TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE {I MULTE ALTELE/cite> · Amîn discu]ia

of 203 /203
TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE {I MULTE ALTELE

Embed Size (px)

Transcript of TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE {I MULTE ALTELE/cite> · Amîn discu]ia

 • TALME{ BALME{DE ETNOLOGIE {I MULTE ALTELE

 • IRINA NICOLAU

  Talme` balme`de etnologie `i multe altele

  ARS DOCENDIBucure[ti 2001

 • editorIOANA HODOIU

  culegereFLORIN MANDIUC

  designDRAGO{ RADU-BUCURENCI

  asisten]\ designIONU} TOLONTAN

  EDITURA ARS DOCENDI A UNIVERSIT|}II DIN BUCURE{TI{os. Panduri 90, sector 5, Bucure[ti

  Tel./Fax: (01) 410 25 75E-mail: [email protected]

  Http://www.arsdocendi.ro

  DESCRIEREA CIP A BIBLIOTECII NA}IONALENICOLAU, IRINA

  Talme[ balme[ de etnologie [i multe altele / Irina Nicolau, Bucure[ti, Ars Docendi, 2001199 p.; 14,5 cm.

  ISBN 973 8118 56 5

  PUBLICAT| CU SPRIJINUL FINANCIAR AL MINISTERULUI EDUCA}IEI {I CERCET|RII

 • ? ? ?TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 5

  D ESPRE CUM AM RENUN}AT LA TREI C|R}I{I AM SCRIS, CU CHIU CU VAI, UNA

  Un manual obi[nuit de etnologie, asta aveam n cap cnd am nceput. i aveam `n vederepe elevii [i studen]ii de[tep]i care vor s\ [tie ceva despre sat [i ]\ran. Prima formul\ de manual lacare m-am gndit trebuia s\ aib\ [taif academic, se voia un rezumat al conceptelor, teoriilor [iproblemelor etnologice, un fel de basic al domeniului, pe care l cite[ti ncet [i la care te ntorci.Am abandonat proiectul repede. Mi-am zis: are cine s\ scrie a[a ceva, eu s`nt un om de galerie.Opusul unui text academic este cartea pe n\elesul oricui. I-am dat cteva trcoale [i am abandonat.Falsific\! Nu pot s\ scriu clar despre lucruri care nu sunt clare, s\ declar c\ este a`a atunci cnd a[spune: mi se pare, a`a cred. A treia variant\ mi-a picat din cer. Plute[te n aer o carte care s\ descriecum s-a constituit patrimoniul culturii tradi]ionale [i viziunea na]ional pedagogic\ pe care fiecareepoc\ a proiectat-o asupra lui. Cu ct\ febrilitate a[ fi dat iama n prejudec\]i [i poncife, cum a[ fiscuturat de molii valorile vitrinizate [i formolizate! Destul de repede mi-am dat seama c\ nu voiscrie eu aceast\ carte, este att de u[or s\ arunci o dat\ cu apa de scald\ [i copilul. D\rmi [i pe loculr\mas gol vine chifteaua de la McDonalds.

 • De altfel, pe m\sur\ ce timpul trecea, am descoperit c\ elevilor [i studen]ilor de[tep]inu-mi vine s\ le comunic dect ndoielile, mir\rile [i c\ut\rile mele. A[a s-a n\scut Talme` balme`.

  Faptul c\ am utilizat texte [i fragmente de texte publicate prin ziare [i reviste n ultimiizece ani, mai precis Romnia liber[, revista 22, Dilema, Secolul XX, Cotidianul, Avantaje, n-avenit din comoditate, [i din vanitate cu att mai pu]in. Op]iunea pe care am f\cut-o a fost dictat\de respectul pe care l port peticului. M\ tulbur\ s\ v\d cum din petice se compune un ntreg.Exist\, cred, o memorie a peticului pe care el o actualizeaz\ ori de cte ori l folose[ti, un fel deereditate semantic\. n cazul particular al articolelor la care am recurs [tiu precis c\ ele au pretins omobilizare mai mare dect o cere scrierea ctorva pagini obi[nuite. Este motivul pentru careconsider c\ aceste texte sunt puternice. Ele au fost scrise uneori cu furie, alteori cu sufletul lagur\. Nu po]i inventa aceste st\ri care fac parte acum din memoria peticelor [i compun un capitalpe care inten]ionez s\ mizez.

  n mod concret am procedat n felul urm\tor, din cutia n care le p\strez am selectat ctevazeci de articole. Pe unele le-am extins, pe altele le-am redus, am t\iat cu foarfecii, am lipit cu UHU,am adnotat pe ici, pe colo [i am creat un montaj care nu poate fi definit. Cum s-ar zice, am mers laplezneal\, dup\ metoda batistei aruncate nainte, cum am v\zut n filmul C\l\uza. Eramconvins\ c\ nimic nu conteaz\ anume [i c\, la urma urmelor, jocul cu petice este un pretext pentrua face s\ treac\ un mod de a judeca lumea.

  Dar gre[e[te cine [i nchipuie c\ Talme` balme` este o carte inocent\! Declar c\ amf\cut-o ntr-un scop destabilizator. Drumul spre o alt[ etnologie poate s\ plece de oriunde, prinurmare [i din dezordinea n care, deliberat, m\ plasez. Sper s\ v\ incit [i s\ v\ enervez destul.

  IRINA NICOLAU6 ? ? ?

 • ? ? ?TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 7

  Unii zic c\ omul nemul]umit de sine s\ se fac\ psiholog. Cel nemul]umit de societate s\ iacalea sociologiei. Iar dac\ se ntmpl\ s\ fii n dezacord [i cu tine [i cu societatea, nu mai pierdetimpul c\utnd, e[ti bun de etnologie. n ce m\ prive[te consider c\ nemul]umirea e neziditoare.Caut o etnologie vindec\toare [i senin\ ca un surs.

 • A FI SAU A NU FI ETNOLOG!?Cnd a luat cuno[tin]\ de op]iunea mea profesional\, tata a suferit enorm. A fost ca [i cum

  ar fi descoperit c\ am p\duchi. Venea acas\ [i spunea, b\iatul lui cutare e la Academia Comercial\,ai \luilalt termin\ medicina [i farmacia, numai tu faci folclor! Reac]ia era ntemeiat\. n anii 70,cnd ziceai cuiva c\ e[ti folclorist, te m\sura din ochi s\ vad\ dac\ joci srba sau cn]i muzic\popular\. Tu te sileai s\ explici c\ folcloristica presupune s\ cercetezi cntecele, basmele,simbolurile [i a[a mai departe, iar n ochii interlocutorului se citea c\ nu l-ai convins. n vremea dinurm\ situa]ia s-a nr\ut\]it, pu]ini mai sunt cei care-[i zic folclori[ti. Printr-un consens tacit,disciplinele umaniste au decis c\ folcloristica este o perspectiv\ dep\[it\. Gre[it!!! Muncafolcloristului nu o face nimeni. Din p\cate ns\ nu mai ai cui s-o spui. Mi[carea anti-folcloristic\ ac[tigat. De vreo dou\ decenii d\ mai bine s\ spui c\ e[ti etnolog [i mai bine nc\ este s\ pretinzic\ faci antropologie cultural\. Op]iunea mea este alta, prefer s\ m\ consider scriitoare, unapreocupat\ n mod natural de problemele care intr\ n domeniul etnologiei.

  Din experien]a folcloristic\ m-am ales cu o obsesie, stau ce stau [i m\ ntreb, ce estefolclorul? Ca s\ discut pe aceast\ tem\ g\sesc greu un interlocutor, folclori[tii cred c\ [tiu, iar omul

  IRINA NICOLAU8 ? ? ?

 • ? ? ?TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 9

  comun spune c\ nu-l intereseaz\, c\ i se face grea]\ cnd aude muzic\ popular\ [i l ia cu frison dac\trece pragul unui magazin de artizanat. Ce s\-i zic? Omul are dreptate, reac]ia lui de respingere esteceva s\n\tos. Pe de alt\ parte gre[e[te profund confundnd folclorul cu aceste surogate, iar cnd arenorocul s\ ntlneasc\ fenomene nepervertite, absen]a unor cuno[tin]e elementare de etnologie lmpiedic\ s\ cuprind\ adev\ratele lor dimensiuni.

  Pentru un or\[ean, satul este o carte ]inut\ pe dos [i pentru un ]\ran ora[ul se compune dinfantasme. Po]i s\ locuie[ti ntr-un sat sau ntr-un ora[, s\ le folose[ti, f\r\ s\ [tii ce faci.Folcloristica [i etnologia s-au n\scut tocmai din dorin]a de a-l n]elege pe cel[lalt. Dac\ te iei dup\istorici, drumul a fost lung. Amn discu]ia care prive[te obsesia mea [i rezum istoria celor dou\discipline, folcloristica [i etnologia, care au fost una la nceput.

  Sunt aproape sigur\ c\ aud gndurile unor cititori care [i exprim\ nemul]umirea: preamult\ istorie, de ce s\ ne ntoarcem napoi, n-avem timp! Ar trebui s\ le dau un r\spuns, dar, vorbalor, n-am timp. M\ mul]umesc s\ zic c\ exist\ un farmec al nceputului la care nu vreau s\ renun].Prin urmare, cititorii nemul]umi]i s\ sar\ cteva pagini, iar eu m\ voi sili s\ spun lucrurile ct mai pescurt.

 • ISTORIE PN| LA GENUNCHIUL BROA{TEIScrierile despre cel[lalt zeul sau str\inul sunt foarte vechi. Sumer? Egipt? Acolo unde

  au fost scrise primele mitologii [i cronici. Folcloristica timpurie consemneaz\ mituri, descntece,imnuri, [i etnologia, sub imperiul mir\rii [i din gust pentru exotic, i descrie pe ceilal\i. Noteaz\ce m\nnc\, n ce fel se mbrac\, unde locuiesc, c\ror zei se nchin\. Mai mira]i dect to]i par s\ fifost grecii, pe care barbarii i irit\, i incit\, i pun pe scris. Prin aventura lui Alexandru Macedon eidescoper\ Orientul, care va constitui pentru europeni mult\ vreme exotismul absolut. Timpultrece...

  n primul mileniu al erei noastre un etnolog ar fi avut ce s\ fac\ n Europa r\v\[it\ demigratori, dar scrierile nu ating anvergura fenomenului. Norocul etnologiei se deschide abia lasfr[itul secolului al XVI-lea o dat\ cu descoperirea Americii. n anul 1512, [apte indieni americani,cu arme [i bagaje, sunt adu[i n Europa. Mirare mare! Indienii mor. ncepe epoca jurnalelor dec\l\torie. De peste ocean snt aduse probe materiale care apar]in altor culturi. Se nasc cabineteleregale de curiozit\]i. n scurt timp cabinetele de curiozit\]i p\trund [i n palatele aristocra]ilor. Amv\zut, n 1991, la Paris, o expozi]ie care reconstituia un astfel de cabinet. Reproduc din memorie ce

  IRINA NICOLAU10 ? ? ?

 • ? ? ?

  se afla ntr-o vitrin\: un papirus egiptean, o amulet\ de nu [tiu unde, o scoic\, o piatr\ verdelucioas\, un craniu de om, unul de [arpe, un dinte mare, un Buda mic, o cutie plin\ cu bobi]ecafenii, ni[te pene jumulite, o iconi]\, un colier de m\rgele vechi... E greu de spus n ce fel secompuneau cabinetele din obiecte curioase. Ar trebui mai nti s\ n]elegem ce putea fi curiospentru aristocratul european din secolele XVI-XVII. De[i colec]iile erau concepute pentru pl\cereaproprietarului, o parte din aceast\ pl\cere consta din a le ar\ta [i altora. Dac\ nu cumva s-a n\scutn Antichitate, a[a cum pretind unii istorici, cabinetele de curiozit\]i au fost prima form\ de muzeu.

  Secolul al XVIII-lea ncepe s\ dea explica]ii unor nedumeriri formulate cu mult nainte,oamenii vor s\ [tie pentru ce pielea negrilor este neagr\, de ce exist\ obiceiuri att de diferite... Secontureaz\ astfel un curent comparativist, sunt cerceta]i s\lbaticii americani n leg\tur\ cuoamenii Europei vechi. Voltaire descoper\ s\lbatecul european, adic\ pe ]\ran, pe care lconsider\ inferior s\lbaticului ndep\rtat. Mai mult dect att, este primul care are cutezan]a de apune sub semnul egalit\]ii culturile Europei [i cele ale Asiei. Timpul trece...

  Etnologia continu\ s\ dea r\spunsuri la ntreb\ri dificile. De unde vine cultura? R\spuns:cultura vine de sus. Nu chiar din cer, este creat\ n lumea elitelor, iar poporul se hr\ne[te cuf\rmituri. Simplificnd [i vulgariznd, aceasta este teoria bunurilor culturale dec[zute. Se acumuleaz\mult material etnologic. Misionarii [i exploratorii se ntorc cu jurnale de c\l\torii. Au retinaproasp\t\ [i o enorm\ capacitate de a se mira. Scrierile lor sunt [i ast\zi o min\ de aur.

  n anul 1735, Charles Linn clasific\ specia uman\ n [ase tipuri: omul s\lbatec, omulamerican, omul asiatic, omul european, omul african [i teratologia, unde figureaz\ mon[trii,

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 11

 • devian]ii, pigmeii, oamenii lupi [i oamenii cu coad\... S\ clasifice alte viet\]i i era lui Linn maiu[or.

