TARIF DE COMISIOANE SI SPEZE PENTRU PERSOANE ... -...

14
Nota: Nu se percepe comision pentru retragerile de sume in numerar provenite din depozite la termen cu depuneri ulterioare, in ziua scadentei. Orice retragere de numerar (inclusiv din depozite la termen/cu depuneri ulterioare ajunse la scadenta) pentru sume mai mari sau egale cu 5.000 lei se anunta Bancii cu 24 de ore in avans, nu mai tarziu de ora 12:00 a zilei precedente retragerii de numerar/scadentei depozitului. GRATUIT Administrare cont curent 1 GRATUIT Inchidere cont Eliberare extras de cont – la ghiseu Administrare Pachet Operational IMM "10 ani de CEC Bank"/Pachet Start-Up IMM* tarif postal (inclusiv TVA) 25 lei/luna Transmitere documente prin posta 35 lei/luna/GRATUIT* Administrare Pachet Operational Gand Bun Administrare cont ESCROW/depozit garantii gestionari ¹ 19 lei/luna DEPUNERE 10 lei/luna - neprogramate ( ≥ 5.000 lei ) Deschidere cont pentru depunerea capitalului social/cont ESCROW/cont depozit garantii gestionari TARIF DE COMISIOANE SI SPEZE PENTRU PERSOANE JURIDICE OPERATIUNI IN LEI Tariful este in vigoare incepand cu data de 01.01.2020 GRATUIT NIVEL COMISION Deschidere Pachet Operational IMM "10 ani de CEC Bank"/Pachet Start-Up IMM/Pachet Gand Bun I. GESTIONARE CONT Deschidere cont curent (inclusiv asociatii de locatari/proprietari; societati non profit) 0,9%, minim 15 lei/operatiune - programate cu cel putin 24 ore inainte si neprogramate, sub plafon (< 5.000 lei) Administrare Pachet asociatii de proprietari/locatari GRATUIT Abonament servicii cont tip 50.69-Disponibil la Trezorerie 3% din sume ce depasesc 10 lei Depunere moneda metalica lei RETRAGERE II. OPERATIUNI CU NUMERAR Penalitate pentru neridicarea numerarului: Retragere numerar 0,10% din valoarea programata si neridicata *In cazul pachetului Start-Up IMM, achizitionat incepand cu data de 12.06.2019, nu se percepe comision de administrare/pachet in primele 12 luni de la data achizitionarii acestuia. OPERATIUNEA BANCARA Depunere persoana neimputernicita 5 lei/operatiune 30 lei/luna 1% GRATUIT Page 1

Transcript of TARIF DE COMISIOANE SI SPEZE PENTRU PERSOANE ... -...

Nota: Nu se percepe comision pentru retragerile de sume in numerar provenite din depozite la termen cu

depuneri ulterioare, in ziua scadentei. Orice retragere de numerar (inclusiv din depozite la termen/cu

depuneri ulterioare ajunse la scadenta) pentru sume mai mari sau egale cu 5.000 lei se anunta Bancii cu

24 de ore in avans, nu mai tarziu de ora 12:00 a zilei precedente retragerii de numerar/scadentei

depozitului.

GRATUIT

Administrare cont curent 1

GRATUIT Inchidere cont

Eliberare extras de cont – la ghiseu

Administrare Pachet Operational IMM "10 ani de

CEC Bank"/Pachet Start-Up IMM*

tarif postal

(inclusiv TVA)

25 lei/luna

Transmitere documente prin posta

35 lei/luna/GRATUIT*

Administrare Pachet Operational Gand Bun

Administrare cont ESCROW/depozit garantii gestionari ¹

19 lei/luna

DEPUNERE

10 lei/luna

- neprogramate ( ≥ 5.000 lei )

Deschidere cont pentru depunerea capitalului social/cont

ESCROW/cont depozit garantii gestionari

TARIF DE COMISIOANE SI SPEZE PENTRU PERSOANE JURIDICE

OPERATIUNI IN LEI

Tariful este in vigoare incepand cu data de 01.01.2020

GRATUIT

NIVEL COMISION

Deschidere Pachet Operational IMM "10 ani de

CEC Bank"/Pachet Start-Up IMM/Pachet Gand Bun

I. GESTIONARE CONT

Deschidere cont curent (inclusiv asociatii de locatari/proprietari;

societati non profit)

0,9%, minim 15 lei/operatiune - programate cu cel putin 24 ore inainte si

neprogramate, sub plafon (< 5.000 lei)

Administrare Pachet asociatii de proprietari/locatari

GRATUIT

Abonament servicii cont tip 50.69-Disponibil la Trezorerie

3% din sume ce depasesc 10 lei Depunere moneda metalica lei

RETRAGERE

II. OPERATIUNI CU NUMERAR

Penalitate pentru neridicarea numerarului:

Retragere numerar

0,10% din valoarea programata si

neridicata

*In cazul pachetului Start-Up IMM, achizitionat incepand cu data de 12.06.2019, nu se percepe comision

de administrare/pachet in primele 12 luni de la data achizitionarii acestuia.

