n n colectorul cornLin

  De exemplu, cu p o t e n i o m e t r u lPla j u m t a t e i electrodul activ EA liber, n difuzor se va auzi anumitsunet. O a c n a c e a s t s i t u a i eseatinge un punct indiferent, sunetulva deveni mai nalt, deoarece ntrepunctele A i B de pe sep l E ' . ' 1 Z n paralel

  TEHNIUM 5/1984

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  11/24

  3

  15

  2

  . -_ . - - ' - _ . - - , -- . - - . _ - ' - - ' - - ' - - .

  120

  3 4ELectrodul citind rit

  5 6 7 6....)(

  roe

  e f f i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  1. vrf de teflon sau p o l i e t i l e n ;2. tub de _ o e l inoxidabil;3. s a i b de a l a m f i x a t de elec-

  trodu( 8 prin lipire;4. resort din o e l 0 0,2;5. u r u b u r iM 1,5;6. a i b de teflon; .7. a i b (corp) de ghidare;8. t i j de a l a m (minimum 0 1.3

  mm i maximum 0 2);

  electrozi. Atingerea cu EA aunuipunct activ va produce un sunet imai nalt. In acest fel se selecteazapunctul activf a de tegumentul indiferent vecin. Dar d a c ,n a c e e a istare a p o t e n i o m e t r u l u iP, esteatins un punct indiferent de pe oa l t regiune a corpului - spreexemplu de pe frunte - , s-ar puteaca sunetul s fie chiar mai nalt cala punctul activ anterior. n acestcaz se va schimba p o z i i ap o t e n i o -metrului c t r eminimum (cursorul nsus pe f i g u r ) .alegndu-se astfel of r e c v e n de b a z mai m i c ,pentrucare urechea s e s i z e a z o d i f e r e n de f r e c v e n entre punctul indiferentde pe frunte i cel activ a l t u r a t .MontajUI Oarlington, avndamplificare n curent mare, r e a l i z e a z va-r i a i iapreciabile ale f r e c v e n e ipentru d e p l a s r imici ale cursorului luiP i astfel r m ne o r e z e r v n plajap o t e n i o m e t r u l u iP pentru a fi folos i t cnd se trece de la o regiune laalta a corpului, regiuni cu se(lsibilit i diferite ale punctelor. In to tacest timp electrodul de r e f e r i n ER (indiferent) va fi i n u tn mnas t n g .Este indicat ca zona de interes s fie t e a r s cu alcool, iar detectarea punctului s se f a c peste10 minute."

  L i p i t u r sau s u d u r Detaliu

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  12/24

  De mare popEJlaritate seb u c u r jocurile electronice practicate pe ecranul unui televizor,denumite n limbajul curent,j09uri TV.

  In marea majoritate a cazurilor, astfel de jocuri snt realizatecu ajutorul unui circuit integratlS I specializat. Mai cunoscutela noi n a r snt circuitele AY 3- 8500 (GENERAL INSTRUMENT) i TMS 1965 N lA (TE

  XAS INSTRUMENTS),circuitecare dealtfel Snt utilizate n televizoarele OLT i SPORT (evident, versiunea cu jocuri TV).

  Cele d o u circuite snt compatibile f u n c i o n a l i pin cu pin,putndu-se astfel interschimbaf a r nici o modificare n schemae l e c t r i c .

  Articolul de f a se a d r e s e a z posesorilor unui televizor cu jo -

  n rndurile careu r m e a z prez e n t mmodul de realizare aunui montaj care permite vizualizarea semnalelor electrice dea u d i o f r e c v e n pe ecranul receptorului de televiziune.

  C o n s t r u c i aeste u t i l n laboratoarele amatorilor i pentrud e m o n s t r a i icu scop didactic,receptorul de televiziune fiindutilizat, f r nici un felde modif i c r i ,n schema e l e c t r i c sau ncircuitele de reglaj.

  Modul de interconectareapare n figura 1.

  l a bornele de i e i r eale adap-. torului, a c r u is c h e m e l e c t r i c este p r e z e n t a t n figura 2, seo b i nsemnale electrice de rad i o f r e c v e n ,modulate n amplitudine, similarecelor captate deantena de r e c e p i e .Prin conectarea adaptorului la borna dea n t e n a receptorului de televiziune, reglat pentru vizualizareaprogramelor transmise pe canalui IIdin banda undelor metrice,se o b i n epe ecran imagineasemnalelor electrice aplicate labornele "Y" ale adaptorului.

  Din schema bloc p r e z e n t a t nfigura 1 r e z u l t c diferitele circuite f u n c i o n ' a l eale adaptoruluit r a n s f o r m o s c i l a i i l eprodusede generatorul autobiocat realizat cu tranzistorul T 5 n semnalul complex necesar pentru ac i o n a r e acircuitelor de baleiajaflate n receptorul de televiziune.

  Conceput pentru realizareao s c i l a i i l o rcu f r e c v e n acoresp u n z t o a r emultipli or f r e c v e n e i

  12

  I n g . P A U L E S C U

  curi, de p r o d u c i ei n d i g e n ,saucelor care doresc s - i realizezesinguri unul i d e i nunul dincircuitele de mai sus. Pentru familiarizareaconstructorilor amatori cu aceste integrate este prezentat pe scurt circuitul AY3-8500.

  Circuitul AY 3-8500este un microprocesor specializat realizat ntehnologie NMOS,care perr::nite practicarea a7 jo

  curi TV. In tabelul nr. 1 este ind i c a t diagrama de interconexiuni n s o i t de unele i n d i c a i ide operare.