  La sfr[itul secolului al XVIII-lea, chiar la sfr[it, apar acei termeni care se afl\ [i ast\zi nconcuren]\: etnografie, etnologie [i antropologie. n 1798, Kant scrie o carte despre unitatea corp-sufletpe care o nume[te Antropologie n.... Tot n acest secol ncep s\ se pun\ probleme metodologice.Se inventeaz\ chestionarul. Louis Franois Jauffret fondeaz\ Socit des Observateurs de lHomme,fiind primul care impune n mod oficial nv\]\mntul etnologic. Tot el public\ n 1803 un memoriureferitor la nfiin]area unui muzeu de antropologie. Revolu]ia francez\ deschisese deja por]ileLouvre-ului pentru popor. ncepe era muzeelor. V-a]i plictisit? Mai e pu]in.

  n a doua jum\tate a secolului al XIX-lea etnologia ncepe s\ disting\ etnologii de cabinetde cei care fac teren. Timpul trece iar. Se scrie enorm [i n multe feluri. O teorie nlocuie[te alt\teorie: evolu]ionismul, difuzionismul, animismul, simbolismul mitic, morfologismul,func]ionalismul, structuralismul, semiotica [i ce se mai poart\ n zilele noastre. Spuneam unorstuden]i la un curs c\ nu le voi explica deloc ceea ce au reprezentat aceste curente teoretice. mimen]in p\rerea [i nu voi scrie despre ele nimic. Trei propozi]ii dezvoltate despre animism, de pild\,constituie calea cea mai sigur\ de a crea semidoc]i. Dac\ te intereseaz\ s\ [tii, te ui]i ntr-oenciclopedie, cau]i o carte [i cite[ti. Dar am luat o carte, pe cea de fa]\, mi pute]i spune! Este loculs\ precizez c\ rolul acestei c[r\i nu este s[ informeze, ci s[ sensibilizeze fa\[ de problemele etnologiei. Dealtfel, cred c\ oamenii trebuie s\ afle c\ fac etnologie f\r\ s\ [tie. St\ n firea omului s\ fie etnolog.Este suficient s\-i dirijezi pu]in aten]ia [i apoi s\-l la[i liber. Teoriile n-ar trebui s\ ias\ din teritoriilelocuite de speciali[ti. Pe omul de cultur\ comun l smintesc sau l ncurc\. Profitul acestuia de pe

  IRINA NICOLAU12 ? ? ?

 • ? ? ?

  urma etnologiei trebuie s\ fie n primul rnd de ordin practic. Altfel tr\ie[ti [tiind c\ e[ti o variant\cultural\ ntr-o lume de variante [i c\ interesul t\u natural fa]\ de cei care nu sunt ca tine este cevafiresc, deloc vulgar. S\ ne nchipuim c\ toate [tiin]ele s-ar afla ntr-un far. Fiec\reia i revine oferestruic\ prin care se poate privi lumea. Ceea ce vezi prin fereastra etnologiei te ajut\ s\ te mpacicu oamenii. Perspectiva etnologului este accesibil\ oricui.

  Revin la istorie pentru a rezuma aventura folcloristicii. Spuneam c\ din Antichitate scribii[i scriitorii au notat ceea ce s-a numit mult mai trziu folclor. Termenul este folosit pentru primadat\ n 1846 de William John Thoms. Folcloristica se afirmase ns\ din secolul al XVIII-lea. Suntcunoscute tuturor numele lui Herder [i al fra]ilor Grimm. Folclori[tii culeg cntecele, basmele,credin]ele, obiceiurile, dansurile [i melodiile poporului. Timpul trece [i pentru folcloristic\.Tehnica vine n ajutorul disciplinei. nregistrarea sonor\, fotografia [i filmul fac minuni. Eleintervin ntr-un moment dominat de ideea c\ folclorul moare. Un american declar\ c\ moarteafolclorului este `i ea folclor. Teoriile devin cu mult mai importante dect materialul de teren. Lasfr[itul secolului XX s\ publici o culegere de folclor este ceva cu care nu faci carier\. ntor[i cucapul spre trecutul ct mai ndep\rtat, cei mai mul]i folclori[ti analizeaz\, interpreteaz\,tipologizeaz\ utiliznd acelea[i surse bibliografice vechi [i propriul lor teren. Ca urmare, folcloristulviitorului, dac\ el va exista, va fi n situa]ia paradoxal\ de a tr\i tot din osnz\ veche, se va referi lafolclorul anilor 1900 [i nu la cel al anilor 1990, pentru c\ acesta din urm\ va lipsi din c\r]i.

  Repet, la sfr[itul secolului XX conteaz\ teoriile, metodele, conceptele, demonstra]iile.Merit\ s\ consemnez termenii care au numit n mai pu]in de dou\ secole etnologia [i folclorul:

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 13

 • IRINA NICOLAU14 ? ? ?

  antropologie, antropopsihologie, demosofie, demo-tehnografie, demologie, exologie, endologie, heterologie,laografie, saber popular, scienza demica, Vlkerkunde, Volkskunde...

  Monopolul pe care l de]ine folcloristica asupra textului este evident, fie c\ este vorba deliteratur\, muzic\ sau dans. De aceea, ntre numeroasele probleme teoretice ale folcloristicii, unelereglementeaz\ felul cum trebuie s\ fie consemnat [i publicat textul. Au existat diverse moduri, maibine spus mode. Unii au ncercat s\-l cure]e de imperfec]iunile inerente transmiterii orale, altele[i propuneau s\ recompun\ din fragmente texte complete. Relativ recent\ este modareproducerilor ct mai fidele, unde sunt men]ionate fiecare icnet, fiecare blb\, fiecare gest. Sepoate spune c\ s-a lucrat n toate felurile [i c\ de]inem o cantitate enorm\ de material conservat.Din p\cate, interesul omului de cultur\ fa]\ de colec]iile de folclor a sc\zut. Nu mai este nevoie s\cau]i tu folclorul, vine el peste tine. Aten]ie, ns\! Ceea ce ne agreseaz\ n mod obi[nuit este unfolclor inventat sau adaptat la consumul ora[ului. De[i, n m\sura n care ]\ranul se urbanizeaz\,acest gen de folclor ncepe s\ fie consumat [i de el. n ultimele decenii, estrada [i ecranul deteleviziune au creat fenomenul drla-drla. mi vine greu s\ explic despre ce este vorba, dar am s\ncerc.

 • ? ? ?

  C TEVA CUVINTE DESPRE CNTAREA ROMNIEI,DIN CARE CITITORUL NU VA N}ELEGE MARE LUCRU

  Drla-drla, drla-drla, drla-drla... Imagina]i-v\ ni[te oameni care repet\ drla-drla pn\ lise face creierul maionez\. A[a mi propuneam s\ explic ce-a fost Cntarea Romniei cui m\ vantreba. Dar nu m\ ntreab\ nimeni. Cnd aduc vorba, cei din jur casc\ [i zic: gata, a trecut, ai r\mastu cu o obsesie. {i probabil c\ a[a este de vreme ce nu v\d pe nimeni care s\ scrie despre CntareaRomniei tot ce nu avea voie s\ scrie [i nu aud pe nimeni s\ spun\ ce nu avea voie s\ spun\.

  Deschid manualul de Istoria romnilor de la 1821 pn[ la 1989 pentru clasa a XII-a.Num\r\ 415 pagini. 360 snt dedicate primilor 126 de ani. Din ele, 40 se refer\ la cultur\. Celor 42de ani de comunism li se rezerv\ 16 pagini care compun capitolul intitulat Regimul comunist nRomnia. Starea culturii este descris\ n 25 de rnduri. Despre realismul socialist, cenaclulFlac\ra [i Festivalul Na]ional Cntarea Romniei, nici un cuvin]el. Sper c\ a fost clar, astanv\]au copiii dup\ 1990, pn\ la apari]ia manualelor alternative!

  Comunismul a sc\pat de proces! Nimeni nu se va apuca s\ judece ce nu [tie c\ a existat.Dac\ n-a fost, nu pot nici s\ povestesc. Ce mi r\mne este s\ repet, drla-drla, a[teptnd s\ m\TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 15

 • ntrebe cineva ce-am p\]it. Cnd voi vedea c\ unul se mir\ i voi spune n vorbe simple: dragul meu,am r\mas a[a de la Cntarea Romniei. Ea a fost o inven]ie a lui Ceau[escu, un festival na]ionalcare a debutat la sfr[itul anilor 70, a durat pn\ n 1989 [i a fost de la nceput un capac pe careoamenii de cultur\ l-au purtat pe cap. Din milioanele de amatori stimula]i s\ cnte, s\ danseze, s\picteze, s\ joace teatru, s\ scrie literatur\, s\ vindece boli [i s\ nve]e, Ceau[escu f\cuse o pisic\mare [i neagr\ pe care o ar\ta elitelor profesioniste care trebuiau s\ n]eleag\ c\ nu sunt denenlocuit.

  Din doi n doi ani, poporul crea, juriul juriza [i impostura jubila. Concursurilefestivalului risipeau sume fabuloase, produceau false vedete, impuneau pseudo-valori [i ngro[auceafa activistului cultural, victim\ a meselor festive, condamnat la boli profesionale provocate demncare mult\ [i alcool. Dans tematic, teatru ntr-un act, programe de brigad\, omagii, aplauze, s\lide festivit\]i, laurea]i... A[ da orice s\ [tiu ce va p\]i activistul la Judecata de Apoi.

  Partea cea mai vizibil\ a Cnt\rii Romniei a fost ]\ranul care urca pe scen\ pentru a-[icnta dragostea de \ar[, de munc[ [i de partid. Nu era pentru prima dat\ cnd puterea recurgea lavalorile satului ca s\ se legitimeze. Niciodat\, ns\, cultura ]\r\neasc\ nu a fost utilizat\ ca ambalajpentru o ideologie ndreptat\ mpotriva ]\ranului [i culturii lui, [i niciodat\ nu a existat o mai mareminciun\ legat\ de sat dect preten]ia festivalului de a proteja folclorul autentic. La numeroaseleimagini ale ]\ranului produse de cultura ora[ului, Cntarea Romniei a ad\ugat un ]\ranmincinos, g\l\gios, lipsit de vicii [i de Dumnezeu. Cine va analiza, odat\, balan]a de pierderi [ic[tiguri pe care le-au nregistrat comuni[tii, va trebui s\ aib\ n vedere [i urm\torul e[ec: lacheltuielile [i eforturile pe care le-au f\cut, nu au reu[it s\ transforme folclorul de festival n cultur[

  IRINA NICOLAU16 ? ? ?

 • ? ? ?

  popular[. Este mai u[or s\ obligi un ins care urc\ pe scen\ s\ cnte despre sondele patriei [i mndru]efrunta[e dect s\-l faci pe om s\ cnte despre a[a ceva, la el acas\, cnd bea un [pri]. Succesulpieselor de porunceal\, atunci cnd au avut succes, s-a datorat interpretului [i, n mod frecvent, unuirefren. Este locul s\ precizez c\ drla-drla nu este crea]ia mea.

  mi amintesc de o scen\ petrecut\ pe la mijlocul anilor 80 la Institutul de Folclor. Pan]anregistra cu ni[te l\utari din Constan]a. Erau instrumenti[ti buni, aveau un repertoriu interesant [ibogat, dar cuvintele cntecelor erau cea mai dement\ f\c\tur\. Pan]a insist\, nu se poate, omule,cum pot s\ te cred c\ n port, la crcium\, le cn]i despre ]ar\ [i partid. Omul se fstce[te [irecunoa[te c\ are alte versuri. Care? Spune-mi [i mie care? {i ]iganul [i d\ drumul, p\i, zice, pemelodia asta cntam: De nimica nu mi-e fric[, / Numai de ma`ina mic[ / C[ vine `i m[ ridic[.

  Ca s\ nu mai vorbesc despre corup]ia pe care o favoriza Festivalul. Jude]ele aveau nevoiede premii ca s\ aib\ ce s\ raporteze, echipele vnau premii ca s\ c\l\toreasc\ n str\in\tate sau,m\car, pn\ la Mamaia, tot felul de veleitari n\scu]i peste noapte se visau cu medaliile de laurea]ila rever. Spectacolul Floarea din gr\din\, care recruta prin micul ecran noi arti[ti, i familiariza nunumai cu scena, dar [i cu modul n care se d\ un bac[i[. O tn\r\ mi explica, la preselec]ie, cndvine domnul cutare (nu-i mai dau numele c\ a murit) [i te ntreab\ de unde ai costumul, tu trebuies\-i dai geamantanul. Ce pui n geamantan? o ntreb. nti [i nti mncare, carne, brnz\, ]uic\, vin[i ce mai apuca fiecare s\ fure de pe unde lucra.

  Recitesc [i m\ revolt mpotriva neputin]ei mele de-a rezuma un fenomen care pretind c\mi provoac\ insomnii. M\ refugiez n spatele unui fapt m\runt din categoria celor pe care nici oistorie nu le consemneaz\.

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 17

 • IRINA NICOLAU18 ? ? ?

  Tot prin anii 80, tot la Institut. Pe lng\ folclori[ti, etnologi [i dialectologi, func]iona osec]ie de speciali[ti n ndrumarea crea]iei populare. Cu sau f\r\ pl\cere, ei erau cei care organizaufestivalul na]ional. Prezen]a lor a f\cut posibil\ ntmplarea care urmeaz\. ntr-o diminea]\, p\[escn retirata, s\-i zicem toaleta, de la parter. Constat c\ este blocat\. Cu greu te puteai strecura printresaci mari de hrtie [i pachete paralelipipedice legate cu sfoar\. Curiozitatea m\ mpinge n\untru.nchid u[a [i desfac un sac. Incinta se umple de lumin\, m\ simt n pe[tera lui Ali Baba, sacul esteplin cu decora]ii din t\bli]e g\lbii. Citesc: Festivalul ... la, la, la. Premiul I. Deschid al]i saci, s\ v\dcum snt cele pentru Premiul al II-lea [i al III-lea. Satisf\cut\, dezleg sfoara unui pachet. ntinsepe spate dorm unele peste altele diplome cu chenar g\lbui [i turcoaz. {tiu c\ n-am voie, darscormonesc. La un moment dat m\ apuc\ rsul, un fel de rs isteric. mi umplu buzunarele cudecora]ii [i strecor sub palton un teanc de diplome. Ies [i tac.

  n anii care au urmat, prietenii mei apropia]i primeau, o dat\ cu cadoul, nsemnele dinretirat\. Nu [tiu ce era n capul nostru pe atunci, din a[a ceva rdeam ore n [ir. Acum nimeni n-armai rde dac\ i-a[ da o diplom\. Nici n-ar plnge. Cele care mi-au r\mas zac printr-un sertar.Decora]iile le-am dat unui b\ie]el care face colec]ie. S-a strmbat.

  De zece ani Cntarea Romniei a devenit istorie. Ceea ce vedem pe scene [i pe ecranelede televizor este uneori [i mai urt, mai stupid, dar situa]ia prezint\ cel pu]in dou\ avantaje: nu maiavem de-a face cu un fenomen dirijat de sus [i, mai ales, folclorul de scen\ nu mai este utilizat caambalaj pentru o propagand\ ideologic\, este, pur [i simplu, o pung\ goal\.

 • ? ? ?