OPERATIUNEA BANCARA

Depunere persoana neimputernicita 5 lei/operatiune

30 lei/luna

1%

GRATUIT

Page 1

Plati interbancare in regim instant

< 50.000 lei 10 lei

7 lei

12 lei

Transmitere confirmare plata la ordin de plata

conditionat emis

50 lei + speze SWIFT + comisioane banci

corespondente, dupa caz

decontate in sistem INTERBANCAR si in relatia cu Trezoreria Statului**

[500 - 50.000 lei)

3 lei

< 500 lei

Ordine de Plata conditionate

30 lei

50 lei + speze SWIFT

Ordine de plata programate in sistem INTRABANCAR

100 lei + speze SWIFT + comisioane

banci corespondente, dupa caz

Modificare/ prelungire/ anulare ordin de plata

conditionat

PLATI

Incasari in sistem interbancar - ordine de plata

conditionate

INCASARI

III. ORDINE DE PLATA

Plati externe in lei

(cont curent/alt produs bancar) 100 lei

decontate in sistem INTRABANCAR 8 lei

Incasari in sistem interbancar - ordine de plata

conditionate

in regim de urgenta

≥ 500 lei

12 lei≥ 500 lei

< 500 lei

decontate in sistem INTRABANCAR

150 lei + speze SWIFT pentru mesaj de

raspuns

[500 - 50.000 lei)

≥ 50.000 lei 8 lei

Ordine de plata programate in sistem INTERBANCAR**

7 lei

4 lei

Emitere ordine de plata conditionate

IV. ORDINE DE PLATA CONDITIONATE

decontate in sistem INTERBANCAR, inclusiv in regim

instant

GRATUIT

5 lei

Nota: Comisioanele pentru plati decontate in sistem intrabancar nu se aplica pentru transferuri intre

conturile in aceeasi valuta apartinand aceluiasi client.

In cazul achizitionarii pachetului Start-Up IMM, comisioanele pentru incasarile interbancare nu se aplica in

primele 12 luni de la data achizitionarii pachetului (pentru pachetele achizitionate incepand cu data de

12.06.2019).

100 lei + speze SWIFT + comisioane

banci corespondente, dupa caz

[0 - 500 lei)

Page 2

Categorie Operatiune

GRATUIT

8 lei

7 lei

12 lei

30 lei

Plati

interbancare in

regim instant

10 lei

Ordine de

platain regim de urgenta

Reducere 60%

Abonament Lunar CEConline/TeleCEC/Mobile Banking

20 lei/ fila cec

≥ 500 lei

Comision CEConline/

TeleCEC/Mobile Banking

[0 - 500 lei)

4 lei/ instrument

V. SERVICIUL INTERNET BANKING - CEConline /TeleCEC/Mobile Banking

Comision standard

Cecuri, Bilete la ordin, Cambii incasate in sistem intrabancar

Remitere la incasare pentru Cecuri barate, Bilete la ordin, Cambii

depuse la ghiseu

Garantie/ Contravaloare Dispozitiv Digipass

< 50.000 lei

GRATUIT

< 500 lei

Schimburi valutare

Plati

interbancare/

Trezoreria

Statului**

GRATUIT

10 lei

Dispozitiv token cu aspect de card bancar

[500 - 50.000 lei)

7 lei/instrument

Cecuri, Bilete la ordin, Cambii de tip vechi primite la plata in sistem

interbancar

7 lei/ instrument

GRATUIT

GRATUIT Constituire/lichidare depozit

[0 - 500 lei)

10 lei/ instrument

10 lei/instrument

10 lei/ instrument

≥ 50.000 lei

9 lei/ instrument refuzat ≥ 50.000 lei

Nota: Abonamentul CEConline/TeleCEC/Mobile Banking se retine din contul curent, la sfarsitul fiecarei

luni.