  3. La,acest pin circuitul furniz e a z trenuri de impulsuri audioc o r e s p u n z t o a r eu r m t o a r e l o r

  evenimente:- lovirea mingii cu paleta, T=

  32 ms, fo = 976 Hz;- lovirea mingii de marginea

  I n g . I A N C U Z A H A R I A

  impulsurilor de baleiaj orizontal(linii) ale televizorului,generatorul autoblocat n d e p l i n e t efunc i i l e descrise n continuare.

  Impulsurile c o r e s p u n z t o a r ef r e c v e n e iliniilor snt e v i d e n i a t eprin intermediul releului electronic realizat cu tranzistorul T 2 idioda D5 prin care tranzistorulT5 n stare de c o n d u c i e ,scurtc i r c u i t e a z tranzistorul T2. introducnd astfel impulsurile de sincronizare liniin l a n u limpuisurilor de sincronizare v e r t i c a l (cadre), o b i n u t edin n f u r a r e aII a transformatorului Tr 1, princircuitul amplificator-limitatorrealizat cu tranzistorul T 1, urmat

  de filtrul C3-R4.O s c i l a i i l eprovenite de la generatorul autoblocat cu frecv e n ac o r e s p u n z t o a r earmonicelor superioare impulsurilor desincronizare linii snttransformate ntr-o tensiune liniar-cresc t o a r e ,prin intermediul circuitului C4-D,-R7. R e z u l t astfeltensiunea n f o r m de d i n idef e r s t r u ,s p e c i f i c pentru baleiajul orizontalal osciloscopului, a p l i c a t prin filtrul reglabil

  Usin50

  terenului de joc, T= 32 ms, fo =488 Hz;

  - marcarea unui punct, T =

  32 ms, fo = 1,95 kHz.5. Starea l o g i c a acestei int r r is e l e c t e a z unghiul (unghiurile) sub carese r e f l e c t mingeade p a i e t sau de bordura terenului de joc. Pentru ,,1" logic It(pinul 5 n aer) se s e l e c t e a z d o u unghiuri de reflexie, 20.Pentru "O" logic (pinul 5 la Vs)se s e l e c t e a z patru unghiuri dereflexie, 20 i 40.

  R1S-R1g-R20 i C13 la intrareaamplificatorului pentru deflexiav e r t i c a l "Y".

  Amplificatorul realizat cu tranzistoarele Te. T 7 i T s cuplate

  ga!vanic, se p r e z i n t ca un releuelectronic cu prag de a c i o n a r efix, a s i ~ u r n damplificarea decirca 10 ori a semnalelor ac -ror s e m i a l t e r n a n p o z i t i v dep e t eamplitudinea tensiuniide baleiaj orizontal. Condensatorul C' 5 r e p r e z i n t r e a c i apozit i v ,fiind conectat ntre colectorul tranzistorului T 7 i intrareaamplificatorului, n scopul sporirii a m p l i f i c r i in banda frecven e l o rnalte din spectrul studiat,ameliornd panta frontului impulsurilor amplificate, pentruconturarea p r e c i s a imaginii n'cmpul ecranului,delimitnd praguJ trecerii de la alb la negru

  In a b s e n asemnalului ,pe

  ecranul televizorului apare olinie o r i z o n t a l p o z i i o n a b i l ,d u p d o r i n ,spre centrul ecranului prin a c i o n a r e a 'r e z i s t e n e isemireglabile R18-

  Impulsurile de cadre care trav e r s e a z dioda D4, cele de liniisosite prin seria CS-D6 i impulsurile imaginii o b i n u t ela ie i r e aamplificatorului de deflexiev e r t i c a l prin C12 snt aplicatesimultan pe baza tramdstoruluiT4, conectat n etajul repetor pe

  Gen.autoblocatimp.sincro.linii

  7. Starea l o g i c a acesteit r r i s e l e c t e a z "viteza" deplasare a mingii (n realitates e l e c t e a z

  timpul. necesarcurgerii ecranului, vitezad e p e n d e n t de dimensiecranului). Pentru ,,1" logicgea parcurge ecranul n 1,3iar pentru "O" logic n 0,65

  8. Starea l o g i c a acestei it r r i s e l e c t e a z modalitateacare se serves te, s e r v man( d i s p o n i b i l f i e c r u i j u c t o r )a u t o m a t .Pentru "O" logic

  emitor, capabil s modulezeamplitudine oscilatorul deradf r e c v e n n circuitele c r u i ainclude tranzistorul T3'

  Divizorul de tensiunecompdin r e z i s t e n e l eAs

  i

  Rg arelui de a reduce tensiunea ded i o f r e c v e n c u l e a s n emitatranzistorului T 3 p n la Ide 300 mV, s u f i c i e n t pentrucitarea televizoarelor cuselitate r e d u s , : 'eliminnd nflsarcinii ( i m p e d a n ade intrarereceptorului de -televiziune)aspra f r e c v e n e ide o s c i l a i e ,r m n ec o n s t a n t .

  Stabilitatea imaginii pe ot a l se o b i n evariind reziss e m i r e g l a b i l R 1 6 . ,

  Contrastul maxim corespunz t o rimaginii pentru canalul re-c e p i o n a teste realizabil prinac- i o n a r e ac a p a c i t ii s e m i r e g l a ~bile Ca, iar dimensiunileve

  cale ale imaginii pot fi vaa c i o n n dA r e z i s t e n asemireglb i l R25. Inlocuirea r e z i s t e n e isemireglabile prinp o t e n i o m e t rpermite corectarea c o n t i n u areglajelor.