  PENTRU CINE ARE URECHI DE AUZITSpuneam la un moment dat c\ r\spunsul la ntrebarea ce este folclorul constituie pentru

  mine o obsesie. Am colec]ionat defini]ii ale folclorului ani n [ir. Analizndu-le, am putut s\ deducc\ exist\ un fel de h\r]i mentale la care se raporteaz\ [colile folclorice. Pentru unii, folclorul ocup\un teritoriu restrns reprezentat de ceea ce se nume[te, destul de impropriu, literatura popular\,pentru al]ii, literaturii i se adaug\ muzica [i dansul. n fine, exist\ [i o a treia categorie de folclori[tipentru care harta folclorului este enorm\, ea cuprinde practic tot ceea ce ]ine de cultura [i civiliza]iatradi]ional\. n mod obi[nuit, ns\, ceea ce ]ine de vizual a constituit ntotdeauna un domeniuautonom cercetat fie de etnologi, fie de istoricii de art\. A[a se explic\ pentru ce felul n careoamenii se mbrac\ nu a fost niciodat\ pus n leg\tur\ cu modul n care danseaz\, vasele utilizaten alimenta]ie nu au fost cercetate pornind de la alimente [i de la modul de a g\ti [i a[a mai departe.Nu insist. Mi se pare mai important s\ comunic maniera n care delimitez eu teritoriul folcloruluiavnd ca reper etimologia termenului care poate fi interpretat\ [i altfel dect ca n\elepciune apopoarelor (folk popor, lore n]elepciune) a[a cum nv\]\m la [coal\. Dar prostia popoarelor nu seexprim\ prin folclor? Ideea unui popor care este n]elept de diminea]\ pn\ seara [i chiar peste

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 19

 • noapte m-a indispus [i m-a determinat s\ r\sfoiesc un dic]ionar englez-romn mai procopsit. Acoloam aflat c\ folk nseamn\ [i comunitate, iar lore are [i sensul de [tiut. Prin urmare, am tradustermenul prin `tiutul comunitar [i imediat am respirat u[urat\. A[a mai merge, s-a mai dus din sirop[i a trecut [i disperarea c\ folclorul moare. Comunit\]ile, orict s-ar schimba, vor continua s\ existe[i, ct\ vreme avem comunit\]i, este [i folclor. O parte din cultura tradi]ional\ va disp\rea sub ochiino[tri, nici nu se poate altfel. Comunit\]ile conserv\ n exprim\ri orale numai ceea ce le trebuie cuadev\rat. De ndat\ ce unui element i sl\besc func]iile [i devine inutil, dup\ un timp mai scurt saumai lung este eliminat. Supravie]uie[te povestea lui, formulat\ de oameni de [tiin]\ [i de arti[ti.Societ\]ile tradi]ionale nu sunt nostalgice, cnd ceva nu-]i mai folose[te, l-ai [i uitat.

  Sculat din somn [i ntrebat cum este folclorul, un elev premiant ]i r\spunde: oral, anonim,colectiv, sincretic [i adoarme la loc. Despre ]\ran [i ]\r\nie nu [tie s\ spun\ nimic. Eventual, poates\-]i redacteze o compunere despre ]\ranul lui Neculce, Creang\, Slavici, Sadoveanu, Rebreanu,Preda... Pe scurt, ce se nva]\ n clas\ despre ]\ran [i sat este prost [i insuficient. Mai grav mi se parefaptul c\ o neghiobie nv\]at\ n [coal\ rezist\ perfect la coroziunea timpului.

  S\ ncepem cu oralitatea. Tr\im cu to]ii n oralitate mai mult dect suntem dispu[i s\observ\m. Exist\ societ\]i care scriu mult [i altele care scriu pu]in sau deloc. Societ\]ile tradi]ionalescriu pu]in, dar nu cred c\ ponderea este cea care conteaz\, important este felul n care se transmite`tiutul societ\]ii [i amploarea acestuia. Societ\]ile primitive [i tradi]ionale de]in un `tiut care poate,n mod ideal, s\ fie cuprins de mintea unui singur om. Prin fiecare ins se actualizeaz\ culturacomunit\]ii. O b\trn\ ca vai de lume poate s\ [tie tot. Mai este necesar s\ explic de unde vinerespectul de care se bucur\ b\trnii? Scrisul, care presupune acumulare de [tiut [i transmitere

  IRINA NICOLAU20 ? ? ?

 • ? ? ?

  indirect\, n societ\]ile tradi]ionale vechi avea cu totul alte func]ii. nainte de a fi purt\tor de sens,el era surs\ de prestigiu [i, frecvent, cnd era practicat de analfabe]i, devenea pur [i simplu unornament. De pild\, cnd cineva cosea, ]esea, scrijelea sau picta litere f\r\ s\ [tie s\ scrie pentru olume care nu [tia s\ citeasc\ utiliza floarea scrisului. Att! Ceea ce noi numim n mod obi[nuitou\ ncondeiate poart\ pe alocuri numele de ou\ scrise. Toate semnele pe care le folosescscribii de ou\ de obicei femei poart\ un nume. Cercet\torii fac eforturi s\ le citeasc\, ]\raniipur [i simplu le [tiu. Nu au pentru semnele de acest gen nici dic]ionare, nici gramatici. n lumealui pur [i simplu totul vine de la sine, este suficient s\ faci parte din ea. Prin urmare, specific\folclorului nu este oralitatea, ci un gen de stocare [i transmitere a memoriei.

  Cu lucrurile pe care le nva]\ din tinere]e omul r\mne toat\ via]a. Nimeni nu te nva]\ c\,periodic, este util s\ faci critica lucrurilor pe care le [tii. De pild\, c]i [i-au pus ntrebarea dac\folclorul poate fi anonim, avnd n vedere faptul c\ n satul tradi]ional anonimatul era imposibil?

  n sat totul e ca-n palm\, la vedere, i vezi pe to]i [i e[ti v\zut. Un str\in este reperatimediat. Satul nu cunoa[te discre]ia. S-a ivit str\inul, s-a ivit [i porecla. Str\inul poreclit nceteaz\a mai fi anonim [i devine str\inul satului, uneori pentru o via]\. S-ar n[ela cine [i-ar nchipui c\satul este tolerant. n sat g\se[ti ng\duin]\. Omul ng\duitor ng\duie dintr-un fel de n]elepciune,cel tolerant este numai politicos. Revin la anonimat. Dac\ m\ gndesc, mi vine s\ cred c\ romnula r\mas destul de ]\ran, o dovad\ este indispozi]ia pe care i-a provocat-o num\rul de cod introdusn buletine. A[teptnd la rnd s\-l cap\t pe al meu, am constatat felul n care reac]ionau oamenii fa]\de ideea c\ sunt redu[i la o cifr\. Unul bomb\nea repetnd: domnule, eu nu sunt mason... Avem,cred, o rezerv\ spontan\ fa]\ de anonim [i anonimat.

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 21

 • Numai toleran]a ora[ului ]i admite s\ fi [i, n acela[i timp, s\ nu fii. Aici po]i s\ te ascunzi.Ora[ul are buzunare multe. La ora[ s-a n\scut minciuna pseudonimului. Ora[ul pre]uie[teanonimatul, n cazul facerilor de bine, [i se folose[te de el, n cazul facerilor de r\u. Dac\ ar fi dup\mine, a[ lipi toate scrisorile anonime pe locurile unde se afi[au numele spnzura]ilor, s\ le citeasc\to]i. A[tept s\ se publice o colec]ie de scrisori anonime din arhiva Securit\]ii. Ner\bdarea mea estemotivat\, n parte, profesional. Exist\, cred, ntre rndurile lor mult folclor.

  Elevul premiant simt cum m\ pnde[te. I-am tulburat lini[tea [i nu i-am dat o explica]ie.Pentru ce nu este folclorul anonim? Este el semnat? Se [tie cine este autorul? Ca s\-i tulburcertitudinile l invit s\ reflecteze la sumedenia de obiecte de art\ nesemnate care nu au nimic de-a face cu folclorul. A[a-i c\ sunt multe? Spunem anonim vene]ian, dar nu spunem covor Buharaanonim, mobil\ spaniol\ anonim\, statuie a lui Buda anonim\. Apoi, rochiile Casei Dior suntsemnate, cojoacele din M\rginimea Sibiului, n secolul XIX, erau semnate, dar ve[mintelemp\ra]ilor bizantini nu erau semnate. Semn\tura apare n anumite epoci, n anumite culturi [ipentru anumite categorii de obiecte. De cnd a nv\]at s\ scrie, ]\ranul romn s-a isc\lit mult. L-auinfluen]at sa[ii, ungurii [i ora[ul.

  Lucrurile par s\ se complice, dar impasul nu este mare dac\ decidem c\ anonime pot finumai scrieri [i obiecte realizate n epoci [i culturi care protejeaz\ paternitatea creatorului asupraanumitor categorii de obiecte. Mai exact, anonime snt cele care fac excep]ie de la o regul\ care arimpune p\strarea rela]iei dintre crea]ie [i autori. Afirmam c\ n sat to]i [tiu tot. Ion face ntr-un satpor]ile cele mai bune. Unde vezi o poart\ bun\ [tii c\ a fost f\cut\ de Ion. De altfel, poate c\ aitrecut pe lng\ el cnd o lucra. La ce bun s\ o mai semneze? Dup\ ce moare, o vreme, oamenii [i

  IRINA NICOLAU22 ? ? ?

 • ? ? ?

  amintesc c\ a existat unul, Ion, care f\cea por]i bune. Amintirea se stinge la un moment dat. Nudup\ mult timp, putreze[te [i poarta. Rezult\ de aici dou\ dintre condi]iile speciale n careac]ioneaz\, n sat, protec]ia paternit\]ii. Prima este o consecin]\ a vie]ii consumate n direct, n-arerost s\ repe]i ce [tie toat\ lumea. E redundant. A doua condi]ie special\ cu care se confrunt\paternitatea n sat este efemeritatea crea]iei. Ea se face din lemn, din ln\, din borangic, din cuvintenescrise. S\-]i co[i numele pe o maram\ este ca [i cnd ai fi vnt [i te-ai isc\li pe dunele de nisip.Este suficient s\ cercetezi ce las\ mo[tenire o genera]ie alteia ca s\ descoperi c\ aproape fiecaredintre ele o ia de la nceput. M\ ntreba un str\in dac\ la noi fetele mo[tenesc dantelele [ibijuteriile mamei sau ale bunicii. Nu, i-am r\spuns. Aproape c\ nu m-a crezut. La noi, i-am maispus, fiecare fat\ [i le face sau pl\te[te s\ i se fac\. Paternitatea dep\[e[te cu pu]in acel acum careeste o via]\ de om. n plus, cum spuneam, satul nu este nostalgic. El trebuie s\ r\mn\ o structur\simpl\ [i motivat\ func]ional. Nu-[i poate permite s\ duc\ la remorc\ multe lucruri care nu folosesc.Cnd ]\ranii d\deau, la pre]uri de nimic, or\[enilor icoanele lor pe sticl\ era pentru c\ se obi[nuiser\cu noile imagini de hrtie [i lumea satului nu se leag\ de un ciob. Obiectul nefolosit este dezafectatsau reincorporat. Un respect foarte mare pentru paternitate exclude introducerea piesei ntr-un noucircuit. La Muzeul }\ranului Romn, n sala unde este expus\ partea care a supravie]uit dintr-obiseric\ de lemn, se poate vedea libertatea pe care o d\ reciclarea. O parte a iconostasului a fostcrpit\ utiliznd un fragment de pictur\ cu sfin]i a c\rui provenien]\ mi vine greu s-o determin. minchipui urm\toarea situa]ie: Ion repar\ iconostasul [i are nevoie de o scndur\ [i zice celui cu carelucreaz\, d\-mi un lemn. Acela taie o bucat\ din ceva care, repet, nu [tiu ce a fost [i i-o d\. La eilucrurile trec [i se petrec, dar r\mne drum de ntoarcere.

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 23

 • Cnd e[ti folclorist, auzi frecvent: [sta-i cntecul lui cutare. Un cntec apar]ine unui om atuncicnd i-a compus cuvintele sau l cnt\ des. Legitimarea paternit\]ii se face n baza urm\toruluira]ionament: acest cntec exist\ n sat prin omul care l cnt\, deci este al lui. Dac\ nu ]i spune c\este al lui poate s\-]i zic\ numele celui de la care l-a nv\]at. Cntecele nu cad din cer, se dau prinoameni. Exist\ o paternitate dat\ de interpretare. {i nu numai cntecele, ci [i pove[tile [i obiectelesunt puse n rela]ie cu un tat\ creator sau adoptiv. Cnd ]i spune c\ a nv\]at cntecul de la radio,tat\l adoptiv este radioul.

  Caracterul colectiv al folclorului este tot o nenorocire, avnd n vedere c\ este invocat atuncicnd se vorbe[te de crea]ie. Al\turi de sintagma din gur\ n gur\, care reprezint\ ntr-un moderonat transmiterea oral\, caracterul colectiv al crea]iei a produs urm\torul scenariu cu totul fals: un]\ran zice una, altul zice alta, mai adaug\ un al treilea ceva [i printr-un chimism greu de definit,totul se articuleaz\ producnd o oper\. S\ zicem Miori\a sau Me`terul Manole, vreau s\ spunnestematele din manualul de literatur\! Cu certitudine nici n folclor [i nici n alt\ parte crea]ianu se poate produce a[a. Sunt mai aproape de adev\r cei care pretind c\ termenul colectivprive[te rela]ia de proprietate pe care o stabile[te individul cu folclorul, faptul c\ fiecare se simtecoproprietar [i [i permite libert\]i fa]\ de texte, libert\]i din care rezult\ variantele. Gre[eala celorcare imagineaz\ crea]ia folcloric\ n ordinea unui colhoz cultural const\, cred, n faptul c\ pornescdin cultura lor bazat\ pe paternitate [i neglijeaz\ faptul c\ opereaz\ cu o cultur\ n care oameniichiar sunt liberi, supunerea fa]\ de regula tradi]iei nefiind resim]it\ ca un factor limitativ, ci ca ocondi]ie a unui mod de via]\. Gndeam de mult\ vreme c\ e a[a, dar ceea ce mi-a nt\ritconvingerea a fost o vizit\ pe care am f\cut-o ntr-o var\, n anii 80, la vila unui ins sus-pus. Vila era

  IRINA NICOLAU24 ? ? ?

