T7.Chestionarul PA.pptx

download T7.Chestionarul PA.pptx

of 32

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of T7.Chestionarul PA.pptx

 • 8/17/2019 T7.Chestionarul PA.pptx

  1/32

  UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

  Disciplina:Testare psihologică 2Psihodiagnoza personalităţii-Chestionarele

  Chestionaurul de personalită i accentuate PA-ț SCHMI SCH C!

  "ect# uni$# dr#%heorghe Perţea

 • 8/17/2019 T7.Chestionarul PA.pptx

  2/32

  Cuprins

  Prezentare generală

  2# Descriere scale' interpretare

  (# Scorarea răspunsurile pe scalele chestionarului PA-SCHMI SCH C!

  )#*i+ă de pro,il

  # .i/lioga,ie

 • 8/17/2019 T7.Chestionarul PA.pptx

  3/32

  1. Prezentare generală- a Chesionarului PA Personalitate caracterizată prin însuşiri speciale sau trăsături a căror intensitate depăşeşte media, favorizând o pregnanţă a manifestării respectivei trăsături şi a exprimării individualităţi În lucrarea sa0Personalităţi accentuate1 !A " " 34HA D (1 !"# face o descriere şi o analiză comparativă a acestor personalităţi, cu diferenţieri între normal şi patologic. $impla

  deviere de la medie nu constituie un indiciu pentru opersonalitate accentuată, ci numai o însuşire temperamentală. %xistă şi manifestări care, aparent trimit la o trăsătură accentuată, dar nu se datorează cu necesitate unei astfel de trăsături, ci unei însuşiri din sfera aspiraţii&înclinaţii, care se p amplifica printr&o anume profesie, fără să genereze accentuăr Pentru '% )*+ -, trăsăturile specifice accentuării sunt trăsături ale firii şi ele reliefează puternic caracterul: aceste trăsături sunt invarianţi operaţionali , care generează manifestări

  pregnante nu numai în raport cu media, ci şi cu abaterile de la

 • 8/17/2019 T7.Chestionarul PA.pptx

  4/32

  2. Descriere scale Chestionarului PA şi interpretare(1) LEONHARD consideră că există „trăsături fundamentale ale

  caracterului omenesc”, Personalităţile accentuate au doar o tendinţă spre patolo ic!

  '% )*+ - foloseşte noţiunea de fire mai exact fire lăuntrică înţelegând prin aceasta faptul că trăsăturile accentuate sun profunde, înnăscute, putând fi o servate încă din copilărie.

  Patologia "ncepe acolo unde se produce #i pertur$ea%ă ec&ili$rul "n structura personalităţii, a cărui expresie este perturbarea relaţiei individ lum e.

  O trăsătură accentuată evoluează cu un grad mare de probabilitate în sens negativ când împrejurările de viaţă ale individului favorizează acest lucru

  ' hiperperseverentul e(oluea%ă ca asocial, hiperexactul de(ine o sesional si!pto!atic , "e!onstrativul de(ine un per!anent nesatis#ăcut, $ncerc%n" să o &ină avanta'e care nu i se c invent%n" 'usti#icări pentru aceste avanta'e), etc!!

 • 8/17/2019 T7.Chestionarul PA.pptx

  5/32

  2. Descriere scale i interpretarea lor(2)ș

  Chestionarul cuprin"e "e $ntre ări, prezentate a!estecat, #or!$n" zece scale(ten"in e) - -*,ț fiecare scală urmărind explorarea*e(idenţierea unei anumite trăsături + accentuate+

  - 12 $ntre ări viz$n" #irea "e!onstrativă - 12 $ntre ări viz$n" #irea hiperexactă

  - 12 $ntre ări viz$n" #irea hiperperseverentă - $ntre ări viz$n" #irea nestăp$nită

  - $ntre ări viz$n" #irea hiperti!ică

  - $ntre ări viz$n" #irea "isti!ică - $ntre ări viz$n" #irea cicloti!ică - / $ntre ări viz$n" #irea exaltată

  * - $ntre ări viz$n" #irea anxioasă

  * - $ntre ări viz$n" #irea e!otivă.

 • 8/17/2019 T7.Chestionarul PA.pptx

  6/32

  0a el rilă "e scorare răspunsurile la Chestionarul PA 0ipul PA DA 34

  D5673809A0 (12) :, 1;, 22, 2;, /1, //, 2, , >>, , : =1, >=,

  C C 70 6( ) @, /, :< -

  * A3* 78( ) 1, /:, >:,

 • 8/17/2019 T7.Chestionarul PA.pptx

  7/32

 • 8/17/2019 T7.Chestionarul PA.pptx

  8/32

  1( ). personalitatea "e!onstrativă,

  %ste concepută caun grad 5ai redus al ,irii isterice . %senţa lor comună o reprezintăcapacitatea anor5ală de re,ulare a acestor indi$izi , capacitate care la isterici este atât deprofundă(incon tientă#,ș încât ei pot realmentesă uite co5plet ceea ce ei nu $or să +tie' deci să 5intă incon+tient# Personalităţile demonstrative ar fi caracterizate, în opinia autorului, prin/ laudă de sine' 7nsoţită de o/icei de un co5porta5ent speci,ic cu scop de a,ir5are' tendinţă de autoco5păti5ire' pripeală 7n decizii' capacitatea de a se ,ace iu/ite8de a intra pe 0su/ pielea celorlal i19#ț

 • 8/17/2019 T7.Chestionarul PA.pptx

  9/32

  2( ). personalitatea hiperexactă,

  eprezintă un grad 5ai redus al psihopatiei anancaste 8o/sesi$e9 +i in$ersul ,irii de5onstrati$e ' caracteriz ndu- se prin lipsa capacităţii de re,ulare # +cest mecanism împiedicăpe ananca+ti de a lua o hotăr re8nehotăr i9 ț ' neputându&se opri la unul intre aspectele pro lemei, găsindu mereu pe celălalt mai un şiamânând astfel acţiunea,indiferent de gradul său de importanţă.