  I m p e d a n ade intrare aficatorului deflexiei verticaleeste de ordinul ctorva sute deohmi, putnd fi m r i t prin utilizarea unui amplificator p r e v z u tla i e i r ecu Tfn etaj repetor peemitor, caz n care i sensibilita-

  Gen. U. baleiajo r i z o n h ~ l

  teGen.U. r a d i o f r e c v e n t

  T V ~ modulat n a mplitud'ineConvertire U.

  vertical n semnal

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  13/24

  PIN S e m n i f i c a i e

  1 Neconectat2 M a s (Vssl. tipic OV3 l e ire sunet4 Alimentare(+Vcd5 S e l e c . i eunghi reflexie6 Iesire minoe7 S e l e c i ev i t e z minge8 S e l e c ie s e r v 9 l e ire j u c t o r d r e a p t a10 l e ire j u c t o rst nga11 Intrare j u c t o rdreapta12 Intrarej u c t o rstnga13 S e l e c i edimensiunej u c t o r i

  S E M N I F I C A I E

  141516171819202122232425262728

  NeconectatNeconectatl e ire sincronizare H/VIntrare ceas (tact)Ti r 1 (talere aruncate)Ti r 2 ( i n t c a p t i v )TenisFotbalSquashAntrenamentl e ire teren i scorAd ucere la zero (reset)Intrare t r g a c iIntrare i n t Neconectat

  MIN. MAX. U N I T I' '\:.

  Tensiune ntre orice pin i Vss '\.> -0,3 12 Vi'.

  T e m p e r a t u r de stocare5;"";"

  --20 70 ec'.

  T e m p e r a t u r a m b i a n t . i.;::,:' ." t' aC

  s e l e c t e a z modul de lucru cus e r v a u t o m a t .

  13. Starea l o g i c a aoestei int r r i 's e l e c t e a z dimensiunea juc t o r i l o r .Pentru ,,1" logic se sel e c t e a z formatul mare (28 de linii iar pentru "O" logic ses e l e c t e a z formatul mic (14 liniiTV).

  18-23. Starea "O" logic aplic a t uneia din aceste i n t r r isel e c t e a ' l ; jocul asociat i n t r r i i .Nu se admite s e l e c i as i m u l t a n a d o u jocuri.

  D a c nici unuldin pinii18 .. 23nu este selectat, microprocesorul s e l e c t e a z automat un al7 lea joc, o v a r i a n t de fotbal cu5 j u c t o r i .

  tea va d e p ipragulde mV.

  Pentru canalul II de televiziune, i n d u c t a n aL c o n i n e5spire, conductor de cupru emailat cu diametrulde 0,6 mm, f r c a r c a s ;diametrul n f u r r i ieste de 9 mm.

  Transformatorul Tr 1 este de

  TEHNIUM 5/1984

  40

  25. Starea l o g i c a acestei int r r ieste n mod normal ,,1" logic. Cu un impuls "O" logic ser e s e t e a z contoarele asociatescorului i jocul poate fi reluat.

  26. A c e a s t intrare s e s i z e a z a c i o n a r e at r g a c i u l u in JOCUlde tir. A c i o n a r e at r g a c i u l u isematerial i z e a z p ri n apl ica reaunui impuls pozitiv generat deun circuit monostabil.

  27. A c e a s t intrare sesizeazacorectitudinea tragerii ( i n t asea f l sau nu pe d i r e c ia de tragere). P r e z e n a i n t e ipe d i r e c i ade tragere se traduce prin aplicarea unui impulS pozitiv generat de un circuit. monostabil.

  Toate impulsurile care se

  tip "sonerie". EI poate fi realizatpe un miez din tole de ferosiliciu cu s e c i u n e ade 2 - 3 cm2 iraportul de transformare coresp u n z t o rtensiunilor 220 V/ 6 V.

  Transformatorul Tr2 se va realiza pe un miez toroidal din fer i t cu diametrul exterior de 10mm i grosimea de 2 mm (se

  Tr2EfD106

  D8EFO106

  Rl1-24KA

  Caracteristici electrice MIN.I F r e c v e n 1,99NTR Stare l o g i c ,pOl RE Stare l o g i c ,,1" Vcc - 2C I mp e d a n de i e ireA oscilator ceas -s1 Stare l o g i c "O"

  TR Stare l o g i c ,,1" Vcc - 2RI 1mp e d a n de intrare -I Stare l o g i c ,P" -$IR Stare l o g i c ,,1" Vcc -2I

  Curent alimentare -

  a p l i c la i n t r r isau pe care leg e n e r e a z microprocesorul auniveluri logice compatibile cucircuitele din seria CMOS.

  n tabelul nr. 2 se p r e z i n t va-

  TIP MAX. U N I T IO B S E R \ { ! A I'1-

  - 2,03 MHz - ~- 0,5 V -- Vcc V - i

  !i""1 i ,;;',t kn -; li".

  I , ~ ~ ; ~It,;,!; I- V -,ii 1:

  - Vcc V -. .::; f:r. Mn.";\ t . : c , ; , ; -

  - 1 V IOUT= 500 pA- - V IOUT= 100 pA

  40 60 mA Vcc =8,5V

  lorile l i m i t admise, iarn tabelulnr. 3 caracteristicile electricepentru Tamb = 25C i Vcc = 6 V(Vss = 0\4).

  REPARAREAMATERIALELORSPORTIVEUn defect frecvent ce poatea p r e ala

  rucsac, mai ales d a c este n c r c a tla capacitatea m a x i m ,l reprezin t rupereamaterialului ( p n z de cort sau f ) dincare este c o n f e c i o n a t ,n specialn dreptul locurilor unde din c o n s t r u c ie au fostp r e v z u t ecapse. Mai mult chiar,se potpierde i capse e.