 • ? ? ?TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 25

  la Snagov, [i de fapt eu nu vizitam insul, ci nso]eam pe cineva care [tia pe cineva care se cuno[teacu acel ins. Curte mare, mese cu tot ce vrei pe ele, whisky, ghea]\, mncare, lumea rdea, se tachina[i eu habar nu aveam ce s\ fac. Nu [tiam ce este mai grav, s\ iau un pahar sau s\ nu iau, s\mul]umesc gazdei care nu m\ invitase [i n-avea timp de mine, s\ fac baie n lac? A fost o dup\-amiaz\ foarte lung\ n care am priceput ct\ libertate ]i ofer\ regula care te constrnge la ceva.

  n ce prive[te sincretismul, cei mai mul]i elevi [i iau bacalaureatul f\r\ s\ [tie ce nseamn\.Dac\ le spui c\ este un act de comunicare la care particip\ mai multe limbaje artistice, nu se alegcu nimic. Mai important este s\ le zici c\ n cultura savant\ sunt nenum\rate cazurile de sincretism(spre exemplu, la oper\ se cnt\, se danseaz\, exist\ episoade dramatice), prin urmare, nu poate fio tr\s\tur\ prin care s\ definim folclorul. Exclus!

 • NU!A[a nu putem continua... Cine vrea s\ nve]e nu nva]\ destul [i cine caut\ altceva nu

  g\se[te. Un altceva ar putea fi pl\cerea de-a zbura ca un fluture peste poienile etnologiei,libertatea de a r\mne deasupra f\r\ s\ ratezi lucrul esen]ial. Dar ce-i esen]ial? Exist\ n etnologiecurente, [coli, indivizi, [i fiecare identific\ esen]ialul ntr-un mod propriu. Dac\ te plasezi n loculunde m\ aflu eu, descoperi c\ esen]ial\ este gndirea etnologic[ elementar[, pragul de jos de undeetnologia a plecat nsu[indu-[i capacitatea natural\ a omului comun de a se mira [i tendin]a, la felde natural\, de-a analiza [i interpreta fenomenele care l mir\.

  Ca s\ te miri mai bine de al]ii trebuie s\ te cuno[ti pe tine, s\ te intereseze faptul c\ apar]iiunei culturi [i c\ te confrun]i cu alte culturi. Este important s\ realizezi c\ e[ti produsul acesteintlniri [i s\ evaluezi ct [i cui datorezi. Dar mirarea ca profesie este un cu]it cu dou\ t\i[uri.

  Cred c\ nu gre[esc dac\ socotesc c\ este periculos s\ fii etnolog nu numai n Africa,Australia [i Alaska, ci [i aici, n Romnia. De pild\, te ata[ezi de o zon\ din Transilvania. Mergi, tentorci [i iar mergi. Cu timpul, sim]i cum te pnde[te darul be]iei. ]i lipse[te gestul repetitiv: apucipaharul, ciocne[ti, l gole[ti, l pui pe mas\. Iar l apuci, iar ciocne[ti, iar l gole[ti [i, cnd s\-l pui pe

  IRINA NICOLAU26 ? ? ?

 • ? ? ?

  mas\ spui: bade, hai s\-mi zici o poveste, [i badea umple paharul [i zice: mai nti s\ bem [i noi unpic. Evident, horinca se bea cu sl\nin\ care face praf [i pulbere din ficatul t\u de or\[an. A[ puteapovesti multe, dar m\ opresc aici pentru c\ nu m\ preocup\ bolile trupului. Mai primejdioase suntcele care ating sufletul [i mintea etnologului care, pendulnd ntre satul pe care l prive[te cu ochipeduncula]i [i ora[, sfr[e[te prin a deveni u[or schizofrenic. Iar cel mai expus la schizofrenie esteetnologul care face etnologia propriei sale culturi. Str\inul apropiat reprezint\ pericolul cel maimare. Faptul c\ un primitiv australian (nu am v\zut niciodat\ unul) tr\ie[te ntr-o lume plin\ desens, unde fiecare f\rm\ de materie este fie bun\ la ceva, fie rea, poate s\ par\ firesc, zici: e o alt\lume! Dar cnd descoperi aceea[i coeren]\ [i abunden]\ de sensuri n capul unei babe dintr-un sataflat la 30 de kilometri de Bucure[ti, ]i pierzi cump\tul.

  Foarte concret. Exist\, cred, un tip de nevroz\ a terenului etnologic. Eu am cunoscut-o dedou\ ori. Eram n 1967 n ]ara Lovi[tei cu profesorul Mihai Pop, patru folclori[ti seniori [i noi, vreozece studen]i. n satele unde am lucrat, to]i ne vorbeau despre Iele. To]i le v\zuser\, le auziser\,p\strau un semn sau relatau pove[tile altora care le v\zuser\ [i le auziser\. Iele [i iar Iele, era ca lanebuni. Prima s\pt\mn\ am rs. Pe urm\ ascultam cu inima pu]in strns\. La sfr[it am luat-o razna.mi era fric\ s\ ies seara din cas\. Ziua n amiaza mare mi se p\rea c\ v\d umbre ntre s\lciile delng\ ru. Bine c\ am plecat... Evident, Ielele nu exist\. Dup\ experien]a pe care am avut-o atunci,ns\, i las pe al]ii s\ pronun]e acest lucru n mod r\spicat.

  M-am buim\cit a doua oar\ n 1973, n Dobri]a. Un splendid sat din Gorj unde m\ aflamcu profesorul Jean Cuisenier. Am stat n Dobri]a o lun\. Ajunsesem s\ cunoa[tem fiecare om,fiecare cas\. n timpul interviurilor, de mai multe ori pe zi, se g\sea cineva s\ pomeneasc\ de o

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 27

 • IRINA NICOLAU28 ? ? ?

  minune a orbului. Toate gndurile sub]iri [i tainice ale satului se ndreptau c\tre el. Spre sfr[itulterenului, profesorul a decis: mergem [i noi acolo. Am g\sit un b\trnel orb [i pa[nic, nconjurat derude [i c\r]i sfinte. L-am ntrebat ce poate. Po]i [i asta? Pot! P\rea s\ aib\ solu]ii pentru toate releledin lume. n capul lui fiecare r\u [i avea leacul care putea fi o fiertur\, o pri[ni]\ sau un descntec.Specialitatea lui era vindecarea sterilit\]ii la femei. Cu insisten]\ de etnolog am nceput s\-l rug\ms\ ne spun\ descntecul. Pn\ la urm\ a acceptat, dar ne-a explicat c\ nu poate s\-l rosteasc\ dac\nu are o pacient\. Ideea profesorului a venit firesc: uite, e Irina aici, n-are copii, ar vrea s\ aib\.{i orbul a spus un descntec lung. Cnd l-a terminat, i-am [uierat profesorului la ureche, cu totrespectul: dac\ se ive[te un copil de aici vi-l trimit la Paris s\-l arhiva]i n acela[i loc cu descntecul,eu nu am nevoie de a[a copii. Eram m\ritat\ de dou\ luni [i eram tn\r\. Ani n [ir a durat spaima.Acum cred c\ am sc\pat de copilul orbului. De[i, nu po]i s\ [tii...

 • ? ? ?

  CTEVA CUVINTE DESPRE }|RAN {I }|R|NIENoica a apucat s-o formuleze [i, de atunci, ntrebarea revine cu obstina]ie: pn\ cnd vom

  fi ]\ranii Europei, pn\ cnd? Ru[inea de ]\r\nie [i iubirea de ]\r\nie, fiecare pe contul ei, fac carierefrumoase. {i este greu s\ spui care este mai caraghios, ]\ranul prea gr\bit s\-[i schimbe sumanul peo hain\ de piele turceasc\ sau or\[anul apelpisit care arboreaz\ retoric un fragment de ]\r\niedevenit\ decor. {i totu[i, ct vom mai fi ]\rani? ntrebarea este aici iar. O amn avansnd o alt\ntrebare: dar oare mai suntem? {i nc\ una: n fond, ce nseamn\ s\ fii ]\ran?

  n mod destul de arbitrar, numesc \[ran pe orice ins aflat n leg\tur\ direct\ [i de durat\ cup\mntul pe care l lucreaz\. E[ti cu att mai ]\ran cu ct ntre corpul t\u [i p\mnt se interpun maipu]ine elemente [i mai simple. P\mntul gol, p\mntul care respir\ produce comunit\]i [i ]\rani;acoperit, asfixiat, asfaltat, el genereaz\ colectivit\]i [i ora[e. }\r\nia, pentru mine, nu deriv\ dintr-o ocupa]ie sau dintr-un mod de locuire, n ultim\ instan]\, ea poate fi redus\ la o problem\ decordon ombilical. {i s-ar putea ca o particularitate a romnilor s\ fie aceea c\-[i taie cu dificultateburicul. Imaginea pe care o propun este aceea a unui popor f\cut broasc\ la p\mnt, cu cteva sutede mii de intelectuali nu multe, dou\, trei care se mi[c\ trndu-[i, cu sau f\r\ gra]ie, buricul, [i

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 29

 • cu cteva milioane nu multe, dou\, trei de oameni de tip nou, ei n[i[i cu buricul atrnnd.Despre restul de milioane nu pot s\ spun nimic.

  Leg\tura cu p\mntul este, deci, prezent\ peste tot. Pu]ini sunt romnii c\rora nu le bateinima mai repede cnd rostesc cuvntul. Orice s-ar spune, r\mn la p\rerea mea c\ suntem nc\]\rani! Suntem ]\rani pentru c\ au supravie]uit co[marului o mul]ime de s\teni anacronici ce tr\iesccu fa]a ntoars\ spre trecut. Ogari b\trni, care ciulesc urechile cnd st\pnul umbl\ cu pu[ca, ei suntprimii care au cerut p\mnt. Ieri am v\zut la televizor un astfel de exemplar, o femeie care spuneacu voce gtuit\: vreau p\mntul meu, cnd e al t\u faci ce vrei cu el. Suntem ]\rani pentru c\ fiii lor,indiferent cum arat\ [i cum se poart\, revin seara n satul dormitor, sau, dac\ stau la ora[, [i umplude cte ori pot portbagajul cu jum\t\]i de porc, brnz\, cartofi, ln\, vin, fasole... mul]i dintre eisacrificndu-[i concediile pentru producerea lor. Suntem ]\rani pentru c\ nepo]ii lor, fiii celor dinurm\, tr\iesc n prima copil\rie experien]a satului unde, cu haine de ora[ [i cu purt\ri de ora[, urc\n pomi, m\nnc\ ou\le g\inilor [i se joac\ cu vaca. Suntem ]\rani pentru c\ ne duce oricine de nas,fiind incapabili s\ ac]ion\m organizat, n grupuri mari, n numele unor cauze abstracte ce vizeaz\un timp ndep\rtat. Referindu-se la poporul lui, un etnolog bulgar spunea la un moment dat: sinelenostru este scurt. }\r\nia noastr\ poate c\ este [i ea ceva care se consum\ sub semnul lui aproape.

  n fine, suntem ]\rani pentru c\ nu suntem altceva. n calitate de func]ionari, func]ion\mprost; n calitate de tehnocra]i, e[u\m n vorbe... {i atunci, ce s\ facem cu ]\r\nia noastr\? S\ d\mun ucaz prin care s\ cerem romnilor s\ nu mai fie ]\rani? Este cu putin]\ s\ te faci din ]\ran altceva,a[a, peste noapte? Nu cred!

  IRINA NICOLAU30 ? ? ?

 • ? ? ?

  O solu]ie ar fi s\ ne asum\m ]\r\nia. F\r\ ru[ine [i f\r\ infatuare. Oricum, ntorcndu-m\la ntrebarea cu care am nceput, nu pot [ti ct vom mai fi ]\ranii Europei. Mai grav mi se pare s\fim ansamblul folcloric al Europei. Asta chiar depinde de noi.

  Revin asupra ]\ranului. i dau trcoale de trei decenii. La nceput pricepeam ceva.Credeam c\ pricep. Acum situa]ia s-a schimbat. Am descoperit c\ discursurile despre ]\rani creeaz\]\rani, [i, ori de cte ori ]\ranii din realitate se comport\ diferit de imaginile pe care le producemnoi, suntem contraria]i. Nu [tiu ce trebuie f\cut. A[tept o schimbare. Pn\ se schimb\ ceva, m\ simtimplicat\ ntr-un fals.

  De pild\, majoritatea ]\ranilor f\cu]i, nu n\scu]i, se tem de motor. Scuip\ n sn cnd l v\d,l trateaz\ cu nencredere, l evit\. Spun majoritatea, [i nu to]i, pentru c\ \[ranul muncitor cel maif\cut dintre cei f\cu]i ]\ranul pe care l-au inventat comuni[tii, iube[te motorul ca pe proprialui mam\. Citez cteva fragmente de cntec nou, din anii 50 - 60: LIRIC - Du-m[, mam[, unmi-i dorul/ La b[di\a cu tractorul; MOBILIZATOR - Cu tractor `i secere,/ Hai, fl[c[i, la-ntrecere!/Cine o ie`i frunta`/ Duce steagu mintena`; MAI LIRIC - Ce frumos nfloresc zorii/ Cnd trecmecanizatorii...; VICTORIOS - Bubuie tractoarele/ Pe toate ogoarele; FRENETIC - Cnd r[saremndrul soare,/ Sar b[ie\ii pe tractoare./ Pn[ pun mncare-n oale,/ Au arat un deal `-o val;CONSTATATIV - Totul s-a mecanizat/ Munca ni s-a u`urat./ Muncile mecanizate, m[i, m[i,/ Daurecolte mbel`ugate, m[i, m[i.

  Pentru cei care [i le mai amintesc, evoc [lag\rele Ilenu\a tractorista [i Drag mi e b[di\a cutractorul. Ultimul exemplu este o Miori\[ mecanizat\ culeas\ din Sarinasuf, n 1958: Eu am zis`efului meu/ C[ n-am frn[ la Kadeu./ El mi-a zis c[ frna-i bun[, Nelule, puiule,/ D[dui drumu laTALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 31

 • ma`in[./ Motorul s-a ambalat,/ Iar[ eu jos c[ m-am dat/ Sub `enil[ m-am b[gat, Nelule, puiule./Unde-\i fu moartea s[ mori?/ Sub `enil[ de tractor./ ~i am pus un jur[mnt,/ Cnd m-o b[ga n p[mnt,/S[ nu m[ bage adnc,/ S-aud tractoare arnd/ ~i tractori`tii cntnd.