  Pericolul(teama# de a proceda greşit îl frânează peanancast 7 n cele mai mici situaţii, daratâta timp cât poate învingeaceastă temere prin prelucrări interioare, el se menţine într&o adapta ilitate convena ilă.

 • 8/17/2019 T7.Chestionarul PA.pptx

  10/32

  =( ). personalitatea hiperperseverentă, Su/stratul acestei ,iri , ca şi al celeiparanoide (având un grad mai mare de 0iperperseverenţă şi tendinţă spre idei

  fixe,rigiditate cognitivă#, îl reprezintăperse$erenţa anor5ală aa,ectului , datorată gradului redus de estompare pe care îl au sentimentele. &,irile hiperperse$erente sunt a5/i ioase' iar c nd seț accentuează negati$ tind spre atingerea cu precădere a scopurilor egoiste, legate de interesele personale

  cele 5ai ne7nse5nate pre;udicii tind să le interpreteze ca ,iind acte de opresiune' declanşând o reacţie a,ecti$ă anor5ală , aceşti indivizi putând fi caracterizaţi ca supărăcio iș ranc0iunoşi.

 • 8/17/2019 T7.Chestionarul PA.pptx

  11/32

  =( ). personalitatea hiperperseverentă(continuare),

  Susceptibilitatea, predispoziţia de a se simţi cu uşurinţă jigniţi, de a fi lesne ofensaţi , setea de prestigiu

  personal , exacerbarea sentimentului de dreptate, pronunţatul sentiment al propriei valori(supraestimarea de sine) , continua bănuială, neîncrederea faţă de

  ceilalţi(suspiciunea)- reprezintă trăsături de bază ale firiihiperperseverente şi paranoide. e aici decompensarea posibilă în! paranoia(stadiu

  psihotic- psihoză)cu simptomatologia specifică!

  "delirul de grandoare(inven ie)#,ț "delirul de urmărire# "procesomania#

 • 8/17/2019 T7.Chestionarul PA.pptx

  12/32

  /( ). personalitatea nestăp%nită,

  e caracteri%ea%ă prin- . pre"o!inan&a i!pulsurilor, instinctelor şi senti!entelor asupra

  consi"erentelor ra&ionale(i!pulsivitatea i !%nia #uriaș necontolate nestăp%nite), Eintensitatea a#ectelor $ntunecă !intea, provoacă Enoaptea !in ii+.ț

  /ntensităţi mari ale acestor "nsu#iri sunt reali%ate "n psihopatia epileptoi"ă care, nea(0nd o le ătură directă cu epilepsia, reali%ea%ă o asemănare cu aceasta prin explozivitate, g%n"ire lentă şi greoai "etalierea exagerată şi con#or!a&ia atletică a corpului (#recven!

 • 8/17/2019 T7.Chestionarul PA.pptx

  13/32

  /( ). personalitatea nestăp%nită(con!tinuare),

  Aceste personalităţi reac&ionează i!pulsiv, exprim0ndu.#i neplăcerea prin mimică #i cu(inte, prin reacţii c&iar a resi(e , ne 0ndindu.se la e(entualele consecinţe care le pot fi defa(ora$ile "n timp!

  e caracteri%ea%ă printr.o mare nestatornicie , care face ca personalităţile nestăp0nite să.#i schi! e #recvent locul "e !uncă, "eşi !unca #izică şi e#ortul nu le "isplac.

 • 8/17/2019 T7.Chestionarul PA.pptx

  14/32

  >( ). personalitatea hiperti!ică,

  Repre%intă o formă diminuată a te!pera!entului hipo!aniacal,

  u#or de recunoscut prin- 1! co! ina&ia veseliei cu "orin&a "e ac&iune şi cu nevoia "e a vor i, precum #i 2!cu $nclina&ia spre "igresiune $n g%n"ire, fri%0nd uneori #uga "e

  i"ei.=. Pozitivist prin excelen&ă, &ipertimicul su$estimea%ă neca%urile (ieţii, ia din ea numai aspectele plăcute ,

  3! este mereu "n acţiune #i are toate #ansele de succes, 3!1! din r0ndurile acestor personalităţi făc0nd parte frec(ent ino(atorii, oamenii de acţiune #i iniţiati(ă !

 • 8/17/2019 T7.Chestionarul PA.pptx

  15/32

  >( ). personalitatea hiperti!ică(continuare), >.Fogă&ia "e i"ei se alătură ogă&iei "e senti!ente, 4!1! ceea ce are efecte stimulatoare at0t "n profesie ,

  c0t #i "n reuniunile sociale , unde &ipertimicul este nucleul antrenant pentru crearea unei $une dispo%iţii enerale!

  >.2.6ani#estarea negativă a hiperti!ieidetermin0nd o nedorită, dar inerentă superficialitate , i lipsă a(oin ei i autocontrolului,ș ț ș manifeste at0t pe plan acţional, c0t #i pe cel etic, (eselia #i ne(oia de acţiune excesi(ă conduc0nd spre o acti(itate fe$rilă, dar sterilă

  prin aspectul de „"mpră#tiere” ludică pe care "l capătă! 4!5! Farmecul şi fantezia, combinate cu un grad de iritabilitate, îi răpesc personalităţii hipertimice calitatea pozitivă