  Pentru remediere recomandun proce

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  14/24

  IOIURIIIII"OIICII"P U N I L E I SUSPENSIA

  Barele de torsiune 8 (fig. 4) sntc o n f e c i o n a t eprin tragere din o e larc i rectificate, pentru eliminarea

  unor defecte ce ar putea conduce laruperea lor d a t o r i t fenomenului deo b o s e a l n timpul e x p l o a t r i i .Barade torsiune stnga este d i f e r i t debara de torsiune dreapta (printr-opretorsionare i n i i a l ) ,fiind reperateastfel: OLTCIT Special - dreapta, od u n g verde, iar stnga d o u dungiverzi; OLTCIT Club - dreapta od u n g g a l b e n ,iar stnga d o u dungi galbene. Barele de torsiunesnt metaiizate la capete, n arc electric, cu s r m de aluminiu, pentru afi protejate mpotriva coroziunii.

  lama de flexiune 1 (fig. 4) estec o n f e c i o n a t prin laminare din o e larc, d u p care se face o sablare nanumite c o n d i i iimpuse de docum e n t a i ac o n s t r u c t i v .Lama de flexiune are grosimea de 10 mm, reper a t verde la capete i i d e n t i c pentru OLTCIT Special i Club.

  B. PUNTEA I SUSPENSIASPATE

  Puntea spate (fig. 5) a autoturismelor OLTCIT este de tip LAMBDA(codificare "Citroen"), o r i g i n a l ,cur o i independente. Din punct de vedere constructiv este i d e n t i c la ambele tipuri de autoturisme, r e a l i z a t din b r a etrase, avnd fiecare cte ob a r de torsiune, m o n t a t transversal. Suspensia este c o m p l e t a t cu opereche de amortizoare hidraulicetelescopice - cu dublu efect - prev z u t ela interior cu tampoane de o c (pe destindere) pentru limitarea

  B

  114

  C r . I ng . T R A I A N C A N T A

  cursei: Piesele p u n i ispate sntmontate pe un cadru de c o n s t r u c i es p e c i a l ,ce r e a l i z e a z un suban

  samblu-bloc ce sem o n t e a z

  CUu u r i n pe caroserie. n figura 5s-au notat piesele componente alep u n i ispate astfel: 1 - pneu; 2 -j a n t ;3 - disc f r n spate; 4 - tab l de p r o t e c i e ;5 - butuc al r o i i ;6 - p i u l i de fixare a rulmentului; 7- rulment; 8 - f u z e t ;9, -.,. u r u bde fixare; 10 - g a r n i t u r de etan a r e ;11 - prezon r o a t ;12 - b r a

  Unghi de f u g .( i n c l i n a r e a p i ~votului fuzetei r", planul. lon-gltudinal al autoturismului)

  fnclinare piv.ot (i n planultransversal, al autotul'ismului)

  ParaleUsm ( L - l 1 ) (deschi-d e r e a r o i l o r c t r ef a )

  S a r c i n (p e punte), daN

  Tabelul nr 2: CARACTERISTICilE R U l M E N I L O RP U N I L O RFATA I SPATE ALE AUTOTURISMELOR

  Diametrul exterior, mm

  Diametrul interior, mm

  L i m erulment, mm

  CondqU. montaj:diametru arbore, mm

  - diametru alezaj, mm

  30' 2 Q 0 8 ' + 3 0 ~4 + 30'O O O

  121' 122' 139'

  '1 +2-1

  505 545 611

  1

  014 016-0,013

  -o035 036

  -0,012I

  ":""0

  30 29-0,2 O

  +0,01803 5 (butuc) 036

  +0,002

  016

  4(' 30'O

  139" - valori informative

  +2 - reglabil (cu-'"1 bieletelor de directie

  stinga

  651 - d i f e r e n aa d m i s , roata .stinga--dreapta:5

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  15/24

  Tabelul nr. 3: CARACTERISTICILE TEHNICE AL E P U N I ISPATE AAUTOTU,RISMELOR

  Ec.artament, mm 1 240 infor-

  * N o t a i i l e01 , H1, l2 i l3 snt prezentaten figura3

  spate; 13 - - obturator plastic; 14 -deflector; 15 - - g a r n i t u r ;16 -p i e s de fixare a barei de torsiune;17 - - l e g t u r e l a s t i c punte-caroserie; 18 -- flexibloc; 19 - b u c dee t a n a r e ;20 - - b a r de torsiunedreapta; 21 - b a r de torsiunestnga; 22 - tub al osiei spate; 23 -ax al b r a u l u ispC;lte; 24 - - paliercentral; 25 -- obturatoare; 26 - - leg t u r e i a s t i c punte-caroserie; 27- - amortizor spate; 28 - - palier exte-

  tabelul 3 se p r e z i n t caracteristicile tehnice ale p u n i ispate.

  Butucul 5 al r o i i spate (fig. 5)realizat prin forjare din o e ld u p care se e f e c t u e a z o pre

  lucrare.Rulmentul 7 (fig. 5) este de tipul

  radial-axial, fiind p r e v z u tcu d o u rnduri de bile. Caracteristiciletehnice principale ale r u l m e n i l o rs-audat n tabelul 2.