  Evident, tractori[tii nu cntau a[a ceva... Acest gen de prostii r\sunau pe scenele regionale[i na]ionale n festivaluri [i concursuri, cele care au preg\tit fenomenul drla-drla de care vorbeam.Tulbur\tor mi se pare ns\ faptul c\ n vreme ce ansamblurile folclorice se prostituau a[a cum amar\tat, un ]\ran adev\rat, probabil chiabur, [i-a ngropat tractorul. Dup\ 1989 l-a dezgropat [ijurnali[tii au f\cut pu]in\ vlv\. Se pare c\ nu a fost unicul caz. Ceea ce m-a frapat este faptul c\nimeni nu a insistat asupra riscurilor pe care [i le-a asumat ]\ranul. Dac\ l pra un binevoitor, nu seoprea pn\ la Canal; al]i ]\rani au ajuns acolo [i pentru mai pu]in. {i m-a mai mirat c\ apologe]ii]\ranului conservator care respinge ma[ina nu s-au clintit dup\ ce au auzit de povestea tractoruluingropat. Ei continu\ s\ studieze rela]ia dintre om [i cal, a[a cum rezult\ din doine [i din basme.Le urez somn u[or.

  Al]i creatori de ]\ran refuz\ acestuia sentimentul naturii. Pretind ei c\, stnd ntre ele, adic\ntre pomi, p\s\ri, frunze, r\s\rit [i apus de soare, ]\ranul nu le mai vede. {tiu eu? Sigur c\ nu levede a[a cum le vede or\[anul care le-a pierdut. Tot att de sigur este c\ atunci cnd le vede, dac\le vede, nu [i exprim\ sentimentul naturii n registru onomatopeic: ah, oh, vai... Nu sunt preg\tit\s\ port o lupt\ n jurul acestui subiect. M\ rezum s\ observ un singur lucru, prea se uit\ la ea, pread\ nume ultimului gnd\cel, ca s\ spui c\ n-are ochi pentru natur\. Bine, mi se poate replica, nu eravorba de percep]ie, ci de sentiment. Da, sentiment... Eram ntr-o var\ n Delta Dun\rii. Tr\iammpreun\ cu 40 de or\[eni pe un ponton plutitor. La masa de sear\ era nelipsit oh-ul colectiv

  IRINA NICOLAU32 ? ? ?

 • ? ? ?

  dedicat apusului care, acolo, este ntotdeauna ro[u. Odat\, o doamn\, profesoar\ de geografie cred,ne-a comunicat c\ n ziua respectiv\ se trezise dis-de-diminea]\ ca s\ vad\ r\s\ritul. Era tot att dero[u, ne-a explicat emo]ionat\, numai c\ era dincolo [i a mpuns cerul spre tribord.

  N-am la ndemn\ o crea]ie ]\r\neasc\ despre apusul de soare, s-ar putea nici s\ nu existe.Propun, n schimb, una despre cuc. Sub s[lcii la Cartojan/ mi cnt[ un pui b[lan/ ~i-a`a cnt[ defrumos,/ De pic[ frunzele jos/ ~i-a`a cnt[ de du`man,/ C[ m[ d[ jos de pe cal./ Cnt[-mi, cuce, terote`te/ Ca mndra cnd se g[te`te/ ~i r[sfir[-\i penele/ Ca mndra sprncenele. N-o fi avnd ]\ranulsentimentul naturii, dar sentimentul cucului... l are precis.

  Dar mai ales s\ nu m\ ntreba]i cum a fost ]\ranul interbelic! Habar n-am. Am citit c\r]i,am auzit ce zice lumea, am r\scolit arhive [i n-am remarcat nimic deosebit. }\ran, pur [i simplu!

  Toat\ lumea admite c\ aceast\ perioad\ a supus satul unor ncerc\ri severe: b\rba]i pleca]ipe front de unde revin sau nu, o mul]ime de v\duve [i orfani, mpropriet\rirea, Marea Unire,darurile ora[ului n\v\lind prin toate cr\p\turile, politicieni bntuind dup\ voturi, mecanizarea carec[tig\ adep]i, o re]ea de asisten]\ medical\ mbun\t\]it\ care schimb\ rela]ia cu boala, [colile princare tinerii din sat [i fac drum spre ora[ [i multe asemenea. Toate ating satul mai mult sau maipu]in direct. Acum cred c\ se produce cea mai important\ desp\r]ire a satului de sat. Aruncndpeste bord o parte din mo[tenirea de secole [i chiar de milenii, ]\ranii interbelici se preg\tescpentru un viitor liberal, dar istoria le ofer\ unul comunist. Malediction! }\ranul se opre[te dinaruncat. Rezist\ vreo patruzeci [i cinci de ani [i, de cnd s-a pomenit n tranzi]ie, ncepe s\ sendoiasc\ de valoarea lucrurilor pe care le-a p\strat.

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 33

 • Revin [i spun c\ nu [tiu cum a fost ]\ranul interbelic. M\ ncurc\ enorm remarcabilacercetare ntreprins\ de {coala Sociologic\ de la Bucure[ti. Pare un paradox. Opernd cuinstrumente superioare cercet\rilor anterioare, {coala lui Gusti construie[te o imagine a ]\ranuluiconving\toare care nu te face s\ surzi. He, he, he, dar nu m\ las eu p\c\lit\, tot construc]ie este [iimaginea aceasta! Nici nu se poate altfel. }\ranul adev\rat e pe cmp sau oriunde pofte[te.Descrierile, analizele, nregistr\rile audio, fotografiile, filmele sunt fragmentele unui puzzle, adic\p\r]i ale unui ]\ran bidimensional.

  A[a c\ fac un efort disperat ncercnd s\ recuperez amintirile mele din prima copil\rie. Prin1950 [i pu]in, cnd am avut prima ntlnire cu satul, am v\zut ]\rani interbelici tocmai trecu]i prinr\zboi, turti]i de cote absurde, amenin]a]i de activi[ti tmpi]i, a[teptnd pe americani [i nevrnd nruptul capului s\ se dea b\tu]i. mi amintesc de ni[te b\rba]i n toat\ firea din satul Chirp\r, undeam stat o var\, care veniser\ la tata s\ se sf\tuiasc\. [i f\cuser\ socoteala, mai puteau s\ reziste unan dnd cotele uria[e, dup\ care urmau s\ r\mn\ s\raci lipi]i p\mntului. Opri]i-v\, domnule, le-azis tata, da]i p\mntul [i ei au r\spuns, nu putem, domnu Pavel. Stalin mai tr\ia. {i cred c\ nugre[esc cu nimic considernd c\ ace[ti oameni nu aveau nimic deosebit. Pur [i simplu, ]\rani! Vreaus\ spun, ]\rani netic\lo[i]i, vrednici, ata[a]i de p\mnt [i vite, cu frica lui Dumnezeu, capabili,probabil, s\ fac\ [i lucruri urte, c\ doar nu erau ngeri.

  Cred c\ prin 51 52, perioada la care m\ refer, satul interbelic mai putea fi g\sit nmulte locuri din ]ar\. Pleo[teala s-a produs dup\ anii 60, cnd a avut loc schimbarea de genera]ie.{i cu trecerea timpului a nceput s\ creasc\ tot mai mult distan]a dintre b\trnii de pe b\ncu]ele dinfa]a caselor [i tinerii cu basca pe cap. Distan]a a crescut, a crescut, pn\ cnd firul s-a rupt.

  IRINA NICOLAU34 ? ? ?

 • ? ? ?TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 35

  Revin pentru ultima dat\ asupra ]\ranului interbelic ca s\ avansez ipoteza c\ a fost ]\ranulcel mai amestecat, ntlneai la el lucruri care veneau din neolitic [i elemente din stratul cel maimodern. Diferen]ele dintre oameni cred c\ erau, de aceea, uria[e; organicitatea din vechimedisp\ruse [i nivelarea nu se f\cuse nc\ sim]it\. Or, despre ceva att de amestecat cum a[ putea s\vorbesc?

 • NV|}|TURILE MELE C|TRE FIUL ORICUIB\iete, ori de cte ori te ntreab\ cineva cum snt romnii, s\-i r\spunzi c\ snt la fel ca to]i

  oamenii. Nici mai buni, nici mai r\i. Nu te l\sa antrenat n cli[ee de felul: romnul e tolerant, bun,ospitalier, cre[tin ortodox, muncitor [i curajos. Dar nici nu te al\tura celor care iau n derdere faptulc\ romnul ar fi tolerant, bun, ospitalier, cre[tin ortodox [i a[a mai departe. Nu-i nimic de rs!Rznd, cineva ar putea crede c\ afirmi n mod indirect c\ ar fi contrariul: intolerant, r\u, neprimitor,liber cuget\tor, lene[ [i la[. Ceea ce este fals. Romnul este n toate felurile [i va fi n [i mai multefeluri n func]ie de timpurile care-i stau n fa]\.

  A[a-i cu toate neamurile. Cnd spunem fran]uzul este a[a, englezul este a[a, oper\m cuprodusele unor construc]ii culturale. Dorin]a de autocunoa[tere [i de cunoa[tere a celorlal]i i facepe oameni s\ recurg\ la portrete robot. Pn\ aici, nimic grav. R\ul apare atunci cnd portretul robotdevine icoan\ [i n jurul lui se ]ese o mitologie. Diferen]a este uria[\! Un portret robot ncorporeaz\n programul lui relativitatea [i eroarea. Mitul [i icoana pretind c\ ofer\ un adev\r absolut. Cetrebuie tu s\ faci este s\-i la[i pe speciali[ti s\-l cerceteze pe romn, bucat\ cu bucat\, iar cui tetrage de limb\ s\-i r\spunzi prin exemple. Cum e romnul, p\i, de pild\, n vremea cnd turcii

  IRINA NICOLAU36 ? ? ?

 • ? ? ?TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 37

  transformaser\ Peninsula Balcanic\ n pa[alc, principii romni au devenit protectorii Athosului... nprezent muncitorii romni snt foarte bine cota]i n Germania, Grecia [i Israel... fetele noastre sntbune la gimnastic\, dar avem [i mul]i copii vagabonzi...a propos, [tii c\ Brncu[i, Ionescu [i Cioransnt romni? De \[tia s\ nu ui]i s\ spui. Cam a[a s\ vorbe[ti, s\ dai ct mai multe exemple. Scopuleste s\-l ndep\rtezi de ntrebare. Nici francezul [i nici englezul nu pun mult zel ca s\-]i r\spund\cum snt francezii sau englezii. Efortul nostru de a spune tot, dintr-o suflare, ct de latini sntem, ctde vechi pe teritoriul carpato-danubiano-pontic, risipa de mitologie pe care o facem ne pun nsitua]ia copilului cam s\rac [i cam nelegitim care trebuie s\ lucreze din greu ca s\-[i compun\ oimagine. Noi nu sntem nici s\raci, nici nelegitimi a[a c\, atunci cnd explici cuiva cum snt romnii,]i recomand s\ adop]i un ton rezervat... englezesc.

  `

 • DOU| BABE, O PISIC| {I GHEMUL ISTORIEI

  Romnul nu piere! Nu piere pentru c\ se descurc\. Cre[te g\ini pe balcon sau [i nchidebalconul ca s\ pun\ varz\ [i mur\turi; produce ]uic\ n oala sub presiune [i vin din smochine; [inc\lze[te apartamentul cu un furtun care aduce gazul de la buc\t\rie; m\nnc\ nghe]at\ de iaurt[i sarmale din conserv\ chinezeasc\ de carne; [i face aspic din gheare de pui; [i repar\ ma[ina cupiese de biciclet\; st\ n concediu medical f\r\ s\ fie bolnav; [i aduce soacra de la ]ar\ ca s\-i vnd\gospod\ria [i s\-[i cumpere ma[in\; pleac\ n str\in\tate lefter [i se ntoarce c\lare pe [apte valize[i opt saco[e Tati; deschide butic n garaj; aduce porc [i miel de la ]ar\; c\l\tore[te cu na[ul...Pune-l s\ ac]ioneze ntr-o situa]ie n care, n mod obiectiv, nimeni nu poate s\ ac]ioneze [i vezi cesolu]ie va g\si.

  Tot timpul am n vedere pe romnul descurc\re], nu pe ho], nici pe mafiot, nici pefunc]ionarul corupt. M\ gndesc la descurc\re]ul care trage toat\ via]a barca pe uscat, nu la cei careau lichidat n c]iva ani economia romneasc\. Descurc\re]ul pe care l vizez se descurc\ [i el, peaici, pe acolo, pe unde poate. De fapt, exist\ un fel de specializare printre descurc\re]i. Unul se

  IRINA NICOLAU38 ? ? ?

 • ? ? ?

  pricepe s\ procure ce nu se g\se[te. Altul, s\ deschid\ u[i care nu se deschid. Exist\ [i descurc\re]icare modific\ func]ia obiectelor. Al]ii nu fac dect s\ se strecoare. Att.

  Cnd se adun\ mai multe milioane de descurc\re]i care vorbesc aceea[i limb\ [i au aceea[icultur\, se zice: uite un popor de descurc\re]i. E o laud\? E un lucru de ru[ine? {i nc\ o ntrebare,pentru ce nim\nui nu i-ar trece prin cap s\ zic\ despre nem]i [i englezi c\ snt descurc\re]i? Poatepentru c\, pur [i simplu, nu snt.

  n ce m\ prive[te, atunci cnd spun c\ un neam este descurc\re], consider c\ fac oconstatare. Nici nu-i dau, nici nu-i iau ceva. Vorbeam cu un prieten [i mi spunea c\ un poporcompus din descurc\re]i este unul a c\rui istorie a fost ncurcat\. Vizualizez acest gen de istorie cape un [ir de gheme cu care s-a jucat pisica. Revenind la romni, p\[esc n urma unei interpret\ricare a tulburat acum c]iva ani opinia public\, cea privind istoria noastr\ ncurcat\ [i ncerc s\reperez momentele cnd am fost lua]i la ncurcat. Cu aceast\ ocazie m\ uit [i dup\ pisicile careau fost agen]i activi de ncurc\tur\. N-are rost s\ prezint rezultatele la care am ajuns. {tiu tot attaistorie ct\ [tie orice cititor comun. Dac\ l incit\ problema cu pisici [i gheme, l invit s-o rezolvesingur. M\ gr\besc, n schimb, s\ precizez c\ n istoria tuturor neamurilor au existat ncurc\turi.Ceea ce cred c\ are importan]\ [i, implicit, ceea ce i deosebe[te pe descurc\re]i de nedescurc\re]ieste rela]ia n care se afl\ cu ghemul.