Cecuri, Bilete la ordin, Cambii incasate in sistem interbancar

GRATUIT

Se utilizeaza acelasi dispozitiv de autentificare pentru ambele servicii CEConline/TeleCEC.

Cecuri, Bilete la ordin, Cambii primite la plata in sistem interbancar

Cecuri, Bilete la ordin, Cambii primite la plata in sistem intrabancar

VI. CECURI, BILETE LA ORDIN ( BO), CAMBII**

20 lei/instrument

4 lei/ instrument

In cazul achizitionarii Pachetului IMM "10 ani de CEC Bank", abonamentele lunare Internet Banking-

CEConline si CEC Bank Mobile Banking sunt gratuite.

[500 - 50.000 lei)

3 lei/ instrument

3 lei/ instrument refuzat

Cecuri, Bilete la ordin, Cambii refuzate la plata in sistem interbancar

[0 - 500 lei)

6 lei/ instrument refuzat

Certificarea cecului barat

100 lei (inclusiv TVA)

Cecuri, Bilete la ordin, Cambii de tip vechi incasate in sistem

interbancar

[500 - 50.000 lei)≥ 50.000 lei

7,5 lei/instrument

GRATUIT

GRATUIT

Incasari intrabancare

62 lei

Plati intrabancare

Page 3

GRATUIT

150 lei

Inchidere cont

GRATUIT

GRATUITAdministrare cont

Incasari decontate in sistem INTERBANCAR

Deschidere cont

caseta mica

15 lei/luna/GRATUIT*

0,15%, min 30 EUR, max.200 EUR (echiv. lei)

VII. INCASSO

≥ 50.000 lei

4,10 lei

[0 - 500 lei)

Plata

5 lei

VIII. INCHIRIERE CASETE DE VALORI (se aplica in unitatile care ofera acest serviciu)

comision negociabil

6,10 lei

caseta mare

caseta medie

100 lei/luna + TVA

Comision pentru pastrarea si conservarea bunurilor

din caseta abandonata

Garantii caseta mica/medie/mare

Incasari in sistem INTERBANCAR prin Ordine de plata

Incasari in sistem INTERBANCAR prin Cecuri, Bilete la ordin

[0 - 500 lei)

≥ 50.000 lei

3 lei

1 leu

[500 - 50.000 lei)

[500 - 50.000 lei)

Comisioane pentru valoare

nedeclarata

0,25%, min 50 EUR (echiv. lei)

60 lei/luna + TVA

Comisioane pentru valoare declarata

Avizare incasso simplu

Incasari in sistem INTRABANCAR prin Ordine de plata, Cecuri,

Bilete la ordin, Ordin de plata programat

Depuneri in numerar

30 lei/ luna + TVA

1,50% pe an + TVA, min 15 lei + TVA

80 lei/luna + TVA

X. OPERATIUNI IN CONTURI DE DISTRIBUTIE

Comision de distributie prin virament

intrabancar/interbancar

ORDINE DE PLATA

comision negociabil

IX. OPERATIUNI IN CONTURI DE TVA

GRATUIT

*In cazul includerii in Pachet IMM "10 ani de CEC Bank"/Pachet Start-Up IMM (achizitonat incepand cu

12.06.2019), administrarea este gratuita pentru un singur cont.

In situatia deschiderii mai multor conturi de TVA, Banca va percepe pentru fiecare cont in parte comision

de administrare distinct.

Celelalte taxe/comisioane/speze percepute pentru operatiunile dispuse in/din conturile de TVA sunt

conforme cu prezentul Tarif.

Plati decontate in sistem INTRABANCAR

2,10 lei

Operatiuni de distributie in numerar

XI. OPERATIUNI IN CONTURI COLECTOARE

Page 4

XIII. COMISIOANE PLATITE DE CATRE DEPONENTI PERSOANE JURIDICE PENTRU

OPERATIUNI IN CONTURI COLECTOARE

4 lei/instructiune

Comision perceput de la Beneficiar

0,55 lei/refuz

Virament intrabancar cu ordin de plata SC BIBLOS

SRL

0,15% min.1,25 lei/operatiune, max.5 lei

Depunere numerar Ministerul Justitiei - Biroul Local

Expertize Judiciare

Depunere numerar Ordinul Asistentilor si Moaselor din

Romania Filiala Hunedoara

Depunere numerar Cez Vanzare

Depunere numerar Best Credit Invest IFN SA

GRATUIT

Depunere numerar SC Gaz Vest SA Arad 0,7 % min. 1 leu/operatiune

Comision perceput de la Platitor

[500 - 50.000 lei)≥ 50.000 lei

≥ 50.000 lei 2,11 lei/instructiune

[0 - 500 lei) 1,11 lei/instructiune

0,5 lei/instructiune

XII. DIRECT DEBIT**

Comision perceput de la Beneficiar

Instructiuni de debitare directa decontate in sistem INTRABANCAR:

3 lei/instructiune

1,61 lei/instructiune[500 - 50.000 lei)

0,3% min. 1,7 lei/operatiune

0,5% min. 3 lei/operatiune

Virament intrabancar cu ordin de plata Ocean Credit

IFN

2 lei/instructiune[0 - 500 lei)

Instructiuni de debitare directa decontate in sistem INTERBANCAR:

Comision perceput de la Platitor

Depunere numerar Ocean Credit IFN

0,5% min. 4 lei/operatiune

0,5% min. 2 lei/operatiune

0,25% min. 1 leu/operatiune

1 leu/operatiune

1 leu/operatiune Virament intrabancar cu ordin de plata

SC Gaz Vest SA Arad   

Refuz instructiune Direct Debit

1 leu/operatiune

Depunere numerar Ordinul Asistentilor si Moaselor din

Romania Filiala Sibiu

Depunere numerar Mobile Distribution SRL

Virament intrabancar cu ordin de plata APASERV

Satu Mare SA

0,5% min. 2 lei/operatiune

0,75/lei/operatiune

0,5% min 1,8 lei/operatiune

Incasare in circuit intrabancar prin ordin de plata,

inclusive IB pentru Payzone SA

2 lei/operatiune

1,3% min. 3 lei/operatiune

1,5 lei/operatiune

Depunere numerar Cosmetics ORIFLAME Romania

SRL

Virament intrabancar cu ordin de plata Mobile

Distribution SRL

1 leu/operatiune

0,5% min 2 lei/operatiune

Depunere numerar Tarsago Romania SRL

Incasare numerar la ghiseu Payzone SA

Virament intrabancar cu ordin de plata Tarsago

Romania SRL

Depunere numerar SC BIBLOS SRL

0,2 lei/operatiune

1 leu/operatiune

Depunere numerar APASERV Satu Mare SA

Page 5

Ordine de plata

Incasare in circuit intrabancar prin ordin de plata

pentru Paypoint SA

Trimitere cerere de executare SGB si SCGB primite

75 EUR (echiv. lei)

30 EUR (echiv. lei)

0,3%/trim sau fractiune min

50 EUR (echiv. lei) max

2.000 EUR (echiv. lei)

2% min 50 EUR (echiv. lei)

Emitere/prelungire/majorare

Executare

Alte modificari

Incasare in circuit intrabancar Credius IFN SA

Incasare numerar la ghiseu CABINET DE AV BACIU

RALUCA MIHAELA

Incasare in circuit intrabancar prin ordin de plata,

CABINET DE AV BACIU RALUCA MIHAELA

Notificare cesiune

Modificare cesiune

0,50% min 2 lei/operatiune

50 EUR (echiv. lei)

Anulare cesiune

GRATUIT

1 leu/operatiune

1 leu/operatiune

30 EUR (echiv. lei)

0,75 lei/operatiune

30 EUR (echiv. lei)

Executare SGB/SCGB primite

0,50% min 1,50 lei/operatiune

Incasare numerar la ghiseu Paypoint SA

Comision pentru plati catre beneficiarii conventiei

incheiate cu Directia Judeteana de Statistica Valcea

Verificare documente/cerere de executare SGB

Incasare numerar la ghiseu Credius IFN SA

XIV. COMISIOANE PLATITE DE CATRE BENEFICIARI PERSOANE JURIDICE PENTRU

OPERATIUNI IN CONTURI DE DISTRIBUTIE

XV. OPERATIUNI DE CONSEMNARE

Nota: Se percep comisioanele TransFond/BNR pentru plati

interbancare

100 lei

Comision pentru plati catre beneficiarii conventiei

incheiate cu Grawe Romania Asigurare SA

5 lei/operatiune

GRATUIT

50 EUR (echiv. lei)

Avizare de anulare SGB

4 lei/operatiune

Avizare modificare SGB

speze postale/SWIFT

Avizare primire SGB

50 EUR (echiv. lei)

XVI. SCRISORI DE GARANTIE BANCARA/SCRISORI DE CONTRAGARANTIE BANCARA

PRIMITE

1,5 lei/operatiune

250 lei

1,15%, min. 5 lei/operatiune

Operatiuni cu numerar

Autentificare semnaturi

50 EUR (echiv. Lei)

Comision pentru plati catre beneficiari subventii

agricole ( APIA, DADR)