  Cadrul spate asamblat 1 (fig.6)este un ansamblu format dintr-untub osie spate 20 (54 x 60 mm),c o n f e c i o n a tdin o e lsudat la capetepe d o u suporturi, fiecare formatdin d o u p l c i ambutisate a i b.Piesele componente ale ansamblului(cadru) punte spate - bare ~ e torsiune s-au notat astfel (flg, 6): 1 -cadru spate ansamblat; 2, 3 - l e g -turi elastice; 4 - - b a r de torsiune;5, 6 - - m a n o a n ede e t a n a r e ;7 -prezon cu guler; 8 - - c p c e l ;9, 10- u r u b u r i ;11 - 16 - rondete;17-19 - p i u l i e ;20 - tub osiespate.Barele de torsiune20 i 21 (fig. 5)snt c o n f e c i o n a t eprin tragere dinbare de o e llaminat (45C - TS), urmate de rectificare. Snt identicedimensional, stnga-dreapta (avndt u i sensul de pretorsionare

  TEHNIUM 5/1984

  cu u r m t o a r e l ecaracteristici tehnice: diametrul(0 17,9), lungimea l(951 mm), n u m rde caneluri (30,respectiv 28, la capetele fixate pecadru).

  Amortizoarele spate m p r e u n cubarele de torsiune r e p r e z i n t l e g -tura e l a s t i c ntre partea nesuspend a t i caroserie, amortizoareleavnd cte un c a p tfixat pe cadru,iar c e l l a l tpe b r a u lspate, prin intermediul a d o u flexiblocuri.. Amortlzorul hldraulic telescopic

  spate 27 (fig. 5) are u r m t o a r e l ecaracteristici tehniceprincipale: lungimea l i b e r ,comprimat (235 mm),lungimea l i b e r destins (324 mm).

  cursal i b e r

  (89 mm), cursam a x i m

  (99 mm), diametrul maxim(0 50),culoarea gr i pentru OLTCIT Special i Club.

  B r a u lspate 12 (fig. 5) este conf e c i o n a tprin turnare din f o n t a l i a t (GS 42). Este o p i e s comp l e x ,pe care se f i x e a z roata spate(prin intermediul fuzetei,rulmentului i butucului), axul tubular, barade torsiune, flexiblocul inferior alamortizorului i etrierul de f r n .

  Pneurile care e c h i p e a z autoturismele OLTCIT snt de tipul 145 SR13 O 216. tubeless ( f r c a m e r ) ,fabricate de c t r eI.A. "Victoria" -F l o r e t i .Sint montate pe jante de n a l t r e z i s t e n ,asimilate d u p Michelin. Caracteristicile tehniceprincipale aie pneurilor:cod s c u l p t u r (D 216), diametrul exterior (566mm), grosime pneu (145 mm), v i t e z m a x i m (180 km/h), indice de capacitate de s a r c i n (74), r a z l i b e r (283 mm). r a z s t a t i c (257 mm),c i r c u m f e r i n de rulare (1 720 mm),s a r c i n m a x i m c o r e s p o n d e n t (375kg), presiune de umflare (1,9b a r if a t i 2,0 bari:......spate)...

  1 7 - - 13--(f!)1 1 . - - @

  ~ ~ o . , ~10 ~ , /. / , /

  2

  1 ! ) - - 1 8

  * - - 1 5@ - - 1 2

  RERAPI

  D e f e c i u n i l ei n s t a l a i e ide ungere ser s f r n gdirect asupra f u n c i o n r i imotorului, determinnd griparea, topireal a g -relor, exfoliereac u z i n e i l o r .Pentru a evitaastfel de s i t u a i itrebuie controlat periodicnivelul uleiului din baie i trebuie schimbat la timp filtrul de ulei( d u p maximum5 000 km). D e f e c i u n i l ei n s t a l a i e ide ungere mai pot fi cauzate i de uzura pompei de ulei, nfundarea filtrului de ulei( d a c nu este schimbat la timp), de diluarea uleiului cua p sau cu b e n z i n sau defolosirea unui alt ulei dect celindicatPrimul semn c apare o d e f e c i u n ela ins t a l a i ade ungere este aprinderea becului r o u la bord n timpul mersului.

  D a c apare t o t u io astfel de defec i u n e ,este indicat s nu se continue drumul, ci s fie r e m o r c a t m a i n ap n laprima unitate service.

  D e f e c i u n iale instalatiei de r c i r e .Majoritatea d e f e c i u n i l o ri n s t a l a i e ide r c i r educ la s u p r a n c l z i r e amotorului, fenomen care f a v o r i z e a z a p a r i i aunui i r ded e f e c i u n iale organelor sale. Cele maifrecvente d o f e c i u n isnt ntlnite la radiator, pompa de a p ,termostat i v ~ n t i l a t o r .

  a) D e f e c i u n iale radiatorului.I n g h e a -rea apei n radiator are ca urmare spargerea celulelor radiatorulu. i fisurarea blocului motor, Fenomenul n g h e r i iducela s u p r a n c l z i r e amotorului deoarece

  T E F A NS T . ~ N E S C U

  apa din i n s t a l a i enu mai trece prin radiatorul blocat. Remediere:Cnd se c o n s t a t c apa a n g h e a tn partea inferioara aradiatorului, seI a s motorul n f u n c i u n e i se a c o p e r radiatorul cu crpe nmuiaten a p c a l d sau se s u f l cu aer cald, Nuse r e c o m a n d folosirea f l c r i i .

  b)' D e f e c i u n iale pompei dea p ,Ruperea paletelor pompei dea p este fenomenul cel mai des ntHnit i se d a t o r e a z fieunor cauze din c o n s t r u c i e ,fie n g h e r i iapei n i n s t a l a i . ade r c i r e .Remediere: se n l o c u i e t epompa de a p ,o p e r o a i ecarese va executa numai 'Ia service.

  c) D e f e c i u n i l etermostatului d e t e r m i n ruperea sau pierderea e l a s t i c i t i iarcurilor. D a c radiatorul este rece,d a c motorul i furtunul de la termostat snt foartecalde, iar prin gura de umplere nu treceapa, n s e a m n c krmostatul este defectRemedi"'re: se n l o c u i e t etermostatul.

  d) D e f e c i u n iale ventilatorului. Ruperea sau ndoirea palatelor ventilatoruluinu se produce decitn cazul lovirii lor cuun obiect metalic.D a f e c i u n e ase descop e r prin zgomotulpe care l produce.Remedierea c o n s t n nlocuirea ventilatorului (elicei). Ruperea curelei de ventilator poate determina i ea d e f e c i u n ialei n s t a l a i e ide r c i r e .Remediere: se mont ~ a z o curea n o u .