  Pentru a n]elege aceast\ rela]ie, s\ ne nchipuim urm\toarea situa]ie. Dou\ babempletesc ciorapi. Zece andrele, dou\ gheme [i dou\ pisici. Pentru cine nu [tie, ciorapii sempletesc cu cinci andrele. Prima dintre babe st\ pe un scaun [i tricoteaz\ la fereastr\. Ghemul sed\ peste cap ntr-un co[ule]. Bine crescut\, pisica doarme. Timpul trece, ciorapul se lunge[te f\r\

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 39

 • IRINA NICOLAU40 ? ? ?

  nici un accident. Rar, foarte rar, pisica atac\ ghemul. Atunci baba i zice: ps. Usturat\ de asprimeacuvntului, pisica pleac\ cu coada ntre picioare. Baba descurc\ ghemul grijulie [i se pune iar pempletit. A doua bab\ st\ pe b\ncu]a din fa]a casei. Ghemul i st\ n poal\ de unde cade tot timpulpe jos. Pisica las\ vrabia de pe gard [i se arunc\ asupra inamicului globular [i s\lt\re]. Baba d\ cupiciorul. Pisica pleac\ [i revine. Baba i d\ cu ciorapul n cap. Pisica nu se las\. Baba trage, pisicatrage. Lna se rupe ntr-un sfr[it. Bomb\nind, baba ridic\ ghemul ncurcat, l cur\]\ rupnd ctevafire [i face la ntmplare un nod. Nodul o s\-l mpleteasc\ pe dos. [i reia treaba. Pisica [i reiaatacurile scoas\ din min]i. Alt nod...

  Exploatnd la maximum istorioara de mai sus, cred c\ a fi descurc\re] nseamn\ s\ tr\ie[tidin nod n nod, s\ mplete[ti ghemul ncurcat ca dracul. Deduc, de asemenea, c\ insul descurc\re]nu are cine [tie ce respect pentru norm\, dar, n schimb, este capabil s\ func]ioneze cu unpermanent handicap. Este ca [i cnd ar zice cineva: acum, hai s\ mpletim f\r\ mini, acum hai s\gndim f\r\ cap...

 • ? ? ?

  CU GNDUL LA OBIECTE {I ME{TERI

  Pn\ la un moment dat, obiectele au fost f\cute de mna omului. Le f\ceau minileprelungite prin unelte simple: topor, cu]it, ciocan, cle[te. De cteva secole unelte [i instala]iisofisticate reduc importan]a minii [i pun n eviden]\ inteligen]a. P\cat...

  Indiferent de epoc\, obiectul este miza unor rela]ii interumane complexe. El este dorit,utilizat, schimbat cu alt obiect, vndut, tezaurizat, interzis. Societatea de consum face ast\zi dinobiect centrul lumii, dar, n acela[i timp, i scurteaz\ via]a. Modele de tot felul se succed cu vitez\[i rolul care revine omului pare s\ fie cel de a conduce obiectele din vitrinele str\lucitoare la l\zilecu gunoi.

  n societ\]ile tradi]ionale era altfel. Ele cuno[teau a[ezarea. Un lucru era a[ezat atunci cndera pus la locul lui. Aceast\ punere se baza pe o lung\ experien]\ transmis\ din genera]ii ngenera]ii.

  n copil\ria mea mai existau o mul]ime de me[teri care [i f\ceau treaba cum se face [i,atunci cnd cineva le pretindea s\ schimbe ceva din ce nv\]aser\, spuneau r\spicat [i cu fermitate:

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 41

 • cucoan[, a`a nu se poate! Al]ii, mai complezen]i, ascultau comanda cu capul dat pe o parte [i pe urm\ziceau: pot s[ ncerc, dar nu garantez. A treia categorie nu exista.

  M\rturisesc c\ m\ exasperau. Croitorii mai ales. i duceai stofa, i-o ar\tai [i el spunea c\n-ajunge. Cum nu ajunge, domnule, [i i dovedeai c\ te nf\[ori n ea de trei ori. Dac\ aveaamabilitatea s\-]i explice, aflai c\ tiparul de mnec\ se pune a[a [i cracul de pantalon se pune a[a,c\ aici trebuie s\ vin\ pe drept [i acolo pe bie, apoi schi]a rapid ceva pe [tof\ [i la sfr[it vedeai c\n-ai material de spate sau pentru piep]i. Nea Fane, s\racul, era altfel. El ]i f\cea palton dintr-obatist\. Iar nea Traian mi-a f\cut cizme desf\cnd o serviet\... Dar ei lucrau la teatru. Acolonv\]aser\ c\ se poate [i altfel. Ceea ce cred c\ i-a f\cut s\ accepte u[or noul fel de lucru a fost faptulc\ nu f\ceau haine-haine, nici pantofi, ei f\ceau costume de scen\ [i r\spunderea, toat\, o purtascenograful. Amndoi au murit.

  Cnd au venit comuni[tii, lumea s-a ntors cu josul n sus. Te miri ce a nceput s\ se poat\[i ce s\ nu mai fie posibil. O sumedenie de oameni s-au pomenit peste noapte meseria[i. F\ceauce n-au nv\]at [i cei mai mul]i f\ceau prost. Nu-mi iese din cap o observa]ie a lui Horia Berneareferitoare la ]\rani. Ceea ce f\ceau, zice, era definitivul nsu`i. Definitivul nsu[i...tocmai pe \stal-am pierdut [i am ajuns o ]ar\ plin\ de crpaci. S\ nu se n[ele cineva creznd c\ substantivul crpacieste n rela]ie direct\ cu verbul a crpi, care nume[te o activitate modest\, dar corect\. Peticul binepus este uneori un adaos pre]ios. Crpaci vine de la a crp[ci, crp[ceala fiind n orice lume normal\prost v\zut\. Oricum, etnologii n-au studiat pn\ n prezent crpitul, cum se feresc, de altfel, de totce-i m\runt sau jegos. Cnd le-o veni mintea la cap va fi prea trziu. Observ c\ n zilele noastre, cuct oamenii snt mai s\raci, cu att crpesc mai pu]in.

  IRINA NICOLAU42 ? ? ?

  `

 • ? ? ?TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 43

  Nu [tiu cum [i nchipuie al]ii procesul comunismului. Acum, dup\ zece ani pierdu]i,nu-l mai v\d dect sub forma unei analize generale n care fiecare ins va trebui s\ judece ce apierdut. n lista de pagube va ap\rea, probabil, mereu cuvntul demnitate: demnitatea de a fiprofesor, doctor, inginer, arhitect, muncitor, ]\ran... Cum po]i s\ fii demn cnd e[ti profesor crpaci,doctor crpaci, inginer crpaci [i a[a mai departe? Totul este marcat de crp\ceal\. Cum spuneanepoata mea, cnd avea trei ani: [i oamenii, [i pungile, [i telefoanele, [i patria...

  M\ preocup\ mult cum va fi pe la noi cnd handicapurile vor disp\rea unul cte unul.Probabil, romnul va fi atunci mai pu]in descurc\re]. Va fi bine? Va fi r\u? Ar trebui s\-l v\d ca s\spun. Mi-a sc\pat din vedere s\ precizez c\ romnul nu piere ct timp nu pleac\ de acas\.

 • S| PLECI DE ACAS|, S| TE NTORCI ACAS|, S| UI}I DE CAS|...Cuvntul acas[ nseamn\ ceea ce decidem noi s\ nsemne. Unii dau vocabulei o importan]\

  enorm\. M\ num\r printre ei. Pentru al]ii acas[ constituie, pur [i simplu, o adres\. Ace[tia au voca]ias\ se simt\ acas\ oriunde. Bebelu[ii, care au mai mult\ minte dect sntem noi dispu[i s\ credem,nu fac deosebire ntre mam[ [i acas[. Atunci cnd ntre mam[ [i acas[ se interpune o distan]\, copilulplnge. Viteza cu care reac]ioneaz\ eul-bebelu[ depinde de locul unde este situat. Dac\ se afl\ acas[[i mama e plecat\, plnge imediat. Dac\ este cu mama undeva, st\ ct st\, rabd\ ct rabd\ [i apoi url\cunoscutul hai, mam[, acas[!

  Nu-i n]eleg pe cei care nu-[i iubesc mamele. Snt numero[i. A[a cum nu-i n]eleg pe ceicare pleac\ de acas\. Din acest moment [tiu c\ am pierdut un procent important de cititori. Cu ceicare au r\mas voi ncerca s\ l\muresc pentru ce vorbitul despre plecatul de acas\ are darul s\enerveze. Cauza este simpl\ [i de ordin cromatic. ntrebarea de ce pleci de acas\ te poate face s\vezi ro[cat. O jum\tate de secol a figurat n discursul patriotic comunist care incrimina plecareaoamenilor din ]ar\. Pentru cei mai mul]i plecarea nsemnnd, de fapt, fug\ de comunism. Pe atuncicircula un banc pe care ncerc s\-l rezum. Mama-limbric [i fiul-limbric ajung, gra]ie unui proces

  IRINA NICOLAU44 ? ? ?

 • ? ? ?

  fiziologic, ntr-o gr\din\. Omul pleac\ [i viermii r\mn. Cel tn\r este cuprins de euforie.Sentimentul naturii l cople[e[te: soarele, vntul, mirosul florilor... Mam\, zice mamei-limbric, cndlumea este att de frumoas\, noi de ce ne complacem n ambientul acela sordid? Pentru c\ n ma]este ]ara noastr\, i r\spunde mama-limbric scurt. Asta avem, asta iubim.

  Judecnd n termenii bancului, ncremenirea n ambient devine un fel de nesim]ire. n cem\ prive[te, m-am gndit [i eu s\ plec. Era pe la sfr[itul lui 1988. Pentru c\ nu ntrez\ream unsfr[it, statul n ]ar\ mi devenise insuportabil. M\ gndeam s\ facem n felul urm\tor. Urma s\cerem pa[apoarte de repatriere la Ambasada Greciei. Anii de a[teptare nu m\ speriau, am fi avut lace s\ ne gndim. Faptul c\ so]ul meu nu [tia o vorb\ greceasc\ nu avea nici o importan]\, oricumnu mergeam acolo s\ tr\im. Ne-am fi dus n insula Chefalonia, pe unul din locurile mo[tenite de labunicul Spiru. Acolo am fi ridicat un cort [i am fi luat cu noi saci de dormit. Apa nu putea fi oproblem\, doar nu plecam n Sahara, [i altceva nu era prev\zut n proiectul meu. n cazul n care arfi venit primarul s\ ntrebe ce facem, l-a[ fi repezit ferm, dar politicos, te rog s\ ne la[i n pace,sntem pe p\mntul bunicului, nu sup\r\m pe nimeni, am venit s\ murim. Prev\zusem, a[adar, oplecare de acas\ de scurt\ durat\.

  De acolo, din Chefalonia, plecase pe la 1915 bunicul Spiru. Au venit to]i fra]ii la Br\ila s\se umple de bani. Bunicul a murit s\rac, iar fra]ii lui s-au ntors s\raci n insul\ dup\ c]iva ani. Darnainte s\ plece erau plini de speran]e. Tat\l lor, care era primar n sat, cnd [i-a v\zut to]i fecioriiporni]i s\ plece n Romnia, le-a spus, unde v\ duce]i? Aici avem p\mnt, avem m\slini, avem marect\ vrem, snte]i marinari... Feciorii, ca [i cnd nu l-ar fi auzit... Atunci str\bunicul chefalonit le-aadus supremul argument: unde v[ duce\i ve\i fi str[ini, iar cnd v[ ve\i ntoarce acas[ tot str[ini ve\i fi.TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 45

 • IRINA NICOLAU46 ? ? ?

  Doamne, Dumnezeule, [i feciorii iar n-au clipit. De[i bunicul n-a putut s\-i uite vorba. Ajunsc\pitan de ap\ dulce pe Dun\re, o repeta mereu. O repet [i eu.

  n vremurile care vin, cred c\ acest gen de lucruri n-or s\ mai conteze. Oamenii vor plecade acas\, besmetici, care ncotro. Se vor sim]i acas\ cnd vor mnca chifteaua lui McDonalds, adic\peste tot. Viitorul, ca viitorul, dar ce facem cu prezentul? Ne resemn\m de pe acum? ncerc s\ m\resemnez, dar nu pot. Stau aici [i i a[tept. Unii au plecat demult. La ce s\ se ntoarc\? Tranzi]iaeste grea, nimeni nu st\ s\ le fac\ loc. Case, terenuri napoi? Nu le primim nici noi. Cine poate s\le cear\ s\ lase mult-pu]inul strns acolo pentru nimicul care i a[teapt\ aici?

  Ce po]i s\ faci este s\ te adresezi celor care se afl\ pe picior de plecare, celor care sendoiesc. mi vine s\ le strig: stai, domnule, nu pleca! Nu vezi c\ stau [i cutare, [i cutare? Dau numesonore. R\spunsul previzibil este: treaba lor! Caut o vorb\ memorabil\ s\ i-o spun celui care vreas\ plece, ceva de genul celei spuse de str\bunicul feciorilor s\i, caut o vorb\ care s\-l urm\reasc\toat\ via]a [i s\ o lase mo[tenire, cum a f\cut bunicul Spiru, nepo]ilor s\i. O caut de mult\ vreme[i n-o g\sesc... n fiecare toamn\ regret c\ ne pleac\ p\s\rile c\l\toare. Ele, cel pu]in, se ntorc.

 • ? ? ?

  MOR}II TRIESC CT VREME POVESTIM DESPRE EICu fiecare an care trece, s\r\cim tot mai mult. Schimb\m o s\r\cie cu alta. Privim

  neputincio[i cum se alege praful de tot ce am avut mai pre]ios. M\ gndesc, de pild\, la no]iuneade neam bun. Neamul bun este o tulpin\ s\n\toas\ de oameni cinsti]i, cu r\d\cini vechi destr\mo[i l\uda]i [i cu roade de urma[i vrednici. Neamul bun a fost [i ar fi putut s\ r\mn\ o for]\redutabil\ dac\, nc\ de la nceput, comuni[tii nu [i-ar fi ndreptat degetul butuc\nos n direc]ia lui,f\cnd din apartenen]a la neamul bun o vin\ [i o ru[ine. De altfel, comunismul [tia c\ neamul, ngeneral, i este du[man poten]ial, nu ntmpl\tor a f\rmi]at societatea transformnd-o ntr-oadun\tur\ de in[i risipi]i [i speria]i, locuind n camere ct mai decomandate, de unde puteau ficiuguli]i, f\r\ ecou, unul cte unul.