Comision pentru plati catre beneficiarii conventiei

incheiate cu SC Cosmi SRL2 lei/operatiune

Page 6

Institutia

TransFond

BNR

OP - Ordin de plata

Refuz ID - Refuz Instrument de debit

0,55

Legenda

ID - Instrument de debit = Cec, Bilet la ordin, Cambie

Platitor

Platitor

0,00

Comision

0.51OP < 50.000 lei

0,00

OP ≥ 50.000 lei/plati

urgente

Beneficiar

Refuz ID

0.88TransFond

ID procesate electronic

DD

0,00

Valoare

(lei)

Platitor

DD - Direct Debit

Beneficiar

Platitor

Platitor 6,00

Participatul care plateste

comisionul

Nota:**Comisioanele percepute de BNR /TransFond sunt incluse in comisionul CEC Bank.

Valoarea acestor comisioane este stabilita unilateral de catre BNR/TransFond:

Beneficiar

DD 0.51

OP

ID procesate electronic

Page 7

III. OPERATIUNI PRIN VIRAMENT (ORDINE DE PLATA)

decontate in sistem INTRABANCAR

Nota: Nu se percepe comision pentru retragerile de sume in numerar provenite din depozite la termen cu

depuneri ulterioare, in ziua scadentei. Orice retragere de numerar (inclusiv din depozite la termen/cu

depuneri ulterioare ajunse la scadenta) pentru sume mai mari sau egale cu 2.000 EUR* se anunta Bancii

cu 24 de ore in avans, nu mai tarziu de ora 12:00 a zilei precedente retragerii de numerar/scadentei

depozitului.

DEPUNERE

5% din suma ce depaseste 10 EUR

Inchidere cont

tarif postal (inclusiv TVA)

Depunere in conturile clientilor persoane juridice

Administrare cont curent ²

Eliberare extras de cont – la ghiseu

Transmitere documente prin posta

Deschidere cont ESCROW

1 EUR*/luna

0,10% min 25 EUR*, max 500

EUR*+speze SWIFT pentru mesaj de

raspuns

1 EUR*

II. OPERATIUNI CU NUMERAR

0,55%, min 5 EUR*/operatiune

GRATUIT

Deschidere cont ESCROW

Investigare/Anulare/Returnare incasari valuta

Incasari in sistem interbancar - ordine de plata

conditionate primite

decontate in sistem INTERBANCAR1,5 EUR* + comisioane banci

corespondente

Retragere neprogramata (sume ≥ 2.000 EUR*)

GRATUIT

GRATUIT

RETRAGERE

1 EUR*/operatiune

Retragere numerar (sume < 2.000 EUR*)

Depunere in cont moneda de 1 si 2 EUR

* echivalent in valuta contului

INCASARI

1%

Nivel comision

I. GESTIONARE CONT

2. OPERATIUNI IN VALUTA

Operatiune bancara

Depunere persoana neimputernicita

GRATUIT

2. OPERATIUNI IN VALUTA

5 EUR*/luna

45 EUR*

Administrare cont ESCROW ²

Deschidere cont curent

Page 8

* echivalent valuta contului

7 lei (echiv. valuta)

12 lei (echiv. valuta)

30 lei (echiv. valuta)

0,25%, min 30 EUR*, max

1.000 EUR*+ speze Swift

pentru mesaj de raspuns

in sistem interbancar catre tari din Comunitatea Europeana

< 500 lei (echiv. valuta)

Comision extern standard (plati redirectionate de CEC

Bank catre clientii altor banci) 20 EUR*

PLATI

15 EUR*

4 EUR*decontate in sistem INTRABANCAR

≥ 500 lei (echiv. valuta)

in regim de urgenta

in sistem interbancar catre tari din afara Comunitatii Europene

2 EUR*

10 EUR*/mesaj

Comision de investigatii privind plati in valuta

Ordine de plata programate in sistem INTRABANCAR

> 50.000 EUR

Taxa suplimentara pentru regim de urgenta

Speze SWIFT (banci din Romania/strainatate)

Emitere ordine de plata conditionate

40 EUR* + speze SWIFT + comisioane banci

corespondente, dupa caz

Modificare/ prelungire/ anulare ordin de

plata conditionat

0,25% min 30 EUR*, max 1.000 EUR* +

speze pentru mesaje SWIFT

20 EUR*+speze SWIFT+comisioane

banci corespondente

40 EUR* + speze SWIFT + comisioane banci

corespondente, dupa caz

12.500 - 50.000 EUR 40 EUR*

Anularea/ Modificarea platilor in valuta:

55 EUR*

10 EUR*/mesaj

Eliberare mesaj SWIFT/document aferent

incasarilor/platilor in EUR realizate prin canal SEPA,

la cerere

Comisioanele pentru incasari si plati decontate in sistem intrabancar nu se aplica pentru transferuri intre

conturile in aceeasi valuta apartinand aceluiasi client.

Nota: Comisioanele aferente operatiunilor de plata in valuta, nu contin contravaloarea “Spezelor SWIFT”

si comisioanele bancilor corespondente, dupa caz.

Spezele SWIFT se percep suplimentar la valoarea mentionata la Cap. III - Operatiuni prin virament

(ordine de plata), rubrica Plati.

5 EUR*

− efectuate

− neefectuate

IV. ORDINE DE PLATA CONDITIONATE

≤ 12.500 EUR

5 EUR*

Transmitere confirmare plata la ordin de

plata conditionat emis

45 EUR*

70 EUR*

Pentru platile realizate prin canal SEPA se aplica acelasi comision ca pentru platile interbancare in valuta,

fara a se percepe speze SWIFT.

Ordine de plata conditionate

20 EUR* + speze SWIFT + comisioane banci

corespondente, dupa caz

Comision terte parti, aferent platilor cu mentiunea “OUR”, suportate de clientii

CEC Bank:

Page 9

Categorie

15 EUR*≤12.500

EUR*15 EUR*

40 EUR*

12.500-

50.000

EUR*

40 EUR*

* echivalent valuta contului

30 lei (echiv. valuta)

0,1% min 12 EUR* max 400

EUR* + speze Swift

Reducere 60 %

Plati interbancare catre

tari din Comunitatea

Europeana:

< 500 lei (echiv. valuta)

≥ 500 lei (echiv. valuta)

in regim de urgenta

7 lei (echiv. valuta)

12 lei (echiv. valuta)

Plati interbancare catre

tari din afara Comunitatii

Europene

V. SERVICIUL INTERNET BANKING - CEConline/TeleCEC/Mobile Banking

Abonament Lunar CEConline/TeleCEC/Mobile

Banking

Schimburi valutare

Dispozitiv token cu aspect de card bancar

62 lei

Ordine de

plata

10 lei

Plati intrabancare

Abonamentul CEConline/TeleCEC/Mobile Banking se retine din contul curent la sfarsitul fiecarei luni.

Pentru ambele servicii CEConline/TeleCEC se utilizeaza acelasi dispozitiv de autentificare

Spezele SWIFT se percep suplimentar la valoarea mentionata la sectiunea X "ALTE SERVICII

PRESTATE PERSOANELOR JURIDICE".

Investigare/Anulare/

Returnare incasari

GRATUIT

20 EUR*

GRATUIT

Operatiune

100 lei (inclusiv TVA)

GRATUIT

GRATUIT

45 EUR* 45 EUR*

>50.000 EUR*

Modificare plati

Taxa suplimentara -

regim de urgenta

Comision terte parti,

aferent platilor cu

mentiunea "OUR"

suportate de clientii

CEC Bank

50 EUR*

Pentru platile realizate prin canal SEPA se aplica acelasi comision ca pentru platile interbancare in valuta,

fara a se percepe speze SWIFT.

>50.000

EUR*

Nota: Comisioanele aferente operatiunilor de plata in valuta, nu contin contravaloarea “Spezelor SWIFT”

si comisioanele bancilor corespondente, dupa caz.

70 EUR*

50 EUR*

20 EUR*

GRATUIT

Comision

CEConline/ TeleCEC

/ Mobile

Banking

Garantie/ Contravaloare Dispozitiv Digipass

4 EUR*

≤12.500 EUR*

Constituire/lichidare depozit

70 EUR*

GRATUIT

12.500-50.000

EUR*

Incasari intrabancare 1 EUR*

Comision standard

Page 10

30 EUR*

0,20% min 30 EUR*, max. 1.500 EUR*

Neonorare cec de catre bancile straine

Modificare

0,15% min 30 EUR*, max 200 EUR*

30 EUR*

Eliberari de documente franco

Remiterea la incasare incasso documentar

Investigatii in cadrul incassoului

Avizare cesiune

Investigatii

30 EUR*

Remitere cecuri la incasare prin incasso

simplu (≥ 500 unitati monetare)

Remiterea la incasare incasso simplu

Repunere in vigoare (dupa ce a expirat)

20 EUR*

Modificare cesiune

30 EUR*

20 EUR*/discrepanta

Refuz de plata

Anulare/neutilizare

0,25% min 75 EUR*

Preavizare

40 EUR*

0,25% min 25 EUR*

50 EUR*

Plata in cadrul cesiunii

20 EUR*

CECURI

0,10% min. 20 EUR* max. 100 EUR*

Documente/cambii returnate

neplatite/neacceptate

Remitere cecuri spre incasare

(< 500 unitati monetare)

50 EUR*

20 EUR* + speze banci externe

0,15% min 30 EUR*, max 300 EUR*

Investigatii

Anularea scrisorii de cesionare

25 EUR*

Plata

Preavizare

Remiterea la o alta banca a unui acreditiv

primit sau a modificarii sale

50 EUR*

Majorare ( comision/trim. sau fractiune,

aplicat la valoarea majorarii)

Discrepante

0,30% min 75 EUR*, max 2.000 EUR*

Modificare

0,10% min 75 EUR*,max 2.000 EUR*

Avizare, majorare

VI. ACREDITIVE, INCASSOURI, CECURI

Negociere documente

ACREDITIVE DE EXPORT

25 EUR*

0,15% min 30 EUR*, max 1.500 EUR*

30 EUR*

ACREDITIVE DE IMPORT

40 EUR*

0,15% min 75 EUR*,max 2.000 EUR*

Notificare cesionare

0,15% min 75 EUR*,max 2.000 EUR*

0,10% min 75 EUR*, max 2.000 EUR*

1%/trim sau fractiune, min 100 EUR*

Plata 0,25% min 50 EUR*

Verificare documente 0,10% min 75 EUR*, max 2.000 EUR*

Transferul acreditivului in favoarea altui

beneficiar

Avizare modificare, anulare

Deschidere/prelungire acreditiv (comision/

trim sau fractiune)

50 EUR*

Avizare incassouri documentare

INCASSOURI

Avizare incassouri simple

Confirmare, prelungire si majorare

acreditiv confirmat

20 EUR*

50 EUR*

Manipulare/negociere documente

0,30% min 75 EUR*, max 2.000 EUR*

30 EUR*

75 EUR*

Page 11

Alte modificari

50 EUR/70 USD + speze SWIFT

Verificare documente/cerere de executare

Executare

Autentificare semnaturi

Notificare cesiune

Modificare cesiune

Anulare cesiune 30 EUR (echiv. valuta)

Trimitere cerere de executare SGB si

SCGB primite

25 EUR/30 USD + speze SWIFT

VIII. OPERATIUNI IN CONTURI DE TVA

15 lei/luna

GRATUIT

Avizare de anulare SGB

Ordine de plata

GRATUIT

Incasari decontate in sistem INTERBANCAR

75 EUR (echiv. valuta)

30 EUR (echiv. valuta)

Emitere/prelungire/majorare

50 EUR (echiv. valuta)

0,3%/trim sau fractiune min 50 EUR (echiv. valuta)

max 2.000 EUR (echiv. valuta)

2% min 50 EUR (echiv. valuta)

Plati decontate in sistem INTRABANCAR

speze postale/SWIFT

GRATUIT

Administrare cont

30 EUR (echiv. valuta) + speze SWIFT

IX. OPERATIUNI DE CONSEMNARE

Deschidere cont GRATUIT

GRATUIT

Nota: Se percep speze SWIFT + comisioane banci

corespondente

VII. SCRISORI DE GARANTIE BANCARA/ SCRISORI DE CONTRAGARANTIE BANCARA

PRIMITE

ORDINE DE PLATA

Operatiuni cu numerar

Inchidere cont

In situatia deschiderii mai multor conturi de TVA, Banca va percepe pentru fiecare cont in parte comision

de administrare distinct, echivalent in valuta contului .

Celelalte taxe/comisioane/speze percepute pentru operatiunile dispuse in/din conturile de TVA sunt

conforme cu prezentul Tarif.

GRATUIT

Avizare primire SGB

Executare SGB/SCGB primite50 EUR (echiv. valuta) + comision de plata + speze

SWIFT

Nota: Comisioanele aferente operatiunilor cu acreditive, incassouri, cecuri nu contin contravaloare “Speze

SWIFT”. Acestea se percep suplimentar la valoarea mentionata la sectiunea X “ALTE SERVICII

PRESTATE PERSOANELOR JURIDICE”.

50 EUR (echiv. valuta) + speze SWIFT

50 EUR (echiv. valuta) + speze SWIFTAvizare modificare SGB

Page 12

Tari din Comunitatea Europeana: statele membre ale UE/EEA - Austria, Belgia, Cipru, Croația, Estonia,

Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania şi

Slovenia; Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia,

Suedia, Marea Britanie/Islanda, Liechtenstein, Norvegia; Elveția şi Monaco.

* echivalent in valuta contului

10 lei/ document (inclusiv TVA)

min 1,5 lei/factura

(inclusiv TVA)

Interogare Centrala Incidentelor de Plati (CIP) care nu este

efectuata in legatura cu contul/creditul

5 lei, inclusiv TVA

0,5 lei/pagina

Eliberare documente, adeverinte etc si duplicate ale acestora, altele decat extras de cont

Transmitere colet/set documente comerciale in

strainatate

X. ALTE SERVICII PRESTATE PERSOANELOR JURIDICE

- pentru perioade mai mici de 3 luni

Transmitere documente (cecuri, incassouri simple,

etc) in strainatate

0,20 lei/bilet la ordin Contravaloare imprimat "bilet la ordin"

Pentru platile realizate prin canal SEPA se aplica acelasi comision ca pentru platile interbancare in valuta,

fara a se percepe speze SWIFT.

25 lei/ document (inclusiv TVA)

300 lei/set documente

(inclusiv TVA)

50 lei, inclusiv TVA

Comision preluare bancnote deteriorate in valuta

50 lei/ interogare client (inclusiv

TVA)

10 lei, inclusiv TVA

Remiterea spre incasare prin banca a facturilor pentru prestari

servicii (primirea/predarea facturilor emise de unitatile prestatoare

de servicii catre asociatiile locatarilor/ proprietarilor care au conturi

curente deschise la Banca, in baza convenţiilor incheiate intre

Banca si furnizori)

5 lei/interogare client

(inclusiv TVA)

- pentru perioade intre 3 luni si 2 ani

Contravaloare imprimat "cec barat"

100 leiInfiintare poprire

Eliberare duplicate extrase de cont

Interogare Registrul Comertului

(Recom Online)

Raport confirmare date pentru audit rezultate

financiare ale institutiilor de credit nerezidente sau ale

clientilor Bancii nerezidenti

Raport confirmare date pentru audit rezultate

financiare ale institutiilor de credit rezidente

75 EUR*

60 EUR*

(contravaloare in lei) + TVA

Raport confirmare date pentru audit rezultate

financiare ale clientilor Bancii rezidenti si ale

furnizorilor Bancii

0,24 lei/fila cec

Transmitere documente cu confirmare de primire pe

teritoriul Romaniei

90 lei + TVA

Transmitere prin fax a documentelor

10 EUR*/mesaj

1% din valoarea bancnotelor deteriorate

Speze SWIFT ( banci din Romania/strainatate)

3,5 lei/ pagina A4 (inclusiv TVA)

- pentru perioade mai mari de 2 ani

Page 13

Comisionul lunar de administrare cont lei/valuta este retinut in ultima zi lucratoare a lunii curente din

fiecare cont detinut de client la Banca (cu exceptia conturilor pentru depunerea capitalului

social/patrimoniului), indiferent de numarul de conturi in lei sau valuta pe care le detine clientul, prin

debitarea oricarui cont, deschis pe numele clientului in care este identificat disponibil.

Comisionul se va percepe echivalent in valuta contului, utilizandu-se cursul de schimb practicat de Banca

la acea data.

Prezentul Tarif cuprinde comisioanele si spezele standard aplicate de CEC Bank pentru produsele si

serviciile oferite clientilor Bancii, cu exceptia cazurilor in care prin conventiile incheiate nu s-a prevazut

altfel. Cheltuielile legate de posta si fax se incaseaza separat de la clienti.

Note:

Page 14