  15

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  16/24

  DECOComercializarea r e c e n t la nOI In

  a r a unor seturi de filtre deconversie pentru fotografiacolor (Panchromar - R.D.G.) a reactuallzat nr ndul fotografilor o serie de probleme privind mOQuln care a c i o -n e a z ele, sistemul de n o t a ' t e iutilizarea p r a c t i c .Dat fiind marele num rde a d e p iai diapozitivelor, materialul de f a i propune explicarea mai n detaliu a acestor probleme.

  Filtrele de conversie m o d i f i c (sauconvertesc) temperatura de culoarea luminii. Ele se folosesc pentruacordarea temperaturii de culoare aluminii existente n momentul fotografierii cut e m p e r a t u r ~de culoare afilmuluicolor utilizat. In t r e b u i n a r e at i p i c este la realizarea diapozitivelor; se pot folosi, de asemenea, lafotografierea pe negativ color.

  TEMPERATURA DE CULOARE

  Orice s u r s l u m i o a s poate fi car a c t e r i z a t prin intensitatea i spectrul luminii emise. Cun o i u n e adeintensitate sntem familiarizatidinfotografia alb-negru; c u n o a t e mcum se m s o a r ea icum o adapt m la sensibilitatea filmului prin intermediul diafragmei i timpului deexpunere.

  C e a l a l t c a r a c t e r i s t i c

  - spectrulluminii emise - este h o t r t o a r enfotografia color i de ea ne vomocupa n continuare.

  Lumina este un amestec de radiat ii cu diferite lungimi deu n d n domeniul 390-760 nm, pe care ochiulomului le percepe ca un amestec dediferite culori. Se poate trasa spectrul de emisie al unei surse, a d i c un grafic n care este r e p r e z e n t a t pe o r d o n a t energia diverselor rad i a i i ,iar pe a b s c i s lungimea deu n d .Astfel se f i g u r e a z fr,qrte intu-

  QI>-

  ~ro~ 1 0 0 0

  Z .R\!-

  ::

  ::J 100ro0'1It...QJ

  c: 10LA.!

  16

  G H .E U G E N I A C R B U N E S C U

  itiv ponderea diverselor culori nspectrul emis. De exemplu, n figura1 s-au reprezentat spectrul luminiimedii de zi, spectrul unui bec cuinc a n d e s c e n i spectrul unei diodeelectroluminescente rosii. Pentru ale compara u o r ,valorile de pe ord o n a t au fost normate. Este vizibilc lumina de zi c o n i n er a d i a i idintot spectrul, n lumina becului pred o m i n culorile dinspre extremitatear o i e , iar LED-ul emite exclusivrosu.

  S reamintimc filmul este impresionat de lumina sursei, care a fostr e f l e c t a t de subiect n mod selectiv,n f u n c i ede culorile acestuia.Oricefilm color, prelucrat conform ins t r u c iunilor fabricantului, repro'duce corect culorile subiectului numai d a c acesta este ilumill.at cu os u r s avnd o a n u m i t c o m p o z i i es p e c t r a l a luminii. I a t de ce esteimportant s ne c o n c e n t r ma t e n i ala fotografiere asupra spectruluiemis de s u r s si - d a c el nu estec o r e s p u n z t o rpeliculei - s corect m lumina cu un filtru de conversiepQtrivit, montatpe obiectiv.

  In practica f o t o g r a f i c nu se luc r e a z cu spectrul propriu-zisal luminii. EI este nlocuit cu asa-numitat e m p e r a t u r de culoare el luminii.Prin a c e a s t n o i u n ese a s i m i l e a z

  spectrul luminii cu spectrul de emisie al unui corp negru aflat la o anum i t t e m p e r a t u r .

  S e x p l i c mpe s.curt emisia corpului negru. Cnd un corp solidneinflamabil este n c l z i t ,el prim e te din exterior energie. La echilibru termic, corpul trebuie s cedeze a c e e a i cantitate de energie nexterior sub f o r m de radiatie, nparticular l u m i n .S ne gndim la ob u c a t de fier care, i n t r o d u s n flac r ,devine ea n s il u m i n o a s .Sepoate trasa un spectru al r a d i a i e i

  v.

  2IlO

  -oEIt...oroC' \It...

  QJ

  c:l..t.I

  emise, a a cum am aratat mai sus.EI va depinde de natura corpului(fierul i c u a r u l ,de p i l d , emitspectre diferite) i de temperaturacorpului. Pentru a elimina primulfactor, se c o n s i d e r cazul unui corpcare emite - i implicit absoarbe -neselectiv orice r a d j a ie, a d i c uncorp absolut negru. In figura 2 estedat acest. spectru pentru cteva temperaturi. In desen snt cuprinse, pel n g zona v i z i b i l a spectrului, i regiunile nvecinate:~ u l t r a v i o l e t u l i inf r a r o ul apropiat. O b s e r v mc spectrele p r e z i n t cte un maxim, lao a n u m i t lungime de. u n d A max,care se d e p l a s e a z n f u n c i edet e m p e r a t u r .

  n figura 3 se d un detaliu al figurii 2, anume spectrele corpuluinegru limitate la domeniul vizibil inormate la valoarea c o r e s p u n z toare mijlocului acestuia (circa560nm). Scara de reprezentare pe ordon a t este l i n i a r .Figura permiteobservarea faptului deosebit deimportant c la temperaturi mici predom i n culorile de la extremitatea ro i e a spectrului, n timp ce la temperaturi mari p r e d o m i n albastru-violetul.