  Tr\im la sfr[itul unui secol [i asist\m cum mor cei care s-au n\scut la nceputul lui. Ast\zidiminea]\ a murit, la 95 de ani, bunica cumnatului meu. Avea ochii alba[tri. Ne mor martorii [i nuputem s\ ne opunem. Tot ce putem face este s\ repet\m, cu fiecare ocazie, povestea lor.

  Lenca, {tefan, Sofi]a, Eliza, Elena, Constantin, zis Cotan, [i o sor\ moart\ n copil\rie.{apte dup\ unii, unsprezece dup\ al]ii, este tot ce am putut reconstitui. n urm\, ni[te str\mo[i

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 47

 • Popescu. Dup\ ei, un Ionescu [i diferite feluri de nume. Att doar c\ Ionescu, nepotul Sofi]ei, a fostchiar Eugen Ionesco! {i neamul bun nu d\ niciodat\ un singur rod. Prima n\scut\, Lenca, a fostbunica profesorului Vespasian Pella, care a reprezentat Romnia la Curtea Interna]ional\ de laHaga. Fratele {tefan a fost profesor universitar de geografie la Ia[i. Eliza, profesoar\, s-a c\s\toritcu un profesor, director de [coal\ la Boto[ani, cu care a avut trei fete, profesoare [i ele. Cotan a fostpre[edintele Tribunalului din Rmnicu S\rat. A murit, mpreun\ cu so]ia lui, cnd erau foarte tineri.Fetele lor au fost crescute de sora Elena, au studiat la Paris [i una dintre ele, Ioana, a devenit noralui nenea Mih\i]\ Nicolau din Ploie[ti, care avea trei feciori, doi diploma]i [i un profesoruniversitar. Iar Elena, cea care a crescut fetele lui Cotan, a absolvit, prima din seria ei, colenormale suprieure de Sevre din Fran]a, a ajuns directoare la {coala central\ de fete fiindmpreun\ cu so]ul ei, Ion R\dulescu-Pogoneanu, printre executorii testamentari ai lui TituMaiorescu, indica]i pentru ngrijirea manuscriselor. Elena [i Ion au avut trei copii: Anina, Victor [iTitu. Titu a ob]inut locul al doilea la concursul de func]ionari ONU din 1945, concurnd cu 2000de contracandida]i, floarea universit\]ii anglo-saxone. Victor, c\ruia i se spunea Picky, a fostdiscipolul lui Titulescu [i a f\cut parte din echipa care a negociat cu anglo-saxonii ie[irea Romnieidin r\zboi. Putea s\ plece din ]ar\, dar [i-a cedat locul din avion. A murit n pu[c\rie, la RmnicuS\rat; tragic\ ironie, este ucis la el acas\. A fost b\tut, chinuit [i nfometat la fel ca to]i ceilal]i,ntr-o vreme cnd boala nu-i mai ng\duia nici o mi[care. {i Anina. De[i era cea mai mare, pentruc\ era fat\, numele Aninei era pomenit ntotdeauna mai trziu.

  IRINA NICOLAU48 ? ? ?

  `

 • ? ? ?TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 49

  Anina a f\cut studii de filologie [i filosofie. A fost, ca [i mama ei, o profesoar\ eminent\. Ascris manuale [i c\r]i. S-a c\s\torit cu Mircea Vulc\nescu. Mircea Vulc\nescu a murit. Anina a fosteliminat\ din nv\]\mnt. Ca [i alte femei de neam bun, a tr\it din lec]ii de francez\. Apoi a plecatla fata ei, n Fran]a. Acolo a suferit trei decenii.

 • D IN CARE REZULT| C| OAMENII NU SE TEM DE SINGUR|TATE. M| MIR!

  Luni [i mar]i am avut ocazia s\ intru n cteva blocuri noi din centru. M-a frapat caren]a depre[uri. Oamenii se concentreaz\ pe u[i. Ele trebuie s\ devin\, cu orice pre], frumoase [i solide.U[a unui om normal se ncuie cu trei chei. Urmeaz\ grilaje, blindaje, rame [i z\voare de fier. Pentrunfrumuse]are, oamenii recurg la ancadramente de lemn pirogravat, vizoare-cap-de-leu din plasticsau bronz, clan]e de alam\ cu ornament bogat. Totul se sfr[e[te ntr-o baie de lac abundent. Estelimpede, pentru oricine are ochi de v\zut, c\ u[a a devenit un element emblematic. Ca s\ fie n rndcu lumea, sau naintea ei, proprietarul nu face economie nici de bani, nici de sudoare. n rest, ce s\v\ mai spun... unde snt ramele ieftine n care administratorul ncadra file din calendare, leandrii [ificu[ii boln\vicio[i, mu[catele care cre[teau pe sc\ri n oale dezafectate, diferitele alte vrejuri [icotoare? Ei bine, afla]i c\ nu mai snt, s-au dus, o dat\ cu ac]iunile de nfrumuse]are a bloculuif\cute prin munc\ voluntar\. Azi, oamenii se nchid n apartamentele lor dup\ u[i frumoase [isolide, trateaz\ cu indiferen]\ spa]iile comune, iar administratorul se zbate s\ monteze un interfon[i s\ strng\ banii pentru ap\ [i gunoaie.

  IRINA NICOLAU50 ? ? ?

 • ? ? ?

  Am f\cut aceste observa]ii pornind de la pre[. Ce se ntmpl\ cu pre[ul? Ca s\ pot da unr\spuns m-am silit s\ recapitulez. n blocul vechi unde am copil\rit, pe strada Mendeleev, paralel\cu bulevardul Magheru, erau pre[uri pu]ine. N-avea pre[ nici Anny Gall, care ]inea un cabinet decosmetic\ [i manifesta un interes ostentativ pentru cur\]enie. Cum soseau noroiul [i z\pada, neaAlbu-portarul acoperea cu o bucat\ de molton gr\tarul de fier de la intrare. De frica lui, cndveneam acas\, to]i trop\iam, hopa-tropa, de cteva ori pe molton. Deduc c\ la noi n bloc oameniinu se prea [tergeau pe picioare [i pot s\ jur c\ nici nu se desc\l]au n antreu.

  Am descoperit pre[ul n adolescen]\, prin anii 60, cnd au nceput s\ se construiasc\blocurile noi. Diversitatea era enorm\: pre[uri de lemn, de fier, din cauciuc, rogojini, mpletitur\ derafie... Adev\rata diversitate era ns\ dat\ de fragmentele de covor. Dup\ ele puteai s\ determinioriginea zonal\ a fiec\rui locatar. Studen]i n\b\d\io[i fiind, dac\ f\ceam o petrecere la bloc, ca s\i pedepsim pe vecinii care ne b\tuser\ toat\ noaptea n ]evi, podele [i plafoane, schimbampre[urile ntre ele. Cobornd pe sc\ri mahmuri, mai g\seam energia s\ mut\m pre[urile de la un etajla altul. De scandalurile pe care le provocam unicul beneficiar era studentul-gazd\.

  Revin [i m\ ntreb, pentru ce a sc\zut interesul romnilor pentru pre[? Desc\l]atul nantreu se practic\ nc\. La locul de desc\l]are se afl\ frecvent un pre[. ntrebarea trebuiereformulat\, de ce a intrat pre[ul n cas\? Cineva mi-a explicat c\ pre[urile din exterior i atrag pecopiii [i cinii vagabonzi, peste noapte. Explica]ia este valabil\ pentru blocurile f\r\ interfon. Euam trei r\spunsuri care nu se exclud. Cel mai pu]in important prive[te oferta de pre[uri a pie]iiromne[ti. Omul cu mul]i bani n-are din ce s\ aleag\, iar experien]a lui occidental\ l face s\exclud\ bucata de covor. Al doilea r\spuns ]ine de mentalitatea locatarului. Mul]i dintre proprietarii

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 51

 • IRINA NICOLAU52 ? ? ?

  de pre[uri din vremea studen]iei mele erau, la origine, ]\rani adev\ra]i. n sat omul nu concepe s\intre direct de afar\ n cas\. Cu alte cuvinte, pre[ul era pentru el un fel de pridvor. Pridvor,etimologic, chiar asta nseamn\, nainte de u[\. nainte de u[\, m\car un covor. n fine, mai cred c\pre[ul din fa]a u[ii reprezenta o rela]ie cu spa]iul public. Pe vremuri, omul era dispus s\ mpart\praful de pe picioare cu vecinii. Ast\zi nu mai mparte nimic. [i arat\ unul altuia u[a. naint\m spresingur\tate cu o vitez\ de necrezut.

 • ? ? ?

  AM FOST ATT DE FERICIT| N COPIL|RIE, DAR AT|T DE FERICIT|...Dac\ din Bulevardul Magheru o iei pe fosta strad\ Atena [i treci de sinagog\, de po[t\ [i

  de Biblioteca Sadoveanu, dai de Mendeleev care, la dreapta, te duce n Pia]a Roman\ [i, la stnga,te scoate pn\ aproape de Ateneu. Dar tu nu trebuie s-o iei nici la stnga, nici la dreapta [i cu attmai pu]in nainte spre Pia]a Amzei, pur [i simplu r\mi pe loc! De acolo po]i s\ vezi bine cele dou\blocuri de peste drum. Arhitectur\ interbelic\ foarte corect\. n cel de pe col] exist\ de o via]\ oalimentar\ [i un magazin de pine. Acolo a venit doamna Lili pe vremea lui Stalin tineric\,brune]ic\, frumu[ic\ [i a tot vndut pine pn\ s-a pensionat anul trecut. n blocul cu pinea locuiauVali Seciu [i Vichi, fata florarului. Flor\ria le-a fost luat\ [i apoi demolat\ prin anii [aptezeci, o dat\cu pl\cint\ria unde se duceau ai mei cu t\vile de pl\cint\ macedoneasc\, pe vremea cnd nu necump\rasem nc\ plita electric\.

  Noi st\team al\turi de pine, n blocul Bibicescu. Nu l-am v\zut niciodat\ pe doctorulBibicescu, tot ce [tiu este c\ a construit blocul [i a locuit cndva la etajul nti, n apartamentul celmai frumos, care la venirea noastr\ era deja locuit de un activist. Altfel, blocul, cochet. l recuno[tidup\ placajul de piatr\ verde care urc\ pn\ aproape de geamurile de la mezanin. Pe pervazul lat al

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 53

 • unuia dintre geamuri mi-am petrecut prima copil\rie, ntre trei [i cinci ani. De acolo, de pe geam,am sc\pat pe um\rul unuia n costum nou, cafeniu, o farfurie de smntn\ [i la picioarele altuiaborcanul cu lacherd\ pus\ la marinat. Blocul are patru etaje, dou\ sc\ri, una principal\ [i una deserviciu, o curte interioar\ cu garaje [i l\zi de gunoi [i o teras\ pe acoperi[, unde am p\[it numai decteva ori pentru c\, atunci cnd am venit, nou\, copiilor, ne era interzis\ intrarea [i am p\stratsup\rarea pn\ cnd ne-am mutat.

  Eram sup\rat\ [i aveam pentru ce. Ani de zile, adul]ii din bloc au purtat o cruciad\mpotriva copiilor. i deranjam orice am fi f\cut. Pe teras\ nu, c\ [i a[a e cr\pat\ [i curge, nu n lift,c\ se stric\ [i reparatul cost\ scump, nu pe sc\ri, pentru c\ Mi]a care era port\reas\ [i la bloculTana[oca din vecini le spal\ doar o dat\ pe s\pt\mn\, nu n holul de la intrare, avnd n vederec\ so]ia portarului este bolnav\, n fine, nu pe trotuar... Asta era chiar culmea, nu pe trotuar! Da,pentru c\ l murd\ri]i cu [otroane, avioane [i solni]e de hrtie [i lovi]i jaluzelele apartamentului dela demisol unde se afl\ cinele doamnei Hoisescu, [ocat n timpul bombardamentelor, cinele carela cel mai mic zgomot url\. A[adar, un NU categoric [i total. Ca s\ nu nimic aveau grij\ to]i locatarii[i n mod special domnul Albu, portarul, un ardelean de treab\, chel [i cu ochi de cadn\ caucazian\,care ne fug\rea cu m\tura [i striga dup\ noi. Du[man ne era [i Bercu-croitorul c\ruia i stropeamvitrina aflat\ pe trotuarul de vis a vis. De partea noastr\ aveam numai familia Velican, ni[te armenif\r\ copii care ]ineau o mercerie mic\ lng\ croitoria lui Bercu [i pe Nae-vnz\torul care fusese ntimpul r\zboiului pilot [i cu care m-am pomenit coleg\ la Institutul de Folclor.

  Cineva [i-ar putea nchipui c\ n blocul Bibicescu locuiau o sut\ de copii care deveniser\o problem\ social\. Gre[it! Eram numai nou\ dintre care cinci nu ie[eau s\ se joace pentru c\ erau

  IRINA NICOLAU54 ? ? ?

 • ? ? ?

  ori prea mici, ori prea mari. Prin urmare a fost o cruciad\ f\cut\ numai pentru fra]ii Carniol,Madeleine [i cu mine! Dar ce pot s\ fac\ patru copila[i care au numai opt picioare? Mult! Iar lucrulcel mai grav pe care l pot face este s\ adune n jurul lor to]i copiii de pe strad\. A]i observat c\exist\ blocuri unde se strng mul]i copii [i altele unde nu se duc? n blocul Bibicescu veneau. nforma]ia restrns\ eram vreo cincisprezece [i cnd ne strngeam cu to]i vreo dou\zeci [i cinci. {icincizeci de picioru[e harnice care se joac\ de-a v-a]i-ascunselea cteva ore pe zi [i fo[g\ie pe sc\ri[i n curtea interioar\ pot s\ scoat\ din min]i [i pe un sfnt. Lupta a durat vreo zece ani. Victoria afost ntotdeauna de partea noastr\. De partea lor a fost ns\ timpul, ba se muta unul pe alt\ strad\,ba intra altul la liceu. Pn\ la urm\ am crescut to]i.