  Anumite surse luminoase (Soarele, becul cu i n c a n d e s c e n ,blitzuriie electronice sau Chimice)au unspectru cu form? a p r o p i a t de cel alcorpului negru.In aceste cazuri e t eposibil s g s i m ,printre spectrelede tipul celor din figura3, unul cares se asemene cel mai mult cu alsursei respective. EI corespunde

  unei anumite temperaturi a ~ o r p u l u i ' !negru i spunem c sursa are tocmai acea t e m p e r a t u r de culoare.

  S o b s e r v mc n unele' cazuritemperatura de culoare Te ~ e s t e ,foarte a p r o p i a t ca valoare de temperatura r e a l a sursei incandescente (filamentul de wolframal be-cului, de p i l d ) .Alteori,Te d i f e r detemperatura r e a l a sursei, fie dator i t interpunerii unui filtru (Soarele,d u p ce lumina sa trece prin atmos f e r ,blitzurile chimice cu balon albastru), fie d a t o r i t faptului c emisia se produce prin alte fenomenedect cele termice (lumina cerului, ablitzului electronic . a . ) .

  n tabelul 1 snt date exemple desurse luminoase i temperaturiledeculoare c o r e s p u n z t o a r e .Ele sntexprimate att n u n i t iKelvin ct idecamired. Amintimc :

  U n i t i l egecamired vor fi definiteceva mai departe n text.

  E x i s t i surse care nu pot fi ca-racterizate printr-o t e m p e r a t u r deculoare, deoarece au un spectru deemisie mult deosebit ca f o r m de,spectrul corpului negru (LED-urile- cum s-a exemplificatn figura 1...!.., apoi d e s c r c r i l en gaze, luminoforii tuburilor catodice sau surselor de iluminat etc.). Cuasemenea \surse nu putem avea p r e t e n i are-producerii corecte a culorilorunuisubiect. Problema este a s e m n toare cnd folosim simultan maimulte surse cu valori Te diferite.

  o ~ r - - - - - - - - - ~ = - a e. . -------___ = = - - - ~ ~ - - - - ~itlll- 80roE

  It... 60c::

  ro 40C' \It...QJ

  20:I.J.J

  600 700Lungimeade u n d ,nm

  medie de

  klaljpor-I-r O~ toca-tiu

  LED r o u

  FilTRELE DE CONVERSIE

  Privind figura 3, se contureazaclar modul n care poate fi modific a t temperatura de culoare a luminii. S presupunem c lumina exist e n t are Te = 3 200 K, iar filmulne-c e s i t Te = 5 500 K. Se vede c spectrele d i f e r prin ponderea diverselor r a d i a i i i putem face conversia n e c e s a r reducnd din ce n cemai mult intensitatea culorilor pem s u r ce ne d e p l a s mdinspre vio-let spre r o u .A c e a s t a b s o r b i ese-l e c t i v o poate face un filtru opticcu o c a r a c t e r i s t i c de transmisiec o n v e n a b i l .EI se va numi filtrudeconversie. _

  Filtrele de cori-versie snt grupaten d o u categorii: unele r i d i c ,iaraltele c o b o a r temperatura de culoare a luminii. Vom exemplificagrafic modul cum a c i o n e a z ele, nfig,ura 4 i respectiv figura 5.

  In figura 4 este reprezentat spec-trul de emisieal unei surse cu Te re-

  lativm i c

  (3200

  K,a d i c

  tocmai ca-zul discutat mai sus);se vede c ro- u l p r e d o m i n .Trecnd printr-un fiitru de conversie a c r u icaracterist i c de transmisie este d a t n figura4b. -'- curba 1 -, r a d i a i i l edinsprer o usnt absorbite mult i spectrulluminii devine cel reprezentatprin

  TEHNIUM5/1984

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1984

  17/24

  1 din figura 4c. Acum ponde-r o u l u ieste r e d u s ,ceea ce co-,

  respunde unei Tc' mai ridicate dectcea i n i i a l (4000 K). Se poate g s iun alt filtru (curba 2, fig. 4b), cares a i b o p a n t mai mare a caracteristici;de transmisie i s m r e a s c i mai mult Tc (curba 2, figura 4c,unde lumina a fost a d u s la 5 SOOK). Filtrele de acest tip auculori albastru-violete, cu att mai dense cuct r e a l i z e a z o c o r e c i emai mare,Ele se n o t e a z cu semnul ,,-", cumvom vedea mai departe.

  n mod analog s-a exemplificat felul cum se m i c o r e a z Tc a luminiila trecerea prin filtre de conversiem a r o - r o c a t ,avnd caracteristici detransmisie ca acelea din figura 5b inqtate cu ,,+".

  In figurile 4c i Sc se poate observa i s c d e r e ai n t e n s i t i iluminiitransmise de filtre, comparativ cuintensitatea i n i i a l din figura 4a irespectiv 6a. Fenomenul este inerent o r i c r u ifiltru optic i trebuiecompensat printr-o prelungire adecv a t a expunerii.

  R e z u l t c pentru rezolvarea tuturor s i t u a i i l o rfotografice sot.necesare d o u seturi de filtre de conversie, pentru ridicarea i respectiv coborrea Tc n_grade diferite, p n lavaloarea pe care o n e c e s i t filmul.

  Am ajuns la probleman o t r i idiverselor filtre de conversie. Este necesar s i n d i c msensul si m r i m e ac o r e c i e i .La prima vedere, s-ar p rea c putem caracteriza un filtruprin n u m r u lde u n i t iKelvin cucare el r i d i c sau c o b o a r Tc'A c e a s t n o t a i enu este n s P9Sib i l ,deoarece un a c e l a i filtru modif i c Te cu un n u m rdiferit de u n i t iKelvin, d u p cum Te a luminii incidente este mai mare sau mai m i c .A c e a s t a f i r m a i e ,aparent paradox a l ,poate fi n e l e a s privind cua t e n i efigura 2. Se vede c deplas r i egale ale maximumului spectralA max nu corespund la intervaleegale de t e m p e r a t u r .R e l a i antreaceste m r i m ieste:A max [nm] = 2,9.106 [nm.K]/t[K]

  E x i s t deci o p r o p o r I o n a l i t a t e'intre deplasarea spectrului i inversultemperaturii corpului negru. Aceastaa condus la. ideea folosirii lui1/Tpentru exprimarea temperaturii deculoare. i pentru c r e z u l t numerecu multe zerouri d u p v i r g u l ,s-aadoptat submultiplul 10-6 ca unitatede m s u r .Ea a fost d e n u m i t MIRED, din prescurtarea cuvintelor"Micro REciprocal Degree",n traducere "micrograde inverse". A adar:

  Tc[mired] = 1 000OOO/Tc[K]M e n i o n mc unitatea nu este utiliz a t dect n domeniul restrns al colorimetriei i nu face parte din Sistemul I n t e r n a i o n a l .Practic, pentrl)comoditatea o p e r r i icu numere maimici, se f o l o s e te multiplul decamired, care poate fi calculat directd u p r e l a i a :

  Tcfdecamired] =100000/T c[K]Tabelul 2 d e c h i v a l e n e l epentru diverse Te ntlnite mai des n fotografie. O b s e r v mc la valori marinscala Kelvin corespund valori micin decamired i invers. De asemenea, intervale egale n scara Kelvindevin inegale cnd snt exprimatendecamired.

  S vedem cum se l u c r e a z cu unit i l edecamired n fotografie.F i e c rui filtru de conversie i este atribui t o a n u m i t valoare si un anumitsemn, n f u n c i ede n u m r u lde unit i decamired cu care el r i d i c sauc o b o a r Tc' Utilizarea unui filtruavnd N decamiredse face d u p rel a i a :

  Te i n i i a l + N = Te f i n a l Un deca-mired]

  unde s-a calculatTe a luminii care atrecut prin filtru, nf u n c i ede Te aluminii i n i i a l e itipul filtrului (N

  poate avea semn pozitiv sau negativ,d u p cum filtrul r i d i c ,respectiv cob o a r ,T ). S r e i n e mc , d a c exp r i m mf c n Kelvin,filtrele pozitivec o b o a r valoarea i n i i a l a acesteia,iar cele negative o r i d i c !

  (CONTINUARE N NR.

  TEHNIUM 5/1984

  II

  M u l icititori ai revistei au scris red a c i e irugnd s li se p u n la dispo-.z i i edesene de e x e c u i epentru inelele intermediare necesare n fotografia la m i c d i s t a n .Satisfacema c e a s t r u g m i n t en cele ce urm e a z ,cu convingerea c desenelepublicate vor fi utile i altor fotografi amatori.

  Inelele intermediare prezentatesnt utilizabile pe orice aparatfotografic avnd obiectivul cu m o n t u r f i l e t a t

  Conform standardelor i n t e r n a i onale pentru t e h n i c f o t o g r a f i c ,valoarea n o m i n a l a filetului pentruobiective este de M42x1. Deoarecem u l ifotoamatori de ia noi din a r p o s e d i aparate totografice maivechi, de f a b r i c a i e s o v i e t i c ,s-aavut n vedere i valoarea de M39x1de la aceste aparate. Cotele aferentee x e c u i e iinelelor de M39x1 snt trecute sub liniile de c o t .

  Pe baza desenului din figura 1 see x e c u t trei inele de lungimeprog r e s i v .respectiv cu lungimea act i v (lungimea cu care se m r e t ed i s t a n aobiectiv-plan film) de14,21, 28 mm. Coteie literalese iau din

  D F

  P r e z e n t mmal JUS principaleledefecte care apar n procesul de virare, m p r e u n cu cauzele lo r celemai probabile.

  fi Albire l e n t sau i n c o m p l e t :- s o l u i ade albire este e p u i z a t ;- cant it at ea de f e r i c i a n u r de po-

  tasiu este prea m i c ;- s o l u i ade f e r i c i a n u r a fost i -

  n u t la l u m i n timp ndelungat;

  - imaginea este prea d e n s . Albire i n c o m p l e t :- p o r i u n i l enealbite au fost mur

  d r i t eanterior cu monosulf u r de sodiu.

  Zonele de alb nu snt curate:- voal i n i i a lpe imagine;- f ixarea imagini in e t e r m i n a t ;- albi rea s-a f c u tla l u m i n in -

  t e n s .

  fi) Emulsii Cl.! u m f l t u r i :- s o l u i ade m o n o s u i f u r a fost

  prea c a l d ,prea c o n c e n t r a t

  ~ n g .V . C L I N E S C U

  tabelul a l t u r a ts c h i e ipentru fiecare di n cele trei m r imi. Ca aspectexterior, inelele executate conformfigurii 1 snt a s