  Trec ades pe lng\ bloc [i nu v\d ]ipenie de copil. Holul de la intrare e gol ca un clopot f\r\limb\. Uneori visez c\ vin acas\. Sc\rile snt str\lucitoare, p\rul Mi]ei este tot ro[u [i cre]. Sun lau[a noastr\ [i cineva mi zice c\ am gre[it. Cui m-ar ntreba ce m\ leag\ att de mult de sc\rileblocului Bibicescu i-a[ spune c\ ntre altele multe, foarte multe sferturi de pine neagr\. Povesteaera a[a: aveam o m\tu[\ care venea la noi n fiecare zi. nainte s\ plec spre casa ei din Popa Nan m\trimitea s\-i cump\r un sfert de pine neagr\, mai mult nu mnca, era tot timpul singur\. La nceputi-am spus de cteva ori s\ ia jum\tate, dar a zis de fiecare dat\ c\ nu are rost s\ m\nnce pine uscat\,a[a c\ aveam de cump\rat un sfert de pine neagr\ care costa, fix, 0,50 bani. Jum\tate de leu! Cums\-i cer lui Lili s\-mi dea pine de o jum\tate de leu, mi era ru[ine. A[a c\ puneam banii mei denghe]at\ [i cump\ram jum\tate de pine pe care Lili mi-o t\ia n dou\. Una era a m\tu[ii [i cu adoua ce s\ fac, n-aveam cui s-o dau, dac\ arunci pine plnge Maica Domnului. A[a c\ nu-mi

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 55

 • IRINA NICOLAU56 ? ? ?

  r\mnea dect s-o m\nnc. M\ b\gam ntr-un cot de scar\, s\ nu m\ vad\ cineva, [i mestecam trist.nti coaja [i pe urm\ miezul. Nu-mi era foame, uneori mi venea s\ plng. De atunci am r\mas c\nu pot s\ m\nnc pine goal\. Mai bine rabd.

 • ? ? ?

  URMEAZ| CTEVA SCRISORI PE CARE LE-AM SCRIS CNDVA B|RBATULUI MEU, DOVAD| C| ANALIZA ETNOLOGIC| POATE P|TRUNDE ORIUNDE

  Drag\ Fefe, avem gndaci. n vara asta nu s-a f\cut gru, s-au f\cut, n schimb, gndaci. napartamentul nostru se remarc\ prin diversitate. Nu am avut niciodat\ gndaci de trei feluri. Acumavem. M\ simt datoare s\ ]i-i descriu. Cei mai dr\gu]i, cu \[tia aproape c\ admit s\ coabitez, sntnegri [i rotunzi ca ni[te m\rgelu[e. [i fac de treab\ prin cutia de pine. Cnd o deschid,ncremenesc [i m\ privesc speria]i. A doua categorie e binecunoscuta libarc\. Ocup\ baia. Mare,gras\ [i zemoas\. Din respect pentru r\da[c\ a[ fi capabil\ s-o tolerez [i pe ea, dac\ n-a[ [ti c\ senmul]e[te frenetic [i c\ nimic nu poate fi mai scrbos dect s\ calci pe ea cu piciorul gol. Am p\]ita[a ceva, dup\ care am vrut s\-mi amputez piciorul. n fine, gndacii ro[ii. |[tia snt cei mai par[ivi.Se deplaseaz\ cu o vitez\ uluitoare. Ziua n amiaza mare, fug pe t\bliile de la pat. Parc\ snt nebuni.n plus, se neac\ n c\ni cu lapte [i cafea. Mai r\u e n cafea pentru c\ nu-i vezi. De ce se neac\nu [tiu, pentru c\, de fapt, se vede c\ snt de[tep]i. Poate c\ la ntoarcerea ta ncerc\m s\ dres\munul. Fug [i prin frigider, z\u dac\ exagerez. Am ncercat toate insecticidele, inutil. Ce bine era pe

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 57

 • vremea lui Gheorghiu-Dej, se g\sea ntotdeauna cineva s\-]i dea verde de Paris. Oricum, te previnc\ n ziua n care apar plo[ni]ele [i p\duchii, dau foc la cas\ [i vin pe jos spre tine.

  Nu pot s\ nchei f\r\ s\ revin cu un element care te va ajuta s\-mi n]elegi starea de spirit.Nu mi-e fric\ de ei. Nici sil\, toat\ copil\ria m-am jucat cu insecte, [oprle [i alte alea. Buzunarelemi erau pline de cutiu]e n care fo[g\iau l\custe [i bondari. De atunci p\strez respectul pentrur\da[c\. Dar nu n cas\, domnule!!! A spus-o [i De Chirico, s\ nu amestec\m cultura cu natura. Cualte cuvinte, n]eleg s\ m\ duc eu la gndaci, nu s\ vin\ ei peste mine. n rest, vara s-a cam sfr[it [ivine toamna. Mai bine. Cu dragoste [i oarecare disperare, te s\rut [i te a[tept, Riri.

  *

  Drag\ Fefe, gata, ne mut\m! Pune tot ce urmeaz\ pe seama unei vizite. Am fost la varaRodica. Au cas\ nou\. Robinetele nu le picur\, faian]a nu e ciobit\... Mi s-a f\cut o poft\ de mutatteribil\. De cnd am luat decizia, umblu [i mai mult prin ora[. Adic\ flanez. Parc\ m-a n\scut mamape strad\. {i ce crezi c\ am descoperit? Ei bine, afl\ c\ unul din spectacolele str\zii care a dec\zutenorm e tocmai mutatul de care ]i spun. Azi oamenii se mut\ pe furi[, p[-p[. Unii se vede c\ aumotive s\ se ascund\. Al]ii se epuizeaz\ n felurite mbun\t\]iri [i, la sfr[it, vin din vechealocuin]\ cu patru valize: trei cu haine [i lenjerie [i una cu bibelouri. Cunoscndu-]i oroarea fa]\ delucrul nou, mai bine-zis incapacitatea de a te desp\r]i de cel vechi, vreau s\-]i spun c\ gre[e[tijudecnd aspru pe oamenii care vor s\ nceap\ o via]\ cu totul [i cu totul nou\. La urma urmei ceconteaz\ este rela]ia dintre om [i obiect. Exist\ in[i care poart\ dup\ ei toat\ via]a portretele

  IRINA NICOLAU58 ? ? ?

 • ? ? ?

  mo[tenite de la Omama [i forfecu]a cump\rat\ la Viena, n timpul primului r\zboi mondial, destr\bunicul. Al]ii au oroare de sediment, refuz\ obiecte vizitate de fantome. Oricum, respectulpentru obiect nu este monopolul celor care au mo[tenit tablouri de la Omama [i forfecu]e de laViena, am putut s\ v\d n ani ^70 mahalagii care plecau de la curte la bloc trnd dup\ ei toatetroacele. Ar fi multe de spus despre rela]ia dintre om [i obiect, dar vreau s\ m\ ntorc la spectacolulmut\rii.

  Nu [tiu cum se mutau oamenii la Cluj. n Bucure[tiul copil\riei mele te ncredin]ez c\[tiau s-o fac\. S\-]i spun cum era. Tic-tac, tic-tac, via]a p\rea s\ se desf\[oare normal, pn\ cnd tepomeneai, ntr-o diminea]\, cu toat\ gospod\ria cuiva pe strad\. Imaginea era indecent\ [itulbur\toare. Cuprindeai dintr-o privire toat\ agoniseala unei familii. Ceea ce fusese pn\ nudemult interior, privat, ascuns chiar, devenea exterior, public, la vedere. n spatele calabalcului r\mneacasa eviscerat\, cu ferestrele f\r\ perdele. Ikebana mut\rii prevedea ca dormeza s\ fie a[ezat\vertical, cu droturile n vnt, se cerea ca pre[urile [i covoarele s\ fie rulate, c\r]ile legate n pachete,lenjeria f\cut\ balot [i pus\ pe masa din sufragerie scoas\ n drum [i nconjurat\ de fotolii [i scaune.De la caz la caz, puteai s\ vezi ghivece cu flori, colivii cu p\s\ri, ntotdeauna un frigider murdar pelaturile dinspre perete [i una sau mai multe oglinzi a c\ror voca]ie era s\ se sparg\. Scoase pe trotuar,n lumina crud\, obiectele, chiar [i cele scumpe, ndreptau spre trec\tori ce aveau ele mai ponosit.Lipsit de col]ul camerei, un lampadar pare o p\pu[\ cheal\, obiectul cel mai banal devinenelini[titor. Urma momentul tare cnd soseau camionul [i camionerii. Pe negricio[ii cu gur\ mare[i sfori de cnep\ n bandulier\ puteai s\-i cuno[ti numai dac\ mutai un pian. Acum strada seimplica. ntr-un moment greu trec\torii [i ofereau ajutorul. Imagineaz\-]i ast\zi a[a ceva... n

  TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 59

 • condi]iile n care un accident stradal mobilizeaz\ cu greu un pumn de oameni, cine s-ar mai opri s\priveasc\ o compozi]ie dadaist\ cu [ifonier, bunic\, cuier cu abajur, galo[i [i divan...

  Trebuie s\-]i spun ns\ c\ sfr[itul a fost marcat de estetica mutatului. Saci de hrtie, deplastic, cutii, scotch. Oamenii se mut\ decent. Refuz\ s\ mai dea spectacolul triumfal sau dezolantal mut\rii. mi amintesc c\ cea mai nduio[\toare ac]iune de mutare la care am asistat era condus\de o doamn\ care, timp de mai multe luni, a lipit resturi de stamb\ pe cutii de carton. n felul eiaccepta spectacolul, dar pretindea unul de clas\ mare. Hai, vino s\ ne mut\m. Riri.

  *

  Drag\ Fefe, mi se pare util s\ te informez c\ nu vei primi prea curnd plicul pe care mil-ai cerut. El se afl\ n noptier\, eu am v\rsat cafeaua pe noptier\, lemnul s-a umflat [i sertarul an]epenit. Nu cedeaz\ la nimic. Mai ntrev\d dou\ posibilit\]i: a[tept\m sau dinamit\m. Tu s\ alegi!Este inutil s\-]i spun c\ accidentul m\ predispune s\ continui reflec]ia etnologic\ asupra sertarului.Spun s\ o continui pentru c\ acum trei ani am ]inut ni[te cursuri despre sertare.

  Cum mi-a trecut prin cap a[a o prostie? N-a fost o prostie. Oamenii tr\iesc prea neglijent,nu-[i gndesc rela]ia cu obiectele ce i nconjoar\. Fac sacrificii ca s\ le cumpere, le iubesc sau leantipatizeaz\ f\r\ s\ [tie de ce. De pild\ eu detest sertarul pentru c\ din copil\rie o sumedenie dein[i au f\cut o leg\tur\ ntre el [i dezordinea mea natural\. Cli[eu din [coal\: Mintea are sert[ra`e,dac[ pui informa\ia unde trebuie, tragi sertarul `i o g[se`ti. Tu n-ai nici un sertar la cap? Cli[eu conjugal:Dac[ n-ai dulapuri `i sertare, cum vrei s[ faci ordine? Apuc[turi grece`ti... Este adev\rat c\ sertarul nu

  IRINA NICOLAU60 ? ? ?

 • ? ? ?TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 61

  are cine [tie ce tradi]ie la greci, dar nici la romni. El apare n Europa, relativ trziu, ca s\ pun\ordine n nimicurile unor in[i care, n general, nu aveau prea mult\ treab\. Sertarul le creea tipologiide scrisorele, me[e de p\r, batistu]e, funde, ace de p\l\rii... Treptat el a intrat n popor casubansamblu la orice pies\ de mobil\: pat cu sertar, mas\ cu sertar, dulap cu sertar... Combina]iaapoteotic\ este sertar cu sertar, trebuie s\ existe, de[i n-am v\zut-o. Lexicul [i sintaxasertarului vorbesc despre om, epoc\, arie cultural\. Cndva am cunoscut un personaj care visa s\-[iorganizeze un apartament exclusiv din sertare. Altfel, p\rea normal. n ce m\ prive[te, admit unsingur gen de sertar, unul cu des\vr[ire inutil [i frumos capitonat, pe care s\-l trag, din cnd n cnd,pentru pl\cerea gestului [i s\ nu pun nimic n el. Riguros nimic. Cu dragoste mare, Riri.

 • DESPRE C|DERE, PUNERE {I A{EZARECnd eram tn\r\, visam rochii de hrtie pe care s\ le mbrac diminea]a [i, seara, s\ le arunc.

  Acum a[ dori s\ am rochii din piatr\ [i din fier. M\ nnebune[te gndul c\ lucrurile de care m\ legse rup. {i, ca [i cnd perisabilitatea lumii n-ar fi suficient\, vin modele [i smulg hainele de pe noi,pentru c\ nu se mai poart\, arunc\ mobilele din casele noastre, pentru c\ nu se mai poart\, cosesc[i r\zuiesc tot ce ne nconjoar\ [i, n locurile r\mase virane, impun obiecte str\ine [i noi.

  mi amintesc de un banc pe care l spuneam cnd eram la facultate. Zice c\ ntr-o noapte,n dormitor, se aude un zgomot, f[, f[. Zgomotul venea dinspre dulap. Ce se ntmpl\, drag\,ntreab\ so]ul. Ce s\ fie, r\spunde ea, hainele ies din mod\.

  Pe vremea cnd spuneam bancul, tocmai m\ str\duiam s\ n]eleg ce este structuralismul.Dincolo, structuralismul era n plin\ apoteoz\. Aici, citeam [i noi ce g\seam. Totul era structur[`i comunicare, nimic altceva: constituen]i, rela]ii, emi]\tor, receptor, cod, canal, mesaj. N-a duratmult. Dup\ [ase ani a trebuit s\ nv\] semiotic\: semnificat, semnificant, referent... Acum totuldevenise semn. S-a demodat [i semiotica. ncercam s\ ]in pasul. Proxemica mi s-a p\rut ceva care mise potrive[te, dar E. Hall cu proxemica lui nu a avut deloc noroc. Din ce-a urmat, studiile despre

  IRINA NICOLAU62 ? ? ?

 • ? ? ?

  reflexivitate mi s-au p\rut interesante, dar moda a trecut ca o boare. Atunci a fost momentul cndam spus, gata, nici a[a! Sim]eam cum creierul meu devine un fel de bibilic\, experien]ele pe carele-am avut acoperind cu pic\]ele toat\ suprafa]a lui. Vreo [